Logo varianter. Det er utviklet fire varianter av Sykehusapotekenes logo: benyttes når bakgrunnen er mørk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logo varianter. Det er utviklet fire varianter av Sykehusapotekenes logo: benyttes når bakgrunnen er mørk"

Transkript

1 Designguide

2 Logo varianter Det er utviklet fire varianter av Sykehusapotekenes logo: Positiv, farger Negativ, farger brukes som primærvariant benyttes når bakgrunnen er mørk Positiv, sort/hvitt til brev og fax og evt. andre fargefrie flater Negativ, sort/hvitt

3 Logo bakgrunner Hvis logoen ligger på en bakgrunn tilsvarende 50% sort eller lysere, skal den positive varianten benyttes. Er bakgrunnen mørkere enn 50%, brukes den negative varianten. Disse retningslinjene gjelder både farge- og sort/hvitt-versjonene.

4 Logo bakgrunner Eksempler på riktig og feil bruk av logoen på ulike bakgrunner. Lys bakgrunn og positiv logo gir god kontrast. For dårlig kontrast. Mørk bakgrunn og negativ logo gir god kontrast. For dårlig kontrast. Bilder med mye kontrast gir en urolig bakgrunn for både positiv og negativ versjon. Mellomblått bør unngås fordi prikkene kan forsvinne.

5 Logo avstand Logoen skal ha et felt rundt seg som er fritt for andre elementer. Utgangspunktet er høyden (X) på bokstavene i logoen. Fra bokstavene skal to ganger denne avstanden være uten annen tekst eller bilder. Unntaket er når slagordet brukes sammen med logoen (se eget avsnitt), og når logoen ligger på toppen av et annet element, f.eks et bilde. 2X X 2X 2X 2X

6 Logo slagord I stillingsannonser og andre typer annonser skal logoen ha slagordet plassert under til høyre. Utgangspunktet er høyden (X) på bokstavene i logoen. Fra bokstavene skal to ganger denne avstanden være uten annen tekst eller bilder. Avstanden til andre elementer under og til høyre for slagordet skal tilsvare bokstavhøyden (X). 2X 2X X X X 2X X når trygghet er avgjørende

7 Logo med lokale apotek På flater, f.eks. skilt, der det er naturlig at det lokale apotekets navn står i tilknytning til logoen, skal det plasseres på denne måten. Utgangspunktet er høyden (X) på bokstavene i logoen. Avstanden fra bokstavene til skiltkanten eller andre elementer skal tilsvare to ganger bokstavhøyden (2X) på oversiden, og én gang (X) bokstavhøyden på de øvrige sidene. 2X X X X 1,5X X X SYKEHUSAPOTEKET VED Radiumhospitalet

8 Logo med lokale apotek Oversikt over logoer for lokale apotek SYKEHUSAPOTEKET AKER SYKEHUSAPOTEKET Fredrikstad SYKEHUSAPOTEKET LILLEHAMMER Sykehusapoteket Sarpsborg SYKEHUSAPOTEKET ARENDAL Sykehusapoteket Gjøvik SYKEHUSAPOTEKET LØRENSKOG Sykehusapoteket Skien SYKEHUSAPOTEKET Asker og Bærum Sykehusapoteket Hamar Sykehusapoteket MOSS Sykehusapoteket Tønsberg Sykehusapoteket Drammen Sykehusapoteket Kongsvinger Sykehusapoteket ved radiumhospitalet Ullevål Sykehusapotek Sykehusapoteket Elverum Sykehusapoteket Kristiansand Sykehusapoteket VED Rikshospitalet

9 Farger palett Unngå å bruke prosenter av primærfargene. Har man behov for en lysere blå farge, kan støttefargen Pantone 277 benyttes. Støttefargene kan brukes i lysere valører. Fargekodene nedenfor gjelder for spotfargetrykk (Pantone), firefargetrykk (CMYK) og skjermbaserte medier (RGB). Primærfarger Støttefarger PANTONE 287 PANTONE 284 PANTONE 277 PANTONE 116 PANTONE 1797 PANTONE C/68M/0Y/12K 55C/19M/0Y/0K 27C/7M/0Y/0K 0C/16M/100Y/0K 0C/100M/99Y/4K 0C/16M/100Y/0K 53R/72G/139B 145R/174G/219B 203R/217G/240B 238R/216G/27B 185R/0G/39B 212R/207G/188B

10 Typografi trykksaker Til trykksaker skal Scala benyttes som hovedtypografi. Nedlasting av maler for produksjon av orginaler (f.eks. visitttkort, annonser og publikasjoner) krever at maskinen har Scala installert. Dette gjelder kun reklamebyråer og trykkerier som skal produsere trykksaker. Scala Sans kjøpes fra din fontleverandør. SCALA SANS REGULAR SCALA SANS REGULAR ITALIC SCALA SANS BOLD

11 Typografi brev osv. Der det er behov for mengdetekst, som i f.eks. brev og brosjyrer, benyttes Garamond. Denne typografien er installert på de fleste PCer. Hvis man ikke har Garamond, kan Times benyttes til brev. Garamond REGULAR Garamond ITALIC Garamond BOLD Garamond BOLD ITALIC

12 Typografi presentasjoner Presentasjoner produseres av (og distribueres til) mange som ikke har hovedtypografien Scala Sans installert på sine PCer. Derfor skal presentasjoner lages med Arial som typesnitt. Arial REGULAR Arial ITALIC Arial BOLD Arial BOLD ITALIC

13 Visittkort fast mal Visittkort lages av visittkortgeneratoren på Designguiden. Hvert apotek har sin egen mal. Sykehusapoteket asker og bærum Navn Navnesen Sykehusapoteker Dir. tel.: Mobiltel.: E-post: Postboks Bærum Postterminal Sogneprest Munthe-Kaasv Gjettum Tel.: Faks: Bakside, hvit

14 Brevark fast mal Vår referanse Deres referanse Dato Sykehusapoteket Asker og Bærum Postadresse: Postboks Bærum Postterminal Besøksadresse: Sogneprest Munthe-Kaasv Gjettum Tel: Faks: Org. nr MVA Bunnlinje med korrekte detaljer for hvert enkelt sykehusapotek. Ligger under Maldokumenter. 1. side Følgende sider

15 Brevark fast mal Typografien i brevmalen er Garamond Regular, 11 pkt med 16 pkt. linjeavstand. Dette gir et skriftbilde som er innbydende og lett å lese. Hvis Garamond ikke er installert, kan Times brukes som erstatning.

16 Konvolutter ferdigtrykte Hvert apotek har sine egne konvolutter, med navn og adresse trykket nederst. Følgende konvoluttstørrelser er tilgjengelig: B4 uten vindu (For A4+) EC 4 med vindu (For A4) C5 med vindu (For A5) C5 uten vindu (For A5) Konvolutter bestilles ved henvendelse til Kari Frilseth hos Corporate Express Nordic AS på e-post: Minimum bestilling er 1000 stk. konvolutter av hver type. Ullevål Sykehusapotek Kirkeveien Oslo

17 Presentasjoner fast mal Det er laget én felles presentasjonsmal for Sykehusapotekene og én for LIS. Bildene i bildebanken er tilpasset slik at de kan brukes i presentasjoner. Legg merke til at typografien er Arial. Eksempel på overskrift Tekst bør ikke være altfor liten. Det sitter alltid noen nærsynte blant publikum. Da er det bedre å spre den ut over flere sider. Bruk linjeskift og avsnitt. Tenk på teksten i en bok. Hvis tekstbildet ser ut som en massiv blokk, er det tungt å gå inn i den. Bruk luft og fornuft. Bruk samme typografi og størrelse gjennom hele presentasjonen. Skal noe fremheves, er halvfet, kursiv eller understrekninger utmerket. Navn Navnesen, dato inn her NAVNET På PRESENTASjONEN INN F.EKS. HER. Punkter Bullets, eller punkter på norsk, er veldig mye brukt i presentasjoner Man bør maksimalt bruke 7 8 punkter på en side slik som her Blir det flere, bruk heller flere sider Begrens deg til to nivåer, hovedpunkter og underpunkter Bruk da mørkeblått til hovedpunktene og lyseblått til underpunktene En generøs linjeavstand bidrar til å øke lesbarheten. Husk at presentasjonen ofte har et liv som utskrift etter møtet Skriv derfor punktene i fullstendige, begripelige vendinger Navn Navnesen, 20. september 2006 Navn Navnesen, dato inn her

18 Skilt innvendig Skilt innvendig i utsalgene har et eget design.

19 Stillingsannonser Av profileringshensyn skal selskapets mal for annonser benyttes ved all ekstern annonsering. Mal for annonse og bestilling finner du under fanen Stillingsannonser på designguide hjemmeområdet. Etter at teksten er skrevet inn, sendes annonsen direkte til vårt reklamebyrå for ferdigstilling. Byrået trenger minst 5 virkedager på å ferdigstille annonsen før materiellfristen forfaller. Du vil motta den ferdige annonsen til godkjenning før den sendes til media. Dette skal være med i stillingsannonsen: en linje eller to faktatekst om apoteket innledende tekst om stilling arbeidsoppgaver utdannelse og erfaringsbakgrunn personlige egenskaper vi kan tilby kontaktinformasjon. tidsfrist Er du usikker på hva som skal stå i en annonse? Se eksemplet på en ferdig annonse til høyre. Sykehusapotekene HF eies av Helse Sør-Øst RHF og forsyner sykehusene i helseregionen med legemidler og farmasøytiske tjenester. Selskapet består av 19 sykehusapotek med 570 ansatte og har en omsetning på ca 1,8 milliarder kroner. Sykehusapoteket Arendal søker Farmasøyt Vi ønsker å styrke bemanningen med cand.pharm i 70 % stilling. Arbeidsoppgavene vil avhenge av apotekets behov. Stillingen knyttes primært til apotekets levering av tjenester til Sørlandet sykehus Arendal, herunder kvalitetssikring/revisjoner av legemiddelhåndteringen, og noe undervisning. Arbeidet vil innebære utstrakt samarbeid med sykehusets avdelinger. Kvalifikasjoner: Cand.pharm gjerne med erfaring fra sykehusfarmasi/farmasøytiske tjenester Gode evner til kommunikasjon og nettverksbygging Entusiasme for tverrfaglig arbeid God generell IT-kompetanse Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et ungt sykehusapotek. Vi har dyktige og omgjengelige medarbeidere, Sykehusapoteket Arendal har 12 ansatte, omsetter for 44,7 mill. kroner og leverer varer og tjenester til Sørlandet sykehus HF. og samarbeidet med sykehuset er meget godt. Opplæring og kompetanseutvikling avtales jevnlig med alle medarbeidere. Sykehusapotekene HF er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt apoteker Hermund Alne per telefon eller på e-post Søknad med CV sendes Apoteker Hermund Alne til e-post innen 20. mars når trygghet er avgjørende For fullstendig oversikt over ledige stillinger i Sykehusapotekene, se Halvside, fagpresse

20 Andre annonser / trykksaker Noen ganger kan apotekene ha behov for hjelp til utforming av andre trykksaker enn de som genereres automatisk fra Designguide-hjemmeområdet. Det kan dreie seg om annonser, enkle foldere, flyveblad o.l. Foredragsholdere Alle henvendelser om slike oppdrag kan sendes bilde inn her INVITASjON Hun kan formidle kontakt med vårt reklamebyrå som sikrer en profesjonell utforming, evt. produksjon av originaler til media osv. driftsenhet oslo øst Sykehusapoteket Aker Bente Hayes Ullevål sykehusapotek jalil Djahromi driftsenhet innlandet Sykehusapoteket Elverum Lin Aasen Opsahl Sykehusapoteket gjøvik Tove Pharo glæserud Sykehusapoteket Hamar marit Engelstad Sykehusapoteket Kongsvinger Helge meidell kristin Lossius Tiniam aliquisi. Dui tion seq uametum vercilisl inis doloborem iriustie dit la consequisis nostrud er susto odoluptat jannne kutschera sund Cand.pharm. fagutvikler i Sykehusapotekene i midt-norge HF. medlem i legemiddelkomiteen ved St.Olavs hospital og i legemiddelkomiteen for Psykisk helsevern ved St.Olavs hospital. Sykehusapoteket Lillehammer Kristin jørgensborg driftsenhet akershus/østfold Sykehusapoteket Asker og Bærum Kirsten Hjelle Sykehusapoteket Fredrikstad Bjørg Ek Sykehusapoteket Lørenskog Anne grønstad Sykehusapoteket moss Tone magnem Sykehusapoteket Sarpsborg Kirsten Tønnesen Tor rise olav spigset Utviklingssjef for Sykehusapotekene ANS. Han har klinisk farmakologi, St. Olavs Overlege ved Avdeling for bakgrunn som sykehusfarmasøyt, med tilleggsutdelkomiteen ved St. Olavs Hospital. Leder i legemiddannelse innenfor informatikk. For tiden jobber han farmakologi ved Norges Hospital. Professor i klinisk bl.a. med innføringen av nye Teknisk-Naturvitenskapelige statistikk- og analyseverktøy Universitet (NTNU). for sykehusapotekene. stein Tore nilsen Frederik kristensen Fagdirektør ved Stavanger Lege, Siv.øk. Partner i Pharm- Universitetssjukehus og Econ AS. Frederik har lang professor II ved Universitetet erfaring fra ledende stillinger i Bergen. fra sykehusadministrasjon og legemiddelindustrien. Plass til et par linjer til Bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning innen legemiddeløkonomi og tilstøtende områder. påmelding 2005 årsrapport Legemiddel komit konferanse SAS hotellet gardermoen 16.oktober kl driftsenhet oslo vest Sykehusapoteket ved Rikshospitalet Nina Refsum Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet Ragnhild Holtskog Påmelding til Legemiddelkomitékonferanse 16.oktober på SAS hotellet gardermoen må mottas innen 25. september 2006 til nb pass på at følgende informasjon er med i mailen driftsenhet sør Sykehusapoteket Kristiansand Astri Thorsen Sykehusapoteket Skien Dag Hernes jan marcus sverre Sykehusapoteket Arendal Hermund Alne Lege, Dr.med. Partner i Pharm- Econ AS. jan marcus har lang erfaring fra ledende stillinger fra sykehusadministrasjon og legemiddelindustrien. Bistår både offentlig og privat sektor med rådgivning innen legemiddeløkonomi og tilstøtende områder. Sykehusapoteket Drammen Ingun gjerde Sykehusapoteket Tønsberg Inge Kjønniksen LIS/SIS Erlend Kokaas Sykehusapotekene ANS Per T. Lund bilde inn her bilde inn her anne berit guttormsen harald platou Dui tion seq uametum Deq uametum vercilisl inis vercilisl inis doloborem doloborem iriustie dit la iriustie dit la consequisis consequisis nostrud er susto nostrud er susto odoluptat. odoluptat. Ercilisim nulputet Ercilisim nulputet ad eu faci ad eu faci tem iureros. tem iureros. Tiniam aliquisi. Dui tion seq uametum. Navn Stilling Helseforetak/Sykehusapotek/arbeidsplass E-post sykehusapotekene ans Postadresse: Stenersgaten 1A, postkasse 79, 0050 Oslo Besøksadresse: Stenersgaten 1A, 0050 Oslo Tel: Faks: Det koster ingenting å delta på konferansen. Reise og evt. oppholdskostnader må imidlertid dekkes av den enkelte.

21 Plakatbukk med fast topp Noen bruker 70x100 cm plakatbukker utenfor apoteket. Bukkene skal ha et felt øverst med plass for logo. Egnede logoklistremerker kan bestilles ved henvendelse til Kari Kristiansen på mail:

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende PASIENTSIKKERHET OG KOSTNADSKONTROLL felles mål gjennom 150 år KOSTNADSBEVISST SAMARBEID SIKKERHET TILVIRKNING TRYGGHET Bakgrunnen for at Rikshospitalets apotek

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0 Visuell identitet Vestavind Offshore AS Brand guidelines versjon 1.0 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 2 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 3 INTRO BRAND GUIDELINES

Detaljer

REVIDERT AUGUST 2014. Profilmanual. Kruse Smith Entreprenør AS

REVIDERT AUGUST 2014. Profilmanual. Kruse Smith Entreprenør AS REVIDERT AUGUST 2014 Profilmanual Kruse Smith Entreprenør AS En profilmanual er et praktisk og strategisk verktøy som beskriver det grafiske utrykket til en virksomhet. Manualen er først og fremst beregnet

Detaljer

3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN

3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN Designhåndbok for NRK Sist endret: 25.03.2003 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN 3.1 Innledning................................................................ side 2 3.2 Kontordokumenter og administrasjonsobjekter...........................

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 31. oktober Medisinsk avdeling 3/2013 VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 3 - oktober 2013 - Årgang 21 Ansvarlig utgiver: VBS

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer