Hurum kommune. Kulturguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum kommune. Kulturguide"

Transkript

1 Hurum kommune Kulturguide Med oversikt over lag og foreninger, oppdatert

2 Innhold: Kulturguiden 2014 Ansatte i kultur og idrett Side 3 Kultur i Hurum: Side 4 Aktiviteter ved kulturkontoret Side 5 Kulturarv Side 5 Hurum kommunale kino Side 5 Møtelokaler/Forsamlingshus Side 5 Tilskuddsortalen Side 5 Bokbussen Side 5 Idrett og Fysisk aktivitet Side 5 Aktiviteter for barn og unge Side 6 Den kulturelle spaserstokken Side 8 Hurum folkebibliotek Side 8 Hurum kommunes lokalhistoriske arkiv Side 8 Hurum kommunes tilskuddsordninger Side 9 Hurum kommunale kulturskole Side 10 Hurum nærmiljø og frivilligsentral Side 11 Kulturpris og frivillighetspris Side 12 Foreningsdrevne utleiehytter Side 13 Forsamlings- og møtelokaler Side 14 Oversikt over lag og foreninger Side 16 Litt om Hurum Kommune Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar blant annet kommuneplan, økonomiplan, budsjett og øvrige plansaker, og er et organ som legger rammene for all virksomhet i kommunen. Kommunestyrets myndighet er i mange saker delegert til andre utvalg eller til rådmannen. Kommunestyret består av 29 representanter og ledes av ordføreren. Kommunens sentralbord: Tlf: KULTURKONTORET Besøksadresse: 1. etasje i bankbygget, Nordre Sætrevei 4, Sætre Postadresse: Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 Tlf: E-post: Hjemmeside: Besøksadresse til Servicetorget: Nordre Sætrevei 1 2 2

3 ANSATTE I VIRKSOMHET KULTUR OG IDRETT: KULTURKONTORET Virksomhetsleder Anne-Berit Sørlie Tlf: / e-post: Fagleder Hilde Nygaard Ihle Tlf: E-post: Kulturkonsulent Lise Fløtberg Tveit (permisjon til ) Frivillighetskoordinator Gregory Douglas Campher Tlf: Kulturskolerektor Ingeborg Ane Støen Lund Tlf: / e-post: Kulturskolelærere: Band, gitar og male (tegne): Kai Eide Dans: Maja Solomonovic Fiolin: Bjørg Ødegård Klarinett/Saksofon: Svein Jakop Hansen Piano: Kristina Lang Sang: Harriet Müller-Tül Slagverk: Kristoffer Carlsen Messing: Heidi Svandsrud BILIOTEKET Helsebygget på Tofte Vestre Strandvei 3, Tlf: Biblioteksjef Einar Albertsson Bibliotekar Kate Odden e-post: Bibliotekar Ellen Mørch E-post: LOKALHISTORISK ARKIV Vestre Strandvei 3 Arkivansvarlig Kate Odden Tlf: e-post FRITIDSKLUBBER Tofte fritidsklubb klubbleder Kjersti Beate Andersen klubbarbeider klubbarbeider Ung i Hurum Kjersti Smedstad Besøk oss på facebook-siden: Ungdomstilbud Hurum kommune epost: 3 3

4 KULTUR I HURUM 2014 Kulturadministrasjonen tar i sitt arbeid utgangspunkt i gjeldende lover, Kommuneplanens mål, Kulturplan for Hurum og Temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planene peker bl.a. ut følgende utfordringer: Opprettholde og videreutvikle kommunens offentlige tilbud og aktivitet Steder å være og møteplasser Gi tilfredsstillende fritidstilbud til alle aldersgrupper, spesielt barn og unge Å ta vare på kommunens rike kulturarv Tilrettelegge for idrett og friluftsliv Sikre god tilgjengelighet til marka og sjøen Langsiktige utfordringer Kultur er viktig for levende bygder og gode lokalsamfunn. Kommunen vil arbeide for at kulturlivet skal få gode vilkår både innenfor profesjonell kulturvirksomhet og amatørvirksomhet. Kommunens egne tilbud knyttet til bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber, kino, museer m.m. skal være viktige bærebjelker i kommunens kulturpolitikk og gis rammevilkår som gjør dem til viktige medspillere og pådrivere for lokalt kulturliv. Kommunen ser de frivillige organisasjonene som viktige samarbeidspartnere for et bredt og variert kulturliv og vil arbeide for at lokale lag og foreninger gis gode rammevilkår for egen virksomhet. KULTURGUIDEN er tilgjengelig ved kommunens kontorer og på kommunens hjemmeside: Kulturguiden oppdateres fortløpende. Tips oss gjerne hvis det blir endringer i informasjon om deres lag og foreninger. Vi ønsker at kulturguiden skal være oppdatert. Send epost på: 44

5 KULTURARV AKTIVITETER VED KULTURKONTORET Kulturminner og kulturvern Hurum kommune har utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Planen skal være et arbeidsverktøy som gir kommunen en forutsigbarhet i langsiktig arealplanlegging. Videre skal den synliggjøre kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom registrering og kartlegging, samt formidling av dette. Planen skal også være et godt verktøy for lokale lag og foreninger som er opptatt av lokalhistorie og kulturminner. En langsiktig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer vil være et viktig bidrag til synliggjøring av Hurums kvaliteter og den tydeliggjør kommunens kulturprofil. Filtvet fyr er kommunalt eid, men Filtvet fyrs venner har etter avtale påtatt seg driftsansvaret for fyret. Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri er konsolidert med Drammens Museum., men har eget styre valgt av Hurum kommunestyre. Hurum historie Det er skrevet 3 bind av Hurum historie. Bind I er utsolgt, men bind II og III kan kjøpes i servicetorget. Bøker til salgs i servicetorget: Hurum historie bind 2 og 3 kr 500,- Årbok for Hurum kr 190,- Årbok for Hurum kr 220,- Hurum herred kr 150,- Kongsdelene kirke kr 100,- Hurum turistforenings historie kr 200,- HURUM KOMMUNALE KINO Kinoen drives i samarbeid med Bygdekinoen og Tofte vel. Det vises film tredje hver onsdag i Tofte samfunnshus. Se: TILSKUDD Kultur og idrett forvalter kommunens tilskuddsordnoinger for lag og foreninger. Det kan søkes om kultur og nærmiljøtilskudd etter nærmere retningslinjer, se side MØTELOKALER/ FORSAMLINGSHUS Hurum kommune har flere møtelokaler og forsamlingshus som leies ut via servicetorget. Se egen oversikt side 12. IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er i ferd med å sluttføres. Planen vil legge premisser for fremtidig utvikling av idrettsanlegg, friluftsområder og nærmiljøanlegg i Hurum. Kultur og idrett samarbeider med idrettsrådet og lag og foreninger for å tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet i Hurum. DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN Hurum kommune får gjennom Den Kulturelle Spaserstokken statlig støtte til å lage et spennende kulturprogram for seniorer. Her tilbys seniorkino på dagtid, kulturelle forstillinger på helsetun og ved kommunens bofellesskap, litteraturaftener og foredrag. Nytt program hvert semester. Kan fås ved henvendelse til kulturkontoret, på servicetorget, eller ved å se på kommunens hjemmeside.

6 AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE S3 Ungdommens kulturhus Ligger i Skoledalen 3 på Tofte,, og er et hus for ungdom fra hele kommunen. Her holder Tofte fritidsklubb til og kulturskolen har undervisning. Ungdom som ønsker å bruke huset kan ta kontakt med servicetorget. Tofte fritidsklubb Er for ungdom fra ungdomsskolealder til 18 år. Gjennom arbeid i styre og temagrupper, har medlemmene stor grad av påvirkning på klubbens drift og utvikling. Holder til i S3 Ungdommens kulturhus, i Skoledalen 3, ved siden av Tofte skole. Klubbkvelder: Tirsdag og fredag Telefon: Ungdommens kulturmønstring Hvert år arrangeres Ungdommens kulturmønstring(ukm) i mars/april. Ungdom fra 13 år får anledning til å vise fram sine talenter. På den lokale UKM i Hurum er aldersgrensen 10 år. Se mer informasjon på Ung i Hurum Ung i Hurum er et aktivitetstilbud for ungdom fra ungdomsskolealder til 18 år. Aktivitetene er varierte, og nytt program settes opp hvert halvår. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt tlf: , e-post: Følg oss på facebook-sida «Ungdomstilbud Hurum kommune» og se 6 6

7 HURUM FOLKEBIBLIOTEK HURUM KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Besøksadresse: Vestre Strandvei 3, Tofte Postadresse: Postboks 33, 3481 Tofte e-post: Tlf: bøker, lydbøker og andre media til utlån Et sterkt økende antall lydbøker på CD Aviser, blader og tidsskrifter Videoer på DVD for både barn og voksne Svært god service ved anskaffelse av ønsket litteratur / utlånsmedia ved raske innkjøp, eller lån fra andre bibliotek Et elektronisk utlånssystem som gir lånere muligheten til hjemmefra å fornye bøker og til å motta lister over ny litteratur o.a. Arbeidsplasser for publikum Internettplasser med bredbåndtilknytning og trådløst nettverk Det er også anledning til innlevering av utlånt materiale på kulturkontoret. ÅPNINGSTIDER: Fra : Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag: Stengt. Tilholdssted: Biblioteket i Tofte Tlf: Arkivet er bemannet hver onsdag kl (annen tid kan avtales) og er ellers åpent i bibliotekets åpningstid. Ca eldre fotografier fra Hurum i ordnet system hvorav ca. 250 fra glassplater og ca. 600 er Widerøes flyfotoserie fra 1950-tallet Arbeidet med digital presentasjon av bildene er i gang. De blir fortløpende søkbare gjennom websøk i bibliotekets katalog. Pr er ca bilder tilgjengelig digitalt. Folketellinger, eiendomsmatrikler, pantebøker, tingbøker samt div. andre protokoller og skatteoversikter fra ca og fremover Et gårds- og bruksnr.arkiv hvor materialet nevnt foran er fordelt på våre 57 gårdsnr. i Hurum Lokalhistoriske bøker, tidsskrifter, jubileumsskrifter, trykksaker som omhandler Hurum Arkivet eier private arkiver underlagt klausuler og bedrifts- og forretn.arkiv. Arkivet oppbevarer protokoller og andre dokumenter for ca. 40 av bygdas lag og foreninger og tar gjerne imot flere. 7

8 Male-tegneelevene, våren 2011 HURUM KOMMUNALE KULTURSKOLE Besøksadr.: 1. etg. bankbygget i Sætre Telefon: / Rektor: Ingeborg Ane Lund I 2014 er elevavgift kr 1.950,- pr. semester. Det gis 25% moderasjon for søsken eller deltakelse i flere fag. Kortere kurs har andre priser. Kulturskolen gir undervisning i følgende fag: band, dans, fiolin, gitar, klarinett, male/tegne, piano, sang, saksofon, slagverk og messinginstrumenter. Vi har undervisning flere steder i Hurum og vi har ledige plasser på gruppeundervisning. Ta kontakt med oss hvis noe av dette er av interesse eller for mer informasjon: Besøksadresse: Nordre Sætrevei 4, Sætre Kulturskolen kan også starte opp kortere kurs i enkelte fag, men vi er avhengig av nok søkere først. Ser vår nettside: for mer informasjon. Her finner du også søknadsskjema. 8

9 HURUM NÆRMILJØ OG FRIVILLIGSENTRAL Holder til ved: Kulturkontoret Nordre Sætrevei 4, Tlf: / direkte: for Hurum nærmiljø og frivilligsentral:: Frivillighetskoordinator Gregory Douglas Campher for sentralens styringsgruppe: Ikke avklart. Målsetning: Sentralen skal koordinere og videreutvikle frivillig innsats i lokalsamfunnet. Er kontaktledd mellom innbyggerne og kommunen, og skal fremme kommunens kontakt med innbyggerne. Koordinerer arbeidet med Hurums lokale nærmiljøfora. Nærmiljøforaene Er lokale høringsorgan på vegne av lokalsamfunnet ovenfor kommunen. Arrangerer allmøter etter behov meldt fra innbyggerne eller kommunen. Innstiller for fordeling av nærmiljøtilskudd. Se kontaktinformasjon på nærmiljøforaene lengre bak i guiden. Aktiviteter i frivilligsentralen: Sosiale møteplasser for seniorer: Hobbybomba på Filtvet helsetun, hver tirsdag kl Kosekroken på Filtvet helsetun, egen oversikt over aktivitetene (bl.a. mandags-, og onsdagskafe, andakt, salg av klær og konserter) finnes i kosekroken. Mandagskafé på seilforeningen i Sætre, Strikkekafe, annen hver mandag kl Torsdagskafé på Klokkarstua helsetun, hver torsdag kl Lesestund på Klokkarstua helsetun, hver onsdag kl Aktivitetene holder stengt i feriene og på offisielle fridager. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Flyktningeguide: Bidrar til å integrere flyktninger og innvandrere. En mulighet til å bli kjent med våre nye landsmenn, og en mulighet for dem til å bli kjent med oss og Hurum. Vi tilbyr både flyktningeguidekoblinger, kvinnetreff og Herrelag. I samarbeid med Hurum Røde Kors. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Datakurs for seniorer. Tilbyr kurs og hjemmeundervisning. Påmelding til Hurum Frivilligsentral. Følge- og besøkstjeneste, I samarbeid med Hurum Røde Kors og Kirkens diakonitjeneste. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Natteravn i Sætre og på Tofte, I samarbeid med FAU ved Grytnes ungdomsskole og Hurum ungdomsskole. Vi trenger hjelp av deg, ta kontakt med oss dersom du har lyst til å være med! 9 9

10 KULTURPRIS OG FRIVILLIGHETSPRIS Kulturprisen Statutter: 1. For å honorere verdifullt kulturelt arbeid og for å stimulere til økt kulturell innsats i bygda, utdeler Hurum kommune årlig en kulturpris. 2. Prisen tildeles enten en person, et lag, en forening eller en institusjon som gjennom lengre tid eller ved et spesielt arbeid har gjort en kulturell innsats i bygda. 3. Forslag på verdige kandidater sendes med skriftlig begrunnelse til kulturkontoret. Innsendelsesfrist for forslag til kandidater annonseres hvert år i Frivillighetsprisen Retningslinjer: 1. Frivillighetsprisen i Hurum er en årlig pris som deles ut av Hurum nærmiljø og frivilligsentral. 2. Prisen tildeles en initiativrik person, lag/ forening eller en organisasjon som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. 3. Prisen er å anse som en anerkjennelse fra det lokale, sivile samfunn i Hurum. 4. Lag, foreninger, organisasjoner, lokale frivilligsentralaktiviteter og nærmiljøforum inviteres til å nominere aktuelle kandidater. Beboere i Hurum kommune kan også på individuelt grunnlag nominere kandidater. 5. Innkomne forslag vurderes av Styringsgruppen for Hurum nærmiljø og frivilligsentral, som på bakgrunn av disse vedtar pressen. 4. Et politisk oppnevnt utvalg på 5 personer vurderer forslagene og tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal tildeles kulturprisen. Kultursjefen er saksbehandler og sekretær for utvalget. 5. Kulturprisens kostnader innarbeides i sektorens årlige budsjett. Kulturprisen ledsages av en plakett, diplom eller lignende som synlig bevis på tildelingen. 6. Det nedsatte utvalget kan unnlate å dele ut kulturprisen dersom det ikke finnes aktuelle kandidater et år. Dato for utdelingen skal fastsettes senest en måned etter valg av prisvinner. Navnet på prisvinner offentliggjøres ved tildelingen. 7. Kulturprisen tildeles ved et åpent kulturarrangement i bygda. Frist for innsending av forslag: 15. april hvem som skal få prisen. 6. Det følger ikke penger med prisen. 7. Frist for nominering: 1. oktober 8. Prisen bør deles ut i forbindelse med et arrangement tilknyttet Frivillighetsdagen 5. desember. 10

11 HURUM KOMMUNES TILSKUDDSORDNINGER TIL LAG OG FORENINGER Kulturtilskudd fordeles til følgende tjenester: Barn og unge Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett og friluftsliv Allmenn kultur Tilskuddene fordeles iht gjeldende retningslinjer for tilskudd til kulturformål. Det gis tilskudd etter følgende ordninger Grunntilskudd Leietilskudd Deltakertilskudd Aktivitetstilskudd Søknadsfrist. 1. mars. Tilskudd til kirke, livssyns og trossamfunn Kulturkontoret har ansvar for tilskuddsordning til kirke, lissyns- og trossamfunn. Kontakt kulturkontoret for nærmere informasjon. Nærmiljøtilskudd fordeles til administrasjon av Hurums nærmiljøfora aktiviteter direkte knyttet til Hurum nærmiljø og frivilligsentral lokale tiltak i lokalmiljøene Tilskuddene fordeles iht retningslinjer for nærmiljøtilskudd: tiltak i lokalmiljøet som styrker fellesskap og samhandling tiltak som vil være til nytte for flest mulig i lokalmiljøet prosjekt i følge tiltaksliste eller vedtak på allmøte Det kan ikke søkes om nærmiljøtilskudd til drift av foreninger drift av aktiviteter drift av idrettsanlegg eller anlegg som utløser andre tilskuddsordninger i kommunen. Søknadsfrist 15. februar. Tilskudd til integrering av flyktninger kultur og fritidsaktiviteter. Hurum kommune har etablert en tilskuddsordning for integrering av flyktninger i kultur og fritidsaktiviteter. Denne har to hovedformål: 1. Muliggjøre oppstart i kultur- og fritidsaktiviteter i lag og foreninger for den enkelte flyktning. Her kan flyktningen søke om tilskudd til dekning av særskilt utstyr som er nødvendig for deltakelse i aktiviteten. 2. Bidra til gjennomføring av holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integreringen av flyktningene i Hurum. Lag og foreninger, samt skoler, oppfordres til å søke. Det oppfordres til å samarbeide med flere om prosjektet. Søknadsfrist: fortløpende. Kontakt kulturkontoret, eller besøk vår hjemmeside: for fullstendige retningslinjer og søknadsskjema. Søknad sendes fortrinnsvis pr epost til: Kulturkontoret har også oversikt over tilskuddsordninger fra fylke og stat: spillemiddelordningen, frifond, tilskuddsordninger fra miljøverndepartementet m.m. Ta kontakt med oss for informasjon og veiledning. 11

12 FORSAMLINGS- OG MØTELOKALER KOMMUNENS LOKALER TOFTE Biblioteklokalet, Tofte Vestre strandvei 3, Tofte Leies ut utenom bibliotekets åpningstider. Henvendelse til biblioteksjefen, tlf Tofte Samfunnshus Vestre strandvei 2, Tofte Storsal, 2 møterom, og kjøkken leies ut. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf S3 Ungdommens kulturhus Leies fortrinnsvis ut til aktiviteter for barn og unge. Skoledalen 3, Tofte Kontakt: servicetorget i Hurum kommune tlf: HOLMSBU Støa Støaveien 50, Holmsbu Leies ut utenom utstillingsperioden som er medio juni til medio august. Egnet til møtevirksomhet. Ikke utleie vinterhalvåret. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf SÆTRE Sætre Samfunnshus Søndre Sætrevei 1, Sætre Storsal, møterom, kjøkken og dusjer/ garderobe leies ut. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf Bankbygget, 3. etasje Møterom. Nordre Sætrevei 4, Sætre Kontakt servicetorget i Hurum kommune tlf Aktivitetslokalene i Sætrehallen Stikkvannsveien 1, Sætre Møterom ca. 50 personer inkl. kjøkken leies ut. Nøkler hentes/leveres på servicetorget i Hurum kommune. tlf Rådhuset i Sætre: Storsalen og formannskapssalen. Henvendelse til Servicetorget i Hurum kommune. Tlf UNDERVISNINGSLOKALER Undervisningsrom, gymsaler. Ta kontakt med den enkelte skole; Tofte skole: Hurum ungdomskole: Filtvet skole: Folkestad skole: Grytnes ungdomsskole: Sætre skole: Barnehagene Ta kontakt med den enkelte barnehage. Slingrebekk Spurvegården Gulspurven Klokkarstua Folkestad Se kommunens utleiepriser 2014 på kulturogfritid, forsamlings- og møtelokaler 12 12

13 FORENINGSEIDE LOKALER SÆTRE/STORSAND Sætrehallen idretts og aktivitetssenter Stikkvannsveien 2, Sætre Ansvarlig for drift og utleie: Sætre IF Graabein v/hallbestyrer Tlf: Seilerhuset Øraveien 8, Hurum seilforening v/karin Holdhus Tlf: / Røde Kors-huset Søndre Sætrevei 2, Sætre v/lillemor Abrahamsen Tlf: KLOKKARSTUA/VERKET Hovenga samfunnshus Knivsfjellveien, Klokkarstua Ansvarlig for drift og utleie: Hovenga samfunnshus A/L Tlf: Holtebrekk flerbrukshall Steinerskolen i Hurum Holtebrekk : Eivinn Støland Tlf: / TOFTE Tofte IL klubbhus Skogveien 10, Tofte Ansvarlig for drift og utleie: Tofte IL v/ Morten Strømnes Tlf: Hønehuset Skogveien 1, Tofte Ansvarlig for drift og utleie: Husstyret v/ psykiatriteamet i Hurum kommune, Tel: Tofte Menighetshus Østre strandvei 16 Ansvarlig for drift og utleie: Stiftelsen Tofte Menighetshus v/lilly Johansen Tlf: FILTVET Bedehuset Salem Filtvetveien, Filtvet Ansvarlig for drift og utleie: Filtvet Normisjon v/ Hans Laache Tlf: Solvang Mastebakk 2, Filtvet Ansvarlig for drift og utleie: Filtvet vel v/ Britt og Bent Bjørnstad Tlf: Filtvet Fyr Stranda, Filtvet Inger Eriksen Tlf: / Filtvet IL klubbhus Filtvet Elfi Nilsen Tlf: KANA/HOLMSBU/RØDTANGEN Varden, forsamlingshus Folkestadveien Ansvarlig for drift og utleie: Folkestad Vel v/ Inger Stubberud Tlf: Rødtangen bedehus Rødtangen Ansvarlig for drift og utleie: Rødtangen Fastboendeforening Freddy Huizinga Rennavn 14, 3484 Holmsbu Tlf: Epost:

14 FORENINGSDREVNE UTLEIEHYTTER Oslofjordens friluftsråd (OF): Drifter og leier ut kystledhytter i indre og ytre Oslofjord, 3 av disse ligger i Hurum: Fiskerhytta Ranvikholmen Bakkeskjær Kystledhyttene er åpne for alle, de gir enkel overnatting ved fjorden og det følger med robåt ved nesten alle hyttene. Det er ulikt antall sengeplasser på hyttene. Hyttene kan leies i inntil 3 døgn pr bestilling. For fullstendig informasjon om hyttene og for leie av dem, les mer på Oslofjordens friluftsråd på deres hjemmeside: Hurum Turistforening Stikkvannshytta Nordenden av Stikkvann. Hytta leies ut til skoler, lag og foreninger for overnatting. Les mer om foreningen på: For leie av hytta, kontakt Hurum Turistforening v/hyttekontakt Henrik Fridorf Nordre Hurum Jeger og Fisk NHJFF disponerer en hytte i Korsgårdenvaldet, øst for Rørvik på gransa mot Røyken på Drammensfjordsida. Det er en tømmerkoie med enkel standard, men den er nyoppusset og trivelig og soverom med plass til 4. Hytta leies ut til både til medlemmere og ikke-medlemmer. Kontakt Nordre Hurum JFF via deres hjemmeside: eller ved å ringe hytteansvarlig: Richard Nyheim ( ). Søndre Hurum Jeger og fisk SHJFF disponerer hytter på to plasser; Rødvasshyttene på nordsiden av Rødvannet Dalebu i nordenden av Langvann. Hyttene leies ut av SHJFF. Kontakt dem via hjemmesiden: eller mobil:

15 IDRETTSFORE- NINGER Dykkerinfo i Hurum: Måltrostveien 29 Morten Dyrstad Tlf.: Holmsbu IF Kvingebakken Holmsbu Torgeir Moen Tlf.: Holmsbu seilforening Thomasløkken Holmsbu Anders Olaussen Tlf.: Hurum Badmintonklubb Øvre Gunnaråsen 25 Kjell E. Trommestad Tlf.: Oversikt over lag og foreninger i Hurum Hurum Basketballklubb Nedre Jahrenvei Holmsbu Ray Reagan Tlf.: Hurum Golfklubb Myhreneveien Kana Trygve Storvik Hurum klatreklubb Hovkastet 1 Einar Morland Tlf.: Hurum Krav Maga Kongsdelveien 16 Lasse Brekke Tlf.: Hurum crocket klubb Myhreneveien Kana Trine Wester Hurum helsesportslag Filtvet helsetun Arne Holm Hansen 15 Hurum rideklubb Østernvn 10 Kristin D. Bjerke Hurum og Røyken Kajakklubb Kleivstubben 7 Røyken Preben Andersen Hurum O-lag Skatvedtveien 53 Harald Bruland Tlf.: Hurum Seilforening PB Sætre Colin Campbell Tlf.: Hurum sportsskytterklubb PB Sætre Claus Brucker

16 Hurum Cykleklubb Falkeveien 25 Erik Løes Tlf.: IF Huringen Knivsfjellveien 2 Gry Ugstad Jørgensen Tlf.: KRIK Hurum Kristen idrettskontakt Lindeveien 40 b Kontakperson Jørgen Reymert Jensen Røyken og Hurum skytterlag PB Slemmestad Sætre IF Graabein Sætrehallen idretts- og aktivitetssenter Sætre skateklubb C3Sk8club Petterstuveien 9 v/tove Kjærby Tofte Fremad IF Postboks 74 Jan Lennestad Tlf.: IDRETTSRÅD Hurum idrettsråd Dramstadveien 7 Sekretær Bjørn Hovden Tlf.: MUSIKK, DANS, TEATER Damekoret Coro Angelico Storsandveien 53 c Birgitte Sævold Folkestad Rockeverksted Bråtastubben 6 Mona Knutsen Tlf.: Holmsbu selskapsorkester Storgata Holmsbu Frode Stub Andersen Hurum Kirkekor Tofteveien Kana Mavis Helen Hagby Tlf.: Hurum revyteater Storgata Holmsbu Frode Stub Andersen Hurum spelemannslag Rennaveien Holmsbu Freddy Huitzinga Tlf.: Hurum og Røyken Storband Heggedalsmarka Heggedal Roar Gjelsnes Hurø-gjengen Furuveien 1 Erik Gudem Tlf.:

17 Sangkoret Hudrimar Helge Nome Tlf.: Sætre Danse- og Amatørteater Tempelveien 68 Terje Østhagen Tlf.: Sætre og Folkestad skolekorps PB Sætre Tommy Slaatsveen Sætre Pikekor PB Sætre Stephan Ibsen Tlf.: Tofibagos Østre Strandvei 82 Timea Holby Tofte Musikkorps PB Tofte Gunn Storvik Tlf.: Tofte og Filtvet Skoles musikkorps PB Tofte Margrethe Folkestad KUNST Hurum Kunstlag PB Tofte Mavis Helen Hagby Tlf.: Tuppenes malerklubb Ekornveien 5 Else Dahl Johansen Tlf.: HOBBY Hurum Hagelag Haugenbakken sætre Tore C. Corneliussen Tlf.: Hurum Husflidlag, Arbeidsstue for barn Midtre Gunnaråsen 16 Elsa Meland Tlf.: Hurum Husflidlag Haugenbakken 18 Turid Øi Ramnefjell 17 Radio Hurum PB Tofte Thor Evensen Sætretreffen Tempelvn. 114 Anne-Lise Strøm Tlf.: Sætre modellflyklubb Hurumveien 77 Leif Sørlie Tlf.: Tofte og Filtvet danseklubb Elgfaret 2 Rønnaug Bjørklund Vestfjorden Druelag Mellomdammen 55 Guri Berg Tlf.: DYR Lier, Røyken og Hurum birøkterlag Gamle Ringeriksveg Tranby

18 VOFF- Hundeklubben i Søndre Hurum Filtvetveien 21 Beate Torø Røyken og Hurum Brukshundklubb Ødegårdsbakken Slemmestad Roar Olsen JAKT-FISKE- FRILUFTSLIV Hurum Turistforening Langsethveien 50 Morten Uggerud Tlf.: Naturvernforbundet i Hurum og Røyken Ramsvikveien 3 Håvard Kilhavn Nordre Hurum Jegerog Fisker Forening Plassen 10 Tom E. Nilsen Tlf.: Nordre Hurum Jegerog Fisker Forening - ungdomsgruppa Grinisvei Spikkestad Richard Nyheim Tlf.: Sætre Speidergruppe Gunnaråsen 6 Georg Smedhus Tlf.: Søndre Hurum Jegerog Fisker Forening Gaupefaret 2 Per-Ivar Gundersen BARNE- OG UNG- DOMSKLUBBER Filtvet Fritidsklubb Rulletoveien 6 Lena Jonasson Tlf.: Hurum Motor og Fritidsklubb PB Tofte Lasse Thorbjørnsen Tlf.: Ung i Hurum Nordre Sætrevei 1 Kontakt: Kulturkontoret Tofte Fritidsklubb Nordre Sætrevei 1 Kontakt: Kulturkontoret HISTORIE Filtvet Fyrs Venner Molovn 1 Knut-Arne Ekern Tlf.: Foreningen for vern av Holmsbu kirke Myhreneveien Kana Eva Myhrene Hurum Historielag Holmgård, Aas gårdsvei Holmsbu Hans Blichfeldt Tlf.: Hurum Historielag - Gårds- og slektshistorieprosjektet Leikvollveien Ramnes Erik Bjune Tlf.:

19 Sprengstoffabrikkens venner Helge Østern INTERESSE- FORENINGER Hurum Bondelag Husebyveien 1 Jørgen Sæthre Tlf.: Hurum BU N. Jahrenvei Holmsbu Arnold Sundby Tlf.: Norsk Motor Klubb Hurum og Røyken Åsheimveien 3 b David Arnesen Tlf.: Røyken og Hurum gatebil Hovstien 14 Marius Hoel Tlf.: Røyken og Hurum Modelflyklubb Skansen 11 a Ronny Sundye Tlf.: Solvangs venner Filtvetvn 6 Inger Johanne Pettersen HUMANITÆRE OG SOSIALE FORE- NINGER Hurum Bygdekvinnelag Børsandveien 1 Sissel Gransæther Tlf.: Hurum Inner Wheel Tempelveien 118 Nina Berg Hurum og Røyken lokallag av Human Etisk Forbund PB Sætre Turid Flølo Tlf.: Hurum Røde Kors PB Sætre Thor Severin Haug Tlf.: Hurum Røde Korshjelpekorps PB Sætre Bjørn V. Karlsen Tlf.: Hurum Røde Korsbesøkstjenesten PB 106 Unni Smith Lions Club Hurum PB 35 Hugo Mikkalsen Tlf.: Natteravnene i Sætre Stikkvannsveien 4 FAU ved Grytnes ungdomsskole 19

20 Natteravnene i Tofte Skoledalen FAU ved Hurum ungdomsskole Norges Handicapforbund avd 628 Hurum Granittåsen 54 Inger Marie Nilsen Tlf.: Hurum Rotary Klubb Langsethveien 42 Svein Gunnerud Støtteforeningen for PU i Hurum Barlindåsen 13 Einar Prestrud Tlf.: RELIGIØSE FORE- NINGER Baha i samfunnet i Hurum Voldenveien 12 c Kari Lem Betel Pinsemenighet Gamle Kirkevei 16 Knut Johansen Tlf.: Betel Søndagsskole Bjerkleina 1 Inger Larsen Tlf.: Den Frie Evangeliske Forsamling - juniorgruppa Røykåsveien 13 Kjell Ole Nilsen Filtvet Normisjon Boks 56 Torbjørg Laache Tlf.: Frie evangeliske forsamling Røykåsveien 13 Kjell Ole Nilsen Hurum Pinsemenighet - Klippen Fredbovn 7 Tore Sagbakken Tlf.: Hurum Pinsemenighet - Klippen/ Junior`n Åsheimveien 66 b Linda Haugen Tlf.: Sætre KFUK-KFUM, Onsdagsklubben Plassen 43 a Hilde Nygaard Ihle Rødtangen kvinneforening Rennaveien Holmsbu Inger Engedahl PENSJONIST- FORENINGER Hurum seniordans Filtvetvn. 6 Inger Johanne Pettersen 20

21 Sætre og Storsand Pensjonistforening Sætretunet 1e Eva Halvorsen Olsen Tofte og Filtvet Pensjonistforening Filtvetvn. 6 Petter Normann Pettersen Tlf.: HELSERELATERTE FORENINGER Hurum Hørselslag Øvre Gunnaråsen 40 Vidar Erlandsen Hurum lag av LHL PB 68 John Pedersen Tlf.: Mental helse Røyken og Hurum Postboks Spikkestad Kontakt: Wenche Steensrup Røyken og Hurum revmatikerforening Eikestubben Bødalen Grete Grundvig Tlf.: BÅTFORENINGER Rødtangen båtforening Gamle kirkeplass 2 a 3019 Drammen Tor Kirkeng Tlf.: Sagene Båtforening Postboks Tofte Robert Sikstrôm Tlf.: Sandspollen båthavn Verpenvn. 15 Harald Wærpen Tlf.: Skjæra Båtforening Vestre strandvei 7 Arne Luther Storsand småbåthavn Børsandveien 7 Eier Harald Halvorsen Tlf.: Styret for Filtvet havn Fuglebakk Tofte Rune Nordhagen Styret for Holmsbu havn 3484 Holmsbu Anne Kristin Hageby Røisland Sætre Båtforening Øraveien 6 Daniel Ingebretsen Tlf.: Tofte Båtforening Østre Strandvei 50 Rune W. Olsen Tlf.:

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender

Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender Bamble kommunes kulturpris vedtekter... 2 Bamble kommunes frivillighetspris vedtekter... 3 Bamble kommunes byggeskikkpris vedtekter... 4 Bamble kommunes

Detaljer

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337 LAG OG FORENINGER pr. 11.01.13 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Tormod Skriudalen Gunn Lian (sekretær) 3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308 Nore Spelemannslag Gunlaug Tråseviken 3629 Nore 938

Detaljer

Aktivitetskalender for seniorer i Hurum

Aktivitetskalender for seniorer i Hurum Aktivitetskalender for seniorer i Hurum Foto: Kjersti Smedstad Våren 2016 Den kulturelle spaserstokken Forestillinger: Lars Martin Myhre Fredag 29. januar kl. 14.00 Lars Martin Myhres sanger Deja vu, Trøstesang,

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Oversikt over Lag og Organisasjoner i Meldal kommune

Oversikt over Lag og Organisasjoner i Meldal kommune Oversikt over Lag og Organisasjoner i kommune Idrett IL Dalguten Brynjar Einum Åsbakkan 7 7334 STORÅS brynjar.einum@outlook.com 994 88 450 og IL NOR Ola Bjørkøy Resdalsveien 19 7335 JERPSTAD bjoerkoe@online.no

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum Høsten 2015 Den kulturelle spaserstokken: Forestillinger: Den gode melodi: Sandbeck mer enn morsom Fredag 9. oktober kl. 14.00 Alle husker Pengegaloppen, og mange

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca 1 Lag og organisasjoner: Idrett,, sport Kategori: Leder: Telefonnr: Ca antall medlem mer e-post adresse: Frivillighetsregisteret I L Idrett og Stine Grindstein 97 16 30 51 251 post@smolail.no Skytterlag

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum VÅREN 2015 Den kulturelle spaserstokken: Forestillinger: Mandag 26. januar kl. 11.30(Merk tiden) Komponistene kommer på besøk Musikken til de tre gigantene Bach,

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.04.2016-26.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.04.2016-26.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 9488/16 Regdato:26.04.2016 Arkivkode:M71 Saksnr: 14/12645-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/LIVGRY Navn: Hamborgstrøm Bo og Servicesenter Dok.beskr: Vedtak om pålegg om retting av avvik

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail.

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail. LAG OG FORENINGER pr. 23.05.11 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Lars Egedahl 3629 Nore Nore Spelemannslag Eli H. Enerstvedt 3629 Nore Undomslaget Noringen Lars Fullu lful@online.no Teater/revy

Detaljer

FRITIDSTILBUD I MELØY

FRITIDSTILBUD I MELØY OVERSIKT OVER LAG OG FORENINGER FRITIDSTILBUD I MELØY UTGITT AV KULTURENHETEN 2014 Foto: Øyvind Gjersvik FOR DE SPREKE Dans i Meløy Glomfjord Alpinsenter AS www.glomfjordalpinsenter.no Glomfjord IL www.glomfjordil.com

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Roger Ottosen Vestre Toten 5 *XX* * 50 9X9XX 48 XX* * * 50 148 *XXX*XX* *X 100 248 * * * *X* *XXX 100

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I LURØY Dans Litteratur Musikk Utstillinger Teater Kor Korps Konserter Skoler Barnehager Bibliotek Eldretun Museer Barn Unge Voksne Eldre Den kulturelle spaserstokken

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune:

Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune: Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune: Mandager: Aktivitet Tid kontaktperson Eidebakken dametrim: 19.00 Eidebakken Wenche Hansen 90193400 Aktiv Ferie og fritid 18.00 gamle Eidebakken

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe 1 Morten Jørstad Gnr/Bnr. 5/2 Isbakken 8. Tavle vestsiden av elva ved stiskilt Ok, 23/8-2011 Mangelfull langs Solbergelva Trenger oppgradering På plass 2 Hilde Wetlesen 64932668 Gnr/Bnr. 5/1 Solbergveien

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 11813/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 15/3714-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/OVEFRY Navn: ARON TUNET Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 12035/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt 16.10.2008 Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Sande kommune MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Møterom Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørum bibliotek, 27.05.2008 lesesalen Møtetidspunkt:

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs 5.0 Kulturkontoret 102,50 % Pris 2017 Pris 2017 Pris 2016 Pris 2016 5100 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Velkommen til Kulturskolen i Odalen!

Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Årsberetning Gressvik lokalsamfunnsutvalg 2014

Årsberetning Gressvik lokalsamfunnsutvalg 2014 Årsberetning Gressvik lokalsamfunnsutvalg 2014 tirsdag 10. mars 2015 20:23 Styrets sammensetning i 2014: Verv Navn Repr. Leder Kari-Anne Bjørnø Karlsen FAU/Skoler Nestleder Kristin Pedersen Trafikk og

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 8312/16 Regdato:28.04.2016 Arkivkode:M79 Saksnr: 16/2117-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/THOKOL Navn: Nedre Eiker kommune Dok.beskr: Uttalelse til brannteknisk prosjektering Munkhaughjørnet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur 4b Nore og Uvdal kommune N LJm EDAL flfldoalderdalet Møteinnkalling Saksnr: 37-38 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: BERGTUN, Rødberg Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

Egenbetalinger og gebyrer

Egenbetalinger og gebyrer Egenbetalinger og gebyrer Barnehagesatser Plass 1. barn (statlig makspris) 2. barn (30 % mod) 3. barn (50 % mod) 100 % 2 730 1 911 1 365 80 % 2 320 1 624 1 160 60 % 1 775 1 243 888 Kost fastsettes lokalt

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/500-1 DRAMMEN

Detaljer

Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03.

Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03. Ullensaker kommune Kultur NOTAT Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03.13 Torsdag 21. mars 2013 kl. 1900-2100 Møterom Espelunden, Ullensaker

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sigrid Topsøe-Strøm. LE-SV Gilleberg. Vigdis Schei Wårum

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sigrid Topsøe-Strøm. LE-SV Gilleberg. Vigdis Schei Wårum Møteprotokoll Utvalg: Kulturutvalget Indre Fosen Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Leksvik Dato: 01.09.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vegard Heide

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer