Rene overflater - Rene rør - rent vann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rene overflater - Rene rør - rent vann"

Transkript

1 Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell i sjøvannssystemer Unngå tette vakuumsystemer

2 Velkommen til TermoRens Offshore Service AS Rustfrie helsveisede vekslere varer nå så og si evig om man renser med jevne mellomrom. Produktet ble raskt populært og anerkjent og da fikk også offshore industrien øynene opp for Termorens (Systemrens) som også ble utviklet til gele slik at det også kunne rense overflater for rust. Det første store oppdraget ble utført på Statoils Gudrun plattform hvor overflaterust ble fjernet før plattformen ble tatt i bruk. Flere andre store aktører tok produktene og våre tjenester i bruk og i dag benyttes de fleste store aktørene oss. Siste store prosjekt utført av oss var Statoils nye Troll moduler og Valemon som nå står og skinner på sokkelen. TROS AS har høy fagkompetanse inne overflatebehandling, kjemi, VVS og legionellabekjempelse. Våre medarbeidere har lang fartstid og erfaring innen alle felt og kan hjelpe våre kunder med de fleste problemer innen disse områder. Thore Andreassen - Grunder TermoRens AS og TROS AS. Jeg ønsker dere velkommen til TROS AS som ble startet våren 014. Firmaet er en naturlig vidreføring av TermoRens as som ble stiftet i 1994 av undertegnede med formål å rense alle typer rørsystemer for å få tilbake full effekt i varme og kjølesystemer. Termorens rensvæske som er et helt miljøvennlig produkt ble tatt i bruk og har spart våre kunder på land for mange millioner i både energikostnader og ikke minst vedlikeholdskostnader. Tidligere var det obligatorisk å bytte ut rør, kjeler, radiatorer, beredere, vekslere etc når disse mistet virkningsgraden, men etter at Termorens kom på markedet forlenget en rens produktenes levetid med mange år. TROS AS har også høy kompetanse innen legionellakontroll. På land benyttes vi av store aktører som Statsbygg, kommuner og fylkeskommuner, eiendomselskap og mange andre til å forebygge legionellautbrudd i VVS systemer. Flere aktører innen shipping og offshore har også tatt oss i bruk og vi har bland annet levert mange anlegg både til SeaDrill og PGS og andre som alle tar legionellaproblematikken på alvor. Vi kan her tilby rådgivning, kartlegging og oppfølging av fartøyer og plattformer. Vi holder også kurs om hvordan man kan ivareta legionellasikring på beste måte. Ønsker du mer informasjon så ikke nøl med å kontakte oss. Vi er ikke lenger enn en telefonsamtale unna og gleder oss til å kunne hjelpe dere å spare store beløp på vedlikehold. Thore Andreassen EO / VVS ingeniør Korrosjon og Scale problematikk løses med miljøvennlige biologisk nedbrytbare produkter. Termorens GEL kan erstatte sandblåsing, pigging og syrevasking av rustfritt stål som i dag i stor grad benyttes som metoder for å fjerne rust. Alle metoder har store miljømessige bakdeler. Både ved sandblåsing og syrevasking må større områder sperres av og det blir merkbar forurensning. Pigging gir et meget høyt og ofte skadelig lydnivå som krever godt verneutstyr både for de som utfører oppdraget og de i nærheten. og etter rengjøring med Termorens produkt, uten demontering og fjerning av pakninger. Termorens GEL brukes for rengjøring av malte overflater, hvor det er karbon partikler som ikke vanlig avfettingsvæske fjerner. Ved bruk av GEL, som er uten giftstoffer, og er miljøvennlig og biologisk nedbrytbar slipper man alt dette. I tillegg er geleen meget enkel i bruk.

3 Overflate korrosjon Overflateutvendig korrosjon / innvendig utvendig / innvendig Rengjøring av malte overflater, slik at en slipper ny oppmaling Rent innemiljø er også viktig. Renset med Termorens på alle av overflater. som tåler vann. Termorens Termorens fjerner Innvendige fjerner overflater Innvendige spalt korrosjon, spalt korrosjon, og rust knoller og rust effekt knolle Vannutskiller bad Korrosjon fjernet fra rustfrie rørvannutskiller Deler som har ligget i Termorens ved påføring av Termorens GEL. over natten. Etterinnvendig 4 timer med EtterTermorens 4 timer med væske Term Termorens fjerner også spalt korrosjon og rustknoller effektivt. Utvendig Utvendig korrosjon korrosjon rengjøres rengjøres enkelt med enkelt Termorens med Termorens Rustfritt rør, før påføring av Termorens GEL... rør, etter påføring av Termorens Etter...rustfrittEtter EtterGEL... Etter Fjerner rust fra malte Fjerner flater. rustkorrosjon fra malte iflater. vanntank. Korrosjon i vanntank. Vrakdeler renses,vrakdeler blir som nye renses, og kan blirgjenbrukes. som nye og kan gjenbrukes. FjernerFjerner industriindustri maling maling med grønt medprodukt grønt produkt som harsom HONF har H Vi har mannskaper som jobber både i inn- og utland. Her i fra Haugesund. Innovasjon Norge besøker vår messe stand i Singapore, hvor vi også har kontor, lager og servicepersonell. 3

4 Legionella og høye bakterienivåer er et stort problem ombord Mange sliter med alt for høye bakterienivåer uten helt å vite hva man skal gjøre med problemet. Det finnes mange løsninger, men få gode som klarer å holde bakteriene unna hele tiden. TROS AS leverer alle typer anlegg for fjerning av bakterier, men når det gjelder å fjerne legionella har metoden anodisk oksidasjon vist seg suveren. Denne metoden ble lansert på det norske markedet i 008 og ble raskt en suksess. Blandt de som tok denne i bruk umiddelbart var eiendomselskaper, sykehus, skoler, aldershjem, idrettsanlegg ol. som slet med høye nivåer. Resultatene lot ikke vente på seg og i dag er ca 400 anlegg montert i Norge. VVS konsulentene har begynt å beskrive denne typen anlegg av flere grunner. Bakterier fjernes hele døgnet, Anodisk oksidasjon derimot benytter vannets naturlige saltinnhold til å skape litt hypokloritt ved elektrolyse når vannet passerer titan anoden i anlegget. På denne måten hindres også biofilm å feste seg inne på rørveggene og det er i denne biofilmen bakteriene fritt får lov å utvikle TermoRens as har foreløpig ikke markeds- seg. ført seg mot shipping og off shore idustrien, men dette viser seg også å være et Det finnes forskjellige størrelser og de stort marked. Mange sliter med høye bak- fleste får man ferdig montert for en rimeterienivåer og tror at UV løser problemet. lig penge i denne sammenhengen. Altså Det gjør det ikke da slike anlegg ikke har en rimelig forsikring mot legionella. noen virkning videre ut i systemene. man slipper å tilsette kjemikalier eller tungmetaller, enkel installasjon og rimelig og enkel service. Kort sagt en drøm for byggeiere som alltid må ha sitt på det tørre når det gjelder legioellakontroll overfor myndighetene. Tønsberg sykehus SIV kvitt Legionella To stk Anodix L montert på vanntanker på Seadrills West EpsilonGeir plattform. Salgsingeniør Teksten. Anodix L montert på vanntank ombord i PGS- skipet Ramform hallanger. Tønsberg sykehusanodix SIV monterte i april 010 inn to store Anodix anlegg. Ett på hvert av varmtvannsystemene. En tøff avgjørelse den gang da Anodix var et forholdsvis nytt produkt på markedet og metoden anodisk oksidajon lite kjent. Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og sammenarbeider med tyske institutter viste seg å være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale næringsmiddelkonserner. I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske organisasjonen som tilsvarer DVGW den Tyske forening for gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet i slutten av juni 000 med beste resultater. På testanlegg TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket frem et Legionella innhold på bakterier pr milliliter vann. ANODIX ble koblet til i sirkulasjonskretsen og startet. leder i TermoRens as som bakteriene lever i. Sykehuset hadde slitt Testen uføres som følger : Dette klarer man ikke er selvfølgelig fornøyd med høye verdier av 1. Test på Pseudonomas bakterien ved 0 grader med dette resultatet, legionella og noe måtte med hettvannspyling.. Test på Legionella bakterien ved 3 grader 3. Test på Legionella bakterien ved 40 grader I Tønsberg valgte man men mener at anlegget gjøres. Det ble satt ned fortsatt vil få positive en gruppe som nøye ikke å rense, men å la utslag så lenge det er vurderte hva som var på Anodix gjøre hele jobmarkedet og valget falt ben. Anodix produserer scale i anlegget. Det altså på Anodix. Denne en liten mengde hypok- positive er selvfølgelig avgjørelsen angrer de loritt som holder anleg- at når bakteriene Anodix på ferskvannsystemet ombord. stk tanker) get fritt for biofilm, men (Todukker opp fra gamikke påinnmontert i dag. På kort 1 viser at viser at 3 viser at TermoRens as vil ikke klare å fjerne mel scale blir de med tid falt legionellanivået alle bakterier blir alle bakterier blir alle bakterier blir Thore Andreassen belegg i gamle anlegg. sirkulasjonen rundt og raskt til betryggende drept i løpet av at drept i løpet av drept i løpet av 1 viser 300 min. 55 allemin. bakterier blir 00 min. Rørl.m./VVS ingeniør når det nivå. Normalt Man var derfor spent på blir fjernet i Anodix ok 1 Office: drept i løpet Viser av dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 0 grade TNO`s instituttets konklusjon : hvor lang tid det ville ta sidasjonskammeret og anlegg Fax:er legionella i min. Anodix er et godt alternativ til å drepe legionella i løpet av 00 min.ved temp. 3 g Viser dreper Mobil: +47man rør og nivået vil hele tiden bli renser først å fjerne bakteriene og bakterier i stedet for å 3varme vannet til over 60 grader. Mail: Viser dreper Grunnlag for alle utførte tester er oversendt Nasjonalt i løpet av 300 min. ved temp. 40 g nå kom altså den første holdt på et minimum til tanker med Termorens folkehelseinstitutt i Oslo. TNO`s instituttets konklusjon : rensevæske som fjerner målingen med 0 verdier det dør helt ut. ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONEL på legionella. Thore Analle bakterier og ikke BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER dreassen som er daglig minst scale og biofilm GRADER ViserViser dreperdreper alle Pseudonomas alle Pseudonomas bakterier bakterier i løpeti løpet av 50av min. 50 ved min.0 ved grader 0 grader ViserViser dreperdreper i løpeti løpet av 00 avmin.ved 00 min.ved temp.temp. 3 grader 3 grader 3 3 ViserViser dreperdreper i løpeti løpet av 300 avmin. 300 ved min.temp. ved temp. 40 grader 40 grader Hvorfor blir Anodix valgt mot Legionella? TNO`s TNO`s instituttets instituttets konklusjon konklusjon : : ANODIX ANODIX ER ET ERGODT ET GODT ALTERNATIV ALTERNATIV TIL TIL Å DREPE Å DREPE LEGIONELLA LEGIONELLA inn påog vårbrukte nettside En av våre kunder gjorde en svært grundiggå jobb langi STEDET tid påfor åfor velge hvilket system de ønsket å BAKTERIER BAKTERIER I STEDET Å VARME Å VARME VANNET VANNET TIL TIL OVER OVER GRADER GRADER for detaljert skjema. montere og etter rens PGSannet og Seadrill tar Legionellaproblemet på alvor. mot Legionella. Gruppen som stod for valget bestod blant av smittevernslege, HMS leder, TermoRens as teknisk sjef, innkjøpssjef, leder VVS og direktør. Altså en rimelig tungt faglig gruppe. 4 Thore Andreassen Rørl.m./VVS ingeniør Office: Fax: Mobil: Mail:

5 VANN ikke så rent som du tror Om du tror at vannet fra springen er rent, bør du tro omigjen! NRK satt høsten 010 fokus på vannkvaliteten i Norge. De fleste tror nemlig at vi har verdens reneste vann fra høye fjell og dype daler i vår vakre natur. Virkeligheten er dessverre helt anerledes. Mer enn 100 år gamle vannledninger gjengrodd med rust, humus og kalk er grunnlaget for den fryktede bakterien legionella og andre ulumsk-heter. Programmet fra NRK viste dette med all tydlighet og vi må nok bare bekrefte at det dessverre nok er slik. De senere år har TermoRens AS fått en økende mengde oppdrag med rens av vannledninger hvor det er påvist legionella. Her ser du bildene fra noen anlegg som brukeren på forhånd påsto var ganske rene. Ikke rart de ble overrasket! Slik er det nesten overalt hvor vi er inne å renser. Legionella? NEI TAKK!! Legionella. Anlegg med Jernoksid under rens....og Kobberoksid. Anlegg med oppløste kalkavleiringer. TERMORENS RENSEVÆSKE gir varme og kjølesystemer tilbake full effekt Vannrør før og etter rens Vannrør med humus, oksider og kalk Vakuumrør med urinsalter Rensevæske til fjerning av kalk, magetitt, oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer. Produktbeskrivelse: Termorens er en væske som er biologisk nedbrytbar og ikke inneholder noen giftstoffer. Væsken er sammensatt av sitronsyre, fosforsyre, inhibitor og vann. Den er en lettblandelig, gulbrun væske uten særegen lukt. Egenvekt 1,3 og ph 1,5 Bruksanvisning og dosering Rørsystemer som har fått dårlig gjennomstrømning etter tids bruk må renses for å opprettholde sin effekt. Ved å rense med Termorens, løses alle belegg opp og tilbake til væskeform på en enkel måte og anlegget får tilbake full ytelse. Termorens doseres inn i anlegget med egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10 % av anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15 % av anleggets volum. Rens går raskest ved oppvarming til ca grader. Man kan også rense med kald blanding hvor det er iblandet glycol. Når væske er blandet inn sirkuleres denne med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle ventiler åpne så væsken kommer til overalt. Om man kun vil rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, kondensatorer eller andre ting uten egne sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe. Tid for rens avhenger av hvor mye belegg det er i anlegget og på konsistensen av dette. Normalt vil de fleste anlegg ha full effekt tilbake etter kun et døgn. Ved rens av enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun noen få timer. Fast belegg som kalk, rust etc blir omdannet til væskeform som skylles ut av anlegget etter rens. Skyll ut all væske av anlegget etter rens TermoRens kan brukes på alle typer plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget. Rens av anlegg gir tilbake optimale forhold som sparer penger i form av lavere energiforbruk samt unødvendige og dyre driftstans. Anvendelsesområder: Varme og kjøleanlegg Gulvvarme Kjøletak Fyrkjeler og varmtvannsberedere Kondensatorer og Evaporatorer Varme og kjølebatterier Varmepumper Kjøling i bil og båtmoterer Effektiv også på glycol-, sjø- og saltvannsbaserte anlegg. som viser utvikling ved rens av varmeveksler. 5

6 Våre produkter fjerner enkelt kalk, blåskjell og korrosjon i rørsystemer, tanker, sjøvannsinntak og bokskjølere. Bokskjølere Platekjølere Sjøvanninntak Sjøvannsrør Ferskvannsrør Delusj sprinkler Kjølekondensatorer Kjøletårn Vekslere - kjøling og varme Rør ledninger, kjølere etc. rengjøres enkelt ved dosering av Termorens in i systemet og sirkulasjon fra 6 timer til et døgn. Gjenta prosessen hvis nødvendig. Ved tilførsel av temperatur reduseres virkningstiden. Rust, Scale og avleiringer løses opp og skylles ut av systemet. Termorens fjerner innvendig biofilm og dreper alt av bakterier. Blåskjell er også et stort problem. Gå inn på vår nettside: og se video som viser hvor enkelt det nå er å fjerne disse i rør. Urinsalter i vakuumsystemet et mareritt Ikke mye kan blir verre på en båt enn at avløpsystemet går tett. Man glemmer lett at urinsalter gradvis bygger seg opp og alltid ender med full stopp og tette toaletter. Problemet er kjent og fortrengt, men må tas på alvor. De fleste bryr seg ikke før det er tett og da er det ofte for sent. Mang en båt har gått i dokk for å skifte hovedstammene på skipets vakuumsystemer som har grodd helt igjen. Urinsalt bygger seg opp over tid og ser ut som kalk, men er litt mer porøst. Den bygger seg opp overalt slik at ventiler til slutt ikke lar seg åpne og papir til slutt henger seg opp og ikke kommer igjennom. Hva gjør man så når katastrofen er et faktum? Mange går i dokk og skifter rør. En svært dyr og unødvendig løsning. Med Termorens eller Systemrens kan man på en grei Indosering av rensevæske. 6 måte rense hele båtens vakuumsystem om belegg har bygget seg opp. Dette gjøres ved å sirkulere rensevæsken som løser urinsaltene helt opp tilbake til væskeform. Man arbeider i soner slik at man ikke blokkerer hele båtens toalettsystem. Om uhellet er ute på f eks en cruisebåt kan derfor en del av ett dekk renses mens alt annet er i drift. En grei nødløsning. Med riktig planlegging renser man så resten av anlegget.rensevæsken som brukes er helt miljøvennlig og tærer ikke på rørvegger, pakninger eller andre komponenter i anlegget. Etter bruk går den derfor også rett i avløp. Slange til vakuumtoalett. Viktig å forebygge For å hindre at slikt skjer er det derfor viktig å forebygge dette ved riktig bruk av seper og riktige kjemikalier for å holde unna slik scale. Vi har utviklet en spesiell sepe som både benyttes til å vaske toalettene og rense rørene. Når man spyler denne ned etter vask fjerner man også litt belegg inne i rørsystemet. Dette er greit å bruke på nye båter. På eldre bygg bør man bruke Termorens Descale. Denne kan doseres inn i anlegget via en pumpe som er styrt på timer eller ved å tilsette Termorens Descale i toalettet når man vasker dette. Da slipper man slike problemer. Slik ser det ut når urinsaltene får lov til å bygge seg opp.

7 Med eget fagpersonell, utstyr og alltid varer på lager mobiliserer vi hurtig og effektivt. Høytrykks pumper 68:1 Høytrykks vaskere m/steam 00 bar EX sikre Høytrykksmaskiner Bar med opp til 80 liter/min Spinnere EX sikre Avfuktere Sirkulasjonspumper Dyppekar Varmekolber Slanger, flenser og koblinger Varelager for PPE utstyr Mekanisk verksted TROS Utstyrslager. Flushunite 1000 liter pr. min. Doserings/ sirkulasjonspumpe. Produktnyheter fra TROS Nyutviklet EX-sikre avfuktere som bedrer økonomi / framdrift og klimatiske forhold innen overflatebehandlingsfaget. Våre avfuktere holder den relative fuktighet under 40% uavhengig av værforhold, og dermed unngår at stålet «tørner» før en påfører maling. Dette tilsier tilnærmet Null dødtid på drift. Som kjent i overflate arbeid så jobbes det ofte i grenseland på På denne måte, er vi av den klare duggpunkt problematikken i oppfatning at vi kan øke overflate offshore sammenheng, kontra on-shore hvor avfukter har blitt benyttet i over 30 år. Med våre bransjen sitt nivå til det bedre. Vi har bred erfaring med bruk av avfukter. nyutviklede EX sikre maskin- EX sikre Høytrykk Spylere med et arbeidstrykk på bar, med en vannmengde er så er dette nå mulig å benytte offshore også. Det er kjent at dette går utover kvalitet på arbeidet som utføres, som igjen gjenspeiler holdbarhet med tanke på garanti tiden en har ovenfor kunde. på 15 til 80 liter/pr/min. Høytrykk forbehandling med H-Trykk spylere, som kombineres med Termorens GEL og Konsentrat for fjerning av korrosjon. Dette går ut på at vi punkterer korrosjons punktet med høytrykk vasking, deretter sprøyter en på Termorens GEL som bryter ned korrosjon til reint metal. Deretter nedfersker vi og korrosjon punktet er klar for utbedring, oppmaling. Innvendig, f.eks oppgradering av korrosjon i tanker, så bruker vi samme prinsippet med Termorens Konsentrat. Med dette systemet så kan vi ha kontroll på alle korrosjons typer, Jevn korrosjon, Galvanisk korrosjon, Spaltkorrosjon, Punkt korrosjon (Pitting), Selektiv korrosjon, osv Med denne forbehandlingsmetode så unngår en bruk av sandblåsing, sliping, nålepikking. Et miljøvennlig alternativ hvor arbeidere har en bedre hverdag med tanke på eksponering og belastning. Vi ivaretar HMS i overflatefaget. 7

8 anlegget. for eieren av anlegget. I tabellen nedenfor er forskriftskravet for de ulike typene anlegg oppsummert. år 8ringer/H%3%B år Den som er ansvarlig for vurderingen skal ha denne kompetansen: Eldre varmeanlegg med kjelanleggkrav medtilfossilt brensel over 15 år i bygning Type anlegg Type Type erfaring Lengdemed oppvarmet bruksareal over 400kompetanse m (engangsvurdering) Etter yrkeserfaring Etter nivå/type utdannelse Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av år Kjelanlegg for Fjerner rust malte flater. Korrosjon i vanntank. Vrakdeler renses, blir som nye og kan gjenbrukes. Energivurdering ogfraregistrering av teknisk anlegg bør utføres kjelanlegg areal over 400 m av en for uavhengig person. Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av 5 år Kjelanlegg store kjelanlegg areal over 000 (dette kommer som et krav, etter en høringsrunde som ble Spesialdesignet pumpe basert m Etter Etter avsluttet september. Iverksettelse før ) Jarlemed eri utdannet energirådgiver ved Varmeanlegg 1. BygningsBachelorfra rens Energiberegning år på erfaringer onshore Fjerner rust fra malte flater. Korrosjon i vanntank. Vrakdeler renses, blir som nye og kan gjenbrukes. kjel, for areal over teknisk og for bygninger. Fagskolen i Telemark. Handeer sertifisert og offshore siste 1 år. av Vi 400 m To Ettersyn/drift / har 5 år utviklet en miljøvennlig malingsfjerner kjelepasserfyringsteknisk og har mer enn årskjelanlegg. erfaring alternativer til bruk ombord på båter og plattformer. ProdukPumpen kan10 leveres spesi- Produktnyheter fra TROS Vår mann på energimerking: Pumpe: Jarle Sølyst TR-JP5 proff Miljøvennlig malingfjerner: Termorens IPS 300 Fjerner industri maling med grønt produkt som har HONF go 8ringsbrev.pdf ved drift og vedlikehold automasjonstet er til HONF godkjenning blir produkt registret isom har H Fjerner industri-maling med og grønt aldesignetav etter behov.. Bygnings-årig Energiberegning år kjel-, vannbehandlingsog VVS tekniske NEMS-databasen i løpet av mars/april 015. Standar pumpe på uniten er teknisk og godkjent for bygninger. Vår mann på energimerking: anlegg. Han er utdannet elektiker Gr L type JP5. yrkesfaglig. Ettersyn/drift av / 5 år Fyringsteknisk Jarle Sølyst og energimontør Gr H. i rustfrikjelanlegg. Materialet 316. Jarle er utdannet energirådgiver ved Jarle har bred 3praktis bådevarmekolbe. onshore og eller 5 kw Fagskolen i Telemark. Han er sertifisert Ventilasjonsanlegg 1. BygningsBachelor Installasjon eller år offshore og har Påmonterte også kjelepasserhjul for enkel for areal over 500 teknisk og vurdering av kjelepasser og har mer enn 10 års erfaring transport. hos Han var tekniskfåes sjefkun ved Hotell m To sertifikat. ventilasjonsanlegg ved drift og vedlikehold av automasjonsalternativer -årig Energiberegning år TROSfør AS. Farris Bad. Bygningsi Larvik han startet som og VVS tekniske Påført etter 4 timer.kjel-, vannbehandlingssluttresultat: ren overflate. teknisk og godkjent for bygninger. anlegg. Han er utdannet elektiker Gr L energirådgiver i april 011. yrkesfaglig. Kjøleanlegg for areal over 500 m To alternativer 1. Bygningsteknisk og. Bygningsteknisk og Bachelor Installasjon eller vurdering av Stopper lekkasjer uten varme ellerkjøleanlegg verktøy. -årig Tåler trykkenergiberegning opp til 0 bar og varme opptil 480 grader. godkjent for bygninger. Leveres i størrelsene: yrkesfaglig. år og energimontør Gr H. Jarle har bred praktis både onshore og offshore og har også kjelepassersertifikat. Han var teknisk sjef ved Hotell Farris Bad i Larvik før han startet som energirådgiver i april 011. Aquamax doseringspumper år 5 x 150 cm og 10 x 450 cm. Stopper lekkasjer uten å sveise eller bruke verktøy. Tåler trykk opp til 0 bar og varme opptil 480 grader. Benyttes som permanent eller midlertidig løsning. Leveres i størrelsene: 5x150 cm og 10x450 cm. ens.no Evolution serien: Den nye måten å tenke rens og doseringspumper på. Rense og sirkulasjonspumper Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt På denne måten er pumpen enkel og renslig Descaling pumps med en spesiell hermetisk kappe (Egen å ta medeller seg. bruke verktøy. Stopper lekkasjer uten å sveise patent) i støtsikkert og rustfritt materiale. Tåler opp tilrense 0 bar og varme opptil 480 grader. Evolution serien: Dentrykk nye måten å tenke / Denne dekker pumpedelen med slanger og Alle pumpene i EVOLUTION serien er også sirkulasjonspumper på. Benyttes som permanent eller midlertidig løsning. hindrer at rester av rensevæske utstyrt med den nye Powerflux venderen Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt med en Leveres i størrelsene: 5x150 10x450 cm. spesiellut hermetisk kappe patent) i støtsikkert lekker og søler til i (Egen servicebilen, på somcm gjørog at man kan styre vannstrømmen i og rustfritt materiale. Denne dekker pumpedelen lageret etc. den retning man vil. med slanger og hindrer at rester av rensevæske lekker ut og søler til i servicebilen, på lageret etc. På denne måten er pumpen enkel og renslig å ta med seg. Alle pumpene i EVOLUTION serien er også utstyrt med den nye Powerflux venderen som gjør at man kan styre vannstrømmen i den retning man vil. ww w.produkter t e r m o roge kompetanse ns.no Vi har egen produksjon av våre til å håndtere store og små prosjekter, 6samt produksjon av spesialprodukter på forespørsel. Vi kan tilby følgende kvalifisert personell: VVS ingeniører Kjemi fag personell Mekanikere Evolution series: the new way to devise descaling pumps. All the pump in the Evolution series are fitted with a special hermetic cap (Aquamax Patent Pending) in shockproof and anti-corrosive plastic with the function of hermetically sealing the pump to prevent exhalation of chemical substances that cause corrosion to metallic materials ( means of transport, equipment, laboratories, etc.) Furthermore the cap compact and easier to handle and transport. All the pumps in the Evolution series are fitted with the new Powerflux flow invertor. Overflatebehandlere FROSIO sertifiserte inspektører TT personell (tilkomstteknikk) En ny revulusjonerende serie rense,dosering og sirkulasjonspumper med støtsikkert og rustfritt deksel. The revolutionary series of descaling pumps with special shockproof and anti-corrosive plastic cap. Styrke, sikkerhet og pålitelighet uten sidestykke. Våre HONF Datablader ligger på NEMS Databasen med produktene: Termorens - SAP nr Termorens GEL - SAP nr Power, safety and reliability without comparison. Hovedkontor Skien Aldri mer søl i bil og på utstyr No more fumes and corrosion in transport and on equipment. Kontor, lager og verksted Bergen TermoRens Offshore Service AS Kokstadflaten 9, 557 Kokstad Tlf:

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Skips Revyen 2015 Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SCALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene?

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 TermoRens Offshore Service as Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Firma Presentasjon 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as TermoRens AS Etablert i 1994 av

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rør rens Blåskjell, kalk og sjøorganismer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps AQUAMAX Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Evolution serien: Den nye måten å tenke rense / sirkulasjonspumper på. Alle pumpene i Evolution serien er

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av varmevekslere og Kjølesystemer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Rør 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring av Termorens

Detaljer

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Har du alt under kontroll eller...?

Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis. Har du alt under kontroll eller...? Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Har du alt under kontroll eller...? Les mer på side 2 og 3 Aldri har ENØK vært viktigere: Spar 20 til 50 % på energikostnadene Les mer på

Detaljer

Sykehus endelig kvitt Legionella

Sykehus endelig kvitt Legionella Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis Sykehus endelig kvitt Legionella Les mer på side 3 Entra Eiendom og TermoRens AS med rammeavtale Postgirobygget er et av 150 bygg som nå kartlegges

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

TERMORENS(OFFSHORE(SERVICE(AS.(

TERMORENS(OFFSHORE(SERVICE(AS.( TERMORENSOFFSHORESERVICEAS. SKIEN:BERGEN: NEDREKONGERØD20,3737SKIEN.KOKSTADFLATEN29,5257KOKSTAD +4735592177,MOBIL+4790597721MOBIL+4748044139 EBPOSTSALE@TERMORENS.NOWEB SIDE: WWW.TROS.AS! Stat%ord!C.!!

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Kjølesystem for Båtmotorer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring

Detaljer

TermoRens as. Prosjekt Gudrun. Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet.

TermoRens as. Prosjekt Gudrun. Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet. Prosjekt Gudrun Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet. Kapitel 1: Flare Boom PFP overflate på Flare Boom: Her var det korrosjon partikler som var brent seg fast i PFP etter sveise arb

Detaljer

Legionellasikring ombord

Legionellasikring ombord Juli 2014 TmoRens Offshore Svice AS Rent vann - rene rør - ren engi - en ren kundeavis TmoRens Offshore Svice AS Spar kund for million med nytt produkt. Se side 5. Legionellasikring ombord Les m side.

Detaljer

Fasadevask. Arild Kvalvik, Dri-ssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as

Fasadevask. Arild Kvalvik, Dri-ssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service AS Fasadevask Arild Kvalvik, Dri-ssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service AS Rene Overflater Rene produkter - Rent miljø Termorens

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 5.juni 2012 Hanne T. Skiri, Dr. scient, Kvalitets- og HMS sjef, NorKjemi AS Agenda Risikovurdering og tekniske tiltak Implementering av rutiner for drift

Detaljer

Energimerking 13. April 2011

Energimerking 13. April 2011 Energimerking 13. April 2011 ET PROFILERT OG ATTRAKTIVT FAGMILJØ Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap Ca. 630 ansatte - og i vekst Landsdekkende Internasjonale via Norplan Asplan Viak AS, Firmapresentasjon

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 3 K 3, 1.673-220.0, 2015-05-30 K 3 Høytrykksvaskeren K2 er utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. Den leveres med rotojet-dyse for fjerning av fastsittende skitt. Vannfilter beskytter inntakspumpen

Detaljer

166 Varme- og kjøleanlegg 47 65 66 00 www.klart-vann.no

166 Varme- og kjøleanlegg 47 65 66 00 www.klart-vann.no 166 Varme- og kjøleanlegg 47 65 66 00 www.klart-vann.no SENTINEL Vannbehandling Sentinel er utviklet for å forbedre systemeffektivitet, redusere energiforbruk og utslipp av karbondioksid, samt forlenge

Detaljer

Forskriften kap III -energivurdering av tekniske anlegg. Mai 010

Forskriften kap III -energivurdering av tekniske anlegg. Mai 010 Forskriften kap III -energivurdering i av tekniske anlegg Mai 010 Hovedtrekk i forskriften kap III - energivurdering i av tekniske k anlegg Egne ordninger i tillegg til energimerking g Mål: Stimulere til

Detaljer

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30

K 2 Compact. K 2 Compact, 1.673-121.0, 2015-05-30 K 2 Compact Modellen K2 Compact er en kompakt men samtidig kraftig høytrykksvasker. Svært praktisk anvendelig og mobil. Utstyrt med praktiske hjul, høytrykkspistol, 4 meter slange og strålerør. og rotojet-dyse

Detaljer

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall Alcoa smidde aluminiumfelger Fakta og tall VISSTE DU AT? Alcoa-felger er de sterkeste felgene Hver felg starter som en enkel blokk av en høyverdig korrosjonsbestandig aluminiumslegering. With a 8000 tons

Detaljer

Energivurdering av tekniske anlegg Drift Grønn Byggallianse Oslo 14.12.2010

Energivurdering av tekniske anlegg Drift Grønn Byggallianse Oslo 14.12.2010 Energivurdering av tekniske anlegg Drift Grønn Byggallianse Oslo 14.12.2010 William Rode, NVE Energibruken i Norge skal ned Bygninger står for nesten 38 prosent av all energibruk i Norge Over 50% av stasjonær

Detaljer

6321721714ÿ 012345637812986ÿÿ ÿ71 ÿ 012ÿ4567ÿ89ÿ7ÿÿ251ÿ515ÿ89ÿ121ÿÿ2ÿ211ÿ8512ÿ ÿ12ÿ ÿ244ÿ ÿ541ÿ ÿ187ÿ ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ244ÿ ÿ252ÿ ÿ!22467"12ÿ 62ÿ ÿ8452ÿÿÿÿÿÿÿ841244ÿ ÿ#78552ÿ ÿ252ÿ62ÿ71921ÿ15$ÿ2615ÿÿ2ÿ41ÿ8ÿ2851575ÿ

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Vår målsetting: Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene.

Vår målsetting: Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene. FUKT I FOKUS Vår målsetting: TA VARE PÅ VERDIER MED RIKTIG FUKTIGHET Vi jobber kun med fuktighet og har som mål å være best på kunnskap og det å kunne tilby de riktige produktene. RELATIV FUKTIGHET ( %RF

Detaljer

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS

Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering. 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Valg av behandlingsmetode basert på risikovurdering 27. mars 2014 Dr. scient Hanne Therese Skiri, NorKjemi AS Agenda NorKjemi Legionellakontroll i praksis o Kartlegging og risikovurdering o Tekniske utbedringer

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Standard kjøleprinsipp Koblingstavle Kondenser Kontrollpanel Fordamper/varmeveksler Eksp. ventil Kompressor Integrert sirk.pumpe Energyst kjøleprinsipp med economizer.

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvem kan utføre den lovpålagte energimerkingen av kommunale bygg? Knut E. Bøhagen Senioringeniør Seksjon for energbruk Disposisjon Energimerkeordningen for bygninger

Detaljer

Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg

Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg 1 Legionella Dagen 2012 FBA/ Tekna, Oslo, 05. juni 2012 Legionellaproblemer og kontroll i nye komplekse bygg Professor Stein W. Østerhus Institutt for Vann og miljøteknikk NTNU stein.w.osterhus@ntnu.no

Detaljer

UK/IRL. Produktkatalog. Product Catalogue. CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge.

UK/IRL. Produktkatalog. Product Catalogue. CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge. UK/IRL NO Product Catalogue Produktkatalog CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge.no Vannbehandlingsprodukter Alle produktene på denne siden

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI

AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI AKTIVE BAKTERIER OG ENZYMER AKTIVT RENHOLD MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljøvennlig rengjøringsmiddel basert på mikroorganismer og enzymer BIOBACT CLEAN UNIVERSALRENGJØRING Nilfisk Biobact Clean

Detaljer

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE Rent og bedre miljø Vi tilbyr deg et bredt sortiment av pålitelige løsninger til damp, vakuum og rengjøring med kjemi - innendørs eller utendørs. Finn den damprenser

Detaljer

CAB brukermanual. Før bruk. Plasser slushmaskinen på en jevn og flat overflate. La det være

CAB brukermanual. Før bruk. Plasser slushmaskinen på en jevn og flat overflate. La det være CAB brukermanual Før bruk Plasser slushmaskinen på en jevn og flat overflate. La det være minst 25 cm klaring rundt maskinen for god luftsirkulasjon, slik at en unngår overoppheting. Optimal romtemperatur

Detaljer

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER

HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER HANDBOK FOR NST INOX SYREBEIS PRODUKTER NST INOX SYREBEIS Fellesbetegnelse for BeisePasta, BeiseSpray og BeiseBad for behandling av rustfrie stål BRUKERVEILEDING FOR SYREBEHANDLING AV RUSTBESTANDIGE STÅL

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Trygt & optimalt vann! Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS. Dr. scient. Hanne Therese Skiri Dokumentert Legionellakontroll - er det egentlig så farlig? NORKJEMI AS Dr. scient. Hanne Therese Skiri NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift To satsningsområder Legionellakontroll Energioptimalisering/vannbehandling

Detaljer

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester Produktdatablad Utgave 13/07/2007 Identifikasjonsnr.: 02 07 03 02 003 0 000001 Type N og Type R Sikadur -Combiflex Lim Type N og Type R 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet Construction

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Norge Vi er glad for at du har valgt Katadyn Survivor-06 avsalter. Den er konstruert og produsert under strenge krav av Katadyn

Detaljer

Praktisk informasjon ved helfoliering av bil

Praktisk informasjon ved helfoliering av bil Praktisk informasjon ved helfoliering av bil Innledning Vellykket helfoliering er avhengig av nøyaktig kunnskap om forholdene rundt og om bilen som skal folieres. Følgende spørsmål bør stilles og besvares:

Detaljer

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering ---

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering --- Monterings- Montering på 1-2-3 veiledning Hurtigkobling * Pass på at du ikke bøyer rørkretsen for mye. Unngå å bøye mellom de to gule lappene (rørkobling) og helt inne ved rørsveisen (innedelen) Innedel

Detaljer

Mikrobiologiske analyser i legionellaforebyggende arbeid

Mikrobiologiske analyser i legionellaforebyggende arbeid Mikrobiologiske analyser i legionellaforebyggende arbeid Eirik Ask, Cand.scient Senior rådgiver Unilabs Miljømikrobiologi 28-Mar-14 1 Forskrift om miljørettet helsevern (Helse- og omsorgsdepartementet)

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella

Per Eivind Larsen GK NORGE AS Teknisk ansvarlig væskebårne anlegg. Fakta om Legionella Drift av sanitæranlegg Legionella ENØK - kontrollrutiner - Teknisk ansvarlig vannsystemer Per Eivind Larsen GK Konsern AS Omsetning 2007 2 milliarder Antall steder Antall ansatte GK Konsern AS 1 17 GK

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Stasjonære høytrykksvaskere

Stasjonære høytrykksvaskere Anlegget tåler frost, er bruker- og servicevennlig og kan plasseres på parkeringsområdet eller på gårdplasser og gir mulighet for enkel, effektiv og økonomisk bilvask - året rundt. er utstyrt med isolert

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

BIOVARME I PRAKSIS MONTERING OG DRIFT /ERFARINGER SCAN LINE 580 AQUA BIOVARMEPROSJEKT FRÅ SELJORD VARMESERVICE AS

BIOVARME I PRAKSIS MONTERING OG DRIFT /ERFARINGER SCAN LINE 580 AQUA BIOVARMEPROSJEKT FRÅ SELJORD VARMESERVICE AS BIOVARME I PRAKSIS MONTERING OG DRIFT /ERFARINGER SCAN LINE 580 AQUA BIOVARMEPROSJEKT FRÅ SELJORD VARMESERVICE AS BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Seljord Varmeservice er einkjedeuavhendigforretning med fokus

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskverner 2...den enkleste veien til et praktisk og hygienisk kjøkken! Tenk deg et kjøkken uten våtorganisk avfall... I dagens samfunn er det et stort behov for effektive hjelpemidler for å

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon

Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Incimaxx Aqua S-D Brukerinformasjon Produkttype Surt produkt til rengjøring og desinfeksjon av drikkevannssystemer og drikkevann til dyr. Fjerner raskt og effektivt kalk og alger i vannrør Fjerner biofilm

Detaljer

Nyhet 2650.- 250.- 395.- 199.- Nyhet MOTORHOLDER LATMANN 1/2 KAROSSERIMEISELSETT PINSETT SETT MED LYS SMP-912540. 600mm : SMP-125120

Nyhet 2650.- 250.- 395.- 199.- Nyhet MOTORHOLDER LATMANN 1/2 KAROSSERIMEISELSETT PINSETT SETT MED LYS SMP-912540. 600mm : SMP-125120 Høstkampanje 2011 MOTORHOLDER 250.- 2650.- SMP-912540 Denne motorholderen er designet for biler uten tradisjonelle innerskjermer som støtte for motorholderen. Den er utstyrt med individuelt forskyvbare

Detaljer

Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling.

Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling. Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling. Dinitrol etablerte seg selv som verdens ledende leverandør av spesialiserte behandlingssystemer samt praktisk rustbeskyttelse.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient.

Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering. 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Valg av behandlingsprogram basert på risikovurdering 23. mai 2013 Anders Bekkelund, kvalitets- og HMS-sjef/Cand. scient. Agenda Legionellakontroll i praksis Innledning Kartlegging og risikovurdering Tekniske

Detaljer

ASKO Oppvaskemaskiner

ASKO Oppvaskemaskiner ASKO Oppvaskemaskiner Verdensledende når det gjelder kapasitet og fleksibilitet Målet vårt er at produktene våre skal gjøre hverdagen enklere. Derfor har vi arbeidet intenst i mange år med å utvikle markedets

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer BIOFA Renhold og pleie av oljet parkett og heltregulv Renholdsanvisning Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer tørt renhold side 3 fuktig renhold side 3 2. Av større arealer maskinrengjøring side

Detaljer

IntraNoWaste MATAVFALLSKVERNA SOM FIKSER RESTENE

IntraNoWaste MATAVFALLSKVERNA SOM FIKSER RESTENE IntraNoWaste MATAVFALLSKVERNA SOM FIKSER RESTENE Nyhet! Et trendprodukt i verdensklasse Først til kverna! I USA har idag hele 75 millioner husholdninger en matavfallskvern. Og med tanke på den økende etterspørselen

Detaljer

Praktisk informasjon Helfoliering

Praktisk informasjon Helfoliering Praktisk informasjon Helfoliering Vi har oppdatert våre hjemmesider Besøk oss på. Side2 Innhold Innledning... 3 Holdbarhet... 4 Hvilke folier skal brukes?... 4 Hvordan skal man begynne?... 4 Forhåndsbehandling

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012. Proff Norge/RvR

RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012. Proff Norge/RvR RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012 Proff Norge/RvR Introduksjon Proff Norge Proff Norge AS v/jan Terje Moe og Erik.Eliassen Samarbeid/RvR/kurs/utstyr: Vifter/slanger (tema 30.5) Avfuktere

Detaljer

Korrosjon. Øivind Husø

Korrosjon. Øivind Husø Korrosjon Øivind Husø 1 Introduksjon Korrosjon er ødeleggelse av materiale ved kjemisk eller elektrokjemisk angrep. Direkte kjemisk angrep kan forekomme på alle materialer, mens elektrokjemisk angrep bare

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Forebygging av legionellasmitte en veiledning Kapittel 10 - Bilvaskeanlegg 10 Bilvaskeanlegg... 2 10.1 Innledning... 2 10.2 Automatiske bilvaskemaskiner... 2 10.2.1 Vaskeprosedyre... 2 10.2.2 Risiko for

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg

Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg Forskriftsforslag 23.06.2009 William Rode, NVE Energieffektivitet i bygninger 40 % av all energi brukes i bygninger - både Norge og EU På tross

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Første steget mot et renere hjem.

Første steget mot et renere hjem. Første steget mot et renere hjem. Et rent hjem og en enklere hverdag er vårt ønske. Støvler med skitt og sko med grus blir det minste problem når du har installert en Smusstopper gulvsluk i ditt hjem.

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI+ Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en kjøkkenløsning, som både gir kokende og varmt vann. Quooker COMBI+ består

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 PROFESONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 HC 60 - HC 65 - HC 75 - HC 100 - HC 135 - HC 165 Nytt design Dørene i matt stål, alle fronter like. Ergonomiske håndtak; lettere å håndtere

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009

Industrikjemikalier AS MITCO. Legionelladagen 2009 Industrikjemikalier AS MITCO Legionelladagen 2009 Arr. av Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/ NITO i samarbeid med NBEF og Norsk VVS Oslo 17. mars 2009 ved produktsjef Hilde K. N. Løvstad og mikrobiolog

Detaljer

LEGIONELLA. Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern

LEGIONELLA. Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern LEGIONELLA Avd. ing Reidun Ottosen Fredrikstad kommune avd miljørettet helsevern HVOR FINNES LEGIONELLA? Vanlig forekommende i naturen, i lav konsentrasjon Finnes både i overflatevann og i jordsmonn Aerosoler

Detaljer

Sikker. praksis, Sikrere. beskyttelse av vannet

Sikker. praksis, Sikrere. beskyttelse av vannet Sikker praksis, Sikrere beskyttelse av vannet 1 TOPPS prosjektet TOPPS er et 3-årig prosjekt i flere EU- land med deltagelse fra en rekke interessenter. TOPPS er forkortelsen av den engelske prosjekttittelen

Detaljer

Praktisk informasjon Helfoliering

Praktisk informasjon Helfoliering Praktisk informasjon Helfoliering Vi har oppdatert våre hjemmesider Besøk oss på. Side2 Innhold Innledning... 3 Holdbarhet og garantier... 3 Hvilke folier skal brukes?... 4 Hvordan skal man begynne?...

Detaljer

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad.

Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. PLEIEMIDLER - for innendørs og utendørs bruk - Slik oppnås sikker hygiene, velvære og avslappet bading i boblebad, massasjebad og helsebad. www.vikingbad.no post@vikingbad.no Hvordan oppnår man god hygiene

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Grønn Byggallianse Energivurdering tekniske anlegg Erfaringer og veien videre 19.06.2013

Grønn Byggallianse Energivurdering tekniske anlegg Erfaringer og veien videre 19.06.2013 Grønn Byggallianse Energivurdering tekniske anlegg Erfaringer og veien videre 19.06.2013 William W Rode, EE, NVE m. bidrag figurer Mats Eriksson, VKE Bygningsenergidirektivet 2002 implementert i Norge

Detaljer