Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste"

Transkript

1 Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

2 Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest i Rønvik Hilde Fylling - Sogneprest Jobb: /Privat: Sølvi Malmbekk - Kateket Tlf Vigdis Larsen - Diakon Tor Solheim - Kirketjener Jarle Brudal - Kantor Linn Marit Daljord Knutsen - Kateket Ingeborg Overvoll Daglig leder Kjell Olav Fjære - Kirketjener - Kjerringøy Per Martin Bendiksen - Organist - Kjerringøy Redaksjon: Jarle Brudal og Ingeborg Overvoll MEDARBEIDERSKAP Av Ingeborg Overvoll Lederen har ordet I dette Kirkespeilet har vi valgt å fokusere på medarbeiderskap. Ordet høres litt konstruert ut, men det fungerer godt for organisasjoner som kirken, som eies av fellesskapet og som bæres av ansatte og medlemmer i fellesskap. Det er mye som skal ivaretas i en menighet: huset med små og store praktiske utfordringer, viktige strategiske valg i politikk og teologi, gudstjenestens faste rytme, fantastiske musikalske skatter, minst like fantastiske barn og ungdommer som skal ha opplæring, vár omsorg for mennesker som trenger trøst og støtte - og mye, mye mer. Noen oppgaver må ivaretas av dem som har arbeidsdagen sin i kirka, andre oppgaver håndteres best av menighetslemmene. Vi også tatt med givertjenesten som en viktig del av medarbeiderskapet. Vi er heldige i Norge, som har en stat som i så stor grad legger til rette for tro og gudstjeneste. Vi går mot et åpent samfunn der kirken etter hvert skal ha plass på lik linje med andre livssyn. Likevel er det et klart signal at kirken fortsatt skal ha et offentlig økonomisk fundament. I denne tiden er det først og fremst viktig at vi som menighetsmedlemmer er med og sikrer den delen av virksomheten som kan være utsatt når prioriteringene skal gjøres. Mer om dette inne i bladet. Men; det å være menighet er likevel ikke bare å sørge for god aktivitet i kirkebygget. På travle arbeidsdager tenker jeg noen ganger på fortellingen om Marta og Maria og hvordan Jesus lar Maria sitte ved sine føtter og bare høre. Kanskje er du en av dem som bare trenger roen og ettertanken som kirkerommet byr på? Noen ganger skal man velge den gode del. Selv om dette nummeret handler mye om hvordan vi kan løfte menigheten sammen, har vi gått ut av kirkehuset for å finne stoff til de to hovedartiklene våre. Vi har vært i fengselet og vi har vært på Sølvsuper. Det er fordi det er mennesker i disse husene som har fått helt spesiell oppmerksomhet i Jesus sin tale om hva som til syvende og sist er viktige oppgaver i hans øyne. «jeg var syk og dere så til meg; jeg var i fengsel og dere besøkte meg..» Felleskapet rundt det flotte kirkebygget vårt er viktig, men dette fellesskapet er ikke et lukket fellesskap av mennesker som lykkes i å leve livene sine slik at de kan møtes og kalle seg «Menigheten». Kirken er like mye et oppdrag - med ansikt utover, som vi også er sammen om. Anna-Helene Johnsen Adresse Kirkespeilet: Storgt. 29, 8006 Bodø 2 RØNVIK MENIGHET TLF:

3 Andakt Fastetid i barmhjertighetens tegn Av Anne Berger Jørgensen, fengselsprest Fastetid er forberedelse Vi er i fastetiden. Fastetid er forberedelse, forberedelse til påske. Hva skal vi forberede oss til i fasten? Kanskje dette: Å gi slipp på noe for å kunne gi oppmerksomhet til noe annet. Gi oppmerksomhet til Den Andre, han eller hun som har et underskudd på barmhjertighet. Fastetid er barmhjertighet Hva med en fastetid i barmhjertighetens tegn? Da Jesus fikk spørsmålet «Hvem er min neste?» svarte han med en fortelling. Fortellingen handlet om en som stanset og hjalp en forslått fremmed etter at mannens landsmenn gikk forbi: «Den barmhjertige samaritan». Barmhjertighet. Det er et ord vi gjerne kan ha i fokus og utfordres av i ukene fram mot påske. Hvem trenger barmhjertighet? Og hvem er min neste? Kanskje er det den som akkurat her og nå trenger å møtes med barmhjertighet. Enten han ligger forslått i en veikant etter en heftig tur på byen eller hun er en fremmed tobarnsmor i et asylmottak i Bodø. Jesus trekker fram seks grupper som trenger at ord fylles med praktisk handling. Han nevner disse i det store Domskapitlet i Matteus evangeliets tjuefemte kapittel: - De som er sultne - De som er tørste - De fremmede - De nakne - De syke - De som sitter i fengsel Som fengselsprest møter jeg mange som har behov for barmhjertighet. Mange av dem er «nakne», avkledd håp om et forandret liv, avkledd status og selvrespekt. De trenger at noen svøper en kappe av barmhjertighet om dem. En kappe av trøst, en kappe av respekt. Og noen ganger en kappe vevd av ord om Guds nåde. Mange er «sultne» og «tørste» på kontakt og at noen ser innenfor det de er anklaget for. Fastetid i barmhjertighetens tegn Barmhjertighet. Det er et ord som beskriver Jesus slik han møter oss gjennom så mange av Bibelens fortelinger. Og som vi som vil følge han kan øve oss på å fylle med innhold og handling. God fastetid, i barmhjertighetens tegn! Pilegrimstur med Gamle Salten Av Solveig Seines Vil du være med på historisk Pilegrimsseilas med MS «Gamle Salten» i juli? juli seiler vi fra Bodø til Trondheim med Olsokfeiring i Nidaros og Olavsfestuka i sikte. Underveis vil vi lete etter spor av den gamle Olavstradisjonen langs Nordlandskysten. Du kan oppleve pilegrimsvandringer til ei middelalderkirke hver dag. Vi opplever historiske steder som Bodin, Gildeskål, Alstadhaug, Tjøtta og Brønnøysund samt Austrått på Ørlandet. Vi rekker fram til Olavsvake natt til 29.juli og Olsokgudstjenesten i Nidarosdomen. Det er Grunnlovsjubileum i 2014 og kirkene vi besøker var viktige for det gryende demokratiets framvekst. Her ble det holdt valg. Amtmann Elster var bosatt i Bodin, mens biskop Krogh holdt til på Alstahaug og bodde på Belsvåg gård. Tor B. Jørgensen, Bernt Aanonsen og Eivind Ørum er reiseledere. Se eller kontakt Solveig Seines for mer info. Turen koster kr 9 990,- med full pensjon i dobbel lugar. Turen arrangeres av Sør-Hålogaland bispedømme med støtte fra Riksantikvaren. 3

4 Hva skjer... Påsken i Kjerringøy kirke Av sogneprest Hilde Fylling Som vanlig blir det 2 gudstjenester i Kjerringøy kirke denne påsken. I år er det gudstjeneste Skjærtorsdag kl. 11 ved Svein Malmbekk og høytidsgudstjeneste 1. påskedag kl. 11 ved Hilde Fylling og prestestudent Johannes Kvangarsnes. Åpent hus på bogodt En torsdag i måneden er det Åpent Hus i stua på BoGodt. Da drikker vi kaffe, synger og har loddsalg. Hver gang er det også programinnslag, som høytlesning eller en sang. Ett barn skal døpes i høytidsgudstjenesten. Denne dagen blir det også trompetmusikk sammen med orgelet. Den gamle altertavla, nattverden, i Kjerringøy kirke Per Martin Bendiksen selger lodd til Kristine Dugnad utenfor Rønvik kirke Tirsdag 29. april kl 17 inviterer vi til dugnad ved Rønvik kirke. Vi ønsker å rake, klippe, koste og gjøre det fint til konfirmasjonene og våren utenfor kirka. Ta med rive, kost og/eller trillebår og kom til en trivelig dugnad sammen med små og store. Det blir kaffe og noe å bite i til pausene. Vårfest Torsdag 22. mai Tekst og bilde: Vigdis Larsen Menighetsrådet arrangerer som vanlig en vårfest og den går av stabelen torsdag 22. mai kl Det blir først en liten konsert i kirkerommet med Rønvik kantori og deretter mat og program i kirkestua. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Her er menigheten samlet til vårfesten

5 Medarbeiderskap og givertjeneste Av Ingeborg Overvoll I dette Kirkespeilet om medarbeiderskap, har vi valgt å legge ved en folder om givertjeneste. Som medlemmer i en statskirke, har vi vært ganske vant til at kirkens finansiering er trygg og offentlig. Slik vil det i stor grad fortsette å være i folkekirka. I Stortingsmeldingen om Det livssynsåpne samfunn er det et viktig poeng at Norge fortsatt skal ha en aktiv religionspolitikk. Man har ikke lenger en statsreligion, men man ønsker et religiøst nærvær i samfunnet og alle trossamfunn skal fortsatt ha statsstøtte - like mye pr. medlem. Lovpålagte tjenester som gudstjenester, vielser, gravferd og trosopplæring, blir fortsatt sikret gjennom statlige tilskudd. Det vi ser for oss framover, er at når det skal bygges en mer selvstendig kirke organisasjon, vil det også berøre økonomi og fordeling. Derfor er det viktig at vi har et lokalt fokus på de oppgavene som kan bli skadelidende når det skal prioriteres, og det vil først og fremst være diakonien. Givertjenesten i Rønvik I 2013 jobbet menighetsrådet mye med å få på plass en teknisk løsning som skulle gjøre det enkelt og trygt å være fast giver til Rønvik menighet. Systemet er knyttet til vår bankforbindelse og vi har kalt det Kirkekaffen. Det tok sin tid å få det tekniske på plass, men i september løsnet det og fra da har systemet fungert som det skal. I dag har vi 30 faste givere gjennom Kirkekaffen. Når vi nå går så bredt ut og legger den inn i Kirkespeilet, er det fordi denne givertjenesten gir forutsigbarhet for inntektene og fordi den gir giverne skattefradrag på en trygg og enkel måte. Alle som er med i Kirkekaffen, får gaven automatisk innberettet til skattemyndighetene. Det kommer også årsoppgave til den enkelte i brevs form. Den største kilden til gaveinntekter i Rønvik menighet er fremdeles Kirkespeilet. Bladet trykkes i eksemplarer og hvert nummer har en innlagt bankgiro som benyttes av veldig mange. Ca ,- kommer det inn gjennom et år og med produksjonskostnader på ca ,- gir dette oss en kjærkommen inntekt på rundt ,-. Disse gavene blir også innberettet til skattemyndighetene, men det er ikke alltid mulig å identifisere giver på bankutskriften, så her kan vi ikke på samme måte som gjennom Kaffekoppen garantere at alt av gaver kommer med. Det er dessuten en ganske stor jobb for regnskapsmedarbeiderne å sortere det hele. Så er det også en liten gruppe som har lagt inn fast trekk gjennom avtaler med egen bank eller som gir fast gjennom kontanter. Uansett hvordan man gir er det en kjærkommen støtte. Vi benytter denne anledningen til å takke hjertelig for det som er gitt og vi håper flere har lyst til å være medarbeidere gjennom givertjenesten. Frivillighet i Rønvik menighet: Av Vigdis Larsen, diakon En av mine kontinuerlige oppgaver i Rønvik menighet er å rekruttere frivillige til de mange oppgavene som finnes. Vi trenger alltid mennesker som har lyst å være her i kirken i kort eller lang tid. Det finnes oppgaver som inkluderer felleskap, og det finnes oppgaver en kan gjøre alene. Det viktige for oss er at du finner noe som du har lyst til å gjøre, som du synes du mestrer og har glede av. Vi spør ofte mennesker direkte, men blir kjempeglade om noen kommer til oss på eget initativ og forteller at de kan utføre en oppgave for menigheten. Slik kan vi være mange som deltar og dermed bli et godt felleskap. Nedenfor har jeg skrevet noen av de oppgavene jeg kommer på. Det finnes sikkert flere. Gartner, dukstryker, kaffekoker, stolflytter, pianist, gitarist, søndagskolelærer, dåpsklut stryker, besøksvenn, vaffelsteker, ledsager, gudstjenestemedarbeider, konfirmanthjelper, kakebaker, tekstleser, menighetsbladutdeler og pakker, sanger, forkynner, menighetsbladskriver, fotograf, middagslager, knivsliper, beder, matvarehandler. loddselger, kafemedarbeider, speiderleder, barnearbeidshjelper, kjøkkenarbeider, pengeinnsamler, pengeteller, miljøkontakt, skapvasker, rydder, nattverdsutdeler, menighets rådsmedlem, utvalgsmedlem, sjåfør, sekretær, hjemmesideredaktør, facebookredaktør. Ta sjansen og meld deg til tjeneste! Kontakt: Tlf

6 Intervju Intervju med fengselsprest Anne Berger Jørgensen v/ Anna-Helene Johnsen Foto: Monica Nilsen Kan du fortelle litt om arbeidsoppgavene du har som prest i fengselet? I Straffegjennomføringsloven som regulerer aktiviteten i fengselet står det at «Alle innsatte skal ha like muligheter til å praktisere sin tro eller sitt livssyn». Min arbeidsdag har det som sin ramme: Å se til at dette skjer. Jeg er med på morgenmøtene sammen med andre ansatte i Kriminal omsorgen og støttefunksjonene, slik som skole, helse og bibliotek, og er selv ansatt av Bispedømmerådet. På morgenmøtet kommer det fram ønsker og behov som er formidlet av innsatte til betjenter som har møtt dem tidligere på morgenen. Deretter går jeg en runde på vaktrommene og snakker med betjentene og hører om det er noen jeg bør ta kontakt med. Jeg går på cellebesøk til de jeg har kontakt med og spør kanskje om ansvarlig betjent kan høre med nyinnsatt om han ønsker kontakt med prest. Så holder jeg kontakt med Frelsesarmeen og Filadelfia som har faste andakter i fengselet. Og jeg har selvsagt ansvaret for gudstjenestene. Jeg formidler også kontakt med imam, katolsk prest, læstadiansk leder eller andre som etterspørres av enkeltinnsatte. Å formidle dødsbud til innsatte er jo også en av oppgavene. Og å arrangere minnestund i fengselet dersom en av de innsatte dør mens han er der. Jeg er også en gang i måneden i avdelingen på Fauske. Hva slags behov som kommer frem hos innsatte er sikkert forskjellig, men er det noe tema du særlig opplever at de kan være opptatt av? Mange har barn, det er en stadig kilde til bekymring og samtaler. Så er det jo håp og drømmer for framtida, og for noen et behov for å snakke om grunnen til at de er kommet i fengsel. Mange ønsker også å prate med en som ikke er del av systemet med rapportering og som de vet har taushetsplikt. Jeg tror vel også at mange har behov for å bli sett av en som har tid til å snakke og bli kjent med den en er som person, ikke bare som en innsatt blant mange andre. Noe du gjerne er oppmerksom på i møte med en som er innsatt i fengsel? Hvor sakte de opplever at tiden går. Og hvor viktig mange detaljer blir, slike som en ikke enser i frihet. Og hvor sterkt preget man blir av å være berøvet friheten. Og hvor viktig det er for meg å holde avtaler om det så er bare en liten ting jeg har lovet å gjøre eller undersøke! Du har fortalt at du sammen med innsatte leser gjentatte ganger i Bibelen. Kan du si litt om det? Enkelte har ønske om både bibellesning og bønn. Da gjør vi selvsagt det på cella eller på mitt kontor. For noen er troen svært viktig. Jeg har nok gitt bort flere bibler i løpet av to år som fengselsprest enn i de fleste toårsperioder tidligere. Bibelselskapet og Kristent Innvandrerarbeid er flotte samarbeidspartnere i å skaffe bibler på kurdisk, tigrinja, lithauisk, engelsk. Koranen står også på prestekontoret og lånes ut etter behov. 6

7 Kan du fortelle litt om frivillige sin innsats blant innsatte? Det er en stor glede for meg å ha en «stab» av tre kloke damer og en flott organist til gudstjenestene. Damene lager kaker til kirkekaffen og er med som miljøskapere under kirkekaffen, og organisten er i tillegg til musikalsk vidunder leder av quiz'n jeg forbereder til den sosial samlingen etter gudstjenesten. Så har Frelsesarmeen og Filadelfia gjort en trofast innsats gjennom andakt og sosialt samvær gjennom mange år. Røde Kors har sin visitortjeneste som også er til stor oppmuntring for mange innsatte. To pastorer har hatt Alfa-gruppe for noen innsatte sist høst. Til slutt: Har du noen refleksjoner du vil bringe videre til leserne våre etter to års arbeid som fengselsprest? Jeg er glad for at det er en kirkelig tjeneste i fengselet. Vi ivaretar også andre gruppers åndelige behov så godt vi kan, det er ikke minst viktig nå som det er en svært høy prosent innsatte som er utlendinger, flest fra østeuropeiske land. Jeg er glad for samarbeidet med de andre ansatte i fengselet. Det er høy bevissthet om at de innsatte skal møtes med respekt. Så er det økonomiske nedskjæringer som gjør rehabilitering vanskeligere enn det burde være. Det er virkelig et tankekors! Frihetsberøvelse er straffen, det skulle det være mulig å få ressurser til å utføre de gode mulighetene til rehabilitering tilbake til samfunnet som finnes også innenfor dette systemet. Kirkespeilet takker for samtalen og for å få et lite innblikk i en verden som er lukket for de fleste av oss. Prestestudent til Kjerringøy og Rønvik Av Hilde Fylling Også i år er vi så heldige at vi får ha en prestestudent i praksis her i Kjerringøy og Rønvik. Praksisperioden starter 31.mars og avsluttes 27.april. Studenten vår i år heter Johannes Kvangarsnes, og er, i likhet med Mario og Marianne som var her i fjor, fra Nordvestlandet. Her er noen linjer Johannes har skrevet om seg selv: Jeg er 24 år gammel og studerer på Menighetsfakultetet på tredje året. Jeg begynte opprinnelig på en bachelor i teologi men skiftet til profesjonsstudiet andre studieåret for å kjenne på fremtidsvalget litt fra innsiden av studieprogrammet. Jeg har enda ikke landet i valget om jeg skal bli prest. Jeg tror og håper at praksisukene vil gi meg både noen svar, nye spørsmål men først og fremst erfaringer i møte med valget om å bli prest eller ei. Jeg er vel egentlig vigralending men har bodd mesteparten av livet i bygda Emblem innerst i Ålesund kommune. Pappa er kantor, og det har preget relasjonen til kirke, kirke rom, liturgi og bibel i stor grad. Organisasjonsmessig har jeg bakgrunn fra barne- og undomsorganiasjonen Ung kirkesang både regionalt og nasjonalt. Der har jeg både vært leirsjef, kursholder og sittet i landsstyret. Slik er jeg også blitt kjent med kirken, gjennom salmer, kormusikk og menighetssang. Så der har jeg fått noe jeg brenner litt for. Ellers har jeg også vært engasjert i Kristenrussen, NKSS og Majorstua Pluss (kirke for unge voksne) i Oslo. Før Menighetsfakultetet gikk jeg et år på Universitetet i Oslo hvor jeg tok emner i filosofi og litteraturvitenskap og før dette på Viken folkehøgskole. På Menighetsfakultetet er jeg dette året ansatt som sekretær for Studentrådet, en spennende erfaring. To somre har jeg også vært ansatt som vikar for daglig leder for Pilegrimssenteret i Oslo. I Oslo savner jeg fjell og ordentlig havlukt. Jeg gleder meg veldig til å få kjenne på dette hos dere, og ellers blir kjent med land, jord og mennesker. Vennlig hilsen Johannes I praksisukene skal Johannes delta på gudstjenester på BoGodt og på Sølvsuper, på konfirmanttimer i Kjerringøykirka og på fasteaksjonen i Rønvik. Han skal delta ved gudstjenester i begge kirkene, og være med i begravelser og dåpssamlinger. Målet er at han skal få et mest mulig realistisk inntrykk av hva prestetjeneste er, og at han skal få bruke ukene til å prøve seg på de ulike oppgavene en prest har. Jeg gleder meg til å ha student, og håper det blir en positiv opplevelse for dere som kommer i kontakt med Johannes disse 4 ukene. 7

8 «Hele mennesket hele tiden» Dette er visjonen til Sølvsuper helse og velferdssenter. Kirkespeilet har møtt virksomhetsleder Jorun Anda Aronsen for å få vite mer om det nye bydelssenteret i Bodø. Tekst og foto: Anna-Helene Johnsen Hvem er aktuelle brukere av senteret? Dette er et mangfoldig hus som har mange ulike funksjoner i forhold til mange mennesker med forskjellige behov. Senteret ligger i Vebjørn Tandbergs vei. Han var en av Bodøs store sønner. Stuktur og navn på avdelinger og møterom er derfor knytta opp mot Vebjørn Tandberg fra Bodø og hans innsats for utviklingen av radioen. I 1. etasje er det et aktivitetssenter for mennesker med ulike funksjonsvansker. Der har de et aktivitetsstilbud etter en oppsatt ukeplan. Videre har vi i 1. etasje avdelinger for barn og unge med multifunksjonshemming. I bygget er det en lindrende enhet med 11 senger som ikke er tatt i bruk ennå. I «Mellombølgen», i 2. etasje får nå pasienter med behov for lindrende behandling plass. I 2. etasje er det også kortidsplasser og avlastningsplasser med 21 senger. I 3. etasje, «Kortbølgen» er det 21 senger for mennesker som kommer rett fra sykehuset. Her er det også 6 plasser for øyeblikkelig hjelp der legevakta kan legge inn pasienter direkte uten å gå via Tildelingskontoret i kommunen. I 4.etasje er «Langbølgen». Politikerne har bestemt at 4. etasje skal bestå av 21 langtidsplasser, 13 av disse er allerede tatt i bruk. Hva har vært særlige utfordringer i utviklingen av senteret? Vi som har jobba frem senteret har hatt høye ambisjoner om et mangfoldig senter med høy kompetanse. Det har vært en utfordring å jobbe med mindre budsjett enn vi hadde regna med samtidig som vi ønsket å bevare ambisjonsnivået om høy kompetanse og mangfold i tilbudet. På tross av dette har vi fått til mye og satser på å få til mer. Dette er vi stolte av og det har tatt tid. Det er også utfordrende å ha fokus på det positive og ikke bare på begrensningene. «Det du fokuserer på gir du kraft». For meg blir det viktig at vi alle som jobber her har dette perspektivet. Tilbudet er i stadig utvikling! Virksomhetsleder Jorun Anda Aronsen og frivillighetskoordinator Agnete Tjærandsen i kaféen 8

9 Vi har lest at dette skal være et bydelssenter. Hva slags tanker har du om det? Jeg er glad for å si at det begynner allerede å blomstre. Et utgangspunkt har vært at vi ønsker bli en del av det miljøet som er i bydelen. Vi ønsker å være et hus for alle skal føle seg velkommen inn i. Med stor entusiasme og glede vil jeg fortelle at kafeen er åpnet! Denne skal være hjertet i huset og i Rønvika. Vi ønsker liv og røre. Skal dette bli bra må vi alle ta det i bruk. Etter hvert vil senteret være åpent i helga. Vi kan spise middag etter søndagsturen, eller ta en kopp kaffe lørdag formiddag. Ta med familie og venner til Sølvsuper like godt som å dra til byen! Etter hvert vil vi knytte aktiviteter til kafeen. Vi vil arrangere konserter, sjakk kveld etc. Vi leier ut et stort, flott møterom til konferanser og kafeen kan levere mat. Flere har allerede reservert rommet til årsmøter og andre sammenkomster. Stedet egner seg yppelig til konfirmasjon, barnedåp, andre feiringer og minnesamvær. Dette huset er virkelig et godt tilskudd til nærmiljøet og hele byen. Lisa Winther har ansvaret i kafeen Til slutt: en visjon, et ønske? Vår visjon er «Hele mennesket hele tiden». Alle skal finne mening i å komme hit på en eller annen måte. Vi vil utvikle et tilbud for Bodøs befolkning som bygger på kompetanse og kvalitet i nært samarbeid med pårørende. Til slutt vil jeg si litt om frivillighetsarbeidet. Agnete Tjærandsen er frivillighetskoordinator og har allerede kontakt med frivillige som har ulike oppgaver på Sølvsuper. De som jobber med pleie og behandling er dedikert til disse oppgavene. Vi trenger de som kan bety noe ekstra for de som til en hver tid er på Sølvsuper. Gå en tur, lese, ha et lite kurs, være en samtalepartner, synge. Vi trenger det du kan! Er du leser av Kirkespeilet og har litt fritid til overs: Meld deg til Agnete Tjærandsen på Sølvsuper tlf Kirkespeilet takk for samtalen og ønsker lykke til med oppstart og drift av Sølvsuper. Hit må vi alle ta en tur innom! Småbarnssang Annenhver mandags ettermiddag møtes en liten gjeng med 1-2 og 3 åringer med mammaer, pappaer og/eller besteforeldre til småbarssang i kirkekjelleren. Vi synger, sier regler, danser, hopper og spretter, tenner lys og spiser kveldsmat sammen. Vil du være sammen med oss ta kontakt med kateket Linn Marit D. Knutsen tlf;

10 Slekters gang DØPTE I RØNVIK KIRKE: Sandra Aurora Hukkelås Ihlen Noah Emilian Botn Lorentzen Magnus Johan Kantun Olle Gustav Fikke Sondén Mia Andrea Andreassen Hansen Embla Leonora Jarhelle Amalie Martine Knebel Elian Hovde Isdahl Frida Stridh Rokkan Alice Vold Jensen Frida Bjørnbakk Knudsen Julia Andrea Emilie Olsson Henrik Baustad Sander Jørnsson Normann Odin Grydeland Ingebrigtsen DØPTE i KJERRINGØY KIRKE Benjamin Martin Åsen Bendiksen DØPTE I ANDRE KIRKER Filippa Haukland Alexandersdottir, Bodø domkirke Minéa Sofie Nymo Jakobsen, Skjerstad kirke Ane Langmo Amundsen, Stadsbygd kirke Eva Emilie Brekke Kristoffersen, Bodø domkirke Sebastian Albinussen-Midtgård, Saltdal kirke Magnus Hunnes, Hemne kirke Norah Johansen Teksnes, Bodø domkirke VIELSER RØNVIK KIRKE Mariann Bakken Isaksen og Rune Andre Isaksen VIELSER KJERRINGØY KIRKE Cecilie Fagerland og Svein Willy Fuchs GRAVFERDER RØNVIK Øivind Olsen Terje Kristian Lieng Hugo Karlsen Jan Olsen Erna Ingebjørg Ness Oddbjørn Hartvik Martinsen Ottar Johan Johansen Sverre Kasper Solvoll (Bodin seremonirom) Sverre Jelstad Åse Hansen Arne Anton Joakimsen Arne Martinsen Nanna Johanne Stensland (Bodin kirke) Bjørn Hagen (Bodø domkirke) Ottar Magnar Normann Adrian Pettersen Karsten Johan Aron Olsen (Filadelfia kirken) Øivind Andreas Kristian Andreassen Jorun Helene Rønning Ingrid Strømsnes (Bodin kirke) Nora Lovise Anne Hansen (Bodin seremonirom) GRAVFERDER KJERRINGØY Karen Helene Pettersen Hans Kåre Hansen Fra skreitakkefesten 16. mars På kjøkkenet. Fra venstre Vigdis Larsen, Synnøve Albertsen, Anne-Lill Smådal. Foto: Tor Solheim Vi feiret skaperverkets dag med skreitakkefest 16. mars. Sokneprest Svein Malmbekk forteller om Peters fiskefangst. Foto Sølvi Malmbekk Den eneste MESTERBEDRIFT i Bodø Storgata 17, 8006 Bodø Hovedleverandør til Rønvik Kirke 10

11 Gudstjenester i Rønvik og Kjerringøy Gudstjenester i Rønvik kirke 6. april 4. s i faste kl 11: Høymesse v/malmbekk 13. april Palmesøndag kl 11: Høymesse v/fylling 17. april Skjærtorsdag kl 11: Høymesse v/fylling 18. april Langfredag kl 11: Langfredagsmesse v/malmbekk 19. april Påskeaften kl 23: Påskenattsmesse v/malmbekk 20. april 1. påskedag kl 11: Høytidsgudstjeneste v/malmbekk 21. april 2. påskedag kl 20: Salmekveld. J. Brudal og S. Malmbekk 27. april 2. søndag i påsketiden kl 11: Norsk samisk høymesse v/fylling. Bodø Internasjonale orgelfestival. Rønvik kantori. 3. mai lørdag kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/malmbekk 3. mai lørdag kl 13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/malmbekk 4. mai 3. søndag i påsketiden kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/malmbekk 4. mai 3. søndag i påsketiden kl 13.30: Dåpsgudstjeneste v/malmbekk 10. mai lørdag kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/fylling 10. mai lørdag kl 13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/fylling 11. mai 4. søndag i påsketiden kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/fylling 18. mai 5. søndag i påsketiden kl 11: Høymesse v/fylling 25. mai 6. søndag i påsketiden kl 11: Familemesse v/ Knutsen og Malmbekk 29. mai Kristi himmelfartsdag kl 11: Høymesse v/malmbekk 1. juni søndag før pinse kl 11: Høymesse v/vikar 8. juni 1. pinsedag kl 11: Høytidsgudstjeneste v/mambekk. Rønvik kantori. 9. juni 2. pinsedag: Bodin kirke Felles gudstjeneste for menighetene i Bodø i Bodin kirke kl 11. Kjerringøy kirke 30. mars kl 11: Høymesse v/fylling 17. april Skjærtorsdag: Gudstjeneste med nattverd v/malmbekk 20. april 1.påskedag: Høytidsgudstjeneste m dåp v/fylling og prestestudent Johannes Kvangarsnes. Trompetmusikk. 17. mai kl 11.30: Festgudstjeneste v/fylling 8. juni 1.pinsedag kl 11: Høytidsgudstjeneste v/fylling. Konfirmasjon. Storgata Bodø Døgnvakt tlf.: pål Berg Prinsensgt. 46, 8003 Bodø Bodø s eldste byrå Det gir trygghet å bruke et begravelsesbyrå som bygger på kunnskap, tradisjon og erfaring. Vi hjelper dem med alle detaljer ved begravelser og kremasjoner. Birger Arnesen Wenche Helgesen. Telefon HELE DØGNET! Salmekvelder Menighetene i Bodø gjør seg kjent med den nye salmeboka 30. mars kl 19 Bodø domkirke: Salmekveld. «Salmer i faste- og påsketiden». Medvirkende: Domkirken ungdomskor. 21. april (2. påskedag) kl 19 Rønvik kirke: Salmekveld. «Vi synger påskesalmer.» 15. juni kl 19 Hunstad kirke: Salmekveld. «Salmer om pinse og skapelse.» 26. oktober kl 19 Rønvik kirke: Salmekveld. «Salmer om håp og om himmelen.» KNIF Partner Leverandør av alt innen kontor- / AV- og videoutstyr Ta kontakt med oss for en uforpliktende avtale

12 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april. Les mer på Kirkens Nødhjelp er der når katastrofen rammer Og konfirmanter fra Rønvik menighet gir deg mulighet til å bidra. Tirsdag 8. april besøker konfirmanter, unge og voksne fra Rønvik menighet alle husstander i Rønvik for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Når en katastrofe rammer, jobber Kirkens Nødhjelp for å gi flest mulig en sjanse til å overleve. Men, behovet for nødhjelp og beskyttelse er stort i lang tid framover. Det ser vi både i flyktningeleirene på grensa til Syria og i gjenoppbyggingen på Filippinene. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene, sier diakon Vigdis Larsen Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden. Engasjement som imponerer I fjor fikk vi inn kroner i menigheten. I tilegg hadde vi ofring julaften og en søndag i november på totalt Det er vi veldig fornøyde med, men i år håper vi på ennå mer, for med Filippinene og Syria høyt oppe i bevisstheten vet vi at det trengs, sier Vigdis Larsen I Libanon, det lille nabolandet til Syria, er nå en av tre mennesker syriske flyktninger. Mange av dem har med seg traumatiske krigsopplevelser og er i en elendig forfatning. Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann, medisinsk hjelp, tak over hodet og beskyttelse, og jobber sammen med partnere som kjenner forholdene godt. Sammen med nødhjelpsarbeidere og frivillige fra hele verden er Rønvik menighet med å gi folk mulighet til å ta vare på både sitt eget og andres liv. I denne aksjonen er vi sammen med mennesker over hele kloden for å gjøre verden litt bedre, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Kontakt din nærmeste menighet, hvis du vil bidra ved å gå med bøsse. Ta kontakt med Vigdis Larsen eller møt opp i Rønvik kirke kl tirsdag 8. april. Pengene vi samler inn under fasteaksjonen går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid, og frie midler gir oss nødvendige økonomiske muskler til å handle raskt når katastrofen rammer. Du kan støtte aksjonen direkte ved å: Benytte kontonummer Ringe givertelefon (200 kr) Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kr) Lokal aksjonsleder: Vigdis Larsen KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMMEN FORANDRE april 2014 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMMEN Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. FORANDRE Sammen med andre. For andre. For hverandre KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMAN FORANDRE april 2014 Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Rønvik menighet Rønvik menighetsråd Møteprotokoll Dato: torsdag 3. november Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Benedikte

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Rønvik menighetsråd Protokoll

Rønvik menighetsråd Protokoll DEN NORSKE KIRKE Rønvik menighet Rønvik menighetsråd Protokoll Dato: torsdag 16. juni Til stede: Margrethe Riibe, Elisabeth Utz Savdal, Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Mari Grønbech, Svein Malmbekk,

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene

KONF Den norske kirke i Rælingen. To menigheter To sokneprester To kirker. Én kapellan Én kateket. 86 konfirmanter Inndeling etter skolene KONF. 2017 Foreldremøte 01.11.2016 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 86 konfirmanter Inndeling etter skolene Den norske kirke i Rælingen 1 I gamle dager var det slik at

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer