1 hrs. PrOFILhÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 hrs. PrOFILhÅNDBOK"

Transkript

1 hrs. PROFILHÅNDBOK 1

2 INNLEDNING 2 ORIGINALER Alle originaler forefinnes hos profilansvarlig HRS KONTAKT Spørsmål kan rettes til profilansvarlig i HRS, Trond Munkvold eller til Chili Harstad AS ved Roland Strand Trond Munkvold: Roland Strand:

3 INNHOLD 3 1. PROFILENS OPPBYGGING 4 De ulike nivåene 5 Det grafiske hus 6 2. PROFILENS LOGO 7 Primær- og sekundær logo 8 Minimum luftmengde rundt logoen 9 Logostørrelse på stående format 10 Logostørrelse på liggende format 11 Logoplassering på annonser 12 Logoplassering på andre medier 13 Logoens minimumsstørrelse 14 Primær logovarianter mot lys bunn 15 Primær logovarianter mot mørk bunn 16 Sekundær logovarianter mot lys bunn 17 Sekundær logovarianter mot mørk bunn PROFILENS grafiske ELEMENTER 19 Grafisk støtteelement 20 Grafisk støtteelement - mot lys bunn 21 Grafisk støtteelement - mot mørk bunn og bilder 22 Grafisk støtteelement - størrelse på stående format 23 Grafisk støtteelement - størrelse på liggende format 24 Grafisk støtteelement -plassering på annonser 25 Grafisk støtteelement -plassering på andre medier 26 Skilleelementet 27 Skilleelementet i bruk, stående format 28 Skilleelementet i bruk, liggende format 29 Farget bakgrunn i bruk PROFILENS FARGER 31 HRS fargepaletten 32 Bruk av transparente farger 33 Fargekoder PROFILENS TYPOGRAFI 35 De ulike skriftsnitt PROFILENS BRUK AV BILDER 37 Litt om bildebruk 38 Retningslinjer for bildebruk PROFILENS BRUK AV PAPIR 40 Hvilke typer papir til hvilket bruk PROFILENS STATIONARY 42 Postale elementer Brevark 43 Postale elementer Konvolutt E65 44 Postale elementer Konvolutt C5 45 Postale elementer Konvolutt C4 46 Postale elementer Visittkort 47 Postale elementer Omslagsmappe HRS profilen i bruk 49 Nivå 1 - Stationary 50 Nivå 2 - Brosjyrer, plakater og annonser 51 Nivå 2 - Annonser 52 Nivå 2 - Annonse moduler 53 Nivå 2 - Logo plassering i annonser 54 Nivå 3 - Pay-off og bunnlinje 55 Nivå 3 - Kjøretøyerking - Privatbiler 56 Nivå 3 - Kjøretøyerking - HRS bruksbiler 57 Nivå 3 - Kjøretøyerking - Trekkvogner 58 Nivå 3 - Kjøretøyerking - Komprimatorbiler 59 Nivå 3 - Kjøretøyerking - Skapbiler 60 Nivå 3 - Kontainermerking - Kiruna kontainere 61 Nivå 3 - Kontainermerking - Storvolum kontainere 62 Nivå 3 - Kontainermerking - Utleie kontainere 63 Nivå 3 - Kontainermerking - Avfallskontainere 64 Nivå 3 - Kontainermerking - Returkontainere 65 Nivå 3 - Kontainermerking - Avfallsdunker 66 Nivå 3 - Skiltprogram - Opplysningsskilt utvendig 67 Nivå 3 - Skiltprogram - Opplysningsskilt innvendig 68 Nivå 3 - Skiltprogram - Profilskapende skilting profilskapende ELEMENTER 70 Nivå 3 - Profilskapende elementer - Arbeidsklær 71 Nivå 3 - Profilskapende elementer - Profilklær 72 Nivå 3 - Profilskapende elementer - Post-It lapper 73 Nivå 3 - Profilskapende elementer - Stempel 74

4 01. PROFILENS OPPBYGGING 4

5 01. PROFILENS OPPBYGGING De ulike nivåene 5 NIVÅ 1 - FORMELT NIVÅ På nivå 1 finner man elementer hvor HRS står som offisiell og formell avsender, og hvor det er HRS som presenteres. Det er på dette nivået at reglene for bruk av profilen er strengest. NIVÅ 2 - OFFISIELT NIVÅ På nivå to henvender man seg til forbrukeren/kunden. I dette nivået hører profilskapende elementer og generell kommunikasjon som brosjyrer og plakater til. NIVÅ 3 - AKTIVITETS NIVÅ Dette nivået består av profilelementer som har kortere levetid og er laget for en helt spesifikk hensikt, og må derfor være mer fleksible. Reglene for bruk er løsere og man har flere designelementer tilgjengelig i kommunikasjonen.

6 01. PROFILENS OPPBYGGING det grafiske hus 6 DET GRAFISKE HUS HRSs grafiske hus består av ulike etager som tilsammen utgjør den endelige profilen og virkemidler man har til rådighet. På toppen finner vi logoen. Deretter kommer grafiske elementer, typografi og farger. LOGO Hovedlogo Sekundærlogo GRAFISKE ELEMENTER Bilderammer Grafisk støtteelement TYPOGRAFI Mengdefont - Apex Digitalfont - Verdana FARGER Hovedfarger Sekundærfarger

7 02. PROFILENS LOGO 7

8 02. profilens LOGO primær- og sekundærlogo 8 Stikkord for inspirasjonen til logoen er miljø, jorden og retur. Den grønne, klare fargen henspiller på jord, luft, gress og vekst. Sirkelformen symboliserer jord-kloden. Sammen favner dette om begrepet miljø og jorden. Transparent effekten skal minne oss på om sårbarheten til naturen. Pilen som omslutter jordkloden er inspirert av de kjente retur-pilene. Pilens omfavnelse av kloden gir en følelse av bevegelse og visualiserer HRS mål om å bidra til en grønnere hverdag. HRS-LOGO PRIMÆR VARIANT Primærlogoen (stående versjon) består av logo-symbolet (kloden) med horisontalstilt logo-type (HRS-teksten) under og midtstilt ift. logo-symbolet. Primær varianten er for hovedlogoen å regne og skal tilstrebes brukt fremfor sekundær varianten. HRS-LOGO SEKUNDÆR VARIANT Sekundær varianten (liggende versjon) av HRS logen er en variant hvor logo-typen står til høyre for logo-symbolet, Både primær og sekundær logoen foreligger i alle fargevarianter med avdelingsnavnene; MILJØ, METALLCO, ELEKTRORETUR og PRODUKSJON Se side 15 for en oversikt over de ulike fargevarianter.

9 02. profilens LOGO minimum luftmengde rundt logoen 9 LUFTMENGDE RUNDT LOGOEN 1 x For å sikre at logoen står optimalt på flatene den opptrer på, må det alltid være et minimum med luft rundt logoen, som anvist. Denne regelen skal aldri fravikes og er spesilet viktig når logoen opptrer på en flate med andre logoer. Minimum luftmengde er definert ut fra høyden på bokstavene i logotypen. Mer luft rundt logen er imidlertid fullt ut tillatt og vil sørge for at logoen kommer enda bedre til sin rett. 1 x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

10 02. profilens LOGO logostørrelse på stående format 10 LOGO STØRRELSE PÅ STÅENDE FORMATER Logostørrelse på stående formater defineres ut fra en hovedregel der man tenker seg at formatet (plakaten) er delt inn i 5x5 paneler. 1 panel Logoen skal ha en høyde tilsvarende høyden på ett panel. Denne regelen gjelder hovedsakelig for bruk av logoen under niva 2. Unntaket fra regelen trer i kraft såfremt logoen benyttes på niva 3 (bildekor, skilting, profilartikler), eller hvis mediet kun skal profilere logoen. I så fall gjelder regelen om minimum luftavstand rundt logoen. Luftmengden rundt logoen defineres ut fra regelen om minimum luftmengde rundt logoen og skal aldri avvikes. Se side 9 for nærmere beskrivelse om dette. Eksemplene til høyre viser størrelse på et A4 format mot hvit, farget og bilde-bakgrunn. NB! Denne regelen om logostørrelse gjelder IKKE for bruk på annonser. Se side 52 for nærmere informasjon om dette. Primærlogo mot hvit bakgrunn Primærlogo mot farget bakgrunn Primærlogo mot bilde

11 02. profilens LOGO logostørrelse på liggende format 11 LOGO STØRRELSE PÅ LIGGENDE FORMATER Logostørrelse på liggende formater defineres ut fra en hovedregel der man tenker seg at formatet (plakaten) er delt inn i 5x5 paneler. 1 panel Logoen skal ha en bredde tilsvarende bredden på ett panel. Denne regelen gjelder hovedsakelig for bruk av logoen under niva 2. Unntaket fra regelen trer i kraft såfremt logoen benyttes på niva 3 (bildekor, skilting, profilartikler), eller hvis mediet kun skal profilere logoen. I så fall gjelder regelen om minimum luftavstand rundt logoen. Luftmengden rundt logoen defineres ut fra regelen om minimum luftmengde rundt logoen og skal aldri avvikes. Se side 9 for nærmere beskrivelse om dette. Eksemplene til høyre viser størrelse på et A4 format mot hvit, farget og bilde-bakgrunn. NB! Denne regelen om logostørrelse gjelder IKKE for bruk på annonser. Se side 52 for nærmere informasjon om dette. Primærlogo hvit bakgrunn Primærlogo farget bakgrunn Primærlogo mot bilde

12 02. profilens LOGO logoplassering på annonser 12 LOGOENS PLASSERING PÅ ANNONSER På annonser fra 2 spaltebredder og oppover skal logoen ALLTID plasseres nede til høyre. NB! På en-spalte annonsebredde skal logoen være midtstilt ift. bredden. Luftmengden rundt logoen defineres ut fra regelen om minimum luftmengde rundt logoen og skal aldri avvikes. Se side 9 for nærmere beskrivelse om dette. Eksemplene til høyre viser plassering av logoen på stående og liggende annonser. For nærmere informasjon om logostørrelse på annonser se side 52.

13 02. profilens LOGO logoplassering på andre medier 13 LOGOENS PLASSERING PÅ STORFORMAT På storformat-medier (Golf, Roll-Up, Pop-Up, Bannere, plakater etc.) skal logoen primært settes i øvre venstre hjørne. Nærmere informasjon om hvilke størrelse logoen skal ha på de ulike medier forefinnes på side 10 og 11. Unntaket fra regelen trer i kraft såfremt mediet kun skal profilere logoen. I så fall gjelder regelen om minimum luftavstand rundt logoen. Se side 9 for nærmere beskrivelse om dette. LOGOENS PLASSERING PÅ ANDRE FORMATER Som en hovedregel sier man at logoen skal plasseres oppe til venstre. Dette gjelder for brosjyrerforsider, 21/10-foldere, Power Point presentasjoner etc. Unntaket fra regelen trer i kraft såfremt logoen benyttes på niva 3 (bildekor, skilting, profilartikler), eller hvis mediet kun skal profilere logoen. I så fall gjelder regelen om minimum luftavstand rundt logoen. Se side 9 for nærmere beskrivelse om dette. NB! Regelen om plassering av logoen gjelder IKKE for bruk på annonser. Se side 12 for nærmere informasjon om dette. Eksemplene til høyre viser plassering av logoen på storformat/andre formater.

14 02. profilens LOGO logoens minimumsstørrelse 14 MINIMUMS STØRRELSE MED AVDELINGSNAVN Minimums høyde på primærlogoen er 2,2 cm og 1,4 cm på sekundærlogoen. Da står teksten avdelingsnavnet i 7,5 pkt størrelse. 22 mm 14 mm UNDER MINIMUMSSTØRRELSE MED AVDELINGSNAVN Hvis logoen skal brukes i mindre enn 2,2/1,4 cm høyde, må man bruke sekundær logoen. Da skal logoen aldri benyttes sammen med avdelingsnavnet. Eksempelet til høyre viser primær logoen i 15 mm høyde og sekundær logoen i 10 mm høyde. 15 mm 10 mm SYMBOLET ALENE Det er også anledning til å bruke symbolet adskilt. Dette vil spesielt være aktuelt i nivå 3 eller dersom f.eks formatet gjør det hensiktsmessig. Det skal imidlertid tilstrebes at logosymbolet ved adskilt bruk, støttes av hovedlogen i en av sine utførelser i den grad dette er mulig. Symbolet og logotypen skal da stå tydelig adskilt.

15 02. profilens LOGO PRIMÆR Logovarianter mot lys bunn 15 PRIMÆR LOGO VARIANTER MOT LYS BUNN Primær logoen til HRS forefinnes i 5 ulike fargevarianter for bruk mot lys bunn med og uten avdelingsnavn. HRS LOGO PRIMÆR - FULLFARGE - FORLØPNING - LYS BUNN HRS_logo_PRIMÆR_FF_forløpning_CMYK_LB Denne fargevarianten skal benyttes all den tid det er mulig. Den skal ALLTID benyttes i trykksaker og elektronisk kommunikasjon. HRS LOGO PRIMÆR - RENE FARGER - CMYK - LYS BUNN HRS_logo_PRIMÆR_RENE FARGER_CMYK_LB Når forløpningseffekten ikke kan gjennskapes men man ønsker en versjon så tett som mulig opp mot forløpnings-logoen, benyttes denne varianten. Eksempelvis vevde stoff merker. HRS LOGO PRIMÆR - RENE FARGER - PMS - LYS BUNN HRS_logo_PRIMÆR_RENE FARGER_PMS_LB I de tilfeller hvor mengden av farger i en gitt produksjon er begrenset kan PMS-varianten være løsningen. Eksempelvis folievariant av logoen, vevde og broderte merker, stofftrykk etc.) HRS LOGO PRIMÆR - gråtone - cmyk - LYS BUNN HRS_logo_PRIMÆR_GRÅTONE_CMYK_LB Når ingen fargevarianter av logoen kan benyttes men man likevel ønsker forløpningseffekten, benyttes gråtone-varianten. Eksempelvis sort/hvitt annonser i avis/tidsskrifter, annonser i kamprogram eller egne elektroniske maler som printes ut på sort/hvitt kopimaskin etc. HRS LOGO PRIMÆR - sort-hvit - LYS BUNN HRS_logo_PRIMÆR_SORT-HVIT_LB Enkelte produksjoner krever en én-farge variant hvor det hvite i logoen fremstår som underlaget. Slik produksjoner kan være stempel, oppsett av telefaks mal med logo, gravering, en-farge brodering etc. Pass på at rett loge benyttes i en-farge produksjon. FULLFARGE - FORLØPNING RENE FARGER - CMYK gråtone - cmyk sort-hvit rene farger - pms

16 02. profilens LOGO primær Logovarianter mot mørk bunn 16 PRIMÆR LOGO VARIANTER MOT MØRK BUNN Primær logoen til HRS forefinnes i 5 ulike fargevarianter for bruk mot mørk bunn med og uten avdelingsnavn. HRS LOGO PRIMÆR - FULLFARGE - FORLØPNING - mørk BUNN HRS_logo_PRIMÆR_FF_forløpning_CMYK_LB Denne fargevarianten skal benyttes all den tid det er mulig. Den skal ALLTID benyttes i trykksaker og elektronisk kommunikasjon. HRS LOGO PRIMÆR - rene FARGER - CMYK - mørk BUNN HRS_logo_PRIMÆR_RENE FARGER_CMYK_LB Når forløpningseffekten ikke kan gjennskapes men man ønsker en versjon så tett som mulig opp mot forløpnings-logoen, benyttes denne varianten. Eksempelvis vevde stoff merker. HRS LOGO PRIMÆR - RENE FARGER - PMS - mørk BUNN HRS_logo_PRIMÆR_RENE FARGER_PMS_LB I de tilfeller hvor mengden av farger i en gitt produksjon er begrenset kan PMS-varianten være løsningen. Eksempelvis folievariant av logoen, vevde og broderte merker, stofftrykk etc.) HRS LOGO PRIMÆR - gråtone - CMYK - mørk BUNN HRS_logo_PRIMÆR_GRÅTONE_CMYK_LB Når ingen fargevarianter av logoen kan benyttes men man likevel ønsker forløpningseffekten, benyttes gråtone-varianten. Eksempelvis sort/hvitt annonser i avis/tidsskrifter, annonser i kamprogram eller egne elektroniske maler som printes ut på sort/hvitt kopimaskin etc. HRS LOGO PRIMÆR - sort-hvit - mørk BUNN HRS_logo_PRIMÆR_SORT-HVIT_LB Enkelte produksjoner krever en én-farge variant. Denne varianten benyttes der sluttproduktet gjør logoen lysere enn tilstøtende farger. Eks. gravering på sort krus hvor logoen fremstår i en lys farge. Pass på at rett loge benyttes i en-farge produksjon. FULLFARGE - FORLØPNING RENE FARGER - CMYK gråtone - cmyk sort-hvit rene farger - pms

17 02. profilens LOGO sekundær Logovarianter mot lys bunn 17 sekundær LOGO VARIANTER MOT LYS BUNN Sekundær logoen til HRS forefinnes i 5 ulike fargevarianter for bruk mot lys bunn med og uten avdelingsnavn. HRS LOGO SEKUNDÆR - FULLFARGE - FORLØPNING - LYS BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_FF_forløpning_CMYK_LB Denne fargevarianten skal benyttes all den tid det er mulig. Den skal ALLTID benyttes i trykksaker og elektronisk kommunikasjon. HRS LOGO SEKUNDÆR - RENE FARGER - CMYK - LYS BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_RENE FARGER_CMYK_LB Når forløpningseffekten ikke kan gjennskapes men man ønsker en versjon så tett som mulig opp mot forløpnings-logoen, benyttes denne varianten. Eksempelvis vevde stoff merker. HRS LOGO SEKUNDÆR - RENE FARGER - PMS - LYS BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_RENE FARGER_PMS_LB I de tilfeller hvor mengden av farger i en gitt produksjon er begrenset kan PMS-varianten være løsningen. Eksempelvis folievariant av logoen, vevde og broderte merker, stofftrykk etc.) HRS LOGO SEKUNDÆR - gråtone - cmyk - LYS BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_GRÅTONE_CMYK_LB Når ingen fargevarianter av logoen kan benyttes men man likevel ønsker forløpningseffekten, benyttes gråtone-varianten. Eksempelvis sort/hvitt annonser i avis/tidsskrifter, annonser i kamprogram eller egne elektroniske maler som printes ut på sort/hvitt kopimaskin etc. HRS LOGO SEKUNDÆR - sort-hvit - LYS BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_SORT-HVIT_LB Enkelte produksjoner krever en én-farge variant hvor det hvite i logoen fremstår som underlaget. Slik produksjoner kan være stempel, oppsett av telefaks mal med logo, gravering, en-farge brodering etc. Pass på at rett loge benyttes i en-farge produksjon. FULLFARGE - FORLØPNING RENE FARGER - CMYK gråtone - cmyk sort-hvit rene farger - pms

18 02. profilens LOGO sekundær Logovarianter mot mørk bunn 18 sekundær LOGO VARIANTER MOT MØRK BUNN Sekundær logoen til HRS forefinnes i 5 ulike fargevarianter for bruk mot mørk bunn med og uten avdelingsnavn. HRS LOGO SEKUNDÆR - FULLFARGE - FORLØPNING - mørk BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_FF_forløpning_CMYK_LB Denne fargevarianten skal benyttes all den tid det er mulig. Den skal ALLTID benyttes i trykksaks og elektronisk kommunikasjon. HRS LOGO SEKUNDÆR - rene FARGER - CMYK - mørk BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_RENE FARGER_CMYK_LB Når forløpningseffekten ikke kan gjennskapes men man ønsker en versjon så tett som mulig opp mot forløpnings-logoen, benyttes denne varianten. Eksempelvis vevde stoff merker. HRS LOGO SEKUNDÆR - RENE FARGER - PMS - mørk BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_RENE FARGER_PMS_LB I de tilfeller hvor mengden av farger i en gitt produksjon er begrenset kan PMS-varianten være løsningen. Eksempelvis folievariant av logoen, vevde og broderte merker, stofftrykk etc.) HRS LOGO SEKUNDÆR - gråtone - CMYK - mørk BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_GRÅTONE_CMYK_LB Når ingen fargevarianter av logoen kan benyttes men man likevel ønsker forløpningseffekten, benyttes gråtone-varianten. Eksempelvis sort/hvitt annonser i avis/tidsskrifter, annonser i kamprogram eller egne elektroniske maler som printes ut på sort/hvitt kopimaskin etc. HRS LOGO SEKUNDÆR - sort-hvit - mørk BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_SORT-HVIT_LB Enkelte produksjoner krever en én-farge variant. Denne varianten benyttes der sluttproduktet gjør logoen lysere enn tilstøtende farger. Eks. gravering på sort krus hvor logoen fremstår i en lys farge. Pass på at rett loge benyttes i en-farge produksjon. FULLFARGE - FORLØPNING RENE FARGER - CMYK gråtone - cmyk sort-hvit rene farger - pms

19 03. PROFILENS GRAFISKE ELEMENTER 19

20 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER Grafisk støtteelement 20 GRAFISK STØTTEELEMENT Det grafiske støtteelementet har hentet inspirasjon fra frodige planter som vokser og trives i et sunt miljø. Den grønne, klare fargen henspiller på jord, luft, gress og vekst og er således forankret i de samme verdier som er lagt til grunn for logoen. Parallellen til logoen er tydelig og elmenetene støtter hverandre på en svært overbevisende måte og gir en postiv følelse. Det grafiske støtteelement benyttes for ytterlig å forsterke HRS s profil samt bygge opp gjenkjennelses effekten mot logoen. På de påfølgende sider beskrives bruken av det grafiske støtteelementet i stående og liggende versjon. Grafisk støtteelement - Stående variant Grafisk støtteelement - Liggende variant

21 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER Grafisk støtteelement - MOT LYS BUNN 21 GRAFISK STØTTEELEMENT MOT LYS BUNN Det grafiske støtteelementet til HRS forefinnes i 4 ulike fargevarianter for bruk mot lys bunn. Elementet forefinnes også i liggende versjon HRS grafisk støtteelement - forløpning - CMYK HRS-Støtteelement_STÅENDE_FF_forløpning Denne fargevarianten skal benyttes all den tid det er mulig. Den skal ALLTID benyttes i trykksaks og elektronisk kommunikasjon. HRS grafisk støtteelement - rene FARGER - CMYK HRS-Støtteelement_STÅENDE_RENE FARGER_CMYK Når forløpningseffekten ikke kan gjennskapes men man ønsker en versjon så tett som mulig opp mot forløpnings-versjonen, benyttes denne varianten. Eksempelvis på vevde stoff merker. HRS grafisk støtteelement - gråtone - CMYK HRS_logo_SEKUNDÆR_GRÅTONE_CMYK_LB Når ingen fargevarianter kan benyttes men man likevel ønsker forløpningseffekten, benyttes gråtone-varianten. Eksempelvis sort/hvitt annonser i avis/tidsskrifter, annonser i kamprogram eller egne elektroniske maler som printes ut på sort/hvitt kopimaskin etc. HRS grafisk støtteelement - sort-hvit - lys BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_SORT-HVIT_LB Enkelte produksjoner krever en én-farge variant hvor det hvite i elementet fremstår som underlaget. Slik produksjoner kan være stempel, oppsett av telefaks mal med logo, gravering, en-farge brodering etc. Pass på at rett element benyttes i en-farge produksjon. FULLFARGE - FORLØPNING RENE FARGER - CMYK gråtone - cmyk sort-hvit

22 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER Grafisk støtteelement - MOT MØRK BUNN OG BILDER 22 GRAFISK STØTTEELEMENT MOT MØRK BUNN OG BILDER Det grafiske støtteelementet til HRS forefinnes i 4 ulike fargevarianter for bruk mot mørk bunn. Elementet forefinnes også i liggende versjon. HRS grafisk støtteelement - forløpning - CMYK HRS-Støtteelement_STÅENDE_FF_forløpning Denne fargevarianten skal benyttes all den tid det er mulig. Den skal ALLTID benyttes i trykksaks og elektronisk kommunikasjon. HRS grafisk støtteelement - rene FARGER - CMYK HRS-Støtteelement_STÅENDE_RENE FARGER_CMYK Når forløpningseffekten ikke kan gjennskapes men man ønsker en versjon så tett som mulig opp mot forløpnings-versjonen, benyttes denne varianten. Eksempelvis på vevde stoff merker. HRS grafisk støtteelement - gråtone - CMYK HRS_logo_SEKUNDÆR_GRÅTONE_CMYK_LB Når ingen fargevarianter kan benyttes men man likevel ønsker forløpningseffekten, benyttes gråtone-varianten. Eksempelvis sort/ hvitt annonser i avis/tidsskrifter, annonser i kamprogram eller egne elektroniske maler som printes ut på sort/hvitt kopimaskin etc. HRS grafisk støtteelement - sort-hvit - mørk BUNN HRS_logo_SEKUNDÆR_SORT-HVIT_LB Enkelte produksjoner krever en én-farge variant. Denne varianten benyttes der sluttproduktet gjør logoen lysere enn tilstøtende farger. Eks. gravering på sort krus hvor logoen fremstår i en lys farge. Pass på at rett type benyttes i en-farge produksjon. FULLFARGE - FORLØPNING RENE FARGER - CMYK gråtone - cmyk sort-hvit

23 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER Grafisk støtteelement - STØRRELSE PÅ STÅENDE FORMAT 23 GRAFISKE STØTTEELEMENTET - STØRRELSE PÅ STÅENDE FORMAT Det grafisk støtteelement brukes på bilder, mot farget eller hvit bakgrunn. Størrelsen er fast og innenfor følgende rammer: Som hovedrégel tenker man seg. at formatet er delt inn i 5x5 paneler. Det grafiske støttelementet skal aldri være større enn 2x1 paneler på stående format. Det plasseres slik at det grafiske støtteelementets nedre høyre hjørne er sammenfallende med formatets nedre høyre hjørne. Det grafiske støtteelementet brukes alltid i 100% av disponible fargevarianter. 1 panel 2 panel Støttelement mot hvit bakgrunn Støttelement mot farget bakgrunn Støttelement mot bilde

24 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER Grafisk støtteelement - STØRRELSE PÅ LIGGENDE FORMAT 24 DET GRAFISKE STØTTEELEMENTET - STØRRELSE PÅ LIGGENDE FORMAT Det grafisk støtteelement brukes på bilder, mot farget eller hvit bakgrunn. Størrelsen er fast og innenfor følgende rammer: Som hovedrégel tenker man seg. at formatet er delt inn i 5x5 paneler. Det grafiske støttelementet skal aldri være større enn 1x2 paneler på liggende format. Det plasseres slik at det grafiske støtteelementets nedre høyre hjørne er sammenfallende med formatets nedre høyre hjørne. Det grafiske støtteelementet brukes alltid i 100% av disponible fargevarianter. 2 panel 1 panel Støttelement mot hvit bakgrunn Støttelement mot farget bakgrunn Støttelement mot bilde

25 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER Grafisk støtteelement - plassering på annonser 25 GRAFISK STØTTEELEMENT- PLASSERING PÅ ANNONSER Det grafisk støtteelement brukes på bilder, mot farget eller hvit bakgrunn. Plasseringen er fast og innenfor følgende rammer: I annonser skal det grafiske støttelementet ALLTID stå i øvre venstre hjørne av annonsen, uavhengig av formatet. Størrelsen og hvorvidt det skal benyttes stående eller liggende variant, defineres gjennom regler beskrevet på side23 og 24. Untak fra regelen gjelder for bruk av det grafiske støtteelementet i niva 3.

26 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER Grafisk støtteelement - plassering på ANDRE medier 26 GRAFISK STØTTEELEMENT- PLASSERING PÅ ANDRE MEDIER Det grafisk støtteelement brukes på bilder, mot farget eller hvit bakgrunn. Plasseringen er fast og innenfor følgende rammer: På andre medier skal det grafiske støttelementet ALLTID stå i nedre hjørne av annonsen, uavhengig av formatet. Størrelsen og hvorvidt det skal benyttes stående eller liggende variant, defineres gjennom regler beskrevet på side 23 og 24. Untak fra regelen gjelder for bruk av det grafiske støtteelementet i niva 3.

27 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER skilleelementet 27 SKILLEELEMENTET Skilleelementet er basert på det grafiske støttelementet, for ytterlig å forsterke HRSs profil og bygge opp gjenkjennelses effekten mot logoen. Skilleelementet brukes til å dele opp formater og skille mellom bilde og tekst eller to ulike flater. Skilleelementet kan brukes til å dele opp både stående og liggende format. Bilderammen finnes i grønn med forløpning, ren grønn, grå, sort og hvit.

28 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER skilleelement i bruk - stående format 28 SKILLEELEMENT I BRUK - STÅENDE FORMAT Skilleelement brukes til å dele opp formater og skille mellom bilde og tekst eller to ulike flater. Formatet deles inn fra 1/5-del til 4/5-deler horisontalt. Bilderammens øvre kant plasseres på en av disse delelinjen avhengig av hvorvidt man ønsker 1/5 bilde (farget bakgrunn) eller 4/5 bilde (farget bakgrunn). Den delen av formatet som ikke er et bilde eller farget bakgrunn skal alltid være hvit. Dette for å sikre en best mulig fremstilling av logoen. Det er kun den nedre del av rammen som har kurvaturen fra skilleelementet. Øvre del og sidene av rammen er satt i rette vinkler.

29 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER SKILLEELEMENT i bruk - liggende format 29 SKILLEELEMENT I BRUK - LIGGENDE FORMAT Skilleelement brukes til å dele opp formater og skille mellom bilde og tekst eller to ulike flater. Formatet deles inn fra 1/5-del til 4/5-deler vertikalt. Bilderammens øvre kant plasseres på en av disse delelinjen avhengig av hvorvidt man ønsker 1/5 bilde (farget bakgrunn) eller 4/5 bilde (farget bakgrunn). Den delen av formatet som ikke er et bilde eller farget bakgrunn skal alltid være hvit. Dette for å sikre en best mulig fremstilling av logoen. Det er kun den høyre del av rammen som har kurvaturen fra skilleelementet. Venstre del og sidene av rammen er satt i rette vinkler.

30 03. profilens GRAFISKE ELEMENTER farget bakgrunn i bruk 30 FARGET BAKGRUNN I BRUK Det er utviklet en farget bakgrunn som HRS skal benytte i produksjoner hvor man ikke ønsker å benytte hvit bunn eller et bilde som bakgrunn. Den fargede bakgrunnen henter sine farger fra HRS sin fargerpalett. Bakgrunnen har en radial (sirkulær) forløpning som ALLTID starter med den lyse grønnfargen øverst til høyre og avslutter med en mørkere grønn farge nede til venstre. Midpunktet for forløpningen skal ALLTID være 50%. Innsettingspunkt Lys grønn C55 M5 Y100 K5 Startpunkt for de ulike fargepunktene settes i forhold til malen beskrevet til høyre. Man deler inn formatet i 5x5 deler uavhengig av formatets størrelse. Innsettingspunktet for det lyse fargepunktene skal alltid være i nedre, høyre hjørene av øvre venstre boks. Innsettingspunktet for den mørke fargen skal alltid være i øvre hjørne av nedre høyre boks. Se illustrasjonen til høyre. Innsettingspunkt 50 % av linjelengde mellom fargepunktene Innsettingspunkt Mørk grønn C90 M40 Y100 K30

31 04. PROFILENS FARGER 31

32 04. farger HRS Fargepaletten 32 HRS FARGEPALETTEN Fargene er satt med utgangspunkt i HRS sin logo og dens farge for å beholde en gjenkjenningseffekt. Fargene er tilpasset den nye logoen og det har vært viktig å skape en fargepalett som fremviser rolige farger som harmonerer med hverandre og som fanger opp miljøprofilen. Logoen består av 7 hovedfarger som vist til øverst høyre i tillegg til sort og hvit. Dette gir en fargepalett med 7 primærfarger i HRSs fargepalett. LYS GRØNN #1 C30 - M0 - Y70 - K0 LYS GRØNN #2 C40 - M0 - Y80 - K0 MELLOM GRØNN #1 C50 - M0 - Y100 - K0 MELLOM GRØNN #2 C55 - M5 - Y100 - K5 MELLOM GRØNN #3 C60 - M0 - Y100 - K0 mørk GRØNN #1 C70 - M20 - Y90 - K10 MØRK GRØNN #2 C90 - M40 - Y100 - K30 MØRK GRØNN #3 C90 - M50 - Y90 - K50

33 04. farger Bruk av transparente farger 33 BRUK AV TRANSPARENTE FARGER HRSs fargepalett kan ikke kombineres med andre farger enn sort (primært til bruk på tekst), men hovedfargene i HRSs fargepalett kan suppleres med bruk av de samme fargene i transparent. Dette gjelder også for den sorte fargen. Skalaen til høyre viser de ulike fargene i hovedpaletten i 100% solid farge (uten transparent effekt) til 10% av den solide fargen. Lys grønn#1 C30 - M0 - Y70 - K 0 Lys grønn#1 C40 - M0 - Y80 - K0 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Bruk av transparente farger kan nyttes mot på trykksaker og e lektroniske publikasjoner. Transparente farger skal ikke nyttes i de tilfeller der produksjonen fordrer bruk av folie. Den overordnede profilen skal alltid være styrende for bruken. Det er ikke tillatt og legge logoen eller deler av den i transparent. De transparente fargene skal kun nyttes som supplerende farger. Mellom grønn#1 C50 - M0 - Y100 - K0 Mellom grønn#2 C55 - M5 - Y100 - K5 Mellom grønn#3 C60 - M0 - Y100 - K0 mørk grønn#1 C70 - M20 - Y90 - K10 mørk grønn#3 C90 - M40 - Y100 - K30 mørk grønn#3 C90 - M50 - Y 90 - K 50 HRSs fargepalett i transparent utførelse fra 100 % til 10%.

34 04. farger Fargekoder 34 FARGEKODER For å sikre en korrekt gjenngivelse av HRSs farger mot ulike medier er følgende fargekoder forhåndsdefinert utfra hovedfargene. CMYK CMYK (Trykksaks-, printer- og plotterproduksjon) Benyttes i de tilfeller der flere farger enn det som fremkommer i HRSs logo skal gjengis. F eks. sammen med bilder etc. C30 M0 Y70 K 0 C40 M0 Y80 K0 C50 M0 Y100 K0 C55 M5 Y100 K5 C60 M0 Y100 K0 C70 M20 Y90 K10 C90 M40 Y100 K30 C90 M50 Y 90 K 50 RGB (Skjermvisning) I de tilfeller hvor fargene skal gjengis på skjerm skal RGB-fargekoder benyttes. Eksempel på bruk vil være internett, power point presentasjoner, vedlegg til e-post etc. HTML (Websider) HTML-fargekodene er såkalte web-sikre farger. I de tilfeller hvor man ønsker å sikre en 100% korrekt gjengivelse av fargen på internettsider benyttes disse fargekodene. RGB HTML r199 g214 b108 r176 g203 b84 r151 g191 b20 r133 g174 b29 r123 g181 b33 r86 g141 b61 r0 g91 b40 r4 g66 b39 PMS (Trykksaks produksjon) Benyttes i trykksaksproduksjon der fargene til HRS står alene. f eks. konvolutter, brevark etc. Oracal (Foliereferanser) Benyttes som referanseverdi i de tilfeller hvor logo og/eller tekst skal benyttes i folieproduksjon. F eks. bildekor, plateskilt, vindusdekor etc. PMS #c7d66c #b0cb54 #97bf14 #85ae1d #7bb521 #568d3d #005b28 # PMS 372 PMS 376 PMS 7490 PMS 349 FOLIE 063 Limetree green 064 Yellow green 078 Foliage green 060 Dark green HRSs fargepalett i transparent utførelse fra 100 % til 10%.

35 05. PROFILENS TYPOGRAFI 35

36 05. typografi De ulike skriftsnitt 36 DE ULIKE SKRIFTSNITT Apex New er valgt som kommunikasjonsfont. Den skal benyttes i alle trykte elementer, i headinger og korte tekster. Her differensierer man primært mellom Apex New Book, Medium og Apex New Bold. I brødtekster på trykte elementer skal Apex Book benyttes. På overskrifter, sub-overskrifter, avsnittsoverskrifter på trykte og digtale produksjoner (DM er) og til slagord på tilgjengelig profileringsområde på biler etc, benyttes Square 721. Denne fontfamilien består av en mengde ulike varianter, men som en hovedregel skal man tilstrebe å kun benytte de tre varianter som er listet til høyre. Understreking eller kursivering skal ikke benyttes. Derimot kan kapittilering (store bokstaver) benyttes. På elektroniske kommunikasjonsflater (Word, Excel, Power Point, brevmaler osv) brukes Arial. På Websider brukes Trebuchet som kommunikasjonsfont. Der Trebuchet ikke skal nyttes til overskrifter brukes Square 721. Denne må da konverteres til kurver slika t font-problematikk unngås. APEX - Kommunikasjonsfont brødtekst - trykte elementer Apex New Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Apex New Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Apex New Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Square721- Kommunikasjonsfont - Overskrifter - trykte elementer Square 721Dm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Square 721 BT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Square 721 Ex BT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Trebuchet MS- Kommunikasjonsfont - Web og E-post ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Arial- Kommunikasjonsfont -Word, Excel, Power Point ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

15. september 2014. Profilprogram for transportmidler i Røde Kors

15. september 2014. Profilprogram for transportmidler i Røde Kors 15. september 2014 Profilprogram for transportmidler i Røde Kors 2 Innledning Nytt profilprogram Det er nå tatt en gjennomgang av profilprogram for transportmidler. Tidligere profilprogram har gitt rom

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0 Visuell identitet Vestavind Offshore AS Brand guidelines versjon 1.0 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 2 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 3 INTRO BRAND GUIDELINES

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Format og papirkvalitet Format...5 Gripekant/trykkstart...6 Fargesrips...6 Utfallende bunner...6 Papirkvalitet...6

Format og papirkvalitet Format...5 Gripekant/trykkstart...6 Fargesrips...6 Utfallende bunner...6 Papirkvalitet...6 TEKNISK MANUAL Format og papirkvalitet Format..............................................5 Gripekant/trykkstart....................................6 Fargesrips...........................................6

Detaljer

Innholdsliste. Innledning

Innholdsliste. Innledning 1 Innholdsliste Innledning s. 2 Del 1 Hva er multimediedesign? s.3 Del 2 Målgruppe & budskap s. 6 Del 3 Medietyper s. 13 Del 4 Interaksjon s. 30 Del 5 Designprosessen s. 35 Del 6 Copyright s. 40 Del 7

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer