Protokoll. DFEF s Landsmøte Tirsdag 3. juli; ca. 150 personer/delegater, onsdag 4. juli; ca. 140 personer/delegater.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. DFEF s Landsmøte 2012. Tirsdag 3. juli; ca. 150 personer/delegater, onsdag 4. juli; ca. 140 personer/delegater."

Transkript

1 Protokoll DFEF s Landsmøte 2012 Dato: 3. og 4. juli 2012 Sted: Til stede: Ordstyrere: Referenter: Solstrand Camping, møtesalen Tirsdag 3. juli; ca. 150 personer/delegater, onsdag 4. juli; ca. 140 personer/delegater. Kjell Oldieck, Ruben Vea Leif Frode Svendsen, Rune Huru A. Konstituering 1. Valg av ordstyrere Vedtak: Ruben Vea og Kjell Ohldieck ble enstemmig valgt ved akklamasjon. 2. Valg av referenter Vedtak: Leif Frode Svendsen og Rune Huru ble enstemmig valgt ved akklamasjon. Ingen kommentarer til innkallingen. B. Merknader til Landsmøteprotokoll 2011 Kjell Ohldieck hadde bemerkning til inkonsekvent bruk av navn i protokollen. Noen steder kun fornavn, andre steder fullt navn. Referatet enstemmig godkjent. C. Rapporter og regnskap til godkjenning 1. Årsrapport for DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg med underutvalget SBI. Bjørn Olsen presenterte hovedpunktene i rapporten. Rettelse til rapporten: a) Tore Svendsen, Betel Volda Trykkeriet på Sri Lanka er ikke eid av Nytt Livs Lys, men av New Life Literature, Sri Lanka.. Referat fra DFEFs landsmøte juli 2012 på Solstrand - side 1 av 9

2 Vedtak: Årsrapporten enstemmig godkjent. 2. Årsregnskap for DFEFs Misjons- og hjemmeutvalg Bjørn Olsen presenterte regnskapet Regnskapet er gjort opp med et årsunderskudd på kr ,- Det var ingen ønsker om at revisors beretning leses i sin helhet.. Ingen kommentarer til regnskapet Vedtak: Årsregnskapet enstemmig godkjent. 3. Årsrapport for DFEF Stiftelsen Bjørn Olsen presenterte årsrapporten. Ingen kommentarer til rapporten. Vedtak: Årsrapporten enstemmig godkjent. 4. Årsregnskap for DFEF Stiftelsen Bjørn Olsen presenterte regnskapet Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr ,- Det var ingen ønsker om at revisors beretning leses i sin helhet. Kommentarer til regnskapet: Tore Svendsen, Betel Volda: Stort misforhold mellom gaver til Swaziland (kr ,-) og bevilgninger til Swaziland. (kr ,-) Svar: Bjørn S. Olsen: Gavene gjelder for det meste bevilgninger som ble gitt i Det er fortsatt behov for gaver til prosjektet. Vedtak: Årsregnskapet enstemmig godkjent. 5. Årsregnskap for Det Gode Budskap Bjørn Olsen presenterte regnskapet. Regnskapet er gjort opp med et årsoverskudd på kr ,- Det ble gitt honnør til Leif Frode Svendsen som har stått som redaktør for bladet i 7 år. Oddvin Solvoll ble presentert som ny redaktør fra 1. febr Referat fra DFEFs landsmøte juli 2012 på Solstrand - side 2 av 9

3 Det var ingen ønsker om at revisors beretning leses i sin helhet. Vedtak: Årsregnskapet enstemmig godkjent. D. Budsjett til godkjenning 1. Revidert budsjett for MHU 2012 Bjørn Olsen hadde en gjennomgang av revidert budsjett for Vedtak: Revidert budsjett for 2011 ble godkjent mot 2 stemmer. 2. Fastsettelse av økonomisk bidrag for 2012 Bjørn Olsen presenterte forslag til økonomiske bidrag for 2012: a) 5% av misjonskvitteringene b) 10% av testamentariske gaver c) 20 % av inntektene til misjonskalenderen d) Henstilling om et tilskudd fra menighetene på kr. 400,- pr. menighetstilhørige Kommentarer: a) Olav Dahl, Betania Kristiansand. Har MHU oversikt over hva som betales inn fra menighetene? Svar, Bjørn Olsen: Det er menigheter som ikke betaler inn. MHU har heller ingen fullstendig oversikt over hvor mange tilhørige den enkelte menighet har, og har derfor ingen mulighet til å si om innbetalt beløp er i samsvar med landsmøtevedtak. b) Vidar Jenssen, Saron Åkrehamn Han ønsket at forslaget til økningen i det økonomiske bidraget til fellesarbeidet kunne gjelde for neste budsjettår. Svar v/bjørn Olsen, MHU: Han tok forslaget til etterretning. Vedtak: Foreslåtte satser for økonomisk bidrag vedtatt mot 2 stemmer. 3. Budsjett for MHU 2013 Bjørn Olsen presenterte budsjett for Det er budsjettert med et årsoverskudd på kr ,- Tilføyelse v/bjørn Olsen: Økning i bidrag fra stiftelsen på kr ,- skyldes støtte til lønn for 3 ettåringer som skal reise sammen med Hans Martin Skagestad for å styrke ungdomsarbeidet i DFEF. Referat fra DFEFs landsmøte juli 2012 på Solstrand - side 3 av 9

4 Vedtak: Budsjett for 2013 enstemmig godkjent. E. Rapporter og regnskap til orientering 1. Solbrått Aldershjem 2. Nord-Norge Utvalget 3. DFEF Barne- og Ungdomsrådet (BUR) 4. DFEFs Studieråd 5. Ovenleiren 6. Solstrand Camping A/L 7. Vestlandsleiren 8. Sjånesleiren 9. DFEFs utsending til Det Norske Bibelselskap. Rapporter som kommer inn til MHU før referatet sendes ut vil bli lagt ved referatet. Vedtak: Rapportene tas til orientering. F. Andre saker 1. Retningslinjer for forkynnere innen DFEF Bjørn S. Olsen la denne saken fram for landsmøtet. Kommentarer: a) Hanna Marie Hoel, Bergen: Syns det er et bra initiativ, men har kommentar til direkte feil i teksten. En forkynner, må bli forkynner. Det er flere feil. b)vidar Jenssen, Saron Åkrehamn: I forbindelse med tilbaketrekking av anbefaling for en forkynner fra en lokalmenighet, reagerer vi på at MHU kan overprøve menighetens beslutning. c) Reidar Gamst, Oasen Solvoll: Forkynneres forhold til andre kirkesamfunn, her er det en setning, beskrivelse vi reagerer på. Det er viktig at tro- og læresetningene til forkynneren er i overensstemmelse med DFEF sin tro og lære. Bør forandres til; i overensstemmelse med Guds ord. d) Magnus Bjerkeng, Betel Ski: Hva med om en menighet anbefaler en predikant som for eksempel er for barnedåp? Skal flertallet da bestemme? e) Frank Søgaard, Møllergaten 40 Oslo: Det må være et tillitsforhold mellom fellesorganet og menighetene. Har derfor ikke problemer med at MHU kan overprøve lokalmenighetens beslutning. Ikke perfekte retningslinjer, men de er så viktige at de må godkjennes. f) Hanna Marie Hoel: Under anbefaling: Står om politiattest det er andre lovbrudd enn seksuelle, vinklet det positivt. De vi aksepterer har en plettfri vandel, i stedet for å liste opp de lovbruddene de ikke han ha. Karaktertrekk teologisk ståsted er ikke et karaktertrekk, må forandres. Referat fra DFEFs landsmøte juli 2012 på Solstrand - side 4 av 9

5 g) Gordon Tobiassen, Kristi Menighet Fredrikstad: Dette er retningslinjer, alt kan gjøres betre, en stor gevinst at vi har disse. Se til Misjonsforbundet, de har en veldig bra oppfølging av sine forkynnere. Vår svakhet som bevegelse, er at vi har vært så redd for retningslinjer Vi går inn for disse, og jobber videre med dem. h) Olav Dahl, Betania Kristiansand: Se litt på dette med tilbaketrekking av anbefaling. Det må være slik at hvis en menighet vil trekke en anbefaling, kan ikke MHU nekte dette, men kan velge å beholde sin anbefaling. Dette i forhold til retningslinjer om menighetens suvernitet. i) Frank Søgaard: Side 27, et livskall som evangelist, pastor må dette respekteres. Seniorforkynner oppleves negativt. Sluttkommentar fra Bjørn S. Olsen: Retningslinjer er dynamiske, og kan utvikles og endres. Vi er enige om hovedinnholdet, dette med politiattest, og seksuelle overgrep er noe som er innført på denne måten i mange andre organisasjoner. Tar ellers til etterretning det Hanna Marie påpekte. Hvis menigheten trekker sin anbefaling, da må MHU ta over ansvaret for vedkommende forkynner. I overensstemmelse med DFEFs tro og lære kontra Bibelens lære: Bør stå som det står, for hvis ikke risikerer vi usikkerhet i forhold til hva som er Bibelens lære. Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent. F2: DFEF sin teologi Bjørn S. Olsen innledet til samtale: Tiden er moden for å utrede DFEF s tro og lære. Det blir snakket om å stå på vår tro og lære. Hva er vår tro og lære? Er tiden moden for å sette i gang en prosess for å finne ut hva som er DFEFs tro og lære. Spørsmålet er om vi skal gå inn på de mindre områdene. Hva lærer vi om strukturen vår? Åndsfylde? Dåpen? Hva er våre særegenheter? Pinsebevegelsen laget et enkelt dokument i fjor. Skal vi lage et dokument? Hva skal det være? Skal den bygge på vår historie, eller situasjonen i dag? Kommentarer: Ordstyrerbord: Vi skal ikke diskutere DFEFs teologi, men ta stilling til om vi skal sette i gang en prosess med å lage retningslinjer for DFEFs teologi. Frank Søgaard: Interessert i at vi får ned noe, men at det begrenses til enkle retningslinjer. Ting forandrer seg, må ikke gå langt tilbake, men bygges på Guds ord i et språk som forstås i dag. Dette er min bestemte mening, det bør ikke bli en bok om tro og lære. Vil at MHU oppretter en gruppe som kan komme med enkle retningslinjer. Magnus Bjerkeng: Bør ikke lage noe trosskrift, men hva med et forum - åpent for at hvem som helst kan delta, der en kan stille spørsmål og få gode svar? Referat fra DFEFs landsmøte juli 2012 på Solstrand - side 5 av 9

6 Gordon Tobiassen: Har DFEF et endetidssyn? Hva er DFEFs syn på Israel. Vår bevegelse er vi på glid, hvor erstatningsteologi har sneket seg inn blant den yngre generasjonen. Vi trenger retningslinjer - hva som er DFEFs lære. Vi bør ha visse retningslinjer; dette står vi for. Det er underlig - dere som arrangerer sommerstevnet - det som skjer i Europa mtp. den profetiske siden av Guds Ord. Den var toneangivende og retningsgivende i forkynnelsen tidligere. Det er underlig, den profetiske siden, man kan mange ganger kjenne at den profetiske ånd er virksom i møtet. I 1874 forutså predikanten Charles Spurgeon at Israel skal gjenoppstå, at folket skal få et land og de skal vende tilbake til landet. Den forkynner som ikke løfter den profetiske siden av Guds ord, har bare en halv Bibel. Vi må få tilbake denne siden i våre menigheter, derfor trenger vi retningslinjer. Magnus Bjerkeng: Replikk: Ungdommens bibelkurs har gjenoppstått digitalt, er ikke borte. Vidar Jenssen: DFEF tro og lære. Begynner den med at den har ikke annen trosbekjennelse utenom Bibelen. Vi har jo dette hvis vi har det, kan trenge en forklaring. Hvis ikke, la MHU og FLG sette ned et utvalg som jobber med dette. Gunnar Standal, Knoffsgate Drammen: Men jeg vil poengtere viktigheten av å ha et dokument som viser hva vi tror på. Spesielt i forhold til nye folk som kommer til menighetene våre frå andre nasjoner. I Brasil har vi bibelkurs til nye som kom med. Vurderer å sette ned en gruppe som kan legge dette fram under Forkynner- og lederkonferansen. Finn Arne Lauvås, Ebeneser Skudeneshavn: Vi må ha retningslinjer, vite hva vi tror på. Huske at teologien utvikler seg. Han brukte eksempler frå historien og hvordan teologien har utviklet seg gjennom tidene. Retningslinjene er Bibelen og synet blir større og større, være obs på dette. Aud Svanhild Seldal, Ebenser Verdalen: Holder på med masteroppgave: Diakoni i DFEF. Jeg finner ikke mye stoff om hva DFEF står for. Mange studenter, lærere spør hva står dere for? Jeg kan si hva jeg står for når folk spør, men hva står DFEF for? Anbefaler at vi får noe nedskrevet. Magnus Bjerkeng: Replikk: Det finnes en artikkel skrevet av Asbjørn Froholt som brukes i noen høyskolemiljøer. Reidar Gamst: Jammen på tide at vi har samtale om ting, og får greie på hva vi står for og hvilket fundament vi har. Tettere forhold og samtale og få fundamentet på plass og samles. Vi må tørre å stå fram og vise hva vi står for. Frank Søgaard: Vi må rasjonalisere fellesarbeidet i bevegelsen mer. MHU bør sette ned utvalget som skal jobbe med DFEFs teologi og lære. Håper og tror at vi får skikkelig gjennomgang på retningslinjer, og tør å være uenige. Få en skikkelig debatt. Vi må få fram det beste av folkene i DFEF til å jobbe med disse retningslinjene, og ikke vært opptatt med å kvotere utvalget mht. kjønns- og alderssammensetning. Brynjulf Tørre, Betania Sætre: Tro og lære er Guds ord, støtter at det må være klare retningslinjer og punkter som trosgrunnlag. Må være enkelt bygd opp. Vil advare mot å være politisk korrekt og tidsaktuelle. Ha en positiv og enkel ordlyd i disse retningslinjene. Referat fra DFEFs landsmøte juli 2012 på Solstrand - side 6 av 9

7 Konkret forslag er kommet fra Vidar Jenssen, Saron Åkrehamn: MHU får myndighet til å sette ned et utvalg som både kjenner bevegelens historie, har teologisk bakgrunn eller særlig kunnskap, som kan utarbeide et samlende dokument og gi retning for bevegelsen. Vi foreslår også at det trekkes inn representanter fra alle* generasjoner i arbeidet, slik at det blir et fremtidsrettet eierskap. *ordlyden i forslaget ble endret fra «nye generasjoner» til «alle generasjoner» etter en kort debatt. Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. G. Valg 1. Misjons- og hjemmeutvalg Valgkomiteen ved Tore Stray presenterer saken. Har kommet inn 0 forslag gjennom oppropet i Det Gode Budskap. Forslag til ny leder: Haldor Aasebø velges for to år. Ble valgt for to år ved akklamasjon. Valgkomiteen presenterer videre sine kandidater til styret: Werner Lidal velges som styremedlem for to år, og tar Haldor Aasebø sin plass. Sven J. Stray, Rose E. Høiland, Vidar Jenssen og Vidar Aronsen velges som medlemmer for 4 år. Varamedlemmer for samme periode: 1. vara: Ingeborg Alsaker, 2. vara: Karin Gamst 3. vara: Andreas Håvik. Kommentarer: Frank Søgaard: Fornøyd med at Haldor Aasebø kommer inn som leder. Stilte spørsmål ved Vidar Jenssens kandidatur, med usikkerhet i forhold til hans bakgrunn fra Pinsebevegelsen. Valgkomiteen burde sendt ut sitt forslag sammen med sakspapirene i mai. Tore Stray svarte: Enstemmighet fra valgkomiteens side å innstille Vidar Jenssen som medlem. Torunn Nærland, Betel Søgne: Setter pris på at kvinner er kommet inn i komiteen. Ber om at valgkomiteen tenker på å få inn flere kvinner. Haldor Aasebø: Takk for tilliten, når jeg ble spurt, sa jeg ærlig og oppriktig at jeg trodde det var bedre at en som var yngre stilte opp som leder. Når det ikke var noen andre som ville stille som leder, sa jeg ja, og nå gleder jeg meg til å samarbeide med de andre i utvalget. Referat fra DFEFs landsmøte juli 2012 på Solstrand - side 7 av 9

8 Bjørn S. Olsen: Kommentere Franks innlegg. Helt irrelevant, Vidar Jenssen er tilhørende i DFEF, hvem som helst kan velges, så lenge man tilhører DFEF, og virker i DFEF. Jeg gir min fulle støtte til Vidar Jenssen. Vidar Jenssen: Hadde ikke hatt problemer med å stille som varamedlem, hvis det var ønskelig. Kenneth Dahl, Vedavågen: Vidar Jenssen vist stor initiativ under selve landsmøtet, veldig glad å få så engasjerte folk inn i MHU. Frank Søgaard: Veldig viktig at menighetene får grundig informasjon om valget i god tid. Ole Kristian Iglebæk, Betesda Eiken: Vil støtte Vidar Jenssen. Det skal ikke stilles andre krav til ham enn til de andre som velges inn. Valgkomiteens innstilling ble godkjent mot en blank stemme. 2. Valgkomité Bjørn S. Olsen presenterer saken, et forslag om at årets valgkomité blir valgt for to år til. Medlemmene i komiteen er: Morten Helland Tore Stray Hanna Marie Hoel Alf Inge Flokketvedt Magnus Bjerkeng Vedtak: Komiteen enstemmig valgt for 2 nye år. G. Landsmøte og Sommerstevne 2013 og 2014 og Landsmøtet og Sommerstevnet i 2013 skal være i Drammen. Tore Stray la fram forslag/invitasjon til Landsmøtet om at 1. Landsmøtet 2014 arrangeres på Solstrand. 2. Landsmøtet 2015 arrangeres på Solstrand. Vedtak: Forslag nr.1 ble enstemmig godkjent. Det ble en debatt om forslag 2. Noen hadde betenkeligheter mot å frarøve andre menigheter muligheten til å komme med invitasjon til Landsmøte. Referat fra DFEFs landsmøte juli 2012 på Solstrand - side 8 av 9

9 k ffi* <efuwttitw Vedtak: Forslag nr.2 ble godkjent med 50 mot 2l stenuner. Solstrand 4. juli?0lz Ordstyrere fz,hh. Ruben Vea Referenter Rune Huru :,rrle i ;'.'

Fornøyde deltakere koste seg på Sommerstevnet i Drammen. Denne gruppen deltok i en bønnevandring i sentrum av elvebyen.

Fornøyde deltakere koste seg på Sommerstevnet i Drammen. Denne gruppen deltok i en bønnevandring i sentrum av elvebyen. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 7 august 2010 Årgang 106 DFEF har grunn til å være stolte over ungdommene i bevegelsen. Her er glimt av lovsangere fra gruppen Evig Arv. LES MER SIDE 22-23

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!

sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods! årgang 108 NR 3 mars 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge sterke budskap i Forkynner- og lederkonferansen «Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!» ordspråkene

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2011 Årgang 107 DFEFs Sommerstevne blir arrangert på Karmøy 5. 10. juli 2011. LES MER SIDE 10-11 Sangevangelist Arne Gundersen fyller 70 år. Les om

Detaljer

Retningslinjer for anbefaling og andre forhold vedrørende DFEF sine forkynnere.

Retningslinjer for anbefaling og andre forhold vedrørende DFEF sine forkynnere. Retningslinjer for anbefaling og andre forhold vedrørende DFEF sine forkynnere. 11 Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 for at de

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent)

1.2 Valg av dirigent og varadirigent Jan Egil Norheim (dirigent), Svein Haugland (varadirigent) Forum: Normisjon region Agder: Regionårsmøte 2012 Til stede: 134 påmeldte Møtested: Oddernes menighetshus, Kristiansand Dato: 14.04.12 Referenter Ole-Martin Storemyr, Kari Omre Erlandsen Regionstyrets

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter

Betel, Ørsta en av fire nye menigheter årgang 109 6 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge JXP ledertreningskurs for ungdom Betel, Ørsta en av fire nye menigheter tilsluttet DFEF Dette er budet vi har fra Ham: Den som elsker Gud, må

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer