Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7"

Transkript

1 Nr. 1 vinter årgang Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7

2 Gudstjenester i Borgestad 2. februar 5.sønd. i åpenbaringstiden Kl Markus Familiegudstj. Margrete Holmeide og Karin Fjose Olsen. Dåp og kirkekaffe. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet i Borgestad. Jentekoret deltar. 9. februar 6. sønd. i åpenbaringstiden Kl Joh Abrahamsen. Nattverd. Offer til menighetens diakoniarbeid. 16. februar Såmannssøndag Kl Luk Abrahamsen. Dåp. Offer til Bibelselskapet 23. februar Kristi forklarelsesdag Kl Fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke. 2. mars Fastelavenssøndag Kl Joh Fam.gudstj. Dåp og kirkekaffe. Utdeling av 4-årsbok. Hege Andal og Karin Fjose Olsen. Offer til Borgestad menighet. 9. mars 1. sønd. i fastetiden Kl Matt Friluftsgudstjeneste på Trollåsen. Abrahamsen og Borgestadspeiderne. Ta med grillmat. Parkering v/jarseng. Jentekoret deltar. 16. mars 2. sønd. i fastetiden Kl Matt Diakonigudstjeneste. Abrahamsen. Nattverd. Kirkelunsj. Offer til Kirkens SOS i Telemark. 23. mars Maria budskapsdag Kl Luk Hege Andal. Dåp. Menighetskoret deltar. Offer til menighetens misjonsprosjekt. 30. mars 3. sønd. i fastetiden Kl Luk Abrahamsen. Nattverd. Offer til Borgestad menighet. Årsmøte og kirkekaffe e. gudstjenesten. 6. april 4. sønd. i fastetiden Kl (Merk tiden). Hebr Hege Andal og Håvar Norendal. Nattverd. Konfirmantene deltar. Offer til barne-og ungdomsarbeidet i Borgestad. 13. april Palmesøndag Kl Joh Abrahamsen. Dåp. Offer til Borgestad menighet. kirkeskyss I avisenes gudstjenestelister på fredager vil det bli oppgitt et telefonnummer for kirkeskyss. Det er til kontaktpersonen for søndagen. Denne har en liste med navn på personer som også har sagt seg villig til å kjøre til kirken. Det er derfor mange som står klare til å kjøre. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kontaktpersonen ikke er bundet hjemme totalt fra fredag til søndag. Om du derfor ikke får svar ring igjen! Skyssen koster kr. 20 frem og tilbake, kr. 10 for en vei. Og husk: Vi ønsker å se deg i kirken. Så du er ikke til bry om du ringer, men til glede! VealøsKapellet kl Etter en pause fra 16. desember starter Vealøskapellet den 9. mars i år. Det blir sportsgudstjenester alle søndager framover kl I påsken er det gudstjenester skjærtorsdag og 2. påskedag til samme tid, kl Vealøskapellet ligger en 45-minutters gange fra parkeringsplassen ved Lensmannssetra som ligger ovenfor Sneltvedt. I kapellet selges vafler, sjokolade, kaffe og mineralvann både før og etter gudstjenesten. Talerlista for våren er ennå ikke klar. Ikke helt A4 Alt i ett hus idé, design, trykk og ferdiggjøring. Vi lager det aller meste innen reklamemateriell og trykte produkter. Telefon Helg over Borgestad nr. 1/2014

3 Vi er i fastetiden - på vei mot påske I vår kultur forbinder vi ofte ordet faste med å avstå fra mat - for å gå ned i vekt, eller rense kroppen. Kanskje ikke så rart i en kultur som flommer over av treningsprogrammer og ernæringsplaner for å få det riktige utseende. Men den kristne faste handler om så mye mer - selv om vi kunne kalle den et treningsprogram for sjelen. Fasten kan være en tid for å se på seg selv med et nytt blikk, bli mer ærlig, finne nytt fokus. I fastetiden kunne vi våge å stille noen spørsmål; Hva i mitt liv som kanskje får for stor plass, - som tar oppmerksomheten slik at jeg glemmer viktige ting i livet mitt? Hva kan jeg å gi avkall på for å kunne leve mer med hjertet og mer ekte? For fasten er en øvelse, en øvelse for sansene, som kan gjør oss mer lydhøre, for vårt eget liv, for menneskene rundt oss, og for Gud. Det kan for eksempel bety å skru av radioen, TV, datamaskinen, ipod en, - alt det som vi har som bakgrunnsstøy, og heller setter oss ned og lytte. Kanskje lese i Bibelen og lytte - for å komme inn på en bølgelengden hvor vi kan fornemme at Gud har noe å si. Det er vel et prosjekt vi burde ha hele året, men i fastetiden er det kanskje lettere å vie det litt større oppmerksomhet. For fasten handler ikke om å forsake, men å frigjøres til å la livene våre fylles av Guds Ånd og kjærlighet, det som gir liv til både oss og andre. Fastebønn Barmhjertige Gud, kall oss til bot, til bønn og faste, Så vi elsker vår neste og stiller sult, Løser trellebånd og leger sår. La ditt rike reise seg av støv og aske Og ditt lys bryte fram som morgenrøden. Vi ber i Jesu navn. Amen

4 Forbønnstjenesten Vi ber spesielt for mennesker som trenger forbønn. Ta kontakt med forbønnstjenesten: Henvendelse menighetskontoret telefon eller legg en konvolutt merket Forbønnstjenesten i postkassa utenfor kirkekontoret. Vi er nå 13 personer i bønnetjenesten som har vakter mandag og tirsdag. LA OSS BE Forbønnsemner: Februar: Vi ber for alle frivillige medarbeidere og alle som har en oppgave i ulike råd og utvalg i menighete. Vi takker for tjenesten de gjør og ber om at de må få kraft, frimodighet og glede i arbeidet. Mars: Vi ber for diakoniarbeidet i menigheten og for alle som viser omsorg for andre. Vi ber for klienter og ansatte ved Borge stadklinikken og for alle som på ulikt vis strever med livet sitt. April: Vi ber for arbeidet for barn i menigheten. Vi ber om at dåpsbarna må bli bevart i troen. Vi ber for jentekoret «Sangsvalene» og om at «B-gjengen» må få starte opp igjen. Vi ber om flere voksne ledere til barnearbeidet. Bønn: Herre, gå midt iblant oss, tilgi oss vår skyld og gjør oss til din eiendom. (Fri gjengivelse av bønnen Moses bad i 2. Mos. 34.9) Prestens hjørne Demokrati og samvittighet Vi har gått inn i det store jubileumsåret for Grunnloven. Et viktig jubileum. I flere av landets kirker skal jubiléet markeres, søndag 23. februar. Denne søndagen er det fellesgudstjeneste i Gjerpen kirke. Vi i Borgestad legger derfor markeringen til Folkedansmessa den 18. mai. Norge var, inntil 1814, en del av det danske eneveldet der kongen hadde all makt. Den norske Grunnvollen ga makten til folket. Folke suverenitetsprinsippet ble slått fast. Folket skulle, gjennom Stortinget, være den lovgivende myndighet. Et flertall i folket bestemmer landets lover. Slik må det være. Skal vi kalle oss et sunt demokrati, betyr det også respekt for mindretallet og for den enkelte borgers integritet og samvittighet. Et usunt demokrati kan havne i det vi kjenner som demokratisk sentralisme, som betyr at når et vedtak først er fattet, må alle bøye seg for det. Saken, der en liten gruppe fastleger av samvittighetsgrunner reserverer seg mot å henvise til abort, rører ved mange følelser og berører viktige prinsipper. Disse legene gjør det neppe lettvint for seg selv. Det koster å stå under mediatrykk. Så vidt jeg vet prøver de å legge til rette for at kvinner som søker abort blir tatt hånd om av leger som ikke reserverer seg. Men selv ber de om å få slippe. For dem dreier det seg om en dyp overbevisning. Jeg håper vi kan ha et så romslig og sunt demokrati at storsamfunnet kan ta hensyn til de legene det gjelder. Tea 4 Helg over Borgestad nr. 1/2014

5 Hege Andal Nytt ansikt i kirken Fra 1. januar er det prest fra Skien menighet som har noen tjenester i Borgestad. Hege Andal har allerede begynt, og vi kommer til å møte henne som liturg 1-2 ganger pr. mnd. Vi regner ikke med at så mange i menigheten kjenner Hege, så vi tok en prat etter jul. - Vi vet at du har vært prest i Brevik, men hvor kommer du egentlig fra? - Jeg er født i Oslo, men etter to år flyttet vi til Ringerike. 17 år gammel dro jeg til Oslo for å gå på skole, og ble boende der til jeg var ferdig med teologistudiet på Universitetet. I forkant rakk jeg ganske mye, bl.a gikk jeg på Rønningen folkehøgskole og jobber to år på Det Norske Teater. Jeg fikk mye nyttig erfaring å ta med seg inn i prestetjenesten. - Vi vet at du har vært i Brevik, men har du hatt prestetjeneste andre steder? - Nei, Brevik var det første stedet jeg kom til etter studiene. - Du er gift med Arild Bakke en kjent og kjær person for mange her i Borgestad. Får vi se og høre litt til ham også kanskje? - Arild traff jeg på en gudstjeneste der han spilte, og han har sittet på orgelkrakken i Brevik i noen år mens jeg har vært prest der. Nå har han sluttet som organist i Brevik fordi han har så mange andre musikkoppdrag. Men vi får se hva det blir til - Du skal jo ikke være her så veldig mye, men har du likevel noen forventninger til tjenesten her i Borgestad? - Jeg kjenner litt til staben her, og jeg gleder meg til å bli en del av den. Dessuten har dere en usedvanlig vakker kirke, og jeg gleder meg til å lede gudstjenestene i det vakre rommet. Selv om jeg ikke er en fast del av staben, ønsker jeg å få være en ressurs i menigheten. Når jeg skal lede gudstjenesten, ønsker jeg også å få være med i forberedelsene; det være seg i forhold til 4-årsbok, Lys våken eller konfirmanter. Jeg ønsker ikke bare å være vikar, men en del av menigheten. Det er bare å spørre! -Vi er glad for å ha deg her, Hege, og vi ønsker deg velkommen og lykke til - både her hos oss og i Skien menighet. Guri Veel Svendsen Nytt om navn Geir Bekkevoll har som kjent hatt permisjon fra stillingen som sokneprest i Borgestad de siste årene. I høst ble han gjenvalgt til Stortinget. Han har derfor sagt opp stillingen som sokneprest i Borgestad. Det betyr at hans vikar; Thor Egil Abrahamsen, nå er fast ansatt som sokneprest i Borgestad. Etter planen går han av på pensjon til høsten. Da blir soknepreststillingen i Borgestad lyst ut som fast stilling igjen. Vi håper på mange gode søkere. Borgestad burde tiltrekke seg mange søkere. Helg over Borgestad nr. 1/2014 5

6 Hendt siden sist Julevandringene er blitt gode innslag i adventtiden. Barnehagebarn og 1. klassingene fra skolene i menigheten ser fram til denne «vandringen» til Betlehem. De får selv være med å spille Josef, Marie, vise menn, engler og gjetere. De minste lever seg helt inn i rollene. Jueltrefestgustjenesten, søndag 5. januar samlet mange både store og små. Etter gudstjenesten i kirken gikk de fleste bort til kirkestua til gløgg og pepperkaker, gang rundt treet, julefortelling for de små. Til sist kom de 3 «vise menn» pluss Josef med pakker til barna. Et flott arrangement. 6 Helg over Borgestad nr. 1/2014

7 Isdam Ved gangstien fra kirken og mot nord, kan en etter undergangen under Håvundvegen se en interessant terrengformasjon og rester etter to dammer. Nå er det ønske fra lokalutvalget om å opparbeide en bedre gangveg her. Da er det tid for å se på hvilke historiske «levninger» dette er. Betongdammen er rester etter vannreservoar og isdam for Borgestad gård. Vannet kom fra en dam på Åkre gård. Når betongdammen ble bygget vet vi ikke, men den fungerte som isdam fram til noen år etter 2. verdenskrig. Is ble skåret om våren og fraktet ned til ishuset som lå ved siden av stabburet på gården. Isen ble her stablet langs veggene med sagmugg mellom, og matvarene ble satt i hyller i rommet. Fotografiet (på forsiden) viser gårdsbestyrer Kristoffer Skogsrud mens han løfter opp en isblokk. Issagen sees på isen i bakgrunnen. Dammen var inngjerdet, og det sto et lite hus på dammen for antagelig å beskytte en skrue som styrte åpningen på damluken. Av sikkerhetshensyn ble dammen demontert tidlig på 1970-tallet. På 1930-tallet ble vannbassenget ved nåværende gangveg opp til Borgemarka bygget. Dit kom det da vann fra Ørnstjern. Det erstattet mange ulike vannkilder i området, men også dette anlegget har vært ute av drift i mange år nå. Like ved betongdammen sees en ganske stor steinsetting etter en annen og eldre dam. Den fikk vann fra daldraget bak låven på Åkre. Om denne dammen vet vi intet, men det kan synes som om det kan ha vært en enkel mølle her. Dersom noen har opplysninger eller fotos som belyser disse minnene, er redaksjonen takknemlig for å bli kontaktet. G.E.N. Helg over Borgestad nr. 1/2014 7

8 MENIGHETSKALENDEREN Forbønnstjenesten Mandag og tirsdag kl i dåps sakristiet i kirken. Babytrall Judith Omland tar sikte på to kurs til våren: «De første strofene», for babyer fra 10 uker til 7 mnd. «Opp og stå, ut og gå», er for barn fra 7 mnd. til 1,5 år. Dato for oppstart; fredag 28. februar. Påmelding til vår hjemmeside «borgestadkirke.no» eller sms til Dessertklubben «Sprell levende» Søndagsskole på hverdager, 2. hver tirsdag i oddetallsuker (28. jan, 11. febr, 25. febr. osv) kl i kirkestua. For barn i søndagsskolealder (3-4 år og oppover). Mindre søsken er velkomne. Voksne kan være med spesielt for de minste. For spørsmål: kontakt Karin Fjose Olsen; eller Jentekoret «Sangsvalene» For jenter fra 6 år og oppover. Øver i kirkestua hver onsdag kl Nye medlemmer velkommen. Kontakt Hildegun Haukenæs, eller møt fram på en øvelse. Kirkekoret Øver i Kirkestua hver onsdag kl Oppstart over nyttår. Åpen kafé i Kirkestua hver tirsdag kl Kaffe og nystekte vafler. Hyggelig prat. Vi over 60 Fredag 7. februar kl i Kirkestua. Kongokveld med Michael Mizidi og Karl Fredrik Kittelsen. Fredag 7. mars kl (Programmet ikke fastlagt.) Fredag 4. april kl Fredheimkameratene besøker oss. Utlodning, kaffe og god bevertning på samlingene. Skyss kunngjøres på oppslag og i annonser. Kirkekaffe på Menstad bydelssenter (Haugsåsen) I vår blir det kirkekaffe kl på senteret disse torsdagene: 6. februar (Pionermusikken) 6. mars 3. april 8. mai 5. juni Andakt, Dagens gjest, kaffe og kaker på hver samling. Torsdag 27. mars kl skal Borgestad kirkekor og Jentekoret «Sangsvalene» delta på noe som kalles «MiddagsMoro» på senteret. Aftensang i Borgestad kirke Onsdag 5. og 26. mars kl Borgestad kirkekor deltar begge kveldene. Bibelkvelder i Kirkestua Det blir to bibelkvelder i vårsemesteret; Torsdag 27. februar kl Finn Gunnar Tønnesen Torsdag 20. mars kl Thor Egil Abrahamsen Vi innleder til samtale om de store talene av Peter og Paulus som er gjengitt i Apostlenes gjerninger. Kveldsmat. 8 Helg over Borgestad nr. 1/2014

9 «Arbeidsmøte» for julemesse 2014 Mandag 10. mars kl starter «arbeidsmøtene» for ny julemesse opp igjen. Velkommen til hyggelig prat og idéutveksling. Kontaktperson; Svanhild Løberg. Tlf: Menighetens årsmøte Søndag 30. mars etter gudstjenesten kl kirkekaffe og menighetens årsmøte. Årsrapport og regnskap. Saker som ønskes tas opp meldes menighetskontoret. Konsert ved Canto Ammonia søndag 30.mars i Borgestad kirke om kvelden Friluftsgudstjeneste på Trollsåsen Søndag 9. mars kl blir det friluftsgudstjeneste på Trollsåsen. Parkering ved Jarseng. Kort vei å gå opp til Trollsåsen. Natursti og grilling. Ta med grillmat. Borgestadspeiderne deltar. Påskeverksted For store og små, lørdag 5. april. Se side 10. Diakonigudstjeneste Vårens diakonigudstjeneste blir søndag 16. mars kl med enkel kirkelunsj etter gudstjenesten. Fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp Konfirmantene er klar for årets bøsseinnsamling til inntekt for Kirkens Nødhjelp, tirsdag 8. april fra kl og utover. Ta godt imot konfirmantene eller andre som kommer på dørene. For å dekke alle rodene trenger vi flere bøssebærere. Meld fra til menighetskontoret om du kan tenke deg å bli med denne kvelden. Neste menighetsblad kommer ut før påske. Stoff kan sendes: skien.kommune.no innen 18. mars Besøk vår hjemmeside: Bilde fra Trollåsen mars Helg over Borgestad nr. 1/2014 9

10 Tårnagenthelg blir arrangert for alle 8-åringer 1. og 2. februar. Skriftlig innbydelse er sendt ut. Vi kommer tilbake til samlingen i neste nr. av bladet. Kateketens side Dette har skjedd: Juleverksted er blitt en god tradisjon før jul. Det var liming, klipping og maling før flotte engler og snømenn ble formet av barna. Barn og voksne koste seg masse denne lørdagsformiddagen i advent. Julevandringer De to første ukene i advent er det julevandringer for barnehager og skoleklasser. Dette er så populært at en barnehage utenfor menigheten kommer til oss. Vi kler oss ut som Josef, Maria, de tre vismenn, engler og gjetere. Vi leker oss igjennom juleevangeliet. Dette er en fin måte å huske juleevangeliet på. Se bilde på side 6. Lysvåken for alle 11 åringer i menigheten med overnatting i kirken, natt til 1. søndag i advent. Dette er et av høydepunktene i vår menighets trosopplæring. Vi fikk besøk av Trygve Wikstøl som fortalte på en spennende måte om Samuel i Tempelet. Etter vandring med fakler på kirkegården ble det boller, kakao og lørdagsgodt. På søndag deltok den fine gjengen på familiegudstjenesten. Dette kommer: 4-årsbok Søndag 2. mars deler vi ut kirkebok til alle 4-åringer. Vi har en samling i forkant slik at 4-åringene kan bli litt kjent med kirken sin og med oss som jobber der og forberede oss på gudstjenesten. Velkommen på samlingen alle 4-åringer. Det kommer brev i posten til dere. Påmelding skjer til via vår hjemmeside: Påskeverksted Velkommen til Påskeverksted i Kirkestua, lørdag 5. april kl Vi lager påskepynt til hjem og påskekort som kan sendes til venner. Steking av sveler, saft og kaffe til de voksne. Vi må ta kr.50.- til dekking av utgifter. Samme lørdag, 5. april kl innbyr vi alle 9-åringer velkommen til å være med og lage påsketre med malte egg og påskelandskap. Begge deler skal stå i kirken gjennom hele påsken. Peturs på farten igjen Rett før påske får alle 7-åringer en ny CD med nye sprell fra Petrus. Babytrallkurs Oppstart av to nye kurs fredag 28. februar. «Opp og stå, ut og gå»- kurset for de fra 7 mnd. og oppover starter kl. 10 i Kirkestua.» De første strofene» er for de fra 10 uker og opp til 6 mnd. Starter kl i Kirkestua. Judith Omland er kursleder. Påmelding vi hjemmesiden: 10 Helg over Borgestad nr. 1/2014

11 Glimt fra konfirmantarbeidet Halvveis i konfirmantåret har Håvard (Norendal) sendt oss denne lille rapporten fra høstens høydepunkter. 24-hours-festival i Fritidsparken november var det igjen klart for den store 24-festivalen i Fritidsparken. Festivalen arrangeres av Acta i samarbeids med Skjæregårds og Den norske kirke. Ca 500 barn, deriblant fem fra Borgestad menighet, var samlet et helt døgn for å være med på aktiviteter som lek, bading, skøyter og «stages» med trosopplæring, musikk og sang. På søndags morgen var det mange trøtte, men og svært glade og takknemlige ansikter å se, både blant barn og voksne. Takk for et kjempefint arrangement! Roadservice Som et ledd i det å skape et tettere samarbeid mellom konfirmantene i Borgestad og Gjerpen, hadde vi fredag 29. november besøk av Roadservice på Gjerpen menighetshus. Lang kø til det enorme isslottet som var dekket med nonstop og peanøtter. Hit var også fjorårskonfirmanter fra de to menighetene invitert. Roadservice er en gruppe med ungdommer som er elever ved Grenland folkehøyskole, og som gjennom skoleåret besøker menigheter rundt i hele landet. Det ble en svært flott kveld, der vi fikk engasjerende tros opplæring, informasjon om fasteaksjonen, og til slutt en fengende og flott konsert. Grøt og magi Et annet fellestiltak Borgestad og Gjerpen i høst hadde for konfirmantene, var juleavslutning 13. desember, også dette på Gjerpen menighetshus. Hit hadde vi også invitert Gjerpen misjonsmenighet. Denne kvelden spiste vi grøt, hadde pakkebytte og vikarprest Øistein Aronsen kom som julenisse og fortalte «Juleevangeliet» i lett omskrevet versjon. Sist men ikke minst hadde vi besøk av den profesjonelle tryllekunstneren Ruben Gazki, som er på en flott måte kombinerte trylling og formidling av kristen tro. Vi var alle enige om at en felles juleavslutning for konfirmantene i Gjerpensdalen må bli en tradisjon, og vi fikk allerede en stående invitasjon om å komme til Gjerpen misjonsmenighet neste jul. Håvar Norendal Helg over Borgestad nr. 1/

12 Furuheim Grendehus Utleie Tlf Trivelige lokaler, rimelig leie Bryllup, konfirmasjon, familieselskaper Øvings og møtelokale for foreninger Vil du annonsere her? Borgeveien 5, 3712 Skien Tlf Fax Nærum Grendehus Selskapslokaler til leie maks. 45 personer. Tlf Varm /kald mat kan leveres av Mariannes kjøkken Tlf SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den lettere å bære. Borgestad Tlf.: Skauen kristelige skole 10-årig kristen grunnskole for hele Grenland. Noe for ditt barn? Ta kontakt for informasjon. Tlf: Kverndalsgate 6 Tlf.: Fax: Mob: Helg over Borgestad nr. 1/2014

13 Reisebrev fra Jerusalem Sommeren 2013 overtok Elisabeth Eriksen Levi stillingen som leder for Casparisenteret i Jerusalem. Casparisenteret er støttet av Den norske Israelsmisjon. Senteret skal bl.a. dyktiggjøre ledere for de mange Messiastroende menighetene i Israel. Elisabeth vokste opp i Solves vei her i Borgestad og er datter av Erna og nå avdøde Richard Eriksen.er oppvokst her i Borgestad. Hun er gift med en israeler og har to døtre. Inntil i fjor vår bodde de på Gulset. Vi har mottatt dette «reisebrevet» fra Elisabeth. Solen går ned over French Hill, Den franske høyden i Jerusalem. I det fjerne kan vi skimte lysene fra Amman i Jordan. De som bor på den andre siden av Jordan-elven synes nære sett fra balkongen vår, men samtidig langt borte. De fra den andre siden kommer ikke over til oss, og vi kommer ikke over til dem. Det er en annen virkelighet her enn i Norge, der vi tok båten over til Sverige uten pass og uten å tenke på grenser. Her i vår nye tilværelse som vi sakte men sikkert begynner å kalle hjemme, er mye annerledes. Vi ble godt tatt imot da vi flyttet inn i Bar Kochva gaten eller Stjernesønn gaten her på Den franske høyden som området kalles. En nabo kom med en flaske vin, en annen kom med nybakt brød og en tredje kom med sjokolade. En kvinnelig nabo lot blikket gå fra Yehuda til meg og tilbake før hun spurte: Hvem av dere er den nye lederen av Caspari Center? Det er meg, svarte jeg og var unektelig litt spent på reaksjonen siden det ikke er vanlig i alle miljøer i Israel med kvinnelige ledere. Men hun svarte kontant: YES så flott med en kvinne! I skrivende stund er det shabbat, fredag kveld, og det ellers så støyende dagliglivet stilner av, bussene har sluttet å gå, butikkene har stengt og gatene er blitt ganske så folketomme. Jeg tenker tilbake på nok en arbeidsuke på Caspari der jeg nå har vært i snart tre måneder. Denne uken har vi hatt Shabbatskoleseminar for shabbatskolelærere (= søndagsskolelærere), vi har hatt Open Lecture eller åpent foredrag om den nye økumeniske situasjonen i Jerusalem, vi har hatt besøk av grupper fra Norge og Tyskland og jeg har vært på Bridge Builder møte i Betlehem. Sommeren 2014 skal 30 ungdommer fra Norge, Israel og Palestina møtes og være bridge buildere eller brobyggere for fred og forsoning mellom jesustroende eller messianske jøder og kristne palestinere. Våren 2015 skal de samme ungdommene møtes i Jordan for å fortsette å bygge broer over dype kløfter, men en felles tro på Jesus som Messias forener dem som ellers befinner seg på hver sin side i en konflikt. Mange tanker og inntrykk svirrer rundt i hodet når solen nå går ned over French Hill mens lysene fra Jordan blinker i det fjerne. Men jeg sier til meg selv, slik vår kvinnelige nabo sa det: YES jeg tror dette blir bra. Elisabeth Eriksen Levy Helg over Borgestad nr. 1/

14 Brødrene Eie, Bøle Tlf Eriksrød Stenhuggeri Mælumsveien 18, Skien Tlf Engrav Blomster Borgestad Tlf Odd s Bok og Musikk Kr. bokhandel Tlf Salong Gregorius v/ Kjerstin Zimarseth Greg. Dagsonsgt. 220 Tlf Borgåsen Blomster Tlf Best Lokalt Toppen AS Gregorius Dagssonsgt. 50, 3746 Skien Takk for støtte til Borgestad menighet Borgestad menighet vil med dette få takke alle som har støttet menigheten økonomisk i året som gikk. Menigheten har lønnsforpliktelser og vi er like spente hvert år når regnskapet skal gjøres opp. I skrivende stund ser det ut til at vi kommer til å ha et overskudd på ca i året som gikk. Det er vi svært glade for og takker alle som har gitt bidrag. Av gaveinntekter i året som gikk kan vi nevne; 1)Giroblanketten som lå i bladet før jul: kr ; 2)Julemessen i november ga brutto: kr )Den faste givertjenesten; ca.kr I tillegg kom det inn betydelige beløp gjennom ofringer og personlige gave fra givere som ikke er knyttet til den faste givertjenesten. Hjertelig takk. I forbindelse med julemessen i november hadde vi gående et lotteri. Alle gevinstene var gitt til lotteriet. Vi takker alle som bidro med gaver og her er de heldige vinnerne: Trekning på julemesselotteriet: Treskrin: Edith og Andreas Søli Dukkeseng m/dukke: Roy Vadlid Middag for 2 på Jarseng: Einar og Guri Svendsen Gryte: Geir Arild Tønnessen Knivsett: Nils Alfred Helvin Juleservice m/duk: Gro Strand Matkorg fra ICA: Sigrun Landro Olsen Juletre: Erna Eriksen Kransekake: Nils Alfred Helvin Kransekake: Ragnhild og Ole Humblen Madagaskarduk: Cecilie H. Sørli Lykt: Sigrid Meling Tine: Guri og Einar Svendsen Grønsakkorg: Birte Jøntveidt Playmo lastebil: Liv Berit Skogen Utelykt: Kristin Taugset Supertransporter: Elin Haukenæs Babydukke: Erna Baugerød Utskåret klokke: Ivar Slettebakken Trefigur: Randi Meen Smykkesett m/klokke: Hjørdis Holt Gyngestol: Finn Gunnar Tønnessen Mohairsjal: Maren Fjellheim Fruktkorg: Åse Jonas 14 Helg over Borgestad nr. 1/2014

15 KIRKE OG HJEM Døpt Maximillian Elias Torres Anundsen Pernille Fredriksen Raflund Aurora Stensrød Tranberg Isak Andreassen Ruth Emily Lindøe Gotham Lucas Oliveira Salvi Jesper Vinje Selander Matheo Oksum Wiig VigseL Elise Buljo Haugerø og Lasse Aarnes Hovden Døde Thoralf Johannes Guttormsen Odd Hilmar Jakobsen Josef Christiansen Jack Willy Falao Inger Helen Nesse Gunnar Råmunddal Sverre Johnsen Thorbjørn Stubberød Bergljot Hansen Angell Roberth Jenssen Knut Kvæven Sven Gustav Anderson Ingar Fritjof Wallestad Harald Bache Bystrøm Tåler å høre ALT! Sladrer ikke! Ring eller skriv en SOS-melding via Utgiver Borgestad Menighet Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen, tlf Epost: Gunnar Norby, tlf Finn Gunnar Tønnesen, tlf Guri Veel Svendsen, tlf Bladets adresse: Borgestad Menighetskontor, Håvundvn. 378, 3711 Skien Bankgiro: BORGESTAD MENIGHET Borgestad Menighetskontor Håvundvn Tlf Sekretær: Marit Gundersen, Epost: Kontortid: Tirsdag kl Fredag kl Mandag, onsdag og torsdag blir telefonen besvart dersom det er noen tilstede, eventuelt viderekoplet til Kirkevergens kontor. PS! Mandag er presten sin fridag. Konto menighetsarbeidet: Konto misjonsprosjektet: Menighetsrådets leder: Solbjørg Meling Lindøe. Tlf Arbeidsutvalget: Solbjørg Meling Lindøe, Sveinung Riis, Bjørn Sørli, soknepresten Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen Tlf , Kateketer: Karin Fjose Olsen Tlf , Håvar Norendal. Tlf , Organist: Hildegun Haukenæs Tlf , Kirketjener: Torhild Næs Dalen Tlf , Trosopplærer: Tone Arntzen. Tlf Kirkevergens kontor: Schweigaards gate 11, 3717 Skien Tlf Diakoniarbeider: Elsa Eskeland. Tlf Hjemmeside: Helg over Borgestad nr. 1/

16 Kirkebyggere og kirkerefsere Det er nok mange som undrer seg over at det synes å være så mye indre strid eller uenighet i Den Norske Kirke. Strid om hva som er rett troslære og kristen moral. Vi lever også i en tradisjon med statskirke hvor enkelte politiske og juridiske spørsmål også er blitt blandet med trosspørsmål. Skal jeg tilpasse meg og mitt gudsforhold til en slik Kirke som jeg kanskje er uenig med? Hva er så Kirken? Hva er dens opphav og vesen? Gudsfolktanken kjenner vi fra Det gamle testamentet (jødene var gudsfolket) og Det nye testamentet. Urmenigheten var grunnfestet i sitt jødiske opphav. Med historien om Jesu liv, død og oppstandelse kommer et brudd med den jødiske forventning om Messias. Det blir heretter de kristustroende som videre i vår historie representerer det verdensomspennende «Gudsfolket» eller Kirken. Dåpen gir oss delaktighet i denne Kirken. I påvente av Jesu tilbakekomst skal Kirken leve ut troen, håpet og kjærligheten, og vi skal feire gudstjeneste basert på en guddommelig åpenbaring. Men for å styre det hele måtte det til en institusjon. Den historien kjenner de fleste. Den er preget av menneskers styrke og svakheter og ikke minst fyrsters bruk av Kirken som redskap for egne interesser. Fra Reformasjonen lyder da også prinsippet: «Kirken må alltid reformeres». Luther ble nok den som i vår historie er blitt stående som den største reformator. Hans kjære katolske kirke var sterkt hierarkisk oppbygget, og selve kirkeorganisasjonen ble definert som «Kristi legeme» eller «Guds folk». Fortolkningsretten til tro og liv var innskrenket. Spenningen mellom Kirkens egne «kirkebyggere» og «kirkerefsere» har senere fulgt Kirken. Det dreier seg om tradisjon og fornyelse, ny kunnskap, innsikt og nytt menneskesyn. Kirkebyggeren forkynner den Gud som har bundet seg til nådemidlene og menigheten. Han og hun arbeider for Kirkens ære og makt for at Gud derved skal få større ære. Kirkerefseren forkynner den Gud som er fri og suveren fra menneskelige konstruksjoner og snevre tanker og hevder retten til fortolkning og reformer. Hvem har rett? Begge elsker Kirken, og de trenger hverandre fordi vi alle erkjenner bare stykkevis. Og brytningene bør skje i respekt og kjærlighet til Kirken selv. Så må Kirken hele tiden arbeide med spørsmålet om hvordan Ordet skal bli rett forkynt i vår tid og slik at Kirkens lære ikke overskygger evangeliet. Skal vi så uroes over all diskusjonen? Er det grenser for vår lojalitet? Skal vi eventuelt melde oss ut som av en forening? Uroen skal hjelpe oss til ettertanke og fordypelse i evangeliet. Vi bør kjenne tiden da trosformuleringer og skriftutleggelse ble skapt. Vi bør gi rom for ulike meninger og likevel kunne stå sammen i bekjennelsen om Jesus Kristus som veien som fører oss tilbake til «vårt evige opphav». Det er et mysterium vi tar til oss. Så skal vi feire gudstjeneste sammen og søke svar i bønn og i nestekjærlighetens lys før vi eventuelt reformerer. Gunnar E. Norby Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr , 82939

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer