Hurum kommune. Kulturguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum kommune. Kulturguide"

Transkript

1 Hurum kommune Kulturguide Med oversikt over lag og foreninger, oppdatert

2 Innhold: Kulturguiden 2014 Ansatte i kultur og idrett Side 3 Kultur i Hurum: Side 4 Aktiviteter ved kulturkontoret Side 5 Kulturarv Side 5 Hurum kommunale kino Side 5 Møtelokaler/Forsamlingshus Side 5 Tilskuddsortalen Side 5 Bokbussen Side 5 Idrett og Fysisk aktivitet Side 5 Aktiviteter for barn og unge Side 6 Den kulturelle spaserstokken Side 8 Hurum folkebibliotek Side 8 Hurum kommunes lokalhistoriske arkiv Side 8 Hurum kommunes tilskuddsordninger Side 9 Hurum kommunale kulturskole Side 10 Hurum nærmiljø og frivilligsentral Side 11 Kulturpris og frivillighetspris Side 12 Foreningsdrevne utleiehytter Side 13 Forsamlings- og møtelokaler Side 14 Oversikt over lag og foreninger Side 16 Litt om Hurum Kommune Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar blant annet kommuneplan, økonomiplan, budsjett og øvrige plansaker, og er et organ som legger rammene for all virksomhet i kommunen. Kommunestyrets myndighet er i mange saker delegert til andre utvalg eller til rådmannen. Kommunestyret består av 29 representanter og ledes av ordføreren. Kommunens sentralbord: Tlf: KULTURKONTORET Besøksadresse: 1. etasje i bankbygget, Nordre Sætrevei 4, Sætre Postadresse: Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 Tlf: E-post: Hjemmeside: Besøksadresse til Servicetorget: Nordre Sætrevei 1 2 2

3 ANSATTE I VIRKSOMHET KULTUR OG IDRETT: KULTURKONTORET Virksomhetsleder Anne-Berit Sørlie Tlf: / e-post: Fagleder Hilde Nygaard Ihle Tlf: E-post: Kulturkonsulent Lise Fløtberg Tveit (permisjon til ) Frivillighetskoordinator Gregory Douglas Campher Tlf: Kulturskolerektor Ingeborg Ane Støen Lund Tlf: / e-post: Kulturskolelærere: Band, gitar og male (tegne): Kai Eide Dans: Maja Solomonovic Fiolin: Bjørg Ødegård Klarinett/Saksofon: Svein Jakop Hansen Piano: Kristina Lang Sang: Harriet Müller-Tül Slagverk: Kristoffer Carlsen Messing: Heidi Svandsrud BILIOTEKET Helsebygget på Tofte Vestre Strandvei 3, Tlf: Biblioteksjef Einar Albertsson Bibliotekar Kate Odden e-post: Bibliotekar Ellen Mørch E-post: LOKALHISTORISK ARKIV Vestre Strandvei 3 Arkivansvarlig Kate Odden Tlf: e-post FRITIDSKLUBBER Tofte fritidsklubb klubbleder Kjersti Beate Andersen klubbarbeider klubbarbeider Ung i Hurum Kjersti Smedstad Besøk oss på facebook-siden: Ungdomstilbud Hurum kommune epost: 3 3

4 KULTUR I HURUM 2014 Kulturadministrasjonen tar i sitt arbeid utgangspunkt i gjeldende lover, Kommuneplanens mål, Kulturplan for Hurum og Temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planene peker bl.a. ut følgende utfordringer: Opprettholde og videreutvikle kommunens offentlige tilbud og aktivitet Steder å være og møteplasser Gi tilfredsstillende fritidstilbud til alle aldersgrupper, spesielt barn og unge Å ta vare på kommunens rike kulturarv Tilrettelegge for idrett og friluftsliv Sikre god tilgjengelighet til marka og sjøen Langsiktige utfordringer Kultur er viktig for levende bygder og gode lokalsamfunn. Kommunen vil arbeide for at kulturlivet skal få gode vilkår både innenfor profesjonell kulturvirksomhet og amatørvirksomhet. Kommunens egne tilbud knyttet til bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber, kino, museer m.m. skal være viktige bærebjelker i kommunens kulturpolitikk og gis rammevilkår som gjør dem til viktige medspillere og pådrivere for lokalt kulturliv. Kommunen ser de frivillige organisasjonene som viktige samarbeidspartnere for et bredt og variert kulturliv og vil arbeide for at lokale lag og foreninger gis gode rammevilkår for egen virksomhet. KULTURGUIDEN er tilgjengelig ved kommunens kontorer og på kommunens hjemmeside: Kulturguiden oppdateres fortløpende. Tips oss gjerne hvis det blir endringer i informasjon om deres lag og foreninger. Vi ønsker at kulturguiden skal være oppdatert. Send epost på: 44

5 KULTURARV AKTIVITETER VED KULTURKONTORET Kulturminner og kulturvern Hurum kommune har utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Planen skal være et arbeidsverktøy som gir kommunen en forutsigbarhet i langsiktig arealplanlegging. Videre skal den synliggjøre kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom registrering og kartlegging, samt formidling av dette. Planen skal også være et godt verktøy for lokale lag og foreninger som er opptatt av lokalhistorie og kulturminner. En langsiktig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer vil være et viktig bidrag til synliggjøring av Hurums kvaliteter og den tydeliggjør kommunens kulturprofil. Filtvet fyr er kommunalt eid, men Filtvet fyrs venner har etter avtale påtatt seg driftsansvaret for fyret. Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri er konsolidert med Drammens Museum., men har eget styre valgt av Hurum kommunestyre. Hurum historie Det er skrevet 3 bind av Hurum historie. Bind I er utsolgt, men bind II og III kan kjøpes i servicetorget. Bøker til salgs i servicetorget: Hurum historie bind 2 og 3 kr 500,- Årbok for Hurum kr 190,- Årbok for Hurum kr 220,- Hurum herred kr 150,- Kongsdelene kirke kr 100,- Hurum turistforenings historie kr 200,- HURUM KOMMUNALE KINO Kinoen drives i samarbeid med Bygdekinoen og Tofte vel. Det vises film tredje hver onsdag i Tofte samfunnshus. Se: TILSKUDD Kultur og idrett forvalter kommunens tilskuddsordnoinger for lag og foreninger. Det kan søkes om kultur og nærmiljøtilskudd etter nærmere retningslinjer, se side MØTELOKALER/ FORSAMLINGSHUS Hurum kommune har flere møtelokaler og forsamlingshus som leies ut via servicetorget. Se egen oversikt side 12. IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er i ferd med å sluttføres. Planen vil legge premisser for fremtidig utvikling av idrettsanlegg, friluftsområder og nærmiljøanlegg i Hurum. Kultur og idrett samarbeider med idrettsrådet og lag og foreninger for å tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet i Hurum. DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN Hurum kommune får gjennom Den Kulturelle Spaserstokken statlig støtte til å lage et spennende kulturprogram for seniorer. Her tilbys seniorkino på dagtid, kulturelle forstillinger på helsetun og ved kommunens bofellesskap, litteraturaftener og foredrag. Nytt program hvert semester. Kan fås ved henvendelse til kulturkontoret, på servicetorget, eller ved å se på kommunens hjemmeside.

6 AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE S3 Ungdommens kulturhus Ligger i Skoledalen 3 på Tofte,, og er et hus for ungdom fra hele kommunen. Her holder Tofte fritidsklubb til og kulturskolen har undervisning. Ungdom som ønsker å bruke huset kan ta kontakt med servicetorget. Tofte fritidsklubb Er for ungdom fra ungdomsskolealder til 18 år. Gjennom arbeid i styre og temagrupper, har medlemmene stor grad av påvirkning på klubbens drift og utvikling. Holder til i S3 Ungdommens kulturhus, i Skoledalen 3, ved siden av Tofte skole. Klubbkvelder: Tirsdag og fredag Telefon: Ungdommens kulturmønstring Hvert år arrangeres Ungdommens kulturmønstring(ukm) i mars/april. Ungdom fra 13 år får anledning til å vise fram sine talenter. På den lokale UKM i Hurum er aldersgrensen 10 år. Se mer informasjon på Ung i Hurum Ung i Hurum er et aktivitetstilbud for ungdom fra ungdomsskolealder til 18 år. Aktivitetene er varierte, og nytt program settes opp hvert halvår. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt tlf: , e-post: Følg oss på facebook-sida «Ungdomstilbud Hurum kommune» og se 6 6

7 HURUM FOLKEBIBLIOTEK HURUM KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Besøksadresse: Vestre Strandvei 3, Tofte Postadresse: Postboks 33, 3481 Tofte e-post: Tlf: bøker, lydbøker og andre media til utlån Et sterkt økende antall lydbøker på CD Aviser, blader og tidsskrifter Videoer på DVD for både barn og voksne Svært god service ved anskaffelse av ønsket litteratur / utlånsmedia ved raske innkjøp, eller lån fra andre bibliotek Et elektronisk utlånssystem som gir lånere muligheten til hjemmefra å fornye bøker og til å motta lister over ny litteratur o.a. Arbeidsplasser for publikum Internettplasser med bredbåndtilknytning og trådløst nettverk Det er også anledning til innlevering av utlånt materiale på kulturkontoret. ÅPNINGSTIDER: Fra : Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag: Stengt. Tilholdssted: Biblioteket i Tofte Tlf: Arkivet er bemannet hver onsdag kl (annen tid kan avtales) og er ellers åpent i bibliotekets åpningstid. Ca eldre fotografier fra Hurum i ordnet system hvorav ca. 250 fra glassplater og ca. 600 er Widerøes flyfotoserie fra 1950-tallet Arbeidet med digital presentasjon av bildene er i gang. De blir fortløpende søkbare gjennom websøk i bibliotekets katalog. Pr er ca bilder tilgjengelig digitalt. Folketellinger, eiendomsmatrikler, pantebøker, tingbøker samt div. andre protokoller og skatteoversikter fra ca og fremover Et gårds- og bruksnr.arkiv hvor materialet nevnt foran er fordelt på våre 57 gårdsnr. i Hurum Lokalhistoriske bøker, tidsskrifter, jubileumsskrifter, trykksaker som omhandler Hurum Arkivet eier private arkiver underlagt klausuler og bedrifts- og forretn.arkiv. Arkivet oppbevarer protokoller og andre dokumenter for ca. 40 av bygdas lag og foreninger og tar gjerne imot flere. 7

8 Male-tegneelevene, våren 2011 HURUM KOMMUNALE KULTURSKOLE Besøksadr.: 1. etg. bankbygget i Sætre Telefon: / Rektor: Ingeborg Ane Lund I 2014 er elevavgift kr 1.950,- pr. semester. Det gis 25% moderasjon for søsken eller deltakelse i flere fag. Kortere kurs har andre priser. Kulturskolen gir undervisning i følgende fag: band, dans, fiolin, gitar, klarinett, male/tegne, piano, sang, saksofon, slagverk og messinginstrumenter. Vi har undervisning flere steder i Hurum og vi har ledige plasser på gruppeundervisning. Ta kontakt med oss hvis noe av dette er av interesse eller for mer informasjon: Besøksadresse: Nordre Sætrevei 4, Sætre Kulturskolen kan også starte opp kortere kurs i enkelte fag, men vi er avhengig av nok søkere først. Ser vår nettside: for mer informasjon. Her finner du også søknadsskjema. 8

9 HURUM NÆRMILJØ OG FRIVILLIGSENTRAL Holder til ved: Kulturkontoret Nordre Sætrevei 4, Tlf: / direkte: for Hurum nærmiljø og frivilligsentral:: Frivillighetskoordinator Gregory Douglas Campher for sentralens styringsgruppe: Ikke avklart. Målsetning: Sentralen skal koordinere og videreutvikle frivillig innsats i lokalsamfunnet. Er kontaktledd mellom innbyggerne og kommunen, og skal fremme kommunens kontakt med innbyggerne. Koordinerer arbeidet med Hurums lokale nærmiljøfora. Nærmiljøforaene Er lokale høringsorgan på vegne av lokalsamfunnet ovenfor kommunen. Arrangerer allmøter etter behov meldt fra innbyggerne eller kommunen. Innstiller for fordeling av nærmiljøtilskudd. Se kontaktinformasjon på nærmiljøforaene lengre bak i guiden. Aktiviteter i frivilligsentralen: Sosiale møteplasser for seniorer: Hobbybomba på Filtvet helsetun, hver tirsdag kl Kosekroken på Filtvet helsetun, egen oversikt over aktivitetene (bl.a. mandags-, og onsdagskafe, andakt, salg av klær og konserter) finnes i kosekroken. Mandagskafé på seilforeningen i Sætre, Strikkekafe, annen hver mandag kl Torsdagskafé på Klokkarstua helsetun, hver torsdag kl Lesestund på Klokkarstua helsetun, hver onsdag kl Aktivitetene holder stengt i feriene og på offisielle fridager. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Flyktningeguide: Bidrar til å integrere flyktninger og innvandrere. En mulighet til å bli kjent med våre nye landsmenn, og en mulighet for dem til å bli kjent med oss og Hurum. Vi tilbyr både flyktningeguidekoblinger, kvinnetreff og Herrelag. I samarbeid med Hurum Røde Kors. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Datakurs for seniorer. Tilbyr kurs og hjemmeundervisning. Påmelding til Hurum Frivilligsentral. Følge- og besøkstjeneste, I samarbeid med Hurum Røde Kors og Kirkens diakonitjeneste. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Natteravn i Sætre og på Tofte, I samarbeid med FAU ved Grytnes ungdomsskole og Hurum ungdomsskole. Vi trenger hjelp av deg, ta kontakt med oss dersom du har lyst til å være med! 9 9

10 KULTURPRIS OG FRIVILLIGHETSPRIS Kulturprisen Statutter: 1. For å honorere verdifullt kulturelt arbeid og for å stimulere til økt kulturell innsats i bygda, utdeler Hurum kommune årlig en kulturpris. 2. Prisen tildeles enten en person, et lag, en forening eller en institusjon som gjennom lengre tid eller ved et spesielt arbeid har gjort en kulturell innsats i bygda. 3. Forslag på verdige kandidater sendes med skriftlig begrunnelse til kulturkontoret. Innsendelsesfrist for forslag til kandidater annonseres hvert år i Frivillighetsprisen Retningslinjer: 1. Frivillighetsprisen i Hurum er en årlig pris som deles ut av Hurum nærmiljø og frivilligsentral. 2. Prisen tildeles en initiativrik person, lag/ forening eller en organisasjon som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. 3. Prisen er å anse som en anerkjennelse fra det lokale, sivile samfunn i Hurum. 4. Lag, foreninger, organisasjoner, lokale frivilligsentralaktiviteter og nærmiljøforum inviteres til å nominere aktuelle kandidater. Beboere i Hurum kommune kan også på individuelt grunnlag nominere kandidater. 5. Innkomne forslag vurderes av Styringsgruppen for Hurum nærmiljø og frivilligsentral, som på bakgrunn av disse vedtar pressen. 4. Et politisk oppnevnt utvalg på 5 personer vurderer forslagene og tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal tildeles kulturprisen. Kultursjefen er saksbehandler og sekretær for utvalget. 5. Kulturprisens kostnader innarbeides i sektorens årlige budsjett. Kulturprisen ledsages av en plakett, diplom eller lignende som synlig bevis på tildelingen. 6. Det nedsatte utvalget kan unnlate å dele ut kulturprisen dersom det ikke finnes aktuelle kandidater et år. Dato for utdelingen skal fastsettes senest en måned etter valg av prisvinner. Navnet på prisvinner offentliggjøres ved tildelingen. 7. Kulturprisen tildeles ved et åpent kulturarrangement i bygda. Frist for innsending av forslag: 15. april hvem som skal få prisen. 6. Det følger ikke penger med prisen. 7. Frist for nominering: 1. oktober 8. Prisen bør deles ut i forbindelse med et arrangement tilknyttet Frivillighetsdagen 5. desember. 10

11 HURUM KOMMUNES TILSKUDDSORDNINGER TIL LAG OG FORENINGER Kulturtilskudd fordeles til følgende tjenester: Barn og unge Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett og friluftsliv Allmenn kultur Tilskuddene fordeles iht gjeldende retningslinjer for tilskudd til kulturformål. Det gis tilskudd etter følgende ordninger Grunntilskudd Leietilskudd Deltakertilskudd Aktivitetstilskudd Søknadsfrist. 1. mars. Tilskudd til kirke, livssyns og trossamfunn Kulturkontoret har ansvar for tilskuddsordning til kirke, lissyns- og trossamfunn. Kontakt kulturkontoret for nærmere informasjon. Nærmiljøtilskudd fordeles til administrasjon av Hurums nærmiljøfora aktiviteter direkte knyttet til Hurum nærmiljø og frivilligsentral lokale tiltak i lokalmiljøene Tilskuddene fordeles iht retningslinjer for nærmiljøtilskudd: tiltak i lokalmiljøet som styrker fellesskap og samhandling tiltak som vil være til nytte for flest mulig i lokalmiljøet prosjekt i følge tiltaksliste eller vedtak på allmøte Det kan ikke søkes om nærmiljøtilskudd til drift av foreninger drift av aktiviteter drift av idrettsanlegg eller anlegg som utløser andre tilskuddsordninger i kommunen. Søknadsfrist 15. februar. Tilskudd til integrering av flyktninger kultur og fritidsaktiviteter. Hurum kommune har etablert en tilskuddsordning for integrering av flyktninger i kultur og fritidsaktiviteter. Denne har to hovedformål: 1. Muliggjøre oppstart i kultur- og fritidsaktiviteter i lag og foreninger for den enkelte flyktning. Her kan flyktningen søke om tilskudd til dekning av særskilt utstyr som er nødvendig for deltakelse i aktiviteten. 2. Bidra til gjennomføring av holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integreringen av flyktningene i Hurum. Lag og foreninger, samt skoler, oppfordres til å søke. Det oppfordres til å samarbeide med flere om prosjektet. Søknadsfrist: fortløpende. Kontakt kulturkontoret, eller besøk vår hjemmeside: for fullstendige retningslinjer og søknadsskjema. Søknad sendes fortrinnsvis pr epost til: Kulturkontoret har også oversikt over tilskuddsordninger fra fylke og stat: spillemiddelordningen, frifond, tilskuddsordninger fra miljøverndepartementet m.m. Ta kontakt med oss for informasjon og veiledning. 11

12 FORSAMLINGS- OG MØTELOKALER KOMMUNENS LOKALER TOFTE Biblioteklokalet, Tofte Vestre strandvei 3, Tofte Leies ut utenom bibliotekets åpningstider. Henvendelse til biblioteksjefen, tlf Tofte Samfunnshus Vestre strandvei 2, Tofte Storsal, 2 møterom, og kjøkken leies ut. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf S3 Ungdommens kulturhus Leies fortrinnsvis ut til aktiviteter for barn og unge. Skoledalen 3, Tofte Kontakt: servicetorget i Hurum kommune tlf: HOLMSBU Støa Støaveien 50, Holmsbu Leies ut utenom utstillingsperioden som er medio juni til medio august. Egnet til møtevirksomhet. Ikke utleie vinterhalvåret. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf SÆTRE Sætre Samfunnshus Søndre Sætrevei 1, Sætre Storsal, møterom, kjøkken og dusjer/ garderobe leies ut. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf Bankbygget, 3. etasje Møterom. Nordre Sætrevei 4, Sætre Kontakt servicetorget i Hurum kommune tlf Aktivitetslokalene i Sætrehallen Stikkvannsveien 1, Sætre Møterom ca. 50 personer inkl. kjøkken leies ut. Nøkler hentes/leveres på servicetorget i Hurum kommune. tlf Rådhuset i Sætre: Storsalen og formannskapssalen. Henvendelse til Servicetorget i Hurum kommune. Tlf UNDERVISNINGSLOKALER Undervisningsrom, gymsaler. Ta kontakt med den enkelte skole; Tofte skole: Hurum ungdomskole: Filtvet skole: Folkestad skole: Grytnes ungdomsskole: Sætre skole: Barnehagene Ta kontakt med den enkelte barnehage. Slingrebekk Spurvegården Gulspurven Klokkarstua Folkestad Se kommunens utleiepriser 2014 på kulturogfritid, forsamlings- og møtelokaler 12 12

13 FORENINGSEIDE LOKALER SÆTRE/STORSAND Sætrehallen idretts og aktivitetssenter Stikkvannsveien 2, Sætre Ansvarlig for drift og utleie: Sætre IF Graabein v/hallbestyrer Tlf: Seilerhuset Øraveien 8, Hurum seilforening v/karin Holdhus Tlf: / Røde Kors-huset Søndre Sætrevei 2, Sætre v/lillemor Abrahamsen Tlf: KLOKKARSTUA/VERKET Hovenga samfunnshus Knivsfjellveien, Klokkarstua Ansvarlig for drift og utleie: Hovenga samfunnshus A/L Tlf: Holtebrekk flerbrukshall Steinerskolen i Hurum Holtebrekk : Eivinn Støland Tlf: / TOFTE Tofte IL klubbhus Skogveien 10, Tofte Ansvarlig for drift og utleie: Tofte IL v/ Morten Strømnes Tlf: Hønehuset Skogveien 1, Tofte Ansvarlig for drift og utleie: Husstyret v/ psykiatriteamet i Hurum kommune, Tel: Tofte Menighetshus Østre strandvei 16 Ansvarlig for drift og utleie: Stiftelsen Tofte Menighetshus v/lilly Johansen Tlf: FILTVET Bedehuset Salem Filtvetveien, Filtvet Ansvarlig for drift og utleie: Filtvet Normisjon v/ Hans Laache Tlf: Solvang Mastebakk 2, Filtvet Ansvarlig for drift og utleie: Filtvet vel v/ Britt og Bent Bjørnstad Tlf: Filtvet Fyr Stranda, Filtvet Inger Eriksen Tlf: / Filtvet IL klubbhus Filtvet Elfi Nilsen Tlf: KANA/HOLMSBU/RØDTANGEN Varden, forsamlingshus Folkestadveien Ansvarlig for drift og utleie: Folkestad Vel v/ Inger Stubberud Tlf: Rødtangen bedehus Rødtangen Ansvarlig for drift og utleie: Rødtangen Fastboendeforening Freddy Huizinga Rennavn 14, 3484 Holmsbu Tlf: Epost:

14 FORENINGSDREVNE UTLEIEHYTTER Oslofjordens friluftsråd (OF): Drifter og leier ut kystledhytter i indre og ytre Oslofjord, 3 av disse ligger i Hurum: Fiskerhytta Ranvikholmen Bakkeskjær Kystledhyttene er åpne for alle, de gir enkel overnatting ved fjorden og det følger med robåt ved nesten alle hyttene. Det er ulikt antall sengeplasser på hyttene. Hyttene kan leies i inntil 3 døgn pr bestilling. For fullstendig informasjon om hyttene og for leie av dem, les mer på Oslofjordens friluftsråd på deres hjemmeside: Hurum Turistforening Stikkvannshytta Nordenden av Stikkvann. Hytta leies ut til skoler, lag og foreninger for overnatting. Les mer om foreningen på: For leie av hytta, kontakt Hurum Turistforening v/hyttekontakt Henrik Fridorf Nordre Hurum Jeger og Fisk NHJFF disponerer en hytte i Korsgårdenvaldet, øst for Rørvik på gransa mot Røyken på Drammensfjordsida. Det er en tømmerkoie med enkel standard, men den er nyoppusset og trivelig og soverom med plass til 4. Hytta leies ut til både til medlemmere og ikke-medlemmer. Kontakt Nordre Hurum JFF via deres hjemmeside: eller ved å ringe hytteansvarlig: Richard Nyheim ( ). Søndre Hurum Jeger og fisk SHJFF disponerer hytter på to plasser; Rødvasshyttene på nordsiden av Rødvannet Dalebu i nordenden av Langvann. Hyttene leies ut av SHJFF. Kontakt dem via hjemmesiden: eller mobil:

15 IDRETTSFORE- NINGER Dykkerinfo i Hurum: Måltrostveien 29 Morten Dyrstad Tlf.: Holmsbu IF Kvingebakken Holmsbu Torgeir Moen Tlf.: Holmsbu seilforening Thomasløkken Holmsbu Anders Olaussen Tlf.: Hurum Badmintonklubb Øvre Gunnaråsen 25 Kjell E. Trommestad Tlf.: Oversikt over lag og foreninger i Hurum Hurum Basketballklubb Nedre Jahrenvei Holmsbu Ray Reagan Tlf.: Hurum Golfklubb Myhreneveien Kana Trygve Storvik Hurum klatreklubb Hovkastet 1 Einar Morland Tlf.: Hurum Krav Maga Kongsdelveien 16 Lasse Brekke Tlf.: Hurum crocket klubb Myhreneveien Kana Trine Wester Hurum helsesportslag Filtvet helsetun Arne Holm Hansen 15 Hurum rideklubb Østernvn 10 Kristin D. Bjerke Hurum og Røyken Kajakklubb Kleivstubben 7 Røyken Preben Andersen Hurum O-lag Skatvedtveien 53 Harald Bruland Tlf.: Hurum Seilforening PB Sætre Colin Campbell Tlf.: Hurum sportsskytterklubb PB Sætre Claus Brucker

16 Hurum Cykleklubb Falkeveien 25 Erik Løes Tlf.: IF Huringen Knivsfjellveien 2 Gry Ugstad Jørgensen Tlf.: KRIK Hurum Kristen idrettskontakt Lindeveien 40 b Kontakperson Jørgen Reymert Jensen Røyken og Hurum skytterlag PB Slemmestad Sætre IF Graabein Sætrehallen idretts- og aktivitetssenter Sætre skateklubb C3Sk8club Petterstuveien 9 v/tove Kjærby Tofte Fremad IF Postboks 74 Jan Lennestad Tlf.: IDRETTSRÅD Hurum idrettsråd Dramstadveien 7 Sekretær Bjørn Hovden Tlf.: MUSIKK, DANS, TEATER Damekoret Coro Angelico Storsandveien 53 c Birgitte Sævold Folkestad Rockeverksted Bråtastubben 6 Mona Knutsen Tlf.: Holmsbu selskapsorkester Storgata Holmsbu Frode Stub Andersen Hurum Kirkekor Tofteveien Kana Mavis Helen Hagby Tlf.: Hurum revyteater Storgata Holmsbu Frode Stub Andersen Hurum spelemannslag Rennaveien Holmsbu Freddy Huitzinga Tlf.: Hurum og Røyken Storband Heggedalsmarka Heggedal Roar Gjelsnes Hurø-gjengen Furuveien 1 Erik Gudem Tlf.:

17 Sangkoret Hudrimar Helge Nome Tlf.: Sætre Danse- og Amatørteater Tempelveien 68 Terje Østhagen Tlf.: Sætre og Folkestad skolekorps PB Sætre Tommy Slaatsveen Sætre Pikekor PB Sætre Stephan Ibsen Tlf.: Tofibagos Østre Strandvei 82 Timea Holby Tofte Musikkorps PB Tofte Gunn Storvik Tlf.: Tofte og Filtvet Skoles musikkorps PB Tofte Margrethe Folkestad KUNST Hurum Kunstlag PB Tofte Mavis Helen Hagby Tlf.: Tuppenes malerklubb Ekornveien 5 Else Dahl Johansen Tlf.: HOBBY Hurum Hagelag Haugenbakken sætre Tore C. Corneliussen Tlf.: Hurum Husflidlag, Arbeidsstue for barn Midtre Gunnaråsen 16 Elsa Meland Tlf.: Hurum Husflidlag Haugenbakken 18 Turid Øi Ramnefjell 17 Radio Hurum PB Tofte Thor Evensen Sætretreffen Tempelvn. 114 Anne-Lise Strøm Tlf.: Sætre modellflyklubb Hurumveien 77 Leif Sørlie Tlf.: Tofte og Filtvet danseklubb Elgfaret 2 Rønnaug Bjørklund Vestfjorden Druelag Mellomdammen 55 Guri Berg Tlf.: DYR Lier, Røyken og Hurum birøkterlag Gamle Ringeriksveg Tranby

18 VOFF- Hundeklubben i Søndre Hurum Filtvetveien 21 Beate Torø Røyken og Hurum Brukshundklubb Ødegårdsbakken Slemmestad Roar Olsen JAKT-FISKE- FRILUFTSLIV Hurum Turistforening Langsethveien 50 Morten Uggerud Tlf.: Naturvernforbundet i Hurum og Røyken Ramsvikveien 3 Håvard Kilhavn Nordre Hurum Jegerog Fisker Forening Plassen 10 Tom E. Nilsen Tlf.: Nordre Hurum Jegerog Fisker Forening - ungdomsgruppa Grinisvei Spikkestad Richard Nyheim Tlf.: Sætre Speidergruppe Gunnaråsen 6 Georg Smedhus Tlf.: Søndre Hurum Jegerog Fisker Forening Gaupefaret 2 Per-Ivar Gundersen BARNE- OG UNG- DOMSKLUBBER Filtvet Fritidsklubb Rulletoveien 6 Lena Jonasson Tlf.: Hurum Motor og Fritidsklubb PB Tofte Lasse Thorbjørnsen Tlf.: Ung i Hurum Nordre Sætrevei 1 Kontakt: Kulturkontoret Tofte Fritidsklubb Nordre Sætrevei 1 Kontakt: Kulturkontoret HISTORIE Filtvet Fyrs Venner Molovn 1 Knut-Arne Ekern Tlf.: Foreningen for vern av Holmsbu kirke Myhreneveien Kana Eva Myhrene Hurum Historielag Holmgård, Aas gårdsvei Holmsbu Hans Blichfeldt Tlf.: Hurum Historielag - Gårds- og slektshistorieprosjektet Leikvollveien Ramnes Erik Bjune Tlf.:

19 Sprengstoffabrikkens venner Helge Østern INTERESSE- FORENINGER Hurum Bondelag Husebyveien 1 Jørgen Sæthre Tlf.: Hurum BU N. Jahrenvei Holmsbu Arnold Sundby Tlf.: Norsk Motor Klubb Hurum og Røyken Åsheimveien 3 b David Arnesen Tlf.: Røyken og Hurum gatebil Hovstien 14 Marius Hoel Tlf.: Røyken og Hurum Modelflyklubb Skansen 11 a Ronny Sundye Tlf.: Solvangs venner Filtvetvn 6 Inger Johanne Pettersen HUMANITÆRE OG SOSIALE FORE- NINGER Hurum Bygdekvinnelag Børsandveien 1 Sissel Gransæther Tlf.: Hurum Inner Wheel Tempelveien 118 Nina Berg Hurum og Røyken lokallag av Human Etisk Forbund PB Sætre Turid Flølo Tlf.: Hurum Røde Kors PB Sætre Thor Severin Haug Tlf.: Hurum Røde Korshjelpekorps PB Sætre Bjørn V. Karlsen Tlf.: Hurum Røde Korsbesøkstjenesten PB 106 Unni Smith Lions Club Hurum PB 35 Hugo Mikkalsen Tlf.: Natteravnene i Sætre Stikkvannsveien 4 FAU ved Grytnes ungdomsskole 19

20 Natteravnene i Tofte Skoledalen FAU ved Hurum ungdomsskole Norges Handicapforbund avd 628 Hurum Granittåsen 54 Inger Marie Nilsen Tlf.: Hurum Rotary Klubb Langsethveien 42 Svein Gunnerud Støtteforeningen for PU i Hurum Barlindåsen 13 Einar Prestrud Tlf.: RELIGIØSE FORE- NINGER Baha i samfunnet i Hurum Voldenveien 12 c Kari Lem Betel Pinsemenighet Gamle Kirkevei 16 Knut Johansen Tlf.: Betel Søndagsskole Bjerkleina 1 Inger Larsen Tlf.: Den Frie Evangeliske Forsamling - juniorgruppa Røykåsveien 13 Kjell Ole Nilsen Filtvet Normisjon Boks 56 Torbjørg Laache Tlf.: Frie evangeliske forsamling Røykåsveien 13 Kjell Ole Nilsen Hurum Pinsemenighet - Klippen Fredbovn 7 Tore Sagbakken Tlf.: Hurum Pinsemenighet - Klippen/ Junior`n Åsheimveien 66 b Linda Haugen Tlf.: Sætre KFUK-KFUM, Onsdagsklubben Plassen 43 a Hilde Nygaard Ihle Rødtangen kvinneforening Rennaveien Holmsbu Inger Engedahl PENSJONIST- FORENINGER Hurum seniordans Filtvetvn. 6 Inger Johanne Pettersen 20

21 Sætre og Storsand Pensjonistforening Sætretunet 1e Eva Halvorsen Olsen Tofte og Filtvet Pensjonistforening Filtvetvn. 6 Petter Normann Pettersen Tlf.: HELSERELATERTE FORENINGER Hurum Hørselslag Øvre Gunnaråsen 40 Vidar Erlandsen Hurum lag av LHL PB 68 John Pedersen Tlf.: Mental helse Røyken og Hurum Postboks Spikkestad Kontakt: Wenche Steensrup Røyken og Hurum revmatikerforening Eikestubben Bødalen Grete Grundvig Tlf.: BÅTFORENINGER Rødtangen båtforening Gamle kirkeplass 2 a 3019 Drammen Tor Kirkeng Tlf.: Sagene Båtforening Postboks Tofte Robert Sikstrôm Tlf.: Sandspollen båthavn Verpenvn. 15 Harald Wærpen Tlf.: Skjæra Båtforening Vestre strandvei 7 Arne Luther Storsand småbåthavn Børsandveien 7 Eier Harald Halvorsen Tlf.: Styret for Filtvet havn Fuglebakk Tofte Rune Nordhagen Styret for Holmsbu havn 3484 Holmsbu Anne Kristin Hageby Røisland Sætre Båtforening Øraveien 6 Daniel Ingebretsen Tlf.: Tofte Båtforening Østre Strandvei 50 Rune W. Olsen Tlf.:

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Når er det ungdommens tur?

Når er det ungdommens tur? Grimstad kommune UNGDOMSPLAN Når er det ungdommens tur? 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 LITT OM INNHOLDET I PLANEN... 5 ET SPØRSMÅL OM PRIORITERING... 6 LESEVEILEDNING... 7 TAKK!... 7 MEDBESTEMMELSE

Detaljer

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg.

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. 31 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Landbruk i fokus Softis www.berkaak-veikro.no 2 Rennebu Nytt Produksjonstilskudd

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14 SPESIALNR. Moflata, Skotfoss, Bøle og Herøya Misjonskirker Nr. 3 sept./okt. 2010 Moflata fra side 4 Herøya fra side 9 Skotfoss fra side 13 Bøle fra side 14 Der du bor Grenland Levende nærmiljø Barn og

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Kultur ei hel uke... Mye nytt i gaver fra Black Design m.m. Tid for å sette høstløken og plante Erica. 3 Erica 89,- FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt

Kultur ei hel uke... Mye nytt i gaver fra Black Design m.m. Tid for å sette høstløken og plante Erica. 3 Erica 89,- FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2005, 13. okt Årg. 28 Se fullstendig annonse side 6 i dette Rennebu Nytt Kultur ei hel uke... Det er første gang det arrangeres kulturvukku

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere.

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. 37. årgang 4 2012 Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. e-bøkene er kommet for å bli Trygt med et fremtidsrettet arbeidsredskap i biblioteket Vi har etablert et tett samarbeid med kreative

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Protokoll Idrettstinget 2003 1

Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 1 Protokoll Idrettstinget 2003 2 INNHOLD Åpning 3 Sak 01: Godkjenning av fremmøtte representanter 3 Sak 02: Godkjenning av sakslisten 8 Sak 03: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I ULLENSAKER MARS 2015

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I ULLENSAKER MARS 2015 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I ULLENSAKER MARS 2015 Den Kulturelle Spaserstokken - livsglede for seniorer! I 2006 ble Den Kulturelle Spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Målet er å gi alle eldre

Detaljer

Til sommerbeite i Trollheimen

Til sommerbeite i Trollheimen INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 6/2010, 15. april Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Til sommerbeite i Trollheimen Sist helg ble reinen som har gått på vinterbeite

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer