Nr. 3 April 2015 Årg. 64

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64"

Transkript

1 Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske!

2 Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt det vakre vi lever i, og vi vil aldri slutte å forundres over Guds mangfoldige skaperverk! Det første menighetsbladet i 2015 hadde fokus på LYS. Forrige nummer hadde fokus på VANN. Nå er turen kommet til JORD. I disse tre ligger grunnlaget for alt liv på jorda. 1 Mos 1, 9-10: Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted! Det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Jord Leser vi skapelsesfortellingen sakte og ettertenksomt, aner vi at mennesket ikke er et resultat av tilfeldige hendelser i en tilfeldig kamp for å overleve. Fortellingen bygges opp mot det endelige målet: mennesket. Før menneskene og landlevende dyr kunne leve her, var jordsmonnet en nødvendighet. Urbane nåtidsmennesker med et noe fjernt forhold til begrepet jord, vil vel kanskje assosiere ordet med søle eller gjørme. Tenker vi litt etter, aner vi at ord som leirjord og morenejord burde være godt kjent her i Råde. Det er ulike bergarter som særlig sammen med råtnende planter utgjør det vi kan kalle for jordsmonn. Enkelte steder kan det ta tusener av år å bygge opp bare noen cm matjord. Altså bør vi se på jord som en nærmest ikke-fornybar ressurs. Selv om klimaet her i vårt råkalde nord setter sine begrensninger, er det først og fremst matjorda som begrenser produksjonen i jordbruket. Jordsmonnet er avgjørende for verdens matvaresikkerhet, for utallige livsformer, ja, for naturen i sin helhet. Det er jordsmonnet som sammen med temperatur og næring bestemmer både kvaliteten og størrelsen på avlingen. Planter som lin og bomull brukes i klesproduksjon. Jordsmonnet er gjerne også så porøst at det kan lagre en del vann etter regnvær. Mange er de oversvømmelser som er utløst på grunn av ødelagte skoger og manglende jordsmonn. Jordas planteliv binder karbon via fotosyntesen, et viktig argument i den pågående klimadebatten. Jord og fjell filtrerer regnvann, slik at hos oss kan vi ofte drikke vannet direkte fra vannkildene. Jordsmonnets mange mikroorganismer frigjør næringsstoffer som kan komme til nytte i nye planter. I tillegg luftes jorda av meitemarkenes aktivitet, en nødvendighet for at planterøtter skal få oksygen. FN har utropt 2015 til det internasjonale år for jordvern, et valg som fikk stor og jublende tilslutning fra mennesker over hele verden, etter som vi alle opplever stadig større utfordringer på grunn av erosjonsskader, nedbygging og annen ødeleggelse av matjorda. Det går mot påske. Allerede på side 2 i Bibelen står det en annen variant av skapelsesfortellingen. Der former Gud mennesket av støv fra jorden (1. Mos 2, 7). Påske handler om liv og død eller om død og liv for å ta det i riktig rekkefølge. Påskens håp klinger som bakgrunnsmusikk i enhver søndagsgudstjeneste hele året. Og sammen med tre skuffer jord på ei kiste anes påskens håp i så mange begravelser: Av jord er du kommet Til jord skal du bli Av jord skal du igjen oppstå TBB

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirsdag Onsdag og torsdag Mandag og fredag er kontoret stengt Tlf Fax Postadresse: Postboks 42, 1640 Råde HER TREFFES FØLGENDE PERSONER: Kirkeverge Pål Morten Lia Sokneprest Arne-Leon Risholm Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Lill Irene Albertsen Mobiltelefoner: Arne-Leon Risholm Pål Morten Lia Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Kirketjenere: Privattelefoner: Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: Getsemane Mange vil vite at Getsemane er navnet på en hage eller en olivenlund i Jerusalem. Mange vil også vite at Getsemane er stedet der Jesus kjempet en kamp med seg selv, med fristeren og med Gud, før han ble arrestert og ført den lange veien til øversteprestens forgård, til Pontius Pilatus, videre til Herodes og så tilbake til Pilatus, før veien gikk mot Golgata og korset som ventet på han der. Tre ganger har ordet og stedet Getsemane møtt meg de siste ukene. Første gangen var da jeg selv besøkte Jerusalem den 1. mars i år. På veien ned fra Oljeberget til gamlebyen i Jerusalem gikk vi også gjennom Getsemane-hagen. Det sies at oliventrærne som står der er fra Jesu tid. I alle fall er det ikke usansynlig at noen av røttene og stammene kan være opp til 2000 år gamle. Det ble dessverre ikke så mye tid til stillhet og ettertanke da vi gikk gjennom hagen, men uansett visste vi at dette er stedet der Jesus ble arrestert, og vandringen mot Golgata startet. Den andre gangen Getsemane møter meg, er når jeg viser film for konfirmantene på Greåker om påske og Jesus siste dager. Hendelsen i Getsemane får stor plass i filmen, og framstillingen av Jesu frykt og gru i møte med det som ligger forran, er levende og sterk. Selv om Jesus har 11 disipler i nærheten, kjemper han en ensom kamp mot sin egen frykt, mot fristelsen til å velge en annen vei, og mot Gud og hans plan. Det tredje møtet med Getsemane får jeg når jeg slår opp min bibel i dag. Jesus er grepet av angst og gru. Han ber sin bønn om det er mulig å slippe den lidelsen som venter i timene som kommer. Men han legger til: Ikke som jeg vil, bare som du vil. I Getsemane viser Jesus seg som et virkelig menneske. Jo, han er Guds sønn og sann Gud, men han er også et virkelig menneske, full av angst og gru i møte med lidelsen. I sin menneskelighet er han ikke et overmenneske, ingen supermann som ikke kjenner smerte, eller er usårbar. Han er som oss, redd, svak og fortvilet i møte med det som venter. Fullt og helt har han gått inn under våre kår. Inkarnasjon, at Gud blir menneske, hører og snakker vi kanskje mest om i jula, men i Getsemane møter vi mennesket Jesus tydeligere enn noen gang. Det er snart påske, kontrastenes tid, med budskap om smerte, lidelse og død, men også med budskap om seier, oppstandelse og liv. For oss blir det fort en gammel historie. For Jesus var det virkelig og nært. Han kjempet kampen, han led og døde, han seiret og stod opp, for oss, fordi han var et virkelig og sant menneske. Hilsen Arne-Leon Månedens bibelord: Jesaja 53.3a og 5: Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (grafisk utforming og produksjon), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf

4 Månedens salme 2 I min stad han måtte lide, gjekk i døden, han for meg, tilgav alle brot og synder, tok mi syndebør på seg. 3 Eg treng ikkje lenger søkje sæla langsmed gjerningsveg. Det som trongst, det gjorde Jesus, no kan gleda bu i meg. 4 Om eg granskar i mitt indre ser eg synder eg har gjort. Men på grunn av Jesu gjerning er mi skuld blitt teken bort. 5 Han har planta trua i meg, gjort meg til sin dyre skatt. Mellom oss ei pakt han sette, aldri skal ho slettast att. 6 No i trua får eg eige sæla, alt eg vonar på. Men når eg kjem heim til Jesus, skal med eige blikk eg sjå. 4 Her presenteres en salme for påske tiden. Den er skrevet i 1908 av en finsk salmedikter, Pekka Fredrik Lappalainen ( ). Det foreligger få og spar somme opplysninger om ham. Han har bare denne ene salmen i vår nye salme 1 Herren Jesus har med blodet sona for mi synd og naud. På ein kross han ofra livet, gjorde alt som loven baud. bok. Terje Aronsen fra Børselv i Finnmark oversatte den til kvensk og norsk i Han er blitt hedret for «sin bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur.» Melodien er en kvensk folketone fra Varanger. R.W. 7 Eg kan ikkje godt nok prise Jesu kjærleik, god og mild. Tunga mi kan ikkje syngje om hans nåde slik eg vil. 8 Men eg veit at eg ein morgon skal få syngje lett og fritt, når den aller siste tåra tørkast bort frå auge mitt. 9 Då er eg i himlen heime, livsens båt har nådd si hamn. Gløymd er smerte, eg er venta, møtast av ein open famn. 10 Herlegdomen i Guds himmel får eg del i, alt blir godt. Nye salmar ber frå hjartet takk for alt som eg har fått. 11 Der er glede utan tårer, språket mitt får nye ord. Eg får sjå min skjønne brudgom slik eg aldri fekk på jord. 12 Heilag, heilag! Gud til ære syng eg no min salme her. Og når eg ein dag er heime, syng eg takk til Lammet der. N13 nr. 201

5 Det hellige land For tredje gang i mitt liv har jeg vært en tur i Israel, eller i Det hellige land. For, som vi vet, er det ikke alltid lett å vite hvilket navn man skal bruke på dette området for å være politisk korrekt. Noen områder er klart definert som Israel, mens andre områder er benevnt som palestinske, selv om Palestina ikke er anerkjent land. Det hellige land er heller ikke et land som finnes på noen politiske kart, men likevel en betegnelse som gir oss en forståelse av hvilket landområde vi snakker om. For de fleste av oss vil «Det hellige land» være det landet Jesus gikk omkring i for 2000 år siden, det landet der de hellige stedene som vi kan lese om i Bibelen, finnes. Noen av disse stedene ligger i landet Israel, men mange av de hellige stedene ligger i palestinske områder, f.eks fødselskirken i Betlehem. Denne gangen var turen til Det hellige land ganske kort, og det var ikke først og fremst som turister vi reiste dit. Det var Borg bispedømmeråd som var på reise. Turen varte i fem dager, inkludert reisedagene, og var konsentrert omkring områdene rundt Betlehem og Jerusalem. Innholdsmessig var hovedfokus et møte med kristne brødre og søstre i Den lutherske kirken. Borg bispedømme har et samarbeid med ELCJHL (Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land), og målet med turen var å friske opp dette samarbeidet og styrke fellesskapet. I tillegg til å styrke fellesskapet og fornye samarbeidet var det også et fokus på hva det vil si å være en luthersk kirke, i Norge og i Det hellige land. Arne-Leon Risholm Middag med norsk representant i Palestina, Hans Jacob Frydenlund, biskop i ELCJHL, Munib Younan og biskop i Borg, Atle Sommerfeldt. Besøk i fødselskirken i Betlehem. Getsemane og gamlebyen. Gudstjeneste i Jerusalem (Redeamer-church). 5

6 På jakt etter påsken Det er en deilig marsdag, solen skinner, og jeg kan merke at den varmer mer og mer. Ennå er det tre-fire uker til påske, men jeg kjenner at jeg er litt i påskemodus. Og jeg tenker: Har påsken sakte begynt å gjøre sitt inntog i Rådebygda? Og hva er det egentlig som er typisk for påsken i Råde? Jeg tar meg en spasertur i det fine været. Første stopp blir i blomsterbutikken til Kristin. Neste stopp på turen er i Råde Bok & Foto. Og her hos Solveig og Heidi får jeg vite at når påsken nærmer seg, så er det krimbøker som er bestselgeren. Og det er jo ikke så rart, tenker jeg, siden det store påskedramaet i Jerusalem inneholder mange av krimbøkenes ingredienser. Her er justismord, dom og drap. Det er svik og bedrag, dobbeltspill og skjulte motiver. Det er religiøse motsetninger og menneskelig tragedie, og ikke minst den største gåten av dem alle: Hvor ble det av den døde kroppen? Han døde da? Lever han? Her jobber det hyggelige mennesker, og de forteller at påskepynten er på plass i gaveavdelingen. Folk må jo få tid til å kjøpe på forhånd, slik at de kan pynte hjemme til påske. Blomsterutvalget derimot, er ennå ikke helt i påskemodus. Det er mer ferskvare, men når påsken nærmer seg, vil det være mye gult det går i. Med påskeliljer og tulipaner som bestselgere. Noe påskeliljer selger de allerede, sånne i potte, til å plante ut. Og de forteller at en blomst som har en helt spesiell tilknytning til påsken, er pasjonsblomsten. Denne spesielle og vakre blomsten har fra gammelt av vært et symbol på Jesu lidelse. Den tredelte griffelen symboliserer de tre naglene Jesus ble korsfestet med, de fem støvbærerne er Jesu fem sår, og utenfor dem en krans/bikrone som symboliserer tornekronen. Så i pasjonsblomsten får man både noe vakkert og en påminnelse om han som i kjærlighet gav sitt liv for oss. 6 Tilbake til bokhandelen en annen ting som selges mye før påske, er ulike spill. Gjerne de klassiske som Ludo og Yatzy, men også mange andre. Folk som drar på hytta i påsken, liker å spille sammen, og det er jo flott! Det betyr fellesskap, latter og glede. Sånn kan vi gjerne ha det når vi er sammen. Mye bedre enn å sitte og stirre inn i hver sin skjerm. Videre i Karlshus kommer jeg til Rema, og hos Freddy og Frode finner jeg mye påske. Her er påskeegg og påskemarsipan, det bugner av appelsiner og Kvikklunsj, og servietter, lys og pynt i påskens farger er det bare å handle med seg. Og mye god mat, som lammelår og fløtepoteter. Sånn at vi kan skape god påskehygge hjemme. Og det er viktig, det, når vi har fri og feirer høytid. At vi kan pynte og gjøre det hyggelig rundt oss, og ikke minst kose oss litt ekstra med godsaker. For

7 det har vi jo kuttet ganske mye ned på i tiden før påske, i fastetiden. Har vi ikke det, da? Som noen skjønner, går retningen på min spasertur mot Råde kirke. Jeg må jo dit. Det er stedet hvor påskens gudstjenester finner sted, sammen med Tomb kirke. Og det å ta en tur i kirken i løpet av påsken vil jeg absolutt anbefale. Der får du med deg en bit av påskens drama i Jerusalem, enten du kommer på palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag eller påskedag. I Råde kirke har altertavlen et talende bilde, hentet fra skjærtorsdag, da Jesus feiret påskemåltidet sammen med sine disip ler. I bildet ser vi bla en ganske forskremt Judas, kanskje fordi Jesus nettopp har sagt: «En ettertanke. Jeg går rundt og ser på gravstøttene, noen kjente navn, mange ukjente. Noen steder er det plantet påskeliljer, men ennå er det litt tidlig. Frem mot påske vet jeg at det vil være massevis av påskeliljer på gravene, som symboler på håp. For med kirkegårdens vemodighet i kroppen går jeg av dere skal forråde meg.» Det er ved dette måltid Jesus innstifter nattverden, dette fellesskapsmåltidet vi fremdeles feirer i vår kirke. Min spasertur ender på Råde kirkegård, for det er her påskens evangelium er på sitt sterkeste. Så mange graver, så mange minner, så mye sorg, så mye levd liv. Kirkegården i Råde er et sted for rundt og leser på gravstøttene. Både navn, men også tekst risset inn i stein. Ord om takk og savn, men også ord om håp. Som det var risset inn i gullskrift på en gravstøtte: Hvil i fred til oppstandelsens morgen. Eller ganske enkelt på en annen: Jesus lever. Våre savn og våre liv møter påskemorgen det mest grenseløse av alle budskap: Han er ikke her. Han er stått opp. Og den røst som lød ved Jesu grav, skal en gang lyde over våre graver. God påske! Per Willy Wilhelmsen 7

8 Gratulerer til Tomb Kammerskor! Vakker stemning i Tomb kirke med Tomb Kammerskor. I Råde har vi mange ulike aktører på kulturfronten, og Tomb Kammerskor har i 20 år vært en flott bidragsyter både i bygd og menighet. Mye god sang og glede har de levert gjennom disse årene. Ikke minst husker vi dem godt for flere «vandringskonserter» de har holdt de senere årene, og selvfølgelig for at de bidro så flott under den store salmesendingen til NRK i fjor. 1.mars hadde de sin jubileumskonsert i Tomb kirke, og det ble en vakker, variert, glad og flott konsert. De vel 20 sangerne bidro med alt fra Vår beste dag og Aftonbøn til Traktorsko og Kvällens sista tango. Med på konserten var alle tidligere dirigenter: Rune Aae, Anne-Marie Kvarme, Ida Skjerden og Halvor Kjerkreit. Og selvfølgelig hun som er dirigent nå: Stine Camilla Blichfeldt Ærø. Det ble bokstavelig talt spilt på mange strenger, og tilhørerne satte tydelig pris på det de hørte. Menighetsbladet gratulerer så mye med 20 vel gjennomførte år og ønsker lykke til med nye og spennende musikalske prosjekter i årene som kommer! 8 Stine Camilla Blichfeldt Ærø sang og spilte Har du fyr? av Ola Bremnes.

9 Alpha-kurs i 169 land også i Råde Etter flere års opphold har det igjen - fra januar og fram mot påske - vært arrangert ALPHAkurs i Råde, nærmere bestemt på Effata. Her har i overkant av 20 deltakere vært samlet ukentlig for å lære mer om kristen tro. Forelesere har vært Anne Lise Dahle og Leif Paus. Bokstavene ALPHA står for: ALLE: kurset er for alle som er interessert i å lære mer om den kristne tro. LÆRING og LATTER: En kveld med undervisning skjer i en god atmosfære. Det går an å lære om den kristne tro og samtidig ha det gøy. PIZZA og PASTA: Alle samlinger innledes med et måltid. HODE og HJERTE: Undervisning og fellesskap søker å møte hjertets og følelsenes behov. ALLE spørsmål er tillatt. En Alpha-kveld er stedet der en kan stille spørsmål, og hvor alle spørsmål er de rette. Deltakerne på Effata har vært en god blanding av folk med svært ulik bakgrunn, kunnskap og erfaring. Vi spør noen av deltakerne om de kjenner seg igjen i denne beskrivelsen av ALPHA. Er det slik de har opplevd det? Ja, vi kjenner oss igjen, men forelesningene og samtalene tar farge og preges av hvordan deltakerne er som mennesker, og hvilke erfaringer vi har med kristen tro. Kurset blir til underveis. Her opplever vi at de fleste har forholdsvis gode kunnskaper om det sentrale innholdet i kristen tro. Om flere av deltakerne hadde manglet denne kunnskapen, ville undervisningen måtte ha blitt litt annerledes. Læring og latter? Vi har dyktige forelesere som utfyller hverandre, og i gruppene, kanskje særlig den ene, hører vi latteren runge rett som det er. Pizza? Jo, pizzaen fra Saltnes Grill og Pizza smakte bra da vi gjennomførte Alpha-weekenden, og Ingers hjemmebakte brød som serveres under kveldsmaten de andre kveldene, er fantastisk. Kaffetrakteren og tekokeren har produsert mange liter disse kveldene! Hva med de to siste bokstavene? Vi har tatt opp tanker og spørsmål som har oppstått i møtene. Inndeling i smågrupper har gitt en unik mulighet til åpenhet om de innerste tankene, og det har vært trygt å stille også de «dumme» spørsmålene. Vi har opplevd det positive i visdomsordet «jern kvesser jern, og det ene mennesket kvesser det andre» slik det står i Ordspråkene 27,17 9

10 Fast spalte 2015: «Dette brenner jeg for!» Redaksjonen ønsker at mange ulike stemmer kan få komme til i menighetsbladet. Derfor vil vi utfordre en i hvert nummer til å si noe om hva de brenner for primært i forhold til lokalmiljø, kirke eller menighet, men det kan også være noe helt annet. Har du noe du brenner for? Ta kontakt Dette brenner jeg for at barna skal møte JESUS. De unge er framtida vår, og derfor er det livsnødvendig at de tar med seg det viktigste. På Missingmyra bedehus har jeg vært med på søndagsskolen siden jeg kunne krabbe og senere i barne- og ungdomsforening. Jeg har overtatt stafettpinnen etter bestefar Reidar, og sammen med mamma Jorunn driver vi i dag en barneforening som kalles MissMini. Denne våren samles 15 barn i alderen 4-10 år annenhver torsdag på bedehuset. Det er flott å se hvordan ungene følger med under andakten når vi tenner tre lys for Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Vi samtaler om hvem disse er, og hva det betyr for oss. Videre ber vi en fast bønn sammen og synger Måne og sol. Barna er glad i å synge så det blir ofte flere sanger etter bibelfortellingen. at barna skal bruke kroppen sin i lek og aktiviteter, gjerne ute i Guds natur. I jobben min som landskapsarkitekt i Fredrikstad kommune planlegger jeg lekeområder i parker, barnehager og skoler. Jeg har stor glede av å være ute og ønsker også at andre skal få slike naturopplevelser. Vi i Råde er heldige som har den flotte naturen og kulturlandskapet rett utenfor stuevinduet. I byen er det viktig at barna også har kort vei til de grønne oasene. at barna mine skal vokse opp i et kristent hjem. Både kona mi og jeg har erfart det, og dette er en verdi vi setter høyt. Hjemme på gården får vi også oppleve Guds skaperverk på nært hold gjennom kornet som spirer og gror. Vi er satt til å forvalte Guds gaver til beste for våre medmennesker. Sangen Deilig er jorden med strofen slekt skal følge slekters gang betyr mye for meg. Livet er gitt oss av Gud, og vi er forvaltere av tid og krefter. I tøffe perioder har vi en venn og frelser som bærer oss. Dette må alle få høre. 10 Arnt Johannes Hermansen

11 Menighetsbladet for 50 år siden: Jesus lever, graven brast Av lærer Kjetil Bruserud Langfredag er tung og dyster. Solen blir formørket, himmelen lukkes. Alene henger Jesus og kjemper med spott, pine og gudsforlatthet. Riktignok roper han: Det er fullbrakt! Men ingen røst fra himmelen svarer. Jesu venner går redde og hjelpeløse bort. Hvor herlig er da påskemorgen! Mørket forsvinner, solen og lyset bryter gjennom den kullsorte sky. De redde og hjelpeløse Jesu venner kommer til graven, opplever at himmelen har åpnet seg, og at Gud taler til dem fra den åpne grav. De ser at underet er skjedd. Med guddomsvelde hadde Jesus brutt seg ut av det riket som ennå aldri hadde gitt slipp på noen. Det Guds svar som de ikke hørte på langfredag det hører de nå fra englemunn: Han er ikke her, han er oppstanden! De ordene er Guds godkjenning av forsoningsverket på korset, det endelige og absolutte ja fra himmelen til Jesu ord: Det er fullbrakt! Englerøsten og den åpne grav sier også noe mer: Døden er ikke det siste. Påskemorgen slår en håpets regnbue over alle graver til alle tider. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Gleden over oppstandelsens under er en kilde som aldri tørrer ut i de menneskers hjerter som søker sin redning i Jesu forsoning på korset. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid. Nå er det din og min tur til å oppleve påskemorgen. Da må vi først stå på Golgata og høre korset tale. Siden må vi finne veien til den åpne graven og der se og oppleve Guds herlige svar på denne tale. Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet. 11

12 Ut på tur, aldri sur! Det gjelder i alle fall for ungdom i Råde. For helgen 6.-8.mars var 25 ungdommer fra Råde på skitur til de dype skoger i Trysiltraktene. Inn mot svenskegrensa finner vi Ljørdalen, og her bodde vi på Ljøratunet, i 5 forskjellige hytter på samme tun. Lørdagen og søndagen stod vi på ski i Fulufjellet Alpinsenter, og her koste folk seg i det milde været. Litt vel mildt ble det utover i helgen, og søndag ettermiddag var det så trått føre i bakken at man nesten måtte stake nedover. Men ingen sure miner, folk hygget og koste seg. I hyttene lagde ungdommene seg tacomiddag på lørdag, og hyttene konkurrerte mot hverandre i hvem som klarte å lage den hyggeligste rammen rundt måltidet. Og alle hytter la ned en solid innsats. Bra jobba! Denne skituren er et samarbeid mellom Råde menighet og Allaktivitetshuset i kom-

13 munen, og vi var 5 ledere med på turen. I tillegg var det også en hytte med 8 ungdommer og to ledere fra Ski, i et samarbeid med ungdomsklubben Kjeller n. Flott å kunne samarbeide og bli kjent med nye folk! Og en ting er sikkert: Det er mye bra ungdom, både i Råde og Ski! Hilsen Pelle

14 We fix! Det er vår i anmarsj, og for Rådes konfirmanter betyr det aktivitetsgrupper. I år har konfirmantene valgt følgende grupper: media, sang, friluft, KRIK, barneleder og nytt tilbud av året: mekk. Hvert år får konfirmantene komme med ønsker om gruppe selv, og i år var det en gruppe gutter som ønsket seg ei mekkegruppe. Media skal få sin egen artikkel på trykk i et senere menighetsblad. Menighetspedagogen har noen klare utfordringer i forhold til mekking på mopeder og annet teknisk utstyr, så det ble hyret inn en som kunne hjelpe til med det. Etter hvert kom det et par jenter og lurte på om ikke det var mulig å pusse opp møbler som et «mekkeprosjekt» også, og det var det jo! Vi var så heldige at Einar, som er kirketjener, og Kristian Solberg stilte sine arbeidslokaler til disposisjon, og der har vi vært tre kvelder. Fire gutter mekket på en moped, en ATV og en lett motorsykkel. Fire jenter og en gutt var nede hos Einar i bua på kirkegården og pusset opp en spark, et bord, en krakk, og laget spennende kreasjoner av papp og tre. Dette har vært utrolig koselig, samtidig som alle konfirmantene har fått utbytte av det. Noen fikk hjem «nye» møbler, mens andre fikk skravlet om løst og fast mens muttere og skruer flagret. Som en av gutta sa: «Ja, ja, jeg får den ikke på veien, men nå vet jeg hvertfall hvorfor!» Tusen takk til Kristian og Einar for tålmodighet og lån av lokale, og til Torgeir Svendsen for kunnskap, hjelp og gode samtaler! 14

15 DEN NORSKE KI RKE Valg av menighetsråd i Råde sokn - frist for innlevering av kandidatlister Nominasjon av kandidater til menighetsrådsvalget skjer i tiden fram til 1. mai Forslag til kandidater til menighetsrådet kan meldes til Råde menighetsråd Skråtorpveien 2c, 1640 Råde innen 30. april Forfatterkveld Verdens bokdag! Torsdag 23. april kl på Råde bibliotek vil forfatter Atle Næss fortelle om sin bok Leonardo Da Vinci og hans tid. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som senest i 2015 fyller 18 år. Menighetsrådet ser til at det blir oppnevnt en nominasjonskomité. Det er anledning til å levere inn kandidatliste innen fristen 1. mail Forslag til kandidatlister skal være underskrevet av 10 stemmeberettigede. En av underskriverne skal oppføres som kontaktperson. Kandidater skal være oppført med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og alder, samt adresse og yrke/stilling. Kandidatlisten skal ordnes i prioritert rekkefølge (ikke alfabetisk). Kandidatlister bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, og minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år. Kirkevalget finner sted (13.-) 14. september 2015, med forhåndsstemming fra 10. august. Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet finner sted samtidig som menighetsrådsvalget. Dette er en spennende historie om renessansemesternes liv og kunst, formidlet av en av våre fremste sakprosaforfattere. Arrangementet er I regi av Råde biblioteks venner og Råde bibliotek i anledning Verdens bokdag. Entrè kr. 50,- Servering av kaffe/te og kringle 15

16 SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 13. april kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! FORMIDDAGSTREFF Mandag 27. april kl på Furuly Vi får besøk av Terje Grandahl Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! Råde KFUK Mandag 15. april kl 19.00: Estrid Hessellund og Sindre Eide «Salmer fra den verdensvide kirke.» Vi synger fra den nye salmeboka. (Ta med din egen hvis du har!) Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Råde Y s Men s Club 14. april: «Møte med Svalbard.» Jørn Kvæven forteller og viser bilder. Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Monica Roer , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: APRIL * Onsdag 8. åpner vi kaféen igjen og ønsker alle vel møtt! * Fredag 10.: Allsang /musikk ved Erling Bjørnli * Fredag 17.: Sang og musikk ved Einar Solem. * Fredag 24. kl 12.00: Representant fra Råde Kommune orienterer om «Bosetting og integrering av asylsøkere». Utlodning/trekning. * Søndag 26. kl 14-16: Søndagsmiddag på Eldrebølgens kafé. Alle er velkommen! MAI * Mandag 4.: Oslotur med omvisning i Operahuset.Vi spiser på Ekebergrestauranten og får omvisning i skulpturparken her. Vi stopper på Outlet i Vestby, kanskje noe spennende å handle. Lasse Bakke fra Caravelle Tours er vår reiseguide. Påmeldingsliste på Eldrebølgen. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Mat til hverdag og fest! Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter, koldtbord, koldttallerkner, tapas, varmretter og kaker. Vi bringer gjerne til Råde! E-post: - Tlf Hjemmeside: Adresse: Haugetunvn. 3, 1667 Rolvsøy 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde Tlf E-post: Dører - Vinduer - Blomsterbrett - Div. innredninger Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil ALT I ELEKTRISKE INSTALLASJONER Ditt lokale reisebyrå VIA Tours Moss Tlf: Epost: Telefon Man - Ons Tors Fre Råde Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) HERFØLL FREDRIKSTAD AS Lør Vi har 250 kvm med strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! ØST-REVISJON JOHN-EDVARD HAUGESTEN REVISOR Mosseveien 60, 1640 Råde - Tlf.: Mobil: Epost: - Hjemmeside: 07 Media as avdeling Moss Gode historier er verdens beste markedsføring Vi leverer redaksjonell rådgivning, innholdsmarkedsføring, design for print, nettbaserte løsninger og mye mer! 18

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også hjertetrim på Karlshus barneskole hver onsdag og varmtvannstrim hver mandag i Ryggehallen. Bli medlem, ring ! «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Måkeveien Saltnes Råde Taxi Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

Hva skjer på Hauger gård?

Hva skjer på Hauger gård? Hva skjer på Hauger gård? Med vakker utsikt over Gansdalen og Øyeren ligger Hauger gård, eller Faldalen Virksomhets-senter som foretaket heter. Faldalen Virksomhetssenter ble opprinnelig etablert i Håpets

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11 Årgang 70 Mars/April 2010 Våler kommune Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Aksjonsdagen er satt til tirsdag 23. mars Hold av dagen allerede nå! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid i

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer