Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder"

Transkript

1 Vinnilsgarn Fyr & Flamme Flisfyringsanlegg i samarbeid mellom flere gårder I samarbete med 1

2 2 Vinnilsgarn Fyr & Flamme Scandinavian heartland

3 At flere nabogårder går sammen om å etablere et felles varmeanlegg er foreløpig ikke så vanlig. En evaluering av Vinnilsgarn Fyr & Flamme (VFF) i Nord-Østerdal utført av RAAD AS og Vingelen Utvikling, viser at dette kan være et godt alternativ i tilfeller der det ikke er for lang avstand mellom gårdene og man kan ta ut råstoff fra egen skog. VFF BA ble etablert i 2006 med formål å bygge ut og levere varmt vann til oppvarming og varmtvannsforbruk på seks nabogarder. Anleggsarbeidet ble startet 1. juli 2006 og anlegget ble oppfyrt første gang Anlegget ble etablert med tilskudd fra bioenergi-progammet til Innovasjon Norge. De fleste av gårdene har mye bjørkeskog og ønsket å være selvforsynt på grunnlag av dette. Videreutvikling av det gode naboskapet, med dugnadsinnsats og fellesskapstankegang var også et viktig grunnlag for oppstarten. Foretaket består av 2500 m 2 bygningsmasse som forsynes med varmt vann og oppvarming av et felles flisfyringsanlegg. Til sammen oppvarmes 7 bolighus, 3 utleiehus og 1 verksted. Ca. 28 personer omfattes av fyringsanlegget; 18 voksne og 13 barn. Anlegget er dimensjonert for at flere skal kunne koble seg på. Årlig forbrukes ca kw/h. Ut fra anlegg produseres ca kwh. Budsjettet over investeringskostnadene var på totalt 1,9 mill. kr. Lånekostnadene ble fordelt etter antatt energibehov. Kart over de samarbeidende gårdene. Vinnilsgarn Fyr & Flamme Scandinavian heartland 3

4 Organisering og brensellogistikk Brukerne trengte et juridisk selskap å organisere samarbeidet under og valgte samvirkeforetak (SA). Dette er en selskapsform med begrenset økonomisk ansvar, på samme måte som aksjeselskap (AS). Det som skiller samvirkeforetak fra aksjeselskap er følgende: Eies av brukerne alle har andeler i foretaket Styres av brukerne ett medlem, én stemme Brukernytte, ikke kapitalavkastning som formål VFF eier og driver nesten hele verdikjeden selv. Ca. 275 m 3 bjørk per år blir felt manuelt fra deleierenes egen skog. Bjørka syrefelles året før, uten overdekking av lunne og holder rundt % fuktighet. Selskapet har egen lassbærer (40 45 lass pr år) for sammenkjøring av virke. Det leies inn traktormontert flishugger som kutter flisa på stedet. Ferdig flis transporteres til flissilo på 60 m 3 med traktor og henger. Transportavstanden overstiger sjelden 15 km. Til sammen kjøres det ca 600 m 3 seks til ti ganger per år. Fyrrommet er lagt til eksisterende bygning på en av gårdene og det betales en årlig leie til huseier. Selskapet velger en leder som har hovedansvaret for at drift og vedlikehold gjennomføres. Ny leder velges hvert år. I løpet av året har hver av de 6 deleierne 2 mnd»fyringsvakt«med 5 måneders mellomrom. Fyringsvakten har ansvar for at fyringsanlegget fungerer som det skal og har telefonvakt kontinuerlig hvis det oppstår en driftsstans. Arbeidet fordeles skjønnsmessig, med rulllering på hvilken skog man bruker. Beskrivelse av anlegget og erfaringer Varmesentralen er utført med biokjel for flis, og anlegget har en flissilo på 60 m 3 med sirkelmater til brenner. Kjelen er en Veto stokerkjel 300S med maks effekt på 300 kw. 4 Vinnilsgarn Fyr & Flamme Scandinavian heartland

5 Anlegget er noe overdimensjonert i forhold til dagens uttak for at man skal kunne koble på flere kunder etter hvert. Ulempen blir lav utnyttelsesgrad når kjelen går på lav effekt. Fjernvarmerørene består av ca m Pexflex DUO isolerte plastrør. Alle skjøter er synlige og plassert i kummer. I kummene er det også mulig å koble på flere husstander. Plastrør har høyere varmetap enn rette, isolerte stålrør, men både innkjøp og legging er billigere. Rørene transporterer varmtvann til husstandene, hvor en mindre varmeveksler varmer opp varmt vann til dobbeltmantlede beredere på 200 l med 6 kw elektrisk kolbe. Varmeveksleren sørger for at det er uavhengige sirkulasjonssystemer mellom den enkelte husstand og fellesanlegget. Fellesanlegget stopper ved berederen. Foreløpige målinger viser at varmetapet i rørsystemet hos VFF er på opptil 50 %, men dette kan bedres på flere måter: Regulere den sirkulerte vannmengden i forhold til forbruk, ved å montere en to-veis reguleringsventil på primærsiden av kundesentralene som styres etter ønsket turtemperatur på sekundærsiden. I dag er det konstant sirkulasjon i hele anlegget hele året. Samtidig med disse utbedringene bør også hovedsirkulasjonspumpen utstyres med turtallsregulering slik at den tilpasser trykk og vannmengde i forhold til forbruket. Inntil disse utbedringene er gjort, kan man stoppe anlegget utenom den reelle fyringssesongen. Det er trolig billigere at abonnentene bruker elektrisk energi til lokal oppvarming sommers tid på grunn av stort varmetap ved full sirkulasjon. Koble til flere abonnenter og få bedre utnyttelsesgrad på kjelen Vinnilsgarn Fyr & Flamme Scandinavian heartland 5

6 Verdier for brukerne Selv med forholdsvis stort varmetap inntil videre har anlegget en god økonomi, som riktig nok er basert på en del egeninnsats fra brukerne. I tillegg justeres prisen for salg av energi til brukerne hvert år i henhold til Denne prisen har ligget på ca 50 øre pr kwh. Alternativ inntekt ved salg av 600 m 3 Nåverdi og internrente for anlegget er been energipris på 62 øre/kwh. I tillegg har man målbare verdier ved etablering av Vinnilsgarn Fyr & Flamme: God utnyttelse av bjørkeskogen selvforsyning mulighet for salg) Kan ta ut rotstokker til annet bruk Betaler inn i eget selskap Vedlikehold av kulturlandskap Ryddig etter hogst Beite for husdyr og vilt (ble lagt ned i jorda sammen med varmerørene) Felleskapstankegang og godt naboskap Sikkerhet ved sykdom Komfortheving i alle hus med fyringsanlegg Råd til andre som vurderer bygging Sett i gang, hvis dere synes det er interessant og har egen skog Se på andre anlegg og prat med noen som har gjort det før Fylkesmannen og ns næringskonsulent gir god hjelp og støtte bruk dem! Sørg for god og tidlig dialog med Innovasjon Norge Viktig å ha en leder som har ansvar for gjennomgås nøye i planleggingsfasen Vurder å få tak i noe billig isolasjon i tillegg til plastrørene Kartlegg det som ligger i jorda der dere skal grave og tenk igjennom hva annet - 6 Vinni SCANDINAVIAN HEARTLAND

7 För mer information och teknisk rapport kontakta: Vingelen Utvikling, Arild Løvik, Foto Ingrid Eide Tryck Länsstyrelsen Dalarna Layout Svenssonform AB Vinnilsgarn Fyr & Flamme Scandinavian heartland 7

8 Scandinavian Heartland Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt samarbete som omfattar Dalarnas län i Sverige och Fjellregionen från Røros till Stor-Elvdal i Norge. Projektet har som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer med fokus på att öka antalet fastboende och besökande. Detta sker genom kompetensutveckling, metodutveckling, resultatspridning och praktisk tillämpning. Samarbetet inom Scandinavian Heartland sker i två projekt.»kultur- och Naturbaserad Besöksnäring«arbetar med kompetensutveckling och affärsutveckling av besöksnäringsföretag och med att utveckla besöksmål kring hästnäringen, draghundsporten och MC-turism.»Med Levande Landsbygd«arbetar med erfarenhetsutbyte över riksgränsen, med att etablera stabila gränsregionala nätverk inom offentlig, privat och frivillig sektor och med nya metoder för bärkraftig service, småskalig energi, attraktiva tätorter och livsstilsboende. Finansiärer Alvdal Stor elvdal Rendalen Røros Os Tolga Trynset Kontakt Länsstyrelsen Dalarna Falun, Sverige Tel +46 (0) Regionrådet for Fjellregionen Aumliveien 4 c, 2500 Tynset, Norge Tel Vinnilsgarn Fyr & Flamme Scandinavian heartland

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Dale sentrum Forprosjekt Heradshuset og Kirken i Dale sentrum har vannbåren oppvarming Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig

Detaljer

Biovarme i Inderøy kommune

Biovarme i Inderøy kommune i Biovarme i Inderøy kommune En forstudie av muligheter for å realisere et bioenergianlegg ved tettstedet Straumen Kilde:http://home.online.no/~oindgul/hoved/gyldne/gyldne_htm/straumen.htm Sluttrapport

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Vaksdal Forprosjekt Eksisterende fyrhus ved Felleskjøpet Øst Vest Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme i

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Forord En vellykket bygging og drift av et biobrenselanlegg krever god planlegging i hele kjeden fra stubbe til varme rom. Etablering

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler Veien til biovarme Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler 2 Cato Kjølstad Daglig leder Norsk Bioenergiforening Wergelandsveien 23 B 0167 OSLO Tlf: 23 36 58 70 Faks: 23 36 58 79 E-post: post@nobio.no

Detaljer

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket INNOVASJON NORGE Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket Varmesalgsanlegg Kåre Gunnar Fløystad, Øyvind Halvorsen & Synne Qvenild 2/1/2013 1 FORORD Hovedansvarlig for rapporten er leder for

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Fjørfe. Nr. 6 2014 131. årgang

Fjørfe. Nr. 6 2014 131. årgang Fjørfe Nr. 6 2014 131. årgang SÆRTRYKK OM BRUK AV BIOENERGI SOM VARMEKILDE I FJØRFEHUS Flisfyring som varmekilde s 2 Bioenergiprogrammet Innovasjon Norge s 5 To byggløsninger til flisfyring s 6 Norsk biovarme

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid.

Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Lønnsomhetsvurdering av fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Johannes Idsø Avdeling for samfunnsfag Notat nr 1. 2013 2 Innhold 1 Sammendrag 4 2 Fjordvarmeprosjektet på Nordfjordeid 6 2.1 Innledning og problemstilling.............................

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk

Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk Rapport fra prosjektet Energioptimalisering på gårdsbruk 1 Innhold Innhold... 2 Hva prosjektet går ut på... 3 Målsettinger... 3 Gjennomføring... 4 Fase 1: Høst 2011... 4 Forberede og gjennomføre undersøkelser

Detaljer

Forstudie om energileveranse til Modumheimen

Forstudie om energileveranse til Modumheimen Forstudie om energileveranse til Modumheimen SAMMENDRAG 1, Nærvarmeanlegg Det finns interessante aspekter ved et fremtidig nærvarmeanlegg i Åmot. Det vil med de rette betingelser kunne gi mulighet for

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen

Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Forprosjektering av biobrenselsentral kombinert med solfangere på Svartlamoen Innhold Bakgrunn... 2 Grunnlag og forutsetninger... 2 Beskrivelse av den tekniske løsningen (Sol / flis / pellets)... 3 Solfangersystemet...

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer