ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på Ungdmmens bystyremøte Jbber med saker sm angår ungdm i hele Osl Følger pp de fem sakene fra Ungdmmens bystyremøte Høringsrgan fr bymfattende saker g tiltak Avhlder månedlige møter (10 møter i 2014) Deltar i faste kntaktmøter med Byråden fr kultur g næring I 2014 har Sigurd Lg Røren ledet Sentralt ungdmsråd sammen med nestleder Maika Marie Gdal Dam. Arbeidsutvalget har bestått av leder g nestleder i tillegg til Maria Skage El-Yusef, Miriam Naum, Vemund Djupvik Rundberget g Katarina Frstmann Eisenstein. Rådets sekretariat har sm tidligere vært ivaretatt av UngOrg (Barne- g ungdmsrganisasjnene i Osl) ved sekretær Sigrid Ryeng Alnes, samt prsjektleder fr Ung Medbestemmelse Odrun Misje. Oppmøte Oppmøtet på SUR møtene har variert veldig de siste årene g i Året startet veldig bra med de fleste bydeler representert på alle møter, men det har gått ne pp g ned i løpet av høsten. Bydeler sm Ullern, Vestre Aker g Grünerløkka har dessverre manglet representanter stre deler av året sm gså har påvirket ppmøte. På det meste har man vært 22 g på det minste 10. Jevnt ver har man ligget på rundt 50 % sm er et greit ppmøte med tanke på at halvparten av de møteberettigede er varaer. Det er uansett viktig å frtsette å minne rådsrepresentantene g bydelssekretærene på hvr viktig det er at de møter pp. Årsgjennmgang Januar: Planlegging av g frberedelser til Ungdmmens Bystyremøte(UBM). Årsberetning fr SUR skrives g vedtas i SUR. Wrkshp m saksfremming til UBM. Planlegging av SUR-hyttetur. Møtevirksmhet: SUR-møte. 2 AU-møter. UBM-arbeidsgruppe. Infmøte fr nye UBMere. Februar: Gjennmføring av UBM UBM åpnet av rdfører Fabian Stang g Khamshajiny Gunaratnam (Ap) på dag 1. Utdanningsbyråd Anniken Hauglie på dag 2. UBM velger ny SUR-ledelse. UBM vedtar fem saker. Planlegging av SUR-hyttetur. Opplæring av ny leder g nestleder. Planlegging av pplæring av AU. Møteaktivitet: AU-møte. UBM. Møte m bademelding. Mediearbeid: Innslag med leder på NRK Østlandssendingen m UBM sakene Årsberetning fr Sentralt ungdmsråd Side 1 av 6

2 Mars: April: Mai: Juni: SUR velger nytt AU. Hyttetur med pplæring av SUR g utarbeidelse av strategier fr UBM-sakene. AU-pplæring. Arbeidskveld med ferdigstilling av strategier. Årsmøte i UngOrg. Høringssvar på Skateplan fr Osl kmmune. Ferdigstilling av ungdmshøringsrapprten m skle. Møteaktivitet: SUR-møte. AU-verlapp. AU-møte. Dialgmøte m strategi fr psykisk helsearbeid i sl kmmune. Bstedsløse aksjn. Arbeidskveld med arbeid rundt UBM sakene. Uttalelse m Ungdmmens Strting. Sett på frslag til kmmuneplan. Ungdmshøringsrapprt sendt i trykken. Møteaktivitet: SUR-møte med rientering m kmmuneplanarbeidet fra byrådsavdelingen fr Finans. 2 AU-møter. Kntaktmøte med byråd Hallstein Bjercke. Deputasjn m «Vekk med trynefaktr» g «Plitisk fravær i ungdmssklen» i utdanningskmiteen. Mediaarbeid: SiD m plitisk fravær Gjennmført aksjn m trynefaktr. Levert høringssvar på kmmuneplan. Vedtatt fremtidserklæring. Framlegg av UBM sakene fr Osl Bystyre. Møteaktivitet: Sur-møte. 2 AU-møter. Lbbymøte fr plitisk fravær med Trbjørn Furulund(frp). Deputasjn m «Ungdmspris til Ungdm» i miljø- g samferdselskmiteen. Presentert viktige utfrdringer fr ungdm fr prgramseminaret til Osl SV. Arrangert sekretærtreff fr sekretærene fr de lkale ungdmsrådene(lur). Lagt fram fremtidserklæring i frbindelse med grunnlvsjubileet. Traff Trmsø ungdmsråd fr erfaringsutveksling g ssialisering. Søkt penger til gjennmføring av lederkurs fr LUR til høsten, fikk ingen støtte. Valg av tema til ungdmshøring Smmeravslutning. Møteaktiviteter: SUR- møte g smmeravslutning. Deputasjn m «bedre helsetilbud fr ungdm» g «Verdige løsninger fr bstedsløse) i helse- g ssialkmiteen. Evalueringsmøte med AU. Juli: Smmerferie August: Oppstart SUR. Sendt høringssvar på handlingsplan fr psykisk helsearbeid. Satt ned arbeidsgruppe fr ungdmshøring. Aksjnsverksted på SUR-møtet. Møteaktivitet: Au-møte, SUR-møte; aksjnsverksted ved Natalie Ekrll, September Deltatt på utvekslingsknferanse med ungdmmer fra Praha. Arrangert arbeidskveld; planlegging av aksjn. Gjennmført aksjn fr bedre svømmeundervisning. Deltatt på debatt m ungdm g seksualitet. Startet arbeidet med Osl kmmunes budsjett Møteaktivitet: 2 AU-møter, SUR-møte, Møte med byråden fr helse g ssiale tjenester m psykisk helse Oktber Gjennmført ungdmshøring m Mangfld. Arbeidskveld; Planlegging av aksjn. Gjennmføring av aksjn «Ungdmspris til Ungdm». Gjennmgått budsjettfrslaget til Årsberetning fr Sentralt ungdmsråd Side 2 av 6

3 Osl kmmune 2015 g vedtatt SURs budsjettinnspill. Gitt innspill til «Behvsplan fr idrett, friluftsliv g fysisk aktivitet». Opplæring fr LUR. Møteaktivitet: 2 AU-møter. SUR-møte. Møte med Slveig Hrne m ungdmsrådskanalen g ungdmsmedvirkning. Møte med representanter fr resten av fylkesungdmsrådene g diskutert mulighet fr nasjnalt ungdmsråd. Budsjettdeputasjn hs «helse g ssialkmiteen». Møte med østlandssamarbeidet ung. Media: Oppslag i OslBy m ungdmsprisaksjn. Nvember Arbeidskveld; planlegging av aksjn. Hldt innledning på UNICEFS feiring av barneknvensjnens 25. årsjubileum. Møteaktivitet: 2 AU-møter. Budsjettdeputasjner med «Kultur g utdanningskmiteen» g «Miljø g samferdelskmiteen». Deputasjn med «helse g ssialkmiteen» m handlingsplan fr uønsket svangerskap g abrt. Møte med byrådet m kjønnsmangfld g frihet, fr likeverd uavhengig av kjønnsidentitet g seksuell rientering. Kntaktmøte med knstituerende byråd fr kultur g næring. Desember Gjennmført fakkeltg g markering fr bedre sklehelsetjeneste. Startet arbeidet med UBM. Møtevirksmhet: AU-møte. SUR-møte. UBM arbeidsgruppemøte. Ferdigstilt rapprt m ungdmshøring tema mangfld. Media: TV2 nyhetene m aksjn fr bedre sklehelsetjeneste. Sakene fra Ungdmmens bystyremøte 2014 På Ungdmmens bystyremøte (UBM) 2014 ble fem saker valgt ut til rdinær behandling i bystyret. Under følger en gjennmgang av de enkelte sakene, g hvrdan vi har jbbet med dem. Verdige Løsninger fr bstedsløse i Osl Ungdmmens bystyremøte mener at: Osl kmmune må sørge fr en umiddelbar styrkning av antall midlertidige vernattingsplasser, i samarbeid med ideelle aktører, fr å sikre at ingen bstedsløse tvinges til å sve ute. En økning av standarden på midlertidige vernattingsplasser sm innebefatter en frbedring av dusj- g talettilbud At det bygges flere kmmunale bliger At alle kmmunale bliger legges til mråder der det finnes relativt få av disse, med mål m en jevnt frdelt kmmunal bligmasse Dette er en sak sm engasjerte mange under UBM g gså senere. SUR arrangerte våren 2014 en aksjn sm gikk ut på å sve ute i slidaritet med de bstedsløse. Det ble dessverre ikke en vernatting, men det ble en hyggelig kveld med banner g en gd del flk. Senere den samme våren, ble det gså arrangert en deputasjn i frkant av behandlingen av saken. Bystyret vedtk kun en liten del av saken, sm handler m at det skal jbbes med å spre de kmmunale bligene med mål m en jevnt frdelt kmmunal bligmasse. Vedtaket er vagt g betyr dessverre veldig lite i praksis. Nye kmmunale bliger legges frtrinnsvis til mråder der det finnes få av disse, men mål m jevnt frdelt kmmunalt bligmasse. Styrk helsetilbudene fr ungdm i Osl Årsberetning fr Sentralt ungdmsråd Side 3 av 6

4 Ungdmmens bystyremøte mener at: Osl kmmune må øke bevilgningen til sklehelsetjenesten slik at antall årsverk blir tilfredsstillende. Dette må gjøres i dialg med ungdm g de ansatte i sklehelsetjenesten Osl kmmune må verta ansvaret fr sklehelsetjenesten fra bydelene I sin styrking av helsetilbud fr ungdm, må Osl kmmune fkusere på tre hvedmråder: Kvalitet, tilgjengelighet g infrmasjn Osl kmmune må øke fkus på å ha gde rådgivere i sklehelsetjenesten, g ikke minst ha et tilbud sm er riktig i henhld til lven Det må være kmmunepsyklger tilgjengelig fr ungdm i alle bydeler Kuttet i bevilgning til Sex g Samfunn må reverseres, g tilskuddet må ytterligere økes. Helsetjenesten har vært en viktig sak fr Sentralt Ungdmsråd i flere år, g ungdmmer har gjentatte ganger stemt det frem sm en av de fem viktigste sakene. Elevrganisasjnen i Osl g helsesøsterfrbundet har gså samarbeidet med ss med dette. Vi har vært på deputasjn fr bedre helsetjeneste, på dialgmøte med Osl kmmune g arrangert aksjn i samarbeid med Elevrganisasjnen i Osl g Helsesøsterfrbundet. Gjennm dette har vi til en viss grad fått gjennmslag. I budsjettet økes bevilgningen til sklehelsetjenesten på 21 milliner, men dette er ikke øremerkede midler. Samtidig må bydelene gjøre stre kutt i sine budsjetter sm de selv avgjør hvr skal tas, ne sm kan gå hardt utver blant annet sklehelsetjenesten framfr den styrkingen vi egentlig trenger. 1. I sin styrking av helsetilbudet fr ungdm, må Osl kmmune fkusere på tre hvedmråder. Kvalitet, tilgjengelighet g infrmasjn 2. Osl kmmune må øke fkus på å ha gde rådgivere i sklehelsetjenesten, g ikke minst ha et tilbud sm er riktig i henhld til lven, Ungdmspris fr ungdm Ungdmmens bystyremøte mener at: Osl kmmune g Ruter må senke prisen på 30-dagersbilletten fr barn, ungdm g studenter til 200 krner. Osl kmmune må kreve at private aktører senker prisene på barne- g ungdmsbilletter Det må være barneprisbillett fr ungdm fram til fylte 18 år på enkeltbilletten Det skal være et tilbud m 365 dagers billett fr barn, ungdm g studenter. Tilbudet burde, på lik linje med 30 dagers billetten, åpnes g settes til en rimelig pris slik at det lønner seg fr kundene å velge dette. Saken har engasjert mange ungdm, men SUR har sett på det sm usannsynlig at saken ble vedtatt av bystyret. I tidsperiden mellm UBM g fellesferien skjedde det lite rundt saken, frdi det var viktigere å fkusere på sakene sm ble behandlet før ferien. SUR tk saken med i høringssvar g andre relevante prsesser. Bla. I høringen m byplanlegging g aktivitet g friluftsliv i sl. Saken ble lagt frem av ledelsen i SUR i bystyret sammen med de andre fire pririterte sakene denne våren. I periden etter smmerferien g frem til juleferien var SUR representert i deputasjn med miljø g samferdsel kmiteen. Sm en del av aksjnshøsten SUR har hatt, arrangerte vi en aksjn på sls kllektivtransprt i mrådet rundt Jernbanetrget. Ca. 40 stk. deltk på aksjnen. Her fikk vi medie ppslag g byrådsleder Stian Berger Røsland tweetet aksjnen vår. Saken m billigere kllektivtransprt har gså vært en pririteringssak under budsjettbehandlingen. Her var SUR gså representert i deputasjn. Bystyrets vedtak : Det freligger ingen flertallsvedtak fra bystyret. Årsberetning fr Sentralt ungdmsråd Side 4 av 6

5 Vekk med trynefaktr Ungdmmens bystyremøte mener at: Osl kmmune må starte pp et prøveprsjekt med annym retting av heldagsprøver på et utvalg av ungdms g videregående skler i Osl. Utdanningsetaten må, i samråd med aktuelle aktører, utføre en evaluering av prøveprsjektet med annym retting av heldagsprøver. Dette bør danne utgangspunkt fr en ny vurdering av hvrvidt man bør innføre annym retting i slsklen. Både elevens g sklens navn skal være annymt ved skriftlig eksamen i ungdms- g videregående skle. Denne saken viste det seg raskt å være stre muligheter fr å få igjennm. I april var vi på deputasjn i utdanningskmiteen g i mai gjennmførte vi aksjnen «Helt annym» sammen med elevrganisasjnen i Osl, hvr en gjeng med ungdmmer møtte pp utenfr Osl rådhus med banner g ansiktsmaling g krevde en slutt trynefaktr i slsklen. I juni vedtk bystyret at byråden, i regi av utdanningsetaten, skulle sette i gang et prøveprsjekt med annym retting. Prsjektet settes i gang på et utvalg skler i løpet av våren SUR fikk dermed fult gjennmslag fr saken. Bystyret ber byrådet gjennmføre et prøveprsjekt med annym retting i tråd med intensjnene i frslaget til Ungdmmens bystyremøte(ubm), på egnet måte. Plitisk fravær på ungdmssklen Ungdmmens bystyremøte mener at: Osl kmmune må innføre plitisk fravær i ungdmssklen på lik linje med videregående skle Før Bystyrets vedtak var det en del intensivt arbeid med saken m plitisk fravær på ungdmssklen i SUR. I april var SUR på deputasjn i kultur- g utdanningskmiteen g senere samme måned skrev vi et leserinnlegg til Si ;D angående plitisk fravær. Nen partier var psitive til saken fra starten av (AP, SV g R), mens flertallet (H, V, KrF) var bestemte på å ikke vedta saken slik UBM hadde vedtatt den. H, V g KrF stemte heller fr MDGs frslag. Venstre vippet spesielt g gikk blant annet ut i media sammen med Elevrganisasjnen i Osl (EO) den 7. mai 2014 g sa at de var fr saken. I artikkelen står det gså at det var et frventet flertall fr saken i bystyret, men Venstre snudde g stemte imt UBM-vedtaket g fr MDGs vedtak. I mai dr vi så på et lbbymøte med Trbjørn Furulund (FrP) fr å se hvrdan FrP lå i frhld til saken, men det ble flertall fr MDGs frslag. 1. Byrådet bes endre permisjnsreglene slik at permisjn innvilges i inntil 10 dager per skleår når dette fremstår sm frsvarlig jmf. Opplæringslva 2-11, med unntak fr rene ferieaktiviteter sm ikke kan begrunnes i hensyn til barnet. Saken ble behandlet sammen med sak m frslag til endringer i permisjnsreglene fra MDG. I tillegg til dette vedtaket er plitisk fravær nå spesifisert sm eksempel på ne sklene kan gi gyldig permisjn fr. Årsberetning fr Sentralt ungdmsråd Side 5 av 6

6 Sigurd Lg Røren leder fr Sentralt ungdmsråd Maika Maria Gdal Dam nestleder fr Sentralt ungdmsråd Årsberetning fr Sentralt ungdmsråd Side 6 av 6

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Oslo kommune. Slik styres Oslo

Oslo kommune. Slik styres Oslo Oslo kommune Slik styres Oslo 2 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer