Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015"

Transkript

1 liste fastsatt av RENAS AS med virkning fra Posisjon: Varebetegnelse: Tolltariffens Tepper og pledd -tepper med elektrisk oppvarming RK-105 0,50 % Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidete til bruk i konstruksjoner. --andre dører, med karm, til kjøle/fryserom, inneholdende lys eller annet elektrisk utstyr RK-210 1,00 % Kjeler for vanndamp eller annen damp (unntatt sentralvarmtvannskjeler som også kan produsere lavtrykksdamp); hetvannskjeler. -kjeler for vanndamp eller annen damp: --vannrørskjeler med dampproduksjon over 45 tonn/h RR-103 0,30 % --vannrørskjeler med dampproduksjon høyst 45 tonn/h RR-103 0,30 % --andre dampkjeler, herunder hybridkjeler RR-103 0,30 % -hetvannskjeler RR-103 0,30 % -deler: --fyrganger, korrugerte RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som hører under posisjon kjeler: --av støpejern RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon eller (f.eks. forvarmere, overhetere, sotfjernere, rekuperatorer); kondensatorer for dampmaskiner. -hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon eller RR-103 0,30 % -kondensatorer for dampmaskiner RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Generatorer for generatorgass eller vanngass, også med renseanlegg; acetylengassgeneratorer og liknende vanngassgeneratorer, også med renseanlegg. -generatorer for generatorgass eller vanngass, også med renseanlegg; RR-103 0,30 % acetylengassgeneratorer og liknende vanngassgeneratorer, også med renseanlegg -deler RR-103 0,30 %

2 84.13 Pumper for væsker, også med måleutstyr; væskeelevatorer. -pumper utstyrt med eller bestemt til å bli utstyrt med måleutstyr: --pumper for drivstoff eller smøremidler, av de typer som brukes på RR-103 0,30 % bensinstasjoner eller bilverksteder og liknende --andre RR-103 0,30 % -pumper for brennstoff, smøremidler eller kjølemidler til stempeldrevne RR-103 0,30 % forbrenningsmotorer -betongpumper RR-103 0,30 % -andre stempelpumper (herunder membranpumper) RR-103 0,30 % -andre rotasjonspumper RR-103 0,30 % -andre sentrifugalpumper RR-103 0,30 % -andre pumper; væskeelevatorer: --pumper RR-103 0,30 % --væskeelevatorer RR-103 0,30 % -deler: --til pumper RR-103 0,30 % --til væskeelevatorer RR-103 0,30 % Luft- eller vakuumpumper, luft- eller andre gasskompressorer og vifter; ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med innebygd vifte, også med filter. -kjølekompressorer: --kompressor og elektromotor sammenbygd i lukket metallbeholder ("Sealed RR-103 0,30 % unit") --ellers RR-103 0,30 % -vifter -- bord-, golv-, vegg-, vindu- og takvifter sammenbygd med elektromotor med RK-105 0,50 % en effekt av høyst 125 W --andre RR-103 0,30 % - ventilasjons- eller resirkulasjonshetter med horisontal side som måler høyst RK-105 0,50 % 120 cm -andre: --ellers RR-103 0,30 % Luftkondisjoneringsapparater som består av en motordrevet vifte og elementer for endring av temperatur og fuktighet, herunder slike apparater der fuktigheten ikke kan reguleres særskilt. -sammenbygde enheter for montering på vegg eller vindu, sammenbygde eller delte ("splitt system") --med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), Perfluorkarboner (PFK) eller RR-103 0,30 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) --ellers RR-103 0,30 % -av det slag som brukes for mennesker, i motorkjøretøyer: --med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RR-103 0,30 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) --ellers RR-103 0,30 % -andre: --med kjøleaggregat og en ventil for endring av kjøle-/ varmekretsløpet(reversible varmepumper): ---med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RR-103 0,30 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) ---ellers RR-103 0,30 % --andre, med kjøleaggregat: ---med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RR-103 0,30 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) ---ellers RR-103 0,30 % --uten kjøleaggregat RR-103 0,30 % Brennere til fyrsteder for flytende brensel, pulverisert fast brensel eller gass; mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske askefjernere og liknende utstyr. -brennere for flytende brensel til fyrsteder RR-102 0,20 % -andre brennere til fyrsteder, herunder kombinerte brennere RR-102 0,20 % -deler RR-102 0,20 %

3 84.18 Kjøleskap, fryserer og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske; varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RK-210 1,00 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) -- ellers RK-210 1,00 % -kjøleskap av husholdningstypen: --av kompresjonstypen --- med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RK-210 1,00 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) --- ellers RK-210 1,00 % ---med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RK-210 1,00 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) ---ellers RK-210 1,00 % -frysebokser med kapasitet høyst 800 l: -- med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RK-210 1,00 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) --ellers RK-210 1,00 % - fryseskap med kapasitet høyst 900 l: --med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RK-210 1,00 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) --ellers RK-210 1,00 % -andre møbler (disker, bokser, skap, montre og liknende) for lagring og utstilling, med innebygget kjøle- eller fryseutstyr: --med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RK-103 0,30 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) - - ellers: med kapasitet høys 100 l RK-103 0,30 % andre RK-103 0,30 % - annet kjøle- og fryseutstyr; varmepumper --varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon 84.15: ---med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RR-103 0,30 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) ---andre RR-103 0,30 % med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RK-103 0,30 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) ellers RK-103 0,30 % --møbler som er innrettet for kjøle- eller fryseutstyr: ---med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller RK-103 0,30 % regulerte klorfluorkarboner (KFK) ---ellers RK-103 0,30 % Apparater og andre innretninger, også med elektrisk oppvarming (unntatt ovner og annet utstyr som høre under posisjon 85.14) for behandling av materialer ved en prosess som krever endring i temperatur, f.eks. oppvarming, koking, steking, destillering, rektifisering, sterilisering, pasteurisering, damping, tørking, fordamping, kondensering eller kjøling, unntatt husholdningsapparater; ikke elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstype. -apparater og andre innretninger for sterilisering, til medisinsk, kirurgisk eller RK-103 0,30 % laboratoriebruk -apparater og andre innretninger for tørking: --av landbruksprodukter RR-103 0,30 % - - av tre, papirmasse, papir eller papp RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -apparater og andre innretninger for destillering eller rektifisering RR-103 0,30 % -varmevekslere RR-103 0,30 % -apperater og andre innretninger for kondensering av luft eller andre gasser til RR-103 0,30 % væske -andre apparater og innretninger: --for fremstilling av varme drikker eller for koking, steking eller oppvarming av mat: --- med vekt høyst 15 kg RK-103 0,30 % ---med vekt over 15 kg, men ikke over 100 kg RK-103 0,30 % ---med vekt over 100 kg RK-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % Kalandrer og andre valsemaskiner, unntatt valsemaskiner for metall eller glass, samt valser dertil. - kalandrer og andre valsemaskiner RR-103 0,30 % - - valser RR-103 0,30 % - - andre RR-103 0,30 % Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger; apparater for filtrering eller rensing av væsker eller gasser. -sentrifuger, herunder tørkesentrifuger: --separatorer for melk RR-103 0,30 % --tørkesentrifuger for tøy RK-105 0,50 % -andre: ---separatorer (sentrifuger) for gjær, melasse eller olje RR-103 0,30 % ---ellers RR-103 0,30 %

4 84.22 Oppvaskmaskiner; maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av flasker eller andre beholdere; maskiner og apparater for fylling, lukking, forsegling eller etikettering av flasker, bokser, sekker eller andre beholdere; maskiner og apparater for kapsling av flasker, glass, krukker og liknende beholdere; andre maskiner og apparater for innpakking eller emballering av varer (herunder maskiner og apparater for emballering med krympefolie); maskiner og apparater for karbonisering av drikkevarer. -oppvaskmaskiner: --til husholdningsbruk RK-105 0,50 % -- andre --- med vekt høyst 100 kg RK-103 0,30 % --- med vekt over 100 kg RK-103 0,30 % -maskiner og apparater for rengjøring eller tørking av flasker eller andre RR-103 0,30 % beholdere -maskiner og apparater for lukking, forsegling eller etikettering av flasker, bokser, sekker eller andre beholdere; maskiner og apparater for kapsling av flasker, krukker, tuber og liknende beholdere; maskiner og apparater for karbonisering av drikkevarer: --etiketteringsmaskiner RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -andre maskiner og apparater for innpakking eller emballering av varer RR-103 0,30 % (herunder maskiner og apparater for emballering med krympefolie) -deler RR-103 0,30 % Vekter og veieinnretninger (unntatt slike som er følsomme for 50 mg eller mindre), herunder telle- og kontrollvekter; lodder til vekter, alle slags: -personvekter, herunder babyvekter; vekter til husholdningsbruk: --personvekter, herunder babyvekter RK-102 0,20 % --vekter til husholdningsbruk Rk-102 0,20 % -vekter for kontinuerlig veiing av varer på transportbånd og liknende RR-102 0,20 % -konstantvekter og vekter som veier forutbestemte vektmengder og tømmer RR-102 0,20 % varene i sekker eller andre beholdere, herunder doseringsvekter -andre vekter og veieinnretninger: --med veiekapasitet høyst 30 kg RR-102 0,20 % --med veiekapasitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg RR-102 0,20 % --ellers RR-102 0,20 % Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller forstøvning av væsker eller pulver; brannslokningsapparater, også ladde; sprøytepistoler og liknende; dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende. -sprøytepistoler og liknende: --pressluft maling- og metallsprøyter RR-102 0,20 % --ellers RR-102 0,20 % -dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende: --høytrykksrensere RR-102 0,20 % --ellers RR-102 0,20 % -andre apparater: --for land- eller hagebruk RR-102 0,20 % --ellers RR-102 0,20 % Taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips"); vinsjer og ankerspill; donkrafter. -taljer og heiseverk, unntatt elevatorer med heisespann ("skips") eller apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer: --drevet av elektrisk motor: ---elektrotaljer med wiretrommel RR-101 0,10 % ---ellers RR-101 0,10 % -andre vinsjer; ankerspill --drevet av elektrisk motor RR-101 0,10 % -donekrafter; apparater av det slag som brukes til løfting av kjøretøyer: - -med stasjonære donkraftsystemer av den type som brukes i bilverksteder RR-101 0,10 %

5 84.26 Lossebommer til skip; kraner, herunder kabelkraner; mobile løfterammer; portaltrucker og krantrucker. -traverskraner, løpekraner, portalkraner, brukraner, mobile løfterammer og portaltrucker: - -traverskraner på stasjonært understell RR-101 0,10 % - -mobile løfterammer på gummihjul samt portaltrucker: - - -mobile løfterammer på gummihjul RR-101 0,10 % - - -portaltrucker RR-101 0,10 % --andre RR-101 0,10 % -tårnkraner RR-101 0,10 % -portal- eller pidestall-utliggerkraner RR-101 0,10 % -andre maskiner og apparater med egen fremdrift: --på gummihjul RR-101 0,10 % --andre RR-101 0,10 % -andre maskiner og apparater: --ellers RR-101 0,10 % Andre maskiner og apparater for løfting, håndtering, lasting eller lossing (f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og taubaner). -heiser og elevatorer med heisespann ("skips"): --personheiser RR-101 0,10 % --vareheiser RR-101 0,10 % --ellers RR-101 0,10 % -andre elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for varer og materialer: --spesielt konstruert til bruk under jorden RR-101 0,10 % --andre, av bøtte-(spann-)typen RR-101 0,10 % --andre, av båndtypen RR-101 0,10 % --andre RR-101 0,10 % -rulletrapper og rullende fortau RR-101 0,10 % -taubaner, stolheiser, skitrekk; trekkmekanismer for tau-/ kabelbaner RR-101 0,10 % -andre maskiner og apparater: --ellers: ---andre RR-101 0,10 % Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner og apparater som hører under posisjonene til maskiner og apparater som hører under posisjon 84.28: --til heiser, elevatorer med heisespann ("skips") eller rulletrapper: ---til rulletrapper RR-101 0,10 % ---til rullende fortau RR-101 0,10 % Maskiner og apparater for innhøsting eller tresking, herunder halm-, høyeller fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som hører under posisjon plenklippere --motordrevet, med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet: ---elektriske RR-103 0,30 % Melkemaskiner og meierimaskiner. -melkemaskiner RR-103 0,30 % -meierimaskiner RR-103 0,30 % -deler: --til melkemaskiner RR-103 0,30 % --til meierimaskiner RR-103 0,30 % Presser, knusemaskiner og liknende maskiner og apparater til bruk ved fremstilling av vin, sider, fruktsaft eller liknende drikkevarer. -maskiner og apparater RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Andre maskiner og apparater for landbruk, hagebruk, skogbruk, fjærfeavl eller birøkt, herunder spireanlegg med mekanisk eller termisk utstyr; rugemaskiner og kyllingmødre -maskiner og apparater for tilberedning av dyrefór RR-103 0,30 % -maskiner og apparater for fjærfeavl; rugemaskiner og kyllingmødre: --rugemaskiner og kyllingmødre RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -andre maskiner og apparater RR-103 0,30 % -deler: --til maskiner og apparater for fjærfeavl, rugemaskiner og kyllingmødre RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 %

6 84.37 Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, korn eller tørkede belgfrukter; maskiner og apparater for mølleindustrien eller for bearbeiding av korn eller tørkede belgfrukter, unntatt maskiner og apparater av den typen som brukes i landbruket. -maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av frø, korn eller RR-103 0,30 % tørkede belgfrukter -andre maskiner og apparater RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Maskiner og apparater som ikke hører under andre posisjoner i dette kapittel, for industriell behandling eller fremstilling av matvarer eller drikkevarer, unntatt maskiner og apparater for ekstraksjon eller behandling av animalske eller fete vegetabilske oljer eller fett -bakerimaskiner og maskiner og apparater for fremstilling av makaroni, RR-103 0,30 % spaghetti og liknende -maskiner og apparater for fremstilling av konfekt, kakao eller sjokolade RR-103 0,30 % -maskiner og apparater for fremstilling av sukker RR-103 0,30 % -maskiner og apparater for bryggerier RR-103 0,30 % -maskiner og apparater for behandling og tilberedning av kjøtt eller fjærfe RR-103 0,30 % - maskiner og apparater til behandling og tilberedning av frukt, nøtter eller RR-103 0,30 % grønnsaker -andre maskiner og apparater --maskiner og apparater til behandling eller tilberedning av fisk, krepsdyr eller bløtdyr: ---filetmaskiner RR-103 0,30 % ---andre RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av cellulosefibermaterialer eller for fremstilling eller etterbehandling av papir eller papp. -maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av RR-103 0,30 % cellulosefibermaterialer -maskiner og apparater for fremstilling av papir eller papp RR-103 0,30 % -maskiner og apparater for etterbehandling av papir eller papp RR-103 0,30 % -deler: --til maskiner og apparater for fremstilling av papirmasse av RR-103 0,30 % cellulosefibermaterialer --andre RR-103 0,30 % Bokbindemaskiner og -apparater, herunder symaskiner for hefting av bøker. -maskiner og apparater --symaskiner for hefting av bøker RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % Andre maskiner og apparater for videre bearbeiding av papirmasse, papir eller papp, herunder alle slags papir- og pappskjæremaskiner og - apparater. -skjæremaskiner og -apparater RR-103 0,30 % -maskiner for fremstilling av poser, sekker eller konvolutter RR-103 0,30 % -maskiner for fremstilling av kartonger, esker, kasser, rør, fat eller liknende RR-103 0,30 % beholdere, unntatt formemaskiner -maskiner til forming av artikler av papirmasse, papir eller papp RR-103 0,30 % -andre maskiner og apparater RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Maskiner, apparater og utstyr (unntatt verktøymaskiner som hører under posisjonene ), for typestøping eller typesetting, eller for behandling eller fremstilling av klisjeer, plater, sylindrer eller andre trykkformer; trykktyper, klisjeer, plater, sylindrer og andre trykkformer; plater, sylindrer og litografiske steiner preparert for grafisk bruk (f.eks. slipte, kornede eller polerte). -maskiner, apparater og utstyr RR-103 0,30 %

7 84.43 Trykkemaskiner som trykker ved bruk av plater, sylindrer og andre trykkformer som hører under posisjon 84.42; andre trykkemaskiner (skrivere), kopieringsmaskiner og telefaksapparater, også i kombinasjon; deler og tilbehør dertil. -trykkemaskiner som trykker ved hjelp av plater, sylindrere og andre trykkformer som hører under posisjon 84.42: --offset-trykkemaskiner og -apparater, med rullemating RR-103 0,30 % --offset-trykkemaskiner og -apparater, med arkmating av kontortypen (som RR-103 0,30 % bruker ark som utbrettet har en bredde av høyst 22 cm og en lengde av høyst --andre offset-trykkemaskiner RR-103 0,30 % --maskiner og apparater for trykking av tekst(boktrykk),med rullemating, unntatt RR-103 0,30 % flexograftrykkemaskiner og -apparater --maskiner og apparater for trykking av tekst(boktrykk),andre enn de med RR-103 0,30 % rullemating, unntatt flexograftrykkemaskiner og -apparater -flexograftrykkemaskiner og -apparater RR-103 0,30 % -gravyrtrykkemaskiner og -apparater RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -andre trykkemaskiner (skrivere), kopieringsmaskiner og telefaksapparater, også i kombinasjon: --maskiner som utfører minst to av følgende funksjoner: skriving, kopiering eller RK-103 0,30 % sending av tele fakser, og som kan til koples til en automatisk data behandlings maskin eller til et nett verk --andre, som kan tilkoples til en automatisk data behandlings maskin eller til et RK-103 0,30 % nett verk --andre RK-103 0,30 % -deler og tilbehør: Maskiner og apparater for utpressing (ekstrudering), strekking, teksturering eller oppkutting av syntetisk eller kunstig fremstilte tekstilmaterialer Maskiner og apparater for utpressing (ekstrudering), strekking, teksturering eller oppkutting av syntetisk eller kunstig fremstilte tekstilmaterialer RR-103 0,30 % Maskiner og apparater for bearbeiding av tekstilfibrer; spinne-, dubleringseller tvinnemaskiner samt andre maskiner og apparater for fremstilling av tekstilgarn; tekstilhespe- eller -spolemaskiner (herunder veftspolemaskiner) samt maskiner og apparater for bearbeiding av tekstilgarn for bruk på maskiner som hører under posisjon eller maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer: --kardemaskiner RR-103 0,30 % --kjemmemaskiner RR-103 0,30 % --forspinnemaskiner (strekke- og tvinne-) RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -spinnemaskiner RR-103 0,30 % -dublerings- og tvinnemaskiner RR-103 0,30 % -spole- eller hespemaskiner (herunder veftspolemaskiner) RR-103 0,30 % -andre RR-103 0,30 % Vevemaskiner (vevstoler). -for veving av stoff med bredde over 30 cm, av vevskytteltypen: --motordrevne RR-103 0,30 % Strikkemaskiner, kjedestingmaskiner og maskiner for fremstilling av omspunnet garn, tyll, blonder, broderier, possement, fletninger eller nett samt tuftemaskiner. -rundstrikkemaskiner: --med sylinderdiameter høyst 165 mm RR-103 0,30 % --med sylinderdiameter over 165 mm RR-103 0,30 % -flatstrikkemaskiner; kjedestingmaskiner RR-103 0,30 % -andre RR-103 0,30 %

8 84.48 Hjelpemaskiner og -apparater til maskiner som hører under posisjon 84.44, 84.45, eller (f.eks. skaft- og jacquardmaskiner, automatiske trådvoktere og skyttelskiftemekanismer); deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis brukes i maskiner under denne posisjon eller posisjon 84.44, 84.45, eller (f.eks. spindler, spindelvinger, kardebeslag, kammer, dyser, skytler, skafter, skaft- rammer og -hjelpemaskiner og -apparater til maskiner som hører under posisjon 84.44, 84.45, eller 84.47: --skaft- og jacquardmaskiner; maskiner for redusering, kopiering, punching og RR-103 0,30 % sammenbinding av kort til bruk i nevnte maskiner --andre RR-103 0,30 % -deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon eller til RR-103 0,30 % hjelpemaskiner og -apparater for disse: -deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon eller til hjelpemaskiner og -apparater for disse: --kardebeslag RR-103 0,30 % --til maskiner for bearbeiding av tekstilfibrer, unntatt kardebeslag RR-103 0,30 % --spindler, spindelvinger, spinneringer og spinneløpere RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -deler og tilbehør til vevemaskiner (vevstoler) eller til hjelpemaskiner og - apparater for disse: --vevskjeer til vevstoler, skafter og skaftrammer RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon eller til hjelpemaskiner og -apparater for disse: --sinkers (platiner), nåler og andre varer til å forme masker RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % Maskiner og apparater for fremstilling eller etterbehandling av filt eller fiberduk som metervare eller tilformet, herunder maskiner for fremstilling av filthatter; former for fremstilling av hatter Maskiner og apparater for fremstilling eller etterbehandling av filt eller fiberduk som metervare eller tilformet, herunder maskiner for fremstilling av filthatter; former for fremstilling av hatter RR-103 0,30 % Vaskemaskiner til bruk i husholdninger og vaskerier, herunder kombinerte vaske- og tørkemaskiner. - maskiner for høyst 10 kg tørt tøy: -- helautomatiske maskiner RK-105 0,50 % --andre maskiner, sammenbygd med tørkesentrifuge RK-105 0,50 % --andre RK-105 0,50 % -maskiner for mer enn 10 kg tørt tøy RK-103 0,30 % Maskiner og apparater (unntatt maskiner som hører under posisjon 84.50) for vasking, rensing, vriing, tørking, stryking, pressing (herunder fikserings pressing), bleiking, farging, appretering, påføring av overflatebelegg eller impregnering av tekstilgarn, tekstilstoff eller ferdige tekstilvarer, samt maskiner til pålegging av masse på tekstilstoff eller annet underlag ved fremstilling av golvbelegg som f.eks. linoleum; maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av tekstilstoff. -tørrensemaskiner RK-105 0,50 % -tørkemaskiner: --for høyst 10 kg tørt tøy RK-105 0,50 % --andre RK-105 0,50 % -maskiner for stryking eller pressing (herunder fikseringspressing): --til husholdningsbruk RK-105 0,50 % --ellers RK-105 0,50 % -maskiner for vasking, bleiking eller farging RK-103 0,30 % -maskiner for opprulling, avrulling, folding, skjæring eller takking av tekstilstoff RK-103 0,30 % -andre maskiner og apparater RK-103 0,30 %

9 84.52 Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av bøker under posisjon 84.40; møbler, stativer og deksler spesielt innrettet for symaskiner; symaskinnåler. - symaskiner av husholdningstypen RK-103 0,30 % -andre symaskiner --automatiske RK-103 0,30 % --andre RK-103 0,30 % Sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av alle slags materialer med laser eller annen lys- eller fotonstråle, ultralyd, elektrisk utladning, elektrokjemisk prosess, elektronstråle, ionestråle eller plasmalysbue. -for bearbeiding med laser eller annen lys- eller fotonstråle RR-103 0,30 % -for bearbeiding med ultralyd RR-103 0,30 % -for bearbeiding med elektrisk utladning RR-103 0,30 % -andre RR-103 0,30 % Maskineringssentre, enstasjonsmaskiner og flerstasjonsmaskiner, for bearbeiding av metall. -maskineringssentre RR-103 0,30 % -én-stasjonsmaskiner RR-103 0,30 % -fler-stasjonsmaskiner RR-103 0,30 % Dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) for metall. -horisontale dreiebenker: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -andre dreiebenker: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % Sponavtagende verktøymaskiner (herunder flerveismaskiner bestående av to eller flere maskineringsenheter) for boring, fresing eller gjenging i metall, unntatt dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) som hører under posisjon flerveismaskiner bestående av to eller flere maskineringsenheter RR-103 0,30 % -andre boremaskiner, unntatt utboremaskiner: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -andre utbore- /fresemaskiner: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -andre utboremaskiner RR-103 0,30 % -konsollfresemaskiner ("knee-type"): --numerisk styrte RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -andre fresemaskiner: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -andre gjengemaskiner RR-103 0,30 % Verktøymaskiner for avgrading, kvessing, sliping, honing, pussing, poléring eller annen etterbehandling av metall eller cermeter ved hjelp av slipesteiner, slipemiddel eller polérmiddel, unntatt maskiner for fresing, sliping, eller tannhjulsetterbehandling som hører under posisjon planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -andre slipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere): --numerisk styrte RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -hone- eller pussemaskiner RR-103 0,30 % -andre RR-103 0,30 %

10 84.61 Verktøymaskiner for høvling, shaping, notstikking, rømming, tannhjulsskjæring eller tannhjulsetterbehandling, saging eller kapping samt andre sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av metall eller cermeter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. -shaping- eller notstikkemaskiner RR-103 0,30 % -rømmemaskiner RR-103 0,30 % -tannhjulsskjære- eller tannhjulsetterbehandlingsmaskiner RR-103 0,30 % -sage- eller kappemaskiner RR-103 0,30 % -andre RR-103 0,30 % Verktøymaskiner (herunder presser) for bearbeiding av metall ved smiing, hamring eller preging; verktøymaskiner (herunder presser) for bearbeiding av metall ved bøying, falsing, retting, oppretting, klipping, lokking eller sporstansing; presser for bearbeiding av metall eller metallkarbider, andre enn de som er nevnt foran. -maskiner for smiing, hamring eller preging (herunder presser) RR-103 0,30 % -bøye-, false-, rette- eller opprettemaskiner (herunder presser): --numerisk styrte RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -klippemaskiner (herunder presser), unntatt kombinerte lokke- og klippemaskiner: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -lokke- eller sporstansemaskiner (herunder presser) og kombinerte lokke- og klippemaskiner: --numerisk styrte RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -andre: --hydrauliske presser RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % Andre ikke sponavtakende verktøymaskiner for bearbeiding av metaller eller cermeter. -trekkbenker for stenger, rør, profiler, tråd og liknende RR-103 0,30 % -gjengevalsemaskiner RR-103 0,30 % -maskiner for bearbeiding av tråd RR-103 0,30 % -andre RR-103 0,30 % Verktøymaskiner for bearbeiding av stein, keramiske produkter, betong, asbestsement eller liknende mineralske materialer, eller for bearbeiding av glass i kald tilstand. -sagemaskiner RR-103 0,30 % -slipe- eller polermaskiner RR-103 0,30 % -andre RR-103 0,30 % Verktøymaskiner (herunder maskiner for spikring, stifting, liming eller annen form for sammenføyning) for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, hard plast eller liknende harde materialer. -maskiner som kan utføre forskjellige arbeidsoperasjoner uten å skifte verktøy RR-103 0,30 % mellom disse operasjonene -andre: --sagemaskiner RR-103 0,30 % --maskiner for høvling eller fresing RR-103 0,30 % --maskiner for sliping, pussing eller polering RR-103 0,30 % --maskiner for bøying eller sammenføyning RR-103 0,30 % --maskiner for boring eller tapphullsskjæring (stemming): ---boremaskiner, flerspindlede RR-103 0,30 % ---ellers RR-103 0,30 % --kløyvemaskiner samt maskiner for spalting eller skrelling RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 %

11 84.66 Deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner under posisjonene , herunder holdere for verktøy eller arbeidsstykke, selvåpnende gjengehoder, delehoder og annet spesielt utstyr til verktøymaskiner; verktøyholdere for alle slags håndverktøy. -verktøyholdere og selvåpnende gjengehoder RR-103 0,30 % -holdere for arbeidsstykke RR-103 0,30 % -delehoder og annet spesielt utstyr til verktøymaskiner RR-103 0,30 % -andre: --til maskiner som hører under posisjon RR-103 0,30 % --til maskiner som hører under posisjon RR-103 0,30 % --til maskiner som hører under posisjonene RR-103 0,30 % --til maskiner som hører under posisjon eller RR-103 0,30 % Håndverktøy, pneumatisk, hydraulisk eller med innebygget elektriske eller ikke- eleketrisk motor: -med innebygget elektrisk motor: --boremaskiner, eller slags RR-103 0,30 % --sager: --kjedesager RR-103 0,30 % --stikksager RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % --ellers: --båndpussemaskiner RR-103 0,30 % --vinkelslipemaskiner RR-103 0,30 % --andre slipe- og pussemaskiner RR-103 0,30 % --håndhøvler RR-103 0,30 % --hekksakser og gresstrimmere RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % Maskiner og apparater for lodding eller sveising, også anvendbare for skjæring, unntatt slike som hører under posisjon 85.15; maskiner og apparater for overflateherding med gass. -sveisebrennere som holdes i hånden RR-103 0,30 % -andre maskiner og apparater med gass RR-103 0,30 % -andre maskiner og apparater RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Skrivemaskiner, unntatt trykkemaskiner (skrivere) som hører under posisjon 84.43; tekst behandlings maskiner Skrivemaskiner, unntatt trykkemaskiner (skrivere) som hører under posisjon 84.43; tekst behandlings maskiner RK-103 0,30 % Regnemaskiner og maskiner i lommeformat for registrering, lagring og visning av opplysninger, med regne funksjoner; bok holderi maskiner, frankerings maskiner, billett maskiner og liknende maskiner og apparater med regneverk; kassa kontroll apparater. -elektroniske regnemaskiner som kan fungere uten ytre elektrisk kraftkilde og RK-103 0,30 % maskiner i lommeformat for registrering, lagring og visning av opplysninger, med regnefunksjoner -andre elektroniske regnemaskiner: RK-103 0,30 % --skrivende ellers RK-103 0,30 % -andre regnemaskiner RK-103 0,30 % -kassakontrollapparater RK-103 0,30 % -andre --frankeringsmaskiner RK-103 0,30 % --andre RK-103 0,30 %

12 84.71 Automatiske databehandlingsmaskiner og enheter dertil; magnetiske eller optiske lesere, maskiner for overføring av data til databærere i kodet form samt maskiner for bearbeiding av slike data, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. -bærbare automatiske databehandlingsmaskiner, med vekt høyst 10 kg, som RK-103 0,30 % består av minst en sentralenhet, et tastatur og en skjerm -andre automatiske databehandlingsmaskiner --i et felles kabinett som inneholder minst en sentralenhet, en innleseenhet og RK-103 0,30 % en utleseenhet, herunder kombinerte enheter --andre som foreligger som komplette systemer RK-103 0,30 % -sentralenheter, unntatt slike som hører under eller , også som i samme kabinett kan inneholde én eller to av følgende typer enheter: lagringsenheter, innleseenheter, utleseenheter RK-103 0,30 % -innlese- eller utleseenheter, også med lagringsenheter i samme kabinett: --x-y posisjonsindikatorer av vekt høyst 1000 gram (herunder mus, lyspenn, RK-103 0,30 % styrespak (joystick) og styrekule (trackball); tastbord (tastatur) --andre RK-103 0,30 % -lagringsenheter RK-103 0,30 % -andre enheter til automatiske databehandlingsmaskiner RK-103 0,30 % -ellers --optiske lesere (skannere) RK-103 0,30 % --ellers RK-103 0,30 % Andre maskiner og apparater til kontorbruk (f.eks. hektograf eller stensilduplikatorer, adressemaskiner, pengeseddelautomater, maskiner for sortering, telling eller pakking av mynt, blyantspissemaskiner, perforéreller stiftemaskiner). -duplikatorer RK-103 0,30 % -maskiner for sortering eller bretting av post eller legging av post i konvolutter eller for omvikling med bånd, maskiner for åpning, lukking eller forsegling av post, samt maskiner for påsetting eller makulering av frimerker RK-103 0,30 % -andre: --maskiner for sortering, telling og pakking av mynt RK-103 0,30 % --sjekkbeskyttere RK-103 0,30 % --ellers: ---elektriske RK-103 0,30 % Deler og tilbehør (unntatt deksler, bærekasser og liknende) som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til maskiner som hører under posisjonene deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon RK-103 0,30 % -deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon 84.70: -- til elektroniske regnemaskiner som hører under , RK-103 0,30 % eller andre RK-103 0,30 % -deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon RK-103 0,30 % -deler og tilbehør til maskiner som hører under posisjon RK-103 0,30 % -deler og tilbehør som passer like godt til maskiner og apparater som hører under to eller flere av posisjonene RK-103 0,30 % Maskiner og apparater for sortering, sikting, harping, vasking, knusing, maling, blanding eller elting av jord, stein, malm eller andre faste, mineralske materialer (herunder pulver og pasta); maskiner og apparater for pressing eller forming av fast brensel, keramisk masse, sement, kalk eller andre mineralske produkter i pulver- eller pastaform; maskiner til fremstilling av sandstøpeformer. -maskiner for sortering, sikting, harping eller vasking RR-103 0,30 % -maskiner for knusing eller maling: --steinknusere RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -maskiner for blanding eller elting: --betong- eller mørtelblandere: ---andre RR-103 0,30 % --maskiner for blanding av mineralske materialer med bitumen RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -andre maskiner og apparater RR-103 0,30 % -deler: --til betong- eller mørtelblandere RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 %

13 84.75 Maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper, elektronrør eller lynlyslamper i glasskolbe (-rør); maskiner for fremstilling eller bearbeiding av glass og glassvarer i varm tilstand. -maskiner for montering av elektriske eller elektroniske lamper, elektronrør eller RR-103 0,30 % lynlyslamper i glasskolbe (-rør) -maskiner for fremstilling eller bearbeiding av glass og glassvarer i varm tilstand: --maskiner for fremstilling av optiske fiber og emner dertil RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Salgsautomater (f.eks. frimerke-, sigarett-, matvare- eller drikke vare automater), herunder penge veksle automater. -salgsautomater for drikkevarer: --med varme- eller kjøleinnretning RK-103 0,30 % --andre RK-103 0,30 % -andre maskiner og apparater: --med varme- eller kjøleinnretning RK-103 0,30 % --ellers RK-103 0,30 % Maskiner og apparater for bearbeiding av gummi eller plast eller for fremstilling av varer av disse materialer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel. -sprøytestøpemaskiner RR-103 0,30 % -ekstrudere RR-103 0,30 % -blåseformemaskiner RR-103 0,30 % -vakuumformemaskiner og andre maskiner for forming ved varme RR-103 0,30 % -andre maskiner og apparater for støping eller annen forming: --for støping eller regummiering av pneumatiske dekk eller for støping eller RR-103 0,30 % annen forming av innerslanger --andre RR-103 0,30 % --andre maskiner og apparater RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Maskiner og apparater for bearbeiding av tobakk eller fremstilling av tobakksvarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel. -maskiner og apparater RR-103 0,30 % Maskiner, apparater og mekaniske redskaper som har selvstendige funksjoner, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel. -maskiner og apparater for utvinning eller bearbeiding av animalske eller fete vegetabilske oljer og fettstoffer -presser for fremstilling av spon- eller fiberplater av tre eller andre treaktige materialer, samt andre maskiner og apparater for behandling av tre eller kork RR-103 0,30 % RR-103 0,30 % -reipslagermaskiner RR-103 0,30 % -industriroboter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted RR-103 0,30 % -luftkjølere som virker ved fordamping (evaporasjon) RR-103 0,30 % -andre maskiner, apparater og mekaniske redskaper: --for behandling av metall, herunder vikleapparater for tråd til elektriske spoler RR-103 0,30 % --maskiner for blanding, elting, knusing, sliping, sortering, sikting, RR-103 0,30 % homogenisering, emulgering eller omrøring --ellers: ---ellers RR-103 0,30 % Maskiner og apparater av det slag som utelukkende eller fortrinnsvis brukes til å fremstille syntetiske halvledersteiner ("boules") eller -skiver ("wafers"), halvlederkomponenter, elektroniske integrerte kretser eller flatskjermer; maskiner og apparater som er nevnt i note 9.C til dette kapittel; deler og tilbehør. -maskiner og apparater for fremstilling av syntetiske halvledersteiner ("boules") RR-103 0,30 % eller -skiver ("wafers") -maskiner og apparater for fremstilling av halvlederkomponenter eller RR-103 0,30 % elektroniske integrerte kretser -maskiner og apparater for fremstilling av flatskjermer RR-103 0,30 % -maskiner og apparater som nevnt i note 9.C til dette kapittel RR-103 0,30 %

14 85.01 Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater) -motorer med ytelse høyst 37,5 W RR-103 0,30 % -universalmotorer med ytelse over 37,5 W RR-103 0,30 % -andre likestrømsmotorer; likestrømsgeneratorer: --med ytelse høyst 750 W: --med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kw: ---likestrømsmotorer med gir: -- med ytelse høyst 750 W RR-103 0,30 % -- med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kw RR-103 0,30 % --med ytelse over 75 kw, men ikke over 375 kw RR-103 0,30 % --med ytelse over 375 kw RR-103 0,30 % -andre vekselstrømsmotorer, enfasede RR-103 0,30 % -andre vekselstrømsmotorer, flerfasede: --med ytelse høyst 750 W: --med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kw: ---vekselstrømsmotorer med gir eller hastighetsvariator: -- med ytelse høyst 750 W RR-103 0,30 % -- med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kw: --- vekselmotorer med gir eller hastighetsvariator: ----med ytelse over 750 W, men ikke over 15 kw RR-103 0,30 % ----med ytelse over 15 kw, men ikke over 75 kw RR-103 0,30 % ---andre: ----med ytelse over 750 W, men ikke over 7,5 kw RR-103 0,30 % ----med ytelse over 7,5 kw, men ikke over 22 kw RR-103 0,30 % ----med ytelse over 22 kw, men ikke over 75 kw RR-103 0,30 % --med ytelse over 75 kw: ---med ytelse over 500 kw: -vekselstrømsgeneratorer: -- med ytelse over 75 kw RR-103 0,30 % - vekselstrømsgeneratorer: --med ytelse høyst 75 kva RR-103 0,30 % --med ytelse over 75 kva, men ikke over 375 kva RR-103 0,30 % --med ytelse over 375 kva, men ikke over 750 kva RR-103 0,30 % --med ytelse over 750 kva RR-103 0,30 % Elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske omformere. -andre generatoraggregater: --drevet av vindkraft RR-102 0,20 % --ellers RR-102 0,20 % -roterende, elektriske omformere RR-102 0,20 % Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. likerettere) og induktorer. -induktorer ("ballasts") for lysstofflamper RR-101 0,10 % -transformatorer med dielektrisk væske: --med ytelse høyst 650 kva RR-101 0,10 % --med ytelse over 650 kva, men ikke over kva RR-101 0,10 % --med ytelse over kva RR-101 0,10 % -andre transformatorer: --med ytelse høyst 1 kva RR-101 0,10 % --med ytelse over 1 kva, men ikke over 16 kva RR-101 0,10 % --med ytelse over 16 kva, men ikke over 500 kva RR-101 0,10 % --med ytelse over 500 kva RR-101 0,10 % -statiske omformere: --likerettere RR-101 0,10 % --ellers: -- ellers RR-101 0,10 % -andre induktorer RR-101 0,10 % -deler: --til transformatorer RR-101 0,10 % --til statiske omformere RR-101 0,10 % --ellers RR-101 0,10 %

15 85.05 Elektromagneter; permanentmagneter og varer som etter magnetisering skal bli permanentmagneter; elektromagnetiske og permanentmagnetiske chucker, tvinger og liknende oppspenningsutstyr; elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser; elektromagnetiske løftehoder: -elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser RR-103 0,30 % -andre, herunder deler: --elektromagneter med diameter over 300 mm som er i stand til å generere RR-103 0,30 % magnetisk feltstyrke over 2 T --ellers RR-103 0,30 % Støvsugere. -sammenbygd med elektrisk motor: -- med effekt høyst 1500 W og som har støvsugerpose eller annen RK-103 0,30 % oppsamlingsbeholder med kapasitet høyst 20 l -- andre RK-103 0,30 % Elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner sammenbygd med elektrisk motor, unntatt støvsuger som hører under posisjon male- og blandemaskiner for matvarer; saftpresser for frukt eller grønnsaker: --med ytelse over 400 W RK-103 0,30 % -- med ytelse høyst 400 W RK-103 0,30 % -andre apparater og maskiner: RK-103 0,30 % Barber maskiner, hår klippe maskiner og hår fjernings apparater, sammenbygd med elektrisk motor. -barbermaskiner RK-103 0,30 % -hårklippemaskiner RK-103 0,30 % -hårfjerningsapparater RK-103 0,30 % Elektriske start- og tenningsutstyr av det slag som brukes til forbrenningsmotorer med gnist- eller kompresjonstenning (f.eks. tennmagneter, magnetdynamoer, tennspoler, tennplugger, glødeplugger, startmotorer); generatorer (f.eks. dynamoer og vekselstrømsgeneratorer) og vipper av det slag som brukes i forbindelse med slike forbrenningsmotorer. -startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer RR-103 0,30 % -andre generatorer RR-103 0,30 % Elektrisk lys- og signalutstyr (unntatt varer som hører under posisjon 85.39), elektriske vinduspussere og defrostere, av de slag som brukes til sykler eller motorkjøretøyer. -lysutstyr og visuelt signalutstyr av det slag som brukes på sykler RR-103 0,30 % -annet lysutstyr og visuelt signalutstyr RR-103 0,30 % -lydsignalutstyr RR-103 0,30 % Bærbare, elektriske lykter som virker ved egen strømkilde (f.eks. batterier, akkumulatorer eller dynamoer), unntatt lysutstyr som hører under posisjon lykter RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Elektriske industri- eller laboratorieovner (herunder slike som fungerer ved induktive eller dielektriske tap); annet industri- eller laboratorieutstyr for varmebehandling av materialer ved induktive eller dielektrisk tap. -motstandsovner: --elektriske støperismelteovner for metall RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -ovner som fungerer ved induktive eller dielektriske tap --elektriske støperismelteovner for metall RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -andre ovner --elektriske støperismelteovner for metall RR-103 0,30 % --ellers RR-103 0,30 % -annet utstyr for varmebehandling av materialer ved induktiv eller dielektrisk tap RR-103 0,30 % -deler --til industri- eller labaratorieovner: ---til elektriske støperismelteovner for metall RR-103 0,30 % ---ellers RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 %

16 85.15 Maskiner og apparater for lodding eller sveising (eventuelt også skjæring) ved hjelp av elektrisitet (herunder elektrisk oppvarmet gass), laser eller annen lys- eller fotonstråle, ultralyd, elektronstråle, magnetpuls eller plasmalysbue; elektriske maskiner og apparater for varmsprøyting av metaller eller cermeter. -maskiner og apparater for lodding: --loddebolter og -pistoler RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -maskiner og apparater for motstandssveising av metall: --helt- eller delvis automatiske RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -maskiner og apparater for sveising av metall med lysbue (herunder plasmalysbue): --helt- eller delvis automatiske RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -andre maskiner og apparater RR-103 0,30 % -deler RR-103 0,30 % Elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber; elektriske jord- og romoppvarmingsapparater; elektrotermiske hårpleieapparater (f.eks. hårtørkeapparater, hårkrølleapparater, krølltangvarmere) og håndtørkeapparater; elektriske strykejern; andre elektrotermiske apparater av det slag som brukes i husholdningen; elektriske hetelegemer, unntatt slike som hører under posisjon elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber: - elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber RR-104 0,40 % -elektriske jord- og romoppvarmingsapparater: -radiatorer som lagrer varme RK-109 0,90 % --andre: ---panelovner og liknende veggovner RR-109 0,90 % ---stråleovner og vifteovner RK-109 0,90 % ---ellers RR-109 0,90 % -elektro termiske hårpleieapparater eller håndtørkeapparater: -- hårtørkeapparater RK-103 0,30 % -- andre hårpleieapparater RK-103 0,30 % -- håndtørkeapparater RK-103 0,30 % -elektriske strykejern RK-103 0,30 % -mikrobølgeovner RK-105 0,50 % -andre ovner; kokeapparater, kokeplater, kokespiraler, griller og stekeapparater --bordkomfyrer RK-105 0,50 % --andre komfyrer RK-105 0,50 % --stekeovner (andre enn mikrobølgeovner) RK-105 0,50 % -- kokeplater RK-105 0,50 % --ellers RK-105 0,50 % -andre elektrotermiske apparater: --kaffe- og tetrakteapparater RK-103 0,30 % --brødristere RK-103 0,30 % --ellers RK-103 0,30 % -elektriske hetelegemer RR-109 0,90 % Telefonapparater, herunder telefoner for cellenettverk (f.eks. mobiltelefoner) eller andre trådløse nettverk; andre sendere eller mottakere for tale, bilder eller andre data, herunder apparater for kommunikasjon i et kabelnett eller i et trådløst nettverk (f.eks. et lokalnett eller regionnett), unntatt sendere og mottakere som hører under posisjonene 84.43, 85.25, eller telefonapparater, herunder telefoner for cellenettverk (f.eks. mobiltelefoner) eller andre trådløse nettverk: --linjetelefonapparater med trådløse mikrotelefoner RK-101 0,10 % --telefoner for cellenettverk (f.eks. mobiltelefoner) eller andre trådløse nettverk RK-101 0,10 % --andre RK-101 0,10 % -andre sendere eller mottakere for tale, bilder eller andre data, herunder apparater for kommunikasjon i et kabelnett eller i et trådløst nettverk (f.eks. et lokalnett eller et regionnett): --basestasjoner RK-101 0,10 % --mottakere, omformere, sendere og regenererings apparater for tale, bilder eller andre data, herunder apparater for kobling og ruting: -- mottakere, omformere, sendere og regenererings apparater for tale, bilder RK-101 0,10 % eller andre data, herunder apparater for kobling og ruting --ellers RK-101 0,10 % -deler RK-101 0,10 %

17 85.18 Mikrofoner og stativer dertil; høyt talere, også med kabinett, ramme e.l.; høre telefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en mikrofon og en eller flere høyt talere; elektriske høre frekvens forsterkere; elektriske lyd forsterker anlegg. -mikrofoner og stativer dertil RK-103 0,30 % -høyttalere, også med kabinett, ramme e.l.: --en høyttaler montert i eget kabinett, ramme e.l RK-103 0,30 % --flere høyttalere montert i samme kabinett, ramme e.l RK-103 0,30 % --andre RK-103 0,30 % -høretelefoner, også kombinert med mikrofon, og sett bestående av en RK-103 0,30 % mikrofon og en eller flere høyttalere -elektriske hørefrekvensforsterkere RK-103 0,30 % -elektriske lydforsterkeranlegg RK-103 0,30 % -deler: RK-103 0,30 % --til høyttalere og elektriske hørefrekvensforsterkere: Apparater for opptak eller gjengivelse av lyd. -apparater som virker ved hjelp av mynter, penge sedler, bank kort, RK-103 0,30 % automat mynter eller andre former for betalings midler -platespillere uten innebygd forsterker ("record-decks") RK-103 0,30 % -telefonsvarere RK-103 0,30 % -andre apparater --som bruker magnetisk-, optisk- eller halvleder materiell RK-103 0,30 % --andre RK-103 0,30 % Apparater for opptak eller gjengivelse av videosignaler, også med innebygd videotuner. -av magnetbåndtypen: RK-101 0,10 % -andre RK-101 0,10 % Plater, bånd, ikke-flyktige, faststofflagringsenheter ("solid state nonvolatile storage devices"), aktive kort ("smart cards") og annet materiell for opptak av lyd eller andre fenomener, også innspilte, herunder matriser for fremstilling av plater, men unntatt varer som hører under kapittel halvledermateriell: '-- ikke-flyktige halvdlederminner ("solid-state non-volatile storage devices") RK-101 0,10 % --aktive kort ("smart cards") RK-101 0,10 % -- andre RK-101 0,10 % Sendere for radio kringkasting eller fjernsyn, også sammen bygd med mottakere eller apparater for opp tak eller gjengivelse av lyd; fjernsyns kameraer, digitale kameraer og video kamera opptakere. -sendere RK-101 0,10 % -sendere sammenbygd med mottakere RK-101 0,10 % -fjernsynskameraer, digitale kameraer og video kamera opptakere RK-101 0,10 % Radarapparater, radionavigasjonsapparater og radiofjernstyringsapparater. -radarappartater RK-101 0,10 % -andre: --radionavigasjonsapparater: RK-101 0,10 % --radiofjernstyringsapparater RK-101 0,10 %

18 85.27 Mottakere for radiokringkasting, også kombinert i felles kabinett eller kasse med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller med et ur. -radiomottakere for kringkasting som virker uten ytre strøm kilde: --radio-kassettspillere i lommeformat RK-103 0,30 % --andre apparater kombinert med et apparat for opptak eller gjengivelse av lyd RK-103 0,30 % --andre RK-103 0,30 % -radiomottakere for kringkasting som ikke virker uten ytre strøm kilde, av det slag som brukes i motor kjøretøyer: --kombinert med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd RK-103 0,30 % --ellers RK-103 0,30 % -andre: --kombinert med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd RK-103 0,30 % Monitorer og projektorer, uten innebygd fjernsynsmottaker; fjernsynsmottakere, også med innebygde radiomottakere for kringkasting eller med apparater for opp tak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler. -monitorer med katodestrålerør --av det slag som utelukkende eller fortrinnsvis skal brukes i et automatisk RK-210 1,00 % databehandlingssystem som hører under posisjon andre RK-210 1,00 % -andre monitorer --av det slag som utelukkende eller fortrinns vis skal brukes i et automatisk data behandlings system som hører under posisjon 84.71: ---med skjermstørrelse høyst 15" RK-210 1,00 % ---med skjermstørrelse over 15", men høyst 20" RK-210 1,00 % ---med skjermstørrelse over 20", men høyst 25" RK-210 1,00 % ---med skjermstørrelse over 25" RK-210 1,00 % ---andre: --- med skjermstørrelse høyst 20" RK-210 1,00 % ---med skjermstørrelse over 20", men høyst 25" RK-210 1,00 % ---med skjermstørrelse over 25" RK-210 1,00 % -projektorer: --av det slag som utelukkende eller fortrinns vis skal brukes i et automatisk RK-210 1,00 % data behandlings system som hører under posisjon fjernsynsmottakere, også med innebygde radio mottakere for kring kasting eller med apparater for opp tak eller gjen givelse av lyd eller video signaler: --ikke bestemt for innebygget bildeskjerm RK-210 1,00 % --andre, for farger: --- LCD fjernsynsmottakere (fjernsyns mottakere med flytende krystall anvisere): ---- med skjermstørrelse høst 27" RK-210 1,00 % ---- med skjermstørrelse over 27", men høyst 39" RK-210 1,00 % ---- med skjermstørrelse over 39", men høyst 54" RK-210 1,00 % ---- ellers RK-210 1,00 % ---plasma fjernsynsmottakere: ---- med skjermstørrelse høyst 39" RK-210 1,00 % ----ellers RK-210 1,00 % ---andre: ---- med skjermstørrelse høyst 27" RK-210 1,00 % ---- med skjermstørrelse over 27", men høyst 39" RK-210 1,00 % ---- med skjermstørrelse over 39", men høyst 54" RK-210 1,00 % ---- ellers RK-210 1,00 % --andre, for svart-hvitt eller andre ens fargede (mono krome) RK-210 1,00 % Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører under posisjonene antenner og antennereflektorer av alle slag; deler til slike: -andre: -- til sendere og mottakere for radiotelegrafi og radiotelefoni og til sendere for RK-103 0,30 % kringkasting og fjernsyn; til fjernsynskameraer --ellers: RK-103 0,30 %

19 85.30 Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr eller trafikkreguleringsutstyr for jernbaner, sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havner eller flyplasser (unntatt det som hører under posisjon 86.08). -utstyr for jernbane eller sporveger RR-104 0,40 % -annet utstyr RR-104 0,40 % -deler RR-104 0,40 % Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeklokker, sirener, nummertavler (tablåer), tyveri- eller brannalarmapparater), unntatt slike som hører under posisjon eller tyveri eller brannalarmapparater og liknende apparater --røykvarslere, unntatt slike som hører under RR-120 kr. 2,- *) --andre RR-103 0,30 % -nummertavler (tablåer) med flytende krystallanvisere (LCD) eller lysemitterende RR-103 0,30 % dioder (LED) -andre apparater RR-103 0,30 % *) = innkreving basert på egendeklarasjon Elektriske kondensatorer, faste, variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare). -faste kondensatorer til bruk i strømkretser med 50/60 Hz, og som har reaktiv RR-102 0,20 % effekt på 0,5 kvar eller derover (effektkondensatorer). - andre faste kondensatorer: --av tantal RR-102 0,20 % --av aluminium, elektrolytiske RR-102 0,20 % --av keramikk, dielektriske, ettlags RR-102 0,20 % --av keramikk, dielektriske, flerlags RR-102 0,20 % --av papir eller plast, dielektriske RR-102 0,20 % --andre RR-102 0,20 % -variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare) kondensatorer RR-102 0,20 % -deler RR-102 0,20 % Elektriske motstander (herunder reostater og potensiometre), unntatt hetelegemer. -faste kullsjikt- eller kullfilmmotstander RK-103 0,30 % - andre faste motstander --med ytelse høyst 20 W RK-103 0,30 % --ellers RK-103 0,30 % -trådviklede, variable motstander, herunder reostater og potensiometre: --med ytelse høyst 20 W RK-103 0,30 % -- andre RK-103 0,30 % -andre variable motstander, herunder reostater og potensiometre RK-103 0,30 % -deler RK-103 0,30 % Trykte kretser. Trykte kretser RK-103 0,30 % Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske strømkretser (f.eks. brytere, sikringer, lynavledere, spenningsbegrensere, støtspenningsdempere, støpsler og koplingsbokser), for spenninger over 1000 V. -sikringer RR-103 0,30 % -automatiske overbelastningsbrytere: --for spenninger under 72,5 kv RR-103 0,30 % --andre RR-103 0,30 % -skillebrytere og effektbrytere RR-103 0,30 % -lynavledere, spenningsbegrensere og støtspenningsdempere RR-103 0,30 % -andre RR-103 0,30 %

20 85.36 Elektriske apparater til å slutte, bryte, sikre eller forbinde elektriske strømkretser (f.eks. brytere, releer, sikringer, støtspenningsdempere, støpsler, stikkontakter, lampeholdere og andre forbindelsesdeler, koplingsbokser), for spenninger på høyst 1000 V; forbindelsesdeler for optiske fibrer, optiske fiberbunter eller optiske fiberkabler. -sikringer: RR-101 0,10 % -automatiske overbelastningsbrytere: RR-101 0,10 % -andre apparater for å beskytte elektriske strøm-kretser: RR-101 0,10 % --overstrømsvern, termiske/magnetiske: -releer: --for spenninger på høyst 60 V RR-101 0,10 % --andre: RR-101 0,10 % -andre brytere: RR-101 0,10 % --ellers ---andre -lampeholdere, støpsler og stikkontakter: --lampeholdere: RR-101 0,10 % ---uten strømbryter --andre RR-101 0,10 % -andre apparater: --forbindelsesklemmer og koplingsbokser RR-101 0,10 % --ellers RR-101 0,10 % Plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og liknende, utstyrt med to eller flere apparater som hører under posisjon eller 85.36, for elektrisk kontroll eller fordeling av elektrisitet, også med instrumenter eller apparater som hører under kapittel 90, samt numeriske kontrollapparater, unntatt velgere som hører under posisjon for spenninger på høyst 1000 V: RR-101 0,10 % -for spenninger over 1000 V RR-101 0,10 % Deler som utelukkende eller fortrinnsvis kan brukes til apparater som hører under posisjon 85.35, eller plater, tavler, konsoller, pulter, kabinetter og liknende som hører under posisjon RR-101 0,10 % 85.37, men uten tilhørende apparater -andre: RR-101 0,10 %

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.7.2011

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.7.2011 liste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.7.2011 Posisjon: Varebetegnelse: Tolltariffens 63.01 Tepper og pledd -tepper med elektrisk oppvarming 63011000 RK-210 1,00 % 76.10 Konstruksjoner av aluminium

Detaljer

Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg 1.1. 2015.

Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg 1.1. 2015. Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg 1.1. 2015. Norsk Dekkretur AS har ikke gjort endringer i de miljøgebyrsatsene for dekk som ble gjort

Detaljer

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tinn, legeringer av tinn, og visse varer derav. Tinn blir industrielt utvunnet av tinnstein (tinnoksid) som hører

Detaljer

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER Alminnelige bestemmelser Kork fremstilles nesten utelukkende fra den ytre barken av korkeika (Quercus suber) som vokser i Sør-Europa og i Nord-Afrika. Den første barken

Detaljer

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 TITLENE PÅ AVSNITT, KAPITLER OG UNDERKAPITLER TJENER BARE TIL

Detaljer

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon.

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon. Ved hjelp av VACMASTER PRO110 vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO110 fjerner effektivt luft og øker holdbarheten på maten opptil fem ganger lenger en uten vakuum pakking.

Detaljer

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter (foruten varer av luffa) halvfabrikater (posisjon 46.01)

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 114/2000 av 22. desember om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 114/2000 av 22. desember om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2000 av 22. desember 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER

K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Kapitlet omfatter

Detaljer

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE.

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE. A V S N I T T X V I MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; ELEKTRISK MATERIELL; DELER DERTIL; APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD, APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN,

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Alminnelige bestemmelser A. KAPITLETS OMFANG OG OPPBYGNING.

Alminnelige bestemmelser A. KAPITLETS OMFANG OG OPPBYGNING. K A P I T T E L 8 5 ELEKTRISKE MASKINER, APPARATER OG MATERIELL, SAMT DELER DERTIL; APPARATER FOR OPPTAK ELLER GJENGIVELSE AV LYD OG APPARATER FOR OPPTAK ELLER GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN,

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2015.

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2015. Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 2014/05689 Ark. nr.: 319 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 13.05.2014 Deres dato: Tariff- og opprinnelsesseksjonen Deres ref: Vedlegg til høringsbrev

Detaljer

59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen.

59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 59 TERMOGENERATOREN (Rev 2.0, 08.04.99) 59.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 59.2 Oppgaver Legg hånden din på den lille, kvite platen. Hva skjer?

Detaljer

19 VI BYGGER EN LOMMEMOTTAKER

19 VI BYGGER EN LOMMEMOTTAKER 19 VI BYGGER EN LOMMEMOTTAKER I tidligere kapitler har vi vist hvordan vi kan bygge enkle reaksjonskoplete mottakere med rør eller transistorer for lang-, mellom- og kortbølge. Her skal vi nå vise at vi

Detaljer

Michelangelo 11Kw m/gass

Michelangelo 11Kw m/gass Michelangelo 11Kw m/gass Kabin som dekker alle behov Hans Johnny Dahl Hansen Kontrollpanel med touch display. Operatør kan herfra styre: - Lys - Temperatur - Sprøyte/tørkefase Fem brukere m/individuelt

Detaljer

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161 Solfanger Lager Forbruker Pumpe/vifte Solfangeranlegg Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 162 Varmt vann Beskyttelsesplate

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Reparasjons kit (Komponent A +B) Polyuretan skum Ekspansjon 1 dm 3 gir 3 dm 3 Gir 1420 dm 3 skum Brannklasse B2 (DIN 4102/1) Side 1 av 5 Revisjon 01 revisjonsdato 18.05.200

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER

K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tekstilstoff som ikke er fremstilt som vevd stoff ved kryssing av varp- og vefttråder, men ved en serie løkker som

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Forstørrende Videosystem IDEA ProVario Innholdsregister Emballasje og materiell... s. 2 Innhold i eske (Standard system)... s. 3 Plassering... s. 5 Installasjon... s. 6 Bruk

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Kap. 38 - Garasje og bilverksted

Kap. 38 - Garasje og bilverksted Kap. 38 - Garasje og bilverksted :1 Definisjoner Garasje rom for kjøretøy som drives av forbrenningsmotor, f.eks. motorvogn, traktor, arbeidsmaskin o.l. Åpen garasje garasje med yttervegger i så begrenset

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

LAVFREKVENS FELT. Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte

LAVFREKVENS FELT. Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte Magnetiske og elektrisk felt Virkning på kroppen Eksempler på felt og kilder inne, ute og i bilen Måling og fremgangsmåte LAVFREKVENS FELT Jostein Ravndal Ravnco Resources AS www.ravnco.com Magnetfelt

Detaljer

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging

Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Regulerte motordrifter Jording, skjerming og skapbygging Tema Mekanisk oppbygging Krav til konstruksjon Kapslingsgrad Varmeavgivelse / Kjølekonsepter EMC-korrekt installasjon Sonekonsept Grunnregler for

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL

K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL Alminnelige bestemmelser Med de unntak som er nevnt nedenfor, omfatter dette kapitlet hatteemner (stumper), hatter og ferdige hodeplagg, alle slags, uansett

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter sink og sinklegeringer og visse varer derav. Sink utvinnes hovedsakelig av svovelholdig malm (sinkblende) og i mindre

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L K A P I T T E L 5 2 B O M U L L Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Dette kapitlet omfatter i alminnelighet

Detaljer

Frilufts katalog. FlowTech AS Åshaugveien 39, 3170 SEM Tlf. 33132460 Ordre: post@flowtech.as

Frilufts katalog. FlowTech AS Åshaugveien 39, 3170 SEM Tlf. 33132460 Ordre: post@flowtech.as Frilufts katalog FlowTech AS Åshaugveien 39, 3170 SEM Tlf. 33132460 Ordre: post@flowtech.as LYS Gass lykt LG400 Gass lykt LV400 Gass lykt Luna Enkel lykt for punkterings boks, 190 gr. Piezo tenning. Leveres

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER

EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER EPILEPSI OG VARSLINGSHJELPEMIDLER ABILIA SKREDDERSYR KOMPLETTE LØSNINGER Vi har et utvalg av hjelpemidler og mange års erfaring innenfor dette feltet. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi til med å

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Little Bambino Gratulerer! Du har kjøpt vår bestselger Little Bambino Popcornmaskin Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI

WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI WORKSHOP BRUK AV SENSORTEKNOLOGI SENSOROPPSETT 2. Mikrokontroller leser spenning i krets. 1. Sensor forandrer strøm/spenning I krets 3. Spenningsverdi oversettes til tallverdi 4. Forming av tallverdi for

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampe. Strømbryter. Magnetbryter. Motstand. Potensiometer. Fotomotstand. Kondensator. Lysdiode. Transistor NPN. Motor. Mikrofon. Batteri Lampe Strømbryter Magnetbryter Motstand Potensiometer Fotomotstand Kondensator Lysdiode Transistor NPN Motor Mikrofon Høytaler Ampèremeter 1 1. Sett sammen kretsen. Pass på at motorens pluss og

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 2 3 Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for emballering eller ifylling av et produkt i form av væske og finner sin særskilte, men ikke begrensende

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

TABELL C TIL VEDLEGG III. Den 1. januar 2011 skal importtollen reduseres til 55 % av basistollsatsen.

TABELL C TIL VEDLEGG III. Den 1. januar 2011 skal importtollen reduseres til 55 % av basistollsatsen. TABELL C TIL VEDLEGG III Tollsatsene ved innførsel av produkter som er omfattet av denne tabell, skal reduseres som følger: (a) Ved ikrafttredelse av denne avtalen skal importtollen reduseres til 70 %

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME

NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME NORGES LEDENDE PRODUSENT AV INDUSTRIELL EL-VARME Varmer Måler Regulerer Rev. nr. 10100827ex Vårt satsningsområde retter seg hovedsakelig mot industri, olje og gass. Andre områder vi betjener er bl.a. ventilasjon

Detaljer

RYGGEKAMERA. Ryggekamera

RYGGEKAMERA. Ryggekamera RYGGEKAMERA 129 130 RYGGEKAMERA sett REK CS560 RYGGEKAMERA SETT 5,6 U/LUKKER 1 2990.00 Komplett sett med 5,6 digital fargeskjerm (MO115-13) med touch brytere, kamera uten lukker (CW086) og 20m kabel. Alle

Detaljer

Ord, uttrykk og litt fysikk

Ord, uttrykk og litt fysikk Ord, uttrykk og litt fysikk Spenning Elektrisk spenning er forskjell i elektrisk ladning mellom to punkter. Spenningen ( U ) måles i Volt ( V ) En solcelle kan omdanne sollys til elektrisk spenning og

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) Siloklubbe El.hydraulisk grabb Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Power Generation. En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform.

Power Generation. En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform. Power Generation En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform. Forbrukere Hotellet massiv bruk av elektrisitet for lys, oppvarming, kantine, trimrom

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

I forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter gjøres følgende endringer:

I forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter gjøres følgende endringer: Forslag til Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr.922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Fastsatt av Klima- og miljødepartementet

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK. Jernbaneverkets lavspenningsanlegg

INNFØRING I JERNBANETEKNIKK. Jernbaneverkets lavspenningsanlegg INNFØRING I JERNBANETEKNIKK Jernbaneverkets lavspenningsanlegg Mål Litt elektro Generelt om Jernbaneverkets lavspenningsanlegg Jording som beskyttelse Begrep Spenning er "trykket" som driver elektronene

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ERF3102 Elektroreparatørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ERF3102 Elektroreparatørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ERF3102 Elektroreparatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

VEDLEGG V. Omtalt i artikkel 4. Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning

VEDLEGG V. Omtalt i artikkel 4. Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning VEDLEGG V Omtalt i artikkel 4 Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning 1. Kroatia skal på datoen for iverksetting av denne avtalen avskaffe tollavgifter ved innførsel av produkter

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

140 RYGGEKAMERA. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett ALFAKODE/VARENR PRODUKTNAVN PAKN PRIS EKS. MVA.

140 RYGGEKAMERA. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett ALFAKODE/VARENR PRODUKTNAVN PAKN PRIS EKS. MVA. 140 RYGGEKAMERA sett REK CS560 RYGGEKAMERA SETT 5,6 U/LUKKER 1 2990.00 Komplett sett med 5,6 digital fargeskjerm (MO120D-13) med touch brytere, kamera uten lukker (CW086) 20m kabel og fjernkontroll. Alle

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer