Norges Døveidrettsutvalgs. Generalforsamling. 13. september Radisson Blu Hotel Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Døveidrettsutvalgs. Generalforsamling. 13. september 2015. Radisson Blu Hotel Gardermoen"

Transkript

1 Norges Døveidrettsutvalgs Generalforsamling 13. september 2015 Radisson Blu Hotel Gardermoen Agenda: 1. Godkjenne sakslisten 2. Velge dirigent og sekretær a) Forslag på dirigent: b) Forslag på sekretær: Tore Aasen Øderud c) Forslag på underskrivere av protokoll: 3. Godkjenne fremmøtte representanter 4. NDIs beretning 5. Innkomne saker 6. Handlingsplan Valg: a) Leder av døveidrettsutvalget b) Nestleder av døveidrettsutvalget c) Tre medlemmer av døveidrettsutvalget I tillegg til de representantene som velges her skal NDI/NIF oppnevne to personer fra særforbund og én fra Idrettsstyret. Representanten fra Idrettsstyret møter ved behov. NIFs administrasjon oppnevner en sekretær for utvalget.

2 Sak 4. NDIs beretning Innhold: 1. Norges Døveidrettsutvalg NDIs sammensetning Administrasjon NDIs arbeid Medlemskap Døveidrettslag og medlemsregistrering Samarbeid med særforbund Nasjonal representasjon Deaflympics Informasjonsarbeid Rekrutteringsarbeid Prosjekt Oppmerksomhet Eiendeler og protokoll til NDI Handlingsplan Regnskap og budsjett Konklusjon og videre arbeid... 18

3 1. Norges Døveidrettsutvalg Utvalgets formelle navn er Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Utvalgets internasjonale navn er Norwegian Sports Organisation for the Deaf. Dette er et utvalg i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Fra NDIs handlingsplan for står følgende om utvalgets rolle og målsetning i perioden: Norges Døveidrettsutvalg (NDI) i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal jobbe strukturelt med utvalgets formål som er å legge til rette for at døve* og tunghørte finner en plass i norsk idrett, enten gjennom døveidrettslagene eller i et ordinært idrettslag/klubb. Handlingsplanen er et viktig verktøy for å sikre at arbeidsoppgavene blir prioritert ut i fra ressursene som er stilt til disposisjon. NDI skal jobbe ut i fra Idrettspolitisk dokument (IPD) som ble vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011 med visjonen «Idrettsglede for alle». Med denne visjonen sier IPD blant annet Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøvere, trenere, dommere, frivillige, foresatte eller supportere. Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelser. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå Idrettsglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lyktes når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i idrettslagene Denne visjonen er også viktig for døveidrett, men utvalget har valgt visjonen «Idrettglede for alle, også for døve og tunghørte!» fordi man vil understreke et fokus på døveidretten i NDI sitt arbeid i perioden 2011 til NDI vil bidra til å oppfylle Idrettspolitisk dokument (IPD) i perioden 2011 til 2015 gjennom å styrke rekruttering og tilrettelegging for døve og bidra til at særforbundene (SF) og idrettskretsene (IK) har beste mulig kompetanse på dette området. NDI skal også være norsk idretts bindeledd mot de internasjonale døveidrettsorganisasjonene. NDI ser at det er en utfordring med kompetanseheving i SF, døveidrettslagene og i ordinære idrettslag/klubber som skal legge til rette for bedre rekruttering av døve til idretten. NDI vil bidra til å utvikle landslagsaktiviteter, øke rekrutteringen og engasjementet i døveidrettslagene og de ordinære idrettslagene/klubbene. NDI er bekymret over nedgangen i antall aktive i døveidrettslagene i Norge de siste 15 årene, og skal jobbe for at den negative trenden snus. Samtidig er det viktig å påpeke at NDI skal bidra til at døve også finner seg godt til rette i ordinære idrettslag. Strukturmodell og forankringen av Deaflympics i idrettsorganisasjonen er et annet viktig mål i perioden slik at norsk idrett skal være klar og kan satse på langsiktige strategiske mål for døveidrett internasjonalt**. NDI vil jobbe sammen med resten av norsk idrett for å rekruttere flere, og å holde lengre på de som allerede er med, både i døveidrettslagene og i de ordinære idrettslagene/klubbene. *Med døve menes her: Døvhet, med høygradig hørselstapt, til tunghørt (hørselstap av moderat karakter) og personer med tegnspråk. Begge uttrykkene blir brukt i dette dokumentet. **Internasjonalt er hørselstap opp til 55 desibel grensen for deltagelse. Visjon: Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Målet med visjonen er: Å få så mange døve og tunghørte som mulig til å drive idrett. Å bygge et godt nettverk for døveidrett i norsk idrett. Å styrke kunnskapen om døveidrett i idrettskretsene og særforbundene. Å utvikle flere døve toppidrettsutøvere, slik at Norge kan få flere deltakere i internasjonal idrett for døve.

4 Videre skal NDI jobbe for at: Døveidretten skal samarbeide, og inkludere, bedre med den hørende idretten. Holdningene til inkludering av døve og tunghørte i idretten skal bli mer positive. Deltakelse og likestilling for døve og tunghørte styrkes i norsk idrett. Særforbund tar et større ansvar for døveidrett. Administrasjonen i NIF og integreringsutvalget involveres mer i arbeidet for døveidretten. Bedre tolkeordning for døve utøvere nasjonalt og internasjonalt. Det vurderes hvordan døve med en tilleggsfunksjonshemning kan få et tilrettelagt aktivitetstilbud. For å løfte opp døveidretten kreves det en nytenkning, og da er det viktig å se på hvordan døve og tunghørte idrettsutøvere best kan inkluderes i norsk idrett. Handlingsplanen er godkjent ved NDIs møte den 3. juni 2011 med den siste endring på døveidrettsseminaret og styremøtet i NDI NDIs sammensetning Ved generalforsamlingen ble følgende personer valgt: Leder: Edvard Rundhaug, Bergen DIK Nestleder: Bjørn Røine, Oslo DSK Medlem: Astri Garaguso, Stavanger DIF Medlem: Margaret Hartvedt, Oslo DSK Medlem: Gunnar Hansen, Bergen DIK Ved ekstraordinær generalforsamlingen ble det valgt ny leder og ett nytt medlem til NDI i perioden : Leder: Margareth Hartvedt, Oslo DSK (ny) Nestleder: Bjørn Røine, Oslo DSK Medlem: Gunnar Hansen, Bergen DIK Medlem: Astri Garaguso, Stavanger DIF Medlem: Kenneth Ommundsen, Stavanger DIF (ny) I tillegg ble det valgt to representanter fra særforbundene: Norges Fotballforbund v/døveutvalg (DU): Thomas Hansen Norges Snowboardforbund: Kenneth Moen Sekretær for utvalget (fra administrasjon): Tore Aasen Øderud Representant fra Idrettsstyret: Marcela Montserrat Fonseca Bustos

5 Bildet over er tatt ved den ekstraordinære generalforsamling : Nyvalgt leder Margareth Hartvedt takker av tidligere leder Edvard Rundhaug. Bildet over er tatt ved den ekstraordinære generalforsamling 2012 nytt NDI styre. Bak fra venstre: Tore Aasen Øderud (sekretær), Thomas Hansen, Marcela Fonseca Bustos, Astri Garaguso, Kenneth Ommundsen. Foran fra venstre: Gunnar Hansen, Margareth Hartvedt og Bjørn Røine. Ikke til stede: Kenneth Moen. Foto: Norges idrettsforbund Kenneth Ommundsen trakk seg fra sitt styreverv i NDI i juni 2014 av private årsaker. NDI ønsker å takke han for sin innsats i perioden spesielt knyttet til hans arbeid med nye nettsider og facebooksider. Ved hastemøter og andre dialogmøter etter behov ble det opprettet et arbeidsutvalg (AU) som har bestått av: Margareth Hartvedt, leder Bjørn Røine, nestleder Tore Aasen Øderud, sekretær Vara: Gunnar Hansen, medlem

6 3. Administrasjon NDI støttes administrativt av NIFs utviklingsavdeling. Denne avdelingen har pr. i dag 28 ansatte hvorav 14 personer jobber med idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, totalt 12,5 årsverk. 10 av disse jobber i 5 regioner (nord, midt, vest, sør og øst). Tore Aasen Øderud leder arbeidet på fagområdet i Utviklingsavdelingen og er sekretær i NDI. 4. NDIs arbeid NDI har i perioden hatt 16 møter og behandlet 194 saker. I tillegg har representanter fra NDI hatt flere møter med administrasjon, presidentskapet og særforbund. Leder Edvard Rundhaug ( ) og ny leder Margareth Hartvedt ( ) sammen med nestleder Bjørn Røine har jobbet tett sammen og fulgt opp administrative oppgaver i samarbeid med sekretær Mads Andreassen (2011) og Tore Aasen Øderud ( ). NDI har arrangert tre døveidrettsseminar i perioden: og på Gardermoen og på Ål Folkehøgskole. De to sistnevnte har innbefattet kursene «Styrearbeid i praksis» og «GAPanalyse hvor er idrettslaget i dag og hvor ønsker man å komme». Alle døveidrettsseminarene har også hatt gode diskusjoner rundet NDIs rolle ovenfor døveidrettslagene og døveidrettens utvikling. 5. Medlemskap Norges Døveidrettsutvalg er tilsluttet følgende internasjonale døveidrettsorganisasjoner: ICSD (International Commitée for sport of the Deaf) EDSO (European Deaf Sports Organization) NBDSF (Nordic Baltic Deafs Sport Federation) Særforbundene som ønsker å sende sine døve utøvere til EM eller VM må sende påmeldingen gjennom NDI fordi de ikke er medlemmer av overnevnte organisasjonene.

7 6. Døveidrettslag og medlemsregistrering Klubb Medlem Aktive Medlem Aktive Medlem Aktive Medlem Aktive Oslo Døves Sportsklubb Bergen Døves Idrettsklubb Trondheim Døves Idrettslag Stavanger Døves Idrettsforening Porsgrunn Døves Sport Holtan Døves Sportsgruppe Haugaland Døves Sport Hamar Døves Idrettslag Kristiansand Døves Sportsklubb Arendal og Omega Døves SK Ålesund Døves Aktivitetsklubb Total medlemmer Både aktivitets- og medlemstallene er hentet fra idrettsregistreringen i norsk idrett der døveidrettslagene har lagt inn antall medlemmer i ulike idrettsgrener i hvert særforbund. Medlemstallene i døveidrettslagene er forholdsvis stabile, selv om det har vært en liten nedgang i perioden Noen klubber har flere aktive enn medlemmer, og det skyldes at de deltar i flere aktiviteter i samme klubb. Vi må være oppmerksomme på at det er vanskelig å samle en total oversikt ved å lese ut av idrettsregistreringen hvor mange utøvere med hørselshemming det totalt er i Norge. Det registreres kun under samlebetegnelsen funksjonsnedsettelse i idrettslagene. Man kan kun telle antall utøvere i døveidrettslagene, men det vil ikke komme frem der utøvere med hørselshemning som er medlemmer i ordinære idrettslag. Følgende lag er nedlagt i perioden: Haugaland Døves Sport Bergens Døves Danseklubb Pr. i dag har norsk idrett åtte døveidrettslag som er registrert. Idrettskretsene har ansvaret for opptak/nedleggelse av lag. Som medlem i norsk idrett har man visse forpliktelser. Registrering av medlemstall og aktivitetstall er en av dem. Dersom en klubb ikke gjør dette,

8 følges dette opp fra de som jobber med idrettsregistreringen. Hvis de ikke får kontakt, legges laget etterhvert ned. 6. Samarbeid med særforbund Norsk idrett har gjennom sine 54 særforbund (SF) ansvaret for å organisere idrett for mennesker med hørselshemning. Særforbundene har ansvar for å organisere både bredde- og toppidrett, og toppidretten ivaretas også gjennom Olympiatoppen som blant annet er ansvarlig for deltakelse i olympiske- og paralympiske leker. Det varierer hvor langt særforbundene har kommet i utvikling av sitt tilbud til utøvere med hørselshemning utøvere. I perioden har det ifm med gjennomføringen av Deaflympics i Sofia i 2013 og Khanty Mansiysk i 2015 vært et tett samarbeid med særforbundene. Utover samarbeidet om Deaflympics har det i mindre grad vært lagt opp til et samarbeid; for eksempel om konkrete døveidrettsprosjekter. Flere områder kunne vært jobbet mer med for å løfte døveidretten opp på et visst nivå. Generell kunnskap om døveidrett, både språklig og kulturelt, samt tilrettelegging og landslagsaktiviteter er blant de områdene som burde vært forbedret i tingperioden. Informasjon og møter med SF burde vært satt høyere på dagsorden i inneværende tingperiode. Det kan synes som om at gjennomføringen av to Deaflympics i tingperiodene har tatt mye av ressursene både i NDI og i NIFs administrasjon. Det ligger en oversikt over kontaktpersoner for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse i særforbundene på (NIF) og en egen oversikt for mennesker med hørselshemning på som driftes av NDI.

9 7. Internasjonalt arbeid/representasjon ICSD: NDI har vært representert på ICSD kongress følgende steder: Roma ved leder Edvard Rundhaug og styremedlem Gunnar Hansen. Sofia ved leder Margareth Hartvedt og styremedlem Gunnar Hansen. Khanty-Mansiysk ved leder Margareth Hartvedt og styremedlem Gunnar Hansen. Bjørn Røine har representert EDSO i kraft av sitt presidentverv. EDSO: Bjørn Røine, nestleder i NDI, ble gjenvalgt som president i EDSO i NDI dekker reiseutgifter for Bjørn i forbindelse med EDSO-møter. Annen møtevirksomhet i regi av EDSO dekkes av EDSO. Bjørn Røine har også ansvar for registrering av rekorder og statistikk for NBDSF og i Norge. NDI var vert for et styremøte i EDSO på Ål Folkehøgskole. Bildet over er tatt i forbindelse med EDSO og NDIs møte med daværende styremedlem i NIF, Tom Tvedt. Fra venstre: Bjørn Røine, Tom Tvedt, Margareth Hartvedt, Kenneth Ommundsen, Vasyl Sandugei, Dogan Özdemir, Astrid Garaguso, Gunnar Hansen, Guido Zanecchia, Ota Pansky, Ioannis Stoufis, Thomas Hansen, Juha-Matti Aaltonen og Tore Aasen Øderud. Foto: Norges idrettsforbund. NDI har vært representert på EDSO kongress følgende steder: Moskva ved leder Margareth Hartvedt og styremedlem Gunnar Hansen. Antalya ved leder Margareth Hartvedt og styremedlem Gunnar Hansen. Margareth Hartvedt og Astrid Garaguso deltok EDSO lederseminar for kvinner i Praha Margareth Hartvedt deltok på EDSOs lederseminar for kvinner i Madrid Nordisk/baltisk Døveidrettsforbund (NBDSF): NBDSF møte i Oslo : Norge overtok ansvaret for presidentskapet og Bjørn Røine ble valgt til president og fikk med Edvard Rundhaug i ledelsen. Margareth Hartvedt overtok dette vervet etter Edvard Presidentskapet i NBDSF har siden bestått av Bjørn Røine og Margareth Hartvedt frem til NBDSF Sportsfestival på Åland: Bjørn Røine deltok som president i NBDSF og Margareth Hartvedt representerte NDI. NBDSF feiret 100-årsjubelium Bjørn Røine var til stede som president i NBDSF og Margareth Hartvedt representerte NDI. Knut Bjarne Kjøde var invitert med som gjest på NBDSF 100-årsjubileum grunnet hans tidligere rolle som generalsekretær i NBDSF.

10 NBDSF Sportsfestival, , Åland: Margareth Hartvedt, Bjørn Røine deltok for NDI. Thomas Hansen representerte Oslo Døves Sportsklubb. 8. Nasjonal representasjon Døveidrettsutvalget har satt opp mål om å sende en representant til enkelte stevner for å følge med utviklingen i norsk døveidrett og synliggjøre NDI og være synlig på viktige idrettspolitiske arenaer i norsk idrett. Leder, nestleder og styremedlemmer i NDI har deltatt på flere DM, styremøter, årsmøter og jubileer i døveidrettslagene, Norges Døveforbunds landsmøte og Døves kulturdager der NDI har hatt stand. I tillegg har NDI vært synlig på norsk idretts ledermøter og Idrettsting. Under følger et utdrag: DM bowling i Molde, , én representant: Kenneth Ommundsen DM fotball i Bergen, , én representant: Gunnar Hansen DM futsal i Larvik , én representant: Margareth Hartvedt DM fustal i Trondheim , to representanter: Margareth Hartvedt og Bjørn Røine DM bowling i , én representant: Margareth Hartvedt EM kvalifiseringskamper i Futsal i Oslo: Margareth Hartvedt representerte NDI og i tillegg var NIF styremedlem Astrid Waaler Kaas til stede. NDI deltok med stand på Nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede i Trondheim. Døves kulturdager i Trondheim : Kenneth Ommundsen og Thomas Hansen deltok med stand for NDI. Norges Døveforbunds landsmøte i Stavanger : Margareth Hartvedt holdt innlegg om NDI. Gunnar Hansen deltok på ledermøtet i norsk idrett i Tromsø og på ledermøtet i norsk idrett i Sandefjord. Margareth Hartvedt deltok på ledermøtet i norsk idrett i Bergen. Edvard Rundhaug deltok som observatør på Idrettstinget Margareth Hartvedt og Gunnar Hansen deltok som observatører på Idrettstinget Deaflympics Med bakgrunn i et vedtak i Idrettsstyret sak 441 ble det i inneværende tingperiode en tydeligere struktur, roller og ansvar for deltagelse i fremtidige Deaflympics, selv om dette fortsatt må jobbes mer med. Følgende vedtak ble gjort av Idrettsstyret : IS Sak 441: Finansiering av deltakelse i Deaflympics NIF overtok ved oppløsningen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) også ansvaret for idrett for døve, og NIF har således det overordnede ansvaret for norsk deltagelse i Deaflympics. I motsetning til hva som er tilfellet ved de ordinære olympiske- og paralympiske leker, mottar ikke organisasjonen et øremerket tilskudd til Deaflympics over spillemidlene. Idrettsstyret var enige i at det for fremtiden innarbeides en årlig økonomisk støtte, i størrelsesorden opp til kr ,-, for fremtidig medfinansiering sammen med aktuelle særforbund, av norsk deltagelse i Deaflympics. Generalsekretæren ble bedt om at Olympiatoppen får det faglige ansvaret å vurdere særforbundenes innstillinger til deltakelse i Deaflympics basert på nærmere definerte kvalifiseringskriterier.

11 Vedtak: Idrettsstyret skal etter innstilling fra særforbundene og Olympiatoppen og ut fra klare kvalifiseringskriterier gjøre det endelige uttaket av utøvere som skal delta i fremtidige Deaflympics. For fremtiden innarbeider generalsekretæren i de ordinære budsjettfremleggelser for Idrettsstyret en årlig økonomisk støtte, i størrelsesorden opp til kr ,-, for fremtidig medfinansiering sammen med aktuelle særforbund, av norsk deltagelse i Deaflympics. Dette skal fremkomme årlig i NIFs økonomiske resultat under posten selvpålagte restriksjoner. Særforbundene kvalitetssikrer det sportslige og nedsetter kvalifiseringskriterier i sin idrett. Skissen under er utarbeidet av NIF. Høsten to år før lekene avholdes

12 I perioden har det vært gjennomført forberedelser, deltagelse og etterarbeid for norske tropper til to Deaflympics: 22nd Summer Deaflympics Deaflympics Sofia, Bulgaria Det ble avholdt samling for troppen på Olympiatoppen Bilde over er fra samlingen til den norske troppen til Deaflympics i Sofia på Olympiatoppen Bak fra venstre: Kenneth Ommundsen, Christian Thode, Werner Wennerstrøm, Trond Syvertsen, Bjørn Røine, Cato Zahl Pedersen (fagansvarlig Olympiatoppen). Foran fra venstre: Solgun Flølo (tolk), Hege Ulstein, Margareth Hartvedt, Børre Rognlien (Idrettspresident ), Ine Lorentsen, Jørgen Holden og Lina Solheim (tolk). Foto: Norges idrettsforbund. Den norsk troppen besto av fire utøvere, seks ledere/støtteapparat og tre tolker: Trude Raad, Gloppen IL sleggekast og diskos Ine Lorentzen, Solli BK bowling Werner Wennerstrøm, Oslo Døves Sportsklubb bowling Hege Malene Ulstein, Bergen Badmintonklubb - badminton Jørgen Holden, Oslo Døves Sportsklubb - skyting, skulle deltatt i skyting, men måtte trekke seg grunnet en nakkeskade. Margareth Hartvedt leder Kenneth Ommundsen ass. Leder Christian Thode trener badminton Jørund Årdal trener friidrett Stine Haugen trener i skyting Trond Syvertsen skulle vært med som lagleder i bowling, men måtte trekke seg grunnet sykdom. Peter Engstrøm overtok Tronds plass som lagleder i bowling. Tre tolker: Solgun Flølo, Lina Solheim og Magni Øverås. Marcela Fonseca Bustos fra Idrettsstyret og Tore Aasen Øderud, NIFs administrasjon, besøkte den norske troppen i tre dager under lekene. Norge tok én gullmedalje ved Trude Raad i slegge med lengden 61,79 meter, noe som er deaflympicsrekord. Dette var bak målsetningen om tre medaljer utøvere deltok fra 83 nasjoner.

13 Bildet over er av Trude Raad etter å tatt gull i slegge i Deaflympics i Sofia Foto: Kenneth Ommundsen. 18th Winter-Deaflympics i Khanty-Mansiysk, i perioden Det ble avholdt samling for troppen på Olympiatoppen Bildet over er av den norske troppen til Deaflympics i Khanty-Mansiysk tatt under samlingen på Olympatoppen Fra venstre: Alexander Haugen Veisten, Bjørn Røine, Kjell Inge Eidsaunet, Petrine Olgeirsdottir, André Bjørn Røine, Gunnar Hansen og Kenneth Moen. Foran: Margareth Hartvedt. Foto: Norges idrettsforbund

14 Bildet over er av Petrine Olgeirsdottier under premieseremonien etter sitt sølv i slopestyle under Deaflympics i Khanty- Mansiysk Foto: Norges idrettsforbund. Den norsk troppen besto av tre utøvere, fem ledere/støtteapparat og fire tolker: Petrine Olgeirsdottir, Oslo Døves Sportsklubb Snowboard: Slopestyle, halfpipe og boardercross Kjell Inge Eidsaunet, NERO Alpintklubb slalom og storslalom André Bjørn Røine, Oslo Døves Sportsklubb, skulle deltatt i snowboard, men måtte trekke seg grunnet skade under trening. Margareth Hartvedt - leder Gunnar Hansen ass. Leder Kenneth Moen lagleder/trener snowboard Alexander Haugen Veisten trener alpint Fire tolker: Joachim Peter Weyns, Theresa Olsen, Christina Bruland og Anita Trana. Marcela Fonceca Bustos fra Idrettsstyret, Generalsekretær i NIF Inge Andersen og Linda Torége, NIFs administrasjon, besøkte den norske troppen i tre dager under lekene. Norge tok én sølvmedalje ved Petrine Olgeirsdottir i slopestyle. Dette var bak målsetningen om to medaljer. 336 utøvere deltok fra 27 nasjoner. 10. Informasjonsarbeid NDI har opprettet en egen facebookside for norsk døveidrett og lagd nye internettsider på i perioden, som er en uoffisiell side om døveidretten med mål om å samle all informasjon om døveidrett på et sted. NDI ønsket også i større grad å drive mer aktivt med informasjons- og rekrutteringsarbeid på skoler med barn og unge med hørselshemning enn det som ble gjennomført i tingperioden. Det er utarbeidet en ny brosjyre om idrett for mennesker med hørselshemning og lagd to roll-ups til bruk på stands etc. For å vareta relevante dokumenter for NDIs medlemmer, har NDI opprettet en dropbox for styret. Som et ledd i døveidrettens synlighet og inkludering i norsk idrett vedtok NDI i styremøtet sak 189 en ny logo for NDI. Grunnen til dette er at det i periodens gjennomførte Deaflympics har vært utarbeidet forskjellige logoer i tillegg til NDI-logoen, og det har vært et ønske om å lage en logo til bruk for både NDI og i Deaflympics. I tillegg er det ønskelig å ha en logo som er i tråd med Norges idrettsforbunds moderlogo og

15 andre underliggende logoer for å synliggjøre at døveidretten og Deaflympics er en del av norsk idrett. Den gamle logoen til NDI har i lang tid ikke vært i tråd med Norges idrettsforbunds logoportefølje. Slik ser den nye logoen til NDI ut, som også skal benyttes i Deaflympics: Den nye logoen vil bli tatt i bruk etter NDIs generalforsamling Rekrutteringsarbeid Rekrutteringsmodellen det ble lagt opp til etter tingperioden ble i perioden forsøkt fulgt opp etter intensjonene. Det har vist seg vanskelig å få en god struktur på rekrutteringsarbeidet og personer som ble engasjert i arbeidet ble i for liten grad fulgt opp til at prosjektet kom skikkelig i gang. På døveidrettsseminaret på Ål foreslo rekrutteringskontakt Petter Sørensen å overlate rekrutteringsarbeidet til døveidrettslagene fordi det er der aktiviteten faktisk skal foregå. Videre må døveidrettslagene settes i stand til å ta dette viktige ansvaret ut over det som gjøres i dag. NDI tok saken opp på møtet datert 26. september 2014 og gjorde følgende vedtak: Rekruttering overlates til døveidrettsklubbene og NDI må bistå i dette arbeidet kontinuerlig. 12. Prosjekt NDI har i et samarbeid med Norges Døveforbund hvert år i perioden sendt inn søknad til ExtraStiftelsen om et rekrutteringsprosjekt nært tilknyttet Ål Folkehøgskole. Alle søknadene har blitt avslått av ExtraStiftelsen. Av den grunn har NDI sammen med Norges Døveforbund og Ål Folkehøgskole omarbeidet søknaden. I 2015 fikk søknaden tittelen Lydløs inkludering i idretten - Inkludering av døve og hørselshemmede i aktivitet og idrett og har følgende målsetninger: Tre delmål: 1. Få kartlagt dagens aktivitet blant døve i døveidrettslagene og i tillegg utvikle en mest mulig oversikt over aktive døve og tunghørte utøvere i ordinære idrettslag på Vestlandet, Østlandet og i Midt-Norge gjennom en spørreundersøkelse. 2. Utarbeide en strategi for synliggjøring av aktivitetsmuligheter og tilbud for døve ved å gjennomføre minimum to samlinger med målgruppen i løpet av prosjektperioden hvor det fokuseres på 10 ulike idretter. 3. Bedre kommunikasjon og samhandling mellom 10 særforbund med størst potensiale for idrett for døve, 8 døveidrettslag og utvalgte idrettslag som har døve inkludert i dagens aktivitet. Hovedmålene er: 1. Rekruttere ca. 70 døve og tunghørte til aktivitet og idrett i prosjektets periode. 2. Arbeidet som blir startet gjennom prosjektet skal videreføres i etterkant ved at erfaringene legges til grunn for en modell for kompetanseheving i minimum 10 særforbund og involverte idrettslag, som følges opp av prosjektets partnere. Svar på denne søknaden kommer i november 2015.

16 14. Oppmerksomhet Svensk Døvas Idrottsforbund (SDI) 100 årsjubileum november 2013: Margareth Hartvedt representerte NDI og Bjørn Røine var tilstede for EDSO. Stavanger Døves Idrettsforenings 80-årsjubileum i 2014: Margareth Hartvedt representerte NDI. 15. Eiendeler og protokoll til NDI Eiendeler som pokaler og medaljer ligger både hos Bjørn Røine og på Norsk Døvemuseum i Trondheim. Gamle bilder og filmer har Bjørn Røine tatt vare på. Historiske dokumenter, protokoller og bilder ligger hos Oslo Døveforening etter avtale med Jon Martin Brauti, som tidligere hadde dette. 16. Handlingsplan NDI har i perioden jobbet etter en handlingsplan som ble vedtatt i NDIs møte den med endringer på døveidrettsseminaret og møtet i NDI Handlingsplanen til NDI har hatt utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument i tingperioden. Utkast til ny handlingsplan for NDI i perioden som skal behandles og vedtas på NDIs generalforsamling Regnskap og budsjett. NDI har ikke vedtak på behandling av budsjettet, kun forslag og intern behandling. Budsjettene til NDI bestemmes av NIFs administrasjon etter innspill fra NDI. Sekretæren har ansvaret for bilag og bokføring mens lederen av NDI har ansvaret sammen med NDI for oppsett av regnskap og budsjett og for å holde utvalgets aktiviteter innenfor rammen. Rammen som gis av NIF er derfor et veiledende budsjett for NDI.

17 NDI regnskap 2011 Note Tekst Regnskap Inntekter ,40 2 NDI, NIF og SF møte ,71 3 EDSO møte 7 871,00 4 Representasjon ICSD / EDSO / NBDSF ,34 5 Medlemskontingent ICSD / EDSO 5 642,98 6 Døveidrettsseminar ,95 7 Kurs og seminar 8 693,00 8 Idrettsstevne representasjon DM / Internasjonal 533,00 9 Arrangement ,00 10 Andre reisekostnader 2 350,00 11 Informasjon 2 625,00 12 Diverse 2 470,00 13 NBDSF jub.hefte/bok + frivillige arbeidere 0,00 Sum ,58 NDI regnskap 2012: Tekst Regnskap 2012 Inntekter ,00 NDI, NIF og SF møte ,00 EDSO møte 6 773,00 Representasjon ICSD / EDSO / NBDSF ,00 Medlemskontingent ICSD / EDSO ,00 Døveidrettsseminar ,00 Kurs og seminar 3 081,00 Idrettsstevne representasjon DM / Internasjonalt 0,00 Arrangement 240,00 Andre reisekostnader Informasjon 3 750,00 Diverse 630,00 NBDSF jub.hefte/bok + frivillige arbeidere 0,00 Sum ,00

18 NDI regnskap 2013: Note Regnskap Inntekter ,00 2 Styremøter NDI og møter med særforbund ,63 3 EDSO møte juni ,00 4 Representasjon ICSD / EDSO / NBDSF /annet ,36 5 Medlemskontingent ICSD og EDSO 7 590,87 6 Døveidrettsseminar ,00 7 Kurs og seminar 3 542,10 8 Idrettsstevne representasjon DM / Internasjonal 0,00 9 Arrangement 0,00 10 Andre reisekostnader 0,00 11 Informasjon / Døves kulturdager ,00 12 Honorar styremedlemmer NDI 0,00 13 Diverse 8 180,04 14 NBDSF jub.hefte/bok + frivillige arbeidere 0,00 Sum ,00 NDI regnskap 2014 og budsjett 2015: Note Budsjett 2015 Regnskap Inntekter , ,00 Kostnader: 2 Styremøter NDI og møter med særforbund , ,12 3 EDSO møte juni 0, ,00 4 Representasjon ICSD / EDSO / NBDSF /annet , ,00 5 Medlemskontingent ICSD og EDSO 8 000, ,95 6 Døveidrettsseminar inkl. 90-årsjubileum , ,93 7 Kurs og seminar , ,00 8 Idrettsstevne representasjon DM / Internasjonal , ,00 10 Andre reisekostnader 0, ,00 11 Informasjon / Døves kulturdager ,00 355,00 12 Honorar styremedlemmer NDI 8 000, ,00 13 Diverse 4 000, ,00 14 NBDSF jub.hefte/bok + frivillige arbeidere 0,00 0,00 Sum , , Konklusjon og videre arbeid Idretten endrer seg i takt med samfunnet og denne endringen har døveidretten også merket. For eksempel blir døveskoler lagt ned til fordel for integrering i den ordinære skolen. Dette eksemplet på en samfunnsendring må døveidretten jobbe sammen med og ikke imot. Av den grunn har denne perioden vært utfordrende for NDI fordi utvalget har hatt mange gode diskusjoner rundt viktige valg som fremtidig retning for døveidretten der den er en inkludert del av norsk idrett og ikke er plassert på utsiden. NDI har i perioden fått en forståelse for hvordan mekanismene i idretten totalt sett fungerer og ser av den grunn flere muligheter for utøvere med

19 hørselshemning i fremtiden dersom døveidretten og NDI klarer å påvirke de riktige kanalen i norsk idrett, som Idrettsstyret og relevante særforbund. NDI er også av den oppfatning av at det i mindre grad må snakkes om særforbund samlet, men heller prioritere enkelte særforbund i kommende periode sett i sammenheng med hvilke idretter som allerede har mange utøvere med hørselshemning på breddenivå og har et potensial på toppnivå. Døveidrettslagene må settes i bedre stand til å selv informere potensielle medlemmer om sine tilbud og selv ta en proaktiv rolle i sin utvikling som blant annet handler om kontakt med særidrettskretser og idrettskretser i kompetansehevende arbeid. Det har i lengre tid vært snakk om å heve kunnskapen om døveidrett i viktige særforbund for døveidretten og her må NDI i neste periode ta en enda mer aktiv rolle. I perioden har det kommet på plass en mer forutsigbar økonomi for norsk deltagelse i Deaflympics, men ennå er det et potensial i å få særforbundene til å bidra mer sammen med NIF og NDI. NDI er av den oppfatning at det i neste periode fortsatt må jobbes aktivt gjennom Norges Fotballforbunds Døveutvalg for å sikre et økonomisk bidrag og annerkjennelse fra NFF til døvelandslagene i futsal. Utvalget takker alle som har bidratt til døveidrettens beste i tingperioden Takk for oss! Bildet over er tatt i forbindelse med NDIs møte på Ål Folkehøgskole fredag 23. til Bak fra venstre: Tore Aasen Øderud (sekretær), Kenneth Ommundsen, Bjørn Røine og Kenneth Moen. Foran fra venstre: Thomas Hansen, Gunnar Hansen, Margareth Hartvedt og Astri Garaguso. Ikke til stede: Marcela Bustos. Foto: Norges idrettsforbund Med vennlig hilsen Margareth Hartvedt Leder Bjørn Røine Nestleder Gunnar Hansen Styremedlem Astri Garaguso/s/ Styremedlem Tore Aasen Øderud Sekretær NDI

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012

ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND. Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 ÅRSBERETNING 2012 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund (ISF) fra 01.01. til 31.12.2012 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2012 Side 1 Innhold 1 Styrets beretning 2012...

Detaljer

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015)

Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 37 2011-2015 26. og 27. juni 2014 Valnesfjord Helsesportsenter/Fauske Godkjent i IS-møte 39 (2011-2015) Sak

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

en tilstandsrapport om norsk idrett

en tilstandsrapport om norsk idrett en tilstandsrapport om norsk idrett Kari Fasting Trond Svela Sand Kjønn i endring en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Kari Fasting og Trond Svela Sand en tilstandsrapport om norsk idrett Akilles Oslo

Detaljer

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen PROGRAM: Søndag 5. februar kl. 10.00 13.00 kl. 13.00 14.00 kl. 14.00 15.00 kl. 15.00 17.00 Vannskiforum

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 1 (2011-2015), 27.06.2011 Sak 1: Protokoll fra Idrettstinget

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer