Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.10.2013. Exvent eair. Installasjonsinstruksjoner NOR"

Transkript

1 Exvent eair NOR Installasjonsinstruksjoner

2 Innhold Les meg først...4 Advarsler...4 Generelt...4 Elektrisk...4 Terminologi...4 Før du installerer enheten...5 Velge installasjonssted...5 Plaza, Pingvin, Pingvin XL, Pandion, Pelican og Pegasos...5 LTR-2, LTR-3, LTR-6 og LTR Bygge ventilasjonssystemet...6 Isolere ventilasjonskanaler...7 Installere kanalbatterier...8 Installere ventilasjonsenheten i takinstallasjonsplaten (VALGFRITT)...9 Installere utstyr for geotermisk kjøling...9 Installere geotermisk utstyr til forvarming/ forhåndskjøling...10 Krav og forberedelser for elektriske koblinger...11 Forberedende elektrisk arbeid...11 Installasjon...13 Ytterligere materialer som kreves for installasjon...14 Installere Plaza, Pingvin, Pingvin XL, Pandion, Pelican og Pegasos...14 Vegginstallasjon...14 Takinstallasjon...15 Gulvinstallasjon...16 Installere LTR-2, LTR-3, LTR-6 og LTR Drenering av kondensvann...16 Ytterligere installasjonsfaser: MD og MDE...18 Installere MDW...18 Installere CG...19 Idriftssetting...19 Kalibrere luftstrøm...19 Sjekkliste for idriftssetting...20 Styresystem...20 Idriftssetting av eair-kontrollpanel...20 Viktig å vite om styresystemet...21 Sette opp systemet med installasjonsveiviser...21 Sette opp system utenfor installasjonsveiviser...27 Dokumentere idriftssetting

3 Bruk...29 Generelt...29 Bruke eair-kontrollpanel...30 Beskrivelse av driftsmodi...30 Driftsmodi...30 Vifter...30 Konstant kanaltrykkregulering...31 Viftenes CO 2 -forsterkning, fuktighetsforsterkning og temperaturøkning...31 Ekstratid (Kontor-modus)...31 Overtrykk (når du tenner i peisen)...31 Manuell forsterkning...31 Modusene avtrekkshette og sentralstøvsuger...31 Sommernattkjøling...31 Ukentlig og årlig program...32 Temperaturregulering...32 Alarmer...33 Vedlikehold...33 Bytte av filtre...33 Rengjøre varmeveksler...33 Rengjøre vifter...33 Teknisk informasjon og vedlegg...34 Tabell 1. Kanalbatterier for ettervarme og -kjøling...35 Tabell 2. Batterier for forvarming og forhåndskjøling...36 EKSTRAUTSTYR TILGJENGELIG Feilsøking...39 enheter og komponenter tekniske funksjoner dimensjonstegninger koblingsskjemaer prinsippskjemaer kontrollskjemaer PARAMETERTABELL REGISTER OVER LUFTMENGDEMÅLINGER OG LYDNIVÅER.65 SAMSVARSERKLÆRING...66 REPRESENTANTER FOR PRODUKTENE UTENFOR FINLAND.67 NO Installasjonsinstruksjoner 3

4 Les meg først Dette dokumentet er beregnet på alle som er involvert i installasjon av Exvent-ventilasjonsenheter. aadvarsel: Alle ventilasjonsenheter som kommer med et vannbatteri, må være utstyrt med spjeld for å unngå frysing av batteriet ved mulig strømbrudd. Tabeller bakerst i denne håndboken ventilasjonsenheter som presenteres i dette dokumentet komponenter som er inkludert i leveransen Elektrisk advarsel: Ikke åpne el-skapet med mindre du er en kvalifisert elektriker. merk: Kontroller bestillingen og kontakt Exvent før du starter installasjonen hvis leveransen ikke inkluderer alle komponentene i tabellen Enheter og komponenter bakerst i denne håndboken. Typeskiltet er plassert i ventilasjonsenheten. Før du begynner å lese, må du kontrollere enhetens typemerking. TYYPPI/TYPE: SRJ.NRO/SERIAL NO: W/ V/ HZ / A: ilmastointilaite ventilation unit EXVENT KIPINÄTIE PORVOO TEL +358 (0) FAX +358 (0) advarsel: Pass på at du følger lokale forskrifter for elektriske installasjoner. aadvarsel: Kontroller at enheten er helt frakoblet fra det elektriske nettverket før du utfører spenningstester, måling av isolasjonsmotstand eller annet elektrisk arbeid eller måling. Denne typen arbeid kan skade følsomt elektronisk utstyr. aadvarsel: Styreutstyr i ventilasjonsenheter kan forårsake lekkasjestrøm. Dette kan påvirke funksjonen til feilstrømbeskyttelse. advarsel: Alle ventilasjonsenheter som kommer med et MD-styresystem, må være utstyrt med overspenningsvern. Advarsler Terminologi Generelt advarsel: Før du åpner vedlikeholdsluken, må du alltid påse at enhetens matespenning er slått av. advarsel: Ved funksjonssvikt må du alltid finne årsaken før du starter enheten på nytt! aadvarsel: Etter at du har slått av strømmen til enheten, vent i to (2) minutter før du starter vedlikeholdsarbeid. Selv om strømmen er av, fortsetter viftene å rotere og ettervarmerbatteriet kan fortsatt være varmt. Term aktiv avkjøling ettervarming klikk på enheter Forklaring Noen ventilasjonsenheter har en kjøleenhet for avkjøling. Ettervarming varmer luften etter varmegjenvinningshjulet. Det sikrer at den innkommende luften ikke er for kald. Ettervarming kan realiseres enten med et elektrisk varme- eller vannbatteri. Passende temperatur for innkommende luft er 5 C lavere enn romtemperaturen. Ny takinstallasjonsmetode for Pingvin og Pandion. 4

5 Term eair avtrekksluft avtrekksluft Modbus uteluft hindre undertrykk sommernattkjøling tilluft %RF Forklaring Kontrollpanel for å styre ventilasjonsenheten. Luft fjernet fra huset etter varmegjenvinning. Utgående luftstrøm fra rom. Kommunikasjonsprotokoll som brukes her for kommunikasjon mellom kontrollpanelet og ventilasjonsenhet (+ mulig tilbehør). Uteluft til ventilasjonsenhet Tiltak for å unngå et overdrevet undertrykksklima inne når én eller flere apparater bruker samme avtrekksluft. Kjølemetode som bruker kjølig uteluft når utetemperaturen er lavere enn innetemperaturen. Innkommende luftstrøm til rom. Relativ fuktighetsprosent som brukes for å avgjøre om ventilasjonen for å fjerne overdreven fuktighet skal forsterkes. Vi anbefaler at enheten installeres på et teknisk sted, hvis tilgjengelig. Ikke plasser enheten på steder med høy temperatur og høy fuktighet. Under visse forhold kan disse forårsake kondens på enhetens ytre skall. Ta hensyn til enhetens støynivå nå du velger installasjonssted. Hvis mulig, installer enheten på en lydtett vegg. Ikke installer ventilasjonsenheten like utenfor et soverom. Selv om ventilasjonsenheten er stillegående, kan den aldri bli helt lydløs. Monter en isolasjonsplate på ventilasjonsenhetens bakside, eller prøv å hindre strukturbåren støy på annen måte. Myk, skumbasert plastfolie anbefales til dette (ikke inkludert i leveransen). Sikre at det er mulig å koble kondensvannavløpet og vannlåsen og ta hensyn til nødvendig plass for det. Kontroller at du monterer brannavstengingsventiler hvis enheten skal plasseres i et eget brannområde. Det anbefales å installere enheter som festes på veggen, på en skillevegg i stedet for på en utvendig vegg. Ta hensyn til enhetens vedlikeholdsoppgaver når du installerer den: Enhetens luker må være helt åpne for vedlikeholdsarbeid. Ta hensyn til nødvendig plass for kanalbatterier (hvis inkludert). NO Før du installerer enheten Velge installasjonssted Før du begynner å installere ventilasjonsenheten, må du passe på at stedet er egnet for enheten du installerer. Plaza, Pingvin, Pingvin XL, Pandion, Pelican og Pegasos Ventilasjonsenheten kan installeres på veggen (Plaza, Pingvin, Pingvin XL og Pandion) hengende fra taket (Plaza, Pingvin, Pingvin XL og Pandion), på gulvet (Pandion, Pelican og Pegasos) eller på et passende, flatt underlag. Ventilasjonsenhetene Plaza, Pingvin, Pingvin XL, Pandion, Pelican og Pegasos må være installert på et varmt sted (over +5 C): LTR-2, LTR-3, LTR-6 og LTR-7 Ventilasjonsenhet LTR-2, LTR-3, LTR-6 og LTR-7 kan installeres i enten et varmt eller kaldt sted. Alle LTR-2- og LTR-3-enheter kan installeres i to stillinger: vedlikeholdsluke vendt oppover eller på siden. Standard LTR-6- og LTR-7-enhet kan installeres med vedlikeholdsluken vendt oppover. Enheter kan lages for installasjon med luken på siden på forespørsel. Dette må nevnes når enheten bestilles. aadvarsel: Ikke installer LTR-enheter slik at vedlikeholdsluken vender nedover eller slik at enheten står oppreist. Kontroller alltid at ett av kondensvannavløpene vender nedover. Installasjonsinstruksjoner 5

6 Bygge ventilasjonssystemet Design av ventilasjonssystemet må utføres av en profesjonell ventilasjonsingeniør. Ved å følge designplanen nøye når du bygger ventilasjonssystemet sikrer du driften til hele ventilasjonssystemet og kundetilfredshet. Installasjonssted for LTR-enheter kan f.eks. være i et lagerrom eller loft. Isoler enheten med minst et 100 mm tykt ekstra isolasjonslag hvis den skal monteres på et sted der temperaturen faller under +5 C. Hvis du bruker solid (hard) isolasjon, må du passe på at isolasjonen ikke bærer lyd til husrammen. Ikke plasser enheten på steder med høy temperatur og høy fuktighet. Under visse forhold kan disse forårsake kondens på enhetens ytre skall. Ta hensyn til enhetens støynivå nå du velger installasjonssted. Ikke installer ventilasjonsenheten like utenfor et soverom. Selv om ventilasjonsenheten er stillegående, kan den aldri bli helt lydløs. Plasser enheten over lyddempende 100 mm isolasjon. Sikre at det er mulig å koble kondensvannavløpet og vannlåsen og ta hensyn til nødvendig plass for det. Kontroller at du monterer brannavstengingsventiler hvis enheten skal plasseres i et eget brannområde. Ta hensyn til enhetens vedlikeholdsoppgaver når du installerer den: Kontroller at det er nok plass foran eller over vedlikeholdsluken: LTR-2 and LTR-3 min. 50 cm LTR-6 min. 60 cm LTR-7 min. 70 cm Kontroller at elektriske tilkoblinger er lett tilgjengelige. Ta hensyn til nødvendig plass for å åpne vedlikeholdslukens sperrelåser. Ta hensyn til nødvendig plass for kanalbatterier (hvis inkludert). Bruk typegodkjente fabrikkproduserte materialer når du bygger ventilasjonssystemet. Bruk ventiler som er egnet for mekanisk ventilasjon Ikke dekk til uteluftristen med myggnetting. Det vil gjøre den vanskelig å holde ren. Hindre regnvann og snø fra å komme inn i kanal for uteluft og avtrekksluft. Installer tilstrekkelig med inspeksjonsluker i ventilasjonsnettverket for rengjøring av ventilasjonskanalene. Merk plasseringene f.eks. på takbjelkene, for å gjøre det enklere å finne inspeksjonslukene. Ventilasjonssystemer for ulike brannsoner må være atskilt. Garasjen er f.eks. én brannsone, mens boligen er en annen, noe som betyr at de kan ikke kobles til samme ventilasjonssystem. Bruk en avtrekkshette med egen vifte på kjøkkenet, ovenfor komfyren. Avtrekkshetten skal ha sin egen avtrekkskanal som går rett ut. En avtrekkshette uten motor kan kobles til ventilasjonsenheten bare hvis ventilasjonsenheten har en avtrekkshettekobling. Et tørkeskap med egen vifte kan være indirekte koblet til uttaksventilen med koblingssystemet som kommer med tørkeskapet. Hvis dette gjøres, tas noe av avtrekksluften fra boarealet og noe fra tørkeskapet. Avtrekksluften skal strømme gjennom ventilen i en hastighet på minimum tolv liter/sekund Du bør som et minimum installere lyddempere i tillufts- og avtrekkskanal. Antall lyddempere må vurderes for hvert enkelt tilfelle. Vi anbefaler at spjeld som stenges automatisk, installeres i ute- og avtrekkskanal. Ved strømbrudd stenges spjeldene og blokkerer ut kald luft for å hindre at vannbatteriet fryser. Kald luft som kommer inn i ventilasjonskanalene, skaper kondensat når den blandes med varm luft. Installer differansetrykksendere i kanalene hvis enheten skal reguleres under konstant kanaltrykk. merk: Ventilasjonskanalene må tilstoppes til ventilasjonssystemet skal tas i bruk. Dette 6

7 for å hindre at varm luft strømmer inn i kanalen. Varm luft fører til kondens hvis den møter kald uteluft eller kalde overflater i kanalen. Videre hindrer det smuss og andre uønskede partikler fra å tilstoppe systemet. Isolere ventilasjonskanaler Isoler ventilasjonskanalene riktig. Dette er spesielt viktig når ventilasjonsenheten leveres med kjølefunksjon. Ventilasjonskanaler må isoleres termisk for å hindre vann fra å kondensere på indre eller ytre kanaloverflater i alle forhold. I tillegg må ikke temperaturen reduseres eller økes for mye i kanalene grunn av eksterne faktorer. Ventilasjonsingeniøren beregner isolasjonskravene avhengig av kanalplasseringen og lufttemperaturene. Ventilasjonskanalens termiske isolasjon ved oppvarming Tilluftskanal fra ventilasjonsenheten til tilluftsventilen Avtrekkskanal fra avtrekksventilen til ventilasjonsenheten Isolasjonen må designes og implementeres slik at maksimum lufttemperaturendring i kanalen er mindre enn 1 C. Isolasjonen må designes og implementeres slik at maksimum lufttemperaturendring i kanalen er mindre enn 1 C. Ventilasjonskanalens termiske isolasjon ved avkjøling Tilluftskanal fra ventilasjonsenheten til tilluftsventilen Avtrekkskanal fra avtrekksventilen til ventilasjonsenheten Isolasjonen må designes og implementeres slik at maksimum lufttemperaturendring i kanalen er mindre enn 1 C. Minst 18 mm skumgummiisolasjon på kanaloverflaten og tilstrekkelig ytterligere isolasjon. Isolasjonen må designes og implementeres slik at maksimum lufttemperaturendring i kanalen er mindre enn 1 C. Eksempler på isolasjon til ventilasjonskanaler Lydisolasjon er ikke tatt med i beregningen i disse instruksjonene for og eksemplene på isolasjon. merk: Et halvvarmt* sted refererer også til senkede tak, undergulv og karmer. Utenfor luftkanalen (friskluftskanal) Kalde steder: 100 mm folieisolasjon, matteisolasjon eller ledningsdekkende isolasjon (pluss sprøyteisolasjon, når det brukes). Varme/halvvarme* steder samt senkede tak, undergulv og karmer: Alternativ 1: 80 mm isolasjon med damptett utvendig overflate Alternativ 2: 20 mm skumgummiisolasjon på kanaloverflaten, og 50 mm isolasjon med damptett utvendig overflate. Isolasjonen må hindre vanndamp fra å kondensere på den utvendige kanaloverflaten og overdrevne temperaturstigninger i løpet av sommeren. Tilluftskanal Kalde/halvvarme* steder samt senkede tak, undergulv og karmer: I standard ventilasjon må isolasjonen designes og implementeres slik at maksimum lufttemperaturendring i kanalen er mindre enn 1 C. 100 mm folieisolasjon, matteisolasjon eller ledningsdekkende isolasjon kan f.eks. brukes (samt sprøyteisolasjon, hvis aktuelt). Varme steder: Isolasjon er ikke påkrevd i standard ventilasjon. Ved oppvarming og avkjøling, se tabellene Termisk isolasjon for ventilasjonskanal ved oppvarming og Termisk isolasjon for ventilasjonskanale ved avkjøling Avtrekkskanal Varme steder: Isolasjon er ikke påkrevd i standard ventilasjon. Kalde/halvvarme* steder: I standard ventilasjon må isolasjonen designes og implementeres slik at maksimum lufttemperaturendring i kanalen er mindre enn 1 C. 100 mm folieisolasjon, matteisolasjon eller ledningsdekkende isolasjon kan f.eks. brukes (samt sprøyteisolasjon, hvis aktuelt). Installasjonsinstruksjoner 7 NO

8 Ved oppvarming og avkjøling, se tabellene Termisk isolasjon for ventilasjonskanal ved oppvarming og Termisk isolasjon for ventilasjonskanal ved avkjøling. Avtrekkskanal Kalde steder: 100 mm folieisolasjon, matteisolasjon eller ledningsdekkende isolasjon Varme/halvvarme steder: Alternativ 1: 80 mm isolasjon med damptett utvendig overflate Alternativ 2: 20 mm skumgummiisolasjon på kanaloverflaten, og 50 mm isolasjon med damptett utvendig overflate. Isolasjonen må hindre vanndamp fra å kondensere på utvendige og innvendige kanaloverflater. Sirkulasjonsluftkanal Isolasjonen må designes og implementeres slik at maksimum lufttemperaturendring i kanalen er mindre enn 1 C. Når Kotilämpö-systemer fornyes, kan resirkuleringsluftkanalen være som den er. * halvvarmt sted = C merk: Merk at kanalbatteriene som er inkludert i ventilasjonssystemet, må isoleres på samme måte som kanalene. Takinstallasjonsplaten selges separat som ekstrautstyr. Installere kanalbatterier Kanalbatterier brukes i flere enheter som forvarmere, ettervarmere og kjølere. Du finner informasjon om hva slags batterier som brukes med ventilasjonsenheten i tabellene over enheter med kanalbatterier bakerst i denne håndboken. Tabell 1 lister opp ventilasjonsenheter som kommer utstyrt med kanalbatteri for etteroppvarming eller -kjøling. Disse batteriene er installert i tilluftskanalen (etter ventilasjonsenheten). Tabell 2 viser batterier for forvarming/forhåndskjøling. Disse batteriene er installert i uteluftkanalen (før ventilasjonsenheten). Kanalbatterier må plasseres i ventilasjonskanalene. Det må også være nok plass til vedlikehold og drenering av kondensvann. merk: Du finner flere tekniske detaljer om batterier i tabellen over tekniske data til bakerst i håndboken. Kanalbatteri for væsker Ved installering av et kanalbatteri Plasser kanalbatteriet i tilluftskanalen etter ventilasjonsenheten eller i uteluftkanalen før ventilasjonsenheten, avhengig av funksjonen. Pass på at det er et filter før forvarmerbatterier i uteluftkanalen for å hindre at smuss kommer inn batteriet. Ikke installer batteriet for nær et vifteutløp eller en bøyning i kanalsystemet. Dette kan resultere i lavere effektivitet. Koble til batteriet slik at systemet er lett å tømme for vedlikehold. En kanalvarmer kan plasseres i en horisontal eller vertikal kanal med valgfri retning på luftstrømmen. For å muliggjøre lufting av batteriet bør enheten utstyres med langsgående rør horisontalt. En kanalkjøler må monteres i en horisontal kanal og luftstrømmen må gå i retning av pilen. Kjøleren må isoleres utvendig for å hindre at det dannes kondens. Kjøleren må kobles til et kondensatavløp og vannfelle og skråstilt i en vinkel på grader horisontalt i retning av avløpet. Sett inn batteriet i standard spiralformet kanalsystem og fest det til kanalsystemet med skruer. Støtt batteriets vekt. Koble til batteriet med klemringkoblinger. Koble vanninnløpet til den laveste rørkoblingen for å muliggjøre lufting av batteriet. Monter en lufteventil nær batteriet eller på det høyeste punktet i systemet. Kontroller kanalbatteriet og tilhørende koblinger for lekkasjer umiddelbart etter at systemet er fylt med vann. Plasser tilluftens temperatursensor i kanalen etter batteriet og vannbatteriets returvannsensor på batteriets returvannrør. Koble sensoren til ventilasjonsenheten. 8

9 Elektriske kanalbatterier Varmeren er designet for innsetting i standard spiralformet kanalsystem og festes til kanalsystemet med skruer. Luften må strømme gjennom varmeren i retningen som vises av pilen på siden av koblingsboksen. Varmeren kan monteres i enten horisontale eller vertikale kanaler. Varmeren kan kun monteres i kanaler som er laget av ikke-brennbart og varmeog kuldebestandig materiale. Koblingsboksen kan plasseres etter ønske vendt oppover eller til siden i en vinkel på maksimum 90. aadvarsel: Montering med koblingsboksen vendt nedover er IKKE tillatt. Avstanden fra (til) varmeren til (fra) en kanalbøy, ventil, filter osv. skal tilsvare minst to ganger kanaldiameteren. Ellers er det fare for at luftstrømmen gjennom varmeren blir ujevn, noe som kan forårsake utkobling ved overoppheting. Kanalvarmeren kan isoleres i overensstemmelse med gjeldende forskrifter for ventilasjonskanaler. Men isolasjonen må være ikke-brennbar. Isolasjonen må ikke dekke lokket, siden merkeplaten må være synlig og lokket må kunne fjernes. Videre må ikke isolasjonen dekke eventuelle kjølelegemer, eller siden av koblingsboksen der SCR-ene (Triac-er) er montert. Kanalvarmeren må være tilgjengelig for erstatning og inspeksjon. Avstanden fra varmerens metallkabinett til treeller annet brennbart materiale må IKKE være mindre enn 30 mm. Monter kanalsensoren (leveres med varmeren) i kanalen etter varmeren. Merk: Vi anbefaler at du installerer en sikkerhetsbryter for den elektriske varmeren. Installere ventilasjonsenheten i takinstallasjonsplaten (VALGFRITT) merk: Takinstallasjonsplaten selges separat som ekstrautstyr og er tilgjengelig for ventilasjonsenhetene Plaza, Pingvin, Pingvin XL og Pandion. Før du fester takinstallasjonsplaten Kontroller at taket er jevnt, slik at platen blir stabil og rett etter at den er installert. Mellomrommet mellom platen og bakveggen skal være minst 10 mm (anbefaling) og minst 15 mm mellom platen og sideveggene. Feste takinstallasjonsplaten: 1. Klargjør hullene i taket for ventilasjonskanalene. 2. Fest platen på taket med skruer som er egnet for takmaterialet. 3. Forsegl takinstallasjonsplaten mot takets fuktighetssperre med f.eks. sølvtape. 4. Fest kanalene til takinstallasjonsplaten med nagler. Kontroller at det ikke finnes mellomrom mellom isolasjonen og kanalene. 5. Ta hensyn til enhetens vekt når du skrur platen i taket. Vekter for alle enhetene finnes i den tekniske tabellen bakerst i denne veiledningen. Installere utstyr for geotermisk kjøling Hvis en geotermisk varmepumpe brukes, kan det kalde saltvannet i jordingskretsen brukes om sommeren til å avkjøle innkommende luft. Systemet kan implementeres på to måter: løsningen kan sirkulere gjennom den geotermiske pumpen (alternativ 1) eller en separat pumpe kan brukes (alternativ 2). Kjølebatteriet kan enten være innebygd i ventilasjonsenheten eller det kan være et kanalbatteri, avhengig av enheten. Et kanalbatteri er montert i tilluftskanalen etter ventilasjonsenheten. Prinsippskjemaer finnes bakerst i denne håndboken. Alternativ 1: En geotermisk varmepumpe brukes til å sirkulere saltvann også i tilluftsbatteriet. Leveransen omfatter: Et relé for å starte opp saltvannspumpen. Releet er plassert på enhetens hovedkort DO3 En treveis reguleringsventil (Termomix D32S) som kreves for avkjøling Aktuatoren (Belimo NRYD24-SR-W +installasjonssettet MS-NRE) Temperaturen reguleres med ventilasjonsenhetens egen automatiske regulering. Ventilasjonsenheten styrer den geotermiske varmepumpen og treveisventilen. NO Installasjonsinstruksjoner 9

10 Installasjon: 1. Monter kjølebatteriet horisontalt i tilluftskanalen (for kanalbatteri). 2. Isoler en egen krets for kjølebatteri. Ikke glem énveisventilen. Følg prinsippskjemaet bakerst i denne håndboken. 3. Koble til kondensvannavløpet. 4. Installer treveisventilen og aktuatoren i oppsamlingsrør på bakken. Aktuatoren styrer saltvannsstrømmen til kjølebatteriet etter behov. merk: Ventilen og aktuatoren må være i samme posisjon når de er tilkoblet. Når ventilen er i åpen posisjon, vris aktuatoren mot urviseren før du kobler til, og når er ventilen stengt, vris aktuatoren med urviseren før tilkobling.figuren nedenfor viser ventilen og merkene på ventilspindelen i åpen ventilposisjon (avkjøling/oppvarming på maks.). 5. Klargjør/koble ledninger mellom ventilasjonsenheten, den geotermiske pumpen og aktuatoren. Alternativ 2: En separat pumpe brukes til å sirkulere saltvann i tilluftsbatteriet. Leveransen omfatter: Et relé for å starte sirkulasjonspumpen for ventilasjonenhetens kjølebatteri. Releet er plassert på enhetens hovedkort DO3 En treveis reguleringsventil (Termomix R3) som kreves for avkjøling Aktuatoren (Belimo TR24-SR) Temperaturen reguleres med ventilasjonsenhetens egen automatiske regulering. Ventilasjonsenheten styrer sirkulasjonspumpen og treveisventilen. Varmepumpen startes ikke opp for ventilasjonskjøling. Installasjon: 1. Monter kjølebatteriet i tilluftskanalen (for kanalbatteri). 2. Koble til kondensvannavløpet. 3. Bygg en separat pumpegruppe med ventil og aktuator for å sirkulere kaldt saltvann ved siden av ventilasjonsenhetens kjølebatteri. Følg prinsippskjemaet bakerst i denne håndboken. Ventil og aktuator åpnes mot urviseren og stenges med urviseren. merk: Ventilen og aktuatoren må være i samme posisjon når de er tilkoblet. Når ventilen er i åpen posisjon, vris aktuatoren mot urviseren før du kobler til, og når er ventilen stengt, vris aktuatoren med urviseren før tilkobling.figuren nedenfor viser ventilen og merker på ventilspindelen i åpen ventilposisjon (avkjøling/oppvarming på maks.). 4. Klargjør/koble ledninger mellom ventilasjonsenheten, den geotermiske pumpen og aktuatoren, som vist i koblingsskjemaet bakerst i denne håndboken. Installere geotermisk utstyr til forvarming/forhåndskjøling Et geotermisk batteri til forvarming/forhåndskjøling for å forbedre systemets energieffektivitet kan installeres i ventilasjonssystemet. Et kanalbatteri brukes alltid når et hydronisk forvarmingsbatteri kreves. Batteriet er montert i uteluftskanalen før ventilasjonsenheten. Kanalen eller batteriet må ha et filter for å holde smuss ute av batteriet. For å unngå frysing av batteriet må saltvannet som brukes i batterisystemet ha en lokalt angitt temperaturverdi. I Helsinki må f.eks. saltvannet fortsatt 10

11 fungere på -26 C, mens i Lappland er temperaturverdien -38 C. Systemet for forvarming/forhåndskjøling kan bygges som en del av det geotermiske varmesystemet (alternativ 1) eller som et separat system (alternativ 2). Detaljerte prinsippskjemaer finnes bakerst i denne håndboken. Alternativ 1: En jordingskrets bygges for batteri til forvarming/ forhåndskjøling. For å unngå frysing av systemet må saltvannet i kretsen oppfylle den lokalt angitte temperaturverdien. Ventilasjonsenhetens automatiske styring regulerer systemets temperatur. Ventilasjonsenheten styrer sirkulasjonspumpen og treveisventilen. Installasjon: 1. Monter kjøle-/varmebattteriet i tilluftskanalen. 2. Koble til kondensvannavløpet. 3. Bygg en separat pumpegruppe for å sirkulere kaldt saltvann ved siden av ventilasjonsenhetens batteri for forvarming/forhåndskjøling. 4. Klargjør/koble ledninger mellom ventilasjonsenheten, den geotermiske pumpen og aktuatoren. Alternativ 2: En separat krets er isolert fra den geotermiske pumpen for kjølebatteriets saltvannskrets. For å unngå frysing av batteriet må saltvannet i kretsen oppfylle den lokalt angitte temperaturverdien. I tillegg til dette er varmeveksleren installert i batterisystemet for å sikre funksjonaliteten til den geotermiske pumpen. Det må være strømning i oppsamleren til den geotermiske pumpen for at batteri for forvarming/forhåndskjøling skal gi nytte. Temperaturen reguleres med ventilasjonsenhetens egen automatiske regulering. Ventilasjonsenheten styrer sirkulasjonspumpen og treveisventilen. Installasjon: 1. Monter kjølebatteriet i tilluftskanalen. 2. Koble til kondensvannavløpet. 3. Bygg en separat pumpegruppe for å sirkulere kaldt saltvann ved siden av ventilasjonsenhetens kjølebatteri. 4. En varmeveksler er installert i batterisystemet. 5. Klargjør/koble ledninger mellom ventilasjonsenheten, den geotermiske pumpen og aktuatoren. Krav og forberedelser for elektriske koblinger Merk: Kun en autorisert elektriker har lov til å utføre elektrisk arbeid på ventilasjonsenhetene. Se de elektriske tegningene bakerst i denne håndboken. Forberedende elektrisk arbeid Før installasjon, kontroller at: Egnet strømforsyning er tilgjengelig for ventilasjonsenheten Høyere enn 30 ma feilstrøm leveres. Som en følge av dette, skal ingen andre elektriske apparater kobles til samme uttak. Internett-tilkobling er tilgjengelig, hvis brukeren trenger tilgang til eair-panelets nettverksgrensesnitt. Veggfestet for eair-panelet installeres på koblingsboks til vegg. Det finnes korrekt kabling mellom enheten og kontrollpanelets veggfeste. Kabelen må gå i en beskyttende ledning på minst Ø 20 mm. Kabelen som er inkludert i grunnleggende leveranse er 20 m. Alternativt er en 30 m kabel tilgjengelig. Kabelhodene er av type RJ4P4C. Klargjøre eair-kontrollpanelets veggfestebrakett eair-kontrollpanelet må installeres på en koblingsboks til vegg. Én ventilasjonsenhet kan kontrolleres med maksimalt to paneler. Panelene kan ha egne veggfestebraketter, eller begge panelene kan være knyttet til samme veggfestebrakett. Hvis panelene har en delt holder, må de andre panelene ha en egen micro USB-lader (leveres ikke av Exvent). Idriftssetting av to kontrollpaneler med egne veggfestebraketter Hvis ventilasjonsenheten styres med to kontrollpaneler med egne veggfestebraketter, må panelene ha forskjellige adresser. Adressen velges på kontrollerkortet på veggfestebrakettens bakside. En av veggfestebrakettene får adressen 1 og den Installasjonsinstruksjoner NO 11

12 andre adressen 2. Vi anbefaler at adressen merkes både på veggfestebraketten og på kontrollpanelet, slik at beboerne vet hvilket panel tilhører hvilken veggfestebrakett. Idriftssetting av to kontrollpaneler med delt veggfestebrakett Det ekstra panelet må knyttes til veggfestebraketten hvis ventilasjonsenheten styres med to kontrollpaneler med en delt veggfestebrakett. Dette gjøres ved å skyve DIP-friksjonskobling 2, nedover og oppover igjen. Koblingsmodusen aktiveres hvis en gul LED-lampe begynner å blinke på kontrollerkortet. Koblingsmodusen er aktiv i ti minutter. Fjern kontrollpanelets bakdeksel og trykk på strømknappen for å slå på strømmen til kontrollpanelet. Panelet viser at det prøver å koble til nettverket. Trykk Koble til radioen på ny > Tilbakestill. Nå kobles kontrollpanelet til veggfestebraketten. Koble romtemperatursensor til veggfestebrakett (tilleggsutstyr) En romtemperatursensor må kobles til for å kjøre enheten på romtemperaturregulering. Romtemperatursensoren kobles til kontrollerkortet på veggfestebrakettens bakside. En ferritt (inkludert i leveransen) må være installert enten på sensorkabelen eller på ventilasjonsenhetens hovedkort. Hvis du installerer to veggfestebraketter med romtemperatursensor, er sensor TE20 bak veggfestebrakett 1 og TE21 bak veggfestebrakett 2. Merk: Du må kun gå gjennom installasjonsveiviseren i ett av panelene. Koble strømmen til det andre panelet når du er ferdig med veiviseren. Panelet henter oppdaterte data fra hovedkortet. Funksjonene og tilbehør i tabellen nedenfor kan trenge ledninger eller tilkobling til funksjon: Hva Sensor for romtemperatur Sensor for tilluftstemperatur TE10 med kanalbatteri Sensor for uteluft TE20 Plassering i kontrollerkortet Koblet til veggfeste Spenning Maks. 2 V Kabel (eksempel) KLM 2 x 0,8 X3 Maks. 2 V Hurtigkobling X1 Maks. 2 V Hurtigkobling Hva Sensor for ute-/tilluft til elektrisk kanalvarmer Sensor for returvanntemperatur i vannbatteri TE45 med kanalbatteri Motorer for spjeld Tidsstyrt relé (for å slå et apparat på/av på en forutbestemt dato og klokkeslett) På/av-bryterkontroll for avkjøling På/av-pumpekontroll for hydronisk (vann) oppvarming Fuktighetssensor %RF (maks. 2 stk. koblet til hovedkortet) Co2-sensor (maks. 2 stk. koblet til hovedkortet) Ventilaktuator for avkjøling Ventilaktuator for hydronisk (vann) oppvarming Kontrollpanel (standardpanel, og mulig ekstra panel) Alarmutganger Plassering i kontrollerkortet Koblinger 17 og 18 i kanalvarmerens kontrollerkort Spenning Kabel (eksempel) TG-K310 TG-K330 X8 Maks. 2 V KLM 2 x 0,8 DO1 Maks. 250 V, VAC/1A DO2 Maks. 250 V, VAC/1A DO3 DO5 230 VAC, maks. 500 W 230 VAC, maks. 500 W AI1, AI V / 24 V AI5, AI V / 24 V AO V / 24 V AO V / 24 V Betj.panel 1, betj. panel 2 RS-485 / Modbus RTU MMJ 3 x 1,5 MMJ 3 x 1,5 MMJ 3 x 1,5 MMJ 3 x 1,5 KLM 4 x 0,8 KLM 4 x 0,8 Instrumenteringskabel 2 x 2 x 0,5 Instrumenteringskabel 2 x 2 x 0,5 RJ4P4C Kabel inkludert i leveransen er 20 m. ALM 24 V / 1 A KLM 2 x 0,8 Nødstopp DI1 Potensialfri bryter KLM 2 x 0,8 12

13 Hva Eksterne alarmdata (brannfare) Bryterknapp for ekstratid (på/av) Plassering i kontrollerkortet Bryterknapp for ventilasjonsforsterkning Bryterknapp for overtrykk (peisbryter) Avtrekkshetteindikasjon Sentralstøvsugingsindikasjon Differansetrykksendere (konstant kanaltrykk) DI2 DI3 DI4 DI6 Spenning Potensialfri bryter Potensialfri bryter Potensialfri bryter Potensialfri bryter DI8 Potensialfri bryter DI9 Velg gratis AI. AI er programmert for en bestemt stasjon. Se kapittelet Sette opp system utenfor installasjonsveiviser for mer informasjon. Potensialfri bryter Potensialfri bryter Kabel (eksempel) KLM 2 x 0,8 KLM 2 x 0,8 KLM 2 x 0,8 KLM 2 x 0,8 KLM 2 x 0,8 KLM 2 x 0,8 KLM 3 x 0,5 Se kontroll- og koblingsskjemaene bakerst i denne håndboken for mer informasjon om de elektriske koblingene. Ventilasjonsenheten kan også kobles til via Modbus. Én Modbus-krets kan på det meste holde ti ventilasjonsenheter. Spesifikasjon av Modbus: Modbus-adresse 1 (standard) Kommunikasjonsstandard RS485 Modbus-trafikk via kontrollerkortets Freeway-kontakt Hastighet bps 8 bit Ingen paritet AO8 4 X10 X9 TULO X12 DI11 GND A Ha Mu Ru X7 X6 X5 X27 X4 X3 JP2 X28 X2 MD EMOKORTTI X1 X26 X19 Ethernet JP5 +12V A B GND MODBUS-RTU Modbus-registre er tilgjengelige på Exventwebsiden aadvarsel: Ikke koble den eksterne bussen til hovedkortet før bussen er programmert og kompatibel med enhetens styringsparametere. Installasjon Merk: Før du installerer ventilasjonsenheten, må du passe på at det ikke er noen fremmedlegemer i ventilasjonsenheten og kanalsystemet. Se de enhetsspesifikke dimensjonstegningene bakerst i denne håndboken for en spesifikk ventilasjonsenhet. Sørg for å sjekke rekkefølge av kanalkoblinger for å unngå koblinger som krysser hverandre. Selv om ventilasjonsenheten er installert, må den ikke startes før bygningen tas i bruk. Hvis ventilasjonsenheten startes for tidlig, blir ventilasjonssystemet forurenset av bygningsstøv. Ventilasjonsenhetens kanalkoblinger er i samme størrelse som kanalen. Bruk et overgangsstykke til å koble enheten til kanalen. Husk å isolere kanalen helt til enhetens deksel. DO1 DO2 DO8 DO7 DO6 DO5 DO4 DO3 NO Rekkefølgen på Freeway-kontaktens pinner: 1 = + 12 V 2= A 3= B 4 = JORD Installasjonsinstruksjoner 13

14 Ytterligere materialer som kreves for installasjon Installere Plaza, Pingvin, Pingvin XL, Pandion, Pelican og Pegasos Materiale Skruer Blikkskruer Koblingsboks til vegg Kabler Duct-tape Isolasjonsfolie (myk skumplast) Isolasjonsmateriale (skumplast og/eller sprøyteisolasjon, avhengig av hvor enheten skal installeres) Nagler Vater Vannrør Vannfelle Spjeld Overgangsstykker for kanalkoblinger Lyddempere Egnede pakninger for kanalmonterte sensorer Beskrivelse av bruk For å henge den bakre festebraketten og ventilasjonsenheten på veggen (hvis aktuelt). Velg skruene i henhold til veggmaterialet. For å feste den bakre festebraketten på ventilasjonsenheten. For å installere eair-veggfeste. Som angitt i kapittelet Forberedende elektrisk arbeid For forsegling. For å hindre strukturbåren støy. For å holde på varme og kjølighet. For å feste ventilasjonskanaler på enheten. For å kontrollere at enheten er i vater. For tilkobling av kanalbatterier og drenering av kondensvann. For kondensvannavløp. For å montere kanalene i ventilasjonssystemet. MERK: Bruk alltid overgangsstykker om nødvendig. For å holde kald luft ute. For å redusere mulig støy. For å montere sensorer i kanalene. Vegginstallasjon For Plaza, Pingvin, Pingvin XL og Pandion 1. Klargjør hullene i taket. 2. Før kanalene gjennom tverrsnittet i fuktighetssperren til høyden som enheten skal monteres i. 3. Forsegl mellomrommet mellom kanalen og fuktighetssperren med f.eks. sølvtape. 4. Monter en isolasjonsplate på ventilasjonsenhetens bakside, eller hindre den strukturbårne støyen. Myk, skumplastfolie anbefales til dette (ikke inkludert i leveransen). 5. Sett et ekstra isolasjonslag utenpå ventilasjonsenheten (f.eks. skumplast) hvis enheten installeres med siden mot utvendig vegg eller hvis det er en annen grunn til å mistenke at utsiden av enheten vil kondensere. Kondensasjonsrisiko finnes i områder der klimaet er kaldt. 6. Installasjon varierer for ulike typer: 6a. For Pingvin, Pingvin XL og Pandion: Installer bakre festebrakett i ønsket høyde. Løft enheten på braketten. Merk: Fjern varmeveksleren før du løfter enheten. Dette gjør enheten mye lettere å håndtere. Husk også å fjerne eller sikre lukene slik at de ikke åpnes ved løfting. Fest enheten til veggen ved øverste monteringstapper. Fest bakre festebrakett til enhetens base med blikkskruene. merknad for PINGVIN: Det er viktig å skråstille en Pingvin-enhet litt bakover for korrekt drenering av kondensvann. Dette må kontrolleres ved å bruke et vater. 6b. For Plaza: Løft enheten på veggen i ønsket høyde og fest den til veggen ved øverste monteringstapper. 7. Koble kanalene til tappene på enheten. 8. Koble til avløpet for drenering av kondensvann. Se kapittelet Drenering av kondensvann for mer informasjon. 14

15 9. Kontroller at du har isolert kanalene helt til ventilasjonenhetens ramme. Takinstallasjon + = NO Takinstallasjon for Pingvin og Pandion Dimensjonstegningene for hver enhet finnes bakerst i denne håndboken. 1. Installer kanalforlengerne og isolasjonsringene oppå enheten. 2. Skru løs dekselet til det elektriske kabinettet. Klargjør innføringer i enheten for kabler som kommer gjennom taket. La el-skapdekslet være åpent. 3. Før enhetens strømkabel bak kroken slik at kablene ikke blir klemt mellom enheten og takinstallasjonsplaten. Merk: Fjern varmeveksleren før du løfter enheten. Dette gjør enheten mye lettere å håndtere. Husk også å fjerne eller sikre lukene slik at de ikke åpnes ved løfting. 4. Sørg for at det er nok plass under takplaten til å installere enheten. 5. Løft enheten opp. 6. Hekt enheten på forsiden av takinstallasjonsplaten. 7. Koble kabelen(e) som kommer gjennom takplaten til den elektriske boksen. 8. Kontroller at enheten henger rett, og midt på takplaten. 9. Trykk undersiden av enheten oppover til den låses i takplaten. 10. Fest enheten på plass ved å stramme de to sikkerhetsskruene på begge sider av takplaten. Installasjonen er sikker selv bare med takplatens låsesystem. Sikkerhetsskruene er et ekstra sikkerhetstiltak. 11. Sett varmeveksleren tilbake i enheten og lukk el-skapdøren. Sett lukene på igjen hvis du fjernet dem før løftingen. merk: Sørg for å la kablene være løse i enheten i tilfelle den må tas ned av en eller annen grunn. merknad for PINGVIN: Det er viktig å skråstille en Pingvin-enhet litt bakover for korrekt drenering av kondensvann. Pingvinenheten installeres automatisk skråstilt i takinstallasjonsplaten. Ta ned takinstallert enhet aadvarsel: Pass på at du holder enheten på plass når du åpner låseplatene. Når låseplatene åpnes, kobles enhetens bakside fra takplaten. Kontroller at du har nok plass under enheten til at den kan svinges ned. 1. Skru ut sikkerhetsskruene. 2. Åpne el-skapet og koble fra kablene som kommer fra taket. 3. Koble fra strømforsyningen. 4. Hold enheten sikkert på plass, vri begge låseplatene opp (mot deg) med en skrutrekker. 5. Løft ned enheten. Installasjonsinstruksjoner 15

16 Takinstallasjon for Plaza og Pingvin XL Før du installerer ventilasjonsenheten, pass på at pakningene og plasthylsene for kanalkoblingene er på plass. Disse ventilasjonsenhetene festes til takinstallasjonsplaten fra enhetens innside. 1. Plaza: Fjern tilluftsfilteret, tilluftsviften og avtrekksfilteret. Pingvin XL: Fjern varmeveksleren, avtrekksviften og avtrekksfilteret Hvis du vil gjøre enheten lettere å håndtere, anbefaler vi at du fjerner disse komponentene før du løfter enheten for å henge den på festekroken. 2. Fest ventilasjonsenheten på takplaten med de fem skruene (5) inkludert i leveransen. 3. Trekk til skruene vekselvis slik at enheten settes jevnt på plass. Tiltrekkingsmomentet er maks. 5 Nm. 4. Kontroller at den elektriske forsyningskabelen ikke er i klem mellom takinstallasjonsplaten og plasthylsen. 5. Installer viften, filter og varmeveksleren på nytt. CLICK 4. Kontroller at det er minst 95 cm med plass foran enhetens vedlikeholdsluke, og at de elektriske koblingene er lett tilgjengelige. 5. Koble enheten til et kondensvannavløp med vannfelle. Installere LTR-2, LTR-3, LTR-6 og LTR-7 Dimensjonstegningene for hver enhet finnes bakerst i denne håndboken. Hvis installasjonsstedets temperatur kan falle under +5 C, må du isolere ventilasjonsenheten med isolasjon som tilsvarer 100 mm isolasjonsull. Hvis du bruker solid (hard) isolasjon, ikke fest isolasjon på en måte som leder lyd og vibrasjon til husrammen. 1. Plasser enheten oppå en isolasjonsplate, f.eks. en kartong dekket med 100 mm isolasjonsull over bjelkene i loftet eller på en egen hylle i et lagerrom osv. 2. Merk nødvendig plass for drenering av kondensvann og vannfellen. 3. Kontroller at det er nok plass foran eller over vedlikeholdsluken: LTR-2 and LTR-3 min. 50 cm LTR-6 min 60 cm LTR-7 min 70 cm 4. Ta hensyn til nødvendig plass for å åpne vedlikeholdslukens sperrelåser. 5. Kontroller at elektriske tilkoblinger er lett tilgjengelige. 6. Koble kanalene til tappene på enheten. 7. Koble enheten til et kondensvannavløp med vannfelle. Gulvinstallasjon For Pandion, Pelican og Pegasos Dimensjonstegningene for hver enhet finnes bakerst i denne håndboken. 1. Sett ventilasjonsenheten på gulvet eller på plattformen som står på egne gummiføtter. 2. Kontroller at det er minst 10 mm mellomrom rundt hele enheten. 15 mm klaring kreves hvis enheten er installert med siden mot en vegg. 3. Merk nødvendig plass for drenering av kondensvann og vannfellen under enheten (hvis aktuelt). Drenering av kondensvann Alle Exvent-ventilasjonsenheter må dreneres. Når luften kjøles ned (kondenseres), formes kondensvann. F.eks. om vinteren når fuktig inneluft møter et kaldt varmegjenvinningshjul, eller når varm uteluft møter kjølebatteriet i ventilasjonsenheten (hvis aktuelt). aadvarsel: Kondensvannavløpet må ikke kobles direkte til en kloakkledning! 16

17 Kondensvannet skal ledes i et fallende, minst Ø 15 mm rør, gjennom en vannfelle til et gulvavløp eller lignende. Dette røret må til enhver tid ligge lavere enn ventilasjonsenhetens bunn. Røret må ikke ha noen lange vannrette deler. Kun én vannlås er tillatt. Hvis enheten er utstyrt med mer enn ett kondensvannavløp, må hvert enkelt ha en egen vannlås. Det er undertrykk i ventilasjonsenheten. Vi anbefaler en høydeforskjell på (A) 75 mm, eller minst undertrykket delt på 10 i millimeter (dvs. 500 Pa undertrykk -> 50 mm) mellom enhetens og vannlåsens avløp. Vi anbefaler en høydeforskjell på 50 mm for oppstuving i vannlåsen (B), eller minst undertrykket delt på 20 i millimeter (dvs. 500 Pa undertrykk -> 25 mm høyde på oppstuving). Overtrykk er mest vanlig i et kanalbatteri. Vi anbefaler at høydeforskjellen (A) mellom kanalbatteriavløpet og vannlåsavløpet er 25 mm. Vannlåshøyden på oppstuving (B) må være minst 75 mm, eller minst undertrykket delt på 10 i millimeter (dvs. 500 Pa undertrykk -> 50 mm). Vannlåsen må være fylt med vann før du starter opp enheten. Vannlåsen kan tørke ut hvis vann ikke akkumuleres i den. Hvis dette skjer, kan luft komme inn i røret og hindre at det kommer vann inn i vannlåsen, noe som kan føre til en irriterende "boblelyd". Kondensvannrør 1/4" innergjenge DN32 G1/2" (VEAB, yttergjenge) A B DN32 (kanaldeksel) Piccolo - EC/MDE/MDW Plaza - EC/MDE/MDW Pingvin - EC - MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG - MDX-E Pandion - EC - MDE/-MDW - MDE-CG - MDW-CG - MDX-E Pelican - HP eair - EC - MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG - MDX-E Pegasos - EC - MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG NO Installasjonsinstruksjoner 17

18 1/4" innergjenge DN32 - MDE/-MDW-CO G1/2" (VEAB, yttergjenge) DN32 (kanaldeksel) - MDX-E Pegasos XL - HP eair - EC/MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG - MDE/-MDW-CO - MDX-E LTR-2 - EC - MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG - MDX-E LTR-3 - EC - MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG - MDX-E LTR-6 - EC - MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG - MDX-E LTR-7 - EC - MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG - MDX-E LTR-7 XL - EC - MDE/-MDW - MDE/-MDW-CG - MDX EMB - W-CG - X-E kondensavløp to kondensavløp av samme størrelse alternativ Ytterligere installasjonsfaser: MD og MDE Skjemaer for prinsipp, kontroll og kobling for hver enhet finnes bakerst i denne håndboken. 1. Koble til de eksterne kablene, som f.eks. kabelen mellom enheten og kontrollpanelet. Ikke koble til Modbus før alt installasjons- og idriftssettingsarbeid er utført. Se kapittelet Krav og forberedelse til elektriske koblinger. 2. Installer overspenningsvern til hovedstrømforsyning. Se tabellen over tekniske funksjoner i slutten av denne håndboken. 3. Åpne enhetens vedlikeholdsluke, og kontroller at enheten er ren fra innsiden, og at det ikke er noen uønskede objekter innenfor og at filtrene er på plass. 4. Lukk luken forsiktig. Installere MDW Skjemaer for prinsipp, kontroll og kobling for hver enhet finnes bakerst i denne håndboken. Kontroller prinsippskjemaene for enheter med væskebatteri. Installer og koble til vannrørene i henhold til disse skjemaene. 1. Installer spjeldene og spjeldmotorene. 2. Installer og koble til vannrørene. 3. Installer ventilen og ventilaktuatoren. merk: Ikke installer aktuatoren slik at den manuelle kontrollen vender nedover. 4. Koble til vannet. Kontroller kanalbatteriet og tilhørende koblinger for lekkasjer umiddelbart etter at systemet er fylt med vann. Varmekilden skal gi batteriet en jevn vannstrøm uten temperaturendringer. Ikke koble til et punkt der vannsirkulasjon ender f.eks. under varmtvannsproduksjon. Hvis vannet f.eks. tas fra en varmepumpe med jordkilde, krever varmebatteriet en egen sirkulasjonspumpe. Hvis installasjonen utføres om vinteren, anbefales det at vannet for batteriet ikke kobles til før ventilasjonen har startet. Dette for å hindre at kald luft kommer inn i ventilasjonssystemet og muligens fryser batteriet. 5. Koble til de eksterne kablene, som f.eks. kabelen mellom enheten og kontrollpanelet, tilluftssensor, aktuator og pumpe. Ikke koble til Modbus før alt installasjons- og idriftssettingsarbeid er utført. 6. Installer over enhetens overspenningsvern. 7. Åpne enhetens vedlikeholdsluke, og kontroller at: enheten er ren innvendig 18

19 den ikke inneholder uønskede objekter filtrene er på plass kondensavløpet fungerer 8. Lukk luken forsiktig. 9. Koble enheten til en passende strømforsyning. merk: Ventilen og aktuatoren må være i samme stilling når de er tilkoblet. Når ventilen er i åpen posisjon, vris aktuatoren mot urviseren før du kobler til, og når er ventilen stengt, vris aktuatoren med urviseren før tilkobling. Figuren nedenfor viser ventilen og merkene på ventilspindelen i åpen ventilposisjon (avkjøling/oppvarming på maks.). merk: Ikke installer aktuatoren slik at den manuelle kontrollen vender nedover. Se de aktuelle skjemaene for prinsipp, kontroll og kobling bakerst i denne håndboken for mer informasjon. 4. Åpne enhetens vedlikeholdsluke, og kontroller at: enheten er ren innvendig den ikke inneholder uønskede objekter filtrene er på plass 5. Lukk luken forsiktig. NO Installere CG Skjemaer for prinsipp, kontroll og kobling for hver enhet finnes bakerst i denne håndboken. 1. Installer enheten som anvist i installasjonsinstruksjoner for MD, MDE eller MDW. Som en følge av faren for frysing, kan ikke væske som sirkulerer i CG-batteriet bare bestå av vann. Væsken må inneholde frostvæske, som f.eks. etylenglykol eller en annen blanding egnet for et kjølesystem. 2. Installer rørene. 3. Installer og koble til batteriet, reguleringsventil og ventilaktuatoren i henhold til den valgte installasjonsmetoden. Idriftssetting For at ventilasjonsenheten skal starte, krever den: minimum +8 C temperatur på returvannstrøm (hvis aktuelt) til- og avtrekksluft under +55 C For at ventilasjonsenheten skal fortsette å kjøre, krever den: minimum +15 C målt avtrekkstemperatur over +5 C varmegjenvinningens tilluft over +10 C tilluft som målt av kanalsensor levert med kanalbatterier (hvis aktuelt) Alle fremmedlegemer er fjernet fra ventilasjonssystemet Kalibrere luftstrøm Etter at enheten er slått på, må luftstrømmene kalibreres til de planlagte verdiene. Når du foretar kalibrering, kontroller at: Alle filtre er rene. Alle til- og avtrekksluftventiler, takgjennomløp og uteluftrist er på plass. Uteluftrist må ikke utstyres med et insektnett. Luftstrømmer måles på hver kanalåpning for å oppnå optimale verdier under kalibrering. Et egnet måleinstrument er et termoanemometer eller en differansetrykkmåler. Ved hjelp av registrerte verdier kan luftstrømmen justeres for å oppnå prosjekterte verdier. Installasjonsinstruksjoner 19

20 En riktig kalibrert ventilasjonsenhet er stillegående og gir god varmeretur, og opprettholder et lite undertrykk i huset. Undertrykket hindrer fuktighet fra å trenge inn i vegger og tak. Sjekkliste for idriftssetting Element Sjekket Merknader Enheten er installert på plass i henhold til produsentens installasjonsinstruksjoner. Kondensvannrør er koblet til avløpets vannlås og testet. Lyddempere er installert i til- og avtrekkskanaler. For EDW: Spjeld er installert. For EDW: Batteri, reguleringsventil, ventilaktuator, temperatursensorer for returvann og tilluftskanal er installert, tilkoblet og testet. For EDW: Varmtvannssirkulasjon for batteriet er tilkoblet. For CG: Batteri, reguleringsventil, ventilaktuator og temperatursensor for tilluftskanal er installert og tilkoblet. For CHG: Batteri, reguleringsventil, ventilaktuator og temperatursensor for uteluftkanal er installert og tilkoblet. Terminalenheter er koblet til ventilasjonsnettverket. Uteluftrist er installert for friskluftsinntak. MERK! Ikke dekk til risten med myggnetting. Det vil gjøre den svært vanskelig å rengjøre. Enheten er koblet til en egnet strømforsyning. Element Sjekket Merknader Kontrollpanelets veggfestebrakett er koblet til. Eksterne sensorer er tilkoblet (kanalbatterier). Styresystem Ventilasjonsenheten styres med det innebygde MD-styresystemet og eair-kontrollpanelet. Kontrollpanelet er fabrikkonfigurert, men må idriftssettes på stedet. Idriftssetting av eair-kontrollpanel eair-kontrollpanelet brukes til å sette opp styringen av ventilasjonssystemet og til å bruke ventilasjonen. Panelet fungerer best når det betjenes med en butt, hard gjenstand, som f.eks. en skrivespiss, en fingernegl eller en penn (med spissen tilbaketrukket). Trykk bestemt, men forsiktig på skjermen. aadvarsel: Vær forsiktig så du ikke skader kontrollpanelskjermen med skarpe gjenstander eller verktøy. Vær tålmodig! Kontrollpanelet trenger litt tid på å reagere. Skjermen fungerer ikke raskere om du banker på den. Sette inn batteri Kontrollpanelet kommer ikke med batteriet installert. Du må sette inn batteriet før du lader kontrollpanelet. 1. Åpne batteriromdekselet på kontrollpanelets bakside. 2. Skyv batteriet på plass. 3. Lukk batteriromdekselet. aadvarsel: Sørg for å sette inn batteriet på riktig måte, slik at du ikke skader kontaktpinnene. 20

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB

DAIKIN ROMLUFTKONDISJONERINGSANLEGG FVXS25BVMB FVKS25BVMB. Brukerveiledning FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB DAIKIN ROMLUFTKDISJERINGSANLEGG Brukerveiledning FVXS25BVMB FVKS25BVMB FVXS35BVMB FVKS35BVMB FVXS50BVMB FVKS50BVMB INNHOLD LES DETTE FØR BRUK Sikkerhetstiltak... 2 Navn på deler... 4 Forberedelse før bruk...

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer