Hva finnes i hvilken del? NS 3420 kode 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva finnes i hvilken del? NS 3420 kode 2013"

Transkript

1 Hva finnes i hvilken del? NS 3420 kode 2013 Første Bokstav i kode - Viser til hvilke(n) del du finner søkeordet i Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Forsikringer Sikkerhetsstillelse Planlegging av kontraktarbeidet Planlegging av eget kontraktarbeid Spesielle planleggingsarbeider Avfallsplanlegging Tilrigging av bygge- eller anleggsplass Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Klargjøring av adkomst eller plasser Tilrigging av provisoriske tekniske installasjoner Tilrigging for sikring eller beskyttelse Tilrigging av lokaler Tilrigging av transportanlegg eller stillas Tilrigging av produserende anlegg Spesielle tilriggingsarbeider Tilrigging for avfallshåndtering Tilrigging for vinterarbeid Drift av bygge- eller anleggsplass Administrasjon Administrasjon av eget kontraktarbeid Hovedbedrift Spesielle administrative ytelser Koordinerende ytelser Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass Drift av adkomst eller plasser Drift av provisoriske tekniske installasjoner Drift av sikring eller beskyttelse Drift av lokaler Drift av transportanlegg eller stillas Drift av produserende anlegg A AB AE AJ AJ1 AJ8 AJ8.2 AK AK3 AK3.1 AK3.2 AK3.3 AK3.4 AK3.5 AK3.6 AK3.8 AK3.82 AK3.86 AM AM1 AM1.1 AM1.3 AM1.8 AM1.82 AM3 AM3.1 AM3.2 AM3.3 AM3.4 AM3.5 AM3.6 Spesielle arbeider ved drift av bygge- eller anleggsplass Avfallshåndtering Drift for vinterarbeider Kvalitetssikrende tiltak Renhold av byggverk Rigging for byggrenhold Byggrenhold Oppvarming og avfukting av byggverk Oppvarming av byggverk Avfukting av byggverk Beskyttelse mot fuktighet Telting Provisorisk tetting AM3.8 AM3.82 AM3.86 AO AO2 AO2.1 AO2.2 AO3 AO3.2 AO3.4 AO4 AO4.2 AO4.3

2 Fuktbeskyttelse Tetthet av byggverk Lekkasjemåling av byggverk Termografering Avsluttende arbeider Avsluttende byggrengjøring Ytelser for bruk, drift og vedlikehold Opplæring av brukere og driftspersonell Prøvedrift Nedrigging av bygge- eller anleggsplass Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass Fjerning av adkomst eller plasser Nedrigging av provisoriske tekniske installasjoner Nedrigging av sikring eller beskyttelse Nedrigging av lokaler Nedrigging av transportanlegg eller stillas Nedrigging av produserende anlegg Spesielle nedriggingsarbeider Nedrigging av avfallshåndteringsanlegg Nedrigging etter vinterarbeid Avsluttende dokumentasjon Eksempler på flere alternative måter å bruke del A AO4.5 AO5 AO5.1 AO5.3 AQ AQ1 AQ4 AQ4.2 AQ4.4 AS AS3 AS3.1 AS3.2 AS3.3 AS3.4 AS3.5 AS3.6 AS3.8 AS3.82 AS3.86 AU Tillegg A (info) Bygningselementer Yttervegger Yttervegger basert på funksjonskrav Yttervegger basert på detaljspesifikasjon Yttervegger med bæresystem av tre eller tynnplateprofiler Yttervegger med bæresystem av betong eller mur Fasader Fasader basert på funksjonskrav Fasader basert på detaljspesifikasjon Innervegger Innervegger basert på funksjonskrav Innervegger basert på detaljspesifikasjon Innervegger med bindingsverk Innervegger med bæresystem av betong Murte innervegger Systemvegger, glassfelt Dekker Frittbærende dekker Frittbærende dekker basert på funksjonskrav Frittbærende dekker basert på detaljspesifikasjon Frittbærende dekker med bjelkelag Frittbærende dekker av betong Frittbærende dekker av massivtre Gulv på grunn Gulv på grunn basert på funksjonskrav Gulv på grunn basert på detaljspesifikasjon BE BE3 BE3.1 BE3.2 BE3.21 BE3.22 BE3.6 BE3.61 BE3.62 BE4 BE4.1 BE4.2 BE4.21 BE4.22 BE4.23 BE4.7 BE5 BE5.1 BE5.11 BE5.12 BE5.121 BE5.122 BE5.123 BE5.2 BE5.21 BE5.22

3 Oppfôret gulv, påstøp Oppfôret gulv, påstøp basert på funksjonsbeskrivelse Oppfôret gulv, påstøp basert på detaljspesifikasjon Gulvsystemer Gulvsystemer basert på funksjonskrav Gulvsystemer basert på detaljspesifikasjon Himlinger Himlinger basert på funksjonskrav Himlinger basert på detaljspesifikasjon Systemhimlinger Yttertak Yttertak basert på funksjonskrav Yttertak basert på detaljspesifikasjon Kompakte yttertak Luftet yttertak Taktekking Glasstak Glasstak basert på funksjonskrav Glasstak basert på detaljspesifikasjon Himlinger Himlinger basert på funksjonskrav Himlinger basert på detaljspesifikasjon Trapper og balkonger m.m. Trapper Ramper Balkonger og verandaer Balkonger og verandaer basert på funksjonskrav Balkonger og verandaer basert på detaljspesifikasjon BE5.3 BE5.31 BE5.32 BE5.4 BE5.41 BE5.42 BE5.5 BE5.51 BE5.52 BE5.7 BE6 BE6.1 BE6.2 BE6.22 BE6.23 BE6.3 BE6.4 BE6.41 BE6.42 BE6.6 BE6.61 BE6.62 BE7 BE7.2 BE7.3 BE7.4 BE7.41 BE7.42 Spesielle arbeider i forbindelse med bygningselementer BE8 Åpninger i elementer Dører og vinduer i elementer Dører og vinduer i elementer basert på funksjonskrav BE8.1 BE8.12 BE8.121 Dører og vinduer i elementer basert på detaljspesifikasjon BE8.122 Andre åpninger i elementer Tilslutning mellom elementer Tilslutning mellom elementer med funksjonskrav Tilslutning mellom detaljbeskrevne elementer Endeavslutning av elementer Endeavslutning av element med funksjonskrav Endeavslutning av detaljbeskrevet element Eksempel på utseende på en post for et innerveggselement i en mengdefor tegnelse beskrevet med en BE-kode BE8.17 BE8.2 BE8.21 BE8.22 BE8.3 BE8.31 BE8.32 Tillegg A (info) Elektrotekniske systemer Fellessystemer for elkraft og tele Systemer for jording og lynvern BN BN2 BN2.2

4 System for jording og lynvern basert på funksjonskrav System for jording og lynvern basert på prosjektert løsning System for kabelføring System for kabelføring basert på funksjonskrav System for kabelføring basert på prosjektert løsning System for forsyning System for lavspent elkraftforsyning utendørs System for lavspent elkraftforsyning utendørs basert på funksjonskrav System for lavspent elkraftforsyning utendørs basert på prosjektert løsning System for telekommunikasjon utendørs System for telekommunikasjon utendørs basert på funksjonskrav System for telekommunikasjon utendørs basert på prosjektert løsning System for reservekraftforsyning System for reservekraftforsyning basert på funksjonskrav System for reservekraftforsyning basert på prosjektert løsning System for fordeling av elkraft og telekommunikasjon System for fordeling av elkraft System for fordeling av elkraft basert på funksjonskrav System for fordeling av elkraft basert på prosjektert løsning System for fordeling av svakstrøm Fordelingssystem for svakstrøm basert på funksjonskrav Fordelingssystem for svakstrøm basert på prosjektert løsning System for anvendelse elkraft System for kurser for fast eller pluggbar tilkobling av brukerutstyr elkraft Kurssystem for brukerutstyr elkraft basert på funksjonskrav Kurssystem for brukerutstyr elkraft basert på prosjektert løsning System for belysning System for belysning basert på funksjonskrav System for belysning basert på prosjektert løsning System for nødlys System for nødlys basert på funksjonskrav System for nødlys basert på prosjektert løsning System for elvarme System for elvarme basert på funksjonskrav System for elvarme basert på prosjektert løsning Anvendelse svakstrøm Kurssystem for brukerutstyr, svakstrøm Kurssystem for brukerutstyr, svakstrøm basert på funksjonskrav BN2.21 BN2.22 BN2.3 BN2.31 BN2.32 BN3 BN3.2 BN3.21 BN3.22 BN3.3 BN3.31 BN3.32 BN3.4 BN3.41 BN3.42 BN4 BN4.2 BN4.21 BN4.22 BN4.4 BN4.41 BN4.42 BN5 BN5.2 BN5.21 BN5.22 BN5.3 BN5.31 BN5.32 BN5.4 BN5.41 BN5.42 BN5.5 BN5.51 BN5.52 BN6 BN6.2 BN6.21

5 Kurssystem for brukerutstyr, svakstrøm basert på prosjektert løsning Svakstrømsystemer Svakstrømsystemer basert på funksjonskrav Svakstrømsystemer basert på prosjektert løsning Systemer for telefoni og personsøking System for telefoni System for porttelefon System for personsøk System for alarm og signal Brannalarm System for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Signalsystemer Systemer for ur og tidregistrering System for lyd og bilde System for automatisering Samordnet prøving av tekniske installasjoner Informasjon om systemer omfang og grense Sammenheng mellom delprodukter i NS 3420, delene W og X og de enkelte systemene BN6.22 BN6.3 BN6.31 BN6.32 BN6.322 BN BN BN BN6.323 BN BN BN BN6.324 BN6.325 BN6.326 BN7 Tillegg A (info) Tillegg B (info) Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau Heiser Løfteplattformer Rulletrapper og rullende fortau BQ BQ1 BQ2 BQ3 Gods- og varetransportører Transportbånd Taubanesystem Kranbaner Småvaretransportører BR BR2 BR3 BR4 BR6 Taubaneinstallasjoner for persontransport Skitau og skitrekk Stolheiser og kabinbaner Tillegg for drift og vedlikehold Dokumentasjon for drift og vedlikehold Krav til beskrivelse av taubaneinstallasjoner for persontransport Veiledning om beskrivelse av taubaneinstallasjoner for persontransport BS BS1 BS3.1 BS3.2 BS3.3 Tillegg A (norm) Tillegg B (info) Seksjoner av byggverk Rom- og husseksjoner Romseksjoner Romseksjoner basert på funksjonskrav Romseksjoner basert på detaljspesifikasjon Husseksjoner Husseksjoner basert på funksjonskrav Husseksjoner basert på detaljspesifikasjon BW BW2 BW2.2 BW2.21 BW2.22 BW2.3 BW2.31 BW2.32

6 Forberedende ytelser Miljøsanering, demontering og riving Forberedende arbeider for miljøsanering, demontering og riving Rydding Tømming av installasjoner som ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer Frakobling av tekniske installasjoner Merking av frakoblede elementer Miljøkartlegging Miljøsanering Fysisk avskjerming Tømming, fjerning og forsegling av helse- og miljøfarlige stoffer Tømming av helse- og miljøfarlige stoffer Fjerning av bygningsdeler som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer Forsegling av helse- og miljøfarlige stoffer Fjerning av materialer som er angrepet av råtesopp Fjerning av muggsoppinfiserte materialer Etterkontroll og dokumentasjon av miljøsaneringsarbeid Demontering Demontering av bygningsdeler Transport Lagring av demonterte bygningsdeler Riving Riving av bygningsdeler Riving av konstruksjoner som fungerer som forstøtning Behandling av overflater etter miljøsanering, demontering og riving Håndtering av rivemasser Behandling av rivemasser Opplasting og transport av rivemasser Hulltaking og slissing i bygningsdeler Hulltaking Slissing Reparasjon og restaurering Bekjempelse av sopp og skadedyr Bekjempelse av ekte hussopp C CD CD1 CD1.1 CD1.2 CD1.3 CD1.4 CD1.5 CD2 CD2.1 CD2.2 CD2.21 CD2.22 CD2.23 CD2.24 CD2.25 CD2.6 CD3 CD3.1 CD3.2 CD3.3 CD4 CD4.1 CD4.2 CD5 CD7 CD7.1 CD7.2 CH CH1 CH2 CY CY1 CY1.1 Behandling av teglvegger som er angrepet av ekte hussopp CY1.11 Bekjempelse av ekte hussopp med varmebehandling Behandling av trevirke med diffunderende kjemikalier Bekjempelse av skadedyr som angriper trevirke Bekjempelse av skadedyr med kjemisk behandling Bekjempelse av skadedyr med gassing Merking av rørledninger CY1.12 CY1.13 CY1.2 CY1.21 CY1.22 Tillegg A (info) Merking av bygningsdeler med helse- og miljøfarlige stoffer Tillegg B (info)

7 Undersøkelser, registreringer og kontroll Grunnundersøkelser geoteknikk Feltarbeider Forberedende og generelle arbeider Gravemelding og påvisning Varsling av grunneier Varsling, oppmerking og signaler til vanns Trafikkavvikling Etablering, drift og avvikling av arbeidssted Oppmåling Øvrige arbeider i forbindelse med feltundersøkelser Forboring Odex-boring Sonderinger Totalsondering Dreietrykksondering Dreiesondering Ramsondering Fjellkontrollboringer Enkel sondering In situ-målinger Vingeboring Trykksondering Poretrykksmålinger Feltkompressometer (Skruplateforsøk) Permeabilitetsforsøk Prøvetaking Prøvetaking, forstyrrede prøver Graving og sjakting Skovling med håndholdt utstyr Naverboring med maskin Ramprøvetaking Prøvetaking, uforstyrrede prøver Blokkprøvetaking Andre arbeider i forbindelse med grunnundersøkelser Tillegg ved sjøboring Tillegg ved ulendt terreng Transport av prøver Ventetider Øvrige tillegg Regningsarbeider Laboratoriearbeider Klassifisering Jordartsklassifisering av poseprøver Bestemmelse av vanninnhold i jord Bestemmelse av densitet for jord Korndensitet Konsistensgrenser D DB DB2 DB2.1 DB2.11 DB2.12 DB2.13 DB2.14 DB2.15 DB2.16 DB2.18 DB2.181 DB2.182 DB2.2 DB2.21 DB2.22 DB2.23 DB2.24 DB2.25 DB2.26 DB2.3 DB2.31 DB2.32 DB2.33 DB2.34 DB2.35 DB2.4 DB2.41 DB2.411 DB2.412 DB2.413 DB2.414 DB2.42 DB2.44 DB2.8 DB2.81 DB2.82 DB2.83 DB2.85 DB2.88 DB2.881 DB3 DB3.1 DB3.11 DB3.12 DB3.13 DB3.14 DB3.15

8 Bestemmelse av svinngrense for leire og leirige jordarter Kornfordelingsanalyser Humusinnhold Humusinnhold etter NaOH-metoden Humusinnhold ved glødning Rutineundersøkelser av prøvesylindre Leire/leirholdige materialer Sand- og siltmaterialer Treaksialforsøk Statiske treaksialforsøk Direkte skjærforsøk (Direct Simple Shear DSS) Statiske direkte skjærforsøk Ødometerforsøk Trinnvis belastning Kontinuerlig belastning (CRS/CPR-prosedyre) Permeabilitetsforsøk Andre arbeider i forbindelse med laboratorieundersøkelser Forlenget lagring Andre arbeider ved grunnundersøkelser Datarapportering Samlet datarapport Tilleggsarbeider i forbindelse med datarapportering Administrasjon og oppfølging av grunnundersøkelser DB3.16 DB3.17 DB3.17 DB3.171 DB3.172 DB3.2 DB3.21 DB3.22 DB3.3 DB3.32 DB3.4 DB3.41 DB3.5 DB3.51 DB3.52 DB3.6 DB3.8 DB3.81 DB8 DB8.2 DB8.21 DB8.28 DB8.3 Grunnarbeider Del 1 Markrydding Vegetasjonsrydding Felling av trær Felling av trær til tømmer Felling av trær til ved Felling av enkelt-trær Rydding av buskas og hogstavfall Løsgjøring av stubber og røtter samt avtaking av vegetasjonsdekke Behandling av buskas, hogstavfall, stubber og røtter Avtaking av vekstjord Rydding under vann Uttak av løsmasser Uttak til generelle gravenivåer Graving til generelle gravenivåer Spesielle arbeider ved graving til generelle gravenivåer Rensk av spuntvegg Uttak av grøft Graving av grøft Spesielle arbeider i forbindelse med uttak av grøfter Grøftekasser Uttak av groper F FB FB1 FB1.2 FB1.21 FB1.22 FB1.25 FB1.3 FB1.4 FB1.5 FB2 FB5 FD FD1 FD1.1 FD1.8 FD1.81 FD2 FD2.1 FD2.8 FD2.81 FD3

9 Graving av groper Forgraving Graving under vann Graving til generelle gravenivåer under vann Uttak av grøft under vann Graving av grøft under vann Spesielle arbeider ved uttak av grøft under vann Grøftekasser under vann Graving av groper under vann Forgraving under vann Spesielle arbeider ved uttak av løsmasser Mudring Løsgjøring Tiltak ved frosne masser Tiltak ved bløte masser Tiltak ved eksisterende anlegg Kryssing og langsføring av eksisterende anlegg Passering av eksisterende anlegg/objekter Fjerning av bygningsrester i grunnen Avretting og rensk Avretting Kontroll av underlaget Avretting uten tilføring av masser Avretting med tilføring av masser Avretting ved fjerning av masser Arrondering Rensk av bergoverflate Rensk av bergoverflate etter graving Rensk av bergoverflate etter sprengning Spylrensk Maskinrensk Spettrensk Bunnrensk Kilrensk Uttak av berg Sprengningsarbeider Sikkerhetstiltak ved sprengning Sprengning i dagen Sprengning under jord Sprengning av grøft Sprengning av groper og nisjer Sprengning under vann Spesielle arbeider i forbindelse med sprengning Merkostnad for flåsprengning Alternativ kontursprengning Uttak av berg uten bruk av sprengstoff Pigging av berg Vaiersaging i berg Fresing av berg Annet uttak av berg uten bruk av sprengstoff FD3.1 FD4 FD5 FD5.1 FD5.2 FD5.21 FD5.28 FD5.281 FD5.3 FD5.4 FD8 FD8.1 FD8.2 FD8.3 FD8.4 FD8.5 FD8.52 FD8.53 FD8.6 FF FF1 FF1.1 FF1.2 FF1.3 FF1.4 FF3 FF5 FF5.1 FF5.2 FF5.21 FF5.22 FF5.23 FF5.24 FF5.25 FH FH1 FH1.1 FH1.3 FH1.4 FH1.5 FH1.6 FH1.7 FH1.8 FH1.82 FH1.83 FH2 FH2.2 FH2.3 FH2.4 FH2.7

10 Spesielle arbeider i forbindelse med uttak av berg Sømboring Blokkdemolering Ventetider Ventetid ved stuff Tid for geologisk kartlegging Vannhåndtering Vannlensing Rigging av lenseutstyr Vannlensing Sedimenteringsanlegg Kontroll av utslipp Øvrige tiltak ved vannhåndtering Drenering av bergoverflate Drenskanal, -rør eller -renne Slange i drenshull Drensplater Vanninfiltrasjon Vanninfiltrasjon i berg Etablering av vanninfiltrasjonspunkt Vanninfiltrasjon Spesielle arbeider for vanninfiltrasjon i berg Tillegg for pakning Vanninfiltrasjon i løsmasser Systemer for lekkasjemåling Lekkasjemåling i tunnel Drift av målekum Måling av lekkasjevann Måling av lekkasjevann fra målekum Måling av vann på stuff Ventetid ved måling av lekkasjevann Fjerning av målekum Spesielle arbeider relatert til vannhåndtering Spesielle vann- og frostsikringsarbeider Fuger og endeavslutninger for hvelv av sprøytebetong Opplasting og transport Opplasting Opplasting av masser fra markrydding Opplasting av masser fra uttak av berg og løsmasser Opplasting av andre masser Transport Transport av masser fra markrydding Transport av masser fra uttak av berg og løsmasser Transport innenfor anleggsområdet Transport utenfor anleggsområdet Transport til vanns Transport av andre masser Leverings- og behandlingsavgift for masser FH8 FH8.1 FH8.2 FH8.6 FH8.62 FH8.64 FJ FJ1 FJ1.1 FJ1.2 FJ1.4 FJ1.5 FJ1.7 FJ2 FJ2.2 FJ2.3 FJ2.4 FJ4 FJ4.1 FJ4.11 FJ4.12 FJ4.18 FJ4.181 FJ4.2 FJ5 FJ5.2 FJ5.22 FJ5.23 FJ5.231 FJ5.232 FJ5.25 FJ5.26 FJ8 FJ8.1 FJ8.11 FM FM1 FM1.1 FM1.2 FM1.5 FM2 FM2.1 FM2.2 FM2.21 FM2.22 FM2.25 FM2.5 FM5

11 Leverings- og behandlingsavgift for rene masser Leverings- og behandlingsavgift for forurensede masser Leverings- og behandlingsavgift for sortert avfall Sikring av berg og løsmasser Sikring av berg Rensk for stabilitetssikring av berg Ekstrarensk Manuell ekstrarensk Maskinell ekstrarensk Arbeider med sikringsbolter Sikringsbolter Spesielle arbeider i forbindelse med sikringsbolter Etterstramming av sikringsbolter Tillegg for injeksjonspakning montert på sikringsbolt Sikring med bergbånd og nett Sikring med bergbånd Sikring med nett Festebolter for bergbånd og nett Sikring av løsmasser Utlegging av løsmasser Utlegging av løsmasser i fylling Utlegging i fylling Utlegging i fyllingsdam Fortrengning av løsmasser under fyllingsarbeidet Utlegging av løsmasser for massefortrengning Nedsprengning av utlagt fyllingsfront Fjerning av overhøyde Utlegging av løsmasser i lag Utlegging av løsmasser i grøft Utlegging i grøft Strømningsavskjæring i grøft Spesielle arbeider ved utlegging i grøft Beskyttelse av rørledninger og kabler i grøft Markering av rørledninger og kabler i grøft Tilbakefylling med løsmasser mot konstruksjoner Utlegging av løsmasser under vann Utlegging av løsmasser i fylling under vann Utlegging av løsmasser i lag under vann Utlegging av løsmasser i grøft under vann Tilbakefylling med løsmasser mot konstruksjoner under vann Tilleggsarbeider i forbindelse med utlegging av løsmasser Levering av løsmasser til depot Komprimering av løsmasser Bølge- og erosjonssikring Plastring Ordnet steinlag Erosjonssikring med spesielle produkter FM5.1 FM5.2 FM5.5 FP FP1 FP1.1 FP1.11 FP1.111 FP1.112 FP1.3 FP1.31 FP1.38 FP1.381 FP1.382 FP1.5 FP1.51 FP1.52 FP1.53 FP2 FS FS1 FS1.1 FS1.3 FS1.5 FS1.52 FS1.53 FS1.54 FS2 FS3 FS3.1 FS3.5 FS3.8 FS3.81 FS3.82 FS4 FS7 FS7.1 FS7.2 FS7.3 FS7.4 FS8 FS8.1 FS8.2 FS8.3 FS8.31 FS8.32 FS8.35

12 Spesielle tiltak mot frysing av løsmasser eller fryste løsmasser Spesielle tiltak mot frysing av masser Spesielle tiltak mot fryste masser Utlegging av lette masser Utlegging av lettklinker Utlegging av lettbetongbrudd Utlegging av celleglass Utlegging av bark Utlegging av polystyren Konstruksjoner av større steiner Andre tilleggsarbeider ved utlegging av løsmasser Tetting av løsmassekonstruksjoner Støvbinding Produksjon og bearbeiding av masser Produksjon av masser Bearbeiding av masser Bearbeiding av rene masser Bearbeiding av forurensede masser Drift av depot Drift av depot for rene masser Drift av depot for forurensede masser Sammensatte arbeider Vegetasjonsrydding komplett Uttak av masser komplett Uttak av løsmasser komplett Uttak av berg komplett Opplasting og transport Opplasting og transport fra markrydding Opplasting og transport av masser berg og løsmasser Opplasting og transport av andre masser Grøfter uttak og utlegging Midlertidig omlegging av eksisterende anlegg Vannhåndtering komplett Masseflytting Masseutskifting Kontroll av byggetid og bruk av ekvivalenttidsregnskap Veiledende materialparametere Sammenheng mellom sortering, betegnelse og bruksområde Graderingstall for løsmasser Graveskråninger betegnelser FS8.4 FS8.41 FS8.42 FS8.5 FS8.51 FS8.52 FS8.53 FS8.54 FS8.55 FS8.6 FS8.8 FS8.81 FS8.82 FU FU1 FU4 FU4.2 FU4.3 FU5 FU5.2 FU5.3 FV FV1 FV2 FV2.1 FV2.2 FV2.5 FV2.51 FV2.52 FV2.53 FV3 FV4 FV5 FV6 FV7 Tillegg A (info) Tillegg B (info) Tillegg C (info) Tillegg D (info) Tillegg E (info) Grunnarbeider Del 2 Grunnforsterkning Vertikaldren Pumpebrønner Sanddren Prefabrikkerte vertikaldren Sugespisser G GB GB1 GB1.1 GB1.2 GB1.3 GB1.4

13 Dypkomprimering Dypkomprimering ved vibrering Dynamisk dypkomprimering Dypstabilisering Dypstabilisering med kalk/sementpeler Rigg for dypstabilisering Levering av stabiliseringsmiddel Oppstilling for kalk/sementpeler Tomboring for kalk/sementpeler Innblanding av stabiliseringsmiddel Kontroll av fasthet av kalk/sementpeler Dypstabilisering ved injeksjon Grunnfrysing Spesielle arbeider ved grunnforsterkning Prøving og kontroll for grunnforsterkning Boring i berg og løsmasser Boring i berg Boring av hull i berg diameter til og med 150 mm Boring av hull i berg diameter til og med 150 mm fra dagen Boring av hull i berg diameter til og med 150 mm under jord Kjerneboring Tilhørende arbeider ved boring i berg diameter til og med 150 mm Vanntapsmåling Lekkasjemåling Spyling av borehull i berg Boring i berg diameter over 150 mm Rigg for boring i berg diameter over 150 mm Oppstilling for boring i berg diameter over 150 mm Boring i berg diameter over 150 mm Spesielle arbeider Kamerainspeksjon av borehull Fullprofilboring i berg Rigg for fullprofilboring Fullprofilboring av tunnel Fullprofilboring av sjakt Boring i løsmasser Rigg for boring i løsmasser Oppstilling for boring i løsmasser Boring i løsmasser diameter til og med 350 mm Spesielle arbeider i forbindelse med boring i løsmasser diameter til og med 350 mm Innboring av fôringsrør i berg Boring i løsmasser diameter over 350 mm Kombinert boring i løsmasser og berg Rigg for kombinert boring i berg og løsmasser Oppstilling for kombinert boring i berg og løsmasser Kombinert boring i berg og løsmasser GB2 GB2.1 GB2.2 GB3 GB3.1 GB3.11 GB3.12 GB3.13 GB3.14 GB3.15 GB3.18 GB3.2 GB5 GB8 GB8.1 GE GE1 GE1.1 GE1.11 GE1.12 GE1.15 GE1.18 GE1.181 GE1.182 GE1.183 GE1.2 GE1.21 GE1.22 GE1.23 GE1.28 GE1.281 GE1.6 GE1.61 GE1.62 GE1.63 GE2 GE2.1 GE2.2 GE2.3 GE2.38 GE2.381 GE2.4 GE3 GE3.1 GE3.2 GE3.3

14 Rørpressing Rigg for rørpressing Oppstilling for rørpressing Rørpressing Spesielle arbeider ved boring i berg og løsmasser Håndtering av masser fra boring og rørpressing Avviksmåling i borehull Sikring av borehull Gjenstøping av borehull Manuell rensk i borehull Stabilisering med slurry Gysing mellom fôringsrør og borehull Tetting mellom løsmasser og berg Inntrekking av fôringsrør/varerør Passering av hindringer ved boring og rørpressing i løsmasser Støttekonstruksjoner Spuntvegger Levering av spuntnåler Levering av spuntnåler av stål Levering av spuntnåler av tre Tilbehør til spunt Påsveiste spisser på spunt Forsterkning av spunt Påsveiste rør på spunt Smøring av spuntlåser Oppstilling, spunting og skjøting av spunt Rigg for spunting Oppstilling av rigg Spunting Tilleggsramming av spunt gjennom harde lag Skjøting av spunt Feste for stålspunt Innmeisling av spunt Bearbeiding av spunt Sveising av spuntlåser Kapping av spunt Diverse arbeider Tetting av spunt Høytrykksspyling av spuntvegg Trekking av spunt Gjenkjøp av spunt Bjelkestengsel Levering av bjelkestengsel Installasjon av stålprofiler for bjelkestengsel Rigging for installasjon av stålprofiler Installasjon av stålprofiler for bjelkestengsel Stoppramming og innmeisling av bjelkestengsel Boring av stålrør for bjelkestengsel Rigging for boring av stålrør for bjelkestengsel GE4 GE4.1 GE4.2 GE4.3 GE8 GE8.1 GE8.2 GE8.3 GE8.31 GE8.32 GE8.33 GE8.34 GE8.35 GE8.4 GE8.5 GH GH1 GH1.1 GH1.11 GH1.12 GH1.2 GH1.21 GH1.22 GH1.23 GH1.24 GH1.3 GH1.31 GH1.32 GH1.33 GH1.34 GH1.35 GH1.36 GH1.361 GH1.4 GH1.41 GH1.42 GH1.8 GH1.82 GH1.83 GH1.84 GH1.85 GH2 GH2.1 GH2.2 GH2.21 GH2.22 GH2.23 GH2.3 GH2.31

15 Nedboring av stålrør for bjelkestengsel Kapping av stålprofiler og -rør for bjelkestengsel Tettevegg i bjelkestengsel Tilleggsarbeider for bjelkestengsel Riving og fjerning av bjelkestengsel Slissevegger Ledevegger for slissevegger Graving og bruk av støttevæske ved slissevegger Bergfot Sprengning for bergfot Meisling av bergfot Pumperensk av bergfot for slissevegger Armering og støping av slissevegger Armering av slissevegger Skjøtearmering i slissevegger Rør i slissevegger Utsparinger for opplegg av dekker og gjennomføringer i slissevegger Utstøping av slissevegger Merforbruk av betong ved slissevegger Avsluttende arbeider ved slissevegger Innmåling av slissevegger Bearbeiding av slissevegger Fuger i slissevegger Kontroll av ferdig slissevegg Puter og avstivninger Puter og forankringskonsoller Innvendig avstivning av spunt Avstivning av med tverrstivere Forspenning av tverrstivere Fjerning av stivere Peler Neddrevet pel eller stålrør Forberedende arbeider Fordôring Tiltak for å begrense massefortrengning Levering av peler og stålrør Rigging for neddriving av pel eller stålrør Neddriving av pel eller stålrør Innmeisling og stoppslagning Stoppslagning i løsmasser Innmeisling og stoppslagning i berg Tilleggsramming ved innmeisling og stoppslagning Etterramming Avsluttende arbeider for neddrevet pel eller stålrør Kapping Topp-plater på stålpel Spesialarbeider for neddrevne peler og stålrør Spesialarbeider for stålpeler med massefortrengning GH2.32 GH2.4 GH2.6 GH2.8 GH2.87 GH3 GH3.1 GH3.2 GH3.3 GH3.31 GH3.32 GH3.33 GH3.4 GH3.41 GH3.42 GH3.43 GH3.44 GH3.45 GH3.46 GH3.8 GH3.81 GH3.82 GH3.83 GH3.85 GH6 GH6.1 GH6.2 GH6.21 GH6.22 GH6.28 GK GK1 GK1.1 GK1.11 GK1.12 GK1.2 GK1.3 GK1.4 GK1.5 GK1.51 GK1.52 GK1.53 GK1.6 GK1.7 GK1.71 GK1.72 GK1.8 GK1.81

16 Forsterkningsringer for stålrørspeler Forboring i berg for pelespiss Midlertidig avstivning av stålrørspeler Spesialarbeider for trepeler Skjøting av trepeler Borede peler eller stålrør Forberedende arbeider Supplerende fjellkontrollboringer Boring for pel eller stålrør Rigg og oppstilling for boring av pel eller stålrør Nedboring av pel eller stålrør Etablering av bergfot for borede peler med trekking av borerør Forsprengning for bergfot Meisling av bergfot Boring av bergfot Rensk av bergfot Spesielle arbeider for borede peler Engangsborkroner på stålrørspeler Sjaktede peler Pelesjakt Etablering av bergfot for sjaktede peler Tetting mot berg Sprengning for bergfot Rensk av bergfot Injiserte peler Jetpeler Forberedende arbeider Rigg for jetpeler Boring for jetpeler Jetinjisering Fjerning av slam Etablering av bærende peledeler Etablering av plasstøpt pel Uttak av masse fra pel eller borerør Rigging og uttak av masse Bruk av støttevæske ved boring og uttak av masse Forsering av harde masser og blokker Armering av plasstøpt pel Forankrings-/inspeksjonsrør i plasstøpt pel Støp av plasstøpt pel Avsluttende arbeider for plasstøpte peler Kapping av boret pel Etablering av stålkjernepel Stålkjerner Avsluttende arbeider for stålkjernepeler Kapping av stålkjernepel Pelehoder for stålkjernepeler Spesielle pelearbeider Spesialarbeider for stålpeler GK1.811 GK1.812 GK1.813 GK1.82 GK1.821 GK2 GK2.1 GK2.14 GK2.2 GK2.21 GK2.22 GK2.3 GK2.31 GK2.32 GK2.33 GK2.34 GK2.8 GK2.81 GK3 GK3.1 GK3.2 GK3.21 GK3.22 GK3.23 GK4 GK4.1 GK4.11 GK4.12 GK4.13 GK4.14 GK4.15 GK7 GK7.1 GK7.11 GK7.111 GK7.112 GK7.113 GK7.12 GK7.13 GK7.14 GK7.17 GK7.171 GK7.2 GK7.21 GK7.27 GK7.271 GK7.272 GK8 GK8.1

17 Katodisk beskyttelse av stålpeler Prøving og kontroll av peler Prøvebelastning av peler Rigg for kontroll av bæreevne Prøvebelastning av pel Prøvetrekking av strekkpeler Dynamisk kontrollmåling Brønner Rørbrønner Boring Filtermasse Brønnrør Brønnrør av stål Brønnrør av plast Brønnrør av prefabrikkerte betongelementer Brønnrør av plasstøpt betong Filterrør, bunntetting Hygienisk skjerming Brønnutvikling Injeksjonsrør for returvann Borebrønner Boring Skjerming Prøvetaking under boring Brønnutvikling Spesielle arbeider ved borebrønner Gjentetting av brønn Brønninstallasjoner Stigerør og brønnhoder Stigerør Midlertidige brønnhoder Permanente brønnhoder Kollektorer Gjenfylling med varmeledende materiale Overvåkingsutstyr Rehabilitering av brønner Spesielle arbeider for brønner Midlertidig brønnbeskyttelse Prøving og kontroll Brønnlogging Måling av retning, helning og retthet Brønnprøving Desinfisering Avsluttende arbeider Injeksjonsarbeider Oppstilling for injeksjon Pakningsplassering for injeksjon Levering av injeksjonsmiddel Injeksjon Dypinjeksjon GK8.11 GK8.2 GK8.21 GK8.211 GK8.212 GK8.22 GK8.23 GM GM1 GM1.1 GM1.2 GM1.3 GM1.31 GM1.32 GM1.33 GM1.34 GM1.4 GM1.5 GM1.6 GM1.7 GM2 GM2.1 GM2.3 GM2.4 GM2.5 GM2.8 GM2.81 GM3 GM3.1 GM3.11 GM3.12 GM3.13 GM3.3 GM3.4 GM3.5 GM7 GM8 GM8.1 GM8.4 GM8.41 GM8.42 GM8.43 GM8.44 GM8.7 GQ GQ1 GQ2 GQ3 GQ4 GQ4.1

18 Injeksjonsarbeid Kontaktinjeksjon Kontaktinjeksjon gjennom slange Kontaktinjeksjon i borehull Spesielle arbeider ved injeksjon Ventetid ved injeksjon ved stuff Berg- og løsmasseforankringer Forankringer med stag Forankringsstag i berg Forankringsstag i løsmasser Rigg for forankringsstag i løsmasser Forankringsstag i løsmasser oppgjør basert på utført lengde Forankringsstag i løsmasser oppgjør etter antall Spesielle arbeider ved forankringsstag i berg og løsmasser Gjennomføring i spunt Beskyttelse av staghode Justering av spennkraft Fjerning av midlertidige stag Spesiell prøvetrekking av stag Bolter og dybler i berg Geosynteter Armering med geosynteter Jordarmering med geosynteter Armering for trafikkbelastning Beskyttelse med geosynteter Drenering med geosynteter Erosjonssikring med geosynteter Erosjonssikring med geosynteter mot skråningserosjon Erosjonssikring med geosynteter mot strøm- og bølgeerosjon Forankring av erosjonssikring Filter av geosynteter Separasjon med geosynteter Separasjon med geosynteter i veg-, plass- og banekonstruksjoner Separasjon med geosynteter i forbindelse med ikke trafikerte arealer Tetting og vannsikring med geosynteter Tetting mot grunnen Membran ved vannsikring under jord Øvrig bruk av geosynteter Asfaltarmering Siltskjørt Tildekking av sjøbunn Sammensatte arbeider Borehull med rørledninger eller kabler Brønner, komplette Gravd brønn komplett Rørbrønn i løsmasser komplett GQ4.11 GQ4.2 GQ4.21 GQ4.22 GQ8 GQ8.1 GS GS1 GS1.1 GS1.2 GS1.21 GS1.23 GS1.24 GS1.8 GS1.81 GS1.82 GS1.83 GS1.84 GS1.85 GS5 GU GU1 GU1.1 GU1.2 GU2 GU3 GU4 GU4.1 GU4.2 GU4.3 GU5 GU6 GU6.1 GU6.2 GU7 GU7.1 GU7.2 GU8 GU8.1 GU8.2 GU8.3 GV GV1 GV2 GV2.1 GV2.2

19 Vann- og frostsikringskonstruksjoner Vann- og frostsikringskonstruksjoner i tunnel og bergrom Kontaktstøpt betonghvelv med membran Hvelv av sprøytebetong Isolert hvelv av sprøytebetong Uisolert hvelv av sprøytebetong Hvelv av plasstøpt betong Vann- og frostsikring med elementer Vann- og frostsikring med betongelementer Vann- og frostsikring med lettbetongelementer Lette konstruksjoner Veiledning til beskrivelse av ulike peletyper Bruk av geosynteter i deponi Symboler for geosynteter GV6 GV6.3 GV6.31 GV6.32 GV6.321 GV6.322 GV6.33 GV6.34 GV6.341 GV6.342 GV6.36 Tillegg A (info) Tillegg B (info) Tillegg C (info) Dekke- og banearbeider Bitumen- og sementstabiliserte bærelag Bitumenstabiliserte bærelag Bærelag av asfaltert grus, Ag Bærelag av asfaltert grus, Ag, med prisregulering Bærelag av asfaltert grus, Ag, uten prisregulering Bærelag av asfaltert pukk, Ap Bærelag av penetrert pukk, Pp Bærelag av emulsjonspukk, Ep Bærelag av skumgrus, Sg Bærelag av bitumenstabilisert grus, Bg Bærelag av gjenbruksasfalt, Gja Sementstabiliserte bærelag Bærelag av sementstabilisert grus, Cg Asfaltdekker Behandling av underlag Oppretting av underlag med bituminøse materialer Rengjøring Klebing Dekker av varmprodusert asfalt Varmproduserte asfaltdekker Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt Avstrøing Dekker av kaldprodusert asfalt Dekker av andre asfalttyper Kanter, renner og striper Profilstøpte kanter Underlag for kunststoffdekker Lag av drensasfalt Tilleggsarbeider til asfaltdekker Referansefelt Fartshumper Oppmerking Formerking J JB JB1 JB1.1 JB1.11 JB1.12 JB1.2 JB1.3 JB1.4 JB1.5 JB1.6 JB1.7 JB2 JB2.1 JH JH1 JH1.1 JH1.2 JH1.3 JH2 JH2.1 JH2.8 JH2.81 JH3 JH4 JH6 JH6.1 JH7 JH7.1 JH8 JH8.1 JH8.2 JK JK1

20 Permanent oppmerking av veger og plasser Oppmerking med vegbanereflektorer Fjerning av oppmerking Kunstgressdekker Kunstgress Kunstgressdekke Kunstgress på kumlokk Avslutning Oppmerking Prøving av kunstgress Beskyttelse og vedlikehold av kunstgress i reklamasjonstiden Sikring av kunstgress mot uønsket ferdsel Vedlikehold av kunstgresset i reklamasjonstiden Utarbeidelse av FDV-instruks/dokumentasjon Kunststoffdekker Kunststoffdekker og -belegg Kunststoffdekker for friidrett Kunststoffdekker for tennis Kunststoffbelegg på kumlokk Toppsjikt på asfaltflater Avslutning og forankring Oppmåling og oppmerking av dekker Oppmerking av friidrettsdekker Oppmerking av dekker for tennis Prøving av kunststoffdekker Beskyttelse og vedlikehold av kunststoffdekke i reklamasjonstiden Sikring av kunststoffdekke mot uønsket ferdsel Vedlikehold av kunststoffdekke i reklamasjonstiden Utarbeidelse av FDV-instruks/dokumentasjon Komprimering JK2 JK5 JK7 JM JM1 JM1.1 JM1.2 JM2 JM3 JM4 JM5 JM5.1 JM5.2 JM5.3 JP JP1 JP1.1 JP1.2 JP1.3 JP1.4 JP2 JP3 JP3.1 JP3.2 JP4 JP5 JP5.1 JP5.2 JP5.3 Tillegg B (info) Anleggsgartnerarbeider Vegetasjon Vekstjord og bearbeiding av vekstjord Vekstjordlag Vekstjordlag for grasdekker og plantefelt Vekstjord for trær Jordforbedring Ugrasbekjempelse Ugrasbekjempelse med kjemiske midler Ugrasbekjempelse med ikke-kjemiske midler Løsing og finplanering av vekstjordlag Løsing av vekstjordlag Finplanering av vekstjordlag Avsluttende og spesielle arbeider Fjerning av stein Grasdekker Blomstereng K KB KB2 KB2.2 KB2.22 KB2.23 KB2.3 KB2.4 KB2.42 KB2.43 KB2.5 KB2.51 KB2.52 KB2.8 KB2.81 KB4 KB5

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 026 Desember 2012 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7

Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 025 Desember 2012 Håndbok 025 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter Hovedprosess 1-7 Desember 2012 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie,

Detaljer

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/3 BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER AV NILS HÅVARD LUND OSLO 1981 ISBN 82-537-1232-4 ISSN 0332-8422 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en serie byggekostnadsindekser

Detaljer

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg

OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg B02 12.12.14 612 KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A01 28.11.14 612: TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!)

Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!) NS 3420 Normativ Betegnelse Tittel ProduktInfoUrl ( klikk og du går rett i nettbutikken til Standard!) HefteID 1 NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien Grunnleggende termer http://www.standard.no/no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?productid=133821

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett. Prosesskoder 0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon 0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VEILEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD 1 INNLEDNING Vegnorm for Jæren er et samarbeidsprosjekt i regi av NKF Nettverksgruppe for Jæren. Normen bygger på en eksisterende norm som var utviklet for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer