TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING"

Transkript

1 TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING Utgivelsesdato: Mars 2012

2

3 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang Språkvalg Sikkerhetsinstrukser Sikkerhet Transport/vinterlagring Emballasje Gjenvinning Barn og sikkerhet Generelt Barnesikring For å aktivere/deaktivere barnesikringen Beskrivelse av tørketrommelen Råd og tips før du tørker i trommelen Materiale som kan tørkes i trommel Materiale som ikke skal tørkes i trommel Statisk elektrisitet Tørke i trommel Vedlikehold og rengjøring Rengjøring av lofilter Tømming av kondensvanntanken Rengjøring av fordamperfilter Rengjøring av autofilter Rengjøring av maskinens utside Feilsøking Maskinen starter ikke Maskinen blir helt strømløs under kjøringen av programmet Tørkingen tar for lang tid Feilmeldinger Teknisk informasjon Tekniske spesifikasjoner Standardtester Service Før du kontakter service Installasjon Elektrisk installasjon Dørhengsling Gå fram slik: Sorter tekstilene 8 Hurtigveiledning 24 Velg program 9 Trykk på knappen Start 11 Tørkeprogram avsluttet 12 Innstillinger 13 Du kan definere følgende innstillinger 13 Slik kommer du til innstillingene: 13 Lydsignal 13 Språk 13 Barnesikring 13 2

4 Før du tar i bruk maskinen for første gang Språkvalg Når du har koblet til maskinen og starter den for første gang, blir du bedt om å velge språk i displayet. Gå fram slik: 1. Vri på programvelgeren og velg mellom: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands. 2. Trykk på Stop én gang for å lagre innstillingen. Vaskeanvisning Visse materialer tåler ikke tørketromling så godt. Kontroller og følg alltid vaskeanvisningen for tekstilene, og les mer i kapittelet Råd og tips før du tørker i trommelen. OBS! Første gang du starter tørketrommelen eller etter at den har stått ubrukt lenge, er det mulig at du hører en lett dunking. Denne lyden er normal og forsvinner etter noen tørkeomganger. 3

5 Sikkerhetsinstrukser Les og ta vare på bruksanvisningen! Eventuelle elektriske installasjoner skal utføres av en godkjent elektriker. Maskinen skal benyttes utelukkende til tørketromling i henhold til veiledningen i denne bruksanvisningen. Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell. Skadet nettkabel må bare skiftes ut av kvalifisert fagpersonell. Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for å unngå at røyk fra åpen ild eller gasser fra utstyr som brenner annet drivstoff, skal suges inn i rommet når tørketrommelen er i gang. Tørk ikke uvasket tøy i tørketrommelen. Tøy som er tilgriset av for eksempel matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmiddel, terpentin, voks og voksfjerningsmiddel, bør vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før det tørkes i tørketrommelen. Gjenstander som skumgummi, lateks, plast, vanntette tekstiler, gummikledde artikler og klær eller puter fylt med skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen. Skyllemiddel eller tilsvarende produkter bør benyttes i henhold til vaskemiddelprodusentens anbefalinger. Maskinen skal ikke brukes av personer (også barn) som er fysisk eller psykisk handikappet eller mangler erfaring og kunnskap. Disse personene må få veiledning i hvordan maskinen skal brukes, av den som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må passes på, slik at de ikke leker med maskinen. Sikkerhet Maskinen skal ikke benyttes til tørking av tekstiler som er kjemisk renset hjemme, eller som kan inneholde rester av brennbare væsker. En flottør stenger av maskinen hvis det oppstår stopp i kondensvannslangen, eller fare for at kondensvanntanken blir for full. ADVARSEL! Mens tørkeprogrammet pågår er baksiden av tørketrommelen svært varm. La maskinen få kjøle seg ned før du berører baksiden. Installasjon Se i den separate installasjonsanvisningen. ADVARSEL! Etter at maskinen er satt på plass, skal den ikke startes på 24 timer. Hvis tørketrommelen av en eller annen grunn må legges ned ved transport eller service, skal den legges på venstre side sett forfra. Transport/vinterlagring Hvis maskinen skal transporteres eller oppbevares over vinteren i lokaler uten oppvarming, må du sørge for at kondensvanntanken er tømt for vann. Emballasje Kildesorter i samsvar med anbefalingene fra kommunen. Gjenvinning Denne maskinen er produsert og merket med tanke på gjenvinning. For å hindre personskader må maskinen gjøres ubrukelig når det er bestemt at den skal kasseres. Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor maskinen skal gjenvinnes på riktig måte. 4

6 Barn og sikkerhet Generelt ADVARSEL! La ikke barn leke med tørketrommelen! Hvis døren åpnes mens programmet pågår, kan tekstilene være svært varme, og du kan brenne deg. Tørketrommelen starter ikke automatisk når døren lukkes (f.eks. hvis et barn skulle dra igjen døren fra innsiden). Barnesikring Ved å aktivere en barnesikring kan du hindre at barn starter tørketrommelen eller endrer et startet program. For å aktivere/deaktivere barnesikringen Slik gjør du for å åpne menyen for innstillinger: 1. Steng av maskinen med hovedstrømbryteren. 2. Trykk inn knappen Stop og slå på maskinen med hovedstrømbryteren. Trykk deretter på knappen Stop fem ganger innen ti sekunder. 3. Velg den innstillingen du ønsker å endre ved å vri på programvelgeren. 4. Trykk én gang på knappen Stop. 5. Endre og lagre innstilling i henhold til beskrivelsen nedenfor. 6. Trykk på knappen Start for å gå tilbake til programmenyen. For å unngå at barn starter maskinen, er det mulig å aktivere en barnesikring. 1. Vri på programvelgeren, velg Barnesikring På eller Barnesikring Av. 2. Trykk på knappen Stop én gang for å lagre innstillingen. Du kan koble ut barnesikringen midlertidig ved å trykke på knappene Start og Stop samtidig. Barnesikringen er da utkoblet i tre minutter. 5

7 Beskrivelse av tørketrommelen Hovedstrømbryter Kondensvanntank Panel Typeskilt (på innsiden av luken) Lofilter Ytterdør Fordamper og filter 6

8 Råd og tips før du tørker i trommelen Råd som kan være til nytte før bruk av tørketrommelen. Sentrifugert? Tekstiler som skal tørketromles, bør være sentrifugert med 1000 o/min eller mer. Høyere sentrifugeringhastighet reduserer både energi og tørketid. Materiale som kan tørkes i trommel Symbolet betyr at materialet tåler tørking i trommel. Materialer som egner seg godt for tørking i trommel, er bomullsstoff, frotté og kunstfibermateriale. Plaggene blir mykere og luftigere når de tørkes i trommel enn når de henges opp for tørking. OBS! Statisk elektrisitet For å redusere risiko for statisk elektrisitet i tøyet etter tørketromling, kan du: Bruk skyllemiddel ved vasking. Vent i fem minutter etter avsluttet tørkeprogram før du åpner døren og tar tøyet ut av tørketrommelen. OBS! Du kan stoppe tørketrommelen ved å trykke på knappen Stop i tre sekunder eller åpne døren. I begge tilfeller avbrytes programmet og starter fra begynnelsen ved omstart. Hvis du ikke vil starte programmet om igjen, bør du ta ut all vasken umiddelbart og spre den ut, slik at varmen kan forsvinne. Slitasjen på tekstiler i tørketrommelen er ubetydelig. Loen som fester seg i lofilteret, er støv og fiberrester som danner seg ved bruk av tekstilene. Materiale som ikke skal tørkes i trommel Symbolet betyr at materialet ikke tåler tørking i trommel. Visse materialer kan smelte eller bli brannfarlige hvis de utsettes for varme, andre kan miste formen eller krympe. Dette skal heller ikke i trommelen materiale med merking som sier at de ikke skal tørkes i nærheten av varme plagg som er kjemisk renset hjemme. skumplast glassfibermateriale. ulltøy skal ikke tørkes i trommel, på grunn av faren for filtring. 7

9 Tørke i trommel Her følger en steg-for-steg-instruksjon som gir deg best mulig tørkeresultat. 1Sorter tekstilene Du får det jevneste tørkeresultatet hvis alle tekstilene er av samme materiale. Lukk glidelås og knapper, knytt sammen skjerf, sorter tekstilene og tilpass mengde og temperatur. 2Trykk på hovedstrømbryteren til displayet tennes. 3Åpne døren, legg i tekstilene og lukk døren igjen. 8

10 Tørke i trommel 4Velg program Program selector Program name Start Stop Velg program ved å vri på programvelgeren. Programnavnet vises i displayvinduet. Forslag til hva programmene kan brukes til: For programmene Auto ekstra tørt, Auto tørt eller Auto nesten tørt finnes det to temperaturinnstillinger. Delvis normal temperatur med også lav temperatur for mer ømfintlige tekstiler. Auto ekstra tørt Normal temperatur. Dette programmet er beregnet på tekstiler som er ekstra vanskelige å tørke, f.eks. olabukser med svært tykke sømmer. Auto tørt Normal temperatur. Disse programmene kopler ut varmen når vasken er tørr, men før den er overtørket. Med programmet Auto tørt koples varmen ut noe senere enn Auto nesten tørt. Prøv deg fram til det som passer best. Bruk disse programmene når du vil ha tørre tekstiler. Auto nesten tørt Normal temperatur. Disse programmene kopler ut varmen når vasken er tørr, men før den er overtørket. Med programmet Auto tørt koples varmen ut noe senere enn Auto nesten tørt. Prøv deg fram til det som passer best. Bruk disse programmene når du vil ha tørre tekstiler. Auto ekstra tørt Lav temperatur. Dette programmet er beregnet på tekstiler som er ekstra vanskelige å tørke, f.eks. olabukser med svært tykke sømmer. Auto tørt Lav temperatur. Disse programmene kopler ut varmen når vasken er tørr, men før den er overtørket. Med programmet Auto tørt koples varmen ut noe senere enn Auto nesten tørt. Prøv deg fram til det som passer best. Bruk disse programmene når du vil ha tørre tekstiler. Auto nesten tørt Lav temperatur. Disse programmene kopler ut varmen når vasken er tørr, men før den er overtørket. Med programmet Auto tørt koples varmen ut noe senere enn Auto nesten tørt. Prøv deg fram til det som passer best. Bruk disse programmene når du vil ha tørre tekstiler. Auto stryketørt Dette programmet kopler ut varmen når vasken er passe fuktig for stryking eller rulling. 9

11 Tørke i trommel Programtabell Her vises forbruk av energi og tid for ulike programmer. Tabellen viser hvilken innvirkning sentrifugeringshastigheten ved vask, har. Forbruksverdiene kan variere avhengig av romtemperatur, luftfuktighet, materialer, variasjoner i elektrisitetsnettet samt valgte tilleggsfunksjoner. For de forbruksverdiene som er angitt nedenfor, gjelder følgende forutsetninger: Temperatur på innluften: Innluftens fuktighetsinnhold: Tørketemperatur: 23 C 55 % Normal Program Auto ekstra tørt Materiale Bomull, lin Tøymengde Sentrifugeringshastighet (o/min) Energiforbruk ca. (kwh) Programtid ca. (min) 1/1 800 rpm 1000 rpm 2,4 2,0 3:15 2: rpm 1,9 2: rpm 1,8 2:35 Auto tørt Bomull, lin 1/1 800 rpm 2,0 2: rpm 1,8 2: rpm 1,6 2: rpm 1,5 2:05 Strykefritt, polyester/bomull 1/ rpm 1,0 1:25 Auto nesten tørt Bomull, lin 1/1 800 rpm 1000 rpm 1) 1,8 1,68 2:30 2: rpm 1,4 2: rpm 1,2 1:40 Strykefritt, polyester/bomull 1/ rpm 1) 0,65 0:55 Auto stryketørt Bomull, lin 1/1 800 rpm 1000 rpm 1) 1,6 1,39 2:10 1: rpm 1,1 1: rpm 1) Testprogram i henhold til EN61121:2005. Ved test skal tørketrommelen kobles til 10A, og tilleggsvalget Tidsbesparing skal være tilkoblet. Etter vasking skal tekstilene være sentrifugert ved 1000 o/min. 0,8 1:10 10

12 Tørke i trommel 5Trykk på knappen Start Gjenværende tørketid En angivelse av resterende tørketid vises i displayet noen minutter etter at tørkeprogrammet er startet. 1:35 betyr for eksempel at det gjenstår ca. 1 time og 35 minutter til vasken har nådd valgt tørrhetsgrad. Faktisk gjenværende tid kan være lengre enn tiden som angis i displayet. Gjenværende tid vises da som 0:15 inntil tøyet har riktig tørrhetsgrad. Du kan stoppe tørketrommelen ved å trykke på knappen Stop eller åpne døren. I begge tilfeller avbrytes programmet og starter fra begynnelsen ved omstart. OBS! Programmet påvirkes ikke hvis programvelgeren endres etter start. 11

13 Tørke i trommel 6Tørkeprogram avsluttet Kompressorens kjølevifte fortsetter å gå en stund etter programslutt, men stopper automatisk eller ved aktivering av valgfri knapp/bryter. I displayet vises teksten Ferdig når programmet er avsluttet. Bakgrunnsbelysning To minutter etter at tørkeprogrammet er avsluttet, går bakgrunnsbelysningen i displayet og knapper for tilleggsvalg i energisparemodus. Kondensvann Kondensvanntanken skal tømmes etter hver tørking. Dra ut kondensvanntanken, tøm ut vannet og sett tanken tilbake. Hvis kondensvanntanken blir overfylt, avbrytes programmet og Overfylling vises i displayet. Tøm beholderen og trykk på knappen Start for å starte et nytt program. TIPS! Kondensvannet er avkalket og kan benyttes til dampstrykejern. Sil vannet gjennom et kaffefilter. Automatisk tømming Før tilkobling til separat avløp, se installasjonsanvisningen i dokumentasjonen. OBS! Rengjør lofilteret etter hver tørketromling. Tøm tanken etter hver bruk. ADVARSEL! Hvis lofilteret tettes igjen, kan maskinens automatiske overopphetingsvern utløses. Rengjør filteret, vent til maskinen er avkjølt, og forsøk å starte. Hvis den allikevel ikke starter: Ring etter service. Når du har tørket ferdig Slå av hovedstrømbryteren. Ta ut klærne og lukk døren for å hindre at små barn kryper inn i maskinen. 12

14 Innstillinger Du kan definere følgende innstillinger Språk Barnesikring Lydsignal Slik kommer du til innstillingene: Slik gjør du for å åpne menyen for innstillinger: 1. Steng av maskinen med hovedstrømbryteren. 2. Trykk inn knappen Stop og slå på maskinen med hovedstrømbryteren. Trykk deretter på knappen Stop fem ganger innen ti sekunder. 3. Velg den innstillingen du ønsker å endre ved å vri på programvelgeren. 4. Trykk én gang på knappen Stop. 5. Endre og lagre innstilling i henhold til beskrivelsen nedenfor. 6. Trykk på knappen Start for å gå tilbake til programmenyen. Lydsignal 1. Vri på programvelgeren og velg Lydsignal Til eller Lydsignal Fra for at tørketrommelen skal gi beskjed når programmet er ferdig, eller hvis det har oppstått en feil. 2. Trykk på knappen Stop én gang for å lagre innstillingen. Språk 1. Vri på programvelgeren og velg mellom: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands. 2. Trykk på knappen Stop én gang for å lagre innstillingen. Barnesikring For å unngå at barn starter maskinen, er det mulig å aktivere en barnesikring. 1. Vri på programvelgeren, velg Barnesikring På eller Barnesikring Av. 2. Trykk på knappen Stop én gang for å lagre innstillingen. Du kan koble ut barnesikringen midlertidig ved å trykke på knappene Start og Stop samtidig. Barnesikringen er da utkoblet i tre minutter. 13

15 Vedlikehold og rengjøring Rengjøring av lofilter Lofilteret skal renses for lo etter hver tørketromling. 1. Ta tak i håndtaket på filterholderen og dra det mot deg for å åpne lofilteret. 3. Stryk bort loen på alle sider av filteret med hånden eller en myk klut. Eventuelt belegg fjernes med en fuktig svamp og litt oppvaskmiddel ved behov. Tørk filteret helt tørt med et håndkle. 4. Lukk igjen lofilteret før du lukker døren. 2. Åpne lofilteret. Trykk på kanten med tommelen, som vist på bildet, og trekk utover. 14

16 Vedlikehold og rengjøring Tømming av kondensvanntanken Rengjøring av fordamperfilter Trådfilter og skumfilter innenfor fordamperdøren skal rengjøres for lo i henhold til de intervallene som vises i maskinens display, eller oftere. 1. Løsne sokkelen. 2. Åpne fordamperdøren. Hvis du ikke har koblet maskinen til et separat avløp, må kondensvanntanken tømmes etter hver tørking. Dra ut kondensvanntanken, tøm ut vannet og sett tanken tilbake. Hvis kondensvanntanken blir overfylt, avbrytes programmet og Overfylling vises i displayet. Tøm beholderen og trykk på knappen Start, slik at programmet starter. Før tilkobling til separat avløp, se installasjonsanvisningen i dokumentasjonen. 3. Trekk ut filteret ved å ta tak i "øret" i midten. 4. Stryk bort lo fra filteret med hånden. Bruk en myk, tørr fille til å fjerne eventuelt belegg. 15

17 Vedlikehold og rengjøring 5. Ta ut skumfilteret som er plassert innenfor trådfilteret. 2. Skru opp filteret og løft det ut. 6. Vask skumfilteret i en vaskemaskin på et skylleprogram eller et kort vaskeprogram. Det er ikke nødvendig med vaskemiddel eller oppvarming av vannet. Loen forsvinner og filteret skades ikke. 7. Rengjør fordamperen ved å spraye vann på flensene med en spruteflaske. Loen renner da med vannet som deretter tas hånd om av kondensvannpumpen. 8. Sett begge filtrene på plass og lukk døren til fordamperen igjen. OBS! Unngå å berøre flensene på fordamperen. De er svært tynne og følsomme for berøring. Hvis flensene bøyes eller skades, forringes effekten i kondensatoren betydelig, og tørkeresultatet blir dårligere. Rengjøring av autofilter Tørketrommelen har et vannfilter som er plassert under kondensvanntanken. Rengjør filteret i henhold til de intervallene som vises i maskinens display, eller oftere. 1. Trekk ut vanntanken og løft den ut. 3. Skyll filteret rent med vann. 4. Skru tilbake filteret med klokken til sluttstillingen. 5. Sett vanntanken tilbake på plass. Rengjøring av maskinens utside Rengjør utsiden og programpanelene med mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke løsemidler, de kan skade maskinen. Maskinen må heller ikke dusjes med vannstråle. OBS! La det ikke samle seg støv rundt maskinen. Hold det rent og svalt rundt tørketrommelen. Støv, varme og fuktighet forlenger tørketiden. Plasser ikke vaske- eller skyllemidler oppå maskinen. Søl fra dette kan skade lakken på maskinen. 16

18 Feilsøking Maskinen starter ikke Kontroller at døren er skikkelig lukket. at hovedstrømbryteren er trykt inn. at eventuell stikkontakt er tilkoplet. at sikringene i huset er hele. at overopphetingsvernet ikke har løst ut. Maskinen blir helt strømløs under kjøringen av programmet Overopphetingsvernet kopler ut tørketrommelen hvis temperaturen er for høy, f.eks. fordi lofilteret er tiltettet. Rens lofilteret. Vent til maskinen er avkjølt, og forsøk å starte. Hvis den allikevel ikke starter: Ring etter service. Tørkingen tar for lang tid Kontroller at lofilteret ikke er tiltettet. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Tøm kondensvanntanken og kontroller at fordamperfilter og fordamper ikke er tiltettet. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Feilmeldinger Hvis Overfylling vises i displayet, er kondensvanntanken full eller fordamperfilteret tiltettet. Tøm tanken, rengjør filteret og start på nytt. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Les Tørkingen tar for lang tid i dette kapittelet hvis Maks programtid vises i displayen. Rengjør lofilteret hvis Rens filter vises i displayet. Hvis Rens kon.sator vises i displayet, må fordamperen rengjøres. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Hvis Rengjøring autofilter vises i displayet, må vannfilteret rengjøres. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Kontakt service hvis Termistor vises i displayet. Trykk på knappen Stop for å fjerne feilmeldingen. 17

19 Teknisk informasjon Tekniske spesifikasjoner Høyde: Bredde: Dybde: Vekt (netto): Trommelvolum Maks. tørkekapasitet: Omdreiningshastighet: Tilkoplingseffekt: Materiale i tørketrommel: Materiale i ytterdeksel: Plassering 850 mm 595 mm 585 mm 52 kg 112 l 6,5kg rpm Se typeskilt Rustfritt stål Pulverlakkert og varmgalvanisert stålplate eller rustfritt stål Vaskesøyle eller frittstående Standardtester Ved standardtester skal maskinens kondensvannslange kobles til avløpet. Europa: Tørkeytelse: EN (95/13/EEC). Auto nesten tørt, 6,5kg bomull Energideklarasjon: EN (95/13/EEC). Auto nesten tørt, 6,5kg bomull Testmetode lydmåling: IEC

20 Service Før du kontakter service Se kapitlene Feilsøking samt Vedlikehold og rengjøring for å se om du kan rette opp feilen selv. Hvis du skal kontakte service, må du oppgi modellangivelsen, typeangivelsen og serienummeret. Modellangivelsen (1) står på første side i bruksanvisningen og på panelet til maskinen. Typeangivelse (2) og serienummer (3) finner du på typeskiltet som er plassert på forsiden av tørketrommelen, på innsiden av ytterdøren. 1 2 TYPE TD70.C 3 OBS! Tjenester som ikke er levert av leverandør eller selger må kunde dekke selv. 19

21 Installasjon ADVARSEL! Etter at maskinen er satt på plass, skal den ikke startes på 24 timer. Hvis tørketrommelen av en eller annen grunn må legges ned ved transport eller service, skal den legges på venstre side sett forfra. Installasjon Se separat installasjonsanvisning som følger med dokumentasjonen. Elektrisk installasjon Hvis maskinen er utstyrt med støpsel ved levering fra fabrikk, kan den kobles til en jordet stikkontakt. Hvis ikke, skal en fast tilkobling med flerpolet bryting utføres av en kvalifisert fagperson. Kopling ved levering 230V, 1-Phase, 10A 50Hz Benytt jordfeilbryter av type A. Myntautomat Maskinen er klargjort for installasjon av myntautomat. Installasjonen skal utføres av kvalifisert fagperson. Til installasjonen trenger du en strømledning som forsyner myntautomaten med strøm. Strømledningen kan bestilles som reservedel med fabrikkens art.nr Myntautomaten skal kunne kortslutte to signalledere i løpet av en tidsperiode på opptil 10 minutter. Dette for at brukeren skal rekke å legge inn vask, velge program og starte programmet etter at han/hun har lagt på mynt. "Legg i mynt" vises i displayet når man starter maskinen med hovedstrømbryteren. 20

22 Dørhengsling Hengseltapp (oppe og nede) Dekkskive Plastplugger (finnes i overhenholdsvis underkant) Låsehake Hengsel (venstre + høyre side) Sokkel 21

23 Dørhengsling Du kan velge om døren skal være høyre- eller venstrehengslet. Gå fram slik: 1. Løsne sokkelen. låshaken (magnetlåsen) fast. Bruk deretter en flat skrutrekker til å løsne dekkplaten. Monter låshaken (magnetlåsen) og dekkplaten igjen på motsatt side. 2. Skru løs hengslene, to skruer. 3. Løft døren oppover og løsne den. Hold samtidig i døren. 4. Løsne begge dørtappene (oppe og nede). Monter disse på motsatt side av maskinen. Monter hengselen igjen. 5. Løsne skruene (13 stk.) som sitter på innsiden av døren. 6. Løsne dørens innerdel (trekk ned og løft ut). 7. Bytt plass på låshake (magnetlåsen) og dekkplaten. Løsne først skruen som holder Monter dørens innerdel igjen med skruene (13 stk.). 9. Bytt plass på plastpluggene som sitter på dørens over- og underkant. Bruk en flat skrutrekker til å løsne pluggene. 10. Løsne de to skruene som holder fast håndtaket i døren. Plukk bort de to plastpluggene som sitter i tilsvarende skruehull på den andre siden av døren. Monter håndtaket med de to skruene på den andre siden av døren, og trykk inn de to plastpluggene i de hullene hvor håndtaket tidligere satt. 11. Monter døren på nytt ved å løsne hengselskruene litt. Sett så døren på plass og lukk den. Skru fast hengslene igjen. Sett sokkelen tilbake.

24 Egne notater 23

25 Hurtigveiledning 1 Tekstilene Sorter tekstiler av samme type for å få en så jevn tørking som mulig. 2Trykk på hovedstrømbryteren 3Legg inn tøyet Lukk døren. 4Velg program og eventuelle tilleggsvalg Vri programvelgeren til ønsket program. 5Trykk på knappen Start 6Tørkeprogram avsluttet I displayet vises Ferdig når programmet er avsluttet. Rengjør lofilteret etter hver tørking. 7Når du har tørket ferdig Slå av hovedstrømbryteren og lukk døren. Art.nr: Rev. 01. Retten til endringer forbeholdes. 24

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Vask og tørk 2007 2008 TVA TVA T T2007_NO.indd 1 TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 2007-10-30 10.07.59

Vask og tørk 2007 2008 TVA TVA T T2007_NO.indd 1 TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 2007-10-30 10.07.59 Vask og tørk 2007 2008 TV TT2007_NO.indd 1 2007-10-30 10.07.59 En aktiv livsstil krever en ny vasketeknikk. Nye vaner med en mer aktiv fritid, rik på opplevelser og aktiviteter, betyr også nye krav til

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer