Nok et år med vind i seilene!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nok et år med vind i seilene!"

Transkript

1 Fredrikstad Seilforening Årsberetning 2013

2 Nok et år med vind i seilene! Regatta arrangementer Året 2013 har bekreftet den positive utviklingen i Fredrikstad Seilforening. Satsingen på barn og unge er videreført og skapt stor aktivitet på sjø og land. Regatta arrangementene bekrefter sin popularitet med tilnærmet samme deltagelse som tidligere på tross av en generell nedgang i deltagelsen i regattaer i seil Norge. Bedriftsseilasen samlet flere deltagere enn tidligere. Til TwoStar manglet det kun et par påmeldinger for å nå målet på 100 deltagere. Fredrikstad seilforening er medarrangør i Homlungen sammen med Hvaler seilforening, i Hankø Race Week sammen med KNS og i OneStar sammen med Shorhanded Sailing Norway (SSN). Alle disse arrangementene har hatt god oppslutning. I år har vi også arrangert Klassemesterskap for IOD sammen med IOD komiteen og klassisk regatta sammen med Klassisk Treseiler Klubb (KTK). Onsdagsseilasen samler fortsatt mange, men dessverre har tradisjonsrike Lera seilasen slitt med synkende oppslutning. Fredrikstad Seilforening påtok seg ansvaret for å gjennomføre to av rundene i Østfoldcup. MidiB cup (radioseiling) arrangeres annenhver søndag i vinterhalvåret sammen med Moss seilforening. Det er gledelig at Fredrikstad seilere markerer seg med gode resultater og særlig hyggelig er det at også våre yngste medlemmer begynner å hevde seg på regattabanen. Økonomi Det er tilfredsstillende å konstatere at foreningen har orden i økonomien og kan bokføre et solid overskudd for Dette resultatet kan først og fremst tilskrives alle de dugnadstimer som mange av foreningens medlemmer gjør i forbindelse med Bedriftsseilasen, TwoStar og mange andre arrangementer gjennom året. Årets resultat ble bedre enn budsjettert også som følge av at inntekter fra brygga som skulle vært ført i fjor, er inntektsført i Gaver På tampen av året er det særdeles hyggelig å kunne motta betydelige gavebeløp fra DNB Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen («Det store seilløftet) til aktivitet og utstyr til vår satsing på barn og unge. Generøse gaver er også gitt av Fredrikstad Energi (Bluzz) og Solid Entreprenør. Disse gavene skal benyttes til joller og følgebåter som gjør at enda flere barn kan komme seg på sjøen og lære seg å mestre vindens møte med seilet. Det lover godt for sesongen Områdeplan Fredrikstad Seilforening har i lang tid arbeidet med å få utvidet bryggeanlegget på Andersenslippen og øke anleggskapasiteten i forbindelse med større arrangementer. I samarbeid med Hankø Yacht Club, Hankø Marina og en rekke andre grunneiere og næringsdrivende i området, er det utarbeidet en omfattende områdeplan for Hankø/Vikane. Dette arbeidet kom i gang som følge av at Fredrikstad kommune ønsket et helhetlig plandokument. Plandokumentet ble oversendt Fredrikstad kommune for to år siden for politisk behandling. Kommunens arbeid med planen har dessverre trukket ut i tid. I et nylig møte med ordfører og ledere for planarbeidet i kommunen, ble det forsikret at arbeidet med plandokumentet prioriteres og at saken vil bli lagt frem for politisk behandling så snart alle detaljer er på plass. I områdeplanen er det foreslått å styrke seilsportens anleggsbehov med en tre delt løsning: utvidelse av bryggene på Andersenslippen og på Hankø Yacht Club samt utvikling av et seilsportsenter på Furuøy. På Furuøy er det planlagt å anlegge ramper mm som vil kunne sikre god logistikk og kapasitet i forbindelse med store jollearrangementer.

3 Våre Målsettinger Styret har samlet seg om et sett målsettinger som rettesnor for foreningens aktivitet. Vi ønsker at Fredrikstad seilforening skal gi tilbud og være en møteplass for alle, både de som har mest fokus på skarpe dueller på regattabanen og de med litt slakkere skjøter. Våre målsettinger er Som idrettsklubb Som sosial møteplass Som kunnskapsbyggere bredde og topp et tilbud til alle i alle aldre innenfor alle båttyper hvor alle trives, opplever samhold, og føler seg inkludert bredde og topp hvor alle kan lære noe i forhold til egne ambisjoner og ønsker Fredrikstad 15. januar 2014 Jon Egil Johnsen Styrets arbeid Det har i berettende styres funksjonstid vært avholdt til sammen 11 styremøter, hvorav 10 ordinære, og ett ekstraordinært. I det ekstraordinære møtet ble Havnekomiteens innstilling til prosedyre for gjennomføring av tildeling av bryggeplasser for inneværende tildelingsperiode, gjennomgått. Samtlige møter har blitt avholdt på Andersen slippen, første mandag i måneden, med opphold i sommerferien. I tillegg har det vært avholdt ett heldags styreseminar på Isegran. Hensikten med seminaret var å avklare hvor vi står, og i hvilken retning vi ønsker å bevege oss, som forening. Under styrets funksjonstid er det også gjort en analyse av medlemsmassen. Analysen viser at hovedtyngden av medlemmene befinner seg i aldersspennet 0 19 år, og år. Tallene er noe usikre, da medlemmer innmeldt før overgangen til databasert medlemsarkiv ikke er registrert med alder. Det er for tiden 17 frimedlemmer, 408 hovedmedlemmer og 224 husstandsmedlemmer i foreningen. I løpet av året har det tilkommet 20 nye medlemmer, mens 14 har meldt seg ut. Styret har i beretningsåret bestått av følgende faste medlemmer; Leder: Jon Egil Johnsen, nestleder: Per Arne Skjeggestad, Kasserer: Inger Åsle, Sekretær: Morten Jansson, Styremedlem Tur/hav: Truls Olsen, Styremedlem/Slippenansvarlig: Olav Hals, Styremedlem/Regattaansvarlig: Per Helgesen, Styremedlem/Barn/Ungdom: Jørgen Oksmo, Styremedlem informasjon: Endre Steinbru og varamedlemmene; Kristian Hatch og Annette Jakobsen Med vennlig hilsen Morten G. Jansson Sekretær Følgende er Autoriserte regattasjefer i NSF Inger Bøymo, Per Bøymo, Knut Bøymo, Greta Øy og Lars Erik Larsen Teknisk sjef NSF Per Bøymo Forbundsdommere Inger Bøymo, Knut Bøymo, og Per Bøymo

4

5 ÅRSRAPPORT JOLLEGRUPPA 2013 I 2013 har barn og ungdomsgruppa arbeidet etter fire mål som ble formulert av foreldregruppen i 2012 og fastsatt av styret. Det første målet var å beholde flest mulig av de som har startet med seiling. Det andre målet var å rekruttere nye seilere, for å sikre jevn tilførsel og forhindre bølgedaler. Det tredje målet var å få på plass en god og forutsigbar struktur på treningene, hvor viktigste innsatsfaktor var å få på plass en fast trener. Det fjerde og siste målet var å etablere en regattagruppe. Mål 1: Beholde seilere I løpet av 2012 sesongen var det 26 nye barn som ønsket å prøve seiling. RS Feva satsingen sto for en betydelig andel med 9 barn, hvor flere seilte sammen med en voksen. Ved sesongavslutningen i 2012 var mange av de som hadde begynt med RS Feva usikre på om de ville fortsette. I 2013 har vi hatt kun en privateid RS Feva på vannet. De øvrige båtene ble holdt i opplag det meste av sesongen. Erfaringene så langt tilsier at RS Feva er en ungdomsbåt, og vil være et godt alternativ for mange av våre seilere innen et to til fem års perspektiv. En annen mulighet er å satses på rekruttering av ungdom eller foreldre som ønsker å seile sammen med sine barn. En reduksjon i frafallet Siden start av tellingen i 2011, har 19 barn og ungdom sluttet, og frafallsprosent har vært oppe i 60 % noe som er for høyt. Ved sesongavslutningen 2013 ser det ut til at vi har klart å beholde 11 av de opprinnelige 26 seilerne som begynte i I løpet av sesongen 2013 har hele 38 barn deltatt på en eller flere treninger, og ved sesongavslutning er 27 med videre. Dette gir en frafallsprosent for 2013 sesongen på kun 30 %. Fredrikstad Seilforening har en voksende foreldregruppe som engasjerer seg og deltar. Foreldrene sitt engasjement påvirker barna positivt og foreldrenes innsats er grunnleggende for vår fremgang. En klar positiv utvikling I 2013 ble ferdighetsmerket bronseroret tildelt 11 seilere og fire seilere oppnådde sølvroret. Hele 16 barn har siden første utdeling i 2012 mottatt bronseroret. Mål 2: Rekruttere nye seilere På etterspørsel fra Sarpsborg seilforening innledet Fredrikstad seilforening et samarbeid om rekruttering til seilsporten i vårt distrikt. Vi hadde felles stand på barneidrettens dag i februar og redaksjonelt innlegg i både Fredrikstad Blad og Sarpsborg Arbeiderblad. Resultatet av rekrutteringskrigen var det 16 nye barn som kom på informasjonsmøtet i mars. Dette viser at det er mulig å få nye barn til seilsporten, og en økt innsats på rekruttering vil antakelig også øke tilfanget av nye seilere. En litt krevende start Det ble arbeidet godt med å skaffe joller til alle som hadde ønske om å prøve seiling. Ved oppstart 7. mai var det rundt 30 barn som stilte opp på Andersenslippen for å trene sammen, og alle som ønsket det fikk prøve seg i en jolle. Mange barn på vannet og mange nye foreldre var krevende i forhold til logistikken, fordeling av utstyr, tilgang til sikringsbåter (riber), sjøsetting av joller, samt organisering og struktur på treningene. Vi har dessverre på enkelte treninger hatt problemer med å få alle barna på vannet grunnet for få sikringsbåter eller for få joller. Dette bedret seg noe utover sesongen. Seilleir i samarbeid med Sarpsborg Seilforening Sommerskolene har vært en viktig rekrutteringsarena i mange seilforeninger. I år ble det gjennomført en seilleir i samarbeid med Sarpsborg Seilforening (uke 26 i Løkkevika og uke 33 i Fredrikstad). Mål 3: Bedre struktur på treningene Årsplanen har vært fulgt og alle treninger har vært gjennomført i henhold til denne. Det er foreldregruppen som har stått for treningene, mens plan og struktur for den enkelte trening har blitt besluttet der og da på brygga basert på bred involvering av barn og foreldre. Mål 4: Etablering av en regattagruppe Østfold seilkrets utarbeidet sammen med seilforeningene en Østfoldcup med totalt fem regattaer i ØC og et kretsmesterskap. Fredrikstad Seilforening påtok seg ansvaret for å gjennomføre to av rundene (ØC 3 og 5).

6 Nøkkeltall barn og ungdom barn har deltatt i løpet av seilsesongen 27 barn var aktive ved sesongslutt 25 gjennomførte treninger vår sommer og høst 25 deltakere på seilleir uke deltakere på klubbregatta 2 presseoppslag i Fredrikstad Blad 12 artikler på FS web 11 seilere har fått bronseror 4 seilere har fått sølvror Beste resultater Optimist 2. plass (NC klasse B) Beste resultater Zoom8 1. plass NC (yngste klasse) 1. plass KM Seier i Østfold Cup Tilgjengelig klubbutstyr 20 Optimistjoller (3 lån fra Hvaler SF) 2 Zoom 8 6 RS Feva

7 Ved sesongstart lå isen i tykt lag ved Løkkevika, så Sarpsborg sitt arrangement ble flyttet til Andersenslippen slik at også ØC1 ble arrangert på hjemmebane. Det har vært gjennomført regattatreninger hver torsdag gjennom vår og sommersesongen, med en stemningsfull oppstart i tåke den 9. mai. Gruppen startet med 3 seilere og har i løpet av sesongen vokst til 8 seilere som har deltatt på regattatreninger og på de lokale regattaene i Østfold. Femte og siste runde i Østfoldcup for joller ble arrangert av Fredrikstad seilforening med en treningssamling lørdag og regatta søndag etter samme mønster som Sarpsborg seilforening sin Dusacup. Hele 20 barn deltok på treningssamlingen som ble en knallsuksess med fantastisk vær. Flere seilere har utmerket seg med gode prestasjoner i løpet av året. Christoffer Sørlie vant yngste klasse (t.o.m 15 år) i Norgescupen, var beste yngste seiler i NM og fikk 12 plass i Nordisk. Christoffer Sørlie vant også Østfoldcupen i Zoom8, og ble kretsmester i samme klasse. William Kristiansen deltok i Norgescupen for første gang, og endre på andreplass i Optimist B klassen den siste runden av Norgescupen. Regattagruppen har fått god hjelp av flere ressurspersoner i Fredrikstad seilforening. Inger og Per Bøymo har bidratt med regelkurs, Per Helgesen med treningstips og gode råd på flere regattatreninger. Greta Øy, John Hatch, Per Helgesen og Svein Helge Treimo har hjulpet til med å få gjennomført de våre runder av Østfoldcupen. Mye aktivitet på Andersenslippen i 2013 I forbindelse med vårdugnaden ble det bygget nytt gulv i masteskuret for å kunne lagre jollene under tak. Det har også blitt bygget en ny utsettingsrampe ved siden av krana som letter utsetting og opptak av joller. Rampa har vært mulig å realisere gjennom gavemidler fra en rekke ulike lokale aktører som Skjærgaardsbrygger, Diamantboring A/S, Jatak og Fåvang sag. Første tirsdag i hver måned har barn og ungdomsgruppa samling på Andersenslippen for å holde kontakten gjennom vinterhalvåret. Vinterhalvåret ble det arrangert sosiale treff og ett regelkurs over to samlinger hvor Inger og Knut Bøymo sto for det faglige innholdet. På livredningskurset deltok 18 barn som lærte om hvordan de kan hjelpe hverandre om ulykken er ute. Kurset ble gjennomført ved hjelp av interne krefter, hvor anestesisykepleier og seilpappa Atle Wernersen sto for utstyr og gjennomføring. Christer Mortensen Leder barn og ungdomskomiteen Årsrapport tur og hav Tur og hav har tradisjonen tro stått for noen aktiviteter både i vintner og sommer sessong. I Vinter startet med Hans J Sommerfeldt som fortalte om sin fantastiske tur langs norske norske kysten, helt til Tromsø, kjent for de fleste er at dette bare er første etappe på vannveien Norge rundt. Resten av vinteren og sommer sto i damenes tegn, med klubbkeld for damer og temaet knuter og vin. Ca 20 ivrige damer stilte også opp på 3 klubbkvelder som handlet om navigasjon og sikkerhet på sjøen. Med utgangspunkt i samme gjeng ble det lagt til rette for et dame lag på regatta banen, hvor det ble seilt flere seilaser på Lera i vår sesongen + noen treningsturer, før de avsluttet med deltagelse på Humlungen seilasen. Tur og hav takker Hans Bjelke og Knut Bøymo som stilte med båter og som skippere. Mvh Leder Tur og Hav Truls Olsen

8 Årsberetning Bedriftseilasen 2013 I tradisjon tro var det klart for nok en bedrift seilas Fiskemannen seilasen. Lørdag 1. juni 2013 var det 16 gang denne ble arrangert i regi av Fiskemannen som hovedsponsor. Seilasen gikk i farvannene utenfor Hankø i et fantastisk vær med sol og 4 5 sek. vind. Det er stor inntresse for seilasen og hele 43 båter stilte til start. Med gunder metoden ble det en spennende seilas hvor flere båter knivet om seieren. Hydrolift med skipper Sture J Berg gikk av med seieren i årets seilas. Exspert med skipper Kjell Norli ble nummer 2 Unil 1 med skipper Magne Tønnesen ble nummer 3 Med nærmere 300 seilvenner var det duket for en gedigen seilfest. På menyen var det havets delikatesse fra Fiskemannen. Etter bespisningen ble det minikonsert med Bjarne Brøndbo til stor jubel. Åge Danseband laget som vanlig god stemning utover hele kvelden. Bedrift Fiskemannen seilasen genererer god økonomi til foreningen, og i år ble overskuddet hele Vil også berømme arrangement komiteen for en fantastisk jobb i planleggingen, og ikke minst for gjennomføringen, uten dem har det ikke vært mulig å få dette til. Vil rette en stor takk til sponsorene som gjør det mulig å arrangere Bedriftseilasen på dette nivå. For arrangementskomiteen Magne Tønnesen. Watski Skagerak Two Star 2013 Watski Skagerak Two Star 2013 ble gjennomført juni. Dette var tiende gangen regattaen er arrangert, coastal ble arrangert for tredje gang. Totalt startet 77 båter i Watski Skagerak Two star, herav 23 i Coastal, en liten nedgang fra Seilasen foregikk under flotte forhold. På grunn av værmeldingen ble offshore banen lagt om. Watski Skagerak Twostar er fortsatt den tøffeste og mest krevende shorthanded seilasen i Skandinavia. Mange gode resultater er oppnådd av Fredrikstad seilere. Watski Skagerak Two Star er også et meget viktig arrangement når det gjelder inntekter til foreningen. Mange funksjonærer er i sving og enkelte bidrar voldsomt mye for at vi skal komme i mål. Trackingen fungerte også i år meget godt, på Offshorebanen benyttet vi Yellow Brick og Trac Tracpå Coastalbanen. En stor utfordring er å få plass til alle deltagere når de kommer tilbake etter fullført seilas. Hankø Yacht klubb ble igjen benyttet som base. Dette fungerte meget godt og seilerne var fornøyde. Dette var siste sesong med Watski som sponsor, og vi takker for et godt samarbeide gjennom 10 år. På slutten av 2013 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant deltakerne. På bakgrunn av dette blir det gjort noen endringer i banene og sikkerhetskategori for Vi kan gratulere Ludvig Daae og Einar Astrup med seier i Klasse 3 Offshore i Ille Moro. Are Eklund og Magnus Tvete vant den største klassen i kystseilasen. 10 båter fra Fredrikstad seilforening fullførte seilasen som ble avviklet under skiftende forhold. Tormod Lie, Kai Hannestad og Jens Brovold fikk utmerkelse for å ha fullført samtlige regattaer fra 2004.

9 Rapport fra hus og plass komiteen 2013 Hus og plass komiteen har ansvar for husene våre og plassen rundt unntatt bryggene. Medlemmene av komiteen har i år vært Olav Hals, Inger Hatch og Knut Bøymo. Olav Hals er ansvarlig overfor styret. Inger Hatch har ansvar for rengjøring og orden på kjøkkenet. Etter kontroll av vårt strømanlegg utført av vår strømleverandør, Fortum, fikk vi en del pålegg. Vi måtte reparere det elektriske anlegget som hadde noen feil og vi måtte opprette internkontroll for tekniske installasjoner. Reparasjonene ble gjort i høst. Bravida fikk oppgaven med å reparere og opprette et internkontrollsystem. Jon Egil Jonsen har ansvaret for internkontrollssystemet og Knut Bøymo er HMS leder. Første systemkontroll vil bli foretatt våren I sommer fikk vi malt noen vinduer, men det gjenstår fremdeles mye. De som melder at de kan ta et tak for foreningen, kan få oppgaver som de kan utføre når det passer. Vi vil også ha minst en fast dugnadsdag hvor alle er invitert til å møte. Fredrikstad 8. jan Knut Bøymo Årsrapport Brygge og Kran 2013 Vedlikehold brygge Gjennom året er kjettinger og bryggeanlegget blitt kontrollert. Det er også foretatt enkelte småreparasjoner som er utført på dugnad. Bryggenanlegget er i god stand. Båtplassene: Aller båtplasser som kan leies ut er utleid. Havnekomiteen har forberedt trekning av sommerplasser for Dette ble trukket før Jul og listen er kunngjort. Alle leietagere skal undertegne kontrakt. Leieforholdet for sommerplasser vil gjelde for 2014 og Gjestplasser viser en nedgang i forhold til tidligere år Jollerampe Det er anlagt en stor jollerampe ved siden av kranfundamentet. Rampen er laget på dugnad av representanter for Barn og Ungdom Opplag For vintersesongen er opplag på plassen videreført som tidligere. For denne sesongen ble det nedang fra 14 båter til 9 båter. Det står også noen båter på parkeringsplassene som vil bli fakturert for opplag. Vedtatte bestemmelser er at man ikke kan sette båtene på plassen før sesongen er over og at båtene skal være sjøsatt før sesongen starter igjen. Pris kr 45,00 pr fot. Det faktureres for opptak om høsten og det faktureres opplag og utsetting om våren. For mindre båter/joller faktureres fast pris Aktivitet Kran har hatt normal aktivitet. Aktiviteten er størst under Hankø Race Week. NM for Melges 24 i september ga også kranen inntekt i I forbindelse med Hankø Race Week ble salingshornet på en Melges skadet. Episoden gjorde at foreningen fikk en regning på ca 8000,00. Vedlikehold kran Under en rutinekontroll av Kis Kran & Industriservice ble det avdekket en del mangler ved Kranen. Totalt 27 punkter ble bemerket, en del rust ble påpekt, ingen av særlig alvorlig karakter. I den anledning ble det innhentet pris på ny Kranmotor med vaier etc. Pris kr ,00. Styret ga signaler om at dette var en for høy pris og man vil innhente pris på reparasjon fra konkurerende aktører.

10 Regattaresultater storbåt 2013 Denne oversikten viser Fredrikstad seilere som har oppnådd gode plasseringer i storbåtregattaer i året som gikk. Lista er komplett så langt regattakommiteen har oversikt. Watski Skagerak TwoStar Klasse Coastal ,970 2 NOR 6906 PopX Tormod Lie (Fredrikstad Seilforening) Klasse Coastal 12 0, NOR Saltkräkan Are Filip Eklund (Fredrikstad Seilforening) 4 NOR Venus Egil Norli (Fredrikstad Seilforening) 5 NOR Blue Cirius Petter Antonsen (Fredrikstad Seilforening) Klasse Offshore 02 0,987 1,000 4 NOR 6972 Venninna Svein Olav Moe (Fredrikstad Seilforening) Klasse Offshore 03 1,001 1,060 1 NOR Ille Moro Ludvig Daae (Fredrikstad Seilforening) Homlungenseilasen 2013 Færderseilasen Union Race NOR R T Fredrik Åsle, Sofie Hanse 371 NOR R T Svein Olav Moe, Venninna Cayenne 42 NOR R H Kai B. Hannestad, Spleis Albin Stratus Nor R H Tormod Lie, PopX x 372 R Truls Olsen, Begge Dehler Magnus Halvorsen, Hydrolift Melges 24 Kostervalsen nr 8, Homlungen nr 3, Halden nr 2 Hollenderseilasen Kjell Norli, CB'n CB 365 Kostervalsen nr 10, Homlungen nr 8, Halden nr 4 Glomma Papp nr 2 Nor 1,001 1,02 2 NOR 9629 CB'n Kjell Norli CB 365 NOR u/spin 3 NOR Flyer Helge Rongevær Dehler 36 CWS Det ble etter hvert en fin dag på fjorden, etter at vinden kom og avløste ingen vind, og alt regnet hadde rent ut av himmelen. Dessverre litt for seint. Kun 8 båter klarte å fullføre løpet innenfor maksimaltiden. Med en seiltid på første båt i mål som avvek 60% fra estimert seiltid, ble det omregning. Sarpsborg seileren Stian Aarum og mannskapet i Maxi Raceren No Limit satte alle på plass i racerklassen John Hatch, Explorer IMX 40 Kostervalsen nr Tom Svendsen, Aslan Dehler 29 Homlungen nr Magnus Tvete Dynamic 35 Glomma papp nr 3 HH Skagen Race C 2. NOR Rating Shorthanded 1 NOR ILLE MORO LUDVIG DAAE ( E 1. NOR Rating m/spinnaker 2 NOR Vincero Henrik Engelsviken NM ORCI Begge Dehler, Truls Olsen Dehler 41 JV Xanthippe, Bryde Hatch IMX 40 Klassemesterskap IOD 2 65 Isegran Ludvig Daae 5 50 Kaia II Odvar Sperling Bedriftsseilasen Hydrolift Hydrolift Sture J. Berg Melges CB`N Expert Kjell Norli CB Santa UNIL 1 Claus Landmark / Magne Tønnesen Landmark Bagheera JR COWI Eivind Carlsen Albin Express Venus Egil Norli AS Egil Norli Elan 40

11 Hankø Race Week Med Lars Erik som regatta sjef og sitt faste mannskap, på en av banene, ble dette gjennomført på en solid måte. Klassene som seilte på denne banen var : Drake Nordisk Mesterskap, IOD og H båt. Melges 24: 5 pl Peder Nergaard ( god prestasjon,mannskap, Geir, Eivind, Morten ) IOD: 2 pl Ludvik Daae, 4 pl. Espen Eggen, 5 pl. Odvar Sperling Drake, Nordisk mesterskap: 6 pl Jan Enok Arnesen, Big Boat: 3 pl. Truls Olsen, LERA RUNDT 5 pl. Thomas Oksmo Vanskelige havneforhold og kokurranse om seilerne har gjort at deltakelesen på Lera rundt er Synkende. 8 båter X-Yachts Gold Cup 2013 deltok i Serien som ble vunnet av CB'n seilt av Kjell Norli 3 NOR 9976 Xantippe John Hatch IMX 40 m/ mannskap. På plassene etter fulgte Bagheera m/ Eivind carlsen og Mayhem m/ Sverre Lefsaker. Klubbmesterskap Tur/Hav SKJÆLØYSEILASEN Aslan Tom Espen Svendsen Bagheera jr Eivind Karlsen 10 båter har deltatt på Skjæløy i år. 15 seilaser er J/Sea Andre Manskow avviklet, og Jørgen Johansen med First Mill vant 8 av 9 4 Silly Sailing Jonas Jensen han deltok i. Det holdt til seier foran Espen Johansen i First Mill First 36.7 fast born og Geir Begby i Wanted. Zhik Skjæløy OneStar Et enkelt konsept på seilernes premisser. En seiler en båt. Zhik Skjæløy OneStar ble arrangert den 14. september av ShortHandedSailing Norway med støtte av Fredrikstad Seilforening 49 seilere fullførte regattaen som foregikk i flotte forhold. Skjæløy Slipp fungerte utmerket som utgangspunkt for regattaen som gikk i området mellom Skjæløy, Torbjørnskjær og Færder. Tre baner var lagt på faste merker med start og mål ved Veslekalv nor for Rauøy. Shorthanded sailing Norway med Lars Petter Karlsen og Simen Løvgren sørget for et prikkfritt arrangement. NOR R < 1,000 1 Geir Begby Wanted NoR R> 1,000 2 Ludvig Daae Ille Moro Radioseiling 2013 Nok en aktiv sesong for radioseilerne. Friendship Cup ble seilt gjennom vinterhalvåret vekselvis i Moss og på Slippen. Antallet seilere er stabilt. Radioseiling ble promotert på Isegran under barnas dag 19. august. Antallet båter totalt bygget er ca 70 båter. Antallet deltagere i Friendship Cup denne sesongen var 21 seilere. Regattaansvarlig vil takke alle som stilte opp og var med på å gjennomføre våre arrangement. En stor jobb blir utført i ren dugnadsånd, noe som er helt nødvendig for å kunne gjennomføre alt dette! TUSEN TAKK!! Onsdagsseilaser SLIPPEN RALLY 2013 Slippen Rally 2013 ble gjennomført med 120 starter fordelt på 16 gjennomførte onsdagsseilaser. Totalt har 28 båter vært delaktige gjennom sesongen, et snitt på 7,5 båter pr. onsdag. God vekst fra 2012 sesongen. 9 forskjellige båter har vunnet delseilaser gjennom sesongen. Vi noterer god og voksende aktivitet rundt Andersenslippen. Regattaansvarlig Per H. Årsberetningen er sammenstilt av Endre Steinbru med bidrag fra alle avdelinger. Bilder krediteres Christer Mortensen, Brith Løkken, Espen Johansen og Endre Steinbru. Trykk: Møklegaard Print Shop

12 Fredrikstad Seilforening Slippen - Vikane Fredrikstad Norway Vikaneveien Gressvik

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Fredrikstad Seilforening Årsberetning for seileråret 2015

Fredrikstad Seilforening Årsberetning for seileråret 2015 Fredrikstad Seilforening Årsberetning for seileråret 2015 Årsberetning 2015 Også 2015 har bekreftet den fallende trenden i seil- Norge. Gjennomgående lavere deltakelse på mange av de store regattaene.

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Frdrilcsted?Pttn no. r Reftrat godkjent

Frdrilcsted?Pttn no. r Reftrat godkjent Frdrilcsted?Pttn no Referat fra styremøte torsd*g 16. april2015, kl. 19.00, Andersenslippen Forfall: Per Arne S eggestad Referent: Morten Gøsta Jansson Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøte}' mars

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

www.fredrikstad-seilforening.no Årsberetning 2010 Fredrikstad Seilforening

www.fredrikstad-seilforening.no Årsberetning 2010 Fredrikstad Seilforening www.fredrikstad-seilforening.no Årsberetning 2010 Fredrikstad Seilforening Årsmøte 2. mars 2011 1 Innhold Årsberetning 2010 Fredrikstad Seilforening... 3 Årsrapport - Regatta 2010... 4 Watski Skagerrak

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Årsberetning 2013. Halden Seilforening

Årsberetning 2013. Halden Seilforening Halden Seilforening Postboks 93, 1751 Halden E-mail: post@haldenseilforening.net Internett: www.haldenseilforening.net Årsberetning 2013 Halden Seilforening Årsmøte 29. mars 2014 Fra startlinjen på Iddefjordsregatta

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

KUNNGJØRING. 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europa, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er, RS Feva og Brett Treningsregatta på indre bane for Optimist C 25. 26. august 2012 Påmeldingsfrist 22. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR. Notice of race 10 ÅR

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR. Notice of race 10 ÅR WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR Notice of race 2013 10 ÅR 2004 2013 Sailracing Sailracing with with a friend a Velkommen til havseilasen: Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» og kystseilasen: Watski Skagerrak

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR Seilingsbestemmelser 2013 10 ÅR 2004 2013 COASTAL Sailracing Sailracing with with a friend a Velkommen til havseilasen: Watski Skagerrak TwoStar Watski Skagerrak Twostar Offshore

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2008

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2008 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2008 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på tretten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

Sailracing with a friend. Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6. HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet.no/?regatta=778

Sailracing with a friend. Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6. HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet.no/?regatta=778 2012 SEILINGSbestemmelser Watski Skagerrak TwoStar 2012-14.6 17.6 HUSK! Regattaens nettside: www.seilmagasinet. Send bilde: MMS til 1938. Innled tekstfelt med: Blogg 1496098 Send video: VMS til 47700 Sailracing

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

KUNNGJØRING. OAS CUP "Neglespretten" mai 2017

KUNNGJØRING. OAS CUP Neglespretten mai 2017 KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til OAS CUP "Neglespretten" for Optimist A, B og C, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Europajolle, 29'er, Zoom 8, RS Feva, RSX og BIC 6. - 7. mai

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på tolv sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser.

NOR NC5, Bærum Seilforening, Version 2. Kunngjøring. Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Europajolle. Laser. Kunngjøring Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norges Cup 5, 2015 for: Laser Zoom8 5-6 september 2015 Side 1 Kunngjøring Organiserende seilforening er Bærum Seilforening (BS) 1 Regler 1.1 Regattaen

Detaljer

BERETNING FOR SEILERÅRET 2016

BERETNING FOR SEILERÅRET 2016 FREDRIKSTAD SEILFORENING BERETNING FOR SEILERÅRET 2016 Seileråret 2016 Takk for et meget spennede år! Er det mulig å toppe det i 2017? Jeg får vel snakke for meg selv, men jeg har følt meg privilegert

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning 2011. Halden Seilforening

Årsberetning 2011. Halden Seilforening Halden Seilforening Postboks 93, 1751 Halden E-mail: post@haldenseilforening.net Internett: www.haldenseilforening.net Årsberetning 2011 Halden Seilforening Årsmøte 10. mars 2012 Styret Halden Seilforening

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2015

Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 har vært et viktig år i videreutvikling av foreningen. Vi har en fin utvikling i vårt barne- og ungdomsarbeid, og våre unge seilere har gjort seg bemerket

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

KUNNGJØRING. Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til:

KUNNGJØRING. Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening og Norges Seilforbund ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Laser Standard, Laser Radial og Laser 4.7 Hankø, 26. 27. september 2015 Side 1 av 7 1 REGLER

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Våre kjølbåtseilere lå heller ikke i år på latsiden og oppnådde mange gode resultater, med gull i Nordisk Mesterskap for 2.4mR som høydepunktet.

Våre kjølbåtseilere lå heller ikke i år på latsiden og oppnådde mange gode resultater, med gull i Nordisk Mesterskap for 2.4mR som høydepunktet. Årsberetning 2012 Innledning Etter den offisielle åpning av klubbhuset 21. mai 2011, har vi nå hatt to normale driftsår. Dette innebærer jollekurs, jolleregattaer, damekurs, temakvelder, onsdagsseilaser

Detaljer

Norges Cup. Optimistjolle

Norges Cup. Optimistjolle KUNNGJØRING Bundefjorden Seilforening inviterer til Norges Cup for Optimistjolle 9. september - 10. september 2017 Organiserende myndighet: Bundefjorden Seilforening, Malmøya, Oslo www.bundefjorden-seilforening.no

Detaljer

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap for: Andunge (Åpent), Finnjolle (Åpent) 29`er (Åpent) og Klassemesterskap for RS Feva 2. - 4. september 2016 for Andunge 3. 4. september

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

BLÅVEISEN. 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING

BLÅVEISEN. 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING BLÅVEISEN 17. 19. april 2015 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening inviterer til Blåveisen fredag 17.april, lørdag 18.april og søndag 19.april.

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Måned / Dato DESEMBER 2013 AKTIVITET/AKSJON Torsdag 5. Styremøte 1, kl 1900 Mildenøstet 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Arbeidsfordeling 4. Årsplan 5. Fastlegge

Detaljer

SEILINGBESTEMMELSER. Haugesund Seilforening ønsker velkommen til. KRETSMESTERSKAP i Rogaland Seilkrets for Optimist, 2-Krona og Laser 4.

SEILINGBESTEMMELSER. Haugesund Seilforening ønsker velkommen til. KRETSMESTERSKAP i Rogaland Seilkrets for Optimist, 2-Krona og Laser 4. SEILINGBESTEMMELSER Haugesund Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP i Rogaland Seilkrets for Optimist, 2-Krona og Laser 4.7 01.-02. oktober 2016 Seilstasjon på Lindøy (Fosen) Versjon 1 1. Regler

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

f;ffrcnne tsl Fredr,fgål StyremØte på Andersen Slippen O5. mars 2OO8. AnsvarlFrist lstatus lnger Lise Styret konstituerte seg selv.

f;ffrcnne tsl Fredr,fgål StyremØte på Andersen Slippen O5. mars 2OO8. AnsvarlFrist lstatus lnger Lise Styret konstituerte seg selv. Fredr,fgål f;ffrcnne www,fredd ri kstad -seilforening. no StyremØte på Andersen Slippen O5. mars 2OO8. Tilstede: Steinbru, Inger Lise Fernløf,lnger Hatch, Petter Larsen, Grete Norli, Espen Eggen, Kristian

Detaljer

Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK

Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK Sommeren startet vel egentlig med vårpussen, som for enkelte er en aktivitet som pågår hele vinteren i gjennom. På Blommenholm

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN

Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for Optimist og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN Nesodden Seilforening Norgesmesterskap for og E-Jolle 14-16. AUGUST 2015 SIKKERHETSPLAN 1 Innholdsfortegnelse NESODDEN SEILFORENING NORGESMESTERSKAP FOR OPTIMIST OG E-JOLLE 14-16. AUGUST 2015 1 SIKKERHETSPLAN...

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva. Treningsregatta på indre bane for Optimist C

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva. Treningsregatta på indre bane for Optimist C ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C Avholdes 27. 28. august 2016 Påmeldingsfrist 21. august Asker

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Referat fra styremøte 20. mars 2017, kl , Andersenslippen. 1. Referat fra forrige styremøte den 28. februar

Referat fra styremøte 20. mars 2017, kl , Andersenslippen. 1. Referat fra forrige styremøte den 28. februar Referat fra styremøte 20. mars 2017, kl. 19.00, Andersenslippen Forfall: Gunhild Rosnes og Vetle Børresen Referent: Bendik Nystrøm 1. Referat fra forrige styremøte den 28. februar Referatet har vært sendt

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for

KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for KUNNGJØRING, versjon 3 Bærum Seilforening ønsker velkommen til NorgesCup 5 for Europajolle 29er Laser Brett Zoom8 RsFeva 8-9 September 2012, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, epost@baerumseilforening.no

Detaljer

BLÅVEISEN april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING

BLÅVEISEN april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT. KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING BLÅVEISEN 16. 17. april 2016 OAS - CUP FOR JOLLER OG BRETT KNS Seilsportsenter, Oslo KUNNGJØRING Kongelig Norsk Seilforening inviterer til Blåveisen lørdag 16.april og søndag 18.april. 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August SEILINGSBESTEMMELSER ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Joller og Brett 2014 23-24 August Bergens Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller 23. og 24. August 2014 Det blir inntil 4 seilaser

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Arbeidsgrupper leder Jørn Brødholt/Harald Mortensen leder Pierre Nedregaard

Arbeidsgrupper leder Jørn Brødholt/Harald Mortensen leder Pierre Nedregaard Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Torstein Hopstock Finn Thorkildsen Jan Krøger Børre Zeiffert Einar Frodesen Bjørn A Sti Anne Kjøge Styrearbeid Styret har i beretningsåret

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

Fltøriry1!*31 rcnne. S remøte på Andersen Slippen O1. september 2OO8. kl 19.OO på Slippen. blitt sendt ut. Aktiv

Fltøriry1!*31 rcnne. S remøte på Andersen Slippen O1. september 2OO8. kl 19.OO på Slippen. blitt sendt ut. Aktiv Fltøriry1!*31 rcnne www.freddri kstad-sei lforening. no S remøte på Andersen Slippen O1. september 2OO8. Tilstede: Steinbru, Inger Lise Fernløf,Inger Hatch, Grete Norli, Eggen, Kristian Åsle, Arild Amtrup,

Detaljer

Verv Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: Jan Kirkedam Petter Hammarstrøm. leder Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen

Verv Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: Jan Kirkedam Petter Hammarstrøm. leder Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen Leder Nestleder Varamedlem Varamedlem Jan Løschbrandt Bente Mortensen Ulf Duus Carlsen Eivind Berg Tor Dahl Eva Johnsen Holm Tom Erik Smedal Styrearbeid Styret har i beretningsåret (2009) avholdt 10 styremøter

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Tønsberg Seilforening i samarbeid med NSF ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, 29`er, Optimist, Zoom 8, E-jolle, Laser 4.7 og Laser radial på Fjærholmen, 21. 24. juni

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

BLÅVEISEN KUNNGJØRING

BLÅVEISEN KUNNGJØRING BLÅVEISEN 22-23. april 2017 KNS Seilsportsenter inviterer til OAS Cup for joller og brett KUNNGJØRING Organiserende myndighet: Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo Telefon: 23 27 56 00,

Detaljer