(Ollkd) keabkl ,~';' Il. ( FOR ORKE~ . JOH.. G:lDNNES 'T RAK TOR T I L HEN G E R E. . 5 nne s, 0/ U!BRHtSER STÅL. , i.!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Ollkd) keabkl ,~';' Il. ( FOR ORKE~ . JOH.. G:lDNNES 'T RAK TOR T I L HEN G E R E. . 5 nne s, 0/ U!BRHtSER STÅL. , i.!"

Transkript

1 (Okd),~';' keabk FOR ORKE~ 'T RAK TOR T I L HEN G E R E U!BRHtSER STÅL I. (, i.!.i. " - I ~.~. ~. ~;t...'.._ '. "" <. _.:. 5 nne s, 0/. JOH.. ";'0 ";. " G:DNNES., MEK:\}~RKSTED - JERNINDUSTRI NS TELEFON:.(074) FANNREM

2 .~,~ -;::..-

3 SIDE.76 O~ RESERVEDELER Ved bestiinger er det vanigvis tistrekkei bare å oppgi deen's' nummer. Hvis bestieren imidertid er i tvi med hensyn ti deen, kan tieggsoppysninger være fordeaktige og sikre riktig ekspedering (f. eks. pos onsnummei og/eer betegnese). I deeisten er noen reservedeer merket: kompett. Kompettdeen dees en inn i undergrupper og er merket med et punkt foran. F.eks. deer med to punkt står i tiknytnin~ ti deer med ett underpunkt. Enkete deer er i anmerkningsrubrikken merket MSB. Disse deene rna spesiabesties og everingstid og pris avtaes for hver besti Bestiing av reservedeer ska skje gjennom Feeskjøpet. Vi forbehoder oss retten ti uten varse å foreta konstruksjonsog/eer materiaendringer. INN H O L D TILHENGERE U/BREMS, STÅL Underramme overramme T 3... side.77 Underramme overramme T 3 stor..... side.8 Underramme overramme T side.87 Tiførsessystem tipp T 3... ""... side.93 Tiførsessystem tipp T side.95 Tippsyinder Nurmi NY-OS5....side.97 Nav HDL 45 + hju.... side.99 Nav HDL 57 + hju... side.0 Eektrisk oppegg...._.side.03 Fannrem, mars 98 MEK. VERKSTED - TELEFON: (074) JERNINDUSTRI NS 730 FANNREM

4 34 J Jo / 3.,,4,' J~

5 RESERVEDELER vrtk~l ~ 3, pan 60 x 300 cm. Underramme - overramme.. STÅL Ih ti.9. Side. 77 Utgave /8 Pos I-u.=.nr-'-f ~.~~_+.~ De nr. P,nt BETEGNELSE ANMERKNINGER 3000 Tihenger T 3 S, m/pan 60 x 300 cm, kompett m/nav HDL 45 og hju 0 x 5, 8 ag 300 Tihenger T 3 S, m/pan 60 x 300 cm, kompett m/nav HDL 45 og hju,50 x 5, 0 ag 300 Underramme, kompett m/nav HDL 45, hju 0 x 5, 8 ag og tippsyinder 3003 Underramme, kompett m/nav HDL 45, hju,50 x 5, 0 ag og tippsyind er 303 Underramme kompett u/nav, hju og. tippsyinaer 303 Underramme, kompett m/nav HDL 45 og hju 0 x 5, 8, u/tippsyinder 3033 Underramme, kompett m/nav HDL 45 og hju,50 x 5, 0, u/tippsyind er Underramme Dragøkke Parkeringsfot, kompett Festebot Ø9 x 75 Orepinne M 0 Parkeringsfot Låsebot m/ring 09 x 75 Tippstøtte Vogge kompett m/kaver og boter Låsepate, vogge Fjærskive " Mutter " UNC.. Parkeringskosse, høyre

6 3 6 ]4

7 ( OJk!ee) \.." "/ RESERVEDELER ORKEL T 3, p an 60 x 300 cm. Underramme - overramme. STÅL In,tq Side,79 ~, Utgove /8 -- " Pos De, nr. nr._~, Ant BETE GNELSE ANMERKNINGER ~ ()3 c 8 ~" 3'0. Parkering skosse, venstre... Orepinne M 6. Oppagerb ot Ø35 x Skrue M 0 x Mutter M 0 L , , i Overramme, k omp.ett m/karmer Kompett set t karmer m/staker Kompett set t karmer m/staker, u/framkarm , Pan 60 x 300 cm Refeks, Refeks, Framkar, Framkarm foran rund m/nag bak - trekant m/nag Smørenipp e /8" R (oppagring bak) Skrue M 0 x 5 (stake) Mutter M 0 L (stake) Høyre sid ekarm, kompett Bøyre si dekarm TrCO-ås Venstre s idekarm, kompett Venstre TrCO-ås kompett sidekarm. Bakkarm, kompett.. Bakkarm.. TICO-ås,. Skrue M 0 x 5 (stake),.. Mutter, Høyre st ake bak. Venstre M 0 L (stake) stake bak Skrue M 8 x 6 (f/tico-ås) Mutter M 8 L (f/tico-ås) I

8

9 , 'RESERVEDELER Orke T3, pan 80 x 330 cm. Underramme - overramme. STÅL ,.-~--... Tih.fig Side.8. Utgave /8':.. ~ Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 3050 henger T3 5, m/pan 80 x 330 cm kp. m/nov HOL 45 og hju 0 x 5, 8 og 305 Tihenger T3 5, m/pan 80 x330 cm,': kp. m/nav HOL 45 og hju,50 x 5, 0 ag 3064 Tihenger T3 5, m/pon 80 x 330 cm,, kp. m/~av HOL 57 og hju 4 x6, 8; dg,. 305 Tiheng~r T3 5, mpan 80 ~ 330 cm, kpl O/nov HOL 57 og hju' 400 x 5,50 8 og 3053 UnderromOe, kp. O/nav HOL 45, hju 0 x 5; 8 ag og tippesyinder 3054 Underro~me, kp. O/nov HOL 45, hju,50 x 5, 0 ag og tippesyinder 3077 Underra~mei kp. m/nov HOL 45, hju 4 x 6, 8 ag og tippesyinder UnderromOe, kp. n/nov HOL 57, hju 400 x 5.50, 8 og og tippesyinder UnderromOe, kp. u/nav, hju og tippe syinder UnderromOe, kp. m/nov HOL 45 og hju 0 x 5, 8 og, u/tippesyinder Underrommet kpl m/nov HOL 45 og hju,50 x 5, 0 agt u/tippesyinder Underrommet kp. m/nov HOL 57 og hju 4 x 5 r 8 og, u/tippesyinder Underrommet kp. m/nov HOL 57 og hju 400 x 5,50, 8 og, u/tippesyinder

10

11 ., (OJzkef,) RESERVEDELER Orke T 3, pan 80 x 330 cm. Under ramme - overramme. STÅL Tih. fig Side.83 Utgave /8 ) Pos nr De nr. Ant BET EGNELSE Under ramme. Drag økke. Park eringsfot, kompett.. Fes te bot 09 x 75.. Ore.. Par.. Lås pinne M0 keringsfot ebot m/ring 09 x 75 0 Tipp støtte. Vog ge kompett m/kaver og boter.. Lå.. Fj ærskive ".. Mu -"< Pa. Pa.. Or. Opp.. Sk sepate vogge tter " UNC rkeringskosse, høyre rkeringskosse, venstre epinne M6 agerbot 035 x 50 rue M0 x 65.. Mu tter MO L ANMERKNINGER ~O ' Overra mme, kompett m/karmer Kompe tt sett karmer m/staker Kompe tt sett karmer m/staker u/fram karm Pan 80 x 330 cm eks, foran, rund m/nag. Ref.. Smø. Fra Ref eks, bak, trekant m/nag renippe /8"R (oppagring bak) mkarm, kompett.. Fr amkarm.. Sk.. Mu. Høy. Hø yre sidekarm.. TI. Ven.. Ve rue M0 x 5 (~take) tter M0 L (stake) re sidekarm, kompett CO-ås.. TI CO-ås stre sidekarm, kompett nstre sidekarm. Bak karm, kompett.. Ba kkarm

12 34 6 U~~ ~._9 79~ --' tj~ 8 9 er- 7 7

13 COJ/({?Æ) RESERVEDELER Orke T3, pan 80 x 330 cm. Underramme - overramme. STÅL Tih.fiq Side. 85 Utgave /8 Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER nco-å s Skiue M0 x 5 (stake) Mutter M0 L (stake) Høyre stake bak Venstre stake bbk Skrue M8 x 6 (for TICO-ås) Mutter M8 L (for TICO-ås) '0

14 ] 7 ]4 ]5 9 r;r """-- ~._---_ ,]

15 COJæe) RESERVEDELER Orke T5, pan 80 x 330 cm. Underramme - overramme. STÅL Tih. fiq Side.87 ~Utgo~~ /8 Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 300 Tihenger T5 5, pan 80 x 330 cm/ kompett m/nav HDL 45 og hju 0 x 5, 8 ag (aksing 350 mm). 30 Tihenger T5 5/ pan 80 x 330 cm/ kompett m/nav HOL 45 og hju /50 x 5, 0 ag (aksing 350 mm) 30 Tihenger T5 5/ pan 80 x 330 cm, kompett m/nav HOL 57 og ry ju 4 x '" ) 6,8 ag (aksing 60 mm) 303 Tiheng~r T5 5/ pan 80 x 330 cm, kompett m/nav HOL 57 og hju 400 x 5/50,; 8 ag (aksing 00 mm) 304 Underramme, kompett m/nav HDL 45/ hju 0 ~ 5/ 8 ag (aksing 350 mm)/ tippesyinder og ys 305 Underrom~e kompett m/nav HDL 45/ hju,50 x 5, 0 ag (aksing 350 mmy~ tippesyinder og ys 306 Underramme, kompett m/nav HDL 57, hju.4 x 6/ 8 ag (aksing 60 mm)/ tippesyinder og ys 307 Underramme, kompett m/nov HDL 57/ hj0400 x 5,50, 8 ag (aksing 00 mm)~ tippesyinder og ys 308 ' Underramme/ kompett u/nav/ hju/ tippesyinder og ys 309 Underramme, kompett m/nav HDL 45, hju 0 x 5, 8 ag (aksing 350 mm) og ys. U/tippesyinder.

16 3 \ 34 7 ; " J

17 ) i C O<æe) RESERVEDELER Pos nr De nr. Ant Or kei T5, pan 80 x 330 cm. Underramme - overromme. STÅL BETEGNELSE Tih. fi Side,39 Ut ave 8 ---i~l-_---i ANMERKNINGER 30 Und erramme, kompett m/nav HOL 45 hju,50 x 5, 0 ag (aksing 35 O mm) og ys. u/tippesyinder 3 Und erramme, kompett m/nav HOL 57 hju 4 x 6, 8 ag (aksing 60 mm) og ys, u/tippesyinder \ 3 Und erramme, kompett m/nav HDL 57, hju 400 x 5/50, 8.. ag (aksing 0 O mm). og ys, u/ tippesyinder II n, : I " J > 34 ~ , I U nderramme Oragøkke.. Parkeringsfot, kompett.. Festebot 09 x 75.. Orepinne M0.. Parkeringsfot.. Låsebot m/ring 09 x 75. Tippstøtte m/pasttopper...,* Vogge kompett m/kaver og boter Låsepate, vogge Fjærskive " Mutter " UNe Parkeringskosse, høyre Parkeringskosse, venstre Orepinne M6 Smørenippe /8 u R Aksing for nav HOL 45, hju 0 x 5 og f 50 x 5 C 00 x 00 x 5 x 350 mm Aksing for nav HOL 57, hju 4 x x 00 x 5 x 60 mm Aksing for nav HOL 57, hju 400 x 5, x 00 x 5 x 80 mm.. T ippakse, kompett ~

18 3 -~ 7 6 ;

19 (O/æf,) RESERVEDELER Orke T5, pan 80 x 330 cm. Underramme ~ Overramme. STÅL Tih. fig Side.9 UtJave /8 ; Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER " Overramme, kompett m/karmer Komett sett karmer m/staker Kompett sett karmer m/staker, u/framkarm o Pan, 80 x 330 cm Refeks foran, rund m/nag '0 Refeks bak, m/baatareim.0 Tippbot 06 (åsebot, kove).. Framkarm, kompett Framkarm '00 Skrue M0 x 5 (stake) 0.0 Mutter M0 L (stake).. Høyre. sidekorm, kompett "0 Høyre sidekarm... neo-ås '0 Venstre. sidekarm, kumpett "0 Høyre sidekarm... neo-ås. Bakkarm, kompett Bakkarm neo-ås Skrue MD x 5 (siake) Mutter M0 L (stake).. Høyre stake bak.~.. Venstre stake bak Skrue M8 x 6 (for TIeO-Iås) Mutter M8 L (for TIeO-Iås)

20 7 ~'. --".,

21 (o!tkr) Tih. f i ORKEL T3 Side. 93 ~'~ Tiførsessystem tipp Utgave RESERVEDELE!R /8 Pos nr < De nrf. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER Kobing( Bruning, pugg ISO standard Sange, kompett 70 cm <~ Muffe, /" ' Rør, /" : Nippe /" x /" Sange, kompett 60 cm. nnv. x t" utv. / -. \. ) I i I r

22 4 ~I o 9 B 7

23 (O/kiZ) RESERVEDELER Tih.fig ORKEL T5 'Side Of:' / J Tiførsessystem, tipp Utgave /8 t---"'----t-- Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER Kobing, Bruning, pugg Sange,'kompett 70 cm Mu He, /" Rør, /" gjenget Nippe, /" x 3/8" Sperreventi Abue f /" x /" Sange, / innv. x /", 60 cm Mutter M8 Stoppskive M8 Skrue M8-x 50 Fjær Wire, 8 mm Wireås, 8 -mm Hansen, kobing 0", pugg Skjøtesbnge, 50 cm Nippe " x 3/8" Muffe, " ISO standard Se merknad' = 0 cm " nnv. x utv. Merknad: For tipassing på dansk (rød/orange) syinder er deen Sange, 7/8,innv. svive, /" nnv. Nippe~ / x 7/8" (overgangsnippe)

24 ,,' r~ ~.~.. 4-~3. \ \ \ J ~ 45~~~ { I I '.

25 (Oæe). RESERVEDELER ORKEL T5 - T3 Tippsyinder, hydrauikk (grønn) -_ Nurmi NY Tih. fi.,9. Side.97 Utqave 8 o De nr. 3; { c Ant ~ , ' BETEGNELSE Syinder, kompett Laserin~ (kueeie) Kueeie; nedre (ring bredde 7 mm) Smørenippe mj topp Kueeie, øvre Låsering J 0 Syinderbotn O-ting 09, x 5,7 Syinderkappe ø 5 Tetningsring AST Styrering rjpwr O _Sk~apering P Stoppring Stempestang ø ]0 Tetningsring AST Styrering IjPWR Skrapering P Stoppring Stempestang ø 95.Tet~ing8ing AST Styrering rjpwr Skrapering p Stoppring Stempe stang ø 80 Tetingsring AST Styrering IjPWR Skrapering P Stempe stang ø 65 Kompett pakningssett Kompett kueeie ANMERKNINGER uten kueeie Presses inn

26

27 COJkee) RESERVEDELER ORKEL T3 - T5 Nov HDL hju~ Tih. fig Side,;.9~~ Utgave /8.. ~ Pos...,,.. De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 3546 Nov HDL 45 / komp.. m/okse 3~47. Novkaps e SP/SEDD.5 mm 3548 Spint 05 x 50 mm e. -gov. 'J ".J 3549 Kronemutter M30 x " Loger L 6849/0 ~ Smørenippe 6 mm J Loger LM 0949/90 i 3543 Tetningsring SMIM TetningsRot~SP/SEDD.5 mm e. -go v Akse 055 x 38 mm, Rst. 60- j Novhu s, Meehonite GD Fjærskive C 8.5 e. -gov Bot M8 x.5 x 47.5 e. -gov.' konisk Hju 0 >< 5, 8 og Dekk Sange' Feg 9 x Hju.,50 x 5, 0 og DekK 353 Sange Feg 9 x 5 ;, i I L \ ~

28 \ \ ccd

29 COJzkee) RESERVEDELER ORKEL T3 - T5 Nav HDL 57 + hju Tih. fig Side.0 Utgave /8... ~-.r-----"--~ ~ r ~ Pos nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 3 " " " Nav HDL 57 Navkapse SP/SEDD.5 mm Sp~int 06,3 x 63 mm KronemutterM36 x 3 mm Lager LM 0949/90 Smørenippe 6 mm Lager 387 A Tetningsring CS Tetningspate SP/SEDD.5 mm Akse 0 70 x 345 mm, Rst. 60- Navhus GG0 Fjærskive C 8.5 Bot M8 x.5 x 47.5 komp. ri/akse e.-gav. e.-gov. eie-gove konisk e.-gov Hju 4 x 6, 0 og Dekk Sange Feg x "Hju 400 x 5,50, 8 og Dekk Sa~ge Feg 3 x 5,50

30

31 - Tih. f~ (Okee) ORKEL T3 - T5 Side.. 03 Eektrisk oppegg Utgave L8 RESERVEDELER Pas nr De nr. Ant BETEGNELSE ANMERKNINGER 3540 Kontakt, kompett 7 poet 354 Gummihette Kabe, 4 x!5 mm 6 m Lykt! kompett SAW 303/ Sokke Lyktgass Lyspære, Phiips 40, binkys Lyspære! Phiips 84, bakys Skrue, = 3/ Skrue, /4" " Skive, /4" Kobingsstykke 355 Pastsange,4 m Ledning, eneder,,5 mm,5 m 3553 Bakykt u/pære 3554 Lysutstyr, kompett r - )

32

Orltel Sp/i"!:;"!:; 14/20

Orltel Sp/i!:;!:; 14/20 Orltel Sp/i"!:;"!:; 14/20 Lessevogn INNHOLD: Boggiramme Ramme for enkel hjulaksling Forprosessor med tut Underramme med bunnbelte Hydraulikk for bunnbelte Drag Hydraulikk for drag Karmer og staker Fangnett

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Bailey 8T & 10T proff Dumper tilhenger lav bygget Leveres også som 1 AKS (406x120 Commercial High Speed Axle)

Bailey 8T & 10T proff Dumper tilhenger lav bygget Leveres også som 1 AKS (406x120 Commercial High Speed Axle) ARVID GIMRE AS Vigdelsvegen 539 / 4054 TJELTA, NORWAY org. nr: 989 203 290 MVA konto nr: 3206 20 34407 telefon: +47 51 65 44 86 faks: +47 51 65 20 47 mobil: +47 928 04 448 e-post: arvid@gimre.no www.gimre.no

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 1600 L 3000 L 5000 L Varenr. 390000 Varenr. 390001 Varenr. 390002 Merk! Monterings- og vedlikeholdsinstruksen må følges. Fabrikkgarantien opphører

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Montering i FR-stativ

Montering i FR-stativ Montering i FR-stativ VEILEDNING IV5004-N Utgave D Side 1 av 6 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Innledning... 1 4. Montering av deler og utstyr... 2 5. Føringsveier for kabel... 4 6. Organisering

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Tilbakestill nettleser

Tilbakestill nettleser Tilbakestill nettleser Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din nettleser. Midlertidige filer er filer som lagres hver gang du besøker

Detaljer

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr.

NYERE NR. 108U251 107U251 99U251. De seneste utgavene av motorer kan ha inntil 15 bokstaver/siffer. Typisk nr. er ED13541U510256D. 13541 Bygglistenr. Perkins Økonomi-deler as er leverandør av originale Perkins motordeler til landbruket. Originale deler Motornummer Vi leverer originale Perkins-deler til landbruket i Norge. Vår avtale med Perkins-fabrikken

Detaljer

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men

Detaljer

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON For å bli tatt opp som elev ved Forsvarets befalsskoler stilles det krav til din fysiske form gjennom tester, både under opptak, seleksjon og elevperioden. Fysisk fostring er et viktig virkemiddel og del

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer