Bispevisitas september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bispevisitas 8.-13. september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil"

Transkript

1 IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 86 NR Bispevisitas september Drømmen om et hus Reisebrev fra Brasil Bli med og påvirk kirkens hverdag

2 DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD Utgiver Drøbak og Frogn menighetsråd. Utkommer med 3 nummer pr. år. Redaksjonen består av Otto Schou og Govert van den Brink Layout/trykking Østfold Trykkeri AS Er det spørsmål og saker du ønsker at menighetsbladet skal ta opp? Send e-post til redaksjonen: Redaksjonens adresse Drøbak og Frogn kirkekontor, Postboks 1, 1441 DRØBAK Telefon Telefax E-post: Neste utgave av KIRKENYTT kommer november MILJØMERKET Trykksak 0796 Øksen Følgende lille historie om George Washington, senere USAs første president, fant jeg i en gammel andaktsbok. I all sin enkelhet synes jeg denne historien forteller oss om hvor viktig det er alltid å snakke sant George Washington fikk en gang en liten øks av sin far. Jublende glad sprang han ut i hagen og prøvde øksen på alt han så. I hagen var det også et stort og flott pæretre. Her utfoldet han seg skikkelig; han hugget på kryss og tvers i dette gamle og vakre tre. Da han var trett av arbeidet, gikk han inn. Da faren etter en stund kom ut i hagen og fikk se at pæretreet var ødelagt, ble han aldeles fortvilet. Han spurte George om han visste hvem som hadde gjort dette. George betenkte seg et øyeblikk. Men så fattet han mot, og sa: «Far, jeg kan ikke lyve; jeg har gjort det med min øks.» Faren tok ham da inntil seg og sa: «Kjære George, jeg vil heller miste tusen pæretrær enn ha en sønn som lyver.» DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR Rådhusveien 6 (Rådhuset inng. D) Postadresse: Pb 1, 1441 DRØBAK Tlf: Faks: E-post: Åpningstid: mandag-fredag Frogn kirkelige fellesråd/menighetsråd Leder: Leif Thv. Tomter Tlf: ANSATTE Sogneprest Dag-Kjetil Hartberg Tlf: / Ungdomsprest Øivind Refvik Tlf: / Kirkeverge Per Ørjan Aaslid Tlf: / Saksbehandler Govert van den Brink Tlf: / Menighetsmusiker Prosjektleder trosopplæring Svanhild Moen Refvik Tlf: / Kirketjener Jan-Helge Ljøstad Tlf: / Kirkegårdsarbeider Frank Hansen Tlf: Sogneprest Anne Mathilde Klare Tlf: / Sekretær Randi Flock Tlf: Kirkegårdsarbeider Marit Andresen Tlf: Kapellan Maria Ådland Monger Tlf: / Kantor Hans Martin Molvik Tlf: Diakon Anne Marie Sverdrup Tlf: / Trosopplærer Rune Taranger Tlf: / KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

3 Biskopen besøker Drøbak og Frogn En biskop har en variert og mangfoldig jobb! En viktig funksjon er å besøke bispedømmets lokale menigheter i en såkalt «Bispevisitas». Sist vi hadde visitas hos oss var i 2007, da med biskop Helga Byfuglien. Nå er det altså Atle Sommerfeldt som gjester oss i tiden september. En bispevisitas har et klart og tydelig formål: Å støtte, inspirere og veilede menighetsråd, frivillige og ansatte. Biskopen skal gi støtte til virksomheten og styrke kirkens synlige tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Det kan være godt med et blikk utenfra på vårt lokale arbeid. Det er spennende å få besøk akkurat i det vi står på terskelen til å ta i bruk det nye flerbrukshuset. Det er lagt opp til et bredt program for visitasen, der mange av postene er åpne for alle. HER ER LITT AV PROGRAMMET: Tirsdag 08.09: Åpningsgudstjeneste i Frogn kirke kl. 10. Friluftsgudstjeneste ved fjorden sør for Drøbak i samarbeid med Frogn Historielag kl.18. Kantoriet medvirker. Parkering på Røis eller Krogsrudtoppen. Onsdag 09.09: Besøk på Oscarsborg festning; som nå er fast vigselssted. Formiddag. Møte med skoleledelsen i kommunen Møte med Menighetsrådet Gudstjeneste med ungdom, for alle; Drøbak kirke kl. 19. («G19») Torsdag 10.09: Møte med kommuneledelsen Biskopen åpner utstilling på Avistegnernes hus; «Barn i krig». Omvisning og panelsamtale. Kl «Dirridam» småbarnssang i Frogn kirke kl tar imot biskopen. Kveldsgudstjeneste i Drøbak kirke; Gospelkoret medvirker. Søndag 13.09: Visitasgudstjeneste Drøbakkirke kl. 11. Åpen kirkekaffe på Folkvang med visitasforedrag etterpå. Biskopen skal videre ha samtaler med alle vigslede medarbeidere og kirkeverge. Vi oppfordrer alle til å sette av dagene, og til å få med seg mange av programpostene og gudstjenestene. Flerbrukshuset Sentralt plassert ved rundkjøringen på Dyrløkke tar flerbrukshuset form. Vinduer er på plass, kabler trekkes, skillevegger reises og flater males. I takt med fremdriften stiger også forventningene til hva huset skal romme. Overlevering og flytting Huset skal overleveres til Frogn kommune i november. Deretter følger ferdigbefaring og en periode med kontroller, testing, justeringer etc, før innflytting kan starte. Teknisk lyd- og lysutstyr, teleskoptribune til storsalen, møbler, kunst o.l. skal monteres etter overtakelsen, og mye av dette blir først levert i januar. Det betyr at huset så smått kan tas i bruk på nyåret, og et par måneder regnes som innkjøringsperiode. Offisiell åpning 6. mars blir det stor festgudstjeneste med vigsling av kapellet og innvielse av storsalen. Vigslingen inngår i en festuke med et variert og spennende program. Vi ønsker at huset skal yre av liv, og at mennesker i alle aldre skal bruke huset og glede seg over de mulighetene det gir. Derfor vil vi også at så mange som mulig skal få anledning til å komme innom og ta del i åpningsfesten. Hva skal barnet hete? Det er stor enighet om at huset må få et navn, og forslagene er mange. Om kort tid lanseres en navnekonkurranse, der alle kan delta. Brukerstyret håper å kunne presentere det nye navnet i begynnelsen av oktober. Bruk av huset Kirken i Frogn har lenge savnet et møtested utover kirkerommet. Særlig arbeidet blant barn og unge har kjent på dette. Nå blir «flerbrukshuset» vårt nye menighetssenter. Vi gleder oss til å kunne samle menighetskontoret og aktiviteter som er spredt på ulike skoler, rådhus og kirker på ett sted. Nye og varierte aktivitetstilbud er på trappene. Kapellet og den fleksible storsalen, som kan brukes til gudstjenester, blir sentrale rom i tillegg til torget, møterommene og kontorer. Her skal store og små vokse og trives. Drøbak kirke og Frogn kirke skal samtidig brukes til gudstjenester og kirkelige handlinger som før. Den 25. oktober inviterer vi til frivillighetsfest og idéverksted, der alle kan få være med å forme morgendagens aktiviteter i kirken i Frogn. Flerbrukshuset deles mellom kirken og kulturetaten i Frogn kommune og vil romme mange aktiviteter ut over det kirkelige. Et eget brukerstyre forvalter bruken av de ulike lokalene. Per Ørjan Aaslid, kirkeverge KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 3

4 DIAKONI DIAKONIDAGER Denne høsten er det flere spesielle diakonidager å være med på. Samtidig kan vi kalle hver eneste dag en diakonidag, - fordi diakoni handler om hvordan vi tjener hverandre eller bryr oss om hverandre til hverdags. Diakonihverdager i Frogn Rundt omkring i kommunen vår foregår det mye god diakoni, både i det stille og i det mer synlige; og det er mange som deltar - gjennom bønn, besøk, samtaler og praktisk hjelp. Det viktigste er det vi kan gjøre for hverandre, hver og en. Det foregår diakoni mellom unge og eldre, i trosopplæringen, i korene og mange andre steder der mennesker møtes. Noe foregår spontant, annet er planlagt. Blant annet arrangerer Diakoniutvalget jevnlige hyggetreff på Hospitalet, åpent for alle som er ledige om formiddagen den fjerde torsdagen i måneden. Hyggetreffet er et godt møtested for mange. Kirken vil være et fellesskap som er preget av deltakelse, respekt og mangfold, står det i visjonsdokumentet for Borg bispedømme, «Mer himmel på jord». I dette fellesskapet er vi alle diakoner. Alle kan vise barmhjertighet, fremme rettferdighet og verne om skaperverket. Det skjer i våre daglige gjøremål, gjennom de små og store valgene vi tar, og av og til gjennom spesielle arrangement. Nå nylig var noen fra Frogn og Drøbak med på sommerens store Klimapilegrimsvandring; en global, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Diakonisøndag i Drøbak Den årlige Diakonisøndagen er også en markering. I høst blir den søndag 20. september, med gudstjeneste og kirkekaffe der vi feirer og utfordrer vårt diakonale engasjement. Vi håper at den nye prostidiakon i Søndre Follo, Atle Eikeland, blir med eller at han kommer for å hilse på oss senere i høst. Diakonilørdag i Borg En annen tradisjon som det nå blåses nytt liv i, er Diakonidagen for hele Borg bispedømme. Lørdag 17. oktober blir det en samling i Ski nye kirke, til fellesskap og inspirasjon. Bli med på den og få del i tanker og samtaler om frivillighet og inkludering! Mer informasjon på kirkekontoret. Diakoniprosjektet Vi er i starten av det tredje året av prosjektperioden. Diakonen vår, Anne Marie Sverdrup, møter enkelt personer og grupper, og hun samarbeider med ulike instanser i kommunen. Nå ved semesterstart er det rom for flere deltakere i sorggruppe eller i vendepunktgruppe. I høst legges dessuten planer for livet i det nye huset på Dyrløkke, og for hvordan det kan bli et sted for fellesskap og trivsel. Både frivillige og ansatte trengs til ulike tjenester der. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret eller diakonen om du kan tenke deg å være med på kaffe- og vaffelservering eller andre tiltak for et godt og åpent miljø, - og bli med på allmøte 25. oktober. Hver dag er en diakonidag! Vendepunkt Noen ganger blir livet snudd opp ned. Noen ganger kjennes det som om alle dører er lukket, og det er usikkert hvor veien videre går. Bakgrunnen kan være tap av noen eller noe som har hatt stor betydning; det kan være håp som er brutt, eller det kan være noe annet som medfører sorg og behov for nyorientering. Vi har en liten samtalegruppe for mennesker som har opplevd at livet har tatt en uforutsett vending, og som ønsker å støtte hverandre i å komme videre. Gruppa møtes på tidlig kveldstid omtrent annenhver uke, og den er åpen flere deltakere. På møtene lytter vi til hverandres fortellinger; vi snakker om endringene og utfordringene, og vi gir rom for å berøre eksistensielle spørsmål. Mange som opplever tap, finner trøst og inspirasjon i å dele tanker og erfaringer med andre i en liknende situasjon. Dersom du tror at en vendepunktgruppe kan være noe for deg, eller du ønsker en samtale, er du velkommen til å kontakte diakonen, Anne Marie Sverdrup. Telefon: / , e-post: 4 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

5 Rapport fra misjonsprosjektet og vennskapsmenighet i Brasil Ved begynnelsen av årets sommerferie dro jeg sammen med min venninne, Nanna Lundevall, til Brasil helt uvitende om hvor mye turen i vente kom til å sjokkere, glede og påvirke oss. Utveksling mellom menigheten i Drøbak og Redentor-menigheten i Curitiba i Brasil blir støttet av organisasjonen Vennskap Nord-Sør som jobber for fredelig, rettferdig og bærekraftig utvikling gjennom utveksling og samarbeidsprosjekter. Det var imidlertid to reisemål vi hadde for øyet da vi dro sørover: vennskapsmenigheten vår i Curitiba og et hjelpeprosjekt i byen Pelotas. Helt sør i Brasil, i Pelotas, ligger nemlig favelaen Pestano. Da vi besøkte området så vi at gatene var belagt av søppel og et rødt støv, som vi ble fortalt, blir til ugjennomtrengelig gjørme når det regner. Derfor er det kun skole på dagene uten nedbør. Mange av husene er falleferdige og vi fikk streng beskjed om å ikke gå der alene etter mørkets frembrudd. Her er det mye kriminalitet, og store problemer med prostitusjon og narkotika. Det offentlige skolesystemet er dårlig og svært begrenset, og som et resultat så vi barn som vandret gatelangs store deler av dagen uten mål og mening. Slik er dessverre situasjonen over store deler av Brasil, og også over store deler av verden. Det er imidlertid mange som jobber for å bryte slike mønstre, og dette fikk vi ta del i da vi besøkte Pelotas. Rett utenfor Pestano, ligger nemlig en liten oase. En stor grønn, hage med trær og blomster og midt på tomten et stort, himmelblått hus. Dette er Vida Plena-prosjektet, som kan oversettes fra portugisisk til noe sånn som fullverdig liv, eller liv i overflod. Hjelpeprosjektet blir støttet av den lutherske kirken i Pelotas, Det norske misjonsselskap og Drøbak og Frogn menighet. Bakgrunnen for prosjektet er bibelverset Joh 10.10: Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Den kristne tro er grunnlag for alt arbeid som gjøres her, og det viktigste er å ikke kun formidle Bibelen gjennom ord, men gjennom handling. Gjennom fotball- og kulturskoler, speidergrupper og matlagingskurs på Vida Plena er målet å gi menneskene i Pestano respekt for seg selv og medmennesker, og å gjøre dem mer miljøog samfunnsbevisste. Langtidsmålet er at dette skal gi deltagerne et bedre håp for fremtiden, og økt mulighet for selvrealisering slik at de kan bryte ut av dårlige mønstre. Med min bakgrunn der jeg har vokst opp i Drøbak og fullført skolegangen i trygge omgivelser, var det vanskelig å ta inn over seg at det er så mange som ikke deler de samme privilegiene. Trøsten var det faktum at slike hjelpeprosjekter er mange og fins flere steder på alle kontinenter. Vi kjente på en voldsom takknemlighet ikke bare for at dette er noe vi slipper i Norge, men også for alle menneskene som jobber frivillig på disse prosjektene og ikke minst de som støtter det økonomisk. Kirken i Drøbak og Frogn, Heer skole, næringsliv og privatpersoner har samlet inn penger til Vida Plena regelmessig de siste par årene, og det var fint endelig å få besøke og se at pengene kom så mange mennesker til nytte. I Curitiba besøkte vi også to hjelpeprosjekter i favelaer hvor situasjonen var den samme, men her var vi også for å besøke vennskapsmenigheten vår og ta del i ungdomsarbeidet i Redentorkirken. Ungdomsgruppene her var fulle av liv, og det var gøy å ta del i aktiviteter der alle deltok med fullt engasjement. I Brasil er de lutherske kirkene grunnlagt av tyske immigranter, og det har status som en møteplass for alle aldre. Resultatet er fullsatte kirker på gudstjenesten og prester som kjenner de aller fleste personlig. Det var mye latter og sang, kulturelle bidrag og andakter fra flere ungdommer og voksne under gudstjenesten, og som to fremmede nordmenn følte vi oss hjemme nærmest med én gang. Som ungdomsleder i Drøbak kirke de siste par årene har jeg fått god mulighet til å bli kjent med utvekslingsstudentene fra Brasil som har hatt praksis i menigheten i Drøbak og Frogn mellom Og i vinterferien i fjor fikk vi også besøk av en gruppe ungdommer fra Redentorkirken i Curitiba. Mens de var her snakket de ofte om at det de savnet mest i kirken i Norge var samholdet og engasjementet til de som deltok, og etter å ha besøkt menigheten deres i Curitba skjønner jeg godt hva de mente. Håpet mitt er at de gjennom samarbeidsprosjektet og utvekslingen kan ha plantet noen frø i kirken i Drøbak som kan utvikle seg til å bli en brasiliansk vri på det menighetsarbeidet vi allerede holder på med. Kulturutvekslingen har gitt en ekstra dimensjon til ungdomsarbeidet i kirken, og brasilianerne har vært veldig populære blant konfirmantene og resten av ungdommene. Resultatet av samarbeidet mellom Drøbak og Brasil er vennskapsbånd knyttet på tvers av kontinenter, og det har vært en unik måte å få oppleve hverandres kulturer og land på godt og ondt. Reisen vår i sommer har vært en tur til ettertanke, men også en tur fylt med fantastiske, gjestfrie mennesker og flotte opplevelser. Irene Elisabeth Eik KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 5

6 KONFIRMANTER Høstkonfirmanter i Drøbak og Frogn 2015 Drøbak kirke :30 Boug, Torjus Boug, Kristian Bøhlerengen, Henrik Moholt, Tobias Strand Platou, Henrik Alm Sjølstad, Martin André Thomas, Alexander Lunde, Marion Tiantian Myhre, Marthe Moberg Opdahl, Helene Raaf, Martha Ines Sannes, Vilde Wolmersen, Marie Drøbak kirke :00 Enger, Marius Moen Hagen, Sander Johnsrud, Henrik Bertonn Pilvik, Håkon Aadu Rønning, Christian Skarø, Johannes Robert Stoldt, Sebastian Jønholdt Thunem, Ådne Ulvestad, Tobias Thunem, Idun Konfirmantleir Action 2015 I begynnelsen av skoleferien reiste 57 høstkonfirmanter til den store sommerfestivalen KRIK Action Sammen med nesten 900 andre ungdommer ble det noen uforglemmelige dager med mye moro, teltliv, nye spenstige aktiviteter og undervisning. Temaet for leiren var «But different». Takk for flotte dager! Drøbak kirke :00 Angell, Hans Frederik Brun, Vetle Flereng, Henrik Jørgensen Nilsen, Sondre Arder, Sofie Benedicte Ellefsen, Emma Karoline Furu, Henrikke Madeleine Kjøia, Katinka Marthinsen, Kamilla Olsen, Mathilde Randine Hille Skaug, Tora Friberg Thuen, Jannike Winther, Marie Camilla Drøbak kirke :00 Aaser, Martine Andersen, Cecilie Løken Bøhlerengen, Charlotte Grimsrud, Caroline Jacobsen, Madeleine Nesdal, Sofie Larsen Pettersen, Mia Ramskjell, Anine Elshaug Sickel, Ragnhild Kolberg Sætre, Vanessa Bakke Vøien, Linn Sofie Frogn kirke :00 Asheim, Victor Wergeland Bratli, Viljar Kristen Moeng Olsen Falch, Joakim Holst, Sebastian Hellvik Lorentzen, Thomas Martinsen, Adrian Tveitan Solberg, Jørgen Granum, Mari Mørkhagen Lesteberg, Frida Lesteberg Ottestad, Yvonne Sirèn Raumli, Ingeborg Johanne Halvorsen

7 KIRKEVALGET Biskop Atle Sommerfeldt håper på sterkt engasjement: Vi har århundrets viktigste kirkevalg Det er viktig at aktive kirkemedlemmer deltar. Vel så viktig er det at de som ikke er så ofte i kirken stemmer. Biskop Atle Sommerfeldt snakker seg varm om årets kirkevalg. Han håper på økt oppslutning i landets mest folkerike bispedømme. For fire år siden brukte 10,8 prosent stemmeretten. Nå håper han på større deltagelse blant Borgs drøye kirkemedlemmer. Nettsted med viktig informasjon Appellen er at alle som bruker kirken og som har bruk for kirken engasjerer seg. På nettstedet finnes viktig informasjon. Kirkevalget består av menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. De sju som velges til bispedømmerådet skal også representere Borg på Kirkemøtet, som er kirkens øverste representative organ. Kirkevalget.no gir oversikt over kandidater og spørsmål om hva de mener. Valget går parallelt med årets kommune- og fylkestingsvalg 13. og 14. september. Det er første kirkevalg etter grunnlovs endringene fra 2012, som endret relasjonene mellom kirke og stat. - Jeg vil ikke nøle med å si at dette er århundrets aller viktigste kirkevalg, sier Sommerfeldt. I perioden venter avgjørende beslutninger om kirkens profil og organisering. Biskopen viser til at kirken i 2017 overtar en rekke oppgaver fra staten. Blant annet arbeidsgiveransvar for 1600 medarbeidere og økonomiforvaltning av to milliarder kroner. Mer aktiv og synlig Sommerfeldt gløder for innholdet i kirkens motto Mer himmel på jord og håper at valget gir engasjement for å gjøre kirken enda mer aktiv og synlig i lokalsamfunnet. Han nevner viktige temaer som dåp, konfirmasjon, klima, omsorg og helse. Mediene er opptatt av at det er to lister til årets bispedømmevalg. Åpen folkekirkes liste utfordrer nominasjonskomiteens liste. - Hva synes du om at det er to konkurrerende lister? - Vi arbeider med å utvikle hvordan 3,8 millioner medlemmers valg av beslutningstagere skal skje best mulig. Her er stort mangfold i oppfatninger. Slik det bør være i kirken. En måte å gjøre dette på er å ha flere lister. Det blir spennende å se hvordan valgprosessen fungerer. - Hvordan vil det virke på valgdeltagelsen? - Jeg håper på økt oppmerksomhet og bredere mobilisering, sier Sommerfeldt som legger til at hver stemme teller. Det er forholdstallsvalg og ikke som i Storbritannia der The Winner Takes It all. Kandidatene får sin plass i bispedømmerådet etter beregninger fra fordelingen av antall stemmer på de to listene. Velgerne kan også føre over navn på begge listene. KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 7

8 DEN NORSKE KIRKE TV-Aksjonen 18. oktober: Vi skal vokte regnskogen TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen. Regnskogen er avgjørende for klodens klima, for vår felles framtid og for 260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem. Halvparten av verdens regnskoger er allerede ødelagt, og uten din hjelp kan det være for sent å redde det som er igjen. Pengene som samles inn skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. BLI MED PÅ VERDENS STØRSTE DUGNAD! Bli bøssebærer, ring eller gå inn på blimed.no JA til søndagsfri og andre verdier stem KrF! Kirkevalget 2015 i Drøbak og Frogn sokn Ved Kirkevalget 2015 skal det velges menighetsråd og fem leke medlemmer til bispedømmerådet. Valget finner sted 14. september 2015 fra kl : Drøbak stemmekrets - Drøbak kino foaje Sogsti stemmekrets - Sogsti skole Dyrløkkeåsen stemmekrets - Dyrløkkeåsen skole Heer stemmekrets - Heer skole Nordre Frogn stemmekrets - Dal skole Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i Forhåndsstemming Det vil være anledning til å forhåndsstemme i perioden 10. august september Forhåndsstemming vil finne sted på Drøbak/Frogn kirkekontor, Rådhusvn 6 (inngang D) hverdager fra kl Valgkort Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister og har stemmerett, vil ha mottatt valgkort og nærmere informasjon. Den som er medlem i Den norske kirke og ikke har mottatt valgkortet, bes kontakte kirkekontoret for å få rettet opp opplysningene i Den norske kirkes medlemsregister. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall. Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, kan gå frem som beskrevet på valgkortet for å bli slettet fra medlemsregisteret. Ettersyn av manntall Kirkelig manntall for Drøbak og Frogn sokn er lagt ut for ettersyn på Drøbak/Frogn kirkekontor og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets ordinære åpningstid i perioden 10. august til 11. september. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er bitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Fra venstre: Tonje Kristiansen Marken, Sigbjørn Kvistad, Bente Bjerknes, Øivind Refvik, Merethe Solberg 8 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

9 Valgpresentasjon fra Borg bispedømme Nå skapes framtidas kirke Hvem vil du gi din stemme? MANGFOLDIG FOLKEKIRKE- NOMINASJONSKOMITEENS LISTE ÅPEN FOLKEKIRKES LISTE Hvem skal styre kirken? Ved kirkevalget kan du stemme på kandidater til Borg bispedømmeråd og ditt lokale menighetsråd. Med din stemme kan du påvirke kirkens fremtid. Bli kjent med kandidatene til bispedømmerådet: Hvem er de? Hvorfor stiller de til valg? Hva mener de? Kort presentasjon på de neste sidene, fyldig presentasjon på Kirkevalget samme tid og sted som kommunevalget september 2015

10 NÅ SKAPES FRAMTIDAS KIRKE MANGFOLDIG FOLKEKIRKE- NOMINASJONSKOMITEENS LISTE Listen består av personer med høy kompetanse og erfaring. De representerer et mangfold i syn på aktuelle kirkelige spørsmål, og ønsker en kirke der det er rom for et mangfold av meninger og holdninger. Kandidatene kommer fra forskjellige deler av bispedømmet, og det er god spredning i alder og kjønn. Listen er utarbeidet av en nominasjonskomité valgt av menighetsrådene. ERLING BIRKEDAL 60 år / Hagan Forsker/prosjektleder ANNE ENGER 65 år / Moss Fylkesmann i Østfold BJØRN SOLBERG 68 år / Mysen Pensjonert rektor SIDSEL REPSTAD 52 år / Trollåsen Seniorrådgiver Y Kirken som trygt og åpent samlingsted / Menneskeverd og miljøvern / Trosopplæring for barn og unge / Større myndighet til lokalkirken Y Raus, inkluderende og åpen Folkekirke / Kjærlighet, nåde og håp / Kunst, kultur og tradisjon / Offentlig finansiering Y Strategiplanen i Borg / Øke dåpstallene / Ungdom etter konfirmasjon / Ny kirkeordning / Styrke folkekirkepreget Y Gudstjenestene / Barne- og ungdomsarbeid / Trosopplæring / Lokal tilstedeværelse / God styringsmodell i kirken MATTHEW PH. MONGER 32 år / Drøbak Stipendiat ved Menighetsfakultetet ANNE-KARI SKARDHAMAR 69 år / Skedsmokorset / Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus LASSE THORVALDSEN 26 år / Gjerdrum Teologistudent ANNE BRUN ANDERSEN 65 år / Kråkerøy Pensjonert lærer Y Familiens plass i kirken / Kirken etter statskirketid / Diakonalt arbeid / Kirken i samfunnet / Trosopplæring Y Trosopplæring / Barne- og ungdomsarbeid / Kirkeforum/ kirkeademi / Kirke og misjon / Diakonalt arbeid Y Ungdomsarbeid / Trosopplæring / Misjon / Etterfølgelse av Jesus Y Gudstjenesteliv / Trosopplæring / Diakoni ESPEN ROBSAHM KJØRVEN 27 år / Oslo Student HÅKON ANDERSEN 39 år / Ås Lektor HÅKON ANDREAS LØE 42 år / Jessheim Senior Markedsanalytiker KNUT ARILD NUPEN 40 år / Frogner / Produktutvikler, Canal Digital Kabel-TV Y God og ekte trosformidling / Relevant og nær kirke / Barn og unge / Samfunnsaktuell kirke Y Kirkens utvikling og organisering / Prestenes profesjonskamp / God struktur i arbeidsfellesskapet / Reparere de verste skadene av liturgireformen Y Trosopplæringsarbeidet / Kirke - skolesamarbeid / Kirkemusikk / Gudstjenesteliv Y Kirkens lokale tilstedeværelse / Trosopplæringsreformen / Musikalsk og diakonalt barneog ungdomsarbeid / Åpen og inkluderende kirke MARIT TORP 67 år / Kråkerøy Pensjonert rektor IDA MARIE NIELSEN 34 år / Strømmen Sykepleier ROBIN ANDRE KARLSTAD 21 år / Yven Student KIRSTI FRØSHAUG 64 år / Fjellhamar Fagutviklingskonsulent Y Kvinners deltakelse / Barns opplæring / Religionsdialog / Evangeliets verdier / Åpenhet og toleranse Y Trosopplæring / Ledertrening i ungdomsarbeidet / Forvaltning av skaperverket / Nyorganisering av kirken / Global rettferdighet Y Hvordan kirken utvikles og drives / Ungdomsarbeid Y Nyorganisering av kirken / Gudstjenesteliv / Trosopplæring / Evangeliet om Jesus til alle

11 ÅPEN FOLKEKIRKES LISTE NÅ SKAPES FRAMTIDAS KIRKE Åpen folkekirke vil sikre at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Åpen folkekirke vil arbeide for at også likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Listen er bredt sammensatt med kompetente og engasjerte kandidater fra hele bispedømmet. Kandidatenes bakgrunn er variert, men alle står samlet om viktige verdispørsmål og har en felles plattform. 1 2 KARIN-ELIN BERG 36 år / Gamle Fredrikstad Festningsforvalter PÅL ANTONSEN 56 år / Sarpsborg / Daglig leder for Kulturhuset Gleng i Sarpsborg MARIANNE SKADAL 21 år / Moss Student TRINE BRITT NORDSTRØM 56 år / Skedsmokorset Selvstendig næringsdrivende Y En åpen og relevant kirke / Gudstjenestelivet / Lokalmenigheten / Trosopplæring / Kirkedemokrati- og struktur Y En åpen kirke for alle / Kirkelig demokrati / Religions dialog / Trosopplæring Y Barne og ungdomsarbeid i kirken / Nestekjærlighet / Vigsel blant likekjønnede / At kirken skal være et samlingspunkt i samfunnet / Inkludering og åpenhet Y Økte midler til trosopplæring / Innføre faget KRLE / Vedlikehold av kirker / En åpnere folkekirke / Vielse av likekjønnede LINE HALVORSRUD 24 år / Bjørkelangen / Leder i Skeiv Ungdom, snart arbeidssøkende Y En inkluderende folkekirke / Ryddige arbeidsforhold / Åpent og forstålig demokrati / Verdier i ungdomarbeid / Et livssynsinkluderende samfunn ROLF REIKVAM 67 år / Sørum Selvstendig næringsdrivende Y Frigjøre seg fra staten / Modigere i møte med vitenskap / Tydeligere røst i samfunnsdebatten / Solidarisere seg med minoritet / Våge å ta Bergpreken på alvor ØYVIND K. JØRGENSEN 52 år / Rolvsøy / Daglig leder Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, Kirkens Bymisjon Oslo Y Jeg er opptatt av å være med å bygge en kirke som oppleves som åpen og inkluderende for alle som møter folk der de er. SOLVEIG JULIE MYSEN 28 år / Sarpsborg Student Y Miljø, rettferdighet, religionsdialog, ny samlivsprofil for kirken, vigsel for likekjønnede KJETIL HAFSTAD 69 år / Kråkerøy Professor i samtidsteologi LIV BETTY HESJADALEN 63 år / Larkollen Fagleder NILS ØBY 52 år / Ise Studiesjef HELGE RANVIK 64 år / Larkollen Direktør finans og eiendom Y Skapertro og miljø / Enkel og oppfinnsom FOLKEkirke / Selvsagt kjønnsnøytral vigsel / Demokratisk styring, nedenfra / Menneskelig migrasjon Y Åpen og tilgjengelig kirke / Ser på alle som likeverdige / Fremmer likebehandling / Likekjønnede par kan vies / Rom for mangfold Y En åpen og inkluderende kirke / Likekjønnet vigsel / Finansiering av kirken / Økt kirkelig engasjement Y Bygge en åpen og sterk folkekirke / Bevisstgjøre kirkens betydning / Sikre økonomien i kirken / Kjønnsnøytral vigsel / Utvikle ungdomsarbeidet TORHILD SØLVIK-JENSEN 69 år / Skjetten Pensjonist Y Åpen folkekirke / Full aksept for homofile / Aktivt menighetsliv / Gudstjenesten MAJA OSBERG 21 år / Rygge Student Y Vigsel for likekjønnede / Barneog ungdomsarbeid Les mer om kandidatene på

12 PRAKTISK INFORMASJON Godt å vite om valget FOTO: KINE JENSEN PAGE. BLACK Hvem kan stemme? Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemsskap i kirken. Nesten 3,1 millioner mennesker har stemmerett ved Kirkevalget Når og hvor er det valg? Kirkevalget holdes 13. og 14. september 2015, samtidig med kommunestyre-/ fylkestingsvalget. Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget. Du kan forhåndsstemme på menighetskontoret ditt fra 10.august. Hvem kan du stemme på? Du stemmer på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmerådet/kirkemøtet. Kandidatene velges for en periode på fire år. Ved valg til menighetsråd er det bare en kandidatliste. I valget til nytt bispedømmeråd er det to lister du må velge mellom: Mangfoldig folkekirke-nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. Hva gjør kirkemøtet? Kirkemøtet er «kirkens storting», og det øverste organet i Den norske kirke. Her samles alle bispedømmeråd i en uke hvert år. I perioden overtar Kirkemøtet alle kirkens oppgaver som i dag ligger til staten. Dette innebærer bla myndighet i saker som gjelder ny organisering og maktfordeling i Den norske kirke, vigsel for likekjønnede og kirke- og gudstjenestelivet. Hva gjør bispedømmerådet? Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet. Hva gjør menighetsrådet? Menighetsrådet legger til rette for at kirken blir en synlig, aktiv og viktig aktør i lokalsamfunnet. Menighetsrådet legger føringer for arbeidet blant barn og unge, diakoni og omsorg, og gudstjenester. Se hvem som stiller til valg i din menighet på Du kan påvirke resultatet! Hvilke kandidater vil du stemme på? Rekkefølgen på kandidatlistene avgjør dersom to kandidater får likt antall stemmer. Hvert kryss du setter ved en kandidat eller navn du fører over fra en liste til den andre kan bety mye for valgresultatet. Finn frem til dine kandidater på: Slik stemmer du ved valget Du kan levere stemmeseddel uten endringer Alle kandidater på listen får da én stemme hver. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer. Tilføye inntil tre navn fra andre valglister hvis det er flere. Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da én stemme hver. Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke regnes med. For mer informasjon:

13 Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Drøbak og Frogn Navn: Morten Tvedt Yrke: Forvaltningssjef Alder: 62 Bosted: Drøbak Relevant erfaring: Satsingsområder: Frivillig arbeid i menighet, styremedlem i Leiums Legat Kirken og kulturen, arbeid for vanskeligstilte, vedlikehold av bygningene MORTEN TVEDT 62 år / Drøbak Forvaltningssjef Relevant erfaring: Frivillig arbeid i menighet, styremedlem i Leiums Legat Satsingsområder: Kirken og kulturen, arbeid for vanskeligstilte, vedlikehold av bygningene ODDRUN BØHLERENGEN 45 år / Drøbak Ass. generalsekretær KÅRE GRUMSTAD 55 år / Drøbak Feltprest HEGE KRISTOFFERSEN SOLBERG 40 år / Drøbak Fagarbeider Relevant Navn: erfaring: Oddrun Har jobbet Bøhlerengen i Relevant erfaring: Leirledererfaring, kano og villmark barne- kirken i Drøbak og Frogn som Yrke: Ass. generalsekretær Alder: 45 Bosted: Relevant erfaring: Vara i styret kateket, sittet i ulike styrer og og ungdomsarbeid, leder barne- Drøbak i Frogn Arbeiderparti, styret i utvalg Relevant eks. i Kateketforeningen, Har jobbet i kirken i Drøbak og ungdomskomiteen og Frogn som kateket, i den sittet gang i ulike Fagforbundet styrer og utvalg i Frogn, eks. i 1 periode i kjenner erfaring: godt organisasjonslivet Kateketforeningen, kjenner IM (nå godt ACTA organisasjonslivet Oslo) via Søndagsskolen Drøbak/Frogn Norge felles-/menighetsråd via Søndagsskolen Norge Satsings- Aktiv kirke i flerbrukshuset, Satsingsområder: arenaer for barn Åpen og unge, og plass til den gode samtalen, livsnært Satsingsområder: Barne- og Satsingsområder: gudstjenesteliv, Aktiv kirke i tro og liv inkluderende i Drøbak og folkekirke, Frogn kirken ungdomsarbeid, kompetanseheving av ansatte, flerbrukshuset flerbrukshuset, arenaer for barn tydelig tilstede, ulike aktiviteter, og unge, plass til den gode ulike uttrykk en fellesarena samtalen, livsnært gudstjenesteliv, tro og liv i Drøbak og Frogn Navn: Kåre Grumstad Yrke: Feltprest Alder: 55 Bosted: Drøbak Relevant erfaring: Satsingsområder: Leirledererfaring, kano og villmark barne- og ungdomsarbeid, leder barne- og ungdomskomiteen i den gang IM (nå ACTA Oslo) Åpen og inkluderende folkekirke, kirken tydelig tilstede, ulike aktiviteter, ulike uttrykk GJERMUND STORMOEN 63 år / Drøbak Rådgiver Relevant erfaring: Leder Kråkstad menighetsråd, medlem Ski kommune styre, speiderleder NSF i Ski, div. tillitsverv, kursleder mm i sentrale NSF, varamedlem Frogn kommunestyre Satsingsområder: Fremme religiøs forståelse, la kirken være kirke, selvstendiggjøre kirken, kirkens sosiale engasjement, kirkens forvalteransvar KATE HØYEM ANNE HELENE NYGAARD 44 år / Drøbak BRAND Markedskoordinator Navn: Hege Kristoffersen 45 Solberg år / Drøbak ANDERSEN Senior ingeniør/pm Yrke: Fagarbeider Alder: 40 Bosted: 68 år / Drøbak Relevant erfaring: Sittet i Drøbak Pensjonist menighets råd for Drøbak/Frogn en Relevant Vara i styret i Frogn Arbeiderparti, Relevant erfaring: styret i Fagforbundet Søndagsskolen i Frogn, 1 periode i Drøbak/Frogn periode, jobbet på kirkekontoret i erfaring: felles-/menighetsråd i Drøbak, medlem trosopplæringsutvalget, styreleder TESS Østfold parti, div. tillitsverv Relevant erfaring: Leder politisk Drøbak/Frogn, jobber i Søndagsskolen Satsings- Norge Barne- og ungdomsarbeid, og Innlandet, kompetanseheving styremedlem av ansatte, flerbrukshuset en fellesarena områder: Bjerkeveien barnehage Satsingsområder: Styrke Satsingsområder: Menighetsliv, kristendommens stilling i norsk søndagsskolen, ungdomsarbeid kultur Satsingsområder: Barn og unge, fremtidens menighet, trosopplæring og søndagsskole, kristen kulturarv, en inkluderende kirke HALLDIS STORBEKKRØNNING-

14 Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Drøbak og Frogn Navn: Gjermund Stormoen Yrke: Rådgiver Alder: 63 Bosted: Drøbak Relevant erfaring: Leder Kråkstad menighetsråd, medlem Ski kommunestyre, speiderleder NSF i Ski, div. tillitsverv, kursleder mm i sentrale NSF, varamedlem Frogn kommunestyre Presentasjon av kandidater til menighetsrådsvalget i Drøbak og Frogn Satsings- Fremme religiøs forståelse, la kirken være kirke, selvstendiggjøre kirken, kirkens sosiale områder: engasjement, kirkens forvalteransvar REIDAR STENSET 59 år / Drøbak Miljøarbeider Seiersten ungdomsskole Relevant erfaring: Jobbet 20 år med barn og unge, jobbet med ungdom med egen oppfølging Satsingsområder: Barn, ungdom, eldre, troen på Gud ANNE MARGRETHE HOEL EIDE ELIN HENRIKSEN BILLING 37 år / Drøbak Klesdesigner JORUNN HOLTER 81 år / Drøbak Pensjonist 49 år Navn: / Drøbak Kate Høyem Sykepleier Yrke: Markedskoordinator Relevant erfaring: Alder: Styremedlem 44 Bosted: Relevant Drøbak erfaring: Medlem av Navn: Morten Tvedt Relevant erfaring: 3 byggekomiteer for ny kirke i Relevant Sittet i menighetsråd for Satsingsområder: Drøbak/Frogn en Barn periode, og ungdom jobbet på kirkekontoret Frogn, fylkespolitiker i Drøbak/Frogn, for Venstre erfaring: Yrke: jobber Forvaltningssjef i Søndagsskolen Norge Alder: 62 Bosted: Drøbak Satsingsområder: Gudstjenesten, i Akershus, kommunepolitiker i diakoni, Satsings- Relevant kultur, Menighetsliv, Frivillig inkluderende arbeid søndagsskolen, kirke, i menighet, styremedlem ungdomsarbeid i Leiums Legat Frogn, varaordfører i Frogn i 2 menighetslivet områder: erfaring: perioder Satsings- Kirken og kulturen, arbeid for vanskeligstilte, vedlikehold av bygningene områder: Satsingsområder: Jeg ønsker å bidra til at flerbrukshuset blir en god felles arena for kirkelig og kulturell virksomhet Navn: Anne Helene Nygaard Brand Yrke: Senior ingeniør/pm Alder: 45 Bosted: Drøbak Navn: Oddrun Bøhlerengen Relevant Søndagsskolen i Drøbak, medlem trosopplæringsutvalget, styreleder TESS Østfold og erfaring: Yrke: Innlandet, Ass. generalsekretær styremedlem Bjerkeveien Alder: barnehage 45 Bosted: Drøbak Satsings- Relevant Barn Har jobbet og unge, i kirken fremtidens i Drøbak menighet, og Frogn trosopplæring som kateket, og sittet søndagsskole, i ulike styrer og kristen utvalg kulturarv, eks. i en områder: erfaring: inkluderende Kateketforeningen, kirke kjenner godt organisasjonslivet via Søndagsskolen Norge Satsingsområder: Aktiv kirke i flerbrukshuset, arenaer for barn og unge, plass til den gode samtalen, livsnært gudstjenesteliv, tro og liv i Drøbak og Frogn GEIR ÅGE SNEIS 51 år / Nordre Frogn Relevant erfaring: Satsingsområder: JON ANTON KLYNDERUD 72 år / Drøbak HILLEBORG TØIEN 67 år / Drøbak JANNICKE SANDAL 44 år / Drøbak Lærer Pensjonist Pensjonist Halldis Storbekkrønning-Andersen Navn: Relevant erfaring: Relevant erfaring: Erfaring fra Relevant erfaring: Medlem i Navn: Yrke: Pensjonist Kåre Grumstad arbeid som regnskapsfører og Drøbak Gospel Alder: 68 Bosted: Drøbak Satsingsområder: revisor gjennom mange år Relevant Yrke: Leder Feltprest politisk parti, div tillitsverv Alder: 55 Bosted: Satsingsområder: Drøbak Sang og musikk erfaring: Relevant Leirledererfaring, kano og Satsingsområder: villmark barne- og Barn ungdomsarbeid, og unge leder i kirken barne- og Satsings- erfaring: Styrke ungdomskomiteen kristendommens i den må stilling gang bli sett, IM i norsk (nå på ACTA tvers av kultur Oslo) bakgrunn og kultur områder: Satsings- Åpen og inkluderende folkekirke, kirken tydelig tilstede, ulike aktiviteter, ulike uttrykk områder: SOLFRID ORVIK 61 år / Drøbak Lærer Relevant erfaring: Satsingsområder: Konfirmantforberedelser Navn: Reidar Stenset Miljøarbeider Seiersten Yrke: Navn: Hege Kristoffersen Solberg Alder: 59 Bosted: Drøbak ungdomsskole Yrke: Fagarbeider Alder: 40 Bosted: Drøbak Relevant Jobbet 20 år med barn og unge, jobbet med ungdom med egen oppfølging erfaring: JORUNN Relevant BAKKEN Vara i styret i Frogn Arbeiderparti, styret i Fagforbundet i Frogn, 1 periode i Drøbak/Frogn 67 år erfaring: Satsings- / Drøbak felles-/menighetsråd Barn, ungdom, eldre, troen på Gud Pensjonist områder: Satsings- Barne- og ungdomsarbeid, kompetanseheving av ansatte, flerbrukshuset en fellesarena områder: Relevant erfaring: Medlem av Frogn menighetsråd og Drøbak og Frogn menighets-/fellesråd i flere perioder, medlem av diverse utvalg i Frelsesarmeen Satsingsområder: En åpen og tilgjengelig kirke, et aktivt og levende kristent arbeid for alle aldre, samarbeid med andre menigheter i kommunen, samarbeid mellom kommune og kirke, egnede lokaler til kirken aktiviteter

15 DRØBAK KIRKE Før vi går inn i Vår Frelsers kirke, som er dens egentlige navn, la oss se på plasseringen i terrenget. Tradisjonelt skal alteret være vendt mot øst, mot soloppgangen. Av terrengmessige årsaker vender imidlertid alteret i Drøbak kirke mot vest! Trelasthandleren og skipsrederen Niels Carlsen var den som sammen med sin hustru, Martha Zachariasdatter - sørget for at kirken ble bygget i I denne dansk-norske tiden var det nødvendig med tillatelse fra kongen i København for å få bygget en kirke og å få den betjent. Tillatelse ble gitt, dog under den forutsetning at Nordby kirke, som sammen med Frogn var et anneks under Ås prestegjeld, skulle nedlegges, og at inntektene fra Nordby kirke skulle legges til Drøbak. Dette førte til en kontrovers mellom Nordby og Frogn. Det endte med at Niels Carlsen og hans familie tok hele det økonomiske ansvaret. Fra våpenhuset (i gammel tid var det her man satte fra seg våpnene før man gikk inn i selve kirkerommet) fører enda en dør oss inn i kirkerommet. Det første vi får øye på er en modell av et orlogsfartøy som henger i taket under orgelgalleriet. Et slikt skip kan symbolisere «livsseilasen». Menighetens oppholdsrom kalles også «skipet». Kirken i Drøbak har et langskip og to tverrskip. Sett ovenfra danner dette et kors; derfor kalles en slik kirke en korskirke. På veggen på høyre side, er det en stor rund losje, det er Niels Carlsens familiestol; den har sin parallell i kongelosjen i Oslo Domkirke. På venstre side i koråpningen står prekestolen, rikt utsmykket med forgylte rokokkoutskjæringer. Midt på prekestolen er det en medaljong med bokstavene Z S, som er initialene til Niels Carlsens svigerfar, Zakarias Simonsen, som ga prekestolen. Øverst på himlingen over den er monogrammet til kong Christian 7 C 7. Til høyre for korinngangen står «dåpsengelen», utskåret i tre, med gullforgylte vinger. Dåpsfatet er i messing. Over dåpsengelen er det også en himling, maken til den over prekestolen, bortsett fra kongemonogrammet, som er erstattet med en liten korsbærende engel. Begge himlingene har en Helligåndsdue på undersiden. På hver side av inngangen til koret står to representanter for den gamle pakt: Moses med de ti bud, og hans bror Aron, den første ypperstepresten, med røkelseskaret; som røken fra dette karet stiger opp til himmelen, skal også de troendes bønner finne veien til Gud. Kirkens midtpunkt er alteret og den praktfulle altertavlen, gitt av Niels Carlsens svigerfar. Den er tredelt: nederst, nattverden, Jesu siste måltid med disiplene. Det andre billedfeltet viser korsfestelsen. I det øverste billedfeltet ser vi den oppstandne Kristus. Billedfeltene er innrammet av engler, forgylte blomsterrosetter og blader, i pakt med tidens rokokkostil. Ifølge gammel tradisjon skal brødrene Hans, Jens og Petter Jaspersen fra Ås ha utført utskjæringsarbeidene i kirken. De store messingstakene på alteret sammen med kalk (beger) og disk (fat) av sølv er gitt av Niels Carlsens svoger i Midt mellom stakene står et elfenbenskrusifiks fra 1700-tallet gitt av en privatperson etter siste krig. Her er også mange lysekroner av forskjellig størrelse og alder; den største, med 16 armer, ble gitt av sorenskriver J. Rummelhof Bærøe. To store klokker ringer inn til gudstjeneste. De er støpt i København i det året kirken ble innviet altså i 1776, og gitt av ekteparet Carlsen. «I Haab til Guds Ære og Stedet Drøbaks Indvaanere til Nytte.» Kilder: Brosjyre: Vår Frelsers kirke, Drøbak Internett Otto Schou KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 15

16 KVELDSKIRKEN Kirken i Frogn Babysang Sosialt treff for deg som er hjemme med babyen din kr 60,- pr. gang. Tirsdag kl i Frognhallen fra Dirridam for deg som vil synge med barna dine (opptil 6 år) - enkel middag og sangstund Frogn kirke/ og kl på Rådhusets kantine Sprell levende søndagsskole 6.9./20.9./4.10./18.10/1.11/15.11 kl på Hospitalet Drøbak og Frogn Barnegospel Kor for klassinger hver mandag fra kl Seiersten Ungdomsskole musikkrom Drøbak og Frogn Soul Children for sangglade tweens (4. 8. klasse) hver mandag fra kl Seiersten Ungdomsskole musikkrom Klubb for Kompiser Klubb for 4. klasse og oppover Oppstart 7.9. kl i kirkestuen på Frogn Drøbak Gospel Hver mandag fra kl i Drøbak kirke Drøbak Kantori Hver tirsdag fra kl i Frogn kirke Diakonitreff 27.8./24.9./22.10./ kl på Hospitalet Åpen kirke Frogn kirke er åpen for bønn og samtale hver mandag fra kl Kveldskirken Drøbak kirke er åpen hver torsdag fra kl Se egen kalender Mer info på eller på telefon Kveldskirken i Drøbak Kveldskirken i Drøbak er åpen hver torsdag kl fra september. Det er anledning til å være i kirkerommet, til å sitte stille i benken, til å tenne et lys, til å skrive en lapp og legge i bønnekrukken eller til en liten samtale med prest eller diakon. Noen kvelder er det musikk. Enkel kveldsmesse én torsdag i måneden: Torsdag 10. september Kveldsmesse med Drøbak Gospel kl Torsdag 8. oktober Åpen kirke kl Gudstjeneste kl Torsdag 12. november Åpen kirke kl Gudstjeneste kl Temakvelder annonseres senere. Torsdag 19. november Konsert kl : «Stille sanger og varme dikt». Anne Lande og Per Husby. Se egen omtale. Inngangspenger. Torsdag 19. november kl STILLE SANGER OG VARME DIKT Anne Lande; vokal og Per Husby; piano En lavmælt høstkonsert om AVSKJEDER Med tekster av Alf Prøysen, Hans Børli, Rolf Jacobsen, Kjell Aukrust, Inger Hagerup, Kolbein Falkeid, Kaisa Aglen m.fl. Med utgangspunkt i et langt samarbeid og i sine album SAKTE SANGER og HELT NÆR har Anne Lande og Per Husby skapt et konsertprogram som de i flere år har reist rundt i landet med ved allehelgenstider - når verden er på sitt kanskje mørkeste. Tekstene handler om avskjeder, savn og overganger til nye dager. Programmet inneholder vakre, stille sanger - alle med norsk tekst - som gir ro og rom til refleksjon. Noe av musikken er nyskrevet. I tillegg flettes håndplukkede dikt inn i den musikalske rammen. ANNE LANDE er sanger, tekstforfatter og psykoterapeut. Gjennom sitt arbeid møter hun ofte mennesker som går gjennom vanskelige perioder i livet. Hun er opptatt av å gi slike krevende overganger plass, uttrykk, fellesskap, anerkjennelse og verdighet. PER HUSBY er en kjent og anerkjent komponist, arrangør, jazzpianist og akkompagnatør med lang fartstid og stort spekter. I dette samarbeidet har han rendyrket det nære samspillet mellom tekst og musikk. Entré. 16 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

17 SORG Å SNAKKE SAMMEN OM SORG Når en nærstående person dør, kan man ha behov for støtte også fra noen utenfor familien eller vennekretsen. Fra september er det rom for nye deltakere i en samtalegruppe for voksne mennesker som har mistet sin nærmeste. Gruppen samles regelmessig gjennom en avtalt periode for å snakke om erfaringene rundt å bli alene, og for å gi hverandre støtte til livet videre. Tidligere deltakere sier: «Det har vært grusomt godt å være i den gruppa.» «Det å få snakke et sted» «Et pustehull» «At noen skjønner hva jeg snakker om!» Det er mange og ulike måter å sørge på, og mange som sørger, sier at de ikke helt kjenner igjen seg selv. Å gi ord til opplevelser og følelser knyttet til dødsfallet og tiden etterpå, kan være til hjelp. Gruppesamtalen tar utgangspunkt i det deltakerne er opptatt av. Vanlige tema kan være: }} Bli kjent med hverandre, lytte til hverandres fortellinger }} Endringer i livet etter tapet }} Følelser og reaksjoner }} Begravelsen og forholdet til gravsted/minnested }} Forholdet til familie, venner, kolleger siden tapet }} Høytider og merkedager }} Eksistensielle spørsmål og framtiden Dersom du tror at en sorggruppe kan være noe for deg, eller du ønsker en samtale under fire øyne, er du velkommen til å kontakte diakonen i Drøbak og Frogn menighet, telefon / eller e-post: Sorg er en nødvendig og naturlig reaksjon på tap Sorg er ingen sykdom Sorg kan ta tid Sorg fører ofte med seg uvante tanker, følelser og reaksjoner Sorg kan lettes når den deles KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 17

18 BARN OG UNGDOM Barne- og familietilbud i Drøbak og Frogn menigheter høsten 2015 August: 23.08: Familiegudstjeneste i Drøbak kirke kl : Oppstart av barnekor (deretter ukentlig) 28/8 30/8 Sensommerweekend ved sjøen for hele familien September: 06.09: Søndagsskole på Hospitalet kl : Oppstart av klubb for kompiser 10.09: Dirridam i Frogn kirke kl (pølser og småbarnssang) 13.09: Gudstjeneste i Drøbak kirke kl (med bispevisitas). Sang av barnegospel og soulchildren : Oppstart av babysang-kurs i Frognhallen (deretter ukentlig) og 17.09: Kirke/skolesamarbeid (omvisning i Drøbak kirke for 4.trinn) 20.09: Søndagsskole på Hospitalet kl : Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl Høsttakkefest Oktober: 04.10: Søndagsskole på Hospitalet kl : 4-års samling (2011 kullet) i Frogn kirke kl : Framføring av musikalen «Ingenting men alt» ved barnegospel, soulchildren og kompisklubben. Frogn kirke kl : Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl års bok : Kirke/skole-samarbeid (kirkemusikalsk reise for 6.trinn) 15.10: Dirridam på Råhuset kl (pølser og småbarnssang) 18.10: Søndagsskole på Hospitalet kl : 4-års samling (2011 kullet) i Drøbak kirke kl : Familiegudstjeneste i Drøbak kirke. Dirridam deltar. 4-års bok : 2-års samling (2013-kullet) i Drøbak kirke kl November: 01.11: Søndagsskole på Hospitalet kl : 2-års samling (2013 kullet) i Frogn kirke 08.11: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl : Søndagsskole på Hospitalet kl : Dirridam på Råhuset kl (pølser og småbarnssang) : Lys våken adventsnatt i kirken for 11-åringer (2004-kullet) 29.11: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl Soulchildren deltar Desember: 01.12: Julekonsert med Maria Arredondo, Torstein Sødal, Martin Halla samt barnegospel og soulchildren (billetter på billettservice). Drøbak kirke kl : Barnas julekveld i Frogn kirke med alle kirkens barnegrupper, julefortelling, juleverksted, salg av grøt m.m. Ta gjerne med en julegave til «frelsesarmeens julegryte». Frogn kirke kl : Speidernes lysmesse i Drøbak kirke kl : Søndagsskole på Hospitalet kl Barnehagebesøk, barnehagegudstjenester og skolegudstjenester gjennomføres også i desember. 0Velkommen Babysang Oppstart av nytt kurs tirsdag 15. september 2Velkommen 2-års samling & kirkebokutdeling onsdag 28. oktober eller 4. november BLI MED I G19 BANDET, FORSANGERGRUPPE ELLER LYDTEKNIKKERGRUPPE? Bli med og spill i band og få profesjonell bandinstruktør eller synge i en gruppe! Kirken i Drøbak og Frogn har en gruppe som har som hovedoppgave å spille og synge på ungdomsgudstjenestene G19 i Drøbak kirke. Det musikalske ut trykket på gudstjenestene er preget av både en del moderne kristne lovsanger i pop/rock/gospel sjanger etc. og også noen slitesterke salmer som fungerer for ungdom i dag og som kan spilles av band. Vi har et flott nytt digitalt lydanlegg som vi trenger flere som kan styre. Opplæring vil bli gitt. Frank Kvinge, som har levd som profesjonell musiker 14 år i Chicago, er bandinstruktør/arrangør. Har du en del erfaring med å spille gitar, bass, tromme, keyboard/piano/ kirkeorgel, eller et annet instrument som passer til instrumentalsolo, og er interessert i å være med? Kontakt Frank Kvinge på eller ungdomsprest Øivind Refvik, 11 4Velkommen Velkommen 4-års samling & kirkebokutdeling søndag 11. oktober eller 25. oktober november

19 BARN OG UNGDOM Sportssamlinger for tenåringer. Oppstart 20/9 kl Dyrløkkeåsen hall Mer informasjon på eller facebook: KRIK Drøbak/ Frogn 9/9(bispevisitas), 11/10, 1/11, 6/12 Kl i Drøbak kirke Drøbak og Frogn barnegospel og soulchildren, samt klubb for kompiser, fremfører musikalen «Ingenting men alt» fredag 9. okt. kl i Frogn kirke. Velkommen! Tittelen «Ingenting, men alt» spiller på at de fleste i vår del av verden har rikelig med materielle goder. Samtidig er det også slik at livet i seg selv er skjørt, og i den forstand er vi fattige. På den måten har vi både ingenting og alt. Gjennom humor og alvor legger musikalen til rette for utforsking av utfordrende spørsmål og temaer som opptar både barn og voksne, f.eks. hvorfor noen er fattige og andre rike, hvordan sette gjenvinning/gjenbruk på dagsorden, hva er det som gir mennesker verdi og hvilken rolle skal vi som kirke og vi som medmennesker ha. Sangene spenner over et vidt spekter av sjangre og inneholder alt fra fengende poplåter til etnisk inspirerte låter og roligere sanger. DIRRIDAM pølser og sang en gang i måneden passer for familier med barn under skolealder 10. september Frogn kirke fra kl oktober Rådhuset fra kl november Rådhuset fra kl desember barnas julekveld i Frogn kirke kl VELKOMMEN TIL SOSIALT OG UFORMELT TREFF FOR DEG SOM ER HJEMME MED BABYEN DIN Nytt kurs starter tirsdag 15. september kl i Frognhallen Samlingen starter med at vi synger i ca. 45 min., etterpå blir det tid til mat og prat. Samlingene går over 10 tirsdager, pris kr 550,- (inkl. servering) eller kr 60,- pr. gang. For påmelding/informasjon ring kirkekontoret /77 eller e-post: KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 19

20 Livets gang Døpte Dåpsdato Navn Ada Broch Mathisen Even Jensen Hatteland Cornelia Elisabeth Bjørnesset Holter Clara Helena Grude Docker Avi Martha Larsson Iben Marie Rokk Fleisje Max Ferdinan Opaker Pilskog Mali May Elisabeth Vatvedt Axel Oliver Vatvedt Lucas Alexander Vatvedt Michelle Olavesen Halvorsen Sofia Gallis Klerud Matilde Bergene Rasmussen Jack Holter Mathilde Sagmoen Bedsvaag Elliot Brandvoll Iversen Johanne Hetland Jacob Schriver Edvartsen Emma Fawcett Dalla Pietá Benjamin Rese Cedergren Helmer Aasen-Enerhaugen Lars Vatna Aune Tuva Nedregård Matsen Markus Grønstad Rasmussen Mille Grønstad Rasmussen Cornelia Kristin Halgunset Helmer Svae-Nyborg Finn Thomas Crosby Sebastian Kulikov Skage-Schei Noah Plaum Pettersen Aurora Charlotte Hagen Pettersen Emil Røst Lundgren Herseth Kaya Scheen Dementiev Sienna Victoria Mordt Worren Vetle Nordahl Andresen Vi gde 20 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN Vielsesdato Navn Lasse Hov og Christine Karlsen Elisabeth Ruud og Jan Reyer Elders Ina Norvik Molkom og Petter Treider Ina Camilla Johansen og Christer Busse Kine Knarvang Aaland og Maurits Rudshaug Camilla Sundby Palm og Christian Myrland Helene Marie Abrahamsen og Erlend Rangnes Liv Neteland og Hans Petter Aksnes Silje Bravo Aasen og Alexander Enerhaugen Oleana Zlobina og Ola Magnus Frøiseth Cathrine Grøvdal Rønbeck og Alexander Sundkvist Grude Borghild Pieta Dalla og Fredrik Luigi Dalla Pietà Siri Hansen Weydahl og Christian Andreas Dahl Paulssen Kristine Kolstø Stai og Jørgen Stensrud Birgitte Raanaas Hatteland og Bjørn Anders Jensen Tine Catharina Hultgren Klynderud og Terje Frogner Eirin Henriksen og Eivind Flesland Lene Marie Johansen og Trond Skomsøy Myrhaug Rakel Henning Finsrud og Even Johan Ødegaard Wenche Skalle og Christian Treider Lene Isdahl og Tom Kristian Mentzoni Hansen Gravferd Dødsdato Navn Olaug Halfrida Mørch Torunn Margit Lystad Arvid Bergmann-Ellefsen Bjørn Melberg Eva Bringland Bjørn Glenne Lars Engelien Ruth Ingvild Samuelsen Jan Eddie Tinlund Andreas Fitje Kjerstin Anna Andersen Robert Eugen Larsen Are Myhre Per Kristian Teigen Per Gunnar Groth Knut Aarstrand Randi Jørstad Randin Else Marie Jensen Gudveig Torp Henning Svads Gerd Regine Veiteberg Jan Wold Hansen Reidun Ravne Hege Ragnhild Skråning Sundby Kari Sandvik Oddvar Edvind Sundli Edith Anne Falck Høiland Knut Larsen Erik Herud Tom Johansen Todd Niels Mathiesen Målfrid Irene Wiik Vivi Margrete Methi Vidar Vestli Ina Cecilie Nygaard Kringlebotn

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. www.as.kirken.no. Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 4 22. august 16. oktober 2015 70. årgang I dette nummeret kan du blant annet lese om: Kirkevalget, s. 3 11 Loppemarked 28. 29. august i Ås arbeidskirke.

Detaljer

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona

Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 1 2014 Flerbrukshus Trosopplæring i full skala Fasteaksjon 8. april Reisebrev fra Iona Foto: Aldona Pivoriene Frogn kirke i vakker vintersol ANDAKT

Detaljer

Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født

Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 3 2014 Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født Med ønske om en riktig god jul! Lyskonsert 1. november 2014 i Drøbak

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke.

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Jesaja 29 Jesaja 29 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn.

Detaljer

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget

h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget 3/15 Sandviken menighet: Fellesskap i troen - rom for livet h e l g OG HVERDAG I SANDVIKEN MENIGHET NR 3 2015 ÅRGANG 98 Kantoriet søker nye stemmer Barnegospel Ruths historie Kulturhøst Kirkevalget www.sandvikenmenighet.no

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

Informasjon. Nr. 2. 2011 51. årgang. Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg. Kirkevalget 2011. Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon

Informasjon. Nr. 2. 2011 51. årgang. Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg. Kirkevalget 2011. Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon Informasjon Nr. 2. 2011 51. årgang Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg Kirkevalget 2011 Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon 2 Vår Fedrearv Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget!

Godt i gjenge etter tre år: www.slettebakken-kirke.no. Mona tar roret. På sporet av Oxford-bevegelsen. Husk valget! NR. 4/09 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Mona tar roret Etter noen år med en del utskiftninger i den administrative staben er Mona Gangsøy Eide nå på plass som Slettebakkens

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang

Olsvik kirke. VALGEKSTRA 2015-31. årgang Olsvik kirke VALGEKSTRA 2015-31. årgang Kandidatene til Olsvik menighetsråd Yngve Jørgensen (59), rektor Lærerutdannet, skoleleder, fagforeningsleder, ungdomsleder, medlem i menighetsrådet. Gudstjenesten,

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Gi kirken gode råd! Side 4-7. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2015. Årets konfirmanter Side 9. Egil slutter Side 10-11

Gi kirken gode råd! Side 4-7. Nordberg menighetsblad. Nr. 4 September 2015. Årets konfirmanter Side 9. Egil slutter Side 10-11 Nordberg menighetsblad Nr. 4 September 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Årets konfirmanter Side 9 Egil slutter Side 10-11 Musikk og Maleri Side 12 Et lokalt elverk Side14 To fengselsbrev Side

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Levende Jesustro i livsnære fellesskap Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 3-2015 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hjernetrim på eldresenteret Side 5 Guds kjærlighet Side 2 Smakte fjellkaffe Side 6 Ny ettåring Side 3 Gud favner deg i kjærlighet!

Detaljer

Sør for elva. Et historisk kirkevalg

Sør for elva. Et historisk kirkevalg Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 3-2009 Et historisk kirkevalg Samlivskurs Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Redaktøren har ordet: Du er

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3

Bønneskole. Ny daglig leder Bjørg Sløgedal. Kirkenytt - Randesund menighet - 2011 Nr. 3 Bønneskole V ed starten på et nytt semester ble vi i gudstjenesten minnet om bønnens storhet og privilegium ved at vi leste og hørte Jesu ord:»mitt hus skal være et bønnens hus».(luk 19,41-48) randesund.menighet@kristiansand.kommune.no

Detaljer