Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni 2013. Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar!"

Transkript

1 Nr. 2 juni 2013 alversundkyrkje.kirkenorge.no Min Salme Sang /Gospel Konfirmantar Kyrkjemessa God sommar!

2 kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Tlf Fax Opningstider: tysd. fred. kl Stab Fungerande prost: Geir Sørebø Sokneprest i : Åge Palmesen Sokneprest i Seim og Lygra: Kateket: Bjørn D. Nygård Sekretær: Mariann Nepstad Kantor: Odd Leif Mjøs Kyrkjekontakten Redaksjon: Monika B. Aarland Lars Inge Kjemphol Silje Marie Bauge Weronica Løland Rekneskap: Mariann Nepstad Layout/setting: ID fix design Framsidefoto: Jorunn A. Sagstad Trykk: Trykk-Service A/S Url: alversundkyrkje.kirkenorge.no Sokneråd sokneråd Øystein Aamli Seim sokneråd Rannveig Furelid Lygra sokneråd Lillian Berentsen Kontonummer kontonr Lindås Kyrkjelege fellesråd Lonsvegen Eit godt spørsmål Andakt ved Asle Hetlebakke N okre kvinner har kome fram til ei grav. Planen er å gå inn i grava for å salva den døde som ligg der. Denne skikken er ikkje vanleg hjå oss, men for desse kvinnene, som var i Jerusalem rundt år 30, var det heilt naturleg. Men dei vert skikkeleg forfærde då dei kjem fram og ser at steinen som låg framfor grava er rulla vekk. Samstundes får dei sjå to menn i skinande klede. Det er desse to som stiller spørsmålet: Kvifor leitar de etter den levande mellom dei døde? (Lukas 24,5). Det var jo ikkje unaturleg at dei gjekk for å finna Jesus der i grava. Dei hadde sett at han var lagt der, men dei hadde gløymt at han hadde sagt klart ifrå om at døden ikkje skulle kunna halda på han. Englane kan og føya til etter at spørsmålet er stilt: Han er ikkje her, han er oppstaden. I mange ulike religionar har dei ei grav å gå til. I denne ligg grunnleggjaren, eit dødt menneske. Som kristne kan ein og reisa til Jerusalem og vitja Jesu grav, men ein vil finna at grava er tom, og det har ho vore i nærare 2000 år. Han som låg der, var død, men Gud greip inn, og han som er langt sterkare enn dødskreftene reiste Jesus opp or døden. Men er det då så viktig om Jesus stod opp igjen eller ikkje? I 1. Kor 15 er trua vår omtala som tom og meiningslaus om ikkje han vann over døden. Så sler Bibelen fast i det 20. verset i dette kapitlet: «Men no er Kristus oppstaden frå dei døde, han er fyrstegrøda av dei som er sovna inn.» Englane sin bodskap til kvinnene var at Jesus er levande, og Bibelen sin bodskap er framleis at dei som trur på han skal leva, evig. foto: ImF Media/Egill Danielsen Min Salme Då borna mine skulle konfirmerast, gjekk vi ofte i kyrkja. Og denne perioden var full av kjensler for meg som mor det har vore ei flott tid, ei tid for ettertanke og for gransking av eigen tru. Denne salmen vart nytta i ei dåpsgudsteneste, og den rørte av Weronica Løland meg djupt inn i hjartet dette var den finaste salmen eg nokon gong har høyrt! Dette er ein salme som gjev ein tankar om livets byrjing, med tankar om dåpen og ikkje minst: borna sin plass i kyrkja. Jesus sa at dei små borna skulle komme til ham, og denne salmen viser at borna virkeleg har ein stor plass i Guds rike sjølv om dei er små på jorda. Eg får tankar tilbake til den gongen eg sjølv gjekk på søndagsskulen, og minnes kor stolt eg var då vi fekk synga i kyrkja ei stor oppleving for ein liten kropp, ein kjende seg viktig. Dette er tankar eg gjer meg kring denne flotte salmen, ein ny favoritt! Redaktørens hjørne Her forleden sat eg i bilen og tenkte på kva som er mi beste årstid. Det var faktisk litt vanskeleg å verte einig med seg sjølv. Sommaren er fin og varm (eg likar varme), hausten har alle fargane, vinteren har jula og snøen rett nok hovudsakleg slaps her, og våren Det skjer et under i verden Gerd Grønvold Saue Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skapersmil. Det skjer et under nå barnet møter oss hud mot hud, øynene speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, svøpt i Hans kjærlighet. Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike, skjønt det er minst på jord. Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt. Ingen på jorden er himlen så nær, som barnet Han tar i sin favn, som barnet Han tar i sin favn. har lysare dagar og nytt liv. Denne gongen «vann» våren. Det er rett og slett nydeleg å sjå alt som har vakse fram, høyre musikken i brekinga frå lam og kje, og kjenne at det er godt og vere til. Alt har sin sjarm, ein må berre få opp augo for det. Riktig god sommar frå oss! s.2 s.3

3 Seim Songkor «Koret som ønskjer å gle deg!» Vi er ein glad gjeng på 24 medlemmar i alderen 16 til 68 år, og vi kjem frå store delar av Nordhordland og Bergen. Koret øver i Knarvik kvar torsdag i tida til Seim Songkor har opp gjennom åra vore eit aktivt kor med ulike prosjekt av ulike storleikar og innhald. Her kan vi nemne Musikalen Dampen, Kattane i Lindås (norskutgåva av Cats), I vesterveg til Liverpool, eit stort tal kyrkjekonsertar lokalt og regionalt og korkonkurransar i innog utland med gode resultat var eit aktivt år i koret der vi deltok i en internasjonal korkonkurranse i Italia, ein korkonkurranse i Grieghallen i Bergen samt NM for kor i Oslo. I tillegg så har vi kvart år adventskonsert første søndag i advent saman med Seim Musikklag, og vår eigen «Julenatt» som er ein intimkonsert kl litle julaftan i Seim kyrkje. Sidan 2011 har vi også arrangert «KORiADEN» på Strilatun på Seim. Dette er ein uhøgtideleg Seim Songkor kjem frå Seim i Lindås kommune. Koret vart skipa i 1974 og har dermed 40-års jubileum i 2014! korkonkurranse for kor frå Nordhordland der kora stiller med ulikt repertoar, ulike kostymer og regi. I år vert KORiADEN arrangert laurdag 19.oktober. Koret etterstrebar å ha eit godt miljø, og vi meiner at menneske som trivst i lag og syng best i lag. Vårt motto er «Koret som ønskjer å gle deg!» Vi har ingen opptakskrav for og vere med anna enn at du må prioritere og vere med på øvingane kvar torsdag - og ha songglede! Det har ei stund vore ei oppfatning av at du må kunne noter for og vere med, og at det er opptaksprøve for å begynne i koret dette er ikkje rett! Har du lyst til å vere med er det berre å ta kontakt med leiar Ingunn Øwre på tlf eller sende ein e-post til; så skal vi finne ein fin plass til deg saman med oss. Nett no har koret tatt sommarferie, men vi starter opp igjen i månadsskiftet august/september. Veldig kjekt om vi høyrer frå nokon av dykk før den tid! Seim Songkor ønskjer dykk alle ein fin sommar! Kronerulling til piano I januar i år tok koret initiativ til å starte ein kronerulling til nytt piano i Seim kyrkje. Soknerådet på Seim har no oppretta ein konto der dei som ønskjer kan bidra med nokre kroner til dette formålet. Kontonummer er: , merk betalinga Kronerulling piano. Vi håper at fleire enn Seim Songkor kan ha glede av at kyrkja får nytt piano. Gjer som koret: gje eit beløp til dette formålet! Musikk er livet livet er musikk For Ingrid Karoline Kvalheim og Frode Skag Storheim er faktisk musikken livet. Dei klarar ikkje eit liv utan musikk, og driv med det heile døgnet. Musikk er givande, den skapar glede og liv, og eit liv utan musikk hadde vore fattig og stusseleg meiner dei to medlemmane i Seim Songkor. Dei syng på skulen, på fritida, ja heile tida. Og sjølvsagt i koret, noko dei syntes er heilt topp. Her har dei eit fint musikalsk miljø og gode vener, eit sosialt kor med gode utfordringar. Knarvik Gospel KnarvikGospel har no avslutta sitt første år. Det gjorde vi med ein kjekk blåtur torsdag 23.mai. Då vi starta opp hausten 2012 var vi svært spente, var eit gospelkor for vaksne i Knarvik «liv laga»? Svaret er eit klart JA! Vi har vore ca 30 på øvingane vi har annankvar torsdag i Knarvik misjonshus. På medlemslista er over 40. Medlemmane er frå både Lindås og Meland kommune. Det er til og med nokon frå Askøy! I tillegg til songen er det sosiale viktig. Vi har litt mat, og ein god del prat kvar gong. Vanskegrad på songane og repertoar er variert. Noko litt vanskeleg (for nokon av oss) og noko lett, slik det må vere når så mange ulikt utrusta stemmer er samla. Vi har sjølvsagt ingen opptakskrav, her er det plass til alle som likar å synge! Vi har lagt oss på eit nivå når det gjeld øving og opptredener som skal vere overkommeleg tidsmessing. Etter evaluering no i vår seier omtrent alle at dei vil fortsetje! Men det er god plass til fleire. Til hausten startar vi att torsdag 5. september kl i Knarvik Misjonshus. Vi ynskjer nye og sjølvsagt gamle medlemmar hjarteleg velkommen! (Vi er og på jakt etter trommeslager.) Ta gjerne kontakt om du lurer på noko! Kontaktpersonar: Gerd Marit Osland Øvretveit; Eli Eidsnes; s.4 s.5

4 Barnesida Bibelvers av Monika Bøkevoll Aarland «Alt de vil at andre skal gjera mot dykk, skal de òg gjera mot dei.» Matteus 7,12 «Ta vare på det Gud vil ha i varetatt» Har du nokon gang prøvd å lage ein blome? Eller kanskje eit tre? Det gjekk vel ikkje så bra. Smil! Anne stod opp om morgonen og såg seg i spegelen. Uff, eg ser ikkje ut! Så gjekk ho bort til vindauga og smilte nøgd. No ser eg ut! Smil! I geografitimen spurte læreren Ole: «Hvor ligger Liverpool.» Ole svarte: «De ligger øverst i tabellen.» Det er nokså vanskeleg for oss å lage noko som er levande, heilt umogeleg faktisk. Det er berre Gud som kan skape levande ting ut av ingenting, slik jorda vår ein gong vart til, og vi. Det vi kan gjere er å reparere, og bevare. Vi kan passe på at jorda vi bur på ikkje blir meir øydelagt, at miljøet blir betre og at menneska som bur her vil ha ein god plass å bu i lang tid framover. Men det er ikkje berre slik vi kan reparere eller bevare. Gud vil at alle menneska skal ha det bra. Vi kan gjere verda betre for dei vi har rundt oss ved å være ein god ven, hjelpe nokon som har det vondt, eller trøste nokon som er lei seg. Det er mange måtar å hjelpe på, og mange som treng hjelp. Kanskje du kan starte med ein klasseven? Kyrkjemessa av Lars Inge Kjemphol SingOut og SingSingeling opptrer på kyrkjemessa. Laurdag 9. mars vart det arrangert messe i Nordhordlandshallen for andre gong til inntekt for Knarvik kyrkje. Frammøtet var endå større i år enn i fjor. Mange har gitt uttrykk for at dei hadde ein triveleg ettermiddag i hallen. Gerd Marit Øvretveit og Hans Kenneth Sundsbø leia dagen på ein framifrå måte i år som i fjor. Det var flotte musikalske innslag ved kammerkor, Knarvik gospelkor, SingSingeling og Sing Out. Både på loddbøkene og åresalet var det mange fine gevinstar. Gjevargleda var stor både hos privatpersonar, bedrifter og butikkar. Det kom inn ca ,- kroner totalt. Ein stor takk til alle som var med og gjorde ein innsats for å få istand messa. Og ein stor takk og til alle som kjøpte lodd og årar! Gevinst: Hardangersømduk Dukke m/garderobe og vogn Herregenser Oleannajakke Strikka pledd Hekla pledd Linduk Steiketakke Bestikk Fiskeutstyr Babyteppe Quilta påskeløper Pannekakejern Fotball Bordlampe Mariusgenser Tursekk Dobbelt sengesett Bok:Puss-opp Gavekort-Ekspert,700 Gavekort,Senter-500 Gavekort /SPA-500 Gavekort-Søderst 500 Gavekort på Alver, middag for to Barnegenser-8 år Brodert duk Kunst Vinnarar: Kåre i Lonshøyen Aaslaug Langedal Reidun Dale Haugland Stein Håkon Brathen Britt Skjelvik Edith og Leif Kvinge Marit Holmås Tove Skauge Kolbein Lekva Kathrine H. Kvinge Halldis Pollen Fam. Brønnstad Karin Alver Fredrikke Jensen Anette Aamli Ottar Johanssen Irene Bjkørsvik Geir Sørbø Fam. Dina Hilland Sofie L. Fosse Roar, Eivind, Magnhild Tofting Britt Ringen Brita Jordal Gunn Hellesø Kari og Kåre Mongstad Karin Olstad Åse Karin Ågotnes Sandvik Takk til alle som støtta messa med flotte gevinstar: Knarvik Senterforening, Alver Hotell, Yrkesklær, Jobb & Fritid, Avisa Nordhordland, Strilen, Blomstermiljø, Knarvik Blomsterstove, Søderstrøm, Playcom, Norli, Monett, Rose Parfymeri, Brio leker, Expert, Foto Knudsen, Fellini, Fargerike, Urmester Birger Eknes, Classiqa dameklær, Cubus, Studio Nordhordland, Comfort AS, Haugland VVS, Clemen Gull, Fagmøbler, Atleten, Parfymelle, Motorsenteret, More Woman, Haaland sko, Mekk, Mani, Shell Select, Garn & Broderi, Gunnar Reigstad, Apotek 1 i Promenaden og Kvassnesvegen, Knarvik Bilsenter. s.6 s.7

5 Konfirmantane 2013 Konfirmantane 2013 Konfirmantar Knarvik 5. mai kl Oda Linnea Brekke Iden, Ruth Dyngeland, Vilde Gjerde, Sander Kvinge Haugsdal, Bertine Træland Hella, Erik Træland Hella, Christian Jarland, Sidra Fyllingsnes Javed, John Håkon Storaker Kelly, Vilde Blom Langhelle, Julian Svindal Luna, Eilen Thorkildsen Nilsen, Rine Helen Holtan. Konfirmantar Knarvik 5. mai kl Espen Medaas, Nathalie Wiken Moberg, Emilie Nybø Nordanger, Viljar Bjøsvik Rath, Maren Konstanse Svellingen Svendsen, Svein Ove Bøe Toppe, Jacob Øvretveit Tredal, Sebastian Øvretveit, Julian Aase, Bendik Bjørge Furnes. konfirmantar 12. mai kl konfirmantar 12. mai kl Erlend Bjørnøy Alver, Sofie Berland, Judith Børtveit, Jørgen Nilsen Fosse, Andreas Hetlebakke Garrido, Marianne Myking, Ole-Thomas Hjelmtveit, Andreas Raun Jensen, Linn Therese Dyrkolbotnen Hjelmtveit, Daniel Soltveit, Silje Soltveit Ida Hopland Hansen, Jim Sebastian Mesel Heradstveit, Daniel Lieske Knarvik, Silje Knutsen, Ingrid Eide Korsvold, Marius Aase Ludvigsen, Kristoffer Sunde Møvik, Benedikte Nordeide Tvedt, Celine Vigdis Sanden, Regina Sandven, Julie Sætre, Ole-Christian Kartveit Valdersnes s.8 s.9

6 Konfirmantane 2013 konfirmantar 11. mai kl Konfirmantar Seim 5. mai kl Kjell Eirik Brugrand, Malene Brunborg, Amalie Hvidsten Duesund, Ingrid Sofie Bysveen Eikefet, Cecilie Serene Straume Feste, Anja Hodneland Gjertsen, Mattis Hagen, Robert Husa, Michelle Lilletvedt Isaksen, Stine Nygård Kjøllesdal, Torbjørn Nordal Marceliussen, Arielle Mjøs, Kathrine Skaga Myking, Lars Martin Legernes Espetvedt, Benedicte Nygård Veland, Lisa Aguilera Osa. Ruben Rydland Bjåen, Hedda Sofie Herland, Samson Hopland Nesse, Vilde Marie Seim, Adrian Spurkeland, Amalie Spurkeland, Syver Inge Teige, Emil Anker Myrmel Vike, Viktoria Aakvaag, Jon Alexi Tikannen, Margareth Walderhaug Konfirmantar Lygra 12. mai kl Camilla Mangerøy Haukås, Sander Solvi Køhne, Mona Feste, Anja Lygre Kirkens SOS er Noregs største kriseteneste på telefon og internett. Nå treng vi fleire frivillige medarbeidarar til vaktrommet i Bergen. Oppgåva di er å lytte og tenkje høgt saman med den som tek kontakt. Du skal ikkje gje råd eller løyse den andre sine problem. Du får innføringskurs, rettleiing og vidare fagleg oppfølging så lenge du er med i tenesta. Vanleg vaktturnus er 2 vakter i månaden, tilpassa din kvardag. Kirkens SOS er ein døgnopen kriseteneste, tilgjengeleg via telefon, SOS-melding og SOS-chat. Du må vere mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til eigne kriser. Kurset er gratis og omfattar undervisning om samtalemetodikk, og om kva som kan gje håp og livsmot når livet er vanskeleg. Kursstart 30. september. Interessert? Kontakt: Kirkens SOS i Bjørgvin, Telefon: , mobil: Epost: Meir informasjon på s.10 s.11

7 Frå kyrkjeboka Frå kyrkjeboka Info side Døypte: prestegjeld: Aksel Aase Andvik Ellinor Fosse Vilde Sommerschild Reiten Lars Strømmen Gjuvsland Sanna Ones Liv Inger Skotsund Mathias Øpstebø Aamli Launa Guldbrandsøy Mjanger Zaniel Sebastian Semmingsen Jørgen Sletten Sørenssen Olivia Marie Helland Aadland Marie Haatuft-Ask Linea Leivestad Johnsen Leon Taule Knutsen Susanna Svendheim Borge Saga Elsås Køhne Vilde Elsås Køhne Tiril Matilde Aulie-Sandnes Ida Bragstad Hellom Noah Emanuel Sylta Kleiven Alma Louise Rath-Lundberg Tindra Engan Løvik Dorthea Rolland Magnesen Mille Sofie Aasen Romarheim John Olsen Spurkeland Marcus Braseth Louise Braseth Philip Huse Bratten Mathea Andersen Brosvik Jørgen Nilsen Fosse Selma Synnevåg-Arnesen Milian Myksvoll Madsen Augusta Bjørsvik Kvamme Olivia Gottschlich Njærheim Norah-Sophie Vindenes Dale Eskil Mellingen Flataker Mille Brattaule Heggernes Leah Nygard Tobias Hjelmtveit Kaja Torsvik Håvard Myklebust Tufte Maria Vestheim Jacob Milan Stølen Kleivdal Emine Alme Mjelde Per Kåre Flekke Enzo Levi Hauge Tara Nestegjerde Indseth Live Færø Linde Vigde: : Line Aastum og Kurt Leon Nerdal Silje Litleskare Bjerknes og Pål Bjerknes Lygra: Therese Pletten Vange og Sven Cato Køhne Avildne: : Bernhard Litleskare f Jakob Fosse f Frøydis Kvamme f Ask Chok Dee Torkildsen f Asle Jan Somby f Johannes Kvingedal f Olav Kvamme f 1925 Lygra: Ingeborg Skotsund f 1917 Seim: Nils K. Seim f 1929 Knarvik: Svanhild Olsen f 1918 Dugnad på kyrkje Oppdatering Dugnadsgruppa takkar for responsen i samband med meldinga i Kyrkjekontakten nr om dugnad på kyrkje. Det er kjekt at så mange melder seg. Somme har sagt at dei ikkje kan vera med på sjølve dugnaden, men at dei gjerne vil støtta økonomisk. Det er difor opna ein eigen konto for formålet: kyrkje, kontonummer Leif Ragnar Fiske Open Kyrkje på Lygra Lygra kyrkje vil også i år haldast open utanom gudstenestetidene. Det vil vere opne dører, der ein kan sjå seg rundt i den flotte kyrkja, eller ein kan berre nyte stilla i eit tomt kyrkjerom. Det vil vere kyrkjevakt til stades. Kyrkja vil vera open alle helgene i juli: laurdag og sundag. Frå klokka Det vert utstilling i kyrkjestova Alle er hjarteleg velkomne! Sommarmøter Vollom bedehus 9-11 august, kl 1900 Talar: Oddvar Risøy frå Misjonssambandet. Songkrefter: p Laila og Svein Børtveit p Anita Rørbakken p Sølvi Leikvoll Hannisdal Olsokfeiring i Fjon Fjellkyrkje MÅNDAG 29.JULI kl 1900 Gudsteneste Servering av rømmegraut og kaffimat (kr.100,-familie maks kr 250,-) Program Lynutlodning Bålbrenning Velkomen til ein flott kveld Arr: Osterfjorden sokneråd/ Styret for Fjon Fjellkyrkje s.12 s.13

8 Annonsesider «Med fokus på fag og kunden» Kyrkjeblad for, Lygra og Seim Ynskjer du å annonsere i Kyrkjekontakten kan du kontakte kyrkjekontoret på tlf Knarvik. tlf Blomster til alle anledninger Din kristne bokhandel Åsane Senter! Fargehuset Bibler Bøker Musikk Film Kort Gaver tlf Kiwi Ikenberget Tlf Knarvik Senter Tlf Isopor - netting - plastfolie s.14 Alt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp, støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk, merkespray, formstag, kryssfiner og spiker. Armeringstoler/lister Alt i Hey`di tlf mob produkter s.15

9 i prestegjeld Bøkeskogen Åge Palmesen / Lygra Åge Palmesen Seim Lygra Misjonshuset Fjon kl Lygra kl Seim Misjonshuset Åge Palmesen Åge Palmesen Gamleskulen kl 1200 Knarvikmila Seim kl 1700 Konfirmantpresentasjon Lygra kl 1700 Konfirmantpresentasjon Misjonshuset kl 1700 Åge Palmesen Mikkelsmesse Det kan verte endringar i lista. Sjå kunngjeringar i Olsokfest Åge Palmesen Konfirmantpresentasjon Konfirmantpresentasjon Strilen, i Nordhordland eller og på plakatar.

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7

Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 1 7. Å R G A N G E N N r. 4 S E P T E M B E R 2 0 0 7 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten

Ved sokneprest Torbjørn Aamli. Sånn i forbifarten Kyrkjebladet Kontakt 19 årgang. nummer 2 årgang 2011 Nær Gud, nær menneske Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Midt i alt det meningsløse

Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse Midt i alt det meningsløse som vi møter her på jorden, blir vårt hjertes skrik til bønn. Gud, vi roper: Om du finnes, finn oss, redd oss når vi synker i vårt eget tomhetsmørke.

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer 2003 19. årgang

Radar. Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer 2003 19. årgang Radar Meldingsblad for Hordabø, Manger og Sæbø Nr 1 Vårnummer 2003 19. årgang Hordabøkyrkja skal få glasmaleri. Me ser på teikningane og symbolbruken side 7-9. Påsketid og vår Dei kjem i lag, dei vi så

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Helgedagen KyrKjelydsblad

Helgedagen KyrKjelydsblad Helgedagen KyrKjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2011 43. årg. VIKTIG FOR FOLK FLEST Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til å bedre og levekår. Mennesker får nye muligheter og en enklere og bedre

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer