Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / / Eli Thorset Våge,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33"

Transkript

1 Den norske kirke Gausel menighet Møteprotokoll Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler / / Eli Thorset Våge, Møtested: Gausel bydelshus Møtedato: Tid: Kl Møtevert: Øyvind Tjelle Til stede på møtet: Lilian Stokkeland, Judit Fosse, Beth Bakkane Erfjord, Olaug Aalvik, Roy Skaar og Øyvind Tjelle Forfall: Harald Figved, Ben Harald Nygård og Ken Andersson Varamedlem: Jack Okoroafor. Andre: Fra adm.(evt. andre): Eli Thorset Våge Innkalling: Sendt på mail Merknader: Behandlede saker: /2014 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/992 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 76/14 14/992 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA /14 14/998 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 78/14 14/999 MISJONSPROSJEKT 79/14 14/1000 OFFERBEVILGNINGER /14 14/1009 VALG AV NOMINASJONSKOMITÉ TIL BISPEDØMMERÅD 81/14 14/1016 NOMINASJONSKOMITE FOR MENIGHETSRÅDSVALG 82/14 12/87 STOLER I KIRKEROMMET 83/14 14/996 MØTEDAGER /14 14/1018 LOPPEMARKED /14 14/1023 VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR /14 14/992 REFERATSAKER 87/14 14/992 ORIENTERINGSSAKER 88/14 14/992 EVENTUELT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Lilian Stokkeland Leder Eli Thorset Våge Daglig leder Adresse Heddeveien 141 Postboks Stavanger Telefon Telefax Org.nr NO Bankkonto E-post Web

2 75/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. Innkalling og saksliste godkjennes. 76/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA Møteprotokoll fra møte i menighetsrådt godkjennes. Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet godkjennes. 77/14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Den lokale lønnspotten er på kr 5 055,23. Menighetsrådet vedtar at potten fordeles etter stillingsprosenten på menighetens ansatte pr 1. sept. som tillegget gjelder fra. Diakon ble tilsatt og var da ferdigforhandlet. Den lokale lønnspotten er på kr 5 055,23. Menighetsrådet vedtar at potten fordeles etter stillingsprosenten på menighetens ansatte pr 1. sept. som tillegget gjelder fra. Diakon ble tilsatt og var da ferdigforhandlet. 78/14 MISJONSPROSJEKT En påminnelse om forpliktelsen det ligger i samarbeidsavtalen med NMS. Saksfremlegg fra misjonsutvalget. Menighetsrådet støtter misjonsutvalgets forslag om å fortsette med Sat-7. Side 2 av 6

3 79/14 OFFERBEVILGNINGER 2015 Misjonsutvalget foreslår: Offer tildeling for 2015 som anbefalt av Misjonsutvalget godkjennes og at vi fortsetter med SAT-7 som hovedprosjekt i samarbeidsavtale med NMS for Saken gjelder: Misjonsutvalget har sett gjennom 80 offer søknader og valgt ut 11 organisasjoner som vi anbefaler for offer tildeling i 2015 i tillegg til Regnskogsfondet som har TV aksjon i Barnevakten -Flott arbeid mot barn og ungdom og deres foreldrene i forhold til barnas mediehverdag Det Norske Bibelselskap - Aksjon for å skaffer Bibler til Egypt (såmannssøndag ) Det Norske Misjonsselskap -Jul + en offer til anbefaler å fortsetter med SAT-7 som hovedprosjekt i 2015 Evangelisk Orientmisjon - Flott arbeid i Nord-Korea Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjon Kirkens SOS Rogaland - Har et ansvar som medeier KFUK-KFUM Speiderne - Vanlig gudstjeneste med speiderne Kristen Idrettskontakt - Viktig med en kristen idrettsalternativ ingen i Gausel er involvert. Søndagsskolen Rogaland krets - Fortsetter vår støtte Utstein Pilgrimsgard - Fortsetter vår støtte Åpne Dører - Viktig arbeid for å støtte forfulgte kristne Vi har et samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap ( til ) hvor vi har forpliktet oss til å støtte et eller flere av deres prosjekter. I avtalen har vi mulighet hvert år å skifte ut hovedprosjekt eller deler opp støtte mellom flere prosjekter om ønskelig. Vi må gi beskjed til NMS innen årsslutt hvilken prosjekt(er) vi velge for følgende år. Misjonsutvalget anbefaler at vi fortsetter med SAT-7 som hovedprosjekt i Misjonsutvalget mener det er en veldig effektiv prosjekt som når millioner av mennesker med Guds Ord i et område av verden som virkelig trenger det. AU foreslår å øke med 2 antall eksterne offer og foreslår Amathea og misjonsskole Gå Ut Senteret. Saksfremlegg fra misjonsutvalget og administrasjonen. Menighetsrådet vedtar å øke med 2 offer til 14 offer og følgende tildelinger for 2015: Barnevakten Lysmessen med speiderne Det Norske Bibelselskap - (såmannssøndag ) Det Norske Misjonsselskap -Jul + et offer i Åpenbaringstiden Evangelisk Orientmisjon Kirkens Nødhjelp - Fasteaksjon Kirkens SOS Rogaland KFUK-KFUM Speiderne - Vanlig gudstjeneste Søndagsskolen Rogaland krets Utstein Pilgrimsgard Åpne Dører Amathea KIA Rogaland Gå Ut Senteret (hvis de ikke legger ned i løpet av året) Kristen Idrettskontakt (KRIK) får ikke i 2015, men det er ønskelig å støtte de i Side 3 av 6

4 80/14 VALG AV NOMINASJONSKOMITÉ TIL BISPEDØMMERÅD Gausel menighetsråd foreslår Harald Figved som vår utsending til Ytre Stavangers valgmøte torsdag 11. desember i Madlamark krike. Menighetsrådet henstiller Harald til å stille som kandidat til nominasjonskomiteen. Gausel menighetsråd foreslår Harald Figved som vår utsending til Ytre Stavangers valgmøte torsdag 11. desember i Madlamark kirke. Menighetsrådet henstiller Harald til å stille som kandidat til nominasjonskomiteen. 81/14 NOMINASJONSKOMITE FOR MENIGHETSRÅDSVALG Menighetsrådet foreslår kandidater til nominasjonskomiteen på møte. Menighetsrådet foreslår å spørre følgende kandidater til nominasjonskomiteen på møte. Kristin Risa og Brit Clausen spørres av Lilian. Reidun Bakkane og Eyvind Nårstad spørres av Øyvind. Harald Figved og Anne Beth Bore spørres av Eli. 82/14 STOLER I KIRKEROMMET Forslag til vedtak kommer fra stolkomiteen, ettersendes. Menighetsrådet vedtar å gå til innkjøp av 280 Modus stablestoler m/rekkekobling. 83/14 MØTEDAGER 2015 Det foreslås følgende møtedager for første halvår 2015: 22.januar, 5.mars, 16.april, 21.mai og 18.juni. Det foreslås følgende møtedager for første halvår 2015: 22.januar, 5.mars, 16.april, 21.mai og 18.juni. Årsmøte 22. mars. Side 4 av 6

5 84/14 LOPPEMARKED 2015 Loppemarked arrangeres hvis vi har lagerplass til å ta imot lopper. Harald spør Bjørn som spør Tore. Forutsetning at vi får lagerplass på låven til Tore Jåtun. Loppemarked er berammet til lø 14. mars /14 VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR 2015 Ingen forslag foreligger. Leder og nestleder ble enstemmig valgt ved akklamasjon. 86/14 REFERATSAKER De fremlagte referatsakene tas til orientering. Referat fra misjonskomiteen Referat fra stolkomiteen og Referat fra Barne- og ungdomsrådet De fremlagte referatsakene tas til orientering. 87/14 ORIENTERINGSSAKER De fremlagte sakene tas til orientering. Gudstjenesten. Lokale grunnordninger ny godkjenningsrunde. Nytt fra virksomheten: - Julemessen; komiteen, resultat - Juleverksted lø Dåpsskole fr De fremlagte sakene tas til orientering. Side 5 av 6

6 88/14 EVENTUELT Ingen forslag til vedtak. - Tirsdagsaktivitetene uro ledere opplever at ingen i staben som har ansvar. Vi trenger en som kan motivere ledere og møte ungene og foreldrene slik at de opplever at det er kjekt å komme til kirken. Storsamlingen en gang i semesteret lyspunkt med minikonsert av korene. - Gudstjenester uten søndagsskole, da må barna bli ivaretatt gjennom salmevalg og innhold. - Dirigent i barnegospel reduserer sin stilling. BUR spør frivillige til å lede minigospel - G2 bekymringsmelding fra lederne, synkende oppmøte. - Menighetsfesten det skal betales 100 kr som egenandel. Menighetsrådet ser nærmere på de meldte sakene. Side 6 av 6

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer