Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual"

Transkript

1 Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual

2 Viktig informasjon Legg merke til følgende punkter Sjekk at leveransen er mottatt komplett og uten skader Sørg for at installasjonen tilfredstiller alle relevante forskrifter og krav, og at den utføres på forsvarlig og faglig måte av kompetent personell. Må kun benyttes som foreskrevet i dokumentasjonen, innenfor de begrensninger og ytelser som er spesifisert. Produsenten fraskriver seg alle krav for skader på eiendom, mennesker og dyr som skyldes feilaktig installasjon, oppstart, kalibrering og vedlikehold, eller feilaktig bruk av utstyret. I tilfeller hvor det oppstår alvorlige feil, vil varmepumpens sikkerhetssystem stoppe anlegget og indikere alarm med varseltrekant i betjeningspanelet. -Tilkall kvalifisert servicepersonell. Kfr. avsnittet «Driftstans ved unormale hendelser» Det er også mulig som opsjon å hente ut alarmsignal som f.eks. kan sendes til alarmsentral eller bare en alarmlampe montert på sentralt sted i boligen.

3 Innhold Tekniske data for varmedrift s 4 Driftsgrense for varmedrift s 5 Effektkurve s 5 Dimensjoner s 6 Varmepumpens vannkrets s 8 Varmepumpens kjølekrets s 9 Sirkulasjonspumpens karakteristikk s 9 Systemskisser s 10 Installasjon s 14 Klargjøring s 14 Transport og håndtering s 14 Betjeningspanel, plassering s 14 Plass for montering av varmepumpen s 15 Montering og tilkobling av varmepumpe s 16 Elektrisk tilkobling s 17 Uteføler, ekstra, kan monteres ved behov s 17 Utetermostat for overstyrt drift (opsjon) s 17 Igangkjøring s 18 Sjekkes før spenningspåslag s 18 Oppstart s 18 Kontroll ved igangkjøring s 18 Hvordan bruke menyer for å gjøre endringer s 19 Verdier som må endres ved oppstart s 19 Styring av tilskuddsvarme s 20 Oppstartskjema s 23 3

4 Tekniske data for varmedrift Modell Enhet 004M 006M 008M 012M 015M Driftsgrenser Laveste utetemperatur for varmedrift C Høyeste utetemperatur for varmedrift C Ytelse Typisk for gulvvarme Data i hht Eurovent LCP/A/CHF driftsforhold Testforhold #1 (Vann Inn-Ut 30 C/35 C, Utetemp +7 C db/+6 C wb) Nominell avgitt ytelse kw 4,1 5,8 7,2 11,9 14,5 Tilført kw 1,01 1,38 1,84 3,04 3,57 Virkningsgrad, COP kw/kw 4,05 4,2 3,91 3,91 4,06 Eurovent energiklasse A A B B A Testforhold #3 (Vann Inn-Ut 30 C/35 C, Utetemp +2 C db/+1 C wb) Nominell avgitt ytelse kw 3,5 3,8 4,1 8 10,2 Tilført kw 1,13 1,23 1,31 2,6 3,29 Virkningsgrad, COP kw/kw 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Typisk for viftekonvektor Data i hht Eurovent LCP/A/P/R/AC driftsforhold Testforhold #2 (Vann Inn-Ut 40 C/45 C, Utetemp +7 C db/+6 C wb) Nominell avgitt ytelse kw 3,9 5,8 7,4 12,95 14 Tilført kw 1,21 1,93 2,34 4,3 4,36 Virkningsgrad, COP kw/kw 3,2 3,01 3,16 3,01 3,21 Eurovent Energiklasse A B B B B Testforhold #4 (Vann Inn-Ut 40 C/45 C, Utetemp +2 C db/+1 C wb) Nominell avgitt ytelse kw 3,4 3,7 3,9 8 10,2 Tilført kw 1,31 1,42 1,48 3,08 3,92 Virkningsgrad, COP kw/kw 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Typisk for radiator Testforhold #5 (Vann 55 C, Utetemp +7 C db/+6 C wb) Nominell avgitt ytelse kw 4,1 5,4 6,7 11,5 11,7 Tilført kw 1,51 2,09 2,91 4,64 4,18 Virkningsgrad, COP kw/kw 2,71 2,58 2,3 2,48 2,8 4

5 Modell Enhet 004M 006M 008M 012M 015M Lydnivå Testforhold (Vann Inn-Ut 30 C/35 C, Utetemp +7 C db/+6 C wb) Lydeffekt db(a) Lydtrykk (hemispheric field at 4m dist. in front of fan) db(a) Kjølekrets Kjølemedie R-410A, fyllemengde kg 1,195 1,35 1,81 2,45 3,39 Kompressortype DC twin rotary Vannkrets Vanntrykk, max kpa 300 Tilgjengelig statisk trykkfall kpa Tilkobling, inn/ut Elektriske data Strømforsyning V-ph-Hz Spenningsområde V 207 til 254 Strømtrekk, max A 7, Tilførselsikring A 10-B 16-B 16-B 25-D 25-D Driftsgrense for Varmedrift Effektkurver Vanntemperatur Utetemperatur Effekt i kw M M M 8 006M 6 004M Utetemperatur 5

6 Dimensjoner Air HP 015M - Air HP 012M Bunnpanne Air HP 015M - Air HP 012M Air HP 008M - Air HP 006M - Air HP 004M

7 Air HP 008M - Air HP 006M - Air HP 004M Modell Enhet 004M 006M 008M 012M 015M Dimensjoner A(bredde) mm B(høyde) mm C(dybde) mm D mm E mm F mm G mm H mm L mm Nettovekt kg

8 Varmepumpens vannkrets Air HP 008M - Air HP 006M - Air HP 004M inn inn ut ut 8 8 Air HP 015M - Air HP 012M FG Air HP 008M Air HP 006M Air HP 004M Automatisk luftepotte 2 FlowSwitch (strømningsvakt) 3 Sikkerhetsventil 4 Temp.føler 5 Sirkulasjonspumpe 6 Lufteskrue på pumpe 8 Drensplugg Air HP 015M Air HP 012M 8

9 Sirkulasjonspumpens karakteristikk Air HP 004M kpa Air HP 006M kpa l/s 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s Air HP 008M Air HP 012M - Air HP 015M kpa kpa 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 l/s 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 l/s Varmepumpens kjølekrets 9

10 Systemskisser SYStem nr 1 Eksisterende oljekjel benyttes som arbeidstank og tilskuddsvarme Tappevann forvarmes i kjelen og løftes opp til ønsket temperatur i ekstern spissbereder. Varmeavgivere er primært eksisterende radiatorer. Dersom anlegget består av både høy og lavtemperaturavgivere, må det installeres shunt for lavtemperaturavgiverne (f.eks. gulvvarme) Høytemperatur varmeanlegg RørinstaLLasjon Vv spissbereder Lavtemperaturanlegg (f.eks gulvvarme) EL P3 Kv Isolasjon P1 olje Sil el oljekjel 10

11 EL-opplegg Uteføler, opsjon 004 = 10A, 1-fase 006 og 008 = 16A, 1-fase 012 og 015 = 25A, 1-fase Sikringskap 230V 9kW = 25A, 3-fase 16A, 1-fase opsjon : 2 x 0,75 mm 2 signal fra utløst sikring 3-fase A2W-Cs1 Betjeningspanel betjpanel A2W-Cs1 P3 Kobles på stikk EL styreskap for tilskuddsvarme (opsjon) spissbereder 4x0,5 mm 2 skjermet 2x0,75 mm 2 3-fase Olje el 2 x 0,75 mm 2 styresignal til kontaktor opsjon : 2 x 0,75 mm 2 signal fra utetermostat EL-tilkoblinger i varmepumpen L L L L n intern Primærpumpe Utetermostat, opsjon C W G Y NB! Klemme skal ikke tilkobles. Utedel n 16 n 12 n jord Riello AirHP 2 x 0,75 mm 2 + jord 2 x 0,75 mm 2 + jord 4 x 0,5 skjermet Uteføler, opsjon. Ved montasje endres kode 126=1 Innendørs A1 Tilførsel fra sikringskap 004 = 10A, 1-fase 006 og 008 = 16A, 1-fase 012 og 015 = 25A, 1-fase A2 Kontaktor KM1 for tilskuddsvarme spole=230v styreskap for tilskuddsvarme : opsjon C W G Y 11

12 SYStem nr 2 Med ny dobbelmantlet bereder for arbeidstank og tilskuddsvarme Varmeavgivere kan være radiator eller gulvvarme. Dersom anlegget består av både høy og lavtemperaturavgivere, må det installeres shunt for lavtemperaturavgiverne ( f.eks. gulvvarme) RørinstaLLasjon Vv P3 Isolasjon Varmeanlegg P1 Kv Sil 12

13 EL-opplegg Uteføler, opsjon 004 = 10A, 1-fase 006 og 008 = 16A, 1-fase 012 og 015 = 25A, 1-fase 4x0,5 mm 2 skjermet opsjon : 2 x 0,75 mm 2 signal fra utløst sikring Betjpanel A2W-CS1 Sikringskap 230V 16A, 1-fase ELP2 3kW ELP1 9kW 9kW = 25A, 3-fase 3-fase 3-fase P3 Kobles på stikk styreskap for tilskuddsvarme (opsjon) Utetermostat (opsjon) 2 x 0,75 mm 2 styresignal til kontaktor opsjon : 2 x 0,75 mm 2 signal fra utetermostat EL-tilkoblinger i varmepumpen L L L L n intern Primærpumpe Utetermostat, opsjon C W G Y NB! Klemme skal ikke tilkobles. Utedel n 16 n 12 n jord Riello AirHP 2 x 0,75 mm 2 + jord 2 x 0,75 mm 2 + jord 4 x 0,5 skjermet Uteføler, opsjon. Ved montasje endres kode 126=1 Innendørs A1 Tilførsel fra sikringskap 004 = 10A, 1-fase 006 og 008 = 16A, 1-fase 012 og 015 = 25A, 1-fase A2 Kontaktor KM1 for tilskuddsvarme spole=230v styreskap for tilskuddsvarme : opsjon C W A2W-Cs1 Betjeningspanel G Y 13

14 Installasjon Klargjøring Vi anbefaler at emballasjen ikke fjernes før produktet er fraktet til montasjestedet. Teipstrimler fjernes med forsiktighet. Dette produktet blir levert av VV Parts AS, som er sertifisert som miljøfyrtårn-bedrift. Vi henstiller til deg som monterer dette produktet å ta ansvar for miljøet bl.a. ved å : - Oppbevar og fjern emballasje på forsvarlig måte. - Emballasje sorteres og resirkuleres i hht lokale forskrifter. - Riktig håndtering av kjølemedier - Riktig avhending av produktet ved levetidens slutt Transport og håndtering Varmepumpen må håndteres av kvalifisert personell. Benytt godkjent utstyr som er beregnet for oppgaven. Varmepumpen skal transporteres stående. Vær oppmerksom på at varmepumpens vektfordeling ikke er symmetrisk, slik at kompressorsiden representerer en betydelig del av totalvekten. Løfte- og sikringsmateriell må ha tilstrekkelig styrke for oppgaven. Benytt løftepunkter der hvor det er angitt. 2 Plassering av betjeningspanel Betjeningspanelet ligger pakket inne i varmepumpen ved levering. Betjeningspanelet påvirker eller styrer romtemperaturen, og det er derfor viktig å velge riktig plassering : I boligens hovedrom hvor temperaturforholdene er representative for temperatur-reguleringen i boligen. Unngå plassering hvor panelet påvirkes direkte av solstråler, varmekilder (f.eks. radiatorer), lufteventiler, ventilasjonspunkter etc. Unngå plassering i rom med høy fuktighet, korrosiv atmosfære, mye støv etc. 14

15 Plassering av varmepumpen Plassering velges av ansvarlig person ut fra hensyn til tekniske krav, lover og forskrifter samt stedlige hensyn. Studér anvisningene nøye. Ta hensyn til lyd fra varmepumpen i forhold til naboer. Følg gjeldende forordninger om nabostøy. Unngå: - Plassering i atkomstveier som skal ha fri passasje. - Plassering nær vinduer. - Hindringer som skaper tilbakeføring av viftas luftutkast. - Steder med aggressiv eller forurenset atmosfære. - Steder med mye støv og partikler i lufta. - Steder i nærheten av varmekilder. - Trange steder som kan gjøre at lydnivået forsterkes som følge av resonans og gjenklang. - Hjørneplassering eller andre steder hvor det lett samler seg løv, støv, snø eller andre fremmedlegemer som kan trekkes mot ribbeveggen og forhindre luftstrømmen. - Innbygging eller omramming som hindrer fri tilgang på uteluft. - Plassering hvor luftutkast fra varmepumpen kan trenge inn i bygninger. - Vindfull plassering som kan motvirke viftas funksjon, eller skape unødvendig lang avrimingstid under påfrysing på utedel. Enheten skal: - Plasseres på et horisontalt underlag som er egnet for å understøtte varmepumpas vekt. - Plasseres på et fundament som forhindrer at vibrasjoner overføres til huset. Markstativ er en god løsning. - Monteres med vibrasjonsdempere og fleksible slanger på vanntilkoblingene. - Plasseres med tilstrekkelig atkomst for rør og kabelføring, montasje, service og vedlikehold. Varmepumpen skal kun monteres utendørs. Ved plassering av flere varmepumper inntil hverandre, må det beregnes tilstrekkelig luft-tilgang og avkast. Sørg for tilstrekkelig høyde fra underlaget for å ivareta oppbygging av is fra avriming og snø som kan samle seg. Dette skaper et vedlikeholdsbehov. Terreng under varmepumpen skal være utformet slik at vann og is ikke bygger seg opp under varmepumpa eller mot bygninger. Beregn tilstrekkelig plass for atkomst for service og vedlikehold. 15

16 Montering og tilkobling av varmepumpen NB!! For å hindre frostsprengning og sikre problemfri drift under vinterforhold skal varmeanlegget fylles med glykol. Vi anbefaler Dowcal 100, 30% Ved bruk av veggfeste for varmepumpen, vær oppmerksom på uønskede vibrasjoner som kan forplante seg i veggen. Spesielt ved montasje på trevegg. Et markstativ anbefales. Vibrasjonsdempere skal alltid benyttes under varmepumpen. Varmepumpen skal monteres horisontalt. Sjekk med vater etter montering. Ta hensyn til drensvann som produseres når varmepumpen går i avriming. Sørg for at vannet ikke samler seg inntil bygningsdeler og skaper is-sprengning. Utvendige vannrør : Benytt flexislanger for tilkobling til varmepumpen. Alle utvendige vannrør må isoleres med tanke på frostsikring og varmetap. Isolasjonen må beskyttes mot mekanisk skade, inntrenging av fuktighet og klimapåvirkning. Montér stengekraner på vannrør til og fra varmepumpen. Stengekraner plasseres frostfritt. Det skal alltid monteres sil på vannet som går inn til varmepumpen. Varmepumpens utvendige transportgitter bør fjernes for å minimalisere vedlikeholdsbehov som kan oppstå under krevende vinterforhold. Gitteret kan da utilsiktet bli som en armering for is. Uteføler, ekstra Standard uteføler som sitter fabrikkmontert på varmepumpens bakside kan benyttes for å styre anleggets varmekurve. Dersom varmepumpen er plassert med direkte soleksponering, vil det gi en bedre temperatur-regulering å benytte ekstra uteføler som er levert sammen med varmepumpen. Lufting av vannsystemet. Montér utluftingsmuligheter etter behov på høye punkter av anleggets rørføringer. Kontaktor for styring av tislkuddsvarme. En standard kontaktor avgir sjenerende lyd ved inn/utkobling, og plassering må vurderes for å gi minst ulempe i boligen. 16

17 Elektrisk tilkobling Tilgang til varmepumpens tilkoblinger Skru ut festeskruer (markert i bildet) Dekselet skyves ned og fjernes. Inverter-kort EL-tilførsel Tilkobling for inn- og utganger Lokk Uteføler, ekstra, kan monteres ved behov Føleren ligger pakket inne i varmepumpen ved levering. Vær klar over at følerelementet er støpt inn i kapslingens lokk. Tilkobling i varmepumpen: klemme Benytt signalkabel med tvunnet par eller skjerm. Kode 126 = 1 når ekstra føler er montert. Plasseres på et sted som ikke er solbelastet, f.eks. oppunder gesims eller møne på husets nordvegg. Utetermostat for overstyrt drift (opsjon) Kan benyttes i anlegg med høytemperatur radiatorer sammen med kontaktorstyring for tilskuddsvarme. Skal monteres på utedel. Se beskrivelse for styreboksen (opsjon). 17

18 Igangkjøring NB! Igangkjøring av varmepumpen skal utføres av kvalifisert personell. Sjekkes før spenningspåslag Alle sikkerhetsforskrifter er ivaretatt, så som jording, jordfeilbryter, elektrisk servicebryter, sikkerhetsventiler etc. At varmepumpen er riktig montert og tilstrekkelig festet i hht stedlige forhold Alle tilkoblinger og anslutninger er korrekt montert og tilstrekkelig tiltrukket At elektrisk utstyr er koblet for riktig spenning, f.eks varmekolber Δ for 3x230V eller Y for 3x400V Alle utvendige vannrør er fullstendig isolert At glykolfylling har riktig frysepunkt Forberedelser Bland vann og glykol til bruksblanding 30 % vol. som gir frysepunkt på ca C. Vi anbefaler Dowcal 100. Fyll varmeanlegget. Klargjør all elektrisk installasjon, slik at varmepumpen kan startes umiddelbart etter at vannkraner er åpnet. Juster termostater for tilskuddsvarmekilden slik at den kan levere ønsket maks. temperatur til varmeanlegget. Sjekk at overhetingsvern er ok. Den beste testen er å aktivere utgang fra varmepumpe og kontrollere riktig strømtrekk med amperemeter. Vanntanken skal oppvarmes med stengte kraner ut til varmepumpe. Sjekk ekspansjonstankens for-trykk slik at det er tilpasset installasjonen. Justér om nødvendig. Oppstart Slå på strømmen til varmepumpen, og sjekk at systemet ikke starter. (Ikke er aktivert i varmedrift.) Utfør endringer på betjeningspanelet for å innstille koder som tilhører den valgte systemløsningen som beskrevet på neste side. Åpne kraner for å slippe oppvarmet vann ut til varmepumpe. Start varmepumpe og sjekk at sirkulasjonspumpe starter. Dersom vannpumpens impeller har satt seg, må den hjelpes i gang med tilkomst gjennom sirkulasjonspumpens lufteskrue. Sjekk vannsirkulasjon med kode =0 : Feil 111=1 : Vannsirkulasjon OK Sjekk evnt. alarmer. Sirkulasjonspumpen kan tvangskjøres ved å sette kode 104=1 Ved luft i systemet kan det hende at pumpen må startes og stoppes gjentatte ganger for å få ut all luft. Husk å åpne lufteskrue på luftepotte som sitter i utedelens pumpemodul. KontrOLL ved igangkjøring Sjekk at anlegget er tilstrekkelig utluftet. Luft i rørsystemet er ødeleggende for varmeanleggets funksjon. Sjekk varmeanleggets temperaturforskjell (Δt ) på inn- og utgående vann, og om nødvendig justér vannpumpehastighet. Sil som beskytter varmepumpen skal renses kort tid etter oppstart. Velge varmekurve som passer til huset og type varmeavgivere. Innstilling av evnt. termostater for tilskuddsvarme. Funksjonstest av anleggets enheter. Opplæring av huseier. Fyll ut Oppstartskjema og send til VV Parts AS 18

19 Hvordan bruke menyer for å gjøre endringer Aktivér Innstillingskoder beregnet for Installatøren Trykk + -taster i ca 3 sek. Installatørnivå vises med verktøy symbol nede i høyre hjørne. Kode-nr blinker. Tall som blinker kan endres med Pil-taster Bla til ønsket kode-nr. og trykk M-tasten. Verdien for valgt kode blinker. Kan endres med Pil-taster. Trykk OK-tast Trykk M-tast og kode-nr. blinker. Bla til neste kode som skal endres eller sjekkes M Avslutt : Trykk OK-tast når Kode-nr. blinker Slik aktiverer du installatørnivå. Hold begge de merkede tastene inne i ca. 3 sek. Kode verdi OK Kode nr. P NB! Verdier som må endres ved oppstart SYStem nr 1 og 2 Endringer på betjeningspanelet Tilgang til Funksjoner og Innstillingskoder: trykk + i ca 3 sek. Kode 2 : Aktivér Frostbeskyttelse : Endres fra «1» til «2». Symbolet vises i displayet. Kode 3 : Aktivéringsgrense for Frostbeskyttelse : Endres fra «6» til «12» Tilgang til Innstillingskoder beregnet for Installatøren: trykk + i ca 3 sek. Kode 100/101 Styringstype avhengig av betjeningspanelets plassering Funksjon: Kode 100 Kode Betjeningspanel IKKE montert x (Enkelt bryterpanel kan benyttes som alternativ med kode 100 = 1 eller 2) Panel står f.eks i teknisk rom. Omgivelsetemp. skal ikke påvirke fyringskurve x x Panel er montert på representativt sted, f.eks. stue. Omgivelsetemp. påvirker fyringskurve x x Panel benyttes som romtermostat. Omgivelsetemp. påvirker fyringskurve x x Panel benyttes som romtermostat. Omgivelsetemp. påvirker IKKE fyringskurve x x Kode 112 : Velger kurve : Endres fra «0», til «3» typisk for gulvvarme, til «4» typisk for fan coil, til «8» typisk for radiator. Spesialtilpasset kurve kan defineres. Fortsetter neste side 19

20 Kode 126 : Kun dersom ekstra utetemp.giver er montert : Endres fra «2» til «1» Kode 150 : Høyeste utetemp. som tillater automatisk innkobl. av tilskuddvarme : Endres fra «0º» til «10º» Kode 154 : Tilskuddsvarme : Endres fra «1» til «2» (avhengig av vanntemperaturen) Kode 155 : Sirkulasjonspumpe : Endres fra «1» til «2» ( alltid PÅ ) Tilgang til Innstillingskoder på fabrikknivå: trykk M + i ca 3 sek. Kode 302 : Konfigureres for kun varmedrift : Endres fra «1» til «2» Tilkobling av EL-kolber, 2 alternativer Utsnitt fra skjema på forrige side Kontrollboks KA1 N x 230V 16 Amp 230V styrestrøm til kontaktor 1 3 x 230V 16 Amp 230V styrestrøm til kontaktor 2 230V styrestrøm til kontaktor 3 Separat k ontaktor som er tilpasset kolbens for Alt. 2 elkolbe relek 11182KT OH t> = 6kW D- koblet for 3 x 230V NK A1 A2 BACKer K11 boks OH t> = 6kW D- koblet for 3 x 230V 2 1 Alt. 1 Kolbe med kontaktor i boksen Alt. 2 Kolbe uten kontaktor i boksen Rev.: C: 9. jan Sign.: trs 20

21 Riello AirHP oppstartsrapport Installatør Sluttbruker Adresse Riello AirHP M Serienummer utedel Oppstartsdato Installert i hht. VVP systemtegning nr. Plassering av betjeningspanel Type varmeanlegg Gulvvarme Fancoil Varmluft Radiator Annet Eksisterende oljekjel er benyttet ja, fabr./type nei Akkumulatortank Spissbereder Ekspansjonskar, innstillt arbeidstrykk bar Sirkulasjonspumpe, intern i varmepumpe Hastighet Sirkulasjonspumpe, ekstern Fabr. og type Hastighet Styring av EL-tilskudd - VVP styreboks ja Annen Isolasjon av utvendige rør utført ja, type : nei Evnt. frostsikring med glykol ja, type : - C nei Innstillingsverdier Alle systemkoder satt i hht. systemskjema Ja Varmekurve nr (kode 112):_ eller kundetilpasset kurve Ja El-tilskudd Ant. kolber á kw Termostat innstilling Kolbe 1 C Kolbe 2 C Kolbe 3 C Oljefyr C Utgang for tilskudd er testet ja nei Vanntemperatur målt i varmepumpe under drift Tur C Retur C Er sil som beskytter varmepumpen renset etter oppstart? ja nei Har sluttbruker fått opplæring? ja nei Oppstartsrapport må være korrekt utfylt og returnert VV Parts AS for å oppfylle eventuelle reklamasjonskrav. Ansvarlig underskrift Dato Utfylt rapport sendes til VV Parts AS, Larkollv. 10, 1570 Dilling 21

22 Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M Riello Air HP annex til instruksjonsmanual Feilkodeoversikt Funksjoner og innstillingskoder Innstillingskoder beregnet for installatøren EL-skjemaer Diagnosehjelp for modell 012 og 015 CE-deklarasjon

23 Machinery Directive 2006/EC as subsequently amended. Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC as subsequently amended.

24 Driftsstans ved unormale hendelser Feilsituasjon tilkjennegis ved at varseltrekant vises i display nede til venstre Avlésing av feilkode Tilgangsnøkkel: + Bla med pil-tast opp til kode nr. 22 som viser feilkode for aktiv alarm. Kode 23 viser de 4 seneste feilkoder som har vært i systemet, ved at de rullérer med 1 sek. intervall. Alarmen forsvinner når alarmsituasjonen er rettet. Kontakt servicepersonell og oppgi avlést feilkode, evnt. også tidligere feilkoder. NB! Driftstans i Anlegg uten glykol Vi anbefaler alltid at varmeanlegget frostsikres med glykol. Bland vann og glykol til bruksblanding 30 % vol. Frostsikring skal foretas på steder med usikker strømforsyning og fare for lange strømbortfall. Dersom man, på eget ansvar, velger å la være å fylle anlegget med glykol, må følgende tiltak utføres ved driftstans, når utetemperatur er under null: Følg med på vannkretsens temperatur. Dersom temperaturen faller mot vannets frysepunkt, må nedtapping utføres for å hindre frostsprengning av utedelens vannkrets. Steng både inn og ut-kraner til utedel. Tapp ut vann i utedelen ved å åpne drensplugg på varmepumpens bakside. Når strømmen kommer tilbake og anlegget skal startes igjen, må det etterfylles vann og utluftes. Kontakt installatør! 3

25 Feilkodeoversikt Kode Beskrivelse 2 Safety input 3 Følerfeil Inngående vanntemp. (EWT-sensor) 4 Følerfeil Kjølegasstemp. (TR-sensor) 5 Følerfeil Tilleggsmontert føler for utetemp. 6 Kommunikasjonsfeil til betjeningspanel 7 Følerfeil Romtemp.føler montert i betjeningspanel. Display viser «--«9 Ikke tilstrekkelig vannstrøm (flow-switch)/ Vannsirkulasjonspumpe 10 Korrupt EEPROM 11 Varmedrift Utetemp. (OAT) er høyere enn Stoppgrense. 12 Kjøledrift Utetemp. (OAT) er lavere enn Stoppgrense. 13 Kommunikasjonsfeil RS485. (Gjelder styringstype : kode 100=6) 14 a Kommunikasjonsfeil mellom Inverterkort og utedelens Kontrollkort (GMC) b Kompressor høy temperatur (klixon) c Sikringsfeil i utedel 15 Følerfeil Utgående vanntemp. (LWT-sensor) 17 Følerfeil Utetemp. (TO-sensor) 18 Kortsluttningsbeskyttelse, G-Tr inverter 20 Feil i kompressor rotorposisjonskontroll 21 Feil i inverter strømmålingskrets 22 Følerfeil TE/TS sensor 23 Følerfeil Hetgassføler (TD-sensor) 24 Viftefeil 26 Annen feil i utedel 27 Fastlåst kompressor 28 Hetgasstemperatur høy 29 Kompressorhavari Feil som vises i displayets verdifelt E4 E3 Feil på betjeningspanelets EEPROM. Kommunikasjonsfeil mellom betjeningspanel og utedel. 4

26 Funksjoner og innstillingskoder Tilgangsnøkkel trykk + samtidig i ca 3 sek. Innhold (verdi) for koder som vises med er kun for å vise informasjon (read only), og kan ikke endres. Kode Funksjon Beskrivelse Symbol Egen innstilling 1 Mode Anleggets driftsmodus 0 = AV 1 = (PÅ=Kjøl) Ikke i bruk 2 = PÅ=Varm 2 Beskytt huset mot frost Starter varmepumpen selv om den er avslått. Se kode 3. 1 = Ikke klargjort 2 = Klargjort 3 Temp.grense for aktivering besk. frost Husets romtemp. hvor beskyttelsesfunksjontrer i kraft hvis klargjort i kode 2 Fabrikk = 6 C Vår instilling = 12 C Gyldige verdier : Min = 6 C, Max = 12 C 4 Finjustering av varmekurve for utekomp. Finjustering av topp-punkt for systemets varmekurve for styring av vanntemp. Se kode 112. Fabrikk = 0 C Gyldige verdier : Min = -5 C, Max = +5 C 5 Begrenset lydnivå Funksjon som kan benyttes til å begrense kompressorens turtall for å oppnå lavere lydnivå til valgte tider, f.eks. natt. NB! Gir redusert ytelse. 1 = AV 2 = Klargjort 6 Reduksjon for kompr. Hvor mange % av kompressorens max turtall (frekvens) som tillates når funksjon for begrenset lydnivå (kode 5) er klargjort. Fabrikk = 75% Gyldige verdier : Min = 50%, Max = 100% Fabrikkinnstillingsverdier er merket Må velges ved oppstart 5

27 Kode Funksjon Beskrivelse Symbol Egen innstilling 7 Temp. nivå Viser gjeldende temperaturnivå 1 = Hjemme 2 = Borte 3 = Natt 8 Temp.for gjeld.nivå Viser ønsket romtemperatur for gjeldende nivå. (Hjemme-Borte-Natt) C 9 Romtemp. Viser romtemp. som måles i betjeningspanelet C 10 Fuktighet Viser luftens relative fuktighet som måles i betjeningspanelet. Se også kode 108. % 11 Utetemp.1 Viser utetemperatur målt på varmepumpens bakside (TO-føler) C 12 Utetemp.2 Viser utetemperatur målt på evnt. tilleggsmontert uteføler som skal monteres slik at den ikke er solbelastet. Kode 126 = 1 når installert. C 13 Justering av føler for romtemperatur Justeringsmulighet for å kompensere for ugunstig romføler plassert betjeningspanel i forhold til måling av romtemp. Fabrikk = 0 C Gyldige verdier : Min = -5 C, Max = +5 C C 14 Antall tidsperioder Valg av antall tidsperioder som kan programmeres for døgnprogram Fabrikk = 4 Gyldige verdier : 2, 4 eller 6 perioder 15 Bør-verdi «Hjemme» Varmedrift Endring av ønsket temp. (Bør-verdi) for Hjemmenivå i varmedrift. Fabrikk = 20 C Gyldige verdier : Min = 12 C, Max = 38 C 16 Bør-verdi «Hjemme» Kjøledrift Endring av ønsket temp. (Bør-verdi) for Hjemme-nivå i kjøledrift (ikke aktuell) Fabrikk = 24 C Gyldige verdier : Min = 12 C, Max = 38 C Fabrikkinnstillingsverdier er merket Må velges ved oppstart 6

28 Kode Funksjon Beskrivelse Symbol Egen innstilling 17 Bør-verdi «Natt» Varmedrift Endring av ønsket temp. (Bør-verdi) for Nattnivå i varmedrift. Fabrikk = 18 C Gyldige verdier : Min = 12 C, Max = 38 C 18 Bør-verdi «Natt» Kjøledrift Endring av ønsket temp. (Bør-verdi) for Nattnivå i kjøledrift (ikke aktuell) Fabrikk = 26 C Gyldige verdier : Min = 12 C, Max = 38 C 19 Bør-verdi «Borte» Varmedrift Endring av ønsket temp. (Bør-verdi) for Bortenivå i varmedrift. Fabrikk = 15 C Gyldige verdier : Min = 12 C, Max = 38 C 20 Bør-verdi «Borte» Kjøledrift Endring av ønsket temp. (Bør-verdi) for Bortenivå i kjøledrift (ikke aktuell) Fabrikk = 28 C Gyldige verdier : Min = 12 C, Mac = 38 C 21 Gjeldende romtemp. Bør-verdi Viser gjeldende Bør-verdi for styring av romtemp. C 22 Feil-kode Viser feil-kode for aktiv alarm. Kfr. alarmtabell for forklaring. 23 Feil-historikk Viser feil-kode for de 4 seneste alarmene Rullérer hvert sekund. 7

29 Innstillingskoder beregnet for installtøren Tilgangsnøkkel trykk + samtidig i ca 3 sek. Symbolet nede i høyre hjørne viser at installatørnivå er aktivt. Innhold (verdi) for koder som vises med er kun for å vise informasjon (read only), og kan ikke endres. Kode Funksjon Beskrivelse Egen innstilling 100 Styringstype Velger hvordan varmepumpen skal styres. 1 = Bryterpanel (pot.frie kont.): Fast vanntemp. 2 = Bryterpanel (pot.frie kont.): Kurvestyring 3 = Betjeningspanel med display: Kurvestyring 4 = Betjeningspanel med display: Som romtermostat 5 = ikke i bruk 6 = RS = ikke i bruk 101 Betjeningspanel Hvordan betjeningspanelet anvendes 0 = Betjeningspanel IKKE installert 1 = Betjeningspanel, NORMAL bruk 2 = Betjeningspanel kun som PROGR. verktøy Oversikt over koder avhengig av betjeningspanelets plassering - se instruksjonsmanual side SW release Viser betjeningspanelets SW utgivelse-nr. 103 SW versjon Viser betjeningspanelets SW versjon-nr. 104 Testing Tvangskjøring av systemets utganger. Til bruk for servicepersonell. NB! Max 10min før funksjonen avsluttes. Trykk OK for å aktivere utgang. 0 = Ingen aktive 1 = Vannsirkulasjons-pumpe 2 = Tilkoblingsklemme nr. 5, Avh. av kode 147= Alarm 3 = Tilkoblingsklemme nr. 4, Avh. av kode 106= Tilskudd 4 = Tilkoblingsklemme nr. 11, Avh. av kode 108= Afukter 5 = Tilkoblingsklemme nr. 12, Avh. av kode 156= Sirk.pumpe ekstra 6 = 3-veis vekselventil 7 = SUI alarmutgang 12V 8 = Blank Fabrikkinnstillingsverdier er merket Må velges ved oppstart 8

30 Kode Funksjon Beskrivelse Egen innstilling 105 Reset Nullstill timeteller for vannsirkulasjonspumpe 106 Valg Funksjon for tilkoblingsklemme nr. 4 : 1 = Tilskuddsvarme 2 = Defrost 107 Fuktighet grense Innstilling av grense for aktivering av utgang for avfukter. Fabrikk = 50% Gyldige verdier : Min = 20%, Max =100% 108 Valg Funksjon for tilkoblingsklemme nr = Alarm og/eller Defrost 2 = Av-fukter 109 Frost Δt Bestemmer Δ-setpunkt for frostbeskyttelse logikken. Fabrikk = 1 C Gyldige verdier : Min = 0 C, Max = 6 C 110 Reset Nullstill timeteller for kompressor. 111 Flow-switch Viser status for vannets strømningsvakt; 0 = Ingen eller for liten vannstrøm 1 = Vannstrøm OK Standard (forhånddefinert) varmekurve Radiatorer 112 Varmekurve Standard utekompenseringskurve for varmedrift. 0 = Standardkurve ikke valgt, egen kurve må defineres med koder = Tilpasset gulvvarme = Tilpasset viftekonvektor 7-12 = Tilpasset radiatorer 9

31 Kode Funksjon Beskrivelse Egen innstilling 113 Ikke i bruk Gjelder for Kode 100 = 1 eller Ikke i bruk Gjelder for Kode 100 = 1 eller Ikke i bruk Gjelder for Kode 100 = 1 eller Ikke i bruk Gjelder for Kode 100 = 1 eller Ikke i bruk Standard utekompenseringskurve for kjøledrift. Kundetilpasset Varmekurve Eksempelet viser verdier som er tiltenkt gulvvarme i et nytt hus. Må tilpasses klimatiske forhold på montasjestedet (geografisk beliggenhet). 118 Utetmp. Lavt knekkpunkt Utetemp. som styrer vannets høyeste temp. til varmeanlegget. Fabrikk = -7 C Gyldige verdier : Min = -20 C, Max = 10 C 119 Utetmp. Høyt knekkpunkt Utetemp. som styrer vannets laveste temp. til varmeanlegget. Fabrikk = 30 C Gyldige verdier : Min = 10 C, Max = 30 C 120 Vanntmp. Lavt knekkpunkt Innstilling av minimum vanntemp. til varmeanlegget. Fabrikk = 35 C Gyldige verdier : Min = 20 C, 60 C 121 Vanntmp. Høyt knekkpunkt Innstilling av maximum vanntemp. til varmeanlegget. Se kode 4 for finjustering Fabrikk = 55 C Gyldige verdier : Min = 20 C, Max = 60 C Fabrikkinnstillingsverdier er merket Må velges ved oppstart 10

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Varmepumper luft/vann. fra Riello

Varmepumper luft/vann. fra Riello Varmepumper luft/vann fra Riello Riello Air HP Nordic For nordiske forhold Høykvalitets turtallsregulerte varmepumper som gir mer effekt når det trengs. Høy COP ved lave temperaturer. Fungerer ned til

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning OSO Multifunksjon energisystem MCX 300 & LVP6 146033-03 MCM 3-07 Think future http://www.oso.no 1 Innholdsfortegnelse Systemets hovedkomponenter... - 4 Systemforslag...5-9 Elektrisk

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler...4.. Symboler som blir brukt i instruksen...4.. Symboler som blir brukt på utstyret...4.

Detaljer

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

161 504 32-1 2015-04-23. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family 161 504 32-1 2015-04-23 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoLogic Pro/Family

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer