1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe"

Transkript

1 1 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1

2 2 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen før du tar i bruk maskinen. Sjekk at brukermanualen er komplett og installasjonsveiledning følger med. Denne Air Condition/Varmepumpen bruker kjølemedium R410A som erstatter det konvensjonelle R22, for å hindre skade på ozonlaget. Innhold Sikkerhetsforeskrifter... 3 Sikkerhetsbestemmelser omkring installering... 3 Sikkerhetsbestemmelser omkring drift... 3 Advarsel omkring reparasjoner og flytting av enheten... 3 Forsiktighetsadvarsel... 4 Beskrivelse av maskinen... 5 Innedelen... 5 Utedelen... 5 Fjernkontrollen... 6 Displayet... 6 Knapper og funksjoner... 7 Riktig bruk av maskinen... 8 Forberedelser C Varmedrift... 9 Bruk av Timeren Justering av spjeldet (utblåsing) Hvordan stille inn luftspjeldet Svingfunksjonen Enhet Knappen Strømsparingsmodus Selvrengjøring Avanserte innstillinger Ulike svingfunksjoner for en innedel Hvordan låse spjeldene Hvordan kansellere spjeldlåsing Innstilling av strømsparingsmodus tips for økonomisk drift Vedlikehold Rengjøring av filteret Rengjøring av innedelen Rengjøring av fjernkontrollen Lengre driftsopphold Drift og ytelser Installering Feilsøking og årsaker

3 3 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Sikkerhetsforeskrifter Sikkerhetsbestemmelser omkring installering Ikke innstaller enheten selv, la profesjonelle ta seg av dette. Ikke prøv og gjør reparasjoner på egen hånd. Det er ingen deler på maskinen du kan reparere selv. Sørg for at maskinen er tilstrekkelig elektrisk jordet. Ikke tilkoble jordingen andre nettverk. Sikkerhetsbestemmelser omkring drift Overlat rengjøring av filteret til service personell, grunnet store høyder og roterende deler. Selvrengjøringen kjører viften i meget høye hastigheter selv om enheten er skrudd av, noe som kan forårsake store skader. Unngå å kjøle/varme et rom for mye, da dette er helsefarlig for kroppen. Hvis noe unormalt skulle skje (rar lukt, dårlig virkningsgrad etc.), ta sikringen umiddelbart på hovedtavlen for å skru av enheten og ta kontakt med forhandler. Hvis maskinen arbeider med feil kan dette føre til lekkasje, elektrisk støt, brann og lignende. Advarsel omkring reparasjoner og flytting av enheten Ikke flytt eller reparer enheten selv. På grunn av høy spenning i enheten er faren for elektrisk støt stor. Hvis du skal flytte på maskinen til et annet sted, ta kontakt med forhandleren og overlat arbeidet til en kvalifisert arbeider. 3

4 4 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Forsiktighetsadvarsel Dreneringsavløpet fra innedelen må ha fall hele veien, for å unngå vannlekkasjer. Enheten trenger egen strømforsyning fra hovedtavlen. Den skal ha en egen kurs. Ikke installer enheten hvor gasslekkasjer kan forekomme, da brannfaren er meget stor. Vær vennlig å les denne brukermanualen før drift av maskinen. Ikke bruk maskinen til noe annet enn det den er tiltenkt for, som f. eks bokhylle. Ikke plasser AC/Varmepumpen i spesialrom og andre spesielle miljøer, da dette forverrer maskinens prestasjoner. Ikke la maskinen blåse varm/kald luft i nærheten av planter eller dyr da dette har en negativ påvirkning. Ikke ta på maskinen eller fjernkontrollen med våte fingre for å unngå elektrisk støt. Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, ta sikringen for sikkerhets skyld. Husk å sjekke underlaget til utedelen regelmessig og at dette er solid. Hvis utedelen står utrygt kan den gjøre stor personskade og materielle skader. Ikke rengjør enheten med vann, for å unngå elektrisk støt. Ikke rengjør enheten med sterke kjemikaler, da dette kan skade overflaten og maskinen. Husk å ta sikringen når du skal rengjøre maskinen. Ikke bruk utedelen som et stigtrinn eller et underlag for noe annet. Den skal stå selvstendig og trygt på et egnet underlag. For best mulig virkning, bruk kun enheten innenfor de temperaturinnstillinger vist i denne manualen. 4

5 5 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Beskrivelse av maskinen Innedelen Utedelen 5

6 6 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Fjernkontrollen Denne fjernkontrollen kan styre opp til 8 inndeler. Displayet 1 SETTING Lyser når du justerer timer o.l. 2 Driftmodus Her vises aktiv driftmodus 3 Statusområde Her vil evt. feil og beskyttelsesdrift vises 11 Fjernkontroll sensor display Lyser når sensoren på fjernkontrollen er i bruk 12 Forvarming symbol Lyser når varmedrift starter eller avriming. Vifter i innedelen stanser. 13 Ingen funksjon symbol Lyser hvis din kommando ikke har noen funksjon (ugyldig valg) 14 Viftehastighet Valgt hastighet for viften vises her 4 Timer Timer tiden vises her. (Feil = check kode) 5 Timer SET IN oppsett 15 Spjeld nummer symbol Eksempel (01,02,03,04). Kan justeres individuelt på 4 veis kassetten. 6 Filtervarsel Hvis filtersymbolet lyser, rengjør filteret 7 Testsymbol Lyser under testkjøring. 8 Spjeldsymbol Viser innstilt vinkel på spjeldet 9 Sving (spjeld) Lyser når spjeldet svinger 10 Temperatur Viser innstilt temperatur 16 Tørking i selvrengjøring modus Lyser når maskinen utfører tørking av kondensvann på innedelen. (Viftedrift) 17 Strømsparingsmodus symbol Symbolet lyser når enheten jobber i strømsparing (Økonomi) 18 Spjeldlåsing symbol Lyser når en maskin i gruppen har låst spjeld i posisjon. 19 Enhet nummer Nummeret på enheten (velges med Unit knappen) 20 Sentralkontroller Lyser når AC/Varmepumpen kjøres under sentralkontrolleren. Se egen manual. 6

7 7 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Knapper og funksjoner 1 Knappen (viftehastighet) Angir valgt viftehastighet 2 Knappen (Oppsett av Timer) Knappen brukes for å stille inn Timeren. 3 Knappen (Status knapp) Brukes kun for status sjekk av enheten. 4 Friskluft tilførsel knapp Brukes kun hvis du har en friskluftvifte og tilførsel koblet til maskinen. 7 Spjeldjustering(Sving) Velg automatisk sving eller manuell vinkel 8 Driftslampe Lampen lyser under drift, og er av i i standby. Blinker i beskyttelsesdrift og ved feil. 9 av/på knapp Skrur av og på maskinen. 10 Driftmodus knapp Velger ønsket driftsmodus 5 Filter nullstilling knapp Nullstiller filtersymbolet etter rengjøring. 6 Strømsparing knapp Setter maskinen i strømsparer modus. OBS: 11 Enhet/Spjeld nummervalg Velger enhet (venstre) og spjeld (høyre) når flere innedeler kjøres med en fjernkontroll. Spjeld kan låses eller kjøres individuelt. 12 Temperaturinnstilling knapp Justerer temperaturen ved bruk av piltastene Fjernkontroll sensor Vanligvis brukes temperatursensoren i innedelen, men det er også mulig å bruke sensoren på fjernkontrollen. For detaljer, kontakt din forhandler. 7

8 8 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Riktig bruk av maskinen Når du skal ta i bruk enheten for første gang eller når du endrer innstilingsdata, følg prosedyren under. Neste gang du da skal bruke maskinen er det bare å trykke på av/på knappen ( ). Forberedelser Når maskinen er tilkoblet strømnettet, vil avgrensningslinjene i displayet vises. Maskinen bruker nå ca. ett minutt på å adressere seg, og alle funksjoner er utkoblet. Bruk av/på knappen på fjernkontrollen for normal bruk, ikke sikringen på eltavlen. Ved oppstart av anlegget etter en lengre periode ubrukt, slå på sikringen minst 12 timer før du skrur på maskinen. 1. Trykk knappen. Driftslampen starter og lyse, og maskinen starter opp 2. Velg Driftsmodus For hver gang du trykker MODE vil du veksle mellom følgende: 3. Velg ønsket viftehastighet med knappen. For hver gang du trykker FAN vil du veksle mellom følgende: OBS! I viftehastighet AUTO vil viftehastigheten avhenge av temperaturforskjellen i rommet og innstilt temperatur. I Viftemodus er ikke automatisk viftehastighet tilgjengelig. 4. Velg ønsket temperatur 8

9 9 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E NOTIS 5. Skru av maskinen Driftslampen skrur seg av og maskinen stanser. I kjøling, avfukting eller kjøling via AUTO drift, vil viftene gå i 10 min. for å tørke kondensert vann i innedelen. Ved oppstart av systemet rett etter stans, vil AC/Varmepumpen bruke ca 3 min før den starter opp igjen, for å skåne maskinen. 8 C Varmedrift Maskinen kan kjøre varmedrift helt nede i 8 varmegrader i varmemodus. Det kreves at fjernkontrollen innstilles for denne type varmedrift. Start Stopp 1. Still inn fjernkontrollen på varmedrift og 18 grader. 2. Hold inne piltasten for temperatur i minst fire sekunder. 1. Trykk piltast opp for temperatur og displayet går tilbake til 18 grader. Viktig! Ikke la spjeldene være horisontale ved 8 C varmedrift da dette reduserer effekten. NOTIS Romtemperaturen kan avvike fra innstilt temperatur, avhengig av innedelens plassering. Romtemperaturen kan muligens ikke nå 8 varmegrader avhengig av romstørrelse og omgivelser. Viftehastighet og spjeldinnstillinger er tilgjengelig i 8 grader varmedrift. 8 grader varmedrift avbrytes ved følgende 1. Når du trykker av/på knappen 2. Når du trykker på driftsmodusknappen 3. Når du trykker på temperaturknappene eller driftmodus endres enten ved trådløs fjernkontroll, eller overstyrt av sentralkontroller. 9

10 10 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Bruk av Timeren Timeren består hovedsakelig av 3 typer innstillinger OFF Timer : Maskinen skrur seg av når Timer og klokkeslett er likt. Repeat OFF Timer : Hver gang maskinen passerer Timertiden, skrus maskinen av. On timer : Maskinen starter når Timertiden passerer klokkeslett. 1. Trykk TIMER SET knappen. For hver gang du trykker knappen vil du få følgende valg: og Timer tiden blinker i displayet 2. Trykk for å justere Timer tiden For hver gang du trykker en av pilene vil tiden øke/minke med 0.5 timer (30 min). Når du passerer 24 timer, vil du øke/minke med én time for hver gang. Maksimal Timertid er 168 timer (7 dager). Displayet viser fra 0.5 timer 23.5 timer. Over dette intervallet går det over til antall dager og timer som vist nedenfor. Eksempel: 34 timer 3. Trykk SET knappen ikonet forsvinner, og Timertiden vises og eller blinker avhengig av hvilken av de 3 type Timerinnstillingene du har valgt. 4. Kansellering av Timeren. Trykk på knappen og Timer displayet forsvinner. 10

11 11 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Justering av spjeldet (utblåsing) For best mulig kjøling og varming, juster spjeldet slik figuren under viser. Kjølig luft synker mens varm luft stiger, så i kjøledrift er det en fordel å justere spjeldet horisontalt, mens under varmemodus ønsker vi å få varmen ned mot gulvet, så spjeldet må stå vertikalt. Kjøledrift: Horisontalt Varmedrift: Vertikalt Når enheten ikke er i bruk, vil spjeldet stå horisontalt(lukket) Spjeldet er horisontalt når varmedrift starter, under avriming, eller når maskinen oppnår ønsket temperatur. Hvordan stille inn luftspjeldet 1. Trykk på Swing/Fix knappen når maskinen er i drift. I varmedrift vend spjeldet med Swing/Fix knappen nedover. Hvis spjeldet står horisontalt vil ikke varmen nå ned til gulvet. I kjøledrift Vend spjeldet med Swing/Fix knappen vannrett. Hvis spjeldet står vertikalt, kan kondens treffe spjeldet og inndelen drypper vann. Notis Du kan også holde inne Swing/Fix knappen. Da vil du høre kvitteringstonen pipe i sekvenser. Du slipper knappen i ønsket vinkel. Vinkelen leses av på displayet. 11

12 12 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Svingfunksjonen 1. Trykk på Swing/Fix knappen når maskinen er i drift, og still inn vinkelen slik at spjeldet står i laveste posisjon, for så å trykke knappen enda en gang. 2. Svingsymbolet vises i displayet og spjeldet svinger automatisk. Enhet Knappen Når flere innedeler er koblet til en fjernkontroll, kan fjernkontrollen styre alle spjeld individuelt på de enkelte inne delene. (f. eks 4 maskiner, 16 spjeld) For å stille inn dette trykker man på enhet/spjeld knappen for å få frem enhetsnummeret i gruppen, velg så vinkel på spjeldet på aktiv enhet. Når ingen enhet er valgt, vil alle spjeld stilles til ønsket vinkel. Hver gang du trykker knappen vil følgende syklus gjelde: 12

13 13 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Strømsparingsmodus Trykk knappen under drift NOTIS AC/Varmepumpen starter strømsparingsmodus Ikonet vises i displayet. For å avbryte, trykk på strømsparingsmodus igjen Ved stor belastning på kursen, kan strømsparingsmodus anbefales for at ikke sikringen går, og selvfølgelig oppnå et lavere strømforbruk. Strømsparermodus bruker mindre strøm, og varme/kjøle effekten er derfor redusert. Fabrikkinnstillingen er på 75 % av normal drift. Selvrengjøring Denne funksjonen er tiltenkt for å tørke opp kondens i innedelen ved hjelp av viften, etter kjøledrift og avfukting for å holde enheten ren. Kjøling/Avfukting driftstid Mindre enn 10 min Mellom 10 min og en time Mer enn en time Selvrengjøringstid Ingen selvrengjøring 1 time 2 timer Ikonet vises i displayet under selvrengjøring. For å tvinge selvrengjøringen til å stoppe, trykk av/på knappen to ganger. Viktig Viften går selv om du skrur av maskinen i enkelte situasjoner. Spjeldene åpner seg så vidt i selvrengjøringen for så å lukke seg etter endt rengjøring. Driftslampen lyser ikke under selvrengjøringen. Selvrengjøringen fjerner ikke støv og skitt i innedelen. Hvis du ikke ønsker denne funksjonen, ta kontakt med din lokale forhandler. 13

14 14 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Avanserte innstillinger Ulike svingfunksjoner for en innedel 1. Trykk knappen og hold i minst fire sekunder når enheten er slått av. symbol og nummer blinker 2. Velg den bestemte innedelen du ønsker å endre svingfunksjonen på Hver gang du trykker på (venstre) endrer du enhet i følgende syklus: Viftene starter nå opp, og spjeldene svinger 3. Velg en svingtype ved bruk av Time pilene Sving oppsett kode Sving på spjeldene 0001 Standard sving (Fabrikkoppsett) 0002 Duo sving 0003 Syklus sving NB! Ikke velg 0000 kode, da dette kan skape feil på spjeldene. 14

15 15 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Standard sving De fire spjeldene beveger seg i samme retning Duo sving Duo sving betyr at spjeld 1 og 3 svinger likt, for så at spjeld 2 og 4 svinger i motsatt retning Syklus sving De fire spjeldene svinger seg individuelt på ulik timing 4. Trykk knappen 5. Trykk knappen for å fullføre innstillingen 15

16 16 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Hvordan låse spjeldene Spjeld kan låses individuelt i ønsket posisjon på innedelen. 1. Trykk på knappen på dens høyre side (LOUVER)i minst fire sekunder når maskinen er avslått.,symbol og nummer blinker. 2. Velg hvilken enhet du vil låse spjeldene på ved å trykke på venstre del av knappen. For hver gang du trykker vil det endre seg i følgende syklus: 3. Velg hvilket spjeld du ønsker å låse ved bruk av temp. piltastene. Valgt spjeld begynner å svinge 4. Velg posisjonen til spjeldet ved å trykke på TIME piltastene. Kodetastene vil nå endre seg med innstillingen NB! Ved bruk av pos (4) og (5) kan kondens dryppe i kjølemodus. 16

17 17 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E 5. Bekreft posisjonen ved å trykke knappen. Når du har bekreftet vil ikonet vises i displayet. (For å låse spjeld på andre enheter, fortsett nå med trinn 2 og utover. For å låse flere spjeld på samme enhet, fortsett fra trinn 3) 6. Trykk for å lagre endringer, og avslutte. Spjeldlåskode Notis Selv om spjeld er låst vil de bevege seg midlertidig i følgende situasjoner: Når enheten skrus av I starten på varmedrift Under avriming Når innstilt temperatur er nådd Hvordan kansellere spjeldlåsing Sett vindretningen til kode 0000 i trinn 4 i beskrivelsen over. Kode Når innstillingen er kansellert, forsvinner symbolet 17

18 18 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Innstilling av strømsparingsmodus 1. Trykk på knappen i minst 4 sekunder når enheten er slått av., symbol og nummer blinker 2. Velg en innedel ved å trykke på venstre del av. For hver gang du trykker på knappen, vil det endre seg i følgende syklus: 3. Juster innstillingene ved å trykke på TIME knappene. For hvert trykk med piltastene endres trinnet med 1 % mellom 100 % og 50 %. Fabrikkoppsettet er satt til 75 %. % driftskapasitet 4. Trykk på SET knappen 5. Trykk på TEST knappen for å lagre og avslutte. 18

19 19 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E 10 tips for økonomisk drift Rengjør luftfilteret Et tett filter reduserer kapasiteten på maskinen Ikke luft rom mer enn nødvendig For å holde et kjølig eller varmt rom, aldri åpne dører og vinduer mer enn nødvendig. Gardiner I kjøledrift, lukk gardinene for å unngå direkte sollys. I varmedrift, lukk gardinene for å isolere mot vinduene. Oppnå jevn luftstrøm i rommet Juster spjeldene slik at luften blåser i hele rommet. Sjekkpunkter før drift Sjekk at det elektriske fungerer som det skal Sjekk om luftfilteret er på plass Slå på sikring minst 12 timer før drift Beskyttelsesdrift Maskinen slår over på beskyttelsesdrift under for stor belastning Når beskyttelsesdrift starter, vil maskinen stoppe og symbolet blinke i displayet. Når beskyttelsesdrift har koblet inn Skru av sikringen, og kontakt forhandler/installatør for støtte. Hvis maskinen arbeider med en feil, kan det få videre følger. Sjekk at filteret er på plass, for å unngå støv og vannlekkasjer. I kjølemodus Når luftinntaket og/eller utblåsingen på utedelen er blokkert. Når luftutblåsingen på utedelen er konstant utsatt for sterk vind I varmemodus Når luftfilteret er tett av støv og skitt. Når luftinntaket og/eller utblåsingen på innedelen er blokkert Ikke bruk sikringen ved normal bruk Ikke skru av maskinen med sikringen. Bruk av/på knappen på fjernkontrollen. 19

20 20 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Vedlikehold Rengjøring av luftfilteret og andre deler på filteret involverer stor risiko for skader, på grunn av arbeidshøyden og roterende deler. Ikke gjør dette arbeidet selv. Rengjøring av filteret Tett filter vil redusere varme og kjøleytelsene. (1) Når filtersymbolet vises i displayet, rengjør filteret. (2) Når filteret er rengjort, trykk på RESET Filter knappen. Rengjøring av innedelen Rengjør maskinen med en myk tørr klut. Hvis skitt ikke kommer av med en tørr klut, bruk en fuktig luken klut Rengjøring av fjernkontrollen Bruk en tørr klut på fjernkontrollen En kald fuktig klut kan brukes dersom fjernkontrollen er meget skitten Aldri bruk en varm klut som damper Ikke bruk kjemiske rensemidler på fjernkontrollen Lengre driftsopphold Hvis du ikke skal bruke maskinen på over en måned (1) Still inn maskinen i Viftemodus i 2 timer (2) Slå av maskinen og ta sikringen NOTIS Hvis AC/varmepumpen brukes daglig, anbefales jevnt vedlikehold på inne og utedel. Som en generell regel, hvis maskinen brukes 8 timer om dagen, anbefales vedlikehold av kvalifisert personell hver 3.måned. Resultat av manglende vedlikehold kan føre til dårlig prestasjoner, nedising, vannlekkasjer og til og med kompressorfeil. 20

21 21 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Drift og ytelser 3 minutter beskyttelsesfunksjon 3 minutter beskyttelsesfunksjon forhindrer maskinen å starte før 3 minutter har gått fra strømmen går eller maskinen restarter. Strømfeil Strømfeil under drift vil umiddelbart slå av maskinen. For å starte opp igjen, trykk av/på knappen på fjernkontrollen. Lyn eller andre elektriske forstyrrelser kan lage feilmelding på maskinen og dermed slå den av. Skru sikringen av og på og start opp maskinen på vanlig måte. (fjernkontroll) Forvarming Maskinen vil ikke kunne gi varm luft umiddelbart etter oppstart. Varm luft vil være tilgjengelig etter ca. 5 minutter. Avriming Hvis utedelen er frosset, starter avriming automatisk (i mellom 2 og 10 min.) Vifter på inne og utedel vil stanse under avriming, og smeltet vann vil dryppe fra bunnpannen på utedelen. Varmekapasitet I varmedrift vil maskinen utnytte varmen fra uteomgivelsene og bruke dette til å varme opp rommet inne. Når utetemperaturen er veldig lav, anbefales det å bruke andre varmekilder i kombinasjon med varmepumpen for best mulig virkning. Oppmerksomhet omkring snøras og ising på utedelen I snørike områder, dekkes innsug og utblåsing lett på utedelen av is og snø. Hvis maskinen er full av snø eller nediset vil kapasiteten reduseres betraktelig og kan føre til driftstans. I kalde omgivelser, vær oppmerksom på avløpsrør som lett fryser og tetter drenasjen av kondens på både inne og utedel. Hvis maskinen arbeider utenfor intervallene over, kan beskyttelsesdrift koble inn. 21

22 22 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Installering Ikke installer maskinen på et sted der det er fare for gasslekkasje Drenering av kondensvann skal ha utløp på et godt egnet underlag. Evt avløp La innsug og utblåsing ha god lufting slik at gjennomstrømmen av luft er god Bruk alltid jording Enheten skal ha en egen egnet sikring som er dimensjonert for maskinens tekniske krav Ikke plasser innedelen nærmere enn 1 m fra TV,radio eller stero Ikke plassert enheten i nærheten av andre elektriske apparater da forstyrrelser lett kan opptre. Ikke plasser maskinen ved eksponering av havsalt (f.eks nær sjøen) Ikke plasser maskinen i svært vindutsatte områder Ikke installer enheten i et kjøretøy eller i en mobil kran Ikke bruk enheten som noe annet enn det den er tiltenkt for. Innstaller enheten på et solid underlag. Se installasjonsmanualen. Ved installering eller flytting, kontakt forhandler 22

23 23 Brukermanual RAV SM564/804/1104/1404UT E Feilsøking og årsaker Hvis noen av symptomene under opptrer, kontakt øyeblikkelig forhandleren Fjernkontrollen reagerer ikke Hovedsikringen går ofte, eller slår ut Betydelige vannmengder i innedelen Andre uvanlige driftsforhold Før du tilkaller forhandler for hjelp sjekk følgende punkter Kjøler/varmer dårlig Luftinntak/utblåsing er blokkert Vinduer og dører er åpne Viftehastigheten er lav Maskinen står i tørrmodus i kjøling Temperaturen er innstilt feil Følgende lyder er ikke uvanlig og kan høres under normal drift Ved plutselig temperaturendring kan en rar lyd høres grunnet ekspansjon/kontraksjon av kjølemedium. En busyu lyd kan høres fra solenoid ventilen. En sprakelyd høres når maskinen skrues på, noe som tyder på at utedelen forbereder drift. Rar lukt fra AC/Varmepumpen Innedelen trekker luft fra rommet, og lukt som sitter i gardiner, tepper, vegger osv vil av den grunn trenge gjennom innedelen. Utedelen er nediset i varmedrift, vann renner fra utedelen Utedelen slår over i avriming da fordamperen er nediset. Vifter på inne og utedel vil stanse opp. En uvanlig lyd høres når maskinen går i avriming. Sjekk disse punktene før du ringer forhandleren. Hvis det er andre feil, ta sikringen og kontakt forhandler og oppgi serienummer og hva feilen innebærer. Aldri reparer enheten selv, da dette er farlig. Når symbolet, sammen med en kombinasjon av og vises i displayet, informer forhandleren om dette. 23

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS! ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Hyundai Artful fjernkontroll

Hyundai Artful fjernkontroll Hyundai Artful fjernkontroll Bemerk: dette er en universell fjernkontroll som kan brukes av flere enheter. Den har derfor noen knapper som ikke vil være aktive for ditt apparat. Disse funksjonsknappene

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet.

ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren slutter å fungere eller fungerer unormalt,få tak

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL

BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL BRUKSANVISNING FOR FJERNKONTROLL Display på fjernkontroll For illustrasjon er alle symbolene vist amtidig på tegningene. Kun valgte funksjon er synlig under normal drift. SET DATA S E TTING TE S T UNIT

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk. INNHOLD Betjening og vedlikehold Bruk og vedlikehold - Virkemåte............................ 1 De enkelte delene navn og funksjoner..................... 6 Betjening av fjernkontroll..................................

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 Røros 5000-5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 INNHOLD INNHOLD Bruk og vedlikehold Advarsel...1 Bruk og vedlikehold Fjernkontrollens funksjoner... INNHOLD Nøddrift...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning FDT Takkassett FDEN Takmodell Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet MODELL RAS-40CNH1 / RAC-40CNH1 MODELL RAS-50CNH1 / RAC-50CNH1 Ute-enhet Inne-enhet RAS-40CNH1 RAS-50CNH1 RAC-40CNH1 RAC-50CNH1 Instruksjonsmanual For å sikre best

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no

Produktveiledning. Air condition Varmepumpe SRF/SRC-ZJX-S. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Produktveiledning SRF/SRC-ZJX-S Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt.

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER Advarsel: For å forhindre potensiell hørselsskade er det anbefalt at du ikke hører på musikk på høyt volum over lengre perioder. Tenk på din egen sikkerhet og vær oppmerksom på hva som skjer i omgivelsene

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Brukermanual. Samsung 1 Way kassett og Slim 1Way kassett AVMKH(C)**/AVXC1**/KH(C)***EAM/KH***EAV/MH***FK**

Brukermanual. Samsung 1 Way kassett og Slim 1Way kassett AVMKH(C)**/AVXC1**/KH(C)***EAM/KH***EAV/MH***FK** Brukermanual Samsung 1 Way kassett og Slim 1Way kassett AVMKH(C)**/AVC1**/KH(C)***EAM/KH***EAV/MH***FK** 12.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Luftinntak. Indikator QUIET POWERFUL ION SUPER ALLERU-BUSTER. Sender. Innstilling av temperatur. Av/På Stille drift Kraftig drift Valg av viftestyrke

Luftinntak. Indikator QUIET POWERFUL ION SUPER ALLERU-BUSTER. Sender. Innstilling av temperatur. Av/På Stille drift Kraftig drift Valg av viftestyrke Merk: Figurene i denne bruksanvisning er kun ment som illustrasjoner, og kan være forskjellig fra den virkelige enheten. De kan endres uten varsel ved fremtidige forbedringer. PRODUKTOVERSIKT Innendørsenhet

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

TQC/ TQS split-anlegg Brukerveiledning

TQC/ TQS split-anlegg Brukerveiledning TQC/ TQS split-anlegg Brukerveiledning TQS splitanlegg - Tekniske data Modell TQS 12 TQS 18 TQS 24 TQS 30 TQS 36 TQS 50 TQS 60 Kjølekapasitet (1) Kw 3,52 5,30 5,95 7,7 10,0 13,1 16,0 Effektforbruk kw 1,13

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Trysil 5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Bruk og og vedlikehold - - Virkemåte Bruk Bruk Bruk og og vedlikehold og vedlikehold - Virkemåte - - Virkemåte Virkemåte Les følgende nøye før bruk. Innhold Les Les

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

VEGGMONTERT TYPE BRUKSANVISNING. Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LGC ASYA09LGC ASYA12LGC ASYA14LGC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9317263009-01_NO MANUAL AUTO (Trykk i mer enn 3 sekunder)

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

1.2/2.5/ /3.5/5.6 Varmekapasitet Min./nom./maks. kw 1.0/4.5/ /5.6/7.0 Årsvarmefaktor SCOP Lydtrykk Kjøling S/L/M/H dba

1.2/2.5/ /3.5/5.6 Varmekapasitet Min./nom./maks. kw 1.0/4.5/ /5.6/7.0 Årsvarmefaktor SCOP Lydtrykk Kjøling S/L/M/H dba Multi TILGJENGELIG FOR MULTI R-32 Høyde: 600 mm Bredde: 700 mm Dybde: 210 mm Maks 7.0kW STANDARD GULV - vår bestselgende gulvmodell Tusenvis av norske hjem har valgt vår standard gulvmodell som varmepumpe.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as

Takmontert splitt. FDENVA Produktveiledning. Produktveiledning. Air condition Varmepumpe. www.smk.as www.smk.as Produktveiledning FDENVA Produktveiledning FDENVA Multi splitt Takmontert splitt Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Styr unna disse varmepumpetabbene

Styr unna disse varmepumpetabbene Styr unna disse varmepumpetabbene Publisert 14.11.2017 12:07 Styr unna disse varmepumpetabbene Får du ikke fart på varmepumpa? Her er tipsene som gir deg ekstra varme i heimen. Er varmepumpa montert og

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

MAC-567IFB-E, her: Wifi adapteret, er plassert på en hylle øverst til høyre under frontdekselet på innedelen.

MAC-567IFB-E, her: Wifi adapteret, er plassert på en hylle øverst til høyre under frontdekselet på innedelen. 1. Plassering av MAC-567IFB-E i MSZ-LN35VGB-E1 MAC-567IFB-E, her: Wifi adapteret, er plassert på en hylle øverst til høyre under frontdekselet på innedelen. 2. OPPKOBLING AV MAC-567IFB-E Oppkoblingen kan

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Illustrasjonen over viser alle indikatorene

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.1

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.1 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.1 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

SYNERGI - en nordisk kraftpakke

SYNERGI - en nordisk kraftpakke Høyde: 298 mm Bredde: 900 mm Dybde: 215 mm Maks 6.6kW SYNERGI - en nordisk kraftpakke Daikin Synergi er i en klasse for seg når det gjelder varmeeffekt ved kalde norske utetemperaturer. Med sin tidløse,

Detaljer