MANUAL MDS-10 Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 1 AB Micatrone,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MANUAL MDS-10 Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 1 AB Micatrone, 1999-2004"

Transkript

1 MANUAL MDS-10 Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 1

2 Sid 2 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

3 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MDS-10 5 MENYSYSTEM 5 ANLEGG NY...5 ANLEGG ÅPNE...5 ANLEGG TA BORT...5 ANLEGG EGENSKAPER...6 ANLEGG ANMERKNINGSBLOKK...6 VIS REGISTER...7 VIS IKKE SYNKRON REGISTER...7 VIS LOGGING...7 VIS DIAGRAM...8 INNSTILLINGER FOR SERIE...9 SKALERING AV MÅLEVERDIER OG TIDSPUNKTER...9 VIS ARKIV...10 KOMMUNIKASJON HENT...10 KOMMUNIKASJON SEND...10 KOMMUNIKASJON SEND DIREKTE...11 KOMMUNIKASJON AKTIVER TTY...11 KOMMUNIKASJON NULLSTILL SYNK...11 KOMMUNIKASJON RING OPP...11 KOMMUNIKASJON LEGG PÅ...11 KOMMUNIKASJON INNSTILLINGER...12 GRUNNPROGRAM...13 RAPPORT HURTIGUTSKRIFT...13 RAPPORT FORHÅNDSVISNING...13 RAPPORT SKRIV UT...13 RAPPORT SKRIVERINNSTILLINGER...13 FLIKER 14 REGISTER...14 MENYTRE...14 REGISTERLISTE...14 ALARM...15 HENDELSESLISTE...15 ENERGISTATISTIKK...15 KALENDERKLOKKE...16 Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 3

4 ANSLUTNING TIL MOG-1000-O2K 17 PROGRAMMERING AV MOG-1000-O2K ANSLUTNING TIL MVP PROGRAMMERING AV MVP ANSLUTNING TIL MTR PROGRAMMERING AV MTR ANSLUTNING TIL MQD PROGRAMMERING AV MQD ANSLUTNING TIL MEL PROGRAMMERING AV MEL ANSLUTNING TIL MG-O2R 22 PROGRAMMERING AV MG-O2R ANSLUTNING TIL MVP PROGRAMMERING AV MVP Sid 4 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

5 Velkommen til MDS-10 Dette program brukes for å hjelpe til med programmering og dokumentering av Micatrones PLS:er. Det er også mulig å logge opp til 8 måleverdier, f.eks. Turledningstemperatur. Vennligst rapporter eventuelle feil til: Oppdateringer kan hentes fra vår hjemmeside: Menysystem Anlegg Vis Kommunikasjon Grunnprogram Rapport Vindu Hjelp Anlegg Ny Legger til et nytt anlegg/kjelsentral i databasen. Allment Anlegg: Navn på anlegget. Dette navn vises siden i programvinduets rubrikk samt skrives ut på alle rapporter (ikke hurtigutskrift). Kontaktperson: Navn på f.eks. maskinist eller driftsansvarlig for anlegget. Telefonnummer: Telefonnummer till kontaktpersonen. Anslutning: Angi om anslutningen er direkte dvs. seriekabel mellom PC og en PLS f.eks. MVP-3000 eller om anslutningen skjer oppringt med telemodem. Er anslutningen oppringt må også et telefonnummer till modemet i anlegget oppgis. Skriv inn alle siffere som skal slås. Bruk 'w' for å avvente summetone. F.eks. 0w for å ringe ut fra et sentralbord. Anlegg Åpne Velg hvilket eksisterende anlegg Du vil åpne. Vil Du opprette et nytt anlegg, velg Ny anlegg. Anlegg Ta bort Tar bort valgt anlegg. Alle data forsvinner og kan ikke angres. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 5

6 Anlegg Egenskaper Viser egenskapene (f.eks. Navn, Telefonnummer og installerte PLS:er) for det anlegg som er åpent. Allment PLS se Anlegg Ny. Viser hvilke PLS:er som er tilgjengelige for MDS-10, deres adresse i nettverket samt en kort beskrivelse av hver PLS. MDS-10 støtter følgende PLS:er: MEL-1000 MG-O2R MOG-1000-O2K MOG-1000-O2K / BIO MQD-55 MTR-3000 MVP-300 MVP-3000 For å legge til en PLS, gjør slik: 1. Klikk på Legg til. 2. Klikk på det merkede feltet under Type PLS. 3. Klikk på pilen i feltets høyre kant og velg Din PLS i listen som vises. 4. Klikk på feltet for Nettverksadresse. Skriv in PLS:ns adresse. For MOG-1000-O2K er adressen lik verdien i register 220 Nettverksadresse. For MVP-3000 finner Du nettverksadressen i menyn 11 Kommunikasjon 1 Felles under Programmering. I MEL-1000, MG-O2R, MQD-55, MTR-3000 og MVP-300 finner du adressen i parametergruppen for Kommunikasjon. 5. Klikk på feltet for Beskrivelse. Angi en kort beskrivelse for PLS:n f.eks. Kjel A. 6. Gjenta punkt 1-5 om flere PLS:er skal legges til. 7. Avslutt med OK. For å ta bort en PLS, gjør slik: 1. Merk PLS:n i listen. 2. Klikk på Ta bort. Alle data for PLS:n forsvinner og kan ikke angres. Anlegg Anmerkningsblokk Her kan Du gjøre anmerkninger for Din egen husk. Klikk på Ny anmerkning for å legge til en rubrikk sist i anmerkningsblokken. Rubrikken inneholder navn på anlegget, type og beskrivelse av valgt PLS samt dagens dato og klokkeslett. Høyreklikk på anmerkningsblokken for å klippe ut og lime inn fra Windows utklippstavle, utføre søkninger i anmerkningsblokken samt skrive ut på standardskriver. Sid 6 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

7 Vis Register Skriv in nummeret på det register Du vil se. Om registret ikke vises kan det bero på at registerlisten er begrenset via menytreet. Velg da å vise alle register og prøv igjen. Du kan også med pilene velge Først, Foregående, Neste og Siste registeret. Også her gjelder at registerlisten kan være begrenset via menytreet. Vis Ikke synkron register Viser første registeret som ikke er synkronisert med PLS:n. Register anses som synkroniserte når deres verdi hentes fra en PLS eller sendes til en PLS og overføringen gikk bra. Register som ikke er tilgjengelige via kommunikasjon anses som synkroniserte når de får en ny verdi i registerlisten. Vis Logging Opp til 8 måleverdier pr. anlegg kan logges. Logging skjer med valgbart tidsintervall og presenteres med et linjediagram. Måleverdier Loggede måleverdier: Lister de måleverdier som er valgt for Logging. Intervall: Angir tiden mellom hver avlesning. Minste tid er 10 sekunder. Gjør opphold: Avbryter Logging temporært. For å begynne å logge data igjen, merk av i kryssruten. Legg til en måleverdi Høyreklikk på valgt register i registerlisten og velg Legg til Logging. Ta bort en måleverdi Merk måleverdien i listen Loggede måleverdier: og trykk på Ta bort. Alle loggede måleverdier forsvinner og kan ikke angres. Vedlikehold en måleverdi Hver måleverdi som logges kan vedlikeholdes, dvs. innsamlede loggverdier kan kopieres till utklippstavlen og/eller tas bort fra databasen. Dette kan skje for alle loggverdier eller kun for en del. Trykk på Vedlikehold... Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 7

8 Diagram Velg måleverdi: Velg hvilke måleverdier som skal vises i linjediagrammet. Y-akse: Velg mellom Venstre og Høyre Y-akse for valgt måleverdi. Om to måleverdier med ulik størrelse skal vises i samme diagram, f.eks. Kapasitet og O 2 -innhold, kan måleverdiene ha hver sin skala (Y-akse). Velg f.eks. Venstre for Kapasitet og Høyre for O 2 -innold. Når du siden ser på diagrammet kan du angi skala f.eks for Kapasitet og for O 2 -innhold. Vis diagrammet ved å trykke på Vis diagram. Vedlikehold Velg loggverdier: Velg hvilke loggverdier du vil behandle. Øverst i dialogruten vises data for alle loggverdier samt for de loggverdier som du har valgt å behandle. Relativt til: Om du velger loggverdier eldre eller nyere enn et visst antall timer så kan du her bestemme hvordan den valgte tidsperioden skal beregnes. Den kan gå ut fra tidspunktet for siste loggverdien eller fra aktuell tid. Klipp ut: Valgte loggverdier kopieres til Windows utklippstavle og tas samtidig bort fra databasen. Kopier: Valgte loggverdier kopieres til Windows utklippstavle. Ta bort: Valgte loggverdier tas bort fra databasen. Loggverdier som er kopiert til Windows utklippstavle kan limes inn i et annet Windowsprogram, f.eks. Microsoft Excel. Vis diagram Her vises loggede måleverdier som et linjediagram. Ved å klikke med venstre museknapp og dra fra venstre til høyre, ovenfra og ned, kan et område i linjediagrammet vises forstørret. For å vise hele linjediagrammet igjen, klikk med venstre museknapp og dra fra høyre til venstre, ovenfra og ned. Linjediagrammet kan også panoreres (forskyves opp, ned, venstre og høyre). Klikk med høyre museknapp og dra til ønsket posisjon. Klikk på en linje for å gjøre innstillinger for serien (linjen). Klikk på Skalaer for å endre skala for måleverdier og tidpsunkter. Vis målepunkter: Viser punkter på linjen der avlesning fra PLS har skjedd. Vis måleverdier: Viser avlest måleverdi ved hvert punkt i linjediagrammet. Klikk på Kopier for å kopiere diagrammet til Windows utklippstavle. Diagram som er kopiert til Windows utklippstavle kan limes inn i et annet Windowsprogram, f.eks. Microsoft Word. Klikk på Skriv ut for utskrift. Sid 8 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

9 Innstillinger for Serie Innstillinger kan gjøres for å bytte Y-akse, endre farge, vise måleverdier og målepunkter i ulike stiler. Y-akse: Velg mellom Venstre og Høyre Y-akse. Om to måleverdier med ulik størrelse skal vises i samme diagram, f.eks. Kapasitet og O 2 -innhold, kan måleverdiene ha hver sin skala (Y-akse). Velg f.eks. Venstre for Kapasitet og Høyre for O 2 -innold. Når du siden ser på diagrammet kan du angi skala f.eks for Kapasitet og for O 2 -innhold. Farge: Velg en farge for serien. Linjen og eventuelle målepunkter vises med denne farge. Vis måleverdier: Viser avlest måleverdi ved hvert punkt i linjediagrammet. Vis målepunkter: Viser punkter på linjen der avlesning fra PLS har skjedd. Punktstil: Angir hvordan målepunktene skal se ut. Skalering av måleverdier og tidspunkter Innstilling av skalaer kan gjøres automatisk eller manuelt. Innstillingene gjelder individuelt for venstre Y-akse, høyre Y-akse og tidsakse. Venstre og Høyre Y-akse Automatisk: Skalerer Y-aksen automatisk etter største og minste måleverdi som finnes logget. Maxverdi Automatisk: Skalerer Y-aksens maxverdi til største måleverdi som finnes logget. Er funksjonen ikke valgt får du selv angi Y-aksens maxverdi i feltet til høyre. Minverdi Automatisk: Skalerer Y-aksens minverdi til minste måleverdi som finnes logget. Er funksjonen ikke valgt får du selv angi Y-aksens minverdi i feltet til høyre. Tidsakse Automatisk: Skalerer tidsaksen automatisk etter første og siste måleverdi som finnes logget. Fra Automatisk: Skalerer tidsaksen til å vise fra og med første måleverdi som finnes logget. Er funksjonen ikke valgt får du selv angi starttid for måleverdien som skal vises i feltet til høyre. Til Automatisk: Skalerer tidsaksen til å vise til og med siste måleverdi som finnes logget. Er funksjonen ikke valgt får du selv angi sluttid for måleverdein som skal vises i feltet til høyre. Tidsområde: Velg et tidsområde for tidsaksen. Fra-tiden beregnes automatisk ut fra Til-tiden. Om Til Automatisk velges vil tidsaksen forskyves automatisk med nye loggverdier. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 9

10 Vis Arkiv Arkivet brukes for å spare gamle registerverdier før nye verdier programmeres eller hentes inn. Legg en registerverdi til arkivet ved å høyreklikke på valgt register i registerlisten og velg Legg til Arkiv. Arkivet viser nummer og ledetekst for valgt register samt alle arkiverte registerverdiene med tidspunkt da de er programmerte eller hentet fra PLS. Arkivet viser sist arkivert registerverdi øverst i listen. Kommunikasjon Hent Henter registerverdier fra valgt PLS. Følgende alternativ finnes: Registerverdi Henter merket register. Du kan også høyreklikke på et register i registerlisten og velge å hente registerverdi. Viste registerverdier Henter alle register som vises i registerlisten. Om et programmeringsregister er synkronisert så hentes det ikke på nytt. Registerlisten kan begrenses via menytreet. Alle registerverdier Henter alle register som finnes tilgjengelige i PLS:n. Denne funksjon bruker muligheten til å hente flere register i en overføring. Kommunikasjon Send Sender registerverdier til valgt PLS. Følgende alternativ finnes: Registerverdi Sender merket register. Du kan også høyreklikke på et register i registerlisten og velge å sende registerverdien. Viste registerverdier Sender alle programmeringsregister som vises i registerlisten. Registerlisten kan begrenses via menytreet. Alle registerverdier Sender alle programmeringsregister som finnes tilgjengelige i PLS:n. Denne funksjon bruker muligheten til å sende flere register i en overføring. Sid 10 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

11 Kommunikasjon Send direkte Merk dette alternativ om Du vil sende en ny registerverdi til valgt PLS så fort den endres i registerlisten. Er PC:n tilsluttet PLS:n (direkte eller via telemodem) bør dette alternativ være valgt. Er PC:n ikke tilsluttet skal alternativet ikke være valgt. Kommunikasjon Aktiver TTY Aktiverer TTY-posisjon (terminalmodus) i valgt PLS. TTY-posisjon innebærer at seriekommunikasjonen går utenfor Satt-Comli protokollen og anvender fordefinerte tekster for kommunikasjon. F.eks. Hendelsesliste og Energistatistikk i MVP-3000 kommuniserer i TTY-posisjon. Om TTY-posisjon behøves for kommunikasjon og den ikke er aktivert vil MDS-10 automatisk aktivere TTY-posisjon. TTY-posisjon avaktiveres direkte når en Satt-Comli kommando sendes till PLS:n. Kommunikasjon Nullstill synk Ved å nullstille synkroniseringsflaggene kan en ny henting av alle programmeringsregister skje med Kommunikasjon Hent Viste registerverdier. Kommunikasjon Ring opp Initierer og kobler opp en oppringt forbindelse til anlegget. Du må angi et telefonnummer til anleggets telemodem under fliken Allment i dialogruten for anleggets egenskaper. På statusraden vises Nedkoblet om Du ikke er oppkopplet mot anlegget. Når modemene har kontakt med hverandre vises Oppkoblet på statuslinjen. Om Du henter en registerverdi fra et anlegg som har oppringt forbindelse, så ringer MDS-10 opp automatisk om det ikke er noen forbindelse. Kommunikasjon Legg på Avslutter en oppringt forbindelse. Forbindelsen avsluttes automatisk om Du bytter anlegg. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 11

12 Kommunikasjon Innstillinger Allment Antall spørreforsøk: Angi det antall forsøk på å hente og sende registerverdi som skal utføres før MDS-10 anser at anslutningen till PLS:n ikke fungerer. Ventetid på svar: Angi hvor lang tid MDS-10 skal vente på svar fra en PLS. Tiden er avhengig av hastighet på overføringen. Ved oppringt forbindelse bør tiden økes med 1 sekund. Anbefalte tider Hastighet Sekunder >= Serieport Disse innstillinger gjelder kun ved direkte anslutning. Port: Velg den serieport på Din PC som MDS-10 skal anvende for kommunikasjon med PLS:n. Hastighet: Hastighet for serieoverføring. Samme hastighet må være innstilt i PLS:n. Paritet: Angir om paritet anvendes og i så fall hvilken type paritet. Må være innstilt likedant i PLS:n. Stoppbiter: Angir hvor mange stoppbiter som skal anvendes. Må være innstilt likedant i PLS:n. Antallet databiter er alltid 8 st. Flytkontroll: Angir hvordan PC en skal håndtere RTS. Visse modeller kortholdsmodem bruker RTS for å styre retningen på strømsløyfen (RS-485). Telemodem Disse innstillinger gjelder kun ved oppringt forbindelse. Antall oppkoblingsforsøk: Angir hvor mange ganger MDS-10 skal forsøke å koble opp en oppringt forbindelse. Ventetid mellom forsøk: Tiden mellom oppkoblingsforsøkene. Velg modem: Velg et telemodem i listen over installerte telemodem. For å installere telemodem, bruk Windows kontrollpanel. Egenskaper: Viser og endrer egenskaper for valgt telemodem. Sid 12 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

13 Grunnprogram Med Grunnprogram kan du sette verdiene i registerlisten etter valgt grunnprogram. OBS! noen kommunikasjon med valgt PLS skjer IKKE. Se på statuslinjen lengst ned for en forklaring av det grunnprogram du velger i menyen. Rapport Hurtigutskrift Skriver ut Hendelsesliste og Energistatistikk på standardskriver. Hendelseslisten og Energistatistikken kan også kopieres og limes inn i et valgfritt tekstbehandlingsprogram. Merk valgt tekst eller høyreklikk og velg Merk alt. Høyreklikk og velg Kopier. Start et valgfritt tekstbehandlingsprogram f.eks. WordPad og lim inn teksten. Rapport Forhåndsvisning Viser på skjermen hvordan utskriften kommer til å se ut. Rapport Skriv ut Viser Windows standarddialog for utskrift. Åpne dialogruten, merk en kontroll og trykk F1 for ytterligere hjelp. Rapport Skriverinnstillinger Viser Windows standarddialog for innstilling av skriver Åpne dialogruten, merk en kontroll og trykk F1 for ytterligere hjelp. Vil Du legge til nye skrivere, bruk Windows kontrollpanel. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 13

14 Fliker Hvilke fliker som vises er avhengig av hvilken type PLS som er valgt. Register Her finnes et menytre og en registerliste. Med menytreet kan registerlisten begrenses til kun å vise en del register. Denne begrensning gjelder også ved utskrift. Menytre Menytreet minner om Windows Utforskeren. Klikk på et plusstegn for å vise undermenyer og minustegn for å skjule dem. Klikk på en meny for å begrense registerlisten til å vise kun de register som hører til menyen. Når Du jobber i registerlisten vises valgt meny med grå bakgrunn. For å oppheve begrensninger i registerlisten, velg Alle register høyest opp i menytreet. Registerliste Tekst med fet stil er rubrikker til blokk med register. Register vises med registernummer, ledetekst og registerverdi. Etter registerverdien vises synkroniseringsflagget. Ja betyr at siste overføringen mellom MDS-10 og PLS gikk bra eller, om registeret ikke har kommunikasjon, at en ny registerverdi er skevet inn i registerlisten. Nei betyr at overføringen har mislykkes. For PLS:er der en del register ikke har kommunikasjon merkes de registrene med ***** sist på linjen. For å programmere en ny registerverdi merker Du registeret og trykker på Enter (retur) på PC:ns tastatur. Du kan også dobbeltklikke på registeret. For register som er numeriske kan Du også skrive inn en ny verdi direkte. En dialogrute, som ser forskjellig ut avhengig av registertype, viser den nye verdien. Numeriske register Skriv inn tallet med siffere. Rullefeltregister Klikk på ned-pilen for å vise listen med tilllatte tekster. Velg den nye teksten. Datoregister To små felt vises, der det venstre er for måned og det høyre for dag. Klikk på ned-pilen for å velge måned. Klikk på opp-pilen eller ned-pilen for å endre dag. Du kan også skrive inn en ny dag med siffere. Tidsregister To små felt vises, der det venstre er for timer og det høyre for minutter. Klikk på opp-pilen eller ned-pilen for å endre verdien. Du kan også skrive inn den nye verdien med siffere. Når Du er klar med Din nye verdi klikker Du på OK. Velg Avbryt om Du angrer Deg. For å sende en registerverdi til PLS:n høyreklikker Du på registeret og velger Send registerverdi. Se også Kommunikasjon Send. For å hente en registerverdi fra PLS:n høyreklikker Du på registeret og velger Hent registerverdi. Se også Kommunikasjon Hent. Høyreklikk på registerlisten og velg Kopier for å kopiere registerlisten til Windows utklippstavle. Deretter kan Du lime inn kopien av registerlisten i valgfri tekstbehandler. Sid 14 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

15 Alarm Her kan Du hente alarmkoder fra MOG-1000-O2K og MOG-1000-O2K / BIO. Klikk på Les alarm for å hente de alarmer (A-koder) som er aktive på valgt MOG-1000-O2K. Om listen er tom finnes ingen aktive alarmer. Aktive alarmer vises i listen med A-kode og beskrivelse av A-koden. Merk en A-kode ved å klikke på den og velg Reset for å kvittere alarmen på valgt MOG-1000-O2K. En ny henting av aktive alarmer skjer automatisk. Om alarmen ikke forsvinner fra listen så gjenstår feilårsaken til alarmen. Hendelsesliste Her kan Du hente hendelseslisten fra MVP Velg hendelser: Velg hvilke hendelser Du vil hente. Den siste hendelsen i MVP-3000 har nummer 1. Fra:, Til: Om Du begrenser utvalget med nummer angir Du numrene her. Les inn hendelser: Klikk her for å hente valgte hendelser. Har Du allerede hendelser i listen i MDS-10 legges nye hendelser til sist i listen. Om MVP-3000 ikke befinner seg i TTY-posisjon kan svaret ta litt tid. Tøm listen: Tømmer listen i MDS-10. OBS! Hendelseslisten i MVP-3000 tømmes IKKE. Med Rapport Hurtigutstkrift kan listen i MDS-10 skrives ut på forhåndsvalgt skriver. Listen kan også kopieres og limes inn i en valgfri tekstbehandler. Merk valgt tekst eller høyreklikk og velg Merk alt. Høyreklikk og velg Kopier. Start en valgfri tekstbehandler f.eks. WordPad og lim inn teksten. Energistatistikk Her kan Du hente energistatistikk fra MVP Kanal: Velg hvilken kanal Du vil hente data fra. Måned: Velg hvilken måned Du vil hente data fra. Les inn statistikk: Klikk her for å hente valgte data. Har Du allerede data i listen i MDS-10 legges nye data til sist i listen. Om MVP-3000 ikke befinner seg i TTY-posisjon kan svaret ta litt tid. Tøm listen: Tømmer listen i MDS-10. OBS! Energistatistikken i MVP-3000 tømmes IKKE. Med Rapport Hurtigutskrift kan listen i MDS-10 skrives ut på forhåndsvalgt skriver. Listen kan også kopieres og klistres inn i en valgfri tekstbehandler. Merk valgt tekst eller høyreklikk og velg Merk alt. Høyreklikk og velg Kopier. Start en valgfri tekstbehandler f.eks. WordPad og lim inn teksten. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 15

16 Kalenderklokke Her kan Du kontrollere og stille inn kalenderklokken i MVP Klokke i PC: Her vises klokken i PC:n. For å juster den, bruk Windows kontrollpanel. Kopier til felt: Kopierer klokken i PC:n til feltet som viser klokken i MVP-3000 År, Måned, Dag: Viser og justerer dato i MVP Time, Minutt, Sekund: Viser og justerer klokkeslett i MVP Les inn fra kalenderklokke: Henter dato og klokkeslett fra MVP-3000 og viser dem i feltet. Skriv til kalenderklokke: Sender de verdier som finnes i feltet til MVP Sid 16 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

17 Anslutning til MOG-1000-O2K Elektrisk anslutning mellom PC og MOG-1000-O2K skjer med en seriekabel. MOG-1000-O2K behøver en kommunikasjonsadapter type MKA-1000 ( ) for å kunne anslutte seriekabelen. Bruk en skjermet kabel med en D-sub (DB-9 eller DB-25) i en ende, f.eks. Micatrone anslutningskabel D-subben ansluttes til en ledig serieport på PC:n og den andre enden ansluttes i rekkeklemmen på MKA-1000 iht. anvisning i Mimablad som følger med MKA Anvendes Micatrone anslutningskabel behøves også en skjøtekabel med hun-kontakter i begge ender. Koblingsskjema: Rekkeklemme DB-9 DB (TxD) stift 3 stift (RxD) stift 2 stift (Gnd) stift 5 stift 7 OBS! Pass på at kortslutningene J1 og J2 på MKA-1000 er innstilt for anslutning av utstyr type DTE, se videre Mimablad til MKA Programmering av MOG-1000-O2K For å få i gang kommunikasjon med MOG-1000-O2K må følgende register programmeres manuelt. 199, Modem ansluttet Programmeres til , Lokal buss ansluttet Programmeres til 1 om strømsløyfe finnes ansluttet på MKA-1000 rekkeklemme og/eller rekkeklemme Er ingen strømsløyfe ansluttet programmeres , Nettverksadresse Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget som er ansluttet til MKA-1000 via strømsløyfe inklusive denne PLS. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. 226, Overføringshastighet Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. 6 for 9600 b/s. 227, Paritet Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. 0 for ingen paritet. 228, Stoppbiter Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. 1 for 1 stoppbit. 229, Protokoll Programmeres til , Fast forbindelse Programmeres til 1. For programmering av MOG-1000-O2K når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 17

18 Anslutning til MVP-3000 Elektrisk anslutning mellom PC og MVP-3000 skjer med en seriekabel. MVP-3000 er å anse som en DTE (Data Terminal Equipment). Micatrone anbefaler at COM2 på MVP-3000 (rekkeklemme ) anvendes for direkte anslutning til en PC. Bruk en skjermet kabel med en D-sub (DB-9 eller DB-25) i en ende. D-subben ansluttes til en ledig serieport på PC:n og andre enden ansluttes i rekkeklemmen på MVP Koblingsskjema: Rekkeklemme DB-9 DB (TxD) stift 2 stift (RxD) stift 3 stift (Gnd) stift 5 stift 7 Programmering av MVP-3000 For å få i gang kommunikasjon med MVP-3000 må følgende register programmeres manuelt. Programmeringsmeny: 11 Kommunikasjon 1 Felles Nettverksadresse Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget som er ansluttet til MVP-3000 via strømsløyfe på COM3. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. OBS! At MVP-3000 dekker opp 15 adresser i en rekkefølge. Om f.eks. Nettverksadressen angis til 4 så anvender MVP-3000 adressene Dataspeiling Finnes flere PLS:er ansluttet til MVP-3000 via strømsløyfe så må kommunikasjonen speiles mellom COM3 og den serieport som anvendes på MVP Om f.eks. PC:n er ansluttet til COM2 så programmeres COM2-3. Finnes ingen andre PLS:er programmeres INGEN. Programmeringsmeny: 11 Kommunikasjon 3 Seriekanal COM2 (alt. 2 Seriekanal COM1). Type av kommunikasjon Programmeres til LES & SKRIV. Om dette parameter programmeres til KUN LES kan ingen programmering av MVP-3000 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Protokoll Programmeres til COMLI. Hastighet Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks b/s. Paritet Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. INGEN for ingen paritet. Stoppbiter Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks. 1 st for 1 stoppbit. For programmering av MVP-3000 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Sid 18 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

19 Anslutning til MTR-3000 Elektrisk anslutning mellom PC og MTR-3000 skjer med en programmeringsadapter. Adapteren bestilles fra Micatrone, art.nr Adapteren ansluttes i MTR-3000 via en modularkontakt. Programmering av MTR-3000 Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 21) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MTR-3000 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MTR-3000 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 19

20 Anslutning til MQD-55 Elektrisk anslutning mellom PC og MQD-55 er ikke mulig. Da MQD-55 kun har ett RS-485 grensesnitt må et kortholdsmodem eller en MVP-3000 kobles mellom PC og MQD-55. Programmering av MQD-55 Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 21) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MQD-55 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MQD-55 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Sid 20 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

21 Anslutning til MEL-1000 Elektrisk anslutning mellom PC og MEL-1000 skjer med en programmeringsadapter. Adapteren bestilles fra Micatrone, art.nr Adapteren ansluttes i MEL-1000 via en modularkontakt. Programmering av MEL-1000 Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 21) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MEL-1000 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MEL-1000 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 21

22 Anslutning til MG-O2R Elektrisk anslutning mellom PC og MG-O2R skjer med en programmeringsadapter. Adapteren bestilles fra Micatrone, art.nr Adapteren ansluttes i MG-O2R via en modularkontakt. Programmering av MG-O2R Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 21) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MG-O2R skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MG-O2R når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Sid 22 Ver 1.1 Manual MDS-10 Norsk

23 Anslutning til MVP-300 Elektrisk anslutning mellom PC og MVP-300 skjer med en programmeringsadapter. Adapteren bestilles fra Micatrone, art.nr Adapteren ansluttes i MVP-300 via en modularkontakt. Programmering av MVP-300 Følgende parametere anvendes for datakommunikasjon. Parametrene er grunnprogrammerte fra fabrikk. Omprogrammering skjer i parametergruppe Kommunikasjon. Adresse (Fabrikkverdi: 4) Et unikt nummer mellom 1 og 247 for hver PLS i anlegget. Denne adresse angis i MDS-10 når man legger til en ny PLS. Språk (Fabrikkverdi: COMLI) Programmeres til COMLI. Baud (Fabrikkverdi: 4800 b) Programmeres til samme verdi som MDS-10 er innstilt for, f.eks Beskyttet (Fabrikkverdi: NEI) Programmeres til NEI. Om dette parameter programmeres til JA kan ingen programmering av MVP-300 skje med MDS-10. Kun avlesning er mulig. Paritet er programmert til Ingen og antallet stoppbiter er 1. Disse innstillinger kan ikke endres. For programmering av MVP-300 når MDS-10 er i gang, se Registerliste. Manual MDS-10 Norsk Ver 1.1 Sid 23

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Kistock IC 650 inneklimalogger

Kistock IC 650 inneklimalogger Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock IC 650 inneklimalogger OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkople datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3

Idriftsette EGX300 EGX300. Ethernet (krysset kabel eller via Switch) Modbus. 24VDC Power. Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Ethernet (krysset kabel eller via Switch) EGX300 Modbus 24VDC Power Slave 1 Slave 2 Slave 3 Idriftsette EGX300 Meny Opprette lokalt nettverk Endre IP addresse på PC (Windows XP) Tilkoblinger

Detaljer

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem Hvordan installere tilleggsutstyr i Innholdsfortegnelse Tilleggsutstyr... 3 Anskaffe skriver:... 3 Installere skrivere... 3 Velge faktura og rapportskriver... 3 Velge kvitteringsskriver... 3 Magnetkortleser

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI

Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 111 Installasjonsmanual for 1 st part TAPI 222 Forberedelser / sjekk liste. Kontroller at telefonsentralens software versjon støtter TAPI. Sjekk at PC har ledig COM port. Sjekk om det finnes gamle TAPI

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Manual for. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual for. 2.4 KALAS Sitemanager Manual for 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduksjon Denne manualen skal hjelpe deg å komme igang, slik at du selv på en enkel måte kan legge til, redigere eller ta bort websider på din webplass. 1.1 Systemkrav

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 Interaktivt arbeide mellom applikasjoner, operativ systemets kommunikasjonsmetodikk, samt informasjon fra datamaskinen. 1. Informasjon fra maskinen. a. Systemet kalt OS eller

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681

Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Brukerveiledning Enkel oversikt og kontroll på dagen der du er. Art.nr. 11 300 HMS nr. 149 681 TIDSKONTROLL Viktig å tenke på side 3 Hvordan bruke TIDSKONTROLL side 3 Dag side 3 Kveld side

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Betingelse for å kunne kjøpe print / kopi er at du har laget deg Feidepassord, hvis ikke kan du gjøre det via www.betanien.no student

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB.

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB. Tipsark til tilpasset UiB. Praktiske opplysninger om versjoner og oppdateringer...1 Gå i kontrollpanel...2 Reset av telefon...3 Oppsett av datakontoer...4 Om bruk av GPRS kontra Hi-Speed (HSCSD)...4 1.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Brukermanual for. Internettbookingen. Versjon 1.0

Brukermanual for. Internettbookingen. Versjon 1.0 Brukermanual for Internettbookingen Versjon 1.0 Hvordan fungerer Internettbookingen? Internettbookingen installerer to komponenter på klubben. Det vil være et nytt installasjonsprogram som er en del av

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under A) Får du ikke Zotero opp i word? Sørg for at du har avsluttet og åpnet word på nytt etter at du har installert de to tingene som skal lastes

Detaljer

Innhold. Prosjektør benyttes for å gi en rask resultatservice til deltagerne enten man benytter Bridgemate eller manuell inntasting.

Innhold. Prosjektør benyttes for å gi en rask resultatservice til deltagerne enten man benytter Bridgemate eller manuell inntasting. Prosjektør benyttes for å gi en rask resultatservice til deltagerne enten man benytter Bridgemate eller manuell inntasting. Prosjektørfilen lagres i html-format, det vil si i samme format som vanlige internettsider

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen Fletting en rask manual Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet Klikk på velg veiviseren i bunnen På høyre side har du nå denne menyen Velg øverst hva slags dokument, trykk deretter på neste nederst- I

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer