Markedsrapport 2 / Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2 / 2014. Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen"

Transkript

1 Kinesiske drag over norsk økonomi Vårløsning i transaksjonsmarkedet Leiemarkedet aktivt igjen

2 Kinesiske drag over norsk økonomi Ok, vi spiser potet, der de slurper nudler, og ja, Norge er langt mindre og rikere enn Kina, men det er også likhetstrekk mellom Kina og Norge. Noen av utfordringene er de samme. Utfordringer som spesielt angår de av oss som investerer i eiendom. Kina må bevege seg fra en æra med skyhøy, investeringsdrevet økonomisk vekst, til en æra med lav vekst, hvor konsum prioriteres. Klokere økonomisk vekst, om du vil. Også de senere års norske investeringsboom er på vei til å stilne av. Dette kan være dårlig nytt for aktiviteten i norsk økonomi, med mindre konsumet også her tar seg markert opp. En ønsket konsumvekst som kan bidra til høyere aktivitet i kongerikets utallige næringsbygg. Tabell 1 Prognoser for norsk økonomi BNP Fastlands-Norge 2 2,2 3,1 3,1 Arbeidsledighet 3,6 3,8 3,8 3,6 KPI-vekst 2 1,7 1,7 2,2 Årslønn 3,6 3,5 3,7 3,8 3 mnd NIBOR 1,7 1,7 2,1 2,6 Boligprisvekst -0,9 2,7 2,8 2,5 Investeringer i FL-Norge 0,9 2,5 4,3 4,4 Investeringer i Oljeutvinning og rørtransport 2,5-0,7 0,7-2 SSB juni2014 Tabell 1 viser duggferske BNP-anslag fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Estimatene peker i retning av moderat økonomisk vekst i mange år fremover anslagene er trolig for høye, fordi SSBs satser på at vi får et klart omslag i boliginvesteringene. Midtveis i året burde vi ha imidlertid ha sett klarere bedring enn det er mulig å få øye på, om 2015-anslagene skal kunne berges. Svakest ser Rogaland og Agderfylkene ut til å være, men det har også samlet seg opp usolgte ferdigstilte boliger i andre deler av kongeriket. Dessuten var årets første telling av oljeinvesteringene i 2015 noe svakere enn SSB la til grunn i sine estimater. De gode nyhetene er at skuffende økonomisk vekst gir vedvarende lave renter. Denne gang uten noen økning av bankenes marginer. Bankene trenger ikke øke sin inntjening, da de er i rute til å møte myndighetenes nye, og strengere, kapitalkrav. Uavhengig av 2015 anslagene, vil trolig investeringene i norsk økonomi falle noe tilbake fra rekordhøye nivåer i årene som kommer. Oljeinvesteringene, som i år passerer 230 mrd kroner vil forbli høye, men komme noe ned. Den store hotell- og kjøpesenterboomen vi har sett i senere år vil ebbe ut. Logistikkanlegg som kan understøtte Norges eksploderende internetthandel, vil fortsette å utvide. Investorer må være seg bevisst at kjøpesentrenes rolle endres, med fare for overkapasitet etter hvert som nettbutikkene vinner frem. Kommunesammenslåinger kan bli et hett tema i årene som kommer, men en skal ikke vente store endringer. Lite gjøres for å oppmuntre kommuneansatte til å kaste seg ut i det som er enorme forandringer i deres hverdag. Du får neppe store endringer i kommunekartet uten at de ansatte er motiverte. Inflasjonen ventes å bli lav i flere år fremover, preget av det globale konkurransepresset mot vårt høye pris- og kostnadsnivå. Et press som trykker også på arbeids kraften i skjermede næringer. Restauranter og hotelleiere foretrekker svensker fremfor nordmenn. I bygg og anlegg får øst-europeere mye skryt. Netto har utlendinger stått for hele sysselsettingsveksten i Norge siden finanskrisen. En litt ubehagelig trend for vår ungdom, og for de som har tenkt å selge boliger og hytter til den oppvoksende slekt. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, års Swap NOK Nøkkeltall makro pr. juni Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen Norge, som Kina, modnes. Kineserne prøver å lande en høytflyvende økonomi ved å vri den økonomiske aktiviteten fra investeringsrater tilpasset u-land, til et mer moderat tempo, liknende på det vi finner i de fleste modne økonomier. Norges utfordring er å mestre overgangen fra en æra hvor veksten i oljeinvesteringene ga store deler av norsk næringsliv sterk medvind, til en tid hvor oljeselskapene strammer til. En tid hvor også andre investeringsaktiviteter i næringslivet flater ut. Lavere økonomisk vekst ser ut til å bli begge lands skjebne. Hvor lav den blir avhenger av hvor mye landene klarer å få til av organisk konsum- og eksportdrevet vekst. Norges banks styringsrente 1,5 % KPI inflasjon siste 12 mnd 1,8 % Byggekostnadsindeks siste 12 mnd 3,6 % Boligprisindeks 2,1 % Arbeidsledighet 3,3 % Privat konsum estimat ,1 % BNP estimat ,1% 2

3 Transaksjonsmarkedet Vårløsningen kom Omsetningen så langt i 2014 viser en markant stigning i aktiviteten utover våren etter en noe treg start på året. Markedet kom sent i gang i 1. kvartal, - og det virket som mange var opptatt av å fullføre prosesser som hadde ligget over fra Volumet er noe etter fjoråret hittil i 1. halvår, men utsiktene er gode av flere årsaker. Ikke minst det faktum at bankene opererer med økt låneutmåling og reduserte marginer dette gir en god driv inn mot halvårsskiftet. Så vel bankrentene som obligasjoner med eiendom som sikkerhet har falt med punkter siden tidlig på året. Mange muligheter åpner seg for eiendomskjøpere, og vi forventer innslag av også nye aktører. Et sunt leiemarked i balanse gir investormarkedet gode impulser i tillegg til de øvrige rammebetingelsene. I 2014 blir syndikater og utlendinger sannsynligvis netto kjøpere. Netto selgere antas å være private investorer og norske fond. Det er fortsatt «lack of products» i Oslos CBD og i de andre tradisjonelt mest attraktive områdene. Mange rapporterer om store prosesser som pågår det er sikkert mange av disse som finner sin løsning i de hektiske dagene før sommerferien. Vi i NAI FirstPartners har fått på plass Markedsrapport flere transaksjoner i det siste (noen er nevnt på side 6), og vi har også flere prosesser som vil materialisere seg i Q3. Vi estimerer «prime yield» fortsatt til nivå 5,25%, men det er ikke utenkelig at vi vil oppleve en skarpere prising på enkelte objekter i nær fremtid. Utenlandske investorer Utenlandske investorer er mer enn tidligere på søk etter investeringsobjekter i Norge, med særlig fokus på kontorbygg i Oslo og evt. de tre andre større byene. Handelssegmentet er også interessant for utlendingene. Likevel vil nok ikke den relativt større andel av eiendoms kjøpene som tallene indikerte i Q1 fortsette idet vi så utenlandske investorer ta en høy %-andel i Q1 på lavt volum. I Q1 + Q2 samlet med normalisert volum utgjør utlendingers andel av investeringene ca %, omtrent som i Transaksjoner i den senere tid Oslo-området Ca kvm Type Selger Kjøper Kjøpesum NOK mill. Kakkelovnskroken Kombibygg Christ Eiendom Munkenes Næringseiendom n.a 7 Sporveisgaten Kontorbygg Munkenes Næringseiendom Merkantilbygg Holding n.a 6,5 Storgata Kontorbygg Storgaten 8 DA Eiendomsspar n.a 6,4 50% av utviklingsprosjekt Hasle Tomt/utviklingsprosjekt Höegh Eiendom AF Gruppen 300 Akersbakken Utviklingsprosjekt bolig Oslo Sanitetsforening Olav Thon Gruppen 270 Enebakkveien Utvikling Stor-Oslo Eiendom Oslo Eiendomssenter n.a Lilletorget Kontorbygg Fellesforbundet Entra Eiendom ~300 Colosseum Park Nord, Essendropsgate Handel Salto Eiendom Pembroke Real Estate 185 Kabelgaten Industri OBOS Forretningsbygg / Aspelin Ramm Eiendom Yield Bauda 273,5 6,5 Hoffsveien 70 c Kontorbygg Nordea Liv NRP Finans 171,3 Hoffsveien 70 b Kontorbygg Nordea Liv NRP Finans 220,9 Porteføljesalg Handel Braathen Eiendom Ragde Eiendom 215 Snarøyveien 20 / Quality Hotel Expo Hotell Aker Solutions Pareto Prosjekt Finans 473 Frysjavn. 50 / Kjelsåsvn.172 Tomt boligutvikling Lier Eiendom OBOS Nye Hjem n.a Landet forøvrig Ca Type Selger Kjøper Kjøpesum kvm NOK mill. Kaigaten 4/8, Bergen Kontorbygg Sparebanken Vest MNG Holding n.a Nedre Korskirkealmenning, Bergen Kontorbygg Sparebanken Vest AB Eiendommer n.a Liamyrane 8, Bergen Handel Union Eiendomsinvest n.a 147,2 7 Ulsmågvegen 6,7,8 mv., Bergen Kombi / utvikling Stortorget Midttun AS Midgard Gruppen % av joint-venture UP Entra AS, Hamar Kontorbygg Entra Eiendom Utstillingsplassen Eiendom 400 Olrud Handelspark, Hamar Handel Olrudgruppen Salto Eiendom ~400 Maskinveien 9, Forus-Stavanger Industri Sand Eiendom og Viking Eiendom Yield NRP Finans 98,3 7,7 Skippergaten 1-7, Tromsø Kontor / handel Gefa Eiendom Fire selskaper m/ 25% hver 61 Arken Langnes, Alkeveien 1, Tromsø Handel Togo Holding R. Kjeldsberg og E.A. Smith ~70 Brevika nord, Stakkevoldvn., Tromsø 17,7 daa Tomt for ind. og plasskrevende handel Tromsø havn n.a 30 Spannaveien 148, Haugesund Handel Solist Investor Roald Holding 157,3 7 Håndverksveien 11, Langhus Kombi Anthon B. Nilsen Eiendom Pareto Securities 355,2 6,8 Røykenveien 142 C, Asker Handel Røykenveien 142 AS NorgesGruppen 100 3

4 Leiemarkedet Markedet har tatt seg opp Leiemarkedet fikk en litt treg start i I Q1 var aktiviteten noe under forventning og signeringene ble strukket ut i tid. Dette kan gjerne sees i sammenheng med at det var noe svakere vekst i norsk økonomi og at leietakerne har gått en ekstra runde. Først i Q2 virker det som at det for alvor har løsnet og at signeringene har kommet og det kommer flere nå på tampen av 1. halvår. Vi erfarer en meget god aktivitet nå. Dette kan til en viss grad skyldes et etterslep fra Q1, men primært at det reelt er nye behov som skal dekkes. Undersøkelser viser at det er optimisme blant bedriftslederne vedr. utviklingen i egen virksomhet i tiden som kommer dette innebærer heller øket bemanning enn nedbemanning. Makrotallene for sysselsettingsveksten fortsetter å øke, dog i noe mindre grad enn tidligere. Dette meldes omtrent samtidig med at vi ser en betydelig svakere vekst både i oljeinvesteringer og boliginvesteringer. Spørsmålet blir hvor mye dette bremser oppgangen generelt i norsk økonomi. Gjennomsnitt nominelle leiepriser per sone Kilde: Arealstatistikk AS Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Vika - Aker Brygge Indre by Lysaker Bryn-Helsfyr Indre by sentrum Skøyen Nydalen Oslo totalt Leiemarkedet i Oslo er i balanse. Leietakernes etterspørsel og krav Vi har flere ganger i den senere tid omtalt leietakernes høye krav og forventninger til lokalenes beliggenhet, standard og fleksibilitet. Dette har stadig blitt viktigere, og vi registrerer at leietakernes betalingsvilje også har økt i takt med denne utviklingen de siste årene. De større leietakerne vil ha nybygg eller full rehabiliterte bygg. Etterspørselen etter sentrale kontoreiendommer av høy standard og nærhet til knutepunkter er derved fortsatt like aktuelt, - og det er fremdeles et begrenset tilbud i markedet på kort sikt. Gjennomsnittsarealet i nye kontorleiekontrakter har økt og vi nærmer oss opp mot kvm pr. bruker. Samtidig ser vi at løpetiden har økt fra 4,4 år til 5,3 år. Dette skyldes naturligvis dels utleiers ønske om å sikre bedre avkastning på de investeringer og tilpasninger leietakers krav har medført og dels potensielt større fleksibilitet i lokalene. Vekst i leienivåene Toppleienivåene i CBD har passert kr pr/kvm år, gjennomsnittsnivået er ca. kr pr/kvm år. I de relativt nye byggene i Bjørvika og i sentrum for øvrig (med god standard) er markedsleienivåene fra kr pr/ kvm år til kr pr/kvm år. Nybygg i disse områdene antas å oppnå toppleier fra kr pr/kvm år avhengig av beliggenhet, tilpasninger og løpetid. I sentrum for øvrig (med god standard) er markedsleienivåene rundt kr pr/kvm år. Leieprisene ligger totalt sett nå på godt over toppnivået i 2008, og har siden bunnen i andre halvår 2009 steget med ca. 22%. Vi forventer som tidligere rapportert en årlig jevn økning på 5-8% i 2014 i disse leienivåene. 4

5 I Kvadraturen og indre by for øvrig der nybygg og de store formater er mangelvare vil vi se at kun eiendommer som gjennomgår full rehabilitering og oppgradering vil være etterspurt. Det finnes eksempler på leienivåer rundt kr pr/kvm år, men markedsnivået ligger generelt betydelig lavere. Utenfor CBD / sentrum er fortsatt Skøyen-området ansett som det beste området. Leieprisene avspeiler det. Kontrakter skrives på leienivåer over kr pr/kvm år. Også i randsonen rundt Oslo er det bra etterspørsel, gjerne fra større bedrifter. Kontrakter inngått i den senere tid er på nivå kr pr/kvm år. Det vil i nær fremtid komme mange nye tilbud på nybygg i kontorsegmentet rundt knutepunkt-områdene i randsonen, og leietakere på søk vil finne flere valgmuligheter. Utviklingen i Bjørvika og på innsiden av jernbanesporene har bidratt til at Oslo indre øst vil bli et område som flere vil vurdere og derved vil utbyggere ta initiativ. Det har vist seg at det i Oslo-området hvert år er 7-12 leietakere på søk med behov ~ kvm kontor. Så langt i 2014 har det ikke vært flere enn 3-5 leietakere på søk i denne størrelsen, og vi antar at det vil være flere ute i markedet neste år på bakgrunn av forestående kontraktsutløp. Ledighet Kontorledigheten for Stor-Oslo er fortsatt stabil og ligger rundt 7%. Vi forventer at ledigheten kan synke noe videre inn i Dette skyldes i hovedsak den begrensede tilførsel av nye kontorlokaler, en middels til lav arealledighet og god etterspørsel. Oslo Kontor 10 % CBD Bjørvika Sentrum Kvadraturen Skøyen Lysaker Nydalen Helsfyr/Bryn Økern Lager 10 % Lager - Kategori A Handel 10 % Oslo - Kategori A Tromsø Kontor 10 % Tromsø Tilførsel av arealer Det var et høyt nivå på tilførsel av nybygg i kontorsegmentet i Oslo både i 2012 og i 2013 (hhv. ca kvm og ca kvm). Gjennomsnittet i de senere år har ligget på ca kvm. For 2014 ser det ut til at ferdigstilte arealer vil utgjøre kun i overkant av kvm et meget lavt nivå sett i et i historisk perspektiv. I 2015 estimeres det ferdigstillelse av nybygg på et samlet areal nærmere kvm. Definisjon: : Kontorlokaler av høy standard/nybygg og prime beliggenhet i det definerte området. : Kontorlokaler med behov for oppgradering. Lager kategori A: Høy standard/nybygg innenfor 30 kvm radius fra Oslo sentrum. Handel kategori A: Prime beliggenhet i Oslo sentrum Bogstadveien, Karl Johans gate. Leiekontrakter i den senere tid Adresse Type Utleier Leietaker Antall kvm Karenslyst Allé 9C Kontor FRAM Realinvest Scatec 631 Sommerogaten 13-15, Oslo Kontor Fortin Geelmuyden - Kiese Thiis-gården, Oslo Kontor Haakon VIIs gate 1 ANS HitecVision og Blystad Group Hvamveien 6, Oslo Lager Rimfelt Eiendom DHL Supply Chain (Norway) Nedre Kallbakkvei 88, Oslo Kontor Mallin Eiendom Premium Pet Products Norge 532 Hasle Linje Kontor Höegh Eiendom Cowi Langkaia 1 Kontor Entra Eiendom Eniro Strandveien 18 Kontor DNB Næringseiendom SG Finans Bryggegata 1 / Støperigata 2 Kontor Norwegian Property Protector Forsikring Rolf Wickstrøms vei 15 Kontor Aberdeen Eiendomsfond Norge I Digitale medier Karenslyst Allé 20 Kontor Sparebanken1 Ipsos MMI

6 Nyheter siden sist Nye medarbeidere i NAI FirstPartners NAI FirstPartners har ansatt tre nye medarbeidere. Jon W. Bergenhus kommer fra OPAK AS der han har arbeidet med verdi- og leieberegning av næringseiendom og tomter. Jon har lisens fra Norges Takseringsforbund for verditaksering av næringseiendom og boliger, og har erfaring i utarbeidelse av bl.a. verditakster, tilstandsanalyser og boligsalgsrapporter. Jon har utdannelse innen eiendomsutvikling fra UmB (Ås) og bedriftsøkonom og Eiendomsmegler MNEF fra BI Oslo. Jon starter opp etter sommerferien og vil i tillegg til å jobbe med utleie være rådgiver i utviklingsprosjekter. Til utleie-teamet har vi også ansatt en senior eiendomsrådgiver som siden 2009 hovedsakelig har arbeidet med utleie og annen rådgivning innen næringseiendom. Navn vil bli offentliggjort når han starter opp etter sommerferien. Stine Marie Olaussen er ansatt som markedskoordinator. Hun har Bachelor i eiendomsmegling (BI) og Master i Internasjonal ledelse (BI). Hun vil få ansvar for markedsføring og diverse administrative funksjoner i selskapet og også en utvidet prosjektkoordinator-rolle. Stine er allerede godt i gang i stillingen. Løsninger vi har skapt i det siste et lite utvalg Vi har i det siste skapt løsninger for et bredt utvalg av selskaper vi nevner her noen få eksempler Utleie Karenslyst Allé 9, Oslo: (FRAM Realinvest) ca. 630 kvm kontor til Scatec. Holterveien 4, Drøbak: (Slåke Invest) ca kvm til Europris. Skjærvaveien 44, Lørenskog: (Løvenskiold Handel) ca kvm lager til 3P Logistikk. Søk / leietakerrådgivning For Halliburton (olje og gassutvikling) har vi bistått i søk etter to produksjons- og lagerfasiliteter i Stavanger-området til sammen ca kvm. For Waterlogic Norge ca kvm kombilokaler fordelt på to lokasjoner i Oslo. Transaksjoner Kakkelovnskroken 1, Oslo: ca kombibygg, solgt til Munkenes Næringseiendom. Sporveisgaten 20, Oslo: ca kvm kontor- og skolebygg, solgt til Merkantilbygg Holding. Storgaten 8, Oslo: ca kvm. kontor- og butikkeiendom, solgt til Eiendomsspar. Skippergt. 1-7, Tromsø: ca kvm kontor- og butikkeiendom. Grønnegaten 64, Tromsø: ca kvm forretning for ICA Eiendom. Brevika nord og Stakkevoldvn. 299: hhv. ca. 17,7 daa og ca. 8 daa tomter sentralt i Tromsø for Tromsø Havn. Nye mandater et lite utvalg av det vi arbeider med Utleie Nytt kombibygg på Kløfta under utvikling arealer opp til kvm eksponert mot E6 kan bygges. Se for øvrig mer prosjektinformasjon i vårt utleiemagasin «Ledige Lokaler» og andre lokaler for utleie på Søk / leietakerrådgivning For Halliburton - vi ivaretar selskapets behov også i andre landsdeler i Norge. For BDO søk etter nye kontorlokaler på Romerike (hhv. Lillestrøm og Gardermoen) ca kvm. For Jysk flere butikklokasjoner hver på ca kvm i Oslo-området. For SATS treningslokaler ca kvm. For Andvord Grafisk produksjons-, lager og kontorlokaler ca kvm Oslo nord. For Visma nytt hovedkontor / nybygg Fredrikstad ca kvm. Transaksjoner Våre oppdrag og mandater innen kjøp og salg skal oftest ikke omtales i media når de er i prosess. Kontakt oss direkte for dialog om hvilke oppdrag / mandater vi arbeider med. Vi avklarer hva vi kan tilby av muligheter og hva vi kan gjøre for dere. Et av de prosjektene vi kan omtale er Herøya Industripark der vi skal selge den del av eiendomsmassen som ble benyttet av REC Wafer Norway AS. NAI FirstPartners skal på vegne av konkursboet selge ca kvm industri-, lager og kontorareal fordelt på flere bygninger. Bygningsmassen er moderne og godt teknisk utstyrt, med god lokal beliggenhet og nærhet til egen havn, nye E18 etc. For mer informasjon se 6

7 NAI FirstPartners er et megler- og rådgivningsselskap innen næringseiendom etablert i Selskapet er uavhengig og partnereiet. For tiden er vi 16 meglere og rådgivere. Vi skaper løsninger og gjennomfører eiendomsprosjekter for klienter over hele landet. Vi leverer tjenester innen transaksjon, utleie og søk etter eiendom, - samt analyse, rådgivning og verdivurdering. Vår styrke er merverdi for våre kunder gjennom Kompetanse Erfaring Et godt utviklet kontaktnett Løsningsorientert og innovativt engasjement Pålitelighet NAI FirstPartners Næringsmegling Dronning Mauds gate 10 Postboks 1540 Vika 0117 Oslo Tlf: Epost: Det er vår målsetting å være en preferert leverandør for våre kunder i et tillitsfullt, langsiktig og mangfoldig samarbeide.

Markedsrapport 3 / 2014. Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer!

Markedsrapport 3 / 2014. Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer! Norge etter oljeæraen Transaksjonsmarkedet i galopp i Q4 Lave volumer i leiemarkedet Tyskland boomer! Norge etter oljeæraen Norsk økonomi har lenge klart å vokse sterkere enn våre naboland, takket være

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Markedsrapport 1 / 2015

Markedsrapport 1 / 2015 Omstilling i norsk økonomi Rekordtall i 2014 - trykket i transaksjonsmarkedet fortsetter Utfordringer i utleiemarkedet Et meget sterkt marked i UK / London Omstilling i norsk økonomi Norsk økonomi preges

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q2 2008 Markedsrapport Q2 2008 Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir

Detaljer

Markedsrapport 2 / 2015

Markedsrapport 2 / 2015 Norsk økonomi - fra særstilling til omstilling Meget aktivt transaksjonsmarked Utfordringer for utleiere Sverige: Rapport från grannlandet Norsk økonomi - fra særstilling til omstilling Norsk økonomi fortsetter

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer

Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer Markedsrapport Q2 29 Transaksjonsmarkedet k Ufordrende fremmedfinansiering, men markedet kan snu raskt når kredittmarkedene normaliseres Side 1 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Klassiske tegn på nedgangskonjunktur

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Markedsrapport Q3 2007

Markedsrapport Q3 2007 Markedsrapport Q3 2007 Gjesteartikkel av Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Wikborg, Rein & Co. Viktig for eiendomsbransjen nye regler om mva-fradrag for fast eiendom og andre kapitalvarer fra 2008 Side 4 Glitnir

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

Markedsrapport Q1 2007

Markedsrapport Q1 2007 Markedsrapport Q1 2007 Steen & Strøm ved Olav Line Utvikling av nytt og unikt senter på Økern Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Lav yield, tross noe høyere rentenivå Side 6 Glitnir Norsk Næringsmegling

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005 Q2 Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen FORTSATT FULL

Detaljer