1.Nyhetsinnslag og videoklipp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.Nyhetsinnslag og videoklipp"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse: 1) Nyhetsinnslag og videoklipp 2) Nyhetsinnslag Forarbeid Opptak Klipping Kommentar og avslutning 3) Filmspråk 1) Bilde, lys og lyd 2) Grunnbegreper 1.Nyhetsinnslag og videoklipp Et klipp bør ikke være mer enn sekunder, og kan være et godt sitat, et bilde fra stedet saken handler om eller lignende. Er klippet lengre, snakker vi om et nyhetsinnslag eller kort videoreportasje som krever en egen struktur og redigering. Det spesielle med å lage et nyhetsinnslag er at man får presentert en sak i levende bilder med lyd. Det betyr at du ikke bare må tenke innhold men også hvordan du formidler utsagn ved hjelp av bilde og lyd. Nyhetsinnslaget har vanligvis en lengde på 30 sekunder til 3 minutter. Ellers gjelder det samme for nyhetsinnslag for tv som for avis: Du lager et nyhetsinnslag til allmennheten. Derfor skal stoffet være interessant for mange. Her gjelder de samme nyhetskriteriene som for nyhetsartikler. Du kan bruke huskeregelen: Stikkord: KVISA = Konflikt, Vesentlig, Identifikasjon, Sensasjon, Aktuelt. Les mer om hva som er en god sak Lenke til Journalistiske metoder Det er viktig å bestemme seg: skal dere filme et videoklipp som viser et sitat eller skal dere produsere et kort innslag som forteller hele saken. Videoklipp Hvis du kun skal lage et kort videoklipp med et intervju for Origobloggen eller som tillegg til nyhetsartikkel på nett, må du ta hensyn til følgende: Hva synes menneskene dere treffer er viktig å få sagt. Respekter intervjuobjektet. Vær høflig og lytt når de snakker Still faktaspørsmål selv om du vet svaret. Er det intervjuobjektet som kommer med informasjonen, så trenger du mindre kommentartekst og du kan stille oppfølgingsspørsmål. Be intervjuobjektet om å benytte spørsmålet ditt som start i svaret sitt (For eksempel: Hvordan var det der du var ung? Der jeg var ung ) Det gir deg mulighet å bruke svaret uten å ta med spørsmålet. Still åpne, fokuserte spørsmål ikke lukkede ja-/nei-spørsmål

2 Sørg for at kameraet står stille når du filmer. Har du ikke stativ, hold mobilen/kameraet så stille som mulig enten ved å sette det på noe, eller holde det med begge hender. Sørg for at ansiktet til den du filmer får nok lys men unngå at intervjuobjektet får sola rett i øynene og blir stående å myse. 2.Nyhetsinnslag Forarbeid Etterforskning / research Denne listen med spørsmål er hjelpsom når du forbereder tema, konsept og opptak. Ordentlig forarbeid er aldri bortkastet og hjelper til for at opptaket blir en suksess. Tematisk 1. Hva vet du om temaet? 2. Hvilke hypoteser/problemstillinger vil du finne ut av? 3. Hvem er berørt av saken (personer og miljø)? 4. Hvilke, mener du, er de viktigste personer og miljøer og hvorfor mener du det? 5. Er det motsetninger mellom kildene dine? Hvilke interesser representerer kildene dine? 6. Lag en liste med intervjuspørsmål? Les mer om de gode spørsmålene Lenke til Journalistiske metoder 7. Hvilke elementer utenom intervju og egne skildringer kan du benytte deg av? 8. Er det mulighet for å formidle autentiske situasjoner som kan illustrere budskapet ditt? 9. Hvilken vinkling skal saken ha? 10. Det kan hjelpe å besøke opptaksstedet. 11. Når er det best å filme? Når skjer det noe? Bildenivå Bilder sier mer enn tusen ord. Derfor er det viktig å finne bilder med utsagn. Tenk igjennom hvilke bilder som kan være nyttig for å illustrere saken. Du kan dra på besøk til opptakssted for få ideer. Hva slags bilder trenger du? Hva slags bilder kan illustrere saken du vil formidle? Finnes det ett bilde som kan si noe om saken? Skal du filme et intervju? Hvilket sted skal intervjuet filmes? Hvordan kan du fange atmosfæren?

3 Hvilke reaksjonsbilder trenger du (eks. et lag på fotballkamp og reaksjon fra tilskuere)? Les om de forskjellige innstillingene, kameravinklene og kameraføringene Lenke til Journalistiske metoder Manus / konsept Skriv et fiktivt manuskript om hvordan innslaget kan se ut. Her fletter du allerede inn bilder, lyd og intervjudeler (for eksempel: fruktbonde forteller om vanskelighetene han har med sur nedbør). 1) Gjenfortell saken til andre. Hva er hovedpunkt? Hva er kjerneutsagn? 2) Bli klar over hvordan vil du bygge opp nyhetsinnslaget? 3) Lag minst to alternative forslag til manus Innslagets struktur: Anslag - fange interessen hos seeren Saksfremstilling - her presenterer du hva saken gjelder Saksdokumentasjon - her underbygger/dokumenterer du saken det gjelder Konfrontasjon - her har du klimakset Løsning - her kommer løsningen Avslutning rund av!!! Husk at manuskriptet bare er en retningslinje og at du må være klar over at det kan skje uventete ting som kan gjøre at innslaget blir annerledes eller til og med bedre enn planlagt. Opptaksforberedelse Gjør intervjuavtaler. Hent inn tillatelse til å filme. Lag en liste med bilder dere i alle fall vil filme. Filmfotograf må settes inn i saken og i vinklingen. Avtal visuell stil. Vil dere filme med håndholdt kamera eller med stativ?

4 Avtal i teamet hvordan dere vil gjennomføre opptaket. Gjør dere fortrolig med filmutstyret. Sjekk utstyr: Er alle batterier ladet? Har dere alle kabler dere trenger? Virker lydutstyret? På opptak Etter at forberedelsen er ferdig, skal dere endelig ut på opptak. Generelt: 1. La fotografen ha tid/ro til å ordne utstyret. 2. Start når kamera- og lydutstyret er klart. 3. Se deg rundt. Let etter bilder som kan illustrere saken. 4. Unngå å instruere/ arrangere for mye. Film observerende der det er mulig. 5. Hva kan filmes i miljøet til intervjuobjektet? 6. Skap en situasjon som kan filmes. 7. Ikke hold fast i manuskriptet i tilfellet det skjer noe utventet. Husk å ta med all slags bilder og lyd dere trenger for å sette saken sammen i klipp. Det oftest ikke mulig å dra tilbake for å hente tilleggsbilder. Intervjusituasjon: Teknisk Hvor skal intervjuet tas? Skap en situasjon som kan filmes. Velg mikrofon. Lys eller ikke lys eller ute? Omgang med intervjuobjektet Hva synes menneskene dere treffer er viktig å få sagt. Respekter intervjuobjektet. Still faktaspørsmål selv om du vet svaret. Er det intervjuobjektet som kommer med informasjonen, så trenger du mindre kommentartekst og du kan stille oppfølgingsspørsmål. Be intervjuobjektet om å benytte spørsmålet ditt som start i svaret sitt (For eksempel: Hvordan var det der du var ung? Der jeg var ung ) Det gir deg mulighet å bruke svaret uten å ta med spørsmålet. Still åpne, fokuserte spørsmål ikke lukkede ja-/nei-spørsmål Mer om intervjuteknikk kan du lese her Lenke til Journalistiske metoder Samspill

5 I teamet: hvem bestemmer avtal små tegn se og hør på hverandre se og hør på omgivelsene Med folk som blir filmet: ikke fokuser på teknikk skap en situasjon som kan filmes lytt respekter Klipping Klipping som begrep omfatter bearbeidelsen og sammensetningen av en mengde film- og lydklipp til et ferdig produkt. Det involverer å dele opp et materiale, forstå hva materialet uttrykker og sette sammen bilder til lengre sekvenser som resulterer i en ferdig film. Klipp er historiefortelling. Måten filmen er klippet på innvirker på hvordan vi forstår en film. Klipping skaper mening. 1. Overfør materiale til dataen 2. Se materiale 3. Logg materiale, så det er lett å holde orden og oversikt 4. Lag et klippkonsept: hvordan skal det endelige innslaget se ut Bruk malen 5. Klipp bildene sammen 6. Når dere har skrevet kommentaren, må den legges til Kommentar og avslutning: Det er best å skrive kommentaren samtidig med klippingen. Tilpassningen kan dere foretar når dere vet hvor mye tid kommentaren skal få i innslaget. Ikke bruk for mange ord. La også bildene tale. I tillegg til kommentaren hjelper gode setninger fra intervjuet til å formidle informasjon. Bruk korte, enkelte setninger. Les setninger høyt for å sjekke hvor lang tid det tar. Bruk malen for å få oversikt over innslagets struktur og for å passe inn kommentaren. (Lenke til tabellen)

6 I tillegg kan dere lage en brødtekst som programlederen leser for å innlede nyhetsinnslaget. Husk at nyhetssaken skal også fungere uten denne innledningen. Avhengig av utstyr kan dere lese kommentaren direkte på innslaget ellers tas kommentaren opp på et ekstra lydspor som må legges til. Når du leser inn kommentaren er det viktig å gjøre det i et rom som er tilrettelagt til lydopptakelse eller i et vanlig, men stille rom. 3.Filmspråk Film som en tekst består ikke bare av ord. Filmen særegenhet ligger i sammenspill av de tre forskjellige tegnsystemene bilde, språk og lyd. Tilskueren sanser filmen allikevel som en enhet. Bilde, lyd og lys Nyhetsinnslaget skal skildre virkeligheten med autentiske personer, miljøer og hendelser. Virkeligheten fremstår ikke uformidlet siden vi velger å vise bare et utsnitt av realiteten. Men publikumet forventer at nyhetsinnslaget er en verifiserbar skildring av virkeligheten. Derfor er det viktig å bruke reallyd og reellys der det er mulig. Allikevel er det lov å bruke kunstig belysning, der nødvendig od der det passer inn i situasjonen. Grunnbegreper BEGREP FORKLARING 1. Inndelinger 1.1 Bilde Det enkelte stillbildet. (Frosset bilde som vi får når vi trykker på pauseknappen.) 1.2 Innstilling (I noen lærebøker kalles dette bilde) Avstanden mellom to klipp. (Sammenhengende filmsekvens uten at kameraet stoppes. 1.3 Klipp Overgang fra en innstilling til en annen 1.4 Scene En rekke av innstillinger som hører sammen i tid og rom. 1.5 Sekvens Del av filmen som oppleves som enhetlig, innholdsmessig eller handlingsmessig til tross for at den ikke overholder tidens eller stedets enhet. 2. Bildeutsnitt 2.1 Ultranær En liten detalj eller objekt dominerer bildet. For eksempel et øye, et brev osv.

7 2.2 Nær Intimsfæren. Ansiktet dominerer bildet. Vi er innenfor en radius av ½ meter fra. 2.3 Halvnær/halvtotal Personlig. Ser deler av kroppen, ikke hele, men betydelig mer enn bare ansiktet. 2.4 Total Hele kroppen. Mennesker i et miljø. 2.5 Ultratotal Oversiktsbilde. Brukes ofte i åpningsscener for å vise omgivelsene der fortellingen skal foregå. 3. Kameravinkel 3.1 Normalperspektiv Kameraet og objektet står på samme horisontale linje 3.2 Froskeperspektiv Objektet befinner seg lavere enn kameraet 3.3 Fugleperspektiv Objektet befinner seg høyere enn kameraet 4. Kameraføring 4.1 Objektivt kamera Kameraet viser oss personen(e) 4.2 Subjektivt kamera Kameraet viser oss hva personen(e) ser 4.3 Fast kamera Kameraet står stille, motivet er i bevegelse 4.4 Bevegelig kamera Kameraet beveger seg, enten med motivet eller omkring motivet 4.5 Tilting Kameraet beveger seg langs en vertikal akse 4.6 Panorering Kameraet beveger seg langs en horisontal akse 4.7 Zooming Kameraet forandrer avstanden til motivet uten klipping 5. Hastighet 5.1 Normal Hastigheten i innstillingen er identisk med hastigheten i virkeligheten. (24 bilder pr. sekund) 5.2 Langsom Hastigheten i innstillingen er langsommere enn hastigheten i virkeligheten (flere enn 24 bilder pr. sekund) 5.3 Hurtig Hastigheten i innstillingen er hurtigere enn hastigheten i virkeligheten (færre enn 24 bilder pr. sekund) 6. Klipping 6.1 Tidsforkortende klipp Detaljer som ikke har noen betydning for filmfortellingen fjernes 6.2 Kryssklipping To hendelser som skjer samtidig på to forskjellige steder flettes sammen 6.3 Mykt klipp To innstillinger klippes sammen slik at tilskueren ikke skal se skjøten 6.4 Hardt klipp Skjøten skjules ikke. Kan utnyttes som et virkemiddel 7. Lyd 7.1 Synkron tale Vi hører det personene på filmen sier 7.2 Ikke-synkron tale Personen(e) i filmen er taus, mens vi hører en

8 bakgrunnsstemme. Brukes for eksempel ved tankereferat. 7.3 Musikk Skal som oftest understreke filmens stemning 7.4 Reallyd Lyd som naturlig følger bildet 7.5 Effektlyd Bakgrunnslyd som utnyttes retorisk. For eksempel naturlige lyder som forsterkes eller lyder som er helt fremmede i forhold til filmfortellingen Mal for å lage kommentar Tids- Varig- Innhold / Bilde Lyd Kommentar kode het funksjon 00:00 00:15 Anslag: Kameraet beveger seg over en eng. Endelig finner vi en enkelte bie som flyr fra blomst til blomst. Stille Biene er i ferd med å forsvinne. Venter oss en framtid uten norske epler? 00:15 00:10 Saksfremstil ling: biene i Norge er truede 00:25 00:12 Saksdokumentasjon: Her underbygge r vi saken. 00:37 00:10 Osv. Forskjellig bilder av bier / birøkter/ fruktbonde Birøkter ved bikubene sine. Intervju summing summing Bestøvende insekter bidrar med 153 milliarder euro årlig til verdensøkonomien. Men vi gir ikke biene de betingelsene de trenger for å gjøre jobben sin. Jeg har mistet så mange folk det siste året

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Tenk mer enn bilde, tenk budskap! Bo Bergström

Tenk mer enn bilde, tenk budskap! Bo Bergström Tenk mer enn bilde, tenk budskap! Bo Bergström Alle som kommuniserer ønsker jo å nå fram med sitt budskap uavhengig av om det gjelder informasjon, nyhetsformidling eller reklame. Det er utvilsomt bildet,

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer