TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer"

Transkript

1 TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer

2 elkoen til kundeservice Servicetelefon: Telefaks for forespørsler: Telefaks for ordrer: E-post: Internett: Benytt din direktelinje til OBOs kundeservice! år kundetelefon er åpen hver dag fra kl til for alle spørsmål vedrørende OBOs sortiment for elektroinstallasjonsområdet. år nystrukturerte kundeservice gir deg et komplett kundestøttetilbud: Kompetente folk å snakke med fra din region All informasjon om OBOs produktsortiment Sakkyndig rådgivning om spesielle bruksområder Hurtig og direkte tilgang til alle tekniske data for OBOs produkter også når det gjelder nærhet til kunden, ønsker vi å være best! 2 OBO TBS

3 Innhold Planleggingshjelpemidler 5 Overspenningsvern energiteknikk, avleder type Overspenningsvern energiteknikk, avleder type Overspenningsvern energiteknikk, avleder type Overspenningsvern energiteknikk, avleder type Overspenningsvern energiteknikk, avleder type Overspenningsvern solecelleanlegg 199 Data- og informasjonsteknikk 213 Beskyttelses- og galvanisk skille 249 Måle- og testsystemer 253 Potensialutjevningssystemer 257 Jordingssystemer 269 Fanginnretnings- og avledningssystemer 287 Fortegnelser 337 TBS OBO 3

4 Planleggingshjelp generelt OBOs TBS-seminarer: Førstehåndskunnskap Med sitt innholdsrike kurs- og seminartilbud innen overspennings- og lynvernsystemer gir OBO brukerne førstehånds fagkunnskap. I tillegg til teoretisk kunnskap omfatter også kurstilbudet de daglige, praktiske arbeidsoppgavene. Ikke minst legger vi også stor vekt på konkrete bruksog beregningseksempler. Anbudstekster, produktinformasjon FD og datablader i gjør livet enklere for deg: årt store utvalg av praktisk dokumentasjon hjelper deg for eksemplel effektivt allerede i planleggings- og budsjetteringsfasen. Du finner blant annet: Anbudstekster Produktinformasjon Faktaark Datablader FD Disse dokumentene blir fortløpende oppdatert, og kan lastes ned gratis på Anbudstekster på internett finner du på Mer enn dokumenter fra områdene KTS, BSS, TBS, LFS, EGS og UFS er tilgjengelige for gratis nedlasting. Regelmessige oppdateringer og utvidelser gjør at du alltid har et komplett overblikk over OBO-produktene. Dokumentene er tilgjengelige i alle vanlige filformater (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT, XML, ÖNORM). 4 OBO TBS

5 Innhold planleggingshjelpemidler Grunnprinsipper overspenningsvern 6 Overspenningsvern energiteknikk 19 Overspenningsvern solecelleanlegg 27 Overspenningsvern, data- og informasjonsteknikk 39 Beskyttelses- og galvanisk skille 59 Måle- og testsystemer 63 Potensialutjevningssystemer 67 Jordingssystemer 71 Fanginnretnings- og avledningssystemer 77 Øvrige opplysninger 108 TBS OBO 5

6 Planleggingshjelp generelt Liten årsak, stor virkning: Skader fra overspenninger Både på jobben og hjee - vi blir stadig mer avhengige av elektrisk og elektronisk utstyr. Datanettene i bedriftene og offentlige institusjoner som sykehus og brannvesen er avgjørende for dagens, den bokstavelig talt livsviktige datakounikasjonen. Følsoe data, f.eks. i banker og medier, har behov for driftssikker og trygg dataoverføring. De farene som truer disse systemene, begrenser seg ikke til direkte lynnedslag. Det er i dag mye vanligere at elektroniske hjelpemidler blir skadet av overspenninger, der årsakene kan være fjerne atmosfæriske utladninger eller koblingsprosesser i store elektriske anlegg.derfor er det nå satt krav i NEK 400: 2010 Også i tordenvær blir det frigjort kortvarige men store energimengder. Disse spenningstoppene kan trenge inn i en bygning gjennom alle typer forbindelser som leder elektrisk strøm, og forårsake enorme skader. 6 OBO TBS

7 Planleggingshjelp generelt Hvilke følger har skader fra overspenning for dagliglivet? Det mest vanlige er at elektrisk og elektronisk utstyr blir ødelagt. Hjee er dette hovedsaklig: T/videospiller/musikkanlegg Telefonanlegg Datamaskiner, stereoanlegg Kjøkkenutstyr, hvitevarer Overvåkningssystemer Brannvarsling Bare det at disse systemene slutter å virke eller blir ødelagt, kan være svært kostbart. Men hva med senskader : Datautstyr (tap av data) arme-/varmtvannssystemer Heis-, garasjedør- og sjalusidrivverk Utløsning/ødeleggelse av brann-/innbruddsalarmer (hva koster en feilutrykning?) I kontorbygninger er dette livsviktige spørsmål, for: Kan virksomheten i selskapet opprettholdes uten nevneverdige problemer uten sentraldatamaskin eller server? Er alle viktige data blitt sikkerhetskopiert i tide? oksende skadebeløp De siste statistikkene og anslagene fra forsikringsselskapene sier følgende: Størrelsen på skadene som følge av overspenning - uten indirekte kostnader - har grunnet den økte avhengigheten av elektronisk utstyr for lengst nådd skreende høyder. Det er derfor ikke til å undre seg over at forsikringsselskapene stadig oftere gransker skadesakene sine og krever forholdsregler for beskyttelse mot overspenninger.nek 400 : 2010 ernetiltakene beskrives f.eks. i NEK 400 : 2010 TBS OBO 7

8 Planleggingshjelp generelt Hvordan oppstår lynutladninger Dannelse av lynutladninger: 1 = ca m, ca. -30 C, 2 = ca m, ca. -70 C Utladningstyper 90 % av alle lynutladninger mellom en sky og jorden er negative skyjord-lyn. Lynet starter i et negativt ladningsområde i skyen og sprer seg til den positivt ladede grunnen. Andre utladninger er: negative jord-sky-lyn positive sky-jord-lyn positive jord-sky-lyn De aller fleste utladningene finner likevel sted inne i en sky eller mellom skyer. Hvordan oppstår lyn Når varme, fuktige luftmasser stiger, kondenseres luftfuktigheten. I høyden dannes det iskrystaller. Uværsfronter kan oppstå når skyene utvider seg i høyder på opptil m. Sterke stigende luftbevegelser på opptil 100 km/t fører de lette iskrystallene opp i den øvre sonen og haglpartiklene ned i den nedre. Saenstøt og friksjon fører til lyn. 8 OBO TBS

9 Negative og positive ladninger Undersøkelser har vist at haglkornene som faller (område varmere enn -15 C) har negative ladninger, mens iskrystallene som føres opp (område kaldere enn - 15 C) har positive ladninger. De lette iskrystallene føres opp til de øvre delene av skydekket av vinden, mens haglkornene faller ned til midten av skydekket. Skyen kan dermed deles inn i tre områder: Oppe: positivt ladet sone Midten: smal negativt ladet sone Nede: svakt positivt ladet sone Disse skillene i ladning fører til spenningsdannelse. Planleggingshjelp generelt Negative og positive ladninger: 1 = hagl, 2 = iskrystaller Fordeling av ladningen Typisk fordeling av ladningen: I øvre del positiv, i midten negativ og i nedre del svakt positiv. Nær grunnen er det positive ladninger igjen. Hvilken feltstyrke som er nødvendig for å utløse et lyn, er avhengig av luftens isolasjonsevne, men ligger mellom 0,5 og 10 k/cm. Ladningsfordeling: 1 = ca m, 2 = elektrisk felt TBS OBO 9

10 Planleggingshjelp generelt Hva er transient overspenning? Transiente overspenninger: 1 = spenningsfall/kortvarige avbrudd, 2 = harmoniske bølger grunnet langsoe og hurtige spenningsendringer, 3 = sporadiske spenningsøkninger, 4 = koblingsoverspenninger, 5 = lynoverspenninger Transiente overspenninger er kortvarige spenningstopper på noen mikrosekunder som kan ligge mange ganger over den nominelle nettspenningen. De største spenningstoppene i lavspenningsnettet koer fra lynutladninger. Det høye energiinnholdet i lynoverspenningene ved direkte nedslag i det ytre lynavledersystemet eller i en lavspent luftledning vil oftest føre til total svikt i tilkoplet utstyr og skader på isolasjonen hvis det ikke er installert ett lyn- og overspenningsvern. Men også induserte spenningstopper i ledningsnettet kan nå mange ganger den nominelle driftsspenningenderfor er det krav om overspenningsvern i NEK 400 : 2010 Også koblingsoverspenninger, som riktignok ikke fører til like høye spenningstopper som lynutladninger men til gjengjeld forekoer mye oftere, kan føre til akutt svikt i anleggene. Som regel genererer koblingsoverspenninger fra to til tre ganger driftsspenningen, lynoverspenninger kan på sin side nå 20 ganger merkespenningen og transportere høye energier. Ofte skjer systemsvikten først etter en viss tid, fordi de mindre overspenningene svekker de elektroniske komponentene gradvis. Avhengig av den presise årsaken og/eller nedslagsstedet for lynutladningen kreves det forskjellige vernetiltak: 10 OBO TBS

11 Hvilke pulsformer finnes? Planleggingshjelp generelt Pulstyper og deres egenskaper: gul = pulsform 1, direkte lynnedslag, 10/350 µs simulert lynpuls, rød = pulsform 2, fjernt lynnedslag eller koblingshendelse, 8/20 µs simulert lynpuls (overspenning) I tordenvær kan sterke lynstrøer bevege seg mot jorden. Hvis en bygning med ytre lynvern blir truffet direkte, oppstår det et spenningsfall ved jordingsmotstanden til lynvernpotensialutligningen som representerer en overspenning mot de fjerne omgivelsene. Denne potensialhevingen er en trussel mot de elektriske systemene (f.eks. spenningsforsyning, telefonanlegg, kabelfjernsyn, styringssystemer osv.) som kan trenge inn i bygningen. Til testing av de forskjellige lyn- og overspenningsvernene er det definert egnede teststrøer i de nasjonale og internasjonale standardene. Direkte lynnedslag: pulsform 1 Lynstrøer ved direkte lynnedslag kan simuleres med en støtstrøm med bølgeformen 10/350 µs. Testlynstrøen imiterer både den raske stigningen og det høye energiinnholdet til lynet slik det forekoer i naturen. Overspenningsvern av type 1 og komponenter i det ytre lynvernet testes med denne strøen. Fjerne lynnedslag eller koplingshendelser: pulsform 2 Overspenningene fra fjerne lynnedslag og koplingsprosesser simuleres med testpulsen 8/20 µs. Energinnholdet i denne impulsen er tydelig lavere enn lynteststrøen i støtstrømbølgen 10/350 µs. Overspenningsavledere av type 2 og type 3 blir utsatt for denne testpulsen. TBS OBO 11

12 Planleggingshjelp generelt Årsaker til lynstrøer Direkte lynnedslag i en bygning ed direkte lynnedslag i det ytre lynvernanlegget eller i lynstrømledende jordete takmontert utstyr (f.eks. takantenne) kan lynenergien avledes trygt til jord. Men et lynvernanlegg alene strekker ikke til: På grunn av impedansen i jordingssystemet blir hele bygningens jordingssystem løftet til et høyt potensial. Denne potensialøkningen fører til at lynstrøene blir fordelt over bygningens jordingssystem, samt over strømforsyningssystemene og dataledningene til nærliggende jordingssystemer (nabobygninger, lavspenningstransformator). Risikoverdi: opptil 200 (10/350) Direkte lynnedslag i en lavspennings luftledning Et direkte lynnedslag i en lavspennings-luftledning eller dataledning kan føre til at høye strøer ledes inn i en nærliggende bygning. Det elektriske anlegget i bygninger ved enden av lavspenningsluftledninger er særlig utsatt for risiko. Risikoverdi: opptil 100 (10/350) 12 OBO TBS

13 Årsaker til overspenninger Koblingsoverspenninger i lavspenningsnett Koblingsoverspenninger oppstår ved av- og på-slåing, kobling av induktive og kapasitative laster samt ved bryting av kortslutningsstrøer. Særlig ved utkobling av produksjonsanlegg, belysningssystemer eller transformatorer kan det oppstå skader i elektrisk utstyr i nærheten. Planleggingshjelp generelt Risikoverdi: flere (8/20) Innkoblinger av overspenninger ved nært eller fjernt lynnedslag Selv om det er installert lynvernog overspenningsvernesystemer: ed et nært lynnedslag dannes også sterke elektromagnetiske felter som på sin side induserer høye spenningstopper i ledningssystemene. Innenfor en radius på 2 km fra nedslagspunktet kan det oppstå skader som følge av induktiv eller galvanisk kopling. Risikoverdi: flere (8/20) TBS OBO 13

14 Planleggingshjelp generelt Reduser overspenninger trinnvis med lynvernsoner Lynvernsone-konsept Også lynvernsonekonseptet som beskrives i den internasjonale standarden NEK IEC (DIN DE 0185 del 4), har vist seg å være nyttig og effektivt. Grunnlaget for dette konseptet er prinsippet om å redusere overspenninger trinnvis til en ufarlig restspenning før den når komponentene som er utsatt for skader. Ett middel for å oppnå dette er å dele hele installasjonen i en bygning inn i lynvernsoner (LPZ = Lightning Protection Zone). ed soneoverganger installeres en overspenningsavleder Lynvernsoner LPZ 0 A LPZ 0 B LPZ 1 LPZ 2 LPZ 3 som fungerer som potensialutjevning, som må tilsvare den kravklassen som gjelder i hver sone. Ubeskyttet område utenfor bygningen. Direkte lynpåvirkning, ingen skjerming mot elektromagnetiske interferensimpulser, LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse). Område beskyttet av ytre lynvernanlegg. Ingen skjerming mot LEMP. Område inne i bygningen. Små dellynenergier kan forekoe. Område inne i bygningen. Små overspenninger kan forekoe. Område inne i bygningen (kan også være metallkapslingen til et elektrisk apparat). Ingen interferens pga. LEMP eller overspenninger. 14 OBO TBS

15 Soneoverganger og beskyttelsesenheter Fordelene ved lynvernsonekonseptet Færrest mulig innkoblinger i andre kabelsystemer ved at energirike og farlige lynstrøer avledes direkte ved punktet der kablene går inn i bygningen. Forebygger interferens fra magnetiske felt. Økonomisk vernekonsept for nybygg, utbygging og rehabilitering som er enkelt å tilpasse til de individuelle behovene. Planleggingshjelp generelt Soneoverganger / klasser av overspenningsvern OBOs overspenningsvern er iht. DIN EN inndelt i tre typeklasser: 1, type 2 og type 3 (tidligere B, C og D). Disse standardene definerer bygningsretningslinjer samt krav og tester for overspenningsvern til bruk i vekselstrømnett med merkespenning opp til 1000 og merkefrekvens mellom 50 og 60Hz. Denne inndelingen gjør det mulig å velge avleder på grunnlag av diverse kravspesifikasjoner når det gjelder brukssted, restspenning og strømbelastbarhet. Tabellen nedenfor gir en oversikt av soneovergangene. Den viser samtidig hvilke OBOs overspenningsvern som kan fylle hvilken funksjon i energiforsyningsnettet. Soneovergang LPZ 0 B til LPZ 1 Soneovergang LPZ 1 til LPZ 2 Soneovergang LPZ 2 til LPZ 3 Beskyttelsesenhet for lynvernpotensialutjevning etter DIN DE ved direkte eller nære lynnedslag. ern: 1 (klasse I, kravklasse B), f.eks. MC50-B DE Maks. restspenning iht. standard: 4 k Installeres f.eks. i hovedfordeler/ved bygningsinngang Beskyttelsesenhet for overspenningsvern etter DIN DE ved overspenninger som koer inn via strømnettet som følge av fjerne lynnedslag eller koblingshendelser. ern: 2 (klasse II, kravklasse C), f.eks. 20-C Maks. restspenning iht. standard: 2,5 k Installeres f.eks. i strømfordeling, underfordeling Beskyttelsesenhet, beregnet på overspenningsvern for flyttbart utstyr ved stikkontakter og strømforsyninger. ern: 3 (klasse III, kravklasse D), f.eks. FineController FC-D Maks. restspenning iht. standard: 1,5 k Installeres f.eks. ved apparatet som skal beskyttes TBS OBO 15

16 Planleggingshjelp generelt BET - Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme Lynstrømtest BET med omfattende oppgaver BET Testsenter tilbød tidligere kun lynstrøm-, miljø- og elektriske tester, men har nå også utvidet tilbudet til å omfatte tester av kabelføringssystemer. Dermed måtte også navnets betydning endres. BET stod tidligere for "Blitzschutzund EM-Technologiezentrum". Fra 2009 står de tre bokstavene for "BET Testcenter für Blitzschutz, Elektrotechnik und Tragsysteme". Testgenerator for lynstrømtesting Testgeneratoren som ble planlagt i 1994 og ferdigstilt i 1996, gjør det mulig å gjennomføre lynstrømtester med opptil 200. Generatoren ble planlagt og bygd i samarbeid med den tekniske høyskolen i Soest i Tyskland. Den ble så grundig og vitenskapelig planlagt at den i dag, 12 år senere, fungerer feilfritt og oppfyller alle standardkrav. Testing av produkter fra produktenheten TBS står for hovedbelastningen av testgeneratoren. Det gjennomføres tester på nyutviklede produkter, modifikasjoner på eksisterende OBO-produkter og saenlignende tester av konkurrerende produkter. Som eksempler kan vi nevne lynvernkomponenter, utstyr for overspenningsvern og lynavledere. Tester av lynvernkomponenter utføres etter DIN EN , skillegnistgap etter DIN EN og lynavledere og overspenningsvern etter DIN EN Dette er bare et lite utvalg av de teststandardene vi tester etter i BET Testcenter. 16 OBO TBS

17 Planleggingshjelp generelt Lynstrømgenerator Salttåkekaer Belastningstest Testmetoder for lyn- og overspenningsvern I tillegg til lynstrømtester kan vi også gjennomføre spenningstopper opptil 20 k. I disse testene bruker vi en hybridgenerator, som også er utviklet i samarbeid med den tekniske høyskolen i Soest. Med denne testgeneratoren kan vi også gjennomføre EMC-tester på kabelforlegningssystemer. Alle slags kabelførings- og kabelforlegningssystemer med opptil 8 m lengde kan undersøkes uten problemer. Blant annet gjennomfører vi tester av elektrisk ledeevne etter DIN EN Simulering av reelle bruksforhold Standardmessige tester på komponenter som skal brukes utendørs, krever at de testes under reelle bruksforhold. Dette skjer i et salttåkekaer og svoveldioksidtestkaer. Avhengig av testen varieres f.eks. testens varighet og konsentrasjonen av salttåken eller svoveldioksiden i testkamrene. Det er dermed mulig å gjennomføre tester iht. IEC , ISO 7253, ISO 9227 og EN ISO Testing av kabelbrosystemer ed hjelp av KTS-testsystemet som nå er fullt integrert i BET Testcenter, kan nå alle OBO-produserte kabelforlegningssystemer testes med hensyn til belastningskapasitet. Testene bygger på DIN EN el. DE Med BET Testcenter har OBO Betterman en testavdeling der vi kan teste produkter i henhold til gjeldende standarder allerede i utviklingsfasen. TBS OBO 17

18 18 OBO TBS

19 Innhold overspenningsvern energiteknikk Standarder overspenningsvern 20 Installasjonsveiledning 21 4-ledernettverk 22 5-ledernettverk 23 eileder elektroteknikk 24 TBS OBO 19

20 Standarder overspenningsvern Planleggingshjelp overspenningsvern energiteknikk Det er diverse standarder som må følges ved konstruksjon av lynvern. Her finner du de viktigste europeiske forskriftene. DIN DE :2007 (IEC :2005) Konstruksjon av lavspentanlegg Del 4-41: Tiltak beskyttelse mot elektrisk støt DIN DE :2007 (IEC :2002) Konstruksjon av lavspentanlegg Del 5-54: alg og konstruksjon av elektrisk utstyr, jordingsanlegg, verneledere og potensialutjevningsledere DIN DE :2009 Konstruksjon av lavspentanlegg Del 5-53: alg og konstruksjon av elektrisk utstyr Skiller, kopling og styring Avsnitt 534: Overspenningsvern DIN EN :2007 (IEC ) Overspenningsvern for lavspenning Del 11: Overspenningsvern for bruk i lavspenningsanlegg; Krav og tester DIN DE :2007 Konstruksjon av lavspentanlegg Del 4-44: Beskyttelsestiltak Beskyttelse ved støyspenninger og elektromagnetisk støy Avsnitt 443: Beskyttelse ved overspenninger grunnet atmosfæriske påvirkninger eller innkopling av laster. 20 OBO TBS

21 Installasjonsveiledning Tilførselsledningens lengde, 1 = hovedpotensialutjevningsskinne eller -klee eller jordlederskinne -kabling, 1 = jordledningsskinne, 2 = hovedpotensialutjevningsskinne eller -klee 1= strømforsyning, 2 = kabellengde, 3 = elektriske apparater, 4 = responsspenning 2 k, f.eks. MC 50-B DE 5 = responsspenning 1,4 k, f.eks. 20 C Planleggingshjelp overspenningsvern energiteknikk Tilkoblingslengde -kabling Tilkoblingsledningen til beskyttelsesenheten er avgjørende for å oppnå optimal restspenning. Etter NEK IEC-installasjonsretningslinjen må stikkledningen til avlederen og ledningen fra verneenheten til potensialutjevningen være kortere enn 0,5m. Hvis ledningene er lenger enn 0,5 m, må du benytte en -kabling. Utkopling Lynstrøm- og overspenningsvern fyller ulike funksjoner. Bruken av disse avlederne må koordineres. Denne koordineringen sikres med den eksisterende ledningslengden eller spesielle lynstrømavledere (MCD-serien). Slik kan f.eks. type 1- og type 2-avledere brukes direkte ved siden av hverandre i Protection-Set. Eksempel kabellengde > 5 m Ingen behov for ekstra utkopling Eksempel kabellengde < 5 m Sett inn utkopling: MC 50-B DE + LC C Alternativt: MCD 50-B + 20-C, ingen ekstra utkopling er påkrevd (f.eks. Protection-sett) Minimumstverrsnitt for lynvernpotensialutjevning Følgende minstetverrsnitt må overholdes: Kobber: 16 2, aluminium: 25 2, jern: ed overgangen mellom lynvernsone LPZ 0 og LPZ 1 må alle metallinstallasjoner integreres i potensialutjevningen. Aktive ledninger må jordes via egnede avledere. TBS OBO 21

22 4-ledernett, TN-C-nettsystem Planleggingshjelp overspenningsvern energiteknikk 1 = hovedfordeling, 2 = kabellengde, 3 = strømkretsfordeler f.eks. underfordeler, 4 = nettbeskyttelse, 6 = hoved-pus, 7 = lokal PUS, 8 = type 1, 9 = type 2, 10 = type 3 I et TN-C-S-nettsystem forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3) og den kombinerte PEN-lederen. Anvendelsen er beskrevet i DIN DE (DIN EN ). Overspenningsvern type 1 Lynstrømavlederne i type1 brukes 3-polet (f.eks. tre stk. MC 50-B). Tilkoblingen gjøres parallelt med de ytre lederne, som er tilkoblet PEN via avlederne. Etter avtale med den lokale leverandøren av det elektriske nettet og i samsvar med DN-retningslinjen kan installasjonen også gjøres foran hovedmåleren. Overspenningsvern type 2 Overspenningsavledere av type 2 installeres vanligvis etter PEN-splitten Hvis splitten er mer enn 0,5 m unna, dreier det seg fra det punktet om et 5-ledernett. Avlederne brukes i 3+1-konfigurasjon (f.eks.: 20-C 3+NPE). I 3+1-oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytrallederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et felles gnistgap. Avlederne skal installeres før jordfeilbryteren (RDC), fordi den ellers vil oppfatte den avledete støtstrøen som feilstrøm og bryte strømkretsen. Overspenningsvern type 3 Overspenningsavledere av type 3 brukes som beskyttelse mot koblingsoverspenninger i kretsene som forsyner de enkelte elektriske apparatene. Disse tverrsoverspenningene opptrer hovedsaklig mellom L og N. Med en Y-bryter beskyttes L- og N-lederen ved hjelp av varistorer, og forbindelsene til PE-lederen opprettes med et felles gnistgap (f.eks.: KNS-D). Med denne beskyttelsesbryteren mellom L og N blir ingen støtstrøm ledet ved tverrsoverspenninger, og dermed oppdager jordfeilbryteren ingen feilstrøm. Tekniske spesifikasjoner finner du på produktsidene. 22 OBO TBS

23 5-ledernett, TN-S- og TT-nettsystem 1 = hovedfordeling, 2 = kabellengde, 3 = strømkretsfordeler f.eks. underfordeler, 4 = nettbeskyttelse, 6 = hoved-pus, 7 = lokal PUS, 8 = type 1, 9 = type 2, 10 = type 3 Planleggingshjelp overspenningsvern energiteknikk I et TN-S-nettsystem forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3), nøytrallederen (N) og jordlederen (PE). I et TT-nett, derimot, forsynes det elektriske anlegget ved hjelp av de tre ytre lederne (L1, L2, L3), nøytrallederen (N) og den lokale jordlederen (PE). Anvendelsen er beskrevet i DIN DE (DIN EN ). Overspenningsvern type 1 Lynstrømavlederne i type1 brukes i 3+1-kobling (f.eks. tre stk. MC 50- B og en stk. MC 125-B NPE). I 3+1-oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytrallederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et felles gnistgap. Etter avtale med den lokale leverandøren av det elektriske nettet og i samsvar med DN-retningslinjen kan installasjonen også gjøres foran hovedmåleren. Overspenningsvern type 2 Overspenningsvern av type 2 brukes i 3+1-konfigurasjon (f.eks.: 20-C 3+NPE). I 3+1-oppsettet kobles de ytre lederne (L1, L2, L3) via avledere til nøytrallederen (N). Nøytrallederen (N) forbindes med jordledningen (PE) via et felles gnistgap. Avlederne skal installeres før jordfeilbryteren (RDC), fordi den ellers vil oppfatte den avledete støtstrøen som feilstrøm og bryte strømkretsen. Overspenningsvern type 3 Overspenningsavledere av type 3 brukes som beskyttelse mot koblingsoverspenninger i kretsene som forsyner de enkelte elektriske apparatene. Disse tverrsoverspenningene opptrer hovedsaklig mellom L og N. Med en Y-bryter beskyttes L- og N-lederen ved hjelp av varistorer, og forbindelsen til PE-lederen opprettes med et felles gnistgap (f.eks.: KNS-D). Med denne beskyttelsesbryteren mellom L og N blir ingen støtstrøm ledet ved tverrsoverspenninger, og dermed oppdager jordfeilbryteren ingen feilstrøm. Tekniske spesifikasjoner finner du på produktsidene. TBS OBO 23

24 eileder bruk av overspenningsvern TN-/TT-nettsystemer TN-/TT-nettsystemer TN-/TT-nettsystemer Planleggingshjelp overspenningsvern energiteknikk Intet ytre lynvernanlegg Jordledningstilkobling Private bygg, f.eks. eneboliger Installasjonssted 1 (Hovedfordeling type 1/type 2) 20 C/ Art.nr.: Til IT-Nett NEK 400 : 2010 Intet ytre lynvernanlegg Jordledningstilkobling Boligblokker, industri, håndverk Installasjonssted 1 (Hovedfordeling type 1/type 2) 20-C 3 + NPE 2 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Ytre lynvernanlegg Tilkobling via luftstrekk Jordede antennesystemer Lynvernklasse III og I Installasjonssted 1 (Hovedfordeling type 1/type 2) 50 B+C 3+NPE 2/ 3 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Installasjonssted 2 (Underfordeling type 2) ikke nødvendig Installasjonssted 2 Avstand mellom hoved- og underfording er større enn 10 m, type 2 20-C 3+NPE 2 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Installasjonssted 2 Avstand mellom hoved- og underfording er større enn 10 m, type 2 20-C 3+NPE 2 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Installasjonssted 3 (foran objekt som skal beskyttes type 3) f.eks. Finvern FC-D 3 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Installasjonssted 3 (foran objekt som skal beskyttes type 3) f.eks. CNS-3-D 3 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Installasjonssted 3 (foran objekt som skal beskyttes type 3) f.eks. KNS-D 3 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig 24 OBO TBS

25 TN-S-/TT-nettsystemer TN-C-nettsystemer TN-S-/TT-nettsystemer Ytre lynvernanlegg Tilkobling via luftstrekk Jordede antennesystemer Lynvernklasse I til I (f.eks. industribygg, maskinsentraler og sykehus) Installasjonssted 1 (Hovedfordeling type 1/type 2) MC 50-B/3+1, type 1 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Ytre lynvernanlegg Tilkobling via luftstrekk Jordede antennesystemer Lynvernklasse I til I (f.eks. industribygg, maskinsentraler og sykehus) Installasjonssted 1 (Hovedfordeling type 1/type 2) MC 50-B/3+1, type 1 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Ytre lynvernanlegg Tilkobling via luftstrekk Jordede antennesystemer Lynvernklasse I til I (f.eks. industribygg, maskinsentraler og sykehus) Installasjonssted 1 (Hovedfordeling type 1/type 2) MC 50-B/3+1, type 1 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Planleggingshjelp overspenningsvern energiteknikk Installasjonssted 2 Avstand mellom hoved- og underfording er større enn 10 m, type 2 Installasjonssted 2 Avstand mellom hoved- og underfording er større enn 10 m, type 2 Installasjonssted 2 Avstand mellom hoved- og underfording er større enn 10 m, type 2 20-C/3+NPE, 2 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig 20-C/3+NPE, 2 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig 20-C/3+NPE, 2 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Installasjonssted 3 (Foran objekt som skal beskyttes type 3) f.eks. 10 Compact, type 2, type 3 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Installasjonssted 3 (Foran objekt som skal beskyttes type 3) f.eks. F 230-AC/DC, type 3 Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig Installasjonssted 3 (Foran objekt som skal beskyttes type 3) f.eks. ÜSM-A Art.nr.: Andre utførelser tilgjengelig TBS OBO 25

26 26 OBO TBS

27 Innhold lyn- og overspenningsvern solenergi Standarder solenergi 28 Lovbestemte forskrifter og forsikringstekniske krav 29 Utsikt til solskinn solenergi 30 Lynvernpotensialutjevning og skilleavstand 31 Lynkulemetoden 32 Beskyttelsesvinkelmetode 33 Ledningsføring-, kabelforlegning- og brannvernsystemer 34 Installasjonsprinsipp boligbygg 35 Installasjonsprinsipp industri- og næringsbygg 36 Installasjonsprinsipp utendørs 37 TBS OBO 27

28 Standarder solenergi Planleggingshjelp lyn- og overspenningsvern solenergi Det er flere standarder som må følges ved bygging av et solenergianlegg. Her finner du de viktigste europeiske forskriftene. DIN EN (NEK IEC :2006): Lynvern Del 1: Generelle prinsipper DIN EN (NEK IEC :2006): DIN EN vedl. 5 (DE vedl. 5): Lynvern Del 3: Beskyttelse av bygninger og personer edlegg 5: Lyn- og overspenningsvern for solenergi-strømforsyningssystemer DIN EN (IEC ) Overspenningsvern for lavspenning Del 11: Overspenningsvern for bruk i lavspenningsanlegg skyttelse ved støyspenninger og elektromagnetisk støy Avsnitt 443: Beskyttelse ved overspenninger grunnet atmosfæriske påvirkninger eller innkopling av laster DE (IEC ): Krav til solenergiforsyningssystemer Lynvern Del 2: Risikostyring DIN EN (NEK IEC :2006): Lynvern Del 3: Beskyttelse av bygninger og personer DIN EN (NEK IEC :2006):2006 Lynvern Del 4: Elektriske og elektroniske systemer i bygninger DIN DE (IEC ) Konstruksjon av lavspentanlegg Del 5-53: alg og konstruksjon av elektrisk utstyr Skiller, kopling og styring Avsnitt 534: Overspenningsvern DIN DE (IEC ) Konstruksjon av lavspentanlegg Del 4-44: Beskyttelsestiltak Be- 28 OBO TBS

29 Lovbestemte forskrifter og forsikringstekniske krav Planleggingshjelp lyn- og overspenningsvern solenergi I tillegg til gjeldende standarder må også de lovbestemte raebetingelsene og tekniske forsikringskravene følges. Ta også hensyn til eventuelle norske lovbestemte krav. Lovbestemte krav Landesbauordnung (LBO): Uavhengig av et eventuelt solenergianlegg kreves det for bestemte typer bygninger et utvendig lynavledersystem. Det finnes byggtekniske krav til lynvern bl.a. for høyhus, sykehus, skoler og forsamlingssteder. Forsikringstekniske krav: dsdirektiv 2010, risikoorientert lynog overspenningsvern Til solenergianlegg over 10 kw kreves et lynvernsystem av klasse III samt indre overspenningsvern. Til frilandsanlegg for solenergiforsyning kreves tiltak for overspenningsvern og potensialutjevning. TBS OBO 29

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overs- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overs- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer 2008 OBO. Slik jobber proffer. OBO vet hva proffene trenger: Perfekte

Detaljer

Overspenningsvern i alle installasjoner

Overspenningsvern i alle installasjoner Overspenningsvern i alle installasjoner Et riktig tiltak mot uakseptabel risiko? Valg, installasjon og koordinering av vern Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap

Overspenningsvernsystemer Verne- og skillegnistgap OBOs verne- og gnistgap fungerer som galvanisk skille og brokobling av anleggsdeler som ikke må være driftsmessig forbundet. Det galvaniske skillet forhindrer f. eks. korrosjonsstrømmer og utgjør samtidig

Detaljer

Overspenningsvernsystemer Telekommunikasjonsteknikk, Datateknikk, MSR-teknikk, TV, video, satellitt og radio

Overspenningsvernsystemer Telekommunikasjonsteknikk, Datateknikk, MSR-teknikk, TV, video, satellitt og radio Data- og informasjonsteknologien omfatter i dag svært mange bruksområder. Så å si alle elektroniske systemer som behandler informasjon, har svært høy verdi. Stadig større mengder informasjon blir elektronisk

Detaljer

Lyn- og overspenningsvernsystemer Energiteknikk

Lyn- og overspenningsvernsystemer Energiteknikk OBOs lyn- og oversvern er inndelt i klassene type 1, type 2 og type 3 (tidligere B, C og D), som oppfyller ulike krav til brukssted, rest og kapasitet for støtstrømavledning. Dette selektive lyn- og oversvernet

Detaljer

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64

kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 kurs i nettsystemer, jording, galvanisk skille, potensialutjevning Eirik Selvik Formann NK64 Nettsystemer Betegnes med bokstavkoder 1. bokstav Forholdet mellom fordelingssystemet og jord T I direkte forbindelse

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Lyn- og overspenningsvern gir maksimal sikkerhet. Beskyttet THINK CONNECTED.

Lyn- og overspenningsvern gir maksimal sikkerhet. Beskyttet THINK CONNECTED. Lyn- og overspenningsvern gir maksimal sikkerhet Beskyttet THINK CONNECTED. Lyn og overspenninger truer mennesker, bygninger og anlegg. 2 OBO TBS Beskyttet Som fire erfarne livvakter sørger våre systemer

Detaljer

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder:

Spenningssystemer. Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør. Tema: Foredragsholder: Tema: Spenningssystemer Foredragsholder: Arne Jorde Avdelingsleder MRIF, Sivilingeniør COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 21009200 / 9307 Mobil tlf.: 959 48 764 Telefax:

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer Velkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN)

OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) OVERSPENNINGSVERN SEKUNDÆRVERN (PLUGGVERN) TESTSPESIFIKASJONER Utgitt av April 2005 Revidert august 2005 Disse testspesifikasjoner er utarbeidet av Normkomité NK 81 nedsatt av Norsk Elektroteknisk Komité

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

Tekniske data Overspenningsvern

Tekniske data Overspenningsvern Tekniske data Overspenningsvern 447 Geografiske betingelser. eliggenhet og topografi, såvel som statistiske fakta, forteller oss at Norge er et land hvor skader forårsaket av elektriske overspenninger

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4

1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG TYPE 16...2 2 BRUK AV OVERSPENNINGSAVLEDERE...4 Innvendig Sikringsanlegg Side: 2 av 5 1 GASSFYLTE OVERSPENNINGSAVLEDERE 3-POLIG

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering

Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Gode og dårlige fremgangsmåter for problemløsning/kundehåndtering Noen eksempel Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Eks 1 Havari på elektriske apparat og branntilløp Kunde

Detaljer

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan

Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon. hvorfor og hvordan Skjerming og jording av kabler for digital kommunikasjon hvorfor og hvordan Hvem er vi? Hva gjør vi? PROFIBUS kompetansesenter (internasjonalt akkreditert) Utstrakt kursvirksomhet innen PROFIBUS og PROFINET

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Elektroniske transformatorer Bruksanvisning

Elektroniske transformatorer Bruksanvisning for lavvolt halogenlamper 10-40 W transformator 20-105 W transformator 20-105 W transformator 20-150 W transformator 50-200 W transformator Art. Nr.: 0367 00 / 0493 57 Art. Nr.: 0366 00 / 0493 58 Art.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett

INSTRUKSJONSMANUAL. SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside

Detaljer

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse

Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Felles elektro/prosjektering og bygging/isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Felles elektro Prosjektering og bygging Innhold 1 Hensikt og omfang

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

Vern mot dårlig kvalitet

Vern mot dårlig kvalitet Vern mot dårlig kvalitet Tiltak i nett og hos kunde Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Maaaaaaange mulige tiltak Nettforsterkninger Øke tverrsnitt Større transformatorer Oppgradere

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Vern. Overspenningsvern. 125 Overspenningsvern. 128 Samleskinner. 447 Teknisk dokumentasjon. Modulærprodukter

Vern. Overspenningsvern. 125 Overspenningsvern. 128 Samleskinner. 447 Teknisk dokumentasjon. Modulærprodukter Vern Overspenningsvern 125 Overspenningsvern 128 Samleskinner 447 Teknisk dokumentasjon Modulærprodukter 105 den pålitelige lynbeskyttelsen Ønsket om at strømforsyningen og elektroproduktene også skal

Detaljer

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre.

Treleder kopling - Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Treleder kopling Tredleder kopling fordeler lednings resistansen i spenningsdeleren slik at de til en vis grad kanselerer hverandre. Dersom Pt100=R, vil treleder koplingen totalt kanselerere virkningen

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Formålet med jording i elektriske anlegg

Formålet med jording i elektriske anlegg Formålet med jording i elektriske anlegg Arne Petter Brede SINTEF Energi AS Kursdagene 2014 TEKNA-NTNU 9. -10. januar 2014 Trondheim Teknologi for et bedre samfunn 1 Innledningsforedrag "Elkraftjording"

Detaljer

Utfordringen: Enorme skader som følge av ca. 2,5 mill lyn* i Tyskland pr. år.

Utfordringen: Enorme skader som følge av ca. 2,5 mill lyn* i Tyskland pr. år. Utfordringen: Enorme skader som følge av ca. 2,5 mill lyn* i Tyskland pr. år. Tordenvær har alltid vært ett fasinerende naturfenomen. Sam tidig utgjør det en fare for menneskene og deres omgivelser som

Detaljer

Vern av luftledninger

Vern av luftledninger Vern av luftledninger 01/17 Overspenningsavledere 12-24kV Protecta*Lite Avleder for montering på linje AUS De elektriske dataene er lik som PDV 0. Avlederne har også som tidligere en god del lenger krypestrømsvei,

Detaljer

Potensialutjevningssystemer

Potensialutjevningssystemer For å unngå ukontrollerte overslag i en bygningsinstallasjon må alle metallkomponenter, alle elektriske anlegg og også lynvernanlegget være forbundet med hverandre. Denne potensialutligningen iht. DIN

Detaljer

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1

Elektronikk. Elektromagnetiske effekter. Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Elektronikk Elektromagnetiske effekter Elektronikk Knut Harald Nygaard 1 Parasittiske effekter Oppførselen til mange elektroniske kretser kan påvirkes av elektriske og elektromagnetiske effekter som kan

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Typer

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen

Valg av vern mot kortslutning og overbelastning. Kjell Morten Halvorsen Valg av vern mot kortslutning og overbelastning Takst og kontroll Dataløsninger Kurs og undervisning Prosjektering Agenda Verntyper Utløsekarakteristikker Normer for vern Beskyttelse mot overbelastningsstrøm

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer Velkommen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 -post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Elbilladning Muligheter og utfordringer

Elbilladning Muligheter og utfordringer Elbilladning Muligheter og utfordringer Seminar ELiSØR 29. og 30.10.2015 Rolf Erlend Grundt, AEN Innholdsplan 1. Agder Energi Nett tall 2. Effektkrevende apparater 3. Hva er svake nett 4. Elbilladning

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Ord, uttrykk og litt fysikk

Ord, uttrykk og litt fysikk Ord, uttrykk og litt fysikk Spenning Elektrisk spenning er forskjell i elektrisk ladning mellom to punkter. Spenningen ( U ) måles i Volt ( V ) En solcelle kan omdanne sollys til elektrisk spenning og

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

EVOline the e-place design

EVOline the e-place design EVOline Express - pluggbare løsninger Hvordan ser det ut under ditt arbeidsbord?.. Slik ser ofte kablingen ut, under et arbeidsbord. Fremstår som en rotete løsning, og slik utstyret er plassert blir det

Detaljer

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen

Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen Jording og skjerming i elektro og automatiseringsanlegg Gardermoen 2012 Eric Veng Andersen 1 EMC direktiv 2004/108/EC 2 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC (electromagnetic compatibility) - eller forenlighet:

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

Annex. Slett merknaden

Annex. Slett merknaden Annex Kommentar nummer Hørings - 722.3.3 Ge Mode er et engelsk begrep. Tilsvarende Kommentarfrist: Dokument: Prosjekt: 13.12.2013 NEK400: 2014 UTKAST Kommentar Forslag til endringer NK64s behandling av

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Jording Dybdejording Jording i fjell

Jording Dybdejording Jording i fjell Januar 2014 Jording Dybdejording Jording i fjell Dybdejording Jordingssystemet fra EL-tjeneste sikrer en brukervennlig, sikker og kostnadseffektiv løsning. Brukervennlig; 1m rør. Hel forbindelse, ingen

Detaljer

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel

GEK-S installasjonskanal Stålplatesystemer 80-overdel GEK-S installasjonskanaler av stålplate har rasterhulling i underdelen som gjør det enkelt å montere kanalen på vegg eller knekter. En installasjonskanal i standardlengden på 2.000 be står av en kanalunderdel

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01

Installasjonsplan. Tørketrommel PT 5186 EL. no - NO 08.11 09 235 120 / 01 Installasjonsplan Tørketrommel PT 5186 EL no - NO 08.11 09 235 120 / 01 09 235 120 / 01 2 Teknisk datablad Tørketrommel: Oppvarmingsmåte: PT 5186 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler med fet skrift

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Grensesnitt iht. IEC 61439-3

Grensesnitt iht. IEC 61439-3 NY Grensesnitt iht. IEC 61439-3 Teknisk informasjon LES Til beskyttet installasjon utendørs Tetthetsgrad IP 66 Skapsystem som kan kombineres og utvides i alle retninger 4 skapstørrelser, rasteravstand

Detaljer

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling.

ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger ved utkobling. NB 377 8.1.2009 Rev 1.0 Bruksanvisning for ELKO Universal Relé. RS16 art.nr. 4543 ELKO Universal Relé er spesielt laget for styring av apparater med kraftige startstrømmer ved innkobling eller høye transientspenninger

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 7359 4241 Telefax: 7359 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET.

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. 2 ledere overalt. 128 brukere pr. stiger. 2 dørtablå pr. stiger. 32 stigere. 4.096 brukere. 4 felles

Detaljer

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK

NK 64. UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK NK 64 UPS Vern og Selektivitet, FEBDOK UPS vs. NEK 400 UPS benyttes for å opprettholde strømforsyning ved feil oppstrøms UPS Bruk av UPS medfører IKKE at vern nedstrøms ikke skal tilfredsstille utkoblingskravene

Detaljer

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012 UKE 5 Kondensatorer, kap. 12, s. 364-382 RC kretser, kap. 13, s. 389-413 Frekvensfilter, kap. 15, s. 462-500 og kap. 16, s. 510-528 Spoler, kap. 10, s. 289-304 1 Kondensator Lindem 22. jan. 2012 Kondensator

Detaljer

Jordelektroder utforming og egenskaper

Jordelektroder utforming og egenskaper Jordelektroder utforming og egenskaper Anngjerd Pleym 1 Innhold Overgangsmotstand for en elektrode Jordsmonn, jordresistivitet Ulike elektrodetyper, egenskaper Vertikal Horisontal Fundamentjording Ringjord

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

41255 Elektroinstallasjoner

41255 Elektroinstallasjoner Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU INST. FOR ELKRAFTTEKNIKK Faggruppe: Energiomforming og Elektriske anlegg Adresse: 7491 Trondheim Telefon: 759 4241 Telefax: 759 4279 41255 Elektroinstallasjoner

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa.

Restartere R E S T A R T E R. Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66996100, Faks; 66996101, e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa. estartere estartere etarter og etarter med utotest kommer som to forskjellige produkter. etarteren tilkobles Gewiss automatsikringer, kombivern, og jordfeilbryter mens etarteren med autotest kommer med

Detaljer