EKSAMEN. Fordypning i digital arbeidsflyt. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMEN. Fordypning i digital arbeidsflyt. INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag"

Transkript

1 KANDIDATNUMMER: EKSAMEN FAGNAVN: FAGNUMMER: Fordypning i digital arbeidsflyt IMT5131 EKSAMENSDATO: SENSURFRIST: KLASSE: TID: FAGLÆRER: Rune Hjelsvold Faglærer kontaktes via mobil ( ) ANTALL SIDER UTLEVERT: TILLATTE HJELPEMIDLER: 5, forside inkludert Ingen utover utdelt materiale INNFØRING MED PENN, evt. trykkblyant som gir gjennomslag Ved innlevering skilles hvit og gul besvarelse og legges i hvert sitt omslag. Oppgavetekst, kladd og blå kopi beholder kandidaten. Husk kandidatnummer på alle ark. 1

2 Les hele oppgavesettet før du begynner og planlegg hvordan du bør bruke tiden for best å besvare hele settet. Beskriv antagelser og fortolkninger du gjør i besvarelsen dersom oppgaveteksten synes uklar. Oppgave 1 Klassiske petri-nett (teller 15 %) I programutvikling benyttes ofte produsent-konsument-mønstre der en eller flere produsenter produserer dataelementer som skal konsumeres av en eller flere konsumenter. Lag et petri-nett med to produsenter og en konsument der produsentene går i sykler mellom to tilstander (produserer og ferdig-produsert), mens konsumenten går i sykler mellom tilstandene konsumerer og ferdig-konsumert). Anta at en produsent kan starte produksjonen av et nytt dataelement så snart konsumenten starter å konsumere det forrige elementet som produsenten laget (dvs. konsument og produsenter kan arbeide parallelt, men det ikke finnes noen kø over ferdigproduserte dataelementer). a) 5 % Lag et klassisk petri-nett for konsumenten og de to produsentene. Nummerer eller navngi alle plasser og transisjoner. b) 5 % Anta at tilstanden til petri-nettet angis med trippelet (P1, P2, K) der P1 og P2 er 0 når tilhørende produsent er i tilstanden produserer og 1 når produsenten er i tilstanden ferdigprodusert, og der K er 0 når konsumenten er i tilstanden konsumerer og 1 i tilstanden ferdigkonsumert. Angi hvilke mulige transisjoner som kan fyre ved følgende tilstander, og angi resultattilstandene: (0, 0, 0) (0, 1, 0) (0, 1, 1) (1, 1, 0) (1, 1, 1) c) 5 % Diskuter problemene utsulting (eng. starvation) og vranglås (eng. starvation) i arbeidsflytsammenheng. Redegjør videre for hvorvidt disse problemene kan oppstå i det petri-nettet du har laget. Oppgave 2 Modellering av arbeidsflyt (teller 25 %) Dere skal se nærmere på arbeidsflyt for håndtering av bildebestillinger i et bildeformidlingsbyrå. Byrået eier selv en stor samling av bilder som det videreselger til amatører og profesjonelle. I tillegg har byrået avtaler om videreformidling av bilder for enkelte fotografer og andre eiere av bildesamlinger. Byrået har to avdelinger: en for salg og markedsføring og en for arkiv og foto. I salg- og markedsføringsavdelingen arbeider Bente og Jon. Bente er både konsulent og storkundekonsulent mens Jon er ordinær konsulent. I arkiv- og fotoavdelingen arbeider Hanna og Roger. Hanna er arkivar mens Roger er både arkivar og bildebearbeider. Byrået selger bilder både for profesjonell og privat bruk. Byrået har satt opp et eget nettsted for privat salg (for eksempel salg til studenter som ønsker å bruke bilder som illustrasjoner i en rapport). Ved direkte henvendelser om kjøp av bilder til privat bruk, henvises kjøperen til dette nettstedet. Øvrige henvendelser blir registrert av en salgs- og markedskonsulent for videre behandling. Den videre behandlingen av bildeforespørsler er 2

3 todelt: For det første må selve bildeforespørselen behandles. For det andre må kundeforholdet sjekkes. Bildeforespørsel: Bildeforespørsler må sjekkes av en arkivar for å se om de forespurte bildene kan brukes på den måten de er forespurt. Dersom forespørselen går utover akseptert bruk, vil bestiller bli varslet og gitt mulighet til å endre bestillingen før den blir viderebehandlet. Dersom ikke noen respons fra bestiller er mottatt innen tre arbeidsdager, tas de gitte bildene ut av bestillingen før den bearbeides videre. Dersom forespørselen omhandler bilder som byrået ennå ikke har rettigheter til, vil en forespørsel sendes til en ekstern partner som vil forsøke å inngå kontrakt med eier. Dersom ekstern part svarer at ny kontrakt ikke kan inngås, vil de aktuelle bildene bli slettet fra bestillingen og bestiller vil bli varslet om endringene. Kundeforhold: Byrået har tre typer kunder: Storkunder, faste kunder og tilfeldige kjøpere. Storkundene har særavtaler vedrørende pris og rettigheter som sjekkes av storkundekonsulenter ved hver bestilling. Deres bestillinger kan bare behandles av en storkundekonsulent; ordinære konsulenter tar seg av øvrige bestillinger. Alle faste kunder har standard pris- og rettighetsavtaler og har en konto med et maksimalbeløp for utestående betalinger. Tilfeldige kjøpere må benytte kredittkort til betaling. Ved bestilling må kundeforholdet sjekkes. For storkundene innebærer sjekking av kundeforholdet at bestilleren har autorisasjon for det gitte kjøpet. Ved mangel på autorisasjon vil saken bli avsluttet med et brev til bestilleren. For faste kunder innebærer sjekking av kundeforhold en sjekk av at konto ikke blir overbelastet. Dersom konto vil bli overbelastet dersom bestillingen ble effektuert, varsles bestiller om at bestillingen settes på vent inntil regning er betalt. Saken viderebehandles når melding mottas på at utestående fordringer er betalt eller avsluttes dersom bestiller velger å kansellere bestillingen. For tilfeldige kjøpere innebærer sjekking av kundeforhold en bekreftelse fra betalingsselskap om at angitt konto er belastet. Bestillingen kanselleres med brev til bestiller dersom kortkonto ikke kan belastes. Etter at kundeforholdet er akseptert, kan bildene oversendes bestiller. Dersom bildene ikke eksisterer i det forespurte format eller størrelse, må kopiene først produseres av en bildebearbeider. For tilfeldige kunder kan saken avsluttes så snart bildene er oversendt bestiller. For øvrige kunder må en ekstern betalingsoppfølger varsles innen saken kan avsluttes. Denne tar seg av den videre oppfølging av at betaling, og saken kan derfor avsluttes. a) 20% Lag en arbeidsflytmodell (ved bruk av lærebokas notasjoner ressursallokering og triggere) for håndtering av bildebestillinger i bildeformidlingsbyrået. Hvorfor ønsker man størst mulig grad av parallellisering ved konstruksjon av arbeidsflyt? Diskuter graden av parallellisering i modellen foreslått i oppgave a). 3

4 Oppgave 3 Analyse av arbeidsflyt (teller 30 %) Hva betyr begrepene sunn (eng. sound) og sikker (eng. safe) når de brukes om arbeidsflyt? Hvorfor er begrepene viktige? Som dere kjenner fra pensum, kan man vise at en arbeidsflyt er sikker og sunn ved å dekomponere flyten til en sammensetning av sunne og sikre byggeblokker. Vis ved hjelp av reachability-analyse at følgende byggeblokk for iterasjon er sunn og sikker. t1 p2 t2 p4 t3 p3 c) 20% Bruk dekomponering til å avgjøre hvorvidt følgende arbeidsflytseksempler er sunne og sikre. Dekomponer så langt som mulig i hvert eksempel og skisser dekomponeringen skritt for skritt. Diskuter i hvert tilfelle hva som er grunnen til brudd på en sunn og sikker arbeidsflyt, dersom dere finner at noen av eksemplene ikke er sunne og sikre. Eksempel c1 t1 p2 t2 p3 t3 p7 t5 p5 t4 p4 t6 p6 Eksempel c2 p2 t2 p3 t3 p8 t1 p4 t4 p5 t5 p6 t6 p7 4

5 Oppgave 4 Arbeidsflytsystemer (teller 20 %) Hvilke fordeler har det å skille administrasjon av arbeidsflyt fra applikasjonene som benyttes i selve arbeidsprosessen? b) 15% Beskriv typiske komponenter i et arbeidsflytsystem og redegjør spesielt for samspillet mellom arbeidsflytsystemet og de applikasjoner som benyttes i den arbeidsprosessen systemet skal styre. Oppgave 5 Arbeidsflytmønstre (teller 10 %) Mange arbeidsflytsystemer er dårlige på å håndtere arbeidsflyt der gjennomføring av enkelte aktiviteter er tilstandsbaserte (dvs. avhengig av hvilke andre aktiviteter som er fullført). Tilstandsbaserte mønstre (eng. state-based patterns) beskriver typiske arbeidsflytmønstre som er tilstandsbaserte. Beskriv og gi eksempler på de tilstandsbaserte mønstrene som definerer fletting av parallelle aktiviteter (eng. interleaved parallel routing) og milepæl (eng. milestone). Diskuter hva som ofte er årsaken til at mange arbeidsflytsystemer er dårlige til å håndtere tilstandsbaserte mønstre og redegjør for hvorfor petri-nett baserte systemer enkelt kan håndtere slike mønstre. 5

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER)

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) 1.1 Markedsføring via SMS krav etter mfl. 2b... 2 1.1.1 Aktivt samtykke... 2 1.1.2 Etablert kundeforhold... 2 1.2 Informasjon som skal gis før kjøp av

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse

Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse Vedtatt 26.08.2015 av Rektor. Innhold Eksamen... 2 Studenter... 2 Skriftlig eksamen under tilsyn... 2 Felles for eksamensmappe, oppgave og hjemmeeksamen...

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer