HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Navn: LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: Måndag 12. december 2005 Varighet: 3 timmar, Fagnummer: Fagnavn: DTAA89 Drift av lokala nätverk Klasse(r): Studiepoeng: 6 ECTS poäng (5 Svenska högskolepoäng) Handledare: Fredrik Olofsson Hjelpemidler: Oppgavesettet består av: Bilagor: Alla hjälpmedel är tillåtna. Se nästa sida för mer detaljer om examensformen. 4 uppgifter och 4 sidor Inga bilagor Lykke til!

2 Regler för webbaserad tenta: Tentamen får skrivas på valfri plats. Den besvarade tentamen ska skickas till adress innan kl Tentamenssvar som inkommit senare än kommer inte att rättas. Allt material får användas. Inget får dock kopieras från webbsidor. Det är även tillåtet att samarbeta med andra. Tentamen måste dock skrivas personligen. Det är inte tillåtet att kopiera svar från någon annan, eller från webbsidor. Om det visar sig att två studenter har svar som är kopierade, eller så mycket liknar varandra att det är troligt att studenten inte har formulerat det själv, så kommer båda studenternas svar att strykas. Samma sak om det kan visas att studenten kopierat svaret från någon webbsida. Om det blir några problem med din mail eller din nätanslutning under tentamenstiden så ska du omedelbart ringa Handledaren. OBS: Vissa av uppgifterna nedan är mycket arbetskrävande. Det är därför viktigt att du disponerar tiden, så att du inte använder så mycket tid på en enstaka uppgift att du inte hinner med resterande uppgifter. Sid 2

3 Uppgift 1 Design av nätverk/maskinvarukomponenter (25 %) a) Förklara följande tekniska begrepp kort, och nämn någonting om hur varje punkt förhåller sig till servrar i nätverk: SCSI SCSI er en buss-standard for I/O-enheter til datamaskiner, og brukes for å kunne gi rask datatilgang til flere I/O-komponenter (harddisker, cd/dvd, tape, etc) samtidig. Det er svært relevant for bruk i server, fordi det både gir høy hasitghet og fordi SCSI har sin egen prosessor (CPU) slik at det belaster CPU i server i mindre grad. DDR DDR står for Double Data Rate, og er den nyeste hovedstandarden for RAM. I dag kommer alle datamaskiner (både servere og arbeidsstasjoner) med DDR RAM. Nå brukes andre utgave (DDR2) mest, og DDR3 vil snart overta. DDR er i teorien dobbel så rask som den tidligere SDRAM, ved at DDR kjører to overføringer per klokkepuls. DDR2 (og DDR3) er da selvsagt enda raskere. Blade server I en bladserver kan vi gjerne si at vi kan samle et helt serverrom (med mange forskjellige servere) i en og samme boks. Fordelene med dette er opplagt de bruker mindre plass og det blir billigere modeller fordi en kan bruke penger på det som faktisk gir ytelse og mindre på ekstrakomponenter som strømforsyninger og vifter. Mange analytikere hevder at opp til halvparten av kostnadene ved produksjon av servere knytter seg til strømforsyning, vifter og chassis. Wikipedia.com definerer bladserver på følgende måte: A blade server is essentially a computer on a motherboard, including: one or more processors, memory, storage, and network connections. The idea behind blade servers is that many such blades can be added in space-saving racks, thus providing compact and powerful computing solutions that are less expensive than traditional solutions (such as mainframes). Blade servers are ideal for specific purposes such as web hosting and cluster computing. Individual blades are typically hot-swappable. Although blade server technology allows for open, crossvendor solutions, for the time being, users experience fewer problems when keeping with blades, racks and blade management tools from the same vendor. Eventual standardisation of the technology will hopefully result in more choices for consumers; increasing numbers of third-party software vendors are now entering this growing field. Det var IBM som lanserte teknologien gjennom sitt konsept BladeCenter.. Sid 3

4 b) Trådparkablar klassificeras med hjälp av två olika standarder. Detta är AWGrating och kategorier. Förklara vad var och en av dessa egentligen betyder, och säg något om vilka kategorier som finns inom trådparkablar. Vi henter løsningsforslaget til denne oppgaven fra den norske boka Drift av lokalnettverk, sjette utgave (Mikalsen/Borgesen, 2006): AWG-rating definerer kvaliteten på kopperlederne i kabelen. Jo høyere AWG-rating en kabel har, desto tynnere er lederen. En standard telefonkabel vil derfor ha høyere AWG-rating enn en lokalnettkabel. Tradisjonelt finnes det fem forskjellige kategorier av UTP-kabler. Feil! Fant ikke referansekilden. viser egenskapene til de fem kategoriene. Kat Beskrivelse Kapasitet 1 Kategori 1 er den vanlige telefonkontakten. Denne brukes altså til tale, og er uaktuell i lokalnettverk (selv om den brukes i forbindelse med overføring av modem-trafikk). 2 Kategori 2 støtter for lave hastigheter for dagens standarder, og er derfor ikke i bruk lenger. 3 Kategori 3 er klassifisert for høyere hastigheter enn de to foregående, og det er derfor strengere regler. Det er blant annet regler for hvor mange tvinn en kabel skal ha per meter. Kabelen er ofte i bruk i Ethernet. 4 Med kategori 4 skjerpes kravene til kabelen enda et hakk. Kat4-kabel brukes i hovedsak i Token Ring-nettverk på grunn av kapasitetsgrensen. 1 5 Kategori 5 bruker kabler av svært høy kvalitet (lav AWG-rating) for å takle de høye hastighetene. For å kunne oppnå den høye hastigheten må koplingspunktene være svært nøyaktige. Kat5- kabler brukes i Fast Ethernet og i Gigabit Ethernet. Kategori 5 ble revidert i 1999, og heter Tale 4Mbps 10Mbps 16Mbps 100/1000 Mbps 1 Token Ring går vanligvis på 16Mbps. Sid 4

5 nå offisielt kategori 5e (e for enhanced). Det er med denne endringen at kabelen også kan brukes i Gigabit Ethernet. 6 Kategori 6 stiller naturlig nok enda høyere krav til kabelkvalitet, fordi mulig hastighet nå stiger til 10 Gigabit per sekund (og støtter dermed 10GEAstandarden som ble godkjent i 2002). En bruker fremdeles den samme koplingstypen som tidligere (RJ-45). 7 Kategori skjerper kravene enda mer, og er mer skjermet enn tidligere kategorier. Det er skjerming både på de individuelle parene og på kabelen totalt. Gbps/ 10Gbps 10Gbps Kategori 5 er den typen trådparkabler som har tatt over fullstendig de siste årene. Spesifiseringen av trådparkabel kategori 5 ble først gjort i 1995 (under navnet ISO/IEC 11801:1995). Dette ble senere revidert (1999) til standarden ISO/IEC 11801:1999. Kategori 5 kabling ble da endret til Utvidet kategori 5, eller Cat 5e (Enhanced). I dag utelater vi gjerne å nevne at det er en utvidet standard, og kaller bare standarden for kategori 5. Sertifiseringsorganisasjonene jobber videre med klassifisering av nye kategorier. Kategori 6 er da naturlig nok neste skritt. Denne er publisert under den offisielle standardiseringsorganisasjonen TIA. Kategori 6 ble godkjent i 2002, under navnet ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. I nye installasjoner bør en velge å bruke kategori 6. Når en legger nye kabler er det fornuftig å legge seg på siste tilgjengelige og godkjente standard, selv om denne er noe dyrere. Prisforskjellen er ikke avskrekkende. Om kort tid vil cat 6 koste like mye som (eller mindre enn) cat 5e. Standardiseringsorganisasjonene og produsentene av nettverksutstyr har også jobbet med kategori 7 lenge. Den er nå godkjent under navnet ISO/IEC 11801:2002 category 7/class F. Som nevnt i tabellen ovenfor, har kategori 7 innført skjerming både på enkeltparene i kabelen og rundt kabelen for å gjøre de høye hastighetene mulig. Da er det mulig å bruke denne kabelen opp til 100 meter med vanlige RJ45- plugger. Andre pluggtyper har vært foreslått. Spesielt var en pluggtype fra Siemon langt fremme i diskusjonene. Fremtiden vil vise om kategori 7 blir en like stor og viktig klassifisering som kategori 5 er i dag, og som garantert kategori 6 vil være fremover. c) Dom flesta moderna basstationer för trådlösa nätverk stödjer roaming access. Vilka problem kan man få i ett trådlöst nätverk där man inte stödjer roaming access. Förklara med ett eller flera praktiska exempel. Dersom man har trådløse nettverk som ikke støtter roaming aksess, vil en få problemer med å bevege seg (med sitt trådløse utstyr) utenfor dekningsområdet til en basetasjon. Når en kommer utenfor dekningsområdet til en basestasjon (og inn i området til en annen), vil en da oppleve brudd i forbindelsen, med de problemene det medfører. Sid 5

6 Vi kan for eksempel tenke oss at du laster ned en mp3-fil eller en stor film, mens du beveger deg rundt i bygningene med din PDA. Et brudd i overføringen vil kunne skape problemer med å få lastet ned hele filen. d) Förklara med ett praktiskt exempel (ta utgångspunkt i ett IT-konsultföretag som består av flera avdelningar) hur du kan använda MAC-baserat VLAN till att lägga upp nätverket. Lägg vikt på att få fram fördelen med att använda VLAN tydligt här. VLAN deler nettverket opp i flere separate nettverk. Et MAC-basert nettverk deler nettverkene opp ut fra fysisk MAC-adresse. Dette gir et svært fleksibelt oppsett, og egner seg godt der brukerne er mobile. Et eksempel på et sted der det vil egne seg bra med MAC-baserte VLAN kan være en skole/høgskole/universitet der ulike kategorier brukere (forskjellige kategorier studenter og ansatte) skal ha tilgang til sine respektive nettverk. Når en økonomi-student kommer med sin bærbare datamaskin og kopler seg til, kommer han inn i sitt VLAN, mens når en IT-student kopler seg til, får hun tilgang til sitt VLAN. På samme måte fungerer det når en lærer kopler seg til nettverket. MAC-adressen til læreren blir da lest, og kopler læreren til riktig VLAN. Dette gir et svært fleksibelt oppsett, og alle brukere kan kople seg til hvor som helst, og samtidig komme på sitt nettverk. Dette kan selvsagt også gjelde trådløse nettverk. Uppgift 2 Lokalnätverk operativsystem (25 %) a) Vad är feltolerans, och varför är det så viktigt för ett företag att ha hög feltolerans? Feiltoleranse er et nettverks evne til å overleve til tross for at alvorlige feil inntreffer. Eksempler på feiltoleranse-tiltak: Doble disker RAID-løsninger Doble server-løsninger Feiltoleranse er viktig fordi alle bedrifter opplever før eller siden feil i sine nettverk. God feiltoleranse fører til at feilene ikke får dramatiske konsekvenser, i beste fall merkes ikke feilene i det hele tatt. b) RAID (Redundant Array of Independant/Inexpensive Disks) är en känd form av feltolerans, som består av många olika typer. Raid 0 använder striping av data. Har striping (Raid 0) någon form av feltolerans? Motivera svaret. Nei striping har ingen form for feiltoleranse. Striping vil bare si å dele data opp i mindre blokker, og fordele disse utover flere disker. Faktisk vil striping ha en motsatt feiltoleranse-effekt. En feil på en av diskene vil kunne føre til at hele disksystemet krasjer. c) Vid användning av caching inom I/O-optimalisering är det vanligt att stöta på en tröskel (threshold). Varför möter man denna tröskel? Dette kan forklares med eksemplet i lærebok/leksjon. Vi siterer her på norsk; Sid 6

7 Vi tenker oss en tjener som skal lese tre filer i rekkefølge og i syklus; fil 1, fil 2, fil 3, fil 1, fil 2, Cache er så stor at det akkurat blir plass til to av filene der. Ved starten skal fil 1 leses. Da sjekkes det om denne finnes i cachen. Siden den ikke gjør det, legges den inn der etter lesing. Videre skal fil 2 leses det sjekkes om den er i cache. Siden den ikke er det, legges den inn der. Nå er cache full. Fil 3 skal leses. Siden den ikke finnes i cache, må denne legges inn. Den eldste filen må nå ut, dette er fil 1. Når nå fil 1 skal leses, finnes den ikke lenger i cache der er fil 2 og fil 3. Fil 1 legges nå i cache, og fil 2 må ut. Slik fortsetter det, og vi ser at vi får 0 i treffprosent. Feil! Fant ikke referansekilden. illustrerer dette. Dersom vi utvider cache slik at det blir plass til 3 filer, vil situasjonen rette seg. Etter tre lesinger vil cache inneholde alle tre filene, og etterhvert vil hitrate bli 100%. Vi ser her en meget raskt stigende terskel (fra 0% til 100%) når vi øker cache fra å romme to til tre filer. På same måte vil det være i mer realistiske systemer (med mer enn tre filer som skal leses i rekkefølge). En vil oppleve en tilsvarende terskel (men selvsagt ikke så bratt som i eksemplet). d) Vad är katalogtjänster i nätverksoperativsystem? Ge två exempel på standarder för katalogtjänster, och ge två exempel på produkter för katalogtjänster. Katalogtjeneste er en database over nettverkets ressurser, og brukes altså av nettoperativsystemer for å holde orden på ressursene i nettverket. Av denne grunn kalles også katalogtjenester for ressursdatabaser. Standarder for katalogtjenester kan være X.500 og LDAP, mens produkter kan være Active Directory (Microsoft) og edirectory (Novell). Sid 7

8 Uppgift 3 Säkerhet och backup (25 %) a) Säkerhetskopiering är en av systemansvarigas allra viktigaste uppgifter, och det är många anledningar till att detta måste göras. Lista upp de viktigaste anledningarna till att man alltid måste ha en genomtänkt strategi för säkerhetskopiering (varför man egentligen tar backup?). I pensum har vi listet opp fire viktige grunner: Datakrasj Uheldige brukere som sletter/ødelegger filer Virus eller annen ondsinnet kode som ødelegger/sletter data Tyveri av datamaskiner/utstyr b) Nämn ett exempel på en praktisk backuprutin som har med följande: Statiska och dynamiska data Full och inkrementell backup grandfather-, father- och son-backup Vi kan tenke oss følgende strategi: - Statiske data sikkerhetskopieres en gang hver måned, for å få med innstillinger, resten av strategien går til dynamiske data. o Det tas full backup av alle data en gang hver uke. Deretter tas det inkrementell backup hver dag, resten av uka. o GFS-backup implementeres, ved at den ukentlige kopien er son, hver måned legges det av en kopi (father) mens det en gang i måneden legges av en kopi (grandfather). En kan selvsagt også gå i mer detaljer, og spesifisere ulike områder og deres backupfrekvens, etc. I løsningsforslaget lager vi bare denne korte skissen her. c) Tänk dig två nätverk: I nätverket till företag A tas det full backup under natten till första måndagen varje månad, och inkrementell backup de övriga dagarna i månaden. I nätverket till företag B tas det full backup under natten till första måndagen varje månad, och differentiell backup de övriga dagarna i månaden. Förklara den praktiska konsekvensen av detta, både med hänsyn på lagringsplats (tape) som behöver till A och B, och behovet av återställning av data vid en eventuell olyckshändelse.. Lagringsplass: I den første strategien tas det bare inkrementelle backup mellom hver fulle backup. Da vil alle de inkrementelle kopiene bare inneholde data som er endret siste døgn, og ikke vokse. I den andre strategien vil hver differensiell backup inneholde alle data som er endret siden siste fulle backup, og derfor bli større og større i løpet av måneden. Sid 8

9 Behovet ved tilbakelegging: Dersom en bruker den første modellen, vil det være både arbeidssomt og risikofylt å legge tilbake data dersom en krasj skjer langt ute i perioden. Dette fordi en da må legge tilbake den fulle backuptapen, og deretter hver og en av de inkrementelle kopiene helt til det tidspunktet det skjedde krasj. Dersom en bruker differensiell backup vil en bare måtte legge inn full backup og den siste differensielle. d) Vad skulle du säga kännetecknar ett bra lösenord, och vilka möjligheter har du att motivera användare till att välja bra lösenord? Et bra passord er et ord som ikke finnes i noen ordliste (verken av vanlige ord, eller av spesielle passord-ord ). Det skal bestå av et minste antall tegn (for eksempel 6), og inneholder en kombinasjon av bokstaver (både store og små), tall og spesialtegn (*,\,-, etc). Det viktigste i motiveringen av brukere er å begrunne viktigheten av gode passord. Det gjør en enklest med å forklare hvordan inntrengere ofte bruker brute force for å knekke passord. En kan også innføre regler, med periode for tvungent passordskift, og antall tegn/spesialtegn eller andre regler for design av passord. En kan også cracke brukernes passord ved å bruke egnede verktøy for dette. Uppgift 4 Windows och Linux (25 %) Linux a) Vad är GNU, och vilken betydelse har GNU haft i utbredningen av Linux i världen? GNU står for GNU s not Linux, og er derfor et litt forvirrende, rekursivt begrep. På finner vi en litt mer omfattende forklaring: GNU/Linux er et fritt tilgjengelig operativsystem (se spørsmål 4) kjent for sin sikkerhet, hurtighet og stabilitet. Hvem som helst kan laste ned koden til GNU/Linux og forandre den til det de vil og så gi ut endringene til verden, uten å måtte betale noen lisensavgift. Linux er en variant av Unix. Unix er et operativsystem for flere typer datamaskiner. Unix er en videreutvikling av et prosjekt kalt «Multics». En del av Unix filosofien er at du skriver et program som kun gjør en ting, men gjør den veldig bra. Unix markerte begynnelsen på dagens moderne operativsystemer og programmeringsspråk. GNU (via fri kildekode) har hatt stor betydning for utbredelsen av Linux i verden. Den frie kildekoden gjør Linux enkelt å prøve ut og til et attraktivt alternativ til Microsoft. b) Distribution och kärna är två viktiga begrepp i Linux-sammanhang. Förklara hur dessa hänger samman (på vilket sätt är kärnan inkluderad i distributionen?). Kjernen i Linux er de sentrale operativsystem-kommandoene, og som de ulike distribusjonene kommuniserer med. Mange Linux-distribusjoner har samme kjerne. Sid 9

10 Windows 2000 c) Förklara (kort) följande viktiga begrepp i Windows: Container En container er en fellesbetegnelse på objekter som kan inneholde andre objekter. Organisational Unit Organisational Unit er et eksempel på en container, og kan inneholde andre objekter, for eksempel brukere eller nye Organisational Unitobjekter. Domän Vi kan definere et domene som en gruppe maskiner som har felles domenenavn, og som har minst en domenekontroller som ansvarlig i domenet. d) Vad är skillnaden på delningsrättigheter och NTFS-rättigheter? Vad skiljer när en användare har delningsrättigheten "Read" och NTFS-rättigheten "Full Control" till en resurs (till exempel en katalog)? Delingsrettigheter brukes til å sørge for at en ressurs kan nås utenfor den maskinen den er på (over nettverket). Det finnes bare tre delingsrettigheter, og disse gis på et høyt nivå (til kataloger). NTFS-rettigheter er mer detaljerte, både i antall og ved at de kan gis til enkeltressurser helt ned til laveste nivå. Det er strengeste rettighet som gjelder, og i spørsmålet ovenfor vil brukeren ha Read til ressursen fordi det er den strengeste rettigheten. Sid 10

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: L Ø S N I N G S F O R S L A G Eksamensdato: Onsdag 10. desember 2008 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r):

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: LØSNINGSFORSLAG Eksamensdato: Torsdag 15. mai 2008 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av

Detaljer

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold

1. Systemsikkerhet. 1.1. Innledning. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Systemsikkerhet Stein Meisingseth 29.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO474D Systemsikkerhet 1. Systemsikkerhet Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING Kandidatnr: Eksamensdato: Onsdag 11. mai 2005 Varighet: 3 timer, 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV460D Drift av lokalnettverk IT-kurs

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Servere. Katalog 2014. 21 60 30 90 Åpningstid: 09:00-17:00 alle hverdager. www.nextron.no E-mail: salg@nextron.no

Servere. Katalog 2014. 21 60 30 90 Åpningstid: 09:00-17:00 alle hverdager. www.nextron.no E-mail: salg@nextron.no Katalog 2014 Lagringssystemer Opptil 288TB i ett kabinett SAN, NAS og DAS løsninger Automatisk failover mellom redundante systemer Servere 1U til 5U 1 til 8 prosessorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Detaljer

1. Introduksjon Windows server 2000

1. Introduksjon Windows server 2000 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2000 Jostein Lund 30.08.2005 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1.

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Oppgave lab Del 1 Setup - BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00 GHz 800MHz

Detaljer

1. Introduksjon Windows server 2008

1. Introduksjon Windows server 2008 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon Windows server 2008 Jostein Lund 02.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige 1.

Detaljer

Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en.

Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Laboppgaver, GrIT - gruppe 9. Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz Den har en dual core ( som betyr

Detaljer

Kjenn din PC (Windows vista)

Kjenn din PC (Windows vista) Kjenn din PC (Windows vista) Jeg har en Dell studio XPS 1640 Gå Inn på kontrollpanel Her velger dere først System and Maintenance og deretter System (System) 1. Prosessor: Intel Core 2 Duo P8600 prosessor

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Datamaskinens oppbygning

Datamaskinens oppbygning Datamaskinens oppbygning Håkon Tolsby 18.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedenheten Hovedkort Prosessor CISC og RISC 18.09.2014 Håkon Tolsby 2 Datamaskinens bestanddeler Hovedenhet Skjerm Tastatur Mus

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Installasjon av NPS Installasjonen krever en Windows 2008 server innmeldt i domene. Det kreves en NPS server pr. domene Steg 1) Legg til rollen Network Policy and Access Services, den eneste rolletjenesten

Detaljer

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra Laboppgave Del 1 Setup - BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby

Internminnet. Håkon Tolsby. 22.09.2014 Håkon Tolsby Internminnet Håkon Tolsby 22.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold: Internminnet RAM DRAM - SDRAM - DDR (2og3) ROM Cache-minne 22.09.2014 Håkon Tolsby 2 Internminnet Minnebrikkene som finnes på hovedkortet. Vi

Detaljer

VMware ESX og krav til hardware

VMware ESX og krav til hardware Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag VMware ESX og krav til hardware Stein Meisingseth 01.02.2011 Lærestoffet er utviklet for faget LN400D Drift av virtuelle nettverk og overvåkning

Detaljer

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB Del 1 Setup - BIOS I setup skal dere finne ut: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel Pentium D Processor clock speed: 3GHz Processor bus speed: 800 MHz Processor

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Steinar Aalvik steinar.aalvik@atea.no

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 8.1)

Kjenn din PC (Windows 8.1) Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

Memory Access) Figure: DMA kommuniserer med disk-controlleren og sørger for at det OS ønsker blir kopiert mellom harddisken og internminnet.

Memory Access) Figure: DMA kommuniserer med disk-controlleren og sørger for at det OS ønsker blir kopiert mellom harddisken og internminnet. I 3 og CPU DMA Direct Memory Access RAM Harddisk Disk Cache Disk Controller System buss Figure: DMA kommuniserer med disk-controlleren og sørger for at det OS ønsker blir kopiert mellom harddisken og internminnet.

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav:

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav: Tekniske krav: Datamaskin Modell A: samme programvare image kan benyttes i hele perioden. Skjerm: 22" LED skjerm, med full HD oppløsning (1080p), integrert HD web-kamera og mikrofon. Datamaskin: Intel

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Oppgave 1 Flervalgsspørsmål ( multiple choice ) 15 %

Fakultet for informasjonsteknologi, Oppgave 1 Flervalgsspørsmål ( multiple choice ) 15 % Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag til

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Generelt om permanent lagring og filsystemer

Generelt om permanent lagring og filsystemer Generelt om permanent lagring og filsystemer Filsystem Den delen av OS som kontrollerer hvordan data lagres på og hentes frem fra permanente media Data deles opp i individuelle deler, filer, som får hvert

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS

De ønsker hjelp til: finne ut hvilke komponenter som de skal ha å sette opp nettverket å teste nettverket å legge inn NOS Innledning Den mellomstore bedriften Futt og Fart, med cirka 30 ansatte, har funnet ut at deres lokalnettverk ikke lenger har de kvalitetene som bedriften nå har behov for. På grunn av stor etterspørsel

Detaljer

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.

http://balder/obs2.nsf/8178b1c14b1e9b6b8525624f0062fe9f/71e1616e4d33c749c125... Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09. Side 1 av 6 Controller Brukerstøttedatabase Ottar Holstad/Cantor 09.01 14:18. Emne/tittel:. Kategori: "Kan ikke koble til databasen! Sjekk ODBC og event. BDE". Feilmeldinger ODBC-Administrator (OpenDataBaseConnectivity)

Detaljer

Kjenn din PC (Windows Vista)

Kjenn din PC (Windows Vista) Kjenn din PC (Windows Vista) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Eksamensdato: 16. desember 2004 Varighet: 3 timer Fagnummer: LO247D Fagnavn: Praktisk Linux Klasse(r): Studiepoeng: 6 Faglærer(e): Geir Maribu,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

1. Installasjon av Windows server 2003

1. Installasjon av Windows server 2003 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av Windows server 2003 Jostein Lund 10.09.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LO468D Windows server for systemansvarlige

Detaljer

Lenovo BladeCenter HS23 7875 - Xeon E5-2680V2 2.8 GHz - 8 GB - 0 GB

Lenovo BladeCenter HS23 7875 - Xeon E5-2680V2 2.8 GHz - 8 GB - 0 GB Produktinformasjon Informasjon Produsent: Artnr: Lenovo CCG Lenovo BladeCenter HS23 - Xeon E5-2680V2 2.8 GHz - 8 GB - 0 GB Spesifikasjon Generelt Server Produktformfaktor Blad Innebygde enheter LED-panel

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Network Communications Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie

Network Communications Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie b Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Dokumentets delenummer: 177922-094 Mai 2002 Denne håndboken definisjoner og anvisninger om bruken av funksjonene til nettverkskontrolleren (NIC) som er

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

! Ytelsen til I/O- systemer avhenger av flere faktorer: ! De to viktigste parametrene for ytelse til I/O er:

! Ytelsen til I/O- systemer avhenger av flere faktorer: ! De to viktigste parametrene for ytelse til I/O er: Dagens temaer! Ulike kategorier input/output! Programmert! Avbruddstyrt! med polling.! Direct Memory Access (DMA)! Asynkrone vs synkrone busser! Med! Fordi! -enheter menes de enheter og mekanismer som

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLASJON AV NETTVERKSLÅS DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installasjon av nettverkslås

Detaljer

Kom i gang med Python

Kom i gang med Python Kom i gang med Python Instruksjon for lærere Pål Hellesnes SYSTEMUTVIKLER paal@firstpoint.no www.bedreinnsikt.no Dette dokumentet er en del av skolematerialet for undervisning i programmering. «Alle barn

Detaljer

"How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it".

How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it. smug: selvtilfreds condescending: nedlatende "How I hate this damned machine, I wish that I could sell it, It never does what I want it to, But only what I tell it". En kort introduksjon til operativsystemet

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 10)

Kjenn din PC (Windows 10) Kjenn din PC (Windows 10) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Tungregning (HPC) Eirik Thorsnes

Tungregning (HPC) Eirik Thorsnes Tungregning (HPC) Eirik Thorsnes System Engineer Parallab, BCCS Oversikt Hvorfor trenger vi tungregning / HPC? Historie Hvordan løses HPC arkitektur Utfordringer for HPC Ny maskin Cray XT4 HPC innkjøp

Detaljer

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner Jeg er eksklusiv Den første personlige fosfor plate skanner JEG VIL HA MIN EGEN SKANNER ACTEON HAR UTVIKLET DEN FØRSTE PERSONLIGE FOSFOR PLATE SKANNEREN PÅ MARKEDET NÅ KAN JEG FÅ MINE BILDER ØYEBLIKKELIG

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

Hukommelseshierarki. 16/3 cache 7.1 7.2. 23/3 virtuell hukommelse 7.3 7.5. in 147, våren 1999 hukommelseshierarki 1

Hukommelseshierarki. 16/3 cache 7.1 7.2. 23/3 virtuell hukommelse 7.3 7.5. in 147, våren 1999 hukommelseshierarki 1 Hukommelseshierarki når tema pensum 16/3 cache 7.1 7.2 23/3 virtuell hukommelse 7.3 7.5 in 147, våren 1999 hukommelseshierarki 1 Tema for denne forelesningen: en enkel hukommelsesmodell hukommelseshierarki

Detaljer

ephorte krav til teknisk plattform

ephorte krav til teknisk plattform ephorte krav til teknisk plattform Versjon 2010.1 og senere 05.12.2011 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 COPYRIGHT...3 EPHORTE KRAV TIL TEKNISK PLATTFORM...4

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

4/5 store parallelle maskiner /4 felles hukommelse in 147, våren 1999 parallelle datamaskiner 1. når tema pensum.

4/5 store parallelle maskiner /4 felles hukommelse in 147, våren 1999 parallelle datamaskiner 1. når tema pensum. Parallellitet når tema pensum 27/4 felles hukommelse 9.2 9.3 4/5 store parallelle maskiner 9.4 9.6 in 147, våren 1999 parallelle datamaskiner 1 Tema for denne forelesningen: kraftigere enn én prosessor

Detaljer

Oracle10g og Oracle9i Grid og RAC, hva er forskjellen?

Oracle10g og Oracle9i Grid og RAC, hva er forskjellen? Oracle10g og Oracle9i Grid og RAC, hva er forskjellen? Version 1.03 23.03.2004 Ingemar Jansson Haverstad ingemar@oraklet.no www.oraklet.no/foredrag Real Application Cluster Oracles visjoner Oracle10g g

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org. 121A - Virtualisering

Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org. 121A - Virtualisering Virtualisering Xen Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org 121A - Virtualisering Xen OpenSource prosjekt XenoLinux initiert av University of Cambridge Kom i 2004 med

Detaljer

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene.

Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Installasjon av IAS Installasjonen krever en Windows 2003 server innmeldt i domene. Det kreves en IAS server pr. domene Steg 1) Installasjon av IAS Gå til Kontrollpanel Legg til eller fjern programmer

Detaljer

IT1101 Informatikk basisfag, dobbeltime 18/9. Kommunikasjon med perifere enheter. Kontrollere. Kontrollere (2) I/O-instruksjoner

IT1101 Informatikk basisfag, dobbeltime 18/9. Kommunikasjon med perifere enheter. Kontrollere. Kontrollere (2) I/O-instruksjoner IT1101 Informatikk basisfag, dobbeltime 18/9 I dag: Kommunikasjon med perifere enheter (på maskinspråknivå) Kommunikasjonsrater Kommunikasjonsfeil Feildetektering Feilkorrigering (Hammingdistanse) Operativsystemer

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2008. Gunnar Tufte

TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2008. Gunnar Tufte 1 TDT4160 Datamaskiner Grunnkurs 2008 Gunnar Tufte 2 Auka yting 3 Auka yting CPU 4 Parallellitet Essensielt for å øke ytelse To typer: 1) Instruksjonsnivåparallellitet Fleire instruksjonar utføres samtidig

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen. Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen samtidig.

En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen. Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen samtidig. Synkronisering En prosess kan sees på som et stykke arbeid som skal utføres på datamaskinen. Ofte vil det være flere prosesser/tråder på datamaskinen samtidig. Behov for synkronisering Mange prosesser/tråder

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer