Nok et år med vind i seilene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nok et år med vind i seilene!"

Transkript

1 Fredrikstad Seilforening Årsberetning 2013

2 Nok et år med vind i seilene! Regatta arrangementer Året 2013 har bekreftet den positive utviklingen i Fredrikstad Seilforening. Satsingen på barn og unge er videreført og skapt stor aktivitet på sjø og land. Regatta arrangementene bekrefter sin popularitet med tilnærmet samme deltagelse som tidligere på tross av en generell nedgang i deltagelsen i regattaer i seil Norge. Bedriftsseilasen samlet flere deltagere enn tidligere. Til TwoStar manglet det kun et par påmeldinger for å nå målet på 100 deltagere. Fredrikstad seilforening er medarrangør i Homlungen sammen med Hvaler seilforening, i Hankø Race Week sammen med KNS og i OneStar sammen med Shorhanded Sailing Norway (SSN). Alle disse arrangementene har hatt god oppslutning. I år har vi også arrangert Klassemesterskap for IOD sammen med IOD komiteen og klassisk regatta sammen med Klassisk Treseiler Klubb (KTK). Onsdagsseilasen samler fortsatt mange, men dessverre har tradisjonsrike Lera seilasen slitt med synkende oppslutning. Fredrikstad Seilforening påtok seg ansvaret for å gjennomføre to av rundene i Østfoldcup. MidiB cup (radioseiling) arrangeres annenhver søndag i vinterhalvåret sammen med Moss seilforening. Det er gledelig at Fredrikstad seilere markerer seg med gode resultater og særlig hyggelig er det at også våre yngste medlemmer begynner å hevde seg på regattabanen. Økonomi Det er tilfredsstillende å konstatere at foreningen har orden i økonomien og kan bokføre et solid overskudd for Dette resultatet kan først og fremst tilskrives alle de dugnadstimer som mange av foreningens medlemmer gjør i forbindelse med Bedriftsseilasen, TwoStar og mange andre arrangementer gjennom året. Årets resultat ble bedre enn budsjettert også som følge av at inntekter fra brygga som skulle vært ført i fjor, er inntektsført i Gaver På tampen av året er det særdeles hyggelig å kunne motta betydelige gavebeløp fra DNB Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen («Det store seilløftet) til aktivitet og utstyr til vår satsing på barn og unge. Generøse gaver er også gitt av Fredrikstad Energi (Bluzz) og Solid Entreprenør. Disse gavene skal benyttes til joller og følgebåter som gjør at enda flere barn kan komme seg på sjøen og lære seg å mestre vindens møte med seilet. Det lover godt for sesongen Områdeplan Fredrikstad Seilforening har i lang tid arbeidet med å få utvidet bryggeanlegget på Andersenslippen og øke anleggskapasiteten i forbindelse med større arrangementer. I samarbeid med Hankø Yacht Club, Hankø Marina og en rekke andre grunneiere og næringsdrivende i området, er det utarbeidet en omfattende områdeplan for Hankø/Vikane. Dette arbeidet kom i gang som følge av at Fredrikstad kommune ønsket et helhetlig plandokument. Plandokumentet ble oversendt Fredrikstad kommune for to år siden for politisk behandling. Kommunens arbeid med planen har dessverre trukket ut i tid. I et nylig møte med ordfører og ledere for planarbeidet i kommunen, ble det forsikret at arbeidet med plandokumentet prioriteres og at saken vil bli lagt frem for politisk behandling så snart alle detaljer er på plass. I områdeplanen er det foreslått å styrke seilsportens anleggsbehov med en tre delt løsning: utvidelse av bryggene på Andersenslippen og på Hankø Yacht Club samt utvikling av et seilsportsenter på Furuøy. På Furuøy er det planlagt å anlegge ramper mm som vil kunne sikre god logistikk og kapasitet i forbindelse med store jollearrangementer.

3 Våre Målsettinger Styret har samlet seg om et sett målsettinger som rettesnor for foreningens aktivitet. Vi ønsker at Fredrikstad seilforening skal gi tilbud og være en møteplass for alle, både de som har mest fokus på skarpe dueller på regattabanen og de med litt slakkere skjøter. Våre målsettinger er Som idrettsklubb Som sosial møteplass Som kunnskapsbyggere bredde og topp et tilbud til alle i alle aldre innenfor alle båttyper hvor alle trives, opplever samhold, og føler seg inkludert bredde og topp hvor alle kan lære noe i forhold til egne ambisjoner og ønsker Fredrikstad 15. januar 2014 Jon Egil Johnsen Styrets arbeid Det har i berettende styres funksjonstid vært avholdt til sammen 11 styremøter, hvorav 10 ordinære, og ett ekstraordinært. I det ekstraordinære møtet ble Havnekomiteens innstilling til prosedyre for gjennomføring av tildeling av bryggeplasser for inneværende tildelingsperiode, gjennomgått. Samtlige møter har blitt avholdt på Andersen slippen, første mandag i måneden, med opphold i sommerferien. I tillegg har det vært avholdt ett heldags styreseminar på Isegran. Hensikten med seminaret var å avklare hvor vi står, og i hvilken retning vi ønsker å bevege oss, som forening. Under styrets funksjonstid er det også gjort en analyse av medlemsmassen. Analysen viser at hovedtyngden av medlemmene befinner seg i aldersspennet 0 19 år, og år. Tallene er noe usikre, da medlemmer innmeldt før overgangen til databasert medlemsarkiv ikke er registrert med alder. Det er for tiden 17 frimedlemmer, 408 hovedmedlemmer og 224 husstandsmedlemmer i foreningen. I løpet av året har det tilkommet 20 nye medlemmer, mens 14 har meldt seg ut. Styret har i beretningsåret bestått av følgende faste medlemmer; Leder: Jon Egil Johnsen, nestleder: Per Arne Skjeggestad, Kasserer: Inger Åsle, Sekretær: Morten Jansson, Styremedlem Tur/hav: Truls Olsen, Styremedlem/Slippenansvarlig: Olav Hals, Styremedlem/Regattaansvarlig: Per Helgesen, Styremedlem/Barn/Ungdom: Jørgen Oksmo, Styremedlem informasjon: Endre Steinbru og varamedlemmene; Kristian Hatch og Annette Jakobsen Med vennlig hilsen Morten G. Jansson Sekretær Følgende er Autoriserte regattasjefer i NSF Inger Bøymo, Per Bøymo, Knut Bøymo, Greta Øy og Lars Erik Larsen Teknisk sjef NSF Per Bøymo Forbundsdommere Inger Bøymo, Knut Bøymo, og Per Bøymo

4

5 ÅRSRAPPORT JOLLEGRUPPA 2013 I 2013 har barn og ungdomsgruppa arbeidet etter fire mål som ble formulert av foreldregruppen i 2012 og fastsatt av styret. Det første målet var å beholde flest mulig av de som har startet med seiling. Det andre målet var å rekruttere nye seilere, for å sikre jevn tilførsel og forhindre bølgedaler. Det tredje målet var å få på plass en god og forutsigbar struktur på treningene, hvor viktigste innsatsfaktor var å få på plass en fast trener. Det fjerde og siste målet var å etablere en regattagruppe. Mål 1: Beholde seilere I løpet av 2012 sesongen var det 26 nye barn som ønsket å prøve seiling. RS Feva satsingen sto for en betydelig andel med 9 barn, hvor flere seilte sammen med en voksen. Ved sesongavslutningen i 2012 var mange av de som hadde begynt med RS Feva usikre på om de ville fortsette. I 2013 har vi hatt kun en privateid RS Feva på vannet. De øvrige båtene ble holdt i opplag det meste av sesongen. Erfaringene så langt tilsier at RS Feva er en ungdomsbåt, og vil være et godt alternativ for mange av våre seilere innen et to til fem års perspektiv. En annen mulighet er å satses på rekruttering av ungdom eller foreldre som ønsker å seile sammen med sine barn. En reduksjon i frafallet Siden start av tellingen i 2011, har 19 barn og ungdom sluttet, og frafallsprosent har vært oppe i 60 % noe som er for høyt. Ved sesongavslutningen 2013 ser det ut til at vi har klart å beholde 11 av de opprinnelige 26 seilerne som begynte i I løpet av sesongen 2013 har hele 38 barn deltatt på en eller flere treninger, og ved sesongavslutning er 27 med videre. Dette gir en frafallsprosent for 2013 sesongen på kun 30 %. Fredrikstad Seilforening har en voksende foreldregruppe som engasjerer seg og deltar. Foreldrene sitt engasjement påvirker barna positivt og foreldrenes innsats er grunnleggende for vår fremgang. En klar positiv utvikling I 2013 ble ferdighetsmerket bronseroret tildelt 11 seilere og fire seilere oppnådde sølvroret. Hele 16 barn har siden første utdeling i 2012 mottatt bronseroret. Mål 2: Rekruttere nye seilere På etterspørsel fra Sarpsborg seilforening innledet Fredrikstad seilforening et samarbeid om rekruttering til seilsporten i vårt distrikt. Vi hadde felles stand på barneidrettens dag i februar og redaksjonelt innlegg i både Fredrikstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad. Resultatet av rekrutteringskrigen var det 16 nye barn som kom på informasjonsmøtet i mars. Dette viser at det er mulig å få nye barn til seilsporten, og en økt innsats på rekruttering vil antakelig også øke tilfanget av nye seilere. En litt krevende start Det ble arbeidet godt med å skaffe joller til alle som hadde ønske om å prøve seiling. Ved oppstart 7. mai var det rundt 30 barn som stilte opp på Andersenslippen for å trene sammen, og alle som ønsket det fikk prøve seg i en jolle. Mange barn på vannet og mange nye foreldre var krevende i forhold til logistikken, fordeling av utstyr, tilgang til sikringsbåter (riber), sjøsetting av joller, samt organisering og struktur på treningene. Vi har dessverre på enkelte treninger hatt problemer med å få alle barna på vannet grunnet for få sikringsbåter eller for få joller. Dette bedret seg noe utover sesongen. Seilleir i samarbeid med Sarpsborg Seilforening Sommerskolene har vært en viktig rekrutteringsarena i mange seilforeninger. I år ble det gjennomført en seilleir i samarbeid med Sarpsborg Seilforening (uke 26 i Løkkevika og uke 33 i Fredrikstad). Mål 3: Bedre struktur på treningene Årsplanen har vært fulgt og alle treninger har vært gjennomført i henhold til denne. Det er foreldregruppen som har stått for treningene, mens plan og struktur for den enkelte trening har blitt besluttet der og da på brygga basert på bred involvering av barn og foreldre. Mål 4: Etablering av en regattagruppe Østfold seilkrets utarbeidet sammen med seilforeningene en Østfoldcup med totalt fem regattaer i ØC og et kretsmesterskap. Fredrikstad Seilforening påtok seg ansvaret for å gjennomføre to av rundene (ØC 3 og 5).

6 Nøkkeltall barn og ungdom barn har deltatt i løpet av seilsesongen 27 barn var aktive ved sesongslutt 25 gjennomførte treninger vår sommer og høst 25 deltakere på seilleir uke deltakere på klubbregatta 2 presseoppslag i Fredrikstad Blad 12 artikler på FS web 11 seilere har fått bronseror 4 seilere har fått sølvror Beste resultater Optimist 2. plass (NC klasse B) Beste resultater Zoom8 1. plass NC (yngste klasse) 1. plass KM Seier i Østfold Cup Tilgjengelig klubbutstyr 20 Optimistjoller (3 lån fra Hvaler SF) 2 Zoom 8 6 RS Feva

7 Ved sesongstart lå isen i tykt lag ved Løkkevika, så Sarpsborg sitt arrangement ble flyttet til Andersenslippen slik at også ØC1 ble arrangert på hjemmebane. Det har vært gjennomført regattatreninger hver torsdag gjennom vår og sommersesongen, med en stemningsfull oppstart i tåke den 9. mai. Gruppen startet med 3 seilere og har i løpet av sesongen vokst til 8 seilere som har deltatt på regattatreninger og på de lokale regattaene i Østfold. Femte og siste runde i Østfoldcup for joller ble arrangert av Fredrikstad seilforening med en treningssamling lørdag og regatta søndag etter samme mønster som Sarpsborg seilforening sin Dusacup. Hele 20 barn deltok på treningssamlingen som ble en knallsuksess med fantastisk vær. Flere seilere har utmerket seg med gode prestasjoner i løpet av året. Christoffer Sørlie vant yngste klasse (t.o.m 15 år) i Norgescupen, var beste yngste seiler i NM og fikk 12 plass i Nordisk. Christoffer Sørlie vant også Østfoldcupen i Zoom8, og ble kretsmester i samme klasse. William Kristiansen deltok i Norgescupen for første gang, og endre på andreplass i Optimist B klassen den siste runden av Norgescupen. Regattagruppen har fått god hjelp av flere ressurspersoner i Fredrikstad seilforening. Inger og Per Bøymo har bidratt med regelkurs, Per Helgesen med treningstips og gode råd på flere regattatreninger. Greta Øy, John Hatch, Per Helgesen og Svein Helge Treimo har hjulpet til med å få gjennomført de våre runder av Østfoldcupen. Mye aktivitet på Andersenslippen i 2013 I forbindelse med vårdugnaden ble det bygget nytt gulv i masteskuret for å kunne lagre jollene under tak. Det har også blitt bygget en ny utsettingsrampe ved siden av krana som letter utsetting og opptak av joller. Rampa har vært mulig å realisere gjennom gavemidler fra en rekke ulike lokale aktører som Skjærgaardsbrygger, Diamantboring A/S, Jatak og Fåvang sag. Første tirsdag i hver måned har barn og ungdomsgruppa samling på Andersenslippen for å holde kontakten gjennom vinterhalvåret. Vinterhalvåret ble det arrangert sosiale treff og ett regelkurs over to samlinger hvor Inger og Knut Bøymo sto for det faglige innholdet. På livredningskurset deltok 18 barn som lærte om hvordan de kan hjelpe hverandre om ulykken er ute. Kurset ble gjennomført ved hjelp av interne krefter, hvor anestesisykepleier og seilpappa Atle Wernersen sto for utstyr og gjennomføring. Christer Mortensen Leder barn og ungdomskomiteen Årsrapport tur og hav Tur og hav har tradisjonen tro stått for noen aktiviteter både i vintner og sommer sessong. I Vinter startet med Hans J Sommerfeldt som fortalte om sin fantastiske tur langs norske norske kysten, helt til Tromsø, kjent for de fleste er at dette bare er første etappe på vannveien Norge rundt. Resten av vinteren og sommer sto i damenes tegn, med klubbkeld for damer og temaet knuter og vin. Ca 20 ivrige damer stilte også opp på 3 klubbkvelder som handlet om navigasjon og sikkerhet på sjøen. Med utgangspunkt i samme gjeng ble det lagt til rette for et dame lag på regatta banen, hvor det ble seilt flere seilaser på Lera i vår sesongen + noen treningsturer, før de avsluttet med deltagelse på Humlungen seilasen. Tur og hav takker Hans Bjelke og Knut Bøymo som stilte med båter og som skippere. Mvh Leder Tur og Hav Truls Olsen

8 Årsberetning Bedriftseilasen 2013 I tradisjon tro var det klart for nok en bedrift seilas Fiskemannen seilasen. Lørdag 1. juni 2013 var det 16 gang denne ble arrangert i regi av Fiskemannen som hovedsponsor. Seilasen gikk i farvannene utenfor Hankø i et fantastisk vær med sol og 4 5 sek. vind. Det er stor inntresse for seilasen og hele 43 båter stilte til start. Med gunder metoden ble det en spennende seilas hvor flere båter knivet om seieren. Hydrolift med skipper Sture J Berg gikk av med seieren i årets seilas. Exspert med skipper Kjell Norli ble nummer 2 Unil 1 med skipper Magne Tønnesen ble nummer 3 Med nærmere 300 seilvenner var det duket for en gedigen seilfest. På menyen var det havets delikatesse fra Fiskemannen. Etter bespisningen ble det minikonsert med Bjarne Brøndbo til stor jubel. Åge Danseband laget som vanlig god stemning utover hele kvelden. Bedrift Fiskemannen seilasen genererer god økonomi til foreningen, og i år ble overskuddet hele Vil også berømme arrangement komiteen for en fantastisk jobb i planleggingen, og ikke minst for gjennomføringen, uten dem har det ikke vært mulig å få dette til. Vil rette en stor takk til sponsorene som gjør det mulig å arrangere Bedriftseilasen på dette nivå. For arrangementskomiteen Magne Tønnesen. Watski Skagerak Two Star 2013 Watski Skagerak Two Star 2013 ble gjennomført juni. Dette var tiende gangen regattaen er arrangert, coastal ble arrangert for tredje gang. Totalt startet 77 båter i Watski Skagerak Two star, herav 23 i Coastal, en liten nedgang fra Seilasen foregikk under flotte forhold. På grunn av værmeldingen ble offshore banen lagt om. Watski Skagerak Twostar er fortsatt den tøffeste og mest krevende shorthanded seilasen i Skandinavia. Mange gode resultater er oppnådd av Fredrikstad seilere. Watski Skagerak Two Star er også et meget viktig arrangement når det gjelder inntekter til foreningen. Mange funksjonærer er i sving og enkelte bidrar voldsomt mye for at vi skal komme i mål. Trackingen fungerte også i år meget godt, på Offshorebanen benyttet vi Yellow Brick og Trac Tracpå Coastalbanen. En stor utfordring er å få plass til alle deltagere når de kommer tilbake etter fullført seilas. Hankø Yacht klubb ble igjen benyttet som base. Dette fungerte meget godt og seilerne var fornøyde. Dette var siste sesong med Watski som sponsor, og vi takker for et godt samarbeide gjennom 10 år. På slutten av 2013 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant deltakerne. På bakgrunn av dette blir det gjort noen endringer i banene og sikkerhetskategori for Vi kan gratulere Ludvig Daae og Einar Astrup med seier i Klasse 3 Offshore i Ille Moro. Are Eklund og Magnus Tvete vant den største klassen i kystseilasen. 10 båter fra Fredrikstad seilforening fullførte seilasen som ble avviklet under skiftende forhold. Tormod Lie, Kai Hannestad og Jens Brovold fikk utmerkelse for å ha fullført samtlige regattaer fra 2004.

9 Rapport fra hus og plass komiteen 2013 Hus og plass komiteen har ansvar for husene våre og plassen rundt unntatt bryggene. Medlemmene av komiteen har i år vært Olav Hals, Inger Hatch og Knut Bøymo. Olav Hals er ansvarlig overfor styret. Inger Hatch har ansvar for rengjøring og orden på kjøkkenet. Etter kontroll av vårt strømanlegg utført av vår strømleverandør, Fortum, fikk vi en del pålegg. Vi måtte reparere det elektriske anlegget som hadde noen feil og vi måtte opprette internkontroll for tekniske installasjoner. Reparasjonene ble gjort i høst. Bravida fikk oppgaven med å reparere og opprette et internkontrollsystem. Jon Egil Jonsen har ansvaret for internkontrollssystemet og Knut Bøymo er HMS leder. Første systemkontroll vil bli foretatt våren I sommer fikk vi malt noen vinduer, men det gjenstår fremdeles mye. De som melder at de kan ta et tak for foreningen, kan få oppgaver som de kan utføre når det passer. Vi vil også ha minst en fast dugnadsdag hvor alle er invitert til å møte. Fredrikstad 8. jan Knut Bøymo Årsrapport Brygge og Kran 2013 Vedlikehold brygge Gjennom året er kjettinger og bryggeanlegget blitt kontrollert. Det er også foretatt enkelte småreparasjoner som er utført på dugnad. Bryggenanlegget er i god stand. Båtplassene: Aller båtplasser som kan leies ut er utleid. Havnekomiteen har forberedt trekning av sommerplasser for Dette ble trukket før Jul og listen er kunngjort. Alle leietagere skal undertegne kontrakt. Leieforholdet for sommerplasser vil gjelde for 2014 og Gjestplasser viser en nedgang i forhold til tidligere år Jollerampe Det er anlagt en stor jollerampe ved siden av kranfundamentet. Rampen er laget på dugnad av representanter for Barn og Ungdom Opplag For vintersesongen er opplag på plassen videreført som tidligere. For denne sesongen ble det nedang fra 14 båter til 9 båter. Det står også noen båter på parkeringsplassene som vil bli fakturert for opplag. Vedtatte bestemmelser er at man ikke kan sette båtene på plassen før sesongen er over og at båtene skal være sjøsatt før sesongen starter igjen. Pris kr 45,00 pr fot. Det faktureres for opptak om høsten og det faktureres opplag og utsetting om våren. For mindre båter/joller faktureres fast pris Aktivitet Kran har hatt normal aktivitet. Aktiviteten er størst under Hankø Race Week. NM for Melges 24 i september ga også kranen inntekt i I forbindelse med Hankø Race Week ble salingshornet på en Melges skadet. Episoden gjorde at foreningen fikk en regning på ca 8000,00. Vedlikehold kran Under en rutinekontroll av Kis Kran & Industriservice ble det avdekket en del mangler ved Kranen. Totalt 27 punkter ble bemerket, en del rust ble påpekt, ingen av særlig alvorlig karakter. I den anledning ble det innhentet pris på ny Kranmotor med vaier etc. Pris kr ,00. Styret ga signaler om at dette var en for høy pris og man vil innhente pris på reparasjon fra konkurerende aktører.

10 Regattaresultater storbåt 2013 Denne oversikten viser Fredrikstad seilere som har oppnådd gode plasseringer i storbåtregattaer i året som gikk. Lista er komplett så langt regattakommiteen har oversikt. Watski Skagerak TwoStar Klasse Coastal ,970 2 NOR 6906 PopX Tormod Lie (Fredrikstad Seilforening) Klasse Coastal 12 0, NOR Saltkräkan Are Filip Eklund (Fredrikstad Seilforening) 4 NOR Venus Egil Norli (Fredrikstad Seilforening) 5 NOR Blue Cirius Petter Antonsen (Fredrikstad Seilforening) Klasse Offshore 02 0,987 1,000 4 NOR 6972 Venninna Svein Olav Moe (Fredrikstad Seilforening) Klasse Offshore 03 1,001 1,060 1 NOR Ille Moro Ludvig Daae (Fredrikstad Seilforening) Homlungenseilasen 2013 Færderseilasen Union Race NOR R T Fredrik Åsle, Sofie Hanse 371 NOR R T Svein Olav Moe, Venninna Cayenne 42 NOR R H Kai B. Hannestad, Spleis Albin Stratus Nor R H Tormod Lie, PopX x 372 R Truls Olsen, Begge Dehler Magnus Halvorsen, Hydrolift Melges 24 Kostervalsen nr 8, Homlungen nr 3, Halden nr 2 Hollenderseilasen Kjell Norli, CB'n CB 365 Kostervalsen nr 10, Homlungen nr 8, Halden nr 4 Glomma Papp nr 2 Nor 1,001 1,02 2 NOR 9629 CB'n Kjell Norli CB 365 NOR u/spin 3 NOR Flyer Helge Rongevær Dehler 36 CWS Det ble etter hvert en fin dag på fjorden, etter at vinden kom og avløste ingen vind, og alt regnet hadde rent ut av himmelen. Dessverre litt for seint. Kun 8 båter klarte å fullføre løpet innenfor maksimaltiden. Med en seiltid på første båt i mål som avvek 60% fra estimert seiltid, ble det omregning. Sarpsborg seileren Stian Aarum og mannskapet i Maxi Raceren No Limit satte alle på plass i racerklassen John Hatch, Explorer IMX 40 Kostervalsen nr Tom Svendsen, Aslan Dehler 29 Homlungen nr Magnus Tvete Dynamic 35 Glomma papp nr 3 HH Skagen Race C 2. NOR Rating Shorthanded 1 NOR ILLE MORO LUDVIG DAAE ( E 1. NOR Rating m/spinnaker 2 NOR Vincero Henrik Engelsviken NM ORCI Begge Dehler, Truls Olsen Dehler 41 JV Xanthippe, Bryde Hatch IMX 40 Klassemesterskap IOD 2 65 Isegran Ludvig Daae 5 50 Kaia II Odvar Sperling Bedriftsseilasen Hydrolift Hydrolift Sture J. Berg Melges CB`N Expert Kjell Norli CB Santa UNIL 1 Claus Landmark / Magne Tønnesen Landmark Bagheera JR COWI Eivind Carlsen Albin Express Venus Egil Norli AS Egil Norli Elan 40

11 Hankø Race Week Med Lars Erik som regatta sjef og sitt faste mannskap, på en av banene, ble dette gjennomført på en solid måte. Klassene som seilte på denne banen var : Drake Nordisk Mesterskap, IOD og H båt. Melges 24: 5 pl Peder Nergaard ( god prestasjon,mannskap, Geir, Eivind, Morten ) IOD: 2 pl Ludvik Daae, 4 pl. Espen Eggen, 5 pl. Odvar Sperling Drake, Nordisk mesterskap: 6 pl Jan Enok Arnesen, Big Boat: 3 pl. Truls Olsen, LERA RUNDT 5 pl. Thomas Oksmo Vanskelige havneforhold og kokurranse om seilerne har gjort at deltakelesen på Lera rundt er Synkende. 8 båter X-Yachts Gold Cup 2013 deltok i Serien som ble vunnet av CB'n seilt av Kjell Norli 3 NOR 9976 Xantippe John Hatch IMX 40 m/ mannskap. På plassene etter fulgte Bagheera m/ Eivind carlsen og Mayhem m/ Sverre Lefsaker. Klubbmesterskap Tur/Hav SKJÆLØYSEILASEN Aslan Tom Espen Svendsen Bagheera jr Eivind Karlsen 10 båter har deltatt på Skjæløy i år. 15 seilaser er J/Sea Andre Manskow avviklet, og Jørgen Johansen med First Mill vant 8 av 9 4 Silly Sailing Jonas Jensen han deltok i. Det holdt til seier foran Espen Johansen i First Mill First 36.7 fast born og Geir Begby i Wanted. Zhik Skjæløy OneStar Et enkelt konsept på seilernes premisser. En seiler en båt. Zhik Skjæløy OneStar ble arrangert den 14. september av ShortHandedSailing Norway med støtte av Fredrikstad Seilforening 49 seilere fullførte regattaen som foregikk i flotte forhold. Skjæløy Slipp fungerte utmerket som utgangspunkt for regattaen som gikk i området mellom Skjæløy, Torbjørnskjær og Færder. Tre baner var lagt på faste merker med start og mål ved Veslekalv nor for Rauøy. Shorthanded sailing Norway med Lars Petter Karlsen og Simen Løvgren sørget for et prikkfritt arrangement. NOR R < 1,000 1 Geir Begby Wanted NoR R> 1,000 2 Ludvig Daae Ille Moro Radioseiling 2013 Nok en aktiv sesong for radioseilerne. Friendship Cup ble seilt gjennom vinterhalvåret vekselvis i Moss og på Slippen. Antallet seilere er stabilt. Radioseiling ble promotert på Isegran under barnas dag 19. august. Antallet båter totalt bygget er ca 70 båter. Antallet deltagere i Friendship Cup denne sesongen var 21 seilere. Regattaansvarlig vil takke alle som stilte opp og var med på å gjennomføre våre arrangement. En stor jobb blir utført i ren dugnadsånd, noe som er helt nødvendig for å kunne gjennomføre alt dette! TUSEN TAKK!! Onsdagsseilaser SLIPPEN RALLY 2013 Slippen Rally 2013 ble gjennomført med 120 starter fordelt på 16 gjennomførte onsdagsseilaser. Totalt har 28 båter vært delaktige gjennom sesongen, et snitt på 7,5 båter pr. onsdag. God vekst fra 2012 sesongen. 9 forskjellige båter har vunnet delseilaser gjennom sesongen. Vi noterer god og voksende aktivitet rundt Andersenslippen. Regattaansvarlig Per H. Årsberetningen er sammenstilt av Endre Steinbru med bidrag fra alle avdelinger. Bilder krediteres Christer Mortensen, Brith Løkken, Espen Johansen og Endre Steinbru. Trykk: Møklegaard Print Shop

12 Fredrikstad Seilforening Slippen - Vikane Fredrikstad Norway Vikaneveien Gressvik

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2012

Årsmelding Bodø Seilforening 2012 Årsmelding Bodø Seilforening 2012 Styrets sammensetning Leder: Helge Andreassen Nestleder: Hege Kvalnes Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Remi Rasmussen Styremedlem: Ivar Westvig Styremedlem: Steinar

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011 ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 4. mars 2011, KL. 18.00 Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Dagsorden/sakliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsmelding 2009 INNHOLD Rapport fra Regattautvalget

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2014

Årsmelding Bodø Seilforening 2014 Årsmelding Bodø Seilforening 2014 Styrets sammensetning Leder: Oddgeir Strømsnes Nestleder: Karin Rodegerdts Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Frank Larsen Styremedlem: Helge Andreassen Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013

Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Årsmøte for Horten Seilforening den 5.mars 2013 Innholdsfortegnelse Årsmøte 5.03.13 for Horten Seilforening... 2 Årsmøtesak 5 a: Justering av havneavgift... 3 Årsmøtesak 5 b: Oppgradering av havna... 5

Detaljer

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013 nr 1-2014 Klubbmestere 2013 NorRating over 0,950, Einar Marthinussen, skipper og mannskap Astrid Emilie Gamborg. Sistnevnte ble dobbelt klubbmester! Hun vant også RS Feva-klassen sammen med Jan Petter

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Årsmelding Bodø Seilforening 2011

Årsmelding Bodø Seilforening 2011 Årsmelding Bodø Seilforening 2011 1 Styrets sammensetning Konstituert leder: Stig Tenggren Nestleder: Gunnar Jørgensen Kasserer: Vibeke Jenssen Styremedlem: Per Saupstad Styremedlem: Hege Kvalnes Styremedlem:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Mai 2009 21. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Gabbi på frisk seilas med SY Jeløen Foto: Arild de Lange Nilsen Sommeren og en ny seilsesong ligger foran oss Vi er godt forberedt etter

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup

41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup Medlemsblad nr 1/2011 41 «Seira» under NM i Oselvar 2010 på Tysnes. Foto: Siv Midtun Hollup 20. årgang Milde Båtlags Styre 2011 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer