2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner"

Transkript

1 2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2.1 Bydelsvis fordeling av tilskuddsmidler SLT-midler Samarbeidsmidler Lokaler Senior-kultur Sum Arna Bergenhus Fana Fyllingsdalen Laksevåg Ytrebygda Årstad Åsane Byomfattende tiltak

2 2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byårdsavdeling for finans konkurranse og omstilling Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana Dyrebeskyttelsen Bergen Dyrebeskyttelsen Hordaland Human- Etisk Forbund, støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon Jussformidlingen Røde kors hjelpekorps Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana Til feiring av 17. Mai Totalt Byrådsavdeling for barnehage og skole Kulturbilletten Vanlig grunnskoleundervisning Leksehjelp Nærmiljøpakke - inkl. søknad om tilskudd Private skoler Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Sommerviten Tilskudd Akvariet i Bergen Tilskudd Bergen Vitensenter Tilskudd privatskoler - skolebygg Tilskudd Rikskonsertene Tilskudd til familieveiledningsprogrammet COPE SFO basistilbud Tilskudd private SFO Totalt Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Grøntfaglig planlegging Aboretet Andre Bergen og omland friluftsråd Bergen skog- og træplantingsselskap Bergen turlag Landbruk Skogkultur Tilskudd disp. av Landbruksnemd Tilskudd til privat skogsvei Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk Kulturminnevern Andre Stiftelsen Bryggen Totalt

3 FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 /ØKONOMIPLAN Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådsavdeling for helse og omsorg vil fra og med budsjettåret 2010 innføre krav om at alle lag og organisasjoner må søke på nytt hvert år om driftstilskudd. De foreslåtte tilskuddsbeløpene i tabellen under forutsetter derfor at en slik søknad foreligger innen bystyrets budsjettbehandling. Søknaden må beskrive virksomheten, antall medlemmer og brukere av virksomheten, samt et budsjett for kommende år. I tillegg vil det for framtiden bli gjort et skille mellom tjenestekjøp og driftstilskudd. Når det avdekkes at det foreligger tjenestekjøp vil det bli gjennomført konkurranse i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og beløpet vil inngå som en del av det ordinære driftsbudsjettet i stedet for at det føres som et enkelttilskudd til et lag eller en organisasjon. ene i listen gjenspeiler at det ikke lenger skal være en automatisk videreføring av det enkelte tilskudd. budsjett Forebyggende arbeid helse og MSO-Bergen, Medisinernes Seksualopplysning Støtte til Norske Tamilers helseorganisasjon Dagsenter Dagsenter for yngre fysisk funksjonshemmede i Bergen Andre velferdstiltak 2gether - (Frivillighetssentralen Vitalitetssenteret og Det Felles innvandrerråd i Hordaland) Aksjonsgruppen mot sosial nød Amalie Skrams hus Bergen Døvesenter Bergen Døvesenter / Kontaktklubb for døvblinde i vest - Aktivitør døvblinde Bergen Røde Kors - VOKT (Volds- og konfliktforebyggende tjeneste) Fontenehuset Foreningen Norges døvblinde Foreningen Sentrum for Rettsutvikling / Rett til velferd Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad Foreninger og lag etter søknad, lokale tiltak Frivillighetssentraler Frivillighetssentraler i eksisterende bydeler Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Hieronimus Hjelp til selvhjelp for innvandrere Hordaland Idrettskrets, prosjekt treningskontakter Kamp for de eldre Kirkens bymisjon, Homestart og Møtestedet Kirkens SOS Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Landsforeningen for homofil og lesbisk frigjøring i Bergen LEVE Hordaland - Landsforening for etterlatte etter selvmord LISA - Humanetisk forbund Lisa Humanetisk forbund Bergen, øremerket pårørendegrupper Mental helse Bergen New Page Norges Handikapforbund Region Sørvest Pårørendegruppen for psykiske pasienter i Bergen og omegn ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland SEIF Skeiv Ungdom (SKU) Stiftelsen Livsglede for eldre Trappen motiveringssenter Vestlandske blindeforbund VIVAT, kurs Kirkens SOS Sosial rådgivning og Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) veiledning Leieboerforeningen Støtte til krisetiltak Amathea, Veiledningstjeneste for gravide Krisesenter og nødtelefon for kvinner Støttesenter mot incest i Hordaland Rusbehandling, råd og veiledning Aktiv Fritid - Hordaland Røde Kors Albatrossen Ettervernsenter Bergen Blå Kors Forening, avd. dagsenter Frelsesarmeens Rusomsorg, avdeling Hybelhjemmet, Bjørnsonsgt. * Kirkens bymisjon - Kvinnekafeen Nykirken Kirkens bymisjon - Ta vare - prosjektet Kirkens bymisjon - Tverrkulturell kvinnegruppe EMPO Kirkens bymisjon - V Kirkens Sosialtjeneste (Kalfarhuset Ettervernssenter) Levende ord, drift av kafé i sentrum. Målgruppe: Rusmisbrukere Stiftelsen FORM Stiftelsen Robin Hood Huset Barneverntjeneste Hordaland Røde Kors - Røde Kors telefon for barn og unge Totalt * Rettelse i forhold til trykt versjon av budsjettforslaget (Innstilling-1): Tilskuddet til Frelsesarmeens Rusomsorg, avdeling Hybelhjemmet, Bjørnsonsgt er falt bort fra 2. halvår 2009 ettersom tiltaket er avviklet, og skal følgelig ikke videreføres i

4 Byrådsavd. for kultur, næring og idrett Innenfor enkelte av idrettstjenestene, er det gjort endringer som tilsynelatende fremstår som store reduksjoner av enkelt-tiltak. Dette er imidlertid ikke tilfelle. ene fremkommer slik fordi man nå ønsker å rendyrke tilskuddslisten, slik at den ikke lenger omfatter midler til prosjektrettede tiltak for særskilte grupper i kommunal regi Barnas hus Den kulturelle bæremeisen Tilskudd barn og ungdom AKKS Aktivitets- og administrasjonstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Arrangementsstøtte lokalt Bergen Dansesenter Buekorps Byomfattende ungdomsprosjekter og festivaler Eggstockfestivalen Fana skoleteater Hordaland teater juleforestilling Hordamuseet - barn og unge Internasjonal kulturutveksling for ungdom Kulturentreprenører/ kreative grundere - Ungdom Kunstformidling barn og unge Kunstgrafikkverksted for ungdom Logen - amatør Lokalt prosjektrettet ungdomskulturarbeid Magasinet "Barn i byen" Marken Kultur- og musikkskole, oppstartsstøtte Mediaverkstedet i Bergen Nye ungdomsprogram Profesjonell hjelp til ungdoms kunst og kultur Støtteordning trossamfunn barn og unge Tilsk. til Døvefor Tilskudd Ferieklubben Tilskudd til skolekorps, - kor og -orkester Ung Ungdommens kulturmønstring Ungdomskompani/ Samtidsdans Ungdomskonserter Bergensfest Ungdomsplan "almenndannende kunnskap" Ungdomsplan "arrangør-kompetanse" Ungdomsplan "Kjapt svar" Ungdomsplan "medvirkning/dialog" Vestlandske teatersenter Andre næringsformål Arrangementskontor Bergen Reiselivslag Business Region Bergen A/S Business Region Bergen A/S - energisektor Business Region Bergen A/S - etablerertjenesten Fiskeriforum Vest HOG energi Hordaland Olje- og Gassenter Maritime Bergen Utdanning i Bergen Tilskudd musèer Bergen tekniske museum Bergens Elektriske Sporvei - Veterantrikk Møhlenpris Bergens sjøfartsmuseum Buekorpsmuseum Bymuseet i Bergen Espeland fangeleir Felleskonservator byhistorie Felleskonservator teknisk-industriell historie Konsolideringsavtaler (Espeland FL, GV veteranbane, NHRM, Brannmuseum) Laksevåg kulturhistoriske forening og museum

5 Museum Vest Museumssenteret i Hordaland Nav for oppveksthistorie/barn og ungdomsformidling Prosjekt Brannmuseum Sofus Madsens skulpturmuseum Veterantoget Garnes - Midtun Ytre Arna historielag Ådnatun museum Kulturvern ABM plan synergiprosjekter Bergen Kystlag-publikumsaktiviteter Bergen Maritime Vernelag Byomfattende kulturminner - prosjekter Drift Sandviksboder kystkultursenter (SSK) Fortidsminneforeningen avd. Hordaland Publikumsaktiviteter kystkultursenter Restaurering DS Stord I (tidl Oster) Signalmasten Fredriksberg Statsråd Lehmkuhl Stiftelsen Bergenssølvet Tellevik kystfort Torgdagen Veteranbåtrute Bergen havn/dokkefergen Kunstmusèer Kunstmuseene i Bergen Scenekunst Alan Øyen/Lucien stiftelsen Bergen byspill Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen Carte Blanche dansekompani Jo Strømgren kompani Karen Foss quiet works Oktoberdans / Meteor Produksjonslokaler - scenekunst Produsentenhet scenekunst Scenekunst - prosjekt (prof) Stiftelsen Dukkenikkene Transiteateret Musikk Arrangementsstøtte bydekkende Avgarde Bergen Barock Bergen big band Bergen blåsekvintett Bergen domkirke musikk Bergen Jazzforum BergenFest Bergens kammermusikkforening BIT20 ensemblet Bjørgvin Kirkemusikk Borealis BRAK - driftstilskudd Den Nye Opera (inkl. prof. kor) Ekkofestivalen Evans jazz klubb Festspillene i Bergen Folkemusikkklubben Columbi egg Genrell kirkemusikk etter søknad Gitar ekspressen Hole in the sky Musica Nord Musikk - prosjekt Nattjazz Ny Musikk - Bergen Produksjonslokaler musikk Profesjonell Kirkemusikk / Bjørgvin Kirkemusikk Påskefestuken

6 Swing`n`sweet jazzklubb Vestnorsk jazzsenter VNJ: Jazznorway in a nutshell Øvingscamp Visuell kunst 3, B - Open (biennale) Bergen kunsthall/ Landmark Eksperimentel design Festspillutstilling Bergens kunstforening Flaggfabrikken gjestekunstnerordning Format Kunsthåndtverk Galleri By the Way Internasjonal kunstkonferanse Kunstbiennale Kunsthåndtverksmarkedet Kunstnerverksteder - C. Sundsgt Prod enhet vis kunst Produksjons og formidlingslokaler visuelt * Rakett Raptus - Bergen tegneserie festival S Trykkeriet Visningsrommet Visuell kunst - prosjekt Film Bergen internasjonale filmfestival BIFF Bergen Media By Cinemateket i Bergen Filmfondet FUZZ AS Nordisk panorama festival Nordisk panorama visningstilskudd Nordiske Mediedager Vestnorsk Filmsenter AS Vestnorsk Filmsenter AS manusutvikling Litteratur Audiatur Festspillforfatteren Forfattersleppet Litteratur - prosjekt Produksjonslokaler litteratur / Forfatterkontor Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling Tverrestetisk Arbeidsstipend Arena elektronisk kunst Bergen senter for elektronisk kunst Elektronisk kunst - prosjekt Fagtidsskrifter - prosjekt Gjestekunstnerleilighet Berlin Gjestekunstnerordning USF Kritikere - prosjekt Kunstnerstipend og kunstnerpris Lydgalleriet Piksel Talentutvikling Tverrestetisk og ymse - prosjekt Tverrfaglige arena - drift Ymse kunstformidling Arrangementskontor Avtale med Stavanger - etterbruk Design region Bergen Designinkubator Internasjonal kunst, kultur og kunstnerutveksling Internasjonale nettverk, seminar og deltakelse Kompetanseutvikling kulturnæring Kulturnatt Kulturnæring - prosjekt Markedsføring og distribusjon kulturnæring

7 Musikkfondet Buzz AS Nettverksutvikling kulturnæring Norsk publikumsutvikling Rekruttering og talentutvikling kulturnæring Større byomfattende kulturarrangement Idrettsanlegg Venskapsby utveksling Tilskudd til idrettsorganisasjoner Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung Bergen Judoklubb - driftstilskudd privat anlegg Brukermedvirkning Olsvikhallen Buhallen Tertnes - driftstilskudd til privat anlegg Driftstilskudd private anlegg Dugnadsmidler Eikås motorsportsenter Gimlehallen - driftstilskudd privat anlegg Kampsportsenteret Laksevåg bordtennisklubb - driftstilskudd privat anlegg Odin styrkeløfter- driftstilskudd til privatanlegg Olympiatoppen Vest Refusjon av utgifter til anlegg etter søknad Skifremme Stipend og talentsatsing Tilskudd husleie refusjon Tilskudd Kampsportsenteret Tilskudd til idrettsorganisasjoner Tilskudd til Idrettsrådet Tilskudd til leie av anlegg Tilskudd til større arrangement Tilskudd til ulike idrettstiltak Turnhallen - driftstilskudd privat anlegg Vikinghallen - driftstilskudd privat anlegg "avspark" "Rent og godt idrettsmiljø" "Stor og sprek" - TIF Viking "Ung trener leder" prosjektet Bjarg IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Bjørnar IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Bønes IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Djerv SK - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Fana IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Flaktveit IK - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Gneist IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Loddefjord IL - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Tertnes allianse - tilskudd til barne- ungdom og breddeidret TIF Viking - tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Tilskudd til arrangement og vennskapsutveksling Tilskudd til fysisk aktivitet og idrett for barn og ungdom Vennskapsby utveksling ungdom Nærmiljøaktivitet idrett Nærmiljøaktivitet idrett Tilskudd til fysisk aktivitet og idrett for barn og ungdom Tilskudd til nærmiljøaktivitet Idrettsarrangement og konf. Tilskudd til arrangement kontor Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper Tilskudd til større arrangement Aktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede Aktivitetstilskudd PU Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper Idrettsaktivitet PU Reisetilskudd funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn Byggdrift kulturhus Raftohuset - Drift av kulturhus Kulturtilbud utv. hemmede Kulturtilbud utviklingshemmede Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturmønstringer Amatørkulturråd

8 Bergen Kulturforum Bergen Spillfestival Bergen unge kammerorkester Collegium Musicum Elitekorps: Krohnengen, Sandviken, Tertnes, Dragefjellet Eliteskolekorps Fellestiltak amatørkultur Grieg int choir festival Grieghallen - driftstilskudd Grieghallen - refusjon til lag og organisasjoner Håndtverk/ visuelt amatørkultur Informasjon og markedsføring amatørkultur Instrumenttilskudd kor, korps og orkester Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna Kulturhuset USF (inkl Domino I/Arenaprosjektet) Logen - driftstilskudd og refusjon lag og organisasjoner NM i Brass Ole Bull Oppstart amatør organisasjoner og tilbud Rytmisk felt amatørkultur Stiftelsen Solhovden Ung symfoni Vedlikehold ikke kommunale kulturhus Verdensmusikkfestival Voksen kor, korps og orkester Ymse kulturformål - prosjekt Kommunale kulturbygg Sandviksboder Kystkultursenter-Dekning av husleie Vågens-, Lungegaardens- og Markens bataljon Totalt

Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015

Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015 1 Tiltak som har fått innvilget midler gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2015 Innhold AKERSHUS... 5 ASKER KOMMUNE... 6 FET KOMMUNE... 7 FROGN KOMMUNE... 8 GJERDRUM KOMMUNE... 8 LØRENSKOG

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2014. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2014 1 Innledning Året 2014 var Frivilligsentralens ellevte ordinære driftsår. Årsmeldingen 2014 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir uført mye flott og allsidig frivillig

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG. Plattform for kulturskolen i Sarpsborg PLATTFORM FOR KULTURSKOLEN I SARPSBORG Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Vedtatt av bystyret 25.09.2014 Innholdsfortegnelse Plattform for kulturskolen i Sarpsborg... 3 BAKGRUNN OG HISTORIKK... 3 Sarpsborg

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter

Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler. Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter Hodet over vannet? En kartlegging av norske filmfestivaler Malin Dahle Jostein Ryssevik Pelle Engesæter GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR FILMFESTIVALUTVALGET IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 8/2013 Malin Dahle Jostein

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Strategiplan for kulturnæringer

Strategiplan for kulturnæringer Samisk Kulturnæring Kulturarv musikk for kulturnæringer Trøndelag 2009 2016 Billedkunst, kunsthåndverk og håndverk arkitektur og design film Teater Festivaler og idrettsarrangement for kulturnæringer i

Detaljer

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol

Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen

Detaljer

Når er det ungdommens tur?

Når er det ungdommens tur? Grimstad kommune UNGDOMSPLAN Når er det ungdommens tur? 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 LITT OM INNHOLDET I PLANEN... 5 ET SPØRSMÅL OM PRIORITERING... 6 LESEVEILEDNING... 7 TAKK!... 7 MEDBESTEMMELSE

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

For en neve dollar mer

For en neve dollar mer For en neve dollar mer En evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond Jostein Ryssevik Turid Vaage Ideas2evidence rapport 9/2011 JOSTEIN RYSSEVIK TURID VAAGE For en neve dollar mer En evaluering

Detaljer

Norsk kulturindeks 2014

Norsk kulturindeks 2014 Norsk kulturindeks 2014 BÅRD KLEPPE OG GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL TF-notat nr. 43/2014 Tittel: Norsk kulturindeks 2014 TF-notat nr: 43/2014 Forfatter(e): Bård Kleppe og Gunn Kristin Aasen Leikvoll Dato:

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer