Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen"

Transkript

1 Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Hovde Gård, Brekstad Tid: 3. - og 4. april 2014 Til stede: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk, Kjell Fremstad Frøya kommune: Martin Nilsen, Svanhild Mosebakken Hemne kommune: Ståle Vaag, Torger Aarvaag, Kjell Øyaseter Hitra kommune: Ole L. Haugen, Edel Myhren, Tom Skare Meldal kommune: Are Hilstad, Petter Lindseth, Ola Bjørkøy Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Svein Henry Berdal (dag 2) Rennebu: Knut Ingolf Dragseth, Birger Hellan, Marit Bjerkås Rindal: Ola T. Heggem, Birgit Reisch, Katja Røen Skaun: Jon P. Husby, Katrine Lereggen (dag 1), Lars Arne Pedersen Snillfjord: Anders P. Krokstad, Arild Risvik, John Lernes Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet (referent) Innledere: Ørland kommune: Knut Ring, varaordfører Ørland kommune: Oddgeir Myklebust, prosjektleder arealplanlegging Austrått Innovasjon: Jon Sverre Veel, daglig leder Næringsalliansen på Fosen: Bjørn Damhaug Telenor: Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Ørland hovedflystasjon: Olav Ramberg, nestkommanderende og stabssjef STFK: Gaute Rolv Dahl, rådgiver samferdsel AtB: Harald Storrønning, plan og driftssjef Fylkesberedskapssjef: Dag Otto Skar Næringsalliansen i Orkdalsregionen / Orkladal Næringsforening: Ove Snuruås Ole Haugen: Ønsket velkommen. Beklaget at ordfører i h.h.v. vertskommunen og den største medlemskommunen ikke kunne være tilstede grunnet deltakelse i en annen organisasjon «Byer i Midt-Norge». Minnet om at programmet for denne samlingen er tuftet på ønsker og behov som framkom i siste regionrådsmøte. Den store overskriften for denne samlingen er på mange måter: «Hvordan bli en mer funksjonell og attraktiv BAS-region?» Det ble deretter gjennomført opprop/registrering. Sakliste og innkalling ble enstemmig godkjent Varaordfører Knut Ring, Ørland kommune: Vi har jobbet aktivt de siste 15 årene for mulighetene for å få kampflybasen så dette har ikke kommet brått på oss på Ørlandet. Hva gjorde vi på Ørlandet for å bli attraktiv? Skolenedlegging var en del av prosessen for å stable på beina for å skape et godt nok tjenestetilbud og kulturhus. Vi har forberedt oss på utbyggingen til forsvaret lenge. Vi har nye skoler og nye barnehager som en følge av denne prosessen. Disse grepene var nok helt avgjørende for å få kampflybasen. Vi har et stort etterslep på kommuneplan. Vi har avventet rulleringen av denne i påvente av forsvarsutbyggingen. Har vært vanskelig å legge til rette for nye boligområdet på grunn av usikkerheten rundt støy fra kampflybasen. Bjugn har et stort forsprang på boligplanleggingen på grunn av dette. Antallet ansatte på hovedflystasjonen skal tredobles. Regner med en innbyggervekst på mellom 20-35%. Tar utgangspunkt i en årlig befolkningsvekst på 3,5 % i planperioden, fram til 2026.

2 Vil at èn arbeidsplass i forsvaret skal genere to arbeidsplasser utenom forsvaret. Det er et uttalt mål å greie seg uten en kampflybase sånn at man ikke er så sårbar for svingninger. Hva er viktig i regional sammenheng? Jo, samferdsel. Dette er limet, og er uhyre viktig i forhold til medflyttere; bo i en kommune, jobbe i en annen. Ørland kommune ønsker å opprettholde og forsterke samferdselstilbudet og kommunikasjonen langs kystlinjen ned til Nord-Møre og innover. Viktig at vi må ha store mål vi i ytre Trondheimsfjord og i vår del av fylket. Prosjektleder arealplanlegging Oddgeir Myklebust, Ørland kommune: Vi ønsker de store utbyggingene velkommen. Det er mye usikkerhet i hvor mange som vil bosette seg her. Jobber mye med å avbøte ulemper som kommer. Opp til oss selv å få ut ekstragevinsten som utbyggingen medfører. Kanskje prosent vil pendle til Ørlandet. Vi må få ned dette tallet så fort som mulig. Forvaret ønsker så lite pendling som mulig. Hvordan kan vi utvikle et mer attraktivt samfunn? Vi prøver å sette norgesrekord i arealplanlegging. Alle arealprosesser ble restartet. Mange reguleringsplaner gående parallelt. Alle ballene i lufta skal landes til høsten (2014). Veldig viktig med medvirkning når så mye skal skje på en gang. God dialog med enkeltgrunneiere. Alle innbyggere fikk et dialogdokument tilsendt før jul. Bodø og Rygge fikk også dette dokumentet. Viktig for å dimensjonere boligtilbudet. Jobber med å bli bedre til å ta imot nye innbyggere og jobbe med inkludering nye innbyggere og hvordan skal disse trives og bosettes? Må være en attraktiv og næringsoffensiv kommune. Folkehelse og støy tenkes i alt vi gjør her ute. Legger til rette rikelig med næringsareal. Regulerer næringsområder tett inntil basen. Vil utvikle til det å være et kunnskapsbasert næringsliv. Jobber mot tre akser: Fosen, Trondheimsregionen og Orkdalsregionen. Fikk overlevert en reguleringsplan på 1300 sider fra Forsvaret. KU har avdekket store utfordringer på støy. Mange må flytte fra gård og hjem. Trafikksikkerhet og infrastruktur er viktige tema i byggeprosessene. Hårberg skole må flyttes; denne ligger helt inntil porten på basen. Skal flyttes inn til sentrum. Rullebanen skal forlenges med 600 meter. Fører til omdisponering av 1500 mål med matkornareal. Sosial uro i tilknytning til anleggsperiode er også momenter man må ta hensyn til. Hva ønsker barn/ungdom? Idrettshall, svømmehall, urbane kvaliteter (McDonalds og Starbucks, Big Bite). Over 60 prosent av arealet på Ørlandet er dyrkamark. Et av hovedgrepene er å flytte ferga til nordre molo. Kan frigjøres plass til nye boenheter i sentrum. Barneskole, barnehage og park i sentrum. Barna kan gå til skolen. De har utviklet 10 bud for utvikling av Brekstad sentrum. Arkitektstudenter skal i gang med planlegge park i sentrum. Skal lage trekonstruksjoner som en del planleggingen. Brekstad er et forbildeprosjekt i framtidens bygder. De har fått tips om å ikke legge opp til en støyfri prosess etter tips fra Roar Svenning på Stokkøya. Knut Ring: Det finnes i dag ikke noe regelverk som håndterer støy fra kampflybase. Vi er helt nødt til å lykkes med reguleringsprosessen ellers vil staten ta over. Jon Sverre Veel, Austrått Innovasjon De hadde ikke et apparat som kunne håndtere utfordringene vedrørende utvikling av næringslivet i forbindelse utbyggingen av kampflybasen. Austrått Innovasjon ble rigget for å ta disse utfordringene. Eid av fem banker: Ørland Sparebank, Sparebank 1 SMN, Stadsbygd Sparebank, Bjugn Sparebank og Åfjord Sparebank. Ønsker å bygge relasjoner i næringslivet og synes Orkdalsregionen har vært frempå i så måte, spesielt Simpro i Meldal. De registrerer en enorm interesse fra næringslivet generelt. Så langt har IN sine virkemidler vært mest relevant. De har ingen eksklusivitet med å lage avtaler med enkeltkommuner. De inviterer alle inn som kan ha interesse av å være med. Kampflybasen blir en stor bedrift ansatte og 2milliarder kroner i driftsbudsjett på sikt. Det vil etterspørre varer og tjenester som gir leveransemuligheter. Den har nye tekniske behov som gir utviklingsmuligheter og vil ha et skrikende behov for høykompetente mennesker. Dette dreier seg om high tech!

3 Forsvarsettet innovasjon. Byggnett Fosen. Må posisjonere regionale bygge og anleggsentreprenører. De har fått 7-8 store aktører på Fosen til å gå sammen i et nettverk. De har laget en intesjonsavtale seg imellom for å kunne ta del i utbyggingen. Mye overvåking og analyse knytta til kamflybasen, bla AWACS og havovervåking. Kongsberggruppen setter dette høyest i sin portefølje. Blir bygd en konstruksjon som ta imot og håndtere store data fanget inn. Industrien og forsvarte skal utvikle sammen når det gjelder våpen. Hvor skal for eksempel missiler settes sammen er et spennende tema. Blir utviklingsprosjekter i skjæringen mellom forsvars og sivil sektor. F35 blir sannsynligvis det siste flyet som er bemannet. I løpet av F35 sin levetid vil man gå over til fjernovervåkning. Man vil gå over til droner på opp til størrelse med store passasjerfly. Såkalte autonome systemer. Simulatorer og trening vil bli en viktig del av forsvarsutbyggingen. Såkalt syntetisk trening. Det blir nå kjøpt 8 simulatorer til F35. Dette kan overføres til andre bransjer. Vedlikehold av flyene er det som kommer først. Dette fører til store muligheter for regionalt næringsliv. Flystasjonen har et besøk på gjestedøgn pr år. Ørland vil bli et utstillingsvindu i NATO og dette må utnyttes. Det settes i gang et prosjekt på konsum (mat) med Ørland/Bjugn landbrukskontor. Det er en cluster-tankegang rundt forsvarsindustrien på Ørlandet. Nye etableringer vil komme raskere i et cluster. Bjørn Damhaug, Næringsalliansen på Fosen. Hvorfor finnes det ikke omstillingsmidler når det skjer noe positivt og ikke bare når ting skal legges ned? De prøvd flere ganger å lage felles strategisk næringsplan for Fosen. Næringsalliansen på Fosen består av ulike interessenter. De var enige om å kjøre en rask prosess rundt planarbeidet. De hadde mer enn nok av analyser og tok heller tak i det de hadde. Selvangivelser for kommuner og næringsliv var sentralt i dette. Næringsalliansen på Fosen ble etablert april 2013 og gikk rett over til å lage innhold i de dokumentene som skulle utarbeides. Viktige regionale samarbeidsområder/ handlingspunkter: A Kampflybase B Arbeidskraftmobilisering C Fosen som felles bo og arbeidsmarked D Transportkostnader transportsystem logistikk fjordkryssing E Markedsføring og synliggjøring av mulighetene i regionen F Støtte og bygge opp under næringslivet i regionen G Næringsalliansen et viktig møtepunkt og bindeledd for lokalt næringsliv. Ble laget en SWOT-analyse for Fosen. Verdiskapningen på Fosen er lav sammenlignet med snittet for landet. Vi må spille hverandre god og trene enda mer på det vi er god på. Vi må finnes vår egn plass på kartet og i systemet sånn at vi får ut det beste av hverandre. Vi skal ha en enkel handlingsplan på 2-3 sider med tiltak og nye tiltak puttes på etter hvert som verden endrer seg. Bjørn Amundsen, Telenor Hva gjør Telenor under kriser og hva kan kommunene gjøre for at vi kan håndtere dette bedre sammen? Telenor basestasjoner av disse er til enhver tid ute på grunn av vedlikehold eller andre årsaker. Dette er en normalsituasjon. Hva er en krise? Dagmar var den første av de store krisene. Fikk med rette mye kritikk basestasjoner falt ut i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Hva er viktigst å prioritere under en krise? Prioritering hittil har vært 1) fasttelefon, 2) internett og 3) mobiltelefon. Alt forsvant samtidilig under Dagmar og for flere operatører. Flere kommuner sier at det er viktig å kunne kommunisere til innbyggerne via sosiale media. Ulike kommuner har ulike prioriteringer på hvilken tjeneste som er viktigst. Grovt sett så kan batteritiden

4 deles på de tre teknologiene. Telenor skal kommunisere med fylkesberedskapssjefen for å finne ut hvor hovedfokus skal rettes. Under en krise ønsker alle å ringe inn til Telenor. Under en krise så er det fylkesberedskapssjefen som koordinerer innsatsen til Telenor. Det ble brukt mer penger på å holde Frøya i gang under brannen enn det ble brukt på hele Lærdalbrannen. Frøya har bare én link til fastlandet og det var ekstremt viktig å holde denne uskadd. Hvordan sikrer vi kommunikasjonen i et område der det brenner? De visste ikke hvor ille det var når de kom frem til Lærdal. De fraktet inn en mobil sentral. Lærdal laget eget pressesenter og hadde oppdatert nettside hele tiden. De har lært mye siden Dagmar hvor de ikke var så mye på alerten. Telenor har satt i gang noe 4G på Brekstad. Når det legges nye boligområder er det viktig å legge til rette for infrastruktur, blant annet rør for fiber og oversikt over hvor mange som skal flytte til, og bo i et område. Amundsen har tre telefoner for å være tilgjengelig i kriser. Disse er knyttet opp mot de tre operatørene som finnes på det norske mobilnettet. Disse er satt opp med samme nummer er synket hele tiden. Sentrale personer i kommunen må ha tilgang til alle tre telenettene. Hvordan skal man kommunisere med innbyggerne i krise: sms, twitter eller noe annet? Telenor har fått øvd seg mye på krisehåndtering i det siste, den ene krisen har avløst den andre. Ålesund hadde et blaff i strømnettet. Endte med 130 basestajobber falt ut fordi aggregatene ikke fungerte. Det er viktig å ha tenkt gjennom worst case; hvis alt faller ut jfr Ålesund som måtte kommunisere med befolkningen via ropert. Ting må spilles inn til Post og Teletilsynet og ikke til Telenor når det gjelder momenter rundt krisehåndtering. Jon: Husby: Beredskapene til kraftselskapene er en utfordring som de var under stormen Ivar. Amundsen: Vi er helt avhengig at kraftselskapene leverer strøm når batterikapasiteten og aggregatstrøm tar slutt. De 100 minst trafikkerte basestasjonene har hver for seg en brukstid på under 30 minutter pr måned. Det koster1 million å bygge en basestasjon og pr år å drifte. I 2014 har PT tilsynet har fått instruks av regjeringen å øke bredbåndsdekningen. Trøndelagsfylkene er de som får mest penger for å bygge ut bredbånd i grissgrendte strøk. Er det grønnskilta vei tar Telenor utbyggingskostnadene. Navarsete er den eneste statsråden som har vist interesse for dette. Det vil koste7 milliarder å få full dekning over alt. Telenor skal bygge 3G der det er 200 innbyggere eller fler. Netcom har 8000 innbyggere som krav. Telenor som et kommersielt selskap er nødt til å forholde seg til teletrafikken og ikke verdiskapningen. Telenor lover at det skal bli full dekning i tunellene på 714 i år og neste år. Grunnen til forsinkelsen er overtagelse av frekvenser. Politiet kan bruke en nødparagraf for å peile spesielle telefonnummer. Det er bare 112 som er nødnummeret i Norge. Virker hos alle operatørene. Telenor kan godt gå i samarbeid med den enkelte kommune for å planlegge videre utbygging og å komme med tips og innspill Olav Ramberg, ØHF, nestkommanderende og stabssjef på flystasjonen. Ørland hovedflystasjon, (ØHF) dekker et område på 6066 dekar. Ca 1/3 til militære formål og resten blir brukt til landbruk, stort sett kornproduksjon. Har skytefelt på Tarva, luft-bakke, og Halten, luft-til-luft skytefelt. 1 minutt til Tarva og 6 minutt til Halten med fly og de slipper å bruke mye drivstoff for å trene. Åge Longva er sjef for luftvingen og flyplassjef. Det jobber 900 mennesker på flystasjonen i dag. Pr i dag én jagerflyskvadron på Ørlandet. AWACS er i snitt på Ørlandet og trener annenhver uke. De første kampflyene kommer i tredje kvartal Olaf Dobloug i Forsvarsbygg leder arbeidet med å forberede for mottak av de nye kampflyene. Ingen av fornminnene er av en sånn karakter at de stopper utbyggingen. Skal de rekke fristen er de avhengig av at det ikke blir noe særlig stopp i forberedelsene. Ca 5 milliarder skal investeres. Det har vært temautredninger på: støy, areal, landbruk, befolkningen helse og trivsel, transport, naturmiljø, kulturminner, landskap og klima, grunn- og vannforurensning, energi, anleggsfasen, ROSanalyse. Alt dette ligger på Forsvarsbygg sine hjemmesider. Det er en målsetting å lage en «grønn» kampflybase på energi.

5 Reguleringsplan og KU sluttbehandling i november Bygging starter på tampen av året, blant annet rigg for 500 arbeidere. Det blir høye voller rundt flystasjon sånn at lite vil vises fra utsiden. Dette er også for hindre støy og sørge for sikkerhet. F16 blir faset ut i De får seks nye F35 hvert år til de når 45. De første kommer i De har fokus på å bygge opp ny kompetanse. Det er mål at flest skal bo på Fosen og ikke pendle. De har stort fokus på å ta vare på personellet. De føler at hele region står bak og vil at forsvaret skal lykkes. Det er en utfordring å få personellet til å flytte fra Bodø og dette er noe de jobber med. De tror det skal være attraktivt å få jobbe med det som er «state of the art» innen teknologi, F35. Dag 2 Are Hilstad, leder for vertskommunenemda i SiO Synes det er helt legitimt at regionrådet diskuterer SiO. Vertskommunenemda er å regne som et hovedutvalg. 27 medlemmer i nemda. Det er viktig at nemda er positive ambassadører for SiO for at dette skal fungere. Det er tenkt at SiO skal utvikles som helseregion. Er nemda det rette organet for å drive utviklingen? 2013 har vært et innkjøringsår for nemda og det har vært viktig for nemda å bli kjent med oppgavene. Rådmannskollegiet har nettopp hatt SiO på saklista. Det erkjennes at det må til en dugnadsinnsats for å utvikle SiO videre. Dagens budsjetter begrenser utviklinggsoppgavene. Ruspolitikk, samfunnsmedisiner er av felles utfordringer som det må jobbes med. Hva skal SiOkommunene sin helseplan være og hvordan skal grensesnittet være opp mot andre offentlige folkehelseplaner? Håpløst å lage planer hvis man ikke vet hvordan planen skal plassers i hierarkiet. Vi kan ikke gi opp SiO allerede etter et driftsår. Det er satt ned en ad-hoc gruppe for å ta SiO videre. Denne består av Are Hilstad, rådmann i Hemne, Birgit Reisch rådmann i Rindal, Grethe Metliaas, rådmann i Orkdal og rådmann Torger Aarvaag i Hemne KS har tilbudt seg å hjelpe til for å drive SiO videre. Hilstad mener at basismodellen bør utvikles videre. Den går ut på at alle kommunene skal ikke nødvendigvis være like god på alt, og at kommunene kan trekke veksel på hverandres sine tjenester. Han mener at her har helseregionen et potensial for å utvikle seg videre. Ole Haugen: Er det interesse for det så kan vi diskutere SiO videre på neste regionrådsmøte. Birger Hellan: Juni kan være et fint tidspunkt sånn at ad-hocgruppa har hatt tid til å jobbe fram noen forslag for å drive SiO videre. Ola Heggem: Viktig at vi ikke snakker SiO ned nå. Jon P Husby: Vi har ikke noe særlig alternativ til SiO. Vi må optimalisere det vi har. Må over på prosjekt en viss tid å utvikle SiO videre. Oddbjørn Bang, varaordfører Orkdal kommune: Orkanger står foran store utfordringer i forbindelse med veiutbyggingene i regionen. Kampflybase, E39 og Lakseveien er stikkord i denne sammenhengen. I tillegg kommer det havneutbygging på Orkanger som også vil sterkt virke inn på trafikkbildet. Miljøpakken i Orkdal skal ta hånd om disse utfordringene. Dårlig kryss på Gjølme som pr i dag ikke vil takle den ekstra trafikkveksten. Vil gjerne ha tunell mellom Shell og Thamshavn. Generer mye støy og hindrer utvikling av Orkanger. Mye kan muligens finansieres med tomtesalg. Det er stilt en del planleggingsmidler til disposisjon fra vegvesenet og fylkeskommunen. Først på mai skal det være et møte for å smalne inn alternativene. Kan sendes en søknad til Stortinget i løpet av I dette prosjektet vil det inngå en standardheving av veien til Lensvik. Hvordan kan man få flest mulig meter god vei ut av pengene? Vil gå en runde med vegvesenet om bruk av håndbøkene vedrørende standard på veier. Bommen på Thamshavn generer 45 millioner i året og skal avvikles i Det må etableres et nytt bomselskap for Miljøpakken i Orkdal

6 Ola Heggem: Pussig at ingen før har skjønt at det ville komme utfordringer rundt trafikken på Bårdshaug. Viktig å ha med seg problematikken at trafikken skal videre til Ulsberg og at dette tas med når man begynner arbeidet med miljøpakken i Orkdal. Oddbjørn Bang: Bekymrer seg for at en del av trafikken fra E6 etter hvert vil gå over E39 og videre til Ulsberg grunnet innføring av bompenger på E6. Harald Storrønning, AtB, plan og driftssjef Det har vært en trang høst siden 18. august. Vært veldig arbeidskrevende å få nye ruter og skoleskyss på plass. Har pr i dag en overproduksjon som de må gjøre noe med. Kjører en kundetilfredshetsundersøkelse i disse dager. Den forrige avdekket store forskjeller i fylket. AtB ønsker full åpenhet og vil ha innspill fra kommunene. Er klar på at buss ikke kan konkurrere med privatbil i distriktet, men at alle skal ha et tilbud. Vil være god distriktspolitikk når kollektivtilbudet fungerer. Har jobbet med endringer i rutetilbudet for å få ned overproduksjonen. Skal spare inn 54 millioner på rutetilbudet. De vil tape 5 millioner på inntektsbortfall. De er avhengig av å treffe med tilbudet sånn at rutene kjøres på rette tider. Skal km ned. Storrønning gikk gjennom det som er kollektivtilbudet i Orkdalsregionen i dag. Alle bussene er universelt utformet og det er nye miljøvennlige busser. Alle har betalingsterminal. Det er sanntidsinformasjon på stamveisrutene. Man kan få opplest holdeplassene på bussen. Dette er avhengig av en god mobil- og GPS-dekning. Reiseplanlegger ATB.no Alle holdeplasser skal ha oppdatert ruteinformasjon og alle skal ha eget holdeplassnummer som kan søkes opp. Dynamisk ruteinformasjon på enkelte punkt som for eksempel Brekstad. Alle rutene til AtB har økning, både buss og båt. Jon P. Husby: Blir det endringer i takster? AtB gjør så godt de kan. Fylkespolitikerne må gi styringssignal. Hva med storbymidlene som fylkeskommunen administrerer? Fylkespolitikerne må ta dette på alvor. Ståle Vaag: Advarer om at det blir startet «krig» i distriktene sånn at kutt eventuelt går utover noen andre. At den som skriker høyest får mest. Vaag får tilbakemelding frustrasjon når det gjelder å miste overganger på grunn av tett trafikk ut fra Trondheim. Det fører til usikkerhet blant passasjerene. Karin Bjørkhaug: Klare betingelser for belønningsmidlene. Miljøpakken har levert resultat; disse går på redusert biltrafikk og klima. Storbymidlene bidrar med 100 millioner i året til kollektivtilbudet. Lars Arne Pedersen: Burde stoppe på Værnes. Har man tenkt på trafikknutepunkt for å slippe å dra innom Trondheim sentrum? Øst og sør for sentrum på omkjøringsveien Harald Storrønning: Venter på Nord-Trøndelag fylkeskommune på ei bru på Værnes. Hittil for svak trafikk til å forsvare holdeplasser på omkjøringsveien. Are Hilstad: Ikke tjent med å lage krig fra enkeltkommuner, og har forståelse for å justere rutetilbudet. Hvor lang tid skal man gi endringer i rutetilbud? Man trenger forutsigbarhet før ting setter seg. Det trengs litt tid å etablere nye vaner. Knut Ingolf Dragset: De har hatt en pilot til eldre folk, busstaxi. Hva med å utnytte kapasitenen bedre på dagtid. Han observerer mange ledige busser på Berkåk på dagtid. Storrønning: Busstaxi blir videreført, men AtB har ikke dette oppdraget. Ole L. Haugen: Det blir en ytterligere tilspisset kamp mellom sentrum vs distrikt.

7 Oddvar Indergård, ordfører Agdenes Fjordkryssing. Fosenportalen Brekstad-Valset. Undersjøisk tunell. Rambøll jobber med en rapport om vei mellom Hemne og Åfjord med tunell under fjorden. Må være en tunell i terskelen mellom Valset- Brekstad. Må gå ned i Selva og komme opp ved Ottersbo. Kan lages en rundkjøring under fjorden med avkjøring til Fevåg. Kostnader 1,3 mrd. 13 km tunell. Kanskje kan det være realisert i løpet av år. Karin Bjørkhaug Oddbjørn Bang er valgt til leder for forprosjektet E39. Interimsstyre: Hallgeir Grøntvedt, Ståle Vaag, Oddvar Indergård, Halvor Dahl, Eva Solvi, Statens vegvesen, Tore O Sandvik, STFK Hvordan vil trafikken fordele seg på de ulike veiene? Det vil komme bommer mellom Melhus-Ulserg. Hva blir konsekvensene for Fv65 og E39? Det er viktig at ting blir tatt ned nå før man kjører i gang bompengeprosjektet. Hva er ønskelig å få å ta med i prosjektet. Viktig å kjenne til konsekvensene for de andre veiene det man nå gjør på Gjølme/Orkanger. Viktig å se Fv710 og E39 i ett prosjekt. For tidlig å diskutere bompasseringene allerede nå. Oddvar Indergård: Samferdselsgruppa i Orkdalsregionen funger veldig godt i forhold til andre regioner. Kan man gå ned på kvaliteten for å få mer vei bygd? Det sløses med penger på veiutbygging og man kan søke å få til enklere løsninger og ikke utbedre enkeltpunkter til «Rolls Royce» standard. Karin Bjørkhaug: De ønsker alternative kostnadsberegninger fra vegvesenet på utbygginger sånn at man velge mellom dyre og «billigere» løsninger. Gaute Dahl, STFK, rådgiver samferdselsavdelingen Brattøra kan ikke løse utfordringene i fremtiden. Er en planfaglig utfordring å planlegge et logistikkutepunkt. Man mente at planleggingshorisonten har vært for kort. Samferdselsministeren uttalte i 2013 at grunnlaget ikke er godt nok og at knutepunkt ikke er drøftet i regjeringen. Derfor vil ikke de ta stilling til hvor det skal ligge. Dagens regjering har satt fortgang i sakene og vil utrede en delt løsning i sør. Løsningen skal innordnes lokal/regional arealplanlegging som vedtas av lokale folkevalgte organer også etter statlig plan. (Ref anm. Mens møtet pågikk kom nyheten om at regjeringen har bestemt seg for en delt løsning sør for Trondheim) Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef Viktig at innsatslederne er ydmyke overfor lokale kjentfolk. Viktig å ha gode planer for beredskap. Satte in all beredskap med en gang på Frøya. Ekstremt viktig at kommunene greier å ta imot meldinger fra NVE, Statens strålevern etc og håndtere disse. Mottak og videreformidling må kommunen ha stell på. Viktig å ha kontaktpunkt lokalt når all kommunikasjon er nede. Satelittelefon er et meget godt alternativ når alt telenett er nede. Han merket en viss motstand når det gjaldt å ta imot 80 stykker fra Røde Kors under brannen fra Frøya. Det løste seg godt til slutt. Viktig å ta imot DSB-CIM for rapportering i kommunene. Viktig at kommunen rapporter på rett format. I dag blir noe rapportert på mail, sms, CIM, og telefon. Har blitt mye strengere krav til rapportering etter 22. juli. Viktig at hver enkelt tar en liten krisescenario-vurdering i hvert enkelt hjem. Hva gjør man når strømmen blir borte over lengre tid med tanke på oppvarming blant annet.

8 Erfaringspunkter: Liaison hos politiet viktig Kalle sammen til samråd tidligere ved varsel om ekstreme hendelser 3 døgns reservekapasitet på sentrale basestasjoner i hver kommune MÅ bli bedre på kartgrunnlag/opplysninger om situasjonen innen vei, kraft, tele. Strøm- og teleleverandører må koordinere arbeidet Ikke god nok info/oppfølg fra Trønderenergi. Oppdatering nettside! Kontakt kommune nettleverandør strøm. 24. april skal det være et møte mellom fylkesberedskapssjefen, Trønderenergi og kommunene om kriseberedskap. Fylkesmannen vil være behjelpelig med å oppdatere beredskapsplanene. Ove Snuruås Snuruås fortalte at nå er Næringsalliansen i Orkdalsregionen (NaO) dannet. Den består av Rennebu Næringsforening, Hitra Næringsforening, Rindal Næringsforum, Frøya Næringsforum, NiT Skaun, Hemne Næringsforum og Orkladal Næringsforening (ONF). NaO tilbyr seg å utføre utviklingen av en strategisk næringsplan for Orkdalssregionen på vegne av regionrådet i Orkdalsregionen Innenfor den rammen som er satt på kr , i konsulentmidler. Utover dette tilbyr NaO å utføre arbeid tilsvarende 320 timer for egen kostnad. I tillegg kommer næringslivets egeninnsats ved deltagelse på konferanser og i arbeidsgrupper. En organisering gjennom NaO sikrer at prosjektledelsen ikke trenger å bruke tid på å involvere næringslivet, da de automatisk er med i arbeidet. Det er lagt avgjørende vekt på å bringe næringsliv og de forskjellige offentlige aktører sammen i prosessen. Dette for at man skal lære av hverandre og sikre forankring for planen i begge grupper, og utnytte de sterke sider hos alle parter. Dette er områder som skal omhandles i næringsplanen: Leverandørutvikling, nettverksbygging og strategier for produksjonsindustrien Kompetanse, rekruttering Mat naturbruk - havbruk Opplevelser, reiseliv Samferdsel Utfordring nummer 1: SKAPE ENGSJEMENT OG DELTAKELSE I ALLE KOMMUNER dette er de enkelte næringsforeningers viktigste oppgave! Fordeling av oppgaver: Alle bidrar til å skaffe fagkompetente innledere Alle bidrar til å få gjennomført kartlegging med selvangivelse Alle bidrar til å sikre og gjennomføre dybdeintervju med næringslivsledere i regionen NaO ved ONF er sekretariat og har prosjektledelsen og rapporterer til Orkdalsregionen NaO ved ONF utformer utfordrings- og oppsummeringsnotater NaO ved ONF står som arrangør av møtene, og organiserer påmelding og deltakelse m.m. NaO ved ONF fører strategidokumentet i pennen NaO ved ONF lager politisk sak sammen med ledelsen i Orkdalsregionen Viktig å tenke fremover og hva vi har tenkt å gjøre når næringsplanen er ferdig. Kan det for eksempel være aktuelt å opprette et næringsråd etter mal fra Trondheimsregionen? Oppsummering Regionrådet sluttet seg til dette:

9 Oppsummering og uttalelse fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen 3. - og 4. april 2014, Brekstad 1: Vi vil bli en mer funksjonell og attraktiv bo-, arbeids,- og serviceregion. Mulighetene for dette understrekes blant annet av NIBR-rapporten om regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag. 2: Kollektivtilbud og samferdsel som binder den vestlige delen av fylket bedre sammen enn i dag, er nødvendig dersom: - utviklingspotensialet som påpekes i NIBR-rapporten og - de store investeringer som kommer i regionen skal bli understøttet på en tilfredsstillende måte 3: Orkdalsregionen støtter regjeringens beslutning om å legge logistikknutepunkt sør for Trondheim slik bl.a. jernbaneverket, næringslivet og transportbransjen har påpekt 4: Regionen trenger å få realisert en fjordkrysning. Ut fra kost/nytte vil en kryssing med tunnel mellom Valset-Brekstad være langt gunstigere enn en alternativ kryssing lenger inn i fjorden

Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet

Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet Ørland i utvikling Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet Vi ønsker velkommen til oss! Kampflybasen fører til endringer på Ørlandet Vil få mest mulig ut av utviklingspotensialet

Detaljer

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Dolmsundet Hotell, Hitra Tid: 4. og 5. juni 2015, Til stede: Agdenes kommune: Hans B. Meland, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flåmo, Svanhild Mosebakken

Detaljer

Ørland som Norges enebase for kampfly. - utfordringer og muligheter for regionen. Trondheimsregionen 7.12.2012 Hallgeir Grøntvedt

Ørland som Norges enebase for kampfly. - utfordringer og muligheter for regionen. Trondheimsregionen 7.12.2012 Hallgeir Grøntvedt Ørland som Norges enebase for kampfly - utfordringer og muligheter for regionen Trondheimsregionen 7.12.2012 Hallgeir Grøntvedt Stortingets beslutning den 14.6.2012 vedr. kampflybasen: Stortinget gir sin

Detaljer

Ny kampflybase til Ørland et nasjonalt prosjekt Effekter for Ørland og Bjugn, Fosen, Sør-Trøndelag, Midt-Norge

Ny kampflybase til Ørland et nasjonalt prosjekt Effekter for Ørland og Bjugn, Fosen, Sør-Trøndelag, Midt-Norge Ny kampflybase til Ørland et nasjonalt prosjekt Effekter for Ørland og Bjugn, Fosen, Sør-Trøndelag, Midt-Norge fokus på PLANLEGGING I ØRLAND Vegard Hagerup, ST fylkeskommune Grete Bakken Hoem, ST Fylkesmann

Detaljer

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Hemne Hotell Tid: 7. februar 2014, 1000-1500 Til stede: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flaamo, Beathe

Detaljer

Kommuneplanprosess og samordning med FVB s planprosess (KU- Prosess)

Kommuneplanprosess og samordning med FVB s planprosess (KU- Prosess) Kommuneplanprosess og samordning med FVB s planprosess (KU- Prosess) Restartet kommuneplanprosessen Kunnskapsinnhenting Analyser og råd (Rambøll + Kysten er klar+ Folkehelsestatistikk) Utviklingsseminar

Detaljer

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Lensvik samfunnshus Tid: 19. desember 2014, 1000-1500 Til stede: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, Geir Ove Storstein, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit

Detaljer

Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS

Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013. Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS Orientering NMLF Torsdag 7. november 2013 Jon Sverre Veel, Daglig leder Austrått Innovasjon AS VISJON Austrått Innovasjon AS skaper varige verdier i Midt-Norge/Norge. FORRETNINGSIDE Med utgangspunkt i

Detaljer

Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Orkdal Rådhus Tid: Fredag 18. oktober 1000-1500 Til stede: Agdenes kommune: John Ola Selbekk, Hans B. Meland, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flaamo,

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Leksvik Industriell Vekst

Leksvik Industriell Vekst Leksvik Industriell Vekst 2015 Leksvik Industriell Vekst Konsern LIV Holding AS Aksjekapital kr 6 634 000 100 % 100 % LIV Eiendom AS Aksjekapital kr 8 534 000 LIV AS (Leksvik Industriell Vekst AS) Aksjekapital

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

AKSJON FV 65. Aksjon. Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa FV 65

AKSJON FV 65. Aksjon. Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa FV 65 1. 1. 2012 AKSJON FV 65 Aksjon FV 65 Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa Side 2 Innhold BAKGRUNN... 3 Initiativtakere... 3 Samarbeidsorganet

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften

Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften Heidi Fossland Samfunnsutvikler Ørland Prosjektleder utviklingsprosjektet vertskommunen Bakgrunn Kampflybaseetableringen Mål og strategier for

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15

FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 FELLESUTREDNING KOMMUNEREFORM FAGLEDERE OG RÅDMENN BÅRDSHAUG 11.09.15 EN FELLES FRAMTID? TIDSPERSPEKTIV FOR REFORMEN 4 STATUS PER AUGUST 2015 Orkdal kommune har sett det som mest naturlig å samarbeide

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde VARAO OK-SP Knut Morten Ring MEDL OK-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde VARAO OK-SP Knut Morten Ring MEDL OK-AP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Ørland rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Ordfører OK-H

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lavrans Skuterud MEDL Orkdal Berit Westrum Johansen MEDL Orkdal

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lavrans Skuterud MEDL Orkdal Berit Westrum Johansen MEDL Orkdal Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 6 Utvalg: Fellesnemnd Orkland Møtested: Meldal Rådhus Dato: 02.12.2016 Tid: 11:30-14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Even Wormdal Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Frank Aronsen MEDL OK-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Frank Aronsen MEDL OK-H Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 06.03.2014 Tid: 12:00-17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Martin Hoff MEDL Orkdal kommune Vibeke Mehlum MEDL Meldal kommune

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Martin Hoff MEDL Orkdal kommune Vibeke Mehlum MEDL Meldal kommune ORKLAND Møteprotokoll Side 1 av 6 Utvalg: Fellesnemnd Orkland Møtested: Snillfjord Rådhus Dato: 21.09.2017 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Even Wormdal Medlem

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:

FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ TB Møtedato: 03.11.2017 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: «Statens hus», Bjugn kommune Tid: Fredag 03.11.17,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marie Richter MEDL Orkdal Lavrans Skuterud MEDL Orkdal Nina Astrid Mjør MEDL Snillfjord

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marie Richter MEDL Orkdal Lavrans Skuterud MEDL Orkdal Nina Astrid Mjør MEDL Snillfjord Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Utvalg: Fellesnemnd Orkland Møtested: Lensvik Bedehus, Lensvik Dato: 22.06.2017 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Even

Detaljer

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Areal (km²), 2014 1621 Ørland 73,1 km² landareal og 0,08 km² ferskvann 1627 Bjugn 355,83 km² landareal og 27,97 km² ferskvann Bjugn

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 17.03.2016 Tid: 09:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Ordfører OK-H

Detaljer

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Forslag til dagsorden 1. Velkommen 2. Forhandlingsleders rolle 3. Ramme for forhandlingene 4.

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 4 Ajour per 24.02.11 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig!

F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig! F-35 kampflybase på Ørland; det umulige som ble mulig! Jon S Veel for Øivind Wathne, Senior stabsoffiser Valg av Ørland, tilfeldighetenes spill? Departementets interessentanalyse Luftforsvaret Ørland hovedflystasjon,

Detaljer

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Kommunehuset på Krokstadøra, Snillfjord Tid: 29. august 2014, 1000-1500 Til stede: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk Frøya kommune: Berit

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Utbygging i Ørland kommune. Utfordring og muligheter innen VA-sektoren

Utbygging i Ørland kommune. Utfordring og muligheter innen VA-sektoren Utbygging i Ørland kommune. Utfordring og muligheter innen VA-sektoren Innlegg VA-dagene 2013 v/ Jon Foss leder kommunaltekniske tjenester Ørland kommune ØRLAND KOMMUNE Ny tidsregning på Ørland startet

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205

REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 REFERAT, NÆRINGSRÅDET 2.12.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato: 10.12.205 Sted: NiT, Dronningensgate 12 Tidsrom: 2.12.2015, kl. 12.00 1600 Tilstede: Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore

Detaljer

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG BREKSTAD Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG OPPDRAGSBESKRIVELSE Innhold 01 NÅ skal kystbyen Brekstad formes!... 3 02 Bakgrunn... 4 03 Målsetting for Kystbyen Brekstad - Oppgaven...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV VEGINVESTERINGER I ORKDALSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV VEGINVESTERINGER I ORKDALSREGIONEN Arkiv: Q13-2015/1658 Dato: 03.10.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 16/50 Formannskapet - Ørland kommune 02.11.2016 16/90 Kommunestyret - Ørland kommune 20.10.2016 Formannskapet

Detaljer

Støygruppa Ørland Møte rød &gul den 26. feb. 2013 kl 19:oo v/ Hans Kristian Norset (leder)

Støygruppa Ørland Møte rød &gul den 26. feb. 2013 kl 19:oo v/ Hans Kristian Norset (leder) Støygruppa Ørland Møte rød &gul den 26. feb. 2013 kl 19:oo v/ Hans Kristian Norset (leder) Ørland kommune, 5.500 innbyggere 70 km2 areal hvorav vel 40 km2 er dyrket 14.juni 2012: 5-10 mrd bygging fra 2014

Detaljer

Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til prosjektplan

Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til prosjektplan Operasjonalisering av SNP Fosen 2016 til 2020 - prosjektplan A. Mulighetsområde: HAVROMMET B. Forankring: Vedtatt SNP for Fosen 2016 til 2020 strategidokument og handlingsplan C. Deltakerkommuner: Osen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

ORKLAN D. Møte protokoll. Arbeidsutvalg Orkland. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 12:00-15:00

ORKLAN D. Møte protokoll. Arbeidsutvalg Orkland. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 12:00-15:00 ORKLAN D Møte protokoll Side 1 av 5 Utvalg: Arbeidsutvalg Orkland Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 03.03.2017 Tid: 12:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.02.2011 Tid: kl. 10.00 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 26.01.11

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Høringskonferanse for regionråd Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet August og september 2017 Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Visjonen som grunnlag for forslaget

Detaljer

Formannskapet MØTEPROTOKOLL

Formannskapet MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 027/06-030/06 14.03.2006 Formannskapssalen 13:00 16:00. Følgende medlemmer møtte: Knut Even Wormdal/ John Atle Krogstad Torstein

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 5.0 Ajour per 29.03.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

Organisasjon Tilstede Forfall Forsvarsbygg Forsvaret, Ørland kampflybase Ørland commune AtB

Organisasjon Tilstede Forfall Forsvarsbygg Forsvaret, Ørland kampflybase Ørland commune AtB Møtetittel: Kapasitetsutfordringer i sambandene Trondheim-Brekstad (hurtigbåt) og Brekstad-Valset (ferge) i 2017 Møtedato: 20.02.2017 kl 08:45-10:00 Referent: Knut Espen Øyan Neste møte: Sted:, Kongens

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Innkalling og sakliste til utvidet regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Innkalling og sakliste til utvidet regionrådsmøte i Orkdalsregionen Innkalling og sakliste til utvidet regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Bedehuset i Lensvik, Agdenes Tid: 3. februar 2017, 0900-1400 Til stede: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, Arild Røland, John Ola

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 18:00

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 12:00 18:00 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: 12:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

Tid: Mandag 25.januar kl Sted: Nordmøre Næringsråd, Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg)

Tid: Mandag 25.januar kl Sted: Nordmøre Næringsråd, Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg) Ola Rognskog vara Roger Osen Kjell Neergaard vara Ragnhild Helset Ståle Refstie vara Milli B. Nørsett Ingrid Rangønes vara Egil Strand Birgit Eliassen vara Knut Haugen Olaug Haugen vara Knut Mostad Eivind

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/38 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av endring

Detaljer

Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal

Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal Møtereferat for årsmøte i hjorteviltregion 2 i Eide samfunnshus, i Hemne. Onsdag den 25.06.2014

Detaljer

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN

MELD. ST. 33 ( ) NASJONAL TRANSPORTPLAN Transport- og kommunikasjonskomiteen Stortinget transport-kommunikasjon@stortinget.no Vår dato Vår referanse 23.04.2017 Høring NTP Deres dato 23.04.2017 Deres referanse HØRINGSINNSPILL MELD. ST. 33 (2016-17)

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: 28.01.2015 Tid: 12:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører OK-SP

Detaljer

Referat felles regionrådsmøte for ORKidé og Orkdalsregionen

Referat felles regionrådsmøte for ORKidé og Orkdalsregionen Referat felles regionrådsmøte for ORKidé og Orkdalsregionen Sted: Saga Trollheimen Hotel, Rindal Tid: 17. oktober 2014, 0930-1500 Til stede: Orkdalsregionen: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola

Detaljer

Møtet Orkdalsregionen 4. april

Møtet Orkdalsregionen 4. april Møtet Orkdalsregionen 4. april Innledende om ruteproduksjon, økonomi og fakta. Rutetilbudet per i dag og bruken av tilbudet. Kollektivsatsingen. Justeringer fra 18.08.14. Fremdriftsplan. Åpen post. AtBs

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KOSTNADSFORDELING Styringsgruppas innstilling: 1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering

Detaljer

Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3

Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3 Møtereferat Arbeidsgruppe kommunedelplan E6 og Rv3 12/269-12-ABJ/141 Sted: Kommunestyresalen, Berkåk Dato:12.3.2012 Kl:13.00 15.30 Til stede: Ola T. Lånke, Ordfører Ola Øie, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild

Detaljer

Fra visjon til virkelighet Sykkelseminaret MOVE 2015. 22.10.2015 Kai-Arne Riersen, Gruppeleder Samferdsel

Fra visjon til virkelighet Sykkelseminaret MOVE 2015. 22.10.2015 Kai-Arne Riersen, Gruppeleder Samferdsel Fra visjon til virkelighet Sykkelseminaret MOVE 2015 22.10.2015 Kai-Arne Riersen, Gruppeleder Samferdsel Hvorfor skal flere sykle? Påstand: En drøm fra «Grønne» ekstremister? Fakta: Bilen kan og skal ikke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.11.2012 Tid: kl. 11.00 12.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Erfaringer med bruk av. Planleggingsverktøy for landbruket. Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn. Røros 14.

Erfaringer med bruk av. Planleggingsverktøy for landbruket. Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn. Røros 14. Erfaringer med bruk av Planleggingsverktøy for landbruket Røros 14.oktober Ketil Kvam Prosjektmedarbeider Landbruksprosejktet i Ørland og Bjugn Ørland liten men.. - 5200 innbyggere - 72 km2 - sjø på 3

Detaljer

Rask tilgang til kritisk kompetanse

Rask tilgang til kritisk kompetanse OSLO Ørland Oslo Ikke kun ei flyrute Rask tilgang til kritisk kompetanse Det kan og vil oppstå problemer både for Forsvaret og deres leverandører hvis teknisk, taktisk og strategisk personell må beregne

Detaljer

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Orkla Gjestebolig, Løkken Verk, Meldal Tid: 27. og 28. august 2015, Til stede: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, Geir Ove Storstein (dag1), John Ola Selbekk

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Vertskommunenemnd SIO

Vertskommunenemnd SIO Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 5 Utvalg: Vertskommunenemnd SIO Møtested: Lille kommunestyresal, Orkdal rådhus Dato: 20.11.2015 Tid: 10:00-13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTEPRODUKSJONSDATA... 7 2.1 Oversikt årsproduksjon

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

RINDAL KOMMUNE PLANPROGRAM

RINDAL KOMMUNE PLANPROGRAM RINDAL KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2028 Vedtatt lagt ut til høring, kommunestyret 13.12.2017 1 Oppdragsnavn: Planprogram kommuneplanens samfunnsdel for Rindal kommune Oppdragsgiver:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG Ørland kommune Arkiv: L12-2014/334 Dato: 03.06.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddgeir Myklebust Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Planutkast - områdeplan Brekstad Vedlegg: 1 20140603

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet MØTEREFERAT Vår dato 6.10.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 2.10.2015, 8 10:30 Sted: Miljøpakkens prosjektrom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik,

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015 INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 10.3.2015 Sted: NiT, Dronningens gate 12 Tidsrom: 21.1.2015, kl 12.00 16.00 Det vil bli servert lunsj ved møtestart. Innkalt:

Detaljer

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015

Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Orkladal næringsforening Årsberetning 2015 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem Høgli Gjest-Ove Lilleås Johan

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Oppdraget fra Fosen Regionråd (vedtatt 14. desember 2012): 1. Styret i Fosen Regionråd vedtok i sak 16/11 prosjektplan for utarbeidelse av Strategisk

Oppdraget fra Fosen Regionråd (vedtatt 14. desember 2012): 1. Styret i Fosen Regionråd vedtok i sak 16/11 prosjektplan for utarbeidelse av Strategisk Ørland 3.04.2014 Oppdraget fra Fosen Regionråd (vedtatt 14. desember 2012): 1. Styret i Fosen Regionråd vedtok i sak 16/11 prosjektplan for utarbeidelse av Strategisk Næringsplan for Fosen. 2. Sett i lys

Detaljer

Smarte Regioner. Harald Yndestad. Fjordkonferansen: 19-20.06.2014

Smarte Regioner. Harald Yndestad. Fjordkonferansen: 19-20.06.2014 Fjordkonferansen: 19-20.06.2014 Smarte Regioner Harald Yndestad Et Kvalifiseringsprosjekt: Regionalt Forskingsfond Midt-Norge - Høgskolen i Ålesund, - Sunnmøre Regionråd - Ålesund Kommune - Statens Vegvesen,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:30/14:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:30/14:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.01.2017 kl. 13:30/14:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Forhandlingsutvalg for fast eiendom vil starte klokken 13.00, deretter påfølgende Formannskapsmøte kl.

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Molde, 21. september 2011 Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle i stedet for å kjøre bil. men likevel

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer