SKEDSMOKORSET. Boligene oppføres i klassisk stil o/ 2 fulle etasjer med integrert dobbelgarasje til hver bolig. Barnevennlig beliggende i blindvei.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKEDSMOKORSET. Boligene oppføres i klassisk stil o/ 2 fulle etasjer med integrert dobbelgarasje til hver bolig. Barnevennlig beliggende i blindvei."

Transkript

1 Oppdragsnr: SKEDSMOKORSET Lønneveien 4, 2020 SKEDSMOKORSET Prisantydning fra kr. 5.5 til 7.5 mill. Adresse Lønneveien 2 A, 2 B og 4 A og 4B Postnr/sted 2020 Skedsmokorset P-rom fra kvm/ bra fra ca kvm. Boligene oppføres i klassisk stil o/ 2 fulle etasjer med integrert dobbelgarasje til hver bolig. Barnevennlig beliggende i blindvei.

2 Velkommen til visning i Lønneveien

3 INNHOLD Innhold Beskrivelse av prosjektet Prisinformasjon og avtalevilkår Øvrig informasjon Andre opplysninger Vedlegg Forbrukerinformasjon om budgivning Om EiendomsMegler 1 Bindende kjøpsbekreftelse Oppsummering

4 Tomten

5 Informasjon om eiendommen Adresse Fremtidig adresse: Eneboligene: Lønneveien 2A og 2B. Tomannsbolig: Lønneveien 4A og 4B Skedsmokorset Beliggenhet Boligene vil bli liggende flott til på Skedsmokorset. Kort vei til barnehager og skoler i alle trinn. Marka med lysløype og fine turstier sommer- som vinter ligger i kort avstand til boligene. Areal Eneboligene: P-rom: ca. 186,9 kvm Bruksareal (BRA): ca. 253,1 kvm Tomannsboliger: P-rom: ca. 147,9 kvm Bruksareal (BRA): ca. 202,1 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene. Arealene er å betrakte som omtrentlige ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/ større enn markedsført areal. (Forutsetningen for at man kan bruke 5% avvik er at dette er avtalt i oppdragsavtalen) Dette kan bety at enkelte rom ikke er byggemeldt eller godkjent til dagens bruk. Innhold Eneboliger: Lønneveien 2A og 2B: Boligene får full takhøyde i 1. etg, og 2. etg. Planløsningene er utarbeidet med tanke på praktisk bruk og et romslig lyst miljø. Arkitekten har formet boligene med et praktisk skille mellom boligenes sosiale- og private soner. Her er det lagt til rette for underholdning av gjester, mens barna kan leke uforstyrret. 1.etg.: Dobbel garasje med sportsbod og inngang til vaskerom. Romslig hall med eget garderoberom, wc, vaskerom, teknisk rom. Stue, spisestue og kjøkken i romslig åpen løsning. 2.etg.: Loftsstue med utgang til balkong, 4 soverom hvorav et master bedroom med eget bad og walk-incloset, bad og bod. Tomannsbolig: Lønneveien 4A og 4B: Boligene får full takhøyde i begge etasjer. I likhet med eneboligene har arkitekten fokusert på gode skiller mellom sosiale- og private soner. Praktisk planløsning hvor bruksrommene er plassert med tanke på funksjonalitet og enkel bruk. 1.etg.: Dobbel garasje med inngang til sportsbod og teknisk rom. Romslig hall med garderoberom, wc, vaskerom. Stue, spisestue og kjøkken i åpen løsning. 2.etg.: Loftsstue med utgang til balkong, 3 soverom hvorav et er master bedroom med eget bad og walk-incloset. Bad. Standard Boligene får gjennomgående god standard, og det vil i tillegg være mulig å benytte seg av flere gode tilvalgsmuligheter. Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer av tegninger medfølger ikke med mindre annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven. Adkomst Se vedlagt kartskisse på høyre side i Finn.no annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon (eventuelt din boligadresse) til den aktuelle 3

6 Informasjon om eiendommen visningsboligen. Det vil også bli skiltet med visningsskilter fra EiendomsMegler1 til annonserte visninger. Velkommen! Parkering Alle boligene får integrerte dobbelgarasjer. Visning Etter annonsering på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller etter nærmere avtale med meglerforetaket. Oppdragsansvarlig Susanne T. Mevold Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Telefon: E-post: 4

7 Prisinformasjon og avtalevilkår Pris Prisantydning: Lønneveien 2A: Kr ,- + omk. Lønneveien 2B: Kr ,- + omk. Lønneveien 4A: Kr ,- + omk. Lønneveien 4B: Kr ,- + omk. Kommunale avgifter De kommunale avgiftene fastsettes etter at ferdigattest er gitt. Vi antar det kostnader for en ny bolig av denne størrelsen vil ligge på ca. kr ,- pr. år. Vi tar forbehold størrelsen da dette er politisk styrt. Offentlige avgifter/ligningsverdi Ligningsverdi fastsettes etter at boligen er ferdigstilt. Interessenter gjøres opppmerksom på, at budrunde vil bli avholdt dersom flere budgivere melder sin interesse på samme bolig. Betalingsbetingelser 10 % av totalkjøpesum skal innbetales etter at selger har stilt garanti iht. Budstadoppføringsloven 12. Beløpet skal være fri egenkapital, det vil si at man ikke kan ta pant i den boligen som kjøpes. Resterende kjøpesum + omkostinger og evt. tilvalg innbetales 2 dager før overtagelse. Omkostninger Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: - Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi (hele tomten kr ,-): Lønneveien 2A: kr ,- Lønneveien 2B: kr ,- Lønneveien 4A: kr ,- Lønneveien 4B: kr ,- - Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr Grunnboksutskrift p.t. kr 250 pr. stk Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko. 5

8 Øvrig informasjon om eiendommen Byggemåte Boligene bygges etter TEK 10 og vil holde en gjennomgående god kvalitet. Utbygger vil fremlegge en tilvalgsliste for individuell tilpassning av boligene. Ferdigattest Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest foreligger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før brukstillatelse foreligger. Oppvarming 1. etg. Elektriske varmekabler og peisovn med stålpipe. 2. etg. Elektriske varmekabler på bad, glasspanelovner i øvrige rom i eneboligene og panelovner i øvrige rom i tomannsboligene. Boligen har også ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/ fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Registerbetegnelse Tomannsbolig: Lønneveien 4A og 4B: gnr. 56, bnr. 22 snr. 1 og 2. Enbolig: Lønneveien 2A: gnr. 56 bnr Enebolig: Lønneveien 2B: gnr. 56 og bnr. 416 i Skedsmo kommune. Eiendommen er godkjent fradelt. Kartforetning ble avholdt Tomt Tomtestørrelse: Hus A gnr. 56, bnr. 417: ca. 732 kvm. Hus B gnr. 56, bnr. 416: ca. 716 kvm. Tomannsbolig gnr. 56, bnr. 22, snr. 1 og 2: ca kvm. felles for begge enhetene. Hver seksjon vil få eget tomteareal som sin tilleggsdel til seksjonen. Oppmåling er rekvirert og eier vil få utstedt matrikkelbrev. Forslag til deling av tomten er vedlagt salgsoppgaven side 28. Oppmåling vil stadfeste korrekt tomteareal for hver bolig. Avvik fra oppgitte ca. areal vil forekomme. Regulering Kopi av målebrev, kart og bestemmelser kan fås ved henvendelse til meglerforetaket. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Vei, vann og avløp Privat vei fører til eiendommene, vedlikehold og reparasjon av veien bekostes av de som har rett til bruk. Fra eiendommen går det privat stikkledning som er koblet til den offentlige hovedledningen. Kostnader til eventuelt vedlikehold eller reparasjon av stikkledning og vannrør, inkludert grøft, bekostes av boligeiere. Det vil på de aktuelle tomtene bli tinglyst veirett og vedlikeholdsplikt for vei-, vann- og avløpsledninger. Alle arbeider og kostnader for opparbeidelse og tilkobling er inkludert i kjøpesummen, med unntak av kabel-tv og bredbånd/internett. Eiet tomt. Tomtene leveres grovplanert med stedlige masser, innkjørsel og gårdsplass leveres med topplag av subbus. 6

9 Andre opplysninger Eier Spot Bolig AS Overtakelse Overtagelse avtales med utbygger/selger direkte. ferdigstillelse og overtagelse styres av bla. individuell tilpassning av boligen. Normal byggetid vil være ca 12 mnd. Dette er ikke å anse som et overtagelsestidspunkt ihht. bustadoppføringslova. Utbygger/selger vil senest 6 uker før overtagelse sende ett skriftlig varsel om overtagelse. Denne datoen vil være å anse som ett overtagelsestidspunkt ihht. bustadoppføringslova. Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtagelse tidligst skje når ferdigattest foreligger. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/ hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Eiendommen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort. Utenomhusarealer Forutsettes ferdig ved levering Dersom utenomhusarealene ikke er ferdig ved overtakelse skal entreprenør deponere et beløp (alternativt garanti)på meglers klientkonto tilsvarende kostnadene inntil arbeidene er sluttført. Renteinntekter på deponert beløp tilfaller selger. Velforening Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet blir pliktig medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening. Heftelser Følgende heftelser følger eiendommen ved salg: Eneboligene får tinglyst felles adkomstvei over tomannsboligtomten gnr. 56 bnr. 22 snr. 1 og 2 med avkjørsel til Lønneveien. Veirett og vedlikeholdsplikt for vann- og avløpsledninger tinglyses på aktuell eiendom Tilliggende rettigheter og forpliktelser Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Diverse Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. 7

10 Andre opplysninger Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihåndsog oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Offentlige forbehold Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi ettverk m.m. Avbestilling Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova Avtalebetingelser Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan allikevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av 8

11 Andre opplysninger eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bud. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Finansiering/forsikring EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1 s finansielle rådgivere. Kontakt megler om dette. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket kan motta returprovisjon av bank. Garantier For bolig som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil Spot Eiendomsutvikling AS stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova 12 og evt. 47. Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Budgivning Salgsstart er tirsdag den kl Interessenter må innen salgsstart levere inn skriftlig bud til megler. Om flere interessenter melder sin interesse på samme bolig vil budrunde bli avholdt. Regelen om akseptfrist kl. 12 dagen etter siste annonserte visning gjelder ikke da selger er profesjonell. Meglertakst Vi tilbyr meglertakst av boligen din dersom du vurderer salg. Meglertakst er en vurdering av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor. Oppdragsansvarlig Susanne T. Mevold Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Telefon: E-post: Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer fi nner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Vedlegg - Tegninger - Leveransebeskrivelse - Tomtekart Bustadoppføringslova er vedlegg til kontrakt. 9

12

13

14 Beskrivelse Lønneveien 2A og 2B på fradelte tomteparseller. - Eneboligen er tegnet i klassisk stil av Din arkitekt, Hver bolig har en integrert dobbeltgarasje med sportsbod og ekstra innvendig inngang til boligen. - Planløsning for øvrig er med: Vaskerom, tekn.rom, wc, garderobe, spisestue/ kjøkken/ stue med utgang til terreng nede. 4 soverom, 2 bad, walk-in closet, innv.bod, stue med utgang til 18 m 2 terrasse oppe. En arkitekts oppgave er å finne de beste løsningene tilpasset eiendommens utsikt og solforhold, og slik at det som bygges skal bli så funksjonelt som mulig. TOMTEN OG UTOMHUSOMRÅDENE - 2 tomteparseller for oppføring av eneboliger er godkjent fradelt gnr. 56 bnr. 22. Tomteparsellene vil få et areal på ca. 716 m 2 og ca. 732 m 2. Endelig oppmåling vil stadfeste korrekt tomteareal til hver bolig. Avvik fra opplyst ca. areal vil forekomme. Se vedlagt situasjonsplan for tomtenes utforming og beskaffenhet. - Eneboligene får felles adkomstvei over gnr. 56 bnr. 22 med avkjørsel til Lønneveien. Det blir tinglyst veirett og vedlikeholdsplikt for vann- og avløpsledninger. - Tomtene leveres grovplanert med stedlige masser, innkjørsel og gårdsplass leveres med topplag av subbus. Tomt kan mot pristillegg leveres ferdig med gress, hekk og asfaltert eller stenlagt innkjørsel. KONTSTRUKSJONER - Isolert støpt plate på mark og etasjeskille i I-bjelker - 2-lags vinduer/ balkongdører/ terrassedør - Tak med sort takstein, og takrenner, nedløp og vindusbeslag i sort eller hvit utførelse. - Sprosser i moderne utførelse tilpasset boligen. - Rekkverk terrassebord/balkong i tre. - 1 strøk hvit grunningsbeis på utvendig kledning leveres fra fabrikk. - Sort ytterdør. INNVENDINGE KONSTRUKSJONER - Alle innvendige vegger leveres med malte gipsplater - Himlinger leveres i slett hvit utførelse - Kjøkkeninnredning Sigdal Hvit Herregaard med eik laminat 30 mm benkeplate. Tilpasninger og ønsker avtales direkte med Sigdal Kjøkken. INNVENDIG TRAPP OG DØRER - Trapp leveres hvitmalt med eik i trinnene og rekkverk med runde metall-spiler. - Innvendige hvite profilerte dører. I stue leveres doble profilerte dører med glassfelt. OPPVARMING OG VENTILASJON etasje: El. varmekabler etasje: El. varmekabler på bad, glasspanelovner øvrige rom. - Peisovn med stålpipe. - Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Plasseres på teknisk rom. Alternativ oppvarming med vannbåren varme i alle gulv miljøvennlig oppvarmet ved brønnboring kan leveres mot pristillegg.

15 ELEKTRISK ANLEGG SANITÆR - Sikringsskap med jordfeilbrytere og 50A hovedsikring stk. elektriske punkter iht. forskrift NEK 400 plassert etter egen beskrivelse, hvorav det innvendig er inkludert 20 hvite LED downlights, samt belysning under overskap på kjøkken, og utvendig er det ringeklokke, 2 stk. downlights over inngangsdør, 2 stk. downlights over hver garasjeport og 2 stk. utelys på terrasse. - Det leveres utstyr i hvit klassisk utførelse tilpasset boligen med ettgreps blandebatterier. - 3 stk. toaletter liters varmtvannsbereder på vaskerom - 2 stk. frostfrie utekraner Baderom 8,0 - Viking bad Dusjdører rette 90 x 90 innfellbare. - Vegghengt toalett, Ifö sign cm innredning Viking Bad høyglans, underskap og speil Baderom 4,5 - Viking bad Dusjdører rette 90 x 90 innfellbare. - Vegghengt toalett, Ifö sign cm innredning Viking Bad høyglans, underskap og speil WC 1. etasje - Gulvmontert toalett, Ifö sign. - Vask, speil og servantskap Vaskerom - Vegghengt skyllekum inkl. armatur og opplegg for vaskemaskin - Benkeplate med et stk. underskap. Kjøkken - Ettgreps Grohe Eurosmart kjøkkenarmatur. - Hvitevarer fra Siemens: Innbyggingsovn stål i høyskap, 80 cm induksjon platetopp, Helintegrert oppvaskmaskin og kombiskap. GULV, MALING OG VÅTROMSARBEIDER - 14 mm trestavs eikeparkett i alle tørre rom. - MDF gulvlister i alle tørre rom. - På gulv i hall, wc, bad og vaskerom leveres fliser. - Alle fliser fra Flisekompaniet. Hvit 20x50 på vegger. 20x20 på gulv. - Alle innvendige vegger leveres sparklet og malt 2 strøk. - Belistning blir med synlige spikerhull.

16 GARASJE/SPORTSBOD GENERELT - Leddet garasjeport leveres i sort utførelse. Elektrisk portåpner. - Dekke i støpt betong. - Dør i sportsbod i ubehandlet utførelse. - Vegger og himlinger leveres ubehandlet - 1 hvit garderobeskap á bredde 1 m. med stang og hattehylle til hvert barnesoverom, og en uinnredet Walk-in garderobe til hovedsoverom. - Seriekoblede røykvarslere i begge etg. - 1 stk. Brannslukningsapparat. - Boligen oppføres etter TEK10, uten adgang til loft. Avhengig av hvor langt i byggeprosessen arbeidene er kommet når avtale om kjøp inngås kan det være mulighet for å kundetilpasse leveransen. Det påløper da et administrasjonsgebyr på kr ,- og en påslagsprosent på 25% på prisene totalentreprenøren innhenter. IKKE MED I LEVERANSEN - Tilknytning tlf/ antenne/ bredbånd - Finplanering tomt og plen - Sluk og kran inne i dobbeltgarasjen. ANDRE MOMENTER/FORBEHOLD Tegningene i prospektet er veiledende. Innredninger er definert i egen beskrivelse. Mer detaljert dokumentasjon av innredninger i kjøkken, bad og garderobe vil bli fremlagt før eventuelt tilvalg. Siden deltaljeprosjektering er ikke er utført når denne beskrivelsen lages, tas det forbehold om at veggtykkelser kan bli justert noe for å tilpasse nødvendige fremføringer av tekniske anlegg. I tillegg kan det vise seg nødvendig å innarbeide mindre tekniske sjakter for fremføring av teknisk anlegg. Alle utførelser er i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Netto etasjehøyde er ca. 240 cm.

17 Beskrivelse tomannsboligen i Lønneveien 4A og 4B - Tomannsboligen er tegnet av Din arkitekt, Hver boenhet har en integrert dobbeltgarasje med sportsbod og teknisk rom innerst. - Planløsning for øvrig er med: Hall, vaskerom, wc, garderobe, spisestue/ kjøkken/ stue med utgang til terreng nede. 3 soverom, 2 bad, walk-in closet, stue med utgang til ca. 15 m 2 terrasse oppe. En arkitekts oppgave er å finne de beste løsningene tilpasset eiendommens utsikt og solforhold, og slik at det som bygges skal bli så funksjonelt som mulig. TOMTEN OG UTOMHUSOMRÅDENE - Tomtens areal er ca m 2, etter at det den ble godkjent fradelt 2 tomteparseller for oppføring av eneboliger i sak 12/8549. Fradelte tomteparseller vil hver få et areal på ca. 716 m 2 og ca. 732 m 2. Endelig oppmåling vil stadfeste korrekt tomteareal til hver bolig. Avvik fra opplyst ca. areal vil forekomme. Se vedlagt situasjonsplan for tomtens utforming og beskaffenhet. - Eneboligene får felles adkomstvei over gnr. 56 bnr. 22 med avkjørsel til Lønneveien. Veirett og vedlikeholdsplikt for vann- og avløpsledninger tinglyses i nevnte sak. - Det er innsendt søknad om seksjonering med saksnr. 13/ Tomten leveres grovplanert med stedlige masser, innkjørsel og gårdsplass leveres med topplag av subbus. Tomt kan mot pristillegg leveres ferdig med gress, hekk og asfaltert eller stenlagt innkjørsel. KONTSTRUKSJONER - Isolert støpt plate på mark og etasjeskille i I-bjelker - 2-lags vinduer/ balkongdører/ terrassedør - Tak med sort takstein, og takrenner, nedløp og vindusbeslag i sort eller hvit utførelse. - Sprosser i moderne utførelse tilpasset boligen. - Rekkverk terrassebord/balkong i tre. - 1 strøk hvit grunningsbeis på utvendig kledning leveres fra fabrikk. - Sort ytterdør. INNVENDINGE KONSTRUKSJONER - Alle innvendige vegger leveres med malte gipsplater - Himlinger leveres i slett hvit utførelse - Kjøkkeninnredning Sigdal Scala med eik laminat 30 mm benkeplate. Tilpasninger og ønsker avtales direkte med Sigdal Kjøkken. INNVENDIG TRAPP OG DØRER - Trapp leveres hvitmalt med eik i trinnene og rekkverk med runde metall-spiler. - Innvendige hvite profilerte dører. OPPVARMING OG VENTILASJON etasje: El. varmekabler etasje: El. varmekabler på bad, panelovner øvrige rom. - Peisovn med stålpipe. - Balansert ventilasjon plasseres etter detaljprosjektering av leverandør. Alternativ oppvarming med vannbåren varme i alle gulv miljøvennlig oppvarmet ved brønnboring kan leveres mot pristillegg.

18 ELEKTRISK ANLEGG SANITÆR - Sikringsskap med jordfeilbrytere og 50A hovedsikring stk. elektriske punkter iht. forskrift NEK 400 plassert etter egen beskrivelse, hvorav det innvendig er inkludert 20 hvite LED downlights, samt belysning under overskap på kjøkken. Utvendig er det ringeklokke, 1 stk. downlight over inngangsdør, 3 stk. downlights over dobbel garasjeport og 2 stk. utelys på balkong. - Det leveres utstyr i hvit klassisk utførelse tilpasset boligen med ettgreps blandebatterier. - 3 stk. toaletter liters varmtvannsbereder på vaskerom - 2 stk. frostfrie utekraner Baderom 6,5 - Viking bad Dusjdører rette 90 x 90 innfellbare. - Vegghengt toalett, Ifö sign cm innredning Viking Bad høyglans, underskap og speil Baderom 4,9 - Viking bad Dusjdører rette 90 x 90 innfellbare. - Vegghengt toalett, Ifö sign cm innredning Viking Bad høyglans, underskap og speil WC 1. etasje - Gulvmontert toalett, Ifö sign. - Vask, speil og servantskap Vaskerom - Vegghengt skyllekum inkl. armatur og opplegg for vaskemaskin - Benkeplate med et stk. underskap. Kjøkken - Ettgreps Grohe Eurosmart kjøkkenarmatur. - Hvitevarer fra Siemens: Innbyggingsovn i høyskap, 60 cm induksjon platetopp, Helintegrert oppvaskmaskin og kombiskap. GULV, MALING OG VÅTROMSARBEIDER - 14 mm trestavs eikeparkett i alle tørre rom. - Eik gulvlister i alle tørre rom. - På gulv i hall, wc, bad og vaskerom leveres fliser. - Alle fliser fra Flisekompaniet. Hvit 20x50 på vegger, 20X20 på gulv. - Alle innvendige vegger leveres sparklet og malt 2 strøk. - Belistning blir med synlige spikerhull.

19 GARASJE/SPORTSBOD GENERELT - Leddet garasjeport leveres i sort utførelse. Elektrisk portåpner. - Dekke i støpt betong. - Dør i sportsbod i ubehandlet utførelse. - Vegger og himlinger leveres ubehandlet - 1 hvit garderobeskap á bredde 1 m. med stang og hattehylle til hvert barnesoverom, og en uinnredet Walk-in garderobe til hovedsoverom. - Seriekoblede røykvarslere i begge etg stk Brannslukningsapparat. - Boligen oppføres etter TEK10, uten adgang til loft. Avhengig av hvor langt i byggeprosessen arbeidene er kommet når avtale om kjøp inngås kan det være mulighet for å kundetilpasse leveransen. Det påløper da et administrasjonsgebyr på kr ,- og en påslagsprosent på 25% på prisene totalentreprenøren innhenter. IKKE MED I LEVERANSEN - Tilknytning tlf/ antenne/ bredbånd - Finplanering tomt og plen - Sluk og kran inne i dobbeltgarasjen. ANDRE MOMENTER/FORBEHOLD Tegningene i prospektet er veiledende. Innredninger er definert i egen beskrivelse. Mer detaljert dokumentasjon av innredninger i kjøkken, bad og garderobe vil bli fremlagt før eventuelt tilvalg. Siden deltaljeprosjektering er ikke er utført når denne beskrivelsen lages, tas det forbehold om at veggtykkelser kan bli justert noe for å tilpasse nødvendige fremføringer av tekniske anlegg. I tillegg kan det vise seg nødvendig å innarbeide mindre tekniske sjakter for fremføring av teknisk anlegg. Alle utførelser er i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Netto etasjehøyde er ca. 240 cm.

20

21

22

23

24 Planskisse Lønneveien 2 A og 2 B

25 Planskisse 2 A og 2 B

26

27

28 Planskisse Lønneveien 4 B

29 Planskisse 4 B

30 Planskisse 4 A

31 Planskisse 4 A

32

33

34 illustrasjon - Lønneveien 4 A og 4 B Illustrasjon Lønneveien 2 A og 2 B

35 Nabolagsprofil Lønneveien Skedsmokorset TILHØRIGHET Kommune Skedsmo Grunnkrets Skedsmokorset 5 Kirkesogn Skedsmo STEDER I NÆRHETEN Korsfjellet Skedsmovollenkrysset Skedsmo Kirke Berger Industrifelt 0.6 km* 2 km* 3.7 km 4 km SKOLER, BARNEHAGER Åsenhagen skole 1-7 kl. 0.7 km* Tæruddalen skole 8-10 kl. 0.3 km* Lillestrøm videregående skole 7.2 km Skedsmo videregående skole 7.3 km Åsenhagen barnehage 1-6 år 1.5 km Korshagen barnehage 1-5 år 1.7 km Tæruddalen barnehage 0-5 år 2.5 km TRANSPORT Oslo Gardermoen Oslo S Leirsund Åsenhagen 28.2 km 23.2 km 5.4 km 0.3 km* VARER/TJENESTER Skedsmosenteret Skjetten Nærsenter Skedsmokorset Postkontor Kiwi Kjeller Ditt apotek Skedsmokorset Boots apotek Skedsmokorset 2.1 km 7.2 km 2.1 km 6.1 km 1.1 km* 2.1 km SPORT Tærudhallen Tæruddalen aktivitetsanlegg Fresh Fitness Skedsmokorset Avancia Sport & Golf Skedsmo 0.4 km* 0.4 km* 1.2 km* 1.5 km* Lillestrøm Vinmonopol Strømmen Vinmonopol Meny Skedsmokorset Kiwi Skedsmokorset Mix Skedsmo Kiosk & Tipping Langepål Gatekjøkken 7.4 km 9.6 km 1.2 km* 1.3 km* 2.1 km 6.7 km DEMOGRAFI 44% er gift 46% er barnefamilier 42% har høyskoleutdanning 48% har inntekt over % eier sin egen bolig 7% eier hytte 35% har bolig på over 120 kvm 98% av boligene er eldre enn 20 år 95% bor i enebolig eller rekkehus 100% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill Statoil Service Skedsmokorset Shell Skedsmovollen Vest BOLIGMASSE 1.1 km* 2 km* Rekkehus 61 % Annet 5 % Enebolig 34 % Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Eiendomsmegler 1 Oslo AS avd. Lillestrøm kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2013

36 Nabolagsprofil Lønneveien Skedsmokorset Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Eiendomsmegler 1 Oslo AS avd. Lillestrøm kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i kartene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2013

37

38 Om Skedsmo: Møtestedet på Romerike Skedsmo kommune er en bykommune i landlige omgivelser, med Lillestrøm som bysentrum. I tillegg består kommunen av tettstedene Strømmen, Skedsmokorset, Skjetten, Kjeller og Leirsund. Kommunen har pr innbyggere og ca arbeidsplasser. Kommunen har et bredt sammensatt næringsliv, og er en av østlandets største handelssteder, med Strømmen storsenter i spissen, som Norges nest største butikksenter. Kommunen har et stort forskningsmiljø på Kjeller, hvor noen av landets eldste og fremste institutter ligger. Disse sammen med en rekke utdanningsinstitusjoner, som Høyskolen i Akershus og universitetsstudiene, samt en rekke næringslivsbedrifter utgjør Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er etablert for å fremme vekst og utvikling i området. Norges mest moderne kino ligger i Lillestrøm, og med over 250 lag og foreninger, bærer Skedsmo navnet «kulturkommune», med rette. Avstand til Oslo sentrum er 18 km, med en reisetid med tog på 12 min. og bil 20 min. Gardermoen nås med tog på 9 min. og bil ca. 20 min. Natur og friluftsliv Skedsmo kommune er ikke stor i areal, men vi er Norges 14. største i innbyggertall. Likevel oppleves Skedsmo som en kommune med mange grønne lommer, og naturen ligger tett på by- og bområdene. Brygga ved Nitelva Det er kort vei til mange naturperler, både innenfor og utenfor kommunens grenser. Nitelva, Leira, og den gamle Oldtidsveien som går gjennom kommunen, er noen eksempler. Går en utenfor kommunens grenser, er Øyeren, med Nord- Europas største innlandsdelta et unikt område, med et rikt fugle- og fiskeliv. Fra Bjønnåsen i Østmarka, har man fri sikt til både Gaustadtoppen i sørvest og Jotunheimen i nord. Romeriksåsen må også nevnes. Vinterstid er det et yndet sted for skigåere. Flomvollen med Strandpromenaden krokkettklubb i bakgrunn Sagelva, som var grunnlaget for bosettingen av området, kommer frem igjen etter å ha ligget i skjul bak krattskog. Turveier langs elva gir, foruten en naturopplevelse, også et historisk tilbakeblikk til ste- dets opprinnelse. Her finner du blant annet Mølleparken som var et viktig bidrag til utviklingen av Strømmen, hvor sagbruksvirksomheten går så langt tilbake som til 1500-tallet. Lillestrøm er omkranset av små og store grønne lunger. Det er derfor ikke langt til jordbruk- og skogsområder for de som ønsker å bruke marka til friluftsliv og rekreasjon. Flomvollen langs Nitelva er blitt et populært tur- og rekreasjonsområde. Her finner man både småbåthavner og Nebbursvollen friluftsbad som har gledet store og små i årtier. Skulpturparken som er i ferd med å etableres, vil gi ytterligere kulturopplevelser i naturskjønne omgivelser. Nebbursvollen friluftsbad

39 En god oppvekstkommune Skedsmo ønsker å være en god oppvekstkommune. Gode barnehager og skoler er en forutsetning for å få en god ramme for læring, utvikling og oppvekst. Trygge og gode bomiljø med uterom for aktivitet er viktig, samtidig som lokale lag og foreninger kan bidra til en meningsfylt fritid. At barn og unge er gitt en stemme i det politiske liv med Barn- og unges kommunestyre, viser at vi tar barn og unge på alvor. Pirutten på Lillestrøm torv Åråsen stadion Strømmen storsenter og Lillestrøm Torv Idretten Idretten har bestandig stått sterkt i kommunen, og antallet aktiviteter som tilbys, er både stort og bredt. Det gir gode kår for barne- og ungdomsidretten. Ut av dette dukker det opp talenter og vinnertyper. Skøyteløperne Geir Karlstad og Kay Stenshjemmet var to av stjernene som Sportsklubben Ceres alet opp. Minerva er en annen klubb som har hentet mye gull og ære til kommunen i årtier. LSK, eller «Fugla» som er supporternes kallenavn, er vår stolthet. Ingen andre lag har holdt seg så lenge i norsk toppdivisjon som LSK har gjort i mer enn 30 år. Tom Lund som var med på å dra i gang denne æraen, trenger vel ingen nærmere presentasjon. Alpinisten Aksel Lund Svindal vil forhåpentligvis bringe ære og berømmelse til kommunen i lang tid, og aller viktigst inspirere barn og unge til idrettslig dyst. Shopping: Siden 1985 har landets nest største kjøpesenter, Strømmen storsenter, vært med å gitt liv til Strømmen. For få år siden startet en omfattende fornyelse av Strømmen, som vi ennå ikke har sett slutten på. Nye bygg dukker opp og inneholder tilbud som bidrar til en urbanisering og gir stedet nye muligheter. Kommunens hovedbibliotek finner du her, i nye og moderne lokaler. Etter at en av landets nyeste kollektivterminaler åpnet på Strømmen, har man fått en effektiv transportkombinasjon mellom tog og buss. Lillestrøm Torv består av to bygninger i 3 etasjer, med kontorer i to plan over dette. Sammen med gode naboer rundt torvet er det et mål å gjenskape Torvet i Lillestrøm til en aktiv og attraktiv aktivitetsplass, både med underholdning og handel Norges Varemesse på Lillestrøm syd Området på Lillestrøm Syd er i ferd med å komme på plass. Her har man kombinert ny og spennende arkitektur med gamle bygninger som har fått sin renessanse. Like ved troner Thon Hotel Arena og Norges Varemesse med sine store haller og myldrende liv. Etableringen av Norges Varemesse i Lillestrøm, sammen med Exphorama på Hellerudsletta, gjør også Skedsmo til Norges messekommune. Vennskapskommuner: Skedsmo kommune har 4 vennskapskommuner. Karis og Riihimäkki i Finland, Alingsås i Sverige og Tårnby i Danmark. Alle kommunene har fått oppkalt en vei etter seg på Skjetten.

40 Forbrukerinformasjon FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlagav blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet bud-givning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker inansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en fristsom åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og inter-essenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på lere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe lere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 38

41 ER DU PÅ JAKT ETTER ET HUS ELLER ET HJEM? EiendomsMegler 1 selger ikke eiendommer, men hjem. Som en av Norges største meglere med flest lokalkontorer rundt i hele landet kjenner vi både de lokale særegenhetene og de nasjonale trendene mye bedre enn noen annen megler. Vi har ansatte som bryr seg om det de skal selge og som vet at hvis det unike kommer tydelig frem er det lettere å finne de rette kjøperne. Kontakt oss på telefon og få et bra tilbud før du skal selge.

42 * _AK2.101* Budskjema Lønneveien 2 A, 2 B, 4 A og 4 B, 2020 Skedsmokorset Oppdragsnr: / Susanne T. Mevold Mitt/vårt bud gjelder bolig.: Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai EiendomsMegler 1 Oslo AS, Postboks 463, 2001 Lillestrøm, T , F

43 Oppsummering av eiendommen SKEDSMOKORSET Lønneveien 2 A, 2 B, 4 A, 4 B Prisantydning fra : kr ,- til ,- Omkostninger: se side 5 P-rom fra ca. 147 til 187 kvm BRA 202 til 253 kvm Byggeår antatt 2014 Eierform Eier Energimerking av boligen Energimerke C og oppvarmingskarakter lysegrønn Kontakt Susanne T. Mevold Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Telefon Jonas Mjåvatn Prosjektmegler Telefon Salgsoppgave er sist oppdatert

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste Oppdragsnr: 60130534 VIGRESTAD Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD Fast pris, se egen prisliste Adresse Stokkelandsmarka felt C Postnr/sted 4362 Vigrestad P-rom/bra ca. 64,6/68 kvm - 72,9/77 kvm Vigrestad

Detaljer

KVALØY. 28 arkitekttegnede fritidsboliger m/båtplass på Storøynå, Kvaløy i Vindafjord. Fantastisk beliggenhet ved sjø og kort avstand til Svandalen.

KVALØY. 28 arkitekttegnede fritidsboliger m/båtplass på Storøynå, Kvaløy i Vindafjord. Fantastisk beliggenhet ved sjø og kort avstand til Svandalen. Oppdragsnr: 14130055 KVALØY Storøynå, 5583 VIKEDAL Priser fra kr. 3 200 000,- + omk. Adresse Storøynå Postnr/sted 5583 Vikedal STAV 90: P-rom 78 kvm, BRA 81 kvm STAV135: P-rom 111,5 BRA 118,5 kvm. 28 arkitekttegnede

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

VIKERSUND. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med garasje. Høy standard med alt på en flate og sentral beliggenhet. Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND

VIKERSUND. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med garasje. Høy standard med alt på en flate og sentral beliggenhet. Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND Oppdragsnr: 1814050 VIKERSUND Jarenveien 44 A, 3370 VIKERSUND Prisant. kr 2 250 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 257 530 P-rom/bra ca. 84/109 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

Høy standard Nær Lillestrøm. Aktiv Eiendomsmegling KJELLER. Generalsvingen Trinn 3

Høy standard Nær Lillestrøm. Aktiv Eiendomsmegling KJELLER. Generalsvingen Trinn 3 Høy standard Nær Lillestrøm Aktiv Eiendomsmegling KJELLER Generalsvingen Trinn 3 GENERALSVINGEN / SKEDSMO Prisantydning: Fra kr 3 700 000,- Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF Simen Grefsrud Telefon: 67

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

SJUSJØEN. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken på Sjusjøen. Flotte sol-og utsiktsforhold! Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN

SJUSJØEN. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken på Sjusjøen. Flotte sol-og utsiktsforhold! Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN Oppdragsnr: 2013431 SJUSJØEN Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN Pris kr 3 560 000 + omk. Adresse Sjusjøen 2928 Postnr/sted 2612 Sjusjøen Bra ca. 100 kvm. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

Grødem Gård leiligheter B10

Grødem Gård leiligheter B10 Grødem Gård leiligheter B10 Prisliste Dato: 14.9.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet B10 B10-1 61 m² 2 kr 26 456 Solgt Leilighet B10 B10-2 62 m² 2 kr 26 456 Solgt Leilighet B10 B10-3 62 m²

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

IDDA PARK. Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder

IDDA PARK. Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder IDDA PARK Leiligheter med kort vei til sentrum og flotte turområder 1 å vitaliseres IDDA! IDDA er et ideelt sted for alle som ønsker å bo sentralt i et område med særpreg og tradisjoner. IDDA PARK ligger

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

BRYNE. Prosjektert enebolig. Nøkkelferdig bolig fra Rogalandshus. Beliggenhet like ved stadion og nært til sentrum. 2 stuer og 2 bad.

BRYNE. Prosjektert enebolig. Nøkkelferdig bolig fra Rogalandshus. Beliggenhet like ved stadion og nært til sentrum. 2 stuer og 2 bad. Oppdragsnr: 60130685 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisantydning kr. 4.490.000,- + omk. Adresse Hognestadvegen 48 B Postnr/sted 4340 Bryne Bra ca 139 kvm. Prosjektert enebolig. Nøkkelferdig bolig

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2 KÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYETRI 2 2 Innhold Intro byggetrinn 2 Klæbu trygge og rolige boforhold Klæbu kommune Kjøkken Bad Plantegninger Deklarasjon Kjøpsbetingelser side 5 side 7 side

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C ETASJE 2 KVM BRA BALKONG/ SOV PRIS Totalsum innk. TERRASSE/ Omkostninger Status HAGESTUE** H0-201* 64 kvm 7,2 kvm 2 2 790 000,- 2 804 126,- Solgt H0-202*

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Sørbøhagane BK2 leiligheter

Sørbøhagane BK2 leiligheter Sørbøhagane BK2 leiligheter Prisliste Dato: 28.1.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet BK2 Leilighet 5, 1.etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt Leilighet BK2 Leilighet 6, 1 etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer