Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS"

Transkript

1 Frivillighet Norge

2 Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig arbeid i de ulike organisasjonstypene: hvem er med, og hvorfor er de med? 6 Potensialet blant de som ikke gjør frivillig arbeid i dag 7 Temabolk 2014: Om kommunenes tilrettelegging for frivillig arbeid

3 1 Om Frivillighetsbarometeret

4 Et frivillighetsbarometer for å kartlegge atferd, holdninger og interesser i frivillighets-norge Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge, og arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten. Det er behov for å kartlegge atferd, holdninger og interesser i frivillighets-norge, samt holdninger til frivillighet blant den generelle befolkningen. Frivillighet Norge har i samarbeid med TNS Gallup satt sammen en syndikert undersøkelse for sine medlemsorganisasjoner. 4

5 Undersøkelsens design Målgruppe: Befolkningsrepresentativt utvalg blant alle over 18 år Intervjumetode : Webintervju gjennom GallupPanelet Antall intervju: 1015 Datainnsamlingsperiode: Oktober 2014 Ansvarlige for undersøkelsen hos Frivillighet Norge: Morten Johansen og Stian Slotterøy Johnsen. Ansvarlige for undersøkelsen i TNS Gallup: Berit Kvaløy og Nils Erik Bjørge. 5

6 2 Overordnet oppsummering 6

7 Overordnet oppsummering Nesten 2 av 3 har gjort frivillig arbeid i løpet av de 12 siste månedene, og hver fjerde norske innbygger bruker 5 timer eller mer hver måned på frivillig arbeid. De organisasjonstypene flest oppgir å ha gjort frivillig for er organisasjoner knyttet til lokalmiljø/bosted og idrettsorganisasjoner, etterfulgt av kulturorganisasjoner. Mange er selv medlemmer i organisasjonene de har jobbet frivillig for, men alle organisasjonstypene kartlagt i undersøkelsen har i større eller mindre grad også frivillige som ikke er medlemmer. Dette indikerer at organisasjonenes medlemstall ikke gir et fullstendig bilde av omfanget av frivillig arbeid. I og med at en så stor andel av befolkningen i større eller mindre grad deltar i frivillig arbeid, speiler den typiske frivillige i stor grad befolkningen for øvrig. Det er imidlertid noen grupper som er over- og underrepresentert totalt sett: De under 30 år, sofavelgere og de med et individorientert verdisyn bidrar i mindre grad med frivillig arbeid. Blant de som deltar mest finner vi en overrepresentasjon av idrettsforeldre, mennesker med felleskapsorientert verdisyn, og personer med lav husstandsinntekt. Det er også noen forskjeller på tvers av de ulike organisasjonstypene. 7

8 Overordnet oppsummering (forts.) Andelen som faktisk bidrar frivillig i stor eller liten grad er høyere enn hva flertallet i befolkningen tror; et flertall (57 %) tror andelen i den norske befolkningen som gjør frivillig arbeid er under 40%. Flertallet i befolkningen tror altså at færre bidrar enn hva som faktisk er tilfellet. Det å selv kunne påvirke hvor mye tid og energi man legger ned i frivillig arbeid er den viktigste ytre betingelsen for frivillig arbeid. Dette gjelder på tvers av ulike organisasjonstyper. I tillegg er det demokratiske aspektet ved frivillighet viktig: Mulighet til å påvirke organisasjonen/aktiviteten fremheves som viktig av mange. Dessuten er det viktig at man får benyttet sine ferdigheter/ kompetanse. Dette er alle viktige betingelser frivillige organisasjoner bør vektlegge i arbeidet med å legge til rette for sine frivillige. 8

9 Overordnet oppsummering (forts.) Også blant den tredjedelen av befolkningen som ikke har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året er muligheten til selv å påvirke hvor mye tid og energi man legger ned den viktigste betingelsen for at de skal kunne begynne med frivillig arbeid. En annen viktig betingelse for denne gruppen er det å ha klare oppgaver og at aktiviteten er godt organisert. Dette kan tyde på at det for de som ikke er så vant til å jobbe frivillig er viktig å ha konkrete oppgaver man trives og vokse med. Potensialet til å rekruttere blant de som ikke har gjort en frivillig innsats de siste 12 månedene synes absolutt å være til stede: I overkant av hver fjerde som ikke har gjort frivillig arbeid svarer bekreftende på at de ville latt seg rekruttere, og hele 2 av 3 er ikke kategorisk avvisende (svarer vet ikke). Dette indikerer at det, hvis man legger til rette for det og spiller på de rette motivasjonsfaktorene, er et uforløst potensial blant de som ikke bidrar frivillig i dag. Den viktigste motivasjonsfaktoren for å stille opp som frivillig blant de som ikke er frivillige i dag, er muligheten til å være til nytte og bidra i samfunnet. Engasjement for saken er også viktig. Blant de som allerede bidrar med frivillig arbeid er det ikke uventet ulike motivasjonsfaktorer for ulike typer frivillig arbeid. Likevel ser man tydelige mønster på tvers av organisasjoner. For mange handler det om å føle at man er til nytte og bidrar med noe. Dessuten ser mange frivillig arbeid som en god anledning til å bli kjent med lokalmiljøet. Med unntak for politiske og religiøse organisasjoner, fremstår ikke engasjement for en sak like viktig blant de som bidrar frivillig i dag som for de som ikke bidrar frivillig. 9

10 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid?

11 Frivillig arbeid 32% oppgir at de ikke har gjort noe frivillig arbeid de siste 12 mnd. 64% har utført frivillig arbeid siste 12 mnd. 39% oppgir at de har utført frivillig arbeid ca. en gang hver tredje måned eller oftere. 40% 32% Hvor ofte de siste 12 månedene gjorde du frivillig arbeid? N= % 25% 20% 10% 7% 8% 13% 11% 4% 0% Ingen ganger Noen få ganger Ca. en gang hver tredje måned Under 5 timer hver måned Mellom 5 og 10 timer hver måned Over 10 timer hver måned 11

12 Frivillig arbeid: kjønn og alder Det er ikke signifikante forskjeller mellom menn og kvinner i tiden man investerer i frivillig arbeid De mellom har utført mindre frivillig arbeid siste 12 mnd. sammenlignet med andre aldersgrupper De som gjennomfører mest frivillig arbeid er de over 60 år. Det kan skyldes at de har bedre tid fordi de ikke lengre er yrkesaktive Kjønn Alder Total Mann Kvinne Ingen ganger 32 % 33 % 30 % 38 % 27 % 28 % 28 % Noen få ganger 25 % 27 % 23 % 23 % 29 % 32 % 22 % Ca. en gang hver tredje måned 7 % 7 % 7 % 7 % 10 % 7 % 5 % Under 5 timer hver måned 8 % 9 % 7 % 8 % 12 % 5 % 8 % Mellom 5 og 10 timer hver måned 13 % 10 % 16 % 11 % 11 % 15 % 16 % Over 10 timer hver måned 11 % 12 % 11 % 8 % 9 % 11 % 17 % 4 % 2 % 5 % 5 % 3 % 2 % 3 % Base: Alle. Kolonneprosent. Les: 32 % av befolkningen har ikke gjort frivillig arbeid siste år. Brutt på kjønn er andelen som ikke har gjort frivillig arbeid 33 % blant menn og 30 % blant kvinner. 12

13 Hvem investerer mest og minst tid på frivillig arbeid? Mest Minst Aldersgruppen 60+ år Aldersgruppen år Aldersgruppen år Lav husstandsinntekt Høy-medium husstandsinntekt Tradisjonelle, familieorienterte Individorienterte KrF-velgere Sofa-velgere 13

14 Hvor mange tror man har gjort frivillig arbeid? De fleste tror at det er rundt 20-40% av befolkningen som har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året. Det er lavere enn den reelle andelen på over 60%. De fleste tror at andelen av inntektene organisasjonene får fra stat eller kommune ligger mellom 0-40%. Hvor stor andel av befolkningen tror du har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året? N=1013 Hvor stor andel av inntektene sine tror du frivillige organisasjoner får fra stat eller kommune i gjennomsnitt? N= % 19% 0-19% 31% 20-39% 38% 20-39% 30% 40-59% 25% 40-59% 19% 60-79% 11% 60-79% 8% % 1% % 2% 6% 11% 14

15 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 32% oppgir at de ikke har gjort noe frivillig arbeid de siste 12 mnd. 64% har utført frivillig arbeid siste 12 mnd. 39% oppgir at de har utført frivillig arbeid ca. en gang hver tredje måned eller oftere. Det er ikke signifikante forskjeller mellom menn og kvinner i den totale tiden man investerer i frivillig arbeid. De mellom har utført mindre frivillig arbeid siste 12 mnd. enn andre aldersgrupper. De som gjennomfører mest frivillig arbeid er de over 60 år. Det kan skyldes at de har bedre tid fordi de ikke lengre er yrkesaktive. De som tjener minst (samlet brutto inntekt i husholdningen på under ) er overrepresentert blant de som jobber over 10 timer frivillig hver måned. KrF-velgerne gjennomfører i større grad frivillig arbeid enn andre partitilhengere. De som i minst grad gjennomfører frivillig arbeid er de som ikke stemmer i det hele tatt. De med tradisjonelt verdisyn er i større grad aktiv i frivillig arbeid enn andre. De med et individualistisk syn er de som er minst aktive i frivillig arbeid. 15

16 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for?

17 Hvilke type organisasjoner gjør man frivillig arbeid i? Den mest utbredte organisasjonstypen for frivillig arbeid er organisasjoner knyttet til lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og forsamlingshus), etterfulgt av idrettsorganisasjoner Hvilke typer frivillige organisasjoner har du gjort frivillig arbeid for det siste året? N=654 Lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og forsamlingshus) Idrettsorganisasjoner 30% 32% Kulturorganisasjoner Rekreasjon og sosiale foreninger (f.eks. friluftsliv, pensjonistlag, rollespill) Religiøse organisasjoner 13% 12% 22% Helse og sosiale tjenester Internasjonale organisasjoner (f.eks. bistands- eller vennskapsforeninger) Politikk- og interesseorganisasjoner Yrkes-, bransje- og fagforeninger (f.eks. elev- og studentorganisasjoner) Utdanning og forskning (f.eks. studieforbund) 5% 12% 10% 10% 8% 17

18 Organisasjoner: Kjønn og alder Base: Har gjort frivillig arbeid siste 12 mnd. Tabellen viser andel i undergrupper. Les: 35 % av menn som har gjort frivillig arbeid har gjort dette for idrettsorganisasjoner. Total Menn Kvinner Kulturorganisasjoner 22 % 19 % 24 % 23 % 18 % 22 % 23 % Idrettsorganisasjoner 30 % 35 % 25 % 29 % 51 % 34 % 17 % Rekreasjon og sosiale foreninger (f.eks. friluftsliv, pensjonistlag, rollespill) 13 % 15 % 10 % 8 % 10 % 15 % 17 % Utdanning og forskning (f.eks. studieforbund) 5 % 6 % 4 % 10 % 2 % 1 % 5 % Helse og sosiale tjenester 12 % 8 % 17 % 9 % 9 % 10 % 19 % Lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og forsamlingshus) 32 % 38 % 27 % 31 % 27 % 37 % 32 % Politikk- og interesseorganisasjoner 10 % 11 % 8 % 10 % 5 % 8 % 12 % Internasjonale organisasjoner (f.eks. bistandseller vennskapsforeninger) 10 % 6 % 13 % 10 % 5 % 6 % 14 % Religiøse organisasjoner 12 % 9 % 14 % 8 % 10 % 10 % 18 % Yrkes-, bransje- og fagforeninger (f.eks. elevog studentorganisasjoner) 8 % 10 % 6 % 11 % 7 % 10 % 5 % 18

19 Hva motiverer til frivillig arbeid i organisasjoner Det er ulike motivasjonsfaktorer for ulike typer organisasjoner. Likevel ser man tydelige mønster på tvers av organisasjoner. For mange handler det om å føle at man er til nytte og bidrar med noe. Dessuten er frivillig arbeid for mange en god anledning til å bli kjent med lokalmiljøet. Det er sosialt Det gir god og en arbeidserfaring anledning til å /ser bra ut på bli kjent med CV-en lokalmiljøet Jeg føler en forpliktelse til å stille opp Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Jeg brenner for en sak eller aktivitet Jeg vil være til nytte/bidra med noe Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse Kulturorganisasjoner 12 % 47 % 21 % 46 % 24 % 43 % 17 % 22 % 4 % Idrettsorganisasjoner 4 % 48 % 43 % 46 % 20 % 49 % 7 % 16 % 1 % Rekreasjon og sosiale foreninger 8 % 48 % 20 % 50 % 21 % 51 % 13 % 33 % 0 % 3 viktigste drivere på tvers av organisasjoner 1. Jeg vil være til nytte/bidra med noe Utdanning og forskning 38 % 35 % 3 % 43 % 11 % 55 % 41 % 8 % 4 % Helse og sosiale tjenester 8 % 26 % 29 % 54 % 30 % 52 % 15 % 27 % 0 % Lokalmiljø og bosted 2 % 56 % 38 % 51 % 13 % 55 % 7 % 21 % 1 % Politikk- og interesseorganisasjoner 13 % 21 % 31 % 46 % 51 % 58 % 20 % 12 % 0 % Internasjonale organisasjoner 9 % 19 % 20 % 53 % 37 % 72 % 24 % 22 % 0 % Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Religiøse organisasjoner 2 % 38 % 28 % 46 % 46 % 59 % 10 % 15 % 0 % Yrkes-, bransje- og fagforeninger 33 % 46 % 24 % 26 % 20 % 43 % 31 % 11 % 4 % 19

20 Om motivasjon og betingelser for frivillig arbeid Det er ulike ytre vilkår som er viktig i ulike typer organisasjoner, men den viktigste betingelsen for de fleste er at de selv må ha kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke i organisasjonen viktigste ytre vilkår Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i 3. Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må kunne påvirke organisasjonen/ aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver Jeg må ha motiverende ledere Kulturorganisasjoner Idrettsorganisasjoner Rekreasjon og sosiale foreninger Utdanning og forskning Helse og sosiale tjenester Lokalmiljø og bosted Politikk- og interesseorganisasjoner Internasjonale organisasjoner Religiøse organisasjoner 42 % 37 % 50 % 37 % 5 % 20 % 8 % 38 % 35 % 54 % 29 % 5 % 7 % 10 % 46 % 40 % 57 % 30 % 7 % 14 % 1 % 37 % 42 % 45 % 61 % 3 % 9 % 35 % 31 % 67 % 41 % 8 % 18 % 4 % 36 % 49 % 60 % 31 % 7 % 11 % 8 % 16 % 63 % 46 % 53 % 5 % 25 % 3 % 51 % 38 % 53 % 43 % 3 % 25 % 1 % 36 % 39 % 56 % 44 % 2 % 23 % 7 % Yrkes-, bransje- og fagforeninger 39 % 46 % 42 % 39 % 9 % 22 % 5 % 20

21 Medlemskap i organisasjoner For de fleste organisasjonstypene er de som deltar med frivillig arbeid der også i stor grad medlemmer. Det er i særlig grad tilfellet for Politikk- og interesseorganisasjoner. Idrettsorganisasjoner har i større grad enn andre frivillige som deltar fordi andre i husstanden er medlem. Alle organisasjonstyper har imidlertid også i større eller mindre grad frivillige som ikke er medlemmer. Dette indikerer at medlemstall ikke gir et fullstendig bilde av omfanget av frivillig arbeid. Kulturorganisasjoner Idrettsorganisasjoner Rekreasjon og sosiale foreninger Utdanning og forskning Helse og sosiale tjenester 18% 17% 3% 62% 10% 1% 30% 59% 17% 6% 6% 71% 51% 10% 39% 38% 12% 1% 49% Lokalmiljø og bosted 2% 26% Politikk- og interesseorganisasjoner 2% 8% Internasjonale organisasjoner 17% 2% Religiøse organisasjoner 15% 4% Yrkes-, bransje- og fagforeninger 24% 2% 6% 4% 11% 62% 90% 75% 76% 3% 71% 21

22 5 Om frivillig arbeid i de ulike organisasjonstypene: hvem er med, og hvorfor er de med?

23 Yrkes-, bransje- og fagforeninger (f.eks. elev- og student- organisasjoner) Hvem gjør frivillig arbeid i Yrkes-, bransje- og fagforeninger (hvem er overrepresentert?): De under 60 år Motivasjon: Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Ytre vilkår: Å kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten de engasjerer seg i Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Jeg vil være til nytte/bidra med noe Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret 46% 43% 33% 31% Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke Jeg må få bruke min kompetanse 46% 42% 39% Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om 26% Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert 39% Jeg føler en forpliktelse til å stille opp Jeg brenner for en sak eller aktivitet Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse 24% 20% 11% 4% Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 5% 9% 22% 23

24 Kulturorganisasjoner Hvem gjør frivillig arbeid i kulturorganisasjoner (hvem er overrepresentert?): Kvinner; bosatt på Østlandet; Fellesskapsorienterte Motivasjon: Det er sosialt og en anledning til å bli kjent for lokalmiljøet, og frivilligheten har en verdi for samfunnet som de ønsker å støtte opp om Ytre vilkår: De må selv ha kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Jeg vil være til nytte/bidra med noe Jeg brenner for en sak eller aktivitet Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse Jeg føler en forpliktelse til å stille opp Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en 24% 22% 21% 17% 12% 4% 47% 46% 43% Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 5% 8% 20% 50% 42% 37% 37% 24

25 Idrettsorganisasjoner Hvem gjør frivillig arbeid i idrettsorganisasjoner (hvem er overrepresentert?): Menn; år; Oslo/Akershus; moderne verdisyn; trolig mange foreldre som har barn som deltar i idrettsorganisasjoner Motivasjon: Ønsket om å være til nytte/ bidra med noe, og at det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Ytre vilkår: De må selv ha kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Jeg vil være til nytte/bidra med noe Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Jeg føler en forpliktelse til å stille opp 49% 48% 46% 43% Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i 54% 38% 35% Jeg brenner for en sak eller aktivitet 20% Jeg må få bruke min kompetanse 29% Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en 16% 7% 4% 1% Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 7% 5% 10% 25

26 Rekreasjon- og sosiale foreninger Hvem gjør frivillig arbeid i rekreasjon- og sosiale foreninger (hvem er overrepresentert?): Menn; over 30 år; individorientert verdisyn Motivasjon: Ønsket om å være til nytte/ bidra med noe, og at frivilligheten har en verdi for samfunnet som de ønsker å støtte opp om Ytre vilkår: De må selv ha kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Jeg vil være til nytte/bidra med noe 51% Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke 57% Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse Jeg brenner for en sak eller aktivitet Jeg føler en forpliktelse til å stille opp Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret 33% 21% 20% 13% 50% 48% Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 46% 40% 30% 14% 7% Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en 8% 1% 26

27 Utdanning og forskning Hvem gjør frivillig arbeid innenfor Utdanning og forskning (hvem er overrepresentert?): år Motivasjon: Ønsket om å være til nytte/ bidra med noe Ytre vilkår: Få bruke kompetansen man har Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Jeg vil være til nytte/bidra med noe Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret 55% 43% 41% Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke 45% Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Jeg brenner for en sak eller aktivitet 11% 38% 35% Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert 42% 37% Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse Jeg føler en forpliktelse til å stille opp 8% 3% 4% Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 3% 9% 27

28 Helse og sosiale tjenester Hvem gjør frivillig arbeid innenfor Helse- og sosiale tjenester (hvem er overrepresentert?): Kvinner; 60+ ; bosatt på Østlandet; tradisjonelt verdisyn Motivasjon: Frivilligheten har en verdi for samfunnet som de ønsker å støtte opp om, og ønsket om å være til nytte/ bidra med noe Ytre vilkår: De må selv ha kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om 54% Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke 67% Jeg vil være til nytte/bidra med noe 52% Jeg må få bruke min kompetanse 41% Jeg brenner for en sak eller aktivitet Jeg føler en forpliktelse til å stille opp Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret 30% 29% 27% 26% 15% Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 35% 31% 18% 8% Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en 8% 4% 28

29 Lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og forsamlingshus) Hvem gjør frivillig arbeid innenfor Lokalmiljø og bosted (hvem er overrepresentert?): Menn; 45-59; bosatt i Trøndelag og Nord-Norge Motivasjon: Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet, og ønsket om å være til nytte/ bidra med noe Ytre vilkår: De må selv ha kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Jeg vil være til nytte/bidra med noe Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Jeg føler en forpliktelse til å stille opp 38% 56% 55% 51% Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert 60% 49% 36% Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse 21% Jeg må få bruke min kompetanse 31% Jeg brenner for en sak eller aktivitet Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en 13% 7% 2% 1% Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 11% 7% 8% 29

30 Politikk- og interesseorganisasjoner Hvem gjør frivillig arbeid i Politikk- og interesseorganisasjoner (hvem er overrepresentert?): Få tydelige karakteristikker av de som utfører frivillig arbeid innenfor denne type organisasjoner; felleskapsorientert verdisyn Motivasjon: Ønsket om å være til nytte/ bidra med noe Ytre vilkår: Å kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten de engasjerer seg i Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Jeg vil være til nytte/bidra med noe Jeg brenner for en sak eller aktivitet Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Jeg føler en forpliktelse til å stille opp Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en 31% 21% 20% 13% 51% 46% 58% Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke Jeg må ha motiverende ledere Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 25% 16% 5% 53% 46% 63% Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse 12% 3% 30

31 Internasjonale organisasjoner (f.eks. bistandseller vennskapsforeninger) Hvem gjør frivillig arbeid i Internasjonale organisasjoner (hvem er overrepresentert?): Menn; fellesskapsorientert verdisyn Motivasjon: Ønsket om å være til nytte/ bidra med noe Ytre vilkår: De må selv ha kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke, og de må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Jeg vil være til nytte/bidra med noe 72% Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke 53% Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Jeg brenner for en sak eller aktivitet Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse Jeg føler en forpliktelse til å stille opp Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet 53% 37% 24% 22% 20% 19% Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 3% 25% 51% 43% 38% Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en 9% 1% 31

32 Religiøse organisasjoner Hvem gjør frivillig arbeid i religiøse organisasjoner (hvem er overrepresentert?): Kvinner; 60+; Sør-/ Vestlandet; tradisjonelt verdisyn Motivasjon: Ønsket om å være til nytte/ bidra med noe Ytre vilkår: De må selv ha kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser Jeg vil være til nytte/bidra med noe 59% Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke 56% Jeg brenner for en sak eller aktivitet Frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om Det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet Jeg føler en forpliktelse til å stille opp Det er godt for min egen fysiske og psykiske helse Jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret 15% 10% 46% 46% 38% 28% Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 2% 23% 44% 39% 36% Det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en 2% 7% 32

33 6 Potensialet blant de som ikke gjør frivillig arbeid i dag

34 Potensialet blant de som ikke gjør frivillig arbeid i dag Blant de som ikke gjør frivillig arbeid har svært få blitt forsøkt rekruttert de siste 12 mnd. Samtidig er det kun 12% som sier at de ikke ville gjort frivillig arbeid om noen forsøkte å rekruttere de. Dette tilsier at det ikke er en stor motstand mot å gjøre frivillig arbeid, og at det er potensial for å kunne nå flere frivillige enn det man har i dag. Har noen forsøkt å rekruttere deg til å gjøre frivillig arbeid siste 12 måneder? N=323 Ville du gjort frivillig arbeid om noen forsøkte å rekruttere deg? N=281 Ja 8% Ja 23% Nei 87% Nei 12% 5% 64% 34

35 Motivasjonsfaktorer og betingelser som skal til for de som ikke gjør frivillig arbeid i dag Hvem finner vi blant de som ikke gjør frivillig arbeid: De yngste (18-29 år); de som bor i Oslo/ Akershus; sofavelgere Motivasjon: Den viktigste motivasjonsfaktoren for å få de som ikke gjør frivillig arbeid i dag til å gjøre frivillig arbeid i fremtiden er at de føler de er til nytte/ bidrar med noe, etterfulgt av at de brenner for en god sak. Ytre vilkår: I likhet med de som gjør frivillig arbeid i dag er det viktigst at de selv har kontroll over hvor mye tid og energi de skal bruke. Viktigste motivasjonsfaktorer Ytre vilkår/ betingelser At jeg vil være til nytte/bidra med noe At jeg brenner for en sak eller aktivitet Det at frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om At det er sosialt og en anledning til å bli kjent med lokalmiljøet At jeg vil lære noe nytt/ bli utfordret At jeg føler en forpliktelse til å stille opp At det er godt for min egen fysiske og psykiske helse At det gir god arbeidserfaring/ser bra ut på CV-en Ingen av disse 29% 29% 18% 18% 15% 10% 9% 45% 51% Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert Jeg må få bruke min kompetanse Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i Jeg må ha motiverende ledere Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver 27% 23% 19% 10% 12% 46% 65% 35

36 Årsaker til at man har sluttet Hvis du tidligere har gjort frivillig arbeid, hvorfor sluttet du? Ordskyen viser hyppigst nevnte årsaker til at man har sluttet med frivillig arbeid. For alle åpne svar, se vedlagte Excel-fil. Se alle åpne svar 36

37 7 Temabolk 2014: Om kommunenes tilrettelegging for frivillig arbeid

38 Flytting 41% ville i noen eller stor grad latt seg påvirke av om stedet de skulle flytte til hadde et aktivt organisasjonsliv. Hvis du skulle bosette deg et nytt sted, i hvor stor grad ville du la deg påvirke av om stedet du flytter til har et aktivt organisasjonsliv? n=1015 I stor grad 8% I noen grad 33% I liten grad 27% Ikke i det hele tatt 20% 12% 38

39 Tilbud i kommunen Økonomisk støtte er det virkemiddelet de fleste mener kommunen/bydelen i noen eller stor grad tilbyr frivillige organisasjoner I hvor stor grad mener du din kommune/bydel tilbyr frivillige organisasjoner følgende n=1011 Gratis lokaler Økonomisk støtte En fast kontaktperson for lag og foreninger 43% 28% 35% 21% 24% 30% 18% 30% 26% 9% 5% 10% 9% 4% 8% I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 39

40 Påvirkning av kommuners rammevilkår De fleste vet ikke om kommunen/bydelen har vedtatt en egen frivillighetspolitikk De fleste har heller ingen formening om hvorvidt de kan påvirke kommuners rammevilkår for frivillig arbeid I hvor stor grad mener du lag og foreninger har mulighet til å påvirke din kommunes rammevilkår for frivillig arbeid? N=1004 Har din kommune/bydel vedtatt en egen frivillighetspolitikk? N= % 43% 21% 18% 10% 8% 11% 8% I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Ja Nei 40

41 For kommentarer eller spørsmål, kontakt FrivillighetNorge Morten Johansen, Stian Slotterøy Johnsen, TNS Nils Erik Bjørge, Berit Kvaløy,

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS

Frivillighetsbarometeret 2015. Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2015 TNS Frivillighet Norge Contents 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hva er forskjellen mellom dem som gir penger til frivillighet, og

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN. Frivillighetspolitikk i kommunene SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER, OG KOMMUNEN Frivillighetspolitikk i kommunene TEMA FOR PRESENTASJONEN Avtalen mellom Nes kommune og Frivillighet Norge Hva er frivillighet Norge?

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

Frivillighetsbarometeret 2016

Frivillighetsbarometeret 2016 Frivillighetsbarometeret 2016 Frivillighet Norge November 2016 Marthe Wisløff og Berit Kvaløy Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Hvilke typer frivillige

Detaljer

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode

SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN. Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode SAMSPILL OG SAMARBEID MELLOM FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG KOMMUNEN Kommunal frivillighetspolitikk et nødvendig gode Bosetting av flyktninger og samspillet mellom frivillige organisasjoner og kommunen Refleksjoner

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator

Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Jens Harald Garden folkehelsekoordinator Hva skal jeg si noe om? Hva skal jeg si noe om? Bakgrunn frivillighetspolitikk Om undersøkelse i frivillige lag og organisasjoner på Askøy Intern undersøkelse i

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund

FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund Framveksten av de frivillige organisasjonene Organisasjonslandskapet i dag Hvem deltar i de frivillige organisasjonene? Trender

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Sparing i Norge og Norden.

Sparing i Norge og Norden. Sparing i Norge og Norden. Nordnet Market Outlook, november 2010 TNS Gallup har på vegne av Nordnet undersøkt hvordan befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland sparer, samt hvor godt rustet innbyggere

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS

Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal. kommune. Dokumentasjonsrapport for innbyggerundersøkelse i Lardal TNS kommune Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 03 2 Argumenter for og i mot 09 kommunesammenslutning 2 1 Dokumentasjon av undersøkelsen Bakgrunn og formål Formål Lardal og Larvik kommune har en pågående

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Veien mot lavutslippsamfunnet

Veien mot lavutslippsamfunnet Veien mot lavutslippsamfunnet Kjennskap og holdning til Norges klimamålsetting 24. januar 2018 18100272 tka Innhold 1 Oppsummering av funn 3 2 Kjennskap og holdning til klimamålet 5 3 Oppfatninger om hva

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS Ferieplaner i påsken 201 + økonomi og ferieplaner Innhold 1 Ferieplaner påsken 201 4 2 Ferie i Norge i påsken 201 11 4 Ski-app 19 5 Booking 21 Ferie i utlandet påsken 2015 1 Svekket kronekurs og usikker

Detaljer

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013 Den norske kirke Omdømmeundersøkelse Februar 2013 Om undersøkelsen Metode: Undersøkelsen er gjennomført hos YouGov i uke 6 /2013 mot respondenter deres internettpanel (CAWI) Utvalg: N=495, landsrepresentativt

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen.

Folkebibliotek. de som bor alene eller hvor det bare er to personer i husholdningen. Norsk kulturbarometer 2008 51 prosent går på folkebibliotek i løpet av et år. Kvinner går mer på folkebibliotek enn menn. Barn og unge benytter tilbudet mest. Høy utdanning og bibliotekbesøk henger sammen.

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert.

Konserter. Dernest følger klassisk/opera, kirkemusikk og visesang. En av fem var på konsert som inneholdt korsang sist de var på konsert. Norsk kulturbarometer 2008 62 prosent går på konsert 1 i løpet av et år. Like mange menn som kvinner går på konsert. Høyest besøksandel blant 16-24-åringene. Mest konsertbesøk i store byer, minst i spredtbygde

Detaljer

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort?

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Faktaark «Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Adecco Kun ledere med personalansvar har svart på

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Tros- og livssynsmøte

Tros- og livssynsmøte Norsk kulturbarometer 2008 39 prosent går på tros- eller livssynsmøte i løpet av et år. Flere kvinner enn menn deltar på slike møter. Særlig barn og eldre deltar på tros- eller livssynsmøter. Liten sosial

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Integrering av flyktninger Befolkningsundersøkelse mai 2017

Integrering av flyktninger Befolkningsundersøkelse mai 2017 Integrering av flyktninger Befolkningsundersøkelse mai 2017 Bakgrunn og metode Norstat har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kvantitativ undersøkelse i befolkningen om integrering av flyktninger Hvem

Detaljer

Livsstil og transportmiddelvalg

Livsstil og transportmiddelvalg Livsstil og transportmiddelvalg Guro Berge, Transportøkonomisk Institutt Abstrakt: Paperet presenter resultater fra en analyse av data fra en generell livsstilsmodell som viser at forskjellige livsstilssegmenter

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Rapport av markedsundersøkelse Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Kort om undersøkelsen Bakgrunn Obos ønsker informasjon i forbindelse med lanseringen av sine forsikringstilbud.

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017

Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017 Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017 Eva Fosby Livgard Februar 2017 16101611 2 1 Innledning Om undersøkelsen TNS Helsepolitiske barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse.

Detaljer

Byttedagsundersøkelsen 2013

Byttedagsundersøkelsen 2013 Byttedagsundersøkelsen 20 En undersøkelse av den norske befolkningens forhold til å bytte/ reforhandle bank- og forsikringstjenester, strømleverandør og mobiloperatør. Gjennomført av TNS Gallup for Forbrukerrådet

Detaljer

Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede, lokalvalget i Kommunal- og regionaldepartementet

Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede, lokalvalget i Kommunal- og regionaldepartementet Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede, lokalvalget i 0 Kommunal- og regionaldepartementet Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 8 3 Synshemmede 3 3. Bakgrunn 5 3. Tilgjengelighet frem

Detaljer

Bryn Aarflot - imessage

Bryn Aarflot - imessage Bryn Aarflot - imessage Kort om undersøkelsen Bryn Aarflot - imessage Bakgrunn for undersøkelsen På vegne av kunde ønsker Bryn Aarflot å bevise imessage som innarbeidet varemerke i Norge Utvalg Målgruppen

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med

Detaljer

NOF Forsvarets langtidsplan

NOF Forsvarets langtidsplan NOF Forsvarets langtidsplan Spørsmål i undersøkelsen Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? Jeg anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold Jeg frykter

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2016 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2016 Om undersøkelsen Hva: Hvem: Når: Ansvarlig: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

Frivillighet og samfunnsengasjement blant unge eldre

Frivillighet og samfunnsengasjement blant unge eldre Frivillighet og samfunnsengasjement blant unge eldre En undersøkelse av unge eldre (62-75 år) bosatt i Bodø kommune Publisert: Juli 2016 Skrevet av: Ragnhild Holmen Waldahl Arbeidsnotat nr.: 1007/2016

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Geoblokkering Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Utvalg og metode Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+. Utvalg Undersøkelsen

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, desember, 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Folk og Forsvar Anne Marie

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE

FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE FRIVILLIG SEKTOR. I DAG OG I MORGEN. GENERALSEKRETÆR BIRGITTE BREKKE, FRIVILLIGHET NORGE Opplegg Frivillighet Norge Fakta om frivilligheten Utviklingstrender De største utfordringene/mulighetene for frivillig

Detaljer

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje

for Oda nettverk - januar 2015 Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje for Oda nettverk - januar 2015 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet med undersøkelsen er å

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer