Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni 2013. Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar!"

Transkript

1 Nr. 2 juni 2013 alversundkyrkje.kirkenorge.no Min Salme Sang /Gospel Konfirmantar Kyrkjemessa God sommar!

2 kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Tlf Fax Opningstider: tysd. fred. kl Stab Fungerande prost: Geir Sørebø Sokneprest i : Åge Palmesen Sokneprest i Seim og Lygra: Kateket: Bjørn D. Nygård Sekretær: Mariann Nepstad Kantor: Odd Leif Mjøs Kyrkjekontakten Redaksjon: Monika B. Aarland Lars Inge Kjemphol Silje Marie Bauge Weronica Løland Rekneskap: Mariann Nepstad Layout/setting: ID fix design Framsidefoto: Jorunn A. Sagstad Trykk: Trykk-Service A/S Url: alversundkyrkje.kirkenorge.no Sokneråd sokneråd Øystein Aamli Seim sokneråd Rannveig Furelid Lygra sokneråd Lillian Berentsen Kontonummer kontonr Lindås Kyrkjelege fellesråd Lonsvegen Eit godt spørsmål Andakt ved Asle Hetlebakke N okre kvinner har kome fram til ei grav. Planen er å gå inn i grava for å salva den døde som ligg der. Denne skikken er ikkje vanleg hjå oss, men for desse kvinnene, som var i Jerusalem rundt år 30, var det heilt naturleg. Men dei vert skikkeleg forfærde då dei kjem fram og ser at steinen som låg framfor grava er rulla vekk. Samstundes får dei sjå to menn i skinande klede. Det er desse to som stiller spørsmålet: Kvifor leitar de etter den levande mellom dei døde? (Lukas 24,5). Det var jo ikkje unaturleg at dei gjekk for å finna Jesus der i grava. Dei hadde sett at han var lagt der, men dei hadde gløymt at han hadde sagt klart ifrå om at døden ikkje skulle kunna halda på han. Englane kan og føya til etter at spørsmålet er stilt: Han er ikkje her, han er oppstaden. I mange ulike religionar har dei ei grav å gå til. I denne ligg grunnleggjaren, eit dødt menneske. Som kristne kan ein og reisa til Jerusalem og vitja Jesu grav, men ein vil finna at grava er tom, og det har ho vore i nærare 2000 år. Han som låg der, var død, men Gud greip inn, og han som er langt sterkare enn dødskreftene reiste Jesus opp or døden. Men er det då så viktig om Jesus stod opp igjen eller ikkje? I 1. Kor 15 er trua vår omtala som tom og meiningslaus om ikkje han vann over døden. Så sler Bibelen fast i det 20. verset i dette kapitlet: «Men no er Kristus oppstaden frå dei døde, han er fyrstegrøda av dei som er sovna inn.» Englane sin bodskap til kvinnene var at Jesus er levande, og Bibelen sin bodskap er framleis at dei som trur på han skal leva, evig. foto: ImF Media/Egill Danielsen Min Salme Då borna mine skulle konfirmerast, gjekk vi ofte i kyrkja. Og denne perioden var full av kjensler for meg som mor det har vore ei flott tid, ei tid for ettertanke og for gransking av eigen tru. Denne salmen vart nytta i ei dåpsgudsteneste, og den rørte av Weronica Løland meg djupt inn i hjartet dette var den finaste salmen eg nokon gong har høyrt! Dette er ein salme som gjev ein tankar om livets byrjing, med tankar om dåpen og ikkje minst: borna sin plass i kyrkja. Jesus sa at dei små borna skulle komme til ham, og denne salmen viser at borna virkeleg har ein stor plass i Guds rike sjølv om dei er små på jorda. Eg får tankar tilbake til den gongen eg sjølv gjekk på søndagsskulen, og minnes kor stolt eg var då vi fekk synga i kyrkja ei stor oppleving for ein liten kropp, ein kjende seg viktig. Dette er tankar eg gjer meg kring denne flotte salmen, ein ny favoritt! Redaktørens hjørne Her forleden sat eg i bilen og tenkte på kva som er mi beste årstid. Det var faktisk litt vanskeleg å verte einig med seg sjølv. Sommaren er fin og varm (eg likar varme), hausten har alle fargane, vinteren har jula og snøen rett nok hovudsakleg slaps her, og våren Det skjer et under i verden Gerd Grønvold Saue Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Det skjer et under nå barnet møter oss hud mot hud, øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i Hans kjærlighet. Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike, skjønt det er minst på jord. Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. Ingen på jorden er himlen så nær, som barnet Han tar i sin favn, som barnet Han tar i sin favn. har lysare dagar og nytt liv. Denne gongen «vann» våren. Det er rett og slett nydeleg å sjå alt som har vakse fram, høyre musikken i brekinga frå lam og kje, og kjenne at det er godt og vere til. Alt har sin sjarm, ein må berre få opp augo for det. Riktig god sommar frå oss! s.2 s.3

3 Seim Songkor «Koret som ønskjer å gle deg!» Vi er ein glad gjeng på 24 medlemmar i alderen 16 til 68 år, og vi kjem frå store delar av Nordhordland og Bergen. Koret øver i Knarvik kvar torsdag i tida til Seim Songkor har opp gjennom åra vore eit aktivt kor med ulike prosjekt av ulike storleikar og innhald. Her kan vi nemne Musikalen Dampen, Kattane i Lindås (norskutgåva av Cats), I vesterveg til Liverpool, eit stort tal kyrkjekonsertar lokalt og regionalt og korkonkurransar i innog utland med gode resultat var eit aktivt år i koret der vi deltok i en internasjonal korkonkurranse i Italia, ein korkonkurranse i Grieghallen i Bergen samt NM for kor i Oslo. I tillegg så har vi kvart år adventskonsert første søndag i advent saman med Seim Musikklag, og vår eigen «Julenatt» som er ein intimkonsert kl litle julaftan i Seim kyrkje. Sidan 2011 har vi også arrangert «KORiADEN» på Strilatun på Seim. Dette er ein uhøgtideleg Seim Songkor kjem frå Seim i Lindås kommune. Koret vart skipa i 1974 og har dermed 40-års jubileum i 2014! korkonkurranse for kor frå Nordhordland der kora stiller med ulikt repertoar, ulike kostymer og regi. I år vert KORiADEN arrangert laurdag 19.oktober. Koret etterstrebar å ha eit godt miljø, og vi meiner at menneske som trivst i lag og syng best i lag. Vårt motto er «Koret som ønskjer å gle deg!» Vi har ingen opptakskrav for og vere med anna enn at du må prioritere og vere med på øvingane kvar torsdag - og ha songglede! Det har ei stund vore ei oppfatning av at du må kunne noter for og vere med, og at det er opptaksprøve for å begynne i koret dette er ikkje rett! Har du lyst til å vere med er det berre å ta kontakt med leiar Ingunn Øwre på tlf eller sende ein e-post til; så skal vi finne ein fin plass til deg saman med oss. Nett no har koret tatt sommarferie, men vi starter opp igjen i månadsskiftet august/september. Veldig kjekt om vi høyrer frå nokon av dykk før den tid! Seim Songkor ønskjer dykk alle ein fin sommar! Kronerulling til piano I januar i år tok koret initiativ til å starte ein kronerulling til nytt piano i Seim kyrkje. Soknerådet på Seim har no oppretta ein konto der dei som ønskjer kan bidra med nokre kroner til dette formålet. Kontonummer er: , merk betalinga Kronerulling piano. Vi håper at fleire enn Seim Songkor kan ha glede av at kyrkja får nytt piano. Gjer som koret: gje eit beløp til dette formålet! Musikk er livet livet er musikk For Ingrid Karoline Kvalheim og Frode Skag Storheim er faktisk musikken livet. Dei klarar ikkje eit liv utan musikk, og driv med det heile døgnet. Musikk er givande, den skapar glede og liv, og eit liv utan musikk hadde vore fattig og stusseleg meiner dei to medlemmane i Seim Songkor. Dei syng på skulen, på fritida, ja heile tida. Og sjølvsagt i koret, noko dei syntes er heilt topp. Her har dei eit fint musikalsk miljø og gode vener, eit sosialt kor med gode utfordringar. Knarvik Gospel KnarvikGospel har no avslutta sitt første år. Det gjorde vi med ein kjekk blåtur torsdag 23.mai. Då vi starta opp hausten 2012 var vi svært spente, var eit gospelkor for vaksne i Knarvik «liv laga»? Svaret er eit klart JA! Vi har vore ca 30 på øvingane vi har annankvar torsdag i Knarvik misjonshus. På medlemslista er over 40. Medlemmane er frå både Lindås og Meland kommune. Det er til og med nokon frå Askøy! I tillegg til songen er det sosiale viktig. Vi har litt mat, og ein god del prat kvar gong. Vanskegrad på songane og repertoar er variert. Noko litt vanskeleg (for nokon av oss) og noko lett, slik det må vere når så mange ulikt utrusta stemmer er samla. Vi har sjølvsagt ingen opptakskrav, her er det plass til alle som likar å synge! Vi har lagt oss på eit nivå når det gjeld øving og opptredener som skal vere overkommeleg tidsmessing. Etter evaluering no i vår seier omtrent alle at dei vil fortsetje! Men det er god plass til fleire. Til hausten startar vi att torsdag 5. september kl i Knarvik Misjonshus. Vi ynskjer nye og sjølvsagt gamle medlemmar hjarteleg velkommen! (Vi er og på jakt etter trommeslager.) Ta gjerne kontakt om du lurer på noko! Kontaktpersonar: Gerd Marit Osland Øvretveit; Eli Eidsnes; s.4 s.5

4 Barnesida Bibelvers av Monika Bøkevoll Aarland «Alt de vil at andre skal gjera mot dykk, skal de òg gjera mot dei.» Matteus 7,12 «Ta vare på det Gud vil ha i varetatt» Har du nokon gang prøvd å lage ein blome? Eller kanskje eit tre? Det gjekk vel ikkje så bra. Smil! Anne stod opp om morgonen og såg seg i spegelen. Uff, eg ser ikkje ut! Så gjekk ho bort til vindauga og smilte nøgd. No ser eg ut! Smil! I geografitimen spurte læreren Ole: «Hvor ligger Liverpool.» Ole svarte: «De ligger øverst i tabellen.» Det er nokså vanskeleg for oss å lage noko som er levande, heilt umogeleg faktisk. Det er berre Gud som kan skape levande ting ut av ingenting, slik jorda vår ein gong vart til, og vi. Det vi kan gjere er å reparere, og bevare. Vi kan passe på at jorda vi bur på ikkje blir meir øydelagt, at miljøet blir betre og at menneska som bur her vil ha ein god plass å bu i lang tid framover. Men det er ikkje berre slik vi kan reparere eller bevare. Gud vil at alle menneska skal ha det bra. Vi kan gjere verda betre for dei vi har rundt oss ved å være ein god ven, hjelpe nokon som har det vondt, eller trøste nokon som er lei seg. Det er mange måtar å hjelpe på, og mange som treng hjelp. Kanskje du kan starte med ein klasseven? Kyrkjemessa av Lars Inge Kjemphol SingOut og SingSingeling opptrer på kyrkjemessa. Laurdag 9. mars vart det arrangert messe i Nordhordlandshallen for andre gong til inntekt for Knarvik kyrkje. Frammøtet var endå større i år enn i fjor. Mange har gitt uttrykk for at dei hadde ein triveleg ettermiddag i hallen. Gerd Marit Øvretveit og Hans Kenneth Sundsbø leia dagen på ein framifrå måte i år som i fjor. Det var flotte musikalske innslag ved kammerkor, Knarvik gospelkor, SingSingeling og Sing Out. Både på loddbøkene og åresalet var det mange fine gevinstar. Gjevargleda var stor både hos privatpersonar, bedrifter og butikkar. Det kom inn ca ,- kroner totalt. Ein stor takk til alle som var med og gjorde ein innsats for å få istand messa. Og ein stor takk og til alle som kjøpte lodd og årar! Gevinst: Hardangersømduk Dukke m/garderobe og vogn Herregenser Oleannajakke Strikka pledd Hekla pledd Linduk Steiketakke Bestikk Fiskeutstyr Babyteppe Quilta påskeløper Pannekakejern Fotball Bordlampe Mariusgenser Tursekk Dobbelt sengesett Bok:Puss-opp Gavekort-Ekspert,700 Gavekort,Senter-500 Gavekort /SPA-500 Gavekort-Søderst 500 Gavekort på Alver, middag for to Barnegenser-8 år Brodert duk Kunst Vinnarar: Kåre i Lonshøyen Aaslaug Langedal Reidun Dale Haugland Stein Håkon Brathen Britt Skjelvik Edith og Leif Kvinge Marit Holmås Tove Skauge Kolbein Lekva Kathrine H. Kvinge Halldis Pollen Fam. Brønnstad Karin Alver Fredrikke Jensen Anette Aamli Ottar Johanssen Irene Bjkørsvik Geir Sørbø Fam. Dina Hilland Sofie L. Fosse Roar, Eivind, Magnhild Tofting Britt Ringen Brita Jordal Gunn Hellesø Kari og Kåre Mongstad Karin Olstad Åse Karin Ågotnes Sandvik Takk til alle som støtta messa med flotte gevinstar: Knarvik Senterforening, Alver Hotell, Yrkesklær, Jobb & Fritid, Avisa Nordhordland, Strilen, Blomstermiljø, Knarvik Blomsterstove, Søderstrøm, Playcom, Norli, Monett, Rose Parfymeri, Brio leker, Expert, Foto Knudsen, Fellini, Fargerike, Urmester Birger Eknes, Classiqa dameklær, Cubus, Studio Nordhordland, Comfort AS, Haugland VVS, Clemen Gull, Fagmøbler, Atleten, Parfymelle, Motorsenteret, More Woman, Haaland sko, Mekk, Mani, Shell Select, Garn & Broderi, Gunnar Reigstad, Apotek 1 i Promenaden og Kvassnesvegen, Knarvik Bilsenter. s.6 s.7

5 Konfirmantane 2013 Konfirmantane 2013 Konfirmantar Knarvik 5. mai kl Oda Linnea Brekke Iden, Ruth Dyngeland, Vilde Gjerde, Sander Kvinge Haugsdal, Bertine Træland Hella, Erik Træland Hella, Christian Jarland, Sidra Fyllingsnes Javed, John Håkon Storaker Kelly, Vilde Blom Langhelle, Julian Svindal Luna, Eilen Thorkildsen Nilsen, Rine Helen Holtan. Konfirmantar Knarvik 5. mai kl Espen Medaas, Nathalie Wiken Moberg, Emilie Nybø Nordanger, Viljar Bjøsvik Rath, Maren Konstanse Svellingen Svendsen, Svein Ove Bøe Toppe, Jacob Øvretveit Tredal, Sebastian Øvretveit, Julian Aase, Bendik Bjørge Furnes. konfirmantar 12. mai kl konfirmantar 12. mai kl Erlend Bjørnøy Alver, Sofie Berland, Judith Børtveit, Jørgen Nilsen Fosse, Andreas Hetlebakke Garrido, Marianne Myking, Ole-Thomas Hjelmtveit, Andreas Raun Jensen, Linn Therese Dyrkolbotnen Hjelmtveit, Daniel Soltveit, Silje Soltveit Ida Hopland Hansen, Jim Sebastian Mesel Heradstveit, Daniel Lieske Knarvik, Silje Knutsen, Ingrid Eide Korsvold, Marius Aase Ludvigsen, Kristoffer Sunde Møvik, Benedikte Nordeide Tvedt, Celine Vigdis Sanden, Regina Sandven, Julie Sætre, Ole-Christian Kartveit Valdersnes s.8 s.9

6 Konfirmantane 2013 konfirmantar 11. mai kl Konfirmantar Seim 5. mai kl Kjell Eirik Brugrand, Malene Brunborg, Amalie Hvidsten Duesund, Ingrid Sofie Bysveen Eikefet, Cecilie Serene Straume Feste, Anja Hodneland Gjertsen, Mattis Hagen, Robert Husa, Michelle Lilletvedt Isaksen, Stine Nygård Kjøllesdal, Torbjørn Nordal Marceliussen, Arielle Mjøs, Kathrine Skaga Myking, Lars Martin Legernes Espetvedt, Benedicte Nygård Veland, Lisa Aguilera Osa. Ruben Rydland Bjåen, Hedda Sofie Herland, Samson Hopland Nesse, Vilde Marie Seim, Adrian Spurkeland, Amalie Spurkeland, Syver Inge Teige, Emil Anker Myrmel Vike, Viktoria Aakvaag, Jon Alexi Tikannen, Margareth Walderhaug Konfirmantar Lygra 12. mai kl Camilla Mangerøy Haukås, Sander Solvi Køhne, Mona Feste, Anja Lygre Kirkens SOS er Noregs største kriseteneste på telefon og internett. Nå treng vi fleire frivillige medarbeidarar til vaktrommet i Bergen. Oppgåva di er å lytte og tenkje høgt saman med den som tek kontakt. Du skal ikkje gje råd eller løyse den andre sine problem. Du får innføringskurs, rettleiing og vidare fagleg oppfølging så lenge du er med i tenesta. Vanleg vaktturnus er 2 vakter i månaden, tilpassa din kvardag. Kirkens SOS er ein døgnopen kriseteneste, tilgjengeleg via telefon, SOS-melding og SOS-chat. Du må vere mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til eigne kriser. Kurset er gratis og omfattar undervisning om samtalemetodikk, og om kva som kan gje håp og livsmot når livet er vanskeleg. Kursstart 30. september. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin, Telefon: , mobil: Epost: Meir informasjon på s.10 s.11

7 Frå kyrkjeboka Frå kyrkjeboka Info side Døypte: prestegjeld: Aksel Aase Andvik Ellinor Fosse Vilde Sommerschild Reiten Lars Strømmen Gjuvsland Sanna Ones Liv Inger Skotsund Mathias Øpstebø Aamli Launa Guldbrandsøy Mjanger Zaniel Sebastian Semmingsen Jørgen Sletten Sørenssen Olivia Marie Helland Aadland Marie Haatuft-Ask Linea Leivestad Johnsen Leon Taule Knutsen Susanna Svendheim Borge Saga Elsås Køhne Vilde Elsås Køhne Tiril Matilde Aulie-Sandnes Ida Bragstad Hellom Noah Emanuel Sylta Kleiven Alma Louise Rath-Lundberg Tindra Engan Løvik Dorthea Rolland Magnesen Mille Sofie Aasen Romarheim John Olsen Spurkeland Marcus Braseth Louise Braseth Philip Huse Bratten Mathea Andersen Brosvik Jørgen Nilsen Fosse Selma Synnevåg-Arnesen Milian Myksvoll Madsen Augusta Bjørsvik Kvamme Olivia Gottschlich Njærheim Norah-Sophie Vindenes Dale Eskil Mellingen Flataker Mille Brattaule Heggernes Leah Nygard Tobias Hjelmtveit Kaja Torsvik Håvard Myklebust Tufte Maria Vestheim Jacob Milan Stølen Kleivdal Emine Alme Mjelde Per Kåre Flekke Enzo Levi Hauge Tara Nestegjerde Indseth Live Færø Linde Vigde: : Line Aastum og Kurt Leon Nerdal Silje Litleskare Bjerknes og Pål Bjerknes Lygra: Therese Pletten Vange og Sven Cato Køhne Avildne: : Bernhard Litleskare f Jakob Fosse f Frøydis Kvamme f Ask Chok Dee Torkildsen f Asle Jan Somby f Johannes Kvingedal f Olav Kvamme f 1925 Lygra: Ingeborg Skotsund f 1917 Seim: Nils K. Seim f 1929 Knarvik: Svanhild Olsen f 1918 Dugnad på kyrkje Oppdatering Dugnadsgruppa takkar for responsen i samband med meldinga i Kyrkjekontakten nr om dugnad på kyrkje. Det er kjekt at så mange melder seg. Somme har sagt at dei ikkje kan vera med på sjølve dugnaden, men at dei gjerne vil støtta økonomisk. Det er difor opna ein eigen konto for formålet: kyrkje, kontonummer Leif Ragnar Fiske Open Kyrkje på Lygra Lygra kyrkje vil også i år haldast open utanom gudstenestetidene. Det vil vere opne dører, der ein kan sjå seg rundt i den flotte kyrkja, eller ein kan berre nyte stilla i eit tomt kyrkjerom. Det vil vere kyrkjevakt til stades. Kyrkja vil vera open alle helgene i juli: laurdag og sundag. Frå klokka Det vert utstilling i kyrkjestova Alle er hjarteleg velkomne! Sommarmøter Vollom bedehus 9-11 august, kl 1900 Talar: Oddvar Risøy frå Misjonssambandet. Songkrefter: p Laila og Svein Børtveit p Anita Rørbakken p Sølvi Leikvoll Hannisdal Olsokfeiring i Fjon Fjellkyrkje MÅNDAG 29.JULI kl 1900 Gudsteneste Servering av rømmegraut og kaffimat (kr.100,-familie maks kr 250,-) Program Lynutlodning Bålbrenning Velkomen til ein flott kveld Arr: Osterfjorden sokneråd/ Styret for Fjon Fjellkyrkje s.12 s.13

8 Annonsesider «Med fokus på fag og kunden» Kyrkjeblad for, Lygra og Seim Ynskjer du å annonsere i Kyrkjekontakten kan du kontakte kyrkjekontoret på tlf Knarvik. tlf Blomster til alle anledninger Din kristne bokhandel Åsane Senter! Fargehuset Bibler Bøker Musikk Film Kort Gaver tlf Kiwi Ikenberget Tlf Knarvik Senter Tlf Isopor - netting - plastfolie s.14 Alt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp, støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk, merkespray, formstag, kryssfiner og spiker. Armeringstoler/lister Alt i Hey`di tlf mob produkter s.15

9 i prestegjeld Bøkeskogen Åge Palmesen / Lygra Åge Palmesen Seim Lygra Misjonshuset Fjon kl Lygra kl Seim Misjonshuset Åge Palmesen Åge Palmesen Gamleskulen kl 1200 Knarvikmila Seim kl 1700 Konfirmantpresentasjon Lygra kl 1700 Konfirmantpresentasjon Misjonshuset kl 1700 Åge Palmesen Mikkelsmesse Det kan verte endringar i lista. Sjå kunngjeringar i Olsokfest Åge Palmesen Konfirmantpresentasjon Konfirmantpresentasjon Strilen, i Nordhordland eller og på plakatar.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Resultatliste LM 10. mars

Resultatliste LM 10. mars Lindåsmeisterskapen 212 Resultatliste LM 1. mars 6 år og yngre 5 m 1 - Emma K. Kalnes 6 år IL Alvidra 1 2 - Viljar Hølleland 6 år Seim IL 1 3 - Jonas Marthinussen 6 år Eikanger IL 1 4 - Malin Marthinussen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

«...Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud...

«...Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud... Kyrkjebladet for Alversund, Lygra og Seim Nr. 4 Desember 2013 www.knarvikkyrkje.no Barnesider Jula vår NMS Gjenbruk Katolsk Messe «...Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje.no. Nr. 2 juli 2014. Konsert. Speidarleir. Konfirmantar. God sommar!

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje.no. Nr. 2 juli 2014. Konsert. Speidarleir. Konfirmantar. God sommar! Kyrkjeblad for, Lygra og Seim Nr. 2 juli 2014 www.knarvikkyrkje.no Konsert Speidarleir Konfirmantar TV-gudsteneste God sommar! Kyrkjeblad for, Lygra og Seim kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 tlf. 56 35

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer