FORBUNDSTINGET Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL"

Transkript

1 FORBUNDSTINGET 2011 Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni PROTOKOLL

2 Åpning President Bent Å Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget. Jorodd Asphjell 1. visepresident i NIF holdt et kort innlegg og informerte tinget om endringer i tippenøkkel og videreføring av prosjektsatsingsmiddler. INNHOLD Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter... 3 Sak 2: Godkjenne innkallingen... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sak 3: Godkjenne sakslisten... 7 Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget... 6 Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen... 6 Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden... 7 Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand... 7 Sak 8: Behandling av forslag til endringer i NCFs lover... 7 Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag... 8 Forslag 9-1: Fra Halden CC : Kvinner kan delta på Eliteserielag... 8 Forslag 9-2: Fra Trondheim CK: Tidsfrister for påmeldig/spillesystem... 9 Forslag 9-3: Fra styret i NCF: Spillesystem Norgescup Forslag 9-4: Fra styret i NCF: EM søknad Forslag 9-5: Fra styret i NCF: NM Veteran Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter Sak 11: Behandling av budsjett for Sak 12: Behandling av langtidsplan Sak 13: Tilsetting av revisor Sak 14: Valg... 16

3 Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representanter Foreløpig liste, fullstendig liste fremlegges på forbundstinget. Forbundsstyret Representanter President 1 Bent Ånund Ramsfjell Visepresident 2 Morten Søgård Styremedlem 3 Grethe Wolan Styremedlem 4 Hilde Stenseth Styremedlem 5 Stål Talsnes Styremedlem 6 Arne Suther Klubber/kretser Representanter Bergen Curling Club 7 x Bygdøy Curling Club 8 x Drammen Curling Klubb 9 x Furumo Curling Klubb 10 x Halden Curling Club 11 Ole Hauge Halden Curling Club 12 Anne Grethe Bremnes Hamar Curlingklubb 13 Terje Skogvold Larvik Curlingklubb 14 x Lilleborg IK, curlinggruppe 15 Hans Klæstad Lillehammer Curlingklubb 16 x Lørenskog Curlingklubb 17 x Nærbø IL, curling 18 Jørn Krogedal Oppdal Curlingklubb 19 Stein Mellemseter 20 Ivar Sollie 21 Anne Sesaker Oslo Curlingklubb 22 Ada Ingvaldsen 23 Ole Ingvaldsen Risenga Curlingklubb 24 X Sarpsborg Curlingklubb 25 X Scheen Curling Klubb 26 X Snarøen Curling Club 27 Christer Wibe Stabekk Curlingklubb 28 Morten Tveit 29 Erik Fritzner Sørmarka Curling Klubb 30 Stein Sigbjørnsen 31 Jon Rogde

4 Toten Curlingklubb 32 X Trondheim Curlingklubb 33 Else Skogan 34 Vestkanten Curlingklubb 35 X Øvre Holen Curlingforening 36 X Ullensaker Curling 37 X Oslo og Akershus Curlingkrets 38 X * Godkjent dispensasjon fra idrettskrets må fremlegges, alternativt kun en stemme. Andre Varamann styret 40 Terje Horpestad Leder av Lovutvalget 41 Stein-Erik Mattsson Sørmarka Curling Klubb 42 Andreas Treichel Generalsekretær 43 Pål Trulsen 1.visepresident NIF 44 Jorodd Asphjell Avdelingsdirektør KUD 45 Ole Fredriksen Driftssjef Sørmarka Arena 46 Nina Eskeland Driftskordinator Sørmarka A 47 Marianne Eskeland Det er ingen merknader til representantlisten. Tinget ble satt med 24 representanter, hvorav 22 stemmeberettigede Sak 2 Godkjenning av innkallingen Vedtak: Innkallingen ble godtatt

5 Sak 3: Godkjenning av sakslisten Saksliste Åpning Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Sak 11: Sak 12: Sak 13: Sak 14: Godkjenning av de frammøtte representantene Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Vedta forretningsorden for forbundstinget Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Behandling av forbundets beretning for perioden Behandling av forbundets regnskap i revidert stand Behandling av forslag til endringer i NCFs lover Behandling av andre innkomne forslag Fastsetting av kontingent og avgifter Behandling av budsjett Behandling av langtidsplan Tilsetting av revisor Valg Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent.

6 Sak 4: Vedta forretningsorden for forbundstinget Det ble votert over fremlagt forslag til forretningsorden. Vedtak: Forretningsorden enstemmig vedtatt. Sak 5: Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen Forslag Dirigent: Sekretær: Stein-Erik Mattsson Pål Trulsen Tellekorps: Tinget utnevner Anne Sesaker og Terje Skogvold To representanter til å underskrive protokollen: Tinget utnevner Ada Ingvaldsen og Erik Fritzner Det ble votert over forslagene. Vedtatt: Enstemmig vedtatt

7 Sak 6: Behandling av forbundets beretning for perioden Presidenten foretok en oppsummering av styrets arbeid i tingperioden Styrets innstilling til vedtak: Årsberetning godkjennes. Flg. hadde ordet til saken: Jorodd Asphjell, Ole Fredriksen, Morten Søgård Det ble votert over årsberetning i ting perioden Vedtak: Årsberetning enstemmig vedtatt Sak 7: Behandling av forbundets regnskap i revidert stand Presidenten redegjorde for regnskapet i 2010 Styrets innstilling til vedtak: Det fremlagte regnskapet godkjennes Flg. hadde ordet til saken: Ole Ingvaldsen, Morten Søgård, Grethe Wolan, Morten Tveit. Vedtak: Regnskap for 2010 enstemmig godkjent. Det fremkom ingen kommentarer til revisorberetning eller kontrollkomiteens årsberetning. Sak 8: Behandling av forslag til endringer i NCFs lover Det er ikke kommet forslag til endringer av NCFs lover. Stein Erik Mattsson hadde et innlegg om NIF sitt svar til NCF`s søknad om lovendring.

8 Sak 9: Behandling av andre innkomne forslag Forslag 9-1: Fra Halden CC Kvinner i Eliteserien Opprinnelig forslag ble endret til. Endring av statutt 5-2 Vi foreslår følgende endring av statutt 5-2: 16 lag kan delta i hver runde av Norgescup. Følgende 8 herrelag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene og utgjør Eliteserien: a) Lag som foregående sesong inngikk i Internasjonal gruppe (se definisjon 4-3), men som i gjeldende sesong ikke inngår i denne gruppen. Lag representerer den klubben de representerte da de rykket opp i Internasjonal gruppe. Med lag menes at minimum 3 av spillerne på fjorårets lag er påmeldt på årets lag. b) De beste klubbene fra foregående Eliteserie slik at punkt a) og b) til sammen utgjør 6 plasser. c) 2 plasser til de 2 beste klubbene fra Eliteseriekvalifisering. Følgende 3 damelag er kvalifisert for deltagelse i alle rundene: Lag som er kvalifisert gjennom internasjonal gruppe etter definisjon i 4-3. I tillegg er lagene i årets Internasjonal gruppe kvalifisert til deltagelse i Norges Cup. De øvrige plassene i turneringene tildeles lag som melder seg på etter invitasjon sendt ut av arrangørklubb og NCF. Hvis flere enn 16 lag er påmeldt er det opp til arr å avgjøre hvem som gis plass i turneringen. Disse plassene skal prioriteres til inntil to juniorlag hvis sportssjef ber om det. Invitasjon sendes også utenlandske lag. Mixedlag kan spille Norges cup. Forslaget vil også innebære nødvendige endringer i statutt 7-2: 7-2 NM Lag Herrer/Damer består av NM Kvalifisering og NM sluttspill. Sluttspillet består av inntil 16 herrelag og inntil 16 damelag. Herrelagene har kvalifisert seg på følgende måte: a) De 3 beste lagene fra siste sesongs NM utgjør Internasjonal gruppe og er kvalifisert, rangert 1-3. b) 1 plass som sportssjefen disponerer for evt. ekstra plass i Internasjonal gruppe, rangert 4 c) De 6 beste eliteserielagene etter tre runder av sesongens Norgescup, rangert 5-10 eller 4-9 hvis ikke punkt b) kommer til anvendelse. Lagene må ha minst 3 herrespillere som har deltatt på laget, i de tre første rundene av eliteserien, for å kvalifisere seg til NM Herrer

9 d) De 6 eller 7 beste lagene gjennom en åpen NM kvalifisering, avhengig av om punkt b) kommer til anvendelse, rangert Damelagene kvalifiserer seg på følgende måte: a) Internasjonal gruppe rangert 1-3, evt. 4. b) Resterende plasser fra en åpen NM-kvalifisering 11-1 Alle curling spillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF kan delta i Eliteseriekvalifisering. Unntatt er spillere som har deltatt på 1/3 eller mer av kampene i Eliteserien i inneværende sesong. Det kan delta damer og herrer i kvalifisering til Eliteserien Herrer og damer til Eliteserien Damer. Hvis et lag trekker seg fra NM, tilfaller plassen neste resultatmessige lag fra den aktuelle kvalifiseringen. Styrets innstilling til forslaget: Forslaget fra Halden CC bør vedtas. Flg. hadde ordet til saken. Ole Hauge, Ole Ingvaldsen, Stein Mellemseter, Grethe Wolan, Bent Ramsfjell, Morten Tveit. Forslaget ble tatt opp til votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag 9-2: Fra Trondheim CK: Endringer av tidsfrister for påmelding/spillesystem. Vi i Trondheim Curling Klubb har gjort oss noen erfaringer etter deltakelse i siste NM, der det var en del "rot" og endringer på kort varsel i kampoppsettet - som gjorde at ett av våre lag måtte spille med bare 3 spillere. 'Derfor vil vi fremme følgende forslag om ny tekst i 2 i NCF sine statutter vedr. curling arrangementene; "Påmelding til alle NM, Norgescup og eliteseriekval skal skje innen 6 uker før arrangementet gjennomføres. Kampoppsett settes opp og sendes ut til deltakende lag senest 4 uker før NM. Eventuell senere endring i kampoppsett må tas opp med de berørte lag minst 2 dager før foreslått ny kamptid."

10 Styrets innstilling til forslaget: Forslaget fra Trondheim CK er bra men 6 ukers frist er for mye. Flg. hadde ordet til saken. Else Skogan, Arne Suther, Morten Tveit, Christer Wibe, Ole Ingvaldsen, Grethe Wolan. Forslaget ble tatt opp til votering: 1 stemme for. 21 stemmer mot. Forslag 9-3: Fra styret i NCF: NCF arrangement Gjeldende spillesystemer suspenderes for sesongen 2011/2012 Tinget nedsetter en hurtigarbeidene komité som skal se på forbedrings tiltak av NCF`s turneringer og arrangement. Eliteserien beholdes i sin nåværende form. Komiteens innstilling skal være klar innen 15. August 2011 for godkjenning i NCF`s styre. Årsak Nivåforskjellen er for stor mellom lagene og mange kamper er uinteressante. NCF ser at et stadig blir vanskeligere å fylle startfeltene. Curlingstyret vil på bakgrunn av komiteens arbeid og erfaringene fra sesongen 2011/2012 komme tilbake med forslag til et nytt permanent spillesystem for Norgescup til Tinget Styrets innstilling til forslaget: Forslaget bør vedtas. Flg. hadde ordet til saken. Ole Ingvaldsen, Morten Søgård, Arne Suther, Terje Skogvold, Stein Mellemseter, Morten Tveit. Forslaget ble tatt opp til votering: Det ble enstemmig vedtatt Komiteen skal bestå av flg. personer: Ole Ingvaldsen, Morten Søgård, Linn Githmark, Stein Mellemseter og Pål Trulsen.

11 Forslag 9-4: Forslag fra NCF: NCF ser på mulighet for Europamesterskap i Norge har ikke arrangert noe internasjonalt mesterskap siden 1990 på Lillehammer. I Sørmarka Arena har vi en hall som kan huse både A- og B EM under samme tak. Byen Stavanger har Int. flyplass, god hotellkapasitet og ikke minst vilje til å påta seg arrangement. NCF ber klubbene om støtte for å fortsette søkerprosessen og at dette blir et arrangement som hele Curling Norge står bak. Heidi Jeanette Nygaard Commercial Manager Region Stavanger vil komme å informere om Stavangers syn på en søknad. Styrets innstilling til forslaget: Forslaget bør vedtas. Flg. hadde ordet til saken. Morten Søgård, Ole Ingvaldsen, Stein Mellemseter. Forslaget ble tatt opp til votering: Enstemmig vedtatt. Forslag 9-5: Forslag fra NCF: Omgjøring fra tre til to klasser for Veteran. For å tilpasse oss Internasjonale klasser og for å få større startfelt i Veteran NM foreslår NCF at grensen for å kunne delta i Veteran NM er 50 år. I internasjonale mesterskap ( VM ) er grensen 50 år. I tillegg så endres grensen for eldre veteran til 62 år. Ny tekst 10 STATUTTER FOR NM LAG VETERAN 10-1 Alle norske curling spillere som er lisensiert for en klubb som er medlem av NCF, og som er veteran, kan delta i NM Lag Veteran. NM Veteran arrangeres i to (2) klasser: a) Veteran fra 50 år (fylt innen 1.7. før sesongen) b) Eldre Veteran fra 62 år (fylt innen 1.7. før sesongen) Det må delta minst 4 lag i hver klasse for å oppnå offisiell NM status Styrets innstilling til forslaget: Forslaget bør vedtas. Flg. hadde ordet til saken. Erik Friztner, Grethe Wolan, Else Skogan, Bent Ramsfjell. Forslaget ble tatt opp til votering: Enstemmig vedtatt.

12 Sak 10: Fastsetting av kontingent og avgifter Forbundsstyrets forslag: Ingen endringer. Klubbkontingent: 0-9 medlemmer kr medlemmer kr medlemmer kr Over 100 medlemmer kr Nystartede klubber betaler ikke kontingent det første året. Styrets innstilling til vedtak: Satsene for klubbkontingenter opprettholdes. Spillerlisenser: Lisens junior og veteran kr 300 per sesong Lisens senior kr 500 per sesong Lisens er inkludert forsikring fra AGS Styrets innstilling til vedtak: Satsene for spillerlisens opprettholdes. Det ble votert over styrets forslag: Enstemmig vedtatt Sak 11: Behandling av budsjett Presidenten redegjorde for hovedtrekkene i budsjettet for 2011 Flg. hadde ordet til saken. Ole Ingvaldsen, Else Skogan, Grethe Wolan, Bent Ramsfjell. Budsjettet for 2011 ble tatt opp til votering: Enstemmig vedtatt

13 Sak 12: Behandling av langtidsplan Presidenten redegjorde for den nye langtidsplanen for Flg. hadde ordet til saken Langtidsplanen ble tatt opp til votering: Enstemmig vedtatt Sak 13: Tilsetting av revisor Statsautorisert revisor John Asle Johnsen har revidert regnskapet for Styret ønsker å fortsette med samme revisor. Votering: Enstemmig vedtatt. Sak 14: Valg Valgkomiteens formann Morten Tveit innledet og fremla komiteens forslag. Valg av Forbundsstyret President: Bent Å Ramsfjell (Gjenvalg for 2 år) Visepresident: Morten Søgård (Gjenvalg for 2 år) Styremedlem: Stål Talsnes (Gjenvalg for 2 år) Styremedlem: Grethe Wolan (valgt i 2010 for 2 år) Styremedlem: Hilde Stenseth (valgt i 2010 for 2 år) Styremedlem: Arne V Suther (valgt i 2010 for 2 år) Varamedlem 1: Anne Line Skårsmoen (Ny for 1 år) Varamedlem 2: Andreas Treichel (Ny for 1 år) Varamedlem 3: Terje Horpestad (Gjenvalg for 1 år) Varamedlem 4: Sindre Karlsen (Gjenvalg for 1 år)

14 Valg av lovutvalg Leder: Varamedlem: Stein Erik Mattsson Else Skogan Morten Skaug Andreas Marienborg Valg av kontrollkomité Leder: Tone Sparby Trine Trulsen Sverre Sandbakken Varamedlem: Morten Skaug Varamedlem: Stein Erik Johansen Valg av valgkomité Leder: Morten Tveit Anne Grethe Bremnes Knut Huseby Varamedlem: Jørn Krogedal Valg av Hederstegnkomitè Leder: Erik Fritzner Bente Hoel Peter M Lange Varamedlem: Eva Vanvik Varamedlem: Ada Ingvaldsen Valgkomiteens forslag enstemmig valgt. Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet: Oslo 24. Juni 2011 Pål Trulsen Referent Ada Ingvaldsen Erik Fritzner

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 PROTOKOLL 2013-2014 Forbundstinget 14. - 15. juni 2014 Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 SAKENES BEHANDLING SAK 1: ÅPNING President Trond Wåland åpnet Forbundstinget

Detaljer

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014

Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Årbok 2014-2016 Med saksliste Forbundstinget 14.- 15. Juni 2014 Norges Badminton Forbunds årbok 2014 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013

Tid: Sted: Rica Hotel Gardermoen PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 VEKTtg FTER FO R BU N N Norwegian Weightlifting Federation ]II O RG ES PROTOKOLL FRA NORGES VEKTLØFTERFORBUNDS TING 2013 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: 1. 17. mars 2013kJ.10.00 Åpnine NVFs President

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012

Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Årbok 2012-2014 Med saksliste Forbundstinget 2.- 3. Juni 2012 Norges Badminton Forbunds årbok 2012 1 INNKALLELSE TIL ORDINÆRT TING Norges Badminton Forbunds Styre innkaller herved representanter for klubber

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING... Protokoll 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold SAK 1 - SAKSLISTE... 7 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 8 SAK 3 - VELGE FUNKSJONÆRER... 8 SAK 4 - BERETNINGER... 9 4.1 REGIONSTYRETS BERETNING... 9 4.2 OPPNEVNTE UTVALG...

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste

ORDINÆRT TING 2013. Saksliste ORDINÆRT TING 2013 Saksliste Rica Hotel Gardermoen 23-24. november 2013 Program Lørdag 1000-1045 Registrering 1100-1300 Tingforhandlinger 1300-1400 Lunsj 1400-1600 Tingforhandlinger 1600-1630 Kaffepause

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

Referat NSF s 86. Kongress 2007

Referat NSF s 86. Kongress 2007 Referat NSF s 86. Kongress 2007 Avholdt i Scandic Hotell Hamar 8. juli 2008 kl 20.00. 1. Fullmakter ble godkjent for 69 personer. 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent med et tilleggspunkt under sak

Detaljer

H Å N D B O K. Ajourført etter Forbundstinget 2009. Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011

H Å N D B O K. Ajourført etter Forbundstinget 2009. Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011 Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play H Å N D B O K Ajourført etter Forbundstinget 2009 Gjelder for perioden 1. juli 2009 30. juni 2011 For perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 gjelder Håndboka

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 57. ordinære forbundsting NORGES SKYTTERFORBUNDS 57. ordinære forbundsting 2015 SAKSLISTE m/ FORRETNINGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER, INKLUDERT LOVSAKER Oslo, 25. 26. april 2015 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer