Hurum kommune. Kulturguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum kommune. Kulturguide"

Transkript

1 Hurum kommune Kulturguide Med oversikt over lag og foreninger, oppdatert

2 Innhold: Kulturguiden 2014 Ansatte i kultur og idrett Side 3 Kultur i Hurum: Side 4 Aktiviteter ved kulturkontoret Side 5 Kulturarv Side 5 Hurum kommunale kino Side 5 Møtelokaler/Forsamlingshus Side 5 Tilskuddsortalen Side 5 Bokbussen Side 5 Idrett og Fysisk aktivitet Side 5 Aktiviteter for barn og unge Side 6 Den kulturelle spaserstokken Side 8 Hurum folkebibliotek Side 8 Hurum kommunes lokalhistoriske arkiv Side 8 Hurum kommunes tilskuddsordninger Side 9 Hurum kommunale kulturskole Side 10 Hurum nærmiljø og frivilligsentral Side 11 Kulturpris og frivillighetspris Side 12 Foreningsdrevne utleiehytter Side 13 Forsamlings- og møtelokaler Side 14 Oversikt over lag og foreninger Side 16 Litt om Hurum Kommune Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar blant annet kommuneplan, økonomiplan, budsjett og øvrige plansaker, og er et organ som legger rammene for all virksomhet i kommunen. Kommunestyrets myndighet er i mange saker delegert til andre utvalg eller til rådmannen. Kommunestyret består av 29 representanter og ledes av ordføreren. Kommunens sentralbord: Tlf: KULTURKONTORET Besøksadresse: 1. etasje i bankbygget, Nordre Sætrevei 4, Sætre Postadresse: Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 Tlf: E-post: Hjemmeside: Besøksadresse til Servicetorget: Nordre Sætrevei 1 2 2

3 ANSATTE I VIRKSOMHET KULTUR OG IDRETT: KULTURKONTORET Virksomhetsleder Anne-Berit Sørlie Tlf: / e-post: Fagleder Hilde Nygaard Ihle Tlf: E-post: Kulturkonsulent Lise Fløtberg Tveit (permisjon til ) Frivillighetskoordinator Gregory Douglas Campher Tlf: Kulturskolerektor Ingeborg Ane Støen Lund Tlf: / e-post: Kulturskolelærere: Band, gitar og male (tegne): Kai Eide Dans: Maja Solomonovic Fiolin: Bjørg Ødegård Klarinett/Saksofon: Svein Jakop Hansen Piano: Kristina Lang Sang: Harriet Müller-Tül Slagverk: Kristoffer Carlsen Messing: Heidi Svandsrud BILIOTEKET Helsebygget på Tofte Vestre Strandvei 3, Tlf: Biblioteksjef Einar Albertsson Bibliotekar Kate Odden e-post: Bibliotekar Ellen Mørch E-post: LOKALHISTORISK ARKIV Vestre Strandvei 3 Arkivansvarlig Kate Odden Tlf: e-post FRITIDSKLUBBER Tofte fritidsklubb klubbleder Kjersti Beate Andersen klubbarbeider klubbarbeider Ung i Hurum Kjersti Smedstad Besøk oss på facebook-siden: Ungdomstilbud Hurum kommune epost: 3 3

4 KULTUR I HURUM 2014 Kulturadministrasjonen tar i sitt arbeid utgangspunkt i gjeldende lover, Kommuneplanens mål, Kulturplan for Hurum og Temaplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planene peker bl.a. ut følgende utfordringer: Opprettholde og videreutvikle kommunens offentlige tilbud og aktivitet Steder å være og møteplasser Gi tilfredsstillende fritidstilbud til alle aldersgrupper, spesielt barn og unge Å ta vare på kommunens rike kulturarv Tilrettelegge for idrett og friluftsliv Sikre god tilgjengelighet til marka og sjøen Langsiktige utfordringer Kultur er viktig for levende bygder og gode lokalsamfunn. Kommunen vil arbeide for at kulturlivet skal få gode vilkår både innenfor profesjonell kulturvirksomhet og amatørvirksomhet. Kommunens egne tilbud knyttet til bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber, kino, museer m.m. skal være viktige bærebjelker i kommunens kulturpolitikk og gis rammevilkår som gjør dem til viktige medspillere og pådrivere for lokalt kulturliv. Kommunen ser de frivillige organisasjonene som viktige samarbeidspartnere for et bredt og variert kulturliv og vil arbeide for at lokale lag og foreninger gis gode rammevilkår for egen virksomhet. KULTURGUIDEN er tilgjengelig ved kommunens kontorer og på kommunens hjemmeside: Kulturguiden oppdateres fortløpende. Tips oss gjerne hvis det blir endringer i informasjon om deres lag og foreninger. Vi ønsker at kulturguiden skal være oppdatert. Send epost på: 44

5 KULTURARV AKTIVITETER VED KULTURKONTORET Kulturminner og kulturvern Hurum kommune har utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Planen skal være et arbeidsverktøy som gir kommunen en forutsigbarhet i langsiktig arealplanlegging. Videre skal den synliggjøre kommunens kulturminner og kulturmiljøer gjennom registrering og kartlegging, samt formidling av dette. Planen skal også være et godt verktøy for lokale lag og foreninger som er opptatt av lokalhistorie og kulturminner. En langsiktig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer vil være et viktig bidrag til synliggjøring av Hurums kvaliteter og den tydeliggjør kommunens kulturprofil. Filtvet fyr er kommunalt eid, men Filtvet fyrs venner har etter avtale påtatt seg driftsansvaret for fyret. Stiftelsen Holmsbu Billedgalleri er konsolidert med Drammens Museum., men har eget styre valgt av Hurum kommunestyre. Hurum historie Det er skrevet 3 bind av Hurum historie. Bind I er utsolgt, men bind II og III kan kjøpes i servicetorget. Bøker til salgs i servicetorget: Hurum historie bind 2 og 3 kr 500,- Årbok for Hurum kr 190,- Årbok for Hurum kr 220,- Hurum herred kr 150,- Kongsdelene kirke kr 100,- Hurum turistforenings historie kr 200,- HURUM KOMMUNALE KINO Kinoen drives i samarbeid med Bygdekinoen og Tofte vel. Det vises film tredje hver onsdag i Tofte samfunnshus. Se: TILSKUDD Kultur og idrett forvalter kommunens tilskuddsordnoinger for lag og foreninger. Det kan søkes om kultur og nærmiljøtilskudd etter nærmere retningslinjer, se side MØTELOKALER/ FORSAMLINGSHUS Hurum kommune har flere møtelokaler og forsamlingshus som leies ut via servicetorget. Se egen oversikt side 12. IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er i ferd med å sluttføres. Planen vil legge premisser for fremtidig utvikling av idrettsanlegg, friluftsområder og nærmiljøanlegg i Hurum. Kultur og idrett samarbeider med idrettsrådet og lag og foreninger for å tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet i Hurum. DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN Hurum kommune får gjennom Den Kulturelle Spaserstokken statlig støtte til å lage et spennende kulturprogram for seniorer. Her tilbys seniorkino på dagtid, kulturelle forstillinger på helsetun og ved kommunens bofellesskap, litteraturaftener og foredrag. Nytt program hvert semester. Kan fås ved henvendelse til kulturkontoret, på servicetorget, eller ved å se på kommunens hjemmeside.

6 AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE S3 Ungdommens kulturhus Ligger i Skoledalen 3 på Tofte,, og er et hus for ungdom fra hele kommunen. Her holder Tofte fritidsklubb til og kulturskolen har undervisning. Ungdom som ønsker å bruke huset kan ta kontakt med servicetorget. Tofte fritidsklubb Er for ungdom fra ungdomsskolealder til 18 år. Gjennom arbeid i styre og temagrupper, har medlemmene stor grad av påvirkning på klubbens drift og utvikling. Holder til i S3 Ungdommens kulturhus, i Skoledalen 3, ved siden av Tofte skole. Klubbkvelder: Tirsdag og fredag Telefon: Ungdommens kulturmønstring Hvert år arrangeres Ungdommens kulturmønstring(ukm) i mars/april. Ungdom fra 13 år får anledning til å vise fram sine talenter. På den lokale UKM i Hurum er aldersgrensen 10 år. Se mer informasjon på Ung i Hurum Ung i Hurum er et aktivitetstilbud for ungdom fra ungdomsskolealder til 18 år. Aktivitetene er varierte, og nytt program settes opp hvert halvår. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt tlf: , e-post: Følg oss på facebook-sida «Ungdomstilbud Hurum kommune» og se 6 6

7 HURUM FOLKEBIBLIOTEK HURUM KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV Besøksadresse: Vestre Strandvei 3, Tofte Postadresse: Postboks 33, 3481 Tofte e-post: Tlf: bøker, lydbøker og andre media til utlån Et sterkt økende antall lydbøker på CD Aviser, blader og tidsskrifter Videoer på DVD for både barn og voksne Svært god service ved anskaffelse av ønsket litteratur / utlånsmedia ved raske innkjøp, eller lån fra andre bibliotek Et elektronisk utlånssystem som gir lånere muligheten til hjemmefra å fornye bøker og til å motta lister over ny litteratur o.a. Arbeidsplasser for publikum Internettplasser med bredbåndtilknytning og trådløst nettverk Det er også anledning til innlevering av utlånt materiale på kulturkontoret. ÅPNINGSTIDER: Fra : Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag: Stengt. Tilholdssted: Biblioteket i Tofte Tlf: Arkivet er bemannet hver onsdag kl (annen tid kan avtales) og er ellers åpent i bibliotekets åpningstid. Ca eldre fotografier fra Hurum i ordnet system hvorav ca. 250 fra glassplater og ca. 600 er Widerøes flyfotoserie fra 1950-tallet Arbeidet med digital presentasjon av bildene er i gang. De blir fortløpende søkbare gjennom websøk i bibliotekets katalog. Pr er ca bilder tilgjengelig digitalt. Folketellinger, eiendomsmatrikler, pantebøker, tingbøker samt div. andre protokoller og skatteoversikter fra ca og fremover Et gårds- og bruksnr.arkiv hvor materialet nevnt foran er fordelt på våre 57 gårdsnr. i Hurum Lokalhistoriske bøker, tidsskrifter, jubileumsskrifter, trykksaker som omhandler Hurum Arkivet eier private arkiver underlagt klausuler og bedrifts- og forretn.arkiv. Arkivet oppbevarer protokoller og andre dokumenter for ca. 40 av bygdas lag og foreninger og tar gjerne imot flere. 7

8 Male-tegneelevene, våren 2011 HURUM KOMMUNALE KULTURSKOLE Besøksadr.: 1. etg. bankbygget i Sætre Telefon: / Rektor: Ingeborg Ane Lund I 2014 er elevavgift kr 1.950,- pr. semester. Det gis 25% moderasjon for søsken eller deltakelse i flere fag. Kortere kurs har andre priser. Kulturskolen gir undervisning i følgende fag: band, dans, fiolin, gitar, klarinett, male/tegne, piano, sang, saksofon, slagverk og messinginstrumenter. Vi har undervisning flere steder i Hurum og vi har ledige plasser på gruppeundervisning. Ta kontakt med oss hvis noe av dette er av interesse eller for mer informasjon: Besøksadresse: Nordre Sætrevei 4, Sætre Kulturskolen kan også starte opp kortere kurs i enkelte fag, men vi er avhengig av nok søkere først. Ser vår nettside: for mer informasjon. Her finner du også søknadsskjema. 8

9 HURUM NÆRMILJØ OG FRIVILLIGSENTRAL Holder til ved: Kulturkontoret Nordre Sætrevei 4, Tlf: / direkte: for Hurum nærmiljø og frivilligsentral:: Frivillighetskoordinator Gregory Douglas Campher for sentralens styringsgruppe: Ikke avklart. Målsetning: Sentralen skal koordinere og videreutvikle frivillig innsats i lokalsamfunnet. Er kontaktledd mellom innbyggerne og kommunen, og skal fremme kommunens kontakt med innbyggerne. Koordinerer arbeidet med Hurums lokale nærmiljøfora. Nærmiljøforaene Er lokale høringsorgan på vegne av lokalsamfunnet ovenfor kommunen. Arrangerer allmøter etter behov meldt fra innbyggerne eller kommunen. Innstiller for fordeling av nærmiljøtilskudd. Se kontaktinformasjon på nærmiljøforaene lengre bak i guiden. Aktiviteter i frivilligsentralen: Sosiale møteplasser for seniorer: Hobbybomba på Filtvet helsetun, hver tirsdag kl Kosekroken på Filtvet helsetun, egen oversikt over aktivitetene (bl.a. mandags-, og onsdagskafe, andakt, salg av klær og konserter) finnes i kosekroken. Mandagskafé på seilforeningen i Sætre, Strikkekafe, annen hver mandag kl Torsdagskafé på Klokkarstua helsetun, hver torsdag kl Lesestund på Klokkarstua helsetun, hver onsdag kl Aktivitetene holder stengt i feriene og på offisielle fridager. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Flyktningeguide: Bidrar til å integrere flyktninger og innvandrere. En mulighet til å bli kjent med våre nye landsmenn, og en mulighet for dem til å bli kjent med oss og Hurum. Vi tilbyr både flyktningeguidekoblinger, kvinnetreff og Herrelag. I samarbeid med Hurum Røde Kors. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Datakurs for seniorer. Tilbyr kurs og hjemmeundervisning. Påmelding til Hurum Frivilligsentral. Følge- og besøkstjeneste, I samarbeid med Hurum Røde Kors og Kirkens diakonitjeneste. For nærmere informasjon kontakt Hurum Frivilligsentral. Natteravn i Sætre og på Tofte, I samarbeid med FAU ved Grytnes ungdomsskole og Hurum ungdomsskole. Vi trenger hjelp av deg, ta kontakt med oss dersom du har lyst til å være med! 9 9

10 KULTURPRIS OG FRIVILLIGHETSPRIS Kulturprisen Statutter: 1. For å honorere verdifullt kulturelt arbeid og for å stimulere til økt kulturell innsats i bygda, utdeler Hurum kommune årlig en kulturpris. 2. Prisen tildeles enten en person, et lag, en forening eller en institusjon som gjennom lengre tid eller ved et spesielt arbeid har gjort en kulturell innsats i bygda. 3. Forslag på verdige kandidater sendes med skriftlig begrunnelse til kulturkontoret. Innsendelsesfrist for forslag til kandidater annonseres hvert år i Frivillighetsprisen Retningslinjer: 1. Frivillighetsprisen i Hurum er en årlig pris som deles ut av Hurum nærmiljø og frivilligsentral. 2. Prisen tildeles en initiativrik person, lag/ forening eller en organisasjon som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. 3. Prisen er å anse som en anerkjennelse fra det lokale, sivile samfunn i Hurum. 4. Lag, foreninger, organisasjoner, lokale frivilligsentralaktiviteter og nærmiljøforum inviteres til å nominere aktuelle kandidater. Beboere i Hurum kommune kan også på individuelt grunnlag nominere kandidater. 5. Innkomne forslag vurderes av Styringsgruppen for Hurum nærmiljø og frivilligsentral, som på bakgrunn av disse vedtar pressen. 4. Et politisk oppnevnt utvalg på 5 personer vurderer forslagene og tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal tildeles kulturprisen. Kultursjefen er saksbehandler og sekretær for utvalget. 5. Kulturprisens kostnader innarbeides i sektorens årlige budsjett. Kulturprisen ledsages av en plakett, diplom eller lignende som synlig bevis på tildelingen. 6. Det nedsatte utvalget kan unnlate å dele ut kulturprisen dersom det ikke finnes aktuelle kandidater et år. Dato for utdelingen skal fastsettes senest en måned etter valg av prisvinner. Navnet på prisvinner offentliggjøres ved tildelingen. 7. Kulturprisen tildeles ved et åpent kulturarrangement i bygda. Frist for innsending av forslag: 15. april hvem som skal få prisen. 6. Det følger ikke penger med prisen. 7. Frist for nominering: 1. oktober 8. Prisen bør deles ut i forbindelse med et arrangement tilknyttet Frivillighetsdagen 5. desember. 10

11 HURUM KOMMUNES TILSKUDDSORDNINGER TIL LAG OG FORENINGER Kulturtilskudd fordeles til følgende tjenester: Barn og unge Kulturminnevern Museer Kunstformidling Idrett og friluftsliv Allmenn kultur Tilskuddene fordeles iht gjeldende retningslinjer for tilskudd til kulturformål. Det gis tilskudd etter følgende ordninger Grunntilskudd Leietilskudd Deltakertilskudd Aktivitetstilskudd Søknadsfrist. 1. mars. Tilskudd til kirke, livssyns og trossamfunn Kulturkontoret har ansvar for tilskuddsordning til kirke, lissyns- og trossamfunn. Kontakt kulturkontoret for nærmere informasjon. Nærmiljøtilskudd fordeles til administrasjon av Hurums nærmiljøfora aktiviteter direkte knyttet til Hurum nærmiljø og frivilligsentral lokale tiltak i lokalmiljøene Tilskuddene fordeles iht retningslinjer for nærmiljøtilskudd: tiltak i lokalmiljøet som styrker fellesskap og samhandling tiltak som vil være til nytte for flest mulig i lokalmiljøet prosjekt i følge tiltaksliste eller vedtak på allmøte Det kan ikke søkes om nærmiljøtilskudd til drift av foreninger drift av aktiviteter drift av idrettsanlegg eller anlegg som utløser andre tilskuddsordninger i kommunen. Søknadsfrist 15. februar. Tilskudd til integrering av flyktninger kultur og fritidsaktiviteter. Hurum kommune har etablert en tilskuddsordning for integrering av flyktninger i kultur og fritidsaktiviteter. Denne har to hovedformål: 1. Muliggjøre oppstart i kultur- og fritidsaktiviteter i lag og foreninger for den enkelte flyktning. Her kan flyktningen søke om tilskudd til dekning av særskilt utstyr som er nødvendig for deltakelse i aktiviteten. 2. Bidra til gjennomføring av holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integreringen av flyktningene i Hurum. Lag og foreninger, samt skoler, oppfordres til å søke. Det oppfordres til å samarbeide med flere om prosjektet. Søknadsfrist: fortløpende. Kontakt kulturkontoret, eller besøk vår hjemmeside: for fullstendige retningslinjer og søknadsskjema. Søknad sendes fortrinnsvis pr epost til: Kulturkontoret har også oversikt over tilskuddsordninger fra fylke og stat: spillemiddelordningen, frifond, tilskuddsordninger fra miljøverndepartementet m.m. Ta kontakt med oss for informasjon og veiledning. 11

12 FORSAMLINGS- OG MØTELOKALER KOMMUNENS LOKALER TOFTE Biblioteklokalet, Tofte Vestre strandvei 3, Tofte Leies ut utenom bibliotekets åpningstider. Henvendelse til biblioteksjefen, tlf Tofte Samfunnshus Vestre strandvei 2, Tofte Storsal, 2 møterom, og kjøkken leies ut. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf S3 Ungdommens kulturhus Leies fortrinnsvis ut til aktiviteter for barn og unge. Skoledalen 3, Tofte Kontakt: servicetorget i Hurum kommune tlf: HOLMSBU Støa Støaveien 50, Holmsbu Leies ut utenom utstillingsperioden som er medio juni til medio august. Egnet til møtevirksomhet. Ikke utleie vinterhalvåret. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf SÆTRE Sætre Samfunnshus Søndre Sætrevei 1, Sætre Storsal, møterom, kjøkken og dusjer/ garderobe leies ut. Kontakt servicetorget i Hurum kommune. tlf Bankbygget, 3. etasje Møterom. Nordre Sætrevei 4, Sætre Kontakt servicetorget i Hurum kommune tlf Aktivitetslokalene i Sætrehallen Stikkvannsveien 1, Sætre Møterom ca. 50 personer inkl. kjøkken leies ut. Nøkler hentes/leveres på servicetorget i Hurum kommune. tlf Rådhuset i Sætre: Storsalen og formannskapssalen. Henvendelse til Servicetorget i Hurum kommune. Tlf UNDERVISNINGSLOKALER Undervisningsrom, gymsaler. Ta kontakt med den enkelte skole; Tofte skole: Hurum ungdomskole: Filtvet skole: Folkestad skole: Grytnes ungdomsskole: Sætre skole: Barnehagene Ta kontakt med den enkelte barnehage. Slingrebekk Spurvegården Gulspurven Klokkarstua Folkestad Se kommunens utleiepriser 2014 på kulturogfritid, forsamlings- og møtelokaler 12 12

13 FORENINGSEIDE LOKALER SÆTRE/STORSAND Sætrehallen idretts og aktivitetssenter Stikkvannsveien 2, Sætre Ansvarlig for drift og utleie: Sætre IF Graabein v/hallbestyrer Tlf: Seilerhuset Øraveien 8, Hurum seilforening v/karin Holdhus Tlf: / Røde Kors-huset Søndre Sætrevei 2, Sætre v/lillemor Abrahamsen Tlf: KLOKKARSTUA/VERKET Hovenga samfunnshus Knivsfjellveien, Klokkarstua Ansvarlig for drift og utleie: Hovenga samfunnshus A/L Tlf: Holtebrekk flerbrukshall Steinerskolen i Hurum Holtebrekk : Eivinn Støland Tlf: / TOFTE Tofte IL klubbhus Skogveien 10, Tofte Ansvarlig for drift og utleie: Tofte IL v/ Morten Strømnes Tlf: Hønehuset Skogveien 1, Tofte Ansvarlig for drift og utleie: Husstyret v/ psykiatriteamet i Hurum kommune, Tel: Tofte Menighetshus Østre strandvei 16 Ansvarlig for drift og utleie: Stiftelsen Tofte Menighetshus v/lilly Johansen Tlf: FILTVET Bedehuset Salem Filtvetveien, Filtvet Ansvarlig for drift og utleie: Filtvet Normisjon v/ Hans Laache Tlf: Solvang Mastebakk 2, Filtvet Ansvarlig for drift og utleie: Filtvet vel v/ Britt og Bent Bjørnstad Tlf: Filtvet Fyr Stranda, Filtvet Inger Eriksen Tlf: / Filtvet IL klubbhus Filtvet Elfi Nilsen Tlf: KANA/HOLMSBU/RØDTANGEN Varden, forsamlingshus Folkestadveien Ansvarlig for drift og utleie: Folkestad Vel v/ Inger Stubberud Tlf: Rødtangen bedehus Rødtangen Ansvarlig for drift og utleie: Rødtangen Fastboendeforening Freddy Huizinga Rennavn 14, 3484 Holmsbu Tlf: Epost:

14 FORENINGSDREVNE UTLEIEHYTTER Oslofjordens friluftsråd (OF): Drifter og leier ut kystledhytter i indre og ytre Oslofjord, 3 av disse ligger i Hurum: Fiskerhytta Ranvikholmen Bakkeskjær Kystledhyttene er åpne for alle, de gir enkel overnatting ved fjorden og det følger med robåt ved nesten alle hyttene. Det er ulikt antall sengeplasser på hyttene. Hyttene kan leies i inntil 3 døgn pr bestilling. For fullstendig informasjon om hyttene og for leie av dem, les mer på Oslofjordens friluftsråd på deres hjemmeside: Hurum Turistforening Stikkvannshytta Nordenden av Stikkvann. Hytta leies ut til skoler, lag og foreninger for overnatting. Les mer om foreningen på: For leie av hytta, kontakt Hurum Turistforening v/hyttekontakt Henrik Fridorf Nordre Hurum Jeger og Fisk NHJFF disponerer en hytte i Korsgårdenvaldet, øst for Rørvik på gransa mot Røyken på Drammensfjordsida. Det er en tømmerkoie med enkel standard, men den er nyoppusset og trivelig og soverom med plass til 4. Hytta leies ut til både til medlemmere og ikke-medlemmer. Kontakt Nordre Hurum JFF via deres hjemmeside: eller ved å ringe hytteansvarlig: Richard Nyheim ( ). Søndre Hurum Jeger og fisk SHJFF disponerer hytter på to plasser; Rødvasshyttene på nordsiden av Rødvannet Dalebu i nordenden av Langvann. Hyttene leies ut av SHJFF. Kontakt dem via hjemmesiden: eller mobil:

15 IDRETTSFORE- NINGER Dykkerinfo i Hurum: Måltrostveien 29 Morten Dyrstad Tlf.: Holmsbu IF Kvingebakken Holmsbu Torgeir Moen Tlf.: Holmsbu seilforening Thomasløkken Holmsbu Anders Olaussen Tlf.: Hurum Badmintonklubb Øvre Gunnaråsen 25 Kjell E. Trommestad Tlf.: Oversikt over lag og foreninger i Hurum Hurum Basketballklubb Nedre Jahrenvei Holmsbu Ray Reagan Tlf.: Hurum Golfklubb Myhreneveien Kana Trygve Storvik Hurum klatreklubb Hovkastet 1 Einar Morland Tlf.: Hurum Krav Maga Kongsdelveien 16 Lasse Brekke Tlf.: Hurum crocket klubb Myhreneveien Kana Trine Wester Hurum helsesportslag Filtvet helsetun Arne Holm Hansen 15 Hurum rideklubb Østernvn 10 Kristin D. Bjerke Hurum og Røyken Kajakklubb Kleivstubben 7 Røyken Preben Andersen Hurum O-lag Skatvedtveien 53 Harald Bruland Tlf.: Hurum Seilforening PB Sætre Colin Campbell Tlf.: Hurum sportsskytterklubb PB Sætre Claus Brucker

16 Hurum Cykleklubb Falkeveien 25 Erik Løes Tlf.: IF Huringen Knivsfjellveien 2 Gry Ugstad Jørgensen Tlf.: KRIK Hurum Kristen idrettskontakt Lindeveien 40 b Kontakperson Jørgen Reymert Jensen Røyken og Hurum skytterlag PB Slemmestad Sætre IF Graabein Sætrehallen idretts- og aktivitetssenter Sætre skateklubb C3Sk8club Petterstuveien 9 v/tove Kjærby Tofte Fremad IF Postboks 74 Jan Lennestad Tlf.: IDRETTSRÅD Hurum idrettsråd Dramstadveien 7 Sekretær Bjørn Hovden Tlf.: MUSIKK, DANS, TEATER Damekoret Coro Angelico Storsandveien 53 c Birgitte Sævold Folkestad Rockeverksted Bråtastubben 6 Mona Knutsen Tlf.: Holmsbu selskapsorkester Storgata Holmsbu Frode Stub Andersen Hurum Kirkekor Tofteveien Kana Mavis Helen Hagby Tlf.: Hurum revyteater Storgata Holmsbu Frode Stub Andersen Hurum spelemannslag Rennaveien Holmsbu Freddy Huitzinga Tlf.: Hurum og Røyken Storband Heggedalsmarka Heggedal Roar Gjelsnes Hurø-gjengen Furuveien 1 Erik Gudem Tlf.:

17 Sangkoret Hudrimar Helge Nome Tlf.: Sætre Danse- og Amatørteater Tempelveien 68 Terje Østhagen Tlf.: Sætre og Folkestad skolekorps PB Sætre Tommy Slaatsveen Sætre Pikekor PB Sætre Stephan Ibsen Tlf.: Tofibagos Østre Strandvei 82 Timea Holby Tofte Musikkorps PB Tofte Gunn Storvik Tlf.: Tofte og Filtvet Skoles musikkorps PB Tofte Margrethe Folkestad KUNST Hurum Kunstlag PB Tofte Mavis Helen Hagby Tlf.: Tuppenes malerklubb Ekornveien 5 Else Dahl Johansen Tlf.: HOBBY Hurum Hagelag Haugenbakken sætre Tore C. Corneliussen Tlf.: Hurum Husflidlag, Arbeidsstue for barn Midtre Gunnaråsen 16 Elsa Meland Tlf.: Hurum Husflidlag Haugenbakken 18 Turid Øi Ramnefjell 17 Radio Hurum PB Tofte Thor Evensen Sætretreffen Tempelvn. 114 Anne-Lise Strøm Tlf.: Sætre modellflyklubb Hurumveien 77 Leif Sørlie Tlf.: Tofte og Filtvet danseklubb Elgfaret 2 Rønnaug Bjørklund Vestfjorden Druelag Mellomdammen 55 Guri Berg Tlf.: DYR Lier, Røyken og Hurum birøkterlag Gamle Ringeriksveg Tranby

18 VOFF- Hundeklubben i Søndre Hurum Filtvetveien 21 Beate Torø Røyken og Hurum Brukshundklubb Ødegårdsbakken Slemmestad Roar Olsen JAKT-FISKE- FRILUFTSLIV Hurum Turistforening Langsethveien 50 Morten Uggerud Tlf.: Naturvernforbundet i Hurum og Røyken Ramsvikveien 3 Håvard Kilhavn Nordre Hurum Jegerog Fisker Forening Plassen 10 Tom E. Nilsen Tlf.: Nordre Hurum Jegerog Fisker Forening - ungdomsgruppa Grinisvei Spikkestad Richard Nyheim Tlf.: Sætre Speidergruppe Gunnaråsen 6 Georg Smedhus Tlf.: Søndre Hurum Jegerog Fisker Forening Gaupefaret 2 Per-Ivar Gundersen BARNE- OG UNG- DOMSKLUBBER Filtvet Fritidsklubb Rulletoveien 6 Lena Jonasson Tlf.: Hurum Motor og Fritidsklubb PB Tofte Lasse Thorbjørnsen Tlf.: Ung i Hurum Nordre Sætrevei 1 Kontakt: Kulturkontoret Tofte Fritidsklubb Nordre Sætrevei 1 Kontakt: Kulturkontoret HISTORIE Filtvet Fyrs Venner Molovn 1 Knut-Arne Ekern Tlf.: Foreningen for vern av Holmsbu kirke Myhreneveien Kana Eva Myhrene Hurum Historielag Holmgård, Aas gårdsvei Holmsbu Hans Blichfeldt Tlf.: Hurum Historielag - Gårds- og slektshistorieprosjektet Leikvollveien Ramnes Erik Bjune Tlf.:

19 Sprengstoffabrikkens venner Helge Østern INTERESSE- FORENINGER Hurum Bondelag Husebyveien 1 Jørgen Sæthre Tlf.: Hurum BU N. Jahrenvei Holmsbu Arnold Sundby Tlf.: Norsk Motor Klubb Hurum og Røyken Åsheimveien 3 b David Arnesen Tlf.: Røyken og Hurum gatebil Hovstien 14 Marius Hoel Tlf.: Røyken og Hurum Modelflyklubb Skansen 11 a Ronny Sundye Tlf.: Solvangs venner Filtvetvn 6 Inger Johanne Pettersen HUMANITÆRE OG SOSIALE FORE- NINGER Hurum Bygdekvinnelag Børsandveien 1 Sissel Gransæther Tlf.: Hurum Inner Wheel Tempelveien 118 Nina Berg Hurum og Røyken lokallag av Human Etisk Forbund PB Sætre Turid Flølo Tlf.: Hurum Røde Kors PB Sætre Thor Severin Haug Tlf.: Hurum Røde Korshjelpekorps PB Sætre Bjørn V. Karlsen Tlf.: Hurum Røde Korsbesøkstjenesten PB 106 Unni Smith Lions Club Hurum PB 35 Hugo Mikkalsen Tlf.: Natteravnene i Sætre Stikkvannsveien 4 FAU ved Grytnes ungdomsskole 19

20 Natteravnene i Tofte Skoledalen FAU ved Hurum ungdomsskole Norges Handicapforbund avd 628 Hurum Granittåsen 54 Inger Marie Nilsen Tlf.: Hurum Rotary Klubb Langsethveien 42 Svein Gunnerud Støtteforeningen for PU i Hurum Barlindåsen 13 Einar Prestrud Tlf.: RELIGIØSE FORE- NINGER Baha i samfunnet i Hurum Voldenveien 12 c Kari Lem Betel Pinsemenighet Gamle Kirkevei 16 Knut Johansen Tlf.: Betel Søndagsskole Bjerkleina 1 Inger Larsen Tlf.: Den Frie Evangeliske Forsamling - juniorgruppa Røykåsveien 13 Kjell Ole Nilsen Filtvet Normisjon Boks 56 Torbjørg Laache Tlf.: Frie evangeliske forsamling Røykåsveien 13 Kjell Ole Nilsen Hurum Pinsemenighet - Klippen Fredbovn 7 Tore Sagbakken Tlf.: Hurum Pinsemenighet - Klippen/ Junior`n Åsheimveien 66 b Linda Haugen Tlf.: Sætre KFUK-KFUM, Onsdagsklubben Plassen 43 a Hilde Nygaard Ihle Rødtangen kvinneforening Rennaveien Holmsbu Inger Engedahl PENSJONIST- FORENINGER Hurum seniordans Filtvetvn. 6 Inger Johanne Pettersen 20

21 Sætre og Storsand Pensjonistforening Sætretunet 1e Eva Halvorsen Olsen Tofte og Filtvet Pensjonistforening Filtvetvn. 6 Petter Normann Pettersen Tlf.: HELSERELATERTE FORENINGER Hurum Hørselslag Øvre Gunnaråsen 40 Vidar Erlandsen Hurum lag av LHL PB 68 John Pedersen Tlf.: Mental helse Røyken og Hurum Postboks Spikkestad Kontakt: Wenche Steensrup Røyken og Hurum revmatikerforening Eikestubben Bødalen Grete Grundvig Tlf.: BÅTFORENINGER Rødtangen båtforening Gamle kirkeplass 2 a 3019 Drammen Tor Kirkeng Tlf.: Sagene Båtforening Postboks Tofte Robert Sikstrôm Tlf.: Sandspollen båthavn Verpenvn. 15 Harald Wærpen Tlf.: Skjæra Båtforening Vestre strandvei 7 Arne Luther Storsand småbåthavn Børsandveien 7 Eier Harald Halvorsen Tlf.: Styret for Filtvet havn Fuglebakk Tofte Rune Nordhagen Styret for Holmsbu havn 3484 Holmsbu Anne Kristin Hageby Røisland Sætre Båtforening Øraveien 6 Daniel Ingebretsen Tlf.: Tofte Båtforening Østre Strandvei 50 Rune W. Olsen Tlf.:

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Aktivitetskalender for seniorer i Hurum

Aktivitetskalender for seniorer i Hurum Aktivitetskalender for seniorer i Hurum Foto: Kjersti Smedstad Våren 2016 Den kulturelle spaserstokken Forestillinger: Lars Martin Myhre Fredag 29. januar kl. 14.00 Lars Martin Myhres sanger Deja vu, Trøstesang,

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum VÅREN 2015 Den kulturelle spaserstokken: Forestillinger: Mandag 26. januar kl. 11.30(Merk tiden) Komponistene kommer på besøk Musikken til de tre gigantene Bach,

Detaljer

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum

Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum Aktivitetskalender for Seniorer i Hurum Høsten 2015 Den kulturelle spaserstokken: Forestillinger: Den gode melodi: Sandbeck mer enn morsom Fredag 9. oktober kl. 14.00 Alle husker Pengegaloppen, og mange

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337 LAG OG FORENINGER pr. 11.01.13 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Tormod Skriudalen Gunn Lian (sekretær) 3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308 Nore Spelemannslag Gunlaug Tråseviken 3629 Nore 938

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca 1 Lag og organisasjoner: Idrett,, sport Kategori: Leder: Telefonnr: Ca antall medlem mer e-post adresse: Frivillighetsregisteret I L Idrett og Stine Grindstein 97 16 30 51 251 post@smolail.no Skytterlag

Detaljer

Oversikt over Lag og Organisasjoner i Meldal kommune

Oversikt over Lag og Organisasjoner i Meldal kommune Oversikt over Lag og Organisasjoner i kommune Idrett IL Dalguten Brynjar Einum Åsbakkan 7 7334 STORÅS brynjar.einum@outlook.com 994 88 450 og IL NOR Ola Bjørkøy Resdalsveien 19 7335 JERPSTAD bjoerkoe@online.no

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.04.2016-26.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.04.2016-26.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 9488/16 Regdato:26.04.2016 Arkivkode:M71 Saksnr: 14/12645-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/LIVGRY Navn: Hamborgstrøm Bo og Servicesenter Dok.beskr: Vedtak om pålegg om retting av avvik

Detaljer

FRITIDSTILBUD I MELØY

FRITIDSTILBUD I MELØY OVERSIKT OVER LAG OG FORENINGER FRITIDSTILBUD I MELØY UTGITT AV KULTURENHETEN 2014 Foto: Øyvind Gjersvik FOR DE SPREKE Dans i Meløy Glomfjord Alpinsenter AS www.glomfjordalpinsenter.no Glomfjord IL www.glomfjordil.com

Detaljer

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail.

Øygardsgrend Båtforening Arve Bjerke Ungdomslaget Fjellblom Trine Snarheim 3630 Rødberg Trine_fasthome@hotmail. LAG OG FORENINGER pr. 23.05.11 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Lars Egedahl 3629 Nore Nore Spelemannslag Eli H. Enerstvedt 3629 Nore Undomslaget Noringen Lars Fullu lful@online.no Teater/revy

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe 1 Morten Jørstad Gnr/Bnr. 5/2 Isbakken 8. Tavle vestsiden av elva ved stiskilt Ok, 23/8-2011 Mangelfull langs Solbergelva Trenger oppgradering På plass 2 Hilde Wetlesen 64932668 Gnr/Bnr. 5/1 Solbergveien

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015

Bo godt og trivelig mens du er i Dalsbygda - 2015 Du tar sjøl kontakt med aktuell utleier. Det er bare å slå på tråden! 1 Setrer og hytter til leie (ta kontakt med utleier): Vangrøftdalen (Vestfeltet og Østfeltet): Steinar Ytterhaug, seter i Mastukåsa...

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 11813/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 15/3714-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/OVEFRY Navn: ARON TUNET Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 12035/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 27.05.2008 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørum bibliotek, 27.05.2008 lesesalen Møtetidspunkt:

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt 16.10.2008 Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 8312/16 Regdato:28.04.2016 Arkivkode:M79 Saksnr: 16/2117-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/THOKOL Navn: Nedre Eiker kommune Dok.beskr: Uttalelse til brannteknisk prosjektering Munkhaughjørnet

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/500-1 DRAMMEN

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11 HUN DERRE JENNY av Eva Wikander [Scenekunst / Teater 8. trinn - 10. trinn] Fr 12.9.2008 Sylling skole (Lier kommune) 11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Sande kommune MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Møterom Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 48/06 06/2360 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.06 Tid: Kl. 19.15 NB! Merk tidspunkt. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03.

Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03. Ullensaker kommune Kultur NOTAT Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03.13 Torsdag 21. mars 2013 kl. 1900-2100 Møterom Espelunden, Ullensaker

Detaljer

HURUM Verneverdier bygninger. Datagrunnlag SEFRAK, rev. og verdisatt av NIKU 2004. NIKU 09.12.2005

HURUM Verneverdier bygninger. Datagrunnlag SEFRAK, rev. og verdisatt av NIKU 2004. NIKU 09.12.2005 Vedleggsliste A Verneverdige enkeltbygg og anlegg. Gnr. Bnr. Adr. Nr. 1 1 SÆTREBAKKEN 15 1 2 SØNDRE SÆTREVEI 14 1 3 ÅSHEIMVEIEN 16 1 14 SKANSEN 25 1 19 0 1 23 LANGSETHVEIEN 2 1 26 SKANSEN 8 1 27 SKANSEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

INFORMASJON VIL BLI LAGT UT PÅ AKTIV FJELL OG DEN ER FOTLØPENDE OPPDATERT

INFORMASJON VIL BLI LAGT UT PÅ AKTIV FJELL OG DEN ER FOTLØPENDE OPPDATERT GENERELL INFORMASJON FLEXI - reell bruk av tid - melding/plakat til leigetakar. VIKTIG INFORMASJON VIL BLI LAGT UT PÅ AKTIV FJELL OG DEN ER FOTLØPENDE OPPDATERT Gymsal - Bjorøy skule - 2015-2016 16:00-16:30

Detaljer

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag Arnstadåsen Poststed Terje Strømsnes Nekolaiv.4 7510 Skatval priv. 74821121 terje2@online.no Aunsvea Nabolag Bangskola Kretslag Leiv Kvaal Bang Bergsåsvn. Jan Egil Hagen Bergsåsveien 16 Bjørgmyran Blåveislia

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke oppstart uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Kulturskolen 2015-2016

Kulturskolen 2015-2016 HURUM KOMMUNE Kulturskolen 2015-2016 musikk, dans, visuell kunst Male og tegneelevene, våren 2011 2 Velkommen til Hurum kommunale kulturskole! Visjon: Hurum kommune skal ha en kulturskole hvor barn og

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato:

Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Sørum kulturutvalg 02.06.2009 Side 1 av 14 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Sørumsand 02.06.2009 bibliotek, lesesalen

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer