Hvordan komme i gang med eget kraftverk + litt om grønne sertifikater. Honne 5. november 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan komme i gang med eget kraftverk + litt om grønne sertifikater. Honne 5. november 2009"

Transkript

1 Hvordan komme i gang med eget kraftverk + litt om grønne sertifikater Honne 5. november 2009 Tinnkraft AS, åpnet august 2008, effekt 2,4 MW, årsprod. 12 GWh (kraft til 600 husstander). Bjørn Lauritzen Daglig leder Småkraftforeninga Reiten Takk!

2 Småkraftforeninga: Stiftet i 2001 Formålet er å bedrive en aktiv næringspolitikk som ivaretar medlemmenes interesser. Har om lag 600 kraftverk/planlagte kraftverk som medlemmer Av disse er om lag 180 i produksjon Produserer 750 GWh årlig Potensialet til dagens medlemsmasse er 6 TWh/år Over 3500 rettighetshavere er med Norges største energiorganisasjon! Er forlengst blitt Norges største energiorganisasjon Er en næringspolitisk kraftfull organisasjon som makter å sette dagsorden Vi arrangerer verdens største småkraftmesse Vi tilbyr mange medlemsfordeler: Rabatt på forsikring Omsetning av grønne sertifikater Tilbyr en av markedets beste kraftomsetningsavtaler Tilbyr gratis/rabattert juridiske/jordskifte tjenester Gratis inngang til verdens største småkraftverksarrangement Rabatt på Småkraft-Nytt Norges eneste bransjeblad for småkraftverk Veiledning/rådgivning Kurs Har nylig åpnet for å oppta småskala vindkraftprodusenter

3 Næringspolitikk Hevet grensa for naturressurs- og grunnrentebeskatning fra 1500 kva til 5500 kva Hevet grensa for konsesjon etter Industrikonsesjonsloven fra 1000 nhk til 4000 nhk Fikk hevet feed-in grensen fra 1 MW til 3 MW (ble avlyst) Fikk reversert nye balanseavregningsregler for kraftverk under 3 MW Bidro til at NVE fikk 10 nye saksbehandlerstillinger i Fikk avskaffet naturhestekraftprinsippet som erstatningsgrunnlag sammen med Magne Møllen Rett til nett fra Sertifikater fra 2012 (?) Norges eneste småkraftportal

4 Småkraft-Nytt Norges eneste rene småkraftblad Går til alle medlemmene 4 nummer i året Spekket med relevant småkraftstoff Daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzen og Oljeog energiminister Åslaug Haga feier løsningen på grunnrenteskattesaken.

5 Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk åpner Vågen Minikraftverk AS i Gaular kommune 22. september Nestleder i Småkraftforeninga Rune Nydal, Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzen

6 Daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Lauritzen og Samferdselsminister Liv Signe Navarsete Kviven Kraft AS, Austefjorden Like etter Soria Moria ble generatoren Hallgeir satt inn, siden grensa for feed-in da var 1000 kw, senere ble denne grensa økt til 3000 kw og generatoren Odd Roger ble satt inn. Nå ser det ut til at Axelsen på 1350 kw må letes frem!

7 Paneldebatten Småkraftmessa 2009 Trond Ryslett, Småkraftforeninga og Heikki Holmås, SV

8 500 deltagere på Småkraftmessa 2009 En av 56 leverandørstands på Småkraftmessa 2009

9 Ressursgrunnlaget Grunnlag: fall fall i vernede vassdrag Samlet potensial er av NVE beregnet til om lag 25 TWh (inv. < 3 kr/kwh). Årsproduksjonen i Norge er i dag 125 TWh Ressursgrunnlaget

10 Småkraftpotensialet i Sogn og Fjordane

11 Hvordan komme i gang? :

12 Idestadiet Spring ikke til banken nå! Sjekk nettilgang og innmatingskostnader Husk at det er flomvatnet som skal utnyttes! Finn potensialet på en enkel måte og luft ideen med fallrettseierne Bruk grove kostnadskalkyler på dette stadiet det er langt opp og fram til utbyggingen skal skje først om 6 8 år Gi god informasjon til alle i nærmiljøet så snart som tidlig i prosessen Grunnavtale med alle parter og husk tinglysing med en gang Ha en oversiktlig økonomi i prosjektutviklingen der alle får innsyn Jordskifte er veien å gå dersom eierforholdene ikke er klare Grunneierne leier ut fallretten til et utbyggingselskap Stimuler alle til å delta i utbyggingsselskapet Organisering av lokale små kraftverk Utbyggingsselskapet leier fallretter av grunneiere Leien er blir betalt med avtalt % av brutto omsetning Kraftstasjonstomta er festa med egen festekontrakt Leieperioden varer i år Utbyggingsselskapet bør organiseres som et AS Fallrettseier har førsterett til aksjekjøp i utbyggingsselskapet forhold til størrelsen på fallretten

13 Finansiering og risiko Pantsetting av fallretten som grunnlag for finansiering Byggelån og nedbetalingslån på år i bank Kostnadsoverskridinger i byggeperioden unngår en med god planlegging, prosjektering og byggeledelse Uforutsette tekniske problem unngår en ved kjøp av kjent teknologi Verdien av kraftverket øker når byggeperioden er over og kraftverket leverer kraft feilfritt på nettet Offentlige søknader og klargjøring av prosjektet til utbygging Konsesjonssøknaden eller melding til NVE behandlingstid 3 7 år Bruk tida i konsesjonskøen til kompetansebygging og vannmålinger Søknad etter jordlova 12 for leie og fradeling av grunn Konsesjon på leieavtalen for leie av fallretter lenger enn 10 år Fradeling av kraftstasjonstomt og oppmåling Utbygging i egen regi med utleie av egne fallretter Alt. valg av samarbeidspartner, så kallet industriell partner? Leveringstid på utstyr utbygginga er ca. 2 år

14 Leie av areal til inntaksdam Leie av areal til rørgatetrase

15 Leie av areal til kraftstasjonstomt Rett til veier og kraftkabler

16 Leie av fallrett Inntekter som gir grunnlag for fallrettsleie Salg av kraft Gevinst på innmating i svake høyspentnett Salg av opprinnelsesbevis LEC sertifikat til England Framtidige grønne sertifikat i Norge Disse inntektene danner grunnlaget for utbetaling av fallrettsleie til grunneier

17 Hva påvirker verdien av fallretten? Er det ledig kapasitet på høgspentnettet? Hva blir utbyggingskostnaden Plassering av kraftstasjon og inntak Får en nytte hele det planlagde fallet Hvor stor blir minstevassføring? Resultatet av NVE si konsesjonsbehandling Levetid for kraftverk Ren og fornybar energi går ikke av moten. Økonomisk levetid for småkraftinvestering ofte beregnet til 40 år Stor sannsynlighet for at en kan "kopiere" investeringen for nye 40 år når anlegget må saneres. Kraftverkseierne bør dermed planlegge for ein "uendeleg" horisont Aksjeselskapet evigvarende men ikke aksjeeierne store krav til framsynte vedtekter og avtalar Inngåtte avtaler og vedtekter må "tåle" mange generasjonsskifter

18 Fordeling mellom fallrettseier og aksjonær Fordeling mellom fallrettseigar og aksjonær Konsekvens av valgt fallrettsleige-% Fallrettsleige i % av brutto produksjonsverdi 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % Netto noverdi til fordeling Noverdi til fallrettseigarar: Rest noverdi til aksjonærar Andel av totalverdi til fallrettseigarar 0 % 8 % 17 % 25 % 33 % 42 % 50 % 58 % 67 % 75 % 83 % "Rettferdig" fordeling mellom aksjonærer og fallrettseier må vurderes i hvert enkelt prosjekt. Påstand: Superprofitten tilhører fallrettene (grunnrente) Kraftverkstyre i 4. generasjon

19 Hva kan grunneiere gjøre selv? Avhenger av hvilken kompetanse som er blant grunneierne Avhenger av hvor mye tid de kan sette av Avhenger av hvilket utstyr de har tilgjengelig Bør overlate papirarbeidet til noen som har gjort dette før (søknad, detaljplan o.l.) Grunniere kan ha både prosjektledelse og byggeledelse selv 37 Grunneierne kan selv Inngå avtaler mellom grunneiere Stifte selskap Inngå avtale mellom grunneier og selskap Kontakte banker for finansiering vurdere ulike tilbud 38

20 I prosjekteringsfasen kan grunneier Hente inn tilbud på turbin og generator Hente inn tilbud på entreprenør Hente inn tilbud rør Grunneier kan gjøre det meste i en byggefase Grunneiere kan delta aktiv i byggeperioden, enten alene eller sammen med entreprenør Kan grave grøfter, legge rør, bygges stasjon, bygge inntakskonstruksjon 39 God startlitteratur

21 Hvordan håndtere friere? Bygge og eie selv eller leie ut fallet til et utbyggingsselskap?? Norden Energi Energipartner Tyngdekraft Selg ikke ressursen eller inngå samarbeidsavtaler uten at du vet hva som er potensialet, og hva fallressursen er verdt! Kjør helst utredningen / konsesjonsprosessen selv eller i samarbeid med uavhengig konsulent DU ER SJEFEN!

22 Strategi Utbyggingsselskapenes innsalg er å tilby en risikofri løsning. Tar blant annet konsesjonsrisiko. Tilbyr uforpliktende vurdering av fallet. Inngår gjerne bindende avtaler med de med minst fallandeler. Sign on fees er vanlig gjerne > 100 Risiki i småkraft Volum Profil Kraftpris Valuta Rentenivå Områdepris Avgifter Skatt Driftkostnader Politisk risiko Kapitalkostnader

23 Er småkraftutbygging høyrisikoprosjekter? NEI som regel ikke. Gode prosjekter er lavrisikoprosjekter MEN jo høyere utbyggingskostnad per kwh jo større risiko. Risiko vs. fortjeneste Den økonomisk lov: High Risk High Profitt Low Risk Low Profitt No Risk No profitt Husk det når du får tilbud om en risikofri utbygging!

24 Sverige Elsertifikater

25 Pliktig elsertifikatmarked Avtale om felles sertifikatmarked med Sverige fra TWh innen Norge må ta halvparten (12-13 TWh) Detaljene på plass etter at Norge er ferdige med sine forhandlinger med EU gjeldende implementering av fornybart direktivet. Teknologinøytralt. Rettighetsbasert. Ingen begrensninger på volum eller effekt. Ett sertifikat er 1 MWh. Forventet sertifikatpris øre/kwh

26 Forts. All vannkraft er med, ingen størrelsesbegrensninger. Sertifikatperioden er 15 år (fra 2012). Myndighetene fastsetter andelen årlig, for eksempel 10%. Småkraftpotensialet øker med 10 TWh. Overgangsordninger er under utarbeidelse. Det er strømleverandørene som er sertifikatpliktige. Forbrukerne betaler. Sertifikatprisen i Sverige

27 Men husk 2006

28 Vind Vestas modell V52 (850 kw) aktuell i innlandet Bygging av et kraftverk fra A til Å, Effekt 5 MW, prod. 25 GWh

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Småkraftdagene Haugesund mars 2010: Takk for oppmerksomheten!

Med samhandling og kunnskap

Med samhandling og kunnskap ET SMÅKRAFTMAGASIN FRA FJELLKRAFT AS Med samhandling og kunnskap Fjellkraft AS er en sammensveiset organisasjon av høyt kompetente medarbeidere med ulik bakgrunn, men med felles mål: Vi skal i samarbeid

Detaljer

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr.

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr. Nr. 1 2013 Småkraftnytt Organ for Småkraftforeninga Årgang 12 Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi Kan bli tøffe tak i næringen fremover Klart for Småkraftdagane 2013 www.smakraftforeninga.no

Detaljer

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland Byggestart på Imsland 2 5 FANTASTISKE ÅR 2003: Fjellkraft går i dialog med grunneierne i Svartdalen vedrørende mulig investering. Her fra befaring på anlegget høsten 2004. Thorstein Jenssen (til venstre)

Detaljer

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås

ILP. Småkraftverk Seljord, Nissedal. Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed, Gro Jubskås ILP, UMB Serie E Studentarbeider, EIE304 ILP Rapport fra feltarbeid i eiendomsfag, Telemark, høsten 2009. Emnkode: EIE 304. Småkraftverk Seljord, Nissedal Av: Anine Lunde, Ingrid Melheim, Salman Saed,

Detaljer

Feil i rapporten «Småkraft og regionaløkonomisk vekst» Forord. Kapittel 2 Småkraftutbygging og regionaløkonomi

Feil i rapporten «Småkraft og regionaløkonomisk vekst» Forord. Kapittel 2 Småkraftutbygging og regionaløkonomi Høgskulen i Sogn og Fjordane v/rektor Åse Løkeland Småkraft AS Postboks 7050, 5020 Bergen Telefon: 55 12 73 20 Telefax: 55 12 73 21 www.smaakraft,no Org.nr.: NO984 616 155 Bergen 2 mars 2012 Feil i rapporten

Detaljer

Småkraftjubileum 2001 2011

Småkraftjubileum 2001 2011 Organ for Småkraftforeninga www.smakraftforeninga.no Nr. 4 2011 gang Småkraftjubileum 2001 2011 Vi gratulerer med Småkraftforeninga feirer -s jubileum i. Vi har vært med hele tiden, og siden ve GRP-rør

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 KONSEKVENSER FOR SATSING PÅ UTVIKLING AV SMÅKRAFTVERK I NORGE Utarbeidet av Småkraftforeningen i Norge BA Fjellkraft AS Småkraft AS Norsk Grønnkraft AS HydroPool Gruppen

Detaljer

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet Notat utarbeidet av: Helene Moen Siri Hall Arnøy Einar Wilhelmsen 2 Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den

Detaljer

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT

GIR ENERGI ÅRSRAPPORT GIR ENERGI ÅRSRAPPORT 2009 INNHOLD KJÆRE LESER 04 NORDKRAFTS ROLLER 05 FORNYBAR ENERGI 06 EN HELT NØDVENDIG INFRASTRUKTUR 08 ENERGIEFFEKTIVISERING 10 SAMFUNNSROLLEN 12 TYSFJORD 14 NORDKRAFT ARENA 16 EIERINTERESSER,

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011.

Energiveteranenes. Energimelding 2011. Oslo 17. august 2011. Energiveteranenes Energimelding 2011 Oslo 17. august 2011. 1 OM ENERGIVETERANENE Energiveteranene er en gruppe privatpersoner som alle har et langt livs arbeidserfaring innen vassdrags- og energisektoren.

Detaljer

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge

Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge Nr. 4 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Kraft og Energi -Fornybar energi Svensk kraftsosialist elsker Nord- Norge I mer enn 10 år har Boris Benulic ledet Troms Kraft sin satsning i Sverige,

Detaljer

Investering i småkraftverk under usikkerhet

Investering i småkraftverk under usikkerhet INVESTERING, FINANS OG ØKONOMISTYRING Investering i småkraftverk under usikkerhet Thor Bøckman og Erik Juliussen Masteroppgave våren 2005 INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Forord Denne

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen Nr. 4 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Kraftkvinnen Kristin H Lind sitter sentralt i norsk kraftbransje som leder av energigruppen til

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid.

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Notat nr 1. 2013 2 Innhold 1 Sammendrag 4 2 Fjordvarmeprosjektet på Nordfjordeid 6 2.1 Innledning og problemstilling.............................

Detaljer

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft

Årsrapport 2009. grønn. Vi leverer kraft Årsrapport 2009 grønn Vi leverer kraft 1 Kort historikk Høydepunkter 2009 1919 Elektrisitet Forsyningen i Buskerud ble etablert. 1955 Beslutning om kjøp av fallrettigheter for Mykstufoss kraftverk. 1962-1967

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009 en dråpe kunnskap I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land.

Detaljer

Hvordan dekke morgendagens energibehov?

Hvordan dekke morgendagens energibehov? Hvordan dekke morgendagens energibehov? Stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) Medlem av Næringskomiteen Norsk Ståldag 12. oktober 2006 Verdens etterspørsel etter energi Frem til 2030 forventes det

Detaljer