Ulla Schmidt Curriculum Vitae

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulla Schmidt Curriculum Vitae"

Transkript

1 Ulla Schmidt Curriculum Vitae Adress (work) Centre for Church Research, P.O.box 45 Vinderen, NO-0319 Oslo, NORWAY Date and place of birth , Copenhagen, Denmark Nationality Danish (resident of Norway) Academic degree Dr. theol (1998) Current position Senior researcher, Centre for Church Research Academic 2005 Acknowledged for the competence of full professor (theological ethics), University of Oslo, Faculty of Theology 1998 Doctoral degree of theology (Dr.theol.); Norwegian School of Theology (doctoral thesis: Normativity and Reality) 1992 Degree in practical ministerial training (Norwegian School of Theology) 1991 Candidate of theology (Cand.theol) (Norwegian School of Theology) Professional (current and former positions) Acting research director, Centre for Church Research 2002 Senior researcher, Centre for Church Research Professor II (shared professorship 20 %), University of Oslo, Faculty of Theology (theological ethics) ( : associate professor) 2005 Appointed secretary for the Church of Norway Doctrinal Commission (preparing its statement on Understanding and use of Scripture with special regard to homosexuality ) (contracted by the executive com.) Research director, Ethics Programme, The Research Council of Norway 1998 Associate professor, systematic theology, Norwegian School of Theology Research scholar, The Research Council of Norway/ Norwegian School of Theology Scientific evaluation committees, panels etc. Evaluation panels Swedish Research Council, Humanities and Social Sciences, Evaluation panel for Religious Knowledge, Ancient History, Classical Archaeology, non- European Languages and Cultures; member. PhD committees 2013 University of Copenhagen, Christine Tind Johannessen-Henry, PhD. Diss., member of committee and 1. opponent 2012 University of Agder, Kjetil Grødum, PhD. Diss. Member of committee and 1. opponent 2010 University of Copenhagen, Kirsten Donskov Felter, PhD. Diss. Memberof committee and 2. opponent 2008 University of Oslo, Dagny J. Hov, PhD diss. Chair of committee 2008 Norwegian University of Science and Technology, Lars Øystein Ursin, PhD. Diss. member of Committee and 2. opponent

2 2005 Norwegian School of Theology, Geir Afdal, Dr.theol. Member of committee and 2. Opponent. Appointments 2012 Aarhus University, member of evaluation committee for appointment of associate professor in religion 2011 University of Agder, evaluation committee for appointment of associate professor in ethics Commissions and services 2012 Expert committee on ethics, Community of Protestant Churches in Europe; member (appointed by the CPCE council) Theological Commission, Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations, member (appointed by the Council) Church of Norway Doctrinal Commission, Member (elected by Church of Norway General Synod) 2007 Nordic Journal of Applied Ethics, editorial council, member Societas Ethica /European Society for Research in Ethics; member of board Expert committee on ethics, Community of Protestant Churches in Europe; member (appointed by the CPCE council) Norwegian Biotechnology Advisory Board; member (appointed by the Norwegian Ministry of Health and Care Services) Committee on International Affairs, Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations, Chairperson (appointed by the Council) Committee on International Affairs, Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations, member of executive committee (appointed by the Council) Professional memberships American Academy of Religion Societas Ethica /European Society for Research in Ethics Society of Christian Ethics International Society for the Sociology of Religion

3 Publications, (U.S. is sole author unless otherwise indicated) Peer-reviewed articles, diss State, Law and Religion in Norway. Nordic Journal of Religion and Society, 24 (2): Poverty: A Challenge to Human Dignity. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 1 (1): Christian ethics and empirical research, Studia Theologica Nordic Journal of Theology, Vol. 63 (1), A warranted performance? A critical review of some aspects in the relationship between religion and moral competence. Studia Theologica. Nordic Journal of Theology. Vol.61 (2) (Co-author: Jan-Olav Henriksen) 2002 A Weakened Link Between Religion and Morality? The relation between religiosity and moral values examined with respect to euthanasia. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. Vol. 15 (2) Euthanasia, Autonomy and Beneficence. Studia Theologica. Scandinavian Journal of Theology Vol. 56 (2), Blasfemi, ytringsfrihet og religionsfrihet. Mennesker og rettigheter, 1 (02) Hva har teologien å tilføre moralfilosofisk refleksjon? Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 1, 2001, Normativity and Reality. A Study of the Ethical Demand in Human Life-Reality, with Special Regard to the Ethical Theory of Trutz Rendtorff. Dr.avh. Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, ISBN (utg.: Ulla Schmidt) 1996 Homofilidebatten, eller: Kirkens etikk i møte med modernitetens etikk. Tidsskrift for Teologi og Kirke, Vol. 67 (3), Menneskeverd og kommunikasjon. En rasjonal begrunnelse for menneskeverdet i et teologisk perspektiv. Tidsskrift for Teologi og Kirke, Vol. 66 (3), Articles in books/edited books/non-peer-reviewed journals 2013 Samordning av lokalvalg og kirkevalg. I Et robust lokaldemokrati. Lokalvalget i skyggen av 22. juli Johannes Bergh, Dag Arne Christensen (eds.). Oslo: Abstrakt Forlag Empirical research and theological normativity. In Difficult Normativity. Normative Dimensions in Research on Religion and Theology. Jan-Olav Henriksen (red), Frankfurt a.m.: Peter Lang 2011 Church, Public and Bioethics: Religion s Construction of Public Significance through the Bioethical Discourse. In The Public Significance of Religion, Leslie J. Francis; Hans-Georg Ziebertz (eds.), Empirical Studies in Theology vol 20. Leiden/Boston: Brill Mennesket: Avhengig og fritt. Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Stephanie Dietrich, Trond Skard Dokka, Harald Hegstad (red), Metoder i etikforskningen. Udfordringer og muligheder. I Slettebø, Åshild og Per Nortvedt (red.) Etik for sundhedsfagene. Århus: Forlaget Klim (dansk oversettelse av norsk antologi se under) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget. Red. sammen med Pål Ketil Botvar Religion i dagens Norge: Sekularisert? Privatisert? Pluralisert? I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering

4 2010 Religion, etikk og moral: nye sammenhenger? I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering (Co-author: Jan-Olav Henriksen) 2010 Religionens plass og betydning i offentligheten. I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering (Co-author: Jan-Olav Henriksen) 2010 Norge: et religiøst pluralistisk samfunn? I: Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering Religion in Norwegian Bioethical Discourse. In Religion in bioethischen Diskursen. Interdisziplinäre, internationale und interreligiöse Perspektiven, Friedemann Voigt (Hrsg.), Berlin / New York: De Gruyter Bioetikk i kristendommen. I: Jacobsen, Knut (red.) Bioetikk i verdensreligionene. Oslo: Abstrakt Forlag Demokrati og valgordninger i Den norske kirke: Synspunkter, holdninger og strategier blant menigheter og medlemmer. I: Hans Stifoss-Hanssen, Inger furseth (red.): Mellom prinsipper og pragmatisme. Analyser av høringen om staten og Den norske kirke. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag Metoder i etikkforskningen utfordringer og muligheter. I: Å. Slettebø, P. Nortvedt (red.): Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. Trondheim: Tapir akademisk forlag. (red.) 2006 Kirkeordning og verdifellesskap. I: U. Schmidt (red.) Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. Trondheim: Tapir akademisk forlag Endring og tilhørighet blant kirkemedlemmer og borgere: Hovedlinjer i debatten rundt Gjønnesutvalgets utredning. I: U. Schmidt (red.) Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. Trondheim: Tapir akademisk forlag Holdninger til eutanasi: hva betyr religion og livssyn? I: Kjell Olav Sannes, Harald Hegstad, Gunnar Heiene, Svein Olaf Thorbjørnsen (red.): Etikk, tro og pluralisme. Festskrift til Lars Østnor. Bergen: Fagbokforlaget Ethics and morality in life stories. Discovering new links between life views and ethical reflection. In: Ole Gunnar Winsnes (ed.): Contemporary Religion and Church. A Nordic Perspective Trondheim: Tapir Akademisk Forlag Teologiens normativitet: Grænser for videnskabeligt tilladelige standpunkter. En kommentar til Svend Andersens innlegg. I: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH): Publikasjon nr.3, Akademisk frihet i teologisk forskning. Oslo ISBN (Også publisert elektronisk: Teologiens normativitet: Grænser for videnskabeligt tilladelige standpunkter. En kommentar til Svend Andersens innlegg ved NESH-seminaret Akademisk frihet i teologisk forskning, Kirke og kultur, 5/6, 2002, Verdipluralisme og realisme. Verdiforskning og etisk teori. I: Ulla Schmidt og Kai Ingolf Johannessen (red.): Verdier flerfaglige perspektiver Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. ISBN Verdier flerfaglige perspektiver. Red. av Ulla Schmidt og Kai Ingolf Johannessen. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. ISBN Hvordan kan kristen etikk delta i offentlig moralsamtale? I: Gunnar Heiene, Jan- Olav Henriksen, Svein Olaf Thorbjørnsen (red.): Teologi for kirken. Festskrift til Torleiv Austad på 65-årsdagen. Oslo: Verbum Forlag ISBN

5 1999 Dødshjelp, selvbestemmelse og religiøsitet. I Tallenes tale Perspektiv på statistikk og kirke, redigert av Ole Gunnar Winsnes, Trondheim: Tapir forlag. ISBN Rettferdighet eller omsorg? Betydningen av en feministisk kritikk for vår forståelse av rettferdighet. I Feministteologi på norsk, redigert av Dagny Kaul, Anne Hilde Laland og Solveig Østrem, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. ISBN Cloning of human beings? Theological perspectives. I Bioethics and Cloning. Report from a Workshop arranged by The Nordic Theological Network for Bioethics in Århus, September 25 27, Redigert av Lars Østnor, Oslo: The Nordic Theological Network for Bioethics. ISBN Dogmatikk og etikk, og deres forankring i virkeligheten: belyst ut fra F.D.E. Schleiermacher og Trutz Rendtorff. Ung Teologi, årg. 30, 1: Mandatory Genetic Testing: A Letter to the Manager of a Pharmaceutical Company. (Sammen med Sakari Karjalainen) I Life and Death: Moral Implications of Biotechnology. Redigert av Viggo Mortensen, Geneva: WCC Publications. ISBN Pensumlitteratur til dogmatikkstudiets 2.avd. Ung Teologi, årg. 27, 2: Toleranse og overbevisning: motsetning eller forutsetning? Ung Teologi, årg. 27, 4: Scientific reports etc Stillinger, kompetanse, samarbeid. Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: Lokale trusopplæringsplanar. Innhald og prosess KIFO Rapport 2012:3. Medforfattere: Kåre Fuglseth, Elisabet Haakedal 2011 Samordning av kirkelige valg og offentlige valg. I Kirkevalget Evaluering. KIFO notat 4/2011. Ulla Schmidt (red/prosjektleder), (med Jo Saglie 2011 Kirkevalget 2011: Regler, tiltak, gjennomføring og resultater. I Kirkevalget Evaluering. KIFO notat 4/2011. Ulla Schmidt (red/prosjektleder), (s ; skrevet av Pål Ketil Botvar) 2011 Kirkevalget Evaluering. KIFO notat 4/2011 (232 s.) Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke. Sluttrapport KIFO Notat 5/ Menighetsrådsmedlemmer og menighetsråd i Den norske kirke. KIFO Notat 1/2011. Rapport skrevet på oppdrag for Kirkerådet Når alle stemmer teller Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Oslo: Stiftelsen Kirkeforskning og Det teologiske menighetsfakultet (sammen med Sverre D. Mogstad) 2007 Offentlig høring om NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Oppsummering av høringssvarene. Rapport skrevet på oppdrag for KKD Kirkelig demokrati og valgordninger. Sammenfatning og analyse av høringssvarene til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Rapport skrevet på oppdrag for Kirkerådet Evaluering av gjennomføringen av prøveordning ved utnevning av biskop i Sør- Hålogaland. KIFO notat (medforfatter: Turid Skorpe Lannem) 2005 Evaluering av bispenominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg 2005 (medforfattere: Pål Ketil Botvar, Ida Marie Høeg) Individ kirke samfunn. En rapport utarbeidet på oppdrag fra Stat kirke-utvalget, opprettet ved kgl.res. 14. mars Sammen med Pål Ketil Botvar og Ole Gunnar Winsnes.

6 2004 Kirkeordning og verdifellesskap, i: Pål Ketil Botvar, Ole Gunnar Winsnes, Ulla Schmidt: Individ kirke samfunn. En rapport utarbeidet på oppdrag fra Stat kirke-utvalget, opprettet ved kgl-res. 14. mars 2003, Bd. II, Samarbeidstiltak på tvers av grenser for religion og livssyn, i: Pål Ketil Botvar, Ole Gunnar Winsnes, Ulla Schmidt: Individ kirke samfunn. En rapport utarbeidet på oppdrag fra Stat kirke-utvalget, opprettet ved kgl-res. 14. mars 2003, Bd. II, Key note lectures, papers, presentations at scientific conferences 2013 Invited response to Dr. Alfred Simons Key lecture on Medical border situations: Ethical decision-making in the clinical practice and the role of clinical ethical committees. Conference of European Council for Pastoral Care and Counselling, Göttingen, Changing forms of authority in state church-relations. Paper at the Ecclesiological Investigations International Network Meeting, Belgrade, Church democracy, membership and participation. Invited lecture at the conference «liminal Protestantism. European Protestantism in times of change. Doorn, Netherlands, Ambiguities of trust theological perspectives. Invited key note lecture at the international conference Autonomy and trust in modern medicine, Göttingen University, Religion, samfunnskritikk og offentlig diskurs. Invitert foredrag ved Nordisk Konferens för Etiker, Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet november 2012 Samordning av lokalvalg og kirkevalg. Nordisk kommuneforskerkonferanse, Oslo, november State, nation and religion in Norway Nordic Conference for Sociology of Religion, Umeå, august Religion in institutions, Norway. Seminar Aarhus Universitet Public religion, mars State and church in Norway: Understanding the dynamics of transition. Paper presented at the Nordic Conference in Sociology of Religion, Kristiansand, Religion in Norwegian bioethical discourse, invitert foredrag ved konferansen: Religion in bioethischen Diskursen, Evangelisch Theologische Fakultät, Ludwig Maximilians Universität München Religion and Public Sphere. Gjesteforelesning ved seminaret Evangelische Kirchen, Staat und Gesellschaft in Europa ; Reformierten Kollegium, Debrecen, Ungarn Poverty and Morality: Challenges to human dignity, keynote speech ved 2. International Conference on Diaconia, (Oslo) 2008 Professional ethics: A relevant approach to ordained ministry? Paper, Ordained ministry Vocation or profession. Konferanse i praktisk teologi , (Løgumkloster) 2007 Understanding religious ethics : A case-study of the relevance of social scientific perspectives for religious ethics. Paper presented at American Academy of Religion, annual meeting, San Diego, Christian faith and moral communication on euthanasia. Paper presented at British Association for the Study of Religions, Annual Conference 2006, Bath, U.K.

7 2005 How do churches nurture democratic values? A case study. Paper presented at the International Society for Sociology of Religion Conference, Zagreb, 2005 Lectures/dissemination of research (last 6 years) 2013 Presentasjon av resultater evalueringsforskning 2012, Trosopplæringsreformen, Kirkerådets referansegruppe for Trosopplæringsreformen, Oslo Den norske kirkes fremtid: - en realitetsorientering. Foredrag ved viderutdanningskurs for prester, Granavollen Presentasjon av resultater fra evalueringsrapport Stillinger, kompetanse, samarbeid for Trosopplæringsreformens mentorer, Kirkerådet Verdier og etikk. Foredrag ved seminar i anledning Kai Ingolf Johannessens avskjed, Diakonhjemmet Høgskole, 10. oktober 2012 Den norske kirke: Ambivalent til demokratisering? Foredrag ved KIFOs representantskapsmøte, faglig del, 11. juni Evaluering av kirkevalg Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Stortinget, 9. mars 2012 Evaluering av kirkevalget Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Stortinget 31. januar 2012 Evaluering av kirkevalget Kirkerådet og FAD, Kirkerådet 3. januar Qualitative interviews and research ethics. Invitert forelesning ved Ph.D.-seminar, Menighetsfakultetet Religion in public institutions in Norway. Paper presentert på NOREL-seminar, Metochi, Lesbos, Frivillig rådsarbeid i Den norske kirke. En undersøkelse av menighetsrådsmedlemmer. Foredrag på KIFO-seminar Kirkesosiologi som oppdrag for forskning og analyse fra statsmakten. Kirkesosiologisk symposium, Umeå, Forskningens verdier som forankring for kirkeforskning. Foredrag ved konferansen Grenser for forskning, Diakonhjemmet Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Presentasjon for Kirkerådet Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Presentasjon ved pressekonferanse, Kirkerådet Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Presentasjon av hovedresultater for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke: Kirkevalget Intern presentasjon av hovedresultater Kirkerådets sekretariat Etisk komitémedlem: Hvilket ansvar har man? Invitert forelesning ved seminar om bioetiske komiteers rolle, UiO Senter for Medisinsk etikk og Etikkprogrammet, (Oslo) gjesteforelesninger i medisinsk etikk ved kurs for sykehus- og sykehjemsprester: , MF/Lesbos 2007 Statskirkedebatten: - En debatt om religion og makt?. Foredrag Stiklestadseminaret ART og revisjon av bioteknologiloven: Nye etiske spørsmål?. Foredrag årsmøte Norsk forening for assistert befruktning, Oslo 2007 Hermeneutikk som metode. 3 forelesninger ved Ph.d.-kurs om kvalitative metoder i samfunnsvitenskapene Univ. i Stavanger Hva sier stat kirke-høringen om demokrati og valgordninger?. Foredrag ved Kirkerådets konferanse om kirkelige valgordninger og demokrati Finansiering og demokrati. presentasjon av høringssvarene til NOU 2006:2. Foredrag

8 for KAs landsrådsmøte Hovedresultater fra rapporten Offentlig høring om NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Oppsummering av høringssvarene. Presentasjon i KKD Kirkesyn i endring? Den norske kirkes kirkeforståelse sett gjennom to statskirkehøringer. Foredrag ved Kirkerådets dagskonferanse om kirkesyn og kirkeforståelse Stemning for endring? Noen resultater fra høringen etter Gjønnes-utredningen. Foredrag temauke Teologisk Fakultet (UiO), Debatten rundt Gjønnesutvalgets utredning: Har den dreid seg om det den burde? Innleggved boklanseringsseminar KIFO Statskirkeordning: Nasjonal identitet og tradisjonsbærende fellesskap? Innlegg ved boklanseringsseminar 6.11., KIFO (sammen med Pål Ketil Botvar) 2006 Religion, ytringsfrihet og blasfemi. Foredrag ved konferansen Grenser for ytringsfrihet, , Avd. for journalistikk, Høgskulen i Volda 2006 Offentlig samtale mellom religiøse og sekulære: felles ansvar og felles betingelser. Foredrag ved Skjervheim-seminaret 2006: Religion og modernitet, Stalheim, Gjelder retten til liv fra unnfangelsen? Foredrag ved seminar om seksuelle og reproduktive rettigheter og retten til liv, arr. av Amnesty International, Lærenemndas uttalelse om skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken. Presentasjon ved Kirkerådets internseminar Holdninger til statskirkeordningen. Innledning ved presseseminar, arr. av Institutt for journalistikk, i anledning fremleggelse NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke Oslo.

Curriculum Vitae Jostein Ådna

Curriculum Vitae Jostein Ådna Curriculum Vitae Jostein Ådna 1. Formell kompetanse 1978 Hebraisk mellomfagseksamen, Universitetet i Oslo 1982 Cand.theol., Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 1984 Praktisk-teologisk eksamen, Det teologiske

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter

Jeg, meg og meg selv. Lena Sæter Bakgrunnen for denne elevteksten er at klassen fikk besøk av forfatteren Peter Normann Waage, som holdt et engasjerende foredrag basert på sin egen bok Jeg. Individets kulturhistorie (Schibsted 2008).

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

curriculum vitae www.skarderud.no

curriculum vitae www.skarderud.no curriculum vitae www.skarderud.no FINN SKÅRDERUD (f. 1956) er psykiater, forfatter og professor. Skårderud er stifter av og direktør for Stiftelsen Institutt for Spiseforstyrrelser, et senter for behandling,

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

religion og utvikling

religion og utvikling INNBLIKK I FORHOLDET MELLOM religion og utvikling EN RAPPORT FOR PROSJEKTET RELIGION OG UTVIKLING 2011-2012 for fred og menneskerettigheter 2 innhold oppsummering og anbefalinger side 04 Bakgrunn og sentrale

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Temanotat 2/2012. Utdanning for bærekraftig utvikling. En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet.

Temanotat 2/2012. Utdanning for bærekraftig utvikling. En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning. www.utdanningsforbundet. Temanotat 2/2012 Utdanning for bærekraftig utvikling En publikasjon i en serie om utdanningens samfunnsmessige betydning www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2/2012 Utdanning for bærekraftig utvikling

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet

Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Kunnskap i norsk miljøplanlegging relevans, troverdighet og legitimitet Ingrid Bay-Larsen Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Ingrid Bay-Larsen Co-production of knowledge in Norwegian environmental

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG Forskningsetikk NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG TEMA Internett som forskningsarena Et annet privatliv? Big data Forskere og Internett leder Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram

Detaljer

Læring og utvikling i menigheten. 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom

Læring og utvikling i menigheten. 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom 4 Forskningsfellesskap er fremtiden! 16 Menigheter i bevegelse? 12 Et lite stykke samfunnsfag 18 Sammen om diakonutdannelsen 21 Trygge rom nr.2/14. 80. årg. TEMA Læring og utvikling i menigheten rektor

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?

Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning? Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning? Morten Magelssen & Torbjørn Folstad Omfanget av helsepersonells reservasjonsrett har nylig vært gjenstand for debatt i Norge. Vi spør om leger bør

Detaljer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Ressurshefte Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen erfarings kompetanse.no 2011:4 1 1. utgave 2.

Detaljer

Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler

Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Lykkeforskning i Norge: Noen eksempler Joar Vittersø Universitetet i Tromsø Ottar Hellevik Universitetet i Oslo Presentasjon ved Livstillfredsställelse och lycka. Nordisk Workshop om livskvalitetsforskning

Detaljer

PROFESJONALISERING OG FRIVILLIGHET

PROFESJONALISERING OG FRIVILLIGHET Olaf Aagedal, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal PROFESJONALISERING OG FRIVILLIGHET Trosopplæringsreformen og samarbeid mellom Den norske kirke og de kristne organisasjonene KIFO Rapport 2014: 1 Olaf

Detaljer

Noe for deg? sammendrag

Noe for deg? sammendrag Noe for deg? sammendrag Bakgrunn: Forskning og teknologi er i økende grad blitt en del av vår hverdag, som medfører at kunnskap får en mer abstrakt og symbolsk form. Det stilles derved særegne krav til

Detaljer

En ny æra for urfolk. De forente nasjoners permanente forum for urfolkssaker. Tidsskrift for urfolks rettigheter Nr. 2/2006

En ny æra for urfolk. De forente nasjoners permanente forum for urfolkssaker. Tidsskrift for urfolks rettigheter Nr. 2/2006 Tidsskrift for urfolks rettigheter Nr. 2/2006 En ny æra for urfolk De forente nasjoners permanente forum for urfolkssaker AV HADI KHOSRAVI LILE «Dere har et hjem her i de Forente nasjoner Vi begynner et

Detaljer

Makspris på liv og helse

Makspris på liv og helse Makspris på liv og helse eli feiring institutt for helse og samfunn, universitetet i oslo Forskere blir i økende grad bedt om å beregne effekter og kostnader av alternative ressursanvendelser når offentlige

Detaljer

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Utgitt

Detaljer