Informasjon fra Sponsorutvalget 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon fra Sponsorutvalget 2007"

Transkript

1 Informasjon fra Sponsorutvalget 2007 Noen praktiske råd og opplysninger for klubben i forbindelse med utstillinger Tiden går fort, og datoen for deres katteutstilling nærmer seg raskt. Vi i NRRs Sponsorutvalg vil gjerne få minne om noen punkter det kan være lett å glemme i forhold til våre sponsorer. Siden Burpoolen er drevet med sponsormidler, er vi avhengige av at alle avtaler blir fulgt opp, slik at vi ikke mister de som støtter opp om NRRs utstillinger. Det er pr dags dato 5 sponsorer som bidrar til NRR: 1. Royal Canin AS er vår hovedsponsor. Videre har vi følgende delsponsorer: 2. Jakt & Fritid AS med produkter fra Cat Exclusive, Precept, Espree og Gimpet 3. Kruuse med fôret Hill's, kattesand Katrine og div zoo-artikler. 4. Vitpro AS profilerer og selger produkter fra Imperial. Vitpro bidrar med sand til utstillingen, 100kg per 300 katter. 5. Gjensidige Nor forsikring. I tillegg har vi avtale med Hadeland Glassverk om kjøp av premier. I våre avtaler med disse, har vi blant annet forpliktet oss til: Om en eller flere sponsorer ønsker stand på deres utstilling, skal disse plasseres på best mulig sted etter utstillingslokalets beskaffenhet. Det vil si at det skal ikke være noen andre stander med bedre beliggenhet i lokalet enn våre sponsorer. Royal Canin skal ha 15m2, Imperial skal ha 5m2, de andre 10m2. Det skal ikke selges eller promoteres andre fôr- eller sandprodukter og forsikringsprodukter enn våre sponsorers produkter. De sponsorer som har en avtale om annonse i utstillingskatalogen, er lagt ut på NRRs hjemmeside (www.nrr.no) under kapittel "Skjemaer". Kun disse skal benyttes i katalogen. Det er viktig at det sjekkes for evt oppdateringer. Dere forplikter dere til å profilere og annonsere alle sponsorenes produkter i løpet av utstillingsdagen, samt under premieutdelingen. Før utstillingen starter bør alle premier sorteres og settes frem bruk gjerne dommerburene som utstillingsplass. Om premiene sorteres etter vinner vil utdelingen gå langt smidigere. Om noen av våre sponsorer i fremtiden velger å ha en informasjonsstand på de utstillinger de selv ikke ønsker å være tilstede på, skal arrangørklubben sørge for at denne blir rigget opp og plassert på et lett synlig sted i lokalet Norske Rasekattklubbers Riksforbund, Sponsorutvalget 1

2 NRRs informasjonsvegg skal settes opp godt synlig i lokalet, brosjyren Bli medlem i en katteklubb skal legges frem, samt at brosjyrestativet skal monteres. Være behjelpelige med å fremskaffe bord til Sponsorene, eventuelle leiekostnader bekostes av Sponsorene. Royal Canin har i tillegg en del særavtaler Royal Canin er den eneste sponsor som har anledning til å dele ut fôrprøver på utstillingsburene og ellers i lokalet. De andre sponsorene henvises til egen standplass. Deres klubb forplikter seg til å henge opp det materiell som Royal Canin stiller til rådighet, samt ta disse ned etter utstillingen og returnere dem med burbilen. Gi beskjed til Rune om materiellet er slitt eller på annen måte ødelagt. Royal Canin har enerett til dekorering rundt scene og dommerområde, og ellers i utstillingshallen, bortsett fra de områder som er dedikert til andre stander. Det vil også si at dommerbordene skal benyttes. Royal Canin-reklame skal ikke dekkes til. Dette er punkter som NRR har forpliktet seg til ovenfor våre sponsorer, og som dere som arrangørklubb må etterkomme. Dette er viktig om vi også i fremtiden skal kunne finansiere Burpoolen med sponsorinntekter Det burde ikke være noen problemer med å arrangere en katteutstilling og ta hensyn til alle disse punktene. I tillegg ønsker vi i Sponsorutvalget at sponsorene blir tatt imot som det de er - noen som bidrar til at vi kan fortsette å arrangere utstillinger til en fornuftig pris. Vi tør ikke tenke på hva konsekvensen vil bli om vi ikke skal motta bidrag fra sponsorene. Det er derfor vi ber dere om å behandle våre sponsorer ekstra godt når de først har valgt å være tilstede på en utstilling. Som arrangørklubb er det opp til dere om dere vil inkludere sponsorene på kaffe- og kakerunden i løpet av utstillingsdagen, men vi vet at dette blir satt stor pris på av sponsorene. Vær oppmerksom på at NRR har ingen avtale om sponsing av BIV-sløyfer det vil si at det ligger nå på klubben å skaffe til veie kokarder eller lignende som kan benyttes for å hedre BIV-vinnere. Vi i Sponsorutvalget håper og tror dere vil lykkes i å arrangere en vellykket utstilling, både for deres klubb, for NRR, for sponsorene og utstillerne. Om det er noe dere lurer på, ta kontakt med en av oss i Sponsorutvalget. For å gjøre dette litt mer oversiktlig, følger en oversikt over de viktigste punkter i forhold til sponsorer, samt informasjon om rigging. Vi sender med Premiefordeling, Pakkeplan samt montering av høyttaleranlegg. LYKKE TIL med utstillingen!! Rune Næss, burbilsjåfør ( ) tel Øyvind Hornslien tel / Rolf Halvorsen tel / Johnny Skjølås tel Norske Rasekattklubbers Riksforbund, Sponsorutvalget 2

3 Før utstillingen Følgende opplysninger må gis til burbilens sjåfør senest 6 dager før utstillingen: Ca. antall katter og bur Antall dommere Klokkeslett når hallen er tilgjengelig NRR s sjåfør, Rune Næss, kan treffes på telefon: eller De sponsorer som skal ha annonse i utstillingskatalogen, finnes på NRRs hjemmeside under skjemaer. Annonsene lastes ned og annonsene trykkes i sort/hvitt i alle utstillingskataloger. Disse og ingen andre annonser for fôr, sand eller forsikring skal i katalogen. Klubber som mangler annet utstillingsmateriell kan få dette ved henvendelse til NRR's kontor. Vær ute i god tid før utstillingen. Oppriggingsdagen Burplan skal være tilstede når burbilen losses Hvis NRR s høyttaleranlegg skal benyttes, må det gis beskjed om dette for utlevering av mikrofon. Se koblingsskjema for montering av anlegget Det skal avsettes standplass til de sponsorer som ønsker dette i hht arealstørrelse gitt ovenfor. Sponsorstandene skal prioriteres. Det er IKKE anledning til å reklamere for andre fôr- og sand-produkter enn de våre sponsorer markedsfører, selv om sponsoren ikke er representert med egen stand. Dette gjelder også forsikring. Royal Canin leverer materiell som skal henges opp over hele utstillingslokalet. Benytt gjerne endeveggene på burradene. Øvrige sponsorer kan bare levere ut fôrprøver fra egen stand. Følgende materiell kommer med burbilen: Assistentfrakker, engangsfrakker. Beregn 1 frakk per assistent, med et par i reserve. Fôr premier fra NRR s sponsorer. Enkelte sponsorer leverer disse direkte til arrangørklubben selv. Konferer med bilens sjåfør. Kattesand fra Imperial. Sandkasser og profilering gjøres godt synlig i utstillingshallen. Resultattavler etter avtale med Burbilsjåfør. Montering av bur Sett ut alle understell. Sjekk at bena er skikkelig fastspent. Plasser med litt avstand da takene er større enn bordene. Montèr bakveggene Montèr sideplatene. Husk at det er forskjell på høyre/venstre. Den lille kanten skal stå i forkant. Montèr frontene Norske Rasekattklubbers Riksforbund, Sponsorutvalget 3

4 Legg midtvegger i de bur som skal deles. (Det blir vanskelig når taket er satt på) Sett på takene og skyv burene sammen. Sett opp midtveggene Vask burene godt. Vær obs på at for sterk oppløsning, kan få burene til å sverte. Kjør vekk burkassettene og snu dem vekk fra publikum. Barn må ikke ha tilgang til å klatre på fronten av burkassettene Dommerburene er tredelt (se etter 2 sett á 3 hull for skillevegger i bordplaten) og må ikke blandes med de øvrige burene. Sørg for at burplanen er synlig for utstillerne. Premieutdeling Våre avtaler med sponsorne forplikter klubbene til å lage et premiebord der samtlige premier og sponsorer vises tydelig under hele utstillingen. Bruk gjerne en pen, ensfarget duk som underlag for premiebordet. Pokaler og spesielle kokarder kan presenteres samtidig. Fôrpremier fra våre sponsorer, og KUN fra disse, skal deles ut og profileres i løpet av dagen samt under premieutdelingen. Vedlagt Premiefordeling fra sponsorutvalget skal benyttes ved premieutdeling. Benytt vedlagte burskjema fra sponsorutvalget for oppstilling av bur og premier. En helt annen ting som er lett å glemme: Dommerne skal ha fødselsdato og EMS-kode på alle katter nominert til panel. Nedriggingsdagen Assistentfrakker leveres til burbilens sjåfør Royal Canin-plakatene tas ned og legges i standcontainer Overskytende fôr premier leveres burbilen. Nedrigging/pakking av bur Burene skal pakkes tilbake i burkassettene. Hvis dette gjøres i riktig rekkefølge, vil det spare klubben for mye tid: Alle tak tas av og legges ett og ett i øverste hylle i kassetten 24 stykker. Høyre og venstre sideplate tas av og legges i bunker á 24 stk. hver for seg. De legges så i den smale hyllen i kassetten. På toppen av disse skal det ligge 24 stk. skillevegger. Lag pakker av bakveggene og frontene: En bakvegg legges med kanten opp, to fronter legges opp i denne og en bakvegg på toppen med kantene nedover. Disse legges i hylle nr stk. Ta av eventuelle gule gulvknotter og legg disse i plastkassen. Bordene slås sammen og legges i nederste hylle med bena oppover. BENA MÅ IKKE KRYSSES! Slå først støttene helt opp og legg deretter ned ett og ett bensett 24 stk. Husk at det du pakker ned, er hva som møter neste helgs arrangørklubb! Norske Rasekattklubbers Riksforbund, Sponsorutvalget 4

5 Premiefordeling på alle NRR s Utstillinger år 2007 Obligatorisk fordeling! Premiering Kategori 1 Perser / Exotic BIS Hann BIS Hunn BIS Kastrat BIS Kastrat Veteran Senior Kull Avlshann Avlshunn Oppdrett RC FB RC FB Persian RC Persian RC Persian RC FB RC FB RC Mature RC Mature RC Persian RC FB RC FB RC Persian Persian Kitten Kitten Persian Persian Kitten Persian Persian Kitten Hills Hills Hills Hills Hills Hills Hills Hills oppdr.bag Premiering Kategori 2 Semilanghår Bis Hann BIS Hunn BIS Kastrat BIS Kastrat Veteran Senior Kull Avlshann Avlshunn Oppdrett RC Intense Hairball RC Intense Hairball RC Sterilised RC Sterilised RC Mature RC Mature RC Exigent RC Exigent Jakt&Fritid Jakt&Fritid Jakt&Fritid Jakt&Fritid Cat Exclusive Cat Exclusive Cat Exclusice Precept 1,5kg Premiering Kategori 3 Korthår BIS Hann Bis Hunn BIS Kastrat BIS Kastrat Veteran Senior Kull Avlshann Avlshunn Oppdrett RC Hair&Skin RC Hair&Skin RC Sterilised RC Sterilised RC Mature RC Mature RC Exigent RC Exigent Premiering Kategori 4 Siam/Oriental katter BIS Hann BIS Hunn BIS Kastrat BIS Kastrat Veteran Senior Kull Avlshann Avlshunn Oppdrett RC Siamese RC Siamese RC Sterilised RC Sterilised RC Mature RC Mature RC Siamese RC Siamese Forkortelsen RC = Royal Canin Premiering Huskatt ungdyr:, og Hills og Cat Exclusive til BIS huskatt, til BOX. Premiering Huskatt voksen: RC Outdoor, Hills og Cat Exclusive til BIS huskatt, RC Outdoor og Cat Exclusice til BOX huskatt Alle ubenyttede premier skal returneres burbilen! Norske Rasekattklubbers Riksforbund, Sponsorutvalget 5

FIFe s utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR)

FIFe s utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) FIFe s utstillingsreglement med NRRs tillegg - side 1 av 48 FIFe s utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) Original utgave av dette reglementet, uten NRRs tillegg, finnes som pdf-fil på engelsk, fransk

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

Innkomne forslag til NRRs GF 2013

Innkomne forslag til NRRs GF 2013 Innkomne forslag til NRRs GF 2013 Forslag som angår gjeldende lover for NRR (GL): Sak 01/13 NRR styrets forslag nr 1: Endring i NRRs Gjeldende Lover (GL) 18 - Dagsorden Det foreslås at punkt 4 på dagsorden

Detaljer

Prosessen fram til vedtaket om å kjøpe nye bur har vært omfattende.

Prosessen fram til vedtaket om å kjøpe nye bur har vært omfattende. NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FÈDERATION INTERNATIONALE FÈLINE (FIFe) Angående vedtak i sak 12/07 innkjøp av nye bur (2 tilhørende vedlegg) Generelt: På styremøte 19. mai 2008 fattet NRRs

Detaljer

Generalforsamlingen fant sted på Thon Hotel Vettre i Asker, 24. 26. februar 2012

Generalforsamlingen fant sted på Thon Hotel Vettre i Asker, 24. 26. februar 2012 Protokoll fra NRRs 49. generalforsamling Generalforsamlingen fant sted på Thon Hotel Vettre i Asker, 24. 26. februar 2012 Åpning av generalforsamlingen President Ann Elene Aasen åpnet generalforsamlingen

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates 2015 Helgene 05.juni 07.juni (Ungdom/Junior) og 12.-14. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. Etter en vellykket Pirates

Detaljer

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN Helgene 3.-5.juni og 10.-12.juni inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor var det totalt 93 lag som

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2015. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. NFVB har som ma l a skape flere møteplasser

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER. Beskrivelse av standens enkeltelementer

UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER. Beskrivelse av standens enkeltelementer UTSTILLERINFO 2 2012 STANDTEKNISKE DETALJER Beskrivelse av standens enkeltelementer Xplore North ONS 2012 viderefører fellesstandens suksesskriterier, og tilfører elementer som kan forsterke disse. Tidligere

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12.

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. 1 2 I første møtet lages gruppene. Det vanligste er 1 leder 1 kasserer 2 Matgruppe 2 Rigggruppe 2 Premiegruppe 2 Lekegruppe Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. LEDER

Detaljer

Katt i Sør Nr.1. 16. Årgang april 2005

Katt i Sør Nr.1. 16. Årgang april 2005 Katt i Sør Nr.1. 16. Årgang april 2005 Sørlandets Rasekattklubb Stiftet 1961 Gratulerer til Gøran og Noble med Årets Katt Kastrat 2004 Årets SØRAK Katt 2004 WW-04 Europa Premier Grand Internasjonal Champion

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst Brev, søknad og CV Underkapitlet Brev, søknad og CV er ordnet i to kurs. Velg rekkefølge ut fra hva du allerede kan, og hva du skal øve på eller lære. SJANGERKUNNSKAP KURS 1: Brev, søknad og CV form og

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS

ConsumerScan Manual. GfK Norge AS ConsumerScan Manual GfK Norge AS 1 INNHOLD INNLEDNING... 3 1 SKANNEREN... 4 1.1 VIKTIGE RÅD FØR INSTALLASJON... 4 1.2 INSTALLASJON AV PROGRAMVARE.... 5 1.3 OPPSTART AV PROGRAMMET... 8 1.4 SKANNE EN STREKKODE...

Detaljer