INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S M A N U A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S M A N U A L"

Transkript

1 M A R Q U I S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis Corp. på følgende måter: E-post: Internett: Marquis Corp. 596 Hoffman Road Independence, OR 975, USA Denne håndboken vil gjøre det enklere for deg å nyte spaen og forhindre situasjoner som gjør garantien ugyldig. Det er alene ditt ansvar å lese, forstå og overholde instruksjoner som står i brukerhåndboken. Oppbevar den originale kjøpskvitteringen på et trygt sted for eventuelt senere garantikrav. Hvis ikke du bruker, vedlikeholder eller installerer spaen i samsvar med denne brukerhåndboken, kan det medføre tap av garantidekningen. PRODUKTREFERANSE SERIENUMMERETS PLASSERING Du finner serienummeret på utstyret. FYLL UT NEDENFOR OG OPPBEVAR TIL SENERE BRUK Navn på kjøper Kjøpsdato Adresse City Land/kommune Postnummer Spa-modell/farge Spa-serienr. Pakkeserienr. Forhandlerens navn Forhandlerens adresse City Land/kommune Postnummer Telefon Alt er gjort for å forsikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig gjengitt. Marquis Spas forbeholder seg imidlertid retten til å forbedre produktet sitt uten varsel. Dette kan føre til noe variasjon mellom denne håndboken og det faktiske produktet du mottar. Vi beklager eventuell uleilighet dette kan medføre. SEPARAT AVFALLSINNSAMLING INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Alle spa-modeller... Personlig sikkerhet... INSTALLASJONSINSTRUKSJONER Plassering... Filterpatroner... Elektriske krav... STARTE DIN EGEN SPA... 5 BETJENE SPA-EN Euphoria, Mirage, Rendezvous, Promise Resort, Reward, Spirit, Wish Epic, Show Adagio lydsystem... 8 Aquavision-enhet... 8 UTSTYRDIAGRAMMER Euphoria, Mirage, Rendezvous, Resort, Reward, Spirit... 9 Epic, Show... 9 SPA-MODELLER Epic... 0 Euphoria... 0 Mirage... Rendezvous... Resort... Reward... Show... Spirit... 5 Wish... 6 FEILSØKING LCD-diagnostiske meldinger... 7 Påminnelser om vedlikehold... 8 VEDLIKEHOLD AV MARQUIS SPA Feilsøking vannforhold... 0 VEDLIKEHOLD... - EIERBESKYTTERPLAN... GARANTI FOR ADAGIO OG AQUAVISION LIMITED... WARNUNG: Bevor Erhaltenzugriff auf Terminale, müssen alle Versorgungskreisläufe abgeschaltet werden. Dette symbolet indikerer behov for separat av Dette symbolet indikerer behov for separat avfallsinnsamling av elektronisk og elektrisk utstyr. Ikke kast utstyr som f.eks. usortert kommunalt avfall. Dette produktet ble lansert på markedet etter. august 005. Marquis Spas overholder det europeiske rådsdirektivet 00/95/EU (restriksjon for farlige stoffer RoHS). I tillegg er produktene merket i henhold til Tillegg IV av rådsdirektiv 00/96/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE) som tar for seg håndtering av produkter på slutten av levetiden.

2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følgende instruksjoner inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å lese og følge dem. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER NÅR DETTE ELEKTRISKE UTSTYRET INSTALLERES OG TAS I BRUK, BØR GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER ALLTID FØLGES, INKLUDERT FØLGENDE:. LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER.. ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, la ikke barn få tilgang til dette produktet uten kontinuerlig tilsyn.. FARE: RISIKO FOR AT BARN DRUKNER: Den ytterste varsomhet må utvises for å forhindre at barn får uautorisert tilgang. For å unngå ulykker, pass på at barn ikke kan bruke spaen uten kontinuerlig tilsyn.. ADVARSEL: Koble fra alle mateledninger før kontakt med terminalen. 5. En jordet terminal følger med på rekkeklemmen som sitter på utsiden av kontaktskapet. For å redusere risikoen for elektrisk støt, kobles denne terminalen til jordterminalen på det elektriske utstyret eller tilførselspanelet med en kontinuerlig grønn/gul, isolert kobbertråd. Ledningen må ha samme størrelse som kretsledere som tilfører strøm til utstyret. Kontaktskapet er også utstyrt med en utvendig heftterminal (trykktrådforbindelse) for jording til lokale jordingspunkter. For å redusere risikoen for elektrisk støt, skal denne koblingen bindes med en nr. 8 AWG (8, mm) ekte kobbertråd til metallstiger, vannrør eller annet metall innen fem fot (,5 m) fra spaen for å overholde lokale krav. 6. Spaen benytter jordfeilkretsbrytere eller reststrømenheter i det elektriske underpanelet. Før spaen tas i bruk, trykk Test-knappen på hver bryter når den er i gang. Bryteren skal klikke over til "Utløser"-posisjon. Vent i tretti sekunder og nullstill den enkelte reststrømenhetsbryteren ved å slå den helt av og deretter helt på. Bryteren skal da bli stående på. Hvis en av bryterne ikke fungerer på denne måten, tyder det på en elektrisk feil og muligheten for elektrisk støt. Koble fra strømmen til feilen er identifisert og korrigert. 7. Installer spaen slik at riktig drenering oppnås for rommet som inneholder de elektriske komponentene. 8. FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØT. Ikke la noe utstyr, f.eks. en lampe, radio, telefon eller TV, står nærmere spaen enn,5 m. 9. ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR SKADE. The water in the spa should never exceed 0 C. Vanntemperaturer på mellom 8 C og 0 C regnes som trygg bruk for en frisk voksen. Lavere vanntemperaturer anbefales ved langvarig bruk (mer enn 0 minutter) og til små barn. Da for høye vanntemperaturer har lett for å skade foster i morsliv i de tidlige månedene i svangerskap, bør gravide kvinner eller kvinner som potensielt er gravide begrense temperaturen til 8 C. Før brukeren går ned i spaen, bør vanntemperaturen måles med et nøyaktig termometer da toleransen på temperatur-regulerende instrumenter kan variere med så mye som +/- - C. Bruk av narkotika, alkohol eller medikamenter før eller under bruk av spaen kan føre til tap av bevissthet eller drukning. Personer som lider av fedme eller som har hatt hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, problemer med blodsirkulasjonen eller diabetes bør ta kontakt med lege før de bruker spa. Personer som bruker medikamenter skal ta kontakt med lege før de bruker spaen, da noen medisiner kan fremkalle søvnighet mens andre kan påvirke puls, blodtrykk og blodsirkulasjon. 0. FARE: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE. Ikke fjern sugeinnretningene.. FARE: RISIKO FOR SKADE. Bruk aldri en spa hvis sugeinnretningen(e) er ødelagt eller mangler. Bytt aldri ut en sugeinnretning med en med lavere klassifisering enn strømningshastigheten merket på den originale sugeinnretningen. Sugeinnretningene i spaen er dimensjonert til å stemme med den spesifikke vannstrømmen som skapes av pumpen. Dersom det skulle oppstå behov for å bytte ut sugeinnretningene eller pumpen, pass på at strømningshastighetene er kompatible.. FARE: Barn er spesielt følsomme for varmt vann. Barn skal alltid være under tilsyn ved bruk av spaen. Barn må ikke få lov til å klatre oppå spadekslet. Alle Marquis Spa er utstyrt med et sikkerhetsdeksel som kan låses. Lås alltid barnesikringene etter bruk av spaen.. FORSIKTIG: For å redusere antallet luftbårne bakterier i et lukket spaområde, må tilstrekkelig ventilasjon besørges.. ADVARSEL: Denne spaen er designet og bygd i samsvar med alle gjeldende forskrifter. Hvis spakomponentene modifiseres eller legges til, kan det påvirke spaens funksjon og kan gjøre samsvarsmerkende ugyldige. 5. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. PERSONLIG SIKKERHET Nedsenking i varmt vann over lengre tid kan føre til HYPERTERMI, en farlig tilstand som oppstår når kroppens temperatur når et nivå som er over det normale (7 C). Symptomene på hypertemi omfatter svimmelhet, besvimelse, søvnighet, apati, og kroppstemperatur på mer enn 7 C. De fysiske virkningene av hypertemi inkluderer manglende bevissthet om forestående fare, manglende evne til å oppfatte varme, manglende evne til å innse behov for å forlate spaen, manglende fysisk evne til å forlate spaen, fosterskade hos gravide kvinner, og tap av bevissthet som medfører fare for drukning. ADVARSEL: Bruk av alkohol, narkotika eller medikamenter kan øke sterkt risikoen for foster-hypertermi i spa. Personer som tar medikamenter som fremkaller søvnighet, for eksempel beroligende midler, antihistaminer eller antikoagulanter, skal ikke bruke spaen. Gravide kvinner og personer med tidligere hjertesykdom, diabetes eller høyt blodtrykk skal ta kontakt med lege før de bruker spaen. PERSONLIGE SIKKERHETSREGLER: Pass på at spaen er koblet direkte til strømforsyningen bruk en godkjent strømleverandør. Koble spaen fra strømforsyningen før spaen tappes for vann eller før det utføres service på de elektriske komponentene. Test RCD-en én gang i måneden. Test vanntemperaturen med hånden før du går opp i spaen for å være sikker på at temperaturen er behagelig. Ikke bruk spaen hvis temperaturen på vannet ikke er innenfor angitt område. Husk at våte flater kan være svært glatte. Vær forsiktig når du går opp i og ut av spaen. Bruk sikkerhetsdekslet når spaen ikke er i bruk, enten den er tom eller full av vann. Hold vannet rent og sanitært med riktig kjemikalier. Slå på vannstrålene når du tilsetter ALLE TYPER spa-vannkjemikalier. Når pumpen har gått i tre sammenhengende 5-minuttersperioder, la hvile i 0 minutter. Rens filterpatronen(e) hver måned for å fjerne rester og mineralansamling som kan påvirke ytelsen til hydroterapistrålene, begrense strømmen eller utløse termostaten som vil slå av hele spaen. TING DU IKKE SKAL GJØRE: Ikke bruk spaen når utstyrsromdøren er fjernet. Ikke bruk spaen i lengre perioder der vannets temperatur overstiger 0 C. Ikke la vannstrålepumpen(e) gå over lengre tid med dekslet på. Forlenget drift av pumpen vil føre til langsom varmeutvikling på grunn av vannfriksjonen. Spa-kontrollene er utstyrt med en innebygd sikkerhetstimer som slår av vannstrålepumpen(e) automatisk etter 5 minutter med kontinuerlig bruk, i fall de(n) er blitt stående på utilsiktet. Ikke bruk spaen når filterpatronen(e) er fjernet. Ikke løft av eller dra dekslet etter festestroppene eller dekselskjørtet. Alltid løft og bær med de utvendige håndtakene. Ikke oppbevar kjemikalier i utstyrsrommet på spaen.

3 INSTALLASJONSANVISNINGER PLASSERING Hvis den bærbare spaen skal fungere riktig og sikkert, må den stå på et hardt, flatt, jevnt underlag. Nedsenkede spaer forutsetter spesielle installasjonsteknikker og bør planlegges sammen med din autoriserte Marquis Spas -forhandler. Feilaktig installasjon kan resultere i strukturell skade på spaen og at garantien gjøres ugyldig. Ting du bør ta opp med din forhandler: lokale konstruksjonskoder, elektriske servicekrav, eksisterende underjordiske obstruksjoner som f.eks. gass, vann og telefonledninger, sikkerhetstiltak som gjerder og låser, og hvor synlig spaen er fra huset, gaten og naboer. Ikke skum av spaen. Hvis underlaget ikke er plant, må du ta kontakt med en ekspert. Sørg for tilstrekkelig med vanndrenering rundt spaen for å hjelpe til å ta vare på utstyret og støttekonstruksjonen. Dette inkluderer innendørsinstallasjoner. En fylt spa kan veie opptil 68 kg og underlaget må tåle vekten til den fylte spaen. Plasser utstyrsrommet slik at det er tilgjengelig. Spaen MÅ være installert slik at du får tilgang til service av utstyret over og/eller under dekk eller gulv. Tilgang er avgjørende og det må være tilstrekkelig plass til å utføre service. Tilgang er avgjørende og det må være tilstrekkelig plass til å utføre service. Det er ditt ansvar å sørge for ubegrenset tilgang. Det er ditt ansvar å sørge for ubegrenset tilgang. Kretsbryterne i underpanelet må være lett tilgjengelige. Pass på at spaen står plant og i den endelige posisjonen FØR du fyller på med vann. Forsikre deg om at strømledninger, verktøy og slanger ikke sitter fast under spaen. Ikke koble til strøm til spaen før den er helt fylt med vann. Det kan føre til at pumpene, varmeren og sensoren skades. VIKTIG: IKKE LA EN TOM SPA UTSETTES FOR DIREKTE SOLLYS. Spaens overflatetemperaturer kan nå i overkant av 8 C hvis den blir stående i solen. Betydelig skade kan oppstå hvis dette får skje, inkludert kastning av overflaten og komponentene. Skade som oppstår som følge av denne eksponeringen dekkes ikke av garantien. FORSIKTIG: Flytt aldri på en spa som ikke er tømt helt for vann. Det kan føre til at spaen skades og at den som flytter på den utsettes for personskade. Sprekker i overflaten, sidene eller DuraBase på grunn av feilaktig transport eller støtte av spaen dekkes ikke av garantien. INSTALLASJON UTENDØRS OG PÅ TERRASSER Hvis du vil installere spaen utendørs, anbefaler vi et armert betongunderlag på minst 0 cm tykkelse. Armeringsmaterialet skal jordes i henhold til elektriske forskrifter. Hvis du setter spaen på bakken, selv om det er midlertidig, plasser den uten vann på betongstøtter under hele bunnen av spaen. Betongstøttene skal være minst 5 cm tykke og jevne over hele overflaten. Det er uunngåelig at spaen vil sette seg og bli ujevn på denne flaten, derfor er det viktig å få spaen så fort som mulig på et solid underlag. DEKKINSTALLASJON Vær sikker på at dekket kan støtte vekten til spaen fylt med vann, ved å sjekke dekkets maks. kapasitet. Ta kontakt med en kvalifisert bygningsentreprenør eller bygningsingeniør. Minimumskrav er 5,6 kg per 9, cm. INSTALLASJON INNENDØRS Det er spesielle krav til plassering av spaen innendørs. Gulvbelegg må gi tilstrekkelig traksjon når det er vått. Det er avgjørende med riktig drenering for å forhindre ansamling av vann. For å unngå økt fuktighet, å du sørge for riktig ventilasjon til området. Vi anbefaler at du kobler til et ventilasjonssystem. AVSTENGNINGSVENTILER Spaen er utstyrt med avstengningsventiler (se UTSTYRSDIAGRAM) som slår av vanntilførselen til utstyrssystemet for service av autorisert Marquis Spas forhandler. Det kan hende at avstengningsventilene kan være delvis lukket på en ny spa eller en spa som det nylig er utført service på. Det kan begrense vanntilførselen og blokkere for vannstrålene. Pass på at ventilene er helt åpne. FRYSEBESKYTTELSE Når fryseforhold detekteres (skjer når temperaturen i varmeapparatet synker til C), aktiveres strålepumpen(e) automatisk. Der hvor det er ekstremt kalde vinterforhold, skal det gå bra så lenge spaen drives ved normale driftstemperaturer. Hvis du har tenkt å slå av spaen, følg instruksjonene i denne håndboken (se BRUK OVER LENGRE TID ELLER VINTERLAGRING AV SPAEN). OVEROPPHETING Ved varmt vær over lengre tid, kan temperaturen på vannet i spaen nå 0 C til C eller mer. Dette skyldes omgivelsestemperaturen og full isolering av spakabinettet. Du kan ha muligheten for å forkorte tiden som pumpen kjøres. (Se BETJENE SPAEN for tilgjengelige alternativer.) FILTERPATRON(ER) Den bærbare spaen har en eller to rotasjonsfiltre. Filterpatroner og filterlokk garanteres å være fri for defekt på leveringstidspunktet og kvalifiserer ikke for dekning av arbeid under garantien. Disse delene kan kjøpes eller byttes hos din autoriserte Marquis Spa forhandler. MERK: Det er svært viktig at komponentene i disse filtreringssystemene installeres riktig på riktig sted i spaen.. Hold rotasjonsfilterpatronen og midtstill den i åpningen av filterhuset.. Bruk filterhåndtaket og drei filterpatronen med urviseren for å skru den på plass. (Vær forsiktig så du ikke strammer for hardt, da gjengene kan skades og disse ikke dekkes av garantien.). Ta tak i kanten på rotasjonsavskummingslokket eller fossbrett, midtstill den over ringene og klikk forsiktig på plass. For Show-spa, sett brettet forsiktig på plass slik at det ligger midt i sporet. SUGEBESKYTTERE Sugeinnretningen(e) i bunnen av spaen er en åpning som strålepumpen(e) trekker vann gjennom. Sugeinnretningene er utstyrt med beskyttelsesskjerm. Sugekraften gjennom innretningene kan være sterk. Beskyttelsesskjermen(e) må sitte på plass og være uskadd. En innretning med skadet beskyttelse kan være farlig, spesielt for små barn eller personer med langt hår. Slå straks av strålepumpen(e) dersom noen del av kroppen trekkes inn gjennom en sugeinnretning. Langt hår skal settes opp. La aldri langt hår flyte fritt i spaen. Sett på plass eventuelle innsugingsbeskyttere som mangler eller bytt de som er skadet. MERK: Det er normalt av strømningshastighetene til innsugingsinnretningene varierer fra sterke til knaps merkbare. ELEKTRISKE KRAV Det er spa-eierens ansvar å forsikre seg om at de elektriske koblingene skjer i samsvar med alle elektriske koder som gjelder på tidspunktet for installasjon, inkludert riktige overgangsrør (minst med mer i diameter) ved spabetjeningen og ved åpningene til utstyret. Anbefalt driftsomgivelser for spaen er -5 C til +5 C, ved 0-80 prosent relativ fuktighet. Sikringer er omfattet av garantien å være defektfrie kun ved installasjon. Strømforsyning: Sett inn den inngående elektriske serviceledningen gjennom et av hullene på en av sidene i sokkelen til spaen (ta ut plastpluggen). Setter deretter inn gjennom hullet i kontaktskapet (se diagrammer). Det sitter en trykktrådkobling på utsiden av kontaktskapet. Hvis installasjonen omfatter en forsterket betongplate, jordet plate under spaen, eller en vannrørkobling av metall), skal denne trykktrådkoblingen bindes til en metallstige, et vannrør eller annet metall, innen,5 m fra spaen og i samsvar med gjeldende elektriske koder. 0-0V AC, 50 Hz: Koblinger skal foretas i henhold til koblingsskjemaet som står på innsiden av kontaktskapdekslet. Koblinger skal foretas kun med kobberledere aluminiumstråder skal ikke brukes med dette systemet. Alle ledere, kretsbrytere og/eller sikringer må dimensjoneres i henhold til inngangsmerkedataene som vises nedenfor:

4 0-0V AC, 50 Hz: Permanent tilkoblet Merket 0-0V AC 50 Hz Én og to pumpespaer er merket 6A for lav amp.-innstilling (varmeapparat av under høy hastighet) og A for høy amp.-innstilling (varmeapparat på under høy hastighet). 0V x 6A Feilaktig koblede spaer kan skape uopprettelig skade som resulterer i at sikringer ryker og terminalblokken smeltes, og skade på andre elektriske komponenter. Skade som påføres komponenter eller utstyr som følge av høy eller lav spenning, strømbrudd eller spenningssvingninger omfattes ikke av garantien. Elektriske tilkoblingspunkter ved terminalblokk, inne i spakontrolleren. Spaen må leveres gjennom en enkelt MCB med sertifisert reststrømenhet med merket strømutkobling på ikke mekr enn 0 ma. Det faste ledningsnettet må inneholde en måte å koble spaen fra nettstrømmen på. Anbefalt nominelle tverrsnittområde er mm for 6A-merking, 6mm for A-merking. MERK: Hvis strømledningen på noe av det elektriske utstyret, f.eks. en strålepumpe eller ozongenerator skades, ikke bruk spaen til ledningen er reparert. Ta kontakt med en autorisert Marquis Spas -forhandler for hjelp til slik reparasjon. Feilaktig koblede spaer ligger utenfor Marquis Corps Kontroll og omfattes ikke av garantien. Andre ting som ligger utenfor Marquis kontroll inkluderer, men er ikke begrenset til, skade som oppstår som følge av: feilaktige koblinger, uhell, manglende overholdelse av prosedyrer og instruksjoner definert i Marquis Spas trykte instruksjoner, rengjøringsmidler og naturlige forekomster inkludert, men ikke begrenset til, angrep av gnager, muld, lyn og andre naturkatastrofer. 0V x 6A 0V x 6A

5 IGANGSETTING AV SPAEN OPPSTARTSPROSEDYRE Din spa er utstyrt med moderne Comfort Controls (kontroller) spesifikk for din spamodell. (Se BETJENING AV SPAKONTROLLEN for din spesifikke spamodell.) For å starte spaen trenger du en vannprøvepakke eller teststrimmel og et undervannstermometer. Det er viktig å følge hvert av disse trinnene når du starter spaen. Så snart du har fullført de følgende trinnene, rådfør deg med instruksjonene i oppstartspakken for riktig oppstart av vannvedlikehold, eller se MARQUIS SPAVEDLIKEHOLD. MERK: Spaen har blitt fylt med vann og testkjørt på fabrikken. Den første gangen spaen er fylt med vann kan det forekomme noe misfarging fra resterende testvann. Dette vil forsvinne når spaen er fullstendig fylt og filtreringssystemet er i gang. ADVARSEL: Spaen må være fullstendig fylt med vann før du slår på strømmen. Test vannet for riktig kjemisk balanse og juster som nødvendig. Marquis SpaCare produkter er anbefalt. (Se VANNBEHANDLING.) RIKTIG KJEMISK BALANSE ER VIKTIG for din sikkerhet og brukstiden til spaen. I det tilfellet du trenger å flytte spaen er det viktig at du følger instruksjonene i eierhåndboken. Disse instruksjonene må følge spaen. Skade som oppstår under flytting av spaen er ikke dekket av garantien. TERAPIPUMPE(R) Oppstartsprosedyre for alle modeller. Plasser spaen på en hard, flat og jevn overflate. Påse at strømforsyningen er slått av.. Påse at sugebeskyttelsen i understellet er på plass og uskadet.. Åpne utstyrsdøren. Stram alle utkoplinger og åpne alle stengeventiler. MERK: Hold tappeventilen lukket hele tiden unntatt når du tapper spaen (ikke stol på at dekselet stopper vannstrømmen). Manglende overholdelse kan resultere i skade på tappeventilen på grunn av frysende vann.. Installer filterelementer. (Se INSTALLASJONSINSTRUKSJONER, filterelement.) 5. Fyll spaen med så mye vann at det dekker to tredjedeler av området opp til åpningene til Vortex avskummerne. Bruk av et fyllfilter er anbefalt, spesielt i områder med høyt mineralinnhold i vannet. 6. Slå på strømmen. ADVARSEL: Spaen må være fullstendig fylt med vann før du slår på strømmen. 7. La spaen sirkulere på høy hastighet (se BETJENE SPAEN) i fire til fem minutter for å tømme rørsystemet for luft. Ikke forvent at det straks kommer varmt vann fra dysene. Det tar flere timer for varmeapparatet å varme opp vannet. 8. Spaen er nå i pumpepriming -modus og meldingen Pr vises i LCD-vinduet på kontrollpanelet. I denne modusen virker det som om spaen ikke er i gang. Det varer i ca. fire til fem minutter hvis ikke modusen avsluttes manuelt. Trykk JETS for å avslutte manuelt. 9. Det skal nå komme vann fra dysene. Hvis pumpen ikke er primet og det etter to minutter ikke kommer vann ut av dysene, SLÅ AV STRØMMEN TIL SPAEN og luft ut pumpene ved å åpne pumpekoblingene noe. Når strømmen er slått på igjen, starter spaen en ny primingmodus. Gjenta punktene ovenfor. 0. Systemet trenger vanntilførsel i ca. to minutter for å bestemme vannets temperatur. Etter to minutter med vanntilførsel, vises temperaturen på vannet. Når du har lukket primingmodus manuelt (eller latt spaen avslutte automatisk), viser LCD-vinduet 8 C. Deretter bytter displayet til - - C.. Standard fabrikkinnstilling for vanntemperatur er 8 C. Bruk TEMP-feltet på kontrollpanelet til å stille inn vanntemperaturen til ønsket nivå. (Se BETJENE SPAEN) Spaen varmes med ca. C per time. Test vannet for riktig kjemisk balanse og juster som nødvendig. SpaCare produkter er anbefalt. (Se VANNBEHANDLING.) RIKTIG KJEMISK BALANSE ER VIKTIG for din sikkerhet og brukstiden til spaen. DURACOVER Når spaen ikke er i bruk bør dekselet trekkes over spaen for å opprettholde varmen på vannet og for å holde skitt, blader, etc., ute. For din sikkerhet og komfort er dekselet utstyrt med justerbare stropper, sikkerhetslåser og håndtak. Bruk de eksterne håndtakene for å fjerne og sette på plass dekselet. Forsøk aldri å åpne eller fjerne dekselet ved å ta tak eller dra i kantene på dekselet eller dekselets låsestropper da disse vil slites. Marquis anbefaler at du bruker sikkerhetslåsene for å holde utilsiktede brukere ute og for å forhindre dekselet fra å blåse bort når det blåser. Dekselet og dekselsystemet er ikke anbefalt for bruk når vindhastigheten er over 0 km/t. Hvis spaen er plassert i et område med sterk vind kan ytterligere låsestropper være nødvendig for å minimere skade på dekselet. MERK: Marquis eksklusive DuraCover er designet for optimal beskyttelse av spaens ramme. Bruk av et ettermarkeds deksel vil ikke gi den samme beskyttelsen og vil ugyldiggjøre garantien for rammen. Åpne spadekselet:. Løsne alle låsestroppene på dekselet.. Plasser en hånd under dekselkanten, mellom spaen og dekselet, for å bryte dekselets vakuumforsegling. Ikke bruk dekselets håndtak for å bryte vakuumforseglingen.. Brett den fremre halvdelen av dekselet over på den bakre halvdelen. MERK: Løsne og utløs alle deksellåsene før du forsøker å åpne dekselet. Skade som oppstår ved å åpne dekselet mens det er låst eller som følge av vind er ikke dekket under garantien. Ikke gå, stå, klatre eller sitt på vinyldekselet eller dekselsystemet. Ikke bruk harde eller skarpe objekter, eller metallobjekter, slik som en vindusskrape, for å fjerne is. Slike objekter kan skjære, vansire eller stikke hull på dekselets vinyloverflate. Lukke spadekselet:. Skyv det brettede dekselet på en halvdel av spaen.. Brett ut dekselet ved å løfte håndtaket som finnes på den øverste (fremre) halvdelen av dekselet. La den utbrettede halvdelen falle ned på spaen.. Sikre dekselstroppene til spaen og lås dem. MERK: Når du åpner et deksel med en fjerningsmekanisme, bruk en av produsentens anbefalte metoder: Ikke forsøk å åpne dekselet på noen annen måte. Skade forårsaket av feilaktig åpning eller lukking av dekselet er ikke dekket under garantien. Falming, misfarging, slitte sømmer på spadekselet og ødelagte skumkjerner er ikke dekket under garantien under noen omstendigheter. Spadeksel er ikke berettiget dekning av arbeid under garantien. Disse delene kan kjøpes eller skiftes ut under garantien hos din autoriserte Marquis Spas forhandler. 5

6 BETJENING AV SPAKONTROLLEN 9-knapp: Vis 8-knapp: Epic, Euphoria, Promise P, Resort, Reward, Wish 7-knapp: Spirit, Mirage, Promise P, Rendezvous PUMPEPRIMING (Pr) Pumpeprimingsfunksjonen begynner ved oppstart. Når spaen er aktivert viser LCD vinduet en Pr melding. Denne modusen varer omtrent fire til fem minutter, hvis ikke den avsluttes manuelt ved å trykke på TEMP+ knappen. Boblebadet har blitt konfigurert ved fabrikken til å kjøres uten noen ytterligere programmeringsendringer annet enn innstilling av ønsket temperatur. Vi anbefaler imidlertid å stille inn tiden da denne vil bli vist i displayet og hjelper med å kontrollere når boblebadet vil filtrere. Se endring av systeminnstillinger nedenfor for innstilling av tid. Boblebadets kontroller er avansert, og vil ivareta alle innstillingene eller endringene som er foretatt i tilfelle strømsvikt. INSTRUKSJONER FOR BETJENING AV KONTROLLPANEL HURTIGKNAPPER Bruk av pumpe : Ved å trykke på JETS (dyse -knappen) starter pumpe på lav hastighet. Ved å trykke en gang til vil pumpen veksle til høy hastighet. Ved å trykke en tredje gang slås pumpen av. Pumpen vil gå i 5 minutter før den slås av eller veksler til lav hastighet. Om pumpen fortsetter å gå på lav hastighet etter 5-minutters perioden venter systemet enten på varme eller har startet en filtreringssyklus. Bruk av pumpe (om utstyrt): Ved å trykke på JETS (dyse/-knappen) starter pumpe på lav hastighet. Ved å trykke en gang til vil pumpen veksle til høy hastighet. Ved å trykke en tredje gang slås pumpen av. Pumpen vil gå i 5 minutter før den slås av eller veksler til lav hastighet. Bruk av pumpe (om utstyrt): Ved å trykke på JETS (dyse/-knappen) starter pumpe på lav hastighet. Ved å trykke en gang til vil pumpen veksle til høy hastighet. Ved å trykke en tredje gang slås pumpen av. Pumpen vil gå i 5 minutter før den slås av eller veksler til lav hastighet. Lys: LED-lysene slås på ved å trykke på SPA LIGHT (lysknappen). Trykk en gang til for å slå dem av. Hvis LED-lysene ikke slås av, blir de automatisk slått av etter 0 minutter. Spesiell lysfunksjon: Du kan endre fargen til LED-lysene ved å trykke på SPA LIGHT (lysknappen) gjentatte ganger i sekunders intervaller. Om du gjør dette vil det la deg bla gjennom og velge en spesifikk farge eller lyssekvens. FUNSKSJON FOR LYDLØST BAD Ved å trykke på QUIET SOAK (lydløst bad) aktiveres en spesiell funksjon som slår av alle pumpene og varmeapparatet, slik at du kan nyte et QUIET SOAK (lydløst bad) i det varme vannet. Ved å trykke en gang til på knappen går enheten tilbake til normal drift. Hvis funksjonen ikke slås av, vil den automatisk avsluttes etter 5 minutter og gå tilbake til normal drift. Merk: Periodisk kan pumpen(e) fortsette å gå en kort tid etter at du har trykket på knappen. Dette skjer vanligvis når spaen er i varmesyklus da varmeapparatet trenger en kort periode for å avkjøles før den stopper vannstrømmen. INNSTILLING AV TEMPERATUR Du kan justere varmen til ønsket temperatur ved å trykke på TEMP + (temp opp) eller TEMP - (temp ned) knappene. Den innstilte temperaturen vises på venstre side av LCD-displayet. For raskere endring av temperaturen, hold temp opp eller temp ned knappen nede. Standard temperatur: 8 C Maksimalt innstilt temperatur: 0 C Minimum innstilt temperatur: 6 C ENDRING AV SYSTEMINNSTILLINGER Noen få grunnleggende tastetrykk lar deg enkelt navigering gjennom de tilgjengelige programmeringsvalgene. SETTINGS (innstillingene), QUIET SOAK (lydløst bad), samt TEMP + (temp opp) og TEMP (temp ned) knappene tjener også som side til side og opp og ned navigeringskontroller når du er i menyen. Merk deg pilene på knappene. BACK/SET (tilbake/innstillingsknappen) i midten brukes til å lagre en innstilling eller gå tilbake en skjerm om gangen. Tips! Merk at menyvalget som er valgt vil lyse sterkere på displayet enn de andre slik at du ser hvor du er i menyen. Tips! Om du tilfeldig har kommet inn i innstillingsmenyen, trykk bare på BACK/SET (tilbake/innstillingsknappen) eller vent i 0 sekunder for å gå tilbake til startskjermen. Programmeringsvalg som vises i hoved- og undermenyer. (Se definisjoner av meny- og undermenyvalg.) Varmemodus (hovedmenyvalg) Klar Hvile Tid på dagen (hovedmenyvalg) Aktuelt innstilt tid Filtersykluser (hovedmeny)valg Filtersyklus og filtersyklus Innstillinger (hovedmenyvalg) Temp display velg mellom Fahrenheit F eller Celsius C Tidsdisplay velg mellom eller timers display Rengjøring - velg rengjøringssyklusens varighet Språk - velg mellom engelsk, spansk, fransk eller tysk Diagnostikk (hovedmenyvalg) Spa Informasjon A/B temp Feillogg For å foreta en endring, utfør følgende sekvens. Trykk på SETTINGS (innstillingsknappen) for å vise menyen for hovedinnstillinger. Trykk på SETTINGS (innstillingsknappen) for å flytte over til menyen for hovedinnstillinger. Rull ned ved å trykke på TEMP- (temp ned) knappen til ønsket menyvalg. Trykk på SETTINGS (innstillingsknappen) for å gå til undermenyen 5. Trykk på TEMP + (temp opp) eller TEMP - (temp ned) for å endre parametere (Merk: om en endring er foretatt vil lagrings- og avbrytikonene vises på venstre side av skjermen) 6. Trykk på QUIET SOAK (lydløst bad) for å gå til venstre til lagringsikonet. Merk: lagringsikonet vil lyse sterkere enn alt annet. 6

7 7. Trykk på BACK/SET (tilbake/innstillingsknappen) for å lagre valget. Om du ønsker å avbryte valget, bruk temp ned knappen for å navigere til avbryt-ikonet eller vent i 0 sekunder som vil avslutte programmeringsøkten. Se definisjoner av meny- og undermenyvalg Varmemodus - alternativer for klar eller hvile Klarmodus sørger for at spaen er klar ved innstilt temperatur til enhver tid. Hvilemodus vil kun varme opp i løpet av en filtreringssyklus. Dette er nyttig når du skal være borte over en lengre periode og ønsker å spare strømmen som kreves for å holde spaen varm. Tid på dagen Innstilling av tid på dagen vil vise den aktuelle tiden på panelets hovedskjerm. Det er også viktig for å kunne kontrollere når filtreringssykluser starter opp. Filtersykluser: Filtersyklus er innstilt fra fabrikken til å gå i time. Filtersyklus er innstilt fra fabrikken til å gå i time. Innstillinger Justering av tiden for filtreringssyklusen(e) er et spørsmål om personlig preferanse og bruksmønster. For eksempel kan innstilling av filtreringssykluser til sent på kvelden bidra til å unngå høyere strømkostnader. Om du bor i et klima som er sesongmessig varmt, kan kjøring av filtreringssyklusen på natten bidra til å unngå uønsket oppbygging av varme fra pumpene og forlenge brukstiden til utstyret. Om du bruker spaen ofte og ønsker å gjennomføre ytterligere filtrering, har du muligheten til å forlenge filtreringstiden eller endre den andre syklusen til en annen tid på dagen. Temp display: Fabrikkinnstilt til Fahrenheit F men kan endres til Celsius C for å tilpasses lokale metoder for visning av temperatur. Tidsdisplay: Fabrikkinnstillingen er timer, men kan endres til timer. Hvis timer er valgt vil tidsangivelsen være i AM - og PM - format. Hvis timer er valgt vil tiden vises i -timers format. Diagnostikk Rengjøring: Fabrikkinnstillingen er 0 minutter (0,5 t). En rengjøringssyklus vil starte 0 minutter etter du har fullført bruken av boblebadet. Du har muligheten til å forlenge rengjøringstiden i 0,5 timers trinn for å tilpasse dine bruksmønstre og øke filtreringen av vannet etter bruk. Språk: Fabrikkinnstillingen er engelsk. Velg mellom engelsk, spansk, fransk og tysk for å støtte ditt spesifikke språk i displayet. Spa, informasjon, A/B temp og feillogger er undermenyvalg som brukes til feilsøking av problemer som du kan støte på når boblebadet er i drift. Disse funksjonene kan kun sees og ikke endres. Typisk sett vil disse funksjonene bli brukt av en servicetekniker, men kan være nyttige for eieren ved rapportering av et problem til forhandleren eller serviceteknikeren over telefon. Merk at normalt driftsområde er innenfor 0 fot av boblebadet avhengig av hindringer eller plassering/orientering. I noen tilfeller kan det hende at signalet ikke er sterkt nok til å etablere og opprettholde kommunikasjonen mellom boblebadet og din enhet, spesielt ved bruk innendørs og signalet må gå gjennom vegger. Hold dette i mente når du installerer boblebadet for å begrense hindringer til et minimum. Innledende oppsett:. For å kunne kommunisere og betjene boblebadet må du gå til Apple Store og laste ned gratisappen Marquis Spas & Hot Tubs på enheten din.. Gå til innstillinger på Apple-enheten og velg Wi-Fi. Påse at Wi-Fi valgbryteren står i på -stilling slik at enheten oppdager alle tilgjengelige Wi-Fi valg. Velg fliken merket BWG etterfulgt av en serie med tall. Påse at enheten koples til. Dette vises som et kryss ved siden av navnet.. Returner til hovedskjermen og åpne Marquis Appen. Fortsett deretter prosessen med å kople til boblebadet. Det kan være nødvendig å stoppe tilkoplingsprosessen og starte den på nytt. Dette er ikke en feil med enheten, men kan være forårsaket av protokoller utstedt av Apple Inc.. Så snart du er tilkoplet vil du kunne drive dysene og lyset på kontrollfanen i appen. Om du går til innstillingsfanen vil du kunne endre tiden, temperaturen og filtreringsinnstillingene til boblebadet. Merk: Om enheten går i dvale, skjermen blir mørk eller slår seg av må du kople deg til boblebadet igjen for å kunne betjene det. Aquavision Monitor (mulighet i Show) Aquavison er en helt uavhengig, vanntett videomonitor som er bygd i henhold til de nyeste bestemmelsen for fuktimpregnering og sikkerhet og er designet for å integreres i ditt spamiljø. Aquavision har de mest moderne skjermene med de siste og beste funksjonene. Aquavision har oppvarmede skjermområder for å hindre fronten fra å dugge under fuktige forhold, eller fryse under kalde forhold. E-Suite har en Aquavision enhet med Adagio lydsystem og en trådløs fjernkontroll. Betjening av monitoren Trykk på PRESS -knappen på toppen av den selvløftende monitorenheten for å heve den. For å senke monitorenheten, trykk forsiktig på PRESS -knappen. Påse at monitorenheten er i nedestilling før du lukker spadekselet. Produsentgarantien for monitorens løftemekanisme gjelder kun produksjonsmangler. Hvis spadekselet lukkes med monitoren i oppestilling eller dyttes ned for raskt kan dette resultere i skade. Rådfør deg med Aquavisions eierhåndbok for informasjon om funksjoner, drift og feilsøking. BRUK OG VEDLIKEHOLD AV DISPENSERINGSSYSTEM FOR AROMA INFUSIONS (KUN NOEN MODELLER) Tilleggsknapper for dysene: (om utstyrt) Avhengig av modellen på boblebadet kan det være opp til to tilleggskontroller for drift av dysepumpene. Ved å trykke på dyseknappen starter pumpen på lav hastighet. Ved å trykke en gang vil pumpen veksle til høy hastighet. Ved å trykke en tredje gang slås pumpen av. Pumpen vil gå i 5 minutter før den slås av eller veksler til lav hastighet. Wi-Fi kontroll: (om utstyrt) Boblebadet er konfigurert med en spesiell komponent som gir deg muligheten til trådløs betjening ved bruk av de fleste Apple-baserte produkter slik som ipod Touch, ipad og iphone. Dette er en spennende funksjon som gir deg trådløs betjening av spafunksjoner og de fleste innstillinger. Fylling Bruk Drei dekselet på Aroma Infusions mot klokken. Fjern pumpemekanismen for å komme til beholderen. Beholderen rommer opptil 8 oz ( kopp) med aroma. Følg med på nivået under fylling for å unngå overfylling. Hold væskenivået omtrent nedenfor toppen under fylling for å sikre riktig driftsnivå. Så snart det er fylt, sett pumpemekanismen tilbake på beholderen og vri korken med klokken. UNNGÅ å stramme for mye. For å tilføre aroma i vannet, trykk på den lille dispenserknappen på midt på korken. Når den brukes for første gang må du trykke 7

8 Vedlikehold omtrent 7 til 8 ganger på knappen for å fylle ledningen som leder til utløpsledningen i spaen. Så snart den er fylt tilføres det aroma i vannet for hvert trykk. Trykk på dispenserknappen for å nå ønsket aromanivå. Ønsket aromamengde tilpasses ved å trykke gjentatte ganger på knappen. Vær oppmerksom på at det tar noen minutter før lukten blander seg med vannet og blir synlig over vannivået i spaen. Normalt vil to til tre trykk være tilfredsstillende. Den øvre knappen kan låses for å unngå utilsiktet bruk. For å låse, vri knappen en kvart omdreining med klokken. For å låse opp, vri en kvart omdreining mot klokken. Vi anbefaler periodisk vedlikehold av beholderen og pumpemekanismen. Dette gjøres enkelt ved å fjerne den øvre korken og fylle med varmt vann fra kranen. Etter fylling, sett på plass korken og trykk 65 til 75 ganger på dispenserknappen. Dette vil tømme alt vannet fra beholderen og gjøre den klar for påfylling av aroma. Når du bytter aroma kan det være du må utføre rengjøringsfunksjonen for å fjerne rester av den forrige aromaen. Aromaen inneholder oljer som over tid kan tykne og samles i filterpatronene. Rutinemessig og periodisk rengjøring av filterpatronene er anbefalt for å opprettholde optimal filtrering av vannet i boblebadet. Jevn bruk eller store mengder med aroma vil øke behovet for rengjøring av filterpatronene. Aquavison er en helt uavhengig, vanntett videomonitor som er bygd etter de seneste forskriftene i vanntetthet og sikkerhet, og er designet til å bli integrert i spamiljøet. Aquavision innlemmer høyteknologiske skjermer med de nyeste og beste funksjonene. Aquavision har oppvarmede skjermområder for å hindre at det dugger på den under fuktige forhold eller fryser under kalde forhold. E- Suite har en Aquavision-enhet med Adagio lydsystem og trådløs fjernkontroll. Betjene monitoren Trykk forsiktig på knappen på toppen av den selvhevende monitoren for å heve den. Skyv forsiktig på knappen for å senke monitorenheten. Pass på at monitoren står i nedre posisjon før spa-dekslet lukkes. Monitorløftemekanismen er dekket av produsentgarantien mot mislykket heving kun som følge av produksjonsdefekter. Hvis spadekslet lukkes når monitoren er oppe eller hvis monitoren tvinges ned for raskt, kan det medføre skade. Se brukerhåndboken fra Aquavision-produsenten for informasjon om funksjoner, bruk og feilskøking. ADAGIO LYDSYSTEM Stereo Adagio er lett å bruke med logiske trykknappkontroller og funksjonstaster. Se brukerhåndboken fra produsenten av Poly-Planar Marine Auto Center for informasjon om funksjoner, bruk og feilskøking. MERK: Unngå at det spruter vann på stereoen. Sett aldri inn en CD eller bruk stereoen når du er våt på hendene. Fuktighet kan skade innvendige komponenter. Garantien omfatter ikke skade som følge av at det trenger vann inn i stereoen. Se brukerhåndboken for Poly-Planer for informasjon om dekning. Se brukerhåndboken for Poly-Planer for informasjon om dekning. Høyttalere Trykk forsiktig på toppen av de selvhevende høyttalerne for å heve dem. Hold i toppen av høyttaleren, unngå høyttalermembranene, og roter høyttalerne gradvis som ønsket. For å senke høyttalerne, skyv forsiktig på toppen av høyttaleren til den er helt lukket. Pass på at høyttalerne står i nedre posisjon før spa-dekslet lukkes. Høyttalerløftemekanismen er dekket av produsentgarantien mot mislykket heving kun som følge av produksjonsdefekter. Høyttalerløftemekanismen er dekket av produsentgarantien mot mislykket heving kun som følge av produksjonsdefekter. Adagio Fjernkontroll (tilleggsutstyr) Rett fjernkontrollen mot høyttalerne med høyttalerne i hevet posisjon. Fjernkontrollen styrer Adagio lydsystem så vel som spafunksjoner. Ikke la fjernkontrollen bli liggende i spaen. Modellene Epic og Show: Knappen BELYSNING styrer spabelysningen, knappen; DYSE styrer pumpe ; knappen DYSE styrer pumpe ; Show: Knappen DYSE styrer pumpe ; Modellene Euphoria, Resort og Reward: Knappen BELYSNING styrer spabelysningen; knappen DYSE styrer pumpe og. Adagio Lydekspansjonsport Med den innebygde lydekspansjonsporten kan du koble til tilbehør. Bruk kabelen på,5 cm for å koble til MP-spilleren. MERK: Tilleggspluggen på,5 cm er beregnet kun på inngang fra enheter som f.eks. MP-spiller som drives på,5v eller mindre. DVD-Enhet (tilleggsutstyk på Show) 8

9 UTSTYRSDIAGRAMMER MIRAGE & RENDEZVOUS EQUIPMENT DIAGRAM # Komponent Mengde Control Box and Heater Light Pump Pump Unions 5 Ozonator 6 Check Valve 7 Slice Valves 8 Drain Valve 9 Stereo Power Supply (option) 0 Adagio Stereo Head (option) MP Auxiliary Jack (option) Constellation (option) Wi-Fi Transceiver (option) PROMISE P, EPIC, EUPHORIA, WISH EQUIPMENT DIAGRAM # Komponent Antall Kontrollboks og varmeapparat Ozonator * MP60 Pumpe Skiveventiler 7 Pumpeforbindelser 8 Abfluss 0 Lys Adagio netzteil* Adagio stereohode* MP reserveplugg* Wi Fi transceiver* *Tilleggsutstyr SPIRIT EQUIPMENT DIAGRAM # Komponent Mengde Control Box and Heater Pump Pump Pump Unions 5 Ozonator 6 Check Valve 7 Slice Valves 8 Drain Valve 9 Stereo Power Supply (option) 0 Adagio Stereo Head (option) MP Auxiliary Jack (option) Constellation (option) Wi-Fi Transceiver (option) Light REWARD EQUIPMENT DIAGRAM PROMISE P EQUIPMENT DIAGRAM RESORT EQUIPMENT DIAGRAM 9

10 # Komponent Mengde Control Box and Heater Pump Unions / Pumps 5 Ozonator 6 Check Valve 7 Slice Valves 8 Drain Valve 9 Stereo Power Supply (option) 0 Adagio Stereo Head (option) MP Auxiliary Jack (option) Constellation LED Control (option) Wi-Fi Transceiver (option) 5 Light SHOW EQUIPMENT DIAGRAM # Komponent Mengde Kontatskap og varmeapparat Ozonator* Pumper Tilbakeslagsventil* 5 Skiveventiler 6 Pumpeforbindelser 7 Dreneringsventil 8 Adagio stereohode* 9 Tverrkontroll* 0 Spabetjening* MP reserveplugg* Stereostrømforsyning* Ozonator-komponent 5 Lys* 6 Constellation LED-kontroll* 0

11 M AR QUIS EPIC # Komponentidentifisering HK 8 Nakkedyser HK 8 Dyser HK Dyser HK 6 Dyser HK 0 Dyser Geyser Dyser Lys* Luftkontroller Innsugingskomponenter Gulvsluk Tre-zonekontroller Nakkedyseventiler Baders kontrollpanel Filterbeholdere Spa Frog * Spa Frog returkomponent* Ozon-innsprøytningsbeslag* Fossfunksjon* Fossventil* Adagio høyttalere Hodestøtter med demping* Vannfunksjoner* Aroma Infusions Aroma Infusions returkomponent OWNER S M ANUAL EUPHORIA Mengde Fysiske spesifikasjoner Dimensjoner/mm Høyde/mm Innvendig dybde/mm Hjørneradius/mm Antall sitteplasser Vekt tørr/kg Vekt full/kg Vannkapasitet/liter Antall behandlingsdyser Epic tre-zonekontroll Størrelse 86 x # Komponentidentifisering 0 HK 8 nakkedyser HK 8 Dyser HK Dyser HK 6 Dyser HK 0 Dyser 5 Lys* 6 Innsugingskomponenter 7 Gulvsluk 8 Dysevelger 9 Nakkedyseventil Baders kontrollpanel Kontrollpanel Spa Frog -renhold* Filterbeholdere 5 Fossfunksjon* 6 Adagio høyttalere 7 Hodestøtter med demping* 8 Vannfunksjoner* Mengde Fysiske spesifikasjoner Dimensjoner/mm Høyde/mm Hjørneradius/mm Antall sitteplasser/posisjoner Vekt tørr/kg Vekt full/kg Vannkapasitet/liter Antall behandlingsdyser Størrelse 86 x Euphoria Tre-Sonekontroll SONE (DYSER ) Midtre og nedre kroppsdyser.* SONE (DYSER A) SONE (DYSER B) SONE (DYSER ) Øvre kroppsdyser.* * SONE (DYSER B) SONE (DYSER B) SONE (DYSER ) Whirlpool kroppsdyser.** SONE (DYSER C) SONE (DYSER C) * Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er tilgjengelige. **HK 8 dyser opererer i hver sone.

12 M AR QUIS MIRAGE OWNER S M ANUAL PROMISE # Komponentidentifisering HK 8 Nakkedyser HK 8 Dyser HK Dyser HK 6 Dyser Lys* Innsugingskomponenter Gulvsluk Mengde Nakkedyseventil Bader s kontrollpanel Spa Frog -renhold* Filterbeholder Fossfunksjon Adagio høyttalere Hodestøtter med demping Vannfunksjoner* Fysiske spesifikasjoner for Dimensjoner/mm Høyde/mm Hjørneradius/mm Antall sitteplasser/posisjoner Vekt tørr/kg Vekt full/kg Vannkapasitet/liter Antall behandlingsdyser Mirage Sonekontroll SONE A Øvre nedre ryggdyser.** Størrelse 007 x # Component Identification HK 8 Neck Jets HK 8 Jets HK Jets HK 6 Jets Light* Suction Fittings Floor Drain Air Control Neck Jet Valve Bather s Control Panel Filter Canister Spa Frog * Spa Frog Return Fitting* Ozone Injector Fitting* Cushioned Headrests* Adagio Speakers Water Feature* Aroma Infusions* Aroma Infusions injector* Quantity 5 8 Physical Specifications Dimensions/mm Height/mm Corner Radius/mm Seating Positions Weight Dry/Kgs. Weight Full/Kgs. Water Capacity/Litres Total Therapy Jets Size 00 x / Promise Tri-Zone Control ZONE A ZONE A SONE B Midtre og nedre ryggdyser.** ZONE B ZONE B SONE C Nedre kroppsdyser.** * Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er tilgjengelige. **HK 8 dyser opererer i hver sone. *Items are optional. Check with dealer for availability. **HK 8 Neck Jets operate in every zone..

13 M AR QUIS Komponentidentifisering HK 8 Nakkedyser HK Dyser HK 6 Dyser Lys* Innsugningskomponenter Gulvsluk Nakkedyseventil Bader s kontrollpanel Filterbeholder Spa Frog * Spa Frog * returkomponent Ozoninjektorkomponent* Hodestøtter med demping Adagio Høyttalere Vannfunksjon* OWNER S M ANUAL RESORT RENDEZVOUS # Mengde 8 Fysiske spesifikasjoner for Rendezvous Dimensjoner/mm Høyde/mm Hjørneradius/mm Antall sitteplasser Vekt tørr/kg Vekt full/kg Vannkapasitet/liter Antall behandlingsdyser Størrelse 900 x * Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er tilgjengelige. **HK 8 dyser opererer i hver sone. # Komponentidentifisering HK 8 Nakkedyser HK 8 dyser HK dyser HK 6 dyser HK 0 dyser Geyser - dyser Lys* Innsugningskomponenter Gulvsluk Dysevelger Nakkedyseventil Bader s kontrollpanel Filterbeholdere Spa Frog Spa Frog returkomponent)* Ozon-ready injektorkomponent* Foss-ventil Adagio høyttalere Hodestøtter med demping* Vannfunksjon* ZONE A Mengde 0 Fysiske spesifikasjoner Dimensjoner/mm Høyde/mm Hoekradius/mm Antall sitteplasser/posisjoner Vekt tørr/kg Vekt full/kg Vannkapasitet/liter Antall behandlingsdyser Størrelse 7 x Resort Sonekontroll ZONE A ZONE B ZONE B ZONE C ZONE C * Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er tilgjengelige. **HK 8 dyser opererer i hver sone.

14 M AR QUIS REWARD # Komponentidentifisering HK 8 Nakkedyser HK 8-dyser HK -dyser HK 6-dyser HK 0-dyser Geyser-dyser Lys* Innsugningskomponenter Gulvsluk Dysevelger Nakkedyseventil Bader s kontrollpanel Filterbeholdere Spa Frog Spa Frog returkomponent)* Ozon-ready injektorkomponent* Foss-ventil Adagio høyttalere Hodestøtter med demping* Vannfunksjon* OWNER S M ANUAL SHOW Mengde 0 Fysiske spesifikasjoner Dimensjoner/mm Høyde/mm Hjørneradius/mm Antall sitteplasser/posisjoner Vekt tørr/kg Vekt full/kg Vannkapasitet/liter Antall behandlingsdyser Størrelse 7 x Reward Sonekontroll SONE SONE # Component Identification Quantity HK 8 Nakkedyser 6 HK 8-dyser 8 HK -dyser 5 HK 6-dyser 7 HK 0-dyser 6 Lys* Luftkontroller Innsugningskomponenter Gulvsluk Dyseventiler Nakkedyseventiler Baders kontrollpanel Filterbeholdere Spa Frog * Spa Frog returkomponent* Ozon-ready injektorkomponent* Foss-ventil* Adagio -høyttalere* Constellation* 6 Hodeputer med demping* Vannfunksjoner* Kjøler TV* Pumpe innvendige plasseringer Physical Specifications Dimensions/mm Height/mm Corner Radius/mm Seating Positions Weight Dry/Kgs. Weight Full/Kgs. Water Capacity/Litres Total Therapy Jets Size 86 x Show Tre-Sonekontroll ZONE (DYSER ) Adirondack A; hele ryggen, hoftene, ben og føtter.** SONE (DYSER ) Adirondack B: øvre og midtre rygg, hofter og føtter.** SONE (DYSER ) Kapteinstol: midtre og nedre rygg, armer, knær og handled.** Sete: hele ryggen.** * Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er tilgjengelige. **HK 8 dyser opererer i hver sone.

15 Show Tre-Sonekontroll SPIRIT SONE (DYSER ) Adirondack A: øvre rygg.** SONE 5 (DYSER ) Adirondack B: nedre rygg.** SONE 6 (DYSER ) Kapteinstol: nedre rygg.** SONE 7 (DYSER ) Adirondack A: føtter.** # Komponentidentifisering Mengde 0 HK 8-Nakkedyser HK 8-dyser HK -dyser 8 HK 6-dyser 5 HK 0-dyser 5 Lys* 7 Innsugningskomponent 8 Gulvsluk 9 Dysevelger 0 Nakkedysevelger Baders kontrollpanel Filterbeholdere Spa Frog * Spa Frog -returkomponent* 5 Ozon injektorkomponent 6 Fossfunksjon* 7 Fossventil* 0 Hodestøtter med demping Adagio høyttalere* Vannfunksjon* Fysiske spesifikasjoner Størrelse Dimensjoner/mm x 676 Høyde/mm 889 Hjørneradius/mm 05 Antall sitteplasser/posisjoner / Vekt tørr/kg 09 Vekt full/kg 965 Vannkapasitet/liter 757 Antall behandlingsdyser Spirit Sonekontroll SONE (JETS ) SONE 8 (DYSER ) Adirondack B: føtter.** SONE (JETS ) SONE 9 (DYSER ) Behandlingssøyle: ben og føtter.** SONE (JETS ) * Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er tilgjengelige. **HK 8 dyser opererer i hver sone. * Tilleggsutstyr. Hør med forhandler om de er tilgjengelige. **HK 8 dyser opererer i hver sone. 5

16 WISH ZONE (DYSER ) ZONE (DYSER ) Component Identification Quantity 0 HK 8 Nakkedyser HK 8-dyser HK -dyser 0 HK 6-dyser HK 0-dyser 8 5 Geyesr-dyser 6 Lys* 7 Luftkontroller 8 Innsugningskomponenter 9 Gulvsluk 0 Dyseventiler Nakkedyseventiler Baders kontrollpanel Kontrollpanel Filterbeholdere 5 Spa Frog * 6 Spa Frog returkomponent* 7 Ozon-ready injektorkomponent* 8 Foss-ventil* 9 Adagio -høyttalere* Hodeputer med demping* Vannfunksjoner* Physical Specifications Size Dimensions/mm x Height/mm 889 Corner Radius/mm 05 Seating Positions 5 Weight Dry/Kgs. 56 Weight Full/Kgs. 6 Water Capacity/Litres 87 Total Therapy Jets 50 ZONE (DYSER ) Wish Tre-Sonekontroll SONE (DYSER ) SONE (DYSER ) 6

17 FEILSØKINGSVEILEDNING MERK DEG FØLGENDE: Følgende korrektive handlinger kan utføres av spaeieren. Hvis problemet ikke kan korrigeres ved hjelp av trinnene nedenfor, ta kontakt med din autoriserte Marquis spaforhandler for service. Hvis problemet ikke kan korrigeres ved hjelp av trinnene nedenfor, ta kontakt med din autoriserte Marquis spaforhandler for service. UTSTYRET FUNGERER IKKE Sjekk LCD-vinduet på kontrollpanelet for diagnostisk kode. Sjekk kretsbryteren på hovedkretspanelet. Sjekk tilstanden til strømkabelen. UTILSTREKKELIG DYSEEFFEKT Pass på at avstengningsventilene er helt åpne. Åpne dysene ved å dreie strålen for å oppnå maks. vannstrømning. Sjekk at luftkontrollventilen er åpen (roter spak mot urviseren). Sjekk for obstruksjon eller restriksjoner ved innsugingsbeskytter(e) eller filtre, for eksempel løv. Sjekk at vannet har riktig nivå, / opp rotasjonsavskummingsåpningen(e). Inspiser filterpatronen(e) for smuss og rester. Kontroller for luftlomme i pumpen DYSEVENTILER ER VANSKELIGE Å BRUKE Ventiler og roterende dyser som blir vanskelige å dreie tyder på at det er kommet sand, smuss eller for mye kalk i vannet. Fjern komponenter og skyll før det oppstår skade. Anbefal de som bader eller dusjer å ta fotbad før de går i spaen. Hvis ikke ventilene brukes eller vedlikeholdes som anbefalt, kan det føre til skade ved at det kommer inn fremmedlegemer som smuss, sand og kalsium som ikke omfattes av garantien. INGEN VARME Sjekk temperaturen som vises på LCD-vinduet for ønsket temperaturinnstillingen. Inspiser filterpatronen(e) for smuss og rester. Sjekk at vannet har riktig nivå, / opp rotasjonsavskummingsåpningen(e). Sjekk VARMEMODUS for å være sikker på at spaen ikke er i SOVEMODUS eller ØKONOMIMODUS. Lavere omgivelsestemperaturer kan oppstå ved tap av varme. MERK: Ikke regn med at det kommer varmt vann fra dysene med en gang. Det vil ta - timer for varmeapparatet å varme opp vannet til temperaturen du ønsker. GENERELLE MELDINGER De fleste meldinger og alarmer vil vises nederst på de skjermene som vanligvis er bruk. Flere alarmer og meldinger kan bli vist i en sekvens. Noen meldinger kan tilbakestilles fra panelet. Meldinger som kan tilbakestilles vises med en høyrepil på slutten av meldingen. Denne meldingen kan velges ved å navigere til den ved å trykke på Select -knappen. ---ºF ---ºC UKJENT VANNTEMPERATUR Etter at pumpen har gått i minutt vil temperaturen vises. MULIG KALDE OMGIVELSER Mulighet for frost eller tilleggsbryteren for frost er lukket. Alle vannenheter er aktivert. I noen tilfeller kan pumpene slå seg på og av, og varmeapparatet kan drives under frostbeskyttelse. Dette er en driftsmelding og ikke en feilindikasjon. VANNET ER FOR VARMT - M09 Systemet har oppdaget at vanntemperaturen i spaen er på, ºC eller mer, og spafunksjonene er deaktivert. Systemet vil automatisk tilbakestilles når spaens vanntemperatur går under, ºC. Kontroller for forlenget pumpedrift eller høy romtemperatur. MELDINGER RELATERT TIL VARMEAPPARATET VANNSTRØMNINGEN ER FOR LAV - M06 Det er mulig det ikke er nok vannstrømning gjennom varmeapparatet for å bære bort varmen fra varmeelementet. Oppstart av varmeapparatet vil begynne igjen etter omtrent minutt. Se strømningsrelaterte kontroller nedenfor. VANNSTRØMNINGEN HAR SVIKTET - M07 Det er ikke nok vannstrømning gjennom varmeapparatet til å bære varmen bort fra varmeelementet og varmeapparatet er deaktivert. Se strømningsrelaterte kontroller nedenfor. Etter problemet er løst må du trykke på en knapp for å tilbakestille og begynne oppstarten av varmeapparatet. VARMEAPPARATET KAN VÆRE TØRT* - M08 Varmeapparatet kan være tørt eller det er for lite vann i varmeapparatet for å starte det. Spaen slås av i 5 min. Trykk på en knapp for å tilbakestille oppstarten av varmeapparatet. Se strømningsrelaterte kontroller nedenfor. VARMEAPPARATET ER FOR VARMT - M0 En av vanntemperatursensorene har oppdaget en temperatur på 8 ºF (7,8 ºC) i varmeapparatet og spaen slås av. Du må fjerne meldingen når vanntemperaturen går under 08 ºF (, ºC). Se strømningsrelaterte kontroller nedenfor. STRØMNINGSRELATERTE KONTROLLER Kontroller for lavt vannivå, sugestrømningsrestriksjoner, lukkede ventiler, fastsittende luft, for mange lukkede dyser og pumpepriming. På noen systemer, selv når spaen er slått av som følge av feil, kan noe utstyr slå seg på for å fortsette overvåking av temperatur eller om frostbeskyttelse er nødvendig. * Denne meldingen kan tilbakestilles fra panelet på oversiden. SENSORRELATERTE MELDINGER SENSORER ER IKKE LENGER SYNKRONISERT - M05 Temperatursensorene KAN være usynkronisert ved -7 ºC eller -6 ºC. Ring etter service. SENSORER ER IKKE LENGER SYNKRONISERT -- RING ETTER SERVICE* - M06 Temperatursensorene ER usynkronisert. Feilen ovenfor har vart i minst time. Ring etter service. FEIL SENSOR A, FEIL SENSOR B - SENSOR A: M0, SENSOR B: M0 En temperatursensor eller sensorkrets har sviktet. Ring etter service. FORSKJELLIGE MELDINGER KOMMUNIKASJONSFEIL Kontrollpanelet mottar ikke kommunikasjon fra systemet. Ring etter service. TESTPROGRAMVARE INSTALLERT Kontrollsystemet drives med testprogramvare. Ring etter service. ºF eller ºC er erstattet av ºT Kontrollsystemet er i testmodus. Ring etter service. 7

18 SYSTEMRELATERTE MELDINGER SVIKT I PROGRAMMINNE* - M0 Ved oppstart har systemet ikke bestått programmets kontrollsumtest. Dette indikerer at det er et problem med fastvaren (driftsprogrammet) og krever service. INNSTILLINGENE HAR BLITT TILBAKESTILT (VEDVARENDE MINNEFEIL)* - M0 Kontakt forhandler eller servicefirma hvis denne meldingen vises ved mer enn en oppstart. KLOKKEN HAR SVIKTET* - M00 Kontakt forhandler eller servicefirma. KONFIGURASJONSFEIL (SPAEN VIL IKKE STARTE) Kontakt forhandler eller servicefirma. EN PUMPE KAN SITTE FAST - M0 Vannet kan være overopphetet. SLÅ AV SPAEN MED EN GANG. IKKE SETT DEG I VANNET. Kontakt forhandler eller servicefirma. VARMESVIKT - M05 Det virker som om en pumpe sitter fast i PÅ -stilling fra siste gang spaen var slått på. SLÅ AV SPAEN MED EN GANG. IKKE SETT DEG I VANNET. Kontakt forhandler eller servicefirma. * Denne meldingen kan tilbakestilles fra panelet på oversiden. MARQUIS SPA-VEDLIKEHOLD VIKTIGE KJEMISKE SIKKERHETSPROSEDYRER Oppbevar alltid kjemikalier utilgjengelige for barn.. Les produktetiketter nøye før bruk.. Tilsett alltid kjemikalier til vannet ved oppløsning. Ikke tilsett vann til kjemikalier. Noen tørre kjemikalier bør løses opp før de tilsettes spaen. Drypp litt vann fra spaen med en ren beholder. Bland til det er oppløst, ha deretter i det sirkulerende vannet.. FORSIKTIG: Ikke bland kjemikalier med hverandre. Tilsett dem til spavannet hver for seg. 5. Alle kjemiske produkter skal oppbevares på et tørt, kjølig, godt ventilert sted der gjennomsnittstemperaturen ikke overstiger C. Hold oppbevaringsområdet rent for avfall som filler, aviser og brannfarlige materialer. 6. Oppbevar kjemikalier borte fra åpne flammer eller annen varmekilde. Ikke røyk i nærheten av kjemikalier. Bruk bare vann hvis det skulle oppstå en tørr klorkjemisk brann. Ikke bruk pulverapparat til å prøve å slukke brannen. 7. Ved tilsetning av kjemikalier, sørg alltid for at vannet sirkulerer i spaen med dysene vendt nedover for bedre fordeling av kjemikaliene. Tilsett kjemikaliene til vannet i spaen én om gangen. La det gå flere minutter til nye kjemikalier tilsettes, ved hjelp av strålevirkningen for å fordele dem jevnt i spaen. 8. Det er viktig å la spaen være utildekket i 0-0 minutter under behandling av spaen for å unngå skade. Ikke la spaen stå uten tilsyn når dekket er av. Skade som f.eks. misfarging eller sprø vinyl på grunn av kjemisk skade dekkes ikke av garantien. 9. Etter tilsetning av kjemikalier, vent så lenge det anbefales på kjemikaliets emballasje før vannet testes på nytt for nøyaktig avlesing. Test spavannet på nytt før bruk. 0. Hvis du har spørsmål eller problemstillinger om riktige prosedyrer for håndtering av kjemikalier, ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas forhandler. STELL AV VANNET Det er tre forutsetninger for rent, sunt vann.. SIRKULER: Vannet må sirkulere regelmessig, det kan ikke stå stille.. FILTER: Vannet må filtreres for å fjerne partikler og restmateriale.. RENGJØRING: Vannet må renses for å drepe organismer som alger, bakterier og virus. Det er absolutt nødvendig å opprettholde riktig vannbalanse for å beskytte spaens varmeapparat og andre komponenter mot skade. Spaens overflate og utstyret kan skades som følge av behandling med dårlige eller for sterke kjemikalier, og dette omfattes ikke av garantien. Misfarging av dyser, ventiler og kontroller er en indikasjon på dårlig kjemisk vedlikehold eller eksponering for solen. Dyse-innlegg og ventiler kvalifiserer ikke for dekning av arbeid. Disse delene kan kjøpes eller byttes under garantien hos din autoriserte Marquis Spa forhandler. Pakninger og tetninger dekkes ikke av garantien. Kontrollsystemet i Marquis-spaen sirkulerer og filtrerer automatisk. (Se BETJENE SPAEN, ConstantClean og SmartClean.) Rengjøringsprosessen krever minimal innsats hvis det utføres konsekvent og riktig. Det er tre forutsetninger for å rengjøre vannet i spaen:. BALANSE: Vannet må balanseres slik at rengjøringsprosessen kan fungere og spautstyret beskyttes.. STØT: Støt for å oksidere organiske stoffer og gjøre renseprosessen mer effektiv.. RENGJØRING: Ivareta et riktig nivå av rengjøringsmiddel til enhver tid. FORSTÅ VANNBALANSEN Vannbalansen er forholdet mellom faktorer som bestemmer kvaliteten på vannet i spaen. Effektiviteten til kjemikalier og andre tilsetningsstoffer beror på at alle disse faktorene virker sammen eller i balanse med hverandre. De primære elementene i vannbalanse er hardhetsnivået i vannet, total alkalitet og ph. Bruk alltid vannbehandlingsprodukter som anbefales brukt i en Marquis-spa. ph-balanse Den viktigste komponenten i vannbalanse er å sørge for at ph-en er balansert. Kalsium-hardhet og total alkalitet fungerer som bufre for å stabilisere ph-en. Når de er riktig justert, vil ph-en være stabil og lett å opprettholde. ph-en er et mål på vannets relative surhetsgrad og basisitet. Det ideelle ph-området er 7, 7,6. Når ph-en synker til under 7,, kan vannet bli korrosivt. Lav ph kan medføre skade på metallet i kontrollsystemet og varmeapparatet, for høyt forbruk av rengjøringsmiddel og hudirritasjon. En ph på over 7,8 kan føre til at metaller eller mineraler i vannet danner ansamlinger og lager flekker på spaens flater. En ph på mer enn 7,8 kan også føre til irritasjon av øne og hud. Total alkalitet Alkalitet fungerer som buffer for å forhindre at ph-en forandres etter hvert som andre stoffer tilsettes vannet. ph-ens stabilitet er direkte forbundet med alkaliteten. Alkaliteten skal være mellom 80 og 0 dpm. Alkalitet på mindre enn 80 dpm gjør det vanskelig å stabilisere ph-en. Alkalitet på mer enn 0 dpm kan øke ph-en og gjøre vannet grumsete og redusere effektiviteten til rengjøringsmiddelet. Merk: Alkalinity & ph Increaser og Alkalinity & ph Decreaser vil påvirke både ph og alkalitet. Vanligvis vil må tilsetninger forandre ph-en og få svært liten virkning på alkaliteten. Større tilsetninger vil også påvirke ph-en, men vil få langt større virkning på alkaliteten. (Eksempel: Hvis ph-en er svært høy og alkaliteten er innenfor området, vil tilsetning av noen få doser ph og alkalinity Decreaser i stedet for én stor dose redusere ph-en med liten innvirkning på alkaliteten.) Kalsium-hardhet Ikke bruk mykt vann i spaen. Det er av den største betydning å ha kalsium i vannet. Det ideelle området for kalsium ligger mellom dpm. Kalsiumhardhet justeres normalt ved påfylling eller gjenfylling etter drenering av spaen. Høye kalsiumnivåer kan føre til avleiring på spa-flater og utstyr. Spaen kan beskyttes mot mye kalsium ved å bruke Metal & Stain Remover i henhold til anvisningene på emballasjen. Lave kalsiumnivåer kan føre til at spavannet blir sterkt korrosivt og skader utstyrets komponenter og rør. Bruk Calcium Hardness Increaser til å heve kalsium-nivåer. BALANSE Når spaen fylles for første gang eller ved senere påfylling, følg disse punktene for å oppnå riktig vannbalanse. 8

19 VIKTIG! Følg alltid instruksjonene på den kjemiske beholderen ved tilsetning av kjemikalier.. Test vannet i spaen med teststrimmel eller testpakke. Bestemm vannets ph og alkalitet.. Hvis justeringer er nødvendige for ph-en og/eller alkaliteten, balanser alltid alkaliteten før ph-en. Produktene du skal bruke til å justere ph og/eller alkalitet er ph Alkalinity Increaser eller ph & Alkalinity Decreaser. Foreta andre tilsetninger i henhold til anvisningene på flasken og test deretter og gjenta om nødvendig til alle avlesinger ligger innenfor ønsket område.. Øk kalsiumhardhet om nødvendig. STØT Førstegangsbehandling Send støt i spaen med kornet Chlorine Sanitizer eller Spa Shock uten klor. Tilsett direkte i spaen i henhold til instruksjonene på emballasjen. Chlorine Sanitizer foretrekkes for førstegangsbehandling, da den også vil opprette en rest av rengjøringsmiddel. Vedlikeholdsbehandling Når bakterier og annet avfall nøytraliseres av rengjøringsmiddelet, blir de liggende i vannet med mindre de er oksidert eller har fått sjokkbehandling De kalles ofte kloraminer eller bromaminer, og gir grumsete vann og kan skape vond lukt og irritere hud og øyne. De kalles ofte kloraminer eller bromaminer, og gir grumsete vann og kan skape vond lukt og irritere hud og øyne. Sjokkbehandling med Spa Shock uten klor eller kornet Chlorine Sanitizer anbefales én gang i uken eller når vannet virker grumsete eller det lukter vondt av det. Spa Shock uten klor gjør det mulig å bruke spaen 5 minutter etter sjokkbehandling. MERK: En sterk lukt av brom eller klor indikerer som regel at spaen må sjokkbehandles ikke at det er for mye brom eller klor i vannet. Det vil ikke lukte av en riktig balansert spa som får regelmessig sjokkbehandling. RENGJØRING ConstantClean System (tilleggsutstyr) ConstantClean -systemet benytter en kombinasjon av rengjøringsmidler til å forbedre vannets kvalitet og redusere vedlikeholdsbehov i betydelig grad. Kombinasjonen av en Spa Frog Mineral Cartridge* og den fabrikkinstallerte ozonatoren reduserer sterkt mengden med rengjøringsmiddel som kreves. I stedet for det normale -5 dpm med brom, vil du kanskje trenge bare - dpm. MERK: Vi anbefaler bruk av Frog flytende patroner. Ikke bruk andre flytende kjemikalier eller Biguanid. Det kan oppstå skade på spa-kabinettet og andre innvendige komponenter. * Det innebygde saniteringssystemet er ikke tilgjengelig i enkelte internasjonale markeder. Ozonsystemet er derimot tilgjengelig på alle spa-modeller i alle land. Ta kontakt med forhandleren for anbefalt alternativ behandlingsmetode dersom det innebygde saniteringssystemet ikke er tilgjengelig. INNEBYGD SANITERINGSSYSTEM* Når spa-vannet er sjokkbehandlet med Chlorine Sanitizer-granuler eller Spa Shock uten klor, la vannet i spaen nå driftstemperatur. Deretter installeres Spa Frog -patroner. JUSTER MINERALPATRONEN Ta av den beskyttende cellofaninnpakningen fra Spa Frog mineralpatron. Drei på den øverste delen til tallet seks vises i innstillingsvinduet, samtidig som du holder nederst på patronen. MERK: Mineralpatronen skal byttes ut hver tredje til fjerde måned. Du kjenner fortsatt de utbrukte mineralene i den, men de er ikke lenger effektive og patronen må byttes ut. Det anbefales å drenere og fylle på spaen samtidig som du bytter ut mineralpatronen. JUSTER BROMPATRONEN Ta av den beskyttende cellofaninnpakningen fra Spa Frog brompatron. Du må overvåke bruken de første ukene for å finne riktig innstilling for brompatronen. Begynn med en førstegangsinnstilling basert på tabellen nedenfor og følg med bromnivåene hver dag den første uken. Juster patronen med én innstilling per dag til et nivå på - 5 bpm er oppnådd. For å justere patronen, ta av fra systemet og drei til nest høyeste innstilling hvis bromnivået er lavt, eller til nest laveste innstilling hvis bromnivået er høyt. Brompatronen må byttes ut når den er tom, mellom hver andre og fjerde uke. Alltid sørg for -5 dpm brom. Foreslått Innledende brompatroninnstillinger Daglig filtertid Spa-liter Spa-liter Spa-liter Én time To timer Fire timer INSTALLER PATRONENE Finn og ta ut patronholderdekslet på toppkanten av spaen. Trykk holderen ned og drei den mot urviseren for å låse opp. Løft holderen ut. Klikk Spa Frog mineralpatron inn i holderen merket MINERALER (øverste del), og pass på at hakket ved toppen av patronen er innrettet med den uthevede streken på holderen. Deretter klikker du Spa Frog brompatronen inn i området til holderen som er merket BROM : Pass på at hakket på patronen innrettes med streken som er uthevet på holderen. Når patronene er klikket på plass, sett holderen på plass igjen, trykk ned og drei med urviseren for å låse på plass. Sett dekslet tilbake. FORSIKTIG: Stram bare for hånd. Unngå å stramme for hardt. Unngå å bøye holderen for å forhindre skade. Skade som oppstår på grunn av feil fjerning eller installasjon av en kjemisk patronholder er ikke omfattet av garantien. Patronholderen er garantert å være fri for defekter på tidspunktet da spaen leveres. Kjemiske patronholdere kvalifiserer ikke for dekning av servicearbeid. Disse delene kan kjøpes eller byttes under garantien hos din autoriserte Marquis Spa -forhandler. TA UT PATRONENE Reverser ovennevnte prosedyrer for å ta ut patronene. * Det innebygde saniteringssystemet er ikke tilgjengelig i enkelte internasjonale markeder. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler for anbefalt vannbehandlingsmetode. VANNPLEIEREGIME Marquis SpaCare -produkter er klassifisert av brukervennlig veiledning. Informasjonen nedenfor indikerer om produktet skal brukes hver dag, hver uke, måned, ved påfylling, eller etter behov - hvis det oppstår spesielle vannforhold. DAGLIG Rengjøringsmiddel Oppbevar - dpm rengjøringsmiddel til enhver tid. UKENTLIG Sjokkbehandling av spaen Rengjøringsmiddel blandes med bakterier og nøytraliserer rengjøringsmiddel/bakterier ved kontakt. Den brukte rengjørings- /bakteriepartikkelen finnes imidlertid fortsatt i vannet i spaen. Brukt rengjøringsmiddel i vannet avgir klorlukt og gir grumsete vann. For å oksidere, eller for å fjerne dette brukte rengjøringsmiddelet, må spaen sjokkbehandles én gang i uken. MERK: Ytterligere sjokkbehandling kan være nødvendig hvis spaen brukes ofte. PRODUKTER ETTER BEHOV ph & Alkalinity Increase og ph & Alkalinity Decrease These two products work to raise or lower the ph and alkalinity levels in the spa and are only needed if the test strip indicates the levels are not in the ideal range. Vannklarner Mikroskopiske partikler kan passere direkte gjennom spafilteret og gi grumsete vann. Bruken av Marquis SpaCare Water Clarifier kombinerer disse mikroskopiske partiklene til større partikler som kan settes fast i filteret for å rense grumsete vann. Spa-skumdemper Hvis det oppstår skum i spaen, vil stråledysene forhindre at det utvikles. Bruk Marquis SpaCare Spa Defoamer for å fjerne skum umiddelbart fra vannet. Metall- og fargefjerner Metal and Stain Remover fjerner metaller som jern og kobber fra vannet i spaen. 9

20 FEILSØKING AV VANNPLEIE MERK: Hvis du tilkaller service og man ikke finner noe problem med spaen eller problemet ikke er dekket av garantien (dvs. kjemisk skade), blir du belastet med vanlig servicepris. P: Problem S: Løsning Grumsete vann P: Utilstrekkelig filtrering eller skittent filter. S: Forsikre deg om at filteret er riktig installert. Rens eller bytt ut filteret. Øk lengden på rens og-/eller filtersykluser. P: Vannet er ikke balansert. S: Test vannet og juster ph, alkalitet og rengjøringsmiddel etter behov. Benytt sjokkbehandling for å oksidere og ødelegge organismer i vannet. P: For lav ph. S: Juster etter behov. Korrosjon av metall P: Lav ph. S: Juster ph med ph and Alkalinity Increase. Grønt vann/alger P: Små mengder rengjøringsmiddel eller høy ph. S: Juster ph, sjokkbehandle og/eller juster Spa Frog brompatron etter behov. Uberegnelig ph P: For lav alkalitet og/eller kalsiumhardhet, som fører til at ph spretter. S: Test og juster alkalitet og/eller kalsiumhardhet for å få inn i det ideelle området. P: Ufiltrerte partikler eller kjemisk mettet. S: Bruk Water Clarifier til å kombinere partikler. P: Store mengder oppløste tørrstoffer S: Drener, rens og fyll på med vann i spaen. Kjemisk lukt P: For mange kloraminer/bromaminer i vannet. S: Behandle vann med Spa Shock uten klor, juster deretter nivået av rengjøring etter behov. P: Vannet ser matt ut, vanskelig å rense. Store mengder oppløste tørrstoffer kan være årsaken. S: Drener, rens og fyll på med frisk vann. Muggen lukt P: Ikke nok rengjøringsmiddel i vannet bakterier eller alger i vannet. S: Tilsett rengjøringsmiddel etter behov og utfør sjokkbehandling. Tilsett mer rengjøringsmiddel om nødvendig. Gult vann P: Lav ph og/eller lav alkalitet. S: Test og juster ph med ph and Alkalinity Increase. Juster alkalitet om nødvendig. Skumming P: Høy konsentrasjon av kroppsfett, kremer eller såper, så vel som mange organismer. S: Bruk Spa Defoamer og juster ph og rengjøringsmiddel etter behov. Skumlinje i spa P: Kroppsfett og skitt. S: Bruk Glove Sponge til rengjøring av spaen. Test og juster rengjøringsmiddelet og ph-en om nødvendig. Øk rengjøringssyklusen. Ingen avlesing av rengjøringsmiddel P: For lite rengjøringsmiddel. S: Sjokk og/eller juster Spa Frog brompatronen til rengjøringsmiddelet registreres i det anbefalte området. P: Teststrimmelen er hvit selv etter at rengjøringsmiddel er tilsatt. S: Det kan være ekstremt store mengder rengjøringsmiddel. Den kan bleke reagensene på teststrimmelen og gi en falsk verdi. Ta av spadekslet og aktiver dysene og luftkontrollene. Dysene kan da kjøres i 0 minutter. Test vannet for å se om ønsket nivå er nådd. Juster Spa Frog brompatron for å redusere nivået av brom. Høye verdier av rengjøringsmiddel P: For mye klor eller brom tilsatt eller dispensert i spaen. S: Ta av spadekslet og aktiver dysene og luftkontrollene. Dysene kan da kjøres i 0 minutter. Test vannet for å se om ønsket nivå er nådd. Juster Spa Frog brompatron for å redusere nivået av brom. Øye- eller hudirritasjon P: Kontaminanter eller for mye kloramin/bromamin i vannet. S: Behandle vannet med Spa Shock. Juster mengden av rengjøringsmiddel. 0

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S MANUAL

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S MANUAL M A R Q U I S S P A S MANUAL Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis Corp.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no.

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no. CRISTIAL HORIZON Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no INSTRUKSJONSMANUAL Vanlig bruk: Plasser maskinen på en jevn og flat overflate. La det være minst

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer