ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015"

Transkript

1 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

2 Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL og ARK Espen Aursand Arkitektkontor AS Rådgivere : RIB, RIV, RIE, RIAKU, RIBR VSO Consulting AS VSO CONSULTING Rådgivere: LARK Rambøll Norge AS Byggherre : Porsgrunn kommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

3 Hjelpearbeider elektro Grunn og terreng FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 175,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Levering: Eksterne masser Lokalisering: Fra bygg til trafo Formål: Inntak EL Grunnforhold: Komprimert fylling Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0,5 m Grøftedybde: 0,7-1,0m Krav til tilbakefylling: Fundament t=100mm gradering 0-8; omfylling t=200mmgradering 8-22; gjenfylling Krav til komprimering: Normal x) Mengderegler Regulerbar mengde FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 720,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Levering: Eksterne masser Lokalisering: Utomhusbelysning Formål: Inntak EL Grunnforhold: Komprimert fylling Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0,3 m Grøftedybde: 0,5-0,7m Krav til tilbakefylling: Fundament t=100mm gradering 0-8; omfylling t=200mmgradering 8-22; gjenfylling Krav til komprimering: Normal x) Mengderegler Regulerbar mengde Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-1 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Akkumulert E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

4 FV A GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 140,00 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Levering: Eksterne masser Betong Lokalisering: Utomhusbelysning Formål: Inntak EL Grunnforhold: Komprimert fylling Restriksjoner: Ikke relevant Bunnbredde: 0,3 m Grøftedybde: 0,5-0,7m Krav til tilbakefylling: Fundament t=100mm gradering 0-8; omfylling t=200mmgradering 8-22; gjenfylling Krav til komprimering: Normal x) Mengderegler Regulerbar mengde LB FORSKALING AV UTSPARINGER FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI FORM: REKTANGULÆR UTFØRELSE OG KONTROLL: UTFØRELSESKLASSE 3 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-2 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Lokalisering: Gulvboks hvor føringsrør i gulvplate inntas. Dimensjoner: 400x400x200mm Nei Antall stk Tømmer og snekker RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 2100 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: El-bokser ( brytere og stikk ) Dimensjon: ø75-100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde Akkumulert E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

5 RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 19 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 600mm Dimensjon: Hulltaking 610x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 7 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 400mm Dimensjon: Hulltaking 410x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 2 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 300mm Dimensjon: Hulltaking 310x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 5 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 200mm Dimensjon: Hulltaking 210x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-3 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Akkumulert E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

6 RD2.811A HULLTAKING I SYSTEMVEGG Antall stk 5 Lokalisering: I trevegg eller gips Hull for: Kabelstiger 100mm Dimensjon: Hulltaking 110x100mm Type vegg: Trevegg eller gips x) Mengderegler Regulerbar mengde CH1.16A HULLTAKING Antall hulltakinger stk 1 Materiale: Betong Metode: Slissing Lokalisering: Gjennom betongvegge/betongplate Type konstruksjon/bygningsdel: Betongvegg Dimensjon hull: mm ( for 600mm kabelstige) Tykkelse: 200 mm x) Mengderegler Regulerbar mengde QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL Antall stk 10 Lokalisering: Se tegning For feste av: Elektrisk utstyr, tavler m.v. Dimensjon: 1000x1000 x) Mengderegler Regulerbar mengde SF6.10A TETTING MED STØPBAR MASSE Materiale: Valgfri masse Lokalisering: kabelstiger gjennom vegger og dekke Konstruksjon: hulldekk med påstøp Funksjonskrav: branntetting Type gjennomføring: kanaler/stiger Utsparingsmål: Se underpost Materialtykkelse: mm Påføringsmetode: Valgfritt Fyllingsgrad: Iht. montageanvisning Overflate: liv med omgivende flater x) Mengderegler Regulerbar mengde Kabelstiger 600mm ( hulltaking mm) stk 20 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-4 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Akkumulert E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

7 Kabelstiger 400mm ( hulltaking mm) stk Kabelstiger 300mm ( hulltaking mm) stk Kabelstiger 200mm ( hulltaking mm) stk Kabelstiger 100mm ( hulltaking mm) stk RD3.81 HULLTAKING I SYSTEMHIMLING Antall stk 75 Lokalisering: I bygget Hull for: Hulltaking i himlingsplater og gips for downlights Dimensjon: mm Himlingstype: Systemhimling, gibs Nei RD3.81 HULLTAKING I SYSTEMHIMLING Antall stk 367 Lokalisering: I bygget Hull for: Hulltaking i himlingsplater og gips for Downlights Dimensjon: mm Himlingstype: Systemhimling, gibs Nei Maler og tapetserer FLIKKING Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 26-5 E41 RIE: 26 Hjelpearbeider elektro Flikk etter hulltaking og sår vedrørende elektrotekniske installasjoner RS Sum E41 RIE 26 Hjelpearbeider elektro: 0,00

8 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-1 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/ delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. For alle poster i denne beskrivelsen vises til det komplette konkurransegrunnlaget, spesielt vedlegg G - Administrative bestemmelser. Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normal toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse. Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpeog underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse. Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i tilbyders rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider. Skader som oppstår på nabobygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning. Det forutsettes at tilbyderen selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler. Det er pålagt tilbyder at gjøre seg kjent med konkurransegrunnlagets innhold og stille spørsmål tilfelle uklarheter i anbudsgrunnlaget. Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til området som skal utbygges med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

9 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-2 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt GENERELT Elektrotekniske anlegg skal utføres i samsvar med offentlige forskrifter, lokale myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante norske og internasjonale standarder. NEK 400:2014 skal legges til grunn hvis ikke annet er beskrevet. Det blir ikke laget detalj tegninger for rør og bokser som skal støpes inn i vegger. Entrepenør må selv planlegge og beregne hvor el.bokser og utstyr skal plasseres, også i synlige betongvegger. PRODUKTSPESIFIKASJON Der det i beskrivelsen ikke er angitt fabrikat/type, står entreprenøren fritt i valg av utstyr ihht. de krav som er stilt. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i anbudet. Der det i beskrivelsen er angitt fabrikat, kan det gis pris på alternativt fabrikat/type. Opplysninger om fabrikat og type skal angis i eget brev som vedlegges anbudet. I beskrivelsesposter hvor data ikke er utfylt, skal disse utfylles av anbyder. Disse data vil evalueres og medtas i den totale vurderingen av anlegget. Alt materiell til anlegget skal tilfredsstille de krav som stilles i lokale særforskrifter, og NKIF`s normer. PLASSFORHOLD. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er angitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den prosjekterte plassbegrensning. For å unngå kollisjoner med f.eks.kanaler, kabelbroer / armaturskinner o. l. må oppheng og montasje koordineres nøye med både bygningsmessige arbeider og spesielt kanalarbeider og elektro installasjonene. Entreprenøren skal forplikte seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold til de øvrige entreprenørene slik at man før montasjestart blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Generelt gjelder at kanal og rørmontasje i tak i tekniske rom skal være utført før kabelbroer og armaturskinner/belysning monteres. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at VVS entreprenøren hindres i sine arbeider, plikter han å melde dette omgående til byggeleder. Gjennomføringer i brannskiller skal tettes i h.h.t. byggforskriftene og brannvesenets krav. Ved avbrudd i arbeidet med lednings/kanalmontasje må det sørges for effektiv tetting av rør og beskyttelse av komponenter. DETALJTEGNINGER Entreprenøren har ikke anledning til kreve tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør anbudsunderlaget. Entreprenøren skal selv utarbeide nødvendige detalj-/montasje tegninger i forbindelse med anlegget. Tegningene skal forelegges den rådgivende ingeniør til godkjennelse. Om entreprenøren leverer annet maskinelt utstyr (pumper, etc) enn det som er beskrevet, skal han rette opp arbeids-tegningene og forelegge disse for den rådgivende ingeniør. Mengdejusteringer for tilsluttede utstyr som rør, osv. innrømmes ikke. Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for konsulentens ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger. Eventuelle endringer i byggeperioden må forhåndsgodkjennes av byggherren. Før melding om overtagelse kan godtas skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgiver for oppretting, minimum 14 dager i forveien. Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av tegninger og dokumentasjon før godkjennelse. Tegninger skal utarbeides i hht. NS 3039 og NS 3040 og andre relevante standarder.

10 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-3 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt PRISSAMMENDRAG Kapittel: kr 26 Hjelpearbeider elektro 0,00 40 Elkraft, generelt 0,00 41 Basisinstallasjon for elkraft 0,00 43 Lavspent forsyning 0,00 44 Lys 0,00 45 Elvarme 0,00 51 Basisinstallasjon for tele og automatisering 0,00 52 Integrert kommunikasjon 0,00 54 Alarm og signal 0,00 55 Lyd og bilde 0,00 74 Utendørs elkraft 0, Sum eksklusive merverdiavgift 0, % merverdiavgift 0, Tilbudt sum inkl. merverdiavgift 0,00

11 40.4 GENERELLE YTELSER I denne post innkalkulerer entreprenøren alle generelle omkostninger før under og etter byggetiden. Kfr adminitrative bestemmelser. Likeledes innkalkuleres i denne post alle utgifter i forbindelse med tilrigging av lagerrom m/reoler, samt opprydding og fjerning av emballasje til anvist plass. Videre gjøres oppmerksom på at entreprenørene ikke kan tilføre byggeplassen mer materiell enn nødvendig for forbruk ettersom arbeidet skrider fram uten at dette er avtalt med byggherren/byggeleder. Entreprenøren skal i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr, så som aggregater etc.vekter på større utstyr skal oppgis, slik at bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger som må taes. Anleggene anmeldes av entreprenøren til myndighetene. Ferdigmelding med innregulerings-protokoll skal godkjennes av byggherren og av entreprenørens ansvarlige, før denav entreprenøren sendes til myndighetene. Dette må skje før sluttoppgjøret innsendes. Anmeldelsesgebyr betales av entreprenøren. Entreprenøren kan ikke påregne lager på bygge-plassen for mer materiell enn nødvendig til forbruk ettersom arbeidet skrider fram uten at dette er avtalt med byggherren/byggeleder. Store kolli, aggregater og kanaler m.v. er ikke forutsatt lagret innendørs. Slike ting må entreprenøren tildekke med solide presenninger. Entreprenøren skal beskytte egne leveranser mot tilsøling og ødeleggelse og er ansvarlig for sine leveranser frem til overlevering. Entreprenøren skal også beskytte eksisterende bygg og andre leveranser mot tilsøling og ødeleggelse som følge av entreprenørens arbeider. Forlater entreprenøren anlegget før overtagelse på grunn av ham uvedkommende arbeid, bortfaller ikke ansvaret for at beskyttelsesforanstaltninger er forsvarlige. Utmåling og påmerking av hull for installasjoner gjennom vegger av mur eller tre, påvisning av forsterkninger for befestigelser av utstyr m.v., skal utføres av entreprenøren. Alle gjennomføringene skal besiktiges og godkjennes av byggherrens representant og RIB før de blir innebygd/skjult av andre installasjoner. Koordinering av dette er VVS/Elektro entreprenørens ansvar. Ekstra hulltaking m.v. og etterflikk på grunn av uriktige anvisninger skal bekostes av entreprenøren uten nærmere avtale. Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-4 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

12 Entreprenøren har ikke anledning til å kreve tegninger med detaljeringsgrad utover det som utgjør anbudsunderlaget. Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-5 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Entreprenøren skal tegne inn og målsette alle endringer som blir avtalt utført, som underlag for konsulentens ajourføring av tegninger, og som underlag for "som bygget" tegninger. Eventuelle endringer i byggeperioden må forhåndsgodkjennes av byggherren. Før melding om overtagelse kan godtas skal underlaget for "som bygget" tegninger være oversendt rådgivende ing. Byggherren skal ha 14 dager for gjennomgang av tegninger og dokumentasjon før godkjennelse. Kfr også Vedlegg G - Administrative bestemmelser om krav til prøvedrift, arbeider i fellesferien, framdrift vedrørende innregulering og overlevering, fullskalatest, FDV, og HMS MENGDEKONTROLL Entreprenøren skal foreta mengdekontroll etter kontraktsinngåelse. Prisbarende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med maleenhet og mengde. Mengdene er på delproduktniva i henhold til NS Detaljert mengdeberegning forutsettes utfort av en part og skal kunne kontrolleres av den annen part. Eventuelle justeringer foretas ved kontraktsinngaelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets enhetspriser / beregningsgrunnlag. Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til å kreve korrigering av kontraktens mengder. Unntak er hvor det i beskrivelsen er angitt at kapittel eller post skal avregnes på et senere tidspunkt. Det påligger entreprenoren å kontrollere lengder, for varer som bestilles og kappes etter mal, på stedet for varen bestilles. RS RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

13 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-6 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt 40.6 KOORDINERING Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenørene, slik at man før montasje påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Støter egne leveranser sammen med andres, skal den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder har ført til resultater. Entreprenøren skal i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger det trengs for å få inn større utstyr, så som beredere, luftbehandlingsaggregater, kjeler etc. Vekter på større utstyr skal oppgis, slik at bygningsentreprenøren er klar over hvilke foranstaltninger som må taes for å få utstyret på plass. Hvis andre entreprenørers arbeider forårsaker at denne entreprenøren hindres i sine arbeider, forplikter han seg til å melde dette omgående til byggeleder. Entreprenøren plikter å sette seg inn i den bygningsmessige beskrivelsen for VVS/Elektroanleggene. Dersom entreprenøren ser at nødvendige bygnings-messige arbeider for hans anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om dette. RS 40.7 ANMELDELSER Anleggene anmeldes av entreprenøren til myndighetene. Entreprenøren er ansvarlig for rettidige anmeldelser. Det påhviler entreprenøren å innhente forhåndssamtykke fra arbeidstilsynet før utførelse. Ferdigmelding med innreguleringsprotokoll skal godkjennes av byggherren og av entreprenøren sendes til myndighetene før sluttoppgjøret utbetales. Anmeldelsesgebyr betales av byggherren. RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

14 40.9 FERDIGBEFARING OG OVERTAKELSE Før overtakelse skal entreprenøren oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det avholdes ferdigbefaring med påfølgende overlevering. Ferdigbefaring skal kun foretas en gang, og såfremt det kreves ytterligere befaring som skyldesentreprenør vil kostnadene bli belastet denne. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før punktene nedenfor er utført og dokumentasjon foreligger: Drifts- og Vedlikeholdsinstrukser Protokoll over kontroller Signerte protokoller fra utført overlevering/ferdigbefaring. Grunnlag for "som bygget"-tegninger. Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-7 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Overtakelse finner ikke sted før påpekte feil og mangler er rettet i h.h.t. NS8405 RS GARANTI Entreprenør skal stille med 1 års garanti regnet fra overtakelsen. Eventuelle kostnader knyttet til garantien medtas under denne post. RS GARANTI Entreprenør skal stille med 5 års garanti regnet fra overtakelsen. Eventuelle kostnader knyttet til garantien medtas under denne post. RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

15 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-8 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt EGENKONTROLL OG TESTRAPPORTER HENVISNING Se tegninger i henhold til tegningsliste. ORIENTERING Entreprenøren skal før overtakelse utarbeide og overlevere Rådgivende Ingeniør egenkontroll skjema som en dokumentasjon på at anlegget fungerer etter beskrivelsen. DOKUMENTASJON Entreprenørene skal levere BL kopi av signerte kontrollister for utført egenkontroll fortløpende etter som delarbeider ferdigstilles. Som utgangspunkt leveres slik dokumentasjon på hvert byggemøte, men dersom annen frekvens er hensiktsmessig kan dette avtales med BL. TESTRAPPORTER Entreprenøren skal utarbeide og gjennomføre funksjonstester samt skrive testrapporter på alle deler av anlegget. Testrapportene sendes Rådgivende Ingeniør før overtagelse av anlegget.

16 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side 40-9 E41 RIE: 40 Elkraft, generelt EGENKONTROLL, ELEKTROANLEGG Utarbeidelse av egenkontroll av elektroanlegget Rund sum RS EGENKONTROLL, TELE OG SVAKSTRØMSANLEGG Utarbeidelse av egenkontroll av tele og svakstrømsanlegg Rund sum RS EGENKONTROLL, AUTOMASJONSANLEGG Utarbeidelse av egenkontroll av automasjonsanlegg Rund sum RS FUNKSJONSTEST OG TESTRAPPORTER, ELEKTROANLEGG Hovedfordeling Underfordeling Lysanlegg med styring Varmeanlegg Driftstekniske anlegg Rapportene sendes Rådgivende Ingeniør 14 dager før overtakelse. Rund sum RS FUNKSJONSTEST OG TESTRAPPORTER, TELE OG SVAKSTRØMSANLEGG Telefonanlegg Dataanlegg Brannalarmanlegg Adgangskontroll Teleslyngeanlegg Skoleuranlegg Rapportene sendes Rådgivende Ingeniør 14 dager før overtakelse. Rund sum RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

17 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side E41 RIE: 40 Elkraft, generelt KOORDINERING EL entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de øvrige entreprenører, slik at man før montasje påbegynnes i de forskjellige deler av bygget, blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Såfremt andre entreprenører forårsaker at EL entreprenøren hindres i sine arbeider, plikter han å melde dette til byggeleder omgående. Hvis egne leveranser støter sammen med andres, skal byggeleder tilkalles for å søke løsninger på problemene. EL entreprenøren plikter å sette seg godt inn i den bygningsmessige beskrivelse for el-anleggene. Såfremt entreprenøren ser at nødvendige bygningsmessige arbeider for hans anlegg ikke er medtatt, plikter han å varsle om dette. EL entreprenøren har plikt til å samarbeide og rettlede de øvrige entreprenører vedrørende utførelsen av de bygningsmessige arbeider for el-anleggene. Med hensyn til større teknisk utstyr som skal inn i bygget, skal entreprenøren i god tid gjøre bygningsentreprenøren oppmerksom på hvor store inntaksåpninger som trengs. RS ANMELDELSER Byggesaken gjennomføres iht. gjeldende vedtekter for byggesaksbehandling i Porsgrunn kommune. Entreprenøren er ansvarlig for de arbeids- og kontrolloppgaver som er tillagt utførende slik det framgår av vedtektene. Han skal utarbeide underlags dokumenter for igangsettingstillatelse for egne arbeider samt utarbeide detaljert kontrollplan for utførelsesfasen. Entreprenøren er ansvarlig. RS ANVISNING OG KONTROLL AV UTSPARINGER Utsparinger i bærende og støpte konstruksjoner. For bærende og støpte konstruksjoner vil utsparinger bli vist på RIB tegninger. Det vil bli sendt ett sett tegninger til EL entreprenøren som skal kontrollere om de avsatte utsparinger er tilstrekkelige i størrelse og antall for å kunne foreta en rasjonell montasje. Eventuelle bemerkninger skal oversendes RIB/RIE innen 14 dager, og ved manglende tilbakemeldinger anses tegningene som kontrollert og godkjent. NB! Det understrekes at utsparinger med dimensjoner til og med 32 mm skal merkes og utføres i egen regi. RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

18 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Utsparinger i ikke bærende konstruksjoner. For ikke bærende murte vegger samt lettvegger vil det ikke bli utarbeidet utsparingstegninger av RIE og EL entreprenøren må selv merke opp nødvendige utsparinger for sine installasjoner. Utsparingene vil bli utført av annen entreprenør. For eventuelle uriktige anvisninger som krever ekstra hogging og etterflikk skal bekostes av EL entreprenøren Innmuring og -støping. For rør, gulvboks, fester m etc. som skal innmures og støpes, skal EL entreprenøren gi alle opplysninger slik at utstyret blir riktig montert. Videre er det EL entreprenørens ansvar å kontrollere om arbeidet er gjort i hht. gitte opplysninger. RS RS ANVISNING AV SPIKERSLAG Anvisning av nødvendig spikerslag for feste av elektrisk utstyr som tavler m.v. RS SERVICE I GARANTIÅRENE I tillegg til rene garantiarbeider, skal entreprenøren utføre service på de tekniske anlegg i reklamasjonsperioden, dvs. 3 år etter overtagelse (sommer og vinterforhold). Entreprenøren skal kontrollere at instruksene blir fulgt og foreta nødvendige etterjusteringer. Minimum besøk er 2 ganger pr. år hvert år i 3 års reklamasjonsperiode. Entreprenøren skal ved disse besøkene foreta systematisk kontroll av alle anlegg og utarbeide rapport som skal sendes byggherren. Ved utløp av reklamasjonsperioden foretas fornyede målinger som skal sammenholdes med de opprinnelige målinger som ble utført ved overtakelse. RS Akkumulert E41 RIE 40 Elkraft, generelt: 0,00

19 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side E41 RIE: 40 Elkraft, generelt 12 Dokumentasjon generelt Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik mate at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Merking skal tale rengjøring og levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel/komponent som skal merkes. Merkingen skal omfatte følgende: - Hovedmerking av tavler og skap. - Merking av alle koblingsklemmer/rekkeklemmer/koblingsplinter i fordelinger (med listnr./plintnr. og fortløpende nr. merking for rekkeklemmer/koblingsplinter). - Merking av kabler - Merking av komponenter og stikkontakter. - Kortfattet driftsinstruks som inneholder sjekk for start - start - innkobling - drift og stopp av ulike anlegg. Lages i varig utførelse og henges opp ved de respektive anleggenes betjeningspaneler. Forslag til merking skal godkjennes av RIE for utførelse. Merking av elkraft: - Alle kabler merkes i begge ender med referanse til kursnummer. - Alle hoved og stigekabler merkes på begge sider av brannskiller. - Merking av alle komponenter i fordelinger i samsvar med strømveiskjema. - Komponentmerking med referanse til kursnr. eller byggherrens tagnr. for samtlige komponenter og stikkontakter i driftstekniske anlegg - Påført godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle godkjenningskrav. Merking av tele: - Merking av alle kabler til/fra fordelinger og sentraler i samsvar med NS3451 Bygningsdelstabell for de enkelte anleggstyper. - Merking av alle koblingsklemmer/rekkeklemmer/koblingsplinter i fordelere og sentraler (med listnr./plintnr. og fortløpende nr. merking for rekkeklemmer/koblingsplinter). - Merking av apparater for tele med skilt som angir produsent, typebetegnelse, godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle godkjenningskrav, produksjonsår/måned, idriftsettelsesdato, navn, adresse/telefonnr. for servicetjeneste. - Alle stikkontakter skal merkes pa en klar og entydig mate. Samhørende merking mellom kontakt på arbeidsplass og i telematikkrom skal benyttes. Da det benyttes samme type kontakt for alle uttak må kontakt for de ulike anleggsdelene merkes entydig slik at de enkelt lar seg skille fra hverandre. - Det legges vekt på at koblingsfelt med krysskoblinger gies en ryddig og oversiktlig utførelse. - Brannalarmdetektorer/meldere merkes med adressenummer som er lesbar ved normal takhøyde. - Detektororienteringskort for brannalarmanlegget. - Referansemerking til kursnummer for tilførselskabel ved stikkontakter og fast tilkoblet utstyr. Merking av automatisering. - Merking av alle kabler i begge ender med kode som angir hvor begge ender er tilkoblet. - Interne ledningsforbindelser i fordelinger, koblingsbokser, paneler etc. merkes med kode som angir hvor begge ender av lederne er tilkoblet. - Alle inn/utganger i undersentraler merkes med I/O-nr. og referanse til symbolske variabelnavn som er benyttet i applikasjonsprogram. - Samtlige komponenter merkes med tag.nr. ifølge byggherrens tag.nr. system. - For hovedkomponenter og samtlige måleinstrumenter skal merkingen i tillegg til tag.nr. angi - produsent, typebetegnelse, godkjenningsangivelse (merke) for utstyr som er underlagt spesielle godkjenningskrav, produksjonsar/maned, idriftsettelsesdato og navn/adresse/telefonnr. for servicetjeneste. - Utstyr som krever kalibrering skal merkes med siste kalibreringsdato og dato for neste kalibrering. Utførelse av merking I det følgende angis hvordan merkingen skal utføres. Merking av fordelinger, kabler og komponenter Fordelingene skal merkes i front med graverte merkeskilter som skrues fast: Dimensjon: 30 x 60 mm

20 Brevik Oppvekstsenter - Skole og barnehage Side E41 RIE: 40 Elkraft, generelt Bokstavhoyde: Farge: Tekst: 12 mm Hvite skilt med sort skrift Gule skilt med sort skrift for fordelinger med prioriterte kurser. I samsvar med merking som angitt pa fordelingene. Skinner/ledere merkes i henhold til krav fra det lokale energiverk. Komponenter i fordelingene skal merkes ifølge strømveiskjema der dette er laget. For de fordelinger der det bare foreligger enlinjeskjema skal installatør selv sørge for en hensiktsmessig fortløpende merking. Det bor tilstrebes at sikringer, kontaktorer og brytere i samme kurs har samme tallkode. For signallamper, måleinstrumenter, betjeningsbrytere og andre betjenings-organer skal merking utføres i klartekst, (med eventuelt tillegg av komponentkode) pa gravert merkeskilt festet med skruer eller gravert i omslutningsplate. For signallamper, trykknapper etc. benyttes fargekoder i hht. IEC Komponenter skal forøvrig merkes som følger: For prioriterte kurser : Gult skilt med sort skrift (gjelder bade res.kraft og UPS) For uprioriterte kurser : Hvitt skilt med sort skrift (bokstavhoyde 6 mm) For kabelmerking skal benyttes spesiell merkeholder som festes til kabelen. Teksting på merkeholderen kan utføres med vannfast tusj, med fortrykte selvklebende merkeremser, eller merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av små ledningstverrsnitt kan brukes kabelendehylser med merkeholder og fortrykte merkekomponenter som skyves på plass. For ledermerking av større ledningstverrsnitt kan brukes merkesystem som angitt for kabelmerking. For gjennomkobling av styre- og signalkabler mellom flere fordelinger eller koblingspunkter skal det benyttes samme klemmenr. for samme leder i alle koblingspunktene. De enkelte delkablene skal merkes med ekstra indeks i tillegg til kabelens ordinare kursnr. merking (kabelnr. 301, delkabel nr , osv.). Kabelmerking utføres etter merking på enlinjeskjema eller etter leverandørens anvisning.

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E41 RIE beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av:

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse Dato : mars 2015 Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET

VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF VALLDAL BIBLIOTEK I RÅDHUSET BESKRIVELSE KAP 26 BYGNINGSMESSIG HJELPEARBEIDER ELEKTRO NORCONSULT AS RIE RETIROVEGEN 4-6019 ÅLESUND TLF 70 17 05 00 BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:...

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:... Prosjekt: SPUNT, EL OG VVA I DEL AV FOSSEVEIEN ENDRINGSLISTE 1 22.03.2012 Nr: 1 Side 00-1 Konsekvens av endring: Mengder i følgende Poster er endret Ved: Tegn.nr. Siste korr.dato Korr. indeks Rådg. ing.

Detaljer

Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG ELprosjekt Trøndelag as Rådgivende ingeniører elektrotekniske anlegg RIF Neptunveien

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

ELprosjekt Trøndelag as. Grue skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Grue kommune

ELprosjekt Trøndelag as. Grue skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Grue kommune ELprosjekt Trøndelag as Grue skole K 401 Elektro- og teletekniske anlegg Grue kommune 13.07.2007 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1 A1 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1 B1 TILBUDSSKJEMA...

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 26-1 Postnr Tekst 26 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER EL 26.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider EL, inne og ute/ i grunnen 26.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

26 Bygningsm. arb. for EL

26 Bygningsm. arb. for EL 244(555) 26 Bygningsm. arb. for EL 01.26.0.1 Det elektriske anlegget vil bli utført som åpent anlegg. RIE vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for el. entreprenørens rør- og kabelføringer

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker

Hulltaking i vegger Hulltaking i himlinger Spikerslag for innfesting av teknisk utstyr Hensyntagen til røranlegg gjennom vegger/dekker Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Postnr/kode Kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn Side 1 Bygningsmessige hjelpearbeider elektro 210 Graving av grøfter og innstallasjoner i grunn 210.1 FV3.11100 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Omfang: Inkludert

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LADE KUNSTGRESSBANE Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 40 Elkraft, generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

26 Bygningsmessige Elektro

26 Bygningsmessige Elektro Prosjekt: Langset Skole Side: 26-1 26 Bygningsmessig hjelpearbeider elektro 26 Bygningsmessige Elektro Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Ysterhagan bofellesskap

Ysterhagan bofellesskap ELprosjekt Trøndelag AS Ysterhagan bofellesskap Elektro- og teletekniske anlegg Røros Kommune 17.12.2009 Side 00-1 001 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på:

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Prosjekt: Kalnes vgs - Varmesentral - Elektrotekniske anlegg Side 1. Orientering

Prosjekt: Kalnes vgs - Varmesentral - Elektrotekniske anlegg Side 1. Orientering Prosjekt: Kalnes vgs - Varmesentral - Elektrotekniske anlegg Side 1 Orientering Tilbyder skal medregne detaljering utover denne beskrivelse for sine anlegg. Beskrevne poster skal avregnes. Vedr. strømforsyning

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

HÅJA BARNEHAGE BESKRIVENDE MENGDEFORTEGNELSE FOR ELEKTROTEKNISK ARBEIDER BOK 4 ARKITEKT: ATELIER 2 AS 9502 ALTA

HÅJA BARNEHAGE BESKRIVENDE MENGDEFORTEGNELSE FOR ELEKTROTEKNISK ARBEIDER BOK 4 ARKITEKT: ATELIER 2 AS 9502 ALTA HÅJA BARNEHAGE BESKRIVENDE MENGDEFORTEGNELSE FOR ELEKTROTEKNISK ARBEIDER BOK 4 OKT 2012 ARKITEKT: ATELIER 2 AS 9502 ALTA NORDARK AS 9502 ALTA RÅDG. ING. I BYGGETEKNIKK: SWECO NORGE AS 9515 ALTA RÅDG. ING.

Detaljer

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato:

Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: Kystverket Vest Prosjekt: 2014 Kvitsøy fyrstasjon Kapittel: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER : Dato: 28.10.2014 Side 00-1 Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2 Kapittel: 03 BETONGARBEIDER 03 BETONGARBEIDER 03.2.16 LM1.5802A INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall stk 2 Type: Rør Metode: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : april 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : april 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E31 RIV Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter

Detaljer

40 Elkraft. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

40 Elkraft. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 402(555) 40 Elkraft 00.40.0.1 Henvisninger Alle elektrotekniske arbeider skal utføres iht. gjeldene lover, forskrifter, normer og bestemmelser, slik som blant annet: - Lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 25-1 Postnr Tekst 25 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VVS 25.1 DETTE KAPITTEL Bygningsmessige hjelpearbeider VVS, inne og ute/ i grunnen 25.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene.

Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene. Anbudsbeskrivelse landstrømsanlegg Pir I Hurtigrutekaiene. 1. Generelt: Trondheim Havn skal etablere et landstrømsanlegg for tilkobling til hurtigruteskipene på Pir l. Anlegget skal leveres i henhold landstrømsnormen

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO

NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO Oppdragsgiver NES KOMMUNE Rapporttype KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO NESBYEN BARNEHAGE D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO D04 KRAV OG YTELSESSPESIFIKASJON ELEKTRO 2 (7) SUMMERINGSSKJEMA KAPITTELSAMMENDRAG

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Molde Idrettspark - Istadhallen. Molde Eiendom

Molde Idrettspark - Istadhallen. Molde Eiendom Side 1 Molde Idrettspark - Istadhallen Molde Eiendom KONKURRANSEGRUNNLAG Bygningsmessige hjelpearbeider Elektro 11.3.216 P:\514\17561_Molde Idrettspark Istadhallen, tilbudsgrunnlag\6 Beskrivelser\Bygningstekniske

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

Nye Solvang. Nybygg TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Øyer Kommune

Nye Solvang. Nybygg TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Øyer Kommune Nye Solvang Nybygg TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER Tiltakshaver Øyer Kommune ---------------------------------- Utarbeidet April 2012 Ing. Hallås Elverum AS --------------------------- 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Topdalsveien TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG. Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012

Topdalsveien TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG. Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012 Kristiansand Boligselskap KF Topdalsveien 18 20 TILLEGGSARBEIDER Betongarbeider Maler Tømrer ELEKTROANLEGG Kristiansand Boligselskap KF Mai 2012 Prosjektleder Jon A. Henriksen KRISTIANSAND BOLIGSELSKAP

Detaljer

De bygningsmessige arbeidene omfatter hjelpearbeider i forbindelse med installasjon av elektriske anlegg og løfteplattform i bygget.

De bygningsmessige arbeidene omfatter hjelpearbeider i forbindelse med installasjon av elektriske anlegg og løfteplattform i bygget. Orientering Denne beskrivelse er basert på NS 3420-Utgave 4 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner". Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standarden som gjelder

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 1 DEN GAMLE KAFÉ Generelle ytelser 1 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Bamble kommune. Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap. Elektroinstallasjoner. Sweco Norge AS, TI porsgrunn

Bamble kommune. Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap. Elektroinstallasjoner. Sweco Norge AS, TI porsgrunn Støyskjerm brotorvet Belysning og strømskap 00 For utsendelse 20.11.2013 JDV BD JDV Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Sweco Norge AS, TI porsgrunn Elektroinstallasjoner

Detaljer