Duften av en gjerning s. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Duften av en gjerning s. 2"

Transkript

1 Ombrekt nr :17 Side 1 Duften av en gjerning s. 2 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND Foto: Sven E. Sandnes RKM i Viken og Tunsberg og Agder s. 9 og 15 Fem nye Mestere på plass s. 4 OPK i St. Hallvard s ÅRGANG NR. 1 MARS 2006 DANMARKNYTT Br Bent Jacob Larsen har tiltrådt som ny M i RT Skt. Budolfus S MEDLEMSVEKST i Island VT Askja i Island kan glede seg over at nye brødre søker til Ordenen. S.11

2 Ombrekt nr :18 Side 2 HSM's nyttårsbudskap: "Duften av en gjerning" "D en späda rosen fina, som doftar salighet, i mörkret månde skina, besegra dunkelhet". Kjære venner og brødre i Tempel Ridder Ordenen, Lærlinger, Stridskamerater, Væpnere, Riddere og Komturer. Jeg sitter ved min PC for å skrive en nyttårshilsen til dere. Mine tanker går ett år bakover i tiden. Vel en uke etter at jeg skrev min hilsen for år 2005 fikk vi budskapet om den forferdelige tsunamien i Thailand som tok så mange liv. Da virkningene av katastrofen sto klart for oss, fikk vi oppleve hvor mange mennesker som engasjerte seg med både tid og penger for å hjelpe de tilskadekomne, for å trøste pårørende og vise sin deltakelse i deres sorg og smerte. Det ble en hjelpeaksjon som vi sjelden har sett maken til. Kirkene var fulle av folk, og store pengesummer ble samlet inn. Når vi nå nærmer oss slutten av dette året, rives det opp mange sår i familier rundt om i Sverige, Norge og Danmark. For noen dager siden møtte jeg en kvinne i trappen opp til prestekontoret, og etter en kort samtale ønsket jeg henne god jul og et godt nytt år. Da fortalte hun at hun var på vei inn for å gjøre avtale med en av våre prester om begravelsen av hennes mann. Året før hadde hun mistet sin sønn og et barnebarn i tsunamien, og den store omsorgen som møtte henne hadde vært henne til stor hjelp. Under mannens begravelse ønsket hun å synge den gamle julesalmen "En rose er utsprungen - midt i den kolde vinter - i mørke midnattstid". Den hadde man sunget under minnestunden for sønnen og barnebarnet, og hun kunne fortsatt føle "duften av den medfølelse og støtte som så mange hadde gitt henne og hennes 2 familie for ett år siden". Det minnet var en støtte for henne også i sorgen etter hennes mann. "Duften av en gjerning", tenkte jeg da jeg kjørte hjemover i min bil. Vi mennesker, som er eiere av noe så vidunderlig som et levende hjerte, følelse og lidelse, burde jo kunne gi hverandre så mye mer støtte og oppmuntring enn vi gjør. "Duften av en gjerning", det lyder litt mystisk, sier du kanskje. Men er ikke mennesket et mysterium? I alt det vi er og gjør burde det finnes rom for en dråpe mystikk en dråpe respekt for mysteriet menneske. Våre gjerninger mot hverandre skal være slik at vi kan føle et hjerteslag i dem. Er det slik? Jeg spør meg selv, og jeg spør deg. Er våre gjerninger slik at våre medmennesker et helt år etter kan oppleve "duften" av dem? "Duften av en gjerning", det er noe å tenke over foran det nye året. Er det ikke dette vi savner så mange ganger i et hektisk og moderne samfunn varme og omtanke, hjertelag og personlighet som vi behøver når vi står i livets vanskelige situasjoner? Gir vi det til andre, får vi det også tilbake når vi selv behøver det. En berømt filosof sa en gang, at vår verden er den verste av alle verdener, den ufornuftigste. Det kan være sant hvis vi måler bare med fornuftens målestokk. Men om det finnes et levende hjerte i den, så rokker dette ved alle sirkler. For et levende og lidende hjertes skyld får også det meningsløse mening, uten at vi kan forklare hvorfor. Vil vi kjenne den innerste duften av dette hjertet, må vi vende tilbake til stedet der jordens elskende hjerte åpnet seg, Den Evig Store Mesters hjerte som brast på korset. Duften av den gjerningen skal aldri gå tapt for oss. Dette var de tanker jeg ville dele med dere, alle brødre i Tempel Ridder Ordenen. Må Den Evig Store Mester gi oss et virkelig "levende hjerte", slik at vi kan påvirkes til gjerninger for våre medmennesker som virkelig kan spre varme og medfølelse, og som kan gi støtte og forbedring til vårt fellesskap. Dette er jo grunnlaget for hele vårt ordensarbeide, og for at vi skal overleve. Med disse ord vil jeg ønske dere GODT NYTT ÅR! Må FSV følge dere alle i det nye året. Norrköping 1. januar 2006 Eric Lundqvist Høyeste Stor Mester HSM Eric Lundqvist

3 Ombrekt nr :18 Side 3 Innhold Duften av en gjerning Fem nye Mestere SM Frank E. Andersen Mine Brødre! Vi må gi av overskuddet Første veterantegn RG i VT Stella Veritatis.. 6 Hederstegn i RT Kong Sverre EMS i RT Olav Kyrre OPK i ST. Hallvard Bjarne Holten på plass som RKM RT. ST. Georg Vekst i Island Kongens FM i RT St. Georg I heisen Hva med en tur til Island? Oddvar Elle, RKM Danmark SMFV Erik Kristiansen 75 år OPK Alf Skarstein 101 år Å drive Ordensarbeide er ikke noen lett sak. Det er ikke alltid lett å finne sitt ståsted overfor den øvrige verden. Men vi kan helt sikkert forbedre oss i de fleste ledd av vår Orden. Det er vanskelig å fremstå miljøbevisst på glanset papir. Det er komplisert når det ikke er sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør. Statens vegvesen ble årets service-etat engang og ville markere dette på sine biler. Men sjåførene følte ikke at dette stemte og det ble ikke noe av en slik profilering. Det er mange som har laget slogans de etterpå ikke klarer å følge opp eller som er så kompliserte at verken organisasjonen eller omverden forstår innholdet. Slik sett er kanskje TRO i godt selskap Brorskap er ikke direkte enkelt å kommunisere. Kan en kort måte å beskrive Tempel Ridder Ordenen på kan være: forgubbing, vanskelig å få nye medlemmer, har vi dårlig frammøte, slutter medlemmer?. Vi har mange kjennetegn på en organisasjon som kan gå ut på dato dersom vi lider av disse ting. Begrunnelsen er tidsklemmen. Alle har det så travelt. I hvert fall til frivillig arbeid. Og i hvert fall til en organisasjon som en Orden. Også er det dette med å møte opp da. Det er ikke en plikt! Det er godt å ha noe å trøste seg på. Da blir ikke dette vårt ansvar og vår sak, men det er omgivelsene som gjør det vanskelig for oss. Men det er et tankekors at 2,5 mill nordmenn er medlem i en eller flere organisasjoner. Hver jobber i gjennomsnitt 10 timer dugnad pr måned. Kan en påstand være slik: Vi seiler under falskt flagg. Vi forteller at et potensielt medlem vil møte: Interessante medlemmer og et godt vennskap Et læringsmiljø både gjennom Templets egne medlemmer og eksterne ressurser En arena for å tenke høyt og fritt uten de store konsekvensene En gjeng støttekontakter basert på forståelse, taushetsplikt, egne erfaringer Og kanskje litt underforstått noe om eksklusivitet og status (det er jo ikke alle som blir spurt). Men møter du dette? Et Tempel hvor halvparten av medlemmene er tilstede og noen aldri er tilstede Programmet har liten relevans til hva du ble fortalt Du skal bidra både med tid og penger til sosialt samvær. Dialogen, samtalen og meningsutveksling er borte. En arena blottet for muligheten til personlig utvikling Frivillige organisasjoners herunder Tempel Ridder Ordenens hovedproblem er: Å være bevisst sitt idegrunnlag Å kunne formidle sitt idegrunnlag Frivillige organisasjoners hovedutfordring er å ta konsekvensen av idegrunnlaget. For ethvert Tempel blir det viktigere å avklare spørsmålet hvem vi er før vi bestemmer oss for hva vi gjør. Makter vi ikke dette får jeg og du et problem. Da får Templet et problem. Da får Tempel Ridderordenen et problem. Har vi tro på idegrunnlaget og kan vi virkeliggjøre det, da har Tempel Ridder Ordenen en framtid. Det er vanskelig å fremstå miljøbevisst på glanset papir. Derfor har Stor Templets Mesterråd iverksatt seminar for nye Mestere, Ridderkapittel Mestere og skal ha Mestermøte i april. I disse seminarene tas nettopp vårt ide-innhold opp og satt sammen til et hele til beste for hele Ordenen i Norge. Med broderlig hilsen Frank E Andersen Stor Mester Ansvarlig redaktør: Sven Erik Sandnes Hystadstranda Sandefjord. Tlf Mobil: E-post: Tempel Ridderen Utgiver: Stor Templet for Norge og Island av Tempel Ridder Ordenen. Arbeidsutvalg for Tempel Ridderen Kjell Krey Dagsloth, Bodø Tlf Jens Døvik, Oslo Tlf.: Abonnementspris for ikke-medlemmer: Pr. år kr. 120,- Neste nr.av Tempel Ridderen kommer uke 14, Stoff må være redaktøren i hende senest 18. mars. Post til bladet sendes Redaktøren Redaktøren vil være meget takknemlig om manus sendes på E-post eller data-diskett. Fotos kan sendes pr. post eller E-post. Grafisk produksjon og trykk: Sandnes Media AS Larvik 3

4 Ombrekt nr :18 Side 4 4 Fem nye Mestere RT Kongespeilet Årets første møte i Riddertempelet Kongespeilet ble en stor opplevelse for brødrene og ikke minst for kveldens hovedpersoner. Mester Oddvar Elle takket av etter 8 begivenhetsrike år i mesterstolen. Bror Oddvar har vært en god og engasjert Mester for Tempelet og brødrene er takknemlige for hva han har fått bety for oss. Som ny Mester ble innsatt, Br. Tor Arne Walskaar, Tor Arne har de siste årene vært Tempelets visemester og vi er glade for at han har tatt på seg vervet som Mester og vi vil sammen arbeide videre for Templets beste. Innsettelsesseremonien ble ledet av Stor Mester Frank Andersen og Stor Kn Jens Døvig. RT Kong Sverre Etter å ha tjenestegjort i snaut ett år etter M br Jostein Gjersviks hastige bortgang i påska 2005, ble USK-br Knut Grav innsatt som Mester. HDG-bror Kjell Danielsen fikk som før-før Mester æren av å delta ved innsettingen. Det ble en festkveld i RT Kong Sverre med SM Frank E. Andersen tilstede for å foreta innsettelsen av ny Mester. Tilstede var også M i VT Tord Foleson Rune Sundby sammen med en rekke brødre som ønsket den nye Mester til lykke som Templets nye leder. RT Kong Harald Br. Johan Magnus Mortensen har nå overlatt Mester-plassen til br Odd Bjørgum. Johan M. Mortensen har vært medlem av Mester Rådet siden 1981, og fortsetter nå i plassen som Sekretær, en innsats det står respekt av. Br Odd Bjørgum er heller ingen nykommer i Mester Rådet, han begynte som CM i 1990 og innehadde dette vervet i åtte år. Både br Johan M. Mortensen og br Odd Bjørgum er tildelt EMS. Fv. tidligere M br Johan Magnus Mortensen, M Odd Bjørgum og SM Frank E. Andersen. VT Magnus Den Gode Br. Magnar Nordhus går nå av som M i VT Magnus Den Gode. Han ble innviet i Ordenen i 1972, og har sittet i Mester Rådet i til sammen 14 år. Br Magnar Nordhus har sittet som Mester i åtte år. Han ble tildelt EMS i Br. Arne Gran overtar som ny Mester. Han ble født 22. februar 1943 og ble innviet i Ordenen i Br. Arne Gran har innehatt flere tjenestestillinger oh vært Templets UM i to år. Han ble tildelt EMS i VT Sagatun Br. Arne Gran er VT Magnus Den Godes nye M. VT Sagatun i Hamar har valgt ny Mester. Etter 12 år som M valgte br Stein Johnsen å tre tilbake som Templets øverste leder. MR og brødrene takker br. Stein for det store arbeidet han har lagt ned for Templets og brødrenes beste. Det er en kunnskapsrik, inkluderende og samlende M som nå går av. STICG br Knut Wilhelm Jensen er valgt og installert som ny M i VT Sagatun. Br Knut har innehatt ulike verv og oppgaver i Templet, de siste seks årene som KN. MR og brødrene ønsker den nye M til lykke med de viktige oppgavene Templet står over for. Br. Knut Wilhelm Jensen er valgt tyil ny M Fv. Stor Kappelan Jens Døvig, RT Kongespeilets nye Mester Tor Arne Walskaar, SM Frank E. Andersen og avtroppende Mester Oddvar Elle Bilde er tatt under brodermåltidet og viser fra v: SM Frank E Andersen, ny M, Knut Grav og M i VT Tord Foleson, Rune Sundby. Foto: Gustav A. Berggren

5 Ombrekt nr :18 Side 5 Vi må gi av overskuddet... Vi har kommunikasjon som spesialitet! Av br Kjell Jacobsen Så har vi atter en gang startet et nytt år, et år som vil bringe både glede og sorger. Vi har vel alle sammen tatt et tilbakeblikk på det året som nettopp sluttet, vi har prøvd å bedømme vår egen innsats, og vi har kommet til en slutning. Regnskapet er satt opp. Forhåpentligvis er det de lyse minnene, godene og gledene som har vært i flertall. D.v.s. at året var positivt. Ingen ville vel bevisst ha gjort noe negativt, noe som kunne skade eller såre andre. Etter at vårt private årsregnskap er nøye vurdert melder spørsmålet seg om hvilke poster som skal føres opp på det nye programmet. Vi må tenke over hvilke mål vi setter oss, hvilken kurs vi skal følge. Jeg tror bestemt at vi alle vil sette kreftene inn på å være positive mennesker. Vi vil være med på å forme det samfunn vi lever i, være med på å gjøre livet lysere og lettere for de vi møter på vår vei og som trenger akkurat vår hjelp. Vi må gi av overskuddet. Vi som er så heldige å få være med i Tempelridderordenen har muligheter til å opparbeide et visst overskudd. Vi har sjansen til å ta imot mange impulser bare ved å gå på Tempelets møter. Vi slipper jo å ta aktiv del i Tempelets møter. Mester og hans Råd har ansvaret for det, men vi kan, ja vi har plikt til, å støtte opp. Vi møter fram og derved gjør det klart at Mester Rådet har all vår støtte noe som vil hjelpe på arbeidsgleden. Mange, kanskje de fleste hadde muligens den følelsen etter å ha vært tilstede på de første møtene etter recepsjonen at møtene hadde lite variasjon. Men etter å ha fulgt nøye med i seremonier og ritualer oppdager vi at det er en selv som modnes. Vi får forståelsen for Tempelets kraft, vi lærer oss selv å kjenne. Vi vil etter hvert oppdage at det å være en aktiv Tempelridder gjør en mere skikket og egnet til å ta imot oppdrag en tidligere ikke hadde mot til å å ta fatt på. Hvorfor og hvordan kan en slik endring skje? Som tidligere sagt, vi har lært oss selv å kjenne på en ny måte. Jeg personlig vil at jeg ikke hadde kunnet ta imot de tillitsverv jeg har fått uten den styrke som mitt beskjedene aktivitet i Templet har gitt. Derfor må min lille appell til alle, og især til de som eventuelt ennå tviler på tempelarbeidets betydning bli: La en av de viktigste postene være: ta virkelig aktivt del i arbeidet for Templet, prøv å finne deg selv gjennom møtevirksomheten, prøv å finne frem til menn som du ønsker skal bli Tempelridder. Når du så vender tilbake til din alminnelige hverdag er også du parat til å yte noe for dem som lengter etter et lysere liv. Enten det er det trykte ord som skal formidles på papir, Et budskap som skal visualliseres for fjernsyn Et museum som vil ha en moderne presentasjon Ta kontakt for uforpliktende tilbud Tlf.:

6 Ombrekt nr :18 Side 6 Første tildeling av Ordenens Veterantegn Den første tildeling av Tempel Ridder Ordenes nye Veterantegn fant sted i RT St. Hallvard i Oslo 3. oktober i fjor. Da fikk ti brødre veterantegnet. V eterantegnet tildeles dem som har nådd 25 års medlemskap i Ordenen. De ti brødrene som mottok Veterantegnet 3. oktober var Svenn-Arne Arntzen, Hans Petter Bärnholt, Sverre Dag Baastad, Arild Daleng, Bård Engevik, Willy Foss, Magnar Gjerstad, Sigurd.Edv. Gullerud, Stein Rohde Hanssen og Håkon Thue. Ytterligere sju brødre mottok veterantegnet på adventsmøtet 12. desember: Sigurd Birkelund, Bjørn Boiesen, Jan Arild Gundersen, Tor-Egil Kjærnsmo, Per H. Leirtun, Thormod Mikalsen og Egil Walther Trobe. I tillegg til disse, har også et par brødre til med mer enn 25 års medlemskap meldt tilbake at de ønsker å motta Veterantegnet. Tildelingen til disse vil skje ved en senere anledning. Bildetekst: SM og M sammen med ni av de ti brødrene som mottok Veterantegn og diplom 3. oktober i fjor. Fra v. M i St. Hallvard Yngve Haugstvedt, Sigurd Edv. Gullerud, Arild Daleng, Svenn-Arne Arntzen, SM Frank Andersen, Willy Foss, Bård Engevik, Hans Petter Bärnholt, Håkon Thue, Stein Rohde Hanssen og Sverre Dag Baastad. (Magnar Gjerstad var ikke tilstede da bildet ble tatt). Tre brødre mottok RG På møtet vårt den 16. november 2005 mottok tre brødre RG. Dei sit i fremste rad med Mesterrådet i bakgrunnen. Dei tre er f.v. Leif Harald Talset, Ståle Harsvik og Per Arnt Berg. Bak står CM Jostein Ukkelberg, SKM Leif Sylte, VM Arne Sandøy, M Otto Tornes, K Alf Meisingset, B Palmer Hermo, FM Terje Haug og UM Konrad Moe. i VT Stella Veritatis 6 Foto: Bjørn Austigard

7 Ombrekt nr :18 Side 7 RT Kong Sverre: Utedling av Hederstegn og RT Kong Sverres møte den 18.januar 2006 ble en festkveld av de store med besøk av SM br Frank E Andersen og 4 brødre fra VT Tord Foleson med M br Rune Sundby i spissen. insettelse av ny Mester Etter å ha tjenestegjort i snaut ett år etter M br Jostein Gjersviks hastige bortgang i påska 2005, ble USK-br Knut Grav innsatt som Mester. HDG-bror Kjell Danielsen fikk som før-før Mester æren av å delta ved innsettingen. Fire brødre ble tildelt ordenens 25-års hederstegn, alle med god margin da de hadde fra 42 til 46 års medlemsskapi TRO. Med hele 41 brødre til stede ble dette både en verdig markering av mesterskiftet og en høytidelig heder til de fire brødre som fikk sine velfortjente Veterantegn. Fra v: SM Frank E Andersen, ny M, Knut Grav og M i VT Tord Foleson, Rune Sundby. Bilde viser veteranene, Oskar Ulseth med 45 års medlemsskap, Herman Moum med 41 år og Sverre Myklestad med 44 år. Den fjerde som fikk sin veteranmedalje var M. Knut Grav. Br SM Frank E Andersen orienterte om arbeidet i SM-rådet og om vyer for fremtiden. Ved Brodermåltidet etter møtet var det mange taler, hilsener og flere nyskrevne dikt servert direkte fra serviett av RT Kong Sverres huspoet Harry E Eriksen. Br Harry E Eriksen bidro med to vers under brodermåltidet: Kåge Når du setter inn en Mester du på ham fester de klare krav, fra høy og lav. Men en Mester og Ridder holder ut på fjell og vidder fordi han i sinnet vet at kravene er formet i kjærlighet Knut, føl deg trygg. Med Verdalinger og Innherredsbygg blir din trønderhær solid og svær. Så gå bare ut i strid. Gjør fylkingen bred og vid. EMS tildelt br Helge Grøstad Fløisand og br Olav W. Mikkelsen M i RT Olav Kyrre, Kåre Anthun kan glede seg over at to nye brødre er dekoret med EMS. Br Helge Grøstad Fløisand og br Olav W. Mikkelsen har mottatt medaljen for sin innsats for Templet og Ordenen. Bildet viser fra venstre M i Olav Kyrre Kåre Anthun, br Helge Grøstad Fløisand, br Olav W. Mikkelsen og SCM br Jan Erichsen. 7

8 Ombrekt nr :18 Side 8 Ny Ordens Patriark 15. desember 2005 var det 50 år siden Egil Walther Trobe ble opptatt i Tempel Ridder Ordenen i RT Syvstjernen i Bodø. På IG - møtet i St. Hallvard i Oslo 9. januar 2006 ble han utnevnt til Ordens Patriark. Tekst og foto: Ole Andreas Husøy - Du har veldig mye av Ordenen inni deg, det merker vi, sa Mester i St. Hallvard, Yngve Haugstvedt, da han hilste den nye Ordens Patriark under brodermåltidet. Trobe var 23 år gammel da han recipierte. Han er opprinnelig fra Askim i Østfold, men etter endt læretid, avlagt svenneprøve og mottatt mesterbrev som urmaker fikk han verksmesterstilling i Bodø. Han var den gang landets yngste urmakermester. Etter mange kurs og studier avla han svenneprøven som optiker på Optikerskolen i Tønsberg i i St. Hallvard Egil Walther Trobe (t.v.) ble utnevnt til Ordens Patriark av Mester i St. Hallvard, Yngve Haugstvedt, på IG-møtet 9. januar. - Hvordan kom du i kontakt med Tempel Ridder Ordenen? - Jeg kjente ikke til Ordenen før jeg kom til Bodø. Han som eide forretningen hvor jeg arbeidet, var imidlertid Tempel Ridder, og det var han som fikk meg med, forteller Trobe. Etter fire år i Bodø, flyttet han til Kristiansund, der han også var aktiv i Ordenen. Han var en tid Kapellan og medlem av Mesterrådet. Allerede før han kom til Bodø var Trobe meget aktiv i Frelsesarmeen, noe han fortsatt er. På fritiden var han musikkmester i Frelsesarmeen de fire årene han bodde i Bodø og i 22 år i Kristiansund. Det innebar blant annet at han var dirigent for Frelsesarmeens musikkorps. - Da barna vokste til, og jeg samtidig var så aktiv i Frelsesarmeen, ba jeg om permisjon fra TR, men beholdt den gode kontakten med en del brødre og betalte regelmessig kontingenten til Templet i Kr.sund N, sier Trobe. Han startet juniormusikk og fikk alle barna aktivt med i musikkorpset. I 1980 flyttet han tilbake til Østlandet som produktsjef for Casio ur,og etter en periode som adm.direktør for Hoya Lens, startet han sammen med datter og svigersønnen stor urog optisk forretning på Ski; Follo Ur og Brillesenter. Da hans kone døde for noen år siden, følte han behov for det fellesskapet TR. representerer, og aktiviserte seg på nytt med overflytting til St. Hallvard. - Tempel Ridder Ordenen betyr mye for meg, både fellesskapet mellom brødrene og budskapet vi får gjennom møtene. For meg er det også en avkobling å være med i TR, sier Egil Walther Trobe, som fremdeles er svært aktiv i Frelsesarmeen. Han spiller bl.a. i to hornorkestre. RT St. Hallvard har nå fire Ordens Patriarker blant sine brødre. En av dem, Sigvart Berntsen, var til stede på møtet hvor Trobe ble utnevnt. Dessuten har St. Hallvard Ordens Patriarkene Juritz Ørjansen og Harry Erlandsen begge er ofte å se på møtene. I tillegg er det andre brødre som står for tur til å bli Ordens Patriarker både senere i år, og de aller nærmeste årene. 8

9 Ombrekt nr :18 Side 9 Br Bjarne Holten på plass Br Bjarne Holten ble innsatt som RKM i Viken Ridder Kapittel med DHR tilstede under høytidligheten. Lørdag 3. desember ble det arrangert IGmøte i Parkveien. Tilstede på møtet var det hele 63 brødre. DHR hadde sitt møte i Oslo denne helgen og deltok derfor i møtet. Det ble et høytidsmøte med installasjon av RKM br Bjarne Holten, ved SM br Frank E. Andersen ledsaget av SKN og FM i RT St. Hallvard Jens Døvig og VSM og M i RT St. Hallvard br Yngve Haugstvedt. Så godt som alle Templer i Viken RK var representert. HSM br Eric Lundquist holdt et tankevekkende ordensforedrag der han blant annet drøftet etikk før og nå. som RKM i Viken RK Br RKM Bjarne Holten (th) har fått med seg br Jan Slette som RKCM i det nye Viken Ridder Kapittel DHR hadde sitt møte i Oslo og kunne dermed delta på møtet hvor br Bjarne Holten ble innsatt som RKM. 9

10 Ombrekt nr :18 Side 10 Høydepunktene sto i kø i RT ST. Georg Recpsjon i KG, br. Ivar Anderssen installert som RKM for Møre og Nidaros RK og HDG til br Per A. Hatlen SM hadde meddelt at han skulle komme til dette KG-møtet i RT St. Georg, så det var mange som hadde samlet seg i Tempelsalen denne kvelden. Både fra Ålesund, Sykkylven og Volda. Heldigvis rakk SM møtet etter å ha tilbrakt hele dagen på Gardermoen flyplass pga syke flygere. Under brodermåltidet sa SM Frank Andersen at han kunne holde et meget langt foredrag om all innredning på flyplassen. For kveldens recipiend, Paul Sæterås, ble nok kvelden spesielt minneverdig. Etter at den rituelle del av KG-møtet var ferdig tok SM over ordet og installerte Templets Mester Ivar Anderssen som Ridder Kapitel Mester for Møre og Nidaros. SM ble assistert av SKR Hans Henrik Lerstad og SSKM Per A. Hatlen. HDG til br. Per A. Hatlen Etter installasjonen var ferdig hadde SM en overraskelse på lur. Bror Per A. Hatlen ble kalt frem på nytt, og tildelt HDG for hans innsats gjennom mange år for Ordenen i Mester Råd, Provins Kapitel Råd og Stor Mester Rådet. Bror Per A. Hatlen var også en av krumtappene for det vellykkede Konventet i Ålesund. Gjennom sin ekspertise i dataspråk har han også tilført vår ordenen mye nyttig programvare. Databasen som ble brukt under konventet var hans baby. Det var derfor en meget velfortjent og populær tildeling av 10. grad denne kvelden. Det skjedde mange begivehetsrike handlinger under KG-møtet i RT ST. Georg 24. januar. Fra v. PKM i Møre og Nidaros RK Ivar Anderssen, recipiend i KG br Paul Sæterås, HDG br SSKM Per A. Hatlen og SM br Frank E. Andersen. Etter det rituelle møtet var det brodermåltid med varm mat med kaffe og bløtkake etterpå. Brødrene i Rt St. Georg takker SM for besøket og gratulerer både vår nye KG-bror og vår nye 10-grads bor med graden. I tillegg ønsker vi vår Mester Ivar Anderssen lykke til med arbeidet i Ridder Kapitlet. A. C. Heggholt Feil adresse i veilederen: Vi gjør oppmerksom på at M i RT Kong Øystein er oppført i veielderen med feil mail adresse. Den rette adressen er: 10 Postboks 8247, Vågsbygd, 4676 Kristiansand. Tlf

11 Ombrekt nr :18 Side 11 Medlemsvekst og EMS i VT Askja i Island VT Askja i Akureyri i Island har i løpet av de siste årene hatt gleden av å innvie tre nye brødre i Ordenen. Medlemstallet i VT Askja teller nå 20 brødre, og den sist innviede er br Steindór Sigurgeirsson som er sønn av M i Templet, br Sigurgeir Steindórsson. Under innvielsen den 8. oktober i fjor var det hele 17 av brødrene som deltok på møtet. EMS I møtet 29. november fikk VT Askja besøk av FM i RT Hekla br Einar Th. Gudmundsson og M i RT Hekla br Valdimar Ásmundsson. Fra brodermåltidet i VT Askja Br Valdimar Ásmundsson hadde en embetsgjerning å utføre i det ha skulle tildele EMS til brødrene Sigurgeir Steindórsson og Àrni Valur Viggósson, henholdsvis M og FM i VT Askja. Jubileum VT Askja feirer 25 års jubileum i oktober Brødrene i Templet ønsker at det kommer en stor skare med gjestende brødre fra hele Norden til Island for å delta på feiringen. Vi presenterer her et foreløpig program, men i løpet av mars vil alle Templer få invitasjoner med program og priser. Torsdag 5. oktober: Velkomsttreff med damer i Strandgata 23, kl Bildet viser fra v. M i RT Hekla br Valdimar Ásmundsson, de to nye EMS brødrene br Àrni Valur Viggósson, br Sigurgeir Steindórsson og br Einar Th. Gudmundsson. Fredag 6. oktober Busstur kl til Godafoss, Myvatn, Laxá Kirkekonsert kl Lørdag 7. oktober IG-møte og brodermåltid kl Busstur kl Festbankett kl Søndag 8. oktober Avslutningssammenkomst med mat. Informasjon om overnattingssteder o.l kommer i informasjonen i mars. Recipienden br Steindór Sigurgeirsson sammen med sin far br Sigurgeir Steindórsson. Blomster Walldén Moum AS Tungavn. 34, 7047 Trondheim 11

12 Ombrekt nr :18 Side 12 EMS og KFM i RT St. Georg Br. Jon Misfjord er tildelt EMS Eklundmedaljen i sølv Under IG-møte den ble bror Jon Misfjord tildelt EMS av SKR Hans Henrik Lerstad. Bror Jon har vært en trofast arbeider i vårt Tempel siden han ble innviet i Ordenen i 1979 og det var en vel fortjent medalje som ble festet på hans bryst under møtet. Han har i alle år arbeidet for Templets vel i det stille. I de siste årene har han vært Templets Skattmester. Kongens fortjenestemedalje Fredag den 9. desember ble en av Templets brødre tildelt Kongens fortjenestemedalje ved en tilstelning på Hjellegjerde fabrikker i Sykkylven. Det var ordføreren i Sykkylven kommune som på vegne av Kongen tildelte medaljen til bror Mindor Hjellegjerde for hans lange innsats for møbelindustrien og Hjellegjerdekonsernet. Sammen med faren Ole og broren Otto startet han møbelvirksomhet i Sykkylven i Altså for 65 år siden. Bror Mindor er nå snart 85 år og er en aktiv bror i RUP Sykkylven. 12 Br Mindor Hjellegjerde er tildelt Kongens fortjenestemedalje for lang innsats for møbelindustrien. Her sammen med ordfører Jan Kåre Aurdal. Faksimile fra Sykkylvsbladet Ordenens eldste medlem? I juli 2006 vil den bror som har lengst medlemskap i RT St. Georg fylle 95 år. Det er bror Johannes Voldsund. Han ble innviet i RT St. Georg den og har faktisk i år oppnådd 72 års medlemskap i Ordenen. Han har blant annet vært Templets Mester. På grunn av sviktende helse har han ikke kunnet delta på møtene det siste året. Likevel er Ordensarbeidet i hans tanker; og de brødrene som har besøkt han, bringer alltid hilsninger tilbake til Templet og brødrene. Alle de 3 brødrene som er nevnt her, er beskjedne menn som ikke liker oppstuss om den store innsatsen de på hver sin kant har ytt for samfunnet og for oss alle gjennom et langt liv. De er ved siden av mange andre Tempel Riddere, eksempler for oss andre ved sin innsats både for vår Ordenen og for det samfunnet vi lever i. A. C. Heggholt S

13 Ombrekt nr :18 Side 13 RT Kong Harald: Dugnad det står respekt av I RT Kong Harald har det i alle år hersket en utrolig dugnadsinnsats, noe som gjør at Jernbanealleen 32, som er Templets hus, fremstår som en flott og velholdt bygård. Fra vedlikehold og mindre reparasjonsarbeider utført av dyktige håndverkere i broderskaren, er likevel steget stort til å påta seg oppdraget med å bygge ei heisesjakt over flere etasjer. Men med profilerte håndverkere som br Sverre Hynne og br Henry Anthonsen som ledere, br Alf Hansen som elektriker, br Erik Andersen som murer, og en rekke gode håndlangere, ja da ble det heisesjakt som selv heismontørene måtte rose for sin nøyaktige og profesjonelle utførelse. Heisgjengens innsats har spart RT Kong Harald for flere hundre tusen kroner! Under tilstelning i RT Kong Haralds lokaler 8. februar, hvor br Erik B. Kristiansen ble feiret med sine 75 år, og heisgjengen behørig hyllet, kunne Erik B. Kristiansen opplyse at kostnadene rundt det nye inngangspartiet som nå prydes med bla. av emblemet i flerfarget skifer, er en gave fra ham. Her har deler av dugnadsgjengen tatt plass i heisen, fra v Harald Kaarmo, Henry Antonsen, Kjell Skalberg, Thor Steinar Kjønnø (bak), Alf Hansen og Gustav A. Berggren. Br Erik B. Kristiansen foran det nye inngangspartiet til RT Kong Harald. Br Erik Andersen har ledet murerarbeidet mens Erik B. Kristiansen har fungert som håndtlanger. Erik Andersen og Sverre Hynne har stått sentralt i dugnadsarbeidet. 13

14 Ombrekt nr :19 Side 14 Hva med en tur til Island og VT Askja s 25-års jubileum? I forbindelse med VT Askja s 25-års jubileum 5-8 oktober 2006 er det en del brødre i RT Olav Kyrre som ønsker å få i stand en fellesreise med båt fra Bergen til Island. MS Norrøna (som var båten mange var med til Færøyane) seiler fra Bergen søndag 1.oktober kl. 10.oo og ankommer Seydisfjordur tirsdag 3. oktober kl. 09.oo. På veien er vi innom Torshavn på Færøyane hvor båten ankommer mandag kl 06.oo med avgang kl. 17oo. Det er anledning å gå i land og eventuellt ta bilen med. Retur fra Seydisfjordur blir onsdag 11. oktober med ankomst Bergen fredag 13. oktober kl. 20.oo. Også på returen vil det bli et opphold i Torshavn (6 timer). Oppholdet på Island blir således 9 dager (inkl ankomst- og avreise- dager). Vi vil kunne ta med 1 bil pr. 2 personer. Det er forløpig ikke laget noe fellesopplegg på Island, men dette kan lett ordnes dersom det er interesse for det. (Rundreise med hotell dagene utenom jubileums- dagene i Akureyri). Selve jubileums-arrangementet melder hver enkelt seg på. Prisen for båtreisen Bergen Seydisfjordur T/R blir kr ,- pr. person basert på to personer i hver bil. (Bilen følger da med gratis) I tillegg kommer så det hver enkelt bruker på mat ombord. Der er både kafeteria og restaurant med ordinære priser. Dette er en foreløpig orientering for å finne ut om det er noen som er interssert i et opplegg som skissert. Endelig påmelding vil finne sted i løpet av våren. De som måtte være interesser bes ta kontakt med: Jan Erichsen Johan Berentsensvei Laksevåg Telefon: Mobil: e-post: EMS til Mester i RT St. Hallvard På IG-møtet i St. Hallvard 3. oktober ble Templets Mester, Yngve Haugstvedt, tildelt Eklundmedaljen i sølv. SM Frank Andersen deltok på møtet og stod for tildelingen. Yngve Haugstvedt recipierte i RT Olav Kyrre i Bergen i Han har også vært aktiv i VT Kong Sigurd i Skien før han flyttet til Oslo-området på midten av tallet. Yngve Haugstvedt har vært Mester i RT St. Hallvard fra Haugstvedt er også VSM i Stor Templet for Norge og Island. SM Frank Andersen sammen med Yngve Haugstvedt som mottok Eklundmedaljen i sølv. 14

15 Ombrekt nr :19 Side 15 Br Oddvar Elle klar for Det var under julemøtet i RT Kong Harald i Sandefjord at br Oddvar Elle ble innsatt i sitt nye embede som RKM for Tunsberg og Agder RK. SM br Frank E.Andersen med assistanse fra SKN br Jens Døvik forestod den høytidelige innsettelse. Tunsberg og Agder RK Det var en fullsatt Tempelsal som overvar høytidsmøtet i Sandefjord, og innsettelsen av br Oddvar Elle som RKM. Br Oddvar Elle har nå fra trådt sitt embede som M i RT Kongespeilet, et embede han overtok i Han kan se tilbake på 20 år i Mesterrådet og ikke mindre enn åtte år som M. - Jeg har i hele min tid i Mesterrådet vært opptatt av rekruttering og broderomsorg. Likeledes at våre møter blir avviklet på en måte som er vår Orden verdig sier Oddvar Elle. FSM br Bobben Olsen holdt et av sine Ordensforedrag, og det er etterhvert blitt en tradisjon at br Bobben gjester Sandefjord og RT Kong Harald på deres julemøte. Bildet viser fra v. SKN br Jens Døvik, RKM br Oddvar Elle og SM br Frank E. Andersen Du finner oss her: Bildet er tatt under brodermåltidet og viser fra v. SM br Frank E. Andersen, avtroppende M i RT Kong Harald br Johan Magnus Mortensen, FSM br Bobben Olsen, RKM i Viken RK br Bjarne Holten og M i VT Skiringssal Halvorsen Arendal, Bamble, Bergen, Bodø, Bryne, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Førde, Gjøvik, Halden, Hamar, Haugesund, Jessheim, Kløfta, Kongsvinger, Kristiansand, Liertoppen, Lillehammer, Lørenskog, Moss, Narvik, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skedsmo, Ski, Sogndal, Stavanger, Sørumsand, Trondheim, Ålesund 15

16 Ombrekt nr :19 Side 16 Danmark Br Bent Jacob Larsen ny Mester i Ridder Templet Skt. Budolfus Mandag den 23. januar 2006 afholdtes IG-Installationsmøde i vore lokaler i Øster Sundby. Den endnu fungerende Mester, bror Knud Larsen, bød os alle hjertelig velkomne og en særlig velkomst til Stormester, bror Leif G. Kirk, der havde kørt den lange tur fra Næstved til Øster Sundby for at installere vor nye Mester. Stormester, br. Leif G. Kirk overbragte os en hilsen fra Ridder Templet Knud Lavard og fortalte os at de havde IG-reception i aften. Mester Bror Knud Larsen sagde om Bror Bent Jacob Larsen, at han er en af vore trofaste støtter og han gør et stort arbejde for Templet, hvilket vi kvitterer for ved at betro ham hvervet som vores kommende Mester. Han ønskede for dem begge, at de må gå dem godt, at de må leve længe og at de må blive fulgt af FSV. Fra v. FM br Knud Larsen, SM br Leif G. Kirk og M br Bent Jacob Larsen Bror Stormester overtog herefter ledelsen af mødet og foretog den højtidelige installation af vores nye Mester, Bror Bent Jacob Larsen. Da han ifølge det nye ritual var blevet behørigt indsat i embedet og havde oplæst den af ham underskrevne Mesterforpligtelse, ny- og geninstallerede han Mester Rådets embedsmænd og Templets tjenestemænd. Mødet fortsatte derefter under br. Bents ledelse og han sagde at han først ville takke for tilliden og at det at være Mester i Tempel Ridder Ordenen i hans ører lyder som rigtigt meget også når han tænker på, hvad det er han skal være Mester for. Han sagde at hans første tanke var, da han blev bragt i forslag som ny Mester, at han blev overrasket og at han først ville takke nej, men han blev også glad for den viste tillid og påtog sig opgaven, og at han så vil gøre sit bedste i tiden der kommer. Han sagde at han vil love at bruge det, han har mulighed for til at udføre hvervet for os og for Templets bedste, og at han ved at han har dygtige brødre og embedsmænd til at hjælpe med at udføre hvervet. Og det vil han gøre brug af. Han takkede så br. Knud Larsen for det store arbejde han i mange år har udført, både som Mester og som vicevært og ikke mindst som broder, og han sluttede med at sige, at de af os, der er tilbage må fortsætte med at yde den store indsats med det sammenhold og broderskab, han synes vi har i vort Tempel. Bror Mester afsluttede derefter mødet og vi samledes som sædvanligt om det veldækkede kaffebord og det kammeratlige samvær. 16

17 Ombrekt nr :19 Side 17 Danmark Br Leif Jensen nyt Sendebud Mandag den 6. februar 2006 afholdtes UP-møde med installation i vore lokaler i Øster Sundby. Det endnu fungerende Sendebud, bror Bent Jacob Larsen erklærede Udpostmødet for åbnet og gik straks over til installation af vort nye Sendebud, bror Leif Jensen, der behørigt afgav løftet. Br. Bent Jacob Larsen rettede en stor tak til brødrene for støtte i den tid han havde været Sendebud og han sagde tak til bror Leif for at han beredvilligt havde påtaget sig at overtage hvervet og han ønskede ham glæde ved arbejdet samt held og lykke og han sagde, med et glimt i øjet, at han forventede, at bror Leif ville være til stede i hvert møde fremover. Vort nye Sendebud, bror Leif Jensen takkede for ordene og for, at vi har givet ham lov til at være Sendebud. Han håber at han kan være til stede i alle møder fremover, men da han jo ikke er helt herre over sin egen arbejdsmæssige situation, kan han ikke love det bestemt, man han vil gøre sit bedste i et og alt. Bror Sendebud overgav ordet til br. Bent Jacob Larsen, som til det sidste møde havde forberedt et lille indlæg og som så ville afholde nu. Det drejede sig om Ydmyghed et begreb, som de fleste AA ere kender til hudløshed, da det er et meget anvendt emne til møder der. Jeg vil her indskrænke mig til at referere de forskellige definitioner på dette begreb, idet det så kan overlades til den enkelte at filosofere videre over den nærmere betydning og indhold. Jordnærhed/Humalis At være villig til at blive belært At kende sin rette størrelse og begrænsning At være det man er, hverken mere eller mindre At kunne række ud, uden forventning om særlig respons At hjælpe uden at forvente gengæld En dyd At være åben, fordomsfri og at give Åndelighed Forskellen på ydmyg og ydmyget. Bror Bent takkede for at vi havde lyttet til ham og bror Sendebud takkede bror Bent for indlægget, og sagde at det netop i dag gjorde indtryk, fordi han havde set, at TV2 i dag bragte et program om det direkte modsatte, nemlig om danskernes egoisme. Br. SB afsluttede derefter mødet og vi samledes som sædvanligt om det veldækkede kaffebord og det kammeratlige samvær. Begivenhedsrigt år i Ridder Templet Knud Lavard Det forgangne år 2005 har været et begivenhedsrigt år i RT Knud Lavard, både for M og SB, da både M (Flemming Jensen) og SB (John Andersen) er nyvalgte på disse poster. René Broløs, som også er blevet webmaster, samt Udpoststyrelsen som er lig med hverveudvalget. Alle de indteress som kommer ind bliver behandlet med det samme, (så der bliver smedet mens jernet er varmt). Mester-træf blev afholdt af det Svenske Stor Tempel for første og anden års Mestre, fra Sverige og Danmark, dette var et særdeles udbytterigt kursus som jeg varmt kan anbefale nye Mestre at deltager i når det er muligt. Som sin første opgave efter installation som Sendebud, gennemførte br. John Andersen optagelse af en ny lærlingebroder, og Udposten i København har ikke ligget stille siden, det er blevet til 7 nye lærlingebrødre i årets løb. Det nye år starter for Udpostens vedkommende som det gamle år endte, nemlig med optagelse af ny lærlingebroder i slutningen af januar måned, så det lover godt for det forsatte arbejde i UP og Templet. Denne fremgang som Udposten har fået skyldes til dels Stor Templets nye hjemmeside, som er blevet opdateret og ændret af RG-bror Det har resulteret i at der er blevet indviet 3 nye brødre i IG i år 2005, og der er planlagt indvielse af minimum 3 nye brødre i foråret Med denne fremgang tegner det lyst for fremtiden for Tempel Ridder Ordenen i Danmark, da de nye lærlinge og brødres alder ligger mellem 27 og 55 år. Jeg vil hermed benytte lejligheden til på Mesterrådets vegne, at udtrykke respekt for det store arbejde som UP- styrelse og hverveudvalget har lagt for dagen i året Mester Flemming Jensen var til mesterkursus i Sverige sammen med Mester Karl Åge Christensen fra IT Puritas i Herning, dette Jeg vil ønske alle et godt TR - nytår, og håber at alle templer i Danmark får fremgang i årene der kommer til glæde og udvikling for vor kære gamle orden. Med broderlig hilsen og et varmt FSV til alle Flemming Jensen Mester Riddertemplet Knud Lavard. 17

18 Ombrekt nr :19 Side 18 OPK Alf Skarstein 101 år! Bror Alf Skarstein runda 101 år den 14. november Bildet viser jubilanten på 101-årsdagen. Han gjekk inn i Tempel Ridder Ordenen den 8. desember 1955, og på julemøtet i VT Stella Veritatis den 14. desember vart han tildelt OPK av M Otto Tornes. Alf Skarstein har vore ein trufast bror, og han heldt ein kraftfull takketale under middagen. SMFV br Erik B. Kristiansen 75 år Vi gratulerer! Bjørn Austigard S Det Högsta Templets Valnämnd Enligt Ordens Lag Kapitel II 12.5 har Det Högsta Rådet, efter förslag från Stor Templen för Sverige och Finland, Danmark, samt Norge och Island, till Valnämnd inför Tempel Riddare Ordens General Konvent 2007 i Växjö, utsett följande bröder: SMFV br Erik B. Kristiansen fylte 75 år 2. februar. Br Erik hadde invitert til selskap for dugnadsgjengen som hadde utført heissjakten, samt andre venner. Det ble en særdeles hyggelig kveld hvor jubilanten inviterte til laksemiddag og hjemmelaget karamellpudding, utført av Sandefjords egen mesterkokk Siegfried Stamminger. Bakermester Hans Martin Lang i Ivar Halvorsen As har levert julekaker under hele dugnadsperioden, og leverte selvfølgelig også to kjempe bløtkaker, bestilt av jubilanten. Lang var selv til stede i selskapet og bidro sammen med andre til en svært så humørfylt aften. USK broder Hans Sverredal, RT S:t Erik, Uppsala Muserongränd 1 H, SE Uppsala, Sverige USK broder Kjell Wahlström, RT Jämteborg, Östersund Köpmang. 63 B, SE Östersund, Sverige USK Broder Börje Hedberg, RT Veritas, Borås Villav. 25, SE Sandared, Sverige USK broder Rune Sundby,VT Tord Foleson,Verdal NO-7650 Verdal, Norge SK Knud Larsen, RT Skt Budolfus,Aalborg Nørre Trandersv. 13, DK-9000 Aalborg, Danmark 18 Br Erik B. Kristiansen gir her et stykke kake til OPK br Knut Mørk.

19 Ombrekt nr :19 Side 19 Velkommen som gjest på Roy Andreassen Skjebergveien 96, Sarpsborg - E-post: Tlf.: Fax: Prøv oss da vel! Drammen og Omegn Boligbyggerlag Nedre Torggt. 5-7, 3015 DrammenTlf.: Faks: Klipp ut og send inn! Bestill ditt antrekk til en god pris! Lunsjbuffet alle ukedager Navn:... Adresse:... Tlf.:... Catering for enhver anledning Mandag fredag Lørdag Søndag Kjole m/sort vest Kr. 35oo,- Smoking enkeltsp. Kr. 29oo,- Smoking dobbeltsp. Kr. 31oo,- Blådress enkeltsp. Kr. 27oo,- Blådress dobbeltsp. Kr. 29oo,- Kjoleskjorte Kr. 55o,- Kjole-vest, hvit Kr. 46o,- Sløyfe, hvit Kr. 110,- Kjoleknapper, 2stk perlemor Kr. 15o,- Kjole-skjerf, hvitt Kr. 280,- Smokingskjorte, hvit, plisse. Kr. 4oo,- Skjorte hvit, vanlig snipp Kr. 3oo,- Bukseseler, hvite Kr. 175,- Brystvidde, utenpå skjorte... Livvidde v/linning... Setevidde... Utvendig armlengde... Innvend. bukselengde... Skjorte nr.... Hvilken str. bruker du vanligvis?... Be om tilbud tlf: Globusgården, Strømsø Torg * 19

20 Ombrekt nr :19 Side 20 B Returadresse: Hans Henrik Lerstad Torvteigen Ålesund Tempel Ridderen ÅRGANG - NR. 1 - MARS 2006 Ledig for annonsør Støtt opp om Tempel Ridderen For leie av næringseiendommer kontakt Bøckmann EiendomAS Tlf.: eller se vår web side Ridder Templet Olav Kyrre Inviterer til 70 års jubileum I dagene Juni 2006 Program: Fredag 2. juni kl Velkomstmøte for brødre og damer (daglig antrekk) i Templets salonger, m/konsert i Johannes salen. Lørdag 3. juni kl IG-møte m/resepsjon Brodermåltid. Lørdag den 3. juni kl Bankett for brødre m/damer i Templets lokaler Antrekk: Høytidsdrakt m/dekorasjoner,hvit vest. Søndag den 4. juni kl STG møte i Templets lokaler etterfulgt av et kort brodermåltid. Etter brodermåltid kjører vi i buss til Mariakirken for Høymesse kl For dem som ikke har STG, vil vi arrangere guidet busstur for damer og brødre. Høymesse i Mariakirken kl Jubileet avsluttes med middag kl på SAS Bryggen. Pris og innbydelse vil bli sendt Templene så snart vi har dette klart. Vel møtt i Bergen i dagene juni

God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25

God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18. Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25 MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND www.tempelridderordenen.org God sommer! Et inkluderende fellesskap s. 18 Nye grader... s. 20 Samarbeid er nøkkelordet på Nordkalotten s. 24-25 60.

Detaljer

TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND

TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND TEMPEL RIDDEREN MEDLEMSBLAD FOR TEMPEL RIDDER ORDENEN I NORGE OG ISLAND 61. ÅRGANG NR.3 SEPT./OKT. 2009 Minneord om HSM Eric Lundqvist Side 34-35 Viktige lovendringer vedtatt Side 36-37 Heklas jubileum

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39

St. Olavposten. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 St. Olavposten ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 3/2011 Årgang 39 Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Hvordan møter du et menneske som har opplevd sitt livs største krise?

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang

Bladet 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang 1 01 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 79. årgang Forsidebildet: Ordenens lokaler i Sykkylven Intervju med Turid Tuft side 4 Stor Sire Oddvar Granlund trer tilbake side 6 Stor Sire har ordet

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei

Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12. Våren 2010. Det er blitt vår og varmen er på vei AlbertBulletinen Loge nr. 132 ALBERT SCHWEITZER stiftet 7. juni 1997. Bulletin nr. 86 Nr 1-2010 Årgang 12 Våren 2010 Det er blitt vår og varmen er på vei Av innholdet: Innvielser - Gradspasseringer - Veteranjuveler

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats

Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Nr. 3 Høsten 2007 36 Årgang Opplæring av de nye embedsmenn er høstens store innsats Odd Fellowturene 2008. Se side 12 Rebekkasøstrenes embedsmen har sin store kursdag Lørdag 20. oktober 2007 Odd Fellow

Detaljer

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81

Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 Organ for Norges Samemisjon nr. 10 2006 Årgang 81 2 Bli helsefadder! For en god stund siden fikk vi dette brevet: Det er Aleksandra Vasiljevna Bobrova som henvender seg til dere. Jeg bor i Lovozero og

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang

Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Nr. 3 Høsten 2009 38. Årgang Opplæring Embedsmenn i Arendal For søstrene: 22. oktober 2009 kl. 18.00 For alle nye EksOM OM - UM For brødrene:1.oktober 2009 kl. 17.30 Stor Sire Harald Thoen deltar For alle

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22

Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Nr. 3 Høsten 2014 42. Årgang Odd Fellow reiser Aust Agder besøker danske logehus Distrikt 22 Odd Fellow Palæet København Se Side 3 Else M. Byholt fra 93 Kaprifol Se Side 2 Odd Fellow huset Rønne, Bornholm

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 På Side 3 finner du den stilen Håvard Liltved Dalen vant turen med. Ungdommene er kommet tilbake etter en fin, fin tur til USA og besøk i FN. Se side 2 Min tur med

Detaljer