T-TALK T-SKJORTA - INTENSJON ELLER DEKORASJON? EN VANDREUTSTILLING FRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T-TALK T-SKJORTA - INTENSJON ELLER DEKORASJON? EN VANDREUTSTILLING FRA"

Transkript

1 T-TALK T-SKJORTA - INTENSJON ELLER DEKORASJON? EN VANDREUTSTILLING FRA

2 T-TALK T-skjorta - intensjon eller dekorasjon? Vi har ulike måter å kommunisere på. Vi produserer og utveksler mening. En måte å kommunisere på i dag er gjennom utseende og måten vi kler oss. Samfunnet vårt er i stor grad opptatt av appearance - utseende eller fremtoning. Vi skaper oss selv vår identitet - i større grad enn det vi gjorde før. Tidligere hadde hvor vi kom fra og tradisjoner mye å si for hvem vi var og hvem vi skulle bli. I dag synes det som om markedet bestemmer hvem og hvordan vi skal være. Idealene vi etterligner er vanskelige å nå opp til og rollemodellene er ofte retusjerte og evig unge. T-talk Alle har vi vel en t-skjorte i skapet, med eller uten trykk, som vi identifiserer oss med og som har en mening på en eller annen måte. Kanskje har vi fått den av kjæresten, kjøpt den på konsert eller kanskje den er fra en reise eller demonstrasjon vi har vært med på. Det kan være at vi liker designet på bokstavene på skjorta, at den har et pent snitt eller et merke som gir status. En t- skjorte med Bon Jovi, Nei til atomvåpen eller Calvin Klein skrevet over brystkassen kan gjøre stort utslag i forhold til hvem vi blir oppfattet som, noe som igjen er avhengig av hvem som leser t-skjorta vår. T-skjorta har gått fra å være et privat og stille undertøysplagg til å bli et plagg som roper ut hva vi liker, hvem vi stemmer på, hvilke fotballag vi heier på og hvor mye penger vi har eller vil at andre skal tro vi har. T-skjorta kommuniserer til omverdenen hvem vi er eller ønsker å være. T-skjorta som kommunikasjonsmiddel har forandret seg fra dens opprinnelse som undertøy for menn til dagens mangfold av t-skjorter for alle og til alle slags anledninger. T-skjorta er blitt en viktig måte å kommunisere på, om enn en usikker meningsbærer. Den er blitt et tegn som må tolkes og som kan sies å være identitetsskapende i sin kommunikasjon. Det som er spennende med dette plagget, er at den balanserer mellom det klare og det uklare språket, det språket som informerer og det språket som insinuerer eller gir oss noe å assosiere over. T-egn Språket er et system av tegn. Et tegn er noe som kan tolkes. Når vi snakker om tegn, mener vi noe som står for noe annet. Tegn er menneskeskapte konstruksjoner som bare kan bli forstått i forhold til hvordan vi bruker dem. Samfunnet organiserer tegnene i systemer, dvs. med en kode som gir dem mening. At vi kommuniserer med klærne vi går i er kanskje ikke noe nytt, men hvordan det skjer er viktig å reflektere over. Ikke minst i dagens visuelle verden der vi sprer rundt oss med symboler. Betyr de noe? Eller er de bare til pynt? Det er viktig for oss som jobber med ungdom å bevisstgjøre dem og oss selv på hva som skjer i kommunikasjonsprosessen. Dagens ungdom bombarderes med visuell kommunikasjon og det er viktig å jobbe med denne visuelle kommunikasjonen som ungdom selv bruker og som de har stor kunnskap om, og utnytte dette i undervisningen. T-skjorta er bærer av mange ulike former for kommunikasjon. Den er spesiell i den forstand at den ofte er kombinert med tekst og har sine røtter i mange leire. Derfor mener jeg at t-skjorta kan være en innfallsport til ulike funksjoner som språket har. Den informative t-skjortas funksjon, for eksempel en t-skjorte med Høyre skrevet i hvitt på blå 2

3 skjorte under stortingsvalgkampen, må være å informere og si klart og tydelig fra om at jeg tilhører partiet Høyre. De fleste av oss har automatisert lesingen slik at vi forstår at personen tilhører dette partiet. Andre skjorter kan sies å være mer poetiske i sin funksjon i den forstand at de er mer uklare i sin kommunikasjon. For eksempel bruker moteskjortene ofte mer assosiasjoner i sitt språk fordi det er basert på reklamens og merkets salg av mening. T-talking to me? For at kommunikasjon skal kunne skje må vi ha en sender og en mottaker av et budskap. Eller som vi sa over, vi produserer og utveksler mening. Det er mange ting som spiller inn når kommunikasjon skal finne sted: Vi som mottakere har ulike forutsetninger for hvordan å forstå det som blir sendt oss av ulike budskap. Vår forståelse avhenger av hva vi har lært, da både på skole og i det sosiale og kulturelle liv. Hvilken mening en t-skjorte kan ha, kommer også an på hvilken kunnskap vi har om den aktuelle skjorta og eventuelt merke eller tekst. Vi har også forventninger som gjør noe med måten vi møter budskapet på. Forventingene kan være personlige eller innlærte koder. Vi har forventninger om når en kan gå med hvilke og hvem som skal gå med ulike t-skjorter. Forventningene treffer for det meste det vi er vant til. Det er når disse blir brutt og vi utfordrer det automatiserte tankemønsteret vårt, at tankene våre blir satt i sving og vi assosierer friere. Det informative språket er knyttet opp mot forventingene til dem det vil kommunisere med, i motsetning til det poetiske språket eller det språket kunsten ofte bruker. Det poetiske språket bryter med det forventede og gir oss en lengre assosiasjonsrekke og en friere og usikrere kommunikasjon, men også mer spennende. Måten vi leser budskapet kommer også på vår evne til å tenke abstrakt- vår forestillingsevne. Dette gir oss igjen ulike måter å gjøre budskapet til vårt eget i både tanker og ord. Vi må abstrahere et inntrykk og tilpasse det vår egen virkelighet. Vi tenker kanskje ikke alltid over at det vi kan, det vi forventer oss og vår mulighet til å gjøre det til vårt eget har mye å si for hvordan vi oppfatter tingene rundt oss. Eller hva det er som gjør at det er blitt slik? Hvem har gjort det slik at merket Diesel gir oss de assosiasjonene det gjør? Det er dette barn og unge bør få reflektere over. Hvorfor og hvordan bruker vi språkets funksjoner? Jeg vil ved hjelp av en tegneserie vise hvordan T-skjorta har mange ulike tolkningsmuligheter og funksjoner: 3

4 4

5 T-talking Bilde 1) Frank tar på seg AC/DC-T-skjorta si av emosjonelle og personlige grunner. Han vil hylle sine helter og skal på konsert med dem senere samme kvelden. Bilde 2) På jobben får han ulike reaksjoner. Alt fra reell tilbakemelding ( Drittband ) ut fra hans eget budskap ( Jeg digger AC/DC ) til en person som tror AC/DC er en strømleverandør. Han har også brutt klesskoden på jobben og får reaksjoner på dette. Bilde 3) Senere på kvelden er han på konserten der T-skjorta gir ham tilhørighet og kontakt med de andre som er der. De vet at han er som dem. Konteksten for skjorta er den rette. Bilde 4) Etter konserten slapper han av med en kopp kaffe på en kaffebar. Der får skjorta enda en betydning for jenta som assosierer AC/DC-skjorta med kjæresten sin og spinner videre på denne tanken. Bilde 5) På vei hjem treffer han en mann som skjønner at her er en av den bråkete fansen til dette bråkete bandet som hadde konsert i kveld. Han har to ulike tolkninger. En personlig og en som er noenlunde sikker (denne personen var sikkert på konsert og er et medlem av fanklubben). Bilde 6) Frank kommer hjem og tar på seg de beste tøflene sine og ringer mammaen sin. Han er kanskje ikke den tøffingen vi trodde? T-sjangre T-skjorta har mange ulike sjangere. Det finnes mote-, musikk-, souvernir-, sports-, idol,- og reklameskjorter. T-skjorta som moteplagg skiller seg ut i den forstand at den har flest variasjoner i materiale, snitt, dekor, farger, representasjon, status, hvem den er laget for og hvor den kan brukes. Den er også mest komplekst i forhold til hvilken mening den gir i samfunnet. Den synes mer tuftet på markedets salg av mening enn t-skjorter som er basert på for eksempel tilhørighet til en organisasjon eller et fotballag. Den er mer avhengig av forutsetninger i forhold til lesing av innholdet fordi den forandrer seg hele tiden. Den er spesiell i den forstand at den bygger på mange av de andre sjangerne, som for eksempel t-skjorter med fiktive skoletilhørigheter, eller merkeskjorter som egentlig er reklame, men som er blitt mote. T-skjorta er i sitt mangfold blitt en viktig del av vår søken etter å skape oss en egen identitet. De fleste t-skjorter har i sine miljøer klare betydninger. Det som kan være forskjellen er leserens mulighet til å lese budskapet. T-skjorta er et plagg som er preget av samfunnslivet generelt og av moten spesielt. Den kan være preget av alt fra politikk til sex, og det er kanskje nettopp derfor ungdommen har et spesielt forhold til dette mediet. Den kan være en viktig del av det å prøve ut og skape seg selv. Man kan provosere, sjokkere, eller bare mene noe. T-skjorta er en spesiell måte å gi uttrykk for hvem man er eller ønsker å være, ja nesten som et visittkort eller et identitetspapir. 5

6 Det er kunnskapen og forventingene vi har om skjorta som bestemmer hvordan vi oppfatter budskapet. Den poetiske t-skjorta utfordrer oss i den forstand at de forventingene som vi har blir brutt og vi må tenke og gjøre oss opp våre egne meninger og assosiasjoner. Da jeg jobbet med utstillinga T-talk jobbet jeg med et grep som jeg valgte å kalle et forventingsbrudd. Jeg ville prøve å utfordre t-skjortas kommunikasjon, utfordre den automatiserte lesninga som vi kanskje forholder oss til uten refleksjon eller kritisk tankegang. Spørsmålet jeg stilte meg var: Hvordan kan t-skjorta kommunisere på en annen måte enn det vi er vant til, slik at vi kan skape refleksjon og assosiasjon utover det vi forventer? Hva om vi hadde tatt en informativ t-skjorte med FrP-logo og satt den på en imam. Da hadde man brutt med de forventningene en har til den personen som ville bruke denne skjorta, ja hvem denne personen er. Det er viktig å være bevisst at forutsetninger og forventninger kan være ulike, slik at innholdet som blir tillagt t-skjorta kan variere. Selv om en jente med t-skjorta Porn star synes den er dekorativ og kul, er det ikke sikkert at en 50 år gammel mann leser den på samme måte?! Motens symbolspråk kan være forvirrende, og dette kan sløve vår evne til reaksjon. Er alt like kult og ironisk kan grenseoverskridelser like gjerne bli til likegyldighet. I vår tid er man veldig opptatt av ungdomsidealet. Moteindustrien bygger opp under dette idealet med glossy forsidebilder av unge og gjerne veldig tynne modeller. I bildet Oldemor og Madonna har jeg brukt ungdomsmoteskjorta på en gammel dame. Intensjonen er å bryte med forventningene til alder i forhold til hvem skjortene er ment for og hvor de er ment brukt. Ved å snu det forventede uttrykket til noe uventet, undersøkte jeg om t-skjortene fikk et nytt meningsinnhold, en ny form og en konsentrasjon over på budskapet. Monica Thomassen 6

7 FORSLAG TIL ARBEID MED UTSTILLINGEN Før elevene ser utstillingen - samtale: Før elevene ser utstillingen kan det være bevisstgjørende å ha en samtale i klassen om klær og identitet. Diskusjon: Hva skjer når vi tar på oss noe som de voksne eller andre rundt oss ikke synes vi kan gå i? Eller går i klær i en sammenheng der det er spesielle koder for hva en bør/må gå i og så bryter denne koden? De rundt oss og vi selv har forventninger til hva som er rett og galt. Hva skjer når vi bryter med denne forventningen? Vil en dyr merkevare bli lest på samme måten av en eldre person som av en yngre? Vil kulturell bakgrunn påvirke hvordan vi oppfatter et budskap? Samtalen kan ta utgangspunkt i følgende spørsmål: - Hva liker du å gå med? Hvorfor? Er det alltid like lett og gå med det du selv vil? - Hvem bestemmer hva som er mote? Hvem har bestemt om et merke er kult eller ikke? - Hva gjør for eksempel Diesel for at man skal kjøpe deres klær? - Kan du gå inn i en butikk og kjøpe deg en ny identitet? - Hva er forskjellen på t-skjorter og vanlige klær? - På hvilke måter kan en t-skjorte kommunisere mening? Samtale om plakatene og t-skjortene: Forslag til samtale til fotografiene: Hva ser du? Hvem har t-skjorta på seg? Er dette personen du forventer går med en slik t-skjorte? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva sier bildet til deg? Hva tror du den som har tatt bildet prøver å si? Forslag til samtale om t-skjortene: Se på t-skjortene og snakk om hva de representer/betyr. Kan man gå og kjøpe slike skjorter i butikken? Hva er forskjellen på disse skjortene og en t-skjorte som man får kjøpt i butikken. 7

8 Praktiske oppgaver 1. Lag en T-skjorte: en merkevare for deg Bruk noe personlig ved deg selv og gjør det om til et dekorativt språk. Bruk en t-skjorte og dekorer den med noe som er viktig for deg. Det kan være et dikt eller en tekst du har skrevet. dekoren kan være på utsiden eller på innsiden av skjorta. Dekoren kan være så personlig at bare du skjønner det, eller den kan være en interesse du har som er viktig for deg og som du vil vise frem for alle. Ved første øyekast skal det se ut som en vanlig t-skjorte som du kan få kjøpt i en butikk med moteklær, en musikkskjorte eller en annen type t-skjorte. Derfor er det viktig å tenke på hvordan du dekorerer t-skjorta di. Du skal lage en t-skjorte som bruker t-skjortas språk, men som bruker DEG som bakgrunn. Ulike teknikker: - Applikasjon - Bruk datateknologi og lag et ferdig motiv som printes ut på t-shirttransfer. Disse spesielle arkene fåes kjøpt i fotobutikker, Elkjøp, Claes Ohlson og bokhandlere. Motivene printes ut og trykkes deretter på t-skjorta. - Brodér på t-skjorta. Bruk f eks paljetter, perler, knapper eller annen pynt. - Batikkteknikk - Decoupage med tekstil. Klipp og lim, og sy på stoff i ulike farger, materialer og mønster. - Trykk på skjorta med stoffmaling eller mal direkte på skjorta med stoffmaling og/ eller tusjer som er ment for stoff. - Sy på plastlommer som du kan putte ting eller bilder oppi. - Bland flere av disse teknikkene. TIPS! Bruk et vare- eller klesmerke du liker! Finn en bokstavfont du synes er fin. Bruk bilder av deg selv og manipuler, klipp og lim i bilderedigeringsprogram for PC, f eks Photoshop. Sett sammen bilder og lag en collage eller bord. Bruk tekst og bokstaver dekorativt f eks til mønsterbygging. 2. Catwalk Lag en motevisning når alle er ferdige med sine t-skjorter! Inviter elever, lærere, foreldre til show på skolen. 3. Forventingsbrudd Ta på deg en t-skjorte som bryter med forventningene til den du er, hva du liker eller hva du står for. Bruk fotoene i utstillingen som inspirasjon og ta bilder av hverandre. Diskutér på hvilke måter bildene kommuniserer en mening. Diskutér på hvilke måter reklame og motebransjen bruker foto for å kommunisere et budskap. Spørsmål til videre samtale: Hvordan føles det å ha på seg en t-skjorte med logoen til et band, et fotballag eller en reklame du 8

9 ikke liker? Kunne du tenke deg å gå med en t-skjorte du har arvet av en tante? Eller en t-skjorte som tilhører en du er glad i? 4. Klær og kommunikasjon - Hvilke klær sier hva? Lag et skjema som viser hva du synes ulike klesmerker kommuniserer. Eksempel på skjema: MERKE IDENTITET FOR HVEM? Nike Sporty,. Unge idrettsfolk Diesel VeroModa H&M Sammenlign skjemaene i klassen. Har dere like oppfatninger av hva disse merkene kommuniserer eller er det forskjeller i forventingene? Hva er det som har gjort at vi oppfatter at ulike klesmerker er knyttet til spesielle identiter? Har noen bestemt det? Er det dyrere tekstiler, dyrere arbeidskraft? 9

10 MONTERING AV KLESSTATIVET

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

7. Interkulturell kompetanse

7. Interkulturell kompetanse Øyvind Dahl Læreverk for programfaget Kommunikasjon og kultur (KK 1) 7. Interkulturell kompetanse Hva er interkulturell kompetanse? Ordet kompetanse kommer fra latin competentia, og refererer til «å kunne

Detaljer

selv som familie i dag, likheter og forskjeller med andre familier. Og å se seg selv som, hvor er vi kanskje om 10 år. Om 10 år, ja.

selv som familie i dag, likheter og forskjeller med andre familier. Og å se seg selv som, hvor er vi kanskje om 10 år. Om 10 år, ja. Trinn 5 Skal vi starte på modul 5 da? Er vi i gang? Ja, Torill, Torill Du Torill, du Torill, da er vi kommet til modul 5 og det er barnets tredje leveår. Og temaet for dette trinnet er barnets identitet,

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder»

Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» ungdom og psykisk helse Vi blir ofte sett på som «ungdom som ikke gidder» 6 lørdag 20. juli 2013 - FÆDRELANDSVENNEN EN LEIR MED MENING: Adrian Severin Jensen, Anne Mai Robinson (i overkøya) og Martine

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG...

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG... Innhold PROSESSLOGG..................................... 1 FAGRAPPORT...................................... 5 Forord............................................. 5 Regulære romlegemer.................................

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de?

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de? SEVU Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide Hvordan kommuniserer de? Gabriel Ernesto Romero Semesteroppgave våren 2007 Norge som innvandringsland 2/ etnisitet, kjønn og kommunikasjon SEVU -UiB Veileder:

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Elevenes syn på mobbing

Elevenes syn på mobbing EUREKA Digital 9-2008 Elevenes syn på mobbing Tanker etter å ha lest den skjønnlitterære boka Den gamle anorakken Ingvild Kamplid og Inger Berg Wilhelmsen Rapport fra prosjekt ved Reinen skole, Tromsø

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage.

Hvilke forventninger til kjønnsroller. møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Hvilke forventninger til kjønnsroller møter gutter og jenter i vår barnehage? Prosjektrapport fra Drevsjø barnehage. Prosjektet Likestilling i barnehagene Likestillingssenteret 2010 Innledning Prosjektet

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Klassisk retorikk i en visuell verden

Klassisk retorikk i en visuell verden Klassisk retorikk i en visuell verden Webdesigns betydning for organisasjonens troverdighet Studentnummer: 213411 Innlevering: 22.november 2013 Studiested: Universitetet i Bergen DIKULT 250: FORDYPNING

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer