ORKDAL. menighetsblad. Ekstrautgave. - søndag 13. september: kl mandag 14. september: kl Nr ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORKDAL. menighetsblad. Ekstrautgave. - søndag 13. september: kl 16 21 - mandag 14. september: kl 09 21. Nr 4 2009 59. ÅRGANG"

Transkript

1 ORKDAL menighetsblad Nr ÅRGANG Ekstrautgave Side 2 Invitasjon til kirkevalg Side 3 Info om kirkevalget Side 4 og 5 Geitastrand menighet Side 6 og 7 Orkanger menighet Side 8 og 9 Orkdal menighet Side 10 og 11 Orkland menighet - søndag 13. september: kl mandag 14. september: kl Side 12 Bispedømmerådsvalget

2 Invitasjon til valg HILSEN FRA BISKOPEN Hva vil du med kirka di? Det er jeg opptatt av. For det er viktig for meg at du finner deg til rette i menighet og i kirke. At du opplever den som din. At den tar vare på deg og dine, og det som er viktig for deg i kirke og samfunn. Det skal være rom for ditt engasjement og dine meninger. Den norske kirke er en åpen folkekirke med plass til alle som er døpt inn i denne kirka og slik er blitt medlemmer. 13. og 14. september 2009 er det valg på nytt menighetsråd. Den beste måten å få være med å bestemme er å delta i valget. Jeg ber deg om å bruke din stemmerett i menighetsrådsvalget Tor Singsaas, biskop i Nidaros HILSEN FRA ARNE GRØNSET Menighetsrådsvalget: Du bør delta! Til høsten er det både stortingsvalg og valg av nye menighetsråd. Menighetsrådet er en viktig aktør for at kirka di skal utvikle seg positivt. Dette gjelder både ute og inne. Vi ser at menighetsråd som tar fatt i sakene, får ting gjort. Det har skjedd veldig mye positivt med kirkebyggene og kirkegårdene i denne perioden som nå avsluttes. Geitastrand har en storstilt jubileumsfeiring, Orkanger har fått nytt inngangsparti og ved Orkdal kirke har menighetsrådet stått i spissen for en flott oppgradering av kirkegården og hele inngangspartiet. Jeg vet også at menighetsrådet ved Moe kirke jobber godt og aktivt. Er du interessert i at kirka di skal framstå trivelig og innbydende? Synes du fortsatt det er en del å gå på når det gjelder standarden på kirkegårdene? Menighetsrådene må være pådriveren for å bedre forholda. Du kan delta gjennom valget ved å velge dem du mener er best skikket til å ivareta kirka di. Det er gjennom deltakelse at du kan påvirke. Lykke til! Arne Grønset 2

3 Div. info VALGKORT I begynnelsen av august blir det sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede medlemmer. Valgkortet vil inneholde opplysninger om stemmerett, om tid og sted for valget i det soknet du er manntallsført, samt noe annen informasjon. Er du feilaktig oppført i medlemsregistret for Den norske kirke kan du underskrive valgkortet og returnere det. Dette gir oss muligheten til å rette opp feilen i medlemsregistret. Dette dreier seg om dere som ikke er døpt, som tidligere er utmeldt eller som ikke er medlemmer av den norske kirke og dermed ikke skulle stått i medlemsregistret. Hvis du er medlem og ikke har mottatt valgkort, ber vi deg ta kontakt med Orkdal kirkekontor på tlf eller mail KIRKELIGE MANNTALL Fra 10. august legges det kirkelige manntall ut til gjennomsyn på Orkdal kirkekontor. Står du ikke oppført i manntallet, men mener deg stemmeberettiget ber vi deg si fra til oss på kirkekontoret innen 1. september. NETTSIDENE På internett har vi publisert egne sider for kirkevalget med mye nyttig informasjon. Adressen er FORHÅNDSSTEMMING Det vil være anledning til å forhåndsstemme i tidsrommet 10. august (4.) 11. september. Forhåndsstemming skjer på Orkdal kirkekontor på hverdagene i åpningstiden kl Den som bor i Orkdal/manntallsført her har anledning til forhåndsstemming fram til fredag før valget. Forhåndsstemming er også mulig for den som er bosatt og manntallsført et annet sted enn Orkdal. Men forhåndsstemmingen utenfor bostedssoknet avsluttes fredag 4. september. Det blir også mulig å forhåndsstemme på institusjonene i Orkdal Orkdal helsetun og Orkanger pensjonistsenter. På Orkanger pensjonistsenter mandag 31. august kl og på Orkdal helsetun tirsdag 1. september kl VALGET DATO Menighetsråds- og bispedømmerådsvalget finner sted på samme dager som stortingsvalget, 13. og 14. september og i lokaler i umiddelbar nærhet til kommunenes valglokaler. VALGLOKALENES ÅPNINGSTIDER: - søndag 13. september: kl mandag 14. september: kl VALGLOKALENE I ORKDAL: Orkdal menighetshus Valgkrets: Grøtte, Støylen, Kvålsvoll, Ustad samt 3/4 av Sølberg. Glimt klubbhus på Gjølme Valgkrets: Gjølme, 1/4 av Sølberget, Gangås, Ofstad og Kjøra. Orkdal kulturhus (kommunesenteret) Valgkrets: Orkanger. Grendstuggu Evjen Valgkrets: Evjen. Svorkmo samfunnshus Valgkrets: Årlivoll, Brattli, Hoston og Monset. SENKET STEMMERETTSALDER Nytt ved dette valget er senket stemmerettsalder. Alle som fyller 15 år dette året har stemmerett. Det er utarbeidet en egen brosjyre som kan lastes ned fra våre nettsider. TO VALG Kirkevalget i 2009 blir historisk. Det er ikke bare et menighetsrådsvalg. For første gang blir det direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd/ Kirkemøte. Det er altså to valg som skal gjennomføres. Valget av menighetsråd foregår som flertallsvalg. Menighetsrådet vil bli sammensatt i rekkefølge ut fra det antall stemmer den enkelte kandidat har fått. Ved kumulering/stryking og oppføring av nye navn, vil dere velgere kunne påvirke utfallet når det gjelder hvilke personer som får flest stemmer og dermed velges. Antall kandidater/varamedlemmer som skal velges - Orkdal menighet: Orkland menighet: Orkanger menighet: Geitastrand menighet: Valget av bispedømmeråd/kirkemøtet. Les mer på s. 12. OFFENTLIGGJØRING AV VALGRESULTATET Valgresultatet for menighetsrådsvalget vil gjøres kjent så snart stemmene er ferdig opptalt. Sent mandag kveld vil resultatet bli kunngjort på våre nettsider: eller Det vil også bli kunngjort i menighetsbladet. 3

4 Geitastrand menighet TILBAKEBLIKK OG UTFORINGER PÅ GEITASTRAND De som har hatt sete i Geitastrand menighetsråd de siste 4 årene har stått ovenfor mange spennende, artige og givende utfordringer. Å få mye på plass til kirkejubileet har vært en viktig motivasjonsfaktor. Svært mye er gjort både med kirka, kirkegården, gudstjenester og andre arrangement i regi av menigheta. Nå er det ikke bare Menighetsrådet som har stått på. Mange andre har bidratt, så vel ansatte som frivillige. Dette er noe av det som Menighetsrådet har arbeidet med de siste årene: Friluftsgudstjenester i Bjønndalen, Geitaneset og Åstnebben Leir for konfirmantene på Søvasslia Trosopplæringsprosjektet Oppussing og maling av kirka innvendig Montere til messehaglene i våpenhuset Restaurering av det gamle orgelet Ny oppkjørsel opp til inngangen av kirka Høytaleranlegg i kirka Tegneplater til barna i kirka Maling og reparering av gjerdet rundt kirka Salg av Menighetshuset Klokkerens kaffe etter gudstjenestene Jubileumsbok, kalender og konsert i anledning 150-årsjubileet Sensommerfest og oppmerksomhet ved merkedager Men det er fortsatt utfordringer for menigheten i fremover Ny plan for diakoni Trosopplæringsprosjektet og arbeidet for barn og unge Gudstjenestene Utvidelse av kirkegården Utvidelse av parkeringsplassen Kanskje kan det bli utgitt ei konfirmantbok Alt dette er selvsagt opp til det nye Menighetsrådet. Støtt opp om valget. Bruk din stemmerett. Si hvem du mener er best skikket til å fortsette det flotte arbeidet som nåværende menighetsråd sammen med ansatte og mange frivillige har bidratt til. Godt valg! For Geitastrand menighetsråd Pål Ove Lilleberg, leder 1 Ingebrikt Kvernmo, 67 år Gjølme Pensjonert rørlegger Å få menigheten glad i kirka si og bruke den! Tone Skorild Bjørnbeth, 30 år Bjørnbet En folkelig kirke som er åpen for alle. 4 2 Wenche Haltstrand Isdal, 42 år Husdalen Bankfunksjonær Jeg er opptatt av at vi skal ha en fin og velstelt kirke og kirkegård som folk synes det er trivelig å komme til. Johan Nicolai Kvernmo, 64 år Setra Gårdbruker 5 3 Rikard Kvernmo, 66 år Husdalen Pensjonist Rehab og vedlikehold av kirke og kirkegård. Bruk av kirka. Jorunn Ofstad, 43 år Ofstad Sykepleier 6 4

5 7 8 John Ingar Bogen, 61 år Gjølme Rektor Maj Kristin Kvernmo, 47 år Gjølme Renholder det også feil å hindre folk i å få døpt sine barn født utenfor ekteskap, og det er feil å nekte skilte å gifte seg igjen. HAN og ikke vi skal dømme. Anne Lise Magnussen Isdal, 38 år Geita Vaskeriansatt 12 Are Husdal, 39 år Geitastrand Butikkmedarbeider 13 9 Bengt Husdal, 42 år Kjøra Lagerleder Jan Hukkelås, 61 år Gjølme Uførepensjonist Medlem av LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke). De siste to år som leder av LHL Orkdal Anne Flor Kjøren, 52 år Kjøra Barnehageassistent Sverre Haugnes, 37 år Ofstad Butikkmedarbeider Geitastrand kirke er et viktig samlingspunkt for alle som tilhører menigheten. Jeg ønsker at arbeidet med oppussing av kirka og kirkegården fortsetter Oddvar Kjøren, 50 år Kjøra Lagerarbeider Kirka har en utfordring når det gjelder å bli mer inkluderende og mindre dømmende. Tenker spesiellt på striden om homofile ekteskap og homofile prester. Det er sikkert lov å mislike det, men hverken kirka's folk eller andre har noe med å gjøre seg til dommerere i sånne saker, og hindre folk å gjøre det som for dem føles riktig. Alle er Guds barn, og som det står i trosbekjennelsen skal Jesus selv komme igjen for å dømme levende og døde. Derfor blir 5

6 Orkanger menighet Menighetsrådet på Orkanger de siste fire åra har bestått av ti mennesker med pågangsmot, godt humør og kompetanse innen forskjellige områder. Vi har utfylt hverandre og hatt det moro selv om vi nok må innrømme at det til tider har vært hardt arbeid. Jeg skal prøve å oppsummere hva vi har drevet mest med. Det kirkelige liv: I samarbeid med diakonmedarbeider og diakoniutvalg har det vært arrangert kirkekaffe, hyggetreff og Malaba (arbeid blant innvandrerkvinner). Det er vedtatt ny diakoniplan. Trosopplæringsprosjektet har kommet godt i gang. Konfirmantene har fått nytt opplegg med leir på Søvasslia. Vi støtter opp om Join us og nattkafe som er ungdomsarbeid for hele kommunen.mange andre spennende oppgaver som juletrefest og konfirmantfest, bispevalg, stat-kirke utredning, menighetsblad og ny valgordning. Kirker og kirkegårder: I Orkanger sokn har vi to kirker med tilhørende kirkegårder, Orkanger kirke og Den gode hyrdes kapell. Det er kirkevergen og fellesrådet som har hovedansvaret, men menighetsrådet har følt et spesielt ansvar for å sørge for planer og framgang i vedlikehold og fornying. Vi har fått støtte fra næringsliv og kommune. Befolkningen har vært flinke til å møte opp på dugnader hver vår. Det er laget en plan for forskjønning og beplantning ved Gode hyrdes kapell. Arbeidet er påbegynt, men langt fra fullført. Det har i flere år vært arbeidet for å få ny handikappinngang ved Orkanger kirke. Den er nå på plass sammen med flott handikapptoalett. Skiferlegging mangler foreløpig. Menighetsrådet har vært bekymret for mangel på gravplasser i framtida her på Orkanger. Dette har vi meldt til kommunens administrasjon, men har så langt ikke fått noen løsning. Nytt orgel ved Den gode hyrdes kapell har også stått på vår agenda. Kommunen har nå bevilget midler til dette. Orkanger kirke hadde opprinnelig et helt annet utseende. Det har kommet ønske om å få den tilbakeført slik. Dette har vi foreløpig ikke hatt økonomi eller tid til å prioritere. Bruk din stemmerett til å få valgt et bredt sammensatt menighetsråd som kan arbeide videre med alle disse og nye oppgaver. For Orkanger menighetsråd Inger Williams, leder 1 John Egil Bergem, 56 år Nedre Svartberget 6, Orkanger Advokat Inge-Ernald Simonsen, 49 år Njardar gate 14, Orkanger Enhetsleder/Psykologspesialist Jeg ønsker en åpen og inkluderende kirke som deltar i samfunnsdebatten med klare og tydelige standpunkt. Jeg tror at min styrke ligger i målarbeid og utvikling av meninghetsrådets oppgaver. 3 2 Randi Ebbesen, 63 år Strandveien 22B, Orkanger Butikkselger Ingrid Holte Karlsen, 47 år Thamshavnveien 37, Orkanger Trosopplæringsarbeidet er jeg opptatt av. Dette er et flott og viktig arbeid som når ut til mange barn og unge i Orkdalsmenighetene. Jeg har vært aktiv og hatt ulike oppgaver i Orkanger menighet i mange år. Erfaringer fra dette frivillige arbeidet tror jeg kan komme til nytte i menighetsrådet. 4 6

7 5 Arnt Otto Lie, 42 år Rønningen 7, Orkanger Leder lokalmarked Engasjement og folkelighet som smitter slik at andre også får motivasjon og inspirasjon til aktivitet. Kompetanse fra arrangement som Motorfestival, Orkanger 2000, Orkladagene m.m. Per Olav Pedersen, 57 år Grovavn 26 Elektriker 10 6 Inger Marit Hervik Karlsen, 50 år Fjordgata 7, Orkanger Butikkmedarbeider Gunn Lian Fugløy, 47 år Øvre Hovsbakkan 29, Orkanger 11 7 Ole Kristian Fagerli, 52 år Skogveien 3, Orkanger Typograf og organist Per Opøyen, 55 år Trondheimsveien 40B, Orkanger Bygningsingeniør 12 8 Ruth N. Thoresen, 68 år Hovshagen Orkanger Pensjonist Anita Hammervik Ofstad, 31 år Øvre Hovsbakkan 39, Orkanger i svangerskapspermisjon Jeg har erfaring som frivillig i Røde kors, Flykningeguiden. Jeg har vært guide, nestleder og leder i flyktningeguiden i Orkdal Eli Karoline Olsen, 70 år Thamshavnvn 39, Orkanger Pensjonist 7

8 Orkdal menighet ORKDAL MENIGHETSRÅD Dette er noe vi har jobbet med i denne 4-års perioden. Vi har hatt forsøk med forskjellige dåpsritualer i kirken, og konklusjonen ble at barnedåpen ble lagt til den første delen i gudstjenesta. Utsending av dåpsbrosjyrer, har vært dugnadsarbeid. Vi har også hatt en menighetsundersøkelse: KIRKEVEKST. Undersøkelsen viste gode tilbakemeldinger på alt unntatt engasjert trosliv For å følge opp dette har vi startet opp med onsdagssamlinger, en gang pr. måned. Vi har startet med Åpen kirke. Der ønsker vi oss flere deltakere i den vakre kirka vår. En stille stund til ro og ettertanke. Salmekveldene våre er blitt populære og forhåpentligvis, en tradisjon. Oktober i år blir det salmekveld med Helge Gudmundsen og flere kor til stede. Gudstjenestene på Tusenårsstedet har hatt mange tilhørere med flere dåpsbarn. Vi har startet forsangergrupper på gudstjenestene noe som beriker salmesangen. Menighetsrådets medlemmer har stilt opp som kirkeverter og tekstlesere. Årlig har vi på forsommeren arrangert friluftsgudstjeneste på Rundhaugen. Når det gjelder den praktiske delen, så har vi jobbet mye med forskjønning av kirkegården.vi har hatt en aksjon for å få inn penger for å få utført det vi ønsker. Dette gjelder beplantning både i området rundt kirka og i skråningen langs gangveg. Oppgrusing av veier og området rundt kirka er også utført. Vi er blitt såkalt Grønn menighet og har tatt tak i avfallssorteringen ved kirkegården. Et flott avfallsskur er satt opp og vi samarbeider med HAMOS om opplegget slik at det skal fungere best mulig. Vi er også glad for at kommunen slår graset ved oppkjørsel til kirka. Vi har også fått nytt lydanlegg i kirka. I tillegg har vi fått til en kaffekrok i kirka til sosialt fellesskap etter gudstjenesta. Tror det er mange som setter pris på dette. Arbeidet på kirkegården har stort sett blitt utført på dugnadsarbeid. Tusen takk til dere som har bidratt med arbeid og dere som har gitt pengegaver og andre gaver. Utfordringer videre: Forskjønningen av kirkegården (nye og gamle) bør fortsette. Utjevning av plenene er viktig. Flere av vegene må oppgraderes. Vassposter forbedres osv. osv. Jeg tar meg den frihet om å oppfordre folk til å gi en pengesum til Minnefondet. Det er bare å sende et beløp til kontoen i Orkdal Sparebank. Orkdal menighetsråd ønsker at flere skal engasjere seg i kirka vår. Ta kontakt! Kom med ideer og tiltak som gagner oss og kirka sjøl. Men ikke minst bruk stemmeretten din på valgdagen. For Orkdal menighetsråd ved Anne Marie Aune (leder) 1 2 Anne Marie Aune, 69 år Kvamsbakken 9, Fannrem Fortsette arbeidet med forskjønning av kirkegården. Arbeide videre for en åpen og inkluderende kirke der alle skal føle seg velkommen. Være en pådriver for å spre Guds ord i menigheten. Fortsette med forsangergrupper og "Åpen kirke". Samarbeid med forskjellige kulturgrupper. Knytte flere bånd til barnefamilier. Har vært 8 år i Menighetsrådet, av disse 4 år som leder. Mitt yrke som lærer har vært til nytte + frivillig arbeid i forskj. organisasjoner. Sissel Nyland Solem, 63 år Eggan, Fannrem Bonde Har i de 4 siste årene vært medlem av rådet og jobbet for å utvikle det fysiske miljøet rundt kirka. Ønsker å være med for å gjennomføre prosjekterte utbedringer. Kjersti Kosberg Solberg, 50 år Gilhaugvegen 22, Fannrem Jeg syns det er viktig at vi har gode fellesskap i kirka, bl.a.gudstjenesten. Jeg ønsker at når folk går i kirka får de en opplevelse som gjør at de tenker: Dette vil jeg gjøre mere, dette var kjekt, dette ga meg noe. Jeg tror også at det vil bli viktig med små fellesskap, der mennesker kan snakke om tvil og tro. Jeg er glad for trosopplæringsreformen og håper på at den kan være med å lære barn og unge om den kristne tro. Jeg ønsker at det skal være et mangfoldig barne- og ungdomsarbeid. Svein Koren, 60 år Ustad, Fannrem Uføretrygdet Inger Johanne Almli, 28 år Åkervegen 3b, Fannrem Sykepleier Kirkens aller viktigste oppgave vil alltid være å forkynne evangeliet slik at mennesker kan bli frelst. I Orkdal menighet drives det mye godt arbeid, samtidig tenker jeg at vi som

9 6 7 menighet må jobbe mer aktivt med å skape noen tilbud eller arenaer der unge mennesker skal kunne få et møte med Jesus. Jeg ønsker særlig å ha fokus på kirkens diakonale ansvar, og synes det er viktig at vi stadig jobber for at menigheten skal bestå av et inkluderende og omsorgsfullt fellesskap, at vi bryr oss om hverandre og at vi tar vare på de nye som kommer til menigheten. Einar Stokkan, 63 år Stokkhaugen, Fannrem Bonde Har vært med i menighetsrådet tidligere og har ellers vært med i forskjellige organisasjoner, bl. a. med i styret for Indremisjonen. Ann Kristin Stølhaug, 39 år Fannrem Sykepleier Er opptatt av sentrumsutvikling og trivsel i nærmiljøet. Har vært lærer i grunnskolen i Orkdal i 19 år. Stiller ellers som kandidat til menighetsrådet med et åpent og positivt sinn. Håper på gode og nyttige erfaringer å kunne ta med seg videre. Elsa Bjørkås, 59 år Gilhaugvegen 15, Fannrem Virksomhetsleder Tore Martinsen, 55 år Åkervegen, Fannrem Ivar Nerhoel, 54 år Gilhaugvegen 12, Fannrem / undervisningsinspektør Vigdis Troøyen Foseide, 57 år Grøtte Terapeut/klinisk sosionom Som søndagsskolelærer og speiderleder i mange år har jeg alltid vært opptatt av at barna må bli tatt på alvor i kirka vår. Like viktig har det vært for meg å støtte konfirmantarbeidet og ungdomsarbeidet ellers. Det er så flott at det skjer rekruttering i ungdomsarbeidet i Orkdal. Kirka må bygge menighetsfellesskap der både unge og eldre får trygghetsopplevelse, og der evangeliet blir forkynt til tru og etterfølgelse. Ivar Morken, 43 år Håggåvegen 20, Fannrem Har erfaring fra å spille i musikkorps, storband, velforeningsarbeid. Bodil Botten, 44 år Fannrem Frisør Gjøre kirka mere 'tilgjengelig' for alle. Også for de som vanligvis ikke går i kirka ofte. Hva med en sommeråpen kirke? Så folk som ferdes langs veien kan stikke innom for en rolig stund. Og ikke minst for å få se hvor fin kirke vi har her. Inger Lill Gjønnes, 64 år Gjønnes Husmor Inger Marit Hagen, 54 år Steinvn. 40, Orkanger Uføretrygdet Gi gudstjenestene mer liv. Jobbe for menighetsvekst. Har startet og driver barnehjem i Estland. Erfaring fra velforening pluss diverse barnegrupper og kor

10 Orkland menighet 1 2 Orkland menighetsråd Da vi ble valgt inn i menighetsrådet i Orkland for 4 år siden virket 4 år som svært lang tid. Nå er det plutselig valg igjen, og så vi som fremdeles har så mye vi skulle ha gjort - både med tanke på gudstjenestene, kirkebygget og kirkegården. Heldigvis stiller noen av menighetsrådets medlemmer opp igjen på lista sammen med mange andre dyktige kandidater. Noe har vi imidlertid fått gjort på vår tid i menighetsrådet: Vi har skaffet nytt inventar til kirka: o Nytt lydanlegg o videokanon o gelender opp til koret o adventslysestake o ny løper på gulvet o nytt skinntrekk til alterringen kommer i løpet av høsten Utendørs har vi o utarbeidet en hageplan for kirkegården o vasket og malt portal og stakitt o fjernet en del trær og stubber Kari Ljøkjel, 41 år Ljøkjel, Fannrem Utviklingssjef Tron Ingebrigt Berbu, 63 år Svorkmo A.F.P. pensjonist o plantet rognetrær fra bygdene som sokner til kirka Ellers har vi arrangert o Jim Reeves kveld med Edgard Paulsen o Konsert med trekkspillklubben/musikkskolen o Rundvask av kirka o Lys våken (overnatting i kirka med 11-åringene) o Konfirmantjubileum og konfirmantfester Vi har lagd en diakoniplan, og forsøkt å skape en god atmosfære i kirka vår. Vi har hatt mange gode medhjelpere under gudstjenestene, og på dugnader på kirkegården. Vi har tatt opp igjen arbeidet med handikaptoalett og ny handikapinngang i kirka, nå mangler bare finansieringen. Det, sammen med arbeidet med kirkegårdsplan blir utfordringer for det nye menighetsrådet. Den viktigste utfordringen er imidlertid å få folk til å komme til kirken og å føle seg hjemme der. Vi er avhengig av en levende menighet som engasjerer seg i nærmiljøet, og som er inkluderende for alle. For Orkland menighetsråd, Kari Tronvoll Liv Marit Hansen Tromsdal, 27 år Hoston Sykepleier Har et ønske om at kirka skal bli mer "folkelig". Mener vi har en utfordring når det gjelder å gjøre kirka attraktiv for folk flest. Einride Asbøll, 51år Asbølljåren, Svorkmo Driftsingeniør Det er store utfordringer med drift og vedlikehold av en den store bygningsmassen kirken har. Det er mulig jeg kan bidra med noe der. Har god erfaring fra idrettslagsarbeid Knut Erik Ljøkelsøy, 45 år Skreddarveien 3, Svorkmo Industriarbeider Hvordan få folk til å komme til kirken, vakker kirkegård. Har sittet i menighetsrådet i forrige periode. Tove Rian Ljøkjel, 46 år Solbu, Fannrem Kreftsykepleier 6 10

11 7 14 Håkon Rye, 28 år Øyum, Fannrem Tømrer Sigmund Fagerli, 47 år Svorkmo Tømrer 8 9 Heidi Klingen, 52 år Svorkmo Jan Arild Dahl, 55 år Fargarvegen 30, Svorkmo Økonomisjef Tidlegare erfaring frå kristent arbeid: Medlem av Orkland Sokneråd og styremedlem i Normisjon Svorkmo Utfordringar kirka står overfor som eg er opptatt av: Fornye gudstenesta slik at den møter dei truande sine andelege behov for fellesskap med Gud og kvarandre. Torbjørg Svorkmo, 67 år Valstad, Svorkmo Husmor, pensjonist Øystein Rye, 28 år Øyum, Fannrem Tømrer Edvard Damli, 48 år Monset Gårdbruker/Regnskapsfører 17 Karin Lie, 55 år Ljøkjel, Fannrem Hjemmearbeidende 11 Bjørg Asbøll, 66 år Samlagsvn. 5, Svorkmo A.F.P.-pensjonist Magne Havik, 69 år Kårmo, Fannrem Pensjonist Margit Synnøve Vangen, 74 år Hoston, Fannrem Pensjonist 13 Anne Margrethe Hoston, 54 år Hoston, Fannrem Systemkonsulent St. Olavs Hospital 11

12 INFORMASJON RETURADRESSE: Orkdal Kirkekontor, 7320 Fannrem Høstens kirkevalg nærmer seg med stormskritt. Mange har jobbet iherdig, med nominasjonsarbeid, praktisk planlegging, nytt medlemsregister og valgmodul, og informasjonsarbeid. Vi går mot et historisk valg, hvor vi som en følge av demokratireformen nå for første gang skal gjennomføre direktevalg på leke representanter til bispedømmeråd og kirkemøtet. I Nidaros bispedømme skal vi velge sju leke representanter til bispedømmerådet og kirkemøtet. Fire av disse skal velges ved direkte valg samtidig med valg til menighetsråd. Deretter skal de nye menighetsrådene velge de resterende tre. I tillegg til disse leke representantene består bispedømmerådet av biskopen, en samisk representant, og en prest og en lek kirkelig tilsatt representant fra bispedømmet. Nominasjonskomiteen la fram sin foreløpige kandidatliste til bispedømmerådsvalgt den 15. mai. Vi har nå vært gjennom en periode med mulighet for tilleggsnominasjon av kandidater. Slik nominasjon foregår ved at minst 50 stemmeberettigede kirkemedlemmer, fra minst 3 ulike sokn, kan samles om å fremme en kandidat. I Nidaros har vi nå fått inn tre ekstra kandidater gjennom denne tilleggsnominasjonen, noe som viser at vi har mange engasjerte medlemmer. Dette er vi godt fornøy med! Den endelige kandidatlista består av 24 personer som ønsker å gjøre en innsats i Nidaros bispedømmeråd og kirkemøtet, så nå er det opp til oss velgerne å avgjøre hvem av disse som får plassene rundt biskopens bord. Bispedømmerådsvalget foregår ved preferansevalg. I dette ligger det at kandidatlista settes opp alfabetisk, og for å avgi gyldig stemme må en rangere den eller de kandidatene en ønsker å stemme på. Nærmere informasjon om fremgangsmåten, og eksempel på utfylling av stemmeseddel, kommer sammen med valgkortet som alle medlemmer får tilsendt i posten rundt den 8. august. Hans Morten Løvrød /prosjektleder Følgende 24 kandidater er nominert til valg av leke medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og kirkemøtet: Navn Alder Stilling Bosted Bratseth Solveig K. 51 Prosjektleder 7038 Trondheim Brechan Arnfinn 64 Selvst.næringsdrivende 7032 Trondheim Christiansen Gerd Helene 23 Student 7030 Trondheim Dahl Tor Marius 56 Adm.dir 7044 Trondheim Dille Petter Normann 25 Servitør 7819 Fosslandsosen Eid Anne Bergsrønning 23 Sykepleier 7224 Melhus Eikli Gabriel 54 Agronom 7320 Fannrem Eriksen Einar Ådnøy 22 Student 7020 Trondheim Gjeset Agnes Sofie 23 Student 7856 Jøa Grindvik Knut 61 Adjunkt 7900 Rørvik Hepsø Arve 56 Universitetslektor 7560 Vikhammer Holm Trude Verdal Hugdal Liv Marie 47 Pedagogisk leder 7170 Åfjord Juul Jakobe Olea T.H. 32 Informasjonskonsulent 7074 Spongdal Lånke Ola T 61 Stortingsrepresentant 7392 Rennebu Mjølsnes Solveig 50 Student 7032 Trondheim Momyr Kristian 47 Konsulent 7740 Steinsdalen Nesse Torun 53 Styrer i barnehage 7633 Frosta Sagberg Ingunn 21 Student 7031 Trondheim Slungård Anne Kathrine 45 Markedsdirektør 7054 Ranheim Søsveen Åge 63 Seniorrådgiver 7089 Heimdal Winther Gunnar 42 Enhetsleder 7716 Steinkjer Østlund Else-Marie 63 Rådgiver 7012 Trondheim Aasheim Knut 54 Adjunkt 7374 Røros Orkla Grafiske AS tlf

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009 ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009 Orkdal menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: Anne Marie Aune, Marianne Gangås, Kjersti K. Solberg, Bjørg A. Fossum, Martin Lund, Hildegunn Eikli,

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Orkanger menighet: John Egil Bergem Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Anne-Marie Aune Orkland menighet: Einride Asbøll Tron I Berbu Orkdal kommune:

Detaljer

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010.

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Orkdal menighetsråd har i 2010 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Ann Kristin Stølhaug,

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet

Kandidater til valg av menighetsråd i. Laksevåg menighet Kandidater til valg av menighetsråd i Laksevåg menighet Vidar Brudvik Alder: 56 år Yrke: Avdelingsleder, Sparebanken Vest Har vært med i Laksevåg menighetsråd i 6 år, de siste fire årene som leder. Medlem

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Les mer om Kirkevalget på sidene 5-13

Les mer om Kirkevalget på sidene 5-13 Nr 4-2015 - 65. årgang Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Fra tur opp til Vargheia på Geitastrand.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding. Orkdal kirkelige fellesråd 2011

Årsmelding. Orkdal kirkelige fellesråd 2011 Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2011 Orkdal barnegospel side 1 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene til 30.11.11: John Egil Bergem Orkanger menighetsråd Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke

MØTEBOK. MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i Konsmo kirke MØTEBOK MØTESTED DATO FRA KL TIL KL Sakristiet i 15 18.00 19.25 Konsmo kirke MEDLEMMER VAREMEDLEMMER ANDRE FORFALL TIL STEDE PÅ MØTET: Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen Norveig H. Eikeland,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Kurs i gjennomføring av Kirkevalg 2015. Hamar bispedømme

Kurs i gjennomføring av Kirkevalg 2015. Hamar bispedømme Kurs i gjennomføring av Kirkevalg 2015 Hamar bispedømme Innhold Hvorfor kirkevalg? Valg av menighetsråd Valg av bispedømmeråd Nytt ved Kirkevalget 2015 Informasjonsarbeid - - - - - Sjekklister frister

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Frogner menighetsråd

Frogner menighetsråd Frogner menighetsråd Kandidat nr. 1 Lars Gathe f. 1950 Innkjøpsdirektør Frogner Menighet skal arbeide for å være nær til menighet og beboere i bydelen og med utgangspunkt i kulturarv og kirkens røtter

Detaljer

UKM 05/14 Kirkevalget 2015

UKM 05/14 Kirkevalget 2015 UKM 05/14 Kirkevalget 2015 Bakgrunn Det skal være kirkevalg i 2015, og Ungdommens kirkemøte (UKM) 2014 har sett på hvordan unges involvering og engasjement i kirkevalget kan økes. UKM 2014 har særlig diskutert

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd

DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd DEN NORSKE KIRKE Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 11.09.2013 kl. 19:30 Sted: Rådhuset, Åfjord, Fremmøtte: Einar Lian Tove Mette Guttelvik Egil Nittemark

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Til stede

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Til stede Protokoll Til stede Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Maj Kristin Kvernmo Orkanger menighet: John Egil Bergem Ole Kristian Fagerli Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Anne-Marie Aune Orkland

Detaljer

Kandidater i Nidaros bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Kandidater i Nidaros bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Kandidater i Nidaros bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de kandidatene har gitt. De gule kandidatene er de anbefalte kandidatene fra

Detaljer

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg

2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg 2.1.12 Veiledning for opptelling forholdstallsvalg Valg av menighetsråd Framgangsmåte ved opptelling Opptellingen skal ikke begynne før stemmegivningen er avsluttet i hele soknet. Med mindre valgstyret

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Menighetsrådsvalg 2009 Kandidatene presenterer seg selv.

Menighetsrådsvalg 2009 Kandidatene presenterer seg selv. Menighetsrådsvalg 2009 Kandidatene presenterer seg selv. Alf Arne Vestre, 61 år, Øksfjord Yrke/utdanning: Selvstendig næringsdrivende/maskinsjef Satsingsområder: Bruke kirken også til andre formål enn

Detaljer

Finn Yngvar Benestad, Liv Grønning Trøen, Therese T. Dybdahl og Inger M.F. Løwø

Finn Yngvar Benestad, Liv Grønning Trøen, Therese T. Dybdahl og Inger M.F. Løwø RISSA MENIGHETSRÅD Referat September 2015 Møtedato: 16.09.15 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Åpning: Mat: Frammøtte: Blåheia Helga-Marit Myran Anton Kvithyll Solveig Brørs, Rose Ramsø, Sissel Godal,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Tid: 29. oktober 2013 kl. 14.00 Sted: Rådhuset i Levanger, rom 1008 Medlemmer til stede: Birgitte Dillan, Vuku Nestleder Gunnar Gustad, Vinne Ola Hjelde, Frosta

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted: Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG ORKDAL menighetsblad Nr 6 2009 59. ÅRGANG God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Referanser: KR 50/06, KM 08/06, KR 31/07, KR 44/07, KM 08/07, KR 22/08, KR 39/08, SKR 39/08, MKR 60/08, KR 42.3/08, KR 46/08

Referanser: KR 50/06, KM 08/06, KR 31/07, KR 44/07, KM 08/07, KR 22/08, KR 39/08, SKR 39/08, MKR 60/08, KR 42.3/08, KR 46/08 DEN NORSKE KIRKE KM 11.1/08 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Per Kristian Aschim Referanser: KR 50/06, KM 08/06, KR 31/07, KR 44/07, KM 08/07, KR 22/08, KR 39/08, SKR 39/08, MKR 60/08, KR 42.3/08,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Ektemann: Ingebrigt Andersen Monset 5. november 1824 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 1. januar 1825 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Livshistorien i tekst og bilder

Livshistorien i tekst og bilder Livshistorien i tekst og bilder Et hjelpemiddel for ansatte som jobber med personer med demens Utarbeidet 2013 ved hjelp av prosjektmidler fra Fylkesmannen i Østfold/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Dato: Vår ref: 08/131-2 KST Deres ref: 2008/00738 KIA tbh. Høring - Innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke

Dato: Vår ref: 08/131-2 KST Deres ref: 2008/00738 KIA tbh. Høring - Innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd 95-., ; Det Kongelige kultur- og kirkedepartement Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO..... i 1... i Dato: 25.08.2008 Vår ref: 08/131-2 KST Deres ref: 2008/00738

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Tirsdag 27. januar 2015 klokka 14:00 Sted: Kommunestyresalen Levanger rådhus Tilstede: Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder Magne

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

KM 10/00 Revisjon av regler for valg av menighetsråd - VEDTAK

KM 10/00 Revisjon av regler for valg av menighetsråd - VEDTAK KM 10/00 Revisjon av regler for valg av menighetsråd - VEDTAK Kirkemøtekomiteens merknader: Komiteen har registrert at de kirkelige valg i løpet av den senere tid har vært gjenstand for adskillig oppmerksomhet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Vardåsen menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Vardåsen menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Vardåsen menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Vardåsen menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er presentert med:

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes.

REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 21.10.2014 Vedlegg: Referat fra 21.10.2014. Vedtak: Referatet fra 21.10.2014 godkjennes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 18.11.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 18.11.14 kl. 19.00-21.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Terje

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MØTE I MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESRÅDSFUNKSJON ONSDAG 15.06.2011 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen Edith

Detaljer

Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010

Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010 Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene: John Egil Bergem Ole Kristian Fagerli Anne-Marie Aune Ivar Nerhoel (leder) Einride Asbøll Tron I Berbu Rikard

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

Referanser: KM 12/12, KR 34/12, KR 50/12, KM 04/13, KM 10/13, KR 30/13, KR 49/13 og KR 67/13

Referanser: KM 12/12, KR 34/12, KR 50/12, KM 04/13, KM 10/13, KR 30/13, KR 49/13 og KR 67/13 DEN NORSKE KIRKE KM 05/14 Kirkemøtet Kristiansand, 03.-08. april 2014 Referanser: KM 12/12, KR 34/12, KR 50/12, KM 04/13, KM 10/13, KR 30/13, KR 49/13 og KR 67/13 Dok.dato Tittel Dok.ID 17.01.2014 KM 05.1/14

Detaljer

Disse skal kjøres: Navn Adresse Telefon

Disse skal kjøres: Navn Adresse Telefon KJØRELISTE VÅREN 2011 Dato Navn Telefon Mobil 02.01 Gerd Andresen 35 51 44 19 970 97 293 Fra forrige 09.01 Stian Abrahamsen 99 29 85 92 992 98 592 liste 16.01 Karin Nornes 35 55 96 08 950 44 520 23.01

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret. Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret. Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.03.2011 Tid: 13:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Terje

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Valghåndbok. Valhandbok

Valghåndbok. Valhandbok Valghåndbok Valhandbok Valghåndbok/Valhandbok Den norske kirke/den norske kyrkja Kirkerådet/Kyrkerådet Kirkerådet 2015 Utgitt av Kirkerådet 1. opplag: 9 500 Omslag og ombrekking: Thomas B. Aschim Trykk:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Åse-Liljan Berg Orkland menighet:

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014

Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014 Program for Berg menighet VÅREN/SOMMEREN 2014 Juni Januar Man 06/01 19:00: Mannsgruppe Tirs 07/01 18:30: Menighetsråd Tirs 14/01 19:00: Jentekveld med besøk av Elin Ørjasæter (entré kr 100) Ons 15/01 14:30:

Detaljer

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte:

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte: RISSA MENIGHETSRÅD Referat Desember 2014 Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Hos Finn Yngvar Benestad Åpning: Finn Yngvar Mat: Finn Yngvar Frammøtte: Solveig Brørs, Finn Yngvar Benestad,

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Asker menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Asker menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Asker menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Asker menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er presentert med: 1. Navn,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Formannskapet MØTEPROTOKOLL

Formannskapet MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 064/06-072/06 06.06.2006 Formannskapssalen 12:00-17.30. Følgende medlemmer møtte: Berit Solem Knut Even Wormdal John Atle

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Orkanger menighet: Kari Fagerholt Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Åse-Liljan Berg Orkland menighet:

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Innkalling: Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til kirkevergen, på tlf.

Innkalling: Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til kirkevergen, på tlf. DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Inger Lise Bjørnsen Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Trond Gran (sokneprest) Jorunn

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer