Rene overflater - Rene rør - rent vann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rene overflater - Rene rør - rent vann"

Transkript

1 Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell i sjøvannssystemer Unngå tette vakuumsystemer

2 Velkommen til TermoRens Offshore Service AS Rustfrie helsveisede vekslere varer nå så og si evig om man renser med jevne mellomrom. Produktet ble raskt populært og anerkjent og da fikk også offshore industrien øynene opp for Termorens (Systemrens) som også ble utviklet til gele slik at det også kunne rense overflater for rust. Det første store oppdraget ble utført på Statoils Gudrun plattform hvor overflaterust ble fjernet før plattformen ble tatt i bruk. Flere andre store aktører tok produktene og våre tjenester i bruk og i dag benyttes de fleste store aktørene oss. Siste store prosjekt utført av oss var Statoils nye Troll moduler og Valemon som nå står og skinner på sokkelen. TROS AS har høy fagkompetanse inne overflatebehandling, kjemi, VVS og legionellabekjempelse. Våre medarbeidere har lang fartstid og erfaring innen alle felt og kan hjelpe våre kunder med de fleste problemer innen disse områder. Thore Andreassen - Grunder TermoRens AS og TROS AS. Jeg ønsker dere velkommen til TROS AS som ble startet våren 014. Firmaet er en naturlig vidreføring av TermoRens as som ble stiftet i 1994 av undertegnede med formål å rense alle typer rørsystemer for å få tilbake full effekt i varme og kjølesystemer. Termorens rensvæske som er et helt miljøvennlig produkt ble tatt i bruk og har spart våre kunder på land for mange millioner i både energikostnader og ikke minst vedlikeholdskostnader. Tidligere var det obligatorisk å bytte ut rør, kjeler, radiatorer, beredere, vekslere etc når disse mistet virkningsgraden, men etter at Termorens kom på markedet forlenget en rens produktenes levetid med mange år. TROS AS har også høy kompetanse innen legionellakontroll. På land benyttes vi av store aktører som Statsbygg, kommuner og fylkeskommuner, eiendomselskap og mange andre til å forebygge legionellautbrudd i VVS systemer. Flere aktører innen shipping og offshore har også tatt oss i bruk og vi har bland annet levert mange anlegg både til SeaDrill og PGS og andre som alle tar legionellaproblematikken på alvor. Vi kan her tilby rådgivning, kartlegging og oppfølging av fartøyer og plattformer. Vi holder også kurs om hvordan man kan ivareta legionellasikring på beste måte. Ønsker du mer informasjon så ikke nøl med å kontakte oss. Vi er ikke lenger enn en telefonsamtale unna og gleder oss til å kunne hjelpe dere å spare store beløp på vedlikehold. Thore Andreassen EO / VVS ingeniør Korrosjon og Scale problematikk løses med miljøvennlige biologisk nedbrytbare produkter. Termorens GEL kan erstatte sandblåsing, pigging og syrevasking av rustfritt stål som i dag i stor grad benyttes som metoder for å fjerne rust. Alle metoder har store miljømessige bakdeler. Både ved sandblåsing og syrevasking må større områder sperres av og det blir merkbar forurensning. Pigging gir et meget høyt og ofte skadelig lydnivå som krever godt verneutstyr både for de som utfører oppdraget og de i nærheten. og etter rengjøring med Termorens produkt, uten demontering og fjerning av pakninger. Termorens GEL brukes for rengjøring av malte overflater, hvor det er karbon partikler som ikke vanlig avfettingsvæske fjerner. Ved bruk av GEL, som er uten giftstoffer, og er miljøvennlig og biologisk nedbrytbar slipper man alt dette. I tillegg er geleen meget enkel i bruk.

3 Overflate korrosjon Overflateutvendig korrosjon / innvendig utvendig / innvendig Rengjøring av malte overflater, slik at en slipper ny oppmaling Rent innemiljø er også viktig. Renset med Termorens på alle av overflater. som tåler vann. Termorens Termorens fjerner Innvendige fjerner overflater Innvendige spalt korrosjon, spalt korrosjon, og rust knoller og rust effekt knolle Vannutskiller bad Korrosjon fjernet fra rustfrie rørvannutskiller Deler som har ligget i Termorens ved påføring av Termorens GEL. over natten. Etterinnvendig 4 timer med EtterTermorens 4 timer med væske Term Termorens fjerner også spalt korrosjon og rustknoller effektivt. Utvendig Utvendig korrosjon korrosjon rengjøres rengjøres enkelt med enkelt Termorens med Termorens Rustfritt rør, før påføring av Termorens GEL... rør, etter påføring av Termorens Etter...rustfrittEtter EtterGEL... Etter Fjerner rust fra malte Fjerner flater. rustkorrosjon fra malte iflater. vanntank. Korrosjon i vanntank. Vrakdeler renses,vrakdeler blir som nye renses, og kan blirgjenbrukes. som nye og kan gjenbrukes. FjernerFjerner industriindustri maling maling med grønt medprodukt grønt produkt som harsom HONF har H Vi har mannskaper som jobber både i inn- og utland. Her i fra Haugesund. Innovasjon Norge besøker vår messe stand i Singapore, hvor vi også har kontor, lager og servicepersonell. 3

4 Legionella og høye bakterienivåer er et stort problem ombord Mange sliter med alt for høye bakterienivåer uten helt å vite hva man skal gjøre med problemet. Det finnes mange løsninger, men få gode som klarer å holde bakteriene unna hele tiden. TROS AS leverer alle typer anlegg for fjerning av bakterier, men når det gjelder å fjerne legionella har metoden anodisk oksidasjon vist seg suveren. Denne metoden ble lansert på det norske markedet i 008 og ble raskt en suksess. Blandt de som tok denne i bruk umiddelbart var eiendomselskaper, sykehus, skoler, aldershjem, idrettsanlegg ol. som slet med høye nivåer. Resultatene lot ikke vente på seg og i dag er ca 400 anlegg montert i Norge. VVS konsulentene har begynt å beskrive denne typen anlegg av flere grunner. Bakterier fjernes hele døgnet, Anodisk oksidasjon derimot benytter vannets naturlige saltinnhold til å skape litt hypokloritt ved elektrolyse når vannet passerer titan anoden i anlegget. På denne måten hindres også biofilm å feste seg inne på rørveggene og det er i denne biofilmen bakteriene fritt får lov å utvikle TermoRens as har foreløpig ikke markeds- seg. ført seg mot shipping og off shore idustrien, men dette viser seg også å være et Det finnes forskjellige størrelser og de stort marked. Mange sliter med høye bak- fleste får man ferdig montert for en rimeterienivåer og tror at UV løser problemet. lig penge i denne sammenhengen. Altså Det gjør det ikke da slike anlegg ikke har en rimelig forsikring mot legionella. noen virkning videre ut i systemene. man slipper å tilsette kjemikalier eller tungmetaller, enkel installasjon og rimelig og enkel service. Kort sagt en drøm for byggeiere som alltid må ha sitt på det tørre når det gjelder legioellakontroll overfor myndighetene. Tønsberg sykehus SIV kvitt Legionella To stk Anodix L montert på vanntanker på Seadrills West EpsilonGeir plattform. Salgsingeniør Teksten. Anodix L montert på vanntank ombord i PGS- skipet Ramform hallanger. Tønsberg sykehusanodix SIV monterte i april 010 inn to store Anodix anlegg. Ett på hvert av varmtvannsystemene. En tøff avgjørelse den gang da Anodix var et forholdsvis nytt produkt på markedet og metoden anodisk oksidajon lite kjent. Organisasjonen for anvendt vitenskapelig forskning TNO i Zeist (NL) som er anerkjent i hele Europa og sammenarbeider med tyske institutter viste seg å være predestinert for undersøkelsen. Der utføres også undersøkelser av produkter fra nasjonale og internasjonale næringsmiddelkonserner. I overensstemmelse med KIWA ( den hollandske organisasjonen som tilsvarer DVGW den Tyske forening for gass- og vannbransjen) og med godkjenning av ministeriet for folkehelsen ble de mikrobiologiske undersøkelsene avsluttet i slutten av juni 000 med beste resultater. På testanlegg TNO Nutrion and Food Recearch i Zeist i Nederland ble tre tanker, hver med 700 liter vann, seriekoblet. Det ble dyrket frem et Legionella innhold på bakterier pr milliliter vann. ANODIX ble koblet til i sirkulasjonskretsen og startet. leder i TermoRens as som bakteriene lever i. Sykehuset hadde slitt Testen uføres som følger : Dette klarer man ikke er selvfølgelig fornøyd med høye verdier av 1. Test på Pseudonomas bakterien ved 0 grader med dette resultatet, legionella og noe måtte med hettvannspyling.. Test på Legionella bakterien ved 3 grader 3. Test på Legionella bakterien ved 40 grader I Tønsberg valgte man men mener at anlegget gjøres. Det ble satt ned fortsatt vil få positive en gruppe som nøye ikke å rense, men å la utslag så lenge det er vurderte hva som var på Anodix gjøre hele jobmarkedet og valget falt ben. Anodix produserer scale i anlegget. Det altså på Anodix. Denne en liten mengde hypok- positive er selvfølgelig avgjørelsen angrer de loritt som holder anleg- at når bakteriene Anodix på ferskvannsystemet ombord. stk tanker) get fritt for biofilm, men (Todukker opp fra gamikke påinnmontert i dag. På kort 1 viser at viser at 3 viser at TermoRens as vil ikke klare å fjerne mel scale blir de med tid falt legionellanivået alle bakterier blir alle bakterier blir alle bakterier blir Thore Andreassen belegg i gamle anlegg. sirkulasjonen rundt og raskt til betryggende drept i løpet av at drept i løpet av drept i løpet av 1 viser 300 min. 55 allemin. bakterier blir 00 min. Rørl.m./VVS ingeniør når det nivå. Normalt Man var derfor spent på blir fjernet i Anodix ok 1 Office: drept i løpet Viser av dreper alle Pseudonomas bakterier i løpet av 50 min. ved 0 grade TNO`s instituttets konklusjon : hvor lang tid det ville ta sidasjonskammeret og anlegg Fax:er legionella i min. Anodix er et godt alternativ til å drepe legionella i løpet av 00 min.ved temp. 3 g Viser dreper Mobil: +47man rør og nivået vil hele tiden bli renser først å fjerne bakteriene og bakterier i stedet for å 3varme vannet til over 60 grader. Mail: Viser dreper Grunnlag for alle utførte tester er oversendt Nasjonalt i løpet av 300 min. ved temp. 40 g nå kom altså den første holdt på et minimum til tanker med Termorens folkehelseinstitutt i Oslo. TNO`s instituttets konklusjon : rensevæske som fjerner målingen med 0 verdier det dør helt ut. ANODIX ER ET GODT ALTERNATIV TIL Å DREPE LEGIONEL på legionella. Thore Analle bakterier og ikke BAKTERIER I STEDET FOR Å VARME VANNET TIL OVER dreassen som er daglig minst scale og biofilm GRADER ViserViser dreperdreper alle Pseudonomas alle Pseudonomas bakterier bakterier i løpeti løpet av 50av min. 50 ved min.0 ved grader 0 grader ViserViser dreperdreper i løpeti løpet av 00 avmin.ved 00 min.ved temp.temp. 3 grader 3 grader 3 3 ViserViser dreperdreper i løpeti løpet av 300 avmin. 300 ved min.temp. ved temp. 40 grader 40 grader Hvorfor blir Anodix valgt mot Legionella? TNO`s TNO`s instituttets instituttets konklusjon konklusjon : : ANODIX ANODIX ER ET ERGODT ET GODT ALTERNATIV ALTERNATIV TIL TIL Å DREPE Å DREPE LEGIONELLA LEGIONELLA inn påog vårbrukte nettside En av våre kunder gjorde en svært grundiggå jobb langi STEDET tid påfor åfor velge hvilket system de ønsket å BAKTERIER BAKTERIER I STEDET Å VARME Å VARME VANNET VANNET TIL TIL OVER OVER GRADER GRADER for detaljert skjema. montere og etter rens PGSannet og Seadrill tar Legionellaproblemet på alvor. mot Legionella. Gruppen som stod for valget bestod blant av smittevernslege, HMS leder, TermoRens as teknisk sjef, innkjøpssjef, leder VVS og direktør. Altså en rimelig tungt faglig gruppe. 4 Thore Andreassen Rørl.m./VVS ingeniør Office: Fax: Mobil: Mail:

5 VANN ikke så rent som du tror Om du tror at vannet fra springen er rent, bør du tro omigjen! NRK satt høsten 010 fokus på vannkvaliteten i Norge. De fleste tror nemlig at vi har verdens reneste vann fra høye fjell og dype daler i vår vakre natur. Virkeligheten er dessverre helt anerledes. Mer enn 100 år gamle vannledninger gjengrodd med rust, humus og kalk er grunnlaget for den fryktede bakterien legionella og andre ulumsk-heter. Programmet fra NRK viste dette med all tydlighet og vi må nok bare bekrefte at det dessverre nok er slik. De senere år har TermoRens AS fått en økende mengde oppdrag med rens av vannledninger hvor det er påvist legionella. Her ser du bildene fra noen anlegg som brukeren på forhånd påsto var ganske rene. Ikke rart de ble overrasket! Slik er det nesten overalt hvor vi er inne å renser. Legionella? NEI TAKK!! Legionella. Anlegg med Jernoksid under rens....og Kobberoksid. Anlegg med oppløste kalkavleiringer. TERMORENS RENSEVÆSKE gir varme og kjølesystemer tilbake full effekt Vannrør før og etter rens Vannrør med humus, oksider og kalk Vakuumrør med urinsalter Rensevæske til fjerning av kalk, magetitt, oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer. Produktbeskrivelse: Termorens er en væske som er biologisk nedbrytbar og ikke inneholder noen giftstoffer. Væsken er sammensatt av sitronsyre, fosforsyre, inhibitor og vann. Den er en lettblandelig, gulbrun væske uten særegen lukt. Egenvekt 1,3 og ph 1,5 Bruksanvisning og dosering Rørsystemer som har fått dårlig gjennomstrømning etter tids bruk må renses for å opprettholde sin effekt. Ved å rense med Termorens, løses alle belegg opp og tilbake til væskeform på en enkel måte og anlegget får tilbake full ytelse. Termorens doseres inn i anlegget med egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10 % av anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15 % av anleggets volum. Rens går raskest ved oppvarming til ca grader. Man kan også rense med kald blanding hvor det er iblandet glycol. Når væske er blandet inn sirkuleres denne med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle ventiler åpne så væsken kommer til overalt. Om man kun vil rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, kondensatorer eller andre ting uten egne sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe. Tid for rens avhenger av hvor mye belegg det er i anlegget og på konsistensen av dette. Normalt vil de fleste anlegg ha full effekt tilbake etter kun et døgn. Ved rens av enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun noen få timer. Fast belegg som kalk, rust etc blir omdannet til væskeform som skylles ut av anlegget etter rens. Skyll ut all væske av anlegget etter rens TermoRens kan brukes på alle typer plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger og foringer i anlegget. Rens av anlegg gir tilbake optimale forhold som sparer penger i form av lavere energiforbruk samt unødvendige og dyre driftstans. Anvendelsesområder: Varme og kjøleanlegg Gulvvarme Kjøletak Fyrkjeler og varmtvannsberedere Kondensatorer og Evaporatorer Varme og kjølebatterier Varmepumper Kjøling i bil og båtmoterer Effektiv også på glycol-, sjø- og saltvannsbaserte anlegg. som viser utvikling ved rens av varmeveksler. 5

6 Våre produkter fjerner enkelt kalk, blåskjell og korrosjon i rørsystemer, tanker, sjøvannsinntak og bokskjølere. Bokskjølere Platekjølere Sjøvanninntak Sjøvannsrør Ferskvannsrør Delusj sprinkler Kjølekondensatorer Kjøletårn Vekslere - kjøling og varme Rør ledninger, kjølere etc. rengjøres enkelt ved dosering av Termorens in i systemet og sirkulasjon fra 6 timer til et døgn. Gjenta prosessen hvis nødvendig. Ved tilførsel av temperatur reduseres virkningstiden. Rust, Scale og avleiringer løses opp og skylles ut av systemet. Termorens fjerner innvendig biofilm og dreper alt av bakterier. Blåskjell er også et stort problem. Gå inn på vår nettside: og se video som viser hvor enkelt det nå er å fjerne disse i rør. Urinsalter i vakuumsystemet et mareritt Ikke mye kan blir verre på en båt enn at avløpsystemet går tett. Man glemmer lett at urinsalter gradvis bygger seg opp og alltid ender med full stopp og tette toaletter. Problemet er kjent og fortrengt, men må tas på alvor. De fleste bryr seg ikke før det er tett og da er det ofte for sent. Mang en båt har gått i dokk for å skifte hovedstammene på skipets vakuumsystemer som har grodd helt igjen. Urinsalt bygger seg opp over tid og ser ut som kalk, men er litt mer porøst. Den bygger seg opp overalt slik at ventiler til slutt ikke lar seg åpne og papir til slutt henger seg opp og ikke kommer igjennom. Hva gjør man så når katastrofen er et faktum? Mange går i dokk og skifter rør. En svært dyr og unødvendig løsning. Med Termorens eller Systemrens kan man på en grei Indosering av rensevæske. 6 måte rense hele båtens vakuumsystem om belegg har bygget seg opp. Dette gjøres ved å sirkulere rensevæsken som løser urinsaltene helt opp tilbake til væskeform. Man arbeider i soner slik at man ikke blokkerer hele båtens toalettsystem. Om uhellet er ute på f eks en cruisebåt kan derfor en del av ett dekk renses mens alt annet er i drift. En grei nødløsning. Med riktig planlegging renser man så resten av anlegget.rensevæsken som brukes er helt miljøvennlig og tærer ikke på rørvegger, pakninger eller andre komponenter i anlegget. Etter bruk går den derfor også rett i avløp. Slange til vakuumtoalett. Viktig å forebygge For å hindre at slikt skjer er det derfor viktig å forebygge dette ved riktig bruk av seper og riktige kjemikalier for å holde unna slik scale. Vi har utviklet en spesiell sepe som både benyttes til å vaske toalettene og rense rørene. Når man spyler denne ned etter vask fjerner man også litt belegg inne i rørsystemet. Dette er greit å bruke på nye båter. På eldre bygg bør man bruke Termorens Descale. Denne kan doseres inn i anlegget via en pumpe som er styrt på timer eller ved å tilsette Termorens Descale i toalettet når man vasker dette. Da slipper man slike problemer. Slik ser det ut når urinsaltene får lov til å bygge seg opp.

7 Med eget fagpersonell, utstyr og alltid varer på lager mobiliserer vi hurtig og effektivt. Høytrykks pumper 68:1 Høytrykks vaskere m/steam 00 bar EX sikre Høytrykksmaskiner Bar med opp til 80 liter/min Spinnere EX sikre Avfuktere Sirkulasjonspumper Dyppekar Varmekolber Slanger, flenser og koblinger Varelager for PPE utstyr Mekanisk verksted TROS Utstyrslager. Flushunite 1000 liter pr. min. Doserings/ sirkulasjonspumpe. Produktnyheter fra TROS Nyutviklet EX-sikre avfuktere som bedrer økonomi / framdrift og klimatiske forhold innen overflatebehandlingsfaget. Våre avfuktere holder den relative fuktighet under 40% uavhengig av værforhold, og dermed unngår at stålet «tørner» før en påfører maling. Dette tilsier tilnærmet Null dødtid på drift. Som kjent i overflate arbeid så jobbes det ofte i grenseland på På denne måte, er vi av den klare duggpunkt problematikken i oppfatning at vi kan øke overflate offshore sammenheng, kontra on-shore hvor avfukter har blitt benyttet i over 30 år. Med våre bransjen sitt nivå til det bedre. Vi har bred erfaring med bruk av avfukter. nyutviklede EX sikre maskin- EX sikre Høytrykk Spylere med et arbeidstrykk på bar, med en vannmengde er så er dette nå mulig å benytte offshore også. Det er kjent at dette går utover kvalitet på arbeidet som utføres, som igjen gjenspeiler holdbarhet med tanke på garanti tiden en har ovenfor kunde. på 15 til 80 liter/pr/min. Høytrykk forbehandling med H-Trykk spylere, som kombineres med Termorens GEL og Konsentrat for fjerning av korrosjon. Dette går ut på at vi punkterer korrosjons punktet med høytrykk vasking, deretter sprøyter en på Termorens GEL som bryter ned korrosjon til reint metal. Deretter nedfersker vi og korrosjon punktet er klar for utbedring, oppmaling. Innvendig, f.eks oppgradering av korrosjon i tanker, så bruker vi samme prinsippet med Termorens Konsentrat. Med dette systemet så kan vi ha kontroll på alle korrosjons typer, Jevn korrosjon, Galvanisk korrosjon, Spaltkorrosjon, Punkt korrosjon (Pitting), Selektiv korrosjon, osv Med denne forbehandlingsmetode så unngår en bruk av sandblåsing, sliping, nålepikking. Et miljøvennlig alternativ hvor arbeidere har en bedre hverdag med tanke på eksponering og belastning. Vi ivaretar HMS i overflatefaget. 7

8 anlegget. for eieren av anlegget. I tabellen nedenfor er forskriftskravet for de ulike typene anlegg oppsummert. år 8ringer/H%3%B år Den som er ansvarlig for vurderingen skal ha denne kompetansen: Eldre varmeanlegg med kjelanleggkrav medtilfossilt brensel over 15 år i bygning Type anlegg Type Type erfaring Lengdemed oppvarmet bruksareal over 400kompetanse m (engangsvurdering) Etter yrkeserfaring Etter nivå/type utdannelse Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av år Kjelanlegg for Fjerner rust malte flater. Korrosjon i vanntank. Vrakdeler renses, blir som nye og kan gjenbrukes. Energivurdering ogfraregistrering av teknisk anlegg bør utføres kjelanlegg areal over 400 m av en for uavhengig person. Fyringsteknisk Ingen Ettersyn/drift av 5 år Kjelanlegg store kjelanlegg areal over 000 (dette kommer som et krav, etter en høringsrunde som ble Spesialdesignet pumpe basert m Etter Etter avsluttet september. Iverksettelse før ) Jarlemed eri utdannet energirådgiver ved Varmeanlegg 1. BygningsBachelorfra rens Energiberegning år på erfaringer onshore Fjerner rust fra malte flater. Korrosjon i vanntank. Vrakdeler renses, blir som nye og kan gjenbrukes. kjel, for areal over teknisk og for bygninger. Fagskolen i Telemark. Handeer sertifisert og offshore siste 1 år. av Vi 400 m To Ettersyn/drift / har 5 år utviklet en miljøvennlig malingsfjerner kjelepasserfyringsteknisk og har mer enn årskjelanlegg. erfaring alternativer til bruk ombord på båter og plattformer. ProdukPumpen kan10 leveres spesi- Produktnyheter fra TROS Vår mann på energimerking: Pumpe: Jarle Sølyst TR-JP5 proff Miljøvennlig malingfjerner: Termorens IPS 300 Fjerner industri maling med grønt produkt som har HONF go 8ringsbrev.pdf ved drift og vedlikehold automasjonstet er til HONF godkjenning blir produkt registret isom har H Fjerner industri-maling med og grønt aldesignetav etter behov.. Bygnings-årig Energiberegning år kjel-, vannbehandlingsog VVS tekniske NEMS-databasen i løpet av mars/april 015. Standar pumpe på uniten er teknisk og godkjent for bygninger. Vår mann på energimerking: anlegg. Han er utdannet elektiker Gr L type JP5. yrkesfaglig. Ettersyn/drift av / 5 år Fyringsteknisk Jarle Sølyst og energimontør Gr H. i rustfrikjelanlegg. Materialet 316. Jarle er utdannet energirådgiver ved Jarle har bred 3praktis bådevarmekolbe. onshore og eller 5 kw Fagskolen i Telemark. Han er sertifisert Ventilasjonsanlegg 1. BygningsBachelor Installasjon eller år offshore og har Påmonterte også kjelepasserhjul for enkel for areal over 500 teknisk og vurdering av kjelepasser og har mer enn 10 års erfaring transport. hos Han var tekniskfåes sjefkun ved Hotell m To sertifikat. ventilasjonsanlegg ved drift og vedlikehold av automasjonsalternativer -årig Energiberegning år TROSfør AS. Farris Bad. Bygningsi Larvik han startet som og VVS tekniske Påført etter 4 timer.kjel-, vannbehandlingssluttresultat: ren overflate. teknisk og godkjent for bygninger. anlegg. Han er utdannet elektiker Gr L energirådgiver i april 011. yrkesfaglig. Kjøleanlegg for areal over 500 m To alternativer 1. Bygningsteknisk og. Bygningsteknisk og Bachelor Installasjon eller vurdering av Stopper lekkasjer uten varme ellerkjøleanlegg verktøy. -årig Tåler trykkenergiberegning opp til 0 bar og varme opptil 480 grader. godkjent for bygninger. Leveres i størrelsene: yrkesfaglig. år og energimontør Gr H. Jarle har bred praktis både onshore og offshore og har også kjelepassersertifikat. Han var teknisk sjef ved Hotell Farris Bad i Larvik før han startet som energirådgiver i april 011. Aquamax doseringspumper år 5 x 150 cm og 10 x 450 cm. Stopper lekkasjer uten å sveise eller bruke verktøy. Tåler trykk opp til 0 bar og varme opptil 480 grader. Benyttes som permanent eller midlertidig løsning. Leveres i størrelsene: 5x150 cm og 10x450 cm. ens.no Evolution serien: Den nye måten å tenke rens og doseringspumper på. Rense og sirkulasjonspumper Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt På denne måten er pumpen enkel og renslig Descaling pumps med en spesiell hermetisk kappe (Egen å ta medeller seg. bruke verktøy. Stopper lekkasjer uten å sveise patent) i støtsikkert og rustfritt materiale. Tåler opp tilrense 0 bar og varme opptil 480 grader. Evolution serien: Dentrykk nye måten å tenke / Denne dekker pumpedelen med slanger og Alle pumpene i EVOLUTION serien er også sirkulasjonspumper på. Benyttes som permanent eller midlertidig løsning. hindrer at rester av rensevæske utstyrt med den nye Powerflux venderen Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt med en Leveres i størrelsene: 5x150 10x450 cm. spesiellut hermetisk kappe patent) i støtsikkert lekker og søler til i (Egen servicebilen, på somcm gjørog at man kan styre vannstrømmen i og rustfritt materiale. Denne dekker pumpedelen lageret etc. den retning man vil. med slanger og hindrer at rester av rensevæske lekker ut og søler til i servicebilen, på lageret etc. På denne måten er pumpen enkel og renslig å ta med seg. Alle pumpene i EVOLUTION serien er også utstyrt med den nye Powerflux venderen som gjør at man kan styre vannstrømmen i den retning man vil. ww w.produkter t e r m o roge kompetanse ns.no Vi har egen produksjon av våre til å håndtere store og små prosjekter, 6samt produksjon av spesialprodukter på forespørsel. Vi kan tilby følgende kvalifisert personell: VVS ingeniører Kjemi fag personell Mekanikere Evolution series: the new way to devise descaling pumps. All the pump in the Evolution series are fitted with a special hermetic cap (Aquamax Patent Pending) in shockproof and anti-corrosive plastic with the function of hermetically sealing the pump to prevent exhalation of chemical substances that cause corrosion to metallic materials ( means of transport, equipment, laboratories, etc.) Furthermore the cap compact and easier to handle and transport. All the pumps in the Evolution series are fitted with the new Powerflux flow invertor. Overflatebehandlere FROSIO sertifiserte inspektører TT personell (tilkomstteknikk) En ny revulusjonerende serie rense,dosering og sirkulasjonspumper med støtsikkert og rustfritt deksel. The revolutionary series of descaling pumps with special shockproof and anti-corrosive plastic cap. Styrke, sikkerhet og pålitelighet uten sidestykke. Våre HONF Datablader ligger på NEMS Databasen med produktene: Termorens - SAP nr Termorens GEL - SAP nr Power, safety and reliability without comparison. Hovedkontor Skien Aldri mer søl i bil og på utstyr No more fumes and corrosion in transport and on equipment. Kontor, lager og verksted Bergen TermoRens Offshore Service AS Kokstadflaten 9, 557 Kokstad Tlf:

Rene overflater - Rene rør - rent vann

Rene overflater - Rene rør - rent vann Rene overflater - Rene rør - rent vann Korrosjonsfjerning i rør og på overflater Fjerner SALE og KALK i rørsystemer Legionella og bakteriesikring ombord Hvordan holde bokskjølerne rene? Fjerner skjell

Detaljer

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA TermoRens as A NODI X Anodix type S Anodix type L For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA 1 TermoRens as A X NODI Innholdsfortegnelse TermoRens as info...3 Introduksjon...4 Legionellabakterier...5 Metoder

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Firma Presentasjon 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as TermoRens AS Etablert i 1994 av

Detaljer

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.

PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013. Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910. info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox. PRODUKTKATALOG VANNBEHANDLINGSPRODUKTER 2013 Nedre Rommen 5K 0988 Oslo Tlf 22707910 Fax 22707910 info@cimberio.no www.cimberio.no www.fernox.no Avleiringer og annen forurensning har stor innvirkning på

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Januar 2015 Prosjektrapport for NHO Reiseliv utført av Unilabs Laboratoriemedisin, Miljømikrobiologi Prosjektrapport for NHO Reiseliv Unilabs Laboratoriemedisin,

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2003

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2003 REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 2/2003 Manifold Vakuumpumpe Rørfres Rørkutter Alt du trenger for installasjon av varmepumper Isolerte kobberrør Momentverktøy Flense- og bøyeverktøy...og mye mer Kanal

Detaljer

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe

Varme om vinteren Kjøling om sommeren. NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe Varme om vinteren Kjøling om sommeren NIBE SPLIT Luft/vann-varmepumpe NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær,

Detaljer

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2002

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2002 REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2002 INNHOLD Mulig å sikre seg mot Legionella 6 Er det noen fremtid for kuldeentreprenørene? 14 18 Verdens kompressortrender Pumper i brineanlæg- anvændelse og udvælgelse

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.watermanagement.no Nr 1 mars 2015 water management Les om Tørre kontinenter Hva kan vannrike Norge lære? Vannlekkasjer Skader for milliarder

Detaljer

forbrenningstoaletter

forbrenningstoaletter forbrenningstoaletter Basert på suksessen Cinderella som bl.a. ble kåret til brukernes favoritt i en undersøkelse gjort av www.hytteforbundet.no og www.hytte.no, har vi nå laget et forbrenningstoalettoalett

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps

AQUAMAX. Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps AQUAMAX Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Rense og sirkulasjonspumper Descaling pumps Evolution serien: Den nye måten å tenke rense / sirkulasjonspumper på. Alle pumpene i Evolution serien er

Detaljer

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helt Opplagt på jobben. Et magasin fra Euromiljø Nr: 2 2007 ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helseplagene som forsvant Luft som lønner seg Frisk frukt Helt Opplagt lunsj Ren luft med rett temperatur Luft

Detaljer

Kjente komponenter satt i system

Kjente komponenter satt i system TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK OG VARMEPUMPER 1/2004 Scandinavian Refrigeration and Heat Pump Journal TECHNOBLOCK Kuldeanlegg: Kjente komponenter satt i system Over 700 standard modeller på lager eller rett

Detaljer

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen?

Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper. Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Hvor mye lyd avgir innedelen? Spørsmål og svar om Panasonic varmepumper Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe? Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi. Totaløkonomi - Innspart energi over varmepumpens

Detaljer

KIRIGAMINE FURO. nr. 4 2013. 4300W ved -15 C ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! 02650 post@miba.no. www.kulde.biz.

KIRIGAMINE FURO. nr. 4 2013. 4300W ved -15 C ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! 02650 post@miba.no. www.kulde.biz. nr. 4 2013 Miba_forside_210x229_Layout 1 19.08.13 12.27 Side 1 www.kulde.biz ENDELIG! GULVMODELL MED HYPER HEATING YTELSE! KIRIGAMINE FURO 4300W ved -15 C Ny teknologi: Ekstremt stillegående - fra 19dB(A)!

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

nr. 3 2014 www.kulde.biz

nr. 3 2014 www.kulde.biz nr. 3 2014 www.kulde.biz KULDETEKNIKK OG VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder Er ammoniakken mindre farlig til sjøs? Varmepumper potensielle miljøbomber Når er

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer