OPPGAVE 1. (Beregn ca. 2 timer på denne oppgaven)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGAVE 1. (Beregn ca. 2 timer på denne oppgaven)"

Transkript

1 BOKMÅL Nynorsk, se s. 4 9 vedlegg Begynn på nytt ark for hver oppgave. OPPGAVE 1 (Beregn ca. 2 timer på denne oppgaven) En liten kommune skal være vert for en matfestival. I den forbindelse vil biblioteket kjøpe inn en del litteratur om mat og matskikker. a) Katalogiser Mat/viten i NORMARC-formatet ut fra vedlagte kopier (vedlegg 1-6). Lag analytter på artiklene Smak av mat og Oppvasken. Bruk mellomste fullstendighetsnivå (nivå 2). b) Forklar med henvisninger til paragrafer i Katalogiseringsregler framgangsmåten din ved valg av hovedordningsord. OPPGAVE 2 (Beregn ca. 2 timer på denne oppgaven) En mengde eldre matoppskrifter skal publiseres på nett i forbindelse med matfestivalen. Innholdet på nettsiden er basert på opplysninger som registreres i en database. Hver oppskrift har et navn, tilhører en type måltid (som frokost eller middag), har en tilberedningsveiledning og en tilberedningstid (i minutter). Oppskriftene er også publisert i trykte kokebøker. Hver kokebok kan inneholde flere oppskrifter, men en oppskrift kan bare være publisert i én kokebok. Man skal kunne finne informasjon om bokens tittel, utgivelsesår, forlag og ISBN. Man skal kunne søke opp fornavn og etternavn på forfatterne av en bok. Flere personer kan være forfattere for en kokebok, og en kokebok kan ha flere forfattere. Til hver oppskrift er det tilknyttet en mengde ingredienser, og hver ingrediens kan være brukt i flere oppskrifter. Oppskriftene har et navn, en kategori (som kjøtt, fisk eller frukt) og næringsinnhold pr. 100g. Man skal også kunne registrere mengde (i gram) av den enkelte ingrediens pr. oppskrift. Brukerne av nettstedet har mulighet for å skrive kommentarer til oppskriftene. Kommentarene har en overskrift, en kommentartekst og navnet til den som har skrevet kommentaren. Man skal også kunne se hvilken dato kommentaren er publisert. En oppskrift kan ha flere kommentarer, mens den enkelte kommentaren bare kan være knyttet til en oppskrift. 2

2 a) Lag et ER-diagram for databasen. Gjør dine egne forutsetninger dersom du finner noe uklart i beskrivelsen over. b) Sett opp det logiske skjemaet for databasen. Understrek primærnøkler og merk fremmednøkler med asterisk (*). c) Skriv en SQL-setning som viser navn, type og tilberedningstid for oppskrifter av typen middag, som tar under 60 minutter å tilberede. Sorter stigende på tilberedningstid. d) Skriv en SQL-setning som viser hvem som er forfattere av kokeboken «Herlige retter med kål», og hvilke oppskrifter den inneholder. Vedlegg 7 oppsummerer viktige deler av pensum. OPPGAVE 3 (Beregn ca. 2 timer på denne oppgaven) Matfestivalen skal også lage en samling med elektroniske artikler om mat. Artiklene skal lagres som HTML-dokumenter slik at de er søkbare i fulltekst og de skal ha en struktur som gjør gjenfinningen enklere. Det finnes allerede et stilark som du ikke skal koble til dokumentet her i oppgaven. a) Lag et velformet HTML5-dokument der du markerer opp innholdet i artikkelen i vedlegg 8. Lag en god semantisk struktur, og ta med alle delene. Tilføy attributter der dette er nødvendig. De ulike delene skal plasseres i HTML5-elementer, men løpende tekst kan forkortes med [ ] der du finner det nødvendig. Marker opp bildene ved hjelp av numrene i margen. I vedlegg 9 finner du et skjelett til et enkelt HTML5-dokument, samt oversikt over mye brukte elementer og attributter. Du står fritt til å brukes andre elementer og attributter enn dem som er nevnt i vedlegget. b) Gjør rede for vanlige måter å optimalisere HTML-dokumenter med tanke på gjenfinning med søkemotorer. 3

3 NYNORSK Bokmål, sjå s. 2 9 vedlegg Ta til på nytt ark for kvar oppgåve OPPGÅVE 1 (Bruk omlag 2 timar på denne oppgåva) Ei lita kommune skal vere vert for ein matfestival. Difor vil biblioteket kjøpe inn ein del litteratur om mat og matskikkar. c) Katalogiser Mat/viten i NORMARC-formatet ut frå vedlagte kopier (vedlegg 1-6). Lag analyttar på artiklane Smak av mat og Oppvasken. Bruk mellomste fullstendenivå (nivå 2). d) Forklar med tilvisingar til paragrafer i Katalogiseringsregler framgangsmåten din ved val av hovudordningsord. OPPGÅVE 2 (Bruk omlag 2 timar på denne oppgåva) Ei mengd eldre matoppskrifter skal publiserast på nett. Innhaldet på nettsida er basert på opplysningar som vert registrert i ei database. Kvar oppskrift har eit namn, hører til ein type måltid (som frukost eller middag), har ei vegleiing og tillagingstid (i minutt). Oppskriftene er også publisert i trykte kokebøker. Kvar kokebok kan innehalde fleire oppskrifter, men ei oppskrift kan bare vere publisert i ei kokebok. Ein skal kunne finne informasjon om bokas tittel, utgjevingsår, forlag og ISBN. Ein skal kunne søke opp fornamn og etternamn på forfattarane av ei bok. Fleire personar kan være forfatterar for ei kokebok, og ei kokebok kan ha fleire forfattarar. Til kvar oppskrift er det tilknytt ei mengd ingrediensar. Kvar ingrediens kan vere brukt i fleire oppskrifter. Oppskriftene har et namn, en kategori (som kjøtt, fisk eller frukt), og næringsinnhald pr. 100g. Ein skal også kunne registrere mengde (i gram) av den enkelte ingrediensen pr. oppskrift. Brukarane av nettstaden kan skriva kommentarar til oppskriftene. Kommentarane har ei overskrift, ei kommentartekst og namnet til han som har skrivi kommentaren. Ein skal også kunne sjå kva for ein dato kommentaren er publisert. Ei oppskrift kan ha mange kommentarar, men ei enkelt kommentar kan berre vere knytt til ein oppskrift. e) Lag eit ER-diagram for databasen. Gjer dine eigne føresetnader dersom du finn noko uklart i beskrivinga over. 4

4 f) Sett opp det logiske skjemaet for databasen. Strek under primærnyklar og merk fremmednyklar med asterisk (*). g) Skriv ei SQL-setning som viser namn, type og tilberedningstid for oppskrifter av typen middag som tar under 60 minutter å tilberede. Sorter stigande på tillagingstid. h) Skriv ei SQL-setning som viser kven som er forfattarar av kokeboka «Herlige retter med kål», og kva for oppskrifter den inneheld. Vedlegg 7 summerer opp dei viktigaste delane av pensum. OPPGÅVE 3 (Bruk omlag 2 timar på denne oppgåva) a) Lag eit velforma HTML5-dokument der du markerer opp teksten i vedlegg 8. Lag ein god semantisk struktur, og ta med alle delane. Legg til attributt der dette er nødvendig. Dei ulike delane plasserast i HTML5-elementer og løpande tekst kan kortast ned med [ ] der du finn det nødvendig. Marker opp bileta ved hjelp av numra i mergen. I vedlegg 9 finn du eit skjelett til eit enkelt HTML5-dokument, i tillegg til ei oversikt over mykje brukte element og attributt. Du står fritt til å nytte andre element og attributt enn dei som er nemnd i vedlegget. b) Gjer greie for vanlege måtar å optimalisere HTML-dokumenter med tanke på gjenfinning med søkemotorar på. 5

5 Vedlegg 1 tittelside 238 sider 21,0 cm 6

6 Vedlegg 2 verso 7

7 Vedlegg 3 innhold 8

8 Vedlegg 4 Innhold 2 9

9 Vedlegg 5 Innhold 3 10

10 Vedlegg 6 Innhold 4 11

11 Vedlegg 7 Fra konseptuell modell til logisk skjema SQL 1. Hver entitetstype blir en tabell o Hvert attributt blir en kolonne i tabellen 2. Hver mange til mange-sammenhengstype blir en tabell o Opprett fremmednøkler til entitetstypene i hver ende av sammenhengstypen o Eventuelle attributter knyttet til sammenhengstypen blir kolonner i tabellen o Kombinasjonen av fremmednøklene og eventuelle øvrige kolonner utgjør primærnøkkelen i tabellen 3. Hver én til mange-sammenhengstype erstattes med en fremmednøkkel i tabellen som svarer til entitetstypen på mange-siden o Eventuelle attributter knyttet til sammenhengstypen blir kolonner i tabellen på mange-siden 4. Hver én til én-sammenhengstype erstattes med en fremmednøkkel i én av entitetstypenes tabell o Eventuelle attributter knyttet til sammenhengstypen blir en kolonne i tabellen der fremmednøkkelen plasseres SELECT [DISTINCT] kolonneuttrykk FROM tabeller [WHERE betingelser] [GROUP BY kolonner] [ORDER BY kolonner]; 1. Hakeparenteser betyr at setningsleddet ikke trenger være med 2. Kolonneuttrykk kan være kolonnenavn eller beregningsfunksjoner (SUM(), COUNT(), AVG(), MAX(), MIN()) 12

12 Vedlegg 8 En smak av Tromsø Tromsø har i mange år gått under betegnelsen Nordens Paris. MatPrat tok turen nordover for å sjekke hvorfor. Her er noen smakebiter fra vår byvandring. TEKST: TRUDE ELISABETH HENRICHSEN, PRESSEANSVARLIG Fakta om Tromsø Tromsø er en livlig og vakker by med arktisk historie og kultur, omgitt av fjell, fjord og en øyverden under midnattssola og nordlyset. Tromsø er en by og kommune i Troms fylke. Den er den største byen i Nord-Norge, den åttende største bykommunen og den niende største kommunen i Norge. Kilde Wikipedia Midt i Storgata ligger et rødt, sjarmerende hus med forføreriske dufter av søte fristelser. Byens godterihus rommer de mykeste karameller, håndlagd konfekt, nougat, lakris og sjokolader med smak av havsalt, bringebær og multer. Her kan du sikre deg konfekt med geitost og ekte rømme, og investere i spiselige gaver til fryd for øyet og ganen. Skiltet på veggen forkynner: Vi har byens søteste kunder, og Helle Hansen bak disken kan forsikre at her blir alle glade av å være. Bilde 1 HÅNDLAGET SJOKOLADE MED MULTEKREM ER EN AV SWEETHEARTS SPESIALITETER. Vi har vært her i 30 år og er blitt en turistattraksjon, forteller hun fornøyd. - Japanere har lest om oss i guidebøker og lar seg spesielt fascinere av lakrisen og marsipanfigurene. Jeg kan ikke tenke meg noen hyggeligere jobb, forsikrer hun. - For mange er det ren terapi å komme hit bare for å lukte og se. Nordnorsk kaketradisjon Vis a vis Kineomatografen, ligger et annet koselig krypinn i vintermørket. Coffee by Ellie har kun fem bord og byr på nytraktet kaffe og hjemmebakst. Jeg har alltid drømt om å åpne en egen kafe, forteller innehaveren. 13

13 Nordens Paris Tilnavnet «Nordens Paris» har sin opprinnelse fra tida rundt Jentene fra Tromsø gikk kledd som parisiske sypiker het det da. En tysk turist, G. Hartung, skrev i en reiseskildring: «Stokholm gjelder for Nordens Paris. Skal det beboende høje Norden ogsaa have et, kan det kun være Tromsø.» Siden Paris på dette tidspunkt var verdens sentrum, var det svært vanlig å sammenligne enhver by det var noe med, med Paris. - Min store inspirasjon er mormor, forteller hun og hekter ned bildet av sitt forbilde fra veggen. Hvis jeg ikke har bakt Mormors eplekake, får jeg beskjed av kundene. Ellers prøver jeg å forandre litt på utvalget. Vi kommer fra en kakeglad familie som holder den nordnorske tradisjonen med rikholdige kakebord ved like. Det holder ikke med en kake når det er bursdag! En afrikansk oase Litt gjemt i den gamle bebyggelsen på Skansen rett ved Polarmuseet, har Rose Marie Louise Simba skapt sin Afrikanske oase i den gamle Bårstua. Hun skjenker opp baobab- juice fra Sudan og forklarer: Nordmenn er kjent med mexicansk og indisk mat, men ikke alle er bevandret i det afrikanske. Juicen viser vei til nye smaker og bidrar til å sette mer fokus på måltidet. Reinsdyr og antilope For å få nordmenn til å vende seg til afrikanske smaker, har vi tatt utgangspunkt i de nordnorske råvarene. Du kan ikke begynne med krokodillekjøtt, men må forsøke finne råvarer som passer hverandre. Kudu-antilopen har samme tekstur og er mye lik reinsdyr i smaken. Vi serverer derfor reinsdyrkjøtt i en afrikansk saus. Nord-norske klassikere Mackøl og måsegg mølja lutfisk tørrfisk grilla hvalkjøtt Bilde 2 Hva er typisk for det afrikanske kjøkken? Afrika er stort og hvert land har sine særegenheter. En fellesnevner er at alle grunnsmakene i maten, og kanskje særlig bitterhet, er viktig. Det samme gjelder tekstur. Du må ha noe «al dente», - noe å tygge på. 14

14 Vedlegg 9 Enkelt HTML-skjelett <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title> </title> </head> <body> </body> </html> Mye brukte HTML-elementer <header> <nav> <article> <section> <h1> <h6> <aside> <footer> <div> <figure> <a> <address> <p> <img /> <figcaption> <span> <small> <strong> <em> <ul> <ol> <li> Mye brukte HTML-attributter id class title href (brukes sammen med <a>) src (brukes sammen med <img />) alt (brukes sammen med <img />) 15

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

Del 1: ER-modellering og databaseteori

Del 1: ER-modellering og databaseteori Del 1: ER-modellering og databaseteori (a) ER-modellering Oppgavens del 1a er delt i tre deler. I første del skal det lages et ER-diagram for databasen til firmaet Sjokoladeland. Deretter skal det lages

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

1. Datamodellering. 1.1. Kommentarer til læreboka

1. Datamodellering. 1.1. Kommentarer til læreboka Tore Mallaug 20.10.2009 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for fagene LN323D Databaser 1. Datamodellering Resymé: Denne leksjonen viser et par eksempler på ER-modellering

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Nettsamfunnet for jazz i Norge jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Her er en kort bruksanvisning for deg som vil lage din egen blogg gjennom Jazzprofil. Vi forklarer

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen

Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Webutvikling oblig 1 Marius Hanssen Oppgave 1 arngren.net er en rotete nettside, enkelt sett forpestet med et uorganisert layout og en kode så grov at jeg ikke skjønner hvordan de klarte å finne en så

Detaljer

Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1

Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1 Normalisering Tine Lodberg Frost Normalisering 14.10.2014 Dagens forelesning Pensum Berget, G. (2010). Relasjonsdatabaser og datamodellering (3. utg.). Oslo: Høgskolen

Detaljer

En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen

En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen Hva er priser på oppskrifter? Det er ett system som ved hjelp av innhentede priser på ingredienser

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Forsvunnet katt webside

Forsvunnet katt webside Lesson 3 Forsvunnet katt webside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier? «prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave» (Hertzberg

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Grand Chapitre 2012 29. juni 1. juli Tromsø. Chaîne des Rôtisseurs Bailliage de Norvège chaine.no

Grand Chapitre 2012 29. juni 1. juli Tromsø. Chaîne des Rôtisseurs Bailliage de Norvège chaine.no Grand Chapitre 2012 29. juni 1. juli Tromsø Chaîne des Rôtisseurs Bailliage de Norvège chaine.no Fest i midnattssolens rike Vil våre internasjonale venner tro oss når vi forteller at vi festet tre dager

Detaljer