Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulla Schmidt Curriculum Vitae"

Transkript

1 Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth , Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of Norway) Academic degree Dr. theol (1998) Current position Senior researcher, Centre for Church Research Academic 2005 Acknowledged for the competence of full professor (theological ethics), University of Oslo, Faculty of Theology 1998 Doctoral degree of theology (Dr.theol.); Norwegian School of Theology (doctoral thesis: Normativity and Reality) 1992 Degree in practical ministerial training (Norwegian School of Theology) 1991 Candidate of theology (Cand.theol) (Norwegian School of Theology) Professional (current and former positions) Acting research director, Centre for Church Research 2002 Senior researcher, Centre for Church Research Professor II (shared professorship 20 %), University of Oslo, Faculty of Theology (theological ethics) ( : associate professor) 2005 Appointed secretary for the Church of Norway Doctrinal Commission (preparing its statement on Understanding and use of Scripture with special regard to homosexuality ) (contracted by the executive com.) Research director, Ethics Programme, The Research Council of Norway 1998 Associate professor, systematic theology, Norwegian School of Theology Research scholar, The Research Council of Norway/ Norwegian School of Theology Scientific evaluation committees, panels etc. Evaluation panels Swedish Research Council, Humanities and Social Sciences, Evaluation panel for Religious Knowledge, Ancient History, Classical Archaeology, non- European Languages and Cultures; member. PhD committees 2013 University of Copenhagen, Christine Tind Johannessen-Henry, PhD. Diss., member of committee and 1. opponent 2012 University of Agder, Kjetil Grødum, PhD. Diss. Member of committee and 1. opponent 2010 University of Copenhagen, Kirsten Donskov Felter, PhD. Diss. Memberof committee and 2. opponent 2008 University of Oslo, Dagny J. Hov, PhD diss. Chair of committee 2008 Norwegian University of Science and Technology, Lars Øystein Ursin, PhD. Diss. member of Committee and 2. opponent

2 2005 Norwegian School of Theology, Geir Afdal, Dr.theol. Member of committee and 2. Opponent. Appointments 2012 Aarhus University, member of evaluation committee for appointment of associate professor in religion 2011 University of Agder, evaluation committee for appointment of associate professor in ethics Commissions and services 2012 Expert committee on ethics, Community of Protestant Churches in Europe; member (appointed by the CPCE council) Theological Commission, Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations, member (appointed by the Council) Church of Norway Doctrinal Commission, Member (elected by Church of Norway General Synod) 2007 Nordic Journal of Applied Ethics, editorial council, member Societas Ethica /European Society for Research in Ethics; member of board Expert committee on ethics, Community of Protestant Churches in Europe; member (appointed by the CPCE council) Norwegian Biotechnology Advisory Board; member (appointed by the Norwegian Ministry of Health and Care Services) Committee on International Affairs, Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations, Chairperson (appointed by the Council) Committee on International Affairs, Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations, member of executive committee (appointed by the Council) Professional memberships American Academy of Religion Societas Ethica /European Society for Research in Ethics Society of Christian Ethics International Society for the Sociology of Religion

3 Publications, (U.S. is sole author unless otherwise indicated) Peer-reviewed articles, diss State, Law and Religion in Norway. Nordic Journal of Religion and Society, 24 (2): Poverty: A Challenge to Human Dignity. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 1 (1): Christian ethics and empirical research, Studia Theologica Nordic Journal of Theology, Vol. 63 (1), A warranted performance? A critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence. Studia Theologica. Nordic Journal of Theology. Vol.61 (2) (Co-author: Jan-Olav Henriksen) 2002 A Weakened Link Between Religion and Morality? The relation between religiosity and moral values examined with respect to euthanasia. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. Vol. 15 (2) Euthanasia, Autonomy and Beneficence. Studia Theologica. Scandinavian Journal of Theology Vol. 56 (2), Blasfemi, ytringsfrihet og religionsfrihet. Mennesker og rettigheter, 1 (02) Hva har teologien å tilføre moralfilosofisk refleksjon? Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 1, 2001, Normativity and Reality. A Study of the Ethical Demand in Human Life-Reality, with Special Regard to the Ethical Theory of Trutz Rendtorff. Dr.avh. Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, ISBN (utg.: Ulla Schmidt) 1996 Homofilidebatten, eller: Kirkens etikk i møte med modernitetens etikk. Tidsskrift for Teologi og Kirke, Vol. 67 (3), Menneskeverd og kommunikasjon. En rasjonal begrunnelse for menneskeverdet i et teologisk perspektiv. Tidsskrift for Teologi og Kirke, Vol. 66 (3), Articles in books/edited books/non-peer-reviewed journals 2013 Samordning av lokalvalg og kirkevalg. I Et robust lokaldemokrati. Lokalvalget i skyggen av 22. juli Johannes Bergh, Dag Arne Christensen (eds.). Oslo: Abstrakt Forlag Empirical research and theological normativity. In Difficult Normativity. Normative Dimensions in Research on Religion and Theology. Jan-Olav Henriksen (red), Frankfurt a.m.: Peter Lang 2011 Church, Public and Bioethics: Religion s Construction of Public Significance through the Bioethical Discourse. In The Public Significance of Religion, Leslie J. Francis; Hans-Georg Ziebertz (eds.), Empirical Studies in Theology vol 20. Leiden/Boston: Brill Mennesket: Avhengig og fritt. Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Stephanie Dietrich, Trond Skard Dokka, Harald Hegstad (red), Metoder i etikforskningen. Udfordringer og muligheder. I Slettebø, Åshild og Per Nortvedt (red.) Etik for sundhedsfagene. Århus: Forlaget Klim (dansk oversettelse av norsk antologi se under) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget. Red. sammen med Pål Ketil Botvar Religion i dagens Norge: Sekularisert? Privatisert? Pluralisert? I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering

4 2010 Religion, etikk og moral: nye sammenhenger? I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering (Co-author: Jan-Olav Henriksen) 2010 Religionens plass og betydning i offentligheten. I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering (Co-author: Jan-Olav Henriksen) 2010 Norge: et religiøst pluralistisk samfunn? I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering Religion in Norwegian Bioethical Discourse. In Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Perspektiven, Friedemann Voigt (Hrsg.), Berlin / New York: De Gruyter Bioetikk i kristendommen. I: Jacobsen, Knut (red.) Bioetikk i verdensreligionene. Oslo: Abstrakt Forlag Demokrati og valgordninger i Den norske kirke: Synspunkter, holdninger og strategier blant menigheter og medlemmer. I: Hans Stifoss-Hanssen, Inger furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag Metoder i etikkforskningen utfordringer og muligheter. I: Å. Slettebø, P. Nortvedt (red.): Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (red.) 2006 Kirkeordning og verdifellesskap. I: U. Schmidt (red.) Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. Trondheim: Tapir akademisk forlag Endring og tilhørighet blant kirkemedlemmer og borgere: Hovedlinjer i debatten rundt Gjønnesutvalgets utredning. I: U. Schmidt (red.) Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. Trondheim: Tapir akademisk forlag Holdninger til eutanasi: hva betyr religion og livssyn? I: Kjell Olav Sannes, Harald Hegstad, Gunnar Heiene, Svein Olaf Thorbjørnsen (red.): Etikk, tro og pluralisme. Festskrift til Lars Østnor. Bergen: Fagbokforlaget Ethics and morality in life stories. Discovering new links between life views and ethical reflection. In: Ole Gunnar Winsnes (ed.): Contemporary Religion and Church. A Nordic Perspective Trondheim: Tapir Akademisk Forlag Teologiens normativitet: Grænser for videnskabeligt tilladelige standpunkter. En kommentar til Svend Andersens innlegg. I: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH): Publikasjon nr.3, Akademisk frihet i teologisk forskning. Oslo ISBN (Også publisert elektronisk: Teologiens normativitet: Grænser for videnskabeligt tilladelige standpunkter. En kommentar til Svend Andersens innlegg ved NESH-seminaret Akademisk frihet i teologisk forskning, Kirke og kultur, 5/6, 2002, Verdipluralisme og realisme. Verdiforskning og etisk teori. I: Ulla Schmidt og Kai Ingolf Johannessen (red.): Verdier flerfaglige perspektiver Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. ISBN Verdier flerfaglige perspektiver. Red. av Ulla Schmidt og Kai Ingolf Johannessen. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. ISBN Hvordan kan kristen etikk delta i offentlig moralsamtale? I: Gunnar Heiene, Jan- Olav Henriksen, Svein Olaf Thorbjørnsen (red.): Teologi for kirken. Festskrift til Torleiv Austad på 65-årsdagen. Oslo: Verbum Forlag ISBN

5 1999 Dødshjelp, selvbestemmelse og religiøsitet. I Tallenes tale Perspektiv på statistikk og kirke, redigert av Ole Gunnar Winsnes, Trondheim: Tapir forlag. ISBN Rettferdighet eller omsorg? Betydningen av en feministisk kritikk for vår forståelse av rettferdighet. I Feministteologi på norsk, redigert av Dagny Kaul, Anne Hilde Laland og Solveig Østrem, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. ISBN Cloning of human beings? Theological perspectives. I Bioethics and Cloning. Report from a Workshop arranged by The Nordic Theological Network for Bioethics in Århus, September 25 27, Redigert av Lars Østnor, Oslo: The Nordic Theological Network for Bioethics. ISBN Dogmatikk og etikk, og deres forankring i virkeligheten: belyst ut fra F.D.E. Schleiermacher og Trutz Rendtorff. Ung Teologi, årg. 30, 1: Mandatory Genetic Testing: A Letter to the Manager of a Pharmaceutical Company. (Sammen med Sakari Karjalainen) I Life and Death: Moral Implications of Biotechnology. Redigert av Viggo Mortensen, Geneva: WCC Publications. ISBN Pensumlitteratur til dogmatikkstudiets 2.avd. Ung Teologi, årg. 27, 2: Toleranse og overbevisning: motsetning eller forutsetning? Ung Teologi, årg. 27, 4: Scientific reports etc Stillinger, kompetanse, samarbeid. Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: Lokale trusopplæringsplanar. Innhald og prosess KIFO Rapport 2012:3. Medforfattere: Kåre Fuglseth, Elisabet Haakedal 2011 Samordning av kirkelige valg og offentlige valg. I Kirkevalget Evaluering. KIFO notat 4/2011. Ulla Schmidt (red/prosjektleder), (med Jo Saglie 2011 Kirkevalget 2011: Regler, tiltak, gjennomføring og resultater. I Kirkevalget Evaluering. KIFO notat 4/2011. Ulla Schmidt (red/prosjektleder), (s ; skrevet av Pål Ketil Botvar) 2011 Kirkevalget Evaluering. KIFO notat 4/2011 (232 s.) Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke. Sluttrapport KIFO Notat 5/ Menighetsrådsmedlemmer og menighetsråd i Den norske kirke. KIFO Notat 1/2011. Rapport skrevet på oppdrag for Kirkerådet Når alle stemmer teller Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning og Det teologiske menighetsfakultet (sammen med Sverre D. Mogstad) 2007 Offentlig høring om NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Oppsummering av høringssvarene. Rapport skrevet på oppdrag for KKD Kirkelig demokrati og valgordninger. Sammenfatning og analyse av høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Rapport skrevet på oppdrag for Kirkerådet Evaluering av gjennomføringen av prøveordning ved utnevning av biskop i Sør- Hålogaland. KIFO notat (medforfatter: Turid Skorpe Lannem) 2005 Evaluering av bispenominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg 2005 (medforfattere: Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg) Individ kirke samfunn. En rapport utarbeidet på oppdrag fra Stat kirke-utvalget, opprettet ved kgl.res. 14. mars Sammen med Pål Ketil Botvar og Ole Gunnar Winsnes.

6 2004 Kirkeordning og verdifellesskap, i: Pål Ketil Botvar, Ole Gunnar Winsnes, Ulla Schmidt: Individ kirke samfunn. En rapport utarbeidet på oppdrag fra Stat kirke-utvalget, opprettet ved kgl-res. 14. mars 2003, Bd. II, Samarbeidstiltak på tvers av grenser for religion og livssyn, i: Pål Ketil Botvar, Ole Gunnar Winsnes, Ulla Schmidt: Individ kirke samfunn. En rapport utarbeidet på oppdrag fra Stat kirke-utvalget, opprettet ved kgl-res. 14. mars 2003, Bd. II, Key note lectures, papers, presentations at scientific conferences 2013 Invited response to Dr. Alfred Simons Key lecture on Medical border situations: Ethical decision-making in the clinical practice and the role of clinical ethical committees. Conference of European Council for Pastoral Care and Counselling, Göttingen, Changing forms of authority in state church-relations. Paper at the Ecclesiological Investigations International Network Meeting, Belgrade, Church democracy, membership and participation. Invited lecture at the conference «liminal Protestantism. European Protestantism in times of change. Doorn, Netherlands, Ambiguities of trust theological perspectives. Invited key note lecture at the international conference Autonomy and trust in modern medicine, Göttingen University, Religion, samfunnskritikk og offentlig diskurs. Invitert foredrag ved Nordisk Konferens för Etiker, Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet november 2012 Samordning av lokalvalg og kirkevalg. Nordisk kommuneforskerkonferanse, Oslo, november State, nation and religion in Norway Nordic Conference for Sociology of Religion, Umeå, august Religion in institutions, Norway. Seminar Aarhus Universitet Public religion, mars State and church in Norway: Understanding the dynamics of transition. Paper presented at the Nordic Conference in Sociology of Religion, Kristiansand, Religion in Norwegian bioethical discourse, invitert foredrag ved konferansen: Religion in bioethischen Diskursen, Evangelisch Theologische Fakultät, Ludwig Maximilians Universität München Religion and Public Sphere. Gjesteforelesning ved seminaret Evangelische Kirchen, Staat und Gesellschaft in Europa ; Reformierten Kollegium, Debrecen, Ungarn Poverty and Morality: Challenges to human dignity, keynote speech ved 2. International Conference on Diaconia, (Oslo) 2008 Professional ethics: A relevant approach to ordained ministry? Paper, Ordained ministry Vocation or profession. Konferanse i praktisk teologi , (Løgumkloster) 2007 Understanding religious ethics : A case-study of the relevance of social scientific perspectives for religious ethics. Paper presented at American Academy of Religion, annual meeting, San Diego, Christian faith and moral communication on euthanasia. Paper presented at British Association for the Study of Religions, Annual Conference 2006, Bath, U.K.

7 2005 How do churches nurture democratic values? A case study. Paper presented at the International Society for Sociology of Religion Conference, Zagreb, 2005 Lectures/dissemination of research (last 6 years) 2013 Presentasjon av resultater evalueringsforskning 2012, Trosopplæringsreformen, Kirkerådets referansegruppe for Trosopplæringsreformen, Oslo Den norske kirkes fremtid: - en realitetsorientering. Foredrag ved viderutdanningskurs for prester, Granavollen Presentasjon av resultater fra evalueringsrapport Stillinger, kompetanse, samarbeid for Trosopplæringsreformens mentorer, Kirkerådet Verdier og etikk. Foredrag ved seminar i anledning Kai Ingolf Johannessens avskjed, Diakonhjemmet Høgskole, 10. oktober 2012 Den norske kirke: Ambivalent til demokratisering? Foredrag ved KIFOs representantskapsmøte, faglig del, 11. juni Evaluering av kirkevalg Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Stortinget, 9. mars 2012 Evaluering av kirkevalget Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Stortinget 31. januar 2012 Evaluering av kirkevalget Kirkerådet og FAD, Kirkerådet 3. januar Qualitative interviews and research ethics. Invitert forelesning ved Ph.D.-seminar, Menighetsfakultetet Religion in public institutions in Norway. Paper presentert på NOREL-seminar, Metochi, Lesbos, Frivillig rådsarbeid i Den norske kirke. En undersøkelse av menighetsrådsmedlemmer. Foredrag på KIFO-seminar Kirkesosiologi som oppdrag for forskning og analyse fra statsmakten. Kirkesosiologisk symposium, Umeå, Forskningens verdier som forankring for kirkeforskning. Foredrag ved konferansen Grenser for forskning, Diakonhjemmet Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Presentasjon for Kirkerådet Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Presentasjon ved pressekonferanse, Kirkerådet Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Presentasjon av hovedresultater for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Intern presentasjon av hovedresultater Kirkerådets sekretariat Etisk komitémedlem: Hvilket ansvar har man? Invitert forelesning ved seminar om bioetiske komiteers rolle, UiO Senter for Medisinsk etikk og Etikkprogrammet, (Oslo) gjesteforelesninger i medisinsk etikk ved kurs for sykehus- og sykehjemsprester: , MF/Lesbos 2007 Statskirkedebatten: - En debatt om religion og makt?. Foredrag Stiklestadseminaret ART og revisjon av bioteknologiloven: Nye etiske spørsmål?. Foredrag årsmøte Norsk forening for assistert befruktning, Oslo 2007 Hermeneutikk som metode. 3 forelesninger ved Ph.d.-kurs om kvalitative metoder i samfunnsvitenskapene Univ. i Stavanger Hva sier stat kirke-høringen om demokrati og valgordninger?. Foredrag ved Kirkerådets konferanse om kirkelige valgordninger og demokrati Finansiering og demokrati. presentasjon av høringssvarene til NOU 2006:2. Foredrag

8 for KAs landsrådsmøte Hovedresultater fra rapporten Offentlig høring om NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Oppsummering av høringssvarene. Presentasjon i KKD Kirkesyn i endring? Den norske kirkes kirkeforståelse sett gjennom to statskirkehøringer. Foredrag ved Kirkerådets dagskonferanse om kirkesyn og kirkeforståelse Stemning for endring? Noen resultater fra høringen etter Gjønnes-utredningen. Foredrag temauke Teologisk Fakultet (UiO), Debatten rundt Gjønnesutvalgets utredning: Har den dreid seg om det den burde? Innleggved boklanseringsseminar KIFO Statskirkeordning: Nasjonal identitet og tradisjonsbærende fellesskap? Innlegg ved boklanseringsseminar 6.11., KIFO (sammen med Pål Ketil Botvar) 2006 Religion, ytringsfrihet og blasfemi. Foredrag ved konferansen Grenser for ytringsfrihet, , Avd. for journalistikk, Høgskulen i Volda 2006 Offentlig samtale mellom religiøse og sekulære: felles ansvar og felles betingelser. Foredrag ved Skjervheim-seminaret 2006: Religion og modernitet, Stalheim, Gjelder retten til liv fra unnfangelsen? Foredrag ved seminar om seksuelle og reproduktive rettigheter og retten til liv, arr. av Amnesty International, Lærenemndas uttalelse om skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken. Presentasjon ved Kirkerådets internseminar Holdninger til statskirkeordningen. Innledning ved presseseminar, arr. av Institutt for journalistikk, i anledning fremleggelse NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke Oslo.

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014

HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014 HVA ER TOLERANSE? IKS praksisforum 24/9-2014 Toleranse i Rammeplanen Barnehagens verdigrunnlag: - «Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen.» - «Innlevelse

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

kommunehelsetjenesten:

kommunehelsetjenesten: Etiske utfordringer og etiske verktøy for kommunehelsetjenesten: litteratur og erfaringer Georg Bollig - Reidar Pedersen - Reidun Førde Seksjon for medisinsk etikk, Universitet Oslo Bergen Røde R Kors

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Vår Mathisen Ergoterapeut/universitetslektor/PhD Bachelorprogrammet i ergoterapi Institutt for helse og omsorgsfag UiT Norges arktiske

Detaljer

CURRICULUM VITAE Personalia Education Professional Experience Projects since 2000 Exploring national funding for place attractiveness

CURRICULUM VITAE Personalia Education Professional Experience Projects since 2000 Exploring national funding for place attractiveness CURRICULUM VITAE Personalia Name: Mariann Villa, born 1963 Nationality: Norwegian Address: Centre for Rural Research University Centre Dragvoll N-7491 Trondheim NORWAY E-mail: Mariann.Villa@rural.no Education

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

MORTEN MAGELSSEN MD PhD. Medical ethicist and researcher

MORTEN MAGELSSEN MD PhD. Medical ethicist and researcher MORTEN MAGELSSEN MD PhD. Medical ethicist and researcher Centre for Medical Ethics, Institute of Health and Society University of Oslo, Norway Box 1130 Blindern, N-0318 Oslo Office: 173 Frederik Holst

Detaljer

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2.

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2. Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem 1 Bakgrunn Spørsmål rundt oppstart av behandling og tilbaketrekking av behandling ved livets slutt øker i omfang i tråd med utvikling og bruken

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Emneansvarlig: Venke Sørlie Sted: Rom 201 Tid: Ukene 6-15: Kl Undervisningsdager: Tirsdager, onsdager og torsdager

Emneansvarlig: Venke Sørlie Sted: Rom 201 Tid: Ukene 6-15: Kl Undervisningsdager: Tirsdager, onsdager og torsdager splan for fordypningsområdet Sykepleieetikk, SYKVIT 4301 (15P) Emneansvarlig: Sted: Rom 201 Tid: Ukene 6-15: Kl. 9.15 15.30 Undervisningsdager: Tirsdager, onsdager og torsdager Tid Emne Arbeidsform Foreleser/lærer

Detaljer

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle Unni Olsbye SFI-forum, 20. september 2011 Rasjonell design GRATULERER! Respekt Industri Institutt - Universitet «70 % -målet» Hva er aller

Detaljer

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid

Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen. Professor i sosialt arbeid Hvordan støtte kunnskap, ferdigheter og yrkesidentitet i et mangeprofesjonelt miljø? Elisabeth Willumsen Professor i sosialt arbeid Disposisjon Noen rammer for det tverrprofesjonelle samarbeidet Noen begreper

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

Om Strålevernets roller

Om Strålevernets roller Om Strålevernets roller Hilde M. Olerud, Dr.ing. Seksjonssjef, Statens strålevern fører tilsyn med bruk av strålekilder og spaltbart materiale koordinerer beredskap mot atomulykker og radioaktivt nedfall

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Pårørendes rolle i sykehjem

Pårørendes rolle i sykehjem Pårørendes rolle i sykehjem En kvalitativ studie Anne Dreyer, Gardermoen 13. Mars 2012 1 Tilhørighet Senter for medisinsk etikk (SME) UiO Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Oslo og Akershus Anne Dreyer, Gardermoen

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedtatt på KIFO styremøte 8. mars 2012, Sak 4/12

ÅRSMELDING. Vedtatt på KIFO styremøte 8. mars 2012, Sak 4/12 ÅRSMELDING 2011 Vedtatt på KIFO styremøte 8. mars 2012, Sak 4/12 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account no:

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Vedtatt på KIFO styremøte 21. februar 2011, Sak 3/11

ÅRSMELDING 2010. Vedtatt på KIFO styremøte 21. februar 2011, Sak 3/11 ÅRSMELDING 2010 Vedtatt på KIFO styremøte 21. februar 2011, Sak 3/11 KIFO Centre for Church Research P.O. Box 45 Vinderen NO-0319 Oslo, Norway Telephone +47 23 33 47 20 Telefax +47 23 33 47 29 Account

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 252 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 4/2009 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 2009 63. årgang Indeks Redaksjonelt 1-2, 65-66, 129-130, 193-194 Aano, Kjetil: Partnership in Holistic Mission in

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Pluralisme og identitet

Pluralisme og identitet JAN-OLAV HENRIKSEN OG OTTO KROGSETH (RED.) I SAMARBEID MED PÅL KETIL BOTVAR OG INGVILL T. PLESNER Pluralisme og identitet Kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Religion og integrering

Religion og integrering Religion og integrering Torsdag 25.januar 2018 Scandic Edderkoppen, Oslo Er religion, religiøse forsamlinger og religiøse ledere til hjelp eller hinder for integrering i det norske samfunnet? Påmelding

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis Anne Dreyer FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 Anne Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix HENNING MANKELL: Døden ligger i livet. I dag er døden i sykehus

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS Institutt for helse og samfunn Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE & CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS «Komplekse intervensjoner i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Detaljer

Bibliotekaren som medforfatter

Bibliotekaren som medforfatter Bibliotekaren som medforfatter NFF Trondheim 19. mars 2015 Astrid Kilvik Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotek for medisin og helse astrid.kilvik@hist.no Bibliotektjenester i forskningsprosessen Oppstart

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING

KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING 2006 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning Centre for Church Research Diakonveien 14, 3. etasje Pb 45 Vinderen NO-0319 Oslo tlf: (+ 47) 23 33 47 20 faks: (+ 47) 23 33

Detaljer

CURRICULUM VITAE (august 2009)

CURRICULUM VITAE (august 2009) CURRICULUM VITAE (august 2009) Navn: Kjetil Fretheim Adresse: Nybrottveien 14b, 1400 Ski Telefon: +47 22 59 06 25 (kontor); +47 97 70 80 51 (mobil) E-post: kjetil.fretheim@mf.no ; kjetil.fretheim@gmail.com

Detaljer

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? OM TVERRPROFESJONELT SAMARBEID ATLE ØDEGÅRD PROFESSOR HØGSKOLEN I MOLDE Mye fungerer Men Er det alltid så enkelt? Fylkesmannen i Telemark 2016 Fylkesmannen i Telemark 2016

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger?

Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Kronikk Kirkelig demokrati et spørsmål om valgordninger? Ulla Schmidt, forsker Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og professor II Det teologiske fakultet, Univ. i Oslo. Et utvalg er i gang med arbeidet med

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Curriculum Vitae. Academic Record

Curriculum Vitae. Academic Record Curriculum Vitae Personal data Name Halvor Nordby Date of Birth 2 August 1970 Civil Status Married, two children Address Ekromskogen 46b, 2624 Lillehammer, Norway. Telephone +4761263035 Academic positions

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk,

Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens etikk, Detaljert undervisningsplan FIL4351 Onsdager 10.15 12.00, Seminarrom 219 Tove Pettersen Dato Tema Kommentarer/ ressurser 1 19/1 Metaetikk Beauvoir, de S. 2009. Pyrrhos og Cineas, i Pyrrhos og Cineas, Tvetydighetens

Detaljer

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon Prestens rolle og plass i menighetsutvikling i folkekirken Foredrag på fagdag for prester om Menighetsutvikling i folkekirken Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Hva er menighetsutvikling? Forsøk

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP Norsk fagkongress 2017 Sissel Horghagen, Ph.D. OT, Head of Occupational therapy Education /NTNU & Karen

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Dag Morten Dalen Provost and professor of economics

Dag Morten Dalen Provost and professor of economics Dag Morten Dalen Provost and professor of economics Personal Date of birth: April 19, 1966. Nationality: Norwegian. Married, two children. Education Cand. oecon, Department of Economics, University of

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande To hovedutfordringer for utdanningene Innhold Hvilke temaer undervises Hvilke

Detaljer

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå 1 Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå EMNE Program: Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk Teologi (MPT) Bokmål: Tverrfaglig samarbeid om trosopplæringen

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects)

TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp) Emne TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) TEO1041 Introduksjon til apologetikk (5 stp/ects)

Detaljer

Lærere: Jens Birch (jb), Halla Bjørk Holmarsdottir (hbh), Inger Marie Lindboe (iml), Kaare Skagen (ks), Dag Skarstein (ds), Jon Helge Sætre (jhs)

Lærere: Jens Birch (jb), Halla Bjørk Holmarsdottir (hbh), Inger Marie Lindboe (iml), Kaare Skagen (ks), Dag Skarstein (ds), Jon Helge Sætre (jhs) MASTER SKOLERETTET UTDANINGSVITENSKAP HØST 2015 KULL 2015-17 Fagemne: og forskningsmetoder Krav: skriftlig innlevering mandag 16.11 kl. 1500 Obligatorisk fremmøte: 80 %, dvs. maks. fravær 2 av 10 ganger.

Detaljer

KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING

KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING KIFO STIFTELSEN KIRKEFORSKNING ÅRSMELDING 2007 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning Centre for Church Research Diakonveien 14, 3. etasje Pb 45 Vinderen NO-0319 Oslo tlf: (+ 47) 23 33 47 20 faks: (+ 47) 23 33

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Forskerutdanningen ved NMBU-MINA. Innspill til gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling

Forskerutdanningen ved NMBU-MINA. Innspill til gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling Forskerutdanningen ved NMBU-MINA Innspill til gruppearbeid, diskusjon og erfaringsutveksling Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Bruk av pliktår i ph.d.-utdanningen

Detaljer

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD Kapittel i «DE FATTIGE HAR DERE ALLTID HOS DERE» - OG HVA

Detaljer

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold.

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frode Eick Trine Myhrvold Papirløse migranter De som til enhver tid ikke har gyldig oppholdstillatelse

Detaljer

Humanisme i et internasjonalt perspektiv

Humanisme i et internasjonalt perspektiv International Humanist and Ethical Union advocacy support outreach community Humanisme i et internasjonalt perspektiv Roar Johnsen IHEU Vice President Disposisjon Hvordan står humanistbevegelsen i verden

Detaljer

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe?

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Pårørende opplever særskilte utfordringer i henhold til at sykdommen er: Arvelig Kronisk Ingen kurativ behandling

Detaljer

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve.

Forord. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 23. januar 1958. Petter Jakob Bjerve. Forord Denne artikkelen har interesse fra to ulike synspunkter. For det første gir den hovedresultatene av de beregninger som i noen tid har foregått i Byrået over utviklingen og sammensetningen av realkapitalen

Detaljer

Hva er sykdom? Forskerkurs om sykdomsbegrepet

Hva er sykdom? Forskerkurs om sykdomsbegrepet Hva er sykdom? Forskerkurs om sykdomsbegrepet Tid: 23. -27. mai 2011 kl. 09.00 16.00. Sted: Ullevål Universitetssykehus, Rom: GV05 223 (sem 223) - Seminarrom 223 Bygg: GV05 Frederik Holsts hus, Ullevål

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 161 Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 163 Spiritualitet og dialog Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle i anledning

Detaljer

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013

MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 MGE4021 Sosial aldring og eldrepolitikk - 2012-2013 Emnekode: MGE4021 Emnenavn: Sosial aldring og eldrepolitikk Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Høst Varighet (fritekst): ett semester

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI?

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? Forutsetninger: Lov om helsepersonell, 1999 Lov om pasientrettigheter, 1999 Lov om spesialisthelsetjeneste,

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling

Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Pensum for EIENDOM Bachelor i eiendomsmegling Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte kapitler.

Detaljer

Kirkeordning - fremdriftsplan - orientering fra arbeidsgruppen

Kirkeordning - fremdriftsplan - orientering fra arbeidsgruppen DEN NORSKE KIRKE KR 29/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Saksdokumenter: Kirkeordning - fremdriftsplan - orientering fra arbeidsgruppen Sammendrag Kirken er i en

Detaljer

Akupunkturbehandling. Øyelidelser. Av Erik Vinje Olbjørn

Akupunkturbehandling. Øyelidelser. Av Erik Vinje Olbjørn Akupunkturbehandling av Øyelidelser Av Erik Vinje Olbjørn Visste du at AKUPUNKTUR kan være svært effektivt for en rekke ØYELIDELSER? Akupunkturberhandling brukes mest mot AMD (aldersrelatert maculadegenerasjon)

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO)

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) Åpnet i mai 2013, KD støtte til videreføring innen 2022 Mål CEMO skal drive både grunnforskning om pedagogiske målinger og anvendt forskning

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Forestillingsanalyse

Forestillingsanalyse 1 Fischer-Lichte, Erika: "Theatricality" 1 Kilde: Theatre Research International Oxford University Press, Vol. 20, no. 2, 1995 ISSN: 03078833 2 Bennet, Susan: "Culture and the Idea of the Theatrical Event"

Detaljer

En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler. Liv Inger Lamøy en masteroppgave

En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler. Liv Inger Lamøy en masteroppgave En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler Liv Inger Lamøy en masteroppgave Jeg har forsøkt å finne ut noe om: utbytte og verdi av lesing av vitenskapelige artikler bibliotekets rolle i

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer