(Ollkd) keabkl ,~';' Il. ( FOR ORKE~ . JOH.. G:lDNNES 'T RAK TOR T I L HEN G E R E. . 5 nne s, 0/ U!BRHtSER STÅL. , i.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Ollkd) keabkl ,~';' Il. ( FOR ORKE~ . JOH.. G:lDNNES 'T RAK TOR T I L HEN G E R E. . 5 nne s, 0/ U!BRHtSER STÅL. , i.!"

Transkript

1 (Okd),~';' keabk FOR ORKE~ 'T RAK TOR T I L HEN G E R E U!BRHtSER STÅL I. (, i.!.i. " - I ~.~. ~. ~;t...'.._ '. "" <. _.:. 5 nne s, 0/. JOH.. ";'0 ";. " G:DNNES., MEK:\}~RKSTED - JERNINDUSTRI NS TELEFON:.(074) FANNREM

2 .~,~ -;::..-

3 SIDE.76 O~ RESERVEDELER Ved bestiinger er det vanigvis tistrekkei bare å oppgi deen's' nummer. Hvis bestieren imidertid er i tvi med hensyn ti deen, kan tieggsoppysninger være fordeaktige og sikre riktig ekspedering (f. eks. pos onsnummei og/eer betegnese). I deeisten er noen reservedeer merket: kompett. Kompettdeen dees en inn i undergrupper og er merket med et punkt foran. F.eks. deer med to punkt står i tiknytnin~ ti deer med ett underpunkt. Enkete deer er i anmerkningsrubrikken merket MSB. Disse deene rna spesiabesties og everingstid og pris avtaes for hver besti Bestiing av reservedeer ska skje gjennom Feeskjøpet. Vi forbehoder oss retten ti uten varse å foreta konstruksjonsog/eer materiaendringer. INN H O L D TILHENGERE U/BREMS, STÅL Underramme overramme T 3... side.77 Underramme overramme T 3 stor..... side.8 Underramme overramme T side.87 Tiførsessystem tipp T 3... ""... side.93 Tiførsessystem tipp T side.95 Tippsyinder Nurmi NY-OS5....side.97 Nav HDL 45 + hju.... side.99 Nav HDL 57 + hju... side.0 Eektrisk oppegg...._.side.03 Fannrem, mars 98 MEK. VERKSTED - TELEFON: (074) JERNINDUSTRI NS 730 FANNREM

4 34 J Jo / 3.,,4,' J~

5 RESERVEDELER vrtk~l ~ 3, pan 60 x 300 cm. Underramme - overramme.. STÅL Ih ti.9. Side. 77 Utgave /8 Pos I-u.=.nr-'-f ~.~~_+.~ De nr. P,nt BETEGNELSE ANMERKNINGER 3000 Tihenger T 3 S, m/pan 60 x 300 cm, kompett m/nav HDL 45 og hju 0 x 5, 8 ag 300 Tihenger T 3 S, m/pan 60 x 300 cm, kompett m/nav HDL 45 og hju,50 x 5, 0 ag 300 Underramme, kompett m/nav HDL 45, hju 0 x 5, 8 ag og tippsyinder 3003 Underramme, kompett m/nav HDL 45, hju,50 x 5, 0 ag og tippsyind er 303 Underramme kompett u/nav, hju og. tippsyinaer 303 Underramme, kompett m/nav HDL 45 og hju 0 x 5, 8, u/tippsyinder 3033 Underramme, kompett m/nav HDL 45 og hju,50 x 5, 0, u/tippsyind er Underramme Dragøkke Parkeringsfot, kompett Festebot Ø9 x 75 Orepinne M 0 Parkeringsfot Låsebot m/ring 09 x 75 Tippstøtte Vogge kompett m/kaver og boter Låsepate, vogge Fjærskive " Mutter " UNC.. Parkeringskosse, høyre

6 3 6 ]4

7 ( OJk!ee) \.." "/ RESERVEDELER ORKEL T 3, p an 60 x 300 cm. Underramme - overramme. STÅL In,tq Side,79 ~, Utgove /8 -- " Pos De, nr. nr._~, Ant BETE GNELSE ANMERKNINGER ~ ()3 c 8 ~" 3'0. Parkering skosse, venstre... Orepinne M 6. Oppagerb ot Ø35 x Skrue M 0 x Mutter M 0 L , , i Overramme, k omp.ett m/karmer Kompett set t karmer m/staker Kompett set t karmer m/staker, u/framkarm , Pan 60 x 300 cm Refeks, Refeks, Framkar, Framkarm foran rund m/nag bak - trekant m/nag Smørenipp e /8" R (oppagring bak) Skrue M 0 x 5 (stake) Mutter M 0 L (stake) Høyre sid ekarm, kompett Bøyre si dekarm TrCO-ås Venstre s idekarm, kompett Venstre TrCO-ås kompett sidekarm. Bakkarm, kompett.. Bakkarm.. TICO-ås,. Skrue M 0 x 5 (stake),.. Mutter, Høyre st ake bak. Venstre M 0 L (stake) stake bak Skrue M 8 x 6 (f/tico-ås) Mutter M 8 L (f/tico-ås) I

8

9 , 'RESERVEDELER Orke T3, pan 80 x 330 cm. Underramme - overramme. STÅL ,.-~--... Tih.fig Side.8. Utgave /8':.. ~ Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 3050 henger T3 5, m/pan 80 x 330 cm kp. m/nov HOL 45 og hju 0 x 5, 8 og 305 Tihenger T3 5, m/pan 80 x330 cm,': kp. m/nav HOL 45 og hju,50 x 5, 0 ag 3064 Tihenger T3 5, m/pon 80 x 330 cm,, kp. m/~av HOL 57 og hju 4 x6, 8; dg,. 305 Tiheng~r T3 5, mpan 80 ~ 330 cm, kpl O/nov HOL 57 og hju' 400 x 5,50 8 og 3053 UnderromOe, kp. O/nav HOL 45, hju 0 x 5; 8 ag og tippesyinder 3054 Underro~me, kp. O/nov HOL 45, hju,50 x 5, 0 ag og tippesyinder 3077 Underra~mei kp. m/nov HOL 45, hju 4 x 6, 8 ag og tippesyinder UnderromOe, kp. n/nov HOL 57, hju 400 x 5.50, 8 og og tippesyinder UnderromOe, kp. u/nav, hju og tippe syinder UnderromOe, kp. m/nov HOL 45 og hju 0 x 5, 8 og, u/tippesyinder Underrommet kpl m/nov HOL 45 og hju,50 x 5, 0 agt u/tippesyinder Underrommet kp. m/nov HOL 57 og hju 4 x 5 r 8 og, u/tippesyinder Underrommet kp. m/nov HOL 57 og hju 400 x 5,50, 8 og, u/tippesyinder

10

11 ., (OJzkef,) RESERVEDELER Orke T 3, pan 80 x 330 cm. Under ramme - overramme. STÅL Tih. fig Side.83 Utgave /8 ) Pos nr De nr. Ant BET EGNELSE Under ramme. Drag økke. Park eringsfot, kompett.. Fes te bot 09 x 75.. Ore.. Par.. Lås pinne M0 keringsfot ebot m/ring 09 x 75 0 Tipp støtte. Vog ge kompett m/kaver og boter.. Lå.. Fj ærskive ".. Mu -"< Pa. Pa.. Or. Opp.. Sk sepate vogge tter " UNC rkeringskosse, høyre rkeringskosse, venstre epinne M6 agerbot 035 x 50 rue M0 x 65.. Mu tter MO L ANMERKNINGER ~O ' Overra mme, kompett m/karmer Kompe tt sett karmer m/staker Kompe tt sett karmer m/staker u/fram karm Pan 80 x 330 cm eks, foran, rund m/nag. Ref.. Smø. Fra Ref eks, bak, trekant m/nag renippe /8"R (oppagring bak) mkarm, kompett.. Fr amkarm.. Sk.. Mu. Høy. Hø yre sidekarm.. TI. Ven.. Ve rue M0 x 5 (~take) tter M0 L (stake) re sidekarm, kompett CO-ås.. TI CO-ås stre sidekarm, kompett nstre sidekarm. Bak karm, kompett.. Ba kkarm

12 34 6 U~~ ~._9 79~ --' tj~ 8 9 er- 7 7

13 COJ/({?Æ) RESERVEDELER Orke T3, pan 80 x 330 cm. Underramme - overramme. STÅL Tih.fiq Side. 85 Utgave /8 Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER nco-å s Skiue M0 x 5 (stake) Mutter M0 L (stake) Høyre stake bak Venstre stake bbk Skrue M8 x 6 (for TICO-ås) Mutter M8 L (for TICO-ås) '0

14 ] 7 ]4 ]5 9 r;r """-- ~._---_ ,]

15 COJæe) RESERVEDELER Orke T5, pan 80 x 330 cm. Underramme - overramme. STÅL Tih. fiq Side.87 ~Utgo~~ /8 Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 300 Tihenger T5 5, pan 80 x 330 cm/ kompett m/nav HDL 45 og hju 0 x 5, 8 ag (aksing 350 mm). 30 Tihenger T5 5/ pan 80 x 330 cm/ kompett m/nav HOL 45 og hju /50 x 5, 0 ag (aksing 350 mm) 30 Tihenger T5 5/ pan 80 x 330 cm, kompett m/nav HOL 57 og ry ju 4 x '" ) 6,8 ag (aksing 60 mm) 303 Tiheng~r T5 5/ pan 80 x 330 cm, kompett m/nav HOL 57 og hju 400 x 5/50,; 8 ag (aksing 00 mm) 304 Underramme, kompett m/nav HDL 45/ hju 0 ~ 5/ 8 ag (aksing 350 mm)/ tippesyinder og ys 305 Underrom~e kompett m/nav HDL 45/ hju,50 x 5, 0 ag (aksing 350 mmy~ tippesyinder og ys 306 Underramme, kompett m/nav HDL 57, hju.4 x 6/ 8 ag (aksing 60 mm)/ tippesyinder og ys 307 Underramme, kompett m/nov HDL 57/ hj0400 x 5,50, 8 ag (aksing 00 mm)~ tippesyinder og ys 308 ' Underramme/ kompett u/nav/ hju/ tippesyinder og ys 309 Underramme, kompett m/nav HDL 45, hju 0 x 5, 8 ag (aksing 350 mm) og ys. U/tippesyinder.

16 3 \ 34 7 ; " J

17 ) i C O<æe) RESERVEDELER Pos nr De nr. Ant Or kei T5, pan 80 x 330 cm. Underramme - overromme. STÅL BETEGNELSE Tih. fi Side,39 Ut ave 8 ---i~l-_---i ANMERKNINGER 30 Und erramme, kompett m/nav HOL 45 hju,50 x 5, 0 ag (aksing 35 O mm) og ys. u/tippesyinder 3 Und erramme, kompett m/nav HOL 57 hju 4 x 6, 8 ag (aksing 60 mm) og ys, u/tippesyinder \ 3 Und erramme, kompett m/nav HDL 57, hju 400 x 5/50, 8.. ag (aksing 0 O mm). og ys, u/ tippesyinder II n, : I " J > 34 ~ , I U nderramme Oragøkke.. Parkeringsfot, kompett.. Festebot 09 x 75.. Orepinne M0.. Parkeringsfot.. Låsebot m/ring 09 x 75. Tippstøtte m/pasttopper...,* Vogge kompett m/kaver og boter Låsepate, vogge Fjærskive " Mutter " UNe Parkeringskosse, høyre Parkeringskosse, venstre Orepinne M6 Smørenippe /8 u R Aksing for nav HOL 45, hju 0 x 5 og f 50 x 5 C 00 x 00 x 5 x 350 mm Aksing for nav HOL 57, hju 4 x x 00 x 5 x 60 mm Aksing for nav HOL 57, hju 400 x 5, x 00 x 5 x 80 mm.. T ippakse, kompett ~

18 3 -~ 7 6 ;

19 (O/æf,) RESERVEDELER Orke T5, pan 80 x 330 cm. Underramme ~ Overramme. STÅL Tih. fig Side.9 UtJave /8 ; Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER " Overramme, kompett m/karmer Komett sett karmer m/staker Kompett sett karmer m/staker, u/framkarm o Pan, 80 x 330 cm Refeks foran, rund m/nag '0 Refeks bak, m/baatareim.0 Tippbot 06 (åsebot, kove).. Framkarm, kompett Framkarm '00 Skrue M0 x 5 (stake) 0.0 Mutter M0 L (stake).. Høyre. sidekorm, kompett "0 Høyre sidekarm... neo-ås '0 Venstre. sidekarm, kumpett "0 Høyre sidekarm... neo-ås. Bakkarm, kompett Bakkarm neo-ås Skrue MD x 5 (siake) Mutter M0 L (stake).. Høyre stake bak.~.. Venstre stake bak Skrue M8 x 6 (for TIeO-Iås) Mutter M8 L (for TIeO-Iås)

20 7 ~'. --".,

21 (o!tkr) Tih. f i ORKEL T3 Side. 93 ~'~ Tiførsessystem tipp Utgave RESERVEDELE!R /8 Pos nr < De nrf. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER Kobing( Bruning, pugg ISO standard Sange, kompett 70 cm <~ Muffe, /" ' Rør, /" : Nippe /" x /" Sange, kompett 60 cm. nnv. x t" utv. / -. \. ) I i I r

22 4 ~I o 9 B 7

23 (O/kiZ) RESERVEDELER Tih.fig ORKEL T5 'Side Of:' / J Tiførsessystem, tipp Utgave /8 t---"'----t-- Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER Kobing, Bruning, pugg Sange,'kompett 70 cm Mu He, /" Rør, /" gjenget Nippe, /" x 3/8" Sperreventi Abue f /" x /" Sange, / innv. x /", 60 cm Mutter M8 Stoppskive M8 Skrue M8-x 50 Fjær Wire, 8 mm Wireås, 8 -mm Hansen, kobing 0", pugg Skjøtesbnge, 50 cm Nippe " x 3/8" Muffe, " ISO standard Se merknad' = 0 cm " nnv. x utv. Merknad: For tipassing på dansk (rød/orange) syinder er deen Sange, 7/8,innv. svive, /" nnv. Nippe~ / x 7/8" (overgangsnippe)

24 ,,' r~ ~.~.. 4-~3. \ \ \ J ~ 45~~~ { I I '.

25 (Oæe). RESERVEDELER ORKEL T5 - T3 Tippsyinder, hydrauikk (grønn) -_ Nurmi NY Tih. fi.,9. Side.97 Utqave 8 o De nr. 3; { c Ant ~ , ' BETEGNELSE Syinder, kompett Laserin~ (kueeie) Kueeie; nedre (ring bredde 7 mm) Smørenippe mj topp Kueeie, øvre Låsering J 0 Syinderbotn O-ting 09, x 5,7 Syinderkappe ø 5 Tetningsring AST Styrering rjpwr O _Sk~apering P Stoppring Stempestang ø ]0 Tetningsring AST Styrering IjPWR Skrapering P Stoppring Stempestang ø 95.Tet~ing8ing AST Styrering rjpwr Skrapering p Stoppring Stempe stang ø 80 Tetingsring AST Styrering IjPWR Skrapering P Stempe stang ø 65 Kompett pakningssett Kompett kueeie ANMERKNINGER uten kueeie Presses inn

26

27 COJkee) RESERVEDELER ORKEL T3 - T5 Nov HDL hju~ Tih. fig Side,;.9~~ Utgave /8.. ~ Pos...,,.. De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 3546 Nov HDL 45 / komp.. m/okse 3~47. Novkaps e SP/SEDD.5 mm 3548 Spint 05 x 50 mm e. -gov. 'J ".J 3549 Kronemutter M30 x " Loger L 6849/0 ~ Smørenippe 6 mm J Loger LM 0949/90 i 3543 Tetningsring SMIM TetningsRot~SP/SEDD.5 mm e. -go v Akse 055 x 38 mm, Rst. 60- j Novhu s, Meehonite GD Fjærskive C 8.5 e. -gov Bot M8 x.5 x 47.5 e. -gov.' konisk Hju 0 >< 5, 8 og Dekk Sange' Feg 9 x Hju.,50 x 5, 0 og DekK 353 Sange Feg 9 x 5 ;, i I L \ ~

28 \ \ ccd

29 COJzkee) RESERVEDELER ORKEL T3 - T5 Nav HDL 57 + hju Tih. fig Side.0 Utgave /8... ~-.r-----"--~ ~ r ~ Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 3 " " " Nav HDL 57 Navkapse SP/SEDD.5 mm Sp~int 06,3 x 63 mm KronemutterM36 x 3 mm Lager LM 0949/90 Smørenippe 6 mm Lager 387 A Tetningsring CS Tetningspate SP/SEDD.5 mm Akse 0 70 x 345 mm, Rst. 60- Navhus GG0 Fjærskive C 8.5 Bot M8 x.5 x 47.5 komp. ri/akse e.-gav. e.-gov. eie-gove konisk e.-gov Hju 4 x 6, 0 og Dekk Sange Feg x "Hju 400 x 5,50, 8 og Dekk Sa~ge Feg 3 x 5,50

30

31 - Tih. f~ (Okee) ORKEL T3 - T5 Side.. 03 Eektrisk oppegg Utgave L8 RESERVEDELER Pas nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 3540 Kontakt, kompett 7 poet 354 Gummihette Kabe, 4 x!5 mm 6 m Lykt! kompett SAW 303/ Sokke Lyktgass Lyspære, Phiips 40, binkys Lyspære! Phiips 84, bakys Skrue, = 3/ Skrue, /4" " Skive, /4" Kobingsstykke 355 Pastsange,4 m Ledning, eneder,,5 mm,5 m 3553 Bakykt u/pære 3554 Lysutstyr, kompett r - )

32

Ollket RESERVEDELER. ~'i~ a;jfc\ ~ -\,.. ~.),.. (o~) ORKEl 1(9" kvalikl NNES MEKVERKSTED NS N-7320 FANNREM DELE'LISTE FOR. T41 S plan 180x 330 -- ")

Ollket RESERVEDELER. ~'i~ a;jfc\ ~ -\,.. ~.),.. (o~) ORKEl 1(9 kvalikl NNES MEKVERKSTED NS N-7320 FANNREM DELE'LISTE FOR. T41 S plan 180x 330 -- ) DELE'LSTE FOR (o) ORKE 1(9" kvaik 'T RAK TOR T L HEN G E R E T41 S pan 180x 330 Oket Ved bestiinger er det vanigvis tistrekkeig bare å oppgi deens nummer. Hvis bestieren imidertid er i tvi med hensyn ti

Detaljer

c lllæe) I~,. k"ali&l

c lllæe) I~,. kali&l c æe) I~,. k"ai& DELELISTE FOR. ORKEL T RAK T.O R T I L HEN G E RE T43 S po"n 10x375 O~ RESERVEDELER Ved bestiinger er det vanigvis tistrekkeig bare å oppgi deens nummer. Hvis bestieren imidertid er i

Detaljer

J(O!llaæ) ORKEl. Jov 'hrjalile! DELELISTl2: FOR,. T R A Kf ORT I L H E N;G ER E U/BREMSER

J(O!llaæ) ORKEl. Jov 'hrjalile! DELELISTl2: FOR,. T R A Kf ORT I L H E N;G ER E U/BREMSER DELELST: J(O!aæ) Jov 'hrjaie! FOR,. J.'"...!f" ORKE T R A Kf ORT L H E N;G ER E U/BREMSER qp.... '~... "'. :0:.\..",'...'....;.. : "o.....~.,_o -. '.' - '\.':'NE K. V E R KST E D- J ER N N DUS TR AS ;."tlefon

Detaljer

(Ollkee) O~ RESERVEDELER ORKEL. [;;:JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM. G::JDNNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR

(Ollkee) O~ RESERVEDELER ORKEL. [;;:JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM. G::JDNNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR side.4 (Okee) ItJ' L"ai& DELELISTE FOR ORKEL T RAK TOR T I L HEN G E R E T 0 S PLAN 30x430 NIBRENS O Ved bestiinger er det vanigvis tistrekkeig bare å oppgi deen's nummer. Hvis bestieren imidertid er i

Detaljer

COlllæt) I",. køalilel

COlllæt) I,. køalilel DELELISTE COæt) I",. køaie F-OR ORKEL T RAK TOR T I L HEN G E R E M/BREMSER. "..' "~.' "0 : '-0"." 0 :. :.! :'~.,.~.:' k.o. '-. "t o -_".. doh. G=:JONNES MEK VERKSTED-JERNINDUSTRI TELEFON (074) 82 375'

Detaljer

c JUcee) ~,. køalikl I)llkee RESERVEDELER ORKEL :~~ a;;;j?(\. srø DELELISTE FOR T41P plan 160 x 300 'T RAK T O 'R T I L HEN G E. R E side 1.

c JUcee) ~,. køalikl I)llkee RESERVEDELER ORKEL :~~ a;;;j?(\. srø DELELISTE FOR T41P plan 160 x 300 'T RAK T O 'R T I L HEN G E. R E side 1. side 1.34 c JUcee),. køalikl DELELISTE FOR ORKEL 'T RAK T O 'R T I L HEN G E. R E T41P plan 160 x 300 I)llkee Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren

Detaljer

c JUæe) . t6p køalilel. ORKEl [3;:JONNES O~ RESERVEDELER t[;j;:jcnnes MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR T615 plan 210x400,u/.

c JUæe) . t6p køalilel. ORKEl [3;:JONNES O~ RESERVEDELER t[;j;:jcnnes MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR T615 plan 210x400,u/. c JUæe). t6p køalilel. l DELELISTE FOR ORKEl T RAK TOR T I L HEN G E R E T615 plan 10x400,u/.brems O~ RESERVEDELER Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren

Detaljer

(Ollket) DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM. høalikl. G;:JDNNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM O~ RESERVEDELER ORKEL. t~t' DELELISTE FOR

(Ollket) DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM. høalikl. G;:JDNNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM O~ RESERVEDELER ORKEL. t~t' DELELISTE FOR (Ollket) t~t' høalikl DELELSTE FOR ORKEL T RAK TOR T L HEN G E RE. T35 plan 80 x 330 O~ RESERVEDELER sid~. 7 Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren

Detaljer

c /ljtd) i~ 3_& ~ OJllcJ!,e RESERVEDELER koalilel ORKEl ~~P G;:JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR -... :... -:.:.:.:.:":..

c /ljtd) i~ 3_& ~ OJllcJ!,e RESERVEDELER koalilel ORKEl ~~P G;:JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR -... :... -:.:.:.:.::.. c /ljtd) ~~P koalilel DELELISTE FOR ORKEl T'RAKTORTILHENGERE T81S plan 210x400 u/.brems OJllcJ!,e Ved bestillinger' er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren imidlertid

Detaljer

c lllæt) lo,. køalilel :GilONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM ORKEL O~ RESERVEDELER ::JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR ~(\.

c lllæt) lo,. køalilel :GilONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM ORKEL O~ RESERVEDELER ::JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR ~(\. Slae i.~:jci c lllæt) lo,. køalilel DELELISTE FOR ORKEL TRAKTORTILHENGERE T61 P plan 10 x 00 u / brems O~ RESERVEDELER Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren

Detaljer

(0JlIæt) ,flø,. k"ali&! G;:JONNES G::JDNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM O~ RESERVEDELER ORKEL FOR DELELISTE. TB1 p. plan 210 x400 ml brems

(0JlIæt) ,flø,. kali&! G;:JONNES G::JDNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM O~ RESERVEDELER ORKEL FOR DELELISTE. TB1 p. plan 210 x400 ml brems '. (0Jlæt),flø,. k"ali&!... DELELSTE FOR ORKEL TRAKTORTLHENGERE TB1 p. plan 10 x400 ml brems O Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren imidlertid er

Detaljer

cojakiil,) - OJlkllt DELELISTE FOR ORKEL TILHENGER " BILLY" U/BREMS 1994 GJØNNES MEK. VERKSTED AlS N-7320 FANNREM for kvalitet RESERVEDELER 16\ j "I

cojakiil,) - OJlkllt DELELISTE FOR ORKEL TILHENGER  BILLY U/BREMS 1994 GJØNNES MEK. VERKSTED AlS N-7320 FANNREM for kvalitet RESERVEDELER 16\ j I cojakiil,) - for kvalitet DELELSTE FOR ORKEL TLHENGER " BLLY" U/BREMS 1994 OJlkllt Tilh.fi.e:. ORKEt. TLHENGER, "BLLY" Side 11'::147. PLAN 210 x 350 cm UllZave 11-94 RESERVEDELSL1STE Ved bestilling av

Detaljer

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM U'!'UAvr; 1-91 (OJtkee) lop køalilel DELELISTE FOR ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 O/lJcet, Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen I s nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i

Detaljer

c Jtkd) _ t~,. køalikl ~7;~*('.. ~ \" ~ ~ ORKEl [;;:JONNES [3;:JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM '1 O~ RESERVEDELER DELELISTE FOR

c Jtkd) _ t~,. køalikl ~7;~*('.. ~ \ ~ ~ ORKEl [;;:JONNES [3;:JONNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM '1 O~ RESERVEDELER DELELISTE FOR side,'2.19 c Jtkd) _ t~,. køalikl DELELSTE FOR ORKEl T RAK TOR T L HEN G E R E T93P plan 210x450 ml brems O~ Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren

Detaljer

(Olllæf,) O/lkd, RESERVEDELER. k"alikl ORKEL I~,. G;:JCNNES MEK.VERKSTED AlS N 7320 FANNREM FOR DELELISTE. T61 P plan 2'10 x 400

(Olllæf,) O/lkd, RESERVEDELER. kalikl ORKEL I~,. G;:JCNNES MEK.VERKSTED AlS N 7320 FANNREM FOR DELELISTE. T61 P plan 2'10 x 400 side,. 151 (Olllæf,) ~,. k"alikl DELELSTE FOR ORKEL T RAK TOR T L HEN,G E R E T61 P plan '10 x 400 m/brems O/lkd, Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren

Detaljer

c Jtkd,) - Olllall ORKEL GP RESERVEDELER RESERVEDELSLISTE ORKEL TILI-IENGER T 81 5 M!SREM5 I«?,. L"alilel INNHOLD: DELELISTE FOR

c Jtkd,) - Olllall ORKEL GP RESERVEDELER RESERVEDELSLISTE ORKEL TILI-IENGER T 81 5 M!SREM5 I«?,. Lalilel INNHOLD: DELELISTE FOR DELELISTE Olllall ORKEL GP 1202. RESERVEDELER RESERVEDELSLISTE Side 2.282 Utgave 192 c Jtkd,) I«?,. L"alilel FOR ORKEL TILIIENGER T 81 5 M!SREM5 INNHOLD: TILHENGER T81 SM/BREMS OVERRAMME/UNDERRAMME TILF0RSELSSYSTEM

Detaljer

(O!lkd) ". : k øalikl. ORKEl O~ RESERVEDELER S;:JONNES ME~.VERKSTED NS N-7320 FANNREM. ~C3r 'DELELISTE FOR DOSERINGSBORD

(O!lkd) . : k øalikl. ORKEl O~ RESERVEDELER S;:JONNES ME~.VERKSTED NS N-7320 FANNREM. ~C3r 'DELELISTE FOR DOSERINGSBORD (O!lkd) ~C3r k øalikl 'DELELISTE FOR ORKEl DOSERINGSBORD SIDE 13.1 O~ Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen I. s nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i tvil med hensyn til

Detaljer

(OJlJæf,) O~ RESERVEDELER. tor bljalikl. ORKEl snøfres DELELISTE FOR. Modell f.o.m. serie 85 G~CNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM

(OJlJæf,) O~ RESERVEDELER. tor bljalikl. ORKEl snøfres DELELISTE FOR. Modell f.o.m. serie 85 G~CNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM (OJJæf,) tor bjaik DELELSTE FOR ORKE snøfres 5000 Mode f.o.m. serie 5 O Ved bestiinger er det vanigvis tistrekkeig bare å oppgi deens nummer. Hvis bestieren imidertid er i tvi med hensyn ti deen, kan tieggsoppysninger

Detaljer

COllkd) jew k"ali&l NES O~ RESERVEDELER. G:lCNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM ORKEL DELELISTE FOR. T43p plan 2.10x 375

COllkd) jew kali&l NES O~ RESERVEDELER. G:lCNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM ORKEL DELELISTE FOR. T43p plan 2.10x 375 '. 'U.J COllkd) jew k"ali&l DELELISTE FOR ORKEL T RAK TOR T I L H E N.G E R E Tp plan.10x 75 O Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren imidlertid er

Detaljer

cojlkd,) O/lJ(et RESERVEDELER ORKEL SNØFRES S2000 t10dell- 90 Loalilel I~,. FOR DELELISTE G~ONNES MEK. VERKSTED AlS N-?320 Ff\NNREM TLF.

cojlkd,) O/lJ(et RESERVEDELER ORKEL SNØFRES S2000 t10dell- 90 Loalilel I~,. FOR DELELISTE G~ONNES MEK. VERKSTED AlS N-?320 Ff\NNREM TLF. cojlkd,),. Loalilel DELELSTE FOR ORKEL SNØFRES S20 t0dell- 90 SDE: 9.29 UTGAVE: -90 O/lJ(et Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen', s nummer. Hvi8 bestilleren imidlertid er

Detaljer

Orkel S 2420. Snøfreser. Orkel AS N -7320 FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # 60516001. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel S 2420. Snøfreser. Orkel AS N -7320 FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # 60516001. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel S 2420 Snøfreser ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 60516001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med

Detaljer

(O/lJæf,) O/llæt RESERVEDELER. . ~~,. Lvalile! ORKEl F2 KOMBI. G;:JClNNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR

(O/lJæf,) O/llæt RESERVEDELER. . ~~,. Lvalile! ORKEl F2 KOMBI. G;:JClNNES MEK.VERKSTED AlS N-7320 FANNREM DELELISTE FOR Fôrutegger (O/Jæf,). ~~,. Lvaie! DELELISTE FOR ORKE F KOMBI O/æt RESERVEDELER Ved bestiinger er det van~s tistrekkeig bare å oppgi deens nummer. Hvis bestieren imidertid er i tvi med hensyn ti deen, kan.

Detaljer

C Ollkæf,) I",. køalilæ31

C Ollkæf,) I,. køalilæ31 C Ollkæf,) ",. køalilæ3 DELELSTE FOR ORKEl TRAKTORTLHENGERE T8 S plan 0 x 00 ml brems O Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delens nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i tvil

Detaljer

Orkel DX130. Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # 11410001. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel DX130. Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # 11410001. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel DX130 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 11410001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med posisjonsnummer. I tabellteksten

Detaljer

Orltel Sp/i"!:;"!:; 14/20

Orltel Sp/i!:;!:; 14/20 Orltel Sp/i"!:;"!:; 14/20 Lessevogn INNHOLD: Boggiramme Ramme for enkel hjulaksling Forprosessor med tut Underramme med bunnbelte Hydraulikk for bunnbelte Drag Hydraulikk for drag Karmer og staker Fangnett

Detaljer

Reservedelsliste Orket GP1200 = '-', Hydraulisk nett/plast-binding (mod. fra 1993). ",

Reservedelsliste Orket GP1200 = '-', Hydraulisk nett/plast-binding (mod. fra 1993). , \ Reservedelsliste Orket GP1200 = '-', Hydraulisk nett/plast-binding (mod. fra 1993). ", J o o I~I~O~ o '{~ ~ Sl{ ~7-1hy..1"""'}... ",~"'''~ i OAJca RESERVEDELER Tilh. ORKEL GP 1200 NETT/PLASTBINDING.

Detaljer

Orkel T 51. Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel T 51. Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel T 51 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 11513001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med posisjonsnummer. I tabellteksten

Detaljer

Vedmaskin Deleliste G.JONNES MEK. VERKSTED AS N FANNREM ' INNHOLp. side side side side 12.77

Vedmaskin Deleliste G.JONNES MEK. VERKSTED AS N FANNREM ' INNHOLp. side side side side 12.77 Vedmaskin 3560 INNHOLp Hovedramme Hydraulikk og elektrisk utstyr Kabel Smøreutstyr Ekstrautstyr Vedtransportør Føringsrør m/sekkholder side 12.65 side 12.69 side 12.75 side 12.77 side 12.79 side 12.83

Detaljer

Orkel TX130. Tilhenger. Orkel AS N -7320 FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # 10907001. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel TX130. Tilhenger. Orkel AS N -7320 FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # 10907001. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel TX130 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 10907001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med

Detaljer

Agromet dumperhenger T-623

Agromet dumperhenger T-623 Agromet Norge AS Stasjonsveien 74 N-375 RAMNES Tlf. +47 33 30 66 00 Fax. +47 33 30 66 0 e-post: post@agromet.no WEB: www.agromet.no Agromet dumperhenger T-63 Reservedelskatalog versjon 03 Reservedelskatalog

Detaljer

K-70-1 3100 / 3400 / 3700

K-70-1 3100 / 3400 / 3700 K-70-300 / 3400 / 3700 Gjelder fra høsten 009 RESERVEDELER SPARE PARTS Fiane, N-4993 SUNDEBRU, NORWAY - www.tellefsdal.no Tel. + 47 37 9 00 - Fax + 47 37 9 0 - post@tellefsdal.no Blank si Innhold K-70-.doc

Detaljer

Orkel DX130. Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel DX130. Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel DX130 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 11413021 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med posisjonsnummer. I tabellteksten

Detaljer

Orkel DX130. Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel DX130. Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel DX130 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 11413021 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med posisjonsnummer. I tabellteksten

Detaljer

@Jikil,) RUNDBALLEPRESSE GP 1200 1989. koalilel O~ RESERVEDELER ORKEL. ~~Jf FOR G::JONNES. .G::JONNES MEK. VERKSTED AlS N-?320 FANNREM DELE~ISTE

@Jikil,) RUNDBALLEPRESSE GP 1200 1989. koalilel O~ RESERVEDELER ORKEL. ~~Jf FOR G::JONNES. .G::JONNES MEK. VERKSTED AlS N-?320 FANNREM DELE~ISTE @Jikil,) Jf koalilel DELESTE FOR ORKEL RUNDBALLEPRESSE GP 1200 1989 O RESERVEDELER Ved bestillinger er det vanligvi.s tilstrekkelig bare å oppgi delen' s nummer. Hvis bestilleren iidlertid er i tvil med

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

OIllaJ,t. OIllæ8 ORKELGP1202. Olllæl RUNDBALLE- PRESSE GP 1202 MOD. 94 DELELISTE FOR. G;:JCNNES MEK. VERKSTED AlS N-?320F;.\NNREM.

OIllaJ,t. OIllæ8 ORKELGP1202. Olllæl RUNDBALLE- PRESSE GP 1202 MOD. 94 DELELISTE FOR. G;:JCNNES MEK. VERKSTED AlS N-?320F;.\NNREM. OIllaJ,t for Kvalitet G;:JCNNES MEK. VERKSTED AlS N-?320F;.\NNREM DELELISTE FOR Olllæl RUNDBALLE- PRESSE GP 1202 MOD. 94 OIllæ8 ORKELGP1202 Side 20.277 Utgave 1-94 RESERVEDELSLISTE INNHOLD: RAMME/SIDEPLATER

Detaljer

Agromet dumperhenger T-041/K

Agromet dumperhenger T-041/K Agromet Norge AS Stasjonsveien 74 N-3175 RAMNES Tlf. +47 33 30 66 00 Fax. +47 33 30 66 10 e-post: post@agromet.no WEB: www.agromet.no Agromet dumperhenger T-041/K Reservedelskatalog Chassis nr: T041K130000

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Tilhenger T51, T85, TT100, TT130, TX100, TX130, DX120, DX130. www.orkel.no

Tilhenger T51, T85, TT100, TT130, TX100, TX130, DX120, DX130. www.orkel.no Tilhenger T51, T85, TT100, TT130, TX100, TX130, DX120, DX130 www.orkel.no Norskproduserte kvalitetshengere med solide konstruksjoner T51 Orkel hengere representerer funksjonelle transportløsninger for

Detaljer

IDEf,Ef,ISTE. FOtrR. OJtlcpX, ORKEL FORUTLEGjER. h, Lu*l t"t. F2 K0MBI 'l 992. tr ilonl\tes MEK. VERKSTED A/S N-7320 FANNREM

IDEf,Ef,ISTE. FOtrR. OJtlcpX, ORKEL FORUTLEGjER. h, Lu*l tt. F2 K0MBI 'l 992. tr ilonl\tes MEK. VERKSTED A/S N-7320 FANNREM OJtlcpX, h, Lu*l t"t IDEf,Ef,ISTE FOtrR ORKEL FORUTLEGjER F K0MBI 'l 99 II tr ilonl\tes MEK. VERKSTED A/S N-730 FANNREM RESERVEDELER ORKEL FÖRUTLEGGER F-KOMBI RESERVEDELSLISTE Side 5_370 Utgave -9 INNHOLD.

Detaljer

Agromet dumperhenger T-041/K

Agromet dumperhenger T-041/K Agromet Norge AS Stasjonsveien 74 N-3175 RAMNES Tlf. +47 33 30 66 00 Fax. +47 33 30 66 10 e-post: post@agromet.no WEB: www.agromet.no Agromet dumperhenger T-041/K Reservedelskatalog Chassis nr: T041K130000

Detaljer

Orkel DX85. +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr. / from: #

Orkel DX85. +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr. / from: # Orkel DX85 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr. / from: # 11615001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! (GB) Always serial no. by spare part order! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for

Detaljer

Rundballepresse GP 1200. Deleliste. Side. J.nnhQlQ

Rundballepresse GP 1200. Deleliste. Side. J.nnhQlQ Rundballepresse GP 1200 J.nnhQlQ Hovedramme I sideplater Skjermer og nettkasse Nummerering av ruller Ruller Bindekasse og elektrisk opplegg Hydraulikk Hjul og nav Kraftoverføringsaksel Side 20.681 20.685

Detaljer

Orkel DX 120. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel DX 120. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel DX 120 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 10315001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Orkel TX100. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel TX100. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel TX100 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 10714001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med

Detaljer

Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr. / from: # (N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! (GB) Always serial no. by spare part order!

Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr. / from: # (N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! (GB) Always serial no. by spare part order! Orkel T 85 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr. / from: # 1913001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! (GB) Always serial no. by spare part order! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for

Detaljer

GMV Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr. / from: #

GMV Tilhenger. ( N ) Deleliste. Fra serienr. / from: # GMV 13000 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr. / from: # 11214001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! (GB) Always serial no. by spare part order! Instruksjoner for delebestillinger Delene

Detaljer

Tilhenger T51 - T85 - GMV9000 - GMV13000 - TT100 - TT130 TX100 - TX130 - DX120 - DX130. www.orkel.no

Tilhenger T51 - T85 - GMV9000 - GMV13000 - TT100 - TT130 TX100 - TX130 - DX120 - DX130. www.orkel.no Tilhenger T51 - T85 - GMV9000 - GMV13000 - TT100 - TT130 TX100 - TX130 - DX120 - DX130 www.orkel.no Norskproduserte kvalitetshengere! Tromsø Orkel AS ligger midt i Norge, på Fannrem, i Orkdal kommune,

Detaljer

Reservedelskatalog DUUN. Snøfres VF230/252. Serienummer: f.o.m t.o.m Hydr.utkaster tut

Reservedelskatalog DUUN. Snøfres VF230/252. Serienummer: f.o.m t.o.m Hydr.utkaster tut Snøfres VF0/ Gruppe: Utgave:.00 Serienummer: f.o.m. 000 t.o.m. 00 Side - Side - HovedSkrog, sliteaksling, lagre stål, glidesko Side -9 Side 0- Side - Side Utkastertut, Trepunktfester Triangel, Klebemerker

Detaljer

Orkel TX130. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel TX130. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel TX130 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 10914001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med

Detaljer

Orkel T T100. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel T T100. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel T T100 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 10614001 (N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med

Detaljer

Orkel TT130. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel TT130. Tilhenger. Orkel AS N FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel TT130 Tilhenger ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 10814001 (N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med

Detaljer

Agromet dumperhenger T-041/KO, KN

Agromet dumperhenger T-041/KO, KN Agromet Norge AS Stasjonsveien 7 N-75 RAMNES Tlf. +7 0 00 Fax. +7 0 0 e-post: post@agromet.no WEB: www.agromet.no Agromet dumperhenger T-0/KO, KN Reservedelskatalog versjon 0 Chassis nr: T0KO00 Reg nr:

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Serienummer: f.o.m t.o.m

Serienummer: f.o.m t.o.m Serienummer: f.o.m. 01099 t.o.m. 04196 Side 2-3 Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-11 Side 12 Trekkbom og Skjærplate Hydraulikkdeler Hydraulikkdeler Hydraulisk Klebemerker Trepuktfeste og støttehjul bomsylinder

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklubbe Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) El.hydraulisk grabb MONTERING BRUK VEDLIKEHOLD RESERVEDELER

Detaljer

Gruppe: 125-2- Utgave: 1.2006

Gruppe: 125-2- Utgave: 1.2006 1 Gruppe: 125-2- Utgave: 1.2006 Serienummer: f.o.m. 05001 t.o.m. 08003 Side 2-3 Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-13 Utkastervifte Innmaterskrue Skrog med Gearkasse Utkastertut Lagringer og med lagringer

Detaljer

T , TT , TX , DX

T , TT , TX , DX Keeps the wheels turning TRAKTORTILHENGERE T 51-60-85, TT 100-130, TX 100-130, DX 85-120-130 SOLID NORSK HÅNDTVERK SIDEN 1949 I 1949, i en alder av 27 år, investerte orkdalingen Johan Gjønnes i et sveiseapparat.

Detaljer

FPL-PX. Klemringskoblinger for PEX-rør

FPL-PX. Klemringskoblinger for PEX-rør FPL-PX Klemringskoblinger for PEX-rør IMI T / Koblinger / FPL-PX FPL-PX Førsteklasses, fl eksibel klemringskobling til PEX-rør i varme- og kjøleanlegg, samt i tappevannsanlegg. Finnes i imensjoner fra

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

DUUN. Sandstrøer SA800. Side Oljemotor, lagringer og drivverk h.side. Side Reguleringsventil

DUUN. Sandstrøer SA800. Side Oljemotor, lagringer og drivverk h.side. Side Reguleringsventil Gruppe: 126-1- Utgave: 9.2008 Side 22-23 Oljemotor, lagringer og drivverk h.side Side 26-27 Reguleringsventil med deler Side 24-25 Lagringer, regulering og støtteben v.side Side 20-21 Skrog, valser tetninger

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Reservedeler pr leverandør

Reservedeler pr leverandør Reservedeler pr leverandør Leverandør Side Handicare AS 2 Hepro AS 3 Invacare AS 4 Medema AS 5 Merivaara AS 6 Sunrise Medical AS 7 Varodd AS 8-10 Westnofa Industrier AS 11 Handicare AS Trafo hjertebrett

Detaljer

Serienummer: f.o.m

Serienummer: f.o.m Gruppe: -- Hovedinndeling Utgave: 0.008 Serienummer: f.o.m. 080 Side - Side - Trekkbom og Skjærplate Trepuktfeste og støttehjul Side -7 Side 8- Side 0- Side Hydraulikkdeler Hydraulikkdeler Hydraulisk Klebemerker

Detaljer

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste

Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras Safira Servantbatteri med kjedefeste Oras nr. 00 NRF-nr. 405 Strålesamler M4 x utv. Ø 0 mm kobberrør Støyklasse Trykk-klasse 50 KN/m² Tekniske data Arbeidstrykk: 00-000 kpa Vannmengde ved 00 kpa:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

B5 Bolt Ø=30 mm Rustfritt stål 316 Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten. 8 mm 15 mm

B5 Bolt Ø=30 mm Rustfritt stål 316 Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten. 8 mm 15 mm Bolter B5 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20 mm Bakstykke gjenget på bolten 8 mm bolt 30 mm 8 mm 15 mm B6 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20 mm 8 mm bolt 30 mm 8 mm 15 mm B6-30 Bolt Ø=30 mm Hull i Glass 18 20

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 100% strekkfast Enkel å montere og demontere Enkel montering under alle værforhold Høy korrosjonsbestandighet og slagfasthet For vann og ikke-agressivt avløpsvann Kan leveres for gass- og oljeprodukter

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

E39 Liavegen-Skjæret, gang- og sykkelveg

E39 Liavegen-Skjæret, gang- og sykkelveg Stats vegves Reguleringsplan Tekniske tegninger E Liaveg-Skjæret, gang- og sykkelveg Hogane Sk jæ re t Førde kommune TEKNISKE DATA Fra - til profil: Dimsjoneringsklasse: Fartsgrse: Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Rørdeler 316 L (5) (20.12.06)

Rørdeler 316 L (5) (20.12.06) Rørdeler (5) (20.12.06) Rørdeler i kvalitet, som til en hver tid er lagervare hos oss. Ring oss for prisinformasjon, samt forespørsler på andre dimensjoner enn det som er oppgitt i tabellen. Tekniske data

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Reservedelskatalog DUUN. Totrinnsfres TF256. Serienummer: f.o.m. 07001

Reservedelskatalog DUUN. Totrinnsfres TF256. Serienummer: f.o.m. 07001 Totrinnsfres TF5 Gruppe: 5-- Utgave:.00 Serienummer: f.o.m. 0700 Side - Utkastervifte Lagringer og kjede Side -5 Side -7 Innmaterskrue Skrog med med lagringer trepunktfeste og kjede Side - Tilbehør Side

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

MOI - RESERVEDELSKATALOG.

MOI - RESERVEDELSKATALOG. MOI - RESERVEDELSKATALOG. PRODUKT SIDE ABS GJØDSELPUMPE 90 AGRI 60-72-84 / GV 151 BOGGI 103 BOGGI GB 18000L (580000) 115 BREMSENAV HYDRAULISK 64 BREMSENAV MEK. NB 75 69 BREMSENAV MEKANISK 66 BUKSERINGSTRALLE

Detaljer

VIKTIG!!! Det finnes også andre Paragon gir slik som det mekaniske ES40 og Paragon P serien (eks. P23 P32- P43 )

VIKTIG!!! Det finnes også andre Paragon gir slik som det mekaniske ES40 og Paragon P serien (eks. P23 P32- P43 ) Nye Sandviksvei 16 5003 Bergen Norway Tlf. 55 964442 E-post info@kdtm.no WEB: www.kdtm.no VIKTIG!!! Det finnes også andre Paragon gir slik som det mekaniske ES40 og Paragon P serien (eks. P23 P32- P43

Detaljer

PRISLISTE MAGNET- OG DYNAMODELER

PRISLISTE MAGNET- OG DYNAMODELER Saga Næringspark, 2266 Arneberg Tlf. / fax: 62 95 15 39 Mobil: 480 29 529 E-mail : thomas.lindal@brednett.no PRISLISTE MAGNET- OG DYNAMODELER 2002 1 LUCAS K2F/ K2FC MAGNET: Lucasnr: Beskrivelse: DLnr:

Detaljer

Rør For synlige installasjoner innomhus

Rør For synlige installasjoner innomhus Rør For synlige installasjoner innomhus Godkjent at SITAC Generell beskrivelse Slanke, tynnveggede rørdeler i plast med rette utvendige flater som skjuler muffefunksjonen. Dim 32 og 40 mm. RØR, RETTE LENGDER

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

2015 PRODUKTKATALOG INSTALLASJONSMATERIELL FOR TELEKOM

2015 PRODUKTKATALOG INSTALLASJONSMATERIELL FOR TELEKOM 2015 PRODUKTKATALOG INSTALLASJONSMATERIELL FOR TELEKOM Juni 2015 GripTel AS Nedre Eikervei 26, 3045 Drammen tel: +47 906 07 683 office@griptel.no www.griptel.no Velkommen til GripTel AS din leverandør

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

Effektiv utnyttelse av soleffekten.

Effektiv utnyttelse av soleffekten. Das Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 prograet består enten av to preisolerte blgerr i rustfritt stål (VA) eller to preisolerte, fleksible kobberrr (CU). Solkollektorer og akkumulatorer forbindes effektivt med

Detaljer

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no VA-konsept BRANNVERN VA-KONSEPT Brannvern Innhold Nor kuplinger... 3 Storz kuplinger... 8 Brannhydranter... 14 Brannstender aluminium... 16 Slanger... 17 Slangeklemmer... 18 Brødrene Dahl, Brannvern Denne

Detaljer

Rustfrie stålbraketter etter kundespesifiserte mål

Rustfrie stålbraketter etter kundespesifiserte mål esteløsninger for ståltak Rustfrie stålbraketter etter kundespesifiserte mål 7 7 H H 46 H XX EVT-SG-R SR SR SR XX EVT-SG-P SR SR SR or produksjon av brakett er det alltid nødvendig å opplyse om dimensjonene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Forskruninger Innholdsfortegnelse

Forskruninger Innholdsfortegnelse Forskruninger Innholdsfortegnelse Raufoss forskruvninger... 3 Overgang push-in kobling... 4 Overgang push-in tube sealing plug... 5 Overgang push-in med 24 grader kon... 5 Rørskjøt... 5 Gjennomføring P5

Detaljer

DUUN. Sandstrøer SA500. Side Oljemotor, hydraulikkslanger, Side Reguleringsventil. Side Lagringer, regulering og støtteben v.

DUUN. Sandstrøer SA500. Side Oljemotor, hydraulikkslanger, Side Reguleringsventil. Side Lagringer, regulering og støtteben v. Gruppe: 126-1- Utgave: 09.2008 Side 22-23 Oljemotor, hydraulikkslanger, lagringer tetninger og drivverk h.side Side 26-27 Reguleringsventil med deler Side 24-25 Lagringer, regulering og støtteben v.side

Detaljer

Tlf: 41 40 38 99 Fax: 66 89 21 01

Tlf: 41 40 38 99 Fax: 66 89 21 01 20 10 1002S SLANGESOKKEL. 2/3. BSP STÅL kr - 20 10 1002S0404 SL.SOKKEL 1002S 1/4"X 1/4" kr 43,50 20 10 1002S0406 SL.SOKKEL 1002S 1/4"X 3/8" kr 30,40 20 10 1002S0504 SL.SOKKEL 1002S 5/16"X 1/4" kr 25,30

Detaljer

VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 140001. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 140001. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 140001 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Innholdsfortegnelse Serienummer: 140001-2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 25128001 SKROG... 4 25128002 UTKASTERVIFTE...

Detaljer

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT Denne monteringsavisningen er veiledende. Monteringsdetaljene bør følges nøye. Ved monteringsdetaljer utover denne veiledning henvises det til gjeldende byggestandstandarder.

Detaljer