Nr. 3 April 2015 Årg. 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64"

Transkript

1 Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske!

2 Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt det vakre vi lever i, og vi vil aldri slutte å forundres over Guds mangfoldige skaperverk! Det første menighetsbladet i 2015 hadde fokus på LYS. Forrige nummer hadde fokus på VANN. Nå er turen kommet til JORD. I disse tre ligger grunnlaget for alt liv på jorda. 1 Mos 1, 9-10: Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Jord Leser vi skapelsesfortellingen sakte og ettertenksomt, aner vi at mennesket ikke er et resultat av tilfeldige hendelser i en tilfeldig kamp for å overleve. Fortellingen bygges opp mot det endelige målet: mennesket. Før menneskene og landlevende dyr kunne leve her, var jordsmonnet en nødvendighet. Urbane nåtidsmennesker med et noe fjernt forhold til begrepet jord, vil vel kanskje assosiere ordet med søle eller gjørme. Tenker vi litt etter, aner vi at ord som leirjord og morenejord burde være godt kjent her i Råde. Det er ulike bergarter som særlig sammen med råtnende planter utgjør det vi kan kalle for jordsmonn. Enkelte steder kan det ta tusener av år å bygge opp bare noen cm matjord. Altså bør vi se på jord som en nærmest ikke-fornybar ressurs. Selv om klimaet her i vårt råkalde nord setter sine begrensninger, er det først og fremst matjorda som begrenser produksjonen i jordbruket. Jordsmonnet er avgjørende for verdens matvaresikkerhet, for utallige livsformer, ja, for naturen i sin helhet. Det er jordsmonnet som sammen med temperatur og næring bestemmer både kvaliteten og størrelsen på avlingen. Planter som lin og bomull brukes i klesproduksjon. Jordsmonnet er gjerne også så porøst at det kan lagre en del vann etter regnvær. Mange er de oversvømmelser som er utløst på grunn av ødelagte skoger og manglende jordsmonn. Jordas planteliv binder karbon via fotosyntesen, et viktig argument i den pågående klimadebatten. Jord og fjell filtrerer regnvann, slik at hos oss kan vi ofte drikke vannet direkte fra vannkildene. Jordsmonnets mange mikroorganismer frigjør næringsstoffer som kan komme til nytte i nye planter. I tillegg luftes jorda av meitemarkenes aktivitet, en nødvendighet for at planterøtter skal få oksygen. FN har utropt 2015 til det internasjonale år for jordvern, et valg som fikk stor og jublende tilslutning fra mennesker over hele verden, etter som vi alle opplever stadig større utfordringer på grunn av erosjonsskader, nedbygging og annen ødeleggelse av matjorda. Det går mot påske. Allerede på side 2 i Bibelen står det en annen variant av skapelsesfortellingen. Der former Gud mennesket av støv fra jorden (1. Mos 2, 7). Påske handler om liv og død eller om død og liv for å ta det i riktig rekkefølge. Påskens håp klinger som bakgrunnsmusikk i enhver søndagsgudstjeneste hele året. Og sammen med tre skuffer jord på ei kiste anes påskens håp i så mange begravelser: Av jord er du kommet Til jord skal du bli Av jord skal du igjen oppstå TBB

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirsdag Onsdag og torsdag Mandag og fredag er kontoret stengt Tlf Fax Postadresse: Postboks 42, 1640 Råde HER TREFFES FØLGENDE PERSONER: Kirkeverge Pål Morten Lia Sokneprest Arne-Leon Risholm Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Lill Irene Albertsen Mobiltelefoner: Arne-Leon Risholm Pål Morten Lia Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Kirketjenere: Privattelefoner: Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: Getsemane Mange vil vite at Getsemane er navnet på en hage eller en olivenlund i Jerusalem. Mange vil også vite at Getsemane er stedet der Jesus kjempet en kamp med seg selv, med fristeren og med Gud, før han ble arrestert og ført den lange veien til øversteprestens forgård, til Pontius Pilatus, videre til Herodes og så tilbake til Pilatus, før veien gikk mot Golgata og korset som ventet på han der. Tre ganger har ordet og stedet Getsemane møtt meg de siste ukene. Første gangen var da jeg selv besøkte Jerusalem den 1. mars i år. På veien ned fra Oljeberget til gamlebyen i Jerusalem gikk vi også gjennom Getsemane-hagen. Det sies at oliventrærne som står der er fra Jesu tid. I alle fall er det ikke usansynlig at noen av røttene og stammene kan være opp til 2000 år gamle. Det ble dessverre ikke så mye tid til stillhet og ettertanke da vi gikk gjennom hagen, men uansett visste vi at dette er stedet der Jesus ble arrestert, og vandringen mot Golgata startet. Den andre gangen Getsemane møter meg, er når jeg viser film for konfirmantene på Greåker om påske og Jesus siste dager. Hendelsen i Getsemane får stor plass i filmen, og framstillingen av Jesu frykt og gru i møte med det som ligger forran, er levende og sterk. Selv om Jesus har 11 disipler i nærheten, kjemper han en ensom kamp mot sin egen frykt, mot fristelsen til å velge en annen vei, og mot Gud og hans plan. Det tredje møtet med Getsemane får jeg når jeg slår opp min bibel i dag. Jesus er grepet av angst og gru. Han ber sin bønn om det er mulig å slippe den lidelsen som venter i timene som kommer. Men han legger til: Ikke som jeg vil, bare som du vil. I Getsemane viser Jesus seg som et virkelig menneske. Jo, han er Guds sønn og sann Gud, men han er også et virkelig menneske, full av angst og gru i møte med lidelsen. I sin menneskelighet er han ikke et overmenneske, ingen supermann som ikke kjenner smerte, eller er usårbar. Han er som oss, redd, svak og fortvilet i møte med det som venter. Fullt og helt har han gått inn under våre kår. Inkarnasjon, at Gud blir menneske, hører og snakker vi kanskje mest om i jula, men i Getsemane møter vi mennesket Jesus tydeligere enn noen gang. Det er snart påske, kontrastenes tid, med budskap om smerte, lidelse og død, men også med budskap om seier, oppstandelse og liv. For oss blir det fort en gammel historie. For Jesus var det virkelig og nært. Han kjempet kampen, han led og døde, han seiret og stod opp, for oss, fordi han var et virkelig og sant menneske. Hilsen Arne-Leon Månedens bibelord: Jesaja 53.3a og 5: Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (grafisk utforming og produksjon), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf

4 Månedens salme 2 I min stad han måtte lide, gjekk i døden, han for meg, tilgav alle brot og synder, tok mi syndebør på seg. 3 Eg treng ikkje lenger søkje sæla langsmed gjerningsveg. Det som trongst, det gjorde Jesus, no kan gleda bu i meg. 4 Om eg granskar i mitt indre ser eg synder eg har gjort. Men på grunn av Jesu gjerning er mi skuld blitt teken bort. 5 Han har planta trua i meg, gjort meg til sin dyre skatt. Mellom oss ei pakt han sette, aldri skal ho slettast att. 6 No i trua får eg eige sæla, alt eg vonar på. Men når eg kjem heim til Jesus, skal med eige blikk eg sjå. 4 Her presenteres en salme for påske tiden. Den er skrevet i 1908 av en finsk salmedikter, Pekka Fredrik Lappalainen ( ). Det foreligger få og spar somme opplysninger om ham. Han har bare denne ene salmen i vår nye salme 1 Herren Jesus har med blodet sona for mi synd og naud. På ein kross han ofra livet, gjorde alt som loven baud. bok. Terje Aronsen fra Børselv i Finnmark oversatte den til kvensk og norsk i Han er blitt hedret for «sin bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur.» Melodien er en kvensk folketone fra Varanger. R.W. 7 Eg kan ikkje godt nok prise Jesu kjærleik, god og mild. Tunga mi kan ikkje syngje om hans nåde slik eg vil. 8 Men eg veit at eg ein morgon skal få syngje lett og fritt, når den aller siste tåra tørkast bort frå auge mitt. 9 Då er eg i himlen heime, livsens båt har nådd si hamn. Gløymd er smerte, eg er venta, møtast av ein open famn. 10 Herlegdomen i Guds himmel får eg del i, alt blir godt. Nye salmar ber frå hjartet takk for alt som eg har fått. 11 Der er glede utan tårer, språket mitt får nye ord. Eg får sjå min skjønne brudgom slik eg aldri fekk på jord. 12 Heilag, heilag! Gud til ære syng eg no min salme her. Og når eg ein dag er heime, syng eg takk til Lammet der. N13 nr. 201

5 Det hellige land For tredje gang i mitt liv har jeg vært en tur i Israel, eller i Det hellige land. For, som vi vet, er det ikke alltid lett å vite hvilket navn man skal bruke på dette området for å være politisk korrekt. Noen områder er klart definert som Israel, mens andre områder er benevnt som palestinske, selv om Palestina ikke er anerkjent land. Det hellige land er heller ikke et land som finnes på noen politiske kart, men likevel en betegnelse som gir oss en forståelse av hvilket landområde vi snakker om. For de fleste av oss vil «Det hellige land» være det landet Jesus gikk omkring i for 2000 år siden, det landet der de hellige stedene som vi kan lese om i Bibelen, finnes. Noen av disse stedene ligger i landet Israel, men mange av de hellige stedene ligger i palestinske områder, f.eks fødselskirken i Betlehem. Denne gangen var turen til Det hellige land ganske kort, og det var ikke først og fremst som turister vi reiste dit. Det var Borg bispedømmeråd som var på reise. Turen varte i fem dager, inkludert reisedagene, og var konsentrert omkring områdene rundt Betlehem og Jerusalem. Innholdsmessig var hovedfokus et møte med kristne brødre og søstre i Den lutherske kirken. Borg bispedømme har et samarbeid med ELCJHL (Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land), og målet med turen var å friske opp dette samarbeidet og styrke fellesskapet. I tillegg til å styrke fellesskapet og fornye samarbeidet var det også et fokus på hva det vil si å være en luthersk kirke, i Norge og i Det hellige land. Arne-Leon Risholm Middag med norsk representant i Palestina, Hans Jacob Frydenlund, biskop i ELCJHL, Munib Younan og biskop i Borg, Atle Sommerfeldt. Besøk i fødselskirken i Betlehem. Getsemane og gamlebyen. Gudstjeneste i Jerusalem (Redeamer-church). 5

6 På jakt etter påsken Det er en deilig marsdag, solen skinner, og jeg kan merke at den varmer mer og mer. Ennå er det tre-fire uker til påske, men jeg kjenner at jeg er litt i påskemodus. Og jeg tenker: Har påsken sakte begynt å gjøre sitt inntog i Rådebygda? Og hva er det egentlig som er typisk for påsken i Råde? Jeg tar meg en spasertur i det fine været. Første stopp blir i blomsterbutikken til Kristin. Neste stopp på turen er i Råde Bok & Foto. Og her hos Solveig og Heidi får jeg vite at når påsken nærmer seg, så er det krimbøker som er bestselgeren. Og det er jo ikke så rart, tenker jeg, siden det store påskedramaet i Jerusalem inneholder mange av krimbøkenes ingredienser. Her er justismord, dom og drap. Det er svik og bedrag, dobbeltspill og skjulte motiver. Det er religiøse motsetninger og menneskelig tragedie, og ikke minst den største gåten av dem alle: Hvor ble det av den døde kroppen? Han døde da? Lever han? Her jobber det hyggelige mennesker, og de forteller at påskepynten er på plass i gaveavdelingen. Folk må jo få tid til å kjøpe på forhånd, slik at de kan pynte hjemme til påske. Blomsterutvalget derimot, er ennå ikke helt i påskemodus. Det er mer ferskvare, men når påsken nærmer seg, vil det være mye gult det går i. Med påskeliljer og tulipaner som bestselgere. Noe påskeliljer selger de allerede, sånne i potte, til å plante ut. Og de forteller at en blomst som har en helt spesiell tilknytning til påsken, er pasjonsblomsten. Denne spesielle og vakre blomsten har fra gammelt av vært et symbol på Jesu lidelse. Den tredelte griffelen symboliserer de tre naglene Jesus ble korsfestet med, de fem støvbærerne er Jesu fem sår, og utenfor dem en krans/bikrone som symboliserer tornekronen. Så i pasjonsblomsten får man både noe vakkert og en påminnelse om han som i kjærlighet gav sitt liv for oss. 6 Tilbake til bokhandelen en annen ting som selges mye før påske, er ulike spill. Gjerne de klassiske som Ludo og Yatzy, men også mange andre. Folk som drar på hytta i påsken, liker å spille sammen, og det er jo flott! Det betyr fellesskap, latter og glede. Sånn kan vi gjerne ha det når vi er sammen. Mye bedre enn å sitte og stirre inn i hver sin skjerm. Videre i Karlshus kommer jeg til Rema, og hos Freddy og Frode finner jeg mye påske. Her er påskeegg og påskemarsipan, det bugner av appelsiner og Kvikklunsj, og servietter, lys og pynt i påskens farger er det bare å handle med seg. Og mye god mat, som lammelår og fløtepoteter. Sånn at vi kan skape god påskehygge hjemme. Og det er viktig, det, når vi har fri og feirer høytid. At vi kan pynte og gjøre det hyggelig rundt oss, og ikke minst kose oss litt ekstra med godsaker. For

7 det har vi jo kuttet ganske mye ned på i tiden før påske, i fastetiden. Har vi ikke det, da? Som noen skjønner, går retningen på min spasertur mot Råde kirke. Jeg må jo dit. Det er stedet hvor påskens gudstjenester finner sted, sammen med Tomb kirke. Og det å ta en tur i kirken i løpet av påsken vil jeg absolutt anbefale. Der får du med deg en bit av påskens drama i Jerusalem, enten du kommer på palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag eller påskedag. I Råde kirke har altertavlen et talende bilde, hentet fra skjærtorsdag, da Jesus feiret påskemåltidet sammen med sine disip ler. I bildet ser vi bla en ganske forskremt Judas, kanskje fordi Jesus nettopp har sagt: «En ettertanke. Jeg går rundt og ser på gravstøttene, noen kjente navn, mange ukjente. Noen steder er det plantet påskeliljer, men ennå er det litt tidlig. Frem mot påske vet jeg at det vil være massevis av påskeliljer på gravene, som symboler på håp. For med kirkegårdens vemodighet i kroppen går jeg av dere skal forråde meg.» Det er ved dette måltid Jesus innstifter nattverden, dette fellesskapsmåltidet vi fremdeles feirer i vår kirke. Min spasertur ender på Råde kirkegård, for det er her påskens evangelium er på sitt sterkeste. Så mange graver, så mange minner, så mye sorg, så mye levd liv. Kirkegården i Råde er et sted for rundt og leser på gravstøttene. Både navn, men også tekst risset inn i stein. Ord om takk og savn, men også ord om håp. Som det var risset inn i gullskrift på en gravstøtte: Hvil i fred til oppstandelsens morgen. Eller ganske enkelt på en annen: Jesus lever. Våre savn og våre liv møter påskemorgen det mest grenseløse av alle budskap: Han er ikke her. Han er stått opp. Og den røst som lød ved Jesu grav, skal en gang lyde over våre graver. God påske! Per Willy Wilhelmsen 7

8 Gratulerer til Tomb Kammerskor! Vakker stemning i Tomb kirke med Tomb Kammerskor. I Råde har vi mange ulike aktører på kulturfronten, og Tomb Kammerskor har i 20 år vært en flott bidragsyter både i bygd og menighet. Mye god sang og glede har de levert gjennom disse årene. Ikke minst husker vi dem godt for flere «vandringskonserter» de har holdt de senere årene, og selvfølgelig for at de bidro så flott under den store salmesendingen til NRK i fjor. 1.mars hadde de sin jubileumskonsert i Tomb kirke, og det ble en vakker, variert, glad og flott konsert. De vel 20 sangerne bidro med alt fra Vår beste dag og Aftonbøn til Traktorsko og Kvällens sista tango. Med på konserten var alle tidligere dirigenter: Rune Aae, Anne-Marie Kvarme, Ida Skjerden og Halvor Kjerkreit. Og selvfølgelig hun som er dirigent nå: Stine Camilla Blichfeldt Ærø. Det ble bokstavelig talt spilt på mange strenger, og tilhørerne satte tydelig pris på det de hørte. Menighetsbladet gratulerer så mye med 20 vel gjennomførte år og ønsker lykke til med nye og spennende musikalske prosjekter i årene som kommer! 8 Stine Camilla Blichfeldt Ærø sang og spilte Har du fyr? av Ola Bremnes.

9 Alpha-kurs i 169 land også i Råde Etter flere års opphold har det igjen - fra januar og fram mot påske - vært arrangert ALPHAkurs i Råde, nærmere bestemt på Effata. Her har i overkant av 20 deltakere vært samlet ukentlig for å lære mer om kristen tro. Forelesere har vært Anne Lise Dahle og Leif Paus. Bokstavene ALPHA står for: ALLE: kurset er for alle som er interessert i å lære mer om den kristne tro. LÆRING og LATTER: En kveld med undervisning skjer i en god atmosfære. Det går an å lære om den kristne tro og samtidig ha det gøy. PIZZA og PASTA: Alle samlinger innledes med et måltid. HODE og HJERTE: Undervisning og fellesskap søker å møte hjertets og følelsenes behov. ALLE spørsmål er tillatt. En Alpha-kveld er stedet der en kan stille spørsmål, og hvor alle spørsmål er de rette. Deltakerne på Effata har vært en god blanding av folk med svært ulik bakgrunn, kunnskap og erfaring. Vi spør noen av deltakerne om de kjenner seg igjen i denne beskrivelsen av ALPHA. Er det slik de har opplevd det? Ja, vi kjenner oss igjen, men forelesningene og samtalene tar farge og preges av hvordan deltakerne er som mennesker, og hvilke erfaringer vi har med kristen tro. Kurset blir til underveis. Her opplever vi at de fleste har forholdsvis gode kunnskaper om det sentrale innholdet i kristen tro. Om flere av deltakerne hadde manglet denne kunnskapen, ville undervisningen måtte ha blitt litt annerledes. Læring og latter? Vi har dyktige forelesere som utfyller hverandre, og i gruppene, kanskje særlig den ene, hører vi latteren runge rett som det er. Pizza? Jo, pizzaen fra Saltnes Grill og Pizza smakte bra da vi gjennomførte Alpha-weekenden, og Ingers hjemmebakte brød som serveres under kveldsmaten de andre kveldene, er fantastisk. Kaffetrakteren og tekokeren har produsert mange liter disse kveldene! Hva med de to siste bokstavene? Vi har tatt opp tanker og spørsmål som har oppstått i møtene. Inndeling i smågrupper har gitt en unik mulighet til åpenhet om de innerste tankene, og det har vært trygt å stille også de «dumme» spørsmålene. Vi har opplevd det positive i visdomsordet «jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre» slik det står i Ordspråkene 27,17 9

10 Fast spalte 2015: «Dette brenner jeg for!» Redaksjonen ønsker at mange ulike stemmer kan få komme til i menighetsbladet. Derfor vil vi utfordre en i hvert nummer til å si noe om hva de brenner for primært i forhold til lokalmiljø, kirke eller menighet, men det kan også være noe helt annet. Har du noe du brenner for? Ta kontakt Dette brenner jeg for at barna skal møte JESUS. De unge er framtida vår, og derfor er det livsnødvendig at de tar med seg det viktigste. På Missingmyra bedehus har jeg vært med på søndagsskolen siden jeg kunne krabbe og senere i barne- og ungdomsforening. Jeg har overtatt stafettpinnen etter bestefar Reidar, og sammen med mamma Jorunn driver vi i dag en barneforening som kalles MissMini. Denne våren samles 15 barn i alderen 4-10 år annenhver torsdag på bedehuset. Det er flott å se hvordan ungene følger med under andakten når vi tenner tre lys for Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Vi samtaler om hvem disse er, og hva det betyr for oss. Videre ber vi en fast bønn sammen og synger Måne og sol. Barna er glad i å synge så det blir ofte flere sanger etter bibelfortellingen. at barna skal bruke kroppen sin i lek og aktiviteter, gjerne ute i Guds natur. I jobben min som landskapsarkitekt i Fredrikstad kommune planlegger jeg lekeområder i parker, barnehager og skoler. Jeg har stor glede av å være ute og ønsker også at andre skal få slike naturopplevelser. Vi i Råde er heldige som har den flotte naturen og kulturlandskapet rett utenfor stuevinduet. I byen er det viktig at barna også har kort vei til de grønne oasene. at barna mine skal vokse opp i et kristent hjem. Både kona mi og jeg har erfart det, og dette er en verdi vi setter høyt. Hjemme på gården får vi også oppleve Guds skaperverk på nært hold gjennom kornet som spirer og gror. Vi er satt til å forvalte Guds gaver til beste for våre medmennesker. Sangen Deilig er jorden med strofen slekt skal følge slekters gang betyr mye for meg. Livet er gitt oss av Gud, og vi er forvaltere av tid og krefter. I tøffe perioder har vi en venn og frelser som bærer oss. Dette må alle få høre. 10 Arnt Johannes Hermansen

11 Menighetsbladet for 50 år siden: Jesus lever, graven brast Av lærer Kjetil Bruserud Langfredag er tung og dyster. Solen blir formørket, himmelen lukkes. Alene henger Jesus og kjemper med spott, pine og gudsforlatthet. Riktignok roper han: Det er fullbrakt! Men ingen røst fra himmelen svarer. Jesu venner går redde og hjelpeløse bort. Hvor herlig er da påskemorgen! Mørket forsvinner, solen og lyset bryter gjennom den kullsorte sky. De redde og hjelpeløse Jesu venner kommer til graven, opplever at himmelen har åpnet seg, og at Gud taler til dem fra den åpne grav. De ser at underet er skjedd. Med guddomsvelde hadde Jesus brutt seg ut av det riket som ennå aldri hadde gitt slipp på noen. Det Guds svar som de ikke hørte på langfredag det hører de nå fra englemunn: Han er ikke her, han er oppstanden! De ordene er Guds godkjenning av forsoningsverket på korset, det endelige og absolutte ja fra himmelen til Jesu ord: Det er fullbrakt! Englerøsten og den åpne grav sier også noe mer: Døden er ikke det siste. Påskemorgen slår en håpets regnbue over alle graver til alle tider. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Gleden over oppstandelsens under er en kilde som aldri tørrer ut i de menneskers hjerter som søker sin redning i Jesu forsoning på korset. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Nå er det din og min tur til å oppleve påskemorgen. Da må vi først stå på Golgata og høre korset tale. Siden må vi finne veien til den åpne graven og der se og oppleve Guds herlige svar på denne tale. Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet. 11

12 Ut på tur, aldri sur! Det gjelder i alle fall for ungdom i Råde. For helgen 6.-8.mars var 25 ungdommer fra Råde på skitur til de dype skoger i Trysiltraktene. Inn mot svenskegrensa finner vi Ljørdalen, og her bodde vi på Ljøratunet, i 5 forskjellige hytter på samme tun. Lørdagen og søndagen stod vi på ski i Fulufjellet Alpinsenter, og her koste folk seg i det milde været. Litt vel mildt ble det utover i helgen, og søndag ettermiddag var det så trått føre i bakken at man nesten måtte stake nedover. Men ingen sure miner, folk hygget og koste seg. I hyttene lagde ungdommene seg tacomiddag på lørdag, og hyttene konkurrerte mot hverandre i hvem som klarte å lage den hyggeligste rammen rundt måltidet. Og alle hytter la ned en solid innsats. Bra jobba! Denne skituren er et samarbeid mellom Råde menighet og Allaktivitetshuset i kom-

13 munen, og vi var 5 ledere med på turen. I tillegg var det også en hytte med 8 ungdommer og to ledere fra Ski, i et samarbeid med ungdomsklubben Kjeller n. Flott å kunne samarbeide og bli kjent med nye folk! Og en ting er sikkert: Det er mye bra ungdom, både i Råde og Ski! Hilsen Pelle

14 We fix! Det er vår i anmarsj, og for Rådes konfirmanter betyr det aktivitetsgrupper. I år har konfirmantene valgt følgende grupper: media, sang, friluft, KRIK, barneleder og nytt tilbud av året: mekk. Hvert år får konfirmantene komme med ønsker om gruppe selv, og i år var det en gruppe gutter som ønsket seg ei mekkegruppe. Media skal få sin egen artikkel på trykk i et senere menighetsblad. Menighetspedagogen har noen klare utfordringer i forhold til mekking på mopeder og annet teknisk utstyr, så det ble hyret inn en som kunne hjelpe til med det. Etter hvert kom det et par jenter og lurte på om ikke det var mulig å pusse opp møbler som et «mekkeprosjekt» også, og det var det jo! Vi var så heldige at Einar, som er kirketjener, og Kristian Solberg stilte sine arbeidslokaler til disposisjon, og der har vi vært tre kvelder. Fire gutter mekket på en moped, en ATV og en lett motorsykkel. Fire jenter og en gutt var nede hos Einar i bua på kirkegården og pusset opp en spark, et bord, en krakk, og laget spennende kreasjoner av papp og tre. Dette har vært utrolig koselig, samtidig som alle konfirmantene har fått utbytte av det. Noen fikk hjem «nye» møbler, mens andre fikk skravlet om løst og fast mens muttere og skruer flagret. Som en av gutta sa: «Ja, ja, jeg får den ikke på veien, men nå vet jeg hvertfall hvorfor!» Tusen takk til Kristian og Einar for tålmodighet og lån av lokale, og til Torgeir Svendsen for kunnskap, hjelp og gode samtaler! 14

15 DEN NORSKE KI RKE Valg av menighetsråd i Råde sokn - frist for innlevering av kandidatlister Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 1. mai Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til Råde menighetsråd Skråtorpveien 2c, 1640 Råde innen 30. april Forfatterkveld Verdens bokdag! Torsdag 23. april kl på Råde bibliotek vil forfatter Atle Næss fortelle om sin bok Leonardo Da Vinci og hans tid. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som senest i 2015 fyller 18 år. Menighetsrådet ser til at det blir oppnevnt en nominasjonskomité. Det er anledning til å levere inn kandidatliste innen fristen 1. mail Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og alder, samt adresse og yrke/stilling. Kandidatlisten skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, og minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år. Kirkevalget finner sted (13.-) 14. september 2015, med forhåndsstemming fra 10. august. Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig som menighetsrådsvalget. Dette er en spennende historie om renessansemesternes liv og kunst, formidlet av en av våre fremste sakprosaforfattere. Arrangementet er I regi av Råde biblioteks venner og Råde bibliotek i anledning Verdens bokdag. Entrè kr. 50,- Servering av kaffe/te og kringle 15

16 SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 13. april kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! FORMIDDAGSTREFF Mandag 27. april kl på Furuly Vi får besøk av Terje Grandahl Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Råde KFUK Mandag 15. april kl 19.00: Estrid Hessellund og Sindre Eide «Salmer fra den verdensvide kirke.» Vi synger fra den nye salmeboka. (Ta med din egen hvis du har!) Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Råde Y s Men s Club 14. april: «Møte med Svalbard.» Jørn Kvæven forteller og viser bilder. Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Monica Roer , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: APRIL * Onsdag 8. åpner vi kaféen igjen og ønsker alle vel møtt! * Fredag 10.: Allsang /musikk ved Erling Bjørnli * Fredag 17.: Sang og musikk ved Einar Solem. * Fredag 24. kl 12.00: Representant fra Råde Kommune orienterer om «Bosetting og integrering av asylsøkere». Utlodning/trekning. * Søndag 26. kl 14-16: Søndagsmiddag på Eldrebølgens kafé. Alle er velkommen! MAI * Mandag 4.: Oslotur med omvisning i Operahuset.Vi spiser på Ekebergrestauranten og får omvisning i skulpturparken her. Vi stopper på Outlet i Vestby, kanskje noe spennende å handle. Lasse Bakke fra Caravelle Tours er vår reiseguide. Påmeldingsliste på Eldrebølgen. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Mat til hverdag og fest! Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter, koldtbord, koldttallerkner, tapas, varmretter og kaker. Vi bringer gjerne til Råde! E-post: - Tlf Hjemmeside: Adresse: Haugetunvn. 3, 1667 Rolvsøy 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde Tlf E-post: Dører - Vinduer - Blomsterbrett - Div. innredninger Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER Ditt lokale reisebyrå VIA Tours Moss Tlf: Epost: Telefon Man - Ons Tors Fre Råde Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) HERFØLL FREDRIKSTAD AS Lør Vi har 250 kvm med strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! ØST-REVISJON JOHN-EDVARD HAUGESTEN REVISOR Mosseveien 60, 1640 Råde - Tlf.: Mobil: Epost: - Hjemmeside: 07 Media as avdeling Moss Gode historier er verdens beste markedsføring Vi leverer redaksjonell rådgivning, innholdsmarkedsføring, design for print, nettbaserte løsninger og mye mer! 18

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også hjertetrim på Karlshus barneskole hver onsdag og varmtvannstrim hver mandag i Ryggehallen. Bli medlem, ring ! «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Måkeveien Saltnes Råde Taxi Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Guds folks høytider. Pinse

Guds folks høytider. Pinse Guds folks høytider Spennende møter med de jødiske røtter i vår tro Forslag til feiring og undervisning i hjemmet og menigheten, med samtalespørsmål og aktivitetsforslag Pinse Ny versjon 2017 Heftet inneholder:

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer