India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i Ny manuskonkurranse! Se siste side!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side!"

Transkript

1 India II: Dramagruppen fra Sand Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005 Ny manuskonkurranse! Se siste side! n r. 2 / N o r s k t e a t e r r å d

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske 4H, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder teaterråd, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Vestfold teaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfinn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Ida Marie Holmin Dagrun Ranberg Roy-Arne Johannessen John Asle Torrissen Sceneliv nr Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 1. mai Forsidebilde: Se side 6-7 Økonomi - atter en gang Det har ved flere anledninger blitt presentert en tese om at de av våre medlemsorganisasjoner som har teater som en del av virksomheten ikke er så avhengig av statstøtten som dem som kun driver med teater. Til og med i Stortinget presterte en stortingsrepresentant å påstå dette. Hvis man med dette antyder at det overføres midler f.eks. fra folkedans til teater i NU, så medfører dette ikke riktighet. Det samme kan man si om flere andre organisasjoner. Det som kan være en fordel er at disse organisasjonene har en fordel av at de merkantile støttefunksjonene ikke er avhengig av teater alene og at arbeidsplassene ikke blir fullt så sårbare. Norsk Teaterråd inngikk i sommer et kontorfelleskap med tre andre organisasjoner. Dette betyr store innsparinger fordi vi ikke lenger behøver å ha eget møterom, kopimaskin, kjøkkenkrok etc. Det hele dreier seg altså om å organisere sin virksomhet slik at lokaler og støttefunksjoner blir bedre utnyttet. Teaterrådets besparelser går selvsagt til aktivitet. Både VT og teaterverkstedene har lokaler som de kan leie ut og leier ut kommersielt til frie grupper og andre som måtte trenge det. På denne måten viser også de evne til å få mer ut av pengene. Stortinget økte ikke støtten til frivillig teater i Norge ved siste statsbudsjett. Det rødgrønne kulturløftet omfattet dermed ikke den folkelige scenekunsten. Vi fikk heller ikke hundre tusen til markering av Ibsenjubileet. Støtten til Teaterrådet har vært uendret i mange år, den har kun vært indeksregulert. De siste årene har det vært en stor reallønnsvekst, og støtten til voksenopplæring har blitt drastisk beskåret. Disse faktorene medfører en kraftig nedgang i støtten til Norsk teaterråd de siste årene. Politikerne, især de med kortest fartstid på Stortinget, argumenterer med at Frifondstøtten har økt kraftig. Dette er bra, men dette er støtte som går direkte til gruppene og ikke til det stedet hvor kompetansen er og skal være, nemlig hos medlemsorganisasjonene. Medlemsorganisasjonene som i virkeligheten er kompetansesentra for teaterlagene i Norge står i stor fare for å måtte skjære ned og ikke makte å oppdatere og opprettholde teaterfaglig kompetanse. I vår egen organisasjon merker vi godt gnisningene som oppstår når krybben er tom. Vi i Norsk teaterråd må ikke falle i den fellen at vi begynner å se på hverandres organisasjoner og vurdere om andres virksomhet er mindre verdifull enn den enn selv driver. Vi har ikke råd til å miste en eneste kompetanseperson. Alle organisasjonene er med og forvalter en del av det som er vår felles kulturarv enten det gjelder en homofil revy i Oslo eller et kirkespill i Bergen. Organisasjonene er ikke statiske og Teaterrådet må også i fremtiden vise evne til endring slik at vi som paraplyorganisasjon til enhver tid tilpasser oss til medlemmenes virksomhet. Dette vil bli en utfordring i fremtiden, men er en prosess som må pågå hele tiden. Steinar Arnesen I dette nummer: Leder: Økonomi - atter en gang 2 Komitéhjørnet: Venstre og Senterpartiet 3 På plakaten 4&5 India II: Dramagruppen i New Dehli 6 Ja, de penga! 7 20 på topp i 2005! 8 2

3 Trine Skei Grande (V) Foto: Venstre 1) Venstre har programfestet at 1% av statsbudsjettet skal brukes til kulturformål. Et løft for kulturen må også inneholde et løft for hele den frivillige kulturen. Den og de profesjonelle er gjensidig avhengig av hverandre. Utfordringen vil ligge i å finne en fruktbar balanse og samspill i denne satsningen, som skal komme både frivillige og profesjonelle kulturarbeidere til gode. Den grunnleggende forutsetning for en slik satsning er økte bevilginger over budsjettene. Venstre vil arbeide for at kultursatsningen Erling Sande, Senterpartiet (Sp) 1 ) Senterpartiet er jo med på det store kulturløftet, som nå er på plass. For det første, har vi ambisjon om å nå målet om 1%. Med det vil vi styrke heile kulturfeltet. Vi mener frivilligheten er viktig, og vi mener det er rett at den får sin del av budsjettløftet. Det frivillig sceneliv er jo en del av dette. Vi kan ikke her og nå tallfeste hvor mye som vil gå til hvem, men vi ønsker altså å styrke hele bredden. Allerede har vi sørget for at Frifond fikk de 15 millionene tilbake, og vi har en klar intensjon om å styrke videre. 2) Vi i Sp har holdt mange festtaler. Etter høstens valg mener vi vi har gjort litt, jf. Frifond og frivillighetssentralene. Det er viktig å få på plass et frivillighetsregister for å bedre byråkratiet, ikke minst med tanke på momskompensasjonen. Soria Moria-erklæringen er veldig offensiv på frivillig sektor, og det er vi glade for, for vi ønsker en offensiv politikk! 3) For Senterpartiet er frivillighet i all sin bredde viktig sak, det tror jeg vi har vist i både posisjon og opposisjon. Frivillig scenekunst er en viktig del av frivilligheten. Vi vet at de store kulturorganisasjonene ligger i storbyene, og er viktige, men bredden utover i landet er essensiell. I min hjembygd er det i revyforestilling hvert år, som samler 200 mennesker til revy, dans og mat. Vi trenger den tunge profesjonelle kulturen, men det frivillige arbeidet som blir lagt ned skal være langsiktig og forutsigbar. I tiden framover vil jeg gjøre mitt ytterste for at denne satsningen skal komme frivillig sceneliv til gode. 2) Venstre ønsker en ytterligere satsning innenfor kultur, først og fremst i form av økte bevilgninger. Vi ønsker også en betydelig grad av frihet innenfor kulturen, og tror at de mest spennende prosjektene oppstår som et resultat av kreative prosesser. Her spiller frivillig kulturliv en viktig rolle, og jeg vil arbeide for at de frivillige gruppene fortsatt skal ha gode støtteordninger. Som tidligere generalsekretær i LNU var jeg med på å etablere Frifond-ordningen, som gir støtte til ulike kulturtiltak for barn og unge, og jeg ser gjerne en utvidelse av en slik ordning. Videre er det et mål i seg selv Komitésiden I Sceneliv I/2006 startet vi en stafett med introduksjon av partiene representert i Stortingets Familie- og kulturkomite. Dette er spørsmålene vi stilte: 1) I lys av regjeringens mål om 1% av statsbudsjettet til kultur - hvordan ser du for deg at dette vil/kan komme frivillig sceneliv til gode? 2) Det er mange festtaler hva angår frivillig sektor, men det er gjerne langt mellom ord og handling. Hva konkret vil du gjøre for frivillig kulturliv i stortingsperioden? 3) Hvilken betydning tror du at ditt partis politikk har for utviklingen av frivillig scenekunst i Norge? 4) Hva er din fanesak innefor kulturfeltet? Denne gang er det Senterpartiet og Venstres tur. God lesning! er uhyre viktig. Sp vil løfte fram breddekulturen. Den rekrutterer jo også aktører og publikum til det profesjonelle kulturlvet. å minske byråkratiet og foreta en opprydding og forenkling av de offentlige støtteordningene som allerede eksisterer. Venstre ønsker et enklere kultur-norge, som kan sikre rekrutteringen og samtidig premiere aktivitet. Kort sagt: Jeg vil arbeide for at det skal være enkelt og stimulerende å delta i frivillig kulturliv! 3) Jeg og Venstre har alltid vært viktig i forhold til utviklingen av frivillig scenekunst i Norge. Partiet har på mange måter sine røtter blant kulturarbeidere og er i sterk grad vokst opp i denne tradisjonen. I opposisjon vil jeg fortsette arbeidet med å legge til rette for gode ordninger for frivillige grupper, og vil kjempe videre for en opptrapping av den offentlig satsningen innenfor kunst- og kulturfeltet. 4) Min jobb er å kjempe igjennom hele Venstres program. Hvis jeg skal si det med ett ord vil jeg kjempe dannelsen. - Hvis jeg skal si det med politikerspråk: Minst 1% av statsbudsjettet skal brukes til kulturformål Man må se frivillighet i et bredt perspektiv Satsningen må balanseres mellom frivillige og profesjonelle grupper Man må legge til rette for gründere også innenfor kulturfeltet Foto: Anfinn Bernaas Hjembygda mi er Davik i Nordfjord, hvor jeg har vært med på revy siden klasse. Er jo ikke profesjonell skuespiller, men har lært meg hvor viktig den frivillige kulturen er, spesielt der det ikke finnes så mye profesjonelle tilbud. Jeg tror vi som er med i revy og teater på fritida også går også oftere og ser teater. Alt henger nøye i hop. Fra min tid i styret i Sogn- og Fjordane teater fikk jeg også sett amatørteatervirksomheten der på nært hold og hvor mye det betydde for fylket! 4) Frivillighet og bredden i den det er min fanesak! 3

4 på plakaten kurs og festivaler konferanser NEATA-festival på Færøyene Tid: august (ankomst/avreise) Sted: Torshavn, Færøyene Arrangør: Máf Søknad: til Norsk teaterråd innen 24. mars Den færøyske amatørteaterorganisasjonen Máf inviterer til den 4. offisielle NEATAfestivalen En gruppe fra hvert av de nordiske landene og Baltikum er invitert. Det blir fire dager med teater, workshops, diskusjoner og eksursjon. Forestillingen må være maks 90 minutter. Hovedvekt på visuelt teater. Bevegelse, dans, musikal og mime er også velkomment. Kostnader dekket for inntil 10 personer per gruppe, herunder innkvartering, måltider, lokal transport på Færøyene, ekskursjon, samt fri adgang til forestilling og workshops. Dette dekker gruppen selv: Reisen til Færøyene, reiseforsikring etc. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å søke både Nordisk Amatørteateråd (NAR) og Norsk teaterråd om reisestøtte. Nye instruktørkurs i NU Bygg opp instruktørkompetanse i laget ditt! Noregs Ungdomslag utviklar nye fagplanar. For å bli utdanna amatørteaterinstruktør i NU, må du gjennomføre eit grunnleggande helgekurs og eit sommarkurs i instruksjon. Utdanninga bygger på at du har erfaring som utøvar og skal dekke både den tekstbaserte og den handlingsbaserte metoden å jobbe med teater på. Utdanninga tek også utgangspunkt i korleis vi driv med teater i NU og det er eit mål at den skal utvikle instruktøren til å kunne, ville og våge å stille krav til kvalitet og sjølv å strekke seg kunstnarleg. NU tilbyr også fordjupingskurs og internasjonale kurs. Regionale helgekurs i instruksjon mars, Jørstadmoen ved Lillehammer. Lærar: Astrid Skogseth Fuglesang mars, Skogn folkehøgskole. Lærar: Roar Kjølv Jenssen. Sommarkurs i instruksjon august på Follo Folkehøgskole utanfor Oslo. Lærarar: Ørjan Hattrem, i tillegg Astrid Skogseth Fuglesang. Frist: 1. mai For meir informasjon og påmelding sjå eller kontakt Ida Marie Holmin, tlf Musicals Tid: april 2006 Sted: Alta Pris: 1200,- (Studenter 800,-) Frist: 7. april En praktisk innføring i musikkteater, skuespillerteknikk og regi. Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - 4 workshops, 4 metoder Tid: mars Sted: Tromsø Arrangør: Hålogaland Amatørteaterselskap Påmeldingsfrist: 28. februar HATS ønsker å skape nye møteplasser for alle somdriver med revy, teater og andre sceentutrykk, og våren 2006 inviterer vi alle revy- og teaterentusiaster, både amatører og profesjonelle, til ei stor-samling med fokus på skuespilleren. Samlinga starter med ei åpningsforestilling, og så deles vi inn i 4 workshops der 4 instruktører som arbeider innen ulik metodikk får hver sin gruppe å jobbe med. I løpet av 4 dager skal deltakerne i hver gruppe arbeide f ram figuret/karakterer med utgangspunkt i et objeket, musikk eller en tekst. Hver workshop ender i ei forestilling. Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - 9th World Festival of childrens theatre Sted: Lingen (Ems), Tyskland Tid: juli 2006 Barneteatergrupper (8-14 år, dog er slengere over/under velkommen) Stykket må være mellom 30 og 60 min. Det blir ekskursjoner, workshops og disco. Barna innkvarteres to og to i vertsfamilier. Det blir dessuten Symposium/konferanse i tilknytning til festivalen med tema effekten teaterpedagogisk arbeid med foreldresløse barn/barn som vokser opp uten familie. Det Europeisk IATA/AITAsenteret i samarbeid med Universitetetet i Osnabrück og IATA/ITA. Deltakeravgift (inkl. overnatting/ festivalbillitter er EUR 690/570 (enkelt/dbl. rom). Studenter/arbeidsløse betaler NOK 510. Mer informasjon hos Norsk teaterråd eller på Spunkfestivalen 2007 Tid: juni 2007 Sted: Vimmerby, Sverige En NAR-festival i Astrid Lindgrens anda och som en del av firandet av Astrid Lindgren 100 år kommer att äga rum i Vimmerby, Sverige. Barnteatergrupper (9-14 år) från hela Norden och Baltikum kommer att bjudas in. Mer information kommer, i mellomtiden kan du titte på Internasjonal amatørteaterfestival Tid: juli 2006 Sted: Thisted, Danmark Mer informasjon hos DATS Viborg Amts Kreds, Tlf E-post: NUTU sommerteaterskole Årets morsomste ungdomshappening! Tid: juli 2006 Sted: Esbo, Finland Hvem: ungdom mellom 16 og 25 år Arrangør: NUTU Pris: DKK 1500 (inkl. mat, logi og kurs) Påmeldingsfrist: 21. april 2006 Deltakerne jobber i valgfrie workshops, to stykker, fem dager i hver. Mer info om de forskjellige kursenen kommer senere! Lørdag og søndag blir det utflukt. Sommerskolen er rusfri! Lokal arrangør er Finlands-Svenske Ungdomsforbund (FSU).Alle nordiske land kan stille med 10 deltakere etter førstemann til møllaprinsippet så her gjelder det å være tidlig ute! Kontakt Nordisk Amatørteaterråd, e-post: 4

5 på plakaten s støtteordninger Skuretfestivalen Tid: 18. til 27. august Sted: Kafe Skuret i Trondheim Arrangør: Skuretfestivalen Vi ønsker cirka ti teaterproduksjoner, og seks-sju konserter. Sjangerspredningen har tidligere vært stor, og dette er et mål for årets festival også. Ikke legg noen begrensninger på dere, men benytt dere av muligheten til å gjennomføre tidligere eller nye ideer. Vi stiller med scene, lyd- og lysanlegg inkludert teknikere, PR og salg. Dette er et tilbud og en mulighet dere ikke får mange andre plasser. Som fjorårets festival ønsker vi i år også å kunne stille en garantisum for deltagerne, men størrelse på honorar må vi komme tilbake til når vi får svar på alle søknadene som er sendt. På finner du fjorårets festival. Kontakt: Atle Fredagsvik, Leder Skuretfestivalen, Tlf Mimefestival - Horizonte/ Horizons 2006 Tid: september Sted: Stralsund, Tyskland Arrangør: Jugendkunstschule im Theaterpädagogisches Zentrum/LV Spiel & Theater Påmeldingsfrist: 15. april Maks åtte personer igruppen, og maks 60 minutters stykke. Søknad må inneholde VHS/DVD, informasjonsmateriale (poster/ flyer/program..), informasjon om gruppen og tekniske spesifikasjoner. Søknadskjema og mer info fås ved henvendelse Norsk teaterråd, eller til Anke Krüger, eller Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! Lilian Martinez Miguel, Oslofjorden Revyfestival Tid: august Sted: Horten Påmelding til / Revyfestivalen Innlandet Tid: juli Sted: Kongsvinger Påmeldingsfrist 1. april Hver revygruppe kan melde på inntil 3 innslag. Videoopptak, maskinskrevet manus og noter/cd må følge med. Revyfestivalen Innlandet, Postboks 197, 2202 Kongsvinger. Kontakt/påmelding: Revyfestivalen Østlandet Tid: 30. juni - 1. juli Sted. Brøttum. Frist for påmelding: 15. mars Hver revygruppe kan sende inn tre innslag på VHS/DVD, maks ett nummer i hver sjanger, dvs. revy/vise, monolog eller sketsj. Innslag sendes: Revy Østlandet, Nedre Berg gård, 2372 Brøttum Husk: video/dvd, tekst, evt noter Mer info/påmeldingsskjema: Seminar om figurteater i levande tradisjon Tid: 31. mars - 1. april Sted: Fagernes, Valdres Arrangør: Valdres Folkemuseum Pris. kr. 400,- Frist: 15. mars Ta kontakt med Elisabeth Kværne, , for nærmare info Ungdommens kulturmønstring (UKM) Tid: utover hele vinteren og våren Sted: sjekk for din lokale mønstring! Tid: mai (Landsmønstring) Sted: Trondheim Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerket de deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfinn Hagen på tlf , eller e-post Se også Finsk-norsk kulturfond Fondet har en søknadsfrist i året. Neste frist for å søke er 31. mars og gjelder for prosjekter i siste halvår 2005 og første halvår Søknadsskjema i word-format, finner du på eller du kan bestille det på per telefon eller per mail til finno.no Adresse i Norge: Norsk-finsk kulturfond, sekretariatet Rådhusgaten Oslo Tel Faks: e-postadresse: Finn flere kurs og festivaler på plakaten på 5

6 Dramagruppa frå Sand i Ryfylke på 9th International Children`s Theatre Festival LTG Auditorium, New Delhi November 14th to 19th 2005 Det var mørkt i vèret, og det regna og blæs på kaien på Sand i Ryfylke laurdag Eit reisefølgje på atten gjekk om bord på Stavanger-westamaranen, og vinka forvel til slekt og vener som sto att på kaien. I reisefølgjet var det ei dramagruppe i kulturskulen på ti trettenåringar, seks gutar og fire jenter, dessutan to leiarar og seks foreldre. Reisemålet var New Delhi i India. Før 1. mai i år sende me ein søknad om å få delta på denne festivalen, som me hadde lese om i Sceneliv. Halvannan månad seinare kom svaret i form av ein invitasjon til å delta. For i det heile å kunne tenkje på å reise, trengte me reisestøtte. Rektor Aud Marit Hauge og underteikna, dramalærar Anne Elisebeth Skogen, sende diverse søknader om støtte til offentlege instansar. Elevane var med og jobba på eit steinknuseri,og foreldra arbeidde for å få sponsorstøtte. På grunn av dei mange positive svara, blei altså turen for elevar og leiarar finansiert. TAKK TIL TEA- TERRÅDET FOR 20 tusen kroner! Seks foreldre valde å bli med på eiga rekning. Førebuing Forutan at framsyninga vår - Utnafor -innanfor - skulle øvast inn og perfeksjonerast, ville me gjerne førebu oss mentalt på reisa. Det gjorde me ved å ta kontakt med Den Under framføringa vår av Utanfor-innanfor på det russiske kultursenteret Utveksling - eller på festival med teatergruppa INDIA I1: Norsk teaterråd formidler årlig kontakt mellom opp til ti teatergrupper og festivaler. De fleste teatergruppene ønsker seg til andre land i Norden eller Europa, spesielt gjelder det barne-/ungdomsteatergrupper. I 2005 hadde vi den store gleden av for første gang å sende intet mindre enn to barneteatergrupper så langt av gårde som til India, nærmere bestemt New Dehli, og det ser ikke ut for at noen har angret på det. Vi ønsker å presentere begge teatergruppenes reisebrev fra 9th International Children`s Theatre. Sist uke kunne du lese om Teaterklubb 81 - nå er Dramagruppen fra Sand som forteller. Norske Ambassaden i New Delhi. Me både maila og snakka på telefon med førstesekretæren Ingrid Turkerud Haug. Det hadde me utruleg god nytte og glede av. Ho prøvde å innprenta i oss dette at me reiser ut av eit av verdas rikaste land og inn i eit av verdas fattigaste. Ikkje nok med det, men tankegongen er så annleis i India. Eit ferdig program med nøyaktige klokkeslett er t.d. ikkje noko ein kan forventa seg. Planlegging, avtalar og tidspunkt må takast meir romsleg enn me er vane med. -Men-, sa Ingrid,- alt ordnar seg, alt blir bra! Det syntes me høyrdes litt lettvint ut, men nettopp det fekk me erfara at stemte. Me var førebudde og blei ikkje vippa av pinnen når avtalar blei gjort om og tida drøydde. Alt ordna seg og blei bra. Kjempebra blei det. Me hadde rett og slett ei fantastisk veke. Me var førebudde og blei ikkje vippa av pinnen når avtalar blei gjort om og tida drøydde. Alt ordna seg og blei bra. Kjempebra blei det! Kvar kveld var det tre timar med ulike teater-framsyningar i LTG-Auditoriet. D.vs. at tysdag kvelden, då vår gruppe opptrådde saman med russiske ballettdansarar og ei indisk teatergruppe, var framsyninga lagt til Russian center of science & culture. Etter framsyninga blei me som deltok denne kvelden, trakterte med russisk mat, te, kaffe og brus. Dessutan var aviser og TV tilstades heile tida, og ville ha intervju både med vaksne og barn. Dei føremiddagane når ein sjølv ikkje skulle opptre om kvelden, kunne me ønskje oss eige opplegg. Ein føremiddag var gruppa vår i gamle Delhi, der det på eit lite område bur fire millioner menneske. (Red Fort ligg her.) Ein annan føremiddag var me på elefantriding. Men me hadde òg før me reiste, bede om å få besøka ein skule. Så torsdagen var sett av til skulebesøk, ei oppleving me seint vil gløyma. Her hadde nokre av skulen sine eigne elevar program først, og så viste me vårt spel, Utanfor-innanfor. Her fekk me tilba- 6

7 New Delhi sine femten millionar innbyggjarar, kom på vitjing og håndhelste på kvar einskild deltakar. Etterpå hadde ho uformelle samtalar med oss leiarane for dei ulike gruppene. Festivalen blei avslutta laurdagskvelden, med framsyningar av ei gruppe frå New Delhi og ei frå Assam. Og heilt til slutt var det ein folkedans-konkurranse. Den hadde Suldalsgruppa òg førebudd seg til. Med hjelp av konservator ved Folkemusikkarkivet på Ryfylkemusèet, Ruth Anne Moen, hadde dei øvd inn tre dansar, som dei fekk andreplassen for. Like utanfor hotellet, mens me ventar på bussen. Oss og nokre heilage kyr. Vel heime har me brukt dagane til å komma inn att i norsk døgnrytme, samstundes med at alle inntrykka frå ein by på femten millionar menneske, jobbar med oss. kemelding som viste at språket me hadde valt, blei forstått. Elevane våre hadde med sladrealbum, som blei utgangspunkt for samtalar med dei indiske elevane. Mat, heider, ære og gåver vanka det og. Laurdag føremiddag var alle festivaldeltakarane samla i Farm Hous, ein moderne restaurant midt i byen. Etter maten fekk deltakarane god tid til utveksling av autografer, myntar og postkort. Våre elevar fekk no og tid til å visa album, og dermed lettare komma i prat. Så kom overraskinga, The Mayor of New Delhi, Satbir Singh, ordføraren for Tekst og foto: Anne Elisebeth Skogen I forrige nummer: Teaterklubb 81 med glitter og stas New Dehli Ja, de penga! Norsk teaterråd har vedtatt nye fordelingskriterier som skal gjelde fra tildelingsåret Dette innebærer at 2006 blir et omstillingsår også for administrasjonen og de sentrale aktivitetene. Administrasjonens andel av statstilskuddet blir fra og med 2007 redusert fra 39,6 % til 30 %. Dette gir oss utfordringer! Administrasjonsmidlene dekker ikke bare ren drift av sekretariatet. Informasjonsarbeidet, utgivelse av Sceneliv, gode oppdaterte hjemmesider og medieovervåkning, samt drift av Dramas og oppgradering av Dramassidene er viktig og riktige bruk av dette tilskuddet. Gjennomføring av manuskonkurransen og NM i Teatersport finansieres også av disse midlene, og det gjør også tilskuddet hvert år til Ravn. Internasjonalt arbeid er og har alltid vært sentralt for arbeidet i Norsk teaterråd. Det er viktig med et internasjonalt kontaktnett, både med tanke på faglig utbytte og for å vise solidaritet med andre nasjoner. Norsk teaterråd er aktive deltagere i Nordisk Amatørteaterråd, NEATA og IATA. Det siste året har det vært satset på å få organisert det norske ungdomsteaternettverket, NUTU. Vi er glade for at vi også klarer å bidra til finansieringen av norske teatergrupper på festival i utlandet via reisestøtteordningen. I 2006 ble det satt av kr ,- prosjektstøtte til fylkesrådene. Det er en viktig målsetting å stimulere til teateraktiviteter på fylkesnivå, spesielt når vi vet at kulturtilbudene i fylkene har lidd under sparekniven. Midlene dekker dessuten avholdelse av styremøter (reisegodtgjørelse etc), representantskapsmøter, kontrollkomiteens arbeid og arbeidet i faglig utvalg. Det er en stor og allsidig aktivitet i teaterrådet. Mange utfordringer venter oss i Den største og viktigste oppgaven er å få kulturministeren til å forstå betyningen av mer midler til teaterrådets medlemsorganisasjoner. I tillegg vil vi arbeide for å finne samarbeidspartnere til flere av aktivitetene. Vi tillater oss å minne ministeren på våre tidligere ønsker: En anerkjennelse av amatørkulturen generelt, og amatørteaterkulturen spesielt. En anerkjennelse av det arbeidet Norsk teaterråd gjør for andre enn oss selv, nemlig skoler og kulturskoler landet rundt gjennom vårt manuskript- og rettighetsarbeid. En anerkjennelse av mangelen på sammenheng mellom de ulike støtteordningene som gis til det frivillige kulturfeltet. En anerkjennelse av at det faktisk etableres nye organisasjoner som til tross for oppfylte vilkår ikke blir tilgodesett med statsstøtte. Dette henger sammen med vårt femte og siste ønske, nemlig om En anerkjennelse av det arbeidet som utføres av Norsk teaterråds medlemsorganisasjoner for de aktive på grasrota. Christin Sund 7

8 B-BLAD Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 sentrum 0104 Oslo 20 på topp! Oppførelsesrettigheter - klarerte manuskripter i 2005 Barneteater, barneteater... og barneteater! Ingen tvil om at Torbjørn Egner stadig er den mest populære dramatikeren blant stykkene Norsk teaterråd klarerer. I 2005 innehar Egner riktignok bare på første og femteplass, og ikke første, andre og tredje som de foregående årene. Nest etter Egner er det Reisen til Julestjernen og Pinocchio som klarertes oftest i 2005, tett fulgt av Askepott og Lillemus Mei. Barneteater er fremdeles mest populært for vi må helt ned til Den spanske flue på 10. plass for å finne et voksenststykke. Nytt fra de foregående årene er at Grease har ramlet fra fjerde og helt ned til 15. plass og må se seg slått av Rockeulven og de 7 geitekillingene, Annie, Hair og Robin Hood. Scenetekstfondet, som Norsk teateråd forvalter sammen men Norske Dramatikeres Forbund, gav samtidig støtte til utvikling av åtte nye manus i 2005, men her var overvekten dramatikk for voksne. Sånn ser listen ut: Manuskonkurranse For femte gang utlyser Norsk teaterråd manuskonkurranse, og lokker med intent mindre enn NOK ,- i første premie, NOK 5.000,- i andre premie og NOK 3.000,- i tredje premie. De tre beste manuskriptene blir dessuten lagt inn i den søkbare manusdatabasen Dramas, som du finner på Disse kriteriene må være oppfylt: 1. Alle manus skal ha en innledende beskrivelse (1/2-1 A4side med sjangeranvisning (synopsis) 2. Målgruppe må være spesifisert 3. Inkluder en rolleliste i begynnelsen 4. Scenebeskrivelse - foran hver ny scene 5. Alle manus skal ha sidenummerering 6. Husk forfatters navn, adresse og alder! Ingen begrensning gjelder for tema, sjanger, eller antall akter. Kast deg over tastaturet, og send inn til Norsk teaterråd innen 1. september! Nr. Tittel Forfatter/ komponist 1 Folk og røvere i Kardemomme by Thorbjørn Egner/Bjarne Amdahl/Egil Monn-Iversen 2 Reisen til Julestjernen Sverre Brandt/Johan Halvorsen/Per Chr. Revholt 3 Pinocchio Klaus Hagerup 4 Askepott og Lillemus-Mei Bjørn Endreson 5 Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen Thorbjørn Egner/Christian Hartmann 6 Rockeulven og de 7 geitekillingene Heljar Berge/Nils Mathisen 7 Annie Thomas Meehan/Martin Charnin/Charles Strouse 7 Hair Ragni/Rado/McDermot 9 Robin Hood Anne Brodin/Niels Riis-Vestergård 10 Den spanske flue Franz Arnold/Ernst Bach 11 Tjejen i aspen Staffan Göthe 12 Messunnels og uvænnskap Krister Claesson 12 Pippi Langstrømpe Astrid Lindgren/Georg Riedel 14 Kjøttbeinmysteriet John Hollen 15 Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl/Jeremy Raison 15 Grease Jim Jacobs/Warren Casey 17 Den vidunderlige lampe Peter Tellerup 18 Heksene Roald Dahl/David Wood 18 Othello William Shakespeare 18 Ronja Røverdatter Astrid Lindgren/Annina Enckell/Sebastian 21 Fugleelskerne Jens Bjørneboe 21 Robin Hood Anna Simberg/Pasi Hiitola/Peik Stenberg/Larry Blamire Husk vår nye adresse/tlf.nr: Postboks 1129 Sentrum Oslo Besøksadresse: Tollbugaten 17 Tlf

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 1 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d

n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r. 4-5 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Personelltjenester, Hålogaland

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d

teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d teater uten grenser théâtre sans frontières teatro sem fronteiras n r. 3 / 2 0 0 8 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere!

ung& fri Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår: Mer penger til dere! 1/2013 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM & FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Søstra mi Fritidsklubbenes dag: Bestill materiell! Frifond: Det er penger å hente Hilsen fra barneombudet Jubileumsår:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE

ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE ÅRSMELDING 2014 FRILYNT NORGE INNHOLD Frilynt Norge 1 Om Frilynt Norge 4 Frilynts kanaler 5 Lederen har ordet 7 Medlemmer 8 Forvaltningsrutiner nasjonalt og lokalt 17 Medlemsbesøk og medlemspleie 19 Teater

Detaljer

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Organisert Ungdomskultur Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forside Organisert Ungdomskultur Heftet Organisert Ungdomskultur er produsert av LNU i 2009. Design: Frøydis Barstad Trykk: Grøset Opplag: 3000 LNU 2009 Teksten er skrevet av: Frøydis Barstad Bjarne Dæhli

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. des. Dagsorden 1559 Møte torsdag den 13. desember 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 32): 1. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

UNG i Europa. Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6. Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa

UNG i Europa. Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6. Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa UNG i Europa Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6 Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa Leder Satsningsområder i 2005 Du får leverpostei! Før stortingsvalet no

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo

SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo SEMINARRAPPORT Strategier for publikumsarbeid 12.-13. februar 2007 Cosmopolite, Oslo ARRANGERT AV DU STORE VERDEN! I SAMARBEID MED COSMOPOLITE Strategier for publikumsarbeid Kjenner vi publikumsgruppene

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg

fri ung Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg ung j u n i 2 0 0 8 : 2 & fri Film på hjul Opera for alle Møt hun fra Topp 20 Rocka jenter på Juvenile Endelig sommerferie Vil sikre retten til å organisere seg Tverrfaglig samarbeid - et mål for alle?

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

barnekultur DENNIS STORHØI SLÅR KULTURALARM TIPPEREFORM GIR DKS-PLUSS BUILDING BLOCKS BERLIN BARNEOMBUDET OM KUNST OG KULTUR

barnekultur DENNIS STORHØI SLÅR KULTURALARM TIPPEREFORM GIR DKS-PLUSS BUILDING BLOCKS BERLIN BARNEOMBUDET OM KUNST OG KULTUR No 3-2012 / Vol 14 NOK 110 barnekultur DENNIS STORHØI SLÅR KULTURALARM TIPPEREFORM GIR DKS-PLUSS BUILDING BLOCKS BERLIN BARNEOMBUDET OM KUNST OG KULTUR GUSTAV KLIMT FOR BARN Illustrasjon av barnebøker

Detaljer

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf God jul NR. 2-1. DESEMBER 2011 & god nyttår! Les mer om Strategikonferansen Europeisk ruspolitikk nyere trender De usynlige heltene Les om: asdfasdf s. 6 - asdfasdf Vinterkurs og landsmøte 2012 INNHOLD:

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/2008 38. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/2008 38. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 3/2008 38. årgang FYLKESLAGSLEDERE 2008 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no TROMS Inger

Detaljer

Tema: Norsk/svensk hverdagsmat. Dette har jeg aldri prøvd før. Herre, gje meg dine auge. Side 4-10. Nr. 2-2011 75. årgang

Tema: Norsk/svensk hverdagsmat. Dette har jeg aldri prøvd før. Herre, gje meg dine auge. Side 4-10. Nr. 2-2011 75. årgang Nr. 2-2011 75. årgang Norsk/svensk hverdagsmat Side 14-15 Dette har jeg aldri prøvd før Side 16 Herre, gje meg dine auge Side 17 Tema: Side 4-10 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt Einar Nielsen.

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE. FOTO: THOR NIELSEN

Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE. FOTO: THOR NIELSEN Nr. 4:2013 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:04 FJERNER STØTTEN TIL KULTURSKOLETIMEN s:07 KULTURSKOLELIV DER FRP STYRER s:23 PORTRETTINTERVJU: TORSTEIN SIEGEL FORSIDEMOTIV: ELEVKUNST LAGET VED

Detaljer