TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL. 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING"

Transkript

1 TØRKETROMLER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL 6,5kg VERSJON MED EN VARMEPUMPE INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BETJENINGSANVISNING Utgivelsesdato: Mars 2012

2

3 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang Språkvalg Sikkerhetsinstrukser Sikkerhet Transport/vinterlagring Emballasje Gjenvinning Barn og sikkerhet Generelt Barnesikring For å aktivere/deaktivere barnesikringen Beskrivelse av tørketrommelen Råd og tips før du tørker i trommelen Materiale som kan tørkes i trommel Materiale som ikke skal tørkes i trommel Statisk elektrisitet Tørke i trommel Vedlikehold og rengjøring Rengjøring av lofilter Tømming av kondensvanntanken Rengjøring av fordamperfilter Rengjøring av autofilter Rengjøring av maskinens utside Feilsøking Maskinen starter ikke Maskinen blir helt strømløs under kjøringen av programmet Tørkingen tar for lang tid Feilmeldinger Teknisk informasjon Tekniske spesifikasjoner Standardtester Service Før du kontakter service Installasjon Elektrisk installasjon Dørhengsling Gå fram slik: Sorter tekstilene 8 Hurtigveiledning 24 Velg program 9 Trykk på knappen Start 11 Tørkeprogram avsluttet 12 Innstillinger 13 Du kan definere følgende innstillinger 13 Slik kommer du til innstillingene: 13 Lydsignal 13 Språk 13 Barnesikring 13 2

4 Før du tar i bruk maskinen for første gang Språkvalg Når du har koblet til maskinen og starter den for første gang, blir du bedt om å velge språk i displayet. Gå fram slik: 1. Vri på programvelgeren og velg mellom: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands. 2. Trykk på Stop én gang for å lagre innstillingen. Vaskeanvisning Visse materialer tåler ikke tørketromling så godt. Kontroller og følg alltid vaskeanvisningen for tekstilene, og les mer i kapittelet Råd og tips før du tørker i trommelen. OBS! Første gang du starter tørketrommelen eller etter at den har stått ubrukt lenge, er det mulig at du hører en lett dunking. Denne lyden er normal og forsvinner etter noen tørkeomganger. 3

5 Sikkerhetsinstrukser Les og ta vare på bruksanvisningen! Eventuelle elektriske installasjoner skal utføres av en godkjent elektriker. Maskinen skal benyttes utelukkende til tørketromling i henhold til veiledningen i denne bruksanvisningen. Reparasjon og vedlikehold som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av kvalifisert fagpersonell. Skadet nettkabel må bare skiftes ut av kvalifisert fagpersonell. Tilstrekkelig ventilasjon er nødvendig for å unngå at røyk fra åpen ild eller gasser fra utstyr som brenner annet drivstoff, skal suges inn i rommet når tørketrommelen er i gang. Tørk ikke uvasket tøy i tørketrommelen. Tøy som er tilgriset av for eksempel matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmiddel, terpentin, voks og voksfjerningsmiddel, bør vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før det tørkes i tørketrommelen. Gjenstander som skumgummi, lateks, plast, vanntette tekstiler, gummikledde artikler og klær eller puter fylt med skumgummi skal ikke tørkes i tørketrommelen. Skyllemiddel eller tilsvarende produkter bør benyttes i henhold til vaskemiddelprodusentens anbefalinger. Maskinen skal ikke brukes av personer (også barn) som er fysisk eller psykisk handikappet eller mangler erfaring og kunnskap. Disse personene må få veiledning i hvordan maskinen skal brukes, av den som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må passes på, slik at de ikke leker med maskinen. Sikkerhet Maskinen skal ikke benyttes til tørking av tekstiler som er kjemisk renset hjemme, eller som kan inneholde rester av brennbare væsker. En flottør stenger av maskinen hvis det oppstår stopp i kondensvannslangen, eller fare for at kondensvanntanken blir for full. ADVARSEL! Mens tørkeprogrammet pågår er baksiden av tørketrommelen svært varm. La maskinen få kjøle seg ned før du berører baksiden. Installasjon Se i den separate installasjonsanvisningen. ADVARSEL! Etter at maskinen er satt på plass, skal den ikke startes på 24 timer. Hvis tørketrommelen av en eller annen grunn må legges ned ved transport eller service, skal den legges på venstre side sett forfra. Transport/vinterlagring Hvis maskinen skal transporteres eller oppbevares over vinteren i lokaler uten oppvarming, må du sørge for at kondensvanntanken er tømt for vann. Emballasje Kildesorter i samsvar med anbefalingene fra kommunen. Gjenvinning Denne maskinen er produsert og merket med tanke på gjenvinning. For å hindre personskader må maskinen gjøres ubrukelig når det er bestemt at den skal kasseres. Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor maskinen skal gjenvinnes på riktig måte. 4

6 Barn og sikkerhet Generelt ADVARSEL! La ikke barn leke med tørketrommelen! Hvis døren åpnes mens programmet pågår, kan tekstilene være svært varme, og du kan brenne deg. Tørketrommelen starter ikke automatisk når døren lukkes (f.eks. hvis et barn skulle dra igjen døren fra innsiden). Barnesikring Ved å aktivere en barnesikring kan du hindre at barn starter tørketrommelen eller endrer et startet program. For å aktivere/deaktivere barnesikringen Slik gjør du for å åpne menyen for innstillinger: 1. Steng av maskinen med hovedstrømbryteren. 2. Trykk inn knappen Stop og slå på maskinen med hovedstrømbryteren. Trykk deretter på knappen Stop fem ganger innen ti sekunder. 3. Velg den innstillingen du ønsker å endre ved å vri på programvelgeren. 4. Trykk én gang på knappen Stop. 5. Endre og lagre innstilling i henhold til beskrivelsen nedenfor. 6. Trykk på knappen Start for å gå tilbake til programmenyen. For å unngå at barn starter maskinen, er det mulig å aktivere en barnesikring. 1. Vri på programvelgeren, velg Barnesikring På eller Barnesikring Av. 2. Trykk på knappen Stop én gang for å lagre innstillingen. Du kan koble ut barnesikringen midlertidig ved å trykke på knappene Start og Stop samtidig. Barnesikringen er da utkoblet i tre minutter. 5

7 Beskrivelse av tørketrommelen Hovedstrømbryter Kondensvanntank Panel Typeskilt (på innsiden av luken) Lofilter Ytterdør Fordamper og filter 6

8 Råd og tips før du tørker i trommelen Råd som kan være til nytte før bruk av tørketrommelen. Sentrifugert? Tekstiler som skal tørketromles, bør være sentrifugert med 1000 o/min eller mer. Høyere sentrifugeringhastighet reduserer både energi og tørketid. Materiale som kan tørkes i trommel Symbolet betyr at materialet tåler tørking i trommel. Materialer som egner seg godt for tørking i trommel, er bomullsstoff, frotté og kunstfibermateriale. Plaggene blir mykere og luftigere når de tørkes i trommel enn når de henges opp for tørking. OBS! Statisk elektrisitet For å redusere risiko for statisk elektrisitet i tøyet etter tørketromling, kan du: Bruk skyllemiddel ved vasking. Vent i fem minutter etter avsluttet tørkeprogram før du åpner døren og tar tøyet ut av tørketrommelen. OBS! Du kan stoppe tørketrommelen ved å trykke på knappen Stop i tre sekunder eller åpne døren. I begge tilfeller avbrytes programmet og starter fra begynnelsen ved omstart. Hvis du ikke vil starte programmet om igjen, bør du ta ut all vasken umiddelbart og spre den ut, slik at varmen kan forsvinne. Slitasjen på tekstiler i tørketrommelen er ubetydelig. Loen som fester seg i lofilteret, er støv og fiberrester som danner seg ved bruk av tekstilene. Materiale som ikke skal tørkes i trommel Symbolet betyr at materialet ikke tåler tørking i trommel. Visse materialer kan smelte eller bli brannfarlige hvis de utsettes for varme, andre kan miste formen eller krympe. Dette skal heller ikke i trommelen materiale med merking som sier at de ikke skal tørkes i nærheten av varme plagg som er kjemisk renset hjemme. skumplast glassfibermateriale. ulltøy skal ikke tørkes i trommel, på grunn av faren for filtring. 7

9 Tørke i trommel Her følger en steg-for-steg-instruksjon som gir deg best mulig tørkeresultat. 1Sorter tekstilene Du får det jevneste tørkeresultatet hvis alle tekstilene er av samme materiale. Lukk glidelås og knapper, knytt sammen skjerf, sorter tekstilene og tilpass mengde og temperatur. 2Trykk på hovedstrømbryteren til displayet tennes. 3Åpne døren, legg i tekstilene og lukk døren igjen. 8

10 Tørke i trommel 4Velg program Program selector Program name Start Stop Velg program ved å vri på programvelgeren. Programnavnet vises i displayvinduet. Forslag til hva programmene kan brukes til: For programmene Auto ekstra tørt, Auto tørt eller Auto nesten tørt finnes det to temperaturinnstillinger. Delvis normal temperatur med også lav temperatur for mer ømfintlige tekstiler. Auto ekstra tørt Normal temperatur. Dette programmet er beregnet på tekstiler som er ekstra vanskelige å tørke, f.eks. olabukser med svært tykke sømmer. Auto tørt Normal temperatur. Disse programmene kopler ut varmen når vasken er tørr, men før den er overtørket. Med programmet Auto tørt koples varmen ut noe senere enn Auto nesten tørt. Prøv deg fram til det som passer best. Bruk disse programmene når du vil ha tørre tekstiler. Auto nesten tørt Normal temperatur. Disse programmene kopler ut varmen når vasken er tørr, men før den er overtørket. Med programmet Auto tørt koples varmen ut noe senere enn Auto nesten tørt. Prøv deg fram til det som passer best. Bruk disse programmene når du vil ha tørre tekstiler. Auto ekstra tørt Lav temperatur. Dette programmet er beregnet på tekstiler som er ekstra vanskelige å tørke, f.eks. olabukser med svært tykke sømmer. Auto tørt Lav temperatur. Disse programmene kopler ut varmen når vasken er tørr, men før den er overtørket. Med programmet Auto tørt koples varmen ut noe senere enn Auto nesten tørt. Prøv deg fram til det som passer best. Bruk disse programmene når du vil ha tørre tekstiler. Auto nesten tørt Lav temperatur. Disse programmene kopler ut varmen når vasken er tørr, men før den er overtørket. Med programmet Auto tørt koples varmen ut noe senere enn Auto nesten tørt. Prøv deg fram til det som passer best. Bruk disse programmene når du vil ha tørre tekstiler. Auto stryketørt Dette programmet kopler ut varmen når vasken er passe fuktig for stryking eller rulling. 9

11 Tørke i trommel Programtabell Her vises forbruk av energi og tid for ulike programmer. Tabellen viser hvilken innvirkning sentrifugeringshastigheten ved vask, har. Forbruksverdiene kan variere avhengig av romtemperatur, luftfuktighet, materialer, variasjoner i elektrisitetsnettet samt valgte tilleggsfunksjoner. For de forbruksverdiene som er angitt nedenfor, gjelder følgende forutsetninger: Temperatur på innluften: Innluftens fuktighetsinnhold: Tørketemperatur: 23 C 55 % Normal Program Auto ekstra tørt Materiale Bomull, lin Tøymengde Sentrifugeringshastighet (o/min) Energiforbruk ca. (kwh) Programtid ca. (min) 1/1 800 rpm 1000 rpm 2,4 2,0 3:15 2: rpm 1,9 2: rpm 1,8 2:35 Auto tørt Bomull, lin 1/1 800 rpm 2,0 2: rpm 1,8 2: rpm 1,6 2: rpm 1,5 2:05 Strykefritt, polyester/bomull 1/ rpm 1,0 1:25 Auto nesten tørt Bomull, lin 1/1 800 rpm 1000 rpm 1) 1,8 1,68 2:30 2: rpm 1,4 2: rpm 1,2 1:40 Strykefritt, polyester/bomull 1/ rpm 1) 0,65 0:55 Auto stryketørt Bomull, lin 1/1 800 rpm 1000 rpm 1) 1,6 1,39 2:10 1: rpm 1,1 1: rpm 1) Testprogram i henhold til EN61121:2005. Ved test skal tørketrommelen kobles til 10A, og tilleggsvalget Tidsbesparing skal være tilkoblet. Etter vasking skal tekstilene være sentrifugert ved 1000 o/min. 0,8 1:10 10

12 Tørke i trommel 5Trykk på knappen Start Gjenværende tørketid En angivelse av resterende tørketid vises i displayet noen minutter etter at tørkeprogrammet er startet. 1:35 betyr for eksempel at det gjenstår ca. 1 time og 35 minutter til vasken har nådd valgt tørrhetsgrad. Faktisk gjenværende tid kan være lengre enn tiden som angis i displayet. Gjenværende tid vises da som 0:15 inntil tøyet har riktig tørrhetsgrad. Du kan stoppe tørketrommelen ved å trykke på knappen Stop eller åpne døren. I begge tilfeller avbrytes programmet og starter fra begynnelsen ved omstart. OBS! Programmet påvirkes ikke hvis programvelgeren endres etter start. 11

13 Tørke i trommel 6Tørkeprogram avsluttet Kompressorens kjølevifte fortsetter å gå en stund etter programslutt, men stopper automatisk eller ved aktivering av valgfri knapp/bryter. I displayet vises teksten Ferdig når programmet er avsluttet. Bakgrunnsbelysning To minutter etter at tørkeprogrammet er avsluttet, går bakgrunnsbelysningen i displayet og knapper for tilleggsvalg i energisparemodus. Kondensvann Kondensvanntanken skal tømmes etter hver tørking. Dra ut kondensvanntanken, tøm ut vannet og sett tanken tilbake. Hvis kondensvanntanken blir overfylt, avbrytes programmet og Overfylling vises i displayet. Tøm beholderen og trykk på knappen Start for å starte et nytt program. TIPS! Kondensvannet er avkalket og kan benyttes til dampstrykejern. Sil vannet gjennom et kaffefilter. Automatisk tømming Før tilkobling til separat avløp, se installasjonsanvisningen i dokumentasjonen. OBS! Rengjør lofilteret etter hver tørketromling. Tøm tanken etter hver bruk. ADVARSEL! Hvis lofilteret tettes igjen, kan maskinens automatiske overopphetingsvern utløses. Rengjør filteret, vent til maskinen er avkjølt, og forsøk å starte. Hvis den allikevel ikke starter: Ring etter service. Når du har tørket ferdig Slå av hovedstrømbryteren. Ta ut klærne og lukk døren for å hindre at små barn kryper inn i maskinen. 12

14 Innstillinger Du kan definere følgende innstillinger Språk Barnesikring Lydsignal Slik kommer du til innstillingene: Slik gjør du for å åpne menyen for innstillinger: 1. Steng av maskinen med hovedstrømbryteren. 2. Trykk inn knappen Stop og slå på maskinen med hovedstrømbryteren. Trykk deretter på knappen Stop fem ganger innen ti sekunder. 3. Velg den innstillingen du ønsker å endre ved å vri på programvelgeren. 4. Trykk én gang på knappen Stop. 5. Endre og lagre innstilling i henhold til beskrivelsen nedenfor. 6. Trykk på knappen Start for å gå tilbake til programmenyen. Lydsignal 1. Vri på programvelgeren og velg Lydsignal Til eller Lydsignal Fra for at tørketrommelen skal gi beskjed når programmet er ferdig, eller hvis det har oppstått en feil. 2. Trykk på knappen Stop én gang for å lagre innstillingen. Språk 1. Vri på programvelgeren og velg mellom: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands. 2. Trykk på knappen Stop én gang for å lagre innstillingen. Barnesikring For å unngå at barn starter maskinen, er det mulig å aktivere en barnesikring. 1. Vri på programvelgeren, velg Barnesikring På eller Barnesikring Av. 2. Trykk på knappen Stop én gang for å lagre innstillingen. Du kan koble ut barnesikringen midlertidig ved å trykke på knappene Start og Stop samtidig. Barnesikringen er da utkoblet i tre minutter. 13

15 Vedlikehold og rengjøring Rengjøring av lofilter Lofilteret skal renses for lo etter hver tørketromling. 1. Ta tak i håndtaket på filterholderen og dra det mot deg for å åpne lofilteret. 3. Stryk bort loen på alle sider av filteret med hånden eller en myk klut. Eventuelt belegg fjernes med en fuktig svamp og litt oppvaskmiddel ved behov. Tørk filteret helt tørt med et håndkle. 4. Lukk igjen lofilteret før du lukker døren. 2. Åpne lofilteret. Trykk på kanten med tommelen, som vist på bildet, og trekk utover. 14

16 Vedlikehold og rengjøring Tømming av kondensvanntanken Rengjøring av fordamperfilter Trådfilter og skumfilter innenfor fordamperdøren skal rengjøres for lo i henhold til de intervallene som vises i maskinens display, eller oftere. 1. Løsne sokkelen. 2. Åpne fordamperdøren. Hvis du ikke har koblet maskinen til et separat avløp, må kondensvanntanken tømmes etter hver tørking. Dra ut kondensvanntanken, tøm ut vannet og sett tanken tilbake. Hvis kondensvanntanken blir overfylt, avbrytes programmet og Overfylling vises i displayet. Tøm beholderen og trykk på knappen Start, slik at programmet starter. Før tilkobling til separat avløp, se installasjonsanvisningen i dokumentasjonen. 3. Trekk ut filteret ved å ta tak i "øret" i midten. 4. Stryk bort lo fra filteret med hånden. Bruk en myk, tørr fille til å fjerne eventuelt belegg. 15

17 Vedlikehold og rengjøring 5. Ta ut skumfilteret som er plassert innenfor trådfilteret. 2. Skru opp filteret og løft det ut. 6. Vask skumfilteret i en vaskemaskin på et skylleprogram eller et kort vaskeprogram. Det er ikke nødvendig med vaskemiddel eller oppvarming av vannet. Loen forsvinner og filteret skades ikke. 7. Rengjør fordamperen ved å spraye vann på flensene med en spruteflaske. Loen renner da med vannet som deretter tas hånd om av kondensvannpumpen. 8. Sett begge filtrene på plass og lukk døren til fordamperen igjen. OBS! Unngå å berøre flensene på fordamperen. De er svært tynne og følsomme for berøring. Hvis flensene bøyes eller skades, forringes effekten i kondensatoren betydelig, og tørkeresultatet blir dårligere. Rengjøring av autofilter Tørketrommelen har et vannfilter som er plassert under kondensvanntanken. Rengjør filteret i henhold til de intervallene som vises i maskinens display, eller oftere. 1. Trekk ut vanntanken og løft den ut. 3. Skyll filteret rent med vann. 4. Skru tilbake filteret med klokken til sluttstillingen. 5. Sett vanntanken tilbake på plass. Rengjøring av maskinens utside Rengjør utsiden og programpanelene med mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke løsemidler, de kan skade maskinen. Maskinen må heller ikke dusjes med vannstråle. OBS! La det ikke samle seg støv rundt maskinen. Hold det rent og svalt rundt tørketrommelen. Støv, varme og fuktighet forlenger tørketiden. Plasser ikke vaske- eller skyllemidler oppå maskinen. Søl fra dette kan skade lakken på maskinen. 16

18 Feilsøking Maskinen starter ikke Kontroller at døren er skikkelig lukket. at hovedstrømbryteren er trykt inn. at eventuell stikkontakt er tilkoplet. at sikringene i huset er hele. at overopphetingsvernet ikke har løst ut. Maskinen blir helt strømløs under kjøringen av programmet Overopphetingsvernet kopler ut tørketrommelen hvis temperaturen er for høy, f.eks. fordi lofilteret er tiltettet. Rens lofilteret. Vent til maskinen er avkjølt, og forsøk å starte. Hvis den allikevel ikke starter: Ring etter service. Tørkingen tar for lang tid Kontroller at lofilteret ikke er tiltettet. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Tøm kondensvanntanken og kontroller at fordamperfilter og fordamper ikke er tiltettet. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Feilmeldinger Hvis Overfylling vises i displayet, er kondensvanntanken full eller fordamperfilteret tiltettet. Tøm tanken, rengjør filteret og start på nytt. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Les Tørkingen tar for lang tid i dette kapittelet hvis Maks programtid vises i displayen. Rengjør lofilteret hvis Rens filter vises i displayet. Hvis Rens kon.sator vises i displayet, må fordamperen rengjøres. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Hvis Rengjøring autofilter vises i displayet, må vannfilteret rengjøres. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Kontakt service hvis Termistor vises i displayet. Trykk på knappen Stop for å fjerne feilmeldingen. 17

19 Teknisk informasjon Tekniske spesifikasjoner Høyde: Bredde: Dybde: Vekt (netto): Trommelvolum Maks. tørkekapasitet: Omdreiningshastighet: Tilkoplingseffekt: Materiale i tørketrommel: Materiale i ytterdeksel: Plassering 850 mm 595 mm 585 mm 52 kg 112 l 6,5kg rpm Se typeskilt Rustfritt stål Pulverlakkert og varmgalvanisert stålplate eller rustfritt stål Vaskesøyle eller frittstående Standardtester Ved standardtester skal maskinens kondensvannslange kobles til avløpet. Europa: Tørkeytelse: EN (95/13/EEC). Auto nesten tørt, 6,5kg bomull Energideklarasjon: EN (95/13/EEC). Auto nesten tørt, 6,5kg bomull Testmetode lydmåling: IEC

20 Service Før du kontakter service Se kapitlene Feilsøking samt Vedlikehold og rengjøring for å se om du kan rette opp feilen selv. Hvis du skal kontakte service, må du oppgi modellangivelsen, typeangivelsen og serienummeret. Modellangivelsen (1) står på første side i bruksanvisningen og på panelet til maskinen. Typeangivelse (2) og serienummer (3) finner du på typeskiltet som er plassert på forsiden av tørketrommelen, på innsiden av ytterdøren. 1 2 TYPE TD70.C 3 OBS! Tjenester som ikke er levert av leverandør eller selger må kunde dekke selv. 19

21 Installasjon ADVARSEL! Etter at maskinen er satt på plass, skal den ikke startes på 24 timer. Hvis tørketrommelen av en eller annen grunn må legges ned ved transport eller service, skal den legges på venstre side sett forfra. Installasjon Se separat installasjonsanvisning som følger med dokumentasjonen. Elektrisk installasjon Hvis maskinen er utstyrt med støpsel ved levering fra fabrikk, kan den kobles til en jordet stikkontakt. Hvis ikke, skal en fast tilkobling med flerpolet bryting utføres av en kvalifisert fagperson. Kopling ved levering 230V, 1-Phase, 10A 50Hz Benytt jordfeilbryter av type A. Myntautomat Maskinen er klargjort for installasjon av myntautomat. Installasjonen skal utføres av kvalifisert fagperson. Til installasjonen trenger du en strømledning som forsyner myntautomaten med strøm. Strømledningen kan bestilles som reservedel med fabrikkens art.nr Myntautomaten skal kunne kortslutte to signalledere i løpet av en tidsperiode på opptil 10 minutter. Dette for at brukeren skal rekke å legge inn vask, velge program og starte programmet etter at han/hun har lagt på mynt. "Legg i mynt" vises i displayet når man starter maskinen med hovedstrømbryteren. 20

22 Dørhengsling Hengseltapp (oppe og nede) Dekkskive Plastplugger (finnes i overhenholdsvis underkant) Låsehake Hengsel (venstre + høyre side) Sokkel 21

23 Dørhengsling Du kan velge om døren skal være høyre- eller venstrehengslet. Gå fram slik: 1. Løsne sokkelen. låshaken (magnetlåsen) fast. Bruk deretter en flat skrutrekker til å løsne dekkplaten. Monter låshaken (magnetlåsen) og dekkplaten igjen på motsatt side. 2. Skru løs hengslene, to skruer. 3. Løft døren oppover og løsne den. Hold samtidig i døren. 4. Løsne begge dørtappene (oppe og nede). Monter disse på motsatt side av maskinen. Monter hengselen igjen. 5. Løsne skruene (13 stk.) som sitter på innsiden av døren. 6. Løsne dørens innerdel (trekk ned og løft ut). 7. Bytt plass på låshake (magnetlåsen) og dekkplaten. Løsne først skruen som holder Monter dørens innerdel igjen med skruene (13 stk.). 9. Bytt plass på plastpluggene som sitter på dørens over- og underkant. Bruk en flat skrutrekker til å løsne pluggene. 10. Løsne de to skruene som holder fast håndtaket i døren. Plukk bort de to plastpluggene som sitter i tilsvarende skruehull på den andre siden av døren. Monter håndtaket med de to skruene på den andre siden av døren, og trykk inn de to plastpluggene i de hullene hvor håndtaket tidligere satt. 11. Monter døren på nytt ved å løsne hengselskruene litt. Sett så døren på plass og lukk den. Skru fast hengslene igjen. Sett sokkelen tilbake.

24 Egne notater 23

25 Hurtigveiledning 1 Tekstilene Sorter tekstiler av samme type for å få en så jevn tørking som mulig. 2Trykk på hovedstrømbryteren 3Legg inn tøyet Lukk døren. 4Velg program og eventuelle tilleggsvalg Vri programvelgeren til ønsket program. 5Trykk på knappen Start 6Tørkeprogram avsluttet I displayet vises Ferdig når programmet er avsluttet. Rengjør lofilteret etter hver tørking. 7Når du har tørket ferdig Slå av hovedstrømbryteren og lukk døren. Art.nr: Rev. 01. Retten til endringer forbeholdes. 24

Bruksanvisning. Tørketrommel PROFESSIONAL TDC112V. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde!

Bruksanvisning. Tørketrommel PROFESSIONAL TDC112V. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

PROFESJONELL TØRKETROMMEL

PROFESJONELL TØRKETROMMEL PROFESJONELL TØRKETROMMEL 6,5kg MED UTLUFTING INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG BRUKERMANUAL 1010057no Publication date: Nov 2010 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang Ikke alt bør tørketromles

Detaljer

Bruksanvisning. Tørketrommel ASKO T857HPW. Kjære kunde,

Bruksanvisning. Tørketrommel ASKO T857HPW. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

Bruksanvisning. Tørketrommel PROFESSIONAL TDC112HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde!

Bruksanvisning. Tørketrommel PROFESSIONAL TDC112HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Bruksanvisning TØRKETROMMEL ASKO PROFESSIONAL TDC145V 400V. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde,

Bruksanvisning TØRKETROMMEL ASKO PROFESSIONAL TDC145V 400V. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T755HPW. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde!

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T755HPW. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO Professional TDC145HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde,

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO Professional TDC145HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO Professional TDC145HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde,

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO Professional TDC145HP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T754CW-NOR. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde!

Bruksanvisning Tørketrommel ASKO T754CW-NOR. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde! Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil oppfylle behovene dine i mange år framover. Skandinavisk design

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Bruksanvisning TØRKETROMMEL ASKO PROFESSIONAL TDC145V MARINE. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk.

Bruksanvisning TØRKETROMMEL ASKO PROFESSIONAL TDC145V MARINE. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Tørketrommel T884XLHP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde,

Bruksanvisning Tørketrommel T884XLHP. ADVARSEL! Les alle anvisningene før maskinen tas i bruk. Kjære kunde, Kjære kunde, Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

PROFESJONELL VASKEMASKIN

PROFESJONELL VASKEMASKIN PROFESJONELL VASKEMASKIN 6,5kg MED AVLØPSPUMPE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG BRUKERMANUAL 1010072 Publication date: Nov 2011 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang Transportsikringer Innstillinger

Detaljer

PROFESJONELL VASKEMASKIN

PROFESJONELL VASKEMASKIN PROFESJONELL VASKEMASKIN 6,5kg MED AVLØPSVENTIL INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG BRUKERMANUAL 1010067 Publication date: Nov 2011 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang Transportsikringer Innstillinger

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

PROFESJONELL VASKEMASKIN

PROFESJONELL VASKEMASKIN PROFESJONELL VASKEMASKIN 6,5kg MED AVLØPSPUMPE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG BRUKERMANUAL 1010109no Publication date: Jan 201 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang Transportsikringer Emballasje

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

PROFESJONELL VASKEMASKIN

PROFESJONELL VASKEMASKIN PROFESJONELL VASKEMASKIN 6,5kg MED AVLØPSVENTIL INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG BRUKERMANUAL 1010104no Publication date: Jan 201 Innhold Før du tar i bruk maskinen for første gang Transportsikringer Emballasje

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD PROFESSIONAL VASKEMASKIN 2-15 TØRKETROMMEL 16-34 SERVICE OG GARANTI 35 REGISTER 36 INNHOLD VASKEMASKIN SIKKERHET 3 Transportsikring Generelt Barnesikring på Start/Stopp-knappen

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Bruksanvisning TØRKESKAP DC7573 / DC7583

Bruksanvisning TØRKESKAP DC7573 / DC7583 Bruksanvisning TØRKESKAP DC7573 / DC7583 Bruksanvisning Tørkeskap Kjære kunde! Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper at produktet svarer til dine forventninger, og at det vil

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

Vask- og tørkeksperten.

Vask- og tørkeksperten. Vask- og tørkeksperten. En veiledning basert på tysk ingeniørkunst. Bosch Hvitevarer Grensesvingen 9 0661 Oslo Telefon: 22 66 06 00 www.bosch-home.no 2011 Bosch Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater AS

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

INNHOLD HURTIGREFERANSE

INNHOLD HURTIGREFERANSE INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT KLARGJØRE VASKEN VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING VENNLIGST

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer