Styret i Skonseng UL for 1990

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i Skonseng UL for 1990"

Transkript

1 Nr.2 Desember 1989 Argang 1 - Lagavis for Skonseng UL Styret i Skonseng UL for 1990 F0rste rekke: Liggende; formann sten Hagen. S t t ende f r a v. I nger Med i A yararepr. ; Kari G~sk j 0nli sekretrer ; Heidi Andersen f orm. tur n~ gruppa. St aende fr~ v. J~ran Eidem fung. f orm. i f otb. gr. til 15. des., Arne Alte; form. anleggskomiteen; Svein Ove Mons en, nestformann, Le t f Sreter rna, styremedl.; Ronny Pruglhei vararepr. ; Roger Adolfsen f orm. i ungdomsgr.

2 REDAKSJONENS HJI2JRNE Ja; sa har vi prestert et julenr. av Mauren. Raper det faller i smak. Fra og med nyaret skal vi vrere i rute og tar sik!e pa ~ utg i 4 nr. pro a re Vl ha per selvfolgelig at bogda vil bruke oss bade til meningsytringe r,"dikt og forba nd e t logn" for a site re en kjent person. Rar du nakka a sei om gamm elskola, ungdomslaget eller ver o~ vind, sa fa det ned pa papiret, og send det til Mauren. Vi tar imot alt med apent sinn. Forst nar vi f~r respons kan vi sei at vi har en avis for laget. Vi skal prove a opprettholde noe av den and som radet i de n gamle Mauren, bade skjemt og alvor i skjonn forening. Sa far vi bare takke alle som har hjul~et oss i stort og smatt og ikke minst akonomlsk. God Jul og Godt Nyttar Red. Arsm0tereferat Arsmotet i Skonseng Ul ble avholdt den pa Rossvoll og Skonseng Samfunnshus med ca. 25 stk. tilstede. I tillegg til vanlige arsmatesaker ble det gjort en del vedtak. Arsmotet pala fotballgruppa o~ anleggskomiteen a utarbelde et forslag over opprusting av fotballbanen'eog forelegger styret t overslag. (Anm.: Pa styrematet den ble det vedtatt a sende en soknad til Park og Idrettsvesenet om midler til midlertidig opprusting av fotballbanen). ILlS (Idrettslaget i sentrum) Skons eng Ul blir medlem av ILlS, noe som kost e r oss kr 500,- i startkontingent. Krist e n E. Rodvand ble valgt som r edaktor i lagsavisa Mauren, som kommer ut med et nytt nummer til jul. Formannen i anleggskomiteen kalles inn til hvert styremote. Ellers drakk vi mye kaffe og diskuterte innimellom. Motet ble heve t ca FEST APPORT Skonseng Ul's a rlige etegilde, kalt arsfest forlop uten dramatikk i ar ogsa. Ca. 100 betalende gjest e r + komite. Matserveringen ble forestatt av en gjeng ungdommer fra klubbstyret i Parelius Stedt Club. Gj estene ankom litt seint men bespisningen var unnagjort pa et par sma tlmer. Menyen var som vanlig s altkjott og kalrabistappe. Saltkjottet var som for perfekt saltet av han Jon Andersen. Tilberedelse av mat en ble gjort av Solfrid Pruglhei, Synnove Wedvik, Inger Media og Arne Gaskj onli. Det ogsa upaklagelig utf0rt. Under kaffen hadde vi bes0k av var kjrere poet Sorve Marbakkli, som presenterte en lyrisk perle av et dikt nyskrevet for anledningen. Ran var rort til t a rer over den enorme responsen, srerlig fra ungdommen. Festen i ar utmerket seg ved at ca. 50% av deltakerne var fra 15 og oppover. Og vi kan ikke dy oss for a ta rned en replikk vi overhorte fra den eldre generasjon: "Det va ralt a sja at det va sa mykje ongdorn her i kvell, for de e jo et ungdornslag". Og vi rna bare enige. si oss Vi dansa til rytmer fra Karleifs orkester til klokka var bortimot halv tre f or komiteen "kosta" de siste gjestene ut i nattemarket.

3 Lesebrev fra C"alifornia California; Restaurantnreringen Vi er ogsa apen Tor 8. sept brerer tydelig preg av dem av dere som vii det. Gartnere, ser reise ~ se USA. Det er Kjrere Mauren. vicefolk for basseng forholdsvis rimelig ~ og kj01eutstyr er pa vrere turist her. Gratulerer med den nye farten d0gnet rundt. avisen, et positivt Selv har jeg f~tt litt Neste m~ned begynner tiltak for Skonseng UL erfaring med hva det turistene a komme. P~ oppfordring send~s innebrerer ~ vrere Nettene kj01ner av til et leserbrev fra Call servicemann i Palm 15 C og dagene til i fornia. Springs. Her kan overkant av en god parasoll regnes som sommerdag heime. I Jeg bor i en 0rken; verkt0y og.skrives ay sommer hadde vi to omgitt av noks~ h0ye. regnelinger~ med fjell, Coachella p~ skatten. Den var meste dage i sommer sterke stormkast. Valley~ ogs~ kalt Low holdt 52 C i skyggen. Gatene flommet over og Desert. Herer. mange Men det mange fikk vannskader sma byer; bl. a. Palm g~r bra nar vi har godt vann i husene sine. Springs, hvor skuedrikke. Vannet pumpes ~ spillere fra Holl~ood Med dette 0nsker jeg har sitt andre hjem. o~p fra et.underjor dlsk basseng. R0rledslekt og venner en god Arizona og Mexico i ningene h0st. Og til redak 0st, Nevada og Las m~ ligge dypt i jorda; ellers vii vi sjonen i Mauren: Lykke Vegas i nord er ikke til med avisen. urimelig langt unna f~ varmt vann i begge pro bile kraner om sommeren. Beste hilsen H0ydepunktet for meg i Ulf Strandjord I aile byene er det stor byggevirksomhet ~r var a f~ Lotte p~ bes0k. Hun reiste Forkortet av hotelier, og et av de st0rste fi:.ansieres over dammen alene, og av red. ved hjelp a~ svensk besto ~r0ven med kapital. F~a.. achelvar ogs~ pa bes0k f0r glans. Slgrid og Jo la Valley eks". :rteres en masse aac.. sr og p~ske. Da hadde vi en citrusfrukter.. sammenkomst hvor NB! Sjekk m/undis. Johanna og Roald Elvebakk var innom. Ellers er net turisme Ranveig og Tom Farren som skaner de fleste korn kj0rende fra arbeidsplassene her. Sacramentonsa~me he~g.. Skigruppa Orienteringer/Kunngj"ringer Skigruppa starter opp Hovedlaget sesongen 1990 med cupen den 9. januar Fotball kl Det blir juletrefest i ~r ogs~. Lekestua og Kuldebegrensning -12 C Fotball~ruppa Ungdomslaget hadde sl~r seg frist tll 15. des. for Skigruppa har ogs~ i hop og arrangerer ~ felles fest stille med en ny planlagt byttekveld p~ Samfunnshuset. formann. Det har de na for brukt skiutstyr klart. Vedkommende s0ndag den 14. jan. Festen blir den formann er Roar Johan kl p~ Skonseng sen, 32 ar; opprinne Skole. Det vii ogsa kl lig f0dt i Harstad~ Entre kr bli vist film fra 10~-. man har bodd pa siste ~rs B0gdarenn. Underholdning av Storforshei siden barneturnere Han har faktisk Steinar Henriksen vii spilt p~ Skonseng ~ret gjennomg~ riktig etter at de ble k~ra sm0ring av ski. Redaksjonen til landets d~rligste fotballag. Han er gift Kaffesalg. M0t opp! Neste nr. av Mauren med Wenche Kv~le og skal utkomme omkring fl0tta til Skonseng Arets store skidag p~ 20. mars. Derved vii for ca. 3 ~r sia. Skonseng med klubbfristen for innsen mesterskap og B0gdadelse av stoff bli Vi 0nsker han lykke renn erplanlagt den 28. februar. til med oppgaven. 31. mars.

4 EN GANG OM ARET m0tes de som skaper kvinnemotene og finner pa 25 nye navn pa grunnfargene. - VU;,;~. MexICo A BES0KE VENEZIA er som a spise en hel konfekteske pa en gang. - TllIIIWI Upoce DET FlNNES ingen annen rikdom enn livet. Kja:n er Iivet med all sin harm, det k1amar alt som gjenger, men enda rreng eg ei von i barm urn eit som yarer lenger m RuWD -har AaKD DET STORSu..GNE ved kunnskap er at alle gjerne vii ha den. og i likhet med influensa kan du gi den videre til andre uten selva miste noe av den. - E..,lyn Wa.cD DE FAlUJosre LOONER er sannheter som bare er lin forvansket. - Gco,. CblUlopD Uc:llleube'l TREl"TU ville aldri yare lenge hvis det bare var feil hos en av panene. - ~ Roebetouauld INGEN er mer begeistret for hemmeligheter enn de som ikke har tenkt a holde pa demo - c.c.c. VARHERRE S0rget k10kelig for a innrette menneskekroppen slik at vi hverken har lett for a klappe oss selv pa ryggen eller sparke oss i baken. -GuiMpom GoDHET er den eneste investering som aldri blir w0nnsom. - He~ O.rid lbofuu i.nnr0m alltid en feil apent og mg. Det gir dine overordnede en stik rrygghetsf01else at du far sjansen til a gj0re flere. - Mat. TUIII J uleb ilen fra Avis s ta.r klar! JULEHILSEN fra R0SSVOLL TAXI 090/ R0SVOLL M;"T Rana Regnskw lag K.A. R"dvand sand & grus / J.H. Strandjerd Hesselberg Vei Felleskjopet avd. Me Meieriet Nord Arets julegave fra Avis! Skal dere pa langtur, eller bare he en bu for akunne vmre flekslble? La Avis s0rge for en problemfrl jule- og nyttarshelg. Lei en ny, komfortebel og trygg bll fra Avis, til speslelt gunstlg prts. Pns p~. ci~n inkl. 50 km PrIs pro cwgn fr1 kjqrelengde Orp. A 0. B Orp.C 0.F orp.a Orp.A Or.B Orp.C Orp. F Orp.O kr. 199, kr. 225, kr.275. kr. 325, kr.350, kr.375, kr.425. kr.475. kr.550. kr.575,- Prlsene Ink!. moms, eksiustve fors1ki1nger OS benstn. MInImum ieletld 3 dqgn ~ Leveres tilbake til samme utletestasjon bilen ble le1et Ifra. Full forslkr1ng pro dag Ink!. moms: Orp.A-C -kr. 75,Orp. Fop; 0 -kr.loo, _!O~I. IlwnElE ~==

5 Her har vi den nyvalgte huskomite for gammel~ skola: Fra v. formann i huskomiteen Rolv Mathisen ~ Tor Sverre Salamonsen og Roger Adolfsen. Maurens utsendte hadde Laget pr0vde a fa tak i kyndige snekkere for oppf0ring av inngangsparti,men matte overgi seg. Men det skulle vrere nok av oppgaver a ta seg til mens man venter pa varsola. Av oppgaver ellers blir Ein stjrerneklar kveld, eg frekk en sann hug Det reiv i mett br0st Eg traska i vei Bortover mot Reinforshei Va det ei her at niss'n sku bo? E~ sag ittje spar kjent ittje lokt Kunn han va skrremt pa flokt? Mon tru det e kapitalisme, dokk veit Han srett seg imot den arme trell No gjrer han nok ei som han veil fatt nyss om et m0te pa gammelskola og dro i den forbindelse oppover for a fa et bilde av den nyvalgte huskomiteen slik at de kunne bli beh0rig presentert i vart julenummer. Hovedgrunnen det a fa istand de til m0tet var a skaffe velkjente doningslistene slik at doninga seg en oversikt over de viktigste ~j0remal kan komme i gang over framover. Tils~ede var n aret, og komiteen ogsa elektriker Jan haper selvsagt pa god Eg forstar han sa Bj0rnadal samt tidligere huskomitemedlem Med ruvandes klea, oppslutning. godt, kan du tru Jo Strandjord. Hvis det er folk som langt har o~ skjeg6 ikke har fatt vrere med E det godt a ha frl Det elektriske anlegget med stikkontakter teen gjerne at de tar pa arbeidet, ser komi ifra my og klregg og faste lysarmaturer kontakt med en av dem, har f0rste prioritet. ellers 0nskes de gamle Deretter kommer fortsettelse av pabegynt kommen tilbake. donerne hjertelig vel arbeide i det siste Vi i Mauren rna bare stor-rommet. 0nske komiteen "10kka tel" med arbeidet framover. Nor es heste l{ort!-- Spare 3nkenes Personkort 10 SPAREBANKEN RAN!

6 BarneSIA BarneSIA o Det e artig pa turninga! Hva heter du? Karen Lovise Andersen. Hvor g amme l er du? 7 ar. I hvilk en klasse gar du? 1. kl~sse pa Skole. Skonseng Kan du Iortel le litt om b arneturni nga? Vi er i gym. salen pa skola, hver mandag fra kl til kl Det er Mona Media som har oss. Hva gj 0r de re turninga? Vi 0ver oss pa ei juleoppvisning. Det er forskjellige sanger vi synger, og sa kler vi oss ut. Det er veldig artig at det kommer noen og ser pa oss nar vi har 0vd pa noe. Ma man h a noe utstyr; ekstra klrer f or a vre r e med? Vi bruker bar e vanlige klrer. Det er lurt a ha gym. sokka. Hva liker du a g j0re ellers nar du h a r f r i ira s kol en? Jeg spiller piano, a vrere i bassenget er artig og a leke med andre unga. GOD JUL Vi mangler fremdeles. navn pa barnesia. Kom med forslag og send det til: SKONSENG UL Boks SKONSENG Konkurransen i f0rste nummeret Mauren ble vunnet ]\~a r i a Pettersen Sandnessj0en.. Gratu lerer, og pre mie blir sendt henne. Fra skolen' - Jens, du har ikke Vlert ph skolen siden mandag! tordnet faereren - Bestefar er dad! - Du fyverl Hall satt ved vln - duet da jeg gikk forb! I gar kvetd I - Jada. Og der skat han la sitte til den 1. - silk at vi kan la fofketrygden hans' det av av fra fin til Pr e mi e til Gaute Br ekke Arnes en, som ogsa hadde alt rett, og ble trukket ut som n r. 2. Gratulerer! I dette nuomere t skal du komme fram til et tall. Redakt0ren av Mauren er Kristen Elias R0dvand. Hvor h 0Y (i em) er redakt0re n a v Mauren? : +Hvor tung (i kg) er redakt0ren av Mauren? : Tallet blir Den 80 m k ommer nre rmegt det riktige tallet far en fin premie. Sa k om igjen og tipp! Send svaret til oss. AdresGe n finner du pa barnesia. LYKKE TIL!

NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 3 Des. 2001 ÅRGANG 13 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. SKI DATOER FOR SKIGRUPPA Cupstart blir tirsdag 8. januar kl 18.00 på Emilmyra. Første gangen må alle møte kl. 17.00 for påmelding. Kuldegrensa er -

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t, NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t, Dette var s!arten: "Sendag den 29. marts 1903 forsamledes i leerer lakobsens hus

Detaljer

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke

1747 SKJEBERG. John iver sa tett av direkte og men det er ikke Minneoppgave - UiD John Fridjof T 69 16 93 71 Uller~y, 1747 SKJEBERG John Strand er f~dt 28. 0en, syd Reidun Loose, som mulig, i en Uller y-dialekten, John iver sa tett av direkte og men det er ikke sin

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Desember 2002 Utgave 4 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Merethe Storødegård... 2 Revy 2002... 3 Dåp av nyferga... 4 Bestemannspremie 2002... 5 Huset BA...

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

midt i fjeset. Særlig opplever Petter dette vil si lørdag 19. april. Dette har vært veldig

midt i fjeset. Særlig opplever Petter dette vil si lørdag 19. april. Dette har vært veldig 111 Årgang 11 Nr. 3 Desember 2013 Styrets forum Viktig juleønske!: Styret får tilbakemeldinger fra mange eiere som syns det er trivelig i borettslaget her hos oss og at det er fint og flott rundt oss og

Detaljer

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Hvorfor er det færre elever på noen skoler enn på andre? Innlevert av 1.-4. trinn ved Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Vi vil takke alle som tok seg tid til å svare på spørsmål.

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

LEKER FOR STØRRE BARN!

LEKER FOR STØRRE BARN! LEKER FOR STØRRE BARN! Dette er et lekehefte for alle som er ferdig med de små uskyldige barnelekene. Her er det mer fart mer morro og større utfordringer! For å tilpasse heftet til ulike grupper har jeg

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO Reisebrev fra Malawi oktober 2014 REISEBREV FRA MALAWI Årets høsttur til Malawi er unnagjort, og jeg tror det ble en vellykket tur for alle. Denne gangen var vi 16 stykker, derav 6 unger /ungdom. Den yngste

Detaljer

Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011

Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011 Den lange veien til Ålesund og VM 2.4mR 2011 Mitt VM-eventyr startet allerede høsten 2010 og er nok litt anderledes. Etter å ha jobbet med UAV (Ubemannede Fly) i mange år, trengte jeg en rolig hobby. Roboter

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no SPEIDER BLADET nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene www.kfuk-kfum-speiderene.no Helene Moe Slinning (24) er redaktør for Speiderbladet. 2 LEDER SPEIDERBLADET Nr. 4 2004. 2. Årgang

Detaljer

Forside av Ane og Synne (7.trinn)

Forside av Ane og Synne (7.trinn) Forside av Ane og Synne (7.trinn) Vi på 5-7. trinn har fått i oppdrag å lage denne utgaven av SAX. Vi har jobbet med avisa nå i litt over tre uker, og vi syns det har vært både lærerikt og morsomt! Vi

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone

apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone o A apport 2 1 Rygge men ighet Foto: Jan Holone Innholdsfort~gnelse o Arsrapport Rygge menighet 2011 Side 2 Side 3 Side 9 Side 10 Side 11 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21

Detaljer

gang 3 år 4 011. 1 / 2 nr ringen

gang 3 år 4 011. 1 / 2 nr ringen ringen nr. 1 / 2011 43 årgang 2 ringen Rektor Anette Sørensen Rege Husleiedekning til friskolene! Alle elever har rett til gode og tjenlige skolebygninger og klasserom! Det er en selvfølge. For oss som

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 4 Desember 2002 I dette nummeret: Ny lærer i Rossfjord 4 Rossfjord ungdomsråd 4 Då Jesus

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 BLAD- Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved bygdekvinnelaget... 2 St. Hansaften i Laugsandfjæra... 3 Opera i Bjørvika 2010... 4 Blad-Grønt nr.3-1990...

Detaljer

VETERANVOGNEN. God Jul. Godt nytt år. Redaksjonen plager. og et V ETERANVOGN. Tvillingene Bård og Frode Henriksen. Nr 6-2008 Årg.

VETERANVOGNEN. God Jul. Godt nytt år. Redaksjonen plager. og et V ETERANVOGN. Tvillingene Bård og Frode Henriksen. Nr 6-2008 Årg. VETERANVOGNEN Nr 6-2008 Årg.33 Redaksjonen plager Tvillingene Bård og Frode Henriksen God Jul og et Godt nytt år GRENLAND V ETERANVOGN KLUBB 19 68 Leder: Roar Christensen Tlf: 35 55 08 42 / 915 17 999

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS SEPTEMBER 2007 Inneholder bla: Side 3: Flaskeaksjon Side 4: Flere nye ledere! Side 5: Portrettet Side 8-9: Rapport fra Tolmers Side 10 : Lederportrett Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer

HEIMHUG GOD JUL! Desember 2012 nr. 3. Lagsavis for U.L. Daggry

HEIMHUG GOD JUL! Desember 2012 nr. 3. Lagsavis for U.L. Daggry HEIMHUG Lagsavis for U.L. Daggry Desember 2012 nr. 3 GOD JUL! 1 Heimhug utgis av: U.L. Daggry Alternesveien 1 8616 Mo i Rana I redaksjonen: Marion Brun e-post: marion.brun@sismo.no tlf.: 977 39102 og Britt

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry HEIMHUG Lagsavis for U.L. Daggry Mars 2013 nr. 1 God påske! Heimhug utgis av: U.L. Daggry Alternesveien 1 8616 Mo i Rana I redaksjonen: Marion Brun e-post: marion.brun@sismo.no tlf.: 977 39102 og Britt

Detaljer

Bangladesh nummer 1/2009

Bangladesh nummer 1/2009 Bangladesh nummer 1/2009 2 3 Bilder fra Juliet Baroi Banglushilsen bangladesh! HJELP TI L MED å passe på Endelig fi kk jeg sjansen til å reise tilbake til Bangladesh der jeg kommer fra. Det var litt rart

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer