Norges Døveidrettsutvalgs. Generalforsamling. 13. september Radisson Blu Hotel Gardermoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Døveidrettsutvalgs. Generalforsamling. 13. september 2015. Radisson Blu Hotel Gardermoen"

Transkript

1 Norges Døveidrettsutvalgs Generalforsamling 13. september 2015 Radisson Blu Hotel Gardermoen Agenda: 1. Godkjenne sakslisten 2. Velge dirigent og sekretær a) Forslag på dirigent: b) Forslag på sekretær: Tore Aasen Øderud c) Forslag på underskrivere av protokoll: 3. Godkjenne fremmøtte representanter 4. NDIs beretning 5. Innkomne saker 6. Handlingsplan Valg: a) Leder av døveidrettsutvalget b) Nestleder av døveidrettsutvalget c) Tre medlemmer av døveidrettsutvalget I tillegg til de representantene som velges her skal NDI/NIF oppnevne to personer fra særforbund og én fra Idrettsstyret. Representanten fra Idrettsstyret møter ved behov. NIFs administrasjon oppnevner en sekretær for utvalget.

2 Sak 4. NDIs beretning Innhold: 1. Norges Døveidrettsutvalg NDIs sammensetning Administrasjon NDIs arbeid Medlemskap Døveidrettslag og medlemsregistrering Samarbeid med særforbund Nasjonal representasjon Deaflympics Informasjonsarbeid Rekrutteringsarbeid Prosjekt Oppmerksomhet Eiendeler og protokoll til NDI Handlingsplan Regnskap og budsjett Konklusjon og videre arbeid... 18

3 1. Norges Døveidrettsutvalg Utvalgets formelle navn er Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Utvalgets internasjonale navn er Norwegian Sports Organisation for the Deaf. Dette er et utvalg i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Fra NDIs handlingsplan for står følgende om utvalgets rolle og målsetning i perioden: Norges Døveidrettsutvalg (NDI) i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal jobbe strukturelt med utvalgets formål som er å legge til rette for at døve* og tunghørte finner en plass i norsk idrett, enten gjennom døveidrettslagene eller i et ordinært idrettslag/klubb. Handlingsplanen er et viktig verktøy for å sikre at arbeidsoppgavene blir prioritert ut i fra ressursene som er stilt til disposisjon. NDI skal jobbe ut i fra Idrettspolitisk dokument (IPD) som ble vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011 med visjonen «Idrettsglede for alle». Med denne visjonen sier IPD blant annet Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøvere, trenere, dommere, frivillige, foresatte eller supportere. Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå Idrettsglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lyktes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettslagene Denne visjonen er også viktig for døveidrett, men utvalget har valgt visjonen «Idrettglede for alle, også for døve og tunghørte!» fordi man vil understreke et fokus på døveidretten i NDI sitt arbeid i perioden 2011 til NDI vil bidra til å oppfylle Idrettspolitisk dokument (IPD) i perioden 2011 til 2015 gjennom å styrke rekruttering og tilrettelegging for døve og bidra til at særforbundene (SF) og idrettskretsene (IK) har beste mulig kompetanse på dette området. NDI skal også være norsk idretts bindeledd mot de internasjonale døveidrettsorganisasjonene. NDI ser at det er en utfordring med kompetanseheving i SF, døveidrettslagene og i ordinære idrettslag/klubber som skal legge til rette for bedre rekruttering av døve til idretten. NDI vil bidra til å utvikle landslagsaktiviteter, øke rekrutteringen og engasjementet i døveidrettslagene og de ordinære idrettslagene/klubbene. NDI er bekymret over nedgangen i antall aktive i døveidrettslagene i Norge de siste 15 årene, og skal jobbe for at den negative trenden snus. Samtidig er det viktig å påpeke at NDI skal bidra til at døve også finner seg godt til rette i ordinære idrettslag. Strukturmodell og forankringen av Deaflympics i idrettsorganisasjonen er et annet viktig mål i perioden slik at norsk idrett skal være klar og kan satse på langsiktige strategiske mål for døveidrett internasjonalt**. NDI vil jobbe sammen med resten av norsk idrett for å rekruttere flere, og å holde lengre på de som allerede er med, både i døveidrettslagene og i de ordinære idrettslagene/klubbene. *Med døve menes her: Døvhet, med høygradig hørselstapt, til tunghørt (hørselstap av moderat karakter) og personer med tegnspråk. Begge uttrykkene blir brukt i dette dokumentet. **Internasjonalt er hørselstap opp til 55 desibel grensen for deltagelse. Visjon: Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Målet med visjonen er: Å få så mange døve og tunghørte som mulig til å drive idrett. Å bygge et godt nettverk for døveidrett i norsk idrett. Å styrke kunnskapen om døveidrett i idrettskretsene og særforbundene. Å utvikle flere døve toppidrettsutøvere, slik at Norge kan få flere deltakere i internasjonal idrett for døve.

4 Videre skal NDI jobbe for at: Døveidretten skal samarbeide, og inkludere, bedre med den hørende idretten. Holdningene til inkludering av døve og tunghørte i idretten skal bli mer positive. Deltakelse og likestilling for døve og tunghørte styrkes i norsk idrett. Særforbund tar et større ansvar for døveidrett. Administrasjonen i NIF og integreringsutvalget involveres mer i arbeidet for døveidretten. Bedre tolkeordning for døve utøvere nasjonalt og internasjonalt. Det vurderes hvordan døve med en tilleggsfunksjonshemning kan få et tilrettelagt aktivitetstilbud. For å løfte opp døveidretten kreves det en nytenkning, og da er det viktig å se på hvordan døve og tunghørte idrettsutøvere best kan inkluderes i norsk idrett. Handlingsplanen er godkjent ved NDIs møte den 3. juni 2011 med den siste endring på døveidrettsseminaret og styremøtet i NDI NDIs sammensetning Ved generalforsamlingen ble følgende personer valgt: Leder: Edvard Rundhaug, Bergen DIK Nestleder: Bjørn Røine, Oslo DSK Medlem: Astri Garaguso, Stavanger DIF Medlem: Margaret Hartvedt, Oslo DSK Medlem: Gunnar Hansen, Bergen DIK Ved ekstraordinær generalforsamlingen ble det valgt ny leder og ett nytt medlem til NDI i perioden : Leder: Margareth Hartvedt, Oslo DSK (ny) Nestleder: Bjørn Røine, Oslo DSK Medlem: Gunnar Hansen, Bergen DIK Medlem: Astri Garaguso, Stavanger DIF Medlem: Kenneth Ommundsen, Stavanger DIF (ny) I tillegg ble det valgt to representanter fra særforbundene: Norges Fotballforbund v/døveutvalg (DU): Thomas Hansen Norges Snowboardforbund: Kenneth Moen Sekretær for utvalget (fra administrasjon): Tore Aasen Øderud Representant fra Idrettsstyret: Marcela Montserrat Fonseca Bustos

5 Bildet over er tatt ved den ekstraordinære generalforsamling : Nyvalgt leder Margareth Hartvedt takker av tidligere leder Edvard Rundhaug. Bildet over er tatt ved den ekstraordinære generalforsamling 2012 nytt NDI styre. Bak fra venstre: Tore Aasen Øderud (sekretær), Thomas Hansen, Marcela Fonseca Bustos, Astri Garaguso, Kenneth Ommundsen. Foran fra venstre: Gunnar Hansen, Margareth Hartvedt og Bjørn Røine. Ikke til stede: Kenneth Moen. Foto: Norges idrettsforbund Kenneth Ommundsen trakk seg fra sitt styreverv i NDI i juni 2014 av private årsaker. NDI ønsker å takke han for sin innsats i perioden spesielt knyttet til hans arbeid med nye nettsider og facebooksider. Ved hastemøter og andre dialogmøter etter behov ble det opprettet et arbeidsutvalg (AU) som har bestått av: Margareth Hartvedt, leder Bjørn Røine, nestleder Tore Aasen Øderud, sekretær Vara: Gunnar Hansen, medlem

6 3. Administrasjon NDI støttes administrativt av NIFs utviklingsavdeling. Denne avdelingen har pr. i dag 28 ansatte hvorav 14 personer jobber med idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, totalt 12,5 årsverk. 10 av disse jobber i 5 regioner (nord, midt, vest, sør og øst). Tore Aasen Øderud leder arbeidet på fagområdet i Utviklingsavdelingen og er sekretær i NDI. 4. NDIs arbeid NDI har i perioden hatt 16 møter og behandlet 194 saker. I tillegg har representanter fra NDI hatt flere møter med administrasjon, presidentskapet og særforbund. Leder Edvard Rundhaug ( ) og ny leder Margareth Hartvedt ( ) sammen med nestleder Bjørn Røine har jobbet tett sammen og fulgt opp administrative oppgaver i samarbeid med sekretær Mads Andreassen (2011) og Tore Aasen Øderud ( ). NDI har arrangert tre døveidrettsseminar i perioden: og på Gardermoen og på Ål Folkehøgskole. De to sistnevnte har innbefattet kursene «Styrearbeid i praksis» og «GAPanalyse hvor er idrettslaget i dag og hvor ønsker man å komme». Alle døveidrettsseminarene har også hatt gode diskusjoner rundet NDIs rolle ovenfor døveidrettslagene og døveidrettens utvikling. 5. Medlemskap Norges Døveidrettsutvalg er tilsluttet følgende internasjonale døveidrettsorganisasjoner: ICSD (International Commitée for sport of the Deaf) EDSO (European Deaf Sports Organization) NBDSF (Nordic Baltic Deafs Sport Federation) Særforbundene som ønsker å sende sine døve utøvere til EM eller VM må sende påmeldingen gjennom NDI fordi de ikke er medlemmer av overnevnte organisasjonene.

7 6. Døveidrettslag og medlemsregistrering Klubb Medlem Aktive Medlem Aktive Medlem Aktive Medlem Aktive Oslo Døves Sportsklubb Bergen Døves Idrettsklubb Trondheim Døves Idrettslag Stavanger Døves Idrettsforening Porsgrunn Døves Sport Holtan Døves Sportsgruppe Haugaland Døves Sport Hamar Døves Idrettslag Kristiansand Døves Sportsklubb Arendal og Omega Døves SK Ålesund Døves Aktivitetsklubb Total medlemmer Både aktivitets- og medlemstallene er hentet fra idrettsregistreringen i norsk idrett der døveidrettslagene har lagt inn antall medlemmer i ulike idrettsgrener i hvert særforbund. Medlemstallene i døveidrettslagene er forholdsvis stabile, selv om det har vært en liten nedgang i perioden Noen klubber har flere aktive enn medlemmer, og det skyldes at de deltar i flere aktiviteter i samme klubb. Vi må være oppmerksomme på at det er vanskelig å samle en total oversikt ved å lese ut av idrettsregistreringen hvor mange utøvere med hørselshemming det totalt er i Norge. Det registreres kun under samlebetegnelsen funksjonsnedsettelse i idrettslagene. Man kan kun telle antall utøvere i døveidrettslagene, men det vil ikke komme frem der utøvere med hørselshemning som er medlemmer i ordinære idrettslag. Følgende lag er nedlagt i perioden: Haugaland Døves Sport Bergens Døves Danseklubb Pr. i dag har norsk idrett åtte døveidrettslag som er registrert. Idrettskretsene har ansvaret for opptak/nedleggelse av lag. Som medlem i norsk idrett har man visse forpliktelser. Registrering av medlemstall og aktivitetstall er en av dem. Dersom en klubb ikke gjør dette,

8 følges dette opp fra de som jobber med idrettsregistreringen. Hvis de ikke får kontakt, legges laget etterhvert ned. 6. Samarbeid med særforbund Norsk idrett har gjennom sine 54 særforbund (SF) ansvaret for å organisere idrett for mennesker med hørselshemning. Særforbundene har ansvar for å organisere både bredde- og toppidrett, og toppidretten ivaretas også gjennom Olympiatoppen som blant annet er ansvarlig for deltakelse i olympiske- og paralympiske leker. Det varierer hvor langt særforbundene har kommet i utvikling av sitt tilbud til utøvere med hørselshemning utøvere. I perioden har det ifm med gjennomføringen av Deaflympics i Sofia i 2013 og Khanty Mansiysk i 2015 vært et tett samarbeid med særforbundene. Utover samarbeidet om Deaflympics har det i mindre grad vært lagt opp til et samarbeid; for eksempel om konkrete døveidrettsprosjekter. Flere områder kunne vært jobbet mer med for å løfte døveidretten opp på et visst nivå. Generell kunnskap om døveidrett, både språklig og kulturelt, samt tilrettelegging og landslagsaktiviteter er blant de områdene som burde vært forbedret i tingperioden. Informasjon og møter med SF burde vært satt høyere på dagsorden i inneværende tingperiode. Det kan synes som om at gjennomføringen av to Deaflympics i tingperiodene har tatt mye av ressursene både i NDI og i NIFs administrasjon. Det ligger en oversikt over kontaktpersoner for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse i særforbundene på (NIF) og en egen oversikt for mennesker med hørselshemning på som driftes av NDI.

9 7. Internasjonalt arbeid/representasjon ICSD: NDI har vært representert på ICSD kongress følgende steder: Roma ved leder Edvard Rundhaug og styremedlem Gunnar Hansen. Sofia ved leder Margareth Hartvedt og styremedlem Gunnar Hansen. Khanty-Mansiysk ved leder Margareth Hartvedt og styremedlem Gunnar Hansen. Bjørn Røine har representert EDSO i kraft av sitt presidentverv. EDSO: Bjørn Røine, nestleder i NDI, ble gjenvalgt som president i EDSO i NDI dekker reiseutgifter for Bjørn i forbindelse med EDSO-møter. Annen møtevirksomhet i regi av EDSO dekkes av EDSO. Bjørn Røine har også ansvar for registrering av rekorder og statistikk for NBDSF og i Norge. NDI var vert for et styremøte i EDSO på Ål Folkehøgskole. Bildet over er tatt i forbindelse med EDSO og NDIs møte med daværende styremedlem i NIF, Tom Tvedt. Fra venstre: Bjørn Røine, Tom Tvedt, Margareth Hartvedt, Kenneth Ommundsen, Vasyl Sandugei, Dogan Özdemir, Astrid Garaguso, Gunnar Hansen, Guido Zanecchia, Ota Pansky, Ioannis Stoufis, Thomas Hansen, Juha-Matti Aaltonen og Tore Aasen Øderud. Foto: Norges idrettsforbund. NDI har vært representert på EDSO kongress følgende steder: Moskva ved leder Margareth Hartvedt og styremedlem Gunnar Hansen. Antalya ved leder Margareth Hartvedt og styremedlem Gunnar Hansen. Margareth Hartvedt og Astrid Garaguso deltok EDSO lederseminar for kvinner i Praha Margareth Hartvedt deltok på EDSOs lederseminar for kvinner i Madrid Nordisk/baltisk Døveidrettsforbund (NBDSF): NBDSF møte i Oslo : Norge overtok ansvaret for presidentskapet og Bjørn Røine ble valgt til president og fikk med Edvard Rundhaug i ledelsen. Margareth Hartvedt overtok dette vervet etter Edvard Presidentskapet i NBDSF har siden bestått av Bjørn Røine og Margareth Hartvedt frem til NBDSF Sportsfestival på Åland: Bjørn Røine deltok som president i NBDSF og Margareth Hartvedt representerte NDI. NBDSF feiret 100-årsjubelium Bjørn Røine var til stede som president i NBDSF og Margareth Hartvedt representerte NDI. Knut Bjarne Kjøde var invitert med som gjest på NBDSF 100-årsjubileum grunnet hans tidligere rolle som generalsekretær i NBDSF.

10 NBDSF Sportsfestival, , Åland: Margareth Hartvedt, Bjørn Røine deltok for NDI. Thomas Hansen representerte Oslo Døves Sportsklubb. 8. Nasjonal representasjon Døveidrettsutvalget har satt opp mål om å sende en representant til enkelte stevner for å følge med utviklingen i norsk døveidrett og synliggjøre NDI og være synlig på viktige idrettspolitiske arenaer i norsk idrett. Leder, nestleder og styremedlemmer i NDI har deltatt på flere DM, styremøter, årsmøter og jubileer i døveidrettslagene, Norges Døveforbunds landsmøte og Døves kulturdager der NDI har hatt stand. I tillegg har NDI vært synlig på norsk idretts ledermøter og Idrettsting. Under følger et utdrag: DM bowling i Molde, , én representant: Kenneth Ommundsen DM fotball i Bergen, , én representant: Gunnar Hansen DM futsal i Larvik , én representant: Margareth Hartvedt DM fustal i Trondheim , to representanter: Margareth Hartvedt og Bjørn Røine DM bowling i , én representant: Margareth Hartvedt EM kvalifiseringskamper i Futsal i Oslo: Margareth Hartvedt representerte NDI og i tillegg var NIF styremedlem Astrid Waaler Kaas til stede. NDI deltok med stand på Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede i Trondheim. Døves kulturdager i Trondheim : Kenneth Ommundsen og Thomas Hansen deltok med stand for NDI. Norges Døveforbunds landsmøte i Stavanger : Margareth Hartvedt holdt innlegg om NDI. Gunnar Hansen deltok på ledermøtet i norsk idrett i Tromsø og på ledermøtet i norsk idrett i Sandefjord. Margareth Hartvedt deltok på ledermøtet i norsk idrett i Bergen. Edvard Rundhaug deltok som observatør på Idrettstinget Margareth Hartvedt og Gunnar Hansen deltok som observatører på Idrettstinget Deaflympics Med bakgrunn i et vedtak i Idrettsstyret sak 441 ble det i inneværende tingperiode en tydeligere struktur, roller og ansvar for deltagelse i fremtidige Deaflympics, selv om dette fortsatt må jobbes mer med. Følgende vedtak ble gjort av Idrettsstyret : IS Sak 441: Finansiering av deltakelse i Deaflympics NIF overtok ved oppløsningen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) også ansvaret for idrett for døve, og NIF har således det overordnede ansvaret for norsk deltagelse i Deaflympics. I motsetning til hva som er tilfellet ved de ordinære olympiske- og paralympiske leker, mottar ikke organisasjonen et øremerket tilskudd til Deaflympics over spillemidlene. Idrettsstyret var enige i at det for fremtiden innarbeides en årlig økonomisk støtte, i størrelsesorden opp til kr ,-, for fremtidig medfinansiering sammen med aktuelle særforbund, av norsk deltagelse i Deaflympics. Generalsekretæren ble bedt om at Olympiatoppen får det faglige ansvaret å vurdere særforbundenes innstillinger til deltakelse i Deaflympics basert på nærmere definerte kvalifiseringskriterier.

11 Vedtak: Idrettsstyret skal etter innstilling fra særforbundene og Olympiatoppen og ut fra klare kvalifiseringskriterier gjøre det endelige uttaket av utøvere som skal delta i fremtidige Deaflympics. For fremtiden innarbeider generalsekretæren i de ordinære budsjettfremleggelser for Idrettsstyret en årlig økonomisk støtte, i størrelsesorden opp til kr ,-, for fremtidig medfinansiering sammen med aktuelle særforbund, av norsk deltagelse i Deaflympics. Dette skal fremkomme årlig i NIFs økonomiske resultat under posten selvpålagte restriksjoner. Særforbundene kvalitetssikrer det sportslige og nedsetter kvalifiseringskriterier i sin idrett. Skissen under er utarbeidet av NIF. Høsten to år før lekene avholdes

12 I perioden har det vært gjennomført forberedelser, deltagelse og etterarbeid for norske tropper til to Deaflympics: 22nd Summer Deaflympics Deaflympics Sofia, Bulgaria Det ble avholdt samling for troppen på Olympiatoppen Bilde over er fra samlingen til den norske troppen til Deaflympics i Sofia på Olympiatoppen Bak fra venstre: Kenneth Ommundsen, Christian Thode, Werner Wennerstrøm, Trond Syvertsen, Bjørn Røine, Cato Zahl Pedersen (fagansvarlig Olympiatoppen). Foran fra venstre: Solgun Flølo (tolk), Hege Ulstein, Margareth Hartvedt, Børre Rognlien (Idrettspresident ), Ine Lorentsen, Jørgen Holden og Lina Solheim (tolk). Foto: Norges idrettsforbund. Den norsk troppen besto av fire utøvere, seks ledere/støtteapparat og tre tolker: Trude Raad, Gloppen IL sleggekast og diskos Ine Lorentzen, Solli BK bowling Werner Wennerstrøm, Oslo Døves Sportsklubb bowling Hege Malene Ulstein, Bergen Badmintonklubb - badminton Jørgen Holden, Oslo Døves Sportsklubb - skyting, skulle deltatt i skyting, men måtte trekke seg grunnet en nakkeskade. Margareth Hartvedt leder Kenneth Ommundsen ass. Leder Christian Thode trener badminton Jørund Årdal trener friidrett Stine Haugen trener i skyting Trond Syvertsen skulle vært med som lagleder i bowling, men måtte trekke seg grunnet sykdom. Peter Engstrøm overtok Tronds plass som lagleder i bowling. Tre tolker: Solgun Flølo, Lina Solheim og Magni Øverås. Marcela Fonseca Bustos fra Idrettsstyret og Tore Aasen Øderud, NIFs administrasjon, besøkte den norske troppen i tre dager under lekene. Norge tok én gullmedalje ved Trude Raad i slegge med lengden 61,79 meter, noe som er deaflympicsrekord. Dette var bak målsetningen om tre medaljer utøvere deltok fra 83 nasjoner.

13 Bildet over er av Trude Raad etter å tatt gull i slegge i Deaflympics i Sofia Foto: Kenneth Ommundsen. 18th Winter-Deaflympics i Khanty-Mansiysk, i perioden Det ble avholdt samling for troppen på Olympiatoppen Bildet over er av den norske troppen til Deaflympics i Khanty-Mansiysk tatt under samlingen på Olympatoppen Fra venstre: Alexander Haugen Veisten, Bjørn Røine, Kjell Inge Eidsaunet, Petrine Olgeirsdottir, André Bjørn Røine, Gunnar Hansen og Kenneth Moen. Foran: Margareth Hartvedt. Foto: Norges idrettsforbund

14 Bildet over er av Petrine Olgeirsdottier under premieseremonien etter sitt sølv i slopestyle under Deaflympics i Khanty- Mansiysk Foto: Norges idrettsforbund. Den norsk troppen besto av tre utøvere, fem ledere/støtteapparat og fire tolker: Petrine Olgeirsdottir, Oslo Døves Sportsklubb Snowboard: Slopestyle, halfpipe og boardercross Kjell Inge Eidsaunet, NERO Alpintklubb slalom og storslalom André Bjørn Røine, Oslo Døves Sportsklubb, skulle deltatt i snowboard, men måtte trekke seg grunnet skade under trening. Margareth Hartvedt - leder Gunnar Hansen ass. Leder Kenneth Moen lagleder/trener snowboard Alexander Haugen Veisten trener alpint Fire tolker: Joachim Peter Weyns, Theresa Olsen, Christina Bruland og Anita Trana. Marcela Fonceca Bustos fra Idrettsstyret, Generalsekretær i NIF Inge Andersen og Linda Torége, NIFs administrasjon, besøkte den norske troppen i tre dager under lekene. Norge tok én sølvmedalje ved Petrine Olgeirsdottir i slopestyle. Dette var bak målsetningen om to medaljer. 336 utøvere deltok fra 27 nasjoner. 10. Informasjonsarbeid NDI har opprettet en egen facebookside for norsk døveidrett og lagd nye internettsider på i perioden, som er en uoffisiell side om døveidretten med mål om å samle all informasjon om døveidrett på et sted. NDI ønsket også i større grad å drive mer aktivt med informasjons- og rekrutteringsarbeid på skoler med barn og unge med hørselshemning enn det som ble gjennomført i tingperioden. Det er utarbeidet en ny brosjyre om idrett for mennesker med hørselshemning og lagd to roll-ups til bruk på stands etc. For å vareta relevante dokumenter for NDIs medlemmer, har NDI opprettet en dropbox for styret. Som et ledd i døveidrettens synlighet og inkludering i norsk idrett vedtok NDI i styremøtet sak 189 en ny logo for NDI. Grunnen til dette er at det i periodens gjennomførte Deaflympics har vært utarbeidet forskjellige logoer i tillegg til NDI-logoen, og det har vært et ønske om å lage en logo til bruk for både NDI og i Deaflympics. I tillegg er det ønskelig å ha en logo som er i tråd med Norges idrettsforbunds moderlogo og

15 andre underliggende logoer for å synliggjøre at døveidretten og Deaflympics er en del av norsk idrett. Den gamle logoen til NDI har i lang tid ikke vært i tråd med Norges idrettsforbunds logoportefølje. Slik ser den nye logoen til NDI ut, som også skal benyttes i Deaflympics: Den nye logoen vil bli tatt i bruk etter NDIs generalforsamling Rekrutteringsarbeid Rekrutteringsmodellen det ble lagt opp til etter tingperioden ble i perioden forsøkt fulgt opp etter intensjonene. Det har vist seg vanskelig å få en god struktur på rekrutteringsarbeidet og personer som ble engasjert i arbeidet ble i for liten grad fulgt opp til at prosjektet kom skikkelig i gang. På døveidrettsseminaret på Ål foreslo rekrutteringskontakt Petter Sørensen å overlate rekrutteringsarbeidet til døveidrettslagene fordi det er der aktiviteten faktisk skal foregå. Videre må døveidrettslagene settes i stand til å ta dette viktige ansvaret ut over det som gjøres i dag. NDI tok saken opp på møtet datert 26. september 2014 og gjorde følgende vedtak: Rekruttering overlates til døveidrettsklubbene og NDI må bistå i dette arbeidet kontinuerlig. 12. Prosjekt NDI har i et samarbeid med Norges Døveforbund hvert år i perioden sendt inn søknad til ExtraStiftelsen om et rekrutteringsprosjekt nært tilknyttet Ål Folkehøgskole. Alle søknadene har blitt avslått av ExtraStiftelsen. Av den grunn har NDI sammen med Norges Døveforbund og Ål Folkehøgskole omarbeidet søknaden. I 2015 fikk søknaden tittelen Lydløs inkludering i idretten - Inkludering av døve og hørselshemmede i aktivitet og idrett og har følgende målsetninger: Tre delmål: 1. Få kartlagt dagens aktivitet blant døve i døveidrettslagene og i tillegg utvikle en mest mulig oversikt over aktive døve og tunghørte utøvere i ordinære idrettslag på Vestlandet, Østlandet og i Midt-Norge gjennom en spørreundersøkelse. 2. Utarbeide en strategi for synliggjøring av aktivitetsmuligheter og tilbud for døve ved å gjennomføre minimum to samlinger med målgruppen i løpet av prosjektperioden hvor det fokuseres på 10 ulike idretter. 3. Bedre kommunikasjon og samhandling mellom 10 særforbund med størst potensiale for idrett for døve, 8 døveidrettslag og utvalgte idrettslag som har døve inkludert i dagens aktivitet. Hovedmålene er: 1. Rekruttere ca. 70 døve og tunghørte til aktivitet og idrett i prosjektets periode. 2. Arbeidet som blir startet gjennom prosjektet skal videreføres i etterkant ved at erfaringene legges til grunn for en modell for kompetanseheving i minimum 10 særforbund og involverte idrettslag, som følges opp av prosjektets partnere. Svar på denne søknaden kommer i november 2015.

16 14. Oppmerksomhet Svensk Døvas Idrottsforbund (SDI) 100 årsjubileum november 2013: Margareth Hartvedt representerte NDI og Bjørn Røine var tilstede for EDSO. Stavanger Døves Idrettsforenings 80-årsjubileum i 2014: Margareth Hartvedt representerte NDI. 15. Eiendeler og protokoll til NDI Eiendeler som pokaler og medaljer ligger både hos Bjørn Røine og på Norsk Døvemuseum i Trondheim. Gamle bilder og filmer har Bjørn Røine tatt vare på. Historiske dokumenter, protokoller og bilder ligger hos Oslo Døveforening etter avtale med Jon Martin Brauti, som tidligere hadde dette. 16. Handlingsplan NDI har i perioden jobbet etter en handlingsplan som ble vedtatt i NDIs møte den med endringer på døveidrettsseminaret og møtet i NDI Handlingsplanen til NDI har hatt utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument i tingperioden. Utkast til ny handlingsplan for NDI i perioden som skal behandles og vedtas på NDIs generalforsamling Regnskap og budsjett. NDI har ikke vedtak på behandling av budsjettet, kun forslag og intern behandling. Budsjettene til NDI bestemmes av NIFs administrasjon etter innspill fra NDI. Sekretæren har ansvaret for bilag og bokføring mens lederen av NDI har ansvaret sammen med NDI for oppsett av regnskap og budsjett og for å holde utvalgets aktiviteter innenfor rammen. Rammen som gis av NIF er derfor et veiledende budsjett for NDI.

17 NDI regnskap 2011 Note Tekst Regnskap Inntekter ,40 2 NDI, NIF og SF møte ,71 3 EDSO møte 7 871,00 4 Representasjon ICSD / EDSO / NBDSF ,34 5 Medlemskontingent ICSD / EDSO 5 642,98 6 Døveidrettsseminar ,95 7 Kurs og seminar 8 693,00 8 Idrettsstevne representasjon DM / Internasjonal 533,00 9 Arrangement ,00 10 Andre reisekostnader 2 350,00 11 Informasjon 2 625,00 12 Diverse 2 470,00 13 NBDSF jub.hefte/bok + frivillige arbeidere 0,00 Sum ,58 NDI regnskap 2012: Tekst Regnskap 2012 Inntekter ,00 NDI, NIF og SF møte ,00 EDSO møte 6 773,00 Representasjon ICSD / EDSO / NBDSF ,00 Medlemskontingent ICSD / EDSO ,00 Døveidrettsseminar ,00 Kurs og seminar 3 081,00 Idrettsstevne representasjon DM / Internasjonalt 0,00 Arrangement 240,00 Andre reisekostnader Informasjon 3 750,00 Diverse 630,00 NBDSF jub.hefte/bok + frivillige arbeidere 0,00 Sum ,00

18 NDI regnskap 2013: Note Regnskap Inntekter ,00 2 Styremøter NDI og møter med særforbund ,63 3 EDSO møte juni ,00 4 Representasjon ICSD / EDSO / NBDSF /annet ,36 5 Medlemskontingent ICSD og EDSO 7 590,87 6 Døveidrettsseminar ,00 7 Kurs og seminar 3 542,10 8 Idrettsstevne representasjon DM / Internasjonal 0,00 9 Arrangement 0,00 10 Andre reisekostnader 0,00 11 Informasjon / Døves kulturdager ,00 12 Honorar styremedlemmer NDI 0,00 13 Diverse 8 180,04 14 NBDSF jub.hefte/bok + frivillige arbeidere 0,00 Sum ,00 NDI regnskap 2014 og budsjett 2015: Note Budsjett 2015 Regnskap Inntekter , ,00 Kostnader: 2 Styremøter NDI og møter med særforbund , ,12 3 EDSO møte juni 0, ,00 4 Representasjon ICSD / EDSO / NBDSF /annet , ,00 5 Medlemskontingent ICSD og EDSO 8 000, ,95 6 Døveidrettsseminar inkl. 90-årsjubileum , ,93 7 Kurs og seminar , ,00 8 Idrettsstevne representasjon DM / Internasjonal , ,00 10 Andre reisekostnader 0, ,00 11 Informasjon / Døves kulturdager ,00 355,00 12 Honorar styremedlemmer NDI 8 000, ,00 13 Diverse 4 000, ,00 14 NBDSF jub.hefte/bok + frivillige arbeidere 0,00 0,00 Sum , , Konklusjon og videre arbeid Idretten endrer seg i takt med samfunnet og denne endringen har døveidretten også merket. For eksempel blir døveskoler lagt ned til fordel for integrering i den ordinære skolen. Dette eksemplet på en samfunnsendring må døveidretten jobbe sammen med og ikke imot. Av den grunn har denne perioden vært utfordrende for NDI fordi utvalget har hatt mange gode diskusjoner rundt viktige valg som fremtidig retning for døveidretten der den er en inkludert del av norsk idrett og ikke er plassert på utsiden. NDI har i perioden fått en forståelse for hvordan mekanismene i idretten totalt sett fungerer og ser av den grunn flere muligheter for utøvere med

19 hørselshemning i fremtiden dersom døveidretten og NDI klarer å påvirke de riktige kanalen i norsk idrett, som Idrettsstyret og relevante særforbund. NDI er også av den oppfatning av at det i mindre grad må snakkes om særforbund samlet, men heller prioritere enkelte særforbund i kommende periode sett i sammenheng med hvilke idretter som allerede har mange utøvere med hørselshemning på breddenivå og har et potensial på toppnivå. Døveidrettslagene må settes i bedre stand til å selv informere potensielle medlemmer om sine tilbud og selv ta en proaktiv rolle i sin utvikling som blant annet handler om kontakt med særidrettskretser og idrettskretser i kompetansehevende arbeid. Det har i lengre tid vært snakk om å heve kunnskapen om døveidrett i viktige særforbund for døveidretten og her må NDI i neste periode ta en enda mer aktiv rolle. I perioden har det kommet på plass en mer forutsigbar økonomi for norsk deltagelse i Deaflympics, men ennå er det et potensial i å få særforbundene til å bidra mer sammen med NIF og NDI. NDI er av den oppfatning at det i neste periode fortsatt må jobbes aktivt gjennom Norges Fotballforbunds Døveutvalg for å sikre et økonomisk bidrag og annerkjennelse fra NFF til døvelandslagene i futsal. Utvalget takker alle som har bidratt til døveidrettens beste i tingperioden Takk for oss! Bildet over er tatt i forbindelse med NDIs møte på Ål Folkehøgskole fredag 23. til Bak fra venstre: Tore Aasen Øderud (sekretær), Kenneth Ommundsen, Bjørn Røine og Kenneth Moen. Foran fra venstre: Thomas Hansen, Gunnar Hansen, Margareth Hartvedt og Astri Garaguso. Ikke til stede: Marcela Bustos. Foto: Norges idrettsforbund Med vennlig hilsen Margareth Hartvedt Leder Bjørn Røine Nestleder Gunnar Hansen Styremedlem Astri Garaguso/s/ Styremedlem Tore Aasen Øderud Sekretær NDI

Protokoll fra Norges Døveidrettsutvalgs. Generalforsamling

Protokoll fra Norges Døveidrettsutvalgs. Generalforsamling Protokoll fra Norges Døveidrettsutvalgs Generalforsamling Tid: 13. september 2015 kl. 09.00-11.30 Sted: Radisson Blu Hotel Gardermoen 1 Følgende forslag ble lagt frem: Sak 1: Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2011-2015 30. mai 2013 Rica Hotell Sandefjord

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2011-2015 30. mai 2013 Rica Hotell Sandefjord NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 2011-2015 30. mai 2013 Rica Hotell Sandefjord Godkjent i IS-møte nr. 23 (2011-2015) Sak 175: Protokoll

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 3 2015-2019 23. september 2015 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 3 2015-2019 23. september 2015 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 3 2015-2019 23. september 2015 Oslo Godkjent i IS-møte 4 (2015-2019) Sak 18: Protokoll IS-møte 2 (2015-2019)

Detaljer

Strategiplan rev. 2016-2020

Strategiplan rev. 2016-2020 Strategiplan rev. 2016-2020 Hvorfor 2016 2020? Revidere i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD): - Idretten vedtok plan for hele idretten i juni 2015 planen gjelder fra 2015 2019 - NBBF vedtar sin

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett Voksenidrett NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016 Sist endret

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2017 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 3 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo. 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015

Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo. 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 Til Norges Idrettsforbund Idrettsstyret 0840 Oslo 05. febuar 2015 VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Oppland Idrettskrets oversender

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 25.04.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 25.04.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 25.04.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr november 2016 Gardermoen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr november 2016 Gardermoen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2015-2019 22. november 2016 Gardermoen Godkjent i IS-møte nr. 16 (2015-2019) Sak 117: Protokoll fra IS-møte

Detaljer

Protokoll styremøte Troms idrettskrets

Protokoll styremøte Troms idrettskrets Protokoll styremøte Troms idrettskrets PROTOKOLL FRA STYREMØTE Møte: Nr.3/2010-12 Dato / tid: 14.oktober 2010 Sted: Idrettens Hus Bardufoss Tilstede: Knut Bjørklund, Kirsti Skog, Jan-Tore Skjærvik, Johan

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB Organisasjonsplanen er vedtatt på idrettslagets årsmøte den 6. mars 2014 INFORMASJON OG UTARBEIDELSE AV ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen er et virkemiddel

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD:

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: SAKLISTE SAKENES BEHANDLING STYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN 2014-2015 VALGKOMITEENS FORSLAG SAKLISTE Åpning Sak

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 1 2004/2007 4/5 mai 2004 Hotell Rica Helsfyr, Oslo Orienteringssaker: a) Konstitusjonelle saker b) Styrets arbeidsform og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 01 2007-2011 29. mai 2007 Ullevål stadion Sak 01 Konstitusjonelle saker og styrets arbeidsform Sak 02 Instrukser Sak 03 Kontaktpersoner

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus

Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Protokollside 18 Styreperioden 2010-2012 Protokoll fra Idrettskretsens styremøte 05 tirsdag den 2. november kl 1800 på Idrettens Hus Tilstede var: Aslak Heim-Pedersen Sissel Haugland Orsteen Hege Backstrøm

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Samarbeid med OLT og regionene, hvordan kan dette utnyttes

Samarbeid med OLT og regionene, hvordan kan dette utnyttes Samarbeid med og regionene, hvordan kan dette utnyttes Trond Pedersen Utviklingssjef Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Olympiatoppens visjon, formål og filosofi Visjon Lede og trene

Detaljer

Kretsledersamling Norges Rytterforbund

Kretsledersamling Norges Rytterforbund Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund 24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Program 09.30 Ankomst og registrering, kaffe og te 10.00 Åpning v/ NRYFs president Kristin Kloster Aasen og NRYFs

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Sluttrapport. Foreldre som står på for Marienlyst Fotballklubb. Marienlyst Fotballklubb

Sluttrapport. Foreldre som står på for Marienlyst Fotballklubb. Marienlyst Fotballklubb Sluttrapport Foreldre som står på for Marienlyst Fotballklubb Marienlyst Fotballklubb Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0402 Prosjektnavn: Foreldre som står på for Marienlyst FK Søkerorganisasjon: Norges

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Årsmelding. Porsgrunn Døves Sport. Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus.

Årsmelding. Porsgrunn Døves Sport. Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus. SIDE 1 Porsgrunn Døves Sport Årsmelding 2009 Høsttur til Vierli. Guttene spiste ute, mens jentene spiste på hytta. Grenland Cup 2009, Døves Hus. Side 2 Porsgrunn Døves Sport Org.nr. 991 092 293. Informasjonsblad

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL 2013-2015 en klubb å være stolt av 1 Innhold VIRKSOMHETSPLAN FOR RØA IL... 3 Visjon... 3 Virksomhetsidé... 3 Verdigrunnlag... 3 Virksomhetsrakett... 4 Hovedmål... 4 Suksesskriterier...

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND

I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND I'JA gs F NORGES AKE., BOB- OG SKELETONEORBUND 33 Referat/ protokoll FORBUNDSTING 2017 z Sak 1: Åpning v/harald Rolfsen I følge NABSF lov 14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830

Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Protokoll styremøte 28-2008/2011, 10.12.2010 kl 1600-1830 Styremedlemmer: Cecilie Lund, Alexander Hesselberg, Marit Langås Danielsen, Jan Helge Marum, Jan Olav Hay, Torbjørn Wad Nilsen. Fra administrasjonen:

Detaljer

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 Page 1 of 9 1 Innholdsfortegnelse LOV FOR NORGES DYKKEFORBUND Stiftet i Oslo 24. april 1957 under navnet Norges Amatørdykkerforbund Ajourført etter vedtak

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 2015-2019 22. oktober 2015 Lillehammer Godkjent i IS-møte nr. 5 (2015-2019) Sak 25: Protokoll IS-møte 3

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer