Markedsrapport 2 / Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2 / 2014. Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen"

Transkript

1 Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen

2 Kinesiske drag over norsk økonomi Ok, vi spiser potet, der de slurper nudler, og ja, Norge er langt mindre og rikere enn Kina, men det er også likhetstrekk mellom Kina og Norge. Noen av utfordringene er de samme. Utfordringer som spesielt angår de av oss som investerer i eiendom. Kina må bevege seg fra en æra med skyhøy, investeringsdrevet økonomisk vekst, til en æra med lav vekst, hvor konsum prioriteres. Klokere økonomisk vekst, om du vil. Også de senere års norske investeringsboom er på vei til å stilne av. Dette kan være dårlig nytt for aktiviteten i norsk økonomi, med mindre konsumet også her tar seg markert opp. En ønsket konsumvekst som kan bidra til høyere aktivitet i kongerikets utallige næringsbygg. Tabell 1 Prognoser for norsk økonomi BNP Fastlands-Norge 2 2,2 3,1 3,1 Arbeidsledighet 3,6 3,8 3,8 3,6 KPI-vekst 2 1,7 1,7 2,2 Årslønn 3,6 3,5 3,7 3,8 3 mnd NIBOR 1,7 1,7 2,1 2,6 Boligprisvekst -0,9 2,7 2,8 2,5 Investeringer i FL-Norge 0,9 2,5 4,3 4,4 Investeringer i Oljeutvinning og rørtransport 2,5-0,7 0,7-2 SSB juni2014 Tabell 1 viser duggferske BNP-anslag fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Estimatene peker i retning av moderat økonomisk vekst i mange år fremover anslagene er trolig for høye, fordi SSBs satser på at vi får et klart omslag i boliginvesteringene. Midtveis i året burde vi ha imidlertid ha sett klarere bedring enn det er mulig å få øye på, om 2015-anslagene skal kunne berges. Svakest ser Rogaland og Agderfylkene ut til å være, men det har også samlet seg opp usolgte ferdigstilte boliger i andre deler av kongeriket. Dessuten var årets første telling av oljeinvesteringene i 2015 noe svakere enn SSB la til grunn i sine estimater. De gode nyhetene er at skuffende økonomisk vekst gir vedvarende lave renter. Denne gang uten noen økning av bankenes marginer. Bankene trenger ikke øke sin inntjening, da de er i rute til å møte myndighetenes nye, og strengere, kapitalkrav. Uavhengig av 2015 anslagene, vil trolig investeringene i norsk økonomi falle noe tilbake fra rekordhøye nivåer i årene som kommer. Oljeinvesteringene, som i år passerer 230 mrd kroner vil forbli høye, men komme noe ned. Den store hotell- og kjøpesenterboomen vi har sett i senere år vil ebbe ut. Logistikkanlegg som kan understøtte Norges eksploderende internetthandel, vil fortsette å utvide. Investorer må være seg bevisst at kjøpesentrenes rolle endres, med fare for overkapasitet etter hvert som nettbutikkene vinner frem. Kommunesammenslåinger kan bli et hett tema i årene som kommer, men en skal ikke vente store endringer. Lite gjøres for å oppmuntre kommuneansatte til å kaste seg ut i det som er enorme forandringer i deres hverdag. Du får neppe store endringer i kommunekartet uten at de ansatte er motiverte. Inflasjonen ventes å bli lav i flere år fremover, preget av det globale konkurransepresset mot vårt høye pris- og kostnadsnivå. Et press som trykker også på arbeids kraften i skjermede næringer. Restauranter og hotelleiere foretrekker svensker fremfor nordmenn. I bygg og anlegg får øst-europeere mye skryt. Netto har utlendinger stått for hele sysselsettingsveksten i Norge siden finanskrisen. En litt ubehagelig trend for vår ungdom, og for de som har tenkt å selge boliger og hytter til den oppvoksende slekt. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, års Swap NOK Nøkkeltall makro pr. juni Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen Norge, som Kina, modnes. Kineserne prøver å lande en høytflyvende økonomi ved å vri den økonomiske aktiviteten fra investeringsrater tilpasset u-land, til et mer moderat tempo, liknende på det vi finner i de fleste modne økonomier. Norges utfordring er å mestre overgangen fra en æra hvor veksten i oljeinvesteringene ga store deler av norsk næringsliv sterk medvind, til en tid hvor oljeselskapene strammer til. En tid hvor også andre investeringsaktiviteter i næringslivet flater ut. Lavere økonomisk vekst ser ut til å bli begge lands skjebne. Hvor lav den blir avhenger av hvor mye landene klarer å få til av organisk konsum- og eksportdrevet vekst. Norges banks styringsrente 1,5 % KPI inflasjon siste 12 mnd 1,8 % Byggekostnadsindeks siste 12 mnd 3,6 % Boligprisindeks 2,1 % Arbeidsledighet 3,3 % Privat konsum estimat ,1 % BNP estimat ,1% 2

3 Transaksjonsmarkedet Vårløsningen kom Omsetningen så langt i 2014 viser en markant stigning i aktiviteten utover våren etter en noe treg start på året. Markedet kom sent i gang i 1. kvartal, - og det virket som mange var opptatt av å fullføre prosesser som hadde ligget over fra Volumet er noe etter fjoråret hittil i 1. halvår, men utsiktene er gode av flere årsaker. Ikke minst det faktum at bankene opererer med økt låneutmåling og reduserte marginer dette gir en god driv inn mot halvårsskiftet. Så vel bankrentene som obligasjoner med eiendom som sikkerhet har falt med punkter siden tidlig på året. Mange muligheter åpner seg for eiendomskjøpere, og vi forventer innslag av også nye aktører. Et sunt leiemarked i balanse gir investormarkedet gode impulser i tillegg til de øvrige rammebetingelsene. I 2014 blir syndikater og utlendinger sannsynligvis netto kjøpere. Netto selgere antas å være private investorer og norske fond. Det er fortsatt «lack of products» i Oslos CBD og i de andre tradisjonelt mest attraktive områdene. Mange rapporterer om store prosesser som pågår det er sikkert mange av disse som finner sin løsning i de hektiske dagene før sommerferien. Vi i NAI FirstPartners har fått på plass Markedsrapport flere transaksjoner i det siste (noen er nevnt på side 6), og vi har også flere prosesser som vil materialisere seg i Q3. Vi estimerer «prime yield» fortsatt til nivå 5,25%, men det er ikke utenkelig at vi vil oppleve en skarpere prising på enkelte objekter i nær fremtid. Utenlandske investorer Utenlandske investorer er mer enn tidligere på søk etter investeringsobjekter i Norge, med særlig fokus på kontorbygg i Oslo og evt. de tre andre større byene. Handelssegmentet er også interessant for utlendingene. Likevel vil nok ikke den relativt større andel av eiendoms kjøpene som tallene indikerte i Q1 fortsette idet vi så utenlandske investorer ta en høy %-andel i Q1 på lavt volum. I Q1 + Q2 samlet med normalisert volum utgjør utlendingers andel av investeringene ca %, omtrent som i Transaksjoner i den senere tid Oslo-området Ca kvm Type Selger Kjøper Kjøpesum NOK mill. Kakkelovnskroken Kombibygg Christ Eiendom Munkenes Næringseiendom n.a 7 Sporveisgaten Kontorbygg Munkenes Næringseiendom Merkantilbygg Holding n.a 6,5 Storgata Kontorbygg Storgaten 8 DA Eiendomsspar n.a 6,4 50% av utviklingsprosjekt Hasle Tomt/utviklingsprosjekt Höegh Eiendom AF Gruppen 300 Akersbakken Utviklingsprosjekt bolig Oslo Sanitetsforening Olav Thon Gruppen 270 Enebakkveien Utvikling Stor-Oslo Eiendom Oslo Eiendomssenter n.a Lilletorget Kontorbygg Fellesforbundet Entra Eiendom ~300 Colosseum Park Nord, Essendropsgate Handel Salto Eiendom Pembroke Real Estate 185 Kabelgaten Industri OBOS Forretningsbygg / Aspelin Ramm Eiendom Yield Bauda 273,5 6,5 Hoffsveien 70 c Kontorbygg Nordea Liv NRP Finans 171,3 Hoffsveien 70 b Kontorbygg Nordea Liv NRP Finans 220,9 Porteføljesalg Handel Braathen Eiendom Ragde Eiendom 215 Snarøyveien 20 / Quality Hotel Expo Hotell Aker Solutions Pareto Prosjekt Finans 473 Frysjavn. 50 / Kjelsåsvn.172 Tomt boligutvikling Lier Eiendom OBOS Nye Hjem n.a Landet forøvrig Ca Type Selger Kjøper Kjøpesum kvm NOK mill. Kaigaten 4/8, Bergen Kontorbygg Sparebanken Vest MNG Holding n.a Nedre Korskirkealmenning, Bergen Kontorbygg Sparebanken Vest AB Eiendommer n.a Liamyrane 8, Bergen Handel Union Eiendomsinvest n.a 147,2 7 Ulsmågvegen 6,7,8 mv., Bergen Kombi / utvikling Stortorget Midttun AS Midgard Gruppen % av joint-venture UP Entra AS, Hamar Kontorbygg Entra Eiendom Utstillingsplassen Eiendom 400 Olrud Handelspark, Hamar Handel Olrudgruppen Salto Eiendom ~400 Maskinveien 9, Forus-Stavanger Industri Sand Eiendom og Viking Eiendom Yield NRP Finans 98,3 7,7 Skippergaten 1-7, Tromsø Kontor / handel Gefa Eiendom Fire selskaper m/ 25% hver 61 Arken Langnes, Alkeveien 1, Tromsø Handel Togo Holding R. Kjeldsberg og E.A. Smith ~70 Brevika nord, Stakkevoldvn., Tromsø 17,7 daa Tomt for ind. og plasskrevende handel Tromsø havn n.a 30 Spannaveien 148, Haugesund Handel Solist Investor Roald Holding 157,3 7 Håndverksveien 11, Langhus Kombi Anthon B. Nilsen Eiendom Pareto Securities 355,2 6,8 Røykenveien 142 C, Asker Handel Røykenveien 142 AS NorgesGruppen 100 3

4 Leiemarkedet Markedet har tatt seg opp Leiemarkedet fikk en litt treg start i I Q1 var aktiviteten noe under forventning og signeringene ble strukket ut i tid. Dette kan gjerne sees i sammenheng med at det var noe svakere vekst i norsk økonomi og at leietakerne har gått en ekstra runde. Først i Q2 virker det som at det for alvor har løsnet og at signeringene har kommet og det kommer flere nå på tampen av 1. halvår. Vi erfarer en meget god aktivitet nå. Dette kan til en viss grad skyldes et etterslep fra Q1, men primært at det reelt er nye behov som skal dekkes. Undersøkelser viser at det er optimisme blant bedriftslederne vedr. utviklingen i egen virksomhet i tiden som kommer dette innebærer heller øket bemanning enn nedbemanning. Makrotallene for sysselsettingsveksten fortsetter å øke, dog i noe mindre grad enn tidligere. Dette meldes omtrent samtidig med at vi ser en betydelig svakere vekst både i oljeinvesteringer og boliginvesteringer. Spørsmålet blir hvor mye dette bremser oppgangen generelt i norsk økonomi. Gjennomsnitt nominelle leiepriser per sone Kilde: Arealstatistikk AS Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Vika - Aker Brygge Indre by Lysaker Bryn-Helsfyr Indre by sentrum Skøyen Nydalen Oslo totalt Leiemarkedet i Oslo er i balanse. Leietakernes etterspørsel og krav Vi har flere ganger i den senere tid omtalt leietakernes høye krav og forventninger til lokalenes beliggenhet, standard og fleksibilitet. Dette har stadig blitt viktigere, og vi registrerer at leietakernes betalingsvilje også har økt i takt med denne utviklingen de siste årene. De større leietakerne vil ha nybygg eller full rehabiliterte bygg. Etterspørselen etter sentrale kontoreiendommer av høy standard og nærhet til knutepunkter er derved fortsatt like aktuelt, - og det er fremdeles et begrenset tilbud i markedet på kort sikt. Gjennomsnittsarealet i nye kontorleiekontrakter har økt og vi nærmer oss opp mot kvm pr. bruker. Samtidig ser vi at løpetiden har økt fra 4,4 år til 5,3 år. Dette skyldes naturligvis dels utleiers ønske om å sikre bedre avkastning på de investeringer og tilpasninger leietakers krav har medført og dels potensielt større fleksibilitet i lokalene. Vekst i leienivåene Toppleienivåene i CBD har passert kr pr/kvm år, gjennomsnittsnivået er ca. kr pr/kvm år. I de relativt nye byggene i Bjørvika og i sentrum for øvrig (med god standard) er markedsleienivåene fra kr pr/ kvm år til kr pr/kvm år. Nybygg i disse områdene antas å oppnå toppleier fra kr pr/kvm år avhengig av beliggenhet, tilpasninger og løpetid. I sentrum for øvrig (med god standard) er markedsleienivåene rundt kr pr/kvm år. Leieprisene ligger totalt sett nå på godt over toppnivået i 2008, og har siden bunnen i andre halvår 2009 steget med ca. 22%. Vi forventer som tidligere rapportert en årlig jevn økning på 5-8% i 2014 i disse leienivåene. 4

5 I Kvadraturen og indre by for øvrig der nybygg og de store formater er mangelvare vil vi se at kun eiendommer som gjennomgår full rehabilitering og oppgradering vil være etterspurt. Det finnes eksempler på leienivåer rundt kr pr/kvm år, men markedsnivået ligger generelt betydelig lavere. Utenfor CBD / sentrum er fortsatt Skøyen-området ansett som det beste området. Leieprisene avspeiler det. Kontrakter skrives på leienivåer over kr pr/kvm år. Også i randsonen rundt Oslo er det bra etterspørsel, gjerne fra større bedrifter. Kontrakter inngått i den senere tid er på nivå kr pr/kvm år. Det vil i nær fremtid komme mange nye tilbud på nybygg i kontorsegmentet rundt knutepunkt-områdene i randsonen, og leietakere på søk vil finne flere valgmuligheter. Utviklingen i Bjørvika og på innsiden av jernbanesporene har bidratt til at Oslo indre øst vil bli et område som flere vil vurdere og derved vil utbyggere ta initiativ. Det har vist seg at det i Oslo-området hvert år er 7-12 leietakere på søk med behov ~ kvm kontor. Så langt i 2014 har det ikke vært flere enn 3-5 leietakere på søk i denne størrelsen, og vi antar at det vil være flere ute i markedet neste år på bakgrunn av forestående kontraktsutløp. Ledighet Kontorledigheten for Stor-Oslo er fortsatt stabil og ligger rundt 7%. Vi forventer at ledigheten kan synke noe videre inn i Dette skyldes i hovedsak den begrensede tilførsel av nye kontorlokaler, en middels til lav arealledighet og god etterspørsel. Oslo Kontor 10 % CBD Bjørvika Sentrum Kvadraturen Skøyen Lysaker Nydalen Helsfyr/Bryn Økern Lager 10 % Lager - Kategori A Handel 10 % Oslo - Kategori A Tromsø Kontor 10 % Tromsø Tilførsel av arealer Det var et høyt nivå på tilførsel av nybygg i kontorsegmentet i Oslo både i 2012 og i 2013 (hhv. ca kvm og ca kvm). Gjennomsnittet i de senere år har ligget på ca kvm. For 2014 ser det ut til at ferdigstilte arealer vil utgjøre kun i overkant av kvm et meget lavt nivå sett i et i historisk perspektiv. I 2015 estimeres det ferdigstillelse av nybygg på et samlet areal nærmere kvm. Definisjon: : Kontorlokaler av høy standard/nybygg og prime beliggenhet i det definerte området. : Kontorlokaler med behov for oppgradering. Lager kategori A: Høy standard/nybygg innenfor 30 kvm radius fra Oslo sentrum. Handel kategori A: Prime beliggenhet i Oslo sentrum Bogstadveien, Karl Johans gate. Leiekontrakter i den senere tid Adresse Type Utleier Leietaker Antall kvm Karenslyst Allé 9C Kontor FRAM Realinvest Scatec 631 Sommerogaten 13-15, Oslo Kontor Fortin Geelmuyden - Kiese Thiis-gården, Oslo Kontor Haakon VIIs gate 1 ANS HitecVision og Blystad Group Hvamveien 6, Oslo Lager Rimfelt Eiendom DHL Supply Chain (Norway) Nedre Kallbakkvei 88, Oslo Kontor Mallin Eiendom Premium Pet Products Norge 532 Hasle Linje Kontor Höegh Eiendom Cowi Langkaia 1 Kontor Entra Eiendom Eniro Strandveien 18 Kontor DNB Næringseiendom SG Finans Bryggegata 1 / Støperigata 2 Kontor Norwegian Property Protector Forsikring Rolf Wickstrøms vei 15 Kontor Aberdeen Eiendomsfond Norge I Digitale medier Karenslyst Allé 20 Kontor Sparebanken1 Ipsos MMI

6 Nyheter siden sist Nye medarbeidere i NAI FirstPartners NAI FirstPartners har ansatt tre nye medarbeidere. Jon W. Bergenhus kommer fra OPAK AS der han har arbeidet med verdi- og leieberegning av næringseiendom og tomter. Jon har lisens fra Norges Takseringsforbund for verditaksering av næringseiendom og boliger, og har erfaring i utarbeidelse av bl.a. verditakster, tilstandsanalyser og boligsalgsrapporter. Jon har utdannelse innen eiendomsutvikling fra UmB (Ås) og bedriftsøkonom og Eiendomsmegler MNEF fra BI Oslo. Jon starter opp etter sommerferien og vil i tillegg til å jobbe med utleie være rådgiver i utviklingsprosjekter. Til utleie-teamet har vi også ansatt en senior eiendomsrådgiver som siden 2009 hovedsakelig har arbeidet med utleie og annen rådgivning innen næringseiendom. Navn vil bli offentliggjort når han starter opp etter sommerferien. Stine Marie Olaussen er ansatt som markedskoordinator. Hun har Bachelor i eiendomsmegling (BI) og Master i Internasjonal ledelse (BI). Hun vil få ansvar for markedsføring og diverse administrative funksjoner i selskapet og også en utvidet prosjektkoordinator-rolle. Stine er allerede godt i gang i stillingen. Løsninger vi har skapt i det siste et lite utvalg Vi har i det siste skapt løsninger for et bredt utvalg av selskaper vi nevner her noen få eksempler Utleie Karenslyst Allé 9, Oslo: (FRAM Realinvest) ca. 630 kvm kontor til Scatec. Holterveien 4, Drøbak: (Slåke Invest) ca kvm til Europris. Skjærvaveien 44, Lørenskog: (Løvenskiold Handel) ca kvm lager til 3P Logistikk. Søk / leietakerrådgivning For Halliburton (olje og gassutvikling) har vi bistått i søk etter to produksjons- og lagerfasiliteter i Stavanger-området til sammen ca kvm. For Waterlogic Norge ca kvm kombilokaler fordelt på to lokasjoner i Oslo. Transaksjoner Kakkelovnskroken 1, Oslo: ca kombibygg, solgt til Munkenes Næringseiendom. Sporveisgaten 20, Oslo: ca kvm kontor- og skolebygg, solgt til Merkantilbygg Holding. Storgaten 8, Oslo: ca kvm. kontor- og butikkeiendom, solgt til Eiendomsspar. Skippergt. 1-7, Tromsø: ca kvm kontor- og butikkeiendom. Grønnegaten 64, Tromsø: ca kvm forretning for ICA Eiendom. Brevika nord og Stakkevoldvn. 299: hhv. ca. 17,7 daa og ca. 8 daa tomter sentralt i Tromsø for Tromsø Havn. Nye mandater et lite utvalg av det vi arbeider med Utleie Nytt kombibygg på Kløfta under utvikling arealer opp til kvm eksponert mot E6 kan bygges. Se for øvrig mer prosjektinformasjon i vårt utleiemagasin «Ledige Lokaler» og andre lokaler for utleie på Søk / leietakerrådgivning For Halliburton - vi ivaretar selskapets behov også i andre landsdeler i Norge. For BDO søk etter nye kontorlokaler på Romerike (hhv. Lillestrøm og Gardermoen) ca kvm. For Jysk flere butikklokasjoner hver på ca kvm i Oslo-området. For SATS treningslokaler ca kvm. For Andvord Grafisk produksjons-, lager og kontorlokaler ca kvm Oslo nord. For Visma nytt hovedkontor / nybygg Fredrikstad ca kvm. Transaksjoner Våre oppdrag og mandater innen kjøp og salg skal oftest ikke omtales i media når de er i prosess. Kontakt oss direkte for dialog om hvilke oppdrag / mandater vi arbeider med. Vi avklarer hva vi kan tilby av muligheter og hva vi kan gjøre for dere. Et av de prosjektene vi kan omtale er Herøya Industripark der vi skal selge den del av eiendomsmassen som ble benyttet av REC Wafer Norway AS. NAI FirstPartners skal på vegne av konkursboet selge ca kvm industri-, lager og kontorareal fordelt på flere bygninger. Bygningsmassen er moderne og godt teknisk utstyrt, med god lokal beliggenhet og nærhet til egen havn, nye E18 etc. For mer informasjon se 6

7 NAI FirstPartners er et megler- og rådgivningsselskap innen næringseiendom etablert i Selskapet er uavhengig og partnereiet. For tiden er vi 16 meglere og rådgivere. Vi skaper løsninger og gjennomfører eiendomsprosjekter for klienter over hele landet. Vi leverer tjenester innen transaksjon, utleie og søk etter eiendom, - samt analyse, rådgivning og verdivurdering. Vår styrke er merverdi for våre kunder gjennom Kompetanse Erfaring Et godt utviklet kontaktnett Løsningsorientert og innovativt engasjement Pålitelighet NAI FirstPartners Næringsmegling Dronning Mauds gate 10 Postboks 1540 Vika 0117 Oslo Tlf: Epost: Det er vår målsetting å være en preferert leverandør for våre kunder i et tillitsfullt, langsiktig og mangfoldig samarbeide.

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM

Innhold 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM Leietakerrådgivning Innhold 03 05 06 07 08 REFORHANDLING & RELOKALISERING VI SKAPER VERDIER FOR LEIETAKEREN SØKEPROSESSEN VÅRE KUNDER VÅRT TEAM 10 NAI FIRSTPARTNERS NÆRINGSMEGLING Leietakerrådgivning REFORHANDLING

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Byggebørsen 2013. Salgs- og utleiemarkedet for næringseiendom. Rune Husby Daglig leder Midt-Norge

Byggebørsen 2013. Salgs- og utleiemarkedet for næringseiendom. Rune Husby Daglig leder Midt-Norge Byggebørsen 2013 Salgs- og utleiemarkedet for næringseiendom Rune Husby Daglig leder Midt-Norge Leiemarkedet Leiemarkedet Bassengbakken 2 - Utleieoppdrag på vegne av Trekanttomta AS Ledighetsutvikling

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Byggebørsen 10. februar 2014

Byggebørsen 10. februar 2014 Utleiemarkedet for næringseiendom Byggebørsen 10. februar 2014 RUNE HUSBY Megler / Partner Norion Næringsmegling Rune Husby Megler / Partner Tlf: 916 61 560 Rune.husby@norion.no Einar Skomsvoll Megler

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Nr. 3. Ledige lokaler

Nr. 3. Ledige lokaler Nr. 3 Ledige lokaler Innhold GRINI NÆRINGSPARK 10-12 03 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 04 LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN 26 09 DRAMMENSVEIEN 130

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Kommuneplanens Arealdel 4. Leiemarkedet Byggeprosjekter Lønningsflaten 26 Areal: ca 2.600

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2008 Global Eiendom Vekst 2007 AS > 1 200 aksjonærer i Norge > 1 050 aksjonærer i Sverige Global Eiendom Vekst 2007 AS («GEV») Global Fastighet Tillväxt 2007 AB («GFT») 71,5 % 28,5

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Infrastruktur 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningshaugen 15 Areal

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: 3.200 m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Representative kontorlokaler sentralt i Vika

Representative kontorlokaler sentralt i Vika Representative kontorlokaler sentralt i Vika Innhold INNHOLD HISTORIEN 6 EIENDOMMEN 8 BELIGGENHET 12 LOKALENE 18 PLANTEGNING 20 FELLES- FASILITETER 26 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON 30 GÅRDEIER 36 KONTAKT 38

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM. multum.no

MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM. multum.no MULTUM NÆRINGSMEGLING UTLEIE, TRANSAKSJON, RÅDGIVNING OG VERDIVURDERING AV NÆRINGSEIENDOM Multum Næringsmegling tilbyr komplette rådgivnings- og meglertjenester for næringseiendom innen analyse, utleie,

Detaljer

Nr. 4-2014. Ledige lokaler

Nr. 4-2014. Ledige lokaler Nr. 4-2014 Ledige lokaler Innhold FORNEBU / WIDERØEVEIEN 1E 03 WIDERØEVEIEN 1E 04 LEDER 05 SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN 209 06 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 07 SLEPENDVEIEN 48 HENRIK IBSENS GATE 100 08 RÅDHUSGATEN

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 3-2015

Ledige lokaler Nr. 3-2015 Ledige lokaler Nr. 3-2015 Innhold GRENSEVEIEN 99 03 GRENSEVEIEN 99 04 LEDER 05 FRØYAS GATE 15 06 KARENSLYST ALLÉ 9A 06 RÅDHUSGATEN 5B 07 KONOWS GATE 67B 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter Prosjekter 2001 Planlagte prosjekter Fylkesmannen - Parkering 2. Salgsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016 Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Agenda 1. Tilbakeblikk 2. Nybygging siste 15 år 3. Leiepriser/arealledighet 4. Hvilke krav stiller

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014. Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen

Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014. Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Tore Berg Analytiker / Partner Rune Husby Megler/Partner Agenda Transaksjonsmarkedet Leiemarkedet kontor Handel Lager / industri

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer