Sameiet Brekkedammen 1-3 Retningslinjer for fellesarealer og utearealer ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Brekkedammen 1-3 Retningslinjer for fellesarealer og utearealer (15.5.2012)"

Transkript

1 Sameiet Brekkedammen 1-3 Retningslinjer for fellesarealer og utearealer ( ) Styret vil rette en stor takk til de to arbeidsgruppene som tok utfordringen med å samle sammen, bearbeide og oppsummere alle detaljene som er grunnlagsmaterialet for dette dokumentet. Oppgaven de påtok seg var å foreslå nødvendige retningslinjer for å sikre et helhetlig inntrykk av fasade og uteareal og for hvordan vi skal tilrettelegge bruken av fellesareal på best mulig måte. Begge arbeidsgruppene har gjort en strålende jobb og gitt styret nødvendig materiale for dette dokumentet. Alle beboere som nå slipper å lete etter løsninger på egen hånd, bør rette en stor «takk for innsatsen» til disse gode naboer for jobben de har gjort: Gruppen for fasade og uteareal: Kirsti Nørst, Ane Westerberg, Thomas Martinsen, Helene Bjørnstad Johnsen, Arne Haakensen, Mia Nicoline Huitfeldt og Else Berit Øren. Gruppen for utnyttelse av fellesareal: Lars Eftang, Thomas Marthinsen, Ole Zachariassen og Knut Onsager Generelt for Retningslinjer: Ved å publisere «Retningslinjer for fellesarealer og utearealer» tar styret ansvaret for at innholdet er i henhold til gjeldende lover/regler. Styret blir også ansvarlig for at retningslinjene følges i henhold til våre vedtekter. Bruk av fellesarealer reguleres i henhold til «Husordensregler for Boligsameiet Brekkedammen 1-3». Sameierne er forpliktet til å følge Retningslinjer. Handler en sameier i strid publiserte retningslinjer blir han/hun personlig ansvarlig. Alle kostnader som påløper for å rette opp i slike handlinger vil måtte betales av den enkelte. Styret anbefaler at beboere snarest tar kontakt med styret hvis det er uklarheter eller feil i retningslinjene. Spesifikt for «Retningslinjer for fellesarealer og utearealer» Installasjoner må utføres av autorisert personell Alle kostnader forbundet med installasjon, vedlikehold, reparasjon og utskifting må betales av den enkelte seksjonseier så lenge ikke annet er spesifisert i disse retningslinjene. Styret anbefaler seksjonseierne til å forme «bestillingsgrupper» for å oppnå best mulig pris. Styret vil praktisere opplysningsplikt som i praksis betyr: o En representant fra en «bestillingsgrupper» eller den enkelte sameier varsler styret på forhånd om planlagte installasjoner ved å send en e-post med følgende informasjon til styret Beboers navn og seksjonsnummer Hva som skal installeres, leverandør og montør. Planlagt dato for installasjon. Styret vil være behjelpelig med informasjon om aktiviteter til øvrige beboere som kan medføre støy, støv og høyt aktivitetsnivå på fasader eller fellesareal.

2 Retningslinjer for utearealer og fellesarealer ( ) Denne versjonen inneholder retningslinjer for følgende områder: o Generelt: Markiser Sol screening Vindskjerming Utelamper på balkonger og uteplasser Frosting av glass på balkonger o 1. etasjer: Le-vegger mellom tilstøtende seksjoner Gjerder Hekker o Fellesareal: Sykkelparkering i garasjeanlegg Sykkelparkering utendørs Barnevogner i inngangspartiene Sesongbaserte bruksgjenstander under trapp Smørebenk (sykkelvedlikehold) Felles uteområder generelt Generelt - Markiser Markiser må være av typen: Classic markiser - farge kode 407/79. For mer informasjon: www. kjellsmarkiser.no/c-70-classic-terrassemarkise.aspx Kontaktperson hos Kjells markiser: o Helge Sletten, tlf o e-post: Priseksempel fra Kjellsmarkiser: o Priseksempel: 430 cm og utfall 210 cm: manuell med snekke og sveiv, 1. etasje, kr inkl mva og montering. med RTS-motor, fjernkontroll og montering, 1.etasje, kr inkl. mva o Tillegg pr. etasje kr 230. Til og med 5. etasje blir markisene heist med muskelkraft. 6. etasje vurderes av montør. Dette gjelder også manuelle markiser. o Hvis stikkontakt til markisemotor er mindre enn 3 m unna, kan vi sette inn kontakten selv. Generelt Sol screening Sol screens må være av farge: antrasitt grå (nr ) og ha blylodd nederst. Valg mellom ulike perforeringer. Screens kan leveres med glidelås i sidene, dette anbefales imidlertid ikke av leverandøren. Rammer til screens skal lakkeres med samme fargekode som utvendige vindusrammer. Kontaktperson hos Markisemannen: o Stein Larsen, tlf o e-post: Priseksempel fra Markisemannen o Det anbefales å benytte motor fremfor snortrekk. o Vindu 179x129 cm - med motor: kr o Elektriker kommer i tillegg. o Klargjøring til lakkering av screenrammer: kr som fordeles på alle vinduene i bestillingen, så gå sammen med naboer for å bestille. (ved å bestille 100 vinduer blir det kun 32,65 pr vindu). o Hvis snortrekk blir valgt kan hull i veggen ha innvirkning på den «balanserte ventilasjonen» i leiligheten.

3 Generelt Vindskjerming av balkongenes kortvegger i herdet glass Det gis anledning til å montere ekstra vindbeskyttelse på kortveggene på balkongene i form av godkjente glassvegger. o Styret har foreløpig ingen informasjon om spesifikasjon og pris for slik løsning. Om noen ønsker vindskjerming, ta kontakt med styret. Generelt Utelamper på balkonger og uteplasser Utelampe på balkong og uteplass må være type Asker Grafitt 1520, 60W levert av Norlys.(bilde 1) Lampen skal tilkoples eksisterende lyspunkt med bryter. Plassering: o Leiligheter med balkong/uteplass mot vest (112m2 og 93m2) Lampen monteres sentrert på stolpe mellom dør og vindu. Høyde ca. 162 cm fra gulvet til underkanten av lampekassen. o Leiligheter med balkong/uteplass mot nord (112m2 og 3-roms nord-øst) Lampen monteres sentrert på kortvegg av teglstein ved dør Høyde ca. 162 cm fra gulvet til undersiden av lampekassa o Leiligheter med balkong/uteplass mot sør(77m2 og 2-roms over inngang). Lampen monteres sentrert på kortvegg av teglstein ved dør Høyde ca. 162 cm fra gulvet til undersiden av lampekassa Bilde 1 NOTE! Vi ber beboere som ønsker flere utelamper på sin balkong/uteplass om å komme med forslag til en «tolampe plasserings løsning». Generelt Frosting av glass på balkonger Glasset på balkongene kan frostes med standard type frosting folie fra leverandør Sunset solskjerming. Det er samme type frosting som er bruk i Brekkveien 19/ Vidsyn. For mer informasjon, se Ved samlet bestilling på min 20 verandaer kan vi få en prisreduksjon på 5 %. Meld interesse til Thomas innen Kontaktperson hos Sunset Solskjerming: o Thomas Egeberg Lund o E-post: Priseksempel fra Sunset solskjerming (Gjelder de største balkongene) o 5 glass á 117 x 90 cm o 2 glass á 74 x 90 cm o 2 glass a 64 x 90 cm) pris kr 6 643,75 inkl mva. 1. etasjer Levegger Det gis anledning til å sette opp levegger som skille mellom eiendommene, forutsatt enighet mellom beboerne i tilstøtende seksjoner. Det forutsettes at disse er i samme format og utførelse som leveggene ved inngangspartiene (se figur 1). For å unngå et for bastant uttrykk må leveggen være: o Maksimum 180cm høy og 120cm bred og den kan tilsluttes en blomsterkasse som er maksimum 80cm høy, 100cm lang og 55cm dyp (se skisse). o Kassens høyde med vintergrønn beplantning bør ikke bli mer enn 160cm. Dette vil bidra så vel til triveligere levegg som beskyttelse mot innsyn.

4 Skilleveggen foreslås med bindingsverk og spileverk i sibirsk lerk og forankret i vegg. Spileverket monteres vekselsvis slik at luft strømmer gjennom, mens innsyn og utsyn minimeres. Blomsterkassen fylles med stein, duk og jord for tyngde, stabilitet og blir ytre forankring av skillevegg. Styret kan etablere kontakt til leverandør som får oppgaven med å installere leveggen ved inngangspartiene. Fig etasjer Gjerder Det gis anledning til å sette opp gjerde rundt hagen. Gjerdet skal være i grønt, plastbelagt flettverk. (Eksempel: Lux ursus dekorgjerde med multistick stolpe, kjøpes hos Maxbo). Maksimum høyde er: 65 cm. Plassering: I kanten av egen seksjon, innenfor plantebelte for hekk. For gjerder gjelder opplysningsplikt til styret. Den enkelte sameier er ansvarlig for at man i forbindelse med oppsetting av gjerde ikke skader dekket som er under hagen- og som utgjør taket til garasjen. 1. etasjer - Hekker Det gis anledning til bytte ut hekkeplantene som er plantet av utbygger med Tuja Smaragd. Nye hekkeplanter skal plasseres i samme linje som de originale plantene. Hekkene skal trimmes innenfor 120 cm høyde og 60 cm bredde. Originale hekkeplanter er sameiets eiendom og seksjonseiere som velger å bytte ut disse må på forhånd å ta kontakt med styret for å sikre forsvarlig omplassering eller midlertidig lagring. Fellesareal Sykkelparkering i garasjeanlegg Styret har etter anbefaling fra «gruppen for utnyttelse av fellesareal» vedtatt å bekoste installasjon og vedlikehold av stativer for sykkelparkering på de tre områdene som i dag brukes til hensetning av sykler og annet utstyr. Sykkelparkeringen er et tilbud til de beboere som daglig bruker sine sykler.

5 Fellesareal Sykkelparkering utendørs Da det er avsatt alt for få plasser til forventet behov for sykkelparkering i garasjen, har Arbeidsgruppen befart eiendommen. De har funnet mulige løsninger utendørs men foreløpig er forslag om en løsning på vurderingsstadiet. Styret vil ta en beslutning så snart et forslag om hvilket område og kostnadene for å opparbeide utendørs sykkelparkering foreligger. Fellesareal Barnevogner i inngangspartiene. Styret har etter anbefaling fra «gruppen for utnyttelse av fellesareal» vedtatt at det er lov å parkere barnevogner som brukes daglig i inngangspartiet i oppgangene. Parkeringsområdet er mot veggen innerst på høyre side. Styret henstiller de som benytter seg av dette tilbudet om å vise mest mulig hensyn ovenfor alle brukere av oppgangene. Fellesareal Sesongbaserte bruksgjenstander under trapp Styret har etter anbefaling fra «gruppen for utnyttelse av fellesareal» vedtatt at området under trapp i oppgangene kan benyttes til «parkering» av sesongbaserte bruksgjenstander som brukes daglig. Dette tilbudet gjelder bl.a. akebrett og kjelker i vintersesongen og barnesykler, sykkelvogner, sparkesykler og lignende om sommeren. Styret henstiller brukerne av dette tilbudet om å vise mest mulig hensyn ovenfor alle andre brukere av oppgangene. Fellesareal- Smørebenk (sykkelvedlikehold) Styret har i samarbeid med «gruppen for utnyttelse av fellesareal» godkjent en midlertidig løsning for plassering av en smørebenk for ski innerst til høyre ved sykkelparkeringen nærmest garasjeporten. Kostnader forbundet med innkjøp, drift og vanlig vedlikehold har så langt blitt dekket av sameiet. Arbeidsgruppen er innforstått med at løsningen er midlertidig og jobber derfor videre med et forslag til en permanent løsning. Målet er en løsning hvor det kan veksles mellom skipreparering og sykkelvedlikehold avhengig av sesong. Arbeidsgruppen utarbeider retningslinjer for bruk av dette området før en et forslag om en permanent løsning kan vedtas Fellesareal - Felles uteområder generelt Styret følger opp med utbygger og kommune i forhold til opprydning og ferdigstilling av arealene bak blokkene. Når utbygger og kommunen er ferdig med denne vil utegruppen / komiteen og styret se videre på opparbeiding og bruk av arealet.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG. Revidert mai 2015. Side 1 av 15

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG. Revidert mai 2015. Side 1 av 15 ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG Revidert mai 2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Aktiviteter og støynivå... 3 3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer...3 3.1.

Detaljer

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG

ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG ORDENSREGLER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG Formålet ved reglene Sammen utgjør vi Beverveien Borettslag og det er opp til hver enkelt av oss at det skal bli trivelig å bo her. Hver enkelt andelshaver er ansvarlig

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag

ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag ESTETISK ENHETSPLAN for Linjebo Borettslag For at Linjebo skal fremstå med en så enhetlig fysisk og estetisk fasade som mulig er det nødvendig å ha klare regler for hva den enkelte andelseier kan gjøre

Detaljer

Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Til beboerne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD...

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... UTGAVE 2011 LITT HISTORIE... 4 HUSORDENSREGLER... 5 GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... 8 9. FORSIKRINGSORDNINGEN...

Detaljer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SKITUNET BOLIGSAMEIE Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 1 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Spirea Park 1 Sameie avholdes torsdag 10.10.2013 kl. 18:00 på Hasle-Løren klubbhus, Spireaveien 1 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 8. mai 2015 Styrets sammensetning etter generalforsamlingen Leder John Petter Reinertsen, Åsbråtstien 45 (har ett år igjen av perioden) Styremedl. Ingeborg

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer