India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i Ny manuskonkurranse! Se siste side!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "India II: Dramagruppen fra Sand. Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005. Ny manuskonkurranse! Se siste side!"

Transkript

1 India II: Dramagruppen fra Sand Kulturkomiteen, hvem er det? Ja, de penga! 20 på topp i 2005 Ny manuskonkurranse! Se siste side! n r. 2 / N o r s k t e a t e r r å d

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske 4H, Norske Teaterverksteder, Ravn, Studieforbundet Solidaritet og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg følgende fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder teaterråd, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Vestfold teaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfinn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Ida Marie Holmin Dagrun Ranberg Roy-Arne Johannessen John Asle Torrissen Sceneliv nr Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Sentrum 0104 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 1. mai Forsidebilde: Se side 6-7 Økonomi - atter en gang Det har ved flere anledninger blitt presentert en tese om at de av våre medlemsorganisasjoner som har teater som en del av virksomheten ikke er så avhengig av statstøtten som dem som kun driver med teater. Til og med i Stortinget presterte en stortingsrepresentant å påstå dette. Hvis man med dette antyder at det overføres midler f.eks. fra folkedans til teater i NU, så medfører dette ikke riktighet. Det samme kan man si om flere andre organisasjoner. Det som kan være en fordel er at disse organisasjonene har en fordel av at de merkantile støttefunksjonene ikke er avhengig av teater alene og at arbeidsplassene ikke blir fullt så sårbare. Norsk Teaterråd inngikk i sommer et kontorfelleskap med tre andre organisasjoner. Dette betyr store innsparinger fordi vi ikke lenger behøver å ha eget møterom, kopimaskin, kjøkkenkrok etc. Det hele dreier seg altså om å organisere sin virksomhet slik at lokaler og støttefunksjoner blir bedre utnyttet. Teaterrådets besparelser går selvsagt til aktivitet. Både VT og teaterverkstedene har lokaler som de kan leie ut og leier ut kommersielt til frie grupper og andre som måtte trenge det. På denne måten viser også de evne til å få mer ut av pengene. Stortinget økte ikke støtten til frivillig teater i Norge ved siste statsbudsjett. Det rødgrønne kulturløftet omfattet dermed ikke den folkelige scenekunsten. Vi fikk heller ikke hundre tusen til markering av Ibsenjubileet. Støtten til Teaterrådet har vært uendret i mange år, den har kun vært indeksregulert. De siste årene har det vært en stor reallønnsvekst, og støtten til voksenopplæring har blitt drastisk beskåret. Disse faktorene medfører en kraftig nedgang i støtten til Norsk teaterråd de siste årene. Politikerne, især de med kortest fartstid på Stortinget, argumenterer med at Frifondstøtten har økt kraftig. Dette er bra, men dette er støtte som går direkte til gruppene og ikke til det stedet hvor kompetansen er og skal være, nemlig hos medlemsorganisasjonene. Medlemsorganisasjonene som i virkeligheten er kompetansesentra for teaterlagene i Norge står i stor fare for å måtte skjære ned og ikke makte å oppdatere og opprettholde teaterfaglig kompetanse. I vår egen organisasjon merker vi godt gnisningene som oppstår når krybben er tom. Vi i Norsk teaterråd må ikke falle i den fellen at vi begynner å se på hverandres organisasjoner og vurdere om andres virksomhet er mindre verdifull enn den enn selv driver. Vi har ikke råd til å miste en eneste kompetanseperson. Alle organisasjonene er med og forvalter en del av det som er vår felles kulturarv enten det gjelder en homofil revy i Oslo eller et kirkespill i Bergen. Organisasjonene er ikke statiske og Teaterrådet må også i fremtiden vise evne til endring slik at vi som paraplyorganisasjon til enhver tid tilpasser oss til medlemmenes virksomhet. Dette vil bli en utfordring i fremtiden, men er en prosess som må pågå hele tiden. Steinar Arnesen I dette nummer: Leder: Økonomi - atter en gang 2 Komitéhjørnet: Venstre og Senterpartiet 3 På plakaten 4&5 India II: Dramagruppen i New Dehli 6 Ja, de penga! 7 20 på topp i 2005! 8 2

3 Trine Skei Grande (V) Foto: Venstre 1) Venstre har programfestet at 1% av statsbudsjettet skal brukes til kulturformål. Et løft for kulturen må også inneholde et løft for hele den frivillige kulturen. Den og de profesjonelle er gjensidig avhengig av hverandre. Utfordringen vil ligge i å finne en fruktbar balanse og samspill i denne satsningen, som skal komme både frivillige og profesjonelle kulturarbeidere til gode. Den grunnleggende forutsetning for en slik satsning er økte bevilginger over budsjettene. Venstre vil arbeide for at kultursatsningen Erling Sande, Senterpartiet (Sp) 1 ) Senterpartiet er jo med på det store kulturløftet, som nå er på plass. For det første, har vi ambisjon om å nå målet om 1%. Med det vil vi styrke heile kulturfeltet. Vi mener frivilligheten er viktig, og vi mener det er rett at den får sin del av budsjettløftet. Det frivillig sceneliv er jo en del av dette. Vi kan ikke her og nå tallfeste hvor mye som vil gå til hvem, men vi ønsker altså å styrke hele bredden. Allerede har vi sørget for at Frifond fikk de 15 millionene tilbake, og vi har en klar intensjon om å styrke videre. 2) Vi i Sp har holdt mange festtaler. Etter høstens valg mener vi vi har gjort litt, jf. Frifond og frivillighetssentralene. Det er viktig å få på plass et frivillighetsregister for å bedre byråkratiet, ikke minst med tanke på momskompensasjonen. Soria Moria-erklæringen er veldig offensiv på frivillig sektor, og det er vi glade for, for vi ønsker en offensiv politikk! 3) For Senterpartiet er frivillighet i all sin bredde viktig sak, det tror jeg vi har vist i både posisjon og opposisjon. Frivillig scenekunst er en viktig del av frivilligheten. Vi vet at de store kulturorganisasjonene ligger i storbyene, og er viktige, men bredden utover i landet er essensiell. I min hjembygd er det i revyforestilling hvert år, som samler 200 mennesker til revy, dans og mat. Vi trenger den tunge profesjonelle kulturen, men det frivillige arbeidet som blir lagt ned skal være langsiktig og forutsigbar. I tiden framover vil jeg gjøre mitt ytterste for at denne satsningen skal komme frivillig sceneliv til gode. 2) Venstre ønsker en ytterligere satsning innenfor kultur, først og fremst i form av økte bevilgninger. Vi ønsker også en betydelig grad av frihet innenfor kulturen, og tror at de mest spennende prosjektene oppstår som et resultat av kreative prosesser. Her spiller frivillig kulturliv en viktig rolle, og jeg vil arbeide for at de frivillige gruppene fortsatt skal ha gode støtteordninger. Som tidligere generalsekretær i LNU var jeg med på å etablere Frifond-ordningen, som gir støtte til ulike kulturtiltak for barn og unge, og jeg ser gjerne en utvidelse av en slik ordning. Videre er det et mål i seg selv Komitésiden I Sceneliv I/2006 startet vi en stafett med introduksjon av partiene representert i Stortingets Familie- og kulturkomite. Dette er spørsmålene vi stilte: 1) I lys av regjeringens mål om 1% av statsbudsjettet til kultur - hvordan ser du for deg at dette vil/kan komme frivillig sceneliv til gode? 2) Det er mange festtaler hva angår frivillig sektor, men det er gjerne langt mellom ord og handling. Hva konkret vil du gjøre for frivillig kulturliv i stortingsperioden? 3) Hvilken betydning tror du at ditt partis politikk har for utviklingen av frivillig scenekunst i Norge? 4) Hva er din fanesak innefor kulturfeltet? Denne gang er det Senterpartiet og Venstres tur. God lesning! er uhyre viktig. Sp vil løfte fram breddekulturen. Den rekrutterer jo også aktører og publikum til det profesjonelle kulturlvet. å minske byråkratiet og foreta en opprydding og forenkling av de offentlige støtteordningene som allerede eksisterer. Venstre ønsker et enklere kultur-norge, som kan sikre rekrutteringen og samtidig premiere aktivitet. Kort sagt: Jeg vil arbeide for at det skal være enkelt og stimulerende å delta i frivillig kulturliv! 3) Jeg og Venstre har alltid vært viktig i forhold til utviklingen av frivillig scenekunst i Norge. Partiet har på mange måter sine røtter blant kulturarbeidere og er i sterk grad vokst opp i denne tradisjonen. I opposisjon vil jeg fortsette arbeidet med å legge til rette for gode ordninger for frivillige grupper, og vil kjempe videre for en opptrapping av den offentlig satsningen innenfor kunst- og kulturfeltet. 4) Min jobb er å kjempe igjennom hele Venstres program. Hvis jeg skal si det med ett ord vil jeg kjempe dannelsen. - Hvis jeg skal si det med politikerspråk: Minst 1% av statsbudsjettet skal brukes til kulturformål Man må se frivillighet i et bredt perspektiv Satsningen må balanseres mellom frivillige og profesjonelle grupper Man må legge til rette for gründere også innenfor kulturfeltet Foto: Anfinn Bernaas Hjembygda mi er Davik i Nordfjord, hvor jeg har vært med på revy siden klasse. Er jo ikke profesjonell skuespiller, men har lært meg hvor viktig den frivillige kulturen er, spesielt der det ikke finnes så mye profesjonelle tilbud. Jeg tror vi som er med i revy og teater på fritida også går også oftere og ser teater. Alt henger nøye i hop. Fra min tid i styret i Sogn- og Fjordane teater fikk jeg også sett amatørteatervirksomheten der på nært hold og hvor mye det betydde for fylket! 4) Frivillighet og bredden i den det er min fanesak! 3

4 på plakaten kurs og festivaler konferanser NEATA-festival på Færøyene Tid: august (ankomst/avreise) Sted: Torshavn, Færøyene Arrangør: Máf Søknad: til Norsk teaterråd innen 24. mars Den færøyske amatørteaterorganisasjonen Máf inviterer til den 4. offisielle NEATAfestivalen En gruppe fra hvert av de nordiske landene og Baltikum er invitert. Det blir fire dager med teater, workshops, diskusjoner og eksursjon. Forestillingen må være maks 90 minutter. Hovedvekt på visuelt teater. Bevegelse, dans, musikal og mime er også velkomment. Kostnader dekket for inntil 10 personer per gruppe, herunder innkvartering, måltider, lokal transport på Færøyene, ekskursjon, samt fri adgang til forestilling og workshops. Dette dekker gruppen selv: Reisen til Færøyene, reiseforsikring etc. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å søke både Nordisk Amatørteateråd (NAR) og Norsk teaterråd om reisestøtte. Nye instruktørkurs i NU Bygg opp instruktørkompetanse i laget ditt! Noregs Ungdomslag utviklar nye fagplanar. For å bli utdanna amatørteaterinstruktør i NU, må du gjennomføre eit grunnleggande helgekurs og eit sommarkurs i instruksjon. Utdanninga bygger på at du har erfaring som utøvar og skal dekke både den tekstbaserte og den handlingsbaserte metoden å jobbe med teater på. Utdanninga tek også utgangspunkt i korleis vi driv med teater i NU og det er eit mål at den skal utvikle instruktøren til å kunne, ville og våge å stille krav til kvalitet og sjølv å strekke seg kunstnarleg. NU tilbyr også fordjupingskurs og internasjonale kurs. Regionale helgekurs i instruksjon mars, Jørstadmoen ved Lillehammer. Lærar: Astrid Skogseth Fuglesang mars, Skogn folkehøgskole. Lærar: Roar Kjølv Jenssen. Sommarkurs i instruksjon august på Follo Folkehøgskole utanfor Oslo. Lærarar: Ørjan Hattrem, i tillegg Astrid Skogseth Fuglesang. Frist: 1. mai For meir informasjon og påmelding sjå eller kontakt Ida Marie Holmin, tlf Musicals Tid: april 2006 Sted: Alta Pris: 1200,- (Studenter 800,-) Frist: 7. april En praktisk innføring i musikkteater, skuespillerteknikk og regi. Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - 4 workshops, 4 metoder Tid: mars Sted: Tromsø Arrangør: Hålogaland Amatørteaterselskap Påmeldingsfrist: 28. februar HATS ønsker å skape nye møteplasser for alle somdriver med revy, teater og andre sceentutrykk, og våren 2006 inviterer vi alle revy- og teaterentusiaster, både amatører og profesjonelle, til ei stor-samling med fokus på skuespilleren. Samlinga starter med ei åpningsforestilling, og så deles vi inn i 4 workshops der 4 instruktører som arbeider innen ulik metodikk får hver sin gruppe å jobbe med. I løpet av 4 dager skal deltakerne i hver gruppe arbeide f ram figuret/karakterer med utgangspunkt i et objeket, musikk eller en tekst. Hver workshop ender i ei forestilling. Kontakt Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), tlf , e-post: hats.no - 9th World Festival of childrens theatre Sted: Lingen (Ems), Tyskland Tid: juli 2006 Barneteatergrupper (8-14 år, dog er slengere over/under velkommen) Stykket må være mellom 30 og 60 min. Det blir ekskursjoner, workshops og disco. Barna innkvarteres to og to i vertsfamilier. Det blir dessuten Symposium/konferanse i tilknytning til festivalen med tema effekten teaterpedagogisk arbeid med foreldresløse barn/barn som vokser opp uten familie. Det Europeisk IATA/AITAsenteret i samarbeid med Universitetetet i Osnabrück og IATA/ITA. Deltakeravgift (inkl. overnatting/ festivalbillitter er EUR 690/570 (enkelt/dbl. rom). Studenter/arbeidsløse betaler NOK 510. Mer informasjon hos Norsk teaterråd eller på Spunkfestivalen 2007 Tid: juni 2007 Sted: Vimmerby, Sverige En NAR-festival i Astrid Lindgrens anda och som en del av firandet av Astrid Lindgren 100 år kommer att äga rum i Vimmerby, Sverige. Barnteatergrupper (9-14 år) från hela Norden och Baltikum kommer att bjudas in. Mer information kommer, i mellomtiden kan du titte på Internasjonal amatørteaterfestival Tid: juli 2006 Sted: Thisted, Danmark Mer informasjon hos DATS Viborg Amts Kreds, Tlf E-post: NUTU sommerteaterskole Årets morsomste ungdomshappening! Tid: juli 2006 Sted: Esbo, Finland Hvem: ungdom mellom 16 og 25 år Arrangør: NUTU Pris: DKK 1500 (inkl. mat, logi og kurs) Påmeldingsfrist: 21. april 2006 Deltakerne jobber i valgfrie workshops, to stykker, fem dager i hver. Mer info om de forskjellige kursenen kommer senere! Lørdag og søndag blir det utflukt. Sommerskolen er rusfri! Lokal arrangør er Finlands-Svenske Ungdomsforbund (FSU).Alle nordiske land kan stille med 10 deltakere etter førstemann til møllaprinsippet så her gjelder det å være tidlig ute! Kontakt Nordisk Amatørteaterråd, e-post: 4

5 på plakaten s støtteordninger Skuretfestivalen Tid: 18. til 27. august Sted: Kafe Skuret i Trondheim Arrangør: Skuretfestivalen Vi ønsker cirka ti teaterproduksjoner, og seks-sju konserter. Sjangerspredningen har tidligere vært stor, og dette er et mål for årets festival også. Ikke legg noen begrensninger på dere, men benytt dere av muligheten til å gjennomføre tidligere eller nye ideer. Vi stiller med scene, lyd- og lysanlegg inkludert teknikere, PR og salg. Dette er et tilbud og en mulighet dere ikke får mange andre plasser. Som fjorårets festival ønsker vi i år også å kunne stille en garantisum for deltagerne, men størrelse på honorar må vi komme tilbake til når vi får svar på alle søknadene som er sendt. På finner du fjorårets festival. Kontakt: Atle Fredagsvik, Leder Skuretfestivalen, Tlf Mimefestival - Horizonte/ Horizons 2006 Tid: september Sted: Stralsund, Tyskland Arrangør: Jugendkunstschule im Theaterpädagogisches Zentrum/LV Spiel & Theater Påmeldingsfrist: 15. april Maks åtte personer igruppen, og maks 60 minutters stykke. Søknad må inneholde VHS/DVD, informasjonsmateriale (poster/ flyer/program..), informasjon om gruppen og tekniske spesifikasjoner. Søknadskjema og mer info fås ved henvendelse Norsk teaterråd, eller til Anke Krüger, eller Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! Lilian Martinez Miguel, Oslofjorden Revyfestival Tid: august Sted: Horten Påmelding til / Revyfestivalen Innlandet Tid: juli Sted: Kongsvinger Påmeldingsfrist 1. april Hver revygruppe kan melde på inntil 3 innslag. Videoopptak, maskinskrevet manus og noter/cd må følge med. Revyfestivalen Innlandet, Postboks 197, 2202 Kongsvinger. Kontakt/påmelding: Revyfestivalen Østlandet Tid: 30. juni - 1. juli Sted. Brøttum. Frist for påmelding: 15. mars Hver revygruppe kan sende inn tre innslag på VHS/DVD, maks ett nummer i hver sjanger, dvs. revy/vise, monolog eller sketsj. Innslag sendes: Revy Østlandet, Nedre Berg gård, 2372 Brøttum Husk: video/dvd, tekst, evt noter Mer info/påmeldingsskjema: Seminar om figurteater i levande tradisjon Tid: 31. mars - 1. april Sted: Fagernes, Valdres Arrangør: Valdres Folkemuseum Pris. kr. 400,- Frist: 15. mars Ta kontakt med Elisabeth Kværne, , for nærmare info Ungdommens kulturmønstring (UKM) Tid: utover hele vinteren og våren Sted: sjekk for din lokale mønstring! Tid: mai (Landsmønstring) Sted: Trondheim Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerket de deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfinn Hagen på tlf , eller e-post Se også Finsk-norsk kulturfond Fondet har en søknadsfrist i året. Neste frist for å søke er 31. mars og gjelder for prosjekter i siste halvår 2005 og første halvår Søknadsskjema i word-format, finner du på eller du kan bestille det på per telefon eller per mail til finno.no Adresse i Norge: Norsk-finsk kulturfond, sekretariatet Rådhusgaten Oslo Tel Faks: e-postadresse: Finn flere kurs og festivaler på plakaten på 5

6 Dramagruppa frå Sand i Ryfylke på 9th International Children`s Theatre Festival LTG Auditorium, New Delhi November 14th to 19th 2005 Det var mørkt i vèret, og det regna og blæs på kaien på Sand i Ryfylke laurdag Eit reisefølgje på atten gjekk om bord på Stavanger-westamaranen, og vinka forvel til slekt og vener som sto att på kaien. I reisefølgjet var det ei dramagruppe i kulturskulen på ti trettenåringar, seks gutar og fire jenter, dessutan to leiarar og seks foreldre. Reisemålet var New Delhi i India. Før 1. mai i år sende me ein søknad om å få delta på denne festivalen, som me hadde lese om i Sceneliv. Halvannan månad seinare kom svaret i form av ein invitasjon til å delta. For i det heile å kunne tenkje på å reise, trengte me reisestøtte. Rektor Aud Marit Hauge og underteikna, dramalærar Anne Elisebeth Skogen, sende diverse søknader om støtte til offentlege instansar. Elevane var med og jobba på eit steinknuseri,og foreldra arbeidde for å få sponsorstøtte. På grunn av dei mange positive svara, blei altså turen for elevar og leiarar finansiert. TAKK TIL TEA- TERRÅDET FOR 20 tusen kroner! Seks foreldre valde å bli med på eiga rekning. Førebuing Forutan at framsyninga vår - Utnafor -innanfor - skulle øvast inn og perfeksjonerast, ville me gjerne førebu oss mentalt på reisa. Det gjorde me ved å ta kontakt med Den Under framføringa vår av Utanfor-innanfor på det russiske kultursenteret Utveksling - eller på festival med teatergruppa INDIA I1: Norsk teaterråd formidler årlig kontakt mellom opp til ti teatergrupper og festivaler. De fleste teatergruppene ønsker seg til andre land i Norden eller Europa, spesielt gjelder det barne-/ungdomsteatergrupper. I 2005 hadde vi den store gleden av for første gang å sende intet mindre enn to barneteatergrupper så langt av gårde som til India, nærmere bestemt New Dehli, og det ser ikke ut for at noen har angret på det. Vi ønsker å presentere begge teatergruppenes reisebrev fra 9th International Children`s Theatre. Sist uke kunne du lese om Teaterklubb 81 - nå er Dramagruppen fra Sand som forteller. Norske Ambassaden i New Delhi. Me både maila og snakka på telefon med førstesekretæren Ingrid Turkerud Haug. Det hadde me utruleg god nytte og glede av. Ho prøvde å innprenta i oss dette at me reiser ut av eit av verdas rikaste land og inn i eit av verdas fattigaste. Ikkje nok med det, men tankegongen er så annleis i India. Eit ferdig program med nøyaktige klokkeslett er t.d. ikkje noko ein kan forventa seg. Planlegging, avtalar og tidspunkt må takast meir romsleg enn me er vane med. -Men-, sa Ingrid,- alt ordnar seg, alt blir bra! Det syntes me høyrdes litt lettvint ut, men nettopp det fekk me erfara at stemte. Me var førebudde og blei ikkje vippa av pinnen når avtalar blei gjort om og tida drøydde. Alt ordna seg og blei bra. Kjempebra blei det. Me hadde rett og slett ei fantastisk veke. Me var førebudde og blei ikkje vippa av pinnen når avtalar blei gjort om og tida drøydde. Alt ordna seg og blei bra. Kjempebra blei det! Kvar kveld var det tre timar med ulike teater-framsyningar i LTG-Auditoriet. D.vs. at tysdag kvelden, då vår gruppe opptrådde saman med russiske ballettdansarar og ei indisk teatergruppe, var framsyninga lagt til Russian center of science & culture. Etter framsyninga blei me som deltok denne kvelden, trakterte med russisk mat, te, kaffe og brus. Dessutan var aviser og TV tilstades heile tida, og ville ha intervju både med vaksne og barn. Dei føremiddagane når ein sjølv ikkje skulle opptre om kvelden, kunne me ønskje oss eige opplegg. Ein føremiddag var gruppa vår i gamle Delhi, der det på eit lite område bur fire millioner menneske. (Red Fort ligg her.) Ein annan føremiddag var me på elefantriding. Men me hadde òg før me reiste, bede om å få besøka ein skule. Så torsdagen var sett av til skulebesøk, ei oppleving me seint vil gløyma. Her hadde nokre av skulen sine eigne elevar program først, og så viste me vårt spel, Utanfor-innanfor. Her fekk me tilba- 6

7 New Delhi sine femten millionar innbyggjarar, kom på vitjing og håndhelste på kvar einskild deltakar. Etterpå hadde ho uformelle samtalar med oss leiarane for dei ulike gruppene. Festivalen blei avslutta laurdagskvelden, med framsyningar av ei gruppe frå New Delhi og ei frå Assam. Og heilt til slutt var det ein folkedans-konkurranse. Den hadde Suldalsgruppa òg førebudd seg til. Med hjelp av konservator ved Folkemusikkarkivet på Ryfylkemusèet, Ruth Anne Moen, hadde dei øvd inn tre dansar, som dei fekk andreplassen for. Like utanfor hotellet, mens me ventar på bussen. Oss og nokre heilage kyr. Vel heime har me brukt dagane til å komma inn att i norsk døgnrytme, samstundes med at alle inntrykka frå ein by på femten millionar menneske, jobbar med oss. kemelding som viste at språket me hadde valt, blei forstått. Elevane våre hadde med sladrealbum, som blei utgangspunkt for samtalar med dei indiske elevane. Mat, heider, ære og gåver vanka det og. Laurdag føremiddag var alle festivaldeltakarane samla i Farm Hous, ein moderne restaurant midt i byen. Etter maten fekk deltakarane god tid til utveksling av autografer, myntar og postkort. Våre elevar fekk no og tid til å visa album, og dermed lettare komma i prat. Så kom overraskinga, The Mayor of New Delhi, Satbir Singh, ordføraren for Tekst og foto: Anne Elisebeth Skogen I forrige nummer: Teaterklubb 81 med glitter og stas New Dehli Ja, de penga! Norsk teaterråd har vedtatt nye fordelingskriterier som skal gjelde fra tildelingsåret Dette innebærer at 2006 blir et omstillingsår også for administrasjonen og de sentrale aktivitetene. Administrasjonens andel av statstilskuddet blir fra og med 2007 redusert fra 39,6 % til 30 %. Dette gir oss utfordringer! Administrasjonsmidlene dekker ikke bare ren drift av sekretariatet. Informasjonsarbeidet, utgivelse av Sceneliv, gode oppdaterte hjemmesider og medieovervåkning, samt drift av Dramas og oppgradering av Dramassidene er viktig og riktige bruk av dette tilskuddet. Gjennomføring av manuskonkurransen og NM i Teatersport finansieres også av disse midlene, og det gjør også tilskuddet hvert år til Ravn. Internasjonalt arbeid er og har alltid vært sentralt for arbeidet i Norsk teaterråd. Det er viktig med et internasjonalt kontaktnett, både med tanke på faglig utbytte og for å vise solidaritet med andre nasjoner. Norsk teaterråd er aktive deltagere i Nordisk Amatørteaterråd, NEATA og IATA. Det siste året har det vært satset på å få organisert det norske ungdomsteaternettverket, NUTU. Vi er glade for at vi også klarer å bidra til finansieringen av norske teatergrupper på festival i utlandet via reisestøtteordningen. I 2006 ble det satt av kr ,- prosjektstøtte til fylkesrådene. Det er en viktig målsetting å stimulere til teateraktiviteter på fylkesnivå, spesielt når vi vet at kulturtilbudene i fylkene har lidd under sparekniven. Midlene dekker dessuten avholdelse av styremøter (reisegodtgjørelse etc), representantskapsmøter, kontrollkomiteens arbeid og arbeidet i faglig utvalg. Det er en stor og allsidig aktivitet i teaterrådet. Mange utfordringer venter oss i Den største og viktigste oppgaven er å få kulturministeren til å forstå betyningen av mer midler til teaterrådets medlemsorganisasjoner. I tillegg vil vi arbeide for å finne samarbeidspartnere til flere av aktivitetene. Vi tillater oss å minne ministeren på våre tidligere ønsker: En anerkjennelse av amatørkulturen generelt, og amatørteaterkulturen spesielt. En anerkjennelse av det arbeidet Norsk teaterråd gjør for andre enn oss selv, nemlig skoler og kulturskoler landet rundt gjennom vårt manuskript- og rettighetsarbeid. En anerkjennelse av mangelen på sammenheng mellom de ulike støtteordningene som gis til det frivillige kulturfeltet. En anerkjennelse av at det faktisk etableres nye organisasjoner som til tross for oppfylte vilkår ikke blir tilgodesett med statsstøtte. Dette henger sammen med vårt femte og siste ønske, nemlig om En anerkjennelse av det arbeidet som utføres av Norsk teaterråds medlemsorganisasjoner for de aktive på grasrota. Christin Sund 7

8 B-BLAD Sceneliv Norsk teaterråd Pb.1129 sentrum 0104 Oslo 20 på topp! Oppførelsesrettigheter - klarerte manuskripter i 2005 Barneteater, barneteater... og barneteater! Ingen tvil om at Torbjørn Egner stadig er den mest populære dramatikeren blant stykkene Norsk teaterråd klarerer. I 2005 innehar Egner riktignok bare på første og femteplass, og ikke første, andre og tredje som de foregående årene. Nest etter Egner er det Reisen til Julestjernen og Pinocchio som klarertes oftest i 2005, tett fulgt av Askepott og Lillemus Mei. Barneteater er fremdeles mest populært for vi må helt ned til Den spanske flue på 10. plass for å finne et voksenststykke. Nytt fra de foregående årene er at Grease har ramlet fra fjerde og helt ned til 15. plass og må se seg slått av Rockeulven og de 7 geitekillingene, Annie, Hair og Robin Hood. Scenetekstfondet, som Norsk teateråd forvalter sammen men Norske Dramatikeres Forbund, gav samtidig støtte til utvikling av åtte nye manus i 2005, men her var overvekten dramatikk for voksne. Sånn ser listen ut: Manuskonkurranse For femte gang utlyser Norsk teaterråd manuskonkurranse, og lokker med intent mindre enn NOK ,- i første premie, NOK 5.000,- i andre premie og NOK 3.000,- i tredje premie. De tre beste manuskriptene blir dessuten lagt inn i den søkbare manusdatabasen Dramas, som du finner på Disse kriteriene må være oppfylt: 1. Alle manus skal ha en innledende beskrivelse (1/2-1 A4side med sjangeranvisning (synopsis) 2. Målgruppe må være spesifisert 3. Inkluder en rolleliste i begynnelsen 4. Scenebeskrivelse - foran hver ny scene 5. Alle manus skal ha sidenummerering 6. Husk forfatters navn, adresse og alder! Ingen begrensning gjelder for tema, sjanger, eller antall akter. Kast deg over tastaturet, og send inn til Norsk teaterråd innen 1. september! Nr. Tittel Forfatter/ komponist 1 Folk og røvere i Kardemomme by Thorbjørn Egner/Bjarne Amdahl/Egil Monn-Iversen 2 Reisen til Julestjernen Sverre Brandt/Johan Halvorsen/Per Chr. Revholt 3 Pinocchio Klaus Hagerup 4 Askepott og Lillemus-Mei Bjørn Endreson 5 Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen Thorbjørn Egner/Christian Hartmann 6 Rockeulven og de 7 geitekillingene Heljar Berge/Nils Mathisen 7 Annie Thomas Meehan/Martin Charnin/Charles Strouse 7 Hair Ragni/Rado/McDermot 9 Robin Hood Anne Brodin/Niels Riis-Vestergård 10 Den spanske flue Franz Arnold/Ernst Bach 11 Tjejen i aspen Staffan Göthe 12 Messunnels og uvænnskap Krister Claesson 12 Pippi Langstrømpe Astrid Lindgren/Georg Riedel 14 Kjøttbeinmysteriet John Hollen 15 Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl/Jeremy Raison 15 Grease Jim Jacobs/Warren Casey 17 Den vidunderlige lampe Peter Tellerup 18 Heksene Roald Dahl/David Wood 18 Othello William Shakespeare 18 Ronja Røverdatter Astrid Lindgren/Annina Enckell/Sebastian 21 Fugleelskerne Jens Bjørneboe 21 Robin Hood Anna Simberg/Pasi Hiitola/Peik Stenberg/Larry Blamire Husk vår nye adresse/tlf.nr: Postboks 1129 Sentrum Oslo Besøksadresse: Tollbugaten 17 Tlf

Med oversikt over frilluftsspillene i sommer!

Med oversikt over frilluftsspillene i sommer! Med oversikt over frilluftsspillene i sommer! Pulverprisen til teaterrådet! Ung i Europa - Gard i Polen Kulturkomiteen, hvem er det? Kultur - med loven i hånd Teater for alle - teater fritt for grenser

Detaljer

India I: Glitter og støv

India I: Glitter og støv India I: Glitter og støv Kulturkomiteen, hvem er det? Frifond 2005: hva skjer a? nr. 1/2006 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner:

Detaljer

sine lesere God sommer!

sine lesere God sommer! Sceneliv ønsker sine lesere God sommer! Årsmøte i teaterrådet Gard - fremdeles i Polen Kulturkomiteen Første årsmøte i Aust-Agder teaterråd n r. 4 / 2 0 0 6 N o r s k t e a t e r r å d Norsk teaterråd

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Ti på topp 2006: Nye teatertakter. Manuskonkurransen: Kongen på pallen. Frifondoppsummering 2006

Ti på topp 2006: Nye teatertakter. Manuskonkurransen: Kongen på pallen. Frifondoppsummering 2006 Mini Midi Maxi - teatermagi i Bergen Ti på topp 2006: Nye teatertakter Manuskonkurransen: Kongen på pallen Konkurranse: Har du søkt Frifond? Vi trenger dine erfaringer! Frifondoppsummering 2006 Frivillighetsregisteret

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

nr. 1/2005 Norsk teaterråd

nr. 1/2005 Norsk teaterråd Manuskonkurransen: Eventyrlig påskerøre til topps! Frifond teater - en støtteordning i utvikling Laiv og Frifond teater Klarerte kontrakter 2004: Intet nytt under følgespotten! nr. 1/2005 Norsk teaterråd

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Protokoll Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Protokoll Oslo, 5. - 6. juni 2010 SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet i representantskapet. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Telemark musikkteater TMT

Telemark musikkteater TMT Telemark musikkteater TMT 1 Bakgrunn og initiativ Dei gode regionale kulturscenene er for lite brukte til regionale produksjonar.. Potensialet ikkje utnytta. Ideen har blitt drøfta gjennom år, og er inspirert

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012 VESTFOLD UNGDOMSFYLKING Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012 En del av Norsk Frilynt Ungdomsforbund Foto fra Junior- NM i Teatersport ÅRSMELDING 2012 Side 1 Årsmelding 2012 Vestfold Ungdomsfylking (VUF)

Detaljer

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år

Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Side 1 Fylkesmønstring 2015 UKM 30 år Fosnavåg, Herøy kommune, 17.-19.-04.2015 Infohefte nr. 1 Oppdatert 15.12.2014 Møre og Romsdal musikkråd, Fylkeshuset, 6404 Molde, Tlf. 71258851, mobil 90995554 e-post:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet. Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014. - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag -

Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet. Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014. - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag - Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014 - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag - KURS A RETTLEIING I FOLKEDANS Korleis gje born og unge høve til å

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017

Kommunemøte for UKM Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Kommunemøte for UKM 2017 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa 26. oktober 2017 Program for dagen 10:00 11:00 Informasjon og oppdateringar 11:00 12:00 UKM-arbeidet i kommunane 12:00-13:00 Lunsj 13:00 14:00 UKM-arbeidet

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!.

KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING. Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. KULTURFAG 9. TRINN VÅR 2012 VALG AV FORDYPNING Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst!. Vi er nå ferdige med første halvår av kulturfaget, og dere har vært igjennom grunnkurs

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV

STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV STOR FELLES ARBEIDS- MARKNAD OG VARIERT ARBEIDSLIV Førde by er fylkessenter i Sogn og Fjordane, og kommunen har nærare 13 000 innbyggjarar. Men kommunane i Sunnfjord gror meir og meir saman, og Førde ligg

Detaljer

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater

God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport. Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater God sommer! Leder: foren eder! Årsmøte i teaterrådet Regionale uttak NM i teatersport Presentasjon av det nye styret Landet rundt med Frifond teater n r. 2-3 / 2 0 0 7 N o r s k t e a t e r r å d n r.

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd

Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd 1 Politikk og teater i 25 år Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: Norge feirer

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER

SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER SAK 62/08 SØKNAD OM STØTTE TIL MUSIKALEN OLIVER Saksopplysning I søknad dat. 12.9.2008 (vedlegg 1) søkjer ungdomskoret Tapas om støtte til å setja opp musikalen Oliver Twist. Oppsetjinga er i samarbeid

Detaljer

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Bokbad på BERGSLAGEN Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Laurdag 16.02.2013 Kvinnherad kulturfestival i samarbeid med kulturnemda på SØRAL, Norsk kulturråd, Folkeakademiet i Hordaland,

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian. nr. 4/2005 Norsk teaterråd

God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian. nr. 4/2005 Norsk teaterråd God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian nr. 4/2005 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Bergen, 13.-14. juni 2009. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Bergen, 13.-14. juni 2009 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd åpnet årsmøtet. Vestlandske teatersenter ved Steinar

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

UKM nettverkssamling Finnmark

UKM nettverkssamling Finnmark UKM nettverkssamling Finnmark 28.09.16 UKM året 2016 UKM året 2016 forts.. På fylkesmønstringa i år: Antall deltagere totalt: Antall deltagere på UKM Festivalen: Antall pr. sjanger: 267 26 18 UA 8 filmer

Detaljer