Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Region VEsT. NYTT FRA REGION VEsT. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte."

Transkript

1 Region VEsT 28. juni 123. Årgang Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. kol 2,14 For å nå nye folkegrupper, trapper nlm opp i Vest-Mongolia. Sommergaven 2013 går blant annet til dette arbeidet. Foto: FRiDa BLaKeR NYTT FRA REGION VEsT misjonsglede Unge og eldre samlet seg i Bergen sentrum for å samle inn penger til misjonen. Bygge guds rike i Potosi bygges guds rike på en synlig måte. Regionårsmøte Regionårsmøte ble arrangert i Bergen sentrum 25. mai i Salems lokaler. RegIonsIde 2 RegIonsIde 4 RegIonsIde 6

2 1 Region Vest Innspill Vær våkne! Helge kvamme administrasjonsleder Region Vest NLM Det har endelig blitt sommer og sol, varmegradene har kommet til vår del av Norge. Vi som bor i den delen av landet som Herren har dimensjonert for mye nedbør, har vært spart for de store ødeleggelsene som våre landsmenn i øst har måttet streve med. Misjonsperspektiv over barnedåp Det var eit stort misjonsperspektiv over barnedåpen på Vik bedehus Kristi Himmelfartsdag, der vesle Rebekka Mengesha Vik vart døypt av sin farfar. Ottar Vik Våren kom seint i år og vinteren var kald og hard. En del vekster har strøket med på grunn av kulde, og ikke minst fordi det har vært så tørt denne vinteren. Det kan være et rosetre eller andre stauder som vi ventet skulle spire og blomstre, men de var ikke lenger levende. I hagen vår har vi ventet på at noen mispler skulle spire, men det har ikke vært tegn til liv. I slutten av mai, var det noen planter som kom med noen grønne skudd langt inne ved stammen, og snart så vi at de som virket så brune og livløse hadde liv i seg. 2 Pet 3, 9: «Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.» Kanskje er det en nabo eller en annen som skulle hatt et oppmuntrende ord eller blitt invitert på en kaffe og en is? Ofte blir sommeren kalt for en tørketid der vi ikke tar til oss av Guds ord. Møtevirksomheten, foreningslivet, forbønnstjenesten og givertjenesten tar en pause. Men det er mange tilbud for de som vil reise til stevner og ikke minst for de som har tilgang til radio og internett. Radio Gnisten og Norea sender hele døgnet. Frå venstre Sokneprest i Øygarden Svenn Martinsen, Alemu Shetta, dåpsbarnets foreldre Anne Kari Vik og Mengesha Alemu Shetta. Foto: Ottar Vik Alemu Shetta er ein av Etiopias fremste kyrkjeleiarar. No er han generalsekretær i Evangelical Church Fellowship of Ethiopia som er ein paraplyorganisasjon for evangeliske trussamfunn/kyrkjer i Etiopia med rundt 17 millionar truande medlemmer. Alemu Shetta har vore fleire gonger i Norge. Han var blant anna hovudtalar på NLM si generalforsamling i Bergen i I over 100 år har det vore aktivt misjonsarbeid på Vik i Øygarden, vest for Bergen. Det er samla inn mykje pengar til misjonen sitt arbeid, for å bringe bodskapen til andre folkeslag om den levande Jesus. Den kjente misjonssongen «O store Gud, når jeg i undring aner, hva du har skapt i verden med ditt ord» vart sungen på norsk, engelsk og amharisk. Jesaja 43,19: «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.» Så er det vår oppgave og kall at ordet om Jesus Kristus blir forkynt for mennesker her i Norge og ut til alle folkeslag. Kanskje er det en nabo eller en annen som skulle hatt et oppmuntrende ord eller blitt invitert på en kaffe og en is? Vi må være våkne og se etter mennesker rundt oss som opplever kulde eller tørke i sine liv slik at de ikke visner og dør. Jesaja 61, 10-11: «Jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud. For han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighets kappe lik en brudgom som setter på seg prestelig turban, lik en brud som pynter seg med smykker. For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag.» Med ønske om en velsignet god sommer! Region Vest Regionkontor: Sigurds gate 6, 5015 Bergen Telefon: Faks: E-post: Internett: nlm.no/vest Regionleder og ansvarlig redaktør: Harald Berge Breistein NLM-dåp Det var festmøte søndag 21. april da tvillingene Lisa og Mia ble døpt i Kleppe bedehus. Helge Kvamme Askøy Misjonsforsamling er en NLMforsamling (Norsk Luthersk Misjonssamband) som har sine samlinger i Kleppe bedehus. Det ble spøkt om at dette var en ekte NLM dåp siden storesøster Natalie ble døpt i forsamlingen for noen år siden og nå var det søstrene Lisa og Mia som ble døpt. Forbokstavene deres utgjør NLM. Det ble et festmøte der ungdomskoret Kansha sang, Helge Kvamme talte og utførte dåpen. Familien fra USA deltok med hilsen og sang. Teksten for dagen var hentet fra Apostelgjerningene der Filip møter den etiopiske hoffmann. Filip får formidlet hva som står skrevet om Messias og vitne om at frelsen er gjennomført. Alle som hører og vil ta del i den kan Foto: Cahtrine Kvamme bli frelst til et evig liv. Filip døper mannen i Faderens, Sønnen og Den hellige ånds navn. Hoffmannen reiser hjem og så når evangeliet til Etiopia. Slik ble både evangeliet, misjon og dåp en del av talen denne dagen. Etter møtet var det kaffe og flotte kaker for alle møtedeltakerne. Misjonsforsamlingen på Askøy teller nærmere 70 medlemmer og skal flytte virksomheten sin til Hauglandshella bedehus til sommeren, når det skal bygges nytt bedehus på med gjenbruksbutikk Kleppe. Dersom alt går etter planen skal det nye bedehuset tas i bruk i begynnelsen av 2015.

3 Misjonsglede i Bergen sentrum 2 Festplassen i Bergen sentrum var lørdag 20. april preget av misjonsglede. Sammen med flere andre menigheter i Bergen arrangerte Salem misjonskonferansen Called. Christian Lilleheim I overkant av 500 ungdommer fra flere ulike kirker samlet seg fredag og lørdag kveld i Salem for å markere at vi står sammen om misjonsoppdraget. Likevel var det kanskje det som skjedde i Bergen sentrum på lørdagen, som vekket mest oppsikt. 60 stykker fra alle de forskjellige menighetene spredte godhet i byen ved å dele ut vafler til forbipasserende, levere takkekort med sjokolade til politi, vektere, bussjåfører og megafon-selgere, og dele ut fruktkorger til blant annet fødeavdelingen på Haukeland sykehus. Dette gjorde vi for å vise vår takknemlighet for den jobben de gjør for byen. Elsk medmennesker Noen var også i Nygårdsparken for å dele ut boller og smil. Reaksjonene fra alle menneskene vi møtte den dagen viser oss at Gud virkelig kan gi kjærlighet til mennesker gjennom at vi våger å gå ut med litt glede. Som kristne er vår oppgave er å elske medmennesker til nysgjerrighet på hvem Jesus er. Da kan de bli åpne for et budskap om hans kjærlighet til dem, for da har de allerede har opplevd noe av Guds kjærlighet gjennom oss. Samhold Det var samme dag lovsangsmøte på festplassen, med påfølgende misjonsløp rundt Lille Lungegårdsvann. Her viste vi ikke bare samhold på tvers av menigheter, men på tvers av generasjoner også. De minste syklet på trehjulssykkel og vår eldste deltaker (79 år!) spaserte rundt vannet til inntekt for misjonsprosjektet. I en time løp, krøp, syklet og skatet circa 70 stykker rundt vannet. Vi er både stolte og glade over å kunne melde om at vi i Salem greide å samle inn en sum på kr til teologisk litteratur og utdanning til NLMs arbeid i Kinaregionen. Sammen med de andre menighetene som var med på arrangementet, løp vi inn over kroner til arbeid i misjonen. I en time løp, krøp, syklet og skatet circa 70 stykker rundt vannet. Alle Foto: Eivind Frøystad

4 3 Region vest Alle Foto: Eivind Frøystad

5 Region vest Bygge Guds rike med hakke, spade og murskje «Bygge Guds rike, bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jord» heiter det i ein barnesang. Malvin Ommedal Det er kanskje ikkje små gutar og jenter som hjelper til i den samanhengen eg skal skrive om no, men vaksne karar, ja kvinner og. I nedre del av Potosi by har vi ein kyrkjelyd som har vakse ein god del, eit lyspunkt må vi seie i ei nasjonal kyrkje som ikkje akkurat er prega av vekst etter nasjonaliseringa i Rett nok er det ein del som vert kristne, spesielt på landsbygda, og til tider i byane, men jamt over viser ikkje det att i kyrkjevekst når det reknast aktive medlemar. Ein kan stille seg spørsmåla: Er vi allereie byrja å få «statskyrkjesyndrom» i vår framleis unge kyrkje i Bolivia, der andre generasjons kristne er fødde inn i kristendomen i staden for å vere fødde på ny? Får dei som vart kristne ikkje god nok oppfølging? Eller er det andre kyrkjesamfunn som er på fisketur blant våre medlemar, eller oppsøker dei som er komne med hos oss, av ein eller annan grunn, andre kyrkjesamfunn? Som luthersk misjonsorganisasjon og kyrkje har vi opplevd rett som det er at vi har opna opp nye område for evangeliet, men i fotspora våre har andre kyrkjesamfunn dukka opp, med tilhøyrande Ein gammal kjenning som har elta med hand. Foto: Malvin Ommedal oppsplitting og læreforvirring som resultat. Derfor ser vi det no naudsynt med trusopplæring. Dugnadsarbeid Men så hender det at situasjonen ikkje er så svart som den ein kan få inntrykk av etter å ha lese det eg har skrive over. I kyrkjelyden med namnet «Fred i stormen» i nedre del av Potosi by er det utfordringar, men vi opplever ein meir berekraftig kyrkjelyd med medlemar som vil noko. Det er ulike måtar å bygge Guds rike på, og vi tenker oftast på den åndelege delen. Men når den åndelege delen fungerer er det etter kvart naudsynt å bygge den fysiske delen også. Her vert det drive dugnadsarbeid i ordets rette forstand. I tillegg til nokre få spansktalande, som har meir fartstid i byen, er mange quechuatalande frå landsbygda bærebjelken i denne kyrkjelyden. Dugnad er ei arbeidsform som er vanleg på landsbygda når dei blant anna skifter stråtak på husa med nokre års mellomrom. Då stiller grannane opp, i år for deg, neste år for meg. Ja, dei er vande med å skaffe materialane sjølve også. Foto: arkiv Dugnad er ei arbeidsform som er vanleg på landsbygda når dei blant anna skifter stråtak på husa med nokre års mellomrom. Forbilledleg Ja, det byggast på kyrkja «Fred i stormen». Lokalet er for lite. Medlemmane har no dugnad to gongar i veka for å bygge, eit kjempeflott tiltak og forbilledleg for andre. Materialane har dei kjøpt av midlar innsamla mellom medlemane. Det er artig å sjå ungdomar eg kjende frå tida i Tinguipaya, som no har gifta seg med kvarandre, stifta familie og bur her i Potosi by. Mange av mennene er i dag habile bygningsmenn, men med andre bygningsmaterialar enn det dei er vaksne opp med. Her om dagen var eg med på dugnad, og eg håpar det vert fleire høve. For min del vart eg med sidan eg også har litt sjølvtillit når det gjeld grovarbeid frå gamalt, men eg kan likevel innrømme at eg var stiv og støl etter ein slik dag. Det er forskjell på å halde i ein blyant og trykke på nokre pc-tastar og det å trille på trillebårer fulle av sand store delar av dagen. Men ein har godt av å veksle på det ein driv på med. Vi må nesten berre lyse Guds fred over bygginga. Pastorfrua lesser sand. Foto: Malvin Ommedal

6 Regi Mange vil starte på Sygna 199 elevar har takka ja til skuleplass på Sygna. Bjørg Aase Foto: Arkiv 1. mars er søknadsfrist på Sygna. Det betyr at vi lever i stor spaning i månadsskiftet februar/mars. I år kunne vi glede oss over at 300 elevar hadde sendt søknad til skulen. Når inntaksbreva så vart sende ut i starten av mars gjekk vi inn i neste store spaningsfase: Kor mange vil takke ja til skuleplassen? Av erfaring veit vi at mange søkjer fleire skular og difor tek vi alltid inn ein del fleire elevar enn vi har plass til. Det gjorde vi også i år og nå er vi veldig godt nøgde med at 199 elevar har takka ja til plass på Sygna. Det er ca 15 fleire enn på denne tida i fjor. Sjølv om vi har mange som vil gå på Sygna frå hausten, så er det framleis mogleg å søkje. Inneverande skuleår har vi ein liten klasse på Vg1 Studiespesialisering (allmennfag). Det er difor ekstra flott at vi til hausten truleg startar opp med tilnærma full klasse på dette utdanningsprogrammet. Realistisk sett reknar vi med at enkelte kan trekke seg frå plassen, men vi vonar at elevar vil fylle klasseromma frå 17. august. Dette betyr at vi må tenkje kreativt for finne internatrom til alle, men denne positive utfordringa skal vi løyse med stor glede. Sjølv om vi har mange som vil gå på Sygna frå hausten, så er det framleis mogleg å søkje. Søknadsskjemaet finn ein på Sygna si nettside. Takk til deg som er med og ber for Sygna. Eit viktig bøneemne er nå at vi ved skulestart har fulle hus og at vi får ei god førebuing fram til neste skuleår. Vil du gi ein stol til møtesalen? Alle som har vore i møtesalen på Sygna dei siste åra veit at stolane er utslitne. Det har si forklaring i at dei har vore i god bruk i veldig mange år, omlag sidan økobygget vart ferdigbygd i Vi ønskjer at møtesalen vår skal framstå fin og innbydande og har bestemt oss for at tida no er inne for å kjøpe nye stolar. Økonomien er trong og vi vart difor svært glade då det ein dag i mars kom ein telefon frå ein familie som ville gje Sygna kr ,- til eit prosjekt som kjem elevane direkte til gode. Etter den tid har fleire meldt si interesse, så no har vi fått gåver tilsvarande 61 stolar! Kvar stol kostar om lag 1500,- så vi treng fleire gåver for å fylle salen med om lag 100 stolar og utfordrar no sygnavener til å gje èin eller fleire stolar. Dette er ei direkte utfordring til deg som les dette! Vi håper mange vil gje oss ei handsrekking for å nå dette målet. Du kan nytte kontonummer Hugs å merke gåva «Stol til møtesalen». Ta gjerne kontakt med Bjørg Aase på tlf: eller Dugnadsveke på Sygna Vil du vere med og gjere ein arbeidsinnsats for Sygna? juni inviterer vi til dugnad. Då håpar vi mange vil kome og hjelpe oss med maling av internat og anna praktisk arbeid på anlegget vårt. På ettermiddagane vert det høve til å delta på ulike turar og arrangement, og om kveldane vert det samling i møtesalen med andakt. Sygna dekkjer mat og overnatting i internata. Er du interessert i å delta heile eller delar av veka? Ta kontakt med Frode Bøthun på tlf: eller på mail

7 Region vest mai var det regionårsmøte i Salem, Bergen, for Region Vest. Det var 106 utsendinger som møtte opp i det fine været. Helge Kvamme Årsmelding og regnskap ble presentert av regionleder Harald Berge Breistein. Årsmelding ble godkjent uten kommentarer og regnskapet tatt til orientering. I forbindelse med regnskapet ble det orientert om at kostnadene har vært innenfor budsjettrammene, men gaveinntektene er betydelig redusert. Regionen kan ikke fortsette med aktiviteten som er nå dersom ikke gaveinntektene økes. Det er mange muligheter for å utvide arbeidet, men regionen trenger innspill på hvordan inntektene kan øke. Det var mange valg som ble gjort. I regionstyret kom Kristin Belt Skutlaberg og Kjell Strømme inn som faste medlemmer, mens Erik Waaler ble første varamann og skal møte fast på møtene i regionstyret. Turid Toft Amenya ble 2. vara og Åshild Samnøy 3. vara. Fra før sitter Oddvar Rotvik, Reidar Nordpoll og Gunn Berit Bøthun i styret. Ingunn Kråvik og Yngve Litleskare Leine ble faste medlemmer i Barneog ungdomsrådet. 1. vara ble Heidi E. Brandsæter Brandt, 2. vara: Tomas Samnøy og 3. vara: Gro Sævik Dyrhovden. Fra før sitter Nils Helge Friborg, Magnus Mjelstad og Annette Raunehaug i styret. Sissel Ommedal og Jostein Moldsvor ble valgt inn i valgnemnda. 1. vara ble Ingve Frøystad, 2. vara Anker Gunnar Turøy og 3. vara Øystein Rønhovde. Fra før sitter Vidar Klepsvik, Trond Kråvik og Kjell Vi har mange utfordringer, men er optimistisk i forhold til hva Gud vil bruke NLM til i fremtiden. Mjelstad i nemnda. Til Rådsmøtet ble valgt: Leder i regionstyret, Regionleder, Trond Kråvik, Kjell Strømme, Oddvar Risøy, Bård Hauge og Øystein Rønhovde. Vararepresentanter: 1. vara Eivind Sætre, 2. vara Jarle Aase, 3. vara Jostein Moldsvor, 4. vara Asmund Friborg og 5. vara Malvin Ommedal. Det var hilsen fra hovedstyret ved Håvard Måseide. NLM har gjort et stort arbeid med strategi. Vi har mange utfordringer, men er optimistisk i forhold til hva Gud vil bruke NLM til i fremtiden, sa Måseide, før han videre hilste med Rom 5,1 og viste en video om utfordringene i arbeidet. Foto: Helge Kvamme Foto: Helge Kvamme Foto: Jorunn Bergo Aarvik Foto: Annette Stølås

8 region vest Nye givere til Radio Gnisten Skilbrei under oppussing. Foto: MaRtHe HauGe aase Jubileum på Skilbrei ungdomssenter Det har skjedd mykje godt arbeid på Skilbrei siste månaden. Tross mykje snø i mai og forseinking av arbeidet, så er no taket kome på plass, veggane er plata og fasaden framme har blitt måla. Det er nye vindauge i heile loftsetasjen. Det er eit stort og kostnads-krevjande arbeid som er føreteke, men eit naudsynt arbeid på ein 40-åring. Det var den 4. august i 1973 at Skilbrei vart innvigd. No vil vi nytte høvet til å invitere deg på jubileumsfeiringa som vi har vald å legge til basar og bruktmarknadsdagen. Jubileum Laurdag 7. september er du velkommen til jubileumsfest på Skilbrei Ungdomssenter klokka Det vert tale av Trond Bjørsvik, Song av Førde Kyrkjekor, utlodding og hovudtrekning av gevinstar frå basar og bruktmarknaden som går av stabelen same dag. Etter møtet kl vert det kaffi og jubileumskake. Bruktmarknaden starter kl Hjarteleg velkomen til å feire denne viktige staden for misjonsarbeidet i Fjordane. marthe Hauge aase Misjonssentralen Gjenbruk Levere varer? Kjøpe varer? Inntekten går til misjonsarbeid! I Hardangerveien 543, Haukeland (Smihuset) Telefon: E-post: Åpningstider: Onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag kl Alt må ikke kjøpes nytt... ReSPoNS sendingen 14. april ble en veldig oppmuntrende og positiv opplevelse. BjøRn steinar Haugland Før sending var håpet at vi fikk flere gaveløfter fra lyttere enn i fjor, da var det 44 personer som kontaktet oss under sendingene. Da vi avsluttet RESPONS denne søndagen klokken halv fem var det 66 personer som ville støtte oss. Av disse var flere nye givere til Radio Gnisten. Gavebeløpene vi fikk viste en solid økning fra i fjor med 85 %. Over kroner Summen av gaver gitt på giro i sist GnistenNytt, sponsorstøtte og gaveløfte fra lyttere har nå passert kr Målet for aksjonen er kr Takk for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått, der mange uttrykker takknemlighet for budskapet som Radio Gnisten får være med og formidle. Radio Gnisten er viktig for mange mennesker! Vi ønsker å takke alle som har støttet årets RESPONS-aksjon! Bruk våre nettsider nlm.no/vest Neste utsyn Utgivelsesdag: 12. juli Bolivia er månedens misjonsland i juli. Les mer i neste Utsyn og på www. nlm.no Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Silje Måseide (80 prosent) Grafisk formgiver: Simon Berg - Trykk: Schibsted Trykk Flesland Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr 350. Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Abonnementet går til det blir oppsagt. Utsyn kan også bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Oppslagstavle for Region Vest Sætervikabasaren I Sætervika 6. september kl Masse gevinster, tombola og tippe-konkurranser. Kaffe og kaker Alle er hjertelig velkommen! Velkomen til inspirasjonshelg for kvinner september 2013 Sætervika Ungdomssenter Tema: Kvinner i Bibelen Talarar: Unndis Bergås og Marit Andersen Tekstilkunstnar Bente Haugland stiller ut bilde med tema «Kvinner i Bibelen» Pris: kr 1020,- Eineromstillegg: Kr. 340,- Leige av sengtøy: Kr 120,- Påmelding innan 2. september 2013, til: Norsk Luthersk Misjonssamband Sigurds gate 6, 5015 Bergen E-post: Telefon: Lyngmo Bibelsommar i vest Sætervika Tenleir kl. Pris: 995, Tweensleir action kl. Pris: 1045, Maksleir kl. Pris: 610,- Ung Landsmøte (UL) Fellesreise til UL. 15+ Fellesreise frå NLM Ung Region vest Til UL: Vi reiser med Kystbussen frå Busstasjonen i Bergen tirsdag 30. juli kl Du kan komme på bussen undervegs langs ruta. Regionskonferanse november 2013 Bibelskolen på Bildøy NLM Region Vest arrangerer regionkonferanse seint i november. Dette er en storsamling som regionen sammen med Tremorkirken og Salem arrangerer. Tidligere LIS (Leder- og inspirasjonssamling) og høstmøtet blir slått sammen til et arrangement. Talere: Egil Svartdal og Øystein Engås Tema: «Vi kan ikke sitte inne når alt håp er ute» «Håpets ambassadører vår viktigste oppgave er å gi framtid og håp!» Fredag 22. november Kl Ungdomslederseminar i Tremorkirken v/ Egil Svartdal Kl Tremornight i Tremorkirken v/ Egil Svartdal Lørdag 23. november Kl Seminar for ansatte og frivillige i Region Vest «Å være leder - tillit, makt og ansvar. Om forebygging av seksuelle krenkelser.» v/ Knut Kvamme Kl Middag Kl Seminarer åpne for alle v/ Egil Svartdal og Øystein Engås Kl Mat Kl Misjonsmøte Tale ved v/ Egil Svartdal og misjonsglimt v/ Øysten Engås Kongshaug Musikkgymnas og Bless synger Kl Konsert med Kongshaug Musikkgymnas Søndag 24. november Kl Møte på Bildøy v/ Egil Svartdal Kl Møte i Salem v/ Øystein Engås Oversikt over gaveutviklingen i Region Vest Budsjett I 2012 hadde Region Vest budsjettert med gaver på kr 14,8 millioner. Regnskapet viser gaver på kr 13,3 millioner som er kr ,- lavere enn i For 2013 er budsjettet på kr 15 millioner i gaver. Dersom regionen ikke når det målet står vi i fare for å måtte redusere arbeidet. I hvert nummer av Utsyn Region Vest vil utviklingen i gaveinntektene bli vist. Kontonummer for gaver: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus.

Vil tilbake til Mali. Region vest. Nytt fra Region vest. Utbygging på Askøy Askøy NLM sitt årsmøte gikk inn for utbygging av Kleppe bedehus. Region vest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali «Det

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer.

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer. REgIon Vest 22. juni 122. Årgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region NORDvest 11. April 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige

REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Andreas i Bolivia. Mange frivillige 03. DESEMBER 121. ÅRGANG 22 2011 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! Joh 14,1 Menighetsvekst i Peru Åtte nye medlemmer ble nylig tatt opp i en menighet i Peru. Fire barn ble

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på.

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på. Nytt fra Hordaland / Sogn og Fjordane August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

aktuelt om misjon og kirke

aktuelt om misjon og kirke april 2009 4 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Nytt liv! Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Seehusensgt 41, 4024 Stavanger Telefon

Detaljer