Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret"

Transkript

1 Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2015/2016

2 Nore Neset kyrkje Os Kan du Kyrkjelyd tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit spanande opplegg også i år, som me trur vil falla i smak hos dei fleste. Ta ein kikk og sjå om dette er noko for deg.

3 Kvifor Konfirmant? konfirmant? Det er mange gode grunnar for å velje konfirmasjon. Ein kan tenkje på festen og gåvene, ein vil læra meir om trua, Bibelen og Gud, ein vel å fylgje tradisjonen eller ein vil ha del i fellesskapet. Uansett svar er det viktigaste at du gjer dette fordi du sjølv ynskjer det. Du er hjarteleg velkomen til oss. Konfirmere = å bekrefte I konfirmasjonsgudstenesta bekreftast løftet som vart gjeven i barnedåpen. Er du døypt men likevel i tvil om du ønskjer å verta konfirmert? Er du ikkje døypt men ynskjer å konfirmerast? Du er velkomen til å vera med gjennom konfirmantåret og ta eit val utifrå. Velkomen til ei spanande og utfordrande konfirmanttid! Prisar for materiell, konfehelg etc: Konfirmantavgift - ulike tilbod KRIK-GRUPPER JOIN US/ KONF: TUNE IN TT-GRUPPA/ Saman FORandre BÅT & SJØLIV KONF-CAMP Undervisning og konfirmasjon 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Felles utgifter. Dekker konfirmantbibel, leige av konfirmant-kappe, enkel bevertning på ulke samlinger. Medlemskap organisasjon (KFUK/M, KRIK m.m.) 850,- 850,- 850,- 850,- 850,- 250,- 250,- Konf-Camp deltakeravgift 1750,- Helgetur til M/S Gann (Stavanger) 1200,- Kostnader kjem i tillegg på helgetur, leir og andre turar * * * SUM 1100,- 1100,- 850,- 2050,- 2600,- Giro vert tilsendt etter påmelding.

4 Undervisning Vi legg opp til eit variert og innhaldsrikt opplegg for deg som er konfirmant i Os kyrkjelyd. Undervisningssamvær, gruppeaktivitet, gudstenester, turar og leirtilbod Det vert fem temasamlingar frå oktober til april. Alle er med på ein PULShelg med undervisning og deltaking på gudsteneste. Konfirmasjonstida er ein viktig del av trusopplæringa di. Den skal gje deg kunnskap og hjelp til å ta eit sjølvstendig val i høve til trua og fellesskapet du høyrar til gjennom dåpen. Konfirmant tyder at du ved forbøna får bekrefta at Guds løfte til deg i dåpen fortsatt gjeld for deg.

5 Presentasjon Alle konfirmantar vert presentert for kyrkjelyden på ein presentasjonsgudsteneste. Nore Neset kyrkje, 30. august og 13. september Os kyrkje, 6. og 20. september Søfteland, 13. september Presentasjonsgudstenester, hausten 2015 KickOff samling for alle konfirmantar i Os kyrkje, laurdag 22. august, kl Dette får du vera med på gjennom konfirmantåret ARBEIDSFORM Gudstenester: Presentasjonsgudsteneste Konfirmantane i Os sokn vert presentert. PULShelg med tema - Kristent liv i praksis; Bibel, Bøn og Tru i kvardagen. Gudstenesteverkstad og medverknad på gudstenesta sundag. Gudstene med gruppa di. Andre gudstenester Konfirmanten vel sjølv tid, stad og type gudsteneste. Trusopplæring Temasamlingar med variert undervisning (2-3 timar pr.gong). 5 Nettkonfirmant* Nettbasert undervisning som sjølvstudie. 10 Aktivitetsgruppe du kan velje mellom gruppene som er presentert her i brosjyra. Fasteaksjonen Infosamling veke 11. Innsamlingsaksjon 15. mars. 2 Foreldremiddag hyggjeleg samling for konfirmant og foreldre med mat, prat og info. 1 Leir eller weekend-turar Eit tilbud for nokre av gruppene (sjå info i brosjyra). Øving og kappeprøving førebuing og test, onsdag før konfirmasjonen. 1 Konfirmasjonsgudstenester Laurdag 23. april, sundag 24. april, laurdag 7. mai og sundag 8. mai. * Nettkonfirmant er ein ny undervisningsform der konfirmanten sjølv skal studere 10 ulike tema som gjeld kristen tru. For kvart tema sender ein sine svar til sin nettkontakt. Meir info ved oppstart. ANTALL

6 Konfirmantgrupper mars 2016 Vi gjentar suksessen! Eit konsentrert og kanonbra opplegg! Passar for alle og spesielt for dei som har mykje å gjere på fritida. 5 dagar fullspekka med gøy. Nokre få gruppesamlingar gjennom året. Denne gruppa har færre samlingar enn andre grupper. Pris på leiren er 1750,-. Prisen er godt rabattert, men reiseutgifter, skikort/skileige kjem i tillegg. Sjekk ut: Facebook f Logo CMYK /.ai Facebook f Logo CMYK /.ai konfcamp etne

7 2015/2016 Join Us SONG BAND - DANS DRAMA TEKNIKK Eit supert kormiljø på ca. 50 personar der du får oppleve godt venskap, kjekke aktivitetar og mykje moro som kan utvikle og inspirere deg. Øvingar kvar onsdag kl og to helgeturar. Opplegget krev innsats av deg, men gir deg veldig mykje tilbake. Årets høgdepunkt er eit Vårshow med imponerande konsertrigg. Når du søkjer skriv du i kommentarfeltet kva du vil vere med på (td. drama) og evt. relevant erfaring. Koret har kjekke øvingshelgar med overnatting i nærområdet og deltek i store arrangement som nattcup i Bergen og Vinterfestivalen på Voss.

8 Konfirmantgrupper Saman FORandre Vil du vere med og bety ein forskjell for nokon? Konf: Tune In Kreativitet, initiativ og fest! Konf: Tune In får i oppdrag å arrangere 4 temafester på Klubben gjennom året. Det blir garantert gøy, lærerikt og du får utvikle det du er flink på. Pynting, lyd og lys, mat, lage program mm. Saman med andre er vi med på å skape kjekke arrangement for folk i Os. Pensjonistar, innvandrarar, born m.m. Frivillig innsats og hjelp er viktig for at alle skal ha det bra i Os. Ein samling pr.mnd. Bli med du og! I fjor var vi stk i snitt på ein fredagskveld, så her trengs innsats og mot!

9 2015/2016 NY GRUPPE I ÅR! TT gruppa Trivs du med å gjere praktiske oppgåver? TT står for «Til Teneste». Det vil sei at du er med som medhjelpar på fem oppgåver gjennom året og 3-4 gruppesamlingar der vi planlegg og samtalar om det du skal vere med på. Du kan velje mellom fleire aktivitetar i kyrkjelyden. Til dømes: Gudstenestemedhjelpar, hjelpe til med kyrkjekaffi, fredagstaco, hjelpeleiar på barnesamlingar eller andre arrangement for born og unge, levere ut kyrkjeblad o.l Oppgåvene gjer du saman med dei som har ansvar for desse. Båt- og sjøliv Båtliv som hobby og lidenskap? For deg som vil lære alt om båtliv og sjøvett! Vi bruker kursboka «Veien til båtførerøven» og det vert om lag to undervisningssamvær pr mnd frå okt - apr. Kurset har mykje teori og krev motivasjon for å gjennomføre. På nyåret vert det weekend på skuleskipet Gann i Stavanger. Vi bur om bord i båten og lærer om livet om bord. Pris: ca. kr. 1200,- (reise kjem i tillegg). Vi har kursbok til utlån. Du får tilbod om å ta båtførar-prøven i april og betalar då eksamensavgift.

10 Konfirmantgrupper KRIK Golf Vil du prøve å ta en tee off, bruke et handicap, slå birdie eller bogey, ta en wedge og lære å putte? Då er golfgruppa et godt val for deg. I samarbeid med Bjørnefjorden golfklubb har vi samlingane våre i klubbhuset og på golfbana. Du får delta på eit helgekurs som gjev deg «Grønt kort» (golfkortet). Haust og vår vert det om lag 2 samlingar kvar mnd. Vinterstid øver vi oss på simulator 1 gong pr.mnd KRIK explore Utforsk livet, utforsk naturen, utforsk trua! Denne KRIK-gruppa legg vekt på uteaktivitetar. Her kan du prøva deg på kajakkpadling, skyting, fisking og turar til fjells og på ski. Du treng ikkje vera supersprek for å vera med, men motivert på å gå litt i naturen og open for å prøva deg på nye utfordringar. Det blir garantert flotte turar og gode samtalar. Til saman er det 5-7 samlingar pluss ein overnattingstur, noko kan bli lagt til helg.

11 saman I KONFIRMANTARBEIDET I OS MØTER VI KVARANDRE MED: Høflegheit, Respekt, Audmjukheit Saman vil vi alle gjera vårt for å få ei flott konfirmanttid. Det krev din tid og heilhjarta innsats. Mange av gruppeleiarane våre er frivillige som brukar av fritida si for å gje deg eit godt tilbod. Det er viktig å møte dei og alle med respekt og følgje godt opp alle beskjedar og avtaler. Ditt ansvar er: Å delta aktiv og ta omsyn til dei andre Å møte opp på samlingane og vera presis Å vera oppmerksam og tilstade ( skru av el. Utstyr!) i undervisningstida Ved mykje fråvær og/eller gjentekne regelbrot vil konfirmantlærar kontakte dei føresette. Respektlaus åtferd og stort fråvær kan føra til utsetjing av konfirmasjonen. Ved påmelding skriv konfirmant, føresett og konfirmantlærar under på ei forventningsavtale.

12 INFORMASJON TIL DEI FØRESETTE Velkomen til samarbeid! De som er foreldre/ føresette er viktige medspelarar under konfirmantførebuinga!

13 Informasjonsmøter Informasjonsmøter Vi innbyr alle foreldre til informasjon om opplegg og forventningar for konfirmasjonstida i Os: Tirsdag 16. juni kl i Nore Neset kyrkje og kl i Os Kyrkje. Det vert informasjonsmøte ved semesterstart haust og vår, då får de vite litt meir om korleis året vert. Vi sender ut melding til alle føresette om tidspunkt for dette. Første gruppesamlinga i september vert både konfirmantar og føresette invitert. Vi innbyr til FORELDREMIDDAG i januar Vi kjem til å be om hjelp til: «Pulshelger». Hjelp til å laga og servera mat og til kyrkjekaffi. Fasteaksjonen 15. mars, som sjåfør og bøsseberar saman med konfirmanten. Baking av kaker, boller o.l. til ulike arrangement me skal ha for konfirmantane. Så ber vi dykk om: Det er særs viktig at de melder frå om særskilde behov (t.d. lesevanskar, funksjonshemming, allergi og anna) Å hjelpa konfirmanten til å møta på dei samlingane dei skal. Gje melding dersom konfirmanten har planlagt fråver, ved ferie og anna. Konfirmantførebuing må få prioritet framfor trening/kampar. Oppmuntre konfirmanten til å lære kjernestoffet i konfirmantbibelen. Motivere til arbeid med Nettundervisninga.

14 Påmelding Påmeldinga til konfirmantåret skjer via internett. Fyll inn all informasjon vi ber om og klikk på «send» for å verte påmeld. Adressa er Finn linken «konfirmantpåmelding» Du får ei stadfesting på e-post. Ta kontakt med kyrkjekontoret om du ikkje mottar bekreftinga, tlf UTAN INTERNETT? Påmeldinga kan gjerast på kyrkjekontoret. Adresse: Kyrkjetunet på Osøyro. INFORMASJON TIL PÅMELDINGA I tillegg til fullt namn og adresse/postadresse må du ha klart e-post til konfirmant og foreldre, mobilnummer til konfirmant og foreldre, personnummer til konfirmant og foreldre og dåpsdato, dåpskyrkje og bilde (passfoto i jpg-format/mindre enn 500kb) av konfirmanten.

15 Vi møtast til hausten!

16 Har du spørsmål? Ring eller send ein e-post til: Du kan óg koma innom kontoret og ta ein prat der.

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg a v~re konftrrnanc i Loddefjord mentgher! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016

KONFIRMASJONSTID. Velkommen til oss i. Eidsvåg menighet 2015/2016 KONFIRMASJONSTID Velkommen til oss i Eidsvåg menighet 2015/2016 Denne brosjyren er sendt til deg som er medlem eller tilhørende i Den Norske kirke, og bor i Eidsvåg menighet født i 2001. Dersom du kjenner

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8

Konfirmant 2010. Sommerleir på Kongshaug. Påskeleir på Kvamskogen. KRIK konfaction. Roadservice DEN NORSKE KIRKE. Se hva det er på side 8 Roadservice Se hva det er på side 8 Konfirmant 2010 Her kommer en brosjyre med informasjon om konfirmant på Askøy 2010. Les den og finn ut om du vil være konfirmant i en av kirkene på Askøy. Vi håper du

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Dei unge fyller gudstenesta

Dei unge fyller gudstenesta NR.2 2015 56. ÅRGANG Innhald I kyrkjeporten...2 Bibelmaraton takk...2 Andakt...3 Kyrkjevalet 2015...4 Dei unge fyller gudstenesta Lutherstadt Wittenberg fram mot 2017...5 BUK 2015... 6 Ål Kyrkjeakademi...

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag

Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag Korleis bruke pilegrimsvandring i trusopplæringa pa Skaparverkets dag I samband med Skaparverkets dag finn de her eit opplegg for ei vandring med element frå pilegrimstradisjonen. Denne er utvikla til

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer