FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLYGELEDEREN. Nr. 4 Desember 2003 NORSK FLYGELEDERFORENING. IFATCA regionalt møte i Porto side 24"

Transkript

1 NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION IFATCA regionalt møte i Porto side 24 FLYGELEDEREN Nr. 4 Desember 2003 Rolf Skrede: AVINOR ett år side 3 I cockpit fra Flesland til Kastrup side 4 ILS CAT III B på Gardermoen side 7 Eurocontrol fokuserer på sikkerhet side 8 Resolution Advisory downlink side 9 Intervju med Anne Grette side 10 Besøk ved Karlsruhe ACC side 13 Pepperkaketårn på Værnes side 16 Flyplassens dag side 18 Julebrev fra Oscar Hillgaar side 20 Tjenesteopphold i Kiruna 1965 side 22 ATM Benchmarking Report side 28 Faglig hjørne om værradar side 30 Flyværtjeneste og flysikkerhet side 31

2 Flysikkerhet 17. desember 1903 skjedde noe som ikke er glemt hundre år etter. Brødrene Wilbur og Orville Wright gjennomførte verdens første motoriserte flyging. Etter det har luftfarten gjennomgått en utvikling som antakelig var umulig å forestille seg for hundre år siden. Luftfarten har et fascinerende grep om folks interesse, noe vi som hører til i luftfarten stort sett må være glade for. Det skal lite til før det blir store presseoppslag når det gjelder luftfart. På årsdagen for den første motoriserte flyging i 1997 skjedde den såkalte MERAK-hendelsen. Man var meter fra i norsk luftrom å få verdens til da tiende mest alvorlige flyulykke. 256 mennesker var ombord i de to flyene. Bare tilfeldigheter gjorde at flyene ikke traff hverandre. 1. juli 2002 var man ikke like heldig over Tyskland; og den mye omtalte kollisjonen over Überlingen var et faktum. Eurocontrol tok raskt grep om saken og satte ned AGAS Action Group for ATM Safety. AGAS fokuserer bl.a. på bakkebaserte sikkerhetsnett der STCA Short Time Conflict Alert er det viktigste. STCA var som vi vet utkoblet i Zürich den natten Überlingen-ulykken skjedde. I 1997 var STCA ikke operativt i Norge, i ettertid har Røyken fått dette sikkerhetsnettet. Det inngår som en del av NATCON-systemet, ikke bare for underveistrafikken ved kontrollsentralene, men også ved de innflygingskontrollenhetene som integreres i NAT- CON. Avinors sikkerhetspolicy fastslår at flysikkerhet skal gis høyeste prioritet i Avinors virksomhet; at risikoen for at Avinor skal forårsake eller medvirke til luftfartsulykker skal reduseres til et så lavt nivå som praktisk mulig; at ledere har et overordnet ansvar for ivaretakelse av sikkerheten innen sine respektive ansvarsområder, og skal skape et klima for åpenhet og tillit, sørge for bevisstgjøring rundt sikkerhet, og skal oppmuntre alle ansatte til å komme med sikkerhetsfremmende forslag; og at alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for sine handlinger. I den pågående omstillingsprosess har dessverre mange en følelse av at sikkerhet går på bekostning av økonomi. Sikkerhet må ikke og skal ikke brukes som et honnørord, det er ikke nok bare å forutsette at sikkerheten ivaretas. Marginene i forhold til sikkerhetsmessige uforsvarlige operasjoner må være synlige for dem som skal ta avgjørelsene, og disse må vurderes opp mot de økonomiske regnestykkene. Det blir for snevert bare å regne økonomisk gevinst uten at denne veies opp mot de sikkerhetsmessige følger. Ja, det blir faktisk helt umulig når det ses i forhold til visjonen om å være ledende på sikkerhet i europeisk luftfart. Norsk Flygelederforening (NFF) Norwegian Air Traffic Controllers Association Postadresse: Postboks 141, 1330 FORNEBU Telefon: Telefaks: Ny E-postadresse: NFFs styre: Formann Rolf Skrede 1. viseformann Åge Røde 2. viseformann Thomas H. Overdale Sekretær Anette Folkestad Kasserer Tom-Snorre Skaret 1. styremedlem Stein Johnsen 2. styremedlem Bjarne Ljosland 1. vararepresentant Frode Nilssen Bøe 2. vararepresentant Jonny Johansen Faglig utvalg: Thomas Overdale, leder, HQ Jonny Johansen, Andøya Halvar Myrseth, Tromsø TWR/APP Johan Steinkjer, Værnes TWR/APP Fred Arild Norum, Gardermoen TWR Christian Berge, Stavanger ATCC FLYGELEDEREN Ansvarlig redaktør: Magne Jerpstad I redaksjonen: Terje Dahlseng Eide, Truls Iversen, Robert Gjønnes, Odd Erik Kjersem, Inge Løfald. Tegner: Amund Hagen, Innlegg, tips om stoff og henvendelser vedrørende distribusjon sendes til: FLYGELEDEREN v/magne Jerpstad Torpbakken 31, 7563 Malvik E-postadresse: Trykk: Offset-Trykk Trondheim AS Redaksjonen avsluttet 16. desember 2003 ISSN For 10 år siden: "NFFs medlemmer har ikke lenger tillit til Luftfartsverkets ledelse. De har dessuten fått nok av offentlig sjikane og uthengning fra en informasjonsavdeling som utelukkende fungerer som propagandaapparat for den samme ledelsen. Vi har ingen tro på at Luftfartsverket er i stand til å drive flygekontrolltjenesten i Norge på en forsvarlig måte. Det har de ettertrykkelig bevist gjennom manglende oppfølging og sviktende dømmekraft." Fra leder i FLYGELEDEREN nr.5, desember FLYGELEDEREN 4/03

3 Formannen har ordet: ETT ÅR MED AVINOR Av Rolf Skrede I snart ett år har nærmere 2800 ansatte i Avinor fristet sin nye tilværelse som arbeidstakere i et aksjeselskap. Hvordan har så den nye tilværelsen fortonet seg, har det blitt en myk og nærmest ubemerket overgang eller har det gått som mange fryktet? Faktum er at mange av de ansatte opplever dagens situasjon som nærmest uvirkelig. I løpet av 2003 har hele organisasjonen blitt snudd opp ned. Fra å være en trygg og sikker arbeidsplass står angivelig en fjerdedel av de ansatte i fare for å bli sagt opp. Angst, uro og frustrasjon preger hverdagen. De ansvarlige vil selvsagt hevde at en slik reaksjon både er normal og som forventet, samt at en ikke hadde noe valg i den vanskelige økonomiske situasjon som Avinor befinner seg i. Men uroen og frustrasjonen er mer fundamental enn som så. Hva er det som har skjedd i løpet av dette året, har ledelsen gått for langt? Er dette en konsekvens av at bedriften er blitt et aksjeselskap? Skyldes det ny ledelse med markeringsbehov og ensidig fokusering på økonomi? Hadde vi i det gamle Luftfartsverket altfor lenge FLYGELEDEREN 4/03 levd på en rosenrød sky? Er det effekten av 11. september 2001? Eller er det andre årsaker? Som en konsekvens av ovennevnte årsaksforhold har ansatte og deres tillitsvalgte fra tidlig på nyåret måttet forholde seg til det etter hvert så omtalte Take-Off 05 prosjektet. Det har ikke vært noen lett oppgave, følelsen av at det nærmest har gått over stokk og stein er det dessverre mange som sitter igjen med. Utgangspunktet for prosjektet har vært behovet for kostnadsreduksjoner i en størrelsesorden på 400 mill kroner, dette av hensyn til fremtidig og akkumulert investeringsbehov. NFF er i k k e uenig i at det er penger å hente på en rasjonalise- ring og optimalisering av driften i A vinor, og at det Operative endringer innen lufttrafikktjenesten er ikke noe en eksperimenterer med innenfor knappe tidsfrister, dertil er risikoen for høy. i den s a m - m e n - heng er behov for en organisasjonsgjennomgang. Men der slutter også enigheten. Gjennomføringen av prosjektet er etter NFFs vurdering beheftet med betydelige svakheter. NFF har i 12 år benyttet enhver passende anledning til å hevde at Luftfartsverket har vært feil organisert. Når så Take-Off 05 kommer opp med en ny styringsmodell som er nærmest identisk med hva foreningen la frem i 1992 er det ikke vanskelig å si seg enig. Hadde så prosjektet gitt seg nødvendig tid til å implementere den nye styringsmodellen og få på plass nytt ledelsesapparat og nøkkelpersoner, før prosessen gikk videre, hadde det meste vært til å leve med. Men Take-Off 05 har samtidig gitt seg i kast med en total gjennomgang av den operative organisering av lufttrafikktjenesten i Norge, herunder en på forhånd vedtatt reduksjon av antall kontrollsentraler fra fire til to. Dette skjer således samtidig med at store deler av ledelsesapparatet i praksis er fristilt. Høyt tempo og fristilling av ledere er velkjent teknikk hvis det i en omorganisering er ønskelig med lavt konfliktnivå og få motforestillinger. Men å anvende slik teknikk i en sikkerhetsorganisasjon kan vise seg å bli et alvorlig feilgrep. Å endre vesentlige deler av den operative organisering av lufttrafikktjenesten er en komplisert og tidkrevende prosess. Dessuten må utgangspunktet være det operative behov ikke symbolverdien av å få lagt ned to kontrollsentraler og iveren etter å synliggjøre kjappe økonomiske gevinster. Operative endringer innen lufttrafikktjenesten er ikke noe en eksperimenterer med innenfor knappe tidsfrister, dertil er risikoen for høy. 3

4 I cockpit fra Flesland til Kastrup Undertegnede var nylig en tur i Riga, hovedstaden i Latvia. Jeg tok meg tid til et besøk hos lufttrafikktjenesten på flyplassen, og dette skal jeg fortelle om i en senere artikkel. Denne gangen skal det handle om den første delen av reisen til Riga, nemlig flyturen fra Flesland til Kastrup (København). Av Kent Sviggum Det var en mandag i oktober. Jeg hadde flybillett med SAS fra Flesland til Kastrup, med avgangstid fra Flesland klokken 0620 (tidsangivelsene i denne artikkelen vil være lokal tid). Selv om flyet skulle ta av fra Flesland "midt på natten", og det da er fristende å innta det tildelte setet i kabinen for en blund eller en stund med avisen, valgte jeg likevel å fremme et ønske om å sitte i cockpit under turen. Flyvertinnen kom straks tilbake med beskjed om at jeg var hjertelig velkommen i flyets fremste rom. Klokken var Flyet var av typen Boeing med registreringsbokstavene LNRRX. Kapteinen var svensk, og styrmannen (2P) var dansk. Siden det ikke lander rutefly på Flesland før rundt klokken 0700, så hadde "vårt" fly naturlig nok stått på flyplassen over natten, og flygerne hadde hatt et såkalt "night stop". Ruteklarering Kapteinen satte inn frekvensen for ATIS (Automatic Terminal Information Service), som informerte om at bakkefrekvensen ("GROUND") ikke var i bruk. Klokken 0610 kalte styrmannen derfor opp tårnet på frekvens 119,1 MHz og fikk ruteklarering. Den lød: "Scandinavian 861, cleared to Copenhagen, flight planned route, SOXUS 3C-departure, squawk 1234" (transponderkoden 1234 er ikke identisk med koden som faktisk ble gitt). Klareringen av "SOXUS 3C-departure", som er en SID (Standard Instrument Departure), fortalte meg straks at det var planlagt avgang på bane 17. Alle "SIDene" som ender på "3C", starter nemlig fra bane 17. Briefing Det var styrmannen som skulle fly turen til Kastrup. Umiddelbart etter å ha mottatt klareringen holdt han en kort briefing for kapteinen om den første delen av turen. Denne inkluderte blant annet gjennomgang av SID og hvilken prosedyre de skulle følge ved en eventuell nødsituasjon under avgang. Kort etter ble sjekklisten "before start" gjennomgått. Vi fikk klarering fra tårnet: "Start up and push back approved", og klokken 0623, tre minutter etter rutetid, hadde kapteinen etablert samband med mannen i "push back-traktoren", og vi ble dyttet ut fra "gate" 22, som er en av "utenlandsgatene". Oppstart, taksing og avgang Samtidig startet flygerne motorene, først den under høyre ving (nummer 2), deretter den under venstre ving (nummer 1). Da "push back" var fullført, hadde begge motorene stabilisert seg, og "push back-traktoren" ble koblet fra. Flygerne gjennomgikk sjekklisten "after start". Vi fikk klarering for å takse via taksebane "Z", "D" og "Y" til venteposisjonen for bane 17. Det var fortsatt mørkt, så flygerne holdt god utkikk mens de sammenholdt visuelle observasjoner med det de leste på flyplasskartet. Sjekklisten "taxi" ble gjennomgått, og straks etter fikk vi "cleared for takeoff" fra tårnet. Vi rullet ut på rullebanen og tok av mot sør klokken Direkte til MAXIT Alle "SIDene" (unntatt de for helikoptre) angir at samband skal etableres med innflygingskontrollen på frekvens 121,0 MHz etter avgang. Da vi passerte 2000 fot under stigning, satte kapteinen inn den rette frekvensen og kalte opp "departure". Vi fikk svaret: "Scandinavian 861, radar contact, climb to flight level 190, cleared direct MAXIT". MAXIT er et punkt på TMAgrensen mellom Flesland og Sola, og det er et punkt på den såkalte "SOXUS 3C-departure". Den direkte klareringen vi fikk var helt i henhold til det som er vanlig prosedyre hos oss. De aller fleste "SIDene" fra bane 17 går nemlig i utgangspunktet rett fram til Bratta NDB (BTA). Så blir man klarert direkte til det aktuelle punktet på TMA-grensen når den øvrige trafikken tillater det. Videre stigning Vi satte kursen mot MAXIT, og da vi passerte FL 80, ble vi instruert om å kontakte Stavanger kontrollsentral på frekvens 120,65 MHz (sektor SØR). 4 FLYGELEDEREN 4/03

5 Det vanlige er at man får en mer direkte ruteføring når man kaller opp på frekvensen til Stavanger. Vi fikk derimot beskjed om å fortsette mot MAXIT og fortsette stigning til FL 390, som var den planlagte marsjhøyden. Jeg hadde en sterk mistanke om hvorfor vi ikke fikk en mer direkte rute. Forebygging av konflikter Den såkalte "SOXUS 3Cdeparture" går etter MAXIT en omvei sørover til punktet DEPIT før den svinger til SOXUS som er endepunktet for SID. Årsaken til denne omveien er i hovedsak at ruteføringen forebygger konflikter mellom fly fra Flesland i denne retningen og fly til/fra Karmøy og Sola. Det gir Stavanger kontrollsentral muligheten til å vurdere potensielle konflikter før man eventuelt utsteder ny klarering til et avgående fly fra Flesland. Hvis det kan bli konflikter, kan det aktuelle flyet fortsette på SID fra MAXIT til DEPIT. Hvis det derimot ikke er andre fly "i veien", kan det gis klarering for en mer direkte ruteføring. I vårt tilfelle fikk vi altså beskjed om å fortsette på SID mot MAXIT. Jeg kikket på skjermen for kollisjonsvarslingssystemet TCAS. Den var innstilt på en ganske stor rekkevidde, og jeg kunne se at det var et fly som var omtrent i samme høyde som oss og beveget seg fra høyre mot venstre. Jeg konkluderte raskt med at det måtte være et fly som var på vei fra Karmøy og østover, sannsynligvis til Gardermoen. Det var fint vær, og like etter kunne jeg se lysene på flyet gjennom vinduet på cockpiten. Flyet passerte foran oss, og da det var FLYGELEDEREN 4/03 kommet godt ut på venstre side, fikk vi klarering direkte til TRANO (forkortet TNO), som er et mye brukt ruteføringspunkt i Danmark. "En tur innom" Oslo kontrollsentral Klokken 0649 nådde vi marsjhøyden på FL 390. Det hadde altså tatt 17 minutter å stige ca fot; med andre ord en gjennomsnittlig stigehastighet på 2300 fot per minutt. Vi fikk beskjed om å kontakte Oslo kontrollsentral. Stavanger kontrollsentral har ansvaret for hele den vestre delen av Sør-Norge, og da skulle man kanskje tro at man ville bli sendt rett fra denne enheten over til en dansk flygekontrollenhet, men man passerer faktisk gjennom Oslo kontrollsentral sitt ansvarsområde. Informasjon til passasjerene Styrmannen ga så kapteinen beskjed om at han ville gi litt informasjon til passasjerene. Grunnen til at det er viktig at dette klargjøres i cockpit, er blant annet at den flygeren som ikke snakker til passasjerene, skal være klar over at han/hun for en periode vil være alene om å overvåke radiosambandet. Formelt overlates kontrollen over radiosambandet i cockpit ved bruk av frasene "your radios" og "my radios". København kontrollsentral Klokken 0657, 25 minutter etter avgang fra Flesland, ble vi instruert av Oslo kontrollsentral om å etablere samband med København kontrollsentral. I motsetning til fire kontrollsentraler som vi har i Norge, så har Danmark kun én slik sentral, og denne er altså plassert i København. Radaridentifisering Det første vi hørte fra København var at vi var "identified", altså identifisert. Dette betyr i hovedsak det samme som det "norske" uttrykket "radar contact". Danskene bruker konsekvent ordet "identified" for å tilkjennegi at et fly er identifisert på radar. Direkte til LAMOX Klokken 0705 fikk vi klarering for og startet umiddelbart nedstigning til FL 250. Vi fikk også beskjed om å fly med en hastighet på minst 310 knop (alle hastigheter i denne artikkelen angir indikert hastighet). Tre minutter senere ble vi klarert "free speed" direkte til LAMOX, som er et punkt som ligger på "final" til bane 22L (22 left). Det var åpenbart at vi ville få svært lite forsinkelse, selv om det tydeligvis var en god del trafikk på vei inn til Kastrup. Vi var sannsynligvis nesten fremst i den lange køen som var i ferd med å bygge seg opp. (For ordens skyld kan det nevnes at når banene 04 eller 22 er i bruk på Kastrup, er normal prosedyre at landingene foregår på henholdsvis 04L eller 22L, mens avgangene finner sted på henholdsvis 04R eller 22R.) 5

6 Parkering på D3 Klokken 0712 ble vi klarert videre nedstigning til FL 170 og sendt over til en ny frekvens, men fortsatt på den samme kontrollsentralen. To minutter senere fikk vi klarering til FL 90. Klokken 0715 kalte styrmannen opp trafikkontoret på Kastrup og fikk vite at parkering ville bli på plass D3. Det er vanlig at det er en slik kontakt før landing, og at flygerne dermed er forberedt på hvor de kan forvente å skulle parkere. "Contact FINAL" Klokken 0716 ble vi sendt over til "Kastrup APPROACH" på frekvens 119,8 MHz, der vi straks fikk klarering til FL 80. To minutter senere fikk vi den første hastighetsreduksjonen, ned til 240 knop. Straks etter kom klarering til 5000 fot på lokal høydemålerinnstilling (QNH) Jeg registrerte at det tok oss ca. 90 sekunder å redusere hastigheten fra 310 til 240 knop. Klokken 0720 hørte vi: "Scandinavian 861, descend to 4000 feet", og etter å ha svart på dette kom følgende melding: "Scandinavian 861, contact FINAL on 119,1". "FINAL" "FINAL" er den flygelederen som kontrollerer flyene på den siste delen av innflygingen. "DIRECTOR" er et vanlig navn på tilsvarende funksjon i Norge. Normalt er rekkefølgen for landing bestemt når flyene sendes til "FINAL". Vedkommende flygeleder som sitter i denne arbeidsposisjonen, er vanligvis "bare" ansvarlig for å sørge for at avstanden mellom flyene inn mot rullebanen er så nær som mulig det som er minimumskravet under de rådende forhold. God utsikt Klokken 0721 fikk vi klarering til 3000 fot. Vi hadde god utsikt til Sverige mot venstre og København mot høyre, og den velkjente broen som knytter de to nabolandene sammen, lå majestetisk foran oss. Flyplassen på Kastrup kunne vi se på skrå mot høyre. To minutter senere kom instruksjon om å redusere hastigheten til 180 knop. "Cleared ILS 22L" Etter to nye minutter var det tydelig at flygelederen syntes vi lå litt for høyt i forhold til avstanden vi hadde igjen å fly. Vi fikk nemlig spørsmål om 12 NM trekkdistanse til rullebanen var nok fra vår høyde på 4800 fot. Normalt burde vi ha vært i ca fot. Kapteinen svarte at dette var greit for oss. Så fikk vi: "Scandinavian 861, turn right heading 190, descend to 2000 feet, cleared ILS 22L". Straks etter var vi etablert på "localizer". Flygeleder informerte om at vi var 3,5 NM bak forangående fly av typen Saab Jeg kunne se det foran oss. Vi fikk reduksjon til 160 knop og instruksjon om å holde denne hastigheten til 4 NM fra rullebanen. Så fikk vi beskjed om å kontakte tårnet på frekvens 118,1 MHz. Landing på Kastrup Jeg kunne skimte Saab-flyet foran oss etter hvert som vi nærmet oss rullebanen. Etter at det hadde landet så jeg at det svingte til høyre på en av taksebanene, muligens på bane 12/30. Like etter fikk vi landingsklarering. Klokken 0729 landet vi på Kastrup, etter en flytid fra Flesland på 57 minutter. Parkeringsplassen opptatt Vi fikk beskjed om å holde klar av rullebane 30 og kontakte "GROUND" på frekvens 121,6 MHz. Der fikk vi vite at vår parkeringsplass D3 var opptatt, og at vi måtte vente. Minuttene gikk, og det slo meg hvilket paradoks det er at innflygingskontrollen jobber for å få flyene så sikkert og raskt som mulig inn til flyplassen, mens det ofte viser seg at fly blir stående å vente for å komme inn til parkeringsplassen. Etter en stund startet flyet på D3 opp og ble "pushet" bort fra "vår" plass. Vi takset inn og parkerte klokken 0746, 17 minutter etter landing og 13 minutter etter at vi kunne ha parkert hvis plassen hadde vært ledig da vi landet. Oppsummering Dette var en liten guide til livet i cockpit på en flyging med rutefly fra Flesland til Kastrup. Det skulle også gi et godt bilde av hvordan samspillet mellom ruteflygere og flygeledere fungerer på en slik flytur. For de av dere som reiser mye i cockpit, er nok dette stort sett kjent stoff, mens for de som ikke har sittet på (Braathens) "VERY BEST" på en god stund, kan det være en del ting å ta med seg. For min egen del var jeg kommet omtrent halvveis til Latvia. Jeg hadde billett videre med Air Baltic direkte til Riga klokken For dere som er veldig nysgjerrig på hvordan besøket hos lufttrafikktjenesten der borte forløp, så må dere smøre dere med litt tålmodighet. Jeg skal fortelle om det i en artikkel senere. Da er det bare å leve videre med samme motto som alltid ellers: Det kommer alltid et nytt FLYGELEDEREN! 6 FLYGELEDEREN 4/03

7 Godkjenning av ILS CAT III B RWY 01R OG RWY 19R på Gardermoen I tidligere utgaver av FLYGELEDEREN har dere lest om at Gardermoen har fått ILS CAT III A. Fra og med ble denne godkjenningen oppgradert til ILS CAT III B for både rullebane 01R og 19R, som er de primære landingsbanene ved hovedflyplassen. Av Robert Gjønnes Det at hovedflyplassen er godkjent for ILS CAT III B betyr at vi kan operere med landinger helt til RVR er nede på 75 meter, mens det er beslutningshøyde på 50 fot eller 0 fot, dvs. autolandinger. Hvem kan fly ILS CAT III B innflyging? I følge JAR-OPS Subpart E er det begrensninger på hvem som kan drive ILS CAT III B operasjoner. ILS CAT III B operasjoner gjelder/kan kun gjennomføres av fly som har: et "Fail Operational autopilot/guidance system" roll-out guidance system Dette betyr at de til enhver tid som et minimum må ha de forutsetningene listet under til stede for å operere under CAT III B forhold: to systemer samt et reservesystem (operativt) LLZ styring både på sideror (autorudder) og på nesehjul Noen Airbus-fly har opptil fire autopiloter (2x2). Dersom et fly med tre systemer opplever at reservesystemet faller ut (Fail Passive modus), vil flygingen kunne gjennomføres som en CAT III B med to autopiloter/guidance systemer, dersom innflygingen har startet før feilen oppstår. I et slikt tilfelle vil RVR minima for pilotene i et slikt tilfelle (Fail passive modus) øke til 125 meter. TU134/154/204 CL601 CRJ E145 ILS CAT III A med DH 50 fot og RVR 200 meter: MD80/90 B737 Vil gjøre oppmerksom på at også alle Norwegian (NAX) sine B737 nå er godkjent for ILS CAT III A operasjoner. ILS CAT III B med DH 0 fot og RVR 75 meter: B747 B757 B767 B777 AIRBUS (alle de nyere typene) Det at Gardermoen nå har fått godkjent ILS CAT III B innflyginger for rullebanene 01R og 19R, betyr en ytterligere kapasitetsheving for hovedflyplassen. Dette igjen medfører at vi kan tilby våre kunder en enda bedre service, og som nevnt mange ganger, så bygger dette i høyeste grad opp under visjonen vår om å være en "suksess i europeisk luftfart!" LLZ assisted LVTO (Low Visibility Take Off) For avganger ved hovedflyplassen er RVR minima for alle banene 125 meter. Det er søkt Tilsynet om tillatelse for "LLZ assisted LVTO" for rullebanene 01R og 19R. Dette skal ifølge Tilsynet være en formalitet da kravet til dette er LVP med "beskyttet" RWY og CAT III ILS. Når en slik tillatelse eventuelt foreligger vil det være mulig å ta av fly på rullebanene 01R og 19R med en RVR helt ned til 75 meter. Hvem kan fly CAT II og CAT III A/III B Under er det listet et utvalg av de flytyper som trafikkerer Gardermoen og deres ILS begrensninger: ILS CAT II med DH 100 fot, RVR 300 meter: DHC8 B727 Illustrasjonsfoto: Carl Henrik Haugen. FLYGELEDEREN 4/03 7

8 EUROCONTROL med fokusering på sikkerhet Sikkerhet er førsteprioritet innenfor alt som har med luftfart og gjøre. Hovedformålet med Air Traffic Management (ATM) services er å underbygge atskillelse mellom luftfartøyer i luften og luftfartøyer på bakken. Målsettingen er samtidig å avikle trafikken så effektivt som mulig og i tillegg utføre jobben på en kosteffektiv måte, uten at det setter sikkerheten i fare, selvfølgelig! Av Robert Gjønnes ATM service, som inkluderer lufttrafikktjenesten som den enkle nordmann kjenner det, er sjelden innblandet i fatale luftfartsulykker, men er likevel i fremste linje når det gjelder å fremme/komme med sikkerhetsfremmende tiltak som er med på å gjøre luftfarten enda sikrere. EUROCONTROL en innflytelsesrik medspiller Eurocontrol er på topp i Europa når det gjelder å ha høy fokusering på ATM-sikkerhet. Eurocontrol er en innflytelsesrik medspiller og deltaker i "The High-Level European Action Group for ATM safety" (AGAS), som ble etablert av nettopp Eurocontrol, som en direkte følge av luftfartsulykken/mid-air ulykken over Überlingen i Tyskland 1. juli AGAS' "mandat" ble å analysere sikkerhetsnivået og som en følge av de analyser som ble gjort, komme opp med tiltak for å gjøre ATM-sikkerheten enda bedre for de 41 medlemslandene i ECAC (European Civil Aviation Conference). AGAS Director General i Eurocontrol fikk med seg mange medspillere i dette prosjektet, og det ble en meget godt tverrfaglig sammensatt gruppe, hvor alle hadde en eller annen form for tilknytning til luftfart. Ved å samle sammen erfarne sikkerhetseksperter fra forskjellige felter innenfor tjenesten/luftfarten for å granske ATM-sikkerhet, ble AGAS i stand til å identifisere de områdene hvor det var mest å hente ved å bedre sikkerheten på kort sikt. Parallelt med at de kortsiktige løsningene ble identifisert, klarte AGAS lett også å identifisere de mer kompliserte problemene, som trengte mer langsiktige løsninger gjennom flere års implementering. Som en følge av disse resultatene ble det utarbeidet en arbeidsplan en pan-european Action Plan. Denne arbeidsplanen eller dette grunndokument, fokuserer på sikkerhetsrelaterte emner og temaer innenfor Eurocontrol/ECAC, og vil være grunnsteinen hvorfra en god sikkerhetskultur kan bli utviklet i de respektive ECAC medlemsland. Strategic Safety Action Plan for Enhanced ATM Safety (SSAP) Etter å ha fullført og avsluttet sine seks måneder med arbeid, produserte altså AGAS en arbeidsplan, som ble døpt SSAP (Strategic Safety Action Plan for Enhanced ATM Safety). Denne arbeidsplanen fokuserer på mye bra. Under er det listet noen hovedpunkter som, sett i lys av TO-05, er meget interessante. SSAP anmoder om/oppfordrer bl.a. til. følgende: Umiddelbare tiltak for å øke antall mennesker som jobber direkte med sikkerhet innenfor ATM (les: flygeledere) Umiddelbare tiltak for å forsikre seg om at medlemslandene gjennomfører og følger opp disse ATM sikkerhetsoppdateringene Umiddelbare tiltak for å implementere forslag/ retningslinjer for å øke sikkerheten på og ved rullebanen Umiddelbare tiltak for å øke oppmerksomheten rundt rapportering av nestenhendelser og aktuelle hendelser, samt sterk fokusering på erfaringsoverføring. Det er bl.a. distribuert en publikasjon for/fra piloter som inneholder "lessons learned" Implementering De tiltak anbefalt av arbeidsgruppen i rapporten SSAP omhandler sikkerhetsforeskrifter, sikkerhetsledelse, flyplasser og andre aktiviteter tilknyttet ATM. Arbeidsgruppen (AGAS) anbefalte i sin rapport at noen tiltak måtte iverksettes umiddelbart, og noen av dem fant dere listet i forrige avsnitt. For å sikre at tiltakene blir implementert som en "hel-europeisk sikkerhetsoppdatering" innenfor en akseptabel tidsramme, utarbeides det en masterplan for implementering. Denne masterplanen utarbeides av Eurocontrol i tett samarbeid med alle de involverte partene i AGAS, og inneholder en mer eller mindre detaljert tidsplan for de respektive implementeringer. Masterplanen skal fungere som referanse oppimot hvordan implementeringene av tiltakene skissert i SSAP skal gjøres. Den riktige vei å gå Sett i lys av de tragiske ulykker som har vært de senere årene, og da spesielt Überlingen, så er dette absolutt den rette vei å gå. At Europa samles om en felles "sikkerhetspolicy" som ønskes implementert i alle ECAC-land, bidrar i høyeste grad til økt sikkerhet og til øket bevisstgjøring rundt ATM-sikkerhet. La oss håpe at alle de 41 medlemslandene i ECAC, inklusive Norge og AVINOR, gjør en ærlig og redelig innsats for å implementere disse forbedringstiltakene som Eurocontroll skisserer. Det ville vært et langt skritt i riktig retning! 8 FLYGELEDEREN 4/03

9 Eksperiment i Brétigny: Resolution Advisory downlink I løpet av november har 30 flygeledere fra ti kontrollsentraler deltatt i et RAdownlink eksperiment ved EEC. EEC står for Eurocontrol Experimental Centre og ligger i Brétigny, en liten time utenfor Paris. Fra Norge deltok én flygeleder fra Bodø, én fra Oslo og to fra Trondheim ATCC. RA-downlink gjør det mulig å presentere informasjon fra TCAS i flyene på radarskjermen til flygeleder. Av Odd Erik Kjersem Grunnen til at man nå ser på muligheten til å vise RA på radarskjermen til flygeleder er at det viser seg at pilotene ofte ikke informerer ATC før etter at de har utført RA. Dersom flygeleder ser at et fly avviker fra gitt klarering uten at piloten har sagt noe, vil dette kunne skape usikkerhet. Flygeleder vil kanskje korrigere piloten dersom han ikke vet at det utføres en RA. Slike situasjoner kan lett føre til usikkerhet og misforståelse både i cockpit og hos ATC. Spørsmålet EEC nå stiller seg er om det vil være nyttig for flygelederen å kunne se at piloten har fått RA. Dette spesielt når piloten er sen til å rapportere eller ikke rapporterer i det hele tatt. I tillegg vil man se på hvor mye RA informasjon som er nødvendig. Simuleringer Prosjektet hadde som formål å simulere visning av TCAS RA på flygeleders radarskjerm. Det hele startet med en grundig gjennomgang av TCAS. Etterpå sto simulatoren for tur. Vi ble vist radardata og R/T hentet fra flere reelle hendelser hvor TCAS hadde gitt RA til flyene. I de ulike simuleringene ble vi vist en varierende mengde TCAS-informasjon i labelen til flyet. Informasjonsmengden varierte fra at kun ordet "TCAS" ble vist over labelen ved en RA og til detaljert informasjon om f.eks. påkrevd rate of climb gitt av RA. Audiovarsel, ved at man fikk "TCAS TCAS" på headsettet, og til og med vibrasjon i stolen ble også testet. Artikkelforfatteren med eye-tracker. Eye-tracker Under simuleringene ble noen av oss utstyrt med en såkalt "eye-tracker". Med eye-tracker registreres det til en hver til hvor øyet fokuserer på radarskjermen. Formålet med dette var å finne ut hvordan flygelder reagerer på de ulike varslene. Man kan se om en får tunnelsyn når for mye informasjon blir vist rundt en konflikt. Det er lett å overfokusere på en konflikt når både STCA, TCAS blinker og piper samtidig som du får TCAS og CONFLICT på øret Resultatene fra disse testene blir brukt til å finne frem til en mest mulig riktig mengde presentert informasjon. Evaluering Etter hvert enkelt scenario fikk man utdelt et skjema hvor man skulle gjengi mest mulig av hendelsen man nettopp hadde sett. Dette satte i alle fall korttidshukommelsen på prøve. Avsluttende ble hele prosjektet evaluert av hver enkelt deltaker og diskutert i plenum. EEC vil legge frem resultatet av prosjektet i begynnelsen av Fraseologi Det ble også nevnt at ICAO vurderer å innføre en standardfrase som flygeleder kan bruke ved rapporterte eller indikerte RA. Frasen "follow/comply with TCAS" er noe man skal kunne bruke i tillegg til trafikkinformasjon for å forsikre seg om at begge flyene følger sine RA. Dette er aktuelt da det har vist seg at noen piloter velger å overse TCAS RA og følge sin ATC klarering. Dersom kun den ene av to fly som har fått RA følger denne kan det føre til en forverring av konflikten. Det understrekes at en slik frase kun ville være en mulighet og ikke et krav. Eksempler på presentasjon av RA. FLYGELEDEREN 4/03 9

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk

En flyging fra A til Å. En studie i radiobruk En flyging fra A til Å En studie i radiobruk Turen vi skal fly FPL-LNDAY-VG -C172/L-SD/C -ENDU1500 -N0100VFR SØRREISA TOVIK SKARSTAD TYSFJORD LEIRFJORDEN VÅGØY -ENBO0145 ENEV - ) (Slik ser en reiseplan

Detaljer

IFR fraseologi S2 Tower

IFR fraseologi S2 Tower VATSIM Scandinavia Norway FIR IFR fraseologi S2 Tower Dokument laget for S2 studenter Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR January 2009, updated December 2013 FOR SIMULATION ONLY! INTRO Jeg

Detaljer

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY!

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! INTRO Jeg vil i dette dokumentet komme med noen eksempler for IFR fraseologi

Detaljer

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere

262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2. Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 2 Bli flygeleder! Avinor skal utdanne flere flygeledere 262825 Avinor brosjyre:layout 1 05-01-09 08:21 Side 3 Foto John Petter Reinertsen 262825 Avinor

Detaljer

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

BULLETIN. Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 38/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 11. november 1999 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 172, LN-NFW -fabr. år: 1978 -motor: Lycoming 0-320-H2AD

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 42/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 17. desember 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 6/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 1. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 SL RAP: 1/2004 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2004 Dette rapportutkastet er en foreløpig fremstilling av

Detaljer

Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200

Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200 Hvem er jeg? Roe Nerem, 31år Flygeleder ved Oslo Kontrollsentral, Røyken Tidligere ved Tromsø og Kristiansund Tårn og Innflygingskontroll Privatflyger ca 200 timer Formann Møre Flyklubb Flygesjef Sandefjord

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 54/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 28. november 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 3/2003 URL:http://www.aaib-n.org Avgitt: 13. januar 2002 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1

Detaljer

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Luftrom Luftromsendring og Luftromskrenkelser flynytt 1 2010 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Luftrom Luftromsendring og Luftromskrenkelser flynytt 1 2010 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Luftrom Luftromsendring og Luftromskrenkelser flynytt 1 2010 1 Dette bilaget til Flynytt er en oppfølging av bilaget til Flynytt nr 2/2010, «Flyging i kontrollert luftrom.» Som flyger

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24. september 2003 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Avgitt mai 2011 RAPPORT SL 2011/12 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ RAKKESTAD FLYPLASS ÅSTORP 26. MARS 2006 MED PIPER PA-28-161, LN-NAR Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm

Detaljer

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY!

Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! Made by Anders Henriksen, Director of Norway FIR Published January 2009 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! V F R VFR INNLEDNING Når man sitter online som tårnflygeleder på VATSIM

Detaljer

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng

RAPPORT. Luftfartsulykke, flyging i skyer med påfølgende kollisjon med terreng RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 30.08.2007 SL Rapport: 2007/27 Denne

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon : 63 89 63 00 Faks : 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post:post@aibn.no Avgitt dato: 28.11.2005 SL Rapport: 42/2005 Denne

Detaljer

RAPPORT FAKTISKE OPPLYSNINGER. SL Rapport: 2007/21

RAPPORT FAKTISKE OPPLYSNINGER. SL Rapport: 2007/21 RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 22.05.2007 SL Rapport: 2007/21 Denne

Detaljer

S/U-BULLETENG 2 15 Teorikunnskap rett hjem til deg. Flyvettreglene Alt om reiseplan

S/U-BULLETENG 2 15 Teorikunnskap rett hjem til deg. Flyvettreglene Alt om reiseplan S/U-BULLETENG 2 15 Teorikunnskap rett hjem til deg Flyvettreglene Alt om reiseplan Sikkerhets- og utdanningskomiteen Motorflyseksjonen Hei igjen, og vel overstått påske! Flysesongen er endelig over oss

Detaljer

Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC

Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC Informasjon om prosjektet, Etablering av Flight Information Service Sektor Oslo ATCC NLF konferanse lørdag, den 9. november 2013 Behovsfase Konseptfase Design Implementering Driftetting Hvorfor gjør Avinor

Detaljer

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM).

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM). RAPPORT Postboks 213, 2001 LILLESTRØM Telefon: 64 84 57 60 RAP: 40/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 07.08.2000 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 177RG, LN-ALR -fabr. år: 1977 -motor: Textron Lycoming

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Luftromskrenkelser Airspace Infringement

Luftromskrenkelser Airspace Infringement Luftromskrenkelser Airspace Infringement 1 Luftromskrenkelser - Airspace Infringement 1.Hva er et safety initiative 2.Hva er Luftromskrenkelser? 3.Hvor skjer Luftromskrenkelser i vårt ansvarsområde? 4.Hva

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 41/2004 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 24. november 2004 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

BULLETIN IGA PROG 281200-282100 ENSV FIR COASTAL AND FJORD AREAS HARDANGERFJORDEN TO STAD: VMC

BULLETIN IGA PROG 281200-282100 ENSV FIR COASTAL AND FJORD AREAS HARDANGERFJORDEN TO STAD: VMC BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 23/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 14. september 1999 Luftfartøy -type og reg.: Piper PA-28RT-201, LN-BGZ -motor: Continental TSIO-360-FB Radiokallesignal:

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen. Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen. Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Risikobasert sikkerhetsstyring Sikkerhet for flyet (flysikkerhet) Unngå skader påp flyet, dets passasjerer og pilot - hva enten flyet befinner

Detaljer

VFR Manual for Gardermoen

VFR Manual for Gardermoen VFR Manual for Gardermoen Made by Sebastian Rekdal, Chief of Training Norway Published August 2014 Updated Sebastian Rekdal, august 2014. FOR SIMULATION ONLY! INTRO INNLEDNING Jeg vil i dette dokumentet

Detaljer

RAPPORT. Flygeforhold: VMC

RAPPORT. Flygeforhold: VMC RAPPORT Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 RAP: 05/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 8. februar 2000 Luftfartøy -type og reg.: Brditschka HB-21-2400, SE-TUM og Piper Cherokee Archer II PA-28-181,

Detaljer

VFR Manual for S2 - TWR Norsk versjon Made by: Sebastian Rekdal Chief of Training Norway Updated: 2015-01-01 January 01, 2014

VFR Manual for S2 - TWR Norsk versjon Made by: Sebastian Rekdal Chief of Training Norway Updated: 2015-01-01 January 01, 2014 VFR Manual for S2 - TWR Norsk versjon Made by: Sebastian Rekdal Chief of Training Norway Updated: 2015-01-01 January 01, 2014 Side 1 av 14 Innhold 1 Kapittel 1. Generelt... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Takk til...

Detaljer

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN

NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN NYTT TILBUD I FLYKLUBBEN Nå er det tid for halehjul. Klubben har inngått leieavtale med Ola Nordgaard om leie av cuben hans (den gule som står i midtgangen i hangaren). Klubben har pr i dag en halehjuls

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 37/2005 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 23.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 37/2005 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 23. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 37/2005 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 23. august 2005 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

Periodisk Flygetrening 2015

Periodisk Flygetrening 2015 Periodisk Flygetrening 2015 Teoretisk del Navn: BLOKKBOKSTAVER Følgende oppgaver skal være løst før den praktiske delen av KlubbPFT gjennomføres. 1 Du har landet etter en flytur, og i det du skal svinge

Detaljer

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB

AVTALE. Aktiviteter ved ENJB AVTALE VEDRØRENDE Aktiviteter ved ENJB MELLOM Tjenesteleverandørene: SANDEFJORD LUFTHAVN AS AVINOR TORP KONTROLLTÅRN Per Erik Bakke Flyplass-sjef ENTO Svein Helge Eliassen Sjefflygeleder OG Luftfartsaktøren:

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING

FLYGELEDEREN. Nr. 1 mars/april 2004. Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel side 25 NORSK FLYGELEDERFORENING NORSK FLYGELEDERFORENING NORWEGIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION Flyplassbesøk i Latvia side 4 FLYGELEDEREN Nr. 1 mars/april 2004 Faglig hjørne: LTT og helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE PÅ FLESLAND 4. OKTOBER 2011, NÆRPASSERING MELLOM NAX31M OG NAX18Z BEGGE OPERERT AV NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA

RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE PÅ FLESLAND 4. OKTOBER 2011, NÆRPASSERING MELLOM NAX31M OG NAX18Z BEGGE OPERERT AV NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Avgitt september 2012 RAPPORT SL 2012/08 RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE PÅ FLESLAND 4. OKTOBER 2011, NÆRPASSERING MELLOM NAX31M OG NAX18Z BEGGE OPERERT AV NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Statens havarikommisjon

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Statens Havarikommisjon for Transport Postboks 213 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 http://www.aibn.no E-post: post@aibn.no Avgitt dato: 28.08.2007 SL Rapport: 2007/26 Alle

Detaljer

Signe Astrup Arnesen Sikkerhetsdirektør Avinor. Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring 13. Juni 2013

Signe Astrup Arnesen Sikkerhetsdirektør Avinor. Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring 13. Juni 2013 Signe Astrup Arnesen Sikkerhetsdirektør Avinor Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring 13. Juni 2013 HAR VI GOD NOK KONTROLL? NYE GREP OM SIKKERHETSLEDELSE AVINOR 46 lufthavner 3 kontrollsentraler

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

Havarikommisjonen for sivil luftfart 2

Havarikommisjonen for sivil luftfart 2 BULLETIN Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 BUL: 36/99 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 11. november 1999 Luftfartøy -type og reg.: McDonnell Douglas MD-81, SE-DIN -fabr. år: 1990 -motorer: 2 stk.

Detaljer

Litt om Mikroflyging I utlandet

Litt om Mikroflyging I utlandet Litt om Mikroflyging I utlandet Av Finn Hugo Zahl LITT LOVER TIL Å BEGYNNE MED LITT LOVER TIL Å BEGYNNE MED Det kreves radiokommunikasjonsutstyr, og flytelefonisertifikat uten begrensninger hvis du skal

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Klubbutsjekk Røros Flyklubb

Klubbutsjekk Røros Flyklubb Klubbutsjekk Røros Flyklubb 2010 Gjennomført klubbutsjekk i Røros Flyklubb er gyldig så lenge medlemmet er aktiv flyger i Røros Flyklubb. Går det mer enn 12 mnd siden siste flyging med klubbflyet, må det

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

Norske flysikkerhetsresultater

Norske flysikkerhetsresultater Norske flysikkerhetsresultater - og sikkerhetsmål i et SSP Eirik Svare Analyseavdelingen Luftfartstilsynet T: +7 75 58 50 00 F: +7 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 8001 BODØ Besøksadresse:

Detaljer

ENML ENAL Missed approach for ILS 07 til TAUTRA NDB (TAT), derfra direkte VIGRA VOR (VIG) hvor approach til ENAL starter.

ENML ENAL Missed approach for ILS 07 til TAUTRA NDB (TAT), derfra direkte VIGRA VOR (VIG) hvor approach til ENAL starter. FLIGHT PLANNING SKILL TEST (CPL ME IR) IFR tur fra Røros Lufthavn (ENRO) til Molde Lufthavn (ENML). Planlagt avgang ENRO er 01.12.05 klokken 12:00 lokal Vær hentet fra Røros Tower 01.12.05 klokken 08:00

Detaljer

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget

Norges Luftsportforbund/Modellfly Sikkerhetsutvalget Nummer Dokument navn Dokument Beskrivelse Ansvarlig 0. Basis dokumenter 0.1 0.1_Dokument_Oversikt.doc Dette dokumentet Oversikt over dokumenter 0.2 0.2_Definisjon_Modell.doc Definisjon av et modellfly

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: Morten Lunde [mailto:mo-lun2@online.no] Sendt: 5. desember 2012 11:06 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 Høringssvar -

Detaljer

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket.

Jeg er ansatt som flygende personell i et norsk flyselskap og ønsker med dette å gi mitt innspill på endring av Utlendingsregelverket. Fra: Øyvind Berven [mailto:oyvind.berven@gmail.com] Sendt: 28. november 2012 21:03 Til: Postmottak AD Emne: 12/1221 Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Jeg er ansatt som flygende

Detaljer

Sikkerhet - eller plunder og heft?

Sikkerhet - eller plunder og heft? Sikkerhet - eller plunder og heft? Sverre Quale Adm. dir. Avinor AS Sikkerhetskonferansen 2007 Hotell Opera 19. september Krav til norsk luftfart Luftfartsloven gir Luftfartstilsynet myndighet til å fastsette

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1 time) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 8/2005 URL: http://www.aibn.no Avgitt: 21. mars 2005 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den grunn

Detaljer

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF

Noorduyn Norseman. Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF NORSK LUFTFARTSMUSEUM Noorduyn Norseman Nils Mathisrud - 2003 N O RSE M AN R-AF R-AF 70 år i lufta! Noorduyn Norseman R-AF kommer hjem etter 70 år! Etter mange år i Sverige er flyet tilbake på norske vinger,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1) hvis ikke annet er angitt.

RAPPORT. Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 1) hvis ikke annet er angitt. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 63 89 63 00 Telefaks: 63 89 63 01 SL RAP: 10/2005 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 4. april 2005 Denne undersøkelsen har hatt et begrenset omfang. Av den

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA.

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. 1. Intensjon 1.1 Denne avtale mellom Norges Luftsportforbund (NLF) og Avinor Norway ACC har til hensikt å sørge for en effektiv

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Avgitt oktober 2009 RAPPORT SL 2009/24 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ COALBMEJAVRI, KAUTOKEINO, FINNMARK 11. AUGUST 2009 MED REIMS F172M, LN-ASJ Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

Konsekvensanalyse Nevlandheia vindpark Version 1.0 Date: 03.10.2012

Konsekvensanalyse Nevlandheia vindpark Version 1.0 Date: 03.10.2012 Konsekvensanalyse Nevlandheia vindpark Version 1.0 Date: 03.10.2012 1.0 03.10.2012 Final version ASU/GRO HKR JGP 0.1 03.10.2012 Draft version ASU GRO REVISION DATE TEXT PREPARED BY ORGANIZATION UNIT FS,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 33/95 av 19. mai 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Nr.43/00 63 EØS-KOMITEENS BESLUTNING 95/EØS/43/06 nr. 33/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

Et PPL refresher kurs

Et PPL refresher kurs Et PPL refresher kurs En gjennomgang av operative temaer (klasserom) Et sted å få oppdatert operativ info etter vinteren Åpent for alle I etterkant av klubbkvelden flyr man en klubb-pft (eller annen trening

Detaljer

CIRiS Centre for Interdisciplinary Research in Space. - en partner i FOR. Trine Marie Stene FOR-fagseminar Røros 30. 31.

CIRiS Centre for Interdisciplinary Research in Space. - en partner i FOR. Trine Marie Stene FOR-fagseminar Røros 30. 31. CIRiS Centre for Interdisciplinary Research in Space - en partner i FOR Trine Marie Stene FOR-fagseminar Røros 30. 31. januar 2014 Hva jeg vil snakke om 1. En partner i FOR - Samarbeidsavtale 2. CIRiS

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge

Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge Trafikkregulerende bestemmelser for Moss Lufthavn, Rygge 1. Formål Disse bestemmelsene er fastsatt med grunnlag i konsesjonsvilkårenes 6 i konsesjon gitt 19.11.2004 og Samferdselsdepartementets vedtak

Detaljer

Lokal sikkerhetsvurdering (LSV) Aktiviteter ved ENJB

Lokal sikkerhetsvurdering (LSV) Aktiviteter ved ENJB Lokal sikkerhetsvurdering i.f.m. Aktiviteter ved ENJB 19. mars 2013 Utgitt av: TORP KONTROLLTÅRN HANGARVEIEN 17 3241 SANDEFJORD VERSJON DATO BESKRIVELSE PRODUSERT AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 1.0 2013-03-19

Detaljer

Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge

Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge Luftromskrenkelser status og oppfølging i Norge Workshop ved: Jan E. Mossin Erwin Langejan Arild Rasmussen Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE!

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE! 1 Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no Deres ref.: 12/1221 DETTE ER LAST CALL FOR VÅR BRANSJE! Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Jeg er ansatt som flygende

Detaljer

RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE NORDØST AV STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN 08. JUNI 2005 MED LUFTTRANSPORT LTR31 OG WIDERØES WIF845

RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE NORDØST AV STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN 08. JUNI 2005 MED LUFTTRANSPORT LTR31 OG WIDERØES WIF845 Avgitt mars 2009 RAPPORT SL 2009/05 RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE NORDØST AV STOKMARKNES LUFTHAVN SKAGEN 08. JUNI 2005 MED LUFTTRANSPORT LTR31 OG WIDERØES WIF845 Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

En ankomst. Versjoner

En ankomst. Versjoner En ankomst. Versjoner Alt skjedde på en gang, hulter til bulter, og ingen har klart å finne ut av rekkefølge og årsak, det var meg, sa T. Kanne senere, det var min telefonsamtale den søndag ettermiddagen,

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Læreplan videregående dommerkurs NAF

Læreplan videregående dommerkurs NAF Læreplan videregående dommerkurs NAF Gjelder fra 1. januar 2015. Formål I amerikansk fotball er ingen dommerposisjoner like, og både for sin egen utvikling og forbundets behov må enhver dommer kunne dømme

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Arbeidsdepartementet Sendt pr. e-post postmottak@ad.dep.no. Deres ref.: 12/1221. Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Fra: solveig ryeng [mailto:solveigryeng@hotmail.com] Sendt: 3. desember 2012 11:26 Til: Postmottak AD Emne: Ad Høringssvar - Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart Arbeidsdepartementet Sendt pr.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV Avgitt juni 2009 RAPPORT SL 2009/10 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NOTODDEN 14. APRIL 2007 MED SEILFLY SWIDNIK SA PW-6U, LN-GCV Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63

Detaljer

TEMA FOR TIMEN: Generelt om værtjenesten i Norge. Værtjenestekontor. Hjelpemidler. IGA prognoser og Signifikant værkart. Snowtam

TEMA FOR TIMEN: Generelt om værtjenesten i Norge. Værtjenestekontor. Hjelpemidler. IGA prognoser og Signifikant værkart. Snowtam TEMA FOR TIMEN: Generelt om værtjenesten i Norge Værtjenestekontor Hjelpemidler IGA prognoser og Signifikant værkart Snowtam UTVIKLING AV VÆRTJENESTEN Med sterk interesse i sjøfart og fiske har Norge vært

Detaljer

Ulykker, øvelser og læring et luftfartsperspektiv

Ulykker, øvelser og læring et luftfartsperspektiv Ulykker, øvelser og læring et luftfartsperspektiv DSB konferanse «Samfunnssikkerhet 2013» Av Otto Lagarhus 1 Innhold i foredraget Hvordan luftfarten bruker erfaring fra operasjoner, øvelser/trening og

Detaljer