Ole Michael Selberg T E X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Michael Selberg T E X"

Transkript

1 Ole Michael Selberg TEXLEX T E X

2

3 π ασαι Τ Ε Χναι βροτο ισιν εκ Προµηθέως Aiskhylos

4

5 Ole Michael Selberg TEXLEX Et leksikon for TEXnikere og TEXografer Oslo 2014

6 TEXLEX ad usum omnium prima elementa programmatis typothesis computatoriae TEX callentium variis fontibus adhibitis sermone vulgari Norvegorum conscripsit Ole Michael Selberg quondam Universitatis Osloensis Instituti Philologiae Slavonicae et Orientalis amanuensis MMXIV

7 v Innhold Forord ix Innledning xi 1 Aksenter 1 2 Aktive tegn 3 3 Allokeringer med \new Anførselstegn 4 5 Argument 6 6 Aritmetikk 6 7 Avslutning 7 8 Avsnitt 8 9 Badness Betingelser Bindetegn Blindmateriell Bokser Breddesteg Brøk Bunntekst Diagnostikk Dimensjoner Ekspandering Feilmeldinger Filnavn og \input Fontdeklarering Fontdimensjoner Fonter (skrifter) Fontnavn Formater Forstørrelse av hele dokumentet Fotnoter Grupper og gruppetegn INITEX Initial Innholdsfortegnelse Innretting Innrykk Innskudd (insertions) Interaksjon mellom TEX og brukeren 51

8 vi Innhold 37 Item Justering og sentrering Karakterer Kategorikoder Kolumnetittel Kommentarer Kontrollsekvenser Krysshenvisninger Kursivkorreksjon LATEX (in)kompatibilitet med plain TEX Lesing fra fil og fra tastaturet Ligaturer Likhetstegn Lim Linjeavstand Linjefall Linjenummerering Linjeskift Linjeslutt Lister Makroer Marg Margtekst Matematikk for ikke-matematikere Merking med \mark METAFONT Modus Nasjonale TEX-tilpasninger Nøkkelord Orddeling Overflyt Parametre Penalty PK-filer (rasterfiler) Prikker Register Rekursjon Romertall Satsspeil Satsvis TEXing Sidenummer Sideombrekning Skilletegn, mellomrom ved Skriftgrad 112

9 81 Skriving til fil Skytning Spalter Sperring Spesielle tegn og parenteser Streker Tabeller Tabeller med \ Tabeller med \halign Tabeller med \valign Tall Tankestrek TEX 3.x \the Tids- og datoangivelse Tilordninger Token \uppercase og \lowercase Utdatarutiner Utligning og kniping Verbatim-utskrift Virtuelle fonter Whatsits og andre ressursbesparelser 151 Tillegg 1: TEXs parametre 152 Tillegg 2: Fonter og fonttabeller 155 Tillegg 3: Karakternavn og karakterkoder 165 Tillegg 4: Desimale, oktale og heksadesimale tall 167 Indeks 169 Innhold vii

10

11 ix Forord TEXLEX er et leksikon over plain TEX, med hovedvekt på ikke-matematiske anvendelser. Det inneholder drøyt hundre hovedartikler, samt en indeks over ca. 430 reserverte tegn, kontrollsekvenser og nøkkelord som er forklart eller omtalt i artiklene (kontrollsekvenser som refererer til tegn eller aksenter, er ikke tatt med i indeksen).

12

13 xi Innledning Hva er TEX? TEX (uttalt tech, med ach-lyd, eller tekj ) er et program for datasats, utviklet av professor Donald E. Knuth ved Stanford University. Det ble lansert i sin nåværende versjon i 1982, og gjennomgikk en omfattende revisjon i , først og fremst for å gjøre det mulig å benytte inndata med 256 tegn, istedenfor 128 som tidligere. Programmet er spesielt utbredt i universitetskretser, og finnes i utgaver tilpasset så å si alle typer datamaskiner, fra mikromaskiner (Macintosh, IBM-kompatible PC er, Amiga, Atari) til større maskiner med UNIX- eller VAX/VMS-operativsystem. TEX skiller seg fra vanlige WYSIWYG-tekstbehandlere ved at innskrivning og formatering av teksten foregår hver for seg. Dokumentet som skal settes, foreligger som en ren tekstfil, utstyrt med formateringsinstruksjoner som også er ren tekst. 1 Innfilen leses av TEX, som generer en ny fil, med filtype.dvi. Denne «utstyrsuavhengige» filen (dvi står for device independent ) kan deretter omgjøres til f.eks. en PostScript-fil og sendes til en ut-enhet (skjerm, skriver, fotosetter o.l.). TEX ved universitetene og høyskolene I mange akademiske miljøer over hele verden, spesielt innenfor realfag, er TEX blitt en de facto standard for produksjon av vitenskapelige bøker og trykksaker. De viktigste grunnene til dets popularitet er antagelig: høy typografisk nøyaktighet, ikke minst når det gjelder matematisk sats, kraftige makrofunksjoner, mulighet for å utveksle filer mellom forskjellige maskinplattformer uten konvertering, lav pris (de fleste implementasjonene er gratis eller såkalt shareware ). På den annen side er det selv ved høyere læresteder mange potensielle brukere som lar seg avskrekke av TEXs ry for å være «vanskelig». Den noe høyere brukerterskelen (og langt høyere yteevnen!), sammenlignet med vanlige tekstbehandlere og mange sideutleggsprogrammer, skyldes først og fremst at TEX egentlig et programmeringsspråk skreddersydd for satsfremstilling, men også brukbart til andre formål (TEX oppfyller kravene til en turingmaskin). For å kunne arbeide effektivt med et slikt språk, trenger man et sett makroer (tilleggsdefinerte prosedyrer). De mest brukte makro-pakkene 1 En inndatafil for TEX har m.a.o. ingen skjulte koder, og den kan derfor problemfritt overføres fra én maskinplattform til en annen.

14 xii Innledning er Donald E. Knuths plain TEX, Leslie Lamports LATEX og Michael Spivaks AMS-TEX (for setting av matematikk). Plain TEX og LATEX Plain TEX føyer ca. 600 kommandoer til TEXs innebygde primitiver, men ytterst få av disse har noen relevans for dokumentets logiske struktur. Stort sett blir det overlatt til brukeren å skrive sine egne høynivåprosedyrer for strukturering av tekster som skal settes. LATEX bygger videre på plain TEX og definerer ferdige standardoppsett for en rekke teksttyper (bok, rapport, artikkel osv.). Meningen er at brukeren skal kunne konsentrere seg om tekstens logiske struktur, uten å bli distrahert av visuelle detaljer. De fleste TEX-brukere benytter i dag L A TEX, og kommer derfor i berøring med mekanismene bak LATEXs brukergrensesnitt bare når en TEX-feilmelding dukker opp på skjermen. Noe forhold til TEX ut over dette trenger de egentlig ikke å ha. Mer ambisiøse LATEXere, som ønsker å skrive style -filer, eller foreta gjennomgripende endringer i dem, oppdager imidlertid fort at de trenger et minimum av kjennskap til plain TEX, for å forstå hvordan LATEX virker. Nesten alle LATEX-kommandoene er jo i virkeligheten TEX-makroer, definert i filen latex.tex, med hyppig bruk av \def, \let, \if-betingelser og diverse andre TEX-kommandoer som LATEX-håndbøkene vanligvis forbigår i taushet. Hvordan får jeg tak i TEX? Forskjellige mikromaskin-implementasjoner av TEX kan hentes via Internet med anonym ftp fra CTAN-arkivene 2, som i prinsippet alle skal inneholde det samme: ftp.tex.ac.uk og ftp.uni-stuttgart.de i Europa; ftp.shsu.edu i USA. CTAN-arkivene har også et stort utvalg av makrofiler for plain TEX og LATEX. Brukergrupper TUG (TEX Users Group; E-post: utgir kvartalskriftet TUGboat, med artikler og informasjon om TEX og METAFONT. Individuelt medlemskap, inklusive abonnement på TUGboat, koster for tiden $ 60 pr. år. I tillegg til TUG finnes en rekke lokale brukergrupper, med varierende aktivitetsnivå, f.eks. NTUG (Nordic TEX Users Group), DANTE (Deutschsprachige Anwendervereinigung TEX), NTG (Nederlandstalige TEX Gebruikersgroep) GUTenberg (Groupe francophone des Utilisateurs de TEX), GUST (Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX). Flere av de nasjonale brukergruppene utgir tidsskrifter eller skriftserier. Blant de mest leseverdige er GUTenbergs Cahiers GUTenberg (utkommer kvartalsvis) og NTGs MAPS (Minutes and APpendiceS). Hvert år avholdes det en europeisk TEX-kongress, EuroTEX, i regi av en av de lokale brukergruppene. Litteratur om TEX 1) Paul W. Abrahams [et al.]. TEX for the Impatient. (Addison-Wesley) s. ISBN CTAN står for Comprehensive TEX Archive Network.

15 Innledning xiii 2) Wolfgang Appelt. TEX für Fortgeschrittene. Programmiertechniken und Makropakete. (Addison-Wesley) s. ISBN ) S. v. Bechtolsheim. TEX in Practice. 1 4 (Volume I: Basics; Volume 2: Paragraphs, Math and Fonts; Volume 3: Tokens, Macros; Volume 4: Output Routines. Tables) (Springer) s. ISBN X 4) Arvind Borde. TEX by Example. A Beginner s Guide. (Academic Press Professional) s. ISBN ) Michael Doob. A Gentle Introduction to TEX. Ligger i CTAN-arkivene under navnet gentle.tex. 89 s. 6) Victor Eijkhout. TEX by Topic. A TEXnician s Reference. (Addison- Wesley) s. ISBN ) Helge Falkenberg-Arell. ABC om TEX og LATEX. USE s. 8) Donald E. Knuth. The TEXbook. (Addison-Wesley) 1990 (og senere). 483 s. ISBN (innb.)/ (spiralrygg) 9) Eitan M. Gurari. TEX and LATEX. Drawing and Literate Programming. (McGraw-Hill) s. ISBN ) Eitan M. Gurari. Writing with TEX. (McGraw-Hill) s. ISBN ) Bjørn Larsen. Lokale utvidelser ved USEs VAX-cluster. USE s. 12) David Salomon. The Advanced TEX-book. (Springer) s. ISBN ) Norbert Schwarz. Einführung in TEX. (Addison-Wesley) s. ISBN (finnes også i engelsk og nederlandsk utgave) 14) R. Séroul, S. Levy. A Beginner s Book of TEX. (Springer) s. ISBN ) Wynter Snow. TEX for the Beginner. (Addison-Wesley) s. + indeks. ISBN ) Norman Walsh. Making TEX Work. (O. Reilly& Associates, Inc.) s. ISBN Litteratur om LATEX 1) Michael Goossens, Frank Mittelbach, Alexander Samarin. The LATEX Companion. 530 s. (Addison Wesley) ISBN ) Helmut Kopka, Patrick W. Daly. A Guide to LATEX. Document Preparation for Beginners and Advanced Users. (Addison-Wesley) s. ISBN ) Leslie Lamport. LATEX, a Document Preparation System. (Addison Wesley) s. (2. utg.) ISBN Elektroniske TEX-fora Det finnes en meget aktiv TEX-nyhetsgruppe, comp.text.tex, der man ofte kan få hjelp når man har problemer. Før man spør, bør man imidlertid undersøke om svaret finnes i TeX FAQ 3 og TeX-FAQ-supplement (disse oppdateres månedlig, og sendes til comp.text.tex og news.answers). En innfallsport til mange TEX-relaterte URL er på Internet er bluesky.com/texlinks. 3 FAQ står for Frequently Asked Questions.

16 xiv Innledning Notasjon og terminologi i leksikonet Alt TEX mottar som inndata, er gjengitt i skrivemaskinskrift. TEXs ordklasser (syntaktiske enheter) er satt i vinkelparentes: dimen, tall osv. Syntaksbeskrivelsen er konkret, dvs. basert på de kategorikoder de forskjellige tegn normalt har i plain TEX. Tegnet \ står altså for eksplisitt karaktertoken med kategorikode 0, tegnet { for eksplisitt karaktertoken med kategorikode 1 osv. Når og _ opptrer i kontrollord, forutsettes de å ha kategorikode 11, selv om kategorikodeendringen ikke er vist. Lukkede intervaller er angitt slik: [0 15] (les: «fra og med 0 til og med 15»). Leksikonet benytter tradisjonell typografisk terminologi i noe større utstrekning enn det har vært vanlig i norsk litteratur om TEX (jf. artikkelen om Blindmateriell). Enkelte engelske betegnelser er beholdt, f.eks. token, som lydlig glir godt inn i norsk og derfor ikke er kursivert, samt badness ( sletthet ), penalty (til dels også kalt straff ) og kern (bruddsikker utligning). For engelsk character brukes dels karakter, dels tegn ; for blank space brukes gjennomgående breddesteg. Med henvises det til andre oppslagsord i leksikonet.

17 1 A Aksenter 1. I vanlig tekst TEX gir brukeren adgang til en rekke spesialtegn som benyttes i forskjellige språk ( The TEXbook, s. 52). De fleste av disse er definert ved hjelp primitiven \accent, f.eks.: \def\v#1{{\accent"14#1}} Denne makrodefinisjonen forteller TEX at hvis det f.eks. støter på sekvensen \v s, skal det: 1) sette en s; 2) foreta en negativ utligning: 3) sette det tegnet som har karakterkode "14, dvs. aksenten ˇ i Computer Modern-fontene; 4) foreta en positiv utligning, slik at neste tegn kommer i riktig avstand fra s en. Når det opptrer eksplisitt utligning, slik som her, tar ikke TEX hensyn til den implisitte utligningen som følger av.tfm-filene. ( Utligning) De vanligste overstilte aksenttegnene får vi med følgende kommandoer: Inndata utdata \ o ò (gravis) \ o ó (akutt) \^o ô (cirkumfleks) \"o ö (tøddel el. trema) \~o õ (tilde) \=o ō (overstrek) \.o ȯ (prikk) \u o ŏ (brevis) \v o ǒ (hake) \H o ő (ungarsk tøddel) \t oo oo (binding) Dessuten finnes det tre understilte diakritiske tegn, som fås med disse kommandoene: \c o o (cedille) \d o ọ (understilt prikk) \b o ō (understilt strek) Kvist eller «ogonek», dvs., mangler altså i Computer Modern-fontene, men den finnes både i DC-fontene og i PostScript-fontene.

18 2 Aksenter 2. I matematikk I vanlig tekst er det bare de enkelte tegn som kan utstyres med aksenter. Skifter vi til matematikk ( Matematikk for ikke-matematikere), får vi større muligheter. I matematiske modi er det mulig å anbringe aksenter oppå hverandre, som i $\hat{\rm\hat a}$, som gir â (jf. \^a, som gir â ). Aksentene kan også plasseres over grupper av tegn, som i $\breve{\rm ao}$, som gir ăo. Den siste anvendelsen er kanskje primært av interesse hvis aksenten utvider seg i takt med uttrykket den skal dekke. Plain TEX tilbyr da faktisk også to slike tøyelige aksenter, nemlig \widehat og \widetilde, som i âo og ão. Fortegnelsen nedenfor viser hvilke kommandoer som brukes for å få de forskjellige aksentene i matematiske modi: Kommando: Satt m. cmmi10: Satt m. cmr10: Tilsvarer: $\hat a$ â â \^ $\check a$ ǎ ǎ \v $\tilde a$ ã ã \~ $\acute a$ á á \ $\grave a$ à à \ $\dot a$ ȧ ȧ \. $\ddot a$ ä ä \" $\breve a$ ă ă \u $\bar a$ ā ā \= $\vec a$ a a (mangler) Plasseringen av aksenten, som spesielt over matematisk kursiv ikke alltid virker helt tilfredsstillende, lar seg regulere med kommandoen \skew, 4 som tar tre argumenter, hvorav det første angir horisontal forskyvning i mu ( Dimensjoner 2.). 5 F.eks. vil $\skew3\hat{\rm\hat a}$ gi â. Hensikten med \skew er først og fremst å flytte en aksent som befinner seg oppå en annen, til høyre eller venstre, som i det foregående eksempel, men \skew kan også brukes når vi bare har én aksent, som i $\skew3\hat{\rm a}$, som gir â. Setter vi minus foran tallet etter \skew, blir aksenten(e) forskjøvet i motsatt retning: â og â. Merk at vi i så fall må plassere fortegn og tall inne i en gruppe: \skew{-3}, ellers vil TEX klage over Missing { (jf. definisjonen i fotnote 5). Posisjonering av aksenter over tegn i matematisk modus avhenger av verdien av parameteren \skewchar, som ved innlastingen av en font settes lik verdien av \defaultskewchar (normalt -1). Bare de to matematiske fontene cmmi og cmsy får i plain TEX avvikende \skewchar-verdier hhv. 127 og 48. Med \skewchar\teni=127 vil $/hat e$ gi ê, med \skewchar\teni=-1 vil det gi ê. 4 Engelsk skew betyr skjevhet, skjev; usymmetrisk. 5 Definisjonen av \skew i plain.tex er slik: \def\skew#1#2#3{{#2{#3\mkern#1mu}\mkern-#1mu}{}}

19 Aktive tegn Aktive tegn 3 Et aktivt tegn er et tegn (en karakter) med kategorikode 13 ( Kategorikode). Plain TEX kjenner i utgangspunktet bare ett aktivt tegn, nemlig tilde ( ), som angir bruddsikre ordmellomrom ( Bindetegn). Andre tegn enn tilde kan gjøres aktive med \catcode \ tegn =13 (istedenfor 13 kan man eventuelt skrive \active ). Et aktivt tegn må gis en definisjon med \let, \def eller \chardef. Støter TEX på et udefinert aktivt tegn, vil det gi en feilmelding om Undefined control sequence. Et aktivt tegn fungerer, tross fraværet av kontrolltegn, stort sett som en kontrollsekvens (jf. Karakterer 1). TEX vil imidlertid behandle det som et karaktertoken hvis det påtreffes som argument for \uppercase og \lowercase, eller forekommer uekspandert etter \if og \ifcat. For å få testet om å har kategorikode 13, kan vi altså skrive: \ifcat \noexpand å\noexpand ~...\fi ( Betingelser 4.). Endringen av et tegns kategorikode til 13 må skje før vi definerer tegnet. Prøver vi å definere a med kategorikode 11 vil TEX melde:! Missing control sequence inserted. <inserted text> \inaccessible <to be read again> a l.136 ^^I \def a Under Nasjonale TEX-tilpasninger er det vist hvordan aktive tegn kan benyttes til å lette innskrivningen av tekst på forskjellige språk. Alignment Innretting Allokeringer med \new... Kommandoer med syntaksen \new sisteledd navn, der navn er en kontrollsekvens, brukes for å allokere, dvs. reservere og navngi, ledige plasser i klasser av objekter. I tillegg til de kommandoene som finnes omtalt under Register 1., har man: \newfam navn. Allokerer én av ialt 16 mulige fontfamilier ( Matematikk for ikke-matematikere 2.) \newinsert navn. Allokerer én av ialt 256 mulige typer av innskudd ( Innskudd) \newlanguage navn. Allokerer ett av ialt 256 mulige språk for valg av orddelingsmønstre ( Orddeling). \newread navn. Allokerer én av ialt 16 mulige lesestrømmer ( Lesing fra fil og fra tastaturet).

20 4 Allokeringer med \new... \newwrite navn. Allokerer én av ialt 16 mulige skrivestrømmer ( Skriving til fil). For disse klassene, likesom for \box, finnes det ingen registerdef - kommando ( Register 1.). Isteden allokeres de i plain TEX med \chardef. Skriver vi f.eks. \newbox\mybox, og neste ledige boksregister er 14, utfører TEX i realiteten kommandoen \chardef\mybox=14. Dette innebærer at \mybox ikke står for selve boksregisteret, men bare for tallet 14. For å sette \mybox er vi derfor nødt til å skrive \box\mybox. Glemmer vi å sette\box foran\mybox, får vi rett og slett 14 i utfilen. Anførselstegn 1. TEXs vanlige anførselstegn Som anførselstegn i TEX brukes ligaturene og, som fås ved å skrive hhv. og (for kan man ev. bruke \lq og for \rq). Istedenfor kan man også skrive ", og enkelte har gjort det til en vane å benytte seg av denne muligheten. Dersom de da bruker \nonfrenchspacing og det foran anførselstegnet står et punktum, spørsmålstegn e.l. ( Skilletegn), vil ordmellomrommet etter anførselstegnet blir smalere enn det egentlig skulle være. Forskjellen skyldes at har mellomromsfaktor (space factor) 0, mens " har mellomromsfaktor 1000 ( Breddesteg 5.). De som vil fortsette å skrive ", og ikke ønsker å gå over til \frenchspacing, kan eventuelt løse problemet ved å gi " samme mellomromsfaktor som : \sfcode \"=0. 2. Norske anførselstegn TEXs standardanførselstegn er ikke i samsvar med norsk typografisk praksis, selv om man i det siste ser dem dukke opp stadig oftere også i Norge. Istedenfor... brukes i Norge tradisjonelt «...» eller (sjeldnere)... (iblant også... ). Vi skriver altså polarskuta «Fram» eller polarskuta Fram, ikke polarskuta Fram. Ved anførsel innenfor anførsel gjelder i prinsippet samme regel: Han sa: «Jeg har avbestilt «Verdens Gang» og «Aftenposten».» Stundom opptrer imidlertid enkle eller halve anførselstegn i det indre sitatet: Han sa: «Jeg har avbestilt Verdens Gang og Aftenposten.» eller Han sa: Jeg har avbestilt,verdens Gang og,aftenposten. En annen løsning, som enkelte foretrekker, er å kombinere ytre vinkelanførsel med indre (gjerne enkle) apostrofer av norsk eller engelsk type: Han sa: «Jeg har avbestilt,verdens Gang og,aftenposten.» eller Han sa: «Jeg har avbestilt Verdens Gang og Aftenposten.» α) Komma-/apostrof-anførselstegn: Tegnet mangler i Computer Modern-fontene, men vi kan lett definere en makro som gir oss det: \def\anf{\leavevmode\setbox0=\hbox{\lower1.38ex \hbox{ }} \ht0=0pt \dp0=0pt \box0} En annen mulig fremgangsmåte er å rykke to kommaer nærmere sammen:,, ( Makroer 4. \futurelet).

21 Anførselstegn 5 β) Vinkelanførselstegn: Vinkelanførselstegn (guillemets) mangler i Computer Modern-fontene, men finnes i DC-fontene og de vanlige PostScript-fontene. For Computer Modern kan man eventuelt definere makroer som henter vinkelanførselstegnene fra Times. Disse makroene bør i tilfellet teste hvilken skriftfamilie (\rm, \it osv.) som til enhver tid er aktiv, og forandre anførselstegnene tilsvarende. 3. Forenklet innskrivning av anførselstegn Vil vi forenkle innskrivningen av anførselstegn, kan vi gjøre " og * til aktive tegn, slik at vi kan skrive" for både «og», og * for både og (det forutsettes at anførselstegnene alltid opptrer parvis, dvs. at det neste fulle anførselstegn etter «bestandig er», aldri «). For å kontrollere at antallet anførseltegn er et like tall, lar vi makroene \ab øke verdien av et \count-register, så vi med jevne mellomrom, f.eks. ved slutten av hvert kapittel, kan aktivere en \ifodd-test. Siden ubalanserte anførsler erfaringsmessig opptrer ikke så sjelden og kan være meget vanskelige å oppdage, bør vi i tillegg la TEX undersøke hvilket tegn som følger etter et avsluttende anførseltegn, og gi en feilmelding når dette er en bokstav. Til dette bruker vi \futurelet og tester om \next har kategorikode 11 (av hensyn til aktive tegn må vi ha et \noexpand foran \next): \newcount\anfflagg \newcount\anfcount \newcount\hanfflagg \newcount\hanfcount \def\hex{"} \let\stjerne=* \sfcode \"=0 \catcode \"=\active \catcode \*=\active \def"{\begingroup\ifnum\anfflagg=0 \aftergroup\ab\global\anfflagg=1 \else \as\global\anfflagg=0 \aftergroup\askontroll\fi\endgroup} \def*{\begingroup\ifnum\hanfflagg=0 \hab\global\hanfflagg=1 \else \has\global\hanfflagg=0 \aftergroup\haskontroll \fi \endgroup} \def\anftest{\ifodd\anfcount\immediate\write16{!! Odde antall hele anfoerselstegn.}\fi \ifodd\hanfcount\immediate\write16{!! Odde antall halve anfoerselstegn.}\fi} \def\askontroll{\futurelet\next\astest} \def\astest{\ifcat\noexpand\next a% \immediate\write16{>> Avsluttende helt anfoerselstegn etterfulgt av bokstav!!}\fi} \def\haskontroll{\futurelet\next\hastest} \def\hastest{\ifcat\noexpand\next a% \immediate\write16{>> Avsluttende halvt anfoerselstegn etterfulgt av bokstav!!}\fi} Hvis vi fremdeles skulle ha bruk for " og *, kan vi skrive\hex og \*, f.eks. \char\hex42 (=B). I matematisk modus vil * og \* fungere som normalt. Istedenfor å håndtere vekslingen mellom begynnelse og slutt på anførsel

22 6 Anførselstegn ved hjelp av\count-registre, kunne vi også brukt egendefinerte \if-betingelser ( Betingelser). Argument Et argument er den teksten som overleveres til en kontrollsekvens for bearbeidelse. Argumentet må ha en form som samsvarer med de krav kontrollsekvensen stiller. F.eks. er 10pt plus 2pt minus 2pt et akseptabelt argument for kommandoene \hskip eller \skip1, men forsøker vi å bruke det etter kommandoen \count255, vil TEX oppfatte det som om argumentet består av 10, og behandle resten pt plus2pt minus 2pt som vanlig tekst, siden et \count-register bare er beregnet på tall. Aritmetikk Det er mulig å foreta aritmetiske operasjoner med verdien av parametre som angir dimen og lim (f.eks. \parskip), eller med innholdet i registre som rommer numeriske størrelser. Addisjon og divisjon skjer med kommandoen \advance. Etter denne følger først navnet på en parameter eller et register, og dernest et positivt eller negativt inkrement. Foran inkrementet kan vi (valgfritt) ha nøkkelordet by. Hvis vi med r betegner en parameter eller et register og med i et inkrement, blir altså algoritmen for addisjon og subtraksjon: \advance r (by) (-)i. Inkrementet trenger ikke å være en eksplisitt angitt størrelse, det kan også være et register: \advance r 1 (by) (-)r 2. Multiplikasjon og divisjon av en dimen får vi enklest ved å skrive en faktor foran den, f.eks. \parindent=2\parindent eller (hvis vi vil dividere med 2) \parindent=0.5\parindent. Ved å sette minus foran faktoren, kan vi også få negative verdier. Har vi f.eks. en \parskip på 2pt, vil \parskip= -3\parskip endre den til -6pt. Den samme fremgangsmåten kan brukes også med lim, men resultatet blir i så fall en dimen, ikke et lim. Dersom \parskip f.eks. er 3 pt plus 1 pt, vil \parskip=2\parskip gi \parskip verdien 6 pt, uten strekkbarhet. Hvis dette ikke er hva vi ønsker, bør vi isteden skrive: \advance\parskip by \parskip, som gir \parskip verdien 6 pt plus 2 pt. Hvis vi vil multiplisere eller dividere innholdet i \count-registre, må vi bruke kommandoene \multiply og \divide, altså: \multiply r 1 (by) f (f kan være enten et heltall eller et register). Merk at produktet/kvotienten i så fall alltid blir et heltall (\count0=15 \divide\count0 by2 \number\count0 gir altså 7, ikke 7,5). Kommandoene \multiply og \divide kan også brukes med \dimenog\skip-registre (hvis\dimen0=15pt, gir\divide\dimen0 by2 \the\dimen0 samme resultat som \dimen1=.5\dimen0 \the\dimen1). Siden multiplikasjon og divisjon resulterer i heltall, uten desimaler, lar det seg bare gjøre å utføre visse tilnærmede prosentberegninger med TEX, f.eks. på følgende måte: 1 \newcount\entrycount \newcount\percentcount

23 Aritmetikk 7 2 \newcount\multiplicator \multiplicator=100 3 \newcount\divisor 4 \def\beregnprosent #1 av #2 {\entrycount=#1 5 \divisor=#2 \divide\divisor by \ifnum\divisor<1 7 \immediate\write16{% 8 Prosenten kan ikke grovberegnes av TeX!} 9 \else 10 \multiply\entrycount by \multiplicator 11 \divide\entrycount by \divisor 12 \percentcount=\entrycount 13 \divide\percentcount by \multiplicator 14 \number\percentcount,% 15 \multiply\percentcount by \multiplicator 16 \advance\entrycount by -\percentcount 17 \ifnum\entrycount<10 0\fi\number\entrycount 18 \fi} Skriver vi nå f.eks. \beregnprosent 3931 av 65000, vil resultatet av TEXs beregninger bli 6,04. For å få svaret med tre desimaler, dvs. i dette tilfellet 6,047, må verdien av \multiplicator økes til 1000 og i linje 17 må det stå \ifnum\entrycount<10 00\else\ifnum\entrycount<100 0\fi\fi. Hvis det andre argumentet for \beregnprosent er et tall under 100, vil TEX melde at utregningen ikke kan foretas, ettersom divisor er 0. Den nedre grensen kan reduseres til 10 ved å erstatte linje 5 ovenfor med \multiply\entrycount by 10 \divisor=#2\divide\divisor by 10 Assignments Tilordninger Avslutning TEX-programmet avsluttes med kommandoene\end eller\bye. Den sistnevnte, som er en makro med følgende definisjon: \outer\def\bye{\par\vfill\supereject\end} bør normalt foretrekkes, ettersom den fyller opp resten av siden og sørger for at eventuelle gjenværende innskudd kjøres ut ut. Kommandoen \endinput får TEX til å slutte å lese fra den aktuelle inndatafilen når det kommer til enden av linjen der \endinput står. Skriver vi: \endinput A B blir med andre ord B oversett, men ikke A.

24 8 Avsnitt Avsnitt 1. Generelt Et nytt avsnitt påbegynnes når TEX i vertikal modus støter på en kommando som impliserer horisontal modus ( Modus). I de fleste tilfeller vil det rett og slett dreie seg om en bokstav. TEX kan tvinges over i horisontal modus med kommandoen \leavevmode, som står for TEX setter først vertikalt lim lik verdien av \parskip (0 pt plus 1 pt). Med mindre kommandoen som førte TEX ut av vertikal modus, var \noindent, følger så et innrykk lik verdien av \parindent (20 pt i plain TEX). Dernest utfører TEX først de kommandoer som måtte ligge i \everypar (i utgangspunktet er \everypar tom), og begynner så å lese inn teksten til avsnittet og omgjøre den til en tokenliste. 6 Avsnittet avsluttes når TEX finner en tom linje eller kommandoen \par eller en kommando som implisitt medfører overgang fra horisontal til vertikal modus, f.eks. \vskip. Først når TEX får en slik beskjed om at det har nådd slutten på avsnittet, begynner det å dele opp teksten i linjer ( Orddeling 1.; Linjefall; Linjeskift). Dette betyr at det er en grense for hvor lange avsnitt TEX kan fordøye (jf. pkt. 3 nedenfor). Ved enden av hvert avsnitt skyter TEX inn et \unskip\penalty 10000, etterfulgt av \hskip\parfillskip. Hensikten med \unskip er å fjerne eventuelt uønsket lim, som f.eks. skyldes at TEX har omgjort et linjeslutt-tegn til et space token ( Breddesteg 1.). Etter hvert avsnitt gjenoppretter TEX normalverdiene for avsnittsparametrene \parshape (0), \hangindent (0), \hangafter (1) og \looseness (0). Hvis vi vi sette en rekke avsnitt med hengende innrykk, bør vi derfor bruke \everypar ( Innrykk). Et avsnitt settes med de verdier av \hyphenpenalty,\leftskip,\rightskip og \hsize som gjelder idet avsnittet blir avsluttet. Telleren \prevgraf holder rede på antall helt eller delvis satte linjer i det aktuelle eller sist avsluttede avsnitt. Verdien av \prevgraf påvirker linjedelingen bare i forbindelse med \hangindent og \parshape ( Innrykk). Kommandoen \par er normalt forbudt i argumentet for en makro. Hvis den skal kunne forekomme, må vi definere makroen med prefikset \long foran \def. Dersom det er grunn til å tro at argumentet kan bli langt, vil imidlertid en konstruksjon med to makroer som inneholder hhv. \begingroup og \endgroup være å foretrekke ( Grupper og gruppetegn, og The TEXbook, s ). Plain TEX innfører kommandoen \endgraf som et \let-synonym for \par. Den kan være nyttig hvis vi har redefinert \par, men fremdeles behøver den opprinnelige definisjonen, så vi senere f.eks. kan gå tilbake ved å skrive: \let \par=\endgraf. Merk: \endgraf kan brukes også i ikke-\long-makroer. 6 Hvis vi vil forhindre innrykk i begynnelsen av avsnitt, nytter det altså ikke med \everypar={\noindent}, siden dette \noindent vil komme for sent. Isteden kan vi skrive: \everypar={\hskip-\parindent} eller \everypar={\setbox0=\lastbox}

25 2. Tettere eller løsere sats i avsnitt Avsnitt 9 Ved hjelp av kommandoen \looseness kan vi få TEX til å prøve å sette et avsnitt tettere eller løsere enn det ellers ville gjort. Skriver vi \looseness=1 i begynnelsen av et avsnitt som ikke er altfor kort, vil TEX forsøke å gjøre avsnittet én linje lengre. Omvendt vil \looseness=-1 be TEX om å forkorte avsnittet med én linje. Skjønnsom bruk av \looseness kan være til hjelp når vi skal finjustere sideskiftene i en tekst, f.eks.for å unngå skjemmende utgangslinjer på toppen av en side. Det er begrenset hva TEX makter av komprimering i slike tilfeller, men det motsatte å få gjort et avsnitt av en viss lengde én linje lengre er som regel ikke vanskelig. Et alternativ til å bruke \looseness kan være å endre \linepenalty, som normalt har verdien 10 ( Linjefall). En høy \linepenalty vil få TEX til å fordele teksten på færrest mulig linjer innenfor de gitte toleranser. ( Linjefall) 3. Falske avsnitt Enkelte forfattere unngår av prinsipp å dele opp teksten i avsnitt. I en slik tekst kan vi definere en kommando som kan brukes til å legge inn et falskt avsnitt med jevne mellomrom, for å hindre at TEX får forstoppelse: \def\avsnitt{{\parfillskip=0pt\par\parskip=0pt\noindent}} 4. Sperre mot for kort utgangslinje Vil vi at sluttlinjen i et avsnitt ikke skal være kortere enn en gitt verdi, kan vi definere en kommando som gjør det enkelt å angi dette: \gdef\utgangslinjeminimum{\afterassignment by \parfillskip=0pt plus Nå kan vi f.eks. skrive \utgangslinjeminimum=20pt eller \utgangslinjeminimum=1.5\parindent. 5. Sentrering av utgangslinje Justering og sentrering 4.

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Kanter, kanter, mange mangekanter

Kanter, kanter, mange mangekanter Kanter, kanter, mange mangekanter Nybegynner Processing PDF Introduksjon: Her skal vi se på litt mer avansert opptegning og bevegelse. Vi skal ta utgangspunkt i oppgaven om den sprettende ballen, men bytte

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform

Studentene skal kunne. gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall. skrive mengder på listeform 1 10 Tall og tallregning Studentene skal kunne gjøre rede for begrepene naturlige, hele, rasjonale og irrasjonale tall definere og benytte de anerkjente skrivemåtene for åpne, halvåpne og lukkede intervaller

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF1100L

Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF1100L Representasjon av tall på datamaskin Kort innføring for MAT-INF00L Knut Mørken 3. desember 204 Det er noen få prinsipper fra den første delen av MAT-INF00 om tall som studentene i MAT-INF00L bør kjenne

Detaljer

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å "legge sammen" tall.

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å legge sammen tall. Ordliste matematikk Addere (addisjon) Addere er å "legge sammen" tall. Regnetegnet for addisjon er +. 3+4 er en addisjon. Summen er 7. Tallene som adderes kalles ledd. Areal Areal er et mål for hvor stor

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde. Sponset av. Uke 46, 2014

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde. Sponset av. Uke 46, 2014 Norsk informatikkolympiade 014 015 1. runde Sponset av Uke 46, 014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl

Digitale tekster og referanseverktøy i word. Sist oppdatert23.10.13/ibl Digitale tekster og referanseverktøy i word SEKSJON FOR DIGITAL KOMPETANSE UKE 46 2014/201 Sist oppdatert23.10.13/ibl Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

Desimaltall FRA A TIL Å

Desimaltall FRA A TIL Å Desimaltall FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side Innledning til desimaltall D - 2 2 Grunnleggende om desimaltall D - 2 2. Tideler, hundredeler og tusendeler D - 6 3 Å regne

Detaljer

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Innhold 1 1 1.1 Hva er en algoritme?............................... 1 1.2

Detaljer

Turingmaskiner en kortfattet introduksjon. Christian F Heide

Turingmaskiner en kortfattet introduksjon. Christian F Heide 13. november 2014 Turingmaskiner en kortfattet introduksjon Christian F Heide En turingmaskin er ikke en fysisk datamaskin, men et konsept eller en tankekonstruksjon laget for å kunne resonnere omkring

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER

SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 8A Kapittel A GEOMETRI LINJE, LINJESTYKKE OG STRÅLE linje stråle linjestykke VINKLER VINKELBEIN OG TOPPUNKT En vinkel har et toppunkt. Denne vinkelen

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Dataøvelse 3 Histogram og normalplott

Dataøvelse 3 Histogram og normalplott Matematisk institutt STAT200 Anvendt statistikk Universitetet i Bergen 18. februar 2004 Dataøvelse 3 Histogram og normalplott A. Formål med øvelsen Denne øvelsen skal vise hvordan man med SAS-systemet

Detaljer

TALL. 1 De naturlige tallene. H. Fausk

TALL. 1 De naturlige tallene. H. Fausk TALL H. Fausk 1 De naturlige tallene De naturlige tallene er 1, 2, 3, 4, 5,... (og så videre). Disse tallene brukes til å telle med, og de kalles også telletallene. Listen med naturlige tall stopper ikke

Detaljer

Python: Variable og beregninger, input og utskrift. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Python: Variable og beregninger, input og utskrift. TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Python: Variable og beregninger, input og utskrift TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål for denne uka: Vite litt om design av programmer (2.1, 2.2, 2.4) Kunne skrive ut

Detaljer

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder.

2 Om statiske variable/konstanter og statiske metoder. Litt om datastrukturer i Java Av Stein Gjessing, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo 1 Innledning Dette notatet beskriver noe av det som foregår i primærlageret når et Javaprogram utføres.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

I Kapittel 3 så vi på hvordan data, som hele tall og reelle tall, kan representeres som bitsekvenser

I Kapittel 3 så vi på hvordan data, som hele tall og reelle tall, kan representeres som bitsekvenser Forelesning 5 Logikk Dag Normann - 28. januar 2008 Oppsummering av Kapittel 3 I Kapittel 3 så vi på hvordan data, som hele tall og reelle tall, kan representeres som bitsekvenser i en datamaskin. Stoffet

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

MA 1410: Analyse (4 vekttall)

MA 1410: Analyse (4 vekttall) MA 110: Analyse ( vekttall) PC-øvelser uke 7, 10. - 1. september 001. Hva skal gjøres denne uken (se detaljer nedenfor): - Bli kjent med innlogging og utlogging. - Oppstart, bli kjent med og avslutning

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

Ordliste. Obligatorisk oppgave 1 - Inf 1020

Ordliste. Obligatorisk oppgave 1 - Inf 1020 Ordliste. Obligatorisk oppgave 1 - Inf 1020 I denne oppgaven skal vi tenke oss at vi vil holde et register over alle norske ord (med alle bøyninger), og at vi skal lage operasjoner som kan brukes til f.

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

De hele tall har addisjon, multiplikasjon, subtraksjon og lineær ordning, men ikke divisjon.

De hele tall har addisjon, multiplikasjon, subtraksjon og lineær ordning, men ikke divisjon. Innledning til Matematikk Hans Petter Hornæs, hans.hornaes@hig.no Det er ofte vanskelig å komme i gang et fag. Innledningsvis er det gjerne en del grunnleggende begreper som må på plass. Mange studenter

Detaljer

Emnekode: LGU 51014 Emnenavn: Matematikk 1 (5 10), emne 1. Semester: VÅR År: 2016 Eksamenstype: Skriftlig

Emnekode: LGU 51014 Emnenavn: Matematikk 1 (5 10), emne 1. Semester: VÅR År: 2016 Eksamenstype: Skriftlig Sensurveiledning Emnekode: LGU 51014 Emnenavn: Matematikk 1 (5 10), emne 1 Semester: VÅR År: 2016 Eksamenstype: Skriftlig Oppgave 1 Figuren viser hvordan en nettside forklarer en metode for addisjon og

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Oversikt. INF1000 Uke 6. Objekter, pekere og null. Lese og skrive fra/til fil. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio. Litt mer om tekster

Oversikt. INF1000 Uke 6. Objekter, pekere og null. Lese og skrive fra/til fil. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio. Litt mer om tekster Oversikt INF1000 Uke 6 Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio. Litt mer om tekster Litt om objekter, filer med easyio, tekst Arne Maus 1 2 Objekter, pekere og null Vi lager pekere og objekter

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene).

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene). Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

INF109 - Uke 1b 20.01.2016

INF109 - Uke 1b 20.01.2016 INF109 - Uke 1b 20.01.2016 1 Variabler Et program er ikke til stor hjelp hvis det er statisk. Statisk betyr at programmet bare bearbeider faste data som er lagt inn i programkoden. For å gjøre programmer

Detaljer

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader

Geografisk navigasjon. Lengde- og breddegrader Geografisk navigasjon Kartreferanse er en tallangivelse av en geografisk posisjon. Tallene kan legges inn i en datamaskin med digitalt kart, en GPS eller avmerkes på et papirkart. En slik tallmessig beskrivelse

Detaljer

1.1 Tall- og bokstavregning, parenteser

1.1 Tall- og bokstavregning, parenteser MATEMATIKK: 1 Algebra 1 Algebra 1.1 Tall- og bokstavregning, parenteser Matematikk er et morsomt fag hvis vi får det til. Som på de fleste områder er det er morsomt og givende når vi lykkes. Skal en f.eks.

Detaljer

Eneboerspillet del 2. Håvard Johnsbråten, januar 2014

Eneboerspillet del 2. Håvard Johnsbråten, januar 2014 Eneboerspillet del 2 Håvard Johnsbråten, januar 2014 I Johnsbråten (2013) løste jeg noen problemer omkring eneboerspillet vha partall/oddetall. I denne parallellversjonen av artikkelen i vil jeg i stedet

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Norsk informatikkolympiade 2012 2013 1. runde Uke 45, 2012 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler. Instruksjoner:

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12

Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Arbeid med digitale tekster i akademisk skriving Sist oppdatert 15.11.12 Seksjon for digital kompetanse Uke 46 2012/2013 Øktens emner Stiler Overskriftstil1, 2 etc Sitatstil Innholdsfortegnelse Sett inn/oppdatere

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Kapittel 1. Datamaskiner og programmeringsspråk. 1.1 Programmering

Kapittel 1. Datamaskiner og programmeringsspråk. 1.1 Programmering Kapittel 1 Datamaskiner og programmeringsspråk Dette kapitlet er en kort introduksjon til programmering. Vi vil se på hvordan man skriver, bygger og kjører programmer, samt illustrere noen sentrale programmeringsbegrep

Detaljer

Oppsummering. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering. Eksempel

Oppsummering. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering. Eksempel MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 26: Trær Sist forelesning snakket vi i hovedsak om trær med rot, og om praktisk bruk av slike. rot Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo barn barn

Detaljer

MAT1030 Diskret Matematikk

MAT1030 Diskret Matematikk MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 4: Logikk Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 27. januar 2010 (Sist oppdatert: 2010-01-27 12:47) Kapittel 4: Logikk (fortsettelse) MAT1030 Diskret

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Grunnleggende om websider og HTML-kode

Grunnleggende om websider og HTML-kode Grunnleggende om websider og HTML-kode Html er et språk / en standard som brukes for å gi instrukser til nettlesere om hvordan ulike elementer på en webside skal fortolkes og presenteres for en sluttbruker.

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK)

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) 1 TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (ITGK) Introduksjon til programmering i Matlab Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Læringsmål og pensum Mål Lære om programmering og hva et program er Lære å designe

Detaljer

En enkel while-løkke. 1 of 12 15.09.2015 15:28. 2 of 12 15.09.2015 15:28. while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt

En enkel while-løkke. 1 of 12 15.09.2015 15:28. 2 of 12 15.09.2015 15:28. while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michaelp@hioa.no) 15/09-15 En liten repetisjon Løkker Arrayer (tabeller) Løkker

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

I dag. Rep: Oppsummering - variabler. Rep: Datatyper. INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger

I dag. Rep: Oppsummering - variabler. Rep: Datatyper. INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger I dag INF1000 (Uke 3) Mer om uttrykk, terminal I/O, forgreninger Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitet i Oslo Litt repetisjon Mer om uttrykk Lesing og skriving til terminal Forgreninger

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

3 emner i dag! INF1000 Uke 5. Objekter og pekere. null. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster

3 emner i dag! INF1000 Uke 5. Objekter og pekere. null. Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster 3 emner i dag! INF1000 Uke 5 Litt om objekter, pekere og null Filer og easyio Litt mer om tekster Litt om objekter, filer med easyio, tekst 1 2 Objekter og pekere Vi lager pekere og objekter når vi bruker

Detaljer

2.3 Delelighetsregler

2.3 Delelighetsregler 2.3 Delelighetsregler Begrepene multiplikasjon og divisjon og regneferdigheter med disse operasjonene utgjør sentralt lærestoff på barnetrinnet. Det er mange tabellfakta å huske og operasjonene skal kunne

Detaljer

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup

Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup Brukerveiledning for webapplikasjonen Mathemateria 01.02.2015 Terje Kolderup Innhold Brukerveiledning for webapplikasjonen...1 Mathemateria...1 Introduksjon...3 Typisk eksempel og bryterstyring...3 Innlogging...4

Detaljer

Ole Michael Selberg. Norsk-polsk ordbok. LEXTEX-filene. 25.8.2015, kl. 14:40

Ole Michael Selberg. Norsk-polsk ordbok. LEXTEX-filene. 25.8.2015, kl. 14:40 Ole Michael Selberg Norsk-polsk ordbok LEXTEX-filene 25.8.2015, kl. 14:40 Dette heftet inneholder: 1) tabeller med (a) kodingen av NPCourier og NPMonaco, to fonter som brukes ved innskrivning av ordboksfilene

Detaljer

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menykommandoer (Mac OS )... 3 Dialogbokskommandoer (Mac OS)... 7 Palettkommandoer

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang

Matematikk 1000. Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang Matematikk 1000 Øvingeoppgaver i numerikk leksjon 1 Å komme i gang I denne øvinga skal vi bli litt kjent med MATLAB. Vi skal ikkje gjøre noen avanserte ting i dette oppgavesettet bare få et visst innblikk

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Hvordan velge lov eller forskrift

Hvordan velge lov eller forskrift Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene

Detaljer

Lese fra fil. INF1000 : Forelesning 5. Eksempel. De vanligste lesemetodene. Metoder:

Lese fra fil. INF1000 : Forelesning 5. Eksempel. De vanligste lesemetodene. Metoder: Lese fra fil Filbehandling Tekster Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo INF1000 : Forelesning 5 Vi må først importere pakken easyio Vi åpner

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

Tre måter å lese fra terminal. Java 4. Eksempel. Formatert utskrift til skjerm

Tre måter å lese fra terminal. Java 4. Eksempel. Formatert utskrift til skjerm Mer om easyio Mer om forgreninger Løkker 7. september 2004 Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for informatikk Universitetet i Oslo Java 4 1 Tre måter å lese fra terminal Først:

Detaljer

MATLABs brukergrensesnitt

MATLABs brukergrensesnitt Kapittel 3 MATLABs brukergrensesnitt 3.1 Brukergrensesnittets vinduer Ved oppstart av MATLAB åpnes MATLAB-vinduet, se figur 1.1. MATLAB-vinduet inneholder forskjellige (under-)vinduer. De ulike vinduene

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

1 C z I G + + = + + 2) Multiplikasjon av et tall med en parentes foregår ved å multiplisere tallet med alle leddene i parentesen, slik at

1 C z I G + + = + + 2) Multiplikasjon av et tall med en parentes foregår ved å multiplisere tallet med alle leddene i parentesen, slik at Ekstranotat, 7 august 205 Enkel matematikk for økonomer Innhold Enkel matematikk for økonomer... Parenteser og brøker... Funksjoner...3 Tilvekstform (differensialregning)...4 Telleregelen...7 70-regelen...8

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Argumentasjon og regnestrategier

Argumentasjon og regnestrategier Ole Enge, Anita Valenta Argumentasjon og regnestrategier Undersøkelser (se for eksempel Boaler, 2008) viser at det er en stor forskjell på hvilke oppfatninger matematikere og folk flest har om matematikk.

Detaljer

Repetisjon og mer motivasjon. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon og mer motivasjon

Repetisjon og mer motivasjon. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon og mer motivasjon Repetisjon og mer motivasjon MAT030 Diskret matematikk Forelesning 22: Grafteori Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 4. april 2008 Først litt repetisjon En graf består av noder og

Detaljer

3 Største felles faktor og minste felles multiplum

3 Største felles faktor og minste felles multiplum 3 Største felles faktor og minste felles multiplum 3.1 Største felles faktor og minste felles multiplum. Metodiske aspekter Største felles faktor og minste felles multiplum er kjente matematiske uttrykk

Detaljer

Øvingsforelesning TDT4105 Matlab

Øvingsforelesning TDT4105 Matlab Øvingsforelesning TDT4105 Matlab Øving 2. Pensum: Funksjoner, matriser, sannhetsuttrykk, if-setninger. Benjamin A. Bjørnseth 8. september 2015 2 Innhold Funksjoner Matriser Matriseoperasjoner Sannhetsuttrykk

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma R1. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 2 Regning 4 2.1 Tallet e...................................... 4 3 Sannsynlighetsregning

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menykommandoer (Mac OS )... 2 Dialogbokskommandoer (Mac OS)... 6 Palettkommandoer (Mac OS)... 7 Objektkommandoer (Mac OS)... 10 Bildekommandoer

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer