ORKDAL. menighetsblad. Ekstrautgave. - søndag 13. september: kl mandag 14. september: kl Nr ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORKDAL. menighetsblad. Ekstrautgave. - søndag 13. september: kl 16 21 - mandag 14. september: kl 09 21. Nr 4 2009 59. ÅRGANG"

Transkript

1 ORKDAL menighetsblad Nr ÅRGANG Ekstrautgave Side 2 Invitasjon til kirkevalg Side 3 Info om kirkevalget Side 4 og 5 Geitastrand menighet Side 6 og 7 Orkanger menighet Side 8 og 9 Orkdal menighet Side 10 og 11 Orkland menighet - søndag 13. september: kl mandag 14. september: kl Side 12 Bispedømmerådsvalget

2 Invitasjon til valg HILSEN FRA BISKOPEN Hva vil du med kirka di? Det er jeg opptatt av. For det er viktig for meg at du finner deg til rette i menighet og i kirke. At du opplever den som din. At den tar vare på deg og dine, og det som er viktig for deg i kirke og samfunn. Det skal være rom for ditt engasjement og dine meninger. Den norske kirke er en åpen folkekirke med plass til alle som er døpt inn i denne kirka og slik er blitt medlemmer. 13. og 14. september 2009 er det valg på nytt menighetsråd. Den beste måten å få være med å bestemme er å delta i valget. Jeg ber deg om å bruke din stemmerett i menighetsrådsvalget Tor Singsaas, biskop i Nidaros HILSEN FRA ARNE GRØNSET Menighetsrådsvalget: Du bør delta! Til høsten er det både stortingsvalg og valg av nye menighetsråd. Menighetsrådet er en viktig aktør for at kirka di skal utvikle seg positivt. Dette gjelder både ute og inne. Vi ser at menighetsråd som tar fatt i sakene, får ting gjort. Det har skjedd veldig mye positivt med kirkebyggene og kirkegårdene i denne perioden som nå avsluttes. Geitastrand har en storstilt jubileumsfeiring, Orkanger har fått nytt inngangsparti og ved Orkdal kirke har menighetsrådet stått i spissen for en flott oppgradering av kirkegården og hele inngangspartiet. Jeg vet også at menighetsrådet ved Moe kirke jobber godt og aktivt. Er du interessert i at kirka di skal framstå trivelig og innbydende? Synes du fortsatt det er en del å gå på når det gjelder standarden på kirkegårdene? Menighetsrådene må være pådriveren for å bedre forholda. Du kan delta gjennom valget ved å velge dem du mener er best skikket til å ivareta kirka di. Det er gjennom deltakelse at du kan påvirke. Lykke til! Arne Grønset 2

3 Div. info VALGKORT I begynnelsen av august blir det sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede medlemmer. Valgkortet vil inneholde opplysninger om stemmerett, om tid og sted for valget i det soknet du er manntallsført, samt noe annen informasjon. Er du feilaktig oppført i medlemsregistret for Den norske kirke kan du underskrive valgkortet og returnere det. Dette gir oss muligheten til å rette opp feilen i medlemsregistret. Dette dreier seg om dere som ikke er døpt, som tidligere er utmeldt eller som ikke er medlemmer av den norske kirke og dermed ikke skulle stått i medlemsregistret. Hvis du er medlem og ikke har mottatt valgkort, ber vi deg ta kontakt med Orkdal kirkekontor på tlf eller mail KIRKELIGE MANNTALL Fra 10. august legges det kirkelige manntall ut til gjennomsyn på Orkdal kirkekontor. Står du ikke oppført i manntallet, men mener deg stemmeberettiget ber vi deg si fra til oss på kirkekontoret innen 1. september. NETTSIDENE På internett har vi publisert egne sider for kirkevalget med mye nyttig informasjon. Adressen er FORHÅNDSSTEMMING Det vil være anledning til å forhåndsstemme i tidsrommet 10. august (4.) 11. september. Forhåndsstemming skjer på Orkdal kirkekontor på hverdagene i åpningstiden kl Den som bor i Orkdal/manntallsført her har anledning til forhåndsstemming fram til fredag før valget. Forhåndsstemming er også mulig for den som er bosatt og manntallsført et annet sted enn Orkdal. Men forhåndsstemmingen utenfor bostedssoknet avsluttes fredag 4. september. Det blir også mulig å forhåndsstemme på institusjonene i Orkdal Orkdal helsetun og Orkanger pensjonistsenter. På Orkanger pensjonistsenter mandag 31. august kl og på Orkdal helsetun tirsdag 1. september kl VALGET DATO Menighetsråds- og bispedømmerådsvalget finner sted på samme dager som stortingsvalget, 13. og 14. september og i lokaler i umiddelbar nærhet til kommunenes valglokaler. VALGLOKALENES ÅPNINGSTIDER: - søndag 13. september: kl mandag 14. september: kl VALGLOKALENE I ORKDAL: Orkdal menighetshus Valgkrets: Grøtte, Støylen, Kvålsvoll, Ustad samt 3/4 av Sølberg. Glimt klubbhus på Gjølme Valgkrets: Gjølme, 1/4 av Sølberget, Gangås, Ofstad og Kjøra. Orkdal kulturhus (kommunesenteret) Valgkrets: Orkanger. Grendstuggu Evjen Valgkrets: Evjen. Svorkmo samfunnshus Valgkrets: Årlivoll, Brattli, Hoston og Monset. SENKET STEMMERETTSALDER Nytt ved dette valget er senket stemmerettsalder. Alle som fyller 15 år dette året har stemmerett. Det er utarbeidet en egen brosjyre som kan lastes ned fra våre nettsider. TO VALG Kirkevalget i 2009 blir historisk. Det er ikke bare et menighetsrådsvalg. For første gang blir det direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd/ Kirkemøte. Det er altså to valg som skal gjennomføres. Valget av menighetsråd foregår som flertallsvalg. Menighetsrådet vil bli sammensatt i rekkefølge ut fra det antall stemmer den enkelte kandidat har fått. Ved kumulering/stryking og oppføring av nye navn, vil dere velgere kunne påvirke utfallet når det gjelder hvilke personer som får flest stemmer og dermed velges. Antall kandidater/varamedlemmer som skal velges - Orkdal menighet: Orkland menighet: Orkanger menighet: Geitastrand menighet: Valget av bispedømmeråd/kirkemøtet. Les mer på s. 12. OFFENTLIGGJØRING AV VALGRESULTATET Valgresultatet for menighetsrådsvalget vil gjøres kjent så snart stemmene er ferdig opptalt. Sent mandag kveld vil resultatet bli kunngjort på våre nettsider: eller Det vil også bli kunngjort i menighetsbladet. 3

4 Geitastrand menighet TILBAKEBLIKK OG UTFORINGER PÅ GEITASTRAND De som har hatt sete i Geitastrand menighetsråd de siste 4 årene har stått ovenfor mange spennende, artige og givende utfordringer. Å få mye på plass til kirkejubileet har vært en viktig motivasjonsfaktor. Svært mye er gjort både med kirka, kirkegården, gudstjenester og andre arrangement i regi av menigheta. Nå er det ikke bare Menighetsrådet som har stått på. Mange andre har bidratt, så vel ansatte som frivillige. Dette er noe av det som Menighetsrådet har arbeidet med de siste årene: Friluftsgudstjenester i Bjønndalen, Geitaneset og Åstnebben Leir for konfirmantene på Søvasslia Trosopplæringsprosjektet Oppussing og maling av kirka innvendig Montere til messehaglene i våpenhuset Restaurering av det gamle orgelet Ny oppkjørsel opp til inngangen av kirka Høytaleranlegg i kirka Tegneplater til barna i kirka Maling og reparering av gjerdet rundt kirka Salg av Menighetshuset Klokkerens kaffe etter gudstjenestene Jubileumsbok, kalender og konsert i anledning 150-årsjubileet Sensommerfest og oppmerksomhet ved merkedager Men det er fortsatt utfordringer for menigheten i fremover Ny plan for diakoni Trosopplæringsprosjektet og arbeidet for barn og unge Gudstjenestene Utvidelse av kirkegården Utvidelse av parkeringsplassen Kanskje kan det bli utgitt ei konfirmantbok Alt dette er selvsagt opp til det nye Menighetsrådet. Støtt opp om valget. Bruk din stemmerett. Si hvem du mener er best skikket til å fortsette det flotte arbeidet som nåværende menighetsråd sammen med ansatte og mange frivillige har bidratt til. Godt valg! For Geitastrand menighetsråd Pål Ove Lilleberg, leder 1 Ingebrikt Kvernmo, 67 år Gjølme Pensjonert rørlegger Å få menigheten glad i kirka si og bruke den! Tone Skorild Bjørnbeth, 30 år Bjørnbet En folkelig kirke som er åpen for alle. 4 2 Wenche Haltstrand Isdal, 42 år Husdalen Bankfunksjonær Jeg er opptatt av at vi skal ha en fin og velstelt kirke og kirkegård som folk synes det er trivelig å komme til. Johan Nicolai Kvernmo, 64 år Setra Gårdbruker 5 3 Rikard Kvernmo, 66 år Husdalen Pensjonist Rehab og vedlikehold av kirke og kirkegård. Bruk av kirka. Jorunn Ofstad, 43 år Ofstad Sykepleier 6 4

5 7 8 John Ingar Bogen, 61 år Gjølme Rektor Maj Kristin Kvernmo, 47 år Gjølme Renholder det også feil å hindre folk i å få døpt sine barn født utenfor ekteskap, og det er feil å nekte skilte å gifte seg igjen. HAN og ikke vi skal dømme. Anne Lise Magnussen Isdal, 38 år Geita Vaskeriansatt 12 Are Husdal, 39 år Geitastrand Butikkmedarbeider 13 9 Bengt Husdal, 42 år Kjøra Lagerleder Jan Hukkelås, 61 år Gjølme Uførepensjonist Medlem av LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke). De siste to år som leder av LHL Orkdal Anne Flor Kjøren, 52 år Kjøra Barnehageassistent Sverre Haugnes, 37 år Ofstad Butikkmedarbeider Geitastrand kirke er et viktig samlingspunkt for alle som tilhører menigheten. Jeg ønsker at arbeidet med oppussing av kirka og kirkegården fortsetter Oddvar Kjøren, 50 år Kjøra Lagerarbeider Kirka har en utfordring når det gjelder å bli mer inkluderende og mindre dømmende. Tenker spesiellt på striden om homofile ekteskap og homofile prester. Det er sikkert lov å mislike det, men hverken kirka's folk eller andre har noe med å gjøre seg til dommerere i sånne saker, og hindre folk å gjøre det som for dem føles riktig. Alle er Guds barn, og som det står i trosbekjennelsen skal Jesus selv komme igjen for å dømme levende og døde. Derfor blir 5

6 Orkanger menighet Menighetsrådet på Orkanger de siste fire åra har bestått av ti mennesker med pågangsmot, godt humør og kompetanse innen forskjellige områder. Vi har utfylt hverandre og hatt det moro selv om vi nok må innrømme at det til tider har vært hardt arbeid. Jeg skal prøve å oppsummere hva vi har drevet mest med. Det kirkelige liv: I samarbeid med diakonmedarbeider og diakoniutvalg har det vært arrangert kirkekaffe, hyggetreff og Malaba (arbeid blant innvandrerkvinner). Det er vedtatt ny diakoniplan. Trosopplæringsprosjektet har kommet godt i gang. Konfirmantene har fått nytt opplegg med leir på Søvasslia. Vi støtter opp om Join us og nattkafe som er ungdomsarbeid for hele kommunen.mange andre spennende oppgaver som juletrefest og konfirmantfest, bispevalg, stat-kirke utredning, menighetsblad og ny valgordning. Kirker og kirkegårder: I Orkanger sokn har vi to kirker med tilhørende kirkegårder, Orkanger kirke og Den gode hyrdes kapell. Det er kirkevergen og fellesrådet som har hovedansvaret, men menighetsrådet har følt et spesielt ansvar for å sørge for planer og framgang i vedlikehold og fornying. Vi har fått støtte fra næringsliv og kommune. Befolkningen har vært flinke til å møte opp på dugnader hver vår. Det er laget en plan for forskjønning og beplantning ved Gode hyrdes kapell. Arbeidet er påbegynt, men langt fra fullført. Det har i flere år vært arbeidet for å få ny handikappinngang ved Orkanger kirke. Den er nå på plass sammen med flott handikapptoalett. Skiferlegging mangler foreløpig. Menighetsrådet har vært bekymret for mangel på gravplasser i framtida her på Orkanger. Dette har vi meldt til kommunens administrasjon, men har så langt ikke fått noen løsning. Nytt orgel ved Den gode hyrdes kapell har også stått på vår agenda. Kommunen har nå bevilget midler til dette. Orkanger kirke hadde opprinnelig et helt annet utseende. Det har kommet ønske om å få den tilbakeført slik. Dette har vi foreløpig ikke hatt økonomi eller tid til å prioritere. Bruk din stemmerett til å få valgt et bredt sammensatt menighetsråd som kan arbeide videre med alle disse og nye oppgaver. For Orkanger menighetsråd Inger Williams, leder 1 John Egil Bergem, 56 år Nedre Svartberget 6, Orkanger Advokat Inge-Ernald Simonsen, 49 år Njardar gate 14, Orkanger Enhetsleder/Psykologspesialist Jeg ønsker en åpen og inkluderende kirke som deltar i samfunnsdebatten med klare og tydelige standpunkt. Jeg tror at min styrke ligger i målarbeid og utvikling av meninghetsrådets oppgaver. 3 2 Randi Ebbesen, 63 år Strandveien 22B, Orkanger Butikkselger Ingrid Holte Karlsen, 47 år Thamshavnveien 37, Orkanger Trosopplæringsarbeidet er jeg opptatt av. Dette er et flott og viktig arbeid som når ut til mange barn og unge i Orkdalsmenighetene. Jeg har vært aktiv og hatt ulike oppgaver i Orkanger menighet i mange år. Erfaringer fra dette frivillige arbeidet tror jeg kan komme til nytte i menighetsrådet. 4 6

7 5 Arnt Otto Lie, 42 år Rønningen 7, Orkanger Leder lokalmarked Engasjement og folkelighet som smitter slik at andre også får motivasjon og inspirasjon til aktivitet. Kompetanse fra arrangement som Motorfestival, Orkanger 2000, Orkladagene m.m. Per Olav Pedersen, 57 år Grovavn 26 Elektriker 10 6 Inger Marit Hervik Karlsen, 50 år Fjordgata 7, Orkanger Butikkmedarbeider Gunn Lian Fugløy, 47 år Øvre Hovsbakkan 29, Orkanger 11 7 Ole Kristian Fagerli, 52 år Skogveien 3, Orkanger Typograf og organist Per Opøyen, 55 år Trondheimsveien 40B, Orkanger Bygningsingeniør 12 8 Ruth N. Thoresen, 68 år Hovshagen Orkanger Pensjonist Anita Hammervik Ofstad, 31 år Øvre Hovsbakkan 39, Orkanger i svangerskapspermisjon Jeg har erfaring som frivillig i Røde kors, Flykningeguiden. Jeg har vært guide, nestleder og leder i flyktningeguiden i Orkdal Eli Karoline Olsen, 70 år Thamshavnvn 39, Orkanger Pensjonist 7

8 Orkdal menighet ORKDAL MENIGHETSRÅD Dette er noe vi har jobbet med i denne 4-års perioden. Vi har hatt forsøk med forskjellige dåpsritualer i kirken, og konklusjonen ble at barnedåpen ble lagt til den første delen i gudstjenesta. Utsending av dåpsbrosjyrer, har vært dugnadsarbeid. Vi har også hatt en menighetsundersøkelse: KIRKEVEKST. Undersøkelsen viste gode tilbakemeldinger på alt unntatt engasjert trosliv For å følge opp dette har vi startet opp med onsdagssamlinger, en gang pr. måned. Vi har startet med Åpen kirke. Der ønsker vi oss flere deltakere i den vakre kirka vår. En stille stund til ro og ettertanke. Salmekveldene våre er blitt populære og forhåpentligvis, en tradisjon. Oktober i år blir det salmekveld med Helge Gudmundsen og flere kor til stede. Gudstjenestene på Tusenårsstedet har hatt mange tilhørere med flere dåpsbarn. Vi har startet forsangergrupper på gudstjenestene noe som beriker salmesangen. Menighetsrådets medlemmer har stilt opp som kirkeverter og tekstlesere. Årlig har vi på forsommeren arrangert friluftsgudstjeneste på Rundhaugen. Når det gjelder den praktiske delen, så har vi jobbet mye med forskjønning av kirkegården.vi har hatt en aksjon for å få inn penger for å få utført det vi ønsker. Dette gjelder beplantning både i området rundt kirka og i skråningen langs gangveg. Oppgrusing av veier og området rundt kirka er også utført. Vi er blitt såkalt Grønn menighet og har tatt tak i avfallssorteringen ved kirkegården. Et flott avfallsskur er satt opp og vi samarbeider med HAMOS om opplegget slik at det skal fungere best mulig. Vi er også glad for at kommunen slår graset ved oppkjørsel til kirka. Vi har også fått nytt lydanlegg i kirka. I tillegg har vi fått til en kaffekrok i kirka til sosialt fellesskap etter gudstjenesta. Tror det er mange som setter pris på dette. Arbeidet på kirkegården har stort sett blitt utført på dugnadsarbeid. Tusen takk til dere som har bidratt med arbeid og dere som har gitt pengegaver og andre gaver. Utfordringer videre: Forskjønningen av kirkegården (nye og gamle) bør fortsette. Utjevning av plenene er viktig. Flere av vegene må oppgraderes. Vassposter forbedres osv. osv. Jeg tar meg den frihet om å oppfordre folk til å gi en pengesum til Minnefondet. Det er bare å sende et beløp til kontoen i Orkdal Sparebank. Orkdal menighetsråd ønsker at flere skal engasjere seg i kirka vår. Ta kontakt! Kom med ideer og tiltak som gagner oss og kirka sjøl. Men ikke minst bruk stemmeretten din på valgdagen. For Orkdal menighetsråd ved Anne Marie Aune (leder) 1 2 Anne Marie Aune, 69 år Kvamsbakken 9, Fannrem Fortsette arbeidet med forskjønning av kirkegården. Arbeide videre for en åpen og inkluderende kirke der alle skal føle seg velkommen. Være en pådriver for å spre Guds ord i menigheten. Fortsette med forsangergrupper og "Åpen kirke". Samarbeid med forskjellige kulturgrupper. Knytte flere bånd til barnefamilier. Har vært 8 år i Menighetsrådet, av disse 4 år som leder. Mitt yrke som lærer har vært til nytte + frivillig arbeid i forskj. organisasjoner. Sissel Nyland Solem, 63 år Eggan, Fannrem Bonde Har i de 4 siste årene vært medlem av rådet og jobbet for å utvikle det fysiske miljøet rundt kirka. Ønsker å være med for å gjennomføre prosjekterte utbedringer. Kjersti Kosberg Solberg, 50 år Gilhaugvegen 22, Fannrem Jeg syns det er viktig at vi har gode fellesskap i kirka, bl.a.gudstjenesten. Jeg ønsker at når folk går i kirka får de en opplevelse som gjør at de tenker: Dette vil jeg gjøre mere, dette var kjekt, dette ga meg noe. Jeg tror også at det vil bli viktig med små fellesskap, der mennesker kan snakke om tvil og tro. Jeg er glad for trosopplæringsreformen og håper på at den kan være med å lære barn og unge om den kristne tro. Jeg ønsker at det skal være et mangfoldig barne- og ungdomsarbeid. Svein Koren, 60 år Ustad, Fannrem Uføretrygdet Inger Johanne Almli, 28 år Åkervegen 3b, Fannrem Sykepleier Kirkens aller viktigste oppgave vil alltid være å forkynne evangeliet slik at mennesker kan bli frelst. I Orkdal menighet drives det mye godt arbeid, samtidig tenker jeg at vi som

9 6 7 menighet må jobbe mer aktivt med å skape noen tilbud eller arenaer der unge mennesker skal kunne få et møte med Jesus. Jeg ønsker særlig å ha fokus på kirkens diakonale ansvar, og synes det er viktig at vi stadig jobber for at menigheten skal bestå av et inkluderende og omsorgsfullt fellesskap, at vi bryr oss om hverandre og at vi tar vare på de nye som kommer til menigheten. Einar Stokkan, 63 år Stokkhaugen, Fannrem Bonde Har vært med i menighetsrådet tidligere og har ellers vært med i forskjellige organisasjoner, bl. a. med i styret for Indremisjonen. Ann Kristin Stølhaug, 39 år Fannrem Sykepleier Er opptatt av sentrumsutvikling og trivsel i nærmiljøet. Har vært lærer i grunnskolen i Orkdal i 19 år. Stiller ellers som kandidat til menighetsrådet med et åpent og positivt sinn. Håper på gode og nyttige erfaringer å kunne ta med seg videre. Elsa Bjørkås, 59 år Gilhaugvegen 15, Fannrem Virksomhetsleder Tore Martinsen, 55 år Åkervegen, Fannrem Ivar Nerhoel, 54 år Gilhaugvegen 12, Fannrem / undervisningsinspektør Vigdis Troøyen Foseide, 57 år Grøtte Terapeut/klinisk sosionom Som søndagsskolelærer og speiderleder i mange år har jeg alltid vært opptatt av at barna må bli tatt på alvor i kirka vår. Like viktig har det vært for meg å støtte konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet ellers. Det er så flott at det skjer rekruttering i ungdomsarbeidet i Orkdal. Kirka må bygge menighetsfellesskap der både unge og eldre får trygghetsopplevelse, og der evangeliet blir forkynt til tru og etterfølgelse. Ivar Morken, 43 år Håggåvegen 20, Fannrem Har erfaring fra å spille i musikkorps, storband, velforeningsarbeid. Bodil Botten, 44 år Fannrem Frisør Gjøre kirka mere 'tilgjengelig' for alle. Også for de som vanligvis ikke går i kirka ofte. Hva med en sommeråpen kirke? Så folk som ferdes langs veien kan stikke innom for en rolig stund. Og ikke minst for å få se hvor fin kirke vi har her. Inger Lill Gjønnes, 64 år Gjønnes Husmor Inger Marit Hagen, 54 år Steinvn. 40, Orkanger Uføretrygdet Gi gudstjenestene mer liv. Jobbe for menighetsvekst. Har startet og driver barnehjem i Estland. Erfaring fra velforening pluss diverse barnegrupper og kor

10 Orkland menighet 1 2 Orkland menighetsråd Da vi ble valgt inn i menighetsrådet i Orkland for 4 år siden virket 4 år som svært lang tid. Nå er det plutselig valg igjen, og så vi som fremdeles har så mye vi skulle ha gjort - både med tanke på gudstjenestene, kirkebygget og kirkegården. Heldigvis stiller noen av menighetsrådets medlemmer opp igjen på lista sammen med mange andre dyktige kandidater. Noe har vi imidlertid fått gjort på vår tid i menighetsrådet: Vi har skaffet nytt inventar til kirka: o Nytt lydanlegg o videokanon o gelender opp til koret o adventslysestake o ny løper på gulvet o nytt skinntrekk til alterringen kommer i løpet av høsten Utendørs har vi o utarbeidet en hageplan for kirkegården o vasket og malt portal og stakitt o fjernet en del trær og stubber Kari Ljøkjel, 41 år Ljøkjel, Fannrem Utviklingssjef Tron Ingebrigt Berbu, 63 år Svorkmo A.F.P. pensjonist o plantet rognetrær fra bygdene som sokner til kirka Ellers har vi arrangert o Jim Reeves kveld med Edgard Paulsen o Konsert med trekkspillklubben/musikkskolen o Rundvask av kirka o Lys våken (overnatting i kirka med 11-åringene) o Konfirmantjubileum og konfirmantfester Vi har lagd en diakoniplan, og forsøkt å skape en god atmosfære i kirka vår. Vi har hatt mange gode medhjelpere under gudstjenestene, og på dugnader på kirkegården. Vi har tatt opp igjen arbeidet med handikaptoalett og ny handikapinngang i kirka, nå mangler bare finansieringen. Det, sammen med arbeidet med kirkegårdsplan blir utfordringer for det nye menighetsrådet. Den viktigste utfordringen er imidlertid å få folk til å komme til kirken og å føle seg hjemme der. Vi er avhengig av en levende menighet som engasjerer seg i nærmiljøet, og som er inkluderende for alle. For Orkland menighetsråd, Kari Tronvoll Liv Marit Hansen Tromsdal, 27 år Hoston Sykepleier Har et ønske om at kirka skal bli mer "folkelig". Mener vi har en utfordring når det gjelder å gjøre kirka attraktiv for folk flest. Einride Asbøll, 51år Asbølljåren, Svorkmo Driftsingeniør Det er store utfordringer med drift og vedlikehold av en den store bygningsmassen kirken har. Det er mulig jeg kan bidra med noe der. Har god erfaring fra idrettslagsarbeid Knut Erik Ljøkelsøy, 45 år Skreddarveien 3, Svorkmo Industriarbeider Hvordan få folk til å komme til kirken, vakker kirkegård. Har sittet i menighetsrådet i forrige periode. Tove Rian Ljøkjel, 46 år Solbu, Fannrem Kreftsykepleier 6 10

11 7 14 Håkon Rye, 28 år Øyum, Fannrem Tømrer Sigmund Fagerli, 47 år Svorkmo Tømrer 8 9 Heidi Klingen, 52 år Svorkmo Jan Arild Dahl, 55 år Fargarvegen 30, Svorkmo Økonomisjef Tidlegare erfaring frå kristent arbeid: Medlem av Orkland Sokneråd og styremedlem i Normisjon Svorkmo Utfordringar kirka står overfor som eg er opptatt av: Fornye gudstenesta slik at den møter dei truande sine andelege behov for fellesskap med Gud og kvarandre. Torbjørg Svorkmo, 67 år Valstad, Svorkmo Husmor, pensjonist Øystein Rye, 28 år Øyum, Fannrem Tømrer Edvard Damli, 48 år Monset Gårdbruker/Regnskapsfører 17 Karin Lie, 55 år Ljøkjel, Fannrem Hjemmearbeidende 11 Bjørg Asbøll, 66 år Samlagsvn. 5, Svorkmo A.F.P.-pensjonist Magne Havik, 69 år Kårmo, Fannrem Pensjonist Margit Synnøve Vangen, 74 år Hoston, Fannrem Pensjonist 13 Anne Margrethe Hoston, 54 år Hoston, Fannrem Systemkonsulent St. Olavs Hospital 11

12 INFORMASJON RETURADRESSE: Orkdal Kirkekontor, 7320 Fannrem Høstens kirkevalg nærmer seg med stormskritt. Mange har jobbet iherdig, med nominasjonsarbeid, praktisk planlegging, nytt medlemsregister og valgmodul, og informasjonsarbeid. Vi går mot et historisk valg, hvor vi som en følge av demokratireformen nå for første gang skal gjennomføre direktevalg på leke representanter til bispedømmeråd og kirkemøtet. I Nidaros bispedømme skal vi velge sju leke representanter til bispedømmerådet og kirkemøtet. Fire av disse skal velges ved direkte valg samtidig med valg til menighetsråd. Deretter skal de nye menighetsrådene velge de resterende tre. I tillegg til disse leke representantene består bispedømmerådet av biskopen, en samisk representant, og en prest og en lek kirkelig tilsatt representant fra bispedømmet. Nominasjonskomiteen la fram sin foreløpige kandidatliste til bispedømmerådsvalgt den 15. mai. Vi har nå vært gjennom en periode med mulighet for tilleggsnominasjon av kandidater. Slik nominasjon foregår ved at minst 50 stemmeberettigede kirkemedlemmer, fra minst 3 ulike sokn, kan samles om å fremme en kandidat. I Nidaros har vi nå fått inn tre ekstra kandidater gjennom denne tilleggsnominasjonen, noe som viser at vi har mange engasjerte medlemmer. Dette er vi godt fornøy med! Den endelige kandidatlista består av 24 personer som ønsker å gjøre en innsats i Nidaros bispedømmeråd og kirkemøtet, så nå er det opp til oss velgerne å avgjøre hvem av disse som får plassene rundt biskopens bord. Bispedømmerådsvalget foregår ved preferansevalg. I dette ligger det at kandidatlista settes opp alfabetisk, og for å avgi gyldig stemme må en rangere den eller de kandidatene en ønsker å stemme på. Nærmere informasjon om fremgangsmåten, og eksempel på utfylling av stemmeseddel, kommer sammen med valgkortet som alle medlemmer får tilsendt i posten rundt den 8. august. Hans Morten Løvrød /prosjektleder Følgende 24 kandidater er nominert til valg av leke medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og kirkemøtet: Navn Alder Stilling Bosted Bratseth Solveig K. 51 Prosjektleder 7038 Trondheim Brechan Arnfinn 64 Selvst.næringsdrivende 7032 Trondheim Christiansen Gerd Helene 23 Student 7030 Trondheim Dahl Tor Marius 56 Adm.dir 7044 Trondheim Dille Petter Normann 25 Servitør 7819 Fosslandsosen Eid Anne Bergsrønning 23 Sykepleier 7224 Melhus Eikli Gabriel 54 Agronom 7320 Fannrem Eriksen Einar Ådnøy 22 Student 7020 Trondheim Gjeset Agnes Sofie 23 Student 7856 Jøa Grindvik Knut 61 Adjunkt 7900 Rørvik Hepsø Arve 56 Universitetslektor 7560 Vikhammer Holm Trude Verdal Hugdal Liv Marie 47 Pedagogisk leder 7170 Åfjord Juul Jakobe Olea T.H. 32 Informasjonskonsulent 7074 Spongdal Lånke Ola T 61 Stortingsrepresentant 7392 Rennebu Mjølsnes Solveig 50 Student 7032 Trondheim Momyr Kristian 47 Konsulent 7740 Steinsdalen Nesse Torun 53 Styrer i barnehage 7633 Frosta Sagberg Ingunn 21 Student 7031 Trondheim Slungård Anne Kathrine 45 Markedsdirektør 7054 Ranheim Søsveen Åge 63 Seniorrådgiver 7089 Heimdal Winther Gunnar 42 Enhetsleder 7716 Steinkjer Østlund Else-Marie 63 Rådgiver 7012 Trondheim Aasheim Knut 54 Adjunkt 7374 Røros Orkla Grafiske AS tlf

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG ORKDAL menighetsblad Nr 6 2009 59. ÅRGANG God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

KirkeTorget VELKOMMEN TIL KIRKEVALG! Hvem skal styre kirken din? BAKVENDTLAND ANDAKTEN NR. 2 2009

KirkeTorget VELKOMMEN TIL KIRKEVALG! Hvem skal styre kirken din? BAKVENDTLAND ANDAKTEN NR. 2 2009 KirkeTorget 13. og 14. september i år kan du stemme ved tre valg: stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Demokratiprosessen i Den norske kirke innebærer at kirkevalget i høst gir

Detaljer

Nr 5-2013 - 63. årgang

Nr 5-2013 - 63. årgang Nr 5-2013 - 63. årgang Nå tennes tusen julelys Foto: Line Krutvik Satbones VI GÅR I KIRKA 13. desember fredag Moe kirke kl 19 Vi synger julen inn. Rugland. Wrobel 15. desember 3. s i adventstiden Orkdal

Detaljer

Variasjoner med årstidene Snart er det midtsommer. Deretter går det ubønnhørlig mot høst og en ny vinter som igjen avløses av vår, sommer og sol.

Variasjoner med årstidene Snart er det midtsommer. Deretter går det ubønnhørlig mot høst og en ny vinter som igjen avløses av vår, sommer og sol. INFORMASJON INNHOLD Juni, 2011 Nr. 2 Årgang 8 Leder 2 Slekters gang 3 Dugnad i Klinga 4 Symbolikk ved flagging 4 Kirkekontoret flytter 5 Hvem - Hva - Hvor - Når 6 Begravelser og musikkvalg 7 For presten

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Sør for elva. Et historisk kirkevalg

Sør for elva. Et historisk kirkevalg Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 3-2009 Et historisk kirkevalg Samlivskurs Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Redaktøren har ordet: Du er

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13

speilet vil ha mer demokrati i kirken ... side 10 ... side 11 20 år siden... side 12 50-årsfest... side 13 kirke Nr 1 2009 mars 40. årgang L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter Utgitt første gang juni 1969 dette er på gang... side 3 I Speilet: tryggve

Detaljer

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt.

Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. pust Hva skal kirka være? Hva fungerer bra, og hva kan bli bedre i Frøyland og Orstad menighet? 11 soknerådskandidater svarer. Valget er ditt. side 2-5 September Nr. 3 2011 10. årgang www.fok.no NAPP UT

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer! NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer! 2 Sommeren 2009 Leve knotten! Ja, du leste riktig, og jeg mener det: Leve knotten! Dette infernalske krypet som trenger seg inn i alle kroker og kriker på kroppen på varme

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 70. årgang I dette nummeret kan du blant annet lese om: Kirkevalget, s. 3 11 Loppemarked 28. 29. august i Ås arbeidskirke.

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Menighetsblad for Båtsfjord

Menighetsblad for Båtsfjord Menighetsblad for Båtsfjord Nr. 2 - Høsten 2011 - Årgang 37 Kirkevalget 2011 Les mer om Slekters gang...2 Kirkevalget 2011...3-10 Bilder fra Syltefjord...11 Småplukk...12 Gaver til menighetsbladet...16

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4

Klæbu menighetsblad. www.klabu.kirken.no INNHOLD. Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4 Klæbu menighetsblad Nummer 3 September 2009 Fotomontasje: O.E. Stendahl INNHOLD Bruk stemmeretten... 2 50-årskonfirmanter 2009... 3 Kirkevalget... 4 Midtsommerleir... 6 Andakt... 7 Det skjer... 8 Gudstjenester...

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 I dette nummer av bladet: Min tro side 3 LysVåken side 4 Nye vikarer side 6 Demokratireformen Stein Ellinggard Den 15. november 2008 vedtok kirkemøtet Særskilte

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang Olsvik kirke VALGEKSTRA 2015-31. årgang Kandidatene til Olsvik menighetsråd Yngve Jørgensen (59), rektor Lærerutdannet, skoleleder, fagforeningsleder, ungdomsleder, medlem i menighetsrådet. Gudstjenesten,

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer