Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste"

Transkript

1 Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

2 Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest i Rønvik Hilde Fylling - Sogneprest Jobb: /Privat: Sølvi Malmbekk - Kateket Tlf Vigdis Larsen - Diakon Tor Solheim - Kirketjener Jarle Brudal - Kantor Linn Marit Daljord Knutsen - Kateket Ingeborg Overvoll Daglig leder Kjell Olav Fjære - Kirketjener - Kjerringøy Per Martin Bendiksen - Organist - Kjerringøy Redaksjon: Jarle Brudal og Ingeborg Overvoll MEDARBEIDERSKAP Av Ingeborg Overvoll Lederen har ordet I dette Kirkespeilet har vi valgt å fokusere på medarbeiderskap. Ordet høres litt konstruert ut, men det fungerer godt for organisasjoner som kirken, som eies av fellesskapet og som bæres av ansatte og medlemmer i fellesskap. Det er mye som skal ivaretas i en menighet: huset med små og store praktiske utfordringer, viktige strategiske valg i politikk og teologi, gudstjenestens faste rytme, fantastiske musikalske skatter, minst like fantastiske barn og ungdommer som skal ha opplæring, vár omsorg for mennesker som trenger trøst og støtte - og mye, mye mer. Noen oppgaver må ivaretas av dem som har arbeidsdagen sin i kirka, andre oppgaver håndteres best av menighetslemmene. Vi også tatt med givertjenesten som en viktig del av medarbeiderskapet. Vi er heldige i Norge, som har en stat som i så stor grad legger til rette for tro og gudstjeneste. Vi går mot et åpent samfunn der kirken etter hvert skal ha plass på lik linje med andre livssyn. Likevel er det et klart signal at kirken fortsatt skal ha et offentlig økonomisk fundament. I denne tiden er det først og fremst viktig at vi som menighetsmedlemmer er med og sikrer den delen av virksomheten som kan være utsatt når prioriteringene skal gjøres. Mer om dette inne i bladet. Men; det å være menighet er likevel ikke bare å sørge for god aktivitet i kirkebygget. På travle arbeidsdager tenker jeg noen ganger på fortellingen om Marta og Maria og hvordan Jesus lar Maria sitte ved sine føtter og bare høre. Kanskje er du en av dem som bare trenger roen og ettertanken som kirkerommet byr på? Noen ganger skal man velge den gode del. Selv om dette nummeret handler mye om hvordan vi kan løfte menigheten sammen, har vi gått ut av kirkehuset for å finne stoff til de to hovedartiklene våre. Vi har vært i fengselet og vi har vært på Sølvsuper. Det er fordi det er mennesker i disse husene som har fått helt spesiell oppmerksomhet i Jesus sin tale om hva som til syvende og sist er viktige oppgaver i hans øyne. «jeg var syk og dere så til meg; jeg var i fengsel og dere besøkte meg..» Felleskapet rundt det flotte kirkebygget vårt er viktig, men dette fellesskapet er ikke et lukket fellesskap av mennesker som lykkes i å leve livene sine slik at de kan møtes og kalle seg «Menigheten». Kirken er like mye et oppdrag - med ansikt utover, som vi også er sammen om. Anna-Helene Johnsen Adresse Kirkespeilet: Storgt. 29, 8006 Bodø 2 RØNVIK MENIGHET TLF:

3 Andakt Fastetid i barmhjertighetens tegn Av Anne Berger Jørgensen, fengselsprest Fastetid er forberedelse Vi er i fastetiden. Fastetid er forberedelse, forberedelse til påske. Hva skal vi forberede oss til i fasten? Kanskje dette: Å gi slipp på noe for å kunne gi oppmerksomhet til noe annet. Gi oppmerksomhet til Den Andre, han eller hun som har et underskudd på barmhjertighet. Fastetid er barmhjertighet Hva med en fastetid i barmhjertighetens tegn? Da Jesus fikk spørsmålet «Hvem er min neste?» svarte han med en fortelling. Fortellingen handlet om en som stanset og hjalp en forslått fremmed etter at mannens landsmenn gikk forbi: «Den barmhjertige samaritan». Barmhjertighet. Det er et ord vi gjerne kan ha i fokus og utfordres av i ukene fram mot påske. Hvem trenger barmhjertighet? Og hvem er min neste? Kanskje er det den som akkurat her og nå trenger å møtes med barmhjertighet. Enten han ligger forslått i en veikant etter en heftig tur på byen eller hun er en fremmed tobarnsmor i et asylmottak i Bodø. Jesus trekker fram seks grupper som trenger at ord fylles med praktisk handling. Han nevner disse i det store Domskapitlet i Matteus evangeliets tjuefemte kapittel: - De som er sultne - De som er tørste - De fremmede - De nakne - De syke - De som sitter i fengsel Som fengselsprest møter jeg mange som har behov for barmhjertighet. Mange av dem er «nakne», avkledd håp om et forandret liv, avkledd status og selvrespekt. De trenger at noen svøper en kappe av barmhjertighet om dem. En kappe av trøst, en kappe av respekt. Og noen ganger en kappe vevd av ord om Guds nåde. Mange er «sultne» og «tørste» på kontakt og at noen ser innenfor det de er anklaget for. Fastetid i barmhjertighetens tegn Barmhjertighet. Det er et ord som beskriver Jesus slik han møter oss gjennom så mange av Bibelens fortelinger. Og som vi som vil følge han kan øve oss på å fylle med innhold og handling. God fastetid, i barmhjertighetens tegn! Pilegrimstur med Gamle Salten Av Solveig Seines Vil du være med på historisk Pilegrimsseilas med MS «Gamle Salten» i juli? juli seiler vi fra Bodø til Trondheim med Olsokfeiring i Nidaros og Olavsfestuka i sikte. Underveis vil vi lete etter spor av den gamle Olavstradisjonen langs Nordlandskysten. Du kan oppleve pilegrimsvandringer til ei middelalderkirke hver dag. Vi opplever historiske steder som Bodin, Gildeskål, Alstadhaug, Tjøtta og Brønnøysund samt Austrått på Ørlandet. Vi rekker fram til Olavsvake natt til 29.juli og Olsokgudstjenesten i Nidarosdomen. Det er Grunnlovsjubileum i 2014 og kirkene vi besøker var viktige for det gryende demokratiets framvekst. Her ble det holdt valg. Amtmann Elster var bosatt i Bodin, mens biskop Krogh holdt til på Alstahaug og bodde på Belsvåg gård. Tor B. Jørgensen, Bernt Aanonsen og Eivind Ørum er reiseledere. Se eller kontakt Solveig Seines for mer info. Turen koster kr 9 990,- med full pensjon i dobbel lugar. Turen arrangeres av Sør-Hålogaland bispedømme med støtte fra Riksantikvaren. 3

4 Hva skjer... Påsken i Kjerringøy kirke Av sogneprest Hilde Fylling Som vanlig blir det 2 gudstjenester i Kjerringøy kirke denne påsken. I år er det gudstjeneste Skjærtorsdag kl. 11 ved Svein Malmbekk og høytidsgudstjeneste 1. påskedag kl. 11 ved Hilde Fylling og prestestudent Johannes Kvangarsnes. Åpent hus på bogodt En torsdag i måneden er det Åpent Hus i stua på BoGodt. Da drikker vi kaffe, synger og har loddsalg. Hver gang er det også programinnslag, som høytlesning eller en sang. Ett barn skal døpes i høytidsgudstjenesten. Denne dagen blir det også trompetmusikk sammen med orgelet. Den gamle altertavla, nattverden, i Kjerringøy kirke Per Martin Bendiksen selger lodd til Kristine Dugnad utenfor Rønvik kirke Tirsdag 29. april kl 17 inviterer vi til dugnad ved Rønvik kirke. Vi ønsker å rake, klippe, koste og gjøre det fint til konfirmasjonene og våren utenfor kirka. Ta med rive, kost og/eller trillebår og kom til en trivelig dugnad sammen med små og store. Det blir kaffe og noe å bite i til pausene. Vårfest Torsdag 22. mai Tekst og bilde: Vigdis Larsen Menighetsrådet arrangerer som vanlig en vårfest og den går av stabelen torsdag 22. mai kl Det blir først en liten konsert i kirkerommet med Rønvik kantori og deretter mat og program i kirkestua. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Her er menigheten samlet til vårfesten

5 Medarbeiderskap og givertjeneste Av Ingeborg Overvoll I dette Kirkespeilet om medarbeiderskap, har vi valgt å legge ved en folder om givertjeneste. Som medlemmer i en statskirke, har vi vært ganske vant til at kirkens finansiering er trygg og offentlig. Slik vil det i stor grad fortsette å være i folkekirka. I Stortingsmeldingen om Det livssynsåpne samfunn er det et viktig poeng at Norge fortsatt skal ha en aktiv religionspolitikk. Man har ikke lenger en statsreligion, men man ønsker et religiøst nærvær i samfunnet og alle trossamfunn skal fortsatt ha statsstøtte - like mye pr. medlem. Lovpålagte tjenester som gudstjenester, vielser, gravferd og trosopplæring, blir fortsatt sikret gjennom statlige tilskudd. Det vi ser for oss framover, er at når det skal bygges en mer selvstendig kirke organisasjon, vil det også berøre økonomi og fordeling. Derfor er det viktig at vi har et lokalt fokus på de oppgavene som kan bli skadelidende når det skal prioriteres, og det vil først og fremst være diakonien. Givertjenesten i Rønvik I 2013 jobbet menighetsrådet mye med å få på plass en teknisk løsning som skulle gjøre det enkelt og trygt å være fast giver til Rønvik menighet. Systemet er knyttet til vår bankforbindelse og vi har kalt det Kirkekaffen. Det tok sin tid å få det tekniske på plass, men i september løsnet det og fra da har systemet fungert som det skal. I dag har vi 30 faste givere gjennom Kirkekaffen. Når vi nå går så bredt ut og legger den inn i Kirkespeilet, er det fordi denne givertjenesten gir forutsigbarhet for inntektene og fordi den gir giverne skattefradrag på en trygg og enkel måte. Alle som er med i Kirkekaffen, får gaven automatisk innberettet til skattemyndighetene. Det kommer også årsoppgave til den enkelte i brevs form. Den største kilden til gaveinntekter i Rønvik menighet er fremdeles Kirkespeilet. Bladet trykkes i eksemplarer og hvert nummer har en innlagt bankgiro som benyttes av veldig mange. Ca ,- kommer det inn gjennom et år og med produksjonskostnader på ca ,- gir dette oss en kjærkommen inntekt på rundt ,-. Disse gavene blir også innberettet til skattemyndighetene, men det er ikke alltid mulig å identifisere giver på bankutskriften, så her kan vi ikke på samme måte som gjennom Kaffekoppen garantere at alt av gaver kommer med. Det er dessuten en ganske stor jobb for regnskapsmedarbeiderne å sortere det hele. Så er det også en liten gruppe som har lagt inn fast trekk gjennom avtaler med egen bank eller som gir fast gjennom kontanter. Uansett hvordan man gir er det en kjærkommen støtte. Vi benytter denne anledningen til å takke hjertelig for det som er gitt og vi håper flere har lyst til å være medarbeidere gjennom givertjenesten. Frivillighet i Rønvik menighet: Av Vigdis Larsen, diakon En av mine kontinuerlige oppgaver i Rønvik menighet er å rekruttere frivillige til de mange oppgavene som finnes. Vi trenger alltid mennesker som har lyst å være her i kirken i kort eller lang tid. Det finnes oppgaver som inkluderer felleskap, og det finnes oppgaver en kan gjøre alene. Det viktige for oss er at du finner noe som du har lyst til å gjøre, som du synes du mestrer og har glede av. Vi spør ofte mennesker direkte, men blir kjempeglade om noen kommer til oss på eget initativ og forteller at de kan utføre en oppgave for menigheten. Slik kan vi være mange som deltar og dermed bli et godt felleskap. Nedenfor har jeg skrevet noen av de oppgavene jeg kommer på. Det finnes sikkert flere. Gartner, dukstryker, kaffekoker, stolflytter, pianist, gitarist, søndagskolelærer, dåpsklut stryker, besøksvenn, vaffelsteker, ledsager, gudstjenestemedarbeider, konfirmanthjelper, kakebaker, tekstleser, menighetsbladutdeler og pakker, sanger, forkynner, menighetsbladskriver, fotograf, middagslager, knivsliper, beder, matvarehandler. loddselger, kafemedarbeider, speiderleder, barnearbeidshjelper, kjøkkenarbeider, pengeinnsamler, pengeteller, miljøkontakt, skapvasker, rydder, nattverdsutdeler, menighets rådsmedlem, utvalgsmedlem, sjåfør, sekretær, hjemmesideredaktør, facebookredaktør. Ta sjansen og meld deg til tjeneste! Kontakt: Tlf

6 Intervju Intervju med fengselsprest Anne Berger Jørgensen v/ Anna-Helene Johnsen Foto: Monica Nilsen Kan du fortelle litt om arbeidsoppgavene du har som prest i fengselet? I Straffegjennomføringsloven som regulerer aktiviteten i fengselet står det at «Alle innsatte skal ha like muligheter til å praktisere sin tro eller sitt livssyn». Min arbeidsdag har det som sin ramme: Å se til at dette skjer. Jeg er med på morgenmøtene sammen med andre ansatte i Kriminal omsorgen og støttefunksjonene, slik som skole, helse og bibliotek, og er selv ansatt av Bispedømmerådet. På morgenmøtet kommer det fram ønsker og behov som er formidlet av innsatte til betjenter som har møtt dem tidligere på morgenen. Deretter går jeg en runde på vaktrommene og snakker med betjentene og hører om det er noen jeg bør ta kontakt med. Jeg går på cellebesøk til de jeg har kontakt med og spør kanskje om ansvarlig betjent kan høre med nyinnsatt om han ønsker kontakt med prest. Så holder jeg kontakt med Frelsesarmeen og Filadelfia som har faste andakter i fengselet. Og jeg har selvsagt ansvaret for gudstjenestene. Jeg formidler også kontakt med imam, katolsk prest, læstadiansk leder eller andre som etterspørres av enkeltinnsatte. Å formidle dødsbud til innsatte er jo også en av oppgavene. Og å arrangere minnestund i fengselet dersom en av de innsatte dør mens han er der. Jeg er også en gang i måneden i avdelingen på Fauske. Hva slags behov som kommer frem hos innsatte er sikkert forskjellig, men er det noe tema du særlig opplever at de kan være opptatt av? Mange har barn, det er en stadig kilde til bekymring og samtaler. Så er det jo håp og drømmer for framtida, og for noen et behov for å snakke om grunnen til at de er kommet i fengsel. Mange ønsker også å prate med en som ikke er del av systemet med rapportering og som de vet har taushetsplikt. Jeg tror vel også at mange har behov for å bli sett av en som har tid til å snakke og bli kjent med den en er som person, ikke bare som en innsatt blant mange andre. Noe du gjerne er oppmerksom på i møte med en som er innsatt i fengsel? Hvor sakte de opplever at tiden går. Og hvor viktig mange detaljer blir, slike som en ikke enser i frihet. Og hvor sterkt preget man blir av å være berøvet friheten. Og hvor viktig det er for meg å holde avtaler om det så er bare en liten ting jeg har lovet å gjøre eller undersøke! Du har fortalt at du sammen med innsatte leser gjentatte ganger i Bibelen. Kan du si litt om det? Enkelte har ønske om både bibellesning og bønn. Da gjør vi selvsagt det på cella eller på mitt kontor. For noen er troen svært viktig. Jeg har nok gitt bort flere bibler i løpet av to år som fengselsprest enn i de fleste toårsperioder tidligere. Bibelselskapet og Kristent Innvandrerarbeid er flotte samarbeidspartnere i å skaffe bibler på kurdisk, tigrinja, lithauisk, engelsk. Koranen står også på prestekontoret og lånes ut etter behov. 6

7 Kan du fortelle litt om frivillige sin innsats blant innsatte? Det er en stor glede for meg å ha en «stab» av tre kloke damer og en flott organist til gudstjenestene. Damene lager kaker til kirkekaffen og er med som miljøskapere under kirkekaffen, og organisten er i tillegg til musikalsk vidunder leder av quiz'n jeg forbereder til den sosial samlingen etter gudstjenesten. Så har Frelsesarmeen og Filadelfia gjort en trofast innsats gjennom andakt og sosialt samvær gjennom mange år. Røde Kors har sin visitortjeneste som også er til stor oppmuntring for mange innsatte. To pastorer har hatt Alfa-gruppe for noen innsatte sist høst. Til slutt: Har du noen refleksjoner du vil bringe videre til leserne våre etter to års arbeid som fengselsprest? Jeg er glad for at det er en kirkelig tjeneste i fengselet. Vi ivaretar også andre gruppers åndelige behov så godt vi kan, det er ikke minst viktig nå som det er en svært høy prosent innsatte som er utlendinger, flest fra østeuropeiske land. Jeg er glad for samarbeidet med de andre ansatte i fengselet. Det er høy bevissthet om at de innsatte skal møtes med respekt. Så er det økonomiske nedskjæringer som gjør rehabilitering vanskeligere enn det burde være. Det er virkelig et tankekors! Frihetsberøvelse er straffen, det skulle det være mulig å få ressurser til å utføre de gode mulighetene til rehabilitering tilbake til samfunnet som finnes også innenfor dette systemet. Kirkespeilet takker for samtalen og for å få et lite innblikk i en verden som er lukket for de fleste av oss. Prestestudent til Kjerringøy og Rønvik Av Hilde Fylling Også i år er vi så heldige at vi får ha en prestestudent i praksis her i Kjerringøy og Rønvik. Praksisperioden starter 31.mars og avsluttes 27.april. Studenten vår i år heter Johannes Kvangarsnes, og er, i likhet med Mario og Marianne som var her i fjor, fra Nordvestlandet. Her er noen linjer Johannes har skrevet om seg selv: Jeg er 24 år gammel og studerer på Menighetsfakultetet på tredje året. Jeg begynte opprinnelig på en bachelor i teologi men skiftet til profesjonsstudiet andre studieåret for å kjenne på fremtidsvalget litt fra innsiden av studieprogrammet. Jeg har enda ikke landet i valget om jeg skal bli prest. Jeg tror og håper at praksisukene vil gi meg både noen svar, nye spørsmål men først og fremst erfaringer i møte med valget om å bli prest eller ei. Jeg er vel egentlig vigralending men har bodd mesteparten av livet i bygda Emblem innerst i Ålesund kommune. Pappa er kantor, og det har preget relasjonen til kirke, kirke rom, liturgi og bibel i stor grad. Organisasjonsmessig har jeg bakgrunn fra barne- og undomsorganiasjonen Ung kirkesang både regionalt og nasjonalt. Der har jeg både vært leirsjef, kursholder og sittet i landsstyret. Slik er jeg også blitt kjent med kirken, gjennom salmer, kormusikk og menighetssang. Så der har jeg fått noe jeg brenner litt for. Ellers har jeg også vært engasjert i Kristenrussen, NKSS og Majorstua Pluss (kirke for unge voksne) i Oslo. Før Menighetsfakultetet gikk jeg et år på Universitetet i Oslo hvor jeg tok emner i filosofi og litteraturvitenskap og før dette på Viken folkehøgskole. På Menighetsfakultetet er jeg dette året ansatt som sekretær for Studentrådet, en spennende erfaring. To somre har jeg også vært ansatt som vikar for daglig leder for Pilegrimssenteret i Oslo. I Oslo savner jeg fjell og ordentlig havlukt. Jeg gleder meg veldig til å få kjenne på dette hos dere, og ellers blir kjent med land, jord og mennesker. Vennlig hilsen Johannes I praksisukene skal Johannes delta på gudstjenester på BoGodt og på Sølvsuper, på konfirmanttimer i Kjerringøykirka og på fasteaksjonen i Rønvik. Han skal delta ved gudstjenester i begge kirkene, og være med i begravelser og dåpssamlinger. Målet er at han skal få et mest mulig realistisk inntrykk av hva prestetjeneste er, og at han skal få bruke ukene til å prøve seg på de ulike oppgavene en prest har. Jeg gleder meg til å ha student, og håper det blir en positiv opplevelse for dere som kommer i kontakt med Johannes disse 4 ukene. 7

8 «Hele mennesket hele tiden» Dette er visjonen til Sølvsuper helse og velferdssenter. Kirkespeilet har møtt virksomhetsleder Jorun Anda Aronsen for å få vite mer om det nye bydelssenteret i Bodø. Tekst og foto: Anna-Helene Johnsen Hvem er aktuelle brukere av senteret? Dette er et mangfoldig hus som har mange ulike funksjoner i forhold til mange mennesker med forskjellige behov. Senteret ligger i Vebjørn Tandbergs vei. Han var en av Bodøs store sønner. Stuktur og navn på avdelinger og møterom er derfor knytta opp mot Vebjørn Tandberg fra Bodø og hans innsats for utviklingen av radioen. I 1. etasje er det et aktivitetssenter for mennesker med ulike funksjonsvansker. Der har de et aktivitetsstilbud etter en oppsatt ukeplan. Videre har vi i 1. etasje avdelinger for barn og unge med multifunksjonshemming. I bygget er det en lindrende enhet med 11 senger som ikke er tatt i bruk ennå. I «Mellombølgen», i 2. etasje får nå pasienter med behov for lindrende behandling plass. I 2. etasje er det også kortidsplasser og avlastningsplasser med 21 senger. I 3. etasje, «Kortbølgen» er det 21 senger for mennesker som kommer rett fra sykehuset. Her er det også 6 plasser for øyeblikkelig hjelp der legevakta kan legge inn pasienter direkte uten å gå via Tildelingskontoret i kommunen. I 4.etasje er «Langbølgen». Politikerne har bestemt at 4. etasje skal bestå av 21 langtidsplasser, 13 av disse er allerede tatt i bruk. Hva har vært særlige utfordringer i utviklingen av senteret? Vi som har jobba frem senteret har hatt høye ambisjoner om et mangfoldig senter med høy kompetanse. Det har vært en utfordring å jobbe med mindre budsjett enn vi hadde regna med samtidig som vi ønsket å bevare ambisjonsnivået om høy kompetanse og mangfold i tilbudet. På tross av dette har vi fått til mye og satser på å få til mer. Dette er vi stolte av og det har tatt tid. Det er også utfordrende å ha fokus på det positive og ikke bare på begrensningene. «Det du fokuserer på gir du kraft». For meg blir det viktig at vi alle som jobber her har dette perspektivet. Tilbudet er i stadig utvikling! Virksomhetsleder Jorun Anda Aronsen og frivillighetskoordinator Agnete Tjærandsen i kaféen 8

9 Vi har lest at dette skal være et bydelssenter. Hva slags tanker har du om det? Jeg er glad for å si at det begynner allerede å blomstre. Et utgangspunkt har vært at vi ønsker bli en del av det miljøet som er i bydelen. Vi ønsker å være et hus for alle skal føle seg velkommen inn i. Med stor entusiasme og glede vil jeg fortelle at kafeen er åpnet! Denne skal være hjertet i huset og i Rønvika. Vi ønsker liv og røre. Skal dette bli bra må vi alle ta det i bruk. Etter hvert vil senteret være åpent i helga. Vi kan spise middag etter søndagsturen, eller ta en kopp kaffe lørdag formiddag. Ta med familie og venner til Sølvsuper like godt som å dra til byen! Etter hvert vil vi knytte aktiviteter til kafeen. Vi vil arrangere konserter, sjakk kveld etc. Vi leier ut et stort, flott møterom til konferanser og kafeen kan levere mat. Flere har allerede reservert rommet til årsmøter og andre sammenkomster. Stedet egner seg yppelig til konfirmasjon, barnedåp, andre feiringer og minnesamvær. Dette huset er virkelig et godt tilskudd til nærmiljøet og hele byen. Lisa Winther har ansvaret i kafeen Til slutt: en visjon, et ønske? Vår visjon er «Hele mennesket hele tiden». Alle skal finne mening i å komme hit på en eller annen måte. Vi vil utvikle et tilbud for Bodøs befolkning som bygger på kompetanse og kvalitet i nært samarbeid med pårørende. Til slutt vil jeg si litt om frivillighetsarbeidet. Agnete Tjærandsen er frivillighetskoordinator og har allerede kontakt med frivillige som har ulike oppgaver på Sølvsuper. De som jobber med pleie og behandling er dedikert til disse oppgavene. Vi trenger de som kan bety noe ekstra for de som til en hver tid er på Sølvsuper. Gå en tur, lese, ha et lite kurs, være en samtalepartner, synge. Vi trenger det du kan! Er du leser av Kirkespeilet og har litt fritid til overs: Meld deg til Agnete Tjærandsen på Sølvsuper tlf Kirkespeilet takk for samtalen og ønsker lykke til med oppstart og drift av Sølvsuper. Hit må vi alle ta en tur innom! Småbarnssang Annenhver mandags ettermiddag møtes en liten gjeng med 1-2 og 3 åringer med mammaer, pappaer og/eller besteforeldre til småbarssang i kirkekjelleren. Vi synger, sier regler, danser, hopper og spretter, tenner lys og spiser kveldsmat sammen. Vil du være sammen med oss ta kontakt med kateket Linn Marit D. Knutsen tlf;

10 Slekters gang DØPTE I RØNVIK KIRKE: Sandra Aurora Hukkelås Ihlen Noah Emilian Botn Lorentzen Magnus Johan Kantun Olle Gustav Fikke Sondén Mia Andrea Andreassen Hansen Embla Leonora Jarhelle Amalie Martine Knebel Elian Hovde Isdahl Frida Stridh Rokkan Alice Vold Jensen Frida Bjørnbakk Knudsen Julia Andrea Emilie Olsson Henrik Baustad Sander Jørnsson Normann Odin Grydeland Ingebrigtsen DØPTE i KJERRINGØY KIRKE Benjamin Martin Åsen Bendiksen DØPTE I ANDRE KIRKER Filippa Haukland Alexandersdottir, Bodø domkirke Minéa Sofie Nymo Jakobsen, Skjerstad kirke Ane Langmo Amundsen, Stadsbygd kirke Eva Emilie Brekke Kristoffersen, Bodø domkirke Sebastian Albinussen-Midtgård, Saltdal kirke Magnus Hunnes, Hemne kirke Norah Johansen Teksnes, Bodø domkirke VIELSER RØNVIK KIRKE Mariann Bakken Isaksen og Rune Andre Isaksen VIELSER KJERRINGØY KIRKE Cecilie Fagerland og Svein Willy Fuchs GRAVFERDER RØNVIK Øivind Olsen Terje Kristian Lieng Hugo Karlsen Jan Olsen Erna Ingebjørg Ness Oddbjørn Hartvik Martinsen Ottar Johan Johansen Sverre Kasper Solvoll (Bodin seremonirom) Sverre Jelstad Åse Hansen Arne Anton Joakimsen Arne Martinsen Nanna Johanne Stensland (Bodin kirke) Bjørn Hagen (Bodø domkirke) Ottar Magnar Normann Adrian Pettersen Karsten Johan Aron Olsen (Filadelfia kirken) Øivind Andreas Kristian Andreassen Jorun Helene Rønning Ingrid Strømsnes (Bodin kirke) Nora Lovise Anne Hansen (Bodin seremonirom) GRAVFERDER KJERRINGØY Karen Helene Pettersen Hans Kåre Hansen Fra skreitakkefesten 16. mars På kjøkkenet. Fra venstre Vigdis Larsen, Synnøve Albertsen, Anne-Lill Smådal. Foto: Tor Solheim Vi feiret skaperverkets dag med skreitakkefest 16. mars. Sokneprest Svein Malmbekk forteller om Peters fiskefangst. Foto Sølvi Malmbekk Den eneste MESTERBEDRIFT i Bodø Storgata 17, 8006 Bodø Hovedleverandør til Rønvik Kirke 10

11 Gudstjenester i Rønvik og Kjerringøy Gudstjenester i Rønvik kirke 6. april 4. s i faste kl 11: Høymesse v/malmbekk 13. april Palmesøndag kl 11: Høymesse v/fylling 17. april Skjærtorsdag kl 11: Høymesse v/fylling 18. april Langfredag kl 11: Langfredagsmesse v/malmbekk 19. april Påskeaften kl 23: Påskenattsmesse v/malmbekk 20. april 1. påskedag kl 11: Høytidsgudstjeneste v/malmbekk 21. april 2. påskedag kl 20: Salmekveld. J. Brudal og S. Malmbekk 27. april 2. søndag i påsketiden kl 11: Norsk samisk høymesse v/fylling. Bodø Internasjonale orgelfestival. Rønvik kantori. 3. mai lørdag kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/malmbekk 3. mai lørdag kl 13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/malmbekk 4. mai 3. søndag i påsketiden kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/malmbekk 4. mai 3. søndag i påsketiden kl 13.30: Dåpsgudstjeneste v/malmbekk 10. mai lørdag kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/fylling 10. mai lørdag kl 13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/fylling 11. mai 4. søndag i påsketiden kl 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/fylling 18. mai 5. søndag i påsketiden kl 11: Høymesse v/fylling 25. mai 6. søndag i påsketiden kl 11: Familemesse v/ Knutsen og Malmbekk 29. mai Kristi himmelfartsdag kl 11: Høymesse v/malmbekk 1. juni søndag før pinse kl 11: Høymesse v/vikar 8. juni 1. pinsedag kl 11: Høytidsgudstjeneste v/mambekk. Rønvik kantori. 9. juni 2. pinsedag: Bodin kirke Felles gudstjeneste for menighetene i Bodø i Bodin kirke kl 11. Kjerringøy kirke 30. mars kl 11: Høymesse v/fylling 17. april Skjærtorsdag: Gudstjeneste med nattverd v/malmbekk 20. april 1.påskedag: Høytidsgudstjeneste m dåp v/fylling og prestestudent Johannes Kvangarsnes. Trompetmusikk. 17. mai kl 11.30: Festgudstjeneste v/fylling 8. juni 1.pinsedag kl 11: Høytidsgudstjeneste v/fylling. Konfirmasjon. Storgata Bodø Døgnvakt tlf.: pål Berg Prinsensgt. 46, 8003 Bodø Bodø s eldste byrå Det gir trygghet å bruke et begravelsesbyrå som bygger på kunnskap, tradisjon og erfaring. Vi hjelper dem med alle detaljer ved begravelser og kremasjoner. Birger Arnesen Wenche Helgesen. Telefon HELE DØGNET! Salmekvelder Menighetene i Bodø gjør seg kjent med den nye salmeboka 30. mars kl 19 Bodø domkirke: Salmekveld. «Salmer i faste- og påsketiden». Medvirkende: Domkirken ungdomskor. 21. april (2. påskedag) kl 19 Rønvik kirke: Salmekveld. «Vi synger påskesalmer.» 15. juni kl 19 Hunstad kirke: Salmekveld. «Salmer om pinse og skapelse.» 26. oktober kl 19 Rønvik kirke: Salmekveld. «Salmer om håp og om himmelen.» KNIF Partner Leverandør av alt innen kontor- / AV- og videoutstyr Ta kontakt med oss for en uforpliktende avtale

12 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april. Les mer på Kirkens Nødhjelp er der når katastrofen rammer Og konfirmanter fra Rønvik menighet gir deg mulighet til å bidra. Tirsdag 8. april besøker konfirmanter, unge og voksne fra Rønvik menighet alle husstander i Rønvik for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Når en katastrofe rammer, jobber Kirkens Nødhjelp for å gi flest mulig en sjanse til å overleve. Men, behovet for nødhjelp og beskyttelse er stort i lang tid framover. Det ser vi både i flyktningeleirene på grensa til Syria og i gjenoppbyggingen på Filippinene. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene, sier diakon Vigdis Larsen Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden. Engasjement som imponerer I fjor fikk vi inn kroner i menigheten. I tilegg hadde vi ofring julaften og en søndag i november på totalt Det er vi veldig fornøyde med, men i år håper vi på ennå mer, for med Filippinene og Syria høyt oppe i bevisstheten vet vi at det trengs, sier Vigdis Larsen I Libanon, det lille nabolandet til Syria, er nå en av tre mennesker syriske flyktninger. Mange av dem har med seg traumatiske krigsopplevelser og er i en elendig forfatning. Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann, medisinsk hjelp, tak over hodet og beskyttelse, og jobber sammen med partnere som kjenner forholdene godt. Sammen med nødhjelpsarbeidere og frivillige fra hele verden er Rønvik menighet med å gi folk mulighet til å ta vare på både sitt eget og andres liv. I denne aksjonen er vi sammen med mennesker over hele kloden for å gjøre verden litt bedre, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Kontakt din nærmeste menighet, hvis du vil bidra ved å gå med bøsse. Ta kontakt med Vigdis Larsen eller møt opp i Rønvik kirke kl tirsdag 8. april. Pengene vi samler inn under fasteaksjonen går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid, og frie midler gir oss nødvendige økonomiske muskler til å handle raskt når katastrofen rammer. Du kan støtte aksjonen direkte ved å: Benytte kontonummer Ringe givertelefon (200 kr) Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kr) Lokal aksjonsleder: Vigdis Larsen KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMMEN FORANDRE april 2014 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMMEN Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. FORANDRE Sammen med andre. For andre. For hverandre KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON SAMAN FORANDRE april 2014 Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø

Ta godt i mot konfirmantene!

Ta godt i mot konfirmantene! Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2015 Årg. 27 Jorda du skapte Jorda du skapte, nå gråter den stille. Kyrie, kyrie. Hvis ingen her vil høre - hvem trøster jordas barn? Kyrie eleison. Tankene

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

En prekestol utenom det vanlige s. 10-11

En prekestol utenom det vanlige s. 10-11 En prekestol utenom det vanlige s. 10-11 «Den gode strid» E randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no n skal ikke ha lest mye i Bibelen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Kirkeblad for Bodø Påsken 2008

Kirkeblad for Bodø Påsken 2008 Kirkeblad for Bodø Påsken 2008 Hvorfor navnet Bodølys? Av Ola Smeplass I 1986 fl yttet Unn-Kristin og jeg fra Bodø til Mo i Rana. Den siste kvelden før vi reiste gikk vi tur i Rensåsparken i Bodø. Det

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer