MANUAL MDS-10 Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 1 AB Micatrone,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL MDS-10 Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 1 AB Micatrone, 1999-2004"

Transkript

1 MANUAL MDS-10 Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 1

2 Sid 2 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

3 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MDS-10 5 MENYSYSTEM 5 ANLEGG NY...5 ANLEGG ÅPNE...5 ANLEGG TA BORT...5 ANLEGG EGENSKAPER...6 ANLEGG ANMERKNINGSBLOKK...6 VIS REGISTER...7 VIS IKKE SYNKRON REGISTER...7 VIS LOGGING...7 VIS DIAGRAM...8 INNSTILLINGER FOR SERIE...9 SKALERING AV MÅLEVERDIER OG TIDSPUNKTER...9 VIS ARKIV...10 KOMMUNIKASJON HENT...10 KOMMUNIKASJON SEND...10 KOMMUNIKASJON SEND DIREKTE...11 KOMMUNIKASJON AKTIVER TTY...11 KOMMUNIKASJON NULLSTILL SYNK...11 KOMMUNIKASJON RING OPP...11 KOMMUNIKASJON LEGG PÅ...11 KOMMUNIKASJON INNSTILLINGER...12 GRUNNPROGRAM...13 RAPPORT HURTIGUTSKRIFT...13 RAPPORT FORHÅNDSVISNING...13 RAPPORT SKRIV UT...13 RAPPORT SKRIVERINNSTILLINGER...13 FLIKER 14 REGISTER...14 MENYTRE...14 REGISTERLISTE...14 ALARM...15 HENDELSESLISTE...15 ENERGISTATISTIKK...15 KALENDERKLOKKE...16 Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 3

4 ANSLUTNING TIL MOG-1000-O2K 17 PROGRAMMERING AV MOG-1000-O2K ANSLUTNING TIL MVP PROGRAMMERING AV MVP ANSLUTNING TIL MTR PROGRAMMERING AV MTR ANSLUTNING TIL MQD PROGRAMMERING AV MQD ANSLUTNING TIL MEL PROGRAMMERING AV MEL ANSLUTNING TIL MG-O2R 22 PROGRAMMERING AV MG-O2R ANSLUTNING TIL MVP PROGRAMMERING AV MVP Sid 4 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

5 Velkommen til MDS-10 Dette program brukes for å hjelpe til med programmering og dokumentering av Micatrones PLS:er. Det er også mulig å logge opp til 8 måleverdier, f.eks. Turledningstemperatur. Vennligst rapporter eventuelle feil til: Oppdateringer kan hentes fra vår hjemmeside: Menysystem Anlegg Vis Kommunikasjon Grunnprogram Rapport Vindu Hjelp Anlegg Ny Legger til et nytt anlegg/kjelsentral i databasen. Allment Anlegg: Navn på anlegget. Dette navn vises siden i programvinduets rubrikk samt skrives ut på alle rapporter (ikke hurtigutskrift). Kontaktperson: Navn på f.eks. maskinist eller driftsansvarlig for anlegget. Telefonnummer: Telefonnummer till kontaktpersonen. Anslutning: Angi om anslutningen er direkte dvs. seriekabel mellom PC og en PLS f.eks. MVP-3000 eller om anslutningen skjer oppringt med telemodem. Er anslutningen oppringt må også et telefonnummer till modemet i anlegget oppgis. Skriv inn alle siffere som skal slås. Bruk 'w' for å avvente summetone. F.eks. 0w for å ringe ut fra et sentralbord. Anlegg Åpne Velg hvilket eksisterende anlegg Du vil åpne. Vil Du opprette et nytt anlegg, velg Ny anlegg. Anlegg Ta bort Tar bort valgt anlegg. Alle data forsvinner og kan ikke angres. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 5

6 Anlegg Egenskaper Viser egenskapene (f.eks. Navn, Telefonnummer og installerte PLS:er) for det anlegg som er åpent. Allment PLS se Anlegg Ny. Viser hvilke PLS:er som er tilgjengelige for MDS-10, deres adresse i nettverket samt en kort beskrivelse av hver PLS. MDS-10 støtter følgende PLS:er: MEL-1000 MG-O2R MOG-1000-O2K MOG-1000-O2K / BIO MQD-55 MTR-3000 MVP-300 MVP-3000 For å legge til en PLS, gjør slik: 1. Klikk på Legg til. 2. Klikk på det merkede feltet under Type PLS. 3. Klikk på pilen i feltets høyre kant og velg Din PLS i listen som vises. 4. Klikk på feltet for Nettverksadresse. Skriv in PLS:ns adresse. For MOG-1000-O2K er adressen lik verdien i register 220 Nettverksadresse. For MVP-3000 finner Du nettverksadressen i menyn 11 Kommunikasjon 1 Felles under Programmering. I MEL-1000, MG-O2R, MQD-55, MTR-3000 og MVP-300 finner du adressen i parametergruppen for Kommunikasjon. 5. Klikk på feltet for Beskrivelse. Angi en kort beskrivelse for PLS:n f.eks. Kjel A. 6. Gjenta punkt 1-5 om flere PLS:er skal legges til. 7. Avslutt med OK. For å ta bort en PLS, gjør slik: 1. Merk PLS:n i listen. 2. Klikk på Ta bort. Alle data for PLS:n forsvinner og kan ikke angres. Anlegg Anmerkningsblokk Her kan Du gjøre anmerkninger for Din egen husk. Klikk på Ny anmerkning for å legge til en rubrikk sist i anmerkningsblokken. Rubrikken inneholder navn på anlegget, type og beskrivelse av valgt PLS samt dagens dato og klokkeslett. Høyreklikk på anmerkningsblokken for å klippe ut og lime inn fra Windows utklippstavle, utføre søkninger i anmerkningsblokken samt skrive ut på standardskriver. Sid 6 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

7 Vis Register Skriv in nummeret på det register Du vil se. Om registret ikke vises kan det bero på at registerlisten er begrenset via menytreet. Velg da å vise alle register og prøv igjen. Du kan også med pilene velge Først, Foregående, Neste og Siste registeret. Også her gjelder at registerlisten kan være begrenset via menytreet. Vis Ikke synkron register Viser første registeret som ikke er synkronisert med PLS:n. Register anses som synkroniserte når deres verdi hentes fra en PLS eller sendes til en PLS og overføringen gikk bra. Register som ikke er tilgjengelige via kommunikasjon anses som synkroniserte når de får en ny verdi i registerlisten. Vis Logging Opp til 8 måleverdier pr. anlegg kan logges. Logging skjer med valgbart tidsintervall og presenteres med et linjediagram. Måleverdier Loggede måleverdier: Lister de måleverdier som er valgt for Logging. Intervall: Angir tiden mellom hver avlesning. Minste tid er 10 sekunder. Gjør opphold: Avbryter Logging temporært. For å begynne å logge data igjen, merk av i kryssruten. Legg til en måleverdi Høyreklikk på valgt register i registerlisten og velg Legg til Logging. Ta bort en måleverdi Merk måleverdien i listen Loggede måleverdier: og trykk på Ta bort. Alle loggede måleverdier forsvinner og kan ikke angres. Vedlikehold en måleverdi Hver måleverdi som logges kan vedlikeholdes, dvs. innsamlede loggverdier kan kopieres till utklippstavlen og/eller tas bort fra databasen. Dette kan skje for alle loggverdier eller kun for en del. Trykk på Vedlikehold... Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 7

8 Diagram Velg måleverdi: Velg hvilke måleverdier som skal vises i linjediagrammet. Y-akse: Velg mellom Venstre og Høyre Y-akse for valgt måleverdi. Om to måleverdier med ulik størrelse skal vises i samme diagram, f.eks. Kapasitet og O 2 -innhold, kan måleverdiene ha hver sin skala (Y-akse). Velg f.eks. Venstre for Kapasitet og Høyre for O 2 -innold. Når du siden ser på diagrammet kan du angi skala f.eks for Kapasitet og for O 2 -innhold. Vis diagrammet ved å trykke på Vis diagram. Vedlikehold Velg loggverdier: Velg hvilke loggverdier du vil behandle. Øverst i dialogruten vises data for alle loggverdier samt for de loggverdier som du har valgt å behandle. Relativt til: Om du velger loggverdier eldre eller nyere enn et visst antall timer så kan du her bestemme hvordan den valgte tidsperioden skal beregnes. Den kan gå ut fra tidspunktet for siste loggverdien eller fra aktuell tid. Klipp ut: Valgte loggverdier kopieres til Windows utklippstavle og tas samtidig bort fra databasen. Kopier: Valgte loggverdier kopieres til Windows utklippstavle. Ta bort: Valgte loggverdier tas bort fra databasen. Loggverdier som er kopiert til Windows utklippstavle kan limes inn i et annet Windowsprogram, f.eks. Microsoft Excel. Vis diagram Her vises loggede måleverdier som et linjediagram. Ved å klikke med venstre museknapp og dra fra venstre til høyre, ovenfra og ned, kan et område i linjediagrammet vises forstørret. For å vise hele linjediagrammet igjen, klikk med venstre museknapp og dra fra høyre til venstre, ovenfra og ned. Linjediagrammet kan også panoreres (forskyves opp, ned, venstre og høyre). Klikk med høyre museknapp og dra til ønsket posisjon. Klikk på en linje for å gjøre innstillinger for serien (linjen). Klikk på Skalaer for å endre skala for måleverdier og tidpsunkter. Vis målepunkter: Viser punkter på linjen der avlesning fra PLS har skjedd. Vis måleverdier: Viser avlest måleverdi ved hvert punkt i linjediagrammet. Klikk på Kopier for å kopiere diagrammet til Windows utklippstavle. Diagram som er kopiert til Windows utklippstavle kan limes inn i et annet Windowsprogram, f.eks. Microsoft Word. Klikk på Skriv ut for utskrift. Sid 8 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

9 Innstillinger for Serie Innstillinger kan gjøres for å bytte Y-akse, endre farge, vise måleverdier og målepunkter i ulike stiler. Y-akse: Velg mellom Venstre og Høyre Y-akse. Om to måleverdier med ulik størrelse skal vises i samme diagram, f.eks. Kapasitet og O 2 -innhold, kan måleverdiene ha hver sin skala (Y-akse). Velg f.eks. Venstre for Kapasitet og Høyre for O 2 -innold. Når du siden ser på diagrammet kan du angi skala f.eks for Kapasitet og for O 2 -innhold. Farge: Velg en farge for serien. Linjen og eventuelle målepunkter vises med denne farge. Vis måleverdier: Viser avlest måleverdi ved hvert punkt i linjediagrammet. Vis målepunkter: Viser punkter på linjen der avlesning fra PLS har skjedd. Punktstil: Angir hvordan målepunktene skal se ut. Skalering av måleverdier og tidspunkter Innstilling av skalaer kan gjøres automatisk eller manuelt. Innstillingene gjelder individuelt for venstre Y-akse, høyre Y-akse og tidsakse. Venstre og Høyre Y-akse Automatisk: Skalerer Y-aksen automatisk etter største og minste måleverdi som finnes logget. Maxverdi Automatisk: Skalerer Y-aksens maxverdi til største måleverdi som finnes logget. Er funksjonen ikke valgt får du selv angi Y-aksens maxverdi i feltet til høyre. Minverdi Automatisk: Skalerer Y-aksens minverdi til minste måleverdi som finnes logget. Er funksjonen ikke valgt får du selv angi Y-aksens minverdi i feltet til høyre. Tidsakse Automatisk: Skalerer tidsaksen automatisk etter første og siste måleverdi som finnes logget. Fra Automatisk: Skalerer tidsaksen til å vise fra og med første måleverdi som finnes logget. Er funksjonen ikke valgt får du selv angi starttid for måleverdien som skal vises i feltet til høyre. Til Automatisk: Skalerer tidsaksen til å vise til og med siste måleverdi som finnes logget. Er funksjonen ikke valgt får du selv angi sluttid for måleverdein som skal vises i feltet til høyre. Tidsområde: Velg et tidsområde for tidsaksen. Fra-tiden beregnes automatisk ut fra Til-tiden. Om Til Automatisk velges vil tidsaksen forskyves automatisk med nye loggverdier. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 9

10 Vis Arkiv Arkivet brukes for å spare gamle registerverdier før nye verdier programmeres eller hentes inn. Legg en registerverdi til arkivet ved å høyreklikke på valgt register i registerlisten og velg Legg til Arkiv. Arkivet viser nummer og ledetekst for valgt register samt alle arkiverte registerverdiene med tidspunkt da de er programmerte eller hentet fra PLS. Arkivet viser sist arkivert registerverdi øverst i listen. Kommunikasjon Hent Henter registerverdier fra valgt PLS. Følgende alternativ finnes: Registerverdi Henter merket register. Du kan også høyreklikke på et register i registerlisten og velge å hente registerverdi. Viste registerverdier Henter alle register som vises i registerlisten. Om et programmeringsregister er synkronisert så hentes det ikke på nytt. Registerlisten kan begrenses via menytreet. Alle registerverdier Henter alle register som finnes tilgjengelige i PLS:n. Denne funksjon bruker muligheten til å hente flere register i en overføring. Kommunikasjon Send Sender registerverdier til valgt PLS. Følgende alternativ finnes: Registerverdi Sender merket register. Du kan også høyreklikke på et register i registerlisten og velge å sende registerverdien. Viste registerverdier Sender alle programmeringsregister som vises i registerlisten. Registerlisten kan begrenses via menytreet. Alle registerverdier Sender alle programmeringsregister som finnes tilgjengelige i PLS:n. Denne funksjon bruker muligheten til å sende flere register i en overføring. Sid 10 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

11 Kommunikasjon Send direkte Merk dette alternativ om Du vil sende en ny registerverdi til valgt PLS så fort den endres i registerlisten. Er PC:n tilsluttet PLS:n (direkte eller via telemodem) bør dette alternativ være valgt. Er PC:n ikke tilsluttet skal alternativet ikke være valgt. Kommunikasjon Aktiver TTY Aktiverer TTY-posisjon (terminalmodus) i valgt PLS. TTY-posisjon innebærer at seriekommunikasjonen går utenfor Satt-Comli protokollen og anvender fordefinerte tekster for kommunikasjon. F.eks. Hendelsesliste og Energistatistikk i MVP-3000 kommuniserer i TTY-posisjon. Om TTY-posisjon behøves for kommunikasjon og den ikke er aktivert vil MDS-10 automatisk aktivere TTY-posisjon. TTY-posisjon avaktiveres direkte når en Satt-Comli kommando sendes till PLS:n. Kommunikasjon Nullstill synk Ved å nullstille synkroniseringsflaggene kan en ny henting av alle programmeringsregister skje med Kommunikasjon Hent Viste registerverdier. Kommunikasjon Ring opp Initierer og kobler opp en oppringt forbindelse til anlegget. Du må angi et telefonnummer til anleggets telemodem under fliken Allment i dialogruten for anleggets egenskaper. På statusraden vises Nedkoblet om Du ikke er oppkopplet mot anlegget. Når modemene har kontakt med hverandre vises Oppkoblet på statuslinjen. Om Du henter en registerverdi fra et anlegg som har oppringt forbindelse, så ringer MDS-10 opp automatisk om det ikke er noen forbindelse. Kommunikasjon Legg på Avslutter en oppringt forbindelse. Forbindelsen avsluttes automatisk om Du bytter anlegg. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 11

12 Kommunikasjon Innstillinger Allment Antall spørreforsøk: Angi det antall forsøk på å hente og sende registerverdi som skal utføres før MDS-10 anser at anslutningen till PLS:n ikke fungerer. Ventetid på svar: Angi hvor lang tid MDS-10 skal vente på svar fra en PLS. Tiden er avhengig av hastighet på overføringen. Ved oppringt forbindelse bør tiden økes med 1 sekund. Anbefalte tider Hastighet Sekunder >= Serieport Disse innstillinger gjelder kun ved direkte anslutning. Port: Velg den serieport på Din PC som MDS-10 skal anvende for kommunikasjon med PLS:n. Hastighet: Hastighet for serieoverføring. Samme hastighet må være innstilt i PLS:n. Paritet: Angir om paritet anvendes og i så fall hvilken type paritet. Må være innstilt likedant i PLS:n. Stoppbiter: Angir hvor mange stoppbiter som skal anvendes. Må være innstilt likedant i PLS:n. Antallet databiter er alltid 8 st. Flytkontroll: Angir hvordan PC en skal håndtere RTS. Visse modeller kortholdsmodem bruker RTS for å styre retningen på strømsløyfen (RS-485). Telemodem Disse innstillinger gjelder kun ved oppringt forbindelse. Antall oppkoblingsforsøk: Angir hvor mange ganger MDS-10 skal forsøke å koble opp en oppringt forbindelse. Ventetid mellom forsøk: Tiden mellom oppkoblingsforsøkene. Velg modem: Velg et telemodem i listen over installerte telemodem. For å installere telemodem, bruk Windows kontrollpanel. Egenskaper: Viser og endrer egenskaper for valgt telemodem. Sid 12 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

13 Grunnprogram Med Grunnprogram kan du sette verdiene i registerlisten etter valgt grunnprogram. OBS! noen kommunikasjon med valgt PLS skjer IKKE. Se på statuslinjen lengst ned for en forklaring av det grunnprogram du velger i menyen. Rapport Hurtigutskrift Skriver ut Hendelsesliste og Energistatistikk på standardskriver. Hendelseslisten og Energistatistikken kan også kopieres og limes inn i et valgfritt tekstbehandlingsprogram. Merk valgt tekst eller høyreklikk og velg Merk alt. Høyreklikk og velg Kopier. Start et valgfritt tekstbehandlingsprogram f.eks. WordPad og lim inn teksten. Rapport Forhåndsvisning Viser på skjermen hvordan utskriften kommer til å se ut. Rapport Skriv ut Viser Windows standarddialog for utskrift. Åpne dialogruten, merk en kontroll og trykk F1 for ytterligere hjelp. Rapport Skriverinnstillinger Viser Windows standarddialog for innstilling av skriver Åpne dialogruten, merk en kontroll og trykk F1 for ytterligere hjelp. Vil Du legge til nye skrivere, bruk Windows kontrollpanel. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 13

14 Fliker Hvilke fliker som vises er avhengig av hvilken type PLS som er valgt. Register Her finnes et menytre og en registerliste. Med menytreet kan registerlisten begrenses til kun å vise en del register. Denne begrensning gjelder også ved utskrift. Menytre Menytreet minner om Windows Utforskeren. Klikk på et plusstegn for å vise undermenyer og minustegn for å skjule dem. Klikk på en meny for å begrense registerlisten til å vise kun de register som hører til menyen. Når Du jobber i registerlisten vises valgt meny med grå bakgrunn. For å oppheve begrensninger i registerlisten, velg Alle register høyest opp i menytreet. Registerliste Tekst med fet stil er rubrikker til blokk med register. Register vises med registernummer, ledetekst og registerverdi. Etter registerverdien vises synkroniseringsflagget. Ja betyr at siste overføringen mellom MDS-10 og PLS gikk bra eller, om registeret ikke har kommunikasjon, at en ny registerverdi er skevet inn i registerlisten. Nei betyr at overføringen har mislykkes. For PLS:er der en del register ikke har kommunikasjon merkes de registrene med ***** sist på linjen. For å programmere en ny registerverdi merker Du registeret og trykker på Enter (retur) på PC:ns tastatur. Du kan også dobbeltklikke på registeret. For register som er numeriske kan Du også skrive inn en ny verdi direkte. En dialogrute, som ser forskjellig ut avhengig av registertype, viser den nye verdien. Numeriske register Skriv inn tallet med siffere. Rullefeltregister Klikk på ned-pilen for å vise listen med tilllatte tekster. Velg den nye teksten. Datoregister To små felt vises, der det venstre er for måned og det høyre for dag. Klikk på ned-pilen for å velge måned. Klikk på opp-pilen eller ned-pilen for å endre dag. Du kan også skrive inn en ny dag med siffere. Tidsregister To små felt vises, der det venstre er for timer og det høyre for minutter. Klikk på opp-pilen eller ned-pilen for å endre verdien. Du kan også skrive inn den nye verdien med siffere. Når Du er klar med Din nye verdi klikker Du på OK. Velg Avbryt om Du angrer Deg. For å sende en registerverdi til PLS:n høyreklikker Du på registeret og velger Send registerverdi. Se også Kommunikasjon Send. For å hente en registerverdi fra PLS:n høyreklikker Du på registeret og velger Hent registerverdi. Se også Kommunikasjon Hent. Høyreklikk på registerlisten og velg Kopier for å kopiere registerlisten til Windows utklippstavle. Deretter kan Du lime inn kopien av registerlisten i valgfri tekstbehandler. Sid 14 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

15 Alarm Her kan Du hente alarmkoder fra MOG-1000-O2K og MOG-1000-O2K / BIO. Klikk på Les alarm for å hente de alarmer (A-koder) som er aktive på valgt MOG-1000-O2K. Om listen er tom finnes ingen aktive alarmer. Aktive alarmer vises i listen med A-kode og beskrivelse av A-koden. Merk en A-kode ved å klikke på den og velg Reset for å kvittere alarmen på valgt MOG-1000-O2K. En ny henting av aktive alarmer skjer automatisk. Om alarmen ikke forsvinner fra listen så gjenstår feilårsaken til alarmen. Hendelsesliste Her kan Du hente hendelseslisten fra MVP Velg hendelser: Velg hvilke hendelser Du vil hente. Den siste hendelsen i MVP-3000 har nummer 1. Fra:, Til: Om Du begrenser utvalget med nummer angir Du numrene her. Les inn hendelser: Klikk her for å hente valgte hendelser. Har Du allerede hendelser i listen i MDS-10 legges nye hendelser til sist i listen. Om MVP-3000 ikke befinner seg i TTY-posisjon kan svaret ta litt tid. Tøm listen: Tømmer listen i MDS-10. OBS! Hendelseslisten i MVP-3000 tømmes IKKE. Med Rapport Hurtigutstkrift kan listen i MDS-10 skrives ut på forhåndsvalgt skriver. Listen kan også kopieres og limes inn i en valgfri tekstbehandler. Merk valgt tekst eller høyreklikk og velg Merk alt. Høyreklikk og velg Kopier. Start en valgfri tekstbehandler f.eks. WordPad og lim inn teksten. Energistatistikk Her kan Du hente energistatistikk fra MVP Kanal: Velg hvilken kanal Du vil hente data fra. Måned: Velg hvilken måned Du vil hente data fra. Les inn statistikk: Klikk her for å hente valgte data. Har Du allerede data i listen i MDS-10 legges nye data til sist i listen. Om MVP-3000 ikke befinner seg i TTY-posisjon kan svaret ta litt tid. Tøm listen: Tømmer listen i MDS-10. OBS! Energistatistikken i MVP-3000 tømmes IKKE. Med Rapport Hurtigutskrift kan listen i MDS-10 skrives ut på forhåndsvalgt skriver. Listen kan også kopieres og klistres inn i en valgfri tekstbehandler. Merk valgt tekst eller høyreklikk og velg Merk alt. Høyreklikk og velg Kopier. Start en valgfri tekstbehandler f.eks. WordPad og lim inn teksten. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 15

16 Kalenderklokke Her kan Du kontrollere og stille inn kalenderklokken i MVP Klokke i PC: Her vises klokken i PC:n. For å juster den, bruk Windows kontrollpanel. Kopier til felt: Kopierer klokken i PC:n til feltet som viser klokken i MVP-3000 År, Måned, Dag: Viser og justerer dato i MVP Time, Minutt, Sekund: Viser og justerer klokkeslett i MVP Les inn fra kalenderklokke: Henter dato og klokkeslett fra MVP-3000 og viser dem i feltet. Skriv til kalenderklokke: Sender de verdier som finnes i feltet til MVP Sid 16 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

17 Anslutning til MOG-1000-O2K Elektrisk anslutning mellom PC og MOG-1000-O2K skjer med en seriekabel. MOG-1000-O2K behøver en kommunikasjonsadapter type MKA-1000 ( ) for å kunne anslutte seriekabelen. Bruk en skjermet kabel med en D-sub (DB-9 eller DB-25) i en ende, f.eks. Micatrone anslutningskabel D-subben ansluttes til en ledig serieport på PC:n og den andre enden ansluttes i rekkeklemmen på MKA-1000 iht. anvisning i Mimablad som følger med MKA Anvendes Micatrone anslutningskabel behøves også en skjøtekabel med hun-kontakter i begge ender. Koblingsskjema: Rekkeklemme DB-9 DB (TxD) stift 3 stift (RxD) stift 2 stift (Gnd) stift 5 stift 7 OBS! Pass på at kortslutningene J1 og J2 på MKA-1000 er innstilt for anslutning av utstyr type DTE, se videre Mimablad til MKA Programmering av MOG-1000-O2K For å få i gang kommunikasjon med MOG-1000-O2K må følgende register programmeres manuelt. 199, Modem ansluttet Programmeres til , Lokal buss ansluttet Programmeres til 1 om strømsløyfe finnes ansluttet på MKA-1000 rekkeklemme og/eller rekkeklemme Er ingen strømsløyfe ansluttet programmeres , Nettverksadresse Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget som er ansluttet til MKA-1000 via strømsløyfe inklusive denne PLS. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. 226, Overføringshastighet Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. 6 for 9600 b/s. 227, Paritet Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. 0 for ingen paritet. 228, Stoppbiter Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. 1 for 1 stoppbit. 229, Protokoll Programmeres til , Fast forbindelse Programmeres til 1. For programmering av MOG-1000-O2K når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 17

18 Anslutning til MVP-3000 Elektrisk anslutning mellom PC og MVP-3000 skjer med en seriekabel. MVP-3000 er å anse som en DTE (Data Terminal Equipment). Micatrone anbefaler at COM2 på MVP-3000 (rekkeklemme ) anvendes for direkte anslutning til en PC. Bruk en skjermet kabel med en D-sub (DB-9 eller DB-25) i en ende. D-subben ansluttes til en ledig serieport på PC:n og andre enden ansluttes i rekkeklemmen på MVP Koblingsskjema: Rekkeklemme DB-9 DB (TxD) stift 2 stift (RxD) stift 3 stift (Gnd) stift 5 stift 7 Programmering av MVP-3000 For å få i gang kommunikasjon med MVP-3000 må følgende register programmeres manuelt. Programmeringsmeny: 11 Kommunikasjon 1 Felles Nettverksadresse Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget som er ansluttet til MVP-3000 via strømsløyfe på COM3. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. OBS! At MVP-3000 dekker opp 15 adresser i en rekkefølge. Om f.eks. Nettverksadressen angis til 4 så anvender MVP-3000 adressene Dataspeiling Finnes flere PLS:er ansluttet til MVP-3000 via strømsløyfe så må kommunikasjonen speiles mellom COM3 og den serieport som anvendes på MVP Om f.eks. PC:n er ansluttet til COM2 så programmeres COM2-3. Finnes ingen andre PLS:er programmeres INGEN. Programmeringsmeny: 11 Kommunikasjon 3 Seriekanal COM2 (alt. 2 Seriekanal COM1). Type av kommunikasjon Programmeres til LES & SKRIV. Om dette parameter programmeres til KUN LES kan ingen programmering av MVP-3000 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Protokoll Programmeres til COMLI. Hastighet Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks b/s. Paritet Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. INGEN for ingen paritet. Stoppbiter Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. 1 st for 1 stoppbit. For programmering av MVP-3000 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Sid 18 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

19 Anslutning til MTR-3000 Elektrisk anslutning mellom PC og MTR-3000 skjer med en programmeringsadapter. Adapteren bestilles fra Micatrone, art.nr Adapteren ansluttes i MTR-3000 via en modularkontakt. Programmering av MTR-3000 Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 21) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MTR-3000 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MTR-3000 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 19

20 Anslutning til MQD-55 Elektrisk anslutning mellom PC og MQD-55 er ikke mulig. Da MQD-55 kun har ett RS-485 grensesnitt må et kortholdsmodem eller en MVP-3000 kobles mellom PC og MQD-55. Programmering av MQD-55 Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 21) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MQD-55 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MQD-55 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Sid 20 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

21 Anslutning til MEL-1000 Elektrisk anslutning mellom PC og MEL-1000 skjer med en programmeringsadapter. Adapteren bestilles fra Micatrone, art.nr Adapteren ansluttes i MEL-1000 via en modularkontakt. Programmering av MEL-1000 Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 21) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MEL-1000 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MEL-1000 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 21

22 Anslutning til MG-O2R Elektrisk anslutning mellom PC og MG-O2R skjer med en programmeringsadapter. Adapteren bestilles fra Micatrone, art.nr Adapteren ansluttes i MG-O2R via en modularkontakt. Programmering av MG-O2R Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 21) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MG-O2R skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MG-O2R når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Sid 22 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

23 Anslutning til MVP-300 Elektrisk anslutning mellom PC og MVP-300 skjer med en programmeringsadapter. Adapteren bestilles fra Micatrone, art.nr Adapteren ansluttes i MVP-300 via en modularkontakt. Programmering av MVP-300 Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 4) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MVP-300 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MVP-300 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 23

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Login...4. Planlegningsklienten...4. Brukerklienten...4. Guide til planlegningsklienten...5. Lag en ny aktivitet...6. Tittel...6

Login...4. Planlegningsklienten...4. Brukerklienten...4. Guide til planlegningsklienten...5. Lag en ny aktivitet...6. Tittel...6 1 INNHOLD Login...4 Planlegningsklienten...4 Brukerklienten...4 Guide til planlegningsklienten...5 Lag en ny aktivitet...6 Tittel...6 Lås av start- og sluttider...6 Start og sluttidspunkter...8 Varighet...8

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse KLUBBER Administrere konkurranser Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse Her kan du lese en enkel guide?l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS.! 1 Innhold Innhold 2 1. Last opp tilleggsregler...

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer