Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7"

Transkript

1 Nr. 1 vinter årgang Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7

2 Gudstjenester i Borgestad 2. februar 5.sønd. i åpenbaringstiden Kl Markus Familiegudstj. Margrete Holmeide og Karin Fjose Olsen. Dåp og kirkekaffe. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet i Borgestad. Jentekoret deltar. 9. februar 6. sønd. i åpenbaringstiden Kl Joh Abrahamsen. Nattverd. Offer til menighetens diakoniarbeid. 16. februar Såmannssøndag Kl Luk Abrahamsen. Dåp. Offer til Bibelselskapet 23. februar Kristi forklarelsesdag Kl Fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke. 2. mars Fastelavenssøndag Kl Joh Fam.gudstj. Dåp og kirkekaffe. Utdeling av 4-årsbok. Hege Andal og Karin Fjose Olsen. Offer til Borgestad menighet. 9. mars 1. sønd. i fastetiden Kl Matt Friluftsgudstjeneste på Trollåsen. Abrahamsen og Borgestadspeiderne. Ta med grillmat. Parkering v/jarseng. Jentekoret deltar. 16. mars 2. sønd. i fastetiden Kl Matt Diakonigudstjeneste. Abrahamsen. Nattverd. Kirkelunsj. Offer til Kirkens SOS i Telemark. 23. mars Maria budskapsdag Kl Luk Hege Andal. Dåp. Menighetskoret deltar. Offer til menighetens misjonsprosjekt. 30. mars 3. sønd. i fastetiden Kl Luk Abrahamsen. Nattverd. Offer til Borgestad menighet. Årsmøte og kirkekaffe e. gudstjenesten. 6. april 4. sønd. i fastetiden Kl (Merk tiden). Hebr Hege Andal og Håvar Norendal. Nattverd. Konfirmantene deltar. Offer til barne-og ungdomsarbeidet i Borgestad. 13. april Palmesøndag Kl Joh Abrahamsen. Dåp. Offer til Borgestad menighet. kirkeskyss I avisenes gudstjenestelister på fredager vil det bli oppgitt et telefonnummer for kirkeskyss. Det er til kontaktpersonen for søndagen. Denne har en liste med navn på personer som også har sagt seg villig til å kjøre til kirken. Det er derfor mange som står klare til å kjøre. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kontaktpersonen ikke er bundet hjemme totalt fra fredag til søndag. Om du derfor ikke får svar ring igjen! Skyssen koster kr. 20 frem og tilbake, kr. 10 for en vei. Og husk: Vi ønsker å se deg i kirken. Så du er ikke til bry om du ringer, men til glede! VealøsKapellet kl Etter en pause fra 16. desember starter Vealøskapellet den 9. mars i år. Det blir sportsgudstjenester alle søndager framover kl I påsken er det gudstjenester skjærtorsdag og 2. påskedag til samme tid, kl Vealøskapellet ligger en 45-minutters gange fra parkeringsplassen ved Lensmannssetra som ligger ovenfor Sneltvedt. I kapellet selges vafler, sjokolade, kaffe og mineralvann både før og etter gudstjenesten. Talerlista for våren er ennå ikke klar. Ikke helt A4 Alt i ett hus idé, design, trykk og ferdiggjøring. Vi lager det aller meste innen reklamemateriell og trykte produkter. Telefon Helg over Borgestad nr. 1/2014

3 Vi er i fastetiden - på vei mot påske I vår kultur forbinder vi ofte ordet faste med å avstå fra mat - for å gå ned i vekt, eller rense kroppen. Kanskje ikke så rart i en kultur som flommer over av treningsprogrammer og ernæringsplaner for å få det riktige utseende. Men den kristne faste handler om så mye mer - selv om vi kunne kalle den et treningsprogram for sjelen. Fasten kan være en tid for å se på seg selv med et nytt blikk, bli mer ærlig, finne nytt fokus. I fastetiden kunne vi våge å stille noen spørsmål; Hva i mitt liv som kanskje får for stor plass, - som tar oppmerksomheten slik at jeg glemmer viktige ting i livet mitt? Hva kan jeg å gi avkall på for å kunne leve mer med hjertet og mer ekte? For fasten er en øvelse, en øvelse for sansene, som kan gjør oss mer lydhøre, for vårt eget liv, for menneskene rundt oss, og for Gud. Det kan for eksempel bety å skru av radioen, TV, datamaskinen, ipod en, - alt det som vi har som bakgrunnsstøy, og heller setter oss ned og lytte. Kanskje lese i Bibelen og lytte - for å komme inn på en bølgelengden hvor vi kan fornemme at Gud har noe å si. Det er vel et prosjekt vi burde ha hele året, men i fastetiden er det kanskje lettere å vie det litt større oppmerksomhet. For fasten handler ikke om å forsake, men å frigjøres til å la livene våre fylles av Guds Ånd og kjærlighet, det som gir liv til både oss og andre. Fastebønn Barmhjertige Gud, kall oss til bot, til bønn og faste, Så vi elsker vår neste og stiller sult, Løser trellebånd og leger sår. La ditt rike reise seg av støv og aske Og ditt lys bryte fram som morgenrøden. Vi ber i Jesu navn. Amen

4 Forbønnstjenesten Vi ber spesielt for mennesker som trenger forbønn. Ta kontakt med forbønnstjenesten: Henvendelse menighetskontoret telefon eller legg en konvolutt merket Forbønnstjenesten i postkassa utenfor kirkekontoret. Vi er nå 13 personer i bønnetjenesten som har vakter mandag og tirsdag. LA OSS BE Forbønnsemner: Februar: Vi ber for alle frivillige medarbeidere og alle som har en oppgave i ulike råd og utvalg i menighete. Vi takker for tjenesten de gjør og ber om at de må få kraft, frimodighet og glede i arbeidet. Mars: Vi ber for diakoniarbeidet i menigheten og for alle som viser omsorg for andre. Vi ber for klienter og ansatte ved Borge stadklinikken og for alle som på ulikt vis strever med livet sitt. April: Vi ber for arbeidet for barn i menigheten. Vi ber om at dåpsbarna må bli bevart i troen. Vi ber for jentekoret «Sangsvalene» og om at «B-gjengen» må få starte opp igjen. Vi ber om flere voksne ledere til barnearbeidet. Bønn: Herre, gå midt iblant oss, tilgi oss vår skyld og gjør oss til din eiendom. (Fri gjengivelse av bønnen Moses bad i 2. Mos. 34.9) Prestens hjørne Demokrati og samvittighet Vi har gått inn i det store jubileumsåret for Grunnloven. Et viktig jubileum. I flere av landets kirker skal jubiléet markeres, søndag 23. februar. Denne søndagen er det fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke. Vi i Borgestad legger derfor markeringen til Folkedansmessa den 18. mai. Norge var, inntil 1814, en del av det danske eneveldet der kongen hadde all makt. Den norske Grunnvollen ga makten til folket. Folke suverenitetsprinsippet ble slått fast. Folket skulle, gjennom Stortinget, være den lovgivende myndighet. Et flertall i folket bestemmer landets lover. Slik må det være. Skal vi kalle oss et sunt demokrati, betyr det også respekt for mindretallet og for den enkelte borgers integritet og samvittighet. Et usunt demokrati kan havne i det vi kjenner som demokratisk sentralisme, som betyr at når et vedtak først er fattet, må alle bøye seg for det. Saken, der en liten gruppe fastleger av samvittighetsgrunner reserverer seg mot å henvise til abort, rører ved mange følelser og berører viktige prinsipper. Disse legene gjør det neppe lettvint for seg selv. Det koster å stå under mediatrykk. Så vidt jeg vet prøver de å legge til rette for at kvinner som søker abort blir tatt hånd om av leger som ikke reserverer seg. Men selv ber de om å få slippe. For dem dreier det seg om en dyp overbevisning. Jeg håper vi kan ha et så romslig og sunt demokrati at storsamfunnet kan ta hensyn til de legene det gjelder. Tea 4 Helg over Borgestad nr. 1/2014

5 Hege Andal Nytt ansikt i kirken Fra 1. januar er det prest fra Skien menighet som har noen tjenester i Borgestad. Hege Andal har allerede begynt, og vi kommer til å møte henne som liturg 1-2 ganger pr. mnd. Vi regner ikke med at så mange i menigheten kjenner Hege, så vi tok en prat etter jul. - Vi vet at du har vært prest i Brevik, men hvor kommer du egentlig fra? - Jeg er født i Oslo, men etter to år flyttet vi til Ringerike. 17 år gammel dro jeg til Oslo for å gå på skole, og ble boende der til jeg var ferdig med teologistudiet på Universitetet. I forkant rakk jeg ganske mye, bl.a gikk jeg på Rønningen folkehøgskole og jobber to år på Det Norske Teater. Jeg fikk mye nyttig erfaring å ta med seg inn i prestetjenesten. - Vi vet at du har vært i Brevik, men har du hatt prestetjeneste andre steder? - Nei, Brevik var det første stedet jeg kom til etter studiene. - Du er gift med Arild Bakke en kjent og kjær person for mange her i Borgestad. Får vi se og høre litt til ham også kanskje? - Arild traff jeg på en gudstjeneste der han spilte, og han har sittet på orgelkrakken i Brevik i noen år mens jeg har vært prest der. Nå har han sluttet som organist i Brevik fordi han har så mange andre musikkoppdrag. Men vi får se hva det blir til - Du skal jo ikke være her så veldig mye, men har du likevel noen forventninger til tjenesten her i Borgestad? - Jeg kjenner litt til staben her, og jeg gleder meg til å bli en del av den. Dessuten har dere en usedvanlig vakker kirke, og jeg gleder meg til å lede gudstjenestene i det vakre rommet. Selv om jeg ikke er en fast del av staben, ønsker jeg å få være en ressurs i menigheten. Når jeg skal lede gudstjenesten, ønsker jeg også å få være med i forberedelsene; det være seg i forhold til 4-årsbok, Lys våken eller konfirmanter. Jeg ønsker ikke bare å være vikar, men en del av menigheten. Det er bare å spørre! -Vi er glad for å ha deg her, Hege, og vi ønsker deg velkommen og lykke til - både her hos oss og i Skien menighet. Guri Veel Svendsen Nytt om navn Geir Bekkevoll har som kjent hatt permisjon fra stillingen som sokneprest i Borgestad de siste årene. I høst ble han gjenvalgt til Stortinget. Han har derfor sagt opp stillingen som sokneprest i Borgestad. Det betyr at hans vikar; Thor Egil Abrahamsen, nå er fast ansatt som sokneprest i Borgestad. Etter planen går han av på pensjon til høsten. Da blir soknepreststillingen i Borgestad lyst ut som fast stilling igjen. Vi håper på mange gode søkere. Borgestad burde tiltrekke seg mange søkere. Helg over Borgestad nr. 1/2014 5

6 Hendt siden sist Julevandringene er blitt gode innslag i adventtiden. Barnehagebarn og 1. klassingene fra skolene i menigheten ser fram til denne «vandringen» til Betlehem. De får selv være med å spille Josef, Marie, vise menn, engler og gjetere. De minste lever seg helt inn i rollene. Jueltrefestgustjenesten, søndag 5. januar samlet mange både store og små. Etter gudstjenesten i kirken gikk de fleste bort til kirkestua til gløgg og pepperkaker, gang rundt treet, julefortelling for de små. Til sist kom de 3 «vise menn» pluss Josef med pakker til barna. Et flott arrangement. 6 Helg over Borgestad nr. 1/2014

7 Isdam Ved gangstien fra kirken og mot nord, kan en etter undergangen under Håvundvegen se en interessant terrengformasjon og rester etter to dammer. Nå er det ønske fra lokalutvalget om å opparbeide en bedre gangveg her. Da er det tid for å se på hvilke historiske «levninger» dette er. Betongdammen er rester etter vannreservoar og isdam for Borgestad gård. Vannet kom fra en dam på Åkre gård. Når betongdammen ble bygget vet vi ikke, men den fungerte som isdam fram til noen år etter 2. verdenskrig. Is ble skåret om våren og fraktet ned til ishuset som lå ved siden av stabburet på gården. Isen ble her stablet langs veggene med sagmugg mellom, og matvarene ble satt i hyller i rommet. Fotografiet (på forsiden) viser gårdsbestyrer Kristoffer Skogsrud mens han løfter opp en isblokk. Issagen sees på isen i bakgrunnen. Dammen var inngjerdet, og det sto et lite hus på dammen for antagelig å beskytte en skrue som styrte åpningen på damluken. Av sikkerhetshensyn ble dammen demontert tidlig på 1970-tallet. På 1930-tallet ble vannbassenget ved nåværende gangveg opp til Borgemarka bygget. Dit kom det da vann fra Ørnstjern. Det erstattet mange ulike vannkilder i området, men også dette anlegget har vært ute av drift i mange år nå. Like ved betongdammen sees en ganske stor steinsetting etter en annen og eldre dam. Den fikk vann fra daldraget bak låven på Åkre. Om denne dammen vet vi intet, men det kan synes som om det kan ha vært en enkel mølle her. Dersom noen har opplysninger eller fotos som belyser disse minnene, er redaksjonen takknemlig for å bli kontaktet. G.E.N. Helg over Borgestad nr. 1/2014 7

8 MENIGHETSKALENDEREN Forbønnstjenesten Mandag og tirsdag kl i dåps sakristiet i kirken. Babytrall Judith Omland tar sikte på to kurs til våren: «De første strofene», for babyer fra 10 uker til 7 mnd. «Opp og stå, ut og gå», er for barn fra 7 mnd. til 1,5 år. Dato for oppstart; fredag 28. februar. Påmelding til vår hjemmeside «borgestadkirke.no» eller sms til Dessertklubben «Sprell levende» Søndagsskole på hverdager, 2. hver tirsdag i oddetallsuker (28. jan, 11. febr, 25. febr. osv) kl i kirkestua. For barn i søndagsskolealder (3-4 år og oppover). Mindre søsken er velkomne. Voksne kan være med spesielt for de minste. For spørsmål: kontakt Karin Fjose Olsen; eller Jentekoret «Sangsvalene» For jenter fra 6 år og oppover. Øver i kirkestua hver onsdag kl Nye medlemmer velkommen. Kontakt Hildegun Haukenæs, eller møt fram på en øvelse. Kirkekoret Øver i Kirkestua hver onsdag kl Oppstart over nyttår. Åpen kafé i Kirkestua hver tirsdag kl Kaffe og nystekte vafler. Hyggelig prat. Vi over 60 Fredag 7. februar kl i Kirkestua. Kongokveld med Michael Mizidi og Karl Fredrik Kittelsen. Fredag 7. mars kl (Programmet ikke fastlagt.) Fredag 4. april kl Fredheimkameratene besøker oss. Utlodning, kaffe og god bevertning på samlingene. Skyss kunngjøres på oppslag og i annonser. Kirkekaffe på Menstad bydelssenter (Haugsåsen) I vår blir det kirkekaffe kl på senteret disse torsdagene: 6. februar (Pionermusikken) 6. mars 3. april 8. mai 5. juni Andakt, Dagens gjest, kaffe og kaker på hver samling. Torsdag 27. mars kl skal Borgestad kirkekor og Jentekoret «Sangsvalene» delta på noe som kalles «MiddagsMoro» på senteret. Aftensang i Borgestad kirke Onsdag 5. og 26. mars kl Borgestad kirkekor deltar begge kveldene. Bibelkvelder i Kirkestua Det blir to bibelkvelder i vårsemesteret; Torsdag 27. februar kl Finn Gunnar Tønnesen Torsdag 20. mars kl Thor Egil Abrahamsen Vi innleder til samtale om de store talene av Peter og Paulus som er gjengitt i Apostlenes gjerninger. Kveldsmat. 8 Helg over Borgestad nr. 1/2014

9 «Arbeidsmøte» for julemesse 2014 Mandag 10. mars kl starter «arbeidsmøtene» for ny julemesse opp igjen. Velkommen til hyggelig prat og idéutveksling. Kontaktperson; Svanhild Løberg. Tlf: Menighetens årsmøte Søndag 30. mars etter gudstjenesten kl kirkekaffe og menighetens årsmøte. Årsrapport og regnskap. Saker som ønskes tas opp meldes menighetskontoret. Konsert ved Canto Ammonia søndag 30.mars i Borgestad kirke om kvelden Friluftsgudstjeneste på Trollsåsen Søndag 9. mars kl blir det friluftsgudstjeneste på Trollsåsen. Parkering ved Jarseng. Kort vei å gå opp til Trollsåsen. Natursti og grilling. Ta med grillmat. Borgestadspeiderne deltar. Påskeverksted For store og små, lørdag 5. april. Se side 10. Diakonigudstjeneste Vårens diakonigudstjeneste blir søndag 16. mars kl med enkel kirkelunsj etter gudstjenesten. Fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp Konfirmantene er klar for årets bøsseinnsamling til inntekt for Kirkens Nødhjelp, tirsdag 8. april fra kl og utover. Ta godt imot konfirmantene eller andre som kommer på dørene. For å dekke alle rodene trenger vi flere bøssebærere. Meld fra til menighetskontoret om du kan tenke deg å bli med denne kvelden. Neste menighetsblad kommer ut før påske. Stoff kan sendes: skien.kommune.no innen 18. mars Besøk vår hjemmeside: Bilde fra Trollåsen mars Helg over Borgestad nr. 1/2014 9

10 Tårnagenthelg blir arrangert for alle 8-åringer 1. og 2. februar. Skriftlig innbydelse er sendt ut. Vi kommer tilbake til samlingen i neste nr. av bladet. Kateketens side Dette har skjedd: Juleverksted er blitt en god tradisjon før jul. Det var liming, klipping og maling før flotte engler og snømenn ble formet av barna. Barn og voksne koste seg masse denne lørdagsformiddagen i advent. Julevandringer De to første ukene i advent er det julevandringer for barnehager og skoleklasser. Dette er så populært at en barnehage utenfor menigheten kommer til oss. Vi kler oss ut som Josef, Maria, de tre vismenn, engler og gjetere. Vi leker oss igjennom juleevangeliet. Dette er en fin måte å huske juleevangeliet på. Se bilde på side 6. Lysvåken for alle 11 åringer i menigheten med overnatting i kirken, natt til 1. søndag i advent. Dette er et av høydepunktene i vår menighets trosopplæring. Vi fikk besøk av Trygve Wikstøl som fortalte på en spennende måte om Samuel i Tempelet. Etter vandring med fakler på kirkegården ble det boller, kakao og lørdagsgodt. På søndag deltok den fine gjengen på familiegudstjenesten. Dette kommer: 4-årsbok Søndag 2. mars deler vi ut kirkebok til alle 4-åringer. Vi har en samling i forkant slik at 4-åringene kan bli litt kjent med kirken sin og med oss som jobber der og forberede oss på gudstjenesten. Velkommen på samlingen alle 4-åringer. Det kommer brev i posten til dere. Påmelding skjer til via vår hjemmeside: Påskeverksted Velkommen til Påskeverksted i Kirkestua, lørdag 5. april kl Vi lager påskepynt til hjem og påskekort som kan sendes til venner. Steking av sveler, saft og kaffe til de voksne. Vi må ta kr.50.- til dekking av utgifter. Samme lørdag, 5. april kl innbyr vi alle 9-åringer velkommen til å være med og lage påsketre med malte egg og påskelandskap. Begge deler skal stå i kirken gjennom hele påsken. Peturs på farten igjen Rett før påske får alle 7-åringer en ny CD med nye sprell fra Petrus. Babytrallkurs Oppstart av to nye kurs fredag 28. februar. «Opp og stå, ut og gå»- kurset for de fra 7 mnd. og oppover starter kl. 10 i Kirkestua.» De første strofene» er for de fra 10 uker og opp til 6 mnd. Starter kl i Kirkestua. Judith Omland er kursleder. Påmelding vi hjemmesiden: 10 Helg over Borgestad nr. 1/2014

11 Glimt fra konfirmantarbeidet Halvveis i konfirmantåret har Håvard (Norendal) sendt oss denne lille rapporten fra høstens høydepunkter. 24-hours-festival i Fritidsparken november var det igjen klart for den store 24-festivalen i Fritidsparken. Festivalen arrangeres av Acta i samarbeids med Skjæregårds og Den norske kirke. Ca 500 barn, deriblant fem fra Borgestad menighet, var samlet et helt døgn for å være med på aktiviteter som lek, bading, skøyter og «stages» med trosopplæring, musikk og sang. På søndags morgen var det mange trøtte, men og svært glade og takknemlige ansikter å se, både blant barn og voksne. Takk for et kjempefint arrangement! Roadservice Som et ledd i det å skape et tettere samarbeid mellom konfirmantene i Borgestad og Gjerpen, hadde vi fredag 29. november besøk av Roadservice på Gjerpen menighetshus. Lang kø til det enorme isslottet som var dekket med nonstop og peanøtter. Hit var også fjorårskonfirmanter fra de to menighetene invitert. Roadservice er en gruppe med ungdommer som er elever ved Grenland folkehøyskole, og som gjennom skoleåret besøker menigheter rundt i hele landet. Det ble en svært flott kveld, der vi fikk engasjerende tros opplæring, informasjon om fasteaksjonen, og til slutt en fengende og flott konsert. Grøt og magi Et annet fellestiltak Borgestad og Gjerpen i høst hadde for konfirmantene, var juleavslutning 13. desember, også dette på Gjerpen menighetshus. Hit hadde vi også invitert Gjerpen misjonsmenighet. Denne kvelden spiste vi grøt, hadde pakkebytte og vikarprest Øistein Aronsen kom som julenisse og fortalte «Juleevangeliet» i lett omskrevet versjon. Sist men ikke minst hadde vi besøk av den profesjonelle tryllekunstneren Ruben Gazki, som er på en flott måte kombinerte trylling og formidling av kristen tro. Vi var alle enige om at en felles juleavslutning for konfirmantene i Gjerpensdalen må bli en tradisjon, og vi fikk allerede en stående invitasjon om å komme til Gjerpen misjonsmenighet neste jul. Håvar Norendal Helg over Borgestad nr. 1/

12 Furuheim Grendehus Utleie Tlf Trivelige lokaler, rimelig leie Bryllup, konfirmasjon, familieselskaper Øvings og møtelokale for foreninger Vil du annonsere her? Borgeveien 5, 3712 Skien Tlf Fax Nærum Grendehus Selskapslokaler til leie maks. 45 personer. Tlf Varm /kald mat kan leveres av Mariannes kjøkken Tlf SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den lettere å bære. Borgestad Tlf.: Skauen kristelige skole 10-årig kristen grunnskole for hele Grenland. Noe for ditt barn? Ta kontakt for informasjon. Tlf: Kverndalsgate 6 Tlf.: Fax: Mob: Helg over Borgestad nr. 1/2014

13 Reisebrev fra Jerusalem Sommeren 2013 overtok Elisabeth Eriksen Levi stillingen som leder for Casparisenteret i Jerusalem. Casparisenteret er støttet av Den norske Israelsmisjon. Senteret skal bl.a. dyktiggjøre ledere for de mange Messiastroende menighetene i Israel. Elisabeth vokste opp i Solves vei her i Borgestad og er datter av Erna og nå avdøde Richard Eriksen.er oppvokst her i Borgestad. Hun er gift med en israeler og har to døtre. Inntil i fjor vår bodde de på Gulset. Vi har mottatt dette «reisebrevet» fra Elisabeth. Solen går ned over French Hill, Den franske høyden i Jerusalem. I det fjerne kan vi skimte lysene fra Amman i Jordan. De som bor på den andre siden av Jordan-elven synes nære sett fra balkongen vår, men samtidig langt borte. De fra den andre siden kommer ikke over til oss, og vi kommer ikke over til dem. Det er en annen virkelighet her enn i Norge, der vi tok båten over til Sverige uten pass og uten å tenke på grenser. Her i vår nye tilværelse som vi sakte men sikkert begynner å kalle hjemme, er mye annerledes. Vi ble godt tatt imot da vi flyttet inn i Bar Kochva gaten eller Stjernesønn gaten her på Den franske høyden som området kalles. En nabo kom med en flaske vin, en annen kom med nybakt brød og en tredje kom med sjokolade. En kvinnelig nabo lot blikket gå fra Yehuda til meg og tilbake før hun spurte: Hvem av dere er den nye lederen av Caspari Center? Det er meg, svarte jeg og var unektelig litt spent på reaksjonen siden det ikke er vanlig i alle miljøer i Israel med kvinnelige ledere. Men hun svarte kontant: YES så flott med en kvinne! I skrivende stund er det shabbat, fredag kveld, og det ellers så støyende dagliglivet stilner av, bussene har sluttet å gå, butikkene har stengt og gatene er blitt ganske så folketomme. Jeg tenker tilbake på nok en arbeidsuke på Caspari der jeg nå har vært i snart tre måneder. Denne uken har vi hatt Shabbatskoleseminar for shabbatskolelærere (= søndagsskolelærere), vi har hatt Open Lecture eller åpent foredrag om den nye økumeniske situasjonen i Jerusalem, vi har hatt besøk av grupper fra Norge og Tyskland og jeg har vært på Bridge Builder møte i Betlehem. Sommeren 2014 skal 30 ungdommer fra Norge, Israel og Palestina møtes og være bridge buildere eller brobyggere for fred og forsoning mellom jesustroende eller messianske jøder og kristne palestinere. Våren 2015 skal de samme ungdommene møtes i Jordan for å fortsette å bygge broer over dype kløfter, men en felles tro på Jesus som Messias forener dem som ellers befinner seg på hver sin side i en konflikt. Mange tanker og inntrykk svirrer rundt i hodet når solen nå går ned over French Hill mens lysene fra Jordan blinker i det fjerne. Men jeg sier til meg selv, slik vår kvinnelige nabo sa det: YES jeg tror dette blir bra. Elisabeth Eriksen Levy Helg over Borgestad nr. 1/

14 Brødrene Eie, Bøle Tlf Eriksrød Stenhuggeri Mælumsveien 18, Skien Tlf Engrav Blomster Borgestad Tlf Odd s Bok og Musikk Kr. bokhandel Tlf Salong Gregorius v/ Kjerstin Zimarseth Greg. Dagsonsgt. 220 Tlf Borgåsen Blomster Tlf Best Lokalt Toppen AS Gregorius Dagssonsgt. 50, 3746 Skien Takk for støtte til Borgestad menighet Borgestad menighet vil med dette få takke alle som har støttet menigheten økonomisk i året som gikk. Menigheten har lønnsforpliktelser og vi er like spente hvert år når regnskapet skal gjøres opp. I skrivende stund ser det ut til at vi kommer til å ha et overskudd på ca i året som gikk. Det er vi svært glade for og takker alle som har gitt bidrag. Av gaveinntekter i året som gikk kan vi nevne; 1)Giroblanketten som lå i bladet før jul: kr ; 2)Julemessen i november ga brutto: kr )Den faste givertjenesten; ca.kr I tillegg kom det inn betydelige beløp gjennom ofringer og personlige gave fra givere som ikke er knyttet til den faste givertjenesten. Hjertelig takk. I forbindelse med julemessen i november hadde vi gående et lotteri. Alle gevinstene var gitt til lotteriet. Vi takker alle som bidro med gaver og her er de heldige vinnerne: Trekning på julemesselotteriet: Treskrin: Edith og Andreas Søli Dukkeseng m/dukke: Roy Vadlid Middag for 2 på Jarseng: Einar og Guri Svendsen Gryte: Geir Arild Tønnessen Knivsett: Nils Alfred Helvin Juleservice m/duk: Gro Strand Matkorg fra ICA: Sigrun Landro Olsen Juletre: Erna Eriksen Kransekake: Nils Alfred Helvin Kransekake: Ragnhild og Ole Humblen Madagaskarduk: Cecilie H. Sørli Lykt: Sigrid Meling Tine: Guri og Einar Svendsen Grønsakkorg: Birte Jøntveidt Playmo lastebil: Liv Berit Skogen Utelykt: Kristin Taugset Supertransporter: Elin Haukenæs Babydukke: Erna Baugerød Utskåret klokke: Ivar Slettebakken Trefigur: Randi Meen Smykkesett m/klokke: Hjørdis Holt Gyngestol: Finn Gunnar Tønnessen Mohairsjal: Maren Fjellheim Fruktkorg: Åse Jonas 14 Helg over Borgestad nr. 1/2014

15 KIRKE OG HJEM Døpt Maximillian Elias Torres Anundsen Pernille Fredriksen Raflund Aurora Stensrød Tranberg Isak Andreassen Ruth Emily Lindøe Gotham Lucas Oliveira Salvi Jesper Vinje Selander Matheo Oksum Wiig VigseL Elise Buljo Haugerø og Lasse Aarnes Hovden Døde Thoralf Johannes Guttormsen Odd Hilmar Jakobsen Josef Christiansen Jack Willy Falao Inger Helen Nesse Gunnar Råmunddal Sverre Johnsen Thorbjørn Stubberød Bergljot Hansen Angell Roberth Jenssen Knut Kvæven Sven Gustav Anderson Ingar Fritjof Wallestad Harald Bache Bystrøm Tåler å høre ALT! Sladrer ikke! Ring eller skriv en SOS-melding via Utgiver Borgestad Menighet Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen, tlf Epost: Gunnar Norby, tlf Finn Gunnar Tønnesen, tlf Guri Veel Svendsen, tlf Bladets adresse: Borgestad Menighetskontor, Håvundvn. 378, 3711 Skien Bankgiro: BORGESTAD MENIGHET Borgestad Menighetskontor Håvundvn Tlf Sekretær: Marit Gundersen, Epost: Kontortid: Tirsdag kl Fredag kl Mandag, onsdag og torsdag blir telefonen besvart dersom det er noen tilstede, eventuelt viderekoplet til Kirkevergens kontor. PS! Mandag er presten sin fridag. Konto menighetsarbeidet: Konto misjonsprosjektet: Menighetsrådets leder: Solbjørg Meling Lindøe. Tlf Arbeidsutvalget: Solbjørg Meling Lindøe, Sveinung Riis, Bjørn Sørli, soknepresten Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen Tlf , Kateketer: Karin Fjose Olsen Tlf , Håvar Norendal. Tlf , Organist: Hildegun Haukenæs Tlf , Kirketjener: Torhild Næs Dalen Tlf , Trosopplærer: Tone Arntzen. Tlf Kirkevergens kontor: Schweigaards gate 11, 3717 Skien Tlf Diakoniarbeider: Elsa Eskeland. Tlf Hjemmeside: Helg over Borgestad nr. 1/

16 Kirkebyggere og kirkerefsere Det er nok mange som undrer seg over at det synes å være så mye indre strid eller uenighet i Den Norske Kirke. Strid om hva som er rett troslære og kristen moral. Vi lever også i en tradisjon med statskirke hvor enkelte politiske og juridiske spørsmål også er blitt blandet med trosspørsmål. Skal jeg tilpasse meg og mitt gudsforhold til en slik Kirke som jeg kanskje er uenig med? Hva er så Kirken? Hva er dens opphav og vesen? Gudsfolktanken kjenner vi fra Det gamle testamentet (jødene var gudsfolket) og Det nye testamentet. Urmenigheten var grunnfestet i sitt jødiske opphav. Med historien om Jesu liv, død og oppstandelse kommer et brudd med den jødiske forventning om Messias. Det blir heretter de kristustroende som videre i vår historie representerer det verdensomspennende «Gudsfolket» eller Kirken. Dåpen gir oss delaktighet i denne Kirken. I påvente av Jesu tilbakekomst skal Kirken leve ut troen, håpet og kjærligheten, og vi skal feire gudstjeneste basert på en guddommelig åpenbaring. Men for å styre det hele måtte det til en institusjon. Den historien kjenner de fleste. Den er preget av menneskers styrke og svakheter og ikke minst fyrsters bruk av Kirken som redskap for egne interesser. Fra Reformasjonen lyder da også prinsippet: «Kirken må alltid reformeres». Luther ble nok den som i vår historie er blitt stående som den største reformator. Hans kjære katolske kirke var sterkt hierarkisk oppbygget, og selve kirkeorganisasjonen ble definert som «Kristi legeme» eller «Guds folk». Fortolkningsretten til tro og liv var innskrenket. Spenningen mellom Kirkens egne «kirkebyggere» og «kirkerefsere» har senere fulgt Kirken. Det dreier seg om tradisjon og fornyelse, ny kunnskap, innsikt og nytt menneskesyn. Kirkebyggeren forkynner den Gud som har bundet seg til nådemidlene og menigheten. Han og hun arbeider for Kirkens ære og makt for at Gud derved skal få større ære. Kirkerefseren forkynner den Gud som er fri og suveren fra menneskelige konstruksjoner og snevre tanker og hevder retten til fortolkning og reformer. Hvem har rett? Begge elsker Kirken, og de trenger hverandre fordi vi alle erkjenner bare stykkevis. Og brytningene bør skje i respekt og kjærlighet til Kirken selv. Så må Kirken hele tiden arbeide med spørsmålet om hvordan Ordet skal bli rett forkynt i vår tid og slik at Kirkens lære ikke overskygger evangeliet. Skal vi så uroes over all diskusjonen? Er det grenser for vår lojalitet? Skal vi eventuelt melde oss ut som av en forening? Uroen skal hjelpe oss til ettertanke og fordypelse i evangeliet. Vi bør kjenne tiden da trosformuleringer og skriftutleggelse ble skapt. Vi bør gi rom for ulike meninger og likevel kunne stå sammen i bekjennelsen om Jesus Kristus som veien som fører oss tilbake til «vårt evige opphav». Det er et mysterium vi tar til oss. Så skal vi feire gudstjeneste sammen og søke svar i bønn og i nestekjærlighetens lys før vi eventuelt reformerer. Gunnar E. Norby Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr , 82939

Han er oppstanden. Halleluja!

Han er oppstanden. Halleluja! Nr. 2 Våren og påsken 2014 46. årgang Han er oppstanden. Halleluja! Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl. 17.00. Hebr. 4.14-16. Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer:

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Diplomfest. se side 5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG

Diplomfest. se side 5 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG Vinteraktivitet i barnehagen Diplomfest Hører du godt i kirken? se side 4 se side 5 se side 4 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.1 2010 56. ÅRGANG LIV OG (be)røre FESTIVAL Støttekonsert for Haithi

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 6 Desember 2014 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Det skjer i jula Side 3 og 10-11 I tennishallen Side 6-7 Et spennende liv Side 8-9 Ett år i London Side19 Ny kirkekunst

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer