Når videregående er null verdt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når videregående er null verdt"

Transkript

1 Min favorittlærer 20 Trygge barn lærer best Reportasje 24 Krigen i skolegården Fotoreportasje 26 Dykking som valgfag Frisonen 35 Rektor tar gjerne en omvei til jobb AUGUST 2015 utdanningsnytt.no Når videregående er null verdt

2 Redaksjonen Knut Hovland Ansvarlig redaktør AUGUST 2015 utdanningsnytt.no Innhold Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist 12 Kari Oliv Vedvik Journalist Inger Stenvoll Presentasjonsjournalist Tore Magne Gundersen Presentasjonsjournalist Hovedsaken: GODKJENNING AV UTDANNING Vi vil gjerne være gode samfunnsborgere, jobbe og betale skatt, sier iranske Adel Khairy. Han mener altfor mange ressurssterke unge innvandrere gir opp i møte med norsk byråkrati. Ståle Johnsen Bokansvarlig/korrekturleser Synnøve Maaø Markedssjef Frisonen Gode sko og viljestyrke, er rektor Even Nedbergs tips for ultraløping. Distansene er nemlig fra fem mil og oppover. Randi Skaugrud Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Sara Bjølverud Markedskonsulent Anita Ruud Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Hovedsaken 12 Kort og godt 18 Ut i verden 19 Min favorittlærer 20 Glimt 22 Reportasje 24 Fotoreportasje 30 Friminutt 34 Frisonen 35 Aktuelle bøker 36 Innspill 38 Debatt 44 Kronikk 50 Stilling/kurs 54 Minneord 61 Lov og rett 63 Fra forbundet Min favorittlærer Håvard Paulsen var utrygg foran skolestart i ungdomsskolen. Men frykten forsvant i møtet med klasseforstander Arne Kolåsæter. 2 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

3 Utdanning på nettet I Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og som eblad, samt informasjon om utgivelser: utdanningsnytt.no Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør 30 xx Fotoreportasje Ved Bø ungdomsskole i Vesterålen kan ungdommene velge fridykkerkurs som valgfag. Skolegang i Øst-Ukraina 24 De fleste elevene fra skole nummer 58 i Donetsk har flyktet, men lærerne holder ennå skolen åpen. Langs frontlinjen kjemper separatister mot regjeringssoldater daglig. Skolen har blitt truffet fem ganger dette skoleåret, ifølge rektor og lærerne. UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2014: issn: Design Itera Gazette Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav. Det er svanemerket og 100 % resirkulerbart. Trykk: Sörmlands Grafiska Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Fagpressen Utdanning redigeres etter Redaktør-plakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet Adel Khairy fullførte videregående skole i Iran. Men den er ikke godkjent som grunnlag for inntak til høyere utdanning i Norge. Da han ville ta fagene han mangler på voksenopplæring i Norge, møtte han stengte dører. Han endte med å ta studiekompetansefagene som privatist. Foto: Tom-Egil Jensen Leder Ragnhild Lied 1. nestleder Terje Skyvulstad 2. nestleder Steffen Handal Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad Lavest lærertetthet i de største byene Tall som Dagsavisen har fått fra Utdanningsdirektoratet, viser at det er flest elever per lærer i noen av de største byene her i landet. Det gjennomsnittlige antall elever per lærer i 2014 var 16,8 i en vanlig skoletime. I Oslo lå 133 av totalt 144 skoler over gjennomsnittet, i Bergen og Trondheim lå to av tre skoler over, og i Drammen var det 19 av 20 grunnskoler som kom høyere opp enn snittet. Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, sier at presset på skolene og lærerne er størst i de store byene og i tettbygde strøk, men dette er ikke bare et byproblem, mener hun. Innenfor hver by kan variasjonene også være store. Ved Sørkedalen skole i Oslo er det 8,3 elever per lærer, mens det på Marienlyst skole er 27,1 elever per lærer. Spørsmålet om lærertetthet er et tema som ofte kommer opp, og Utdanningsforbundet har lenge arbeidet for å få innført en norm for hvor mange elever hver enkelt lærer kan ha ansvar for. Argumentasjonen for dette er lett å forstå for de fleste: Skal lærerne kunne gi hver enkelt elev den oppfølgingen de har krav på, må ikke antallet elever per lærer bli for høyt. Det er stor forskjell på å ha elever i en gruppe eller klasse kontra det å ha nesten det dobbelte. Da den forrige borgerlige regjeringen fjernet klassedelingstallet for over ti år siden, kom det inn en formulering om «forsvarlig gruppestørrelse» i stedet. Det kan bety nesten alt mulig, det vet både elever, lærere og foresatte mye om. Vi er midt oppe i en valgkamp hvor skole igjen er blant de heteste temaene. Og partiene kappes om å love mer til skolen og å satse på lærerne. Høyre satser stort på etter- og videreutdanning av lærere, men er i mindre grad opptatt av lærertetthet. Tidligere har partiet nesten avvist denne problemstillingen helt, men nå sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han er enig i at det trengs flere lærere i skolen. Noen norm vil han likevel ikke innføre: Vi trenger flere lærere, men vi mener det bør være opp til kommunene selv å bestemme hvor de ønsker å sette inn flere ressurser. Derfor har vi ikke noe behov for en nasjonal norm for lærertetthet, sier statsråden til Dagsavisen. Det bør være unødvendig å minne Røe Isaksen om at kommuneøkonomien er hardt presset, og at mange kommuner ikke har råd til å sette inn flere ressurser, selv om de gjerne skulle ønske det. Arbeiderpartiet og Trond Giske sier nå ja til å innføre en norm for lærertetthet. Men da de satt i regjering sammen med SV i åtte år, mente de noe annet. Først helt på slutten av regjeringsperioden fikk Kristin Halvorsen gjennomslag for en liten forbedring. Vi får håpe på større endringer i årene som kommer, budsjettet for 2016 kommer om ikke så lenge. 3 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

4 Aktuelt Vi har 4,5 milliarder kroner i misligholdt studiegjeld SKYLDER LÅN: tidligere studenter har en samlet misligholdt gjeld hos Lånekassen på 4,5 milliarder kroner, viser nye tall. I juli 2005 var snittgjelden for misligholdte lån på kroner, i juli 2015 var dette tallet kroner, skriver Finansavisen. (NTB) EI-kongressen 2015 Varsler kamp mot privatiserin Kamp mot privatisering av utdanningssektoren er i høyeste grad aktuelt også i Norge. Regjeringen har akkurat fått gjennomslag for en ny lov og vil slippe til flere private aktører. TEKST Knut Hovland Det sa nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, under verdenskongressen til Education International (EI), som fant sted i Canadas hovedstad Ottawa i juli. Kongressen erklærte kamp mot privatisering og kommersialisering av utdanningssektoren. EI ser dette som avgjørende for å sikre utdanning med god kvalitet for alle, uansett kjønn, rase eller sosial bakgrunn. To resolusjoner om dette ble enstemmig vedtatt av kongressen. I debatten ble det lagt vekt på at dette er en kamp som alle verdens lærere må stå sammen om, enten de arbeider i barnehage, skole eller høyere utdanning. Unescos representant støttet også resolusjonene: Vi står sammen om dette for å sikre god og gratis utdanning for både jenter og gutter, sa Unescos visedirektør for utdanning, Jordan Naidoo. Helt uforenlige mål Handal understreket i sitt innlegg at det ikke er mulig både å være for utdanning med høy kvalitet for alle og samtidig være for privatisering og kommersialisering. To helt uforenlige mål, sa Handal. Han viste også til en rapport fra forskerne Carolina Junemann og Stephen Ball. De har dokumentert at globale, private aktører innen utdanningssektoren representerer en trussel mot retten til utdanning for alle. Det gjelder særlig for de fattigste i verden, for jenter og for barn og unge med spesielle behov. Handal sa at målet om utdanning for alle, som trolig vedtas av FN i september, gjør det helt nødvendig å kjempe hardt og konsekvent mot privatisering og kommersialisering. Vil følge nøye med Til Utdanning sier Handal at han frykter den sittende regjeringen vil tøye regelverket. Derfor er det viktig å følge nøye med i det som skjer i Norge framover. Den nye privatskoleloven gjør at flere private aktører slipper til. Det må ikke bli et nytt privatskoleslipp, slik som under den forrige borgerlige regjeringen for år siden, mener Handal. Rundt halvparten av barnehagene i Norge i dag er private. Handal trekker fram Utdanningsdirektoratets viktige rolle når det gjelder å følge opp de private aktørene. Eierne av private skoler har ikke anledning til å hente ut overskudd. Det har regjeringen understreket gang på gang. For eiere av private barnehager er det imidlertid ingen tilsvarende begrensning. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl (H), sier i en kommentar at den nye friskoleloven inneholder presiseringer som skal hindre at skole ses på som et investeringsobjekt. Vi vil slippe til private aktører for å få større variasjon i skoletilbudet, ikke for at noen skal tjene penger på det. I all hovedsak vil norske skoler fortsatt bli drevet av kommuner og fylkeskommuner. Det private innslaget vil være beskjedent. Når det gjelder barnehager, kan vi ikke plutselig gjøre store endringer i premissene for å drive private barnehager, etter å ha invitert private aktører inn i stort monn. Med endringer i barnehageloven og en ny rammeplan vil det stilles krav som nok gjør det mindre lukrativt å drive kommersielle barnehager enn det vi så under den kraftige utbyggingen, sier Jordahl til Utdanning. Advarte mot privatisering og kommersialisering EI-president Susan Hopgood kom med en kraftig advarsel mot dem som vil privatisere og kommersialisere utdanningssektoren: Vi så det komme etter finanskrisen, da ble det satt et stort press på offentlig sektor for å spare penger, også i utdanningssektoren. Fortsatt ser vi denne tendensen i mange land. De som ser muligheter til å tjene penger, benytter anledningen, sa Hopgood i åpningstalen 21. juli. Klassedelt skolesystem I 1998 gikk to prosent av elevene i Kenya i privatskoler. 15 år senere var andelen økt til over 30 prosent. De som kan betale, får et mye bedre skoletilbud enn de fattige. Privatiseringen skjer i både fattige og rike land, og flere av aktørene opererer i ulike land og verdensdeler. Generalsekretæren i den kenyanske lærerorganisasjonen (KNUT), Wilson Sossion, fortalte under et kongress-seminar at de har fått et klas- 4 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

5 Norske forskeres publisering flater ut SISTE TO ÅR: Nettavisen forskning.no skriver at norske forskeres studieskriving har økt med rundt ti prosent hvert år siden Men de to siste årene flatet veksten ut, viser årets tilstandsrapport fra Kunnskapsdepartementet. (NTB) Tredobling av utvekslingselever fra Norge NY REKORD: 3500 norske ungdommer gjør seg i disse dager klare for å reise ut i verden som utvekslingselever. Det er ny rekord, og tre ganger så mange som for 15 år siden, opplyser Ansa, foreningen for norske studenter i utlandet, til NRK. (NTB) g også i Norge Education International (EI) Representerer over 32 millioner lærere og andre ansatte i utdanningssektoren i hele verden. Stiftet i Stockholm i 1993, hovedkontor i Brussel, Belgia. I styret sitter 26 medlemmer, med minst to representanter fra hver region i verden. Utdanningsforbundet er en av 400 medlemsorganisasjoner. Forskerforbundet var også representert på kongressen i år. Susan Hopgood fra Australia er gjenvalgt som EI-president. Steffen Handal valgt inn i styret Nestleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet ble valgt inn i styret i Education International. Dette sier noe om hvilken posisjon Utdanningsforbundet har internasjonalt, sier Handal til Utdanning. Det siste året er det lagt ned et stort arbeid for å fremme Handals kandidatur til EI-styret. Leder Ragnhild Lied har vært med i styret siden forrige verdenskongress i Sør-Afrika i Under årets kongress var Handal aktiv og hadde ordet i ulike sammenhenger, ikke minst i diskusjonen om privatisering og kommersialisering av utdanningssektoren. Dette er en sak jeg kommer til å legge stor vekt på i den perioden vi nå går inn i. Skal utdanning for alle uansett kjønn, rase eller sosial bakgrunn bli en realitet, må vi stå sammen i kampen mot privatisering og kommersialisering. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Handal. Han trekker også fram barnehager og barnehagelærernes status og vilkår som viktige saker å jobbe med framover. EI-kongressen erklærte kamp mot privatisering og kommersialisering av utdanningssektoren. Bildet er fra en demonstrasjon i Madrid i sedelt skolesystem i Kenya. De fattigste barna går på dårlig utstyrte skoler med relativt få lærere. Ett av seks barn får overhodet ikke skolegang. Barna til de rikeste i landet kan gå på eliteskoler med god lærerdekning, skikkelig utstyr og bygninger. Skjer i mange land Under seminaret ble det trukket fram tilsvarende eksempler fra flere land, blant dem Brasil, Chile, India, Pakistan, Uganda, Sør-Afrika og Filippinene. Dr. Prachi Srivastava fra Universitetet i Ottawa sa at selv såkalte «low fee schools» er for dyre for mange. For de aller fattigste kan en avgift på en dagslønn i måneden være nok til at de tar et barn ut av skolen. I andre tilfeller kan avgiften være opp mot prosent av foreldrenes inntekt. Flere av delegatene understreket at det må mer aktiv handling til for å stoppe privatiseringsbølgen. Det ble trukket fram flere eksempler på aksjoner som er satt i gang, blant annet via sosiale medier. I andre land har lærerorganisasjoner kjøpt aksjer i private skoleforetak for å påvirke utviklingen og vekke oppmerksomhet i media. Det har gitt resultater, blant annet i USA. Steffen Handal ble valgt inn i EI-styret med god margin. FOTO HANS HOVLAND LØVLIEN > Les mer om kongressen på utdanningsnytt.no og ei-ie.org 5 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

6 Aktuelt Frp foreslår premiering på skolen BONUS: Leder av Fremskrittspartiets kunnskaps- og familieutvalg, Sylvi Listhaug, foreslår at elever som klarer videregående skole på to år, bør premieres med en bonusutbetaling. Verken Elevorganisasjonen eller Kunnskapsdepartementet støtter forslaget, ifølge NRK. Litteratur Foreslår lønnspakke til lærerne I sin nye bok foreslår Trond Giske lønnsløft for lærere, økt lærertetthet, stenging av skoler som ikke stopper mobbing og nedlegging av Utdanningsdirektoratet. TEKST Marianne Ruud Trond Giske (Ap) lanserer boka «La læreren være lærer». Du foreslår en ny lønnspakke til lærere. Det vil vel skape jubel i velgergruppa? Det håper jeg. Men kostnaden for lærerne er økt fleksibilitet, sier Giske. Samtidig varsler han at det trengs en «tillitsreform» i skolen etter forrige års konflikt med KS. Er boka en søknad om å bli landets nye kunnskapsminister i 2017? Man trenger ikke skrive bok for å bli kunnskapsminister. Bakgrunnen for boka er at jeg vil presentere mine meninger på bakgrunn av den kunnskapen jeg har skaffet meg som leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Jeg ønsker også å skape debatt, sier Giske. Ved skolestart i 2014 besøkte han sin gamle barneskole, Nardo i Trondheim. Det fikk han avtale om å gjøre hele skoleåret. Han har snakket med lærere, spesialpedagoger, rektor, foreldre, elever, helsesøster og ansatte i skolefritidsordningen. Giske har også gjennomført en spørreundersøkelse. Stolt viser han meg «Nardometeret» som rangerer forslagene. Burde stoppet Kunnskapsløftet - Reformen Kunnskapsløftet ble påbegynt da du var utdanningsminister. Kristin Clemet videreførte reformen, under til dels sterke protester fra lærerhold. Det toppet seg med innføringen av de nasjonale prøvene. Hva tenker du i ettertid? Vi burde definitivt ha stoppet noen av de nye læreplanene i Kunnskapsløftet da Øystein Djupedal tok over som kunnskapsminister. Det var politisk enighet om å gi lærerne mer frihet gjennom å utarbeide overordnede kompetansemål. Men det var ikke enighet om å fjerne beskrivelsene av hva de ulike fagene skal inneholde. Krav om masse arbeid med lokale læreplaner var et feilgrep. Kunnskapsdepartementets evaluering viser at de nye læreplanene gikk ut over elevens læringsutbytte, sier Giske. I boka presenterer jeg mine meninger på bakgrunn av kunnskapen jeg fikk som leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, sier Trond Giske. FOTO ADRIAN NØTTESTAD Beundrer Clemets handlekraft Får han regjeringsmakt, har han endringsplaner. Jeg beundrer Kristin Clemet for hennes handlekraft. Jeg er ofte uenig med henne politisk, men hun fikk i alle fall gjennomført sin politikk. Nå skjer det svært lite, sier han. Regjeringen er neppe enig i med deg i det. Blant annet innføres kompetansekrav for lærere og femårige mastergradsutdanninger, og det satses på etter- og videreutdanning. Er ikke det bra? Arbeiderpartiet er ikke uenige i denne satsingen, men kompetansekravene innføres ikke før i Og lærerutdanning kommer ikke før i Vil nedlegge Utdanningsdirektoratet Giske foreslår å nedlegge Utdanningsdirektoratet, som Clemet fikk opprettet, og erstatte det med forløperen; «Læringssenteret». Det trengs færre jurister og flere pedagoger og forskere som kan støtte lærerne, mener Giske. Han ser et stort behov for rydding i byråkratiet og foreslår fjerning av tidstyver for å frigjøre mer av lærernes tid til elevene. Giske vil dessuten at skoler som ikke greier å stoppe mobbing, skal kunne stenges. I tillegg foreslår han et løft for yrkesfagene og at skolehelsetjenesten styrkes. > Les hele intervjuet på utdanningsnytt.no/giske-bok 6 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

7 Stiftelser ønsker å starte muslimske skoler i Oslo TO SØKER: Seven Minds for Future og Den muslimske grunnskole har søkt Utdanningsdirektoratet om å starte private, muslimske grunnskoler i Oslo fra og med høsten 2016, skriver Kommunal Rapport. Skolene vil skape henholdsvis 350 og 200 skoleplasser. (NTB) 6000 flere ansatte i norsk akademia på ti år 22 PROSENT: Ved universiteter og høyskoler er det nå nesten 22 prosent flere ansatte enn i 2005, ifølge Forskning.no. Nå er det 2,25 faglig ansatte per administrativt ansatt. I antall årsverk vokste Universitetet i Oslo mest, med 800 stillinger over ti år, viser tall fra Kunnskapsdepartementet. Internett Ny nettportal for forskning Mye utdanningsforskning er katalogisert og lagt under en egen portal, for å gjøre det lettere å finne relevant forskningslitteratur. TEKST Kari Oliv Vedvik Målet er at lærere, studenter og andre ansatte lettere kan finne fram til forskning som er relevant for deres hverdag, sier Marianne Olsen Brøntveit. Hun er prosjektleder for den nye forskningsportalen utdanningsforskning.no, som ble lansert 19. august. En kartlegging fra Utdanningsforbundet viser at et slikt tilbud trengs, og interessen for faglig oppdateringer er klart til stede. Medlemmene sier imidlertid at det er for tidkrevende å lete fram relevant forskningslitteratur som kan tas i bruk i det daglige arbeidet. Videre satsning Portalen er en samling av forskningsartikler samlet under utvalgte emneknagger. Vi har i første omgang lett opp det vi har vurdert som relevant og interessant for vår målgruppe og lagt det inn i portalen. Forskernes originaltekster legges ut. Vi er ikke redd Skjermdump av den nye forskningsportalen til Utdanningsforbundet, utdanningsforskning.no for at våre brukere ikke forstår fagterminologien som brukes. I neste omgang er det meningen at portalen også skal fylles med egenprodusert stoff om og med forskere. Det er neste steg: Å presentere ulike prosjekter og forskere, sier Brøntveit. 50 lærerstudier har fortsatt ledige plasser 50 ulike lærerstudier har plasser til studenter som vil bli lærer, barnehagelærer eller yrkesfaglærer, viser tall fra Samordna opptak. ILL.FOTO INGER STENVOLL Studieåret er i gang, men fortsatt er det mange høyskoler og universiteter som ikke har klart å fylle opp plassene på lærerstudiene. TEKST Sonja Holterman 50 ulike lærerstudier har plasser til studenter som vil bli lærer, barnehagelærer eller yrkesfaglærer, viser tall fra Samordna opptak. 21 ulike studier til grunnskolelærer søker fortsatt etter studenter. Hvor mange plasser som er ledige, har ikke Samordna opptak oversikt over. Lærestedene i distriktene har ofte ledige plasser. Vi vet ikke hvor mange, men plassene forsvinner fort, sa Aina Rødal, informasjonsrådgiver i Samordna opptak til Utdanning da andreopptaket startet 20. juli. De ledige plassene er blitt færre i august, men ennå er det mulig å få plass ved barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanninger, ifølge Aina Rødal. Ni studier for dem som vil bli barnehagelærere har plasser. Det er også ledig på lektorutdanning, kroppsøving, faglærerutdanning og yrkesfaglærerutdanning. Fyller man kravene, kan man altså få plass ved disse studiene, sier Rødal. Man må ha karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk, og 35 skolepoeng for å få studere til lærer. 7 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

8 Aktuelt Å tøyse med småbarn gir dem fortrinn SKØY ER BRA: Foreldre som spøker og tuller med barna sine, lærer dem viktige ferdigheter. Fra 16 måneder oppfatter barn signaler som skiller vås fra liksomlek, ifølge en studie fra Universitetet i Sheffield, publisert i tidsskriftet Cognitive Science, skriver Forskning.no. Økonomi Må betale tilbake 1,9 millioner Puttara Fus barnehage må betale Kongsvinger kommune tilbake 1,9 millioner kroner som barnehagen har fått for mye i offentlig tilskudd. TEKST Kirsten Ropeid Kongsvinger kommune krevde dette etter et tilsyn i Barnehagen klaga imidlertid vedtaket inn til Fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen har nå avvist klagen. Seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Gjertrud Aas Moen, forklarer saka slik til Utdanning: I 2012 var det innrapportert flere barn enn det var betalt inn foreldrebetaling for, sier hun. Feil antall barn Dermed fikk barnehagen et større driftstilskudd enn den skulle ha. Samtidig var lønnskostnadene til barnehagen påfallende lave. Ifølge avisa Glåmdalen hadde Kongsvinger kommune vurdert lønnskostnadene i barnehagen sammenligna med andre private barnehager og de kommunale. Der lå Puttara kroner lavere per barn. I de andre ikke-kommunale og i de kommunale barnehagene var det i gjennomsnitt 7,5 barn per ansatt, i Puttara var det 9,2. Overfor Utdanning forklarer daglig leder i barnehagen Hege Bakke Andersen de lave lønnsutgiftene delvis med at barnehagen var ny og derfor hadde mange unge ansatte. Dessuten trekker hun fram at pensjonsutgiftene per ansatt ligger langt under utgiftene i de kommunale barnehagene. Hvorfor kommunen har så høye pensjonsutgifter, har jeg ikke fått noe svar på. Vi har samme pensjonsleverandør og tilbud som de kommunale, sier hun. At tallet på barn ble feil, vedgår hun. Men Bakke Andersen mener kommunen må ta sin del av skylda for det. Overskudd på 7,5 millioner kroner Seniorrådgiver Gjertrud Aas Moen hos Fylkesmannen kommenterer dette siste overfor Utdanning med å minne om at barnehagen ble etablert i Da var det et voldsomt rush i kommunen for å få flest mulig barnehager raskest mulig. Nye plasser ble oppretta i stort tempo. Likevel har eier et klart, sjølstendig ansvar for at virksomheten drives etter gjeldende lover og regler, sier hun. Ifølge Glåmdalen var det kommunestyremedlem Martin Hanestad, Høyre, som først reagerte på at Puttara Fus barnehage hadde et overskudd på 7,5 millioner kroner i For de andre ikke-kommunale barnehagene var årsresultatet i gjennomsnitt kroner. Det førte til at kommunen gjorde et økonomisk tilsyn i barnehagen. Tilsynet resulterte i kravet om tilbakebetaling. Mye penger Sjøl om Puttura barnehage må betale tilbake 1,9 millioner, sitter den igjen med 5,6 millioner i overskudd for Det er mye penger? Ja visst, det er svært mye. Men vi er en stor bedrift med mange ansatte, svarer Hege Bakke Andersen. Hun understreker at overskuddet var mulig blant annet fordi barnehagen var i en oppbyggingsperiode. I ettertid har de økt tallet på ansatte fra 28 til 39. Ifølge Bakke Andersen blir overskuddet brukt til beste for barna. Seniorrådgiver Gjertrud Aas Moe hos Fylkesmannen i Hedmark forteller at barnehagen ved opprettelsen i 2011 fikk garanti for ekstratilskudd til kapitalkostnader fra Kongsvinger kommune på 35 millioner kroner. Puttara Fus barnehage Eies av Fus-kjeden, et driftsselskap som eies av Trygge Barnehager. Ifølge nettsidene til Trygge Barnehager driver Fus-kjeden 160 barnehager i 80 kommuner. I 2012 innrapporterte Puttara Fus barnehage flere barn enn det var betalt inn foreldrebetaling for. Dermed fikk barnehagen et større driftstilskudd enn den skulle ha. FOTO JENS HAUGEN/ GLÅMDALEN 8 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

9 Ny leder for utenlandsstudentene LEDER : Jakob Aure (24) er valgt til ny president i Ansa (Foreningen for norske utenlandsstudenter). Han har sittet to år i Ansas hovedstyre og har tidligere jobbet blant annet for Leger uten grenser. Han vil lede de norske studentene som hvert år studerer i utlandet. «Det er ikke bare gode lærere som skaper interesserte elever, interesserte elever gjør læreren god.» Leif-André Trøhaugen, kontaktlærer ved Skullerud skole i Oslo, i Aftenposten Realfag Pedagogstudentene krever økt studiestøtte Pedagogstudentene krever en årlig økning på nesten kroner for å gi studentene mulighet til å studere på heltid. TEKST Kari Oliv Vedvik Det er fallende interesse for å studere petroleumsfag også i Norges oljehovedstad Stavanger. FOTO SONJA HOLTERMAN Langt færre søker seg til oljefagene Antall søkere til petroleumsfagene er mer enn halvert på ett år. TEKST Sonja Holterman 70 prosent færre unge søkte seg til petroleumsfag i ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og omtrent 50 prosent færre hadde disse fagene som førstevalg ved Universitetet i Stavanger i år, sammenlignet med i fjor. Petroleumsteknologi, offshoreteknologi og petroleumsgeologi har vært populære fag, men nå har trenden snudd. Utfordringene i oljebransjen har fått stor plass i media, og unge har fått med seg det som skjer. Det er nok forklaringen på nedgangen, sier kommunikasjonsrådgiver Susanna King ved Universitetet i Stavanger. Grunnstudiene innen olje har gått mest tilbake. Tallene fra Samordna opptak viser at bare 77 valgte petroleumsfag som førstevalg ved NTNU i år, mot 257 i fjor. I Stavanger kan man søke fem oljefag rett fra videregående skole. Disse har hatt en søkernedgang på 7, 40, 51, 54 og 57 prosent. Det totale antallet søkere har gått ned, men vi ser at mange som er i gang med utdannelsen sin, fortsetter og har søkt masterutdanning innen petroleum, sier King. Til tross for nedgangen er det fortsatt strenge krav for å få plass. Det er lettere å komme inn, men det er fortsatt flinke studenter som søker fagene, sier King. I dag viser tall fra Statens institutt for forbruksforskning at en gjennomsnittsstudent går 2000 kroner i minus hver måned. Derfor må støtten økes i årets statsbudsjett, sier Silje Marie Bentzen til Utdanning. Hun Silje Marie Bentzen. FOTO INGER STENVOLL leder Pedagogstudentene (PS) i Utdanningsforbundet. Bør økningen være lån eller stipend? Vi ønsker oss også høyere stipend, slik flere andre land har. Men det viktigste er at støtten, selv om den gis som lån, øker. I dag får en student årlig maksimalt kroner over ti måneder. Studenter har ofte samme utgifter om sommeren også, så vi krever 11 måneders studiestøtte, sier Bentzen. PS stiller seg dermed bak Norsk studentorganisasjons krav om økt studiefinansiering. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 60 prosent av studentene jobber ved siden av studiene. Om lag halvparten støttes økonomisk av familien. Det kan gi et klasseskille mellom dem som kan konsentrere seg helt om studiene med rike foreldre i ryggen og dem som må jobbe ved siden av, sier Bentzen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har imidlertid gjort det klart at regjeringen har holdt hva den har lovet studentene. Han har ingen umiddelbare planer om nye løfter. Hold deg oppdatert om nyheter fra skole- og barnehagesektoren utdanningsnytt.no 9 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

10 Aktuelt navn En rektor fra Amerika Den første ansatte rektoren ved Høgskolen i Oslo og Akershus ble en amerikaner med nordlandsdialekt og en liten aksent: språkprofessor Curt Rice. TEKST Kari Oliv Vedvik FOTO Benjamin A. Ward / HiOA Curt Rice (53) Hvem Ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Aktuell For første gang har en utenlandsk statsborger fått topplederjobben ved en større norsk utdanningsinstitusjon. Språkprofessor Curt Rice er amerikaner. «Dra ut, opplev og lær av andre.» Hva husker du best fra din egen studietid? Jeg gikk på et lite universitet og husker godt den fine blandingen av det sosiale og det faglige. En kunne diskuterte alt fra jenter til filosofi. Hva er den største forskjellen på det norske og amerikanske utdanningssystemet? Penger. I USA er det langt vanligere at universitetene mottar pengegaver. Mange av gavene kommer fra tidligere studenter. Tenk hvor mye jeg kunne ha gjort hvis hver eneste tidligere student som hadde gått på min høyskole, hadde donert 1000 kroner i året. Det er stadig flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Har du noen tanker om hvordan vi kan få en balanse? Jeg er tilhenger av at alle skal kunne velge, og jeg er positiv til at stadig flere kvinner tar høyere utdanning. Der det er kjønnsbaserte forskjeller, må vi gjøre noe med det. Likevel, om menn velger noe annet enn høyere utdanning, er det greit, hvis det er det de ønsker. Hvilken kjent person ville du ikke hatt som lærer? Donald Trump. Han gir ingen tegn til å kunne reflektere og ha selvinnsikt. Det må alle gode lærere ha. Hvem ville du gitt straffelekse? Som leder av en utdanningsinstitusjon ønsker jeg ikke å koble lekser til straff, så der avstår jeg fra å svare. Du får holde en undervisningstime for den norske befolkning. Hva handler timen om? Den ville ha handlet om viktigheten av internasjonal erfaring. Dra ut, opplev og lær av andre. Hva er ditt største fortrinn? Jeg er analytisk og flink til å lytte til andre. Det mener jeg er med på å få andre til å tenke nytt. Hva er din favorittbok? «Where Good Ideas Come From» av Steven Johnson. Hva gjør du for å få utløp for frustrasjon? Puster. Og minner meg selv om intensjonene til den andre. Hvem er din favorittpolitiker? Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, fordi han kommer til å godkjenne søknaden vår om å bli universitet. Hva er ditt bidrag i kampen for å redde verden? Alle som driver med utdanning, bidrar til å redde verden. Nøkkelen til å heve livskvalitet hos den enkelte og i samfunnet for øvrig er kunnskap. Hvilke tvangshandlinger har du? Skrivetrang. Jeg må skrive. Ut over det tror jeg ikke jeg har noen. 10 UTDANNING nr. 13/21. august 2015

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

Nedtur. for private skoler

Nedtur. for private skoler Min favorittlærer 20 Matteknekkeren Reportasje 24 Lærer kunsten å smi Fotoreportasje 30 Sjokolade på timeplanen Frisonen 35 Rektor viser muskler 18 2. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Sverige:

Detaljer

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren Mitt tips 20 Uteskole gir gode resultater Fotoreportasje 30 Blåser i tradisjonene Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren 9 8. MAI 2015 utdanningsnytt.no Suksessdropperne Redaksjonen

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

> Les alt om uravstemningen på utdanningsnytt.no

> Les alt om uravstemningen på utdanningsnytt.no Aktuelt 4 8 Spennende uravstemning Min favorittlærer 20 Entertainerlæreren Fotoreportasje 32 Full fres i Frognerparken Sommerkryssord 58 12 20. JUNI 2014 utdanningsnytt.no Blir friskere som voksne > Les

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer

Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna

Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna Mitt tips 20 Elever driver barnehage Portrettet 26 Lærerframsnakkeren Reportasje 32 Skole i et krigsherjet land Gylne øyeblikk 37 Stormkastbarna 2 23. JANUAR 2015 utdanningsnytt.no «Du kan alltid Skolefritidsordningen

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

KLARER IKKE HANKE INN ALLE

KLARER IKKE HANKE INN ALLE Min favorittlærer 20 Vår store mor Fotoreportasje 24 Skole på sjøen Frisonen 29 Bandmusikere Realfagskonkurranse 22 En dag vi vil huske for livet 17 21. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Når det verste skjer

Når det verste skjer Min favorittlærer 20 Fikk lov å kverulere Fotoreportasje 28 Annerledestenkerne Intervju 26 Når kroppen sier stopp Reportasje 32 Skotsk skole inspirerer 15 20. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

XXXXXXXXX XXXXX. En oppblåst rekord. Søkere til lærerutdanning: Hovedsaken Xxxx xx

XXXXXXXXX XXXXX. En oppblåst rekord. Søkere til lærerutdanning: Hovedsaken Xxxx xx Reportasje 20 Fikk oppfylt sin indianerdrøm Min favorittlærer 24 Du gjorde meg trygg Fotoreportasje 30 Ut mot havet Frisonen 41 Kikkeren i skogen 13 23. AUGUST 2013 www.utdanningsnytt.no Søkere til lærerutdanning:

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.»

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.» Min favorittlærer 24 Fant tonen i opposisjonen Reportasje 28 Ivrer for matematikken Fotoreportasje 32 Maktdemonstrasjon mot arbeidsgiver Frisonen 39 Forførende trinn 8 25. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet:

1913: Kvinnene til valgurnene 2013: 16-åringer vil stemme. Stemmerettsjubileet: Mitt tips 20 Sagn fra Nordkapp på tre språk Fotoreportasje 28 Kvinners stemme Reportasje 22 Ubegripelig at det fortsatt segregeres Frisonen 35 Knytt knatt knute 11 7. JUNI 2013 utdanningsnytt.no Stemmerettsjubileet:

Detaljer